HALDEN SYKEHJEMS INTERNAVIS FOR PASIENTER, PÅRØRENDE OG ANSATTE. Solfangeren

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HALDEN SYKEHJEMS INTERNAVIS FOR PASIENTER, PÅRØRENDE OG ANSATTE. Solfangeren"

Transkript

1 HALDEN SYKEHJEMS INTERNAVIS FOR PASIENTER, PÅRØRENDE OG ANSATTE Solfangeren Halden sykehjem Nr 5 September 2008 VISJON Vår visjon angir i hvilken retning vi vil, og skal gi en bedre forståelse for hva vår organisasjon står for. Slagordet bekrefter at vi er stolte av at vi får til mye. Vi kan, vi vil, vi får det til KJERNEVERDIENE VÅRE ER: respekt, romslighet, trygghet, ærlighet, ansvarlighet, medbestemmelse. Vår organisasjon skal tilpasse seg omgivelsene og være i endring, men verdiene våre står fast. SOLFANGEREN Solfangeren har stått utenfor sykehjemmet siden åpningen i Vi har valgt dette som et symbol for vår virksomhet. Solfangeren symboliserer det levde liv hvor vi slipes, formes og tilpasser oss. Den symboliserer også at vi fanger mulighetene. KOSELIG PÅ VERANDAEN: Per, Lisbeth, Lilly og Else ser ut til å være i perlehumør. På tur til Else Else Netskar er en driftig dame som ofte stiller seg og sitt til rådighet for å glede andre. Flere ganger i året er pasientene på sykehjemmet så heldige at de kan nyte godt av Elses gjestfrihet. Hennes flotte hytte ved Iddefjorden danner ramme rundt mange koselige samlinger. Sommerstid men med grillmat, samtaler og litt er det grilling og samvær på den leking ble det en minneverdig store verandaen, og ved juletider dag. samler hun gjestene i en nissepyntet hytte. sykepleier i mange år, og selv om Else Neskar har arbeidet som Denne augustdagen var det syv hun nå er en pensjonist med pasienter, trivselskoordinator tusen jern i ilden, tar hun ennå Lisbeth Bjerke og noen frivillige vakter på sykehjemmet. Det er som kom på besøk til Else. Hun ikke sjelden å se den spreke damen på senvakt eller nattevakt. hadde gjort i stand til svelesteking på en stor takke, og sam- Alltid like blid og energisk.

2 Side 2 Lederens Solfangeren kommentar Inger Lund Olsen Sommerferieavviklingen Enhetsleder Inger Lund Olsen vil benytte anledningen til å rose alle for god innsats i sommerferieavviklingen. - Både fast ansatte og vikarer gjorde en fantastisk god jobb i sommer, sier Inger. Ansatte har gjort en bra jobb med opplæringen av vikarer. Fordi 5.avdeling ble lagt ned hadde avdelingene mange faglige utfordringer med en ny pasientgruppe fra rehaben. - I sommer har det vært mer overbelegg enn noensinne, fortsetter Inger, Det har vært opp til syv ekstra pasienter i perioder. Når samarbeidet med SØF har vært så som så med manglende epikriser og andre papirer, og mange veldig dårlige pasienter mener Inger at personalet har taklet sommeren utrolig bra. - At det har vært så mye overbelegg her i sommer har presset Solheim til å åpne opp for syv flere plasser, forklarer Inger. Hun poengterer også at Halden sykehjems rutiner på å få flyttet pasienter til rett sted med riktige forutsetninger for den enkelte pasient har blitt mye bedre. - Vi har hatt noen topper i sommer hvor alt har sett veldig umulig ut, men så har ting gått seg til og situasjoner løst seg. Alt takket være flinke ansatte, sier Inger Lund Olsen. Vi ønsker å være behjelpelige med å tilrettelegge eller tenke nytt istedenfor at noen skal slite seg helt ut før noe blir gjort. Sykefravær Sykefraværet på sykehjemmet ligger fremdeles veldig høyt. Både korttid med egenmeldinger, og langtidsfraværet er høyt. - Hva er det som skal til for at ansatte skal bruke de mulighetene de har på arbeidsplassen for tilrettelegging, spør Inger. - Vi ønsker å være behjelpelige med å tilrettelegge eller tenke nytt istedenfor at noen skal slite seg helt ut før noe blir gjort. - Ta kontakt med din nærmeste leder om du trenger veiledning i hvordan ting kan gjøres annerledes, oppfordrer Inger. Det er også viktig at fravær blir meldt direkte til lederen, det gir avdelingslederen bedre oversikt, og kan være starten på en produktiv utvikling. Holdningene til sykefravær bør jobbes med internt på hver avdeling, slik at vi kan snu det til sykenærvær. Tallene for fast ansattes fravær sommeren 2008: Mai 11,2 prosent Juni 12 prosent Juli 7,4 prosent Alle ansatte kan komme med ideer om hvordan sykefraværet kan gå ned. Et viktig moment er hvordan vi som har arbeidet en stund i yrket formidler holdninger om yrkesstolthet videre til nyansatte og vikarer som er uerfarne i arbeidslivet. I tillegg til høyt fravær hos fast ansatte hadde også vikarene altfor høyt fravær i sommer. Da er det viktig med en tydelig bevissthet på hvilke holdninger som er gjeldene på arbeidsplassen Vi må vise at vi har en arbeidsmoral med holdninger som gir de unge en god start på arbeidslivet. Sykehjemslege Det er nå vedtatt at vi får vår egen sykehjemslege ved Halden sykehjem. Det vil bli en fast tilsynslege i tillegg til at dr. Jonas Nicklasson fremdeles vil ha sykehjemmet som sin arbeidsplass enkelte dager i uken. Planen er at legen skal starte opp 1.januar En lege har fått tilbud om stillingen men har ennå ikke gitt en bekreftet tilbakemelding. Inntil videre er det dr.eric Roslin som går som vikar i sykehjemslegestillingen.

3 Nr 5 Side 3 Fag - og utviklingssykepleieren I de tidligere utgavene av Solfangeren har Anette tatt opp temaer som ernæring og hygiene. Nå ønsker hun å lodde stemningen litt rundt hva de ansatte ønsker at fag- og utviklingssykepleieren skal ta opp videre. Både her i Solfangeren og ellers i den daglige rutinen ønsker hun tilbakemeldinger om hva som blir oppfattet som aktuelt å ta opp, eller trenger større fokus. Anette stiller seg veldig åpen for innspill fra alle ansatte ved sykehjemmet. Verdien i å ha en fagog utviklingssykepleier er å bruke henne i den faglige kvalitetsutviklingen, vi kan alle bli bedre til det vi gjør. Ikke alle er klar over hva en fagog utviklingssykepleier kan brukes til. Derfor vil vi her liste opp noen av punktene i hennes stillingsbeskrivelse. Er ansvarlig for å fremme fagutvikling, kvalitetssikre, vedlikeholde og utvikle pasientomsorgen ved Halden sykehjem. Initiere, veilede og bistå i kompetanse- og fagutviklingsprosjekter. Bidra til best mulig behandling og sykepleie i samarbeid med bruker, pårørende, andre faggrupper og tjenesteledd. Å bidra til, og stimulere til refleksjoner omkring verdier, etikk og holdninger i sykepleiepraksis. Samarbeide og tilrettelegge for undervisning og kurs på Halden sykehjem, evt. andre samarbeidsparter i Halden kommune. Delta i geriatrisk nettverk i fylket Delta i demensnettverk i Halden Ansvar for ajourføring, kontroll og utlån av tilgjengelig faglitteratur Dette er bare noen av de områdene fagsykepleieren kan benytte sin kapasitet. Lurer du eller en gruppe i din avdeling på noe som fagsykepleieren muligens kan være behjelpelig å ordne opp i, så ta kontakt med Anette. Er det ting som strekker seg utover hennes kompetansefelt vil hun likevel være med på å starte en prosess om nødvendig og finne de rette kanaler for videre utvikling av eventuelle saker. Det viktigste for alle som jobber med tiltak, tjenester og formidling på sykehjemmet er at de får beskjed fra dere som kan ha bruk for tjenestene. Dette gjelder også for fagsykepleieren. Ta kontakt! Anette kan du treffe på kontoret i 1.etg. Eller du kan legge en beskjed i posthylla hennes på kontoret til Laila. Vil du heller sende en mail er adressen hennes: anette.pettersen@halden.kommune.no Anette Pettersen Vel møtt til Ormtjern 18.september 18 september vil Halden sykehjems ansatte samles på Ormtjernhytta. Da er det igjen tid for sosialt samvær utenfor jobben. Vi satser på masse godt humør, mange artige innslag og god mat og drikke. Vi er så heldige å ha en husgruppe på vår arbeidsplass som gjør en stor jobb for å lage til hyggelige og morsomme samlinger for alle som arbeider på sykehjemmet. Nå det er bare for alle å møte opp og kose seg i lag med kollegaer. Husk å minn hverandre på å melde dere på til høstens store eventyr.

4 Side 4 Solfangeren Videreutdanning Jeg synes det er veldig morsomt, og viktig å gå på skole. Det er utrolig givende og utviklende å holde seg oppdatert i faget sitt, Anne Stang er en av sykepleierne på sykehjemmet som har tatt videreutdanning i lindrende pleie. Hun var ferdige i våres. Til daglig jobber Anne i 100 % stilling på 4.avdeling og innrømmer gjerne at det siste halve året før ferien var tøft. Full jobb, skole, ansvar for studenter med fast veiledning og ansvar for opplæring på Gerica ble litt mye i blant. Morsomt å gå på skole - Jeg synes det er veldig morsomt, og viktig å gå på skole, forteller Anne. Det er utrolig givende og utviklende å holde seg oppdatert i faget sitt, men om jeg fortsetter på det neste semesteret vil nok forutsetningen være at jeg kan ha litt redusert stilling. Permisjon i 50 % den tiden skolen varer vil være ideelt for å virkelig få konsentrert seg og gå i dybden med stoffet og læresituasjonen. Skolesituasjonen Skolen la opp utdanningen med to skoledager og en studiedag i måneden. Så ble vi fordelt i grupper som skulle samarbeide og dele erfaringer. Disse gruppene var det meningen at skulle jobbe sammen på Internett. Det fungerte ikke praksis med min gruppe. Det var noen som ikke klarte det, andre slurvet unna. Enden på visa var at vi måtte treffes for å få noe ut av gruppearbeidet. Medlemmene i gruppa var fra alle østfoldbyene og vi måtte kjøre ganske mye for å treffes. Dette tok vi opp med skolen og de skulle evaluere systemet som virket godt i teori men ikke fullt så bra i praksis. Fortsette med studier Høyskolen i Østfold tilbyr etterutdanning for sykepleiere. Studiet har vært lagt opp som et halvårskurs, men vil fra høsten av være et helårsstudium med kreditering for studentene. De studentene som var ferdig nå i våres har også fått tilbud om å fortsette på 2.halvår og få godkjent begge semesterene som en helhet. Anne vurderer å gjøre det på sikt. - Det blir litt for tett på nå, sier hun. Men, til neste år vil det være interessant å fullføre resten. Man skal jo ha tid til litt familieliv oppi alt det andre også. - Jeg har lagt oppgaven min ut på vaktrommet slik at de andre på avdelingen har mulighet til å lese den, fortsetter hun. Det er en tredelt oppgave, og en del er viet samtalen med pårørende til alvorlig syke. - Å gå på skole gjør at en blir mer bevisst på hvordan en utfører jobben. Jeg håper at jeg kan ha en slags påvirkningseffekt på resten av avdelingen i at jeg nå gjør ting litt annerledes fordi jeg har lært mer om palliasjon.

5 Nr 5 Side5 i lindrende pleie Renate Olsen tok også etterutdanning i palliasjon forrige semester. Hun har en litt annerledes erfaring med klasserom på nett. - Jeg fikk veldig mye ut av studiene, forteller hun. Fokus på det halvåret vi gikk var pårørende, men det var også veldig mye annet som jeg synes var interessant. Vi hadde fagdager hvor ting som for eksempel cols eller hjerteproblematikk ble gjennomgått. For meg var det også spennende å lære mer om hvor man kan finne ny forskning og å sette seg inn i ny informasjon. - All den lærdommen jeg tilegnet meg på skolen og tanker jeg har gjort meg i etterkant, har gjort meg mer i stand til å ta en diskusjon med legen på avdelingen når det er noe jeg vil kjempe for på pasientenes vegne, forklarer Renate - Den undervisningen vi hadde som ble kalt det gode stell gjorde også inntrykk. Å kunne se alle detaljene i stellet av pasienten, å bruke tid på helheten og omsorgen og å kunne gi det lille ekstra som utgjør kvalitet på arbeidet gjør både pasient og pårørende mer fornøyde, sier Renate. Klasserom på nett Renate forteller at den gruppen hun samarbeidet med om oppgavene var flinke til å bruke hjelpemidlene på nettet. De klarte å samhandle om å legge ut det hver og en jobbet med og sy det hele sammen ved å ha klasserom på Internett. Selv om det var slitsomt, og med høyt stressnivå med full jobb, ansvar for studenter på jobben, og skole i tillegg, gav det mye, sier Renate. Men jeg kan ikke ta neste semester ennå. Det får vente en tid, familien ønsker å se litt til meg også. Men, jeg regner med at jeg tar det om ikke så lenge. Mye avhenger på hvordan avdelingslederen takler arbeidere i utdanning også. Det er godt å bli spurt om hvordan det går og hvordan hun legger opp arbeidsplanen for den som er i en skolesituasjon. På 2.avdeling har det fungert veldig bra. Fokus på pårørende Oppgavene om pårørende i forhold til døende pasient er et viktig tema på sykehjemmet hvor vi ofte er i den situasjonen. Da er det bra at noen kan litt mer etter å ha fordypet seg i temaet. De sykepleierne som nå har tatt videreutdanning anbefaler på det sterkeste andre å gjøre det også. Det gir så mye bevisstgjøring og større sikkerhet i forhold til problemstillinger å få slike påfyll. - Bare det å kjøre til skolen sammen med to andre fra samme arbeidssted gav mye ekstra i form av fag prat og fellesskap, forteller Renate. Vi utnyttet den tiden til å dele tanker og informasjon, - Vårt hovedtema var pårørende og døende, å ha respekt for deres reaksjoner, og å la de være deltagende. Men alt dette kan overføres til alle deler av vårt arbeid når vi jobber i helsevesenet. Jeg har brukt for det hver dag i jobben på avdelingen, avslutter Renate....det er godt å bli spurt om hvordan det går, og viktig hvordan avdelingslederen legger opp arbeidsplanen for den som er i en skolesituasjon.

6 Side 6 Avvik er forbedringsarbeidets gull Vi vil at våre tjenester skal være av god kvalitet, og for å oppnå dette må vi på Halden sykehjem arbeide systematisk og kontinuerlig for å forbedre våre tjenester. Dessuten skal alle sider av driften være i overensstemmelse med krav til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Vi har bl.annet forskrift om kvalitet i pleie og omsorgstjenesten, internkontrollforskriften for helse, miljø og sikkerhet, næringsmiddellovgivningen, lov om pasientrettigheter, helsepersonelloven og kommunehelsetjenesteloven som regulerer vår tjeneste. Sosial og helsedirektoratet har gitt ut anbefalinger for kvalitetsarbeid som bl.annet sier at: Det anbefales at virksomhetene utvikler en kultur og et system som stimulerer til varsling og til å lære av uønskede hendelser. Dette er et ledelsesansvar, men alle som arbeider i tjenestene og som bruker dem, må bidra til dette. Trygge og sikre tjenester er umulig uten å lære av feil og avvik, også de sjeldne hendelsene. Disse må så brukes til å forbedre tjenestene. Hvordan skal vi få til et levende system som fungerer i vårt forbedringsarbeid? Vi vet at vi må ha gode verktøy og gode kontrollsystemer. Det bidrar til å få et system som fungerer. Historier om uønskede hendelser er mange. Fallulykker, feilmedisinering, brann, stikkskader, vold/ trusler, infeksjoner osv. De fleste av oss er redde for å gjøre feil, men det er ingen som gjør feil med vilje. Vi skal ikke lete etter syndebukker, men oppmuntre til å melde fra for å unngå at samme feil skjer igjen. Ansatte på Halden sykehjem skriver avvik, men kvaliteten på det som dokumenteres bør bli bedre. Dette er nødvendig for at vi kan lære av situasjonene og endre nødvendige rutiner. Vi tror at det fortsatt er underrapportering. Vi har også en lang vei å gå i å systematisere avvikene og gi gode tilbakemeldinger til den som melder avvik. Dette vil være et forbedringsarbeid som vi vil ta mer på alvor fremover. Vi har en rekke kvalitetshåndbøker som regulerer vår tjeneste på Halden Sykehjem. Vi har følgende håndbøker: Kvalitetshåndbok i pasientbehandling/pleie* Smittevernhåndbok * Forflytningshåndbok Badehåndbok* Rutinehåndbok for doku mentasjon HMS- helse miljø og sikkerhetshåndbok * Brannvernhåndbok IK-mat * Elektromedisinsk håndbok * Stoffkartotek Legemiddelhåndbok * Tannhelseperm Sårperm Alle disse vil i løpet av høsten bli revidert og få nye omslag slik at de lettere kan gjenkjennes, og brukes i større grad. Hver håndbok merket * vil ha eget avviksskjema gjeldende det aktuelle tema. Vi gratulerer Glemmen Sykehjem ( Fredrikstad) som fylkets undervisningssykehjem Glemmen ble utnevnt av departementet som fylkets satelittsykehjem i april 08. Vi har satelittundervisningssykehjem i alle landet fylker. De er organisert under hovedundervisningssykehjem, et hovedsykehjem i hver helseregion. Det er totalt 6 hovedundervisningssykehjem i Norge. I Helse Sør- øst som vi sorterer under, er Abildsø bo- og rehabiliteringssenter i Oslo vårt hovedundervisningssykehjem. De har ansvar for å spre kunnskap i sin region. I tillegg har Glemmen sykehjem i Fredrikstad blitt et satelittsykehjem i Østfold som vil få ansvar for vårt fylke. Ideen om undervisningssykehjem ble konkretisert i nasjonalt geriatriprogram i Fra 2004 ble det innført som en fast ordning i Norge. Undervisningssykehjemmenes hovedmål er: Å være et ressurssenter for undervisning, forskning og fagutvikling Bidra til å bedre kvaliteten i sykehjemstjenesten Øke anseelsen for faget geriatri Dette drives gjennom et spleiselag mellom statlig støtte, fylkesmannens støtte og de aktuelle kommunene. Inger Lund Olsen De skal spre kunnskap og dele forskningsresultater. En viktig samarbeidspart vil være Høgskolen i Østfold. Her kan vi knytte kontakter og samarbeide om utviklingsområder. De skal være en læringsarena for studenter. De skal bidra til kompetanseoverføring og være et samlende sted for sykehjemmene i Østfold. Vi gleder oss til et større nettverk med andre sykehjem, felles fagdager og samarbeidsprosjekter. Et prosjekt vi allerede har bestemt oss for å samhandle på er innføring av tiltaksplan for døende (LCP), en plan for å kvalitetssikre livets sluttfase. Dette er faktisk en ide fra oss i Halden. Heidi, Hilde og Inger var på studietur til Løvåsen undervisningssykehjem i Bergen sammen med Høgskolen i Østfold. Der ble vi introdusert for LCP. Vi hadde også intervju med flere ansatte på Halden sykehjem hvor vi kartla rutiner rundt den døende. Vi vil satset på å kvalitetssikre livets sluttfase etter ønske fra ansatte, og etter et dokumentert behov for forbedring. Vi ble enige om å søke om FOU midler gjennom høgskolen til et utviklingsprosjekt. Flere sykehjem i Østfold tente på ideen og ville være med, også Glemmen. Høgskolen sendte inn søknad og fikk tildelt prosjektmidler til dette. Det er så flott at sykehjemmene på denne måten får fokus. Det kan være med å få økt interesse for sykehjem, både faglig og ikke minst bedre rekruttering og anseelse.

7 Nr 5 Side 7 Trivselskoordinatoren informerer Til personalet. Ferien er over og jeg er tilbake på jobb. Som noen av dere sikker har lagt merke til jobber jeg mer rettet mot beboerne nå. De faste lunsj-dagene er dessverre et tilbakelagt stadium. Men jeg ser ikke bort i fra at det kan komme sporadiske tilbud fremover også. En ting er i hvert fall sikkert; julelunsjen skal vi videreføre selv om den nok ikke blir helt gratis. Mitt ønske er å ha et tettere samarbeid med dere på avdelingene for å få mer innblikk i hva som skjer hos dere. Jeg ønsker også å informere dere om hva jeg kan bidra med. Sammen kan vi få til mye. Jeg prøver å tilrette legge for aktiviteter som er tilpasset våre ulike beboer grupper, og vil gjerne ha innspill fra dere om hva dere ser av ønsker og behov. Bingoen legger jeg til avdelingene i høst, vil gjerne ha hjelp av dere for å få dette til å fungere. Kommer også til å jobbe med reminisens (erindring) i små grupper, dette legger jeg til trivselsstua på tirsdager mellom kl 11 og 12. Det blir fokus på ett eller to temaer hver gang, så hjelper vi hverandre å bli gode på dette. Det er jo en stor prosent av sykehjemmets beboere som er demente og erindring er nøkkelen til sinnets skattekiste av minner. Håper også å få til et kurs med dette som tema. Jeg vil gjerne bli invitert på avdelingsmøter og gruppemøter så jeg kan få fortelle litt om hva jeg driver med, og ønsker å drive med, og kanskje hva dere ønsker av meg. Jeg skal jobbe rettet mot beboerne, pårørende og ansatte. En stor utfordring som jeg trenger hjelp til å lykkes med. Lisbeth Bjerke Takk for at dere er positive til mine ulike innspill, jeg ser frem til å ta fatt på høstens oppgaver. Med hilsen fra Lisbeth. Hyggekvelder i september Hyggekveldene er for alle som bor på sykehjemmet, og for deres pårørende. Sted: trivselsstua i første etasje Tid: klokken 18,15-20,00. Onsdag 3. september. Torunn Aaslie og Kjell Nilsen Servering: fruktsalat og is. Utlodning. Onsdag 10. september. Viseklubben Lars fra indre Østfold synger og spiller. Det blir utlodning, kaffe og vafler. Nytt kjøkken i 1.etage Kjøkkenet som ligger ved siden av trivselsstua har nå blitt pusset opp. Det er blitt sponset av Halden sanitetsforening i to omganger. Vi fikk kr. for 2-3 år siden som ble brukt til kjøkkeninnredning, i tilegg til kjøleskap, fryser og kjøkkenmaskin. Vi fikk den samme summen i år, og den er brukt til å renovere den gamle delen av kjøkkenet. Der ble alt byttet ut, og denne delen kom på ca Det innebar fliser, ny komfyr og ventilator. De 7000 kronene som manglet har vi tatt av gave/lodd kassa. Nå har kjøkkenet blitt en fin arbeidsplass som mange kan utnytte til forskjellige formål. Onsdag17. september. Fredriksten sekstetten spiller. Vi serverer fruktsalat og is, det blir utlodning. Onsdag 24. september. Vidar Nilsen fra Normisjon synger. Vi serverer vafler og kaffe. Det blir utlodning.

8 Vi er på nett, tjenester/ bo-og omsorgstilbud/ halden sykehjem Les også Solfangeren på nettet, I farger. Halden sykehjem Kjærlighetsstien Halden Enhetsleder Inger Lund Olsen Tlf / telefax E-post: inger.olsen@halden.kommune.no Tekst & foto Lisa Gustavsen Tlf lisa_gustavsen@hotmail.com Halden sykehjem er det største somatiske sykehjemmet i kommunen. Det ble bygget i 1983 og har i de senere år gjennomgått en oppgradering på utstyr og utseende. Vi satser på å være et sykehjem med godt omdømme og god kvalitet på tjenestene. Vi vil være en attraktiv arbeidsplass med ansvarliggjorte medarbeidere. Halden sykehjem tilbyr medisinsk behandling og pleie med høy faglig kompetanse. Vi har 74 årsverk fordelt på 115 ansatte. De tre avdelingene har til sammen 81 beboere. Samtlige rom er enerom med opplegg for kabel-tv og telefon. Rullatorparkering Når det er hyggekvelder eller andre samlinger på trivselsstua kan det se slik ut i gangen utenfor. Da skal man ha tunga rett i munnen når alle skal av gårde tilbake til avdelingene igjen. Å finne riktig rullator i farta kan by på problemer. Et stort ønske fra trivselskoordinatoren er at ALLE rullatorer er market med navn OG fargekode for avdelingen. Det er ikke alltid alle de frivillige hjelperne eller Lisbeth vet hvilken avdeling alle pasientene tilhører. Da er fargekoden god å ha. Det blir mye lettere for alle om dette enkle systemet kan gjennomføres. Lykke til og velkommen til alle som kommer på hyggestunder.

Velkommen til. Veset bo- og behandlingssenter

Velkommen til. Veset bo- og behandlingssenter Velkommen til Veset bo- og behandlingssenter Veset bo- og behandlingssenter har som mål at du som beboer opplever å bli møtt med faglig kompetanse, omsorg, imøtekommenhet og respekt i et inkluderende og

Detaljer

Far Vel den siste tiden og Liverpool Care Pathway (LCP)

Far Vel den siste tiden og Liverpool Care Pathway (LCP) Far Vel den siste tiden og Liverpool Care Pathway (LCP) Elisabeth Østensvik - 6. mai 2010 Innhold: Prosjektet Far Vel den siste tiden Hva er Liverpool Care Pathway (LCP)? Implementering av LCP: - 2 prosjekter

Detaljer

Mål: Bidra til at helse- og omsorgstilbudet til pasienter og pårørende er av høy kvalitet

Mål: Bidra til at helse- og omsorgstilbudet til pasienter og pårørende er av høy kvalitet Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde ÅRSPLAN 2018 Årsplanen bygger på følgende dokumenter: Avtale om drift av nettverk i kreftomsorg og lindrande behandling i Helse

Detaljer

Glemmen sykehjem USH Østfold. Nettverkssamling Senter for omsorgsforskning Gjøvik 11. februar 2010

Glemmen sykehjem USH Østfold. Nettverkssamling Senter for omsorgsforskning Gjøvik 11. februar 2010 Glemmen sykehjem USH Østfold Nettverkssamling Senter for omsorgsforskning Gjøvik 11. februar 2010 Prosjekter 1. Initiere og igangsette tiltaksplanen Liverpool Care Pathway (LCP) i livets sluttfase på sykehjem

Detaljer

Sluttrapport: Den siste fasen av livet

Sluttrapport: Den siste fasen av livet Sluttrapport: Den siste fasen av livet Prosjektnummer: 2012/3/0360 Hvordan mennesker dør, forblir som viktige minner hos dem som lever videre. Både av hensyn til dem og til pasienten, er det vår oppgave

Detaljer

Avisa vår. Våren 2014

Avisa vår. Våren 2014 Våren 2014 Avisa vår *Oppsett og informasjon om året hytte tur *Sjefens hjørne *Iddebo aktiviteter *Oppstart av besøksvenn med hund * 5 års jubileum solheim dagsenter * informasjon om bruker undersøkelsen

Detaljer

IKKE ALLE LIKER BINGO OG TREKKSPILL. Kunne du tenke deg å bo på ditt sykehjem? - Skap en attraktiv plass å bo og arbeide!

IKKE ALLE LIKER BINGO OG TREKKSPILL. Kunne du tenke deg å bo på ditt sykehjem? - Skap en attraktiv plass å bo og arbeide! