Referat fra kick-off i Hasvik kommune,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra kick-off i Hasvik kommune, 21-4-2008"

Transkript

1 Referat fra kick-off i Hasvik kommune, Ordfører Eva D. Husby- Velkommen Eva orienterte om at dette er oppstarten på en prosess som skal resultere i en helhetlig kommuneplanlegging. Hasvik kommune har satt i gang arbeidet med ny Kommuneplan, ny Areal- og Kystsonepan, fokus på omdømmearbeid og bedre styring på kommuneøkonomien. Planene skal sikre et godt tilbud til innbyggerne, og styrke kommunens som rolle som tilrettelegger for næringsutvikling. Planene er også nødvendige for å ha klare målsettinger som skal ligge til grunn for ekstern finansiering. Det er viktig at vi har i bakhodet at vi er de menneskene vi er, og vi har den økonomien vi har. Motto for Evas arbeid i kommunen er La de 1000 blomster blomstre. Bente O. Husby- Innledning til gruppearbeid Kommuneplan Understreket viktigheten av delaktighet og medvirkning fra innbyggerne. Startet med status og utviklingstrekk, folketallsutvikling og utvikling i næringslivet. To store konkursbølger i fiskeindustrien fra 1992 og frem til i dag resulterte i store fraflytninger. Vi ser en økning i antall fødsler, noe som vi tolker som et tegn på at det igjen er en gryende optimisme i kommunen. Hun gjennomgikk de siste års utvikling i fiskerinæringa og reiselivsnæringa, pekte på muligheter innen oljeutvinning, og det faktum at vi har økte trafikktall, både i lufta og til vanns. Vi har muligheten for å ta videregående utdannelse hjemme i regi av LOSA. Folketallsutviklingen henger sammen med situasjonen i næringslivet flere innbyggere : bare 7 færre innbyggere. HUT jobber med flere ben å stå på for at samfunnet skal bli mindre sårbart. Dugnadsånden i kommunen er sterk, og vi har ca frivillige lag og foreninger. Vi må være observante på at vi kan få vanskelige dager å forholde oss til, spesielt i de eksportrettede næringene. Dette fordi renten og kronekursen er på vei opp, noe som svekker vår konkurransesituasjonen. Vi har i dag fiskemottak på alle tre stedene, og vi har noe ferskfiletering men mest konvensjonell produksjon. Antall fiskere er redusert, og gjennomsnittsalderen på fiskerne øker. I reiselivsnæringen opplevde vi at Nød lærer naken kvinne å spinne. I 2002 var det 6 reiselivsbedrifter, mens man i 2007 hadde 9 reiselivsbedrifter. I 2008 forventes ferdigstillelsen av Breivik brygge. Muligheter rundt GOLIAT; servicefunksjoner, avledete virksomheter, beredskap, ilandføring? Vi er nødt til å tørre å satse på nye næringer, da vi må ha flere ben å stå på. Selv om noen etableringer ikke vil lykkes, er man avhengig av at noen vil prøve å etablere nye arbeidsplasser. Entreprenørskapsteori tilsier at 25 % av nyetableringene ikke vil overleve de 3 første årene, og det er slik verden er. 1

2 VISJON Skal virke samlende for dem det gjelder. Målsetting skal være litt spenstig. Må ha en retning! Ikke være for høytsvevende. Sirdal mer enn ryper. Intetsigende. Samlende kort og fyndig. Krysning mellom et fremtidsbilde for næringslivet + hvordan vi ER (kultur). en er viktigst for oss som bor her og jobber her. Det gode liv. en skal være dristig, spenstig og virke samlende for hele Hasvik kommune. Oppbygging i kommuneplanen er;,, Delmål, Retningslinjer og Tiltak. Gruppene skal arbeide på de to første områdene, i tillegg til å beskrive en tenkt nåsituasjon i år Resultater fra gruppearbeidene: Gruppe 1, ledet av Vibeke brox Økt folketall, Turisme, fiskeri, offentlig, service, olje, diverse industri, Kvaliteten opprettholdes, Trygghet og nærhet, Turisme og reiseliv (positiv utvikling), Stort potensial for utvikling, Det helhetlige tilbudet Rett og slett godt å bo her. Hasvik Mulighetenes sted, hele livet. Næringsutvikling og befolkningsutvikling 2

