Regionale reduksjoner av hjernebarkens tykkelse: mulig biomarkør for emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regionale reduksjoner av hjernebarkens tykkelse: mulig biomarkør for emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse"

Transkript

1 Regionale reduksjoner av hjernebarkens tykkelse: mulig biomarkør for emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse Erlend Bøen, Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Diakonhjemmet sykehus Psykiatriveka 2015, Stavanger Studien utgår fra PsykosomaCsk avdeling, Rikshospitalet

2 General Bipolar II Group Bipolar II Non- PD Group Control Group The borderline- bipolar II project Avdeling for personlighetsforstyrrelser Borderline Group Cross- sec8onal design (T1) Structural MRI (cor8cal thickness, hippocampus subfields...) FDG- PET Self- reported impulsivity, alexithymia, affect lability etc. Neuropsychology Etc. Psykosomatisk avdeling

3 Kor8kal tykkelse ved emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse (BPD): assosiasjon med sosial kognisjon 1. Helhjernestudie av cerebral kor8kal tykkelse hos pasienter med BPD og friske kontroller. 2. Helhjernestudie av assosiasjonen mellom aleksithymi og kor8kal tykkelse hos pasienter med BPD

4 Kor8kal tykkelse ved emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse (BPD): assosiasjon med sosial kognisjon 1. Helhjernestudie av cerebral kor8kal tykkelse hos pasienter med BPD og friske kontroller. 2. Helhjernestudie av assosiasjonen mellom aleksithymi og kor8kal tykkelse hos paseinter med BPD

5 Hjernebarktykkelse GjennomsniTlig tykkelse er mellom 2.5 og 3 millimeter hos voksne Nyere overflatebaserte MR- prosedyrer muliggjør regional måling av kor8kal tykkelse over hele hjernens overflate med submillimeter nøyak8ghet Prosedyre: 3 T MRI T1- vektede scans kjørt to ganger og kombinert for å øke signal- støy- forholdet Automa8sert rekonstruksjon av kor8kal overflate ved bruk av Freesurfer so\ware Kart over kor8kal tykkelse framkommer ved å kalkulere distanse mellom gråsubstans og hvitsubstans overflate ved hver vertex (flere hundre tusen punkter) Gruppeforskjeller testes ved å bruke vertexbaserte general linear models, kontrollert for alder. Overflateanalysene er korrigert for mul8ple sammenligninger og gir fullt korrigerte clustere for gruppeforskjeller

6 Hvorfor undersøke kor8kal tykkelse ved BPD? Regional kor8kal tykkelse korrelerer med personlighetstrekk og kogni8v funksjon Generelt: bigger is beter Kor8kal tykkelse er delvis arvelig be8nget Kor8kal tykkelse er følsomt for miljøpåvirkning Regionale forandringer i kor8kal tykkelse har vært vist ved sentrale psykiatriske lidelser Ingen 8dligere studier av BPD- pasienter

7 Deltakere BPD N=18 HC N=21 Kvinner % n.s. Alder, gjennomsnit 27.3 (6.3) 29.8 (9.6) n.s Utdanningsnivå (A- D) 1/8/6/3 0/5/10/6 n.s. P- verdi WASI Matrix reasoning t- skår 55.2 (9.7) 62.8 (4.5) WASI Vocabulary t- skår 52.5 (7.9) 63.1 (7.2) <0.001 Pågående psykotrop medikasjon* Alkohol/BZD- misbruk/avhengighet Annen komorbid personlighetsforstyrrelse 7 (38.9%) 4 (22.2%) 7 (38.9%) *Olanzapine (1); lamotrigine (2); SSRI (6)

8 Eksklusjonskriterier pasienter: Bipolart spekterlidelser Schizophrenispekterlidelser inkludert schizotypi Nevrologisk lidelse, hodeskade

9 Clusters showing significant reduc8ons in cor8cal thickness in BPD pa8ents Right hemisphere Le? hemisphere Lateral view Medial view Inferior view

10 Individual clusters Orbitofrontal cortex Impulsivity Reward system Anterior temporal lobes Disinhibition Impulsivity Empathy dysfunction Eating disturbances Mood cycling Paracentral lobules Primary sensorimotor cortex lower extremities Linked to high functioning autism

11 Cluster patern

12 Cluster patern = corccal areas involved in social cognicon

13 Key social cogni8on areas 1. Medial prefrontal cortex (mpfc) 2. Temporoparietal junccon (TPJ) region 3. Inferior frontal gyrus 4. Anterior temporal lobes 5. Posterior cingulate/ precuneus Amodio & Frith, Nature Reviews Neuroscience 2006 Blakemore, Nature Reviews Neuroscience 2008 Van Overwalle, Human Brain Mapping 2009 Mar, Annual Review of Psychology 2011 Le? hemisphere

14 Key social cogni8on areas 1. Medial prefrontal cortex (mpfc) 2. Temporoparietal junccon (TPJ) region 3. Inferior frontal gyrus 4. Anterior temporal lobes 5. Posterior cingulate/ precuneus Amodio & Frith, Nature Reviews Neuroscience 2006

15 Key social cogni8on areas 1. Medial prefrontal cortex (mpfc) 2. Temporoparietal junccon (TPJ) region 3. Inferior frontal gyrus 4. Anterior temporal lobes 5. Posterior cingulate/ precuneus Social cognition and the brain: A meta-analysis Van Overwalle, Human Brain Mapping 2009

16 Key social cogni8on areas 1. Medial prefrontal cortex (mpfc) 2. Temporoparietal junccon (TPJ) region 3. Inferior frontal gyrus 4. Anterior temporal lobes 5. Posterior cingulate/ precuneus Le? hemisphere Amodio & Frith, Nature Reviews Neuroscience 2006 Blakemore, Nature Reviews Neuroscience 2008 Van Overwalle, Human Brain Mapping 2009 Mar, Annual Review of Psychology 2011 Right hemisphere

17 Mentalizing network idencfied in Mar s metaanalysis Bilateral mpfc Bilateral TPJ, psts, angular gyri Bilateral temporal poles Bilateral Pcc and precuneus Le\ IFG CorCcal thinning in BPD pacents Le\ mpfc Le\ TPJ, psts, angular gyrus Bilateral temporal poles (Parts of right precuneus) Le\ IFG Bilateral paracentral lobules Le\ lateral parietal lobe Mar, Annual Review of Psychology 2011

18 Ingen IQ- effekter Group differences in mean cluster thickness remained significant when controlling for WASI matrix reasoning and verbal score (all p < 0.005)

19 Kan den potensielle sammenhengen mellom redusert kor8kal tykkelse og sentrale områder for sosial kognisjon underbygges ved hjelp av mål på sosial kognisjon?

20 Kor8kal tykkelse ved emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse (BPD): assosiasjon med sosial kognisjon 1. Helhjernestudie av cerebral kor8kal tykkelse hos pasienter med BPD og friske kontroller. 2. Helhjernestudie av assosiasjonen mellom aleksithymi og kor8kal tykkelse hos pasienter med BPD

21 Aleksithymi Opprinnelig beskrevet i psykosoma8sk kontekst Måles vanligvis ved Toronto Alexithymia Scale (TAS) Redusert evne 8l å iden8fisere og beskrive følelser hos seg selv og andre Assosiert med vanskeligheter med å forstå ansiktsutrykk Assosiert med interpersonlige vansker Anses å måle aspekter ved sosial kognisjon BPD- pasienter har høy aleksithymi

22 Toronto Alexithymia Scale (26 item version) Results BPD N=16 HC N=16 P value TAS- 26 total 75.1 (7.6) 52.4 (5.6) <0.001 TAS Difficulty Iden8fying Feelings 3.5 (0.7) 1.5 (0.4) <0.001 TAS Difficulty Describing Feelings 3.2 (0.7) 1.9 (0.6) <0.001 TAS External Oriented Thinking 2.4 (0.6) 2.2 (0.5) n.s. TAS Reduced Daydreaming 2.1 (0.9) 2.8 (0.9) 0.043

23 Nega8v korrelasjon mellom DDF og kor8kal tykkelse hos BPD- pasienter i områder med blå farge Right hemisphere Le? hemisphere Lateral view Medial view Inferior view

24 Le? hemisphere Areas of cortical thinning in BPD TAS-DDF and cortical thickness in BPD Lateral view Medial view Inferior view

25 Begrensninger TverrsniTsdesign gir ikke informasjon om kausalitet. Mulige kausale mekanismer: Gene8kk Nevrotoksiske effekter av traumer eller av å leve med BPD Miljøeffekter som påvirker nervesystemets utvikling Lavt antall deltagere, replikasjoner ønskes Kun kvinnelige deltagere

26 Replikasjon: Rossi R et al, Abnormali8es in cor8cal gray mater density in borderline personality disorder.european Psychiatry (2015)

27 Rossi et al 2015, p-verdi Rossi et al 2015, prosentvis endring Bøen et al 2014

28 Rossi et al 2015, p-verdi Rossi et al 2015, prosentvis endring Bøen et al 2014

29 Rossi et al 2015, p-verdi Rossi et al 2015, prosentvis endring Bøen et al 2014

30 Rossi et al 2015, p-verdi Rossi et al 2015, prosentvis endring Bøen et al 2014

31 Konklusjon: Mønsteret av kor8kal tykkelsesreduksjon hos pasienter med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse kan representere et morfologisk substrat for vanskelighetene disse pasientene opplever i relasjoner.

32 Takk 8l Lars Westlye Torbjørn Elvsåshagen Benjamin Hummelen Sigmund Karterud Per Kris8an Hol BirgiTe Boye Stein Andersson Ulrik Malt Psykosoma8sk avdeling Rikshospitalet Avdeling for Personlighetsforstyrrelser Ullevål sh Intervensjonssenteret Rikshospitalet Psykologisk ins8tut UiO

Marianne Løvstad PhD, Spes. Nevropsykologi Sunnaas Sykehus HF 1. Amanuensis II, PSI, UiO marianne.lovstad@sunnaas.no

Marianne Løvstad PhD, Spes. Nevropsykologi Sunnaas Sykehus HF 1. Amanuensis II, PSI, UiO marianne.lovstad@sunnaas.no Executive functions after focal lesions to the lateral, orbital and medial subdivisions of the prefrontal cortex - neuropsychological, behavioral and electrophysiological findings Marianne Løvstad PhD,

Detaljer

Hjernens utvikling hos barn med lav fødselsvekt Jon Skranes, barnelege St Olav s hospital og Sørlandet sykehus HF, professor I, Institutt for

Hjernens utvikling hos barn med lav fødselsvekt Jon Skranes, barnelege St Olav s hospital og Sørlandet sykehus HF, professor I, Institutt for Hjernens utvikling hos barn med lav fødselsvekt Jon Skranes, barnelege St Olav s hospital og Sørlandet sykehus HF, professor I, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, Det medisinske

Detaljer

nevropsykologi tidsskrift for norsk nevropsykologisk Forening desember 2009 Årgang 11 nr. 2 norsk nevropsykologisk Forening

nevropsykologi tidsskrift for norsk nevropsykologisk Forening desember 2009 Årgang 11 nr. 2 norsk nevropsykologisk Forening NORSK NEVROPSYKOLOGISK FORENING norsk nevropsykologisk Forening nevropsykologi tidsskrift for norsk nevropsykologisk Forening desember 2009 Årgang 11 nr. 2 leder Tid for endring? Da initiativet til å stifte

Detaljer

Hjernen, integrering og traumebehandling

Hjernen, integrering og traumebehandling Krisepsykologi_BOOK.book Page 164 Wednesday, March 5, 2008 2:53 PM Hjernen, integrering og traumebehandling Av Arne-Roar Blindheim Innledning Det har i de siste årene kommet mye nevrofysiologisk forskning

Detaljer

Transkranial likestrømstimulering (tdcs) forbedrer verbalt gjenkjenningsminne hos pasienter med Alzheimers sykdom

Transkranial likestrømstimulering (tdcs) forbedrer verbalt gjenkjenningsminne hos pasienter med Alzheimers sykdom Running head: tdcs SOM BEHANDLINGSMETODE VED ALZHEIMERS SYKDOM Transkranial likestrømstimulering (tdcs) forbedrer verbalt gjenkjenningsminne hos pasienter med Alzheimers sykdom Psy 2901 Anna Dahl Myrvang

Detaljer

Nevro psykologi. Tidsskrift for Norsk Nevropsykologisk Forening juli 2010 Årgang 12 nr. 1. Norsk Nevropsykologisk Forening

Nevro psykologi. Tidsskrift for Norsk Nevropsykologisk Forening juli 2010 Årgang 12 nr. 1. Norsk Nevropsykologisk Forening NORSK NEVROPSYKOLOGISK FORENING Norsk Nevropsykologisk Forening Nevro psykologi Tidsskrift for Norsk Nevropsykologisk Forening juli 2010 Årgang 12 nr. 1 leder Nevropsykologisk utredning og intervensjon

Detaljer

Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi (NK) Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Medisinsk klinikk

Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi (NK) Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Medisinsk klinikk Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi (NK) Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Medisinsk klinikk Oppdragsgiver Helsedirektoratet Bruker/pasientorganisasjonene Oslo universitetssykehus

Detaljer

Omega 3 og kognitive funksjoner hos ungdom

Omega 3 og kognitive funksjoner hos ungdom DET PSYKOLOGISKE FAKULTET Ψ Omega 3 og kognitive funksjoner hos ungdom HOVEDOPPGAVE profesjonsstudiet i psykologi Helene Ersland Vår 2015 2 Veileder Anita Lill Hansen 3 Forord Jeg vil takke Universitet

Detaljer

SPECIALE- Kandidatstudiet i psykologi ved Århus Universitet

SPECIALE- Kandidatstudiet i psykologi ved Århus Universitet SPECIALE- Kandidatstudiet i psykologi ved Århus Universitet Review: Executive Dysfunction in Emotional Disorders: A Review of Existing Studies and Theories. Eksekutive vansker i psykiske lidelser: En gjennomgang

Detaljer

Nevro psykologi. Tidsskrift for Norsk Nevropsykologisk Forening mai 2013 Årgang 16 nr. 1. Norsk Nevropsykologisk Forening

Nevro psykologi. Tidsskrift for Norsk Nevropsykologisk Forening mai 2013 Årgang 16 nr. 1. Norsk Nevropsykologisk Forening NORSK NEVROPSYKOLOGISK FORENING Norsk Nevropsykologisk Forening Nevro psykologi Tidsskrift for Norsk Nevropsykologisk Forening mai 2013 Årgang 16 nr. 1 redaktørens spalte Dette nummeret er i stor grad

Detaljer

Afasi - på søken etter ordene.

Afasi - på søken etter ordene. Afasi - på søken etter ordene. Om testing og forståelse av benevningsvansker. Mari Petershagen Masteroppgave Masterprogram i helsefag Studieretning Logopedi Institutt for biologisk og medisinsk psykologi

Detaljer

Årsrapport 2012. Avdeling for personlighetspsykiatri. Senter for lands- og regionfunksjoner Klinikk psykisk helse og avhengighet

Årsrapport 2012. Avdeling for personlighetspsykiatri. Senter for lands- og regionfunksjoner Klinikk psykisk helse og avhengighet Avdeling for personlighetspsykiatri Senter for lands- og regionfunksjoner Klinikk psykisk helse og avhengighet Organisasjonskart Avd. for personlighetspsykiatri Avdeling for personlighetspsykiatri har

Detaljer

Hilde Sofie Kongelf Galgerud

Hilde Sofie Kongelf Galgerud Hilde Sofie Kongelf Galgerud Affektfokus, alvorlighet av personlighetsproblematikk og deres interaksjon som prediktorer for behandlingseffekt ved cluster C personlighetsforstyrrelser. Hovedoppgave i Psykologi

Detaljer

Kognitiv atferdsterapi ved obsessiv-kompulsiv lidelse. Cognitive behavioral therapy for obsessive-compulsive disorder.

Kognitiv atferdsterapi ved obsessiv-kompulsiv lidelse. Cognitive behavioral therapy for obsessive-compulsive disorder. Kandidatavhandling i psykologi Kognitiv atferdsterapi ved obsessiv-kompulsiv lidelse. En gjennomgang av studier og sammenligning av kognitiv atferdsterapi i gruppe og individuell kognitiv atferdsterapi.

Detaljer

Oppmerksomhetstrening for pasienter med stress og kroniske sykdommer1898 902

Oppmerksomhetstrening for pasienter med stress og kroniske sykdommer1898 902 Oppmerksomhetstrening for pasienter med stress og kroniske sykdommer1898 902 Sammendrag Bakgrunn. Oppmerksomhetstrening har utviklet seg over 25 år til å bli en metode for behandling av stress og helseplager.

Detaljer

Den reflekterende kroppen Mentalisering og spiseforstyrrelser

Den reflekterende kroppen Mentalisering og spiseforstyrrelser MELLANRUMMET NORDISK TIDSKRIFT FÖR BARN- OCH UNGDOMSPSYKOTERAPI NORDIC JOURNAL OF CHILD AND ADOLESCENT PSYCHOTHERAPY 6 Finn Skårderud, Bente Sommerfeldt & Peter Fonagy Oslo og London Den reflekterende

Detaljer

rapport 2008:4 Utvikling i psykisk helse Levekårsundersøkelsene 1998, 2002 og 2005 Rune Johansen Marit Rognerud Jon Martin Sundet

rapport 2008:4 Utvikling i psykisk helse Levekårsundersøkelsene 1998, 2002 og 2005 Rune Johansen Marit Rognerud Jon Martin Sundet rapport 2008:4 Levekårsundersøkelsene 1998, 2002 og 2005 Utvikling i psykisk helse Rune Johansen Marit Rognerud Jon Martin Sundet Rapport 2008:4 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Levekårsundersøkelsene

Detaljer

HVA SKJER MELLOM OSS?

HVA SKJER MELLOM OSS? HVA SKJER MELLOM OSS? VURDERING AV KOMMUNIKASJONS- OG SAMHANDLINGSFERDIGHETER HOS MENNESKER MED PSYKISKE LIDELSER Av Ingunn Myraunet, Cecilia Celo, Brian Ellingham, Kjell-Emil Granå og Tore Bonsaksen Ingunn

Detaljer

Leder. Nevropsykologiens bidrag til diagnostikk og behandling ved. ADHD- tilstander hos barn og voksne

Leder. Nevropsykologiens bidrag til diagnostikk og behandling ved. ADHD- tilstander hos barn og voksne Tidsskrift for Norsk Nevropsykologisk Forening Juni 2009 Årgang 12 NR. 1 Leder Nevropsykologiens bidrag til diagnostikk og behandling ved ADHD- tilstander hos barn og voksne Nevropsykologiens bidrag til

Detaljer

Er skadevirkningene av seksuelt misbruk mot barn overdrevet av fagfolk?

Er skadevirkningene av seksuelt misbruk mot barn overdrevet av fagfolk? Er skadevirkningene av seksuelt misbruk mot barn overdrevet av fagfolk? Skrevet av: Psykolog A. Savita Dalsbø Trondheim Kommune, BFT, Tiltak Østbyen, Bassengbakken 1, 7004 Trondheim Telefon: 92088481.

Detaljer

mailto:p-foeyn@online.no

mailto:p-foeyn@online.no Guriset 5. mars 2013 Per A. Føyn mailto:p-foeyn@online.no Traumer og ruslidelser 1 Vi blir født med et nervesystem som er spesifikt innrettet på det å være menneske, og det viktigste er kontakt, tilknytning,

Detaljer

Dysleksi og selvoppfatning

Dysleksi og selvoppfatning Aina Sætre Dysleksi og selvoppfatning En kvalitativ intervjuundersøkelse Avhandling for graden philosophiae doctor Trondheim, november 2009 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap

Detaljer

Risikofaktorer for PF* Barnemishandling Dårlig tilpasning hos foreldre Antisosiale trekk Konfliktfylte parforhold Egne psykiske lidelser

Risikofaktorer for PF* Barnemishandling Dårlig tilpasning hos foreldre Antisosiale trekk Konfliktfylte parforhold Egne psykiske lidelser Øyvind Urnes Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri Oslo universitetssykehus www.personlighetspsykiatri.no Hva er personlighetspsykiatri? Personlighetens betydning for helse og spesielt

Detaljer

Nevro psykologi. Tidsskrift for Norsk Nevropsykologisk Forening april 2012 Årgang 15 nr. 1. Norsk Nevropsykologisk Forening

Nevro psykologi. Tidsskrift for Norsk Nevropsykologisk Forening april 2012 Årgang 15 nr. 1. Norsk Nevropsykologisk Forening NORSK NEVROPSYKOLOGISK FORENING Norsk Nevropsykologisk Forening Nevro psykologi Tidsskrift for Norsk Nevropsykologisk Forening april 2012 Årgang 15 nr. 1 Velkommen til INS Mid-year Meeting/ 11th Nordic

Detaljer

Dialektisk atferdsterapi en relevant behandling for pasienter med rusmisbruk og emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse?

Dialektisk atferdsterapi en relevant behandling for pasienter med rusmisbruk og emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse? Ved Karoline Alfheim Lindquist, Anita Johanna Tørmoen og Lars Mehlum Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse og ruslidelser opptrer ofte samtidig. En ser at forløp og prognose da kompliseres, i tillegg

Detaljer

Vår 2011 Optimalisering av dose og bildekvalitet ved rtg thorax av barn

Vår 2011 Optimalisering av dose og bildekvalitet ved rtg thorax av barn Vår 2011 Optimalisering av dose og bildekvalitet ved rtg thorax av barn Master i Helsefag, RAB-fag Institutt for samfunnsmedisinske fag Det medisinsk-odontologiske fakultet Universitetet i Bergen Kandidat:

Detaljer

Kronisk utmattelsessyndrom

Kronisk utmattelsessyndrom Kronisk utmattelsessyndrom Vurdering og behandling av pasienter med ME/CFS: Kliniske retningslinjer for psykiatere Eleanor Stein MD FRCP(C) (C) Oversatt av Eva Stormorken Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...

Detaljer

Vedlegg 3: Ordliste med forklaringer

Vedlegg 3: Ordliste med forklaringer Vedlegg 3: Ordliste med forklaringer Ordlisten kan brukes sammen med sjekklister ved kritisk vurdering av artikler, til hjelp i arbeidet med kunnskapsoversikter, som grunnlag for begrepsforklaringer i

Detaljer

Hedonisme og eudaimonia: To separate dimensjoner av livskvalitet?

Hedonisme og eudaimonia: To separate dimensjoner av livskvalitet? Fagartikkel Marit Selnes, Salten Psykiatriske Senter, Bodø Kristine Marthinsen, Hålogalandssykehuset, Narvik Joar Vittersø, Universitetet i Tromsø Hedonisme og eudaimonia: To separate dimensjoner av livskvalitet?

Detaljer