Refleks. Mesta Industri NR SIDE 4 Framgang i 2. kvartal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Refleks. Mesta Industri NR.4-2010. SIDE 4 Framgang i 2. kvartal"

Transkript

1 Refleks 4 - September Egne logoer s NR Uten klem s I Bergen ig jen s 8-9 Refleks Internavis for Mesta-konsernet Totalleverandør av sikker vei 8. ÅRGANG Mesta Industri Mesta Asfalt og Mesta Stein blir ett selskap. Det nye selskapet skal hete Mesta Industri. - Navnet skal signalisere økt industrialisering av virksomheten, sier adm. direktør Knut Sigvartsen. Side 6-7 RETURADRESSE: Mesta Konsern as, Strandveien 15, 1326 Lysaker SIDE 4 Framgang i 2. kvartal

2 2 Refleks 4 - September 2010 Jeg skulle ønske at våre kunder var flinkere til å utnytte handlingsrommet som lov om offentlig anskaffelser gir. Handling må følge ord Jeg har storparten av mitt yrkesliv, blant annet g jennom mange år i Aker-systemet, jobbet i leverandørindustrien til skipsfartog offshorenæringen. Som konsernsjef i Mesta fortsetter jeg med leverandørindustri, men nå er kundene i all hovedsak offentlige infrastrukturetater. Etter snaut to år i Mesta har jeg g jort meg noen refleksjoner om forskjellen mellom disse bransjene når det g jelder samspillet mellom kunder og leverandører. Mitt utgangspunkt er det åpenbare faktum at jo bedre dette samarbeidet er, jo bedre blir produktet og jo mer fornøyd blir kundene. Det som kjennetegner Mestas kunder er at de fokuserer sterkt på pris som tildelingskriterium, ja nesten utelukkende på pris. Dette er nytt for meg. I de andre bransjene jeg har erfaring fra, har også andre kriterier veid tungt ved valg av kontraktspartnere. Pris har selvfølgelig vært viktig, men forhold som kvalitet, kompetanse og HMS hadde en helt annen betydning for hvem som fikk kontraktene, enn det som er tilfelle for kontraktene Mestas kunder inngår med sine leverandører. Nå skal det nevnes at mine tidligere erfaringer fant sted mellom aktører i privat sektor og at Mestas kunder i all hovedsak befinner seg i offentlig sektor og er underlagt lov om offentlig anskaffelse. Men selv om de er underlagt lov om offentlig anskaffelse er man ikke nødt til å velge tilbyderen med laveste pris. Lovkravet er at de velger det tilbudet som er det mest økonomisk fordelaktige. Det innbærere at pris er et sentralt element, men at blant annet kvalitet, kompetanse og HMS er kriterier som kan vektlegges. Mitt inntrykk er at disse mulighetene i varierende grad utnyttes av offentlige byggherrer. Noen er flinke til å benyttes disse mulighetene, mens andre er mindre flinke. Jeg skulle ønske at våre kunder var flinkere til å utnytte handlingsrommet som lov om offentlig anskaffelser gir. Gjennom å vektlegge flere kriterier og benytte kontraktsformer som involverer leverandører i ulike prosesser er jeg overbevist om at våre kunder ville kommet bedre ut. Dette hadde ført til at kvaliteten på produktene økte og at de fikk mer for pengene. Når man velger å involvere entreprenørene i en tidligere fase, får disse anledning til å komme med sine innspill og forbedringsforslag. Dette vil bidra til utvikling og innovasjon. Jeg er sikker på at hele bransjen støtter en utvikling i den retning jeg har beskrevet. Flere av våre konkurrenter har gode erfaringer fra slike kontrakter i byggsektoren. OPS-kontraktene er ett eksempel på en slik kontraktstype og det finnes mange andre varianter. Dessverre har debatten rundt OPS i stor grad fokusert på finansieringselementet, selv om dette ikke er det viktigste poenget. Det viktigste er at slike kontraktstyper bidrar til raskere ferdigstillelse av prosjekt, økt innovasjon, utvikling av bransjen og fokus på levetidskostnader. Jeg er sikker på at slik type samarbeid mellom byggherrer og entreprenører også ville bidra til å redusere konfliktnivået som dessverre er altfor høyt i vår bransje. Det er gledelig å registrere at våre kunder har ambisjoner om å bevege seg i den retning vi ønsker. Det får vi jevnlig bekreftet i møter og i samtaler. Det jeg savner er at disse ambisjonene raskere avspeiler seg i nye kontrakter. Fram til nå har omfanget av slikt samarbeid vært alt for beskjedent. Hovedansvaret for å endre utviklingen ligger på byggherrene. Entreprenørene er klare til å bidra. Harald Rafdal Konsernsjef MESTA akkurat nå: Sykefravær og skader med fravær Høyt sykefravær og mange skader har store konsekvenser for både ansatte og for Mesta. Mange skader og høyt sykefravær i Nedgang i både antall skader og sykefravær i første halvår i år. 10% 8% 6% 4% sykefravær skader m/fravær 2% halvår 2010 REDAKSJON: Ansv. redaktør Erik Riste, Redaksjon: Gaute B. Iversen, Claes Bendiksen, Mats Øieren Redaksjonen ble avsluttet mandag 30. august ADRESSE: Refleks, Mesta Konsern as, Postboks 667, 1503 Moss Telefon: , E-post: Layout: TRIK kommunikasjon, Trykk: Merkur Trykk. Opplag: 5 000

3 Refleks 4 - September Ny skipper - samme kurs I midten av august mønstret Eivind Opedal på som ny adm. direktør i Mesta Entreprenør og erstattet Bendek Maartmann-Moe, som sluttet etter fem år i Mesta. Eivind Vi vil fortsatt ha et sterkt kostnadsfokus Opedal, adm. direktør Mesta Entreprenør Erik Riste Opedal begynte i Mesta Entreprenør i oktober i fjor og kom fra stillingen som sjef for Store prosjekter før han nå overtar ledelsen av selskapet. Før han begynte i Mesta har Opedal lang erfaring fra store prosjekter både for NCC Eeg-Henriksen Anlegg og AF Gruppen samt som HR-direktør i Peab Norge. Av utdanning er han sivilingeniør fra NTH med hovedoppgave innen fullprofilboring. Opedal er 50 år, gift, har tre barn og bor på Jar i Bærum. - Etter snart ett år i selskapet kjenner jeg selskapet godt og jeg gleder meg til å ta fatt på den nye og store oppgaven, sier Opedal. Sterkt kostnadsfokus Mesta Entreprenør har g jennomgått store endringer siden etableringen for to år siden. Det er g jennomført store kostnadskutt, særlig innen stabs- og støttefunksjoner. Nylig er også organisasjonen spisset ved at man gikk fra tre til to produktområder. Det foreligger ikke planer om større bemanningsreduksjoner, men selskapet må kontinuerlig tilpasse bemanningen til ordresituasjonen. - De store grepene er nå g jort og det blir ingen ny kurs, vi skal holde stø kurs framover. Men vi vil fortsatt ha et sterkt kostnadsfokus for å oppnå resultatforbedringer i de pågående prosjektene. Kostnadsnivået vårt er nå nesten på linje med konkurrentenes, men noe trimming g jenstår før vi er der vi skal være, sier Opedal. Markedet for vei og samferdsel har et bra volum, men konkurransen er meget tøff og aktørene mange. Dette henger sammen med at anleggsmarkedet knyttet til bygg og offshore er nede i en bølgedal. Eivind Opedal 50 år Gift og bor i Bærum Tre barn Sivilingeniør fra NTH med hovedoppgave i fullprofilboring Har tidligere jobbet i: - NCC Eeg-Henriksen Anlegg - AF Gruppen - Peab Norge Eivind Opedal, adm. direktør i Mesta Entreprenør. Store prosjekter - Selskapet vil fortsatt ha fokus på store prosjekter. Det jobbes målrettet med å øke ordremassen og vi er blitt bedre i anbudsprosessene. I kombinasjon med kostnadskuttene og at vi ikke regner på alt, men velger de prosjektene som passer oss best, er jeg optimistisk i forhold til å vinne nye kontrakter utover høsten, sier Opedal. - De ansatte i Mesta Entreprenør har solid fagkompetanse og dette er grunnlaget for å lykkes. Der vi fortsatt har noe å hente er på ledelse og kommersiell forståelse. Derfor fortsetter vi med Prosjektakademiet for å heve og utvikle kompetansen blant våre ansatte, avslutter den nye sjefen i Mesta Entreprenør. Foto: Mats Øieren Sven Oen ny sjef for Store prosjekt Sven Oen (41) er tilsatt som ny sjef for Store prosjekt i Mesta Entreprenør. Han erstatter Eivind Opedal som er blitt ny adm. direktør i selskapet. Oen kom fra stillingen som fagsjef Tunnel og har vært ansatt i Mesta siden våren Oen kommer fra Øygarden i Hordaland og er utdannet ingeniør. Han er samboer og har to barn. Lars Petter Kristensen blir IKT-direktør Lars Petter Kristensen (47) er ansatt som IKT-direktør og skal lede IKTavdelingen, som er lokalisert i morselskapet. Kristensen skal sammen med avdelingen videreføre arbeidet med å utvikle IKT-kompetansen i konsernet og å få ned Mestas IKT-kostnader slik at de kommer på nivå med konkurrentenes. Kristensen har ingeniørutdanning innen IKT og kommer fra en direktørstilling i PGS hvor han blant annet har hatt ansvaret for IKT. Før det var han IKT-direktør i Oslo Energi. Kristensen er bosatt i Drammen, er gift og har en sønn.

4 4 Refleks 4 - September 2010 Nøkkeltall for Mesta Drift as Sum inntekter Driftsresultat (EBIT) Resultat før skatt Ordrereserve H1-verdi 13 5,2 8,5 12,0 11,8 Sykefravær 6,7% 7,0% 7,6% Antall ansatte Nøkkeltall for Mesta-konsernet Sum inntekter Driftsresultat (EBIT) Resultat før skatt Egenkapitalandel 50,4% 45,3% 48,6 Ordrereserve Nøkkeltall for Mesta Entreprenør as Sum inntekter Driftsresultat (EBIT) Resultat før skatt Ordrereserve H1-verdi 6,5 24,6 3,1 11,3 7,4 Sykefravær 7,3% 8,1% 9,2% Antall ansatte Nøkkeltall for Mesta Asfalt as Sum inntekter Driftsresultat (EBIT) Resultat før skatt Ordrereserve H1-verdi 0,0 10,2 0,0 6,7 3,8 Sykefravær 5,4% 6,3% 7,0% Antall ansatte Nøkkeltall for Mesta Stein as Sum inntekter Driftsresultat (EBIT) Resultat før skatt Ordrereserve H1-verdi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sykefravær 3,8% 6,3% 10,6% Antall ansatte Nøkkeltall for Mesta Elektro as Sum inntekter Driftsresultat (EBIT) Resultat før skatt Ordrereserve H1-verdi 0,0 0,0 0,0 6,5 28,5 Sykefravær 3,7% 3,3% 3,0% Antall ansatte Nøkkeltall for Mesta Eiendom konsern as Sum inntekter Driftsresultat (EBIT) Resultat før skatt Sykefravær 0,2% 0,0% 0,7% Antall ansatte Nøkkeltall for Mesta Verksted as Sum inntekter Driftsresultat (EBIT) Resultat før skatt Ordrereserve H1-verdi 0,0 0,0 9,6 7,5 4,1 Sykefravær 6,6% 6,5% 8,0% Antall ansatte Nøkkeltall for Geo Survey as Sum inntekter Driftsresultat (EBIT) Resultat før skatt Ordrereserve Sykefravær 7,7% 3,0% 2,6% Antall ansatte Framgang også i 2. kvartal 2010 Omsetningen er redusert sammenlignet med fjoråret, men Mesta fortsetter resultatframgangen også i 2. kvartal. Erik Riste Resultatframgangen i Mesta fortsetter i 2. kvartal og resultatet før skatt ble -30 millioner kroner. Det er en forbedring på 12 millioner kroner sammenlignet med Både skadetallene og sykefraværet utvikler seg også i riktig retning. Resultatframgangen kommer til tross for at omsetningen er redusert med 23 prosent i 2. kvartal til 1 milliard kroner. Samtidig er ordrereserven per økt fra 5,5 milliarder kroner i 2009 til 6,9 milliarder kroner i En viktig årsak til forbedringene er reduksjon i driftskostnadene. De er i 2. kvartal redusert fra millioner kroner i 2009 til millioner kroner i Det er resultatmessig framgang, eller resultater på linje med fjoråret, for alle selskapene, med unntak av Mesta Asfalt og Mesta Stein. Bakgrunnen for at disse to selskapene har dårligere tall enn i 2009, skyldes at Mesta Asfalt vant få asfaltkontrakter for Statens vegvesen i årets anbudskonkurranse. HMS og antall ansatte Staten ble tidligere i år pålagt av ESA å kreve tilbake 129 millioner fra Mesta, på grunn av for mye utbetalt statsstøtte i forbindelse med etablering av Mesta i Dette beløpet tilbakebetalte Mesta i 2. kvartal. Denne utbetalingen har ikke resultateffekt, kun balanseeffekt. Til tross for utbetalingen har Mesta en meget god soliditet. Per var egenkapitalandelen på 50,4 prosent. - Jeg er fornøyd med at vi forbedrer oss også dette kvartalet. Til tross for betydelig fall i omsetning har vi greid å tilpasse kostnadsnivået og samtidig oppnådd sterk vekst i ordrereserven. Det er vi fornød med i en markedssituasjon som preges av tøff konkurransen og lave marginer, sier konsernsjef Harald Rafdal. Sykefraværet blant de ansatte i Mesta har i årets første seks måneder vært lavere enn samme periode i fjor. H1-verdien, som måler antall skader med fravær per million arbeidstimer, har sunket fra 11,1 i første halvår 2009 til 6 i første halvår i år. I samme periode er antallet ansatte redusert med nesten 400 personer. pr pr H1-verdi 6,0 11,1 Sykefravær 6,3% 7,1% Antall ansatte

5 Refleks 4 - September Mestas nye traineer Mesta fortsetter å satse på å rekruttere gode studenter via traineeprogrammet. Årets traineer er det sjette kullet Mesta tar inn. I år er antallet traineer økt fra fem i 2009 til seks nytutdannede studenter. Traineene som begynner i Mesta er enten utdannet innenfor økonomi eller tekniske fag. I løpet av den to år lange traineeperioden skal de ha praksisperioder flere steder i konsernet. - Hvorfor valgte du å søke traineeprogrammet til Mesta? - Jeg ble kjent med traineeprogrammet på karrieredagen på skolen, der en trainee var tilstede. Programmet virket spennende i og med at traineene får prøve seg på ulike arbeidsoppgaver i ulike avdelinger på ulike steder i landet. - Hvilke forventninger har du til traineeperioden i Mesta? - Jeg forventer en periode fylt med mye læring og med store utfordringer. Spesielt ser jeg fram til å bli kjent med ulike sider ved konsernet. Marianne Røssland Alder: 24 Utdanning: Master i Økonomi og Administrasjon, NHH Øyvinn Lossius Alder: 27 år Utdanning: Industriell Økonomi og Teknologiledelse, NTNU - Hvorfor valgte du å søke traineeprogrammet til Mesta? - Programmet fristet fordi det tilbyr varierte utfordringer som gir nyttig erfaring. Man bygger egen kompetanse samtidig som man blir godt kjent med konsernet man skal jobbe i. At Mesta er et stort konsern gir muligheter for et spennende karriereløp. - Hvilke forventninger har du til traineeperioden i Mesta? - Jeg forventer det som er blitt forespeilet oss, nemlig spennende og varierte arbeidsoppgaver hvor man får prøvd seg på mye forskjellig. Mitt inntrykk er at Mestas traineeprogram er noe selskapet satser seriøst på. - Hvorfor valgte du å søke traineeprogrammet til Mesta? - Jeg hørte om programmet g jennom en venn av meg. Han fortalte hvor bra opplegget var, både i form av utfordrende arbeidsoppgaver, om oppfølgingen hans kull fikk, alle kursene, fadderordningen og mentorene. - Hvilke forventninger har du til traineeperioden i Mesta? - Jeg forventer å bli tatt seriøst, både ved at det blir stilt tydelige krav til meg, ut ifra mine forkunnskaper, men også i form av oppfølging. Kristine Gjertsen Alder: 26 Utdanning: Ingeniørfag, industriell økonomi og teknologiledelse, UiA Øyvind Utne Larsen Alder: 24 år Utdanning: Mastergrad i Prosjektledelse og anleggsteknikk NTNU - Hvorfor valgte du å søke traineeprogrammet til Mesta? - Traineeprogrammet virket seriøst og som et viktig satsningsområde i Mesta. En fin mulighet til å skaffe seg erfaring fra ulike sider av et konsern. Mange spennende og utfordrende arbeidsoppgaver. - Hvilke forventninger har du til traineeperioden i Mesta? - Jeg forventer meg mange utfordringer og en lærerik periode hvor jeg får muligheten til å jobbe med og lære av de som kan faget, samt bidra med egen kunnskap. Jeg tror dette er en fin mulighet til å bli kjent med mange sider av Mesta. - Hvorfor valgte du å søke traineeprogrammet til Mesta? - Mesta er et stort og spennende konsern som gir mange ulike muligheter for en trainee. Jeg opparbeider bred arbeidserfaring, god kjennskap til konsernet og et stort kontaktnettverk på kort tid. - Hvorfor valgte du å søke traineeprogrammet til Mesta? - Det er en unik mulighet til å lære om ulike deler av et spennende konsern og bli kjent med mange mennesker på kort tid. I tillegg likte jeg godt muligheten til å prøve ulike fagfelt. - Hvilke forventninger har du til traineeperioden i Mesta? - Håper og tror det blir en lærerik og utfordrende periode. Gleder meg til å stifte nye bekjentskaper og til å bli bedre kjent med resten av traineene! Mali Otnes Alder: 25 år Utdanning: Industriell økonomi, NTNU Kristine Samsonsen Alder: 25 Utdanning: Bachelor Økonomi & Administrasjon og Master i Økonomi & Ledelse, BI - Hvilke forventninger har du til traineeperioden i Mesta? - Jeg håper at grunnene til at jeg søkte programmet blir oppfylt. Samtidig håper jeg det blir en lærerik periode hvor jeg endelig får lov til sette noe av teorien jeg har lært ut i praksis. Alle fotos: Bjørn Schei

6 Mesta Eiendom 6 Refleks 4 - September 2010 Navnet er: Mesta Industri Etter grundig utredning er det besluttet at navnet på de fusjonerte selskapene Mesta Asfalt og Mesta Stein skal være Mesta Industri. Mesta Elektro Claes Bendiksen Nye markeder krever nye tiltak Adm. dir. Knut Sigvartsen Etter at Asfalt kun fikk syv Navnevalget signaliserer at selskapet asfaltkontrakter for Statens vegvesen skal bli mer industrielt og på sikt er markedet utenfor statskontraktene gi rom for nye forretningsområder blitt svært viktig. Arbeidet med å Det er viktig med ny giv - i tillegg til asfalt, pukk og grus. Før etablere fotfeste i markedet utenfor Mesta ble omdannet til konsern var de store statlige asfaltkontraktene er Knut Sigvartsen, adm. direktør Mesta Industri Asfalt og Stein èn organisatorisk enhet, intensivert. I det siste er flere store men ble splittet i to for å forbedre asfaltjobber vunnet. Blant annet vant kostnadskontrollen. selskapet flere oppdrag på E6 mellom - Denne målsettingen er oppnådd og Halden og Råde g jennom Østfold en utredning har vist at en fusjon både og i Lier kommune. Slike kontrakter vil gi industrielle gevinster og andre medfører også økt steinproduksjon synergier, sier konsernsjef i Mesta, fordi tilslagsmaterialet kommer fra Harald Rafdal. egen produksjon. Konsernstyret besluttet i mai Mesta - Det økte salget i andre markeder Drift sammenslåing og det tas sikte på å kan ennå ikke fullt ut kompensere for g jennomføre fusjonen formelt i løpet av bortfallet av volum i SVV-markedet. Vi året. Selskapet har imidlertid fungert må uansett g jøre oss mindre avhengige som èn organisasjon fra beslutningen av uttellingen på statskontraktene ble fattet. Selskapet skal ledes av adm. framover og derfor sørge for at direktør Knut Sigvartsen, som i en periode før fusjonen har ledet begge selskapene. Gode grunner for fusjon - Verdikjedene i selskapene er svært integrerte og begge selskapene arbeider for å skaffe oppdrag utenfor Statens vegvesen. Sammenslåing av selskapene vil derfor forenkle salgsarbeidet mot felles kunder og i tillegg øke innkjøpstyrken mot felles leverandører, sier adm. direktør Knut Sigvartsen. Selskapet skal ha en regioninndeling for å opprettholde nærhet til kundene og hver region har resultatansvar for alle produktene som tilbys i Mesta Industri. det nyfusjonerte selskapet er konkurransedyktig også utenfor dette markedet, sier Sigvartsen. For å redusere kostnadene er antall årsverk betydelig redusert, både g jennom naturlig avgang og oppsigelser på grunn av lav oppdragsmengde. Alle asfaltverkene i Nord-Norge er dessuten periodestengte og er bare åpne når selskapet har konkrete oppdrag. Av andre tiltak for å forbedre konkurranseevnen, nevner Sigvartsen økt fokus på samordning av ressurser på tvers av Asfalt og Stein. Dette skal øke graden av egenregi og redusere bruken av innleide underentreprenører. I tillegg har han tro på at Kvalitets- og laborganisasjonen vil lykkes med å utvikle billigere asfaltresepter som vil g jøre selskapet mer konkurransedyktig. - Det er nå viktig med ny giv og vi er nå klare for å videreutvikle det samlede selskapet. Som Mesta Industri har vi som ambisjon å være blant de mest lønnsomme selskapene innen vår bransje i løpet av få år, avslutter adm. direktør Knut Sigvartsen. Elektrokontrakt i Bergen Mesta Elektro har inngått avtale med Veidekke om elektroarbeider for daganlegget, samt grunnarbeider for elektro i en ny tunnel på rv 13 mellom Voss og Granvin. Tunnelen er meter lang og har en hellingsgrad på ca. fem grader. Daganlegget er omlag meter langt. Mellom to og fire Mestaansatte vil være involvert i prosjektet i perioden fra september i år til august neste år. Utbedrer rv 36 Mesta Drift skal utføre trafikksikkerhetstiltak på rv 36 mellom Skien og Ulefoss. Arbeidet startet i august og kontrakten har en verdi på omlag tre millioner kroner. Prosjektet skal ferdigstilles i oktober i år. Det skal utføres rydding av vegetasjon, grøfting og legging av drensledning, riving av gammelt rekkverk og betongmur og oppsetting av meter nytt rekkverk samt skilting på strekningen. Det skal også bygges en ny plasstøpt betongkulvert som knytter gang- og sykkelveien sammen under riksveien. Vedlikeholder broer i Buskerud Mesta Drift skal utføre spesifisert brovedlikehold på 11 broer og generelt vedlikehold av øvrige broer på fylkes- og riksveinettet i Buskerud. Kontrakten har en verdi på 7,6 millioner kroner og er en samlekontrakt som varer ut november neste år med opsjon på ytterligere ett år. - De fleste vedlikeholdsoppgavene innebærer reparasjon av fuger og betong, samt utskifting av bro- og veirekkverket, sier driftsjef i Mesta Drift Dagny Irene Fredheim.

7 Refleks 4 - September Adm. direktør HMS-KORSET Skader juni 2010 HR-sjef Sjef teknikk, fag og kvalitet Forretningsutvikler Logistikksjef Regionsjef region sørøst Regionsjef region nord Regionsjef region vest/midt Navnekonkurransen For å finne et godt navn på det nye selskapet ble det utlyst en navnekonkurranse for alle Mestaansatte. Premien for den som kom med det valgte forslaget var produkter fra det nye selskapet tilsvarende en utsalgsverdi av kr ,- til et selvvalgt godt formål. Fristen for å sende inn forslag var 15. juni og konkurransen skapte stort engasjement. - Vi har g jennomgått alle forslagene, som alle var gode, sier Sigvartsen. Likevel ble Mesta Industri det valgte navnet i selskapenes styremøter 17 og 18. august. - Istedenfor å velge et navn som beskriver nåværende virksomhet og produktene som tilbys, gikk vi i motsatt retning og valgte et navn som ikke legger noe føringer eller begrensninger på framtidige satsingsområder, sier han. Selskapet ønsker allikevel å dele ut premien og vil derfor trekke en vinner som deltok i konkurransen. Hvem som vinner og hva premien skal gå til blir offentligg jort om kort tid SKADE UTEN FRAVÆR KUTT I FINGER Mesta Drift Region Sørøst Skade: Under boring på et brorekkverk løsnet bormaskinen og en ansatt hos innleid UE fikk venstre tommel i klem mellom maskin og kanten på rekkverket. Dette resulterte i en liten rift som er blitt sydd med et par sting Ingen skade SKADE UTEN FRAVÆR PÅKJØRSEN AV PERSON Mesta Entreprenør Dal - Boksrud Skade: Under rygging med Mestas lagsbil ble en person påkjørt. Skade uten fravær Skade med fravær SKADE UTEN FRAVÆR RUSK I ØYET Mesta Drift Region Nord Skade: Under legging av stikkrenne fikk arbeidstaker rusk inn på øyet og måtte til lege for å ta dette ut SKADE MED FRAVÆR SKADE PÅ TÅ Mesta Entreprenør Blådalen Kraftverk Skade: Ved arbeid i grøft raste det stein ned i grøfta og traff borvognfører i foten SKADE UTEN FRAVÆR SLO HODET I RATTET Mesta Drift Region Nord Skade: I det en arbeidstaker skulle gå ut av lastebilen gled han og slo hodet i rattet. Han fikk et lite kutt over øyet. Dette fikk han stripset hos lege. HMS-pris til driftslag Steinkjer og Ola Rostad Mesta Drift sin HMS-pris for 2009 er tildelt driftslag Steinkjer ved kontraktsleder Ola Rostad. Det er andre året prisen tildeles. HMS-prisen tildeles etter en samlet vurdering, men det viktigste kriteriet ved kåringen er HMS-indikatoren som måler HMS-arbeidet rundt om i lagene. HMS-indikatoren omfatter blant annet skader, forbedringsforslag, ledelsesinspeksjoner, vernerunder, lagsmøter og rapportering av nestenulykker. Driftslag Steinkjer har hatt full uttelling på HMS-indikatoren i hele 17 måneder på rad, noe som veide tungt når de ble tildelt prisen. - De meget gode resultatene innen HMS som de har oppnådd i Steinkjer kommer ikke av seg selv. Det krever engasjement og innsats fra alle ledere og ansatte. Jeg vil gratulere driftslag Steinkjer med en velfortjent pris, sier adm. direktør Ingrid Tjøsvold i Mesta Drift. Ledige stillinger Stillingsbetegnelse Selskap Søknadsfrist Skiftleder Mesta Entreprenør Snarest Distriktssjef Oslo Mesta Elektro Snarest Rekkverksmontør Mesta Drift as Snarest Anleggsleder Fjellsikring Mesta Drift as Anleggsledere Småanlegg Mesta Drift as Fagarbeidere Mesta Drift as Maskinførere Mesta Drift as Baser Småanlegg Mesta Drift as Innkjøpsleder Oslo Mesta Drift as

8 8 Refleks 2 - April 2010 Alle fotos: Gaute B. Iversen Byen e' Bergen og Mesta Drift tar tilbake i Bergen og 1. september starter arbeidet med å holde veiene i Bergen i orden. Gaute B. Iversen På Mesta Drifts hovedkvarter i Vestlandets hovedstad er det mer hektisk enn det pleier å være. 1. september er Mesta Drift tilbake i Bergen når selskapet tar over funksjonskontrakten Stor-Bergen. - Det er mye som skal på plass i løpet av kort tid, men vi skal være klare første september, forteller kontraktsleder Emma Lejonberg i Mesta Drift. Den nye kontrakten omfatter vedlikeholdet av 750 kilometer vei i Bergen sentrum og omegn. Kontrakten strekker seg fra Austevoll i sør til Osterøy i nord. I vest grenser kontrakten mot Bergen Vest som også driftes av Mesta Drift. Forberedelser Kontrakten mellom Mesta Drift og Statens vegvesen ble ikke signert før i juni. Det har gitt avdelingen i Bergen kort tid på å få alt på plass. - En av utfordringene i sommer har vært å ansette nye fagarbeidere. Nesten alle på kontrakten er nyansatte og alle skal ha opplæring i Mestas systemer og rutiner. Dessuten skal alle ha de nødvendige kursene, forteller hun. Biler og utstyr som skal brukes på kontrakten er hentet fra områder hvor Mesta Drift ikke lenger har kontrakt. Mye av utstyret har behov for service og vedlikehold. - I tillegg til opplæring av alle som skal jobbe på kontrakten bruker vi mye tid på å sjekke veiene vi skal vedlikeholde for å få et bilde av tilstanden innen vi tar over, sier hun. Mange underentreprenører I tråd med den nye strategien i Mesta Drift er mye av arbeidet satt ut til underentreprenører. - For å holde antallet underentreprenører lavt har vi satt ut færre, men større kontrakter til underentreprenører. Det g jør arbeidet mer effektivt og enklere for dem som skal holde oversikten og kontrollere, sier Lejonberg. Det meste av vinterdriften og mye grøntarbeide er satt ut. Mesta Drift har beholdt blant annet feiing, kantslått, noe brøyting og snørydding i tillegg til asfaltlapping og setting av brøytestikk selv. - Vi har i første omgang ansatt 15 personer. Det kan hende vi trenger flere, men vi vil være sikre på at vi har arbeid til de vi har ansatt g jennom hele året. Når vi får oversikt over tilleggsarbeider og andre oppgaver, skal vi vurdere om vi skal ansette flere, sier Lejonberg. Fagarbeider Roger Slettstrand.

9 Refleks 2 - April Funksjonskontrakt Stor-Bergen Vi har satt ut færre, men større kontrakter til underleverandørene. Kontraktsleder Emma Lejonberg i Mesta Drift Kontraktsverdi 357 millioner kroner Femårig kontrakt Omfatter store deler av Bergen og kommunene Os, Austervoll og Osterøy 750 km vei, hvorav 380 km barvei 83 km gang- og sykkelvei 198 km fortau ÅDT fra 100 til Starter 1. september 15 Mesta-ansatte og en rekke underentreprenører. laget e' Mesta Fra 1. september tar Mesta Drift over veivedlikeholdet i Begren. Fra venstre Hans Petter Hovland, Bjørn Inge Kvamme, Odd Arne Haga, Kjell Asphaug, Emma Lejonberg, Christer Johannessen, Åge Fanebust, Frode Mo, Roger Slettstrand, Jan Rune Presttun, Asle Fonn, Kjetil Dyrkolbotn. Veimester Jan Rune Presttun. Fagarbeider Hans Petter Hovland.

10 10 Refleks 4 - September 2010 Uten å hav Når arbeidsoppgaver med tunge deler skal utføres på trange plasser, kan fort fingre havne i klem eller få kutt. - Vi må tenke g jennom jobben i forkant, sier Roger Langhelle hos Mesta Verksted. Gaute B. Iversen HMS-kampanjen i Mesta har i det første halvåret fokusert på arbeidsvarsling og trafikkdirigering, arbeid i høyden og fall-,skli- og hoppskader. Det fjerde temaet i kampanjen, er klem-, kutt- og slagskader inklusive øyeskader. - For oss er det viktig at vi tenker g jennom jobbene vi skal g jøre, spesielt når det er uvante og nye typer arbeidsoppgaver. Ofte er det trangt og det er tunge ting vi skrur på. Da er faren for kutt og klem stor, forteller Roger Langhelle, verksmester på Mesta Verksted i Rådalen i Bergen. Verkstedet reparerer og utfører service på en lang rekke forskjellige maskiner, fra store hjullastere til små personbiler både fra eksterne kunder og andre Mesta-selskaper. Risikovurderinger Mange av oppdragene på verkstedet er ren rutine, men risikovurderinger brukes likevel aktivt i arbeidet med å forhindre skader. - Det er ikke de store, uvanlige jobbene som fører til skader. Da er vi jo litt ekstra oppmerksomme, forteller Oddvar Tveit og Kenneth Johannesen, mens de ligger under en asfaltutlegger og skrur. Gode HMS-rutiner Utarbeide handlingsplan for å redusere personskader HMS politikken skal skrives ut og henges opp på arbeidsstedene Gjennomføre HMS som fast agendapunkt på alle lagsmøter Gjennomføre HMS i prekvalifisering av UE-er Gjennomgå skadetrender siste år Gjennomføre granskninger etter matrise Gjennomføre ledelsesinspeksjoner Gjennomføre avviksbehandling Langhelle forteller at de alltid g jennomfører en ny risikovurdering på nye type jobber. På rutineoppdrag går de g jennom gamle risikovurderinger av tilsvarende oppdrag. - Det er likevel på rutineoppdragene at vi får flest uønskede hendelser. Det kan være at en fastnøkkel glipper, eller at det er trangt og vi får en rift. Vi tenker kanskje at vi har g jort dette så mange ganger at vi ikke alltid har hodet med oss, sier han. Rapporter om alle uønskede hendelser blir hengt opp på lagstavlen på verkstedet slik at de andre kan se hva som har skjedd. Rapportene er med på å bevisstg jøre alle på verkstedet om risikoene ved selv små og enkle oppgaver. Uten skader Verkstedet i Rådalen har ikke hatt skader med fravær i løpet av de siste to årene. Langhelle mener årsaken er at det er en god kultur og et godt arbeidsmiljø blant de ansatte.. - Det er en kultur for at folk kan si i fra og gripe inn hvis de ser noen som ikke følger HMS-reglene, eller ser at en arbeidsoperasjon kan føre til skader. De er også veldig flinke til å skrive rapporter om uønskede hendelser, sier han. Rapportene inneholder hva som skjedde, hvilken type verktøy som ble brukt og utfallet av hendelsen. - Vi har mange forskjellige arbeidsoperasjoner som kan føre til skader. Klem, kutt og slag er vanlige skader på et verksted. Vi er også spesielt oppmerksomme på å unngå øyeskader, særlig ved bruk av dreiebenk og sveising, sier Langhelle. God økonomi Han legger vekt på å organisere arbeidet på verkstedet slik at det er effektivt, men ikke stressende. Verksmesteren mener det blir flere skader hvis folk stresser. - Vi må planlegge slik at vi ikke stresser. Hvis noen skader seg og blir borte fra jobben fordi de har stresset, blir det bare mer stress på de som fortsatt er på jobb, sier han. Utover at folk selvfølgelig ikke skal bli skadet, påpeker Langhelle at det er god økonomi å ha folk på jobb. - Det er bedre og hyggeligere å ha folk i arbeid, enn å ha dem hjemme fordi de er skadet, sier han. Verksmester Roger Langhelle. Mekaniker Mons Gillesdal....årsaken er at det er en god kultur og et godt arbeidsmiljø blandt de ansatte. Roger Langhelle, verksmester Mekaniker Tore Nordvik.

11 Refleks 4 - September ne i klem Færre skader KHMS-sjef i Mesta, Bjørn Bakke, sier at skadetallene i løpet av året er blitt redusert. Sveiser Knut Hjellestad. Gaute B. Iversen I løpet av det første halvåret i år er antallet skader med fravær gått nedover, men det er fortsatt mulig å redusere antallet skader enda mer. - Det er viktig at vi holder fokus oppe på alle temaene i kampanjen, ikke bare temaet i den enkelte perioden. Vi har hatt en god utvikling, men må fortsatt jobbe med å redusere antallet skader, sier KHMS-sjef i Mesta konsern, Bjørn Bakke. Han minner om at det er viktig å lære av hendelser som fører til skader eller situasjoner som kunne ført til skade. - Å bruke hendelsene til å få fram effektive tiltak for å forhindre liknende hendelser er ett av de viktigste tiltakene vi har for å redusere antallet skader, sier han. Han ber folk g jennomføre risikovurderinger og g jøre tiltak for å forhindre skader. - I tillegg til andre tiltak er det selvfølgelig viktig å bruke verneutstyr. I forbindelse med klem, kutt, slag og øyeskader er øyevern, hansker og vernesko naturlig og påbudt, sier Bjørn Bakke. Alle skader kan unngås KLEM - KUTT - SLAG (inkl øyeskader) Alle fotos: Gaute B. Iversen I Mesta skal vi bry oss om hverandre og hvordan vi arbeider. Mangelfullt fokus på sikkerhet vil ramme deg selv, din kollega, dine pårørende eller andre i dine omgivelser. BRY DEG. De to siste årene har vi hatt nesten 150 personskader i Mesta. Av disse var en stor del knyttet til KLEM - KUTT - SLAG. Personskadene kunne vært unngått om vi hadde vært flinke til å fokusere på følgende: Ikke ta snarveier (skal bare...) Unngå å stå i områder hvor du kan rammes Bruk rett verktøy ved løfting, kapping, bending og lignende Bruk hansker og annet påbudt verneutstyr Bruk godkjente vernebriller for å unngå øyeskader HUSK: Opplæring Risikovurdering Hendelseregistrering Fjerning av farer

12 12 Refleks 4 - September 2010 HMS-KORSET Skader juli Travel Skade med fravær SKADE MED FRAVÆR PÅKJØRSEL BAKFRA UE. Mesta Drift Region Sørvest Skade: Skaden skjedde idet en UE skulle kjøre opp til Mestas brakkerigg for å hente noe utstyr. Vår UE hadde stoppet og bilen sto i ro. Mens han ventet med å krysse veien kom en bil kjørende bakfra og smalt inn i UE-en sin bil. UE ble hentet av ambulanse og kjørt på sykehus. Ble sykemeldt i en uke Ingen skade Skade uten fravær I den verste Oslotrafikken er Mesta Elektros folk i gang med å montere 380 lysmaster. Gaute B. Iversen Ringveien, eller Ring 3, er en g jenganger på trafikkmeldingene i Oslo. Akkurat nå er det ekstra mange problemer for pendlerne når de skal forbi området mellom Økern og Sinsen. Her ombygges nemlig hele veisystemet for å løse opp i en av de verste flaskehalsene i oslorushen. - Det er utfordrende å bevege seg rundt på anlegget. Trafikken legges om hele tiden. I rushtiden kan vi risikere å bruke veldig lang tid for å komme fra det ene stedet til det andre, sier Hans Åge Olsen i Mesta Elektro. Åpnes i 2013 Mesta Elektro fikk tidligere i år kontrakten med montering av mastene. Anleggsperioden strekker seg over lang tid, derfor vil det ikke være folk på anlegget hele tiden. - Veien skal ikke åpnes før i Våre folk vil være litt til og fra etter hvert som de andre entreprenørene på anlegget blir ferdige med forskjellige områder. Elektro er jo ofte de siste som skal inn, forteller Kristin Flygind som er prosjektleder i Mesta Elektro. Hun ble ansatt som prosjektleder i Mesta Elektro i fjor etter to år som trainee i flere av Mesta-selskapene. - I løpet av anleggsperioden skal vi montere 380 lysmaster av forskjellig type. Vi skal også montere ganske mye LED-belysning i underganger og som effektbelysning i rundkjøringer, forteller hun. Utover det skal Mesta Elektro montere styringssystemer for veilysene og 10 skap for strømtilførsel til SKADE UTEN FRAVÆR KUTT I BEN Mesta Drift Region Sørvest Skade: Under fjellsikringsarbeid gled vedkommende og traff en skarp stein som laget et kutt i benet Bygger gang- og sykkelvei i Nordfjord Mesta Drift ga det laveste anbudet på byggingen av ny gang- og sykkelvei langs riksvei 15 i Nordfjord. Anbudet var på 14,9 millioner kroner og arbeidet startet i sommer. Det skal bygges 2,3 kilometer gangvei mellom Lid og Rysst i Eid kommune noen kilometer vest for Nordfjordeid. I tillegg til om lag tre ansatte i Mesta Drift vil det også bli benyttet innleid kapasitet i byggeperioden som vil vare fram til september neste år. Ytre Nordmørekontrakten signert Mesta Drift signerte i juli papirene som sikrer selskapet funksjonskontrakten for Ytre Nordmøre fram til Ved anbuds-åpningen hadde Kolo Veidekke det laveste anbudet og lå an til å vinne kontrakten. Mesta Drift mente det var forhold i Kolo Veidekkes anbud som ikke oppfylte kravene i anbudsgrunnlaget og klaget derfor tildelingen inn for KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser). Nemnda ga Mesta Drift medhold i klagen og Statens vegvesen tildelte derfor Mesta Drift kontrakten. Kontraktssummen var på 292 MNOK Kontrakten for Ytre Nordmøre er en ny kontrakt som består av de to kontraktene Smøla og Kristiansund som fra 1. september slås sammen. Mesta Drift har begge disse kontraktene i dag. - Jeg er meget tilfreds med at vi drar i land denne kontrakten. Den er viktig for Mesta Drift og det er ikke minst viktig for våre ansatte på kontrakten som beholder jobbene sine, sier regiondirektør Kjell Næss. Fra venstre: Ivar Hol, Ingrid Tjøsvold, Joar Tautra og Kjell Næss. Elektriker Hans Åge Olsen

13 Refleks 4 - September 2010 plass 13 Elektriker Tom Vidar Nymoen belysningen. Elektroentreprisen på Ulventunnelen er ennå ikke utlyst. Mange aktører Veidekke og NCC er hovedentreprenører på utbyggingen av Ring 3 mellom Ulven og Sinsen i Oslo. Prosjektet har en ramme på 3,7 milliarder kroner. - Vi har åtte delfrister i løpet av anleggsperioden. For at anlegget skal komme videre g jøres det flere store trafikkomlegginger. Den første store omleggingen var i midten av juli, forteller Flygind. Forholdet til de andre entreprenørene og byggherren er godt, men det er utfordrende med så mange aktører på en relativt liten anleggsplass. -Vi bruker mye tid på å planlegge med de andre entreprenørene slik at arbeidet går så greit som mulig. I og med at vi ikke vil være på anlegget hele tiden, er dette en viktig del av min jobb, sier Flygind. I kurven Hans Åge Olsen, på broen Tom Vidar Nymoen og bak masten Geir Haslie. Fersk prosjektleder Kristin Flygind begynte som trainee i Mesta for tre år siden. Ett år etter at traineeperioden er over, styrer hun elektroprosjektet på Ring 3. Gaute B. Iversen - Jeg satte stor pris på å få god innsikt i store deler av konsernet. Perioden som trainee var veldig variert med perioder i flere av datterselskapene og jeg føler jeg fikk mye ut av tiden, forteller hun. Hun har en bachelor i Elkraft og master i industriell økonomi fra Høgskolen i Oslo og Agder. Som trainee hadde hun blant annet to perioder i Mesta Elektro, og etter endt traineeperiode begynte hun i prosjektavdelingen i Mesta Elektro. - Det er veldig inspirerende å få et selvstendig ansvar så tidlig. Å lede et så stort og langvarig prosjekt som dette er utfordrende og det er godt jeg har så mange gode folk å støtte meg på, sier hun. Prosjektleder i Mesta Elektro, Kristin Flygind. Ring 3 Oslo En del av Oslopakke 3 Består av tunnel, vei og bruer Hovedentreprenør er Veidekke Oppstart i 2005 Skal være ferdig i 2013 Kostnadsramme på 3,7 milliarder kroner Mesta Elektro har entreprisen på veilys over bakken Elentreprisen har en kontraktsverdi på 11 millioner kroner.

14 14 Refleks 4 - September 2010 ETTER JOBBEN Mesta Drifts sjåfører. Fra venstre Odd Arne Hamrane, Thore Bøhler og Svein Lobben Kåre Ravnsborg 48 år, IKT driftsjef i Mesta Konsern På fritiden: "Over middels interessert i motorsykler" Kåre har kjørt mc siden 1979 og Harley-Davidson siden Han tok dragrace-lisens i 1993 og konkurrerer i flere motorsykkelklasser både i Norge og i Sverige. Foto: Privat - Hva er egentlig dragracing på motorsykkel, Kåre? - Det er rett og slett to og to som kappkjører på en rett strekning som er en kvart engelsk mil (402,33 meter) lang. Sporten kommer fra USA og ble i sin tid organisert av trafikkpolitiet som var lei av at ungdommer kappkjørte mellom trafikklysene i byene. Ennå brukes en type trafikklys når vi starter, men motorsyklene våre er spesiallaget og vi kjører på lukkete baner. - Er det lov å spørre om hvor fort du har kjørt? - Ikke noe problem, det er ingen øvre fartsgrense i konkurranser. I år har jeg kjørt distansen på 8,81 sek og har vært oppe i 237 km/t på det raskeste. Jeg akselererer fra null til 100 på ca 1,5 sek, så dette er helt klart en sport for motorinteresserte mennesker som liker fart og spenning. Det meste av tiden på sporten bruker han imidlertid mellom konkurransene. - Det er viktig å kunne "mekke" og ha sans for detaljer for å kunne trimme syklene maksimalt. Vi er flere som jobber sammen. Det er et svært sosialt miljø. - Har sporten noen fellestrekk med jobben din i Mesta? - I utgangspunktet høres det kanskje ikke slik ut. Men faktisk er det de samme tingene som skal til for å lykkes begge steder. Det g jelder å forberede seg godt, ha rett fokus og konsentrere seg fra start til mål, avslutter han. Her kan man lese mer: Åpner for egne Nye retningslinjer for profilering gir datterselskapene i Mesta-konsernet anledning til å bruke egne logoer. Meld deg inn i Mestas pensjonistforening Navn: Adresse: Ja, jeg ønsker å bli medlem i Mestas pensjonistforening. Fødselsdato: E-post: Medlemsavgiften er 125 kroner i året. Mobiltelefon: Klipp ut kupongen, putt den i en konvolutt og send den til: Mesta Pensjonistforening, Postboks 667, 1503 Moss Innmelding kan også g jøres per e-post til eller per sms til mob.nr.: Foto: Privat Gaute B. Iversen Siden etableringen i 2003 har Mesta hatt én logo og en enhetlig grafisk profil. Dette har vært riktig og viktig i arbeidet med å skape én felles selskapskultur og bygge merkevaren Mesta overfor eksterne målgrupper. Mesta er nå godt kjent og kan dermed utnytte posisjonen for å tydeligg jøre mangfoldet av produkter og tjenester i konsernet. - Konsernetableringen har gitt enkelte datterselskap behov for å skille seg ut og synligg jøre sin egenart i markedsarbeidet, sier merkevaresjef i Mesta Konsern, Claes H. Bendiksen. Han minner imidlertid om at det ikke er fritt fram for alle mulige logovarianter. Det er laget egne logoer for hvert datterselskap som både skal profilere det enkelte selskapet og samtidig skape g jenkjennelse slik at hvert selskap drar nytte av Mestas merkevareposisjon i markedet. Logoene passer inn i eksisterende markedsmateriell og krever ikke stor omlegging av det eksisterende profilprogrammet i Mesta. Logoene er dessuten ensartete og g jør det mulig for Mesta-logoen å leve videre som hovedlogo. Tydeligg jøre produkter Siden etableringen av Mesta, der selskapet hadde tre virksomhetsområder har konsernet utviklet nye forretningsområder og gått inn i nye markeder. Datterselskapene henvender seg nå til ulike kunder og opererer i forskjellige bransjer. Med egne logoer vil de ulike målgruppene lettere skille selskapene og de ulike produktene som tilbys fra hverandre. - Dette vil dessuten g jøre det enklere å tydeligg jøre selskapenes særpreg i markedsføringen. Samtidig er logoene utformet slik at de sikrer et g jenkjennbart seriøst inntrykk for å

15 Refleks 4 - September Tung transport Mesta Drifts eget transportbyrå kan flytte det meste. De er bare en telefon unna. Gaute B. Iversen Mesta Drift region sørøst har tre biler med så stor lastekapasitet at de kan frakte de fleste maskiner som brukes i Mesta. - De tre sjåførene har biler og utstyr som g jør at de er veldig fleksible i forhold til hvilke oppdrag de kan utføre, sier Arild Løtveit, regiondirektør i region sørøst i Mesta Drift. Mesta Drifts lastebiler. Konkurransedyktige To av bilene har plan og henger, mens den tredje er en trekkvogn som kan ta med seg inntil 30 tonn på hengeren. - I forhold til ekstern transport, vet vi at våre biler og sjåfører er konkurransedyktige på pris. De kjenner også hver krik og krok av Mesta og er selvstendige med lessing og lossing, sier Løtveit. Han forteller at han får veldig mange gode tilbakemeldinger fra både eksterne og interne kunder på oppdragene som blir utført. - Vi ønsker at andre deler av Mesta-konsernet i større grad benytter seg av den transportkapasiteten vi har internt. Sjåførene er flinke til å koordinere og samkjøre oppdragene slik at de kjører minst mulig med tom bil. Derfor blir vi også gunstige i forhold til pris, sier han. Frakter alt Sjåførene Odd Arne Hamrane, Thore Bøhler og Svein Lobben sier de frakter alt fra asfaltutleggere og gravemaskiner til ferdighus og støyskjermer. - Fordi vi har kraner på bilene kan vi losse av selv. Kranene g jør at vi er veldig fleksible i forhold til hvilken type oppdrag vi kan g jøre, forteller de. De opererer over hele landet og har ofte transportoppdrag over fjellet i Sør-Norge. Flere turer til Nord-Norge med utstyr er det også blitt. - Ofte er det snakk om flytting av tyngre utstyr som mobile asfaltverk og asfaltmaskiner. Oppdragsmengden går i bølger og vi har tid og kapasitet til å ta på oss mye mer, sier de. Tung transport Mesta Drift region sørøst har tre biler for tungtransport De tre bilene kan ta 23, 30 og 27 tonn last Alle bilene har kran som strekker seg fra 12,5 til 22 meter Én av bilene har i tillegg vinsj For oppdrag kan sjåførene kontaktes direkte på telefon Ring: Odd Arne Hamrane tlf: Thore Bøhler tlf: Svein Lobben tlf: logoer kommunisere de verdiene Mesta står for, sier Bendiksen. Selskapsspesifikke logoer og eksempler på bruk av disse i eksisterende markedsmateriell. Mesta Verksted Markedsmateriell og profilering I forbindelse med utviklingen av de selskapsspesifikke logoene gis det nå også rom for å utnytte enkelte kjøretøy for å vise produkter som tilbys. - I noen tilfeller er det hensiktsmessig å utnytte disse flatene i markedsføringen, men det er viktig å huske at bilprofilering og annen annonsering aldri vil kunne erstatte direkte kontakt med eksisterende og potensielle kunder, sier Bendiksen. Samtidig må vi ha i mente at Mesta ofte opererer på vegne av veimyndighetene og skal ikke oppfattes som påtrengende og useriøs. - Profilering på kjøretøy skal ikke gå på bekostning av den autoritet vi ønsker og heller ikke bli utformet slik at den kan bli en sikkerhetsrisiko i trafikken, sier Bendiksen. På samme måte som ved produksjon av alt annet markedsmateriell, skal derfor slik profilering g jøres i samråd med kommunikasjonsavdelingen. Profilhåndboken I likhet med Mestas hovedlogo, vil hver enkelt selskapslogo plasseres nedlastbar i Mestas profilhåndbok på nettet: Logoene vil gradvis bli implementert i det eksisterende malverket som benyttes i annonsering og annen markedsføring. Mesta Verksted Mesta Entreprenør Mesta Verksted Mesta Eiendom Mesta Industri Mesta Elektro Mesta Drift

16 16 Refleks 4 - September 2010 Sistesiden Mestas folk måtte fraktes med helikopter Mestas fjellklatrere Bjørn Olav Greibesland og Ken Arne Øvergård. Luftig jobb i Lofoten Fjellsikringslaget til Mesta Drift er ikke skvetne der de henger i fjellveggen i Lofoten. Foto: Håkon Bonafede/Vi Menn. Noen mil nord for Svolvær er Ken Arne Øvergård og Bjørn Olav Greibesland på vei opp på fjelltoppen over Sløverfjorden. I april tok et steinras med seg fundamentet til kraftforsyningen til hele Lofoten der luftspennet krysser fjorden. Guttas innsats for å sikre fjellsiden mot nye fjellras ble brettet ut over fem sider i ukebladet Vi Menn tidligere i sommer. Artikkelen forteller om krevende arbeidsdager hvor rappellering og tungt utstyr er vanlig. - Jobbene er varierte og utfordrende, enten vi skal sikre en veistrekning eller en fjellside som dette, forteller Ken Øvergård. Han er en av omtrent 20 profesjonelle klatrere som er ansatt i Mesta Drift med fjellsikring. Hvilken vei er dette? Denne gangen har vi tatt turen til en av landets mest trafikkerte veier. Veien er en av mest nevnte veiene i trafikkmeldingene på radio på Østlandet. I denne bygda sluttet nylig en kjent bonde med melkekuer. Dette syntes Bondelaget var "Trist som faen". Hvor er vi? Send svar til I forrige nummer var vi på E18 ved Dyreparken i Kristiansand. Det visste Arne Topstad. DEN GODE VEIHISTORIEN Gunnar Yttrehus i Mesta Entreprenør forteller: I det en lastebil fra Mesta stopper på rødt lys i Bergen glir det en bil opp på siden og sjåføren av denne roper ut av vinduet. - Hei, jeg heter Gunn, lasten din renner ut! Sjåføren av Mestabilen stusser litt over dette og stopper for å sjekke at alt er i orden. Ved det neste røde lyset ruller kvinnen på nytt ned vinduet og roper: - Lasten din renner fortsatt ut. Da svarer sjåføren: - Hei, og jeg heter Rolf. Det er glatt på veien og jeg er ute å salter! Yttrehus utfordrer Einar Almli fra Mesta Entreprenør

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling Refleks 1 - Januar 28 - Vi har tilpasset oss systemene i stedet for å bruke tid på å tilpasse systemene, sier Reidar Hauge, prosjektleder i Elektro i Røldal. 1 Trangt på Vintertun s 1-11 NR.1-28 Mesta

Detaljer

Refleks. Snuoperasjon på Nordmøre NR.6-2006. Side 3. SIDE 16 Nest beste reklamefilm

Refleks. Snuoperasjon på Nordmøre NR.6-2006. Side 3. SIDE 16 Nest beste reklamefilm Refleks 6 - Juni 2006 1 - Folk må få det de trenger av sikkert materiell og utstyr, sier distriktssjef i Sarpsborg Svein E. Pedersen. Asfaltproblemer i nord s 9 NR.6-2006 Nattarbeid med asfalt s 8-9 Tunge

Detaljer

Refleks 1 - Januar 2006. Regionsjef i farta s 16-17 Fjerner tidstyver s 10-11 Helse og Asfalt s 12-13

Refleks 1 - Januar 2006. Regionsjef i farta s 16-17 Fjerner tidstyver s 10-11 Helse og Asfalt s 12-13 Mistet nesten hånden s 4-5 NR.1-2006 Refleks 1 - Januar 2006 Undersøkelse: - Røyking og asfaltarbeid er en spesielt uheldig kombinasjon, sier virksomhetsdirektør Erik Storhaug. Regionsjef i farta s 16-17

Detaljer

Refleks. Presisjonen må opp NR.2-2007. Side 4-5. SIDE 3 Stanser milliontap

Refleks. Presisjonen må opp NR.2-2007. Side 4-5. SIDE 3 Stanser milliontap Refleks 2 - April 2007 - Nå har vi god inndrift i tunnelen og alt går som planlagt, sier prosjektleder Bjarne Løne. Lyser opp LOFAST s 14-15 NR.2-2007 Trimmer asfaltverk s 6-9 - Mesta er verdensledende

Detaljer

Refleks. Lovende asfaltsesong NR.5-2006. Side 3-5. SIDE 7 1000 dager uten skade med fravær

Refleks. Lovende asfaltsesong NR.5-2006. Side 3-5. SIDE 7 1000 dager uten skade med fravær Refleks 5 - Mai 2006 1 - Vi oppnår god kvalitet på miljøsement, sier fagsjef betong, Gørild Malm. Mosjøen viser vei s 8 NR.5-2006 E39 Romarheimsdalen s 10-11 Støtte til hydrogensykkel s 12 Mesta bruker

Detaljer

Refleks. Høy stemning NR. 1-2013. Taket løftet seg da 1 100 Mestaansatte feiret Mestas 10-års jubileum. Side 10-11. SIDE 12-13 Siste Refleks

Refleks. Høy stemning NR. 1-2013. Taket løftet seg da 1 100 Mestaansatte feiret Mestas 10-års jubileum. Side 10-11. SIDE 12-13 Siste Refleks 1 - Februar 2013 1 Nytt verkstedkonsern s 3 Siste tunnel s 16-17 Sterkest noensinne s 4-5 NR. 1-2013 Internavis for 11. ÅRGANG Høy stemning Taket løftet seg da 1 100 ansatte feiret s 10-års jubileum. 10-11

Detaljer

Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34. Informasjonsblad fra Risa Konsernet

Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34. Informasjonsblad fra Risa Konsernet Nr.39 2011 Årgang ONGAREN 16 Informasjonsblad fra Risa Konsernet Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34 Rongaren Nr.39 2011 1 INNHOLD

Detaljer

PRIS TIL AS BETONG GPS-SALTING JÆRBETONG TIL HOVEDSTADEN BEDRE VEI FRA HAUGESUND TIL OSLO

PRIS TIL AS BETONG GPS-SALTING JÆRBETONG TIL HOVEDSTADEN BEDRE VEI FRA HAUGESUND TIL OSLO Nr. 41 2012 Årgang 17 ONGAREN Informasjonsblad fra Risa-konsernet SOLASPLITTEN Til veis ende KILIMANJARO Den ultimate teambuilding PRIS TIL AS BETONG GPS-SALTING JÆRBETONG TIL HOVEDSTADEN BEDRE VEI FRA

Detaljer

posten Mars 2015 Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet

posten Mars 2015 Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet posten Mars 2015 Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet Mars 2015 posten Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet Fundamentering i Nydalsveien 16-26, Oslo. Innhold Leder: Hallvard

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008 Relasjon Produktivitet Vi har en periode bak oss med gode resultat og et godt marked. Det kan se ut om at markedet vi nå går inn i er mer usikkert, og da er vår egen

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 1/2008. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 1/2008. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 1/2008 Relasjon Samfunnsansvar i naturområder. I Skanska skal vi være bevisste hvordan vår virksomhet påvirker våre omgivelser og vi må minimere de negative effektene. Her

Detaljer

Høydepunkter i 2007. Kontrakter på SEK 80 millioner gjelder ombyggingen av kontaktlednings- og sporanleggene på Uppsala Bangård. Les mer på side 12-13

Høydepunkter i 2007. Kontrakter på SEK 80 millioner gjelder ombyggingen av kontaktlednings- og sporanleggene på Uppsala Bangård. Les mer på side 12-13 Høydepunkter i 2007 Januar Mars April Mai Kontrakter på SEK 80 millioner gjelder ombyggingen av kontaktlednings- og sporanleggene på Uppsala Bangård. Les mer på side 12-13 Sesongstart på Baneserviceskolen:

Detaljer

Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 03/2010

Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 03/2010 Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 03/2010 Innledning Innledning Medeierskap Aksjeprogrammet for ansatte i Skanska ble lansert i 2008 og heter SEOP Skanska Employee Ownership Programme. Her til lands

Detaljer

-nytt. TS-nytt. Yrkesstolthet

-nytt. TS-nytt. Yrkesstolthet -nytt TS-nytt 94 Sjefen Mars 2010 Yrkesstolthet Store forventninger til gartneravdelingen Presentasjon av Rogaland Entreprenør AS v/jo Frøyen for engasjement og arbeidsglede intervju med Oddvar Kvia TS-nytt

Detaljer

NO. 101 JULI 2012. Snorklipping Helleland Lothe Bygg v/helge Nærland Almannamøte med alvor og humor

NO. 101 JULI 2012. Snorklipping Helleland Lothe Bygg v/helge Nærland Almannamøte med alvor og humor NYTT NO. 101 JULI 2012 Snorklipping Helleland Lothe Bygg v/helge Nærland Almannamøte med alvor og humor PUKKVERK NO. 101 JULI 2012 Redaktørens forum 3 Leder Maskin 4 Leder Kran 5 Finans 6 Internproduksjon

Detaljer

side 12 side 02 side 16 Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring Hun skal få folket på beina igjen

side 12 side 02 side 16 Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring Hun skal få folket på beina igjen Rigmor Aasrud side 12 Hun skal få folket på beina igjen Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring side 02 side 16 No.3 2009 02 B-magasinet NR. 3 ÅRG. 1 03 Vulkanske opplevelser på Beerenberg Beerenberg

Detaljer

Nyboligmarkedet på veg opp Side 12

Nyboligmarkedet på veg opp Side 12 Nr. 2-2014 - 97. årgang Nyboligmarkedet på veg opp Side 12 Nyfusjonert sparebank med klare ambisjoner N R. 2 2 0 1 4 1 Side 6 N Y H E T E R Andenæs og Haugan overtar i Sparebank foreningen og Finans Norge

Detaljer

posten Mars 1/2010 En bitende kald vinter

posten Mars 1/2010 En bitende kald vinter posten Mars 1/2010 En bitende kald vinter Grunnundersøkelser ved Sørengautstikkeren i Oslo, vinteren 2010. Innhold Leder: Steinar Myhre, adm.dir. s. 3 Sørengautstikkeren En tøff og kald arbeidsplass s.

Detaljer

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang God jul & godt nytt år! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Når denne utgaven av On Site leses, er solen i ferd med å snu og vi går mot lysere tider. Om

Detaljer

anleggs maskinen Byggegrop i særklasse Nr. 3-2010 51. årgang samhandling på vei caterpillar 297C Fartsfeber i skien

anleggs maskinen Byggegrop i særklasse Nr. 3-2010 51. årgang samhandling på vei caterpillar 297C Fartsfeber i skien anleggs samhandling på vei caterpillar 297C Fartsfeber i skien 8 40 46 Nr. 3-2010 51. årgang maskinen om anleggsbransjen og maskinentreprenørenes forbund Byggegrop i særklasse NYHET! MITSUBISHI L200-178

Detaljer

ANLEGGS- MASKINEN. Sikker riving på fjellet. Tregt marked i sør Låne eller lease? Prosjekt: E8 i Lavangsdalen Slik er Nasjonal Transportplan 2013

ANLEGGS- MASKINEN. Sikker riving på fjellet. Tregt marked i sør Låne eller lease? Prosjekt: E8 i Lavangsdalen Slik er Nasjonal Transportplan 2013 ANLEGGS- NR. 4-2013 53. ÅRGANG MASKINEN Tregt marked i sør Låne eller lease? Prosjekt: E8 i Lavangsdalen Slik er Nasjonal Transportplan 2013 Sikker riving på fjellet Call the experts for en maskin som

Detaljer

hamarregionen Veien til vekst? Sammen gjennom krisen Opp eller ned? Kapittel 2

hamarregionen Veien til vekst? Sammen gjennom krisen Opp eller ned? Kapittel 2 hamarregionen hamarregionen utvikling desember 2010 utgave 2 Veien til vekst? Foto: Leif J. Olestad Dobbeltspor og firefeltsvei: infrastrukturen i hamarregionen utsettes for de største endringene på mange

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid 2005 Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid Årsrapport 2005 Innhold Takk for at du hjelper oss å gjøre Norge trådløst! 4 5 7 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 32 44 50 51 Dette er NetCom Historikk Milepæler

Detaljer

Luftens dronning. Legger alt. Hundre-dobling på 20 år. Flygale nordlendinger. Anbudsvinner i Finnmark. Vi løfter Nord-Norge

Luftens dronning. Legger alt. Hundre-dobling på 20 år. Flygale nordlendinger. Anbudsvinner i Finnmark. Vi løfter Nord-Norge NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 24. ÅRGANG FOKUS: Transport, spedisjon, logistikk Informasjonsteknologi Luftens dronning Bente Slåtto Steien i Harstad er i dag en erfaren forretningskvinne med suksess. I år er

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

RONGAREN Informasjonblad fra Risa-konsernet Nr. 35 - DESEMBER 2009 14. årgang

RONGAREN Informasjonblad fra Risa-konsernet Nr. 35 - DESEMBER 2009 14. årgang RONGAREN Informasjonblad fra Nr. 35 - DESEMBER 2009 14. årgang Møt den nye Bryne-treneren Side 4-5 Foran skjema på Jøssang Side 10-11 Full sving på ny fabrikk Side 44-45 Recon-blokker tar av Side 18-19

Detaljer

info IKEA BYGGER VAREHUS I RINGSAKER Møbler til millioner: Ny prismodell: CRAMO KUTTER FOR LOJALE KUNDER

info IKEA BYGGER VAREHUS I RINGSAKER Møbler til millioner: Ny prismodell: CRAMO KUTTER FOR LOJALE KUNDER info ET KUNDEBLAD FRA CRAMO NR. 1 2014 Møbler til millioner: IKEA BYGGER VAREHUS I RINGSAKER Norsk veibygging: STYKKEVIS OG DELT ELLER KOMPLETT OG HELT? Ny prismodell: CRAMO KUTTER FOR LOJALE KUNDER Cramo

Detaljer

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Evaluering av 12k trainee i Vestfold OLA K. BERGE OG CHRISTINE HVITSAND TF-rapport nr. 323 2013 Tittel: Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Detaljer