Marianne Løvstad PhD, Spes. Nevropsykologi Sunnaas Sykehus HF 1. Amanuensis II, PSI, UiO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Marianne Løvstad PhD, Spes. Nevropsykologi Sunnaas Sykehus HF 1. Amanuensis II, PSI, UiO marianne.lovstad@sunnaas.no"

Transkript

1 Executive functions after focal lesions to the lateral, orbital and medial subdivisions of the prefrontal cortex - neuropsychological, behavioral and electrophysiological findings Marianne Løvstad PhD, Spes. Nevropsykologi Sunnaas Sykehus HF 1. Amanuensis II, PSI, UiO

2 FACULTY OF SOCIAL SCIENCES UNIVERSITY OF OSLO ISSN Executive functions after focal lesions to the lateral, orbital and medial subdivisions of the prefrontal cortex 2012 Dissertation for the Degree of PhD 2012 Marianne Løvstad Marianne Løvstad Executive functions after focal lesions to the lateral, orbital and medial subdivisions of the prefrontal cortex - neuropsychological, behavioral and electrophysiological findings Marianne Løvstad Executive functions after focal lesions to the lateral, orbital and medial subdivisions of the prefrontal cortex - neuropsychological, behavioral and electrophysiological findings Department of Political Science Faculty of Social Sciences University of Oslo 2012

3 Mennesket er det eneste dyret som kan vente med den beste maten til slutt

4 Eksekutive funksjoner (EF) De kognitive ferdigheter som er nødvendig for kompleks målrettet atferd og tilpasning til endringer og krav fra omgivelsene. Eksekutive funksjoner involverer evnen til å planlegge og forutse fremtidige konsekvenser (kognitiv fleksibilitet), og å styre oppmerksomhetsressurser for å møte kravene som stilles ved hendelser som ikke er rutinepreget. INS dictionary of neuropsychology, 1999, p. 64.

5 Tilstedeværelse av eksekutiv svikt kompliserer rehabiliteringen, har store konsekvenser for sosial- og yrkesmessig tilpasning og er en kritisk faktor ved vurdering av prognose

6 Samtidig har vi problemer med å avdekke eksekutive vansker i strukturerte kliniske undersøkelser

7 EF er ikke en enhetlig funksjon Er resultatet av distinkte men samarbeidende komplekse høyere ordens mentale funksjoner hvor fellesnevneren er overordnet topdown kontrollerte prosesser, derav termer som kognitiv kontroll, selvregulering, emosjonell regulering og metakognisjon Stuss & Alexander, 2000 Når denne overordnede kontrollen over mentale prosesser bryter sammen, blir informasjonsprosesseringen i økende grad stimulusstyrt og lite fleksibel. (Fernandez-Duque, Baird, & Posner, 2000). EF definerer oss som mennesker (Stuss & Levine 2007).

8 EF nevralt grunnlag EF understøttes av multiple, distribuerte og samarbeidende men anatomisk atskilte nettverk i hjernen (Stuss et al., 2002) Prefrontal korteks (PFK) spiller en vesentlig rolle PFK = 1/3 av korteks

9 Funksjonelle anatomiske subsystemer og EF Dorsolateral Kognitiv EF Orbitofrontal Selvregulering Medial Motivasjon/ aktivering - kontrollert oppmerksomhet - strategisk hukommelse - abstrakt resonnering - målsetting - planlegging - problemløsning - mental fleksibilitet - prediksjon av straff og belønning - responsselekesjon ved endrede forterksningsforhold - emosjonell og sosial selvregulering - interpersonlig fungering - våkenhet/vigilans - initiativ - spontanitet - stabil prestasjon - overvåking av egne prestasjoner konfliktmonitorering - responsseleksjon

10 Fraksjonering eller integrasjon i PFC adaptive neural coding model - Vektlegger PFC sin kapasitet til å fremme fleksibel, daptiv atferd stilt ovenfor stimuli og oppgevakrav som endrer seg it is difficult, or perhaps fruitless, to search for different roles for different regions, since there is substantial flexibility of neural properties. The prefrontal region is perhaps best viewed as a general computational resource, freely adapting to solve many quite different cognitive problems Duncan & Miller, 2002, p. 289

11 Fraksjonering eller integrasjon i PFC If we are correct that there is no central executive, neither can there be a dysexecutive syndrome. The frontal lobes (in anatomical terms) or the supervisory system (in cognitive terms) do not function (in psychological terms) as a simple (inexplicable) homunculus Stuss et al., 1995

12 FRONT In our view, the most complete picture will emerge from the fusion of classic neuropsychological approaches informed by cognitive theory with powerful new techniques to measure human brain physiology (Knight & Stuss, 2002, p. 573). - Lesjonsstudier - Nevrovitenskapelig tilnærming - Bred metodologisk tilnærming - Fokus på basale aspekter ved EF - Kontrollert oppmerksomhet - Inhibisjon

13 FRONT På hvilken måte er subregioner i frontallappene forbundet med distinkte aspekter ved kognitiv (oppmerksomhets-)kontroll?

14 FRONT Kliniske atferdsbaserte metoder Standardiserte NP-tester Intervju & standardiserte spørreskjema Elektrofysiologiske målinger (128 kanalers EEG-system) Event-related potentials (ERP) elektrofysiologiske endringer aggregert over mange trials og tidsmessig knyttet til eskperimentelt presenterte stimuli Structurell (MRI/DTI) & funksjonell (fmri) imaging - 3 T scanner Diffusion Tensor Imaging hvitmaterieintegritet fmri registers haemodynamic (BOLD) responses during task execution and resting state

15 Event Related Potentials (ERP) F3 Fz F4 8 P3 0 P2 T3 Cz T4-8 uv N1 N2 SW P7 Pz P ms O1 O2

16 ERP - Basal oppmerksomhetskontroll Hvordan reagerer hjernen på markante nye og uventede hendelser i omgivelsene? * Novelty P3 Hvordan forbereder hjernen seg på noe som skal skje i fremtiden? * Contingent Negative Variation (CNV) Hva skjer i hjernen når den skal tilbakeholde en respons som allerede er igangsatt? * Stop N2-P3 Hvordan monitorerer hjernen egen prestasjon? * Error-Related Negativity (ERN)

17 Artikler som inngikk Løvstad, M., Funderud, I., Lindgren, M., Endestad, T., Due-Tønnessen, P., Meling, T.R., Voytek, B., Knight, R.T., & Solbakk, A.K. (2012). Contribution of subregions of human frontal cortex to novelty processing. Journal of Cognitive Neuroscience, 24(2), Løvstad, M., Funderud, I., Endestad, T., Due-Tønnessen, P., Meling, T.R., Lindgren, M., Knight, R.T., & Solbakk, A.K. (2012). Executive functions after orbital or lateral prefrontal lesions: Neuropsychological profiles and selfreported executive functions in everyday living. Brain Injury, 26(13 14), Løvstad, M., Funderud, I., Meling, T., Krämer, U.M., Voytek B., Due-Tønnessen, P., Endestad, T, Lindgren, M., Knight, R.T., & Solbakk, A.K (2012). Anterior cingulate cortex and cognitive control: Neuropsychological and electrophysiological findings in two patients with lesions to dorsomedial prefrontal cortex. Brain and Cognition, 80,

18 PhD nr. 2; M.Sc. Ingrid Funderud: Electrophysiological correlates of cognitive control and the role of the prefrontal cortex Løvstad, M., Funderud, I., Lindgren, M., Endestad, T., Due-Tønnessen, P., Meling, T.R, Voytek, B., Knight R.T., and Solbakk, A.K. (2012). Contribution of subregions of human frontal cortex to novelty processing. Journal of Cognitive Neuroscience, 24(2), Funderud, I., Løvstad, M., Lindgren, M., Endestad, T., Due-Tønnessen, P., Meling, T.R., Knight, R.T., and Solbakk, A.K. (2013). Preparatory attention after lesions to the lateral or orbital prefrontal cortex an Event-Related Potentials study. Brain Research, 1527, Funderud, I., Lindgren, M., Løvstad, M., Endestad, T., Voytek, B., Knight, R.T., and Solbakk, A.K. (2012). Differential Go/NoGo Activity in both Contingent Negative Variation and Spectral Power. PLoS One, 7(10): e Solbakk, A.K., Funderud, I., Løvstad, M., Endestad, T., Meling, T.R., Lindgren, M., Knight, R.T., and Krämer, U.M. Impact of orbitofrontal lesions on electrophysiological signals in a stop-signal task. Accepted for publication, Journal of Cognitive Neuroscience.

19 Nyhetsprosessering & oppmerksomhet Journal of Cognitive Neuroscience, 2011, 24:2, pp

20 Nyhetsprosessering & oppmerksomhet Å legge merke til at noe nytt og uventet har skjedd er en grunnleggende funksjon. Å ikke gjøre det kan være fatalt. Mange nye hendelser er irrelevante, andre er det ikke. Vi trenger altså å oppdage nyheter, men også vurdere om den var viktig og om den krever handling. Hvis ikke, må vi rette oppmerksomheten tilbake til det som er relevant i situasjonen.

21 ERP og Nyhetsprosessering Polich 2007 P3b: Utløses av en oppgaverelevant target stimulus. Reflekterer informasjonsprosesseringskaskade der oppmerksomhet og hukommelse involveres. Novelty P300/P3a: Utløses av perseptuelt nye distraktorer som befinner seg blant mange standard stimuli. Kortere latens og mer frontal distribusjon enn P3b. Relatert til orienteringsrefleksen.

22 Nyhetsdeteksjon Dorsolateral prefrontale skader pårvirker P3a komponenten selektivt. Skade i temporoparietal junction påvirker P3a & b. Knight & Scabini 1998

23 Auditiv Nyhetsprosessering S S S S S S 280 standard (1000Hz, 50ms) 60 (15%) target som avkrever tastetrykk (1500 Hz, 50ms) 60 (15%) unike meningsbærende lyder (e.g. latter, hundebjeff) ISI: 1 sec

24 Pasienter Orbitofrontale (n=13) 0 100% 82% av kortikalt lesjonsvolum var innenfor Brodmann områder 10, 11 and 47. Laterale Prefrontale (n=6) 80% av kortikalt lesjonsvolum var innenfor Brodmann områder 6, 8, 9, 44, 45 and 46.

25 after inclusion and have been verified by the neuroradiologist, neurologist, and neurosurgeon in the research group (P. Due-Tønnessen, R. T. Knight, & T. Meling). Testing took place at least 6 months after injury or surgery. Patients were matched with healthy controls by age, sex, and years of education (Table 2). Participants with a historyutvalg of serious psychiatric disease, drug or alcohol abuse requiring treatment, premorbid head injury, pre-/comorbid visual neglect, or marked sensory impairment were excluded from participation. The functional outcome of the patients was classified with the Glasgow Outcome Scale Extended (GOS-E; Wilson, Pettigrew, & Teasdale, 1998). GOS-E is a hierarchical scale in which overall rating is based on the lowest outcome indicated. Total, verbal, and performance IQ were estimated on the basis of all four subtests of the Wechsler Table 2. Subject Characteristics Control OFC LPFC ANOVA N (% women) 15 (53) 13 (54) 6 (33) Age in years 41.6 (12.2) (10.10) (7.25) ns Education in years 13.2 (2.1) 13.0 (2.38) (2.56) ns Total IQ (9.9) (11.87) (16.92) ns Performance IQ (9.9) (13.2) 105 (14.97) ns Verbal IQ (9.6) (11.71) (17.51) ns Values given are mean (±SD). 382 Journal of Cognitive Neuroscience Volume 24, Number 2

26 the control group (controls: 99.3 msec, SD =7.9msec; OFC: 88.5 msec, SD = 17 msec; LPFC: msec, SD = 5.5 msec). This was seen in a significant effect of Group over this electrode location for target stimuli (F(2, 31) = Oppgaven løses normalt Table 3. Behavioral Results from the Novelty Oddball Task Control OFC LPFC ANOVA Hit rate target (%) 99.7 (0.9) 99.6 (1.0) 99.2 (2.0) ns False alarms (%) Standard 0.6 (0.3) 0.6 (0.3) 0.7 (0.4) ns Novel 1.2 (2.3) 1.1 (1.4) 1.1 (1.3) ns RT target (msec) (66.2) (73.5) (46.7) ns Results are reported as mean values (±SD). ns.32) or me well as no Hemispher.23) nor th analysis. Novelty P3 tency effec p <.7; con SD =34.5 analysis wa groups disp pared with both signifi 3.53, p < 3.65, p < thus, perfo

27 Normal target deteksjon

28 Svekket frontal Novelty P3 og stor sen negativitet

29 Brain and Cognition 80 (2012) Contents lists available at SciVerse ScienceDirect Anterior cingulum og kognitiv kontroll Brain and Cognition journal homepage: Case History Study Anterior cingulate cortex and cognitive control: Neuropsychological and electrophysiological findings in two patients with lesions to dorsomedial prefrontal cortex M. Løvstad a,, I. Funderud b, T. Meling c, U.M. Krämer d, B. Voytek e, P. Due-Tønnessen f, T. Endestad g,b, M. Lindgren h,b, R.T. Knight e, A.K. Solbakk b a Sunnaas Rehabilitation Hospital, Nesoddtangen, Norway b Department of Neuropsychiatry and Psychosomatic Medicine, Division of Surgery and Clinical Neuroscience, Oslo University Hospital, Rikshospitalet, Norway c Department of Neurosurgery, Division of Surgery and Clinical Neuroscience, Oslo University Hospital, Rikshospitalet, Norway d Department of Neurology, University of Lübeck, Germany e Helen Wills Neuroscience Institute and Department of Psychology, Berkeley, UC, USA f Department of Radiology, Oslo University Hospital, Rikshospitalet, Norway g Department of Psychology, University of Oslo, Norway h Department of Psychology, Lund University, Sweden Brain and Cognition, 2012, 80, article info abstract Article history: Accepted 25 July 2012 Available online 27 August 2012 Keywords: Anterior cingulate cortex Prefrontal cortex Whereas neuroimaging studies of healthy subjects have demonstrated an association between the anterior cingulate cortex (ACC) and cognitive control functions, including response monitoring and error detection, lesion studies are sparse and have produced mixed results. Due to largely normal behavioral test results in two patients with medial prefrontal lesions, a hypothesis has been advanced claiming that the ACC is not involved in cognitive operations. In the current study, two comparably rare patients with unilateral lesions to dorsal medial prefrontal cortex (MPFC) encompassing the ACC were assessed with neuropsychological tests as well as Event-Related Potentials in two experimental paradigms known to

30 Anterior cingulate (ACC) cortex Bush, Luu & Posner, 2000

31 Dorsal kognitiv division (Accd) BA 24b-c and 32) Del av distributed oppmerksomhetsnettverk. Sterke resiproke forbindelser med lateral PFC (BA 46/9), parietal korteks (BA 7), og premotoriske & supplementære motoriske områder (BA 6). * modulering av oppmerksomhet ved påvirkning av sensorikk og responsseleksjon * konfliktmonitorering * kompleks motorisk kontroll * motivasjon * nyhetsprosessering * deteksjon av feil

32 ACC, konfliktmonitorering og Stroop-effekten Whalen, P. et al. (1998) Biol. Psychiatry 44, Bush, G. et al. (1998) Hum. Brain Mapp.6,

33 ACC & Error detection; the error related negativity (ERN) Atferd: Post Error Slowing tregere RT til Go etter feil

34 Hvorfor case studier? One must also bear in mind that imaging evidence, being merely correlational, can only be suggestive. To establish necessity requires studies that examine loss of function. Importantly, since the cingulate is so ubiquitously activated, even a small number of studies showing an absence of any functional deficits following damage to this area would be considered strong evidence against the fundamental role that has been proposed for it. Nachev, 2005

35 ACC ikke involvert i kognisjon?

36 ontrols oldorff, al testś ight & hat the inforresults. ibition, ved. Of CC let-error Elektrofysiologi ved unilateral ACC skade - en casestudie The patients participated in a research program at Oslo University Hospital investigating the effects of focal frontal lobe lesions. See Fig. 1 for MRI scans depicting the lesions. Patient 1 is a right-handed male in his mid thirties with 12 years of formal education. He was assessed 20 months after surgical removal of a right frontal low-grade glioma. The lesion included medial, dorsal and rostral ACC (BA 24 and 32), with marginal involvement of BA 25. In addition to involvement of posterior medial frontal cortex (BA 6 and 8), the lesion extended towards polar and ventral prefrontal areas (BA 9 and 10, and to a limited degree BA 46). Patient 2 is a right-handed male in his thirties who completed 15 years of formal education. A low-grade glioma in the left hemi- / Brain and Cognition 80 (2012) sphere was resected 10 months prior to study inclusion. The lesion predominantly affected rostral, but also medial ACC (BA 24 and 32). Additional damage was seen in BA 9 and 10, as well as corpus callosum, and scarred tissue was observed dorsally along the corpus callosum Controls Neuropsychological performance of the patients was compared to a healthy control group consisting of 21 persons with a mean age of 42.9 years (SD 11.9) and mean length of formal education of 13.5 years (SD 2.3). The control group consisted of 11 females and 10 males, of whom 20 were right-handed Consent and ethics niveresions. s with ter surion in- ), with of posded tod to a pleted hemilesion 24 and corpus he corpared mean cation emales Participants gave informed consent to participation. Controls received 500 NOK (approximately 80 USD) for participation in the entire research program (neuropsychological assessment, EEG, structural and functional MRI). The study was approved by the Norwegian Regional Committee for Medical Research Ethics, Region South Measures Functional outcome and neuropsychological performance Functional outcome was classified using the Glasgow Outcome Scale Extended (GOS-E) (Wilson, Pettigrew, & Teasdale, 1998), a hierarchical scale in which the patient s overall functional outcome is estimated based on the lowest item score obtained. Full scale, verbal and performance IQ were established based on all 4 subtests of the Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence; Vocabulary, Similarities, Block Design and Matrix Reasoning (WASI; Wechsler, 1999). Digit Span and Letter Number Sequencing from the Wechsler Adult Intelligence Scale Third Edition (WAIS-III; Wechsler, 1997) were included as measures of attention Løvstad et. al., 2012 Fig. 1. MRI scans of (A) patient 1, illustrating unilateral right medial prefontal lesion, (B) patient 1, illustrating unilateral left medial prefontal lesion. and working memory. Verbal learning and memory was assessed with the California Verbal Learning Test Second Edition (Delis, Kaplan, Kramer, & Ober, 2000). Visuospatial learning and memory was examined with the Brief Visuospatial Memory Test-Revised Baird et. al., 2006

37 Novelty P3 og sen negativitet ERP s controls (black) and ACC patients (1 = blue, 2 = red). (A) parietal P3 to successful GO (GO P3), (B) res s, and (C) response-locked correct related negativity (CRN) over central electrodes. 242 M. Løvstad et al. / Brain and Cognition 80 (2012) tivity but not error-positivity changes in patients e matter lesions due to sickle-cell disease. The Table 2 Novelty Oddball. ERP amplitudes for controls (Mean(SD)) and patient 1 and 2; a) Novelty P3, b) Frontal negative slow wave, c) P3b to target, and d) Behavioral data. Control Patient 1 Patient 2 Patient 1 Patient 2 Patient 1 Patient 2 Mean (SD) t-values Effect size (Z cc ) rpreted as indexing ERP amplitudes the result of damaged white s between the medial and lateral PFC. Interestion of error-related negativity amplitude was lateral and bilateral lesions, suggesting that uniion is sufficient to attenuate the error-related (a) Novelty P3 (mean amplitude ms) Frontal left 1.51 (1.77) ** 1.52 * Frontal midline 2.19 (1.55) *** 3.91 *** Frontal right 2.01 (1.67) *** 2.30 *** (b) Frontal negative slow wave to Novels (mean amplitude ms) 242 M. Løvstad et al. / Brain and Cognition 80 (2012) Frontal left 0.87 (1.29) * Frontal midline 1.23 (1.02) *** 3.12 *** Table Frontal 2 right 1.05 (1.16) *** Novelty Oddball. ERP amplitudes for controls (Mean(SD)) and patient 1 and 2; a) Novelty P3, b) Frontal negative slow wave, c) P3b to target, and d) Behavioral data. (c) P3b to target (mean amplitude ms) Parietal left 2.03 Control (1.27) 4.19 Patient Patient Patient * Patient * Patient Patient 2 Parietal midline 2.94 (2.15) * 1.34 * Mean (SD) t-values Parietal right 2.33 (1.85) * Effect size (Z cc ) ERP amplitudes (d) Behavioral data Hit (a) rate Novelty target P3 (%) (mean amplitude (0.9) ms) Frontal left 1.51 (1.77) ** 1.52 * False Frontal alarms midline (%) Standard Frontal right 2.19 (1.55) (0.3) (1.67) *** *** 3.91 *** *** Novel (b) Frontal negative slow wave 1.2 to (2.3) Novels (mean amplitude ms) RT Frontal target left (ms) (66.2) (1.29) * * Frontal midline p <.1. Frontal right p < (1.02) 1.05 (1.16) *** 5.24 *** 3.12 *** *** p (c) < P3b.025. to target (mean amplitude ms) Parietal left 2.03 (1.27) * 1.49 * Parietal midline 2.94 (2.15) * 1.34 * Parietal right 2.33 (1.85) * study, both patients displayed the error-related er, the ERP-findings in the Stop-signal task were n in the novelty oddball task, as error-related negativity was only clearly pr hemisphere in patient 2, wher creased error-related negativit over midline electrodes and i important aspect of the finding to the ACC and surrounding MP ated with abolishment of the e Behaviorally, the control g slowing of 29 ms. The variabil large however, rendering the la non-significant. Patient 1 devia error-positivity (d) Behavioral data following failed inhibitions (Fig. 3B). In patient 1, Stop-signal paradigm, as the patients did not show the expected Hit rate target (%) 99.7 (0.9) the error-related negativity was identifiable over both hemi- post-error slowing.

38 Posterior target deteksjon

39 Stop-signal task (SST) ERN og PES Go or 150 ms Response Stop or 150 ms 150 ms No response

40 ACC Patient 2 is a right-handed male in his thirties who completed 15 years of formal education. A low-grade glioma in the left hemisphere was resected 10 months prior to study inclusion. The lesion M. Løvstad et al. / Brain and Cognition 80 (2012) predominantly affected rostral, but also medial ACC (BA 24 and monitoring (Aron et al., 2007; Schmajuk, Liotti, Busse, & Woldorff, 32). Additional damage was seen in BA 9 and 10, as well as corpus 2006). In line with existing knowledge of neuropsychological testś callosum, and scarred tissue was observed dorsally along the corpus callosum. limited sensitivity to the effect of frontal lobe lesions (Knight & Stuss, 2002; Løvstad et al., in press), it was hypothesized that the neurophysiological measures might reveal signs of altered information processing not evident in neuropsychological test results Controls It was predicted that lesion-related alterations of motor-inhibition, error-monitoring and novelty processing would be observed. Of Neuropsychological performance of the patients was compared particular interest was whether patients with unilateral ACC lesions would exhibit the error-related negativity and the post-error age of 42.9 years (SD 11.9) and mean length of formal education to a healthy control group consisting of 21 persons with a mean slowing of reaction times. of 13.5 years (SD 2.3). The control group consisted of 11 females and 10 males, of whom 20 were right-handed. 2. Methods 2.3. Consent and ethics 2.1. Patients Participants gave informed consent to participation. Controls received 500 NOK (approximately 80 USD) for participation in the The patients participated in a research program at Oslo University Hospital investigating the effects of focal frontal lobe lesions. entire research program (neuropsychological assessment, EEG, See Fig. 1 for MRI scans depicting the lesions. structural and functional MRI). The study was approved by the Patient 1 is a right-handed male in his mid thirties with Norwegian Regional Committee for Medical Research Ethics, Region 12 years of formal education. He was assessed 20 months after surgical removal of a right frontal low-grade glioma. The lesion in- South. cluded medial, dorsal and rostral ACC (BA 24 and 32), with 2.4. Measures marginal involvement of BA 25. In addition to involvement of posterior medial frontal cortex (BA 6 and 8), the lesion extended towards polar and ventral prefrontal areas (BA 9 and 10, and to a Functional outcome was classified using the Glasgow Outcome Functional outcome and neuropsychological performance limited degree BA 46). Scale Extended (GOS-E) (Wilson, Pettigrew, & Teasdale, 1998), a Patient 2 is a right-handed male in his thirties who completed hierarchical scale in which the patient s overall functional outcome 15 years of formal education. A low-grade glioma in the left hemisphere was resected 10 months prior to study inclusion. The lesion Full scale, verbal and performance IQ were established based on is estimated based on the lowest item score obtained. predominantly affected rostral, but also medial ACC (BA 24 and all 4 subtests of the Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence; 32). Additional damage was seen in BA 9 and 10, as well as corpus Vocabulary, Similarities, Block Design and Matrix Reasoning callosum, and scarred tissue was observed dorsally along the corpus callosum. ing from the Wechsler Adult Intelligence Scale Third Edition (WASI; Wechsler, 1999). Digit Span and Letter Number Sequenc- (WAIS-III; Wechsler, 1997) were included as measures of attention 2.2. Controls Fig. 1. MRI scans of (A) patient 1, illustrating unilateral right medial prefontal lesion, (B) patient 1, illustrating unilateral left medial prefontal lesion. and working memory. Verbal learning and memory was assessed with the California Verbal Learning Test Second Edition (Delis, Kaplan, Kramer, & Ober, 2000). Visuospatial learning and memory was examined with the Brief Visuospatial Memory Test-Revised Neuropsychological performance of the patients was compared to a healthy control group consisting of 21 persons with a mean age of 42.9 years (SD 11.9) and mean length of formal education of 13.5 years (SD 2.3). The control group consisted of 11 females and 10 males, of whom 20 were right-handed Consent and ethics Participants gave informed consent to participation. Controls received 500 NOK (approximately 80 USD) for participation in the entire research program (neuropsychological assessment, EEG, structural and functional MRI). The study was approved by the Norwegian Regional Committee for Medical Research Ethics, Region South Measures Functional outcome and neuropsychological performance Functional outcome was classified using the Glasgow Outcome Scale Extended (GOS-E) (Wilson, Pettigrew, & Teasdale, 1998), a hierarchical scale in which the patient s overall functional outcome is estimated based on the lowest item score obtained. Full scale, verbal and performance IQ were established based on all 4 subtests of the Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence; Vocabulary, Similarities, Block Design and Matrix Reasoning (WASI; Wechsler, 1999). Digit Span and Letter Number Sequencing from the Wechsler Adult Intelligence Scale Third Edition (WAIS-III; Wechsler, 1997) were included as measures of attention Fig. 1. MRI scans of (A) patient 1, illustrating unilateral right medial prefontal lesion, (B) patient 1, illustrating unilateral left medial prefontal lesion. and working memory. Verbal learning and memory was assessed with the California Verbal Learning Test Second Edition (Delis, Kaplan, Kramer, & Ober, 2000). Visuospatial learning and memory was examined with the Brief Visuospatial Memory Test-Revised Løvstad et al., 2012

41 Brain Injury, December 2012; 26(13 14): Nevropsykologi og PFC ORIGINAL ARTICLE Executive functions after orbital or lateral prefrontal lesions: Neuropsychological profiles and self-reported executive functions in everyday living M. LØVSTAD 1, I. FUNDERUD 2, T. ENDESTAD 2,3, P. DUE-TØNNESSEN 4, T. R. MELING 5, M. LINDGREN 2,6, R. T. KNIGHT 7, & A. K. SOLBAKK 2 1 Sunnaas Rehabilitation Hospital, Norway, 2 Department of Neuropsychiatry and Psychosomatic Medicine, Oslo University Hospital-Rikshospitalet, Norway, 3 Department of Psychology, University of Oslo, Norway, 4 Department of Radiology, 5 Department of Neurosurgery, Oslo University Hospital-Rikshospitalet, Norway, 6 Department of Psychology, Lund University, Sweden, and 7 Helen Wills Neuroscience Institute and the Department of Psychology, UC Berkeley, USA (Received 24 August 2011; revised 26 April 2012; accepted 28 May 2012) Brain Injury, 2012; 26(13 14): Abstract Objective: This study examined the effects of chronic focal lesions to the lateral prefrontal cortex (LPFC) or orbitofrontal

42 Nevropsykologisk utredning og EF Å konkludere vedrørende tilstedeværelse av eksekutiv svikt er noe av det mest krevende NP gjør, og også noe av det vanligste Ingen gullstandard 1. Usannsynlig at ett mål vil kunne fange opp skader i 1/3 av korteks 2. Også subkortikale skader forventes å gi EF vansker 3. Siden EF påvirker lavere ordens kognitive funksjoner, er det krevende å finne mål som lar oss skille mellom top-down kontroll over en funksjon og funksjonen i seg selv Royall et al., Mange tester som betraktes som frontale har svak evidens for en sammenheng med PFC - Anatomiske validitetsstudier har oftest ikke sett på subsystemer innen PFC (Stuss, 2007). - Siden frontale tester oftest er multifaktorielle nettopp for å fange opp komplekse funksjoner, vil pasienter kunne ha vansker på testene av forskjellige grunner (Knight & Stuss, 2002)

43 Fronts NP-batteri Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence (WASI) Tallspenn & Bokstav-tall sekvensiering fra WAIS-III D-KEFS: Trail Making Test, Figur-Flyt, Verbal Flyt & Color-Word Interference Test Californial Verbal Memory Test 2 nd ed. (CVLT-2) Brief Visuospatial Memory Test-Revised (BVMT-R) Glasgow Outcome Scale Extended (GOSE) Symptom Checklist 90 Revised (SCL-90-R) Obsessive-Compulsive Inventory Revised (OCI-R) Behavior Rating Inventory of Executive Function (BRIEF-A)

44 NP ved OFC og LPFC skade OFC, n=14 LPFC, n=10

45 Nevropsyk:

46 BRIEF-A

47 BRIEF-A og fokal PFC skade Ingen sig. korrelasjoner mellom BRIEF-A (egen eller komparent) og IQ, WASI subskalaer eller EF-tester (CWI 1 & 3, TMT 4 & Verbal Fluency 1). Egenrapportert Global Executive Composite (GEC) på BRIEF-A korrelerte sterkt (r = mellom , p<.001) med Global Severity Index (GSI) fra SCL-90-R i alle gruppene.

skjelett Nakkeslengskade i sen fase side 13-25 Krav til drift av privat praksis Tema på kollegabasert veiledningsseminar Se side 11

skjelett Nakkeslengskade i sen fase side 13-25 Krav til drift av privat praksis Tema på kollegabasert veiledningsseminar Se side 11 muskel skjelett Nummer 1/2010 25. årgang Utgiver: Manuellterapeutenes Servicekontor Møter, kurs og seminarer, se side 3 Sa opp direkteoppgjørsavtale med HELFO Side 10 Nakkeslengskade i sen fase side 13-25

Detaljer

Informasjonstidsskrift fra faggruppen for manuell terapi Vurdering av tester Skuldertester Nytt fra cochrane Abstracts til Ryggpasienten i fokus

Informasjonstidsskrift fra faggruppen for manuell terapi Vurdering av tester Skuldertester Nytt fra cochrane Abstracts til Ryggpasienten i fokus Informasjonstidsskrift fra faggruppen for manuell terapi Vurdering av tester Skuldertester Nytt fra cochrane Abstracts til Ryggpasienten i fokus ISSN - NR. 0805-7230 NR. 1-2003 Lederen har ordet... I tiden

Detaljer

Samandrag av posterar til Helse Midt-Norges forskingskonferanse 15. og 16. september 2008 i Ålesund

Samandrag av posterar til Helse Midt-Norges forskingskonferanse 15. og 16. september 2008 i Ålesund Samandrag av posterar til Helse Midt-Norges forskingskonferanse 15. og 16. september 2008 i Ålesund SAMANDRAG AV POSTERAR TIL HELSE MIDT-NORGES FORSKINGSKONFERANSE 15. OG 16. SEPTEMBER 2008 I ÅLESUND...

Detaljer

Mellom frihet og beskyttelse? Vold og seksuelle overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming en kunnskapsoversikt

Mellom frihet og beskyttelse? Vold og seksuelle overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming en kunnskapsoversikt Rapport 2 / 2013 Yngvil Grøvdal Mellom frihet og beskyttelse? Vold og seksuelle overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming en kunnskapsoversikt Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk

Detaljer

Elevenes læringsutbytte: Hvor stor betydning har skolen?

Elevenes læringsutbytte: Hvor stor betydning har skolen? RAPPORT 45/2008 Elevenes læringsutbytte: Hvor stor betydning har skolen? En analyse av ulikhet i elevers prestasjonsnivå i fjerde, syvende og tiende trinn i grunnskolen og i grunnkurset i videregående

Detaljer

EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT

EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato 11. januar 2013 EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT Ramboll Management Consulting

Detaljer

Hjernens utvikling hos barn med lav fødselsvekt Jon Skranes, barnelege St Olav s hospital og Sørlandet sykehus HF, professor I, Institutt for

Hjernens utvikling hos barn med lav fødselsvekt Jon Skranes, barnelege St Olav s hospital og Sørlandet sykehus HF, professor I, Institutt for Hjernens utvikling hos barn med lav fødselsvekt Jon Skranes, barnelege St Olav s hospital og Sørlandet sykehus HF, professor I, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, Det medisinske

Detaljer

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Petter Aasen, Jorunn Møller, Ellen Rye, Eli Ottesen, Tine S. Prøitz

Detaljer

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness Doktoravhandlinger ved NTNU, ISBN 978-82-471-2886-2 (trykt utg.) ISBN 978-82-471-2888-6 (elektr. utg.) ISSN 1503-8181 Anne Kathrine Larssen Doktoravhandlinger ved NTNU, NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Effekt av røyking på utfallet av periodontittbehandling.

Effekt av røyking på utfallet av periodontittbehandling. Effekt av røyking på utfallet av periodontittbehandling. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 29 2008 Kunnskapsoppsummering Bakgrunn: Periodontitt betegner en betennelsesreaksjon i vevet som omgir og fester

Detaljer

Effektvurdering av store statlige investeringsprosjekter

Effektvurdering av store statlige investeringsprosjekter 1 Concept-programmet 2007 Effektvurdering av store statlige investeringsprosjekter Bjørn Andersen, Svein Bråthen, Tom Fagerhaug, Ola Nafstad, Petter Næss og Nils Olsson ISSN: 0803-9763 (papirversjon) ISSN:

Detaljer

DAT-KON ET VERKTØY FOR DIFFERENSIERING

DAT-KON ET VERKTØY FOR DIFFERENSIERING DAT-KON ET VERKTØY FOR DIFFERENSIERING AV ATFERDS- OG KONSENTRASJONSVANSKER HOS BARN by Torstein Stray Thesis submitted in fulfilment of the requirements for the degree of PHILOSOPHIAE DOCTOR (PhD) Faculty

Detaljer

Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner

Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner Marit K. Helgesen Hege Hofstad Lars Christian Risan Ingun Stang Grete Eide Rønningen Catherine Lorentzen Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner Folkehelse og forebygging.

Detaljer

Subject: Letter of formal notice to Norway concerning the criteria for access to in-patient treatment in other EEA states

Subject: Letter of formal notice to Norway concerning the criteria for access to in-patient treatment in other EEA states ROYAL NORWEGIAN MINISTRY OF HEALTH AND CARE SERVICES EFTA Surveillance Authority Rue Belliard 35 B-1040 Brussel Belgium Your ref Our ref Date 72376 12/5292 15 August 2015 Subject: Letter of formal notice

Detaljer

Personvern og ITS-baserte trafikksikkerhetstiltak. Torkel Bjørnskau Terje Assum Louise Eriksson Robert Hrelja Jonna Nyberg TØI rapport 1097/2010

Personvern og ITS-baserte trafikksikkerhetstiltak. Torkel Bjørnskau Terje Assum Louise Eriksson Robert Hrelja Jonna Nyberg TØI rapport 1097/2010 Torkel Bjørnskau Terje Assum Louise Eriksson Robert Hrelja Jonna Nyberg TØI rapport 1097/2010 Personvern og ITS-baserte trafikksikkerhetstiltak En studie av streknings-atk, automatisk fartstilpasning (ISA)

Detaljer

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Februar 2014 Prosjekt: Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Oppdragsgiver: Utlendingsdirektoratet (UDI) Periode: November 2012 februar 2014 Team: Senior

Detaljer

Energy related behaviour in Norwegian households

Energy related behaviour in Norwegian households Energy related behaviour in Norwegian households Types, barriers, facilitators & energy culture Results from focus group discussions (Report provided in the Enova research project Indicators of determinants

Detaljer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Mer enn bare fotball... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball More than just football... An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Lena Sayed 1 Forord Frelsesarmeens gatefotball er et lavterskeltilbud

Detaljer

TILTAK MOT TVANGS E KTESKAP I UTLENDINGS REGELVERKET

TILTAK MOT TVANGS E KTESKAP I UTLENDINGS REGELVERKET TILTAK MOT TVANGS E KTESKAP I UTLENDINGS REGELVERKET Hilde Lidén, Anja Bredal, Axel West Pedersen, Solveig Igesund og Anne Staver Rapport 2015:04 Institutt for samfunnsforskning Rapport 2015:4 Tiltak

Detaljer

Faglig rapportering 2013. Vedlegg: Faglige rapporter med støtte fra forskningsprogrammene

Faglig rapportering 2013. Vedlegg: Faglige rapporter med støtte fra forskningsprogrammene Faglig rapportering 2013 Vedlegg: Faglige rapporter med støtte fra forskningsprogrammene Dato: 17. mars 2013 Bildet er fra Forskningslaboratoriet, Nordlandssykehuset, Bodø. Dere ser Espen Waage Skjeflo

Detaljer

TID. Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens. Bjørn Lichtwarck, Ann-Marit Tverå, Irene Røen: Manual

TID. Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens. Bjørn Lichtwarck, Ann-Marit Tverå, Irene Røen: Manual TID Bjørn Lichtwarck, Ann-Marit Tverå, Irene Røen: Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens Manual Utgitt av: Alderspsykiatrisk forskningssenter, Sykehuset Innlandet Innhold 1.

Detaljer

.Nefrologisk forum. Formannsnytt. Årgang 9, no 2. "Jeg minner igjen om foreningens hjemmeside: www. nephro.no. Her

.Nefrologisk forum. Formannsnytt. Årgang 9, no 2. Jeg minner igjen om foreningens hjemmeside: www. nephro.no. Her .Nefrologisk forum. Årgang 9, no 2 En gruppe norske nefrologer har de siste årene deltatt ved Nephrologisches Seminar i Heidelberg, årets møtereferat kan dere lese i denne utgaven av Forum. EDT A ERA ble

Detaljer

Rehabilitering mellom livsverden og funksjon

Rehabilitering mellom livsverden og funksjon Skandinavisk Rehabiliteringskonferanse Rehabilitering mellom livsverden og funksjon 11 12. november 2010 Program og abstraktbok 1 PROGRAM: Registrering og alle foredrag foregår på Høgskolen i Oslo, Pilestredet

Detaljer

Radical Innovations in the Norwegian Banking Industry

Radical Innovations in the Norwegian Banking Industry Radical Innovations in the Norwegian Banking Industry A historical study through 50 years Martha Gjessing Bakken Astri Agnalt Østmo Industrial Economics and Technology Management Submission date: June

Detaljer

HFC møte 1-2 oktober 2008

HFC møte 1-2 oktober 2008 HFC - forum for human factors in control Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 03 00 Telefaks: 73 59 03 30 HFC møte 1-2 oktober 2008 SAK, FORMÅL Oppsummering

Detaljer

Måling av O2 opptak WADA Barn og helse. Styrene 2008 Idrettsmedisinske priser DVD anmeldelse. NFFs FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI

Måling av O2 opptak WADA Barn og helse. Styrene 2008 Idrettsmedisinske priser DVD anmeldelse. NFFs FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI NORSK IDRETTS- MEDISINSK FORENING NFFs FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI NUMMER 4-2007 22. ÅRGANG Måling av O2 opptak WADA Barn og helse Styrene 2008 Idrettsmedisinske priser DVD anmeldelse 04_07_OMSLAG_ANDRE:01/05_OMSLAG_ANDRE

Detaljer

Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark

Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark Vilde Hernes Kristian Rose Tronstad Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark. Andre publikasjoner fra

Detaljer

Kontaktmøte på Svalbard Referat generalforsamling Radioaktivitet i beitedyr Nye doktorgrader Biorabiaten Ordkløveri Biostreker. Nr. 1/2015 39.

Kontaktmøte på Svalbard Referat generalforsamling Radioaktivitet i beitedyr Nye doktorgrader Biorabiaten Ordkløveri Biostreker. Nr. 1/2015 39. TIDSSKRIFT FOR NORSK BIOKJEMISK SELSKAP T Kontaktmøte på Svalbard Referat generalforsamling Radioaktivitet i beitedyr Nye doktorgrader Biorabiaten Ordkløveri Biostreker Nr. 1/2015 39. årgang HVEM ER PEDRO

Detaljer

General information. Content. Innhold. Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell

General information. Content. Innhold. Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell General information Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell Registered Office Martin Linges vei 25 Snarøya Norway Solicitors Advokatfirma Ræder, Wisløff,

Detaljer

En velvillig og oppmerksom tilhører

En velvillig og oppmerksom tilhører Her kan det evt. stå en tekst om innholdet i rapporten. Den kan variere i lengde og det skulle være nok plass innenfor dette feltet. Her kan det evt. stå en tekst om innholdet i rapporten. Den kan variere

Detaljer