ÅRSMØTE I TURNGRUPPA ÅLEN I.L. Mandag 17.februar 2014 VELKOMMEN!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE I TURNGRUPPA ÅLEN I.L. Mandag 17.februar 2014 VELKOMMEN!"

Transkript

1 ÅRSMØTE I TURNGRUPPA ÅLEN I.L. Mandag 17.februar 2014 VELKOMMEN!

2 Saksliste/innholdsliste: 1) Gjennomgang av årsmelding turngruppa 2014: Representanter i styret Møter Aktiviteter Treninger Økonomi Sluttord 2) Gjennomgang av resultatregnskap turngruppa ) Gjennomgang av budsjett for turngruppa ) Gjennomgang av måloppnåelse turngruppa ) Gjennomgang av handlingsplan turngruppa ) Utstyrsliste turngruppa pr ) Valg

3 ÅRSMELDING 2013 TURNGRUPPA. STYRET HAR BESTÅTT AV: Leder: Ingunn Nygård Sekretær: Karina Aasheim Sollie Kasserer: Hilde Kvamsås Grytbakk Styremedlem/Trenerkontakt: Bente Tamlagsrønning Berg Styremedlem: Siv Kjerstin Sjøvold Hov MØTER: har avholdt 12 styremøter, i tilegg til diverse møter angående turnstevnet og inntektsbringende arbeid. Kretsting 2013 ble arrangert i februar på Orkanger - Berit Flagestad deltok for Turngruppa Ålen IL. Leder har deltatt på styremøter i hovedlaget. Møte med håndballgruppa ang. fordeling av treningstider i Hovet, trenermøter, budsjettmøte, branngjennomgang og informasjonsmøte for alle brukere av Hovet har blitt gjennomført. AKTIVITETER: BARNEKRETSTURNSTEVNET i Trondheim, Leangen. Turngruppas hovedaktivitet i 2013 var barnekretsturnstevnet som ble arrangert i regi Nidaros Turn den 7-9 juni. Der deltok laget med i alt 40 personer inkludert turnere, ledere og trenere. Hovedarrangementet foregikk i Leangen Ishall, i tillegg var det treninger og oppvisninger innendørs. Vi overnattet på Stokkan skole. Et skuffende arrangement, noe vi har gitt tilbakemelding til kretsen om. På Søndag var det deltakelse på defilering i Ishallen. Det var flaggborg på Lørdag. På kvelden ble det arrangert tradisjonell middag i Ishallen med påfølgende disco. På søndag var det trening for turnerne våre før selve innmarsjen og oppvisningen i hallen startet.

4 HYGGEKVELD I HOVET 14.APRIL Pirataften ble arrangert, og alle turnere deltok. Dette var et inntektsbringende arrangement for turngruppa og alle trenerne fikk påskjønnelse for sitt arbeid. I tillegg hadde vi mannekengoppvisning som Atelier Fryd sto for. UNGDOMSTURNSTEVNET I STJØRDALEN Ungdomsturnstevnet 2013 ble arrangert i Stjørdal oktober med Stjørdal IL som arrangør. Dette var et stevne for turnere mellom 13 og 24 år, fra både Sør-og Nord-Trøndelag. Holtålen Taxi sto for transporten til og fra Turnstevnet. Vi deltok med 6 turnere og 2 ledere. Her overnattet vi på klasserom, i gangavstand til hallen. I tillegg til workshops,var det sosiale aktiviteter, oppvisninger og konkurranser.søndag var det defilering, innmarsj og offisiell åpning av stevnet. 2 stk fikk 7 års medaljen. vil få rette en stor takk til alle som stilte opp som ledere på begge turnstevnene, og bidro til at dette ble en trygg og god opplevelse for barna. TRENINGER 2013: Alle treninger i 2013 har foregått i Kiempen. Vi jobber fortsatt med å få tak i trener til et rent gutteparti. Voksentrim ble oppstartet og avsluttet pga dårlig oppmøte. Partier og trenere våren 2013: Jenter 1 og 2 trinn: Treneransvar Monica Hov og Bente T. Berg Jenter 3 og 4 trinn: Treneransvar Monica Hov og Bente T. Berg. Jenter år: Treneransvar Vibecke Engesvold og Anette Hov Gutter 6-8 år: Treneransvar Emilie Tveraa Pettersen Gutter 9-15 år: Treneransvar Emilie Tveraa Pettersen Jenter 13 år +: Treneransvar Anette Hov og Vibecke Engesvold Hjelpetrenere for barnepartiene: Ann Elinor J. Aasen, Bodil A.Riise og Rebecka Hansen Dametrim: Treneransvar Berit Flagestad sammen med Ingerd Aasen.

5 Partier og trenere høsten 2013: Jenter og gutter 1 og 2 trinn: Treneransvar Britt Irene Jensås og Rebecca Hansen. Hjelpetrener Bodil Riise Jenter og gutter 3 og 4 trinn: Treneransvar Bente T. Berg og Monica Hov. Jenter år høst 2013: Treneransvar Vibecke Engesvold og Anette Hov Mix. jenter/gutter 13+: Treneransvar Anette Hov og Vibecke Engesvold vil rette en stor takk til alle trenere som stilte opp i 2013, og som gjorde at vi også dette året kunne gi et fullverdig turntilbud til alle barne- og ungdomspartiene. ØKONOMI Inntektskilder: Gruppas hovedinntekter er treningsavgiftene. Fra høsten 2013 bestemte styret å kreve inn treningsavgift i to runder for hele turnåret. Vi krever inn pengene kontant på turntreninger. Øvrige inntektskilder i 2013: - - Utkjøring av søppelsekker fra FIAS i mai. Dette er en jobb som krever en del organisering, men gir gode inntekter. Også denne våren gjennomførte vi dette med flott hjelp fra turnere og foreldre. -Kaffesalg i anledning åpning av Hovet -Kakelotteri gjennomført våren 2013 og tombola høsten Hyggekveld april Salg av årskalendere i desember. Hovedlaget overfører også penger,og vi har fått tildelt noen midler. Søkte Sparebank 1 om støtte til innkjøp av utstyr, og fikk dette. Utgifter: I tillegg til utgifter i forbindelse med 2 stevner, gaver til trenerne, leie av Hovet og betaling til regnskapskontor har vi nå nedbetalt lån til hovedlaget i forbindelse med airtrack kjøpt i 2011.

6 SLUTTORD Turnåret 2013 har vært veldig positivt med tanke på ny hall og fine treningsfasiliteter. Noe utfordringer er det i forbindelse med fordeling av treningstider. Rekruttering av trenere er en generell utfordring. I tillegg til å få tilbud for voksne i gang igjen, er det et ønske fra styret å få inn mannlige trenere, spesielt til guttepartiet. På kurs og kompetansesida ble det i 2013 ikke gjennomført det vi hadde som mål, men vi vil i det kommende året forsette å jobbe med dette. Det er viktig å ha løpende kontakt med kretsen for å signalisere ønsker om kurs lagt til nærområdet vårt, slik at reise- og oppholdsutgifter ikke blir for store. Det å skaffe inntekter er noe vi stadig må jobbe med. Vi må være kreative og noen ganger tenke i nye baner for å finne nye inntektskilder. Vi vil med disse ordene få takke alle våre samarbeidspartnere for god hjelp, støtte og godt samarbeid i Ålen 08. januar 2014 Ingunn Nygård,leder Karina Aasheim Sollie, Sekretær

7 Budsjett Kiosksalg Salg drakter/utstyr Sponsorinntekter Salg søppelsekker Driftstilskudd fra arb.utv Hyggekveld Andre inntekter Treningsavgift Lodd/lotteri inntekter Kaldendersalg o.l SUM DRIFTSINNTEKTER Varekjøp lodd/lotteri Varekjøp drakter,utstyr,premier Påmeldingsavgift/startkontingent Hall-leie Kostnader arr.turn Utgifter turnstevne Avskr.maskiner/inventar Rekvisita/utstyr Rep/vedlikehold Regnskapshonorarer Møter og kurs Km.godtgjørelse Gaver/kontigenter Forbundsavgift/forsikring Bank og kortgebyr Andre kostnader SUM DRIFTSKOSTNADER

8 Anlegg-,utstyr og matriell liste for turngruppa des Kiempen Klubbhuset Berit Flagestad 6 gymmatter, grønn, Airex 19 turndrakter, røde 2 turndrakter, røde, str markører, små 16 turndrakter, blå 17 t-skjorter : 5/røde, 5/blå, 7/limefargede 11 erteposer 1 cd-spiller 40 tyllskjerf, hvite 2 trampetter 1 plastkasse 42 silkeskjerf, hvite 3 tjukkaser 1 pengeskrin div. litteratur 1 medisinskrin 8 turngensere : 5 str. L, 2/str. 8-10, 1 str. 4-6 oppvisningseffekter, bl.a. flere sixpencer 1 fallskjerm 1 tumblingmatte/bane 12 baller, røde 1 matte, grå, Tress 1 springbrett, Reuter 1 fane/bandolær 20 rockeringer 10 vimpler 1 bom, stor medaljer/plaketter 1 halvmånepute 1 syskrin, lite 1 airtrack + pumpe 1 bukk (3 blå puter) 20 stepbrett 1 cd-spiller 1 kabeltrommel div. piratutstyr 1 ks. gevinster til lotteri 30 håndvekter: 20 orange, 10 røde Vi savner 30 orange og svarte håndvekter. Berit Flagestad har dialog med Hov Skole ang. dette.

9 Måloppnåelse TURNGRUPPA 2013 HOVEDMÅL Turngruppa skal gi tilbud om turnaktiviteter til barn, ungdom og voksne. DELMÅL Gi medlemmene ferdigheter og opplevelser innen gymnastikk og turn i et utviklende og trygt miljø. Organisere treninger med et allsidig og variert tilbud. Delta på barnekretsturnstevne, ungdomsturnstevne, voksenturnstevne og konkurranser. Rekruttere og ta vare på trenere gjennom kurs, kompetanse og verdiskapning. Samarbeide med andre lag i fjellregionen. Sikre stabil og trygg økonomi. OPPGAVER

10 OPPGAVER Organisere Treninger BESKRIVELSE AV AKTIVITET Jenter 6-9 år Gutter 6-9år Gutter 10 år + TIDSPUNKT FOR GJENNOMFØRING BUDSJETT ØKONOMI Gaver til trenere 2000 ANSVARLIG FOR GJENNOMFØRI NG i samarbeid med aktuelle trenere. Gjennomført Nei Nei Jenter år Jenter 13 år + Knøtteturn Basistrening Leie av sal: Dametrim Utdanning Aerobic,Zumba etc Sikringskurs Kurs jfr. terminliste Internkurs Oppsøkende virksomhet krets Samarbeid med andre grupper Totalt kurs 4000 Nei Nei Nei Inntektsbringende tiltak Lotteri/kakelotteri Kafesalg åpning Hovet Utkjøring søppelsekker Treningsavgifter Egenandeler turnstevner Hyggekveld Loddsalg Vår 2013 Vår 2013 Høst 2013 Vår 2013 Høst ,foreldre, foreldre,foreldre, foreldre, foreldre, foreldre. Komite, turnere,foreldre Sportslige arrangementer Hyggekveld Hovet BKTS Ungdomsturnstevne Voksenturnstevne April 2013 Juni 2013 Høst 2013 Vår , turnere Nei Anskaffelse av div. utstyr Tjukkas og matter 20000, materialforvalter ja

11 HANDLINGSPLAN TURNGRUPPA 2014 HOVEDMÅL Turngruppa skal gi tilbud om turnaktiviteter til barn, ungdom og voksne. DELMÅL Gi medlemmene ferdigheter og opplevelser innen gymnastikk og turn i et utviklende og trygt miljø. Organisere treninger med et allsidig og variert tilbud. Delta på barnekretsturnstevne, ungdomsturnstevne, voksenturnstevne og konkurranser. Rekruttere og ta vare på trenere gjennom kurs, kompetanse og verdiskapning. Samarbeide med andre lag i fjellregionen. Sikre stabil og trygg økonomi. OPPGAVER OPPGAVER Organisere Treninger BESKRIVELSE AV AKTIVITET Jenter 6-9 år Gutter 6-9år Gutter 10 år + TIDSPUNKT FOR GJENNOMFØRING BUDSJETT ØKONOMI Gaver til trenere 2000 ANSVARLIG FOR GJENNOMFØRING i samarbeid med aktuelle trenere. Jenter år Jenter 13 år + Knøtteturn Leie av sal: Basistrening Dametrim Utdanning Aerobic,Zumba etc Sikringskurs Kurs jfr. terminliste Internkurs Oppsøkende virksomhet krets Totalt kurs 4000 Inntektsbringende tiltak Sportslige arrangementer Lotteri/Loddsalg Utkjøring søppelsekker Treningsavgifter Egenandeler turnstevner Hyggekveld Hyggekveld Hovet BKTS Ungdomsturnstevne Voksenturnstevne Vår 2014 Høst 2014 Vår 2014 April 2014 Juni 2014 Høst 2014 Vår , foreldre, turnere, foreldre, turnere Kasserer, komite, turnere

12 Anskaffelse av div. utstyr Springbrett, bukker, matter 20000, materialforvalter

13 VALG: Leder: Ingunn Nygård Ny- velges for 1 år Kasserer: Hilde K. Grytbakk- velges for 2 år Sekretær: Karina Aasheim Sollie- ikke på valg Styremedlem/Trenerkontakt: Bente T.Berg- Velges for 2 år Styremedlem/Materialforvalter: Siv Kjerstin Sjøvold Hov- Ikke på valg.

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken Årsberetning 2011 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 TILLITSVERV HALTDALEN IDRETTSLAG 2011...

Detaljer

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim ÅRSMØTE 2014 Onsdag 9.april kl 1900 Laugsand kafé Thomas von Westens gt. 34 Vel møtt! SAKSLISTE 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Sak til årsmøte:

Detaljer

Barnekretsturnstevnet

Barnekretsturnstevnet Program for Barnekretsturnstevnet 2014 Tynset, 13. 15. juni 2014 Arrangør: Tynset IF Gym og Turn Velkommen til turnglede på Tynset! Tynset kommune ønsker alle velkommen til kretsturnstevne for Hedmark

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL Foto: Simon Vinnes INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Innkalling 1. Styrets oppsummering 2. Styret 2012 2.1. Styrets sammensetning 2.2. Styrearbeid 2.3. Representasjon 3. Sportslig

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 2010.

Årsmelding og regnskap 2009 2010. Årsmelding og regnskap 2009 2010. FORORD Gymnastikk og Turn ditt førstevalg en idrett der alle lykkes. Kretsstyrets mandat er drift av kretsen og oppfølging av målene som kretstinget har vedtatt. I perioden

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen Årsmøte i KIF Håndball 8.april 2015 kl. 18.00 Møterom, Gimlehallen 2015 Årsmelding Regnskap med revisjonsberetning Forslag til kontingent Strategiplan 2015-2018- Budsjettforslag - Valgkomitéens forslag

Detaljer

ÅRSMØTE GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14

ÅRSMØTE GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14 ÅRSMØTE 2013 GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14 SAKSLISTE 1. Åpning og opptelling av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av dirigent(er) og sekretær, samt

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse Oslo Turnforening Årbok 2013 Innholdsfortegnelse Side Saksliste... 2 Forretningsorden... 3 Styrets årsberetning 2013... 4 Årsberetning Barne- og Ungdomsgruppen 2013... 9 Årsberetning Konkurranse Turn 2013...

Detaljer

Hegra IL har søkt Idrettsrådet om Aktivitetsmidler og laget tildelt kr 55.339 (i2011 fikk vi kr 40.805).

Hegra IL har søkt Idrettsrådet om Aktivitetsmidler og laget tildelt kr 55.339 (i2011 fikk vi kr 40.805). Årsmelding Hovedlaget 2012 Møter Det har i 2012 vært avholdt 5 hovedstyremøter og 4 møter i arbeidsutvalget. Økonomi Aktiviteten i idrettslaget har økt fra 2011 til 2012 og dette gjenspeiler seg i lagets

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

PROGRAM BARNEKRETSTURNSTEVNET TRONDHEIM 7. - 9. JUNI 2013

PROGRAM BARNEKRETSTURNSTEVNET TRONDHEIM 7. - 9. JUNI 2013 PROGRAM BARNEKRETSTURNSTEVNET TRONDHEIM 7. - 9. JUNI 2013 Hilsen fra Hovedkomiteen Velkommen til Trondheim og Leangen Idrettsanlegg Det er med stor glede vi i Nidaros Turn ønske alle turnere og ledsagere

Detaljer

ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012

ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012 ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012 Styrets beretning for perioden 01.01.2012 31.12.2012 Styret Ivar Morten Hansen Pål Aavik Olaf Lydvo, styremedlem Magnar Forbord, styremedlem Turid Aas, styremedlem Anne-Marit

Detaljer

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG DALHEIM 13. FEBRUAR 2014 Takk til vår hovedsponsor: Til våre medlemmer og samarbeidspartnere Stiftet: 27.12.1921 Medlem av: Norges Fotballforbund Norges Cykleforbund Norges

Detaljer

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2012 -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2012 Side 2 Forord Etter Regionstinget i mars 2012 har arbeidet i tennisregionen hatt

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

MG2000 INNHOLDSFORTEGNELSE

MG2000 INNHOLDSFORTEGNELSE MG2000 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ORGANISERING AV LAGSARBEIDET... 2 1.1 ORGANISERINGEN AV GRUPPA... 2 1.2 TILLITSVALGTE - ANSVARS- OG ARBEIDSOMRÅDER... 2 2. SPORTSLIGE FORHOLD... 3 2.1 SPORTSLIGE MÅL... 3

Detaljer

Idrett for alle. Trenger dere hjelp til å komme i gang med gymnastikk og turn for barn med spesielle behov?

Idrett for alle. Trenger dere hjelp til å komme i gang med gymnastikk og turn for barn med spesielle behov? Idrett for alle Trenger dere hjelp til å komme i gang med gymnastikk og turn for barn med spesielle behov? Funksjonshemming, funksjonsnedsettelse eller handikap er vanlige betegnelser for nedsatt arbeidseller

Detaljer

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com 1 Dagsorden årsmøte 1999. Stadsbygd Idrettslag avholder årsmøte mandag 29. nov. 1999 kl 19.30 i Granlund skihytte. Saksliste: 1) Godkjenning av dagsorden. 2) Valg av møteleder og to personer til å underskrive

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer!

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer! STYRET; Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Johnny William Lorentzen Kjetil Mathisen Anne Trondsen Kari Bentzen Tom Ragnar Andersen (som gruppeleder barneidrett) Vara Turid Torgersen (1) Lotte

Detaljer

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP OSLO HANDICAPIDRETTSLAG

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP OSLO HANDICAPIDRETTSLAG ÅRSBERETNING OG REGNSKAP OSLO HANDICAPIDRETTSLAG 2007 1 ÅRSBERETNING FOR OSLO HANDICAPIDRETTSLAG 1.1. 31.12. Fra 1. 1. 19.3. 2007 hadde hovedstyret følgende sammensetning: Leder: Mette Magnusson

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK Klubbhåndbok Tjensvoll FK Side 1 GENERELL KLUBBINFORMASJON Tjensvoll FK ble stiftet 1. november 1980 Tjensvoll FK har klubbkontor på Tjensvoll bydelshus Dan Pedersen er ansatt

Detaljer