3 Gruppe 2, ledet av Terje Einan Olje, bergverk, fiskeri, turisme, småindustri/nisjebedrifter. Vi blir flere, den urbane tiltrekninga vil stoppe opp. Det blir et mer variert jobbtilbud. Kvaliteten på de kommunale tjenestene er gode i dag, vi trenger flere tjenester. Vi bor i kommunen pga nettverk og mer variert jobbtilbud. Bedre utnyttelse i fiskeri og turisme (slowfood, bedre utnyttelse av fisken). Vi trives fordi vi har et variert jobbtilbud og nettverk Treenighet, Tro Håp og Kjærlighet Samarbeid og trivsel Kunnskap og allsidig næringsliv Gruppe 3, ledet av Bjørg Alvestad De viktigste næringsveiene vil være fiskeri (inkl havfisketurisme) og olje. Den tradisjonelle industrien og det tradisjonelle fiskeyrket. Oljeberedskap hit pga flyplassen. Pendling; flere bor her men jobber ikke i kommunen. Teknologijobber kan også gjøres i Hasvik. I landføring av olje vil gi arbeidsplasser. Offentlige tjenester. Strikkefabrikk og nisjeprodukter. Det gode liv på Sørøya er hovedgrunnen til at det bor folk her. Befolkningsvekst. Sammen er vi god. Kommunen for alle livsfaser. Livskvalitet og velferd Arbeid og nyskaping Livskvalitet og velferd Samferdsel og infrastruktur (vei, havner) 3

4 Gruppe 4, ledet Albert Larsen Variert næringsliv, flere kulturarbeidsplasser. En naturlig nedring er befolkningsvekst. Fiskeriene lever og reiselivet øker, bergverk gabro produksjon. Utvikling av Stjernøya. Ungdommen vender tilbake. Kvalifisert arbeidskraft. Vi blir flere pga variert arbeidsliv. God kvalitet på kommunale tjenester, justeres etter behov. God eldre omsorg. Variert og godt kommunikasjonstilbud. Positiv utvikling innen næringsliv; service og kulturarbeidsplasser. 70 % av Hasviks befolkning spiler golf Aktivt kulturliv, gode bo tilbud, rent og godt miljø, varierte arbeidsplasser Stabile og varierte arbeidsplasser Attraktiv for ungdom og barnefamilier, aktiv rekruttering og formering Gruppe 5, ledet av Ann Mari Aa Christensen Vi jobber med reiseliv, fiskeri ( ), olje, vindkraft, bølge, hav og offentlige arbeidsplasser. Økning på 2 til 1000 innbyggere. Vi bor her fordi vi har gode fritidstilbud, gode og trygge oppvekstvilkår, gode kommunikasjonsmuligheter, nært til alt. Kvaliteten på kommunale tjenester e god, oppgraderte veier. Vinterturisme, opplevelsesturisme i fortsatt vekst. Vi lar mulighetene vokse. Et hav av muligheter En kommune med trivsel, aktiviteter og utvikling Rekruttere og beholde arbeidskraft Kulturtilbud Infrastruktur Variert næringsliv Kvalitet i alle livets faser Gruppe 6, ledet av Unni Henriksen 4

5 Gamlingen er igjen, ungdommen er reist, ho mor ligger i senga og han far under. Vi er blitt færre innbyggere fordi det er lite attraktivt å bo her, for lite tilbud, ungdommen vil gi sine barn bedre tilbud enn de har fått. Vi bor i kommunen fordi det er for dyrt å flytte ut. Natur, turisme og opplevelsesferie er i vekst. Vi har et godt sosialt nettverk og galgenhumor, vi som er igjen. Her er mer enn fisk Blant storfisk og blest trives vi best Vindmøller i parken gir strøm til sjarken Nyskaping Nettverk Gruppe 7, ledet av Oddny Eilertsen Hovednæringa er og blir fisk, tror ikke at turistnæringa har økt. Mer foredling av fisk i kommunen. Innbyggertallet er det samme. Det går opp og ned i perioder. Kvaliteten på de kommunale tjenestene utvikles til å bli enda bedre og mer rettet mot de eldre. Mulig forandring i skolestrukturen. Vi bor her fordi det er godt å bo her, pga venner og bekjente. Trivsel, billig å bo her. Områder i positiv utvikling er større grad av foredling her hos oss. Sjø og land, hand i hand. Sørøya som fisken i havet Hasvik kommune en plass for alle. Sørøya konk Neptuns friske pust Næringsutvikling Kunnskapsbygging 5

6 Gruppe 8, ledet av Georg Kim Jensen Hasvik er fortsatt en fiskerikommune. Mange ulike binæringer, nisjeprodukter øker. Vi er 2020 i 2020! Kanskje rundt innbyggere. God kvalitet på kommunale tjenester. Vi bor her pga oversiktelighet. God kommunikasjon. Skifte i tiden, motsrømning til urbaniseringen. Lett å se, lett å nå lett å like. Miljø og bærekraftig utvikling Livskvalitet og velferd Omdømme - Kåre M. Hansen, redaktør Finnmark dagblad Han ble imponert over den energien som fantes i salen da han ankom møtet, og de fremlegg som gruppene hadde, imponert over at halve kommunen er her :) :) Dette er et målrettet arbeid, og ikke noe krisemøte men en konstruktiv idedugnad. Hasvik kommunes mål med omdømmearbeidet må være at vårt bilde samsvarer med det bildet resten av verden har av oss. Han har et todelt syn på Hasvik: - Flott sted. Fantastisk natur. - På den andre siden mer mørklagt. Vært veldig mye trist og leit. Mange negative medieoppslag om Hasvik over tid. Høylytt krangel. Dreier det seg om smålighet? Unner enn andre ikke suksess? Kan en ikke fokusere på kommunen som helhet og ikke egen nesetipp? Tenker en ikke på kommunen sitt omdømme? Han forhørte seg med kolleger om hva de synes om Hasvik: Det er mye bråk I historisk sammenheng mye kniving. Hardt arbeidende og flinke folk men det er mye støy. De er flinke der ute i havgapet men de er ikke flink å dra sammen. De sa også; Det taper dere på! Dere klarer ikke å bli kvitt bygdedyret. Sure leserinnlegg. Snart må de vel begynne å snakke sammen! Hasvik har nok et omdømmeproblem. Fasaden er ikke slik som den bør være. Får det ikke helt til å funke sammen. Men kanskje vi i Hasvik opplever det på en annen måte enn slik en ser det utenfra? Vi skal være klar over at det kan være etablert en ide om at det kanskje ikke er så attraktivt å flytte hit. Men betyr omdømme så mye? Kan ikke folk mene det en vil om oss? 6

7 Vi trenger nyrekruttering i tillegg til tilbakeflytting! Er derfor avhengig av et godt omdømme! Mange gode grunner til at en skal ha et godt omdømme. Betyr også noe for innbyggerne! Det føles godt å bo et sted som andre tenker godt om. Er det et alternativ å dysse ned ting? Da slipper man negative presseoppslag? Trenger åpenhet rundt diskusjoner og uenighet, det er farlig å skjule grums. Han er imidlertid imponert over at vi har folkemøte, og tar denne saken alvorlig. Omdømme som sak: Omdømme høres så fint ut, men det er ikke bare noe ordføreren gjør på konferanser. Omdømmebygging er hver og enkelt av oss. Alle bidrar! Hvordan folk opplever oss!! Gjennom handlinger, hvordan man snakker om kommunen. Politikerne har et særlig ansvar! Alle politikere bør bedrive omdømmebyggingen. Skape positivitet rundt seg! Men vi trenger dynamikk, spenninger kan være en drivende kraft. Møreforskning: Omdømme er det nest viktigste kriteriet for om folk velger å flytte til en kommune. Det tar tid å bygge omdømme! Er det viktig at folk vet så mye om Finnmark? Det viktigste er at det gir positive assosiasjoner. 14 % i Oslo tror at det er isbjørner i Finnmark. Det er viktig at folk synes Finnmark er spennende! Det er også viktig å kunne håndtere media. Veien til god omdømmebygging går gjennom media. Målbevisst jobbing og strategisk tenkning må til, det nytter ikke å sende en pressemelding og tro at en får den på trykk. Har Hasvik gjort de riktige ting i så måte? Der vi har et større potensial enn det som vi greier å få ut i media. Slowfood er med i et internasjonalt prosjekt av denne typen. Fått en strikkefabrikk nordover og ikke sørover! Dette er gode historier! Er også tv-sak! Havfiskefestivalen kan utnyttes også mye bedre! Dette kan en få bedre omtale på! Vi trenger ikke betale annonser i dyre dommer kan få mye gratis ifht å utnytte massemedia. Gjøre ting her som er så spesielle at media blir interessert! Om sommeren er det agurk-tid / nyhetstørke. Få med en kjendis eller to, lokke journalister hit. Hva med FD i denne sammenheng? FD også omdømmebygger. Men kan ikke bare jakte på det hyggelige, og ikke skrive om det vanskelige. Vi må tørre å kritisere, men det gjelder å finne balansen her. De negative oppslagene kommer gjerne rekende av seg selv, mens de positive er det hardt arbeid bak. Bør ha som målsetning : at vi skal være den kommunen som har flest gladsaker i løpet av året. Folk glemmer fort! Kan viske ut en del av det dårlige omdømmet. 7

8 Finnmark Fylkeskommune har et omdømmeprosjekt. Vise verden hva vi har! Være stolt av det!! Let fram de gode historiene! Vi kan også gjøre som Gamvik kommune: ansatte egen journalist i sommer jobb som skal lete fram de positive sakene! Hvorfor omdømmearbeid - Børre Berglund Omdømmebygging hvorfor bruke tid på dette? Alle har et omdømme! Knyttet til hva du gjør, hvordan du oppfører deg. Handler ikke så mye om hva du sier. Omdømme er det de FAKTISK tenker om deg. Ikke bare det du tror at de tenker om deg! Alternativet er at andre bestemmer det for oss!! Da er det bedre å ta styring! Dersom man assosiasjoner når en ser et symbol da har en kommet langt! Styrke identitet og konkurransekraften! Bieffekten vil være nye arbeidsplasser! Flere hjerter til å hamre for kommunen! Styrke seg ifht attraktiv arbeidskraft. Er idag konkurranse om arbeidskraften! Kommunen som reisemål! Attraktivt for investeringer! Handler ikke om krisehåndtering av situasjoner, men å bygge opp omdømme over tid! Omdømmebyggingen skal hjelpe oss til at vi blir foretrukket litt foran de andre. Kommuners omdømme endres over tid! Ikke umulig at Hasvik sitt omdømme er kjempepositivt om år. Ord er ikke nok! Starte å gjøre det som skaper positiv omtale. Ikke bare lage slagord og symboler! Krever handling! Starte med å gjøre ting annerledes! Kan ikke lyge på oss noe annet. Det som er grunnleggende naturressurser. Hvis en rendyrker de positive egenskapene. Utfordringen blir å heller velge bort heller enn å velge inn. Godt omdømme er et aktivum som gir motiverte medarbeidere, lavere sykefravær, kvalifiserte jobbsøkere, betalingsvillige innbyggere og gode rammebetingelser fra storsamfunnet. Må jobbe med omdømme sammen med rullering av kommuneplanen. Være realistiske ifht hvor godt nivå en kan få på vårt omdømme. Politikere motarbeider ofte omdømmearbeid. At man mister engasjementet fordi politikerne krangler så mye. Bevis det i fortid, nåtid, fremtid. AUTENSITET! Må kunne holde på omdømmestrategien i 20 år. Dette vil styrke identiteten til de som bor her, og gjøre det enklere å tjene penger her. Børre leste også opp brev fra Rolf Berg, Innovasjon Norge Finnmark: Han har 5-6 siste årene blitt kjent med samfunnet, og er imponert over bred folkelig mobilisering. Andre stikkord som kommer opp når han tenker på Hasvik er: stå på humør, samarbeid, tar ansvar og Janteloven. 8

9 Imponert over det brede folkelige engasjementet etter 2002 da vi lå nede for full telling, og da Ikke bare blant den politiske og den administrative ledelsen! Hele folket deltok. Man bidro med egne midler folkeaksjeselskapet. Vi fremstår utad som samkjørt. Settes ikke ut av spill ved tapte muligheter. Kreativ og fremtidsrettet! Slowfood, Noravind. For tidlig å si om disse blir en suksess! Men at en lokalt tar sjanser! Reiselivssatsingen imponerende med tanke på konkurransen innen reiseliv. Marginalt samfunn, må hele tiden arbeide aktivt. Nøkkelord: samarbeid og tillit! Janteloven må bekjempes, da vi er avhengige av at vi kan tiltrekke oss folk som ønsker å starte noe eget. Her må vi støtte opp om, og ikke rive ned. 9

10 Oppsummering v /Eva Husby Vi ser en positiv fremtid i kommunen! Vi politikere kan krangle, men vi har også en rolle ifht rennomme. Siste innspill fra salen Arne Danielsen: Kan ikke tegne bilde av oss selv. Må også få innspill fra folk utenfra. Bedre samarbeid med Hammerfest at vi kan bo her, men jobbe i Hammerfest. Må jobbe i fellesskap! Også tverrpolitisk! Hvis Janteloven får herje skjer det ingenting her! Bjørg Alvestad: Det å ikke ha noe i avisen, kan også være strategisk. Kan få en bedre gjennomslagskraft om en venter litt. Avisen har et ansvar selv ifht fronting osv. Oversikt over deltakere som ønsker å delta i arbeidsgruppen som skal jobbe frem mot neste folkemøte: Keth Olsen Rigmor Einan, Noravind Bjørg Alvestad, Slow Food Kristian Wächtler Irene Ørmen Kim Georg Jensen Vibeke Brox, Avinor Hasvik Røde Kors v/ Valgerd Olsen Golfklubben v/ Albert Larsen? Ungdomsrådet v/ Silje eller Alise Turnforeningen v/ Mari Gamst 10

Oppsummering fra Grendemøter om kommunereformen mars/april 2015.

Oppsummering fra Grendemøter om kommunereformen mars/april 2015. Oppsummering fra Grendemøter om kommunereformen mars/april 2015. I forbindelse med en det pågående arbeidet i forbindelse med kommunereformen 2015 er det i perioden 23/3 til 15/4 avholdt grendemøter i

Detaljer

Jakten på det. unike. Omdømmebygging for kommuner og lokalsamfunn

Jakten på det. unike. Omdømmebygging for kommuner og lokalsamfunn Jakten på det unike Omdømmebygging for kommuner og lokalsamfunn Er full barnehagedekning, godt oppvekstmiljø og trygge lokalsamfunn nok til å bygge et attraktivt kommuneomdømme? Eller må kommunen skille

Detaljer

Bildet på netthinnen har det noen betydning?

Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging for kommuner/lokalsamfunn: Harald Espeland Daglig leder og senior rådgiver i TIBE PR Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging er et verktøy for å nå kommunens mål. Gjennom

Detaljer

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune 1 Innledning Byen vår er mye mer enn frisk luft det er bare dèt at vi ikke liker å fortelle det til noen. Vi sier det

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Kommuneplan for Måsøy kommune 2013-2025 Samfunnsdelen Behandlet av kommunestyret i møte 06.09.2012 sak 63/12. (Planen er oppdatert i h.h.t. kommunestyrets vedtak)

Detaljer

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer

Først så må jeg selvsagt takke for invitasjonen hit til Voss og konferansen Vestlandsk Vidsyn.

Først så må jeg selvsagt takke for invitasjonen hit til Voss og konferansen Vestlandsk Vidsyn. Først så må jeg selvsagt takke for invitasjonen hit til Voss og konferansen Vestlandsk Vidsyn. Mitt navn er Gunhild Thunem Jeg er utdannet sykepleier og har en mastergrad i samfunnsplanlegging og ledelse

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM Hitra kommune FASTSATT I HITRA KOMMUNESTYRE 18.06.2013 INNHOLD 1 LITT BAKGRUNNSINFORMASJON 3 1.1 Kommuneplanlegging 4 1.1.1 Kommunal planstrategi 4 1.1.2

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Vil fortsatt ansette

Vil fortsatt ansette perspektiver på arbeidsmarkedet nr. 3 212 2 Forsiktig framover Optimismen holder stand i Norge, men internasjonalt er det fortsatt mange tegn på nedkjøling av økonomien, og usikre tider for dem som søker

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Kompetansesenter for distriktsutvikling Rapport Juni 2014 GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Rambøll Hoffsveien 4 Postboks 427 Skøyen

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

Flytting fra og til Tinn. Kartlegging av flyttemotiv OLA K BERGE OG HANNA STORM

Flytting fra og til Tinn. Kartlegging av flyttemotiv OLA K BERGE OG HANNA STORM Flytting fra og til Tinn Kartlegging av flyttemotiv OLA K BERGE OG HANNA STORM TF-notat nr. 8/2013 Tittel: Flytting fra og til Tinn Undertittel: Kartlegging av flyttemotiv TF-notat nr: 8/2013 Forfatter(e):

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

NyNæring ET BLAD FRA DET KONGELIGE SELSKAP FOR NORGES VEL

NyNæring ET BLAD FRA DET KONGELIGE SELSKAP FOR NORGES VEL NyNæring ET BLAD FRA DET KONGELIGE SELSKAP FOR NORGES VEL 2 2010 kreativ galskap verdiskaping for lokale matprodusenter levanger har fremtiden foran seg protesterer mot nedleggelse Livskraftige lokalsamfunn

Detaljer

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter Herøy kommune - Et hav av muligheter Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014 Forslag fra styringsgruppen Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE OVERSENDELSESBREV... 2 DEL 1 MÅL FOR

Detaljer

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet!

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! Asker Næringsråd Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! 2 LEDER / ASKER NÆRINGSRÅD 3 Innhold Store muligheter i Asker! Store muligheter i Asker 3 Det handler om å fange vinden 5

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Kommunedelplan for økt bosetting

Kommunedelplan for økt bosetting Herøy kommune - Et hav av muligheter Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... DEL MÅL FOR HOVEDSATSINGSOMRÅDET ØKT BOSETTING... HOVEDMÅL:... Kommentarer til hovedmålet:...

Detaljer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer En innføring i helsefremmende tankegang TEKST- SAMLING Helse- fremmende arbeidsplasser - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 1.opplag 2012 Oppsett og design:

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

Ungdom og økonomi. - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv

Ungdom og økonomi. - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv Ungdom og økonomi - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv Rapport fra workshop 15. februar 2012 Innhold 1 Innledning og oppsummering... 3 2 Bakgrunn: Dårlig økonomisk start på voksenlivet... 4

Detaljer

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016 Veien til et jubileum Forprosjekt Byjubileet 2016 Grafiske elementer Sarpsborg kommune Farge: PMS 201 Font: The Sans/The Sans Bold Sarpsborg kommune Servicetorget Akvareller av Svein M.Jakobsen SAMMENDRAG

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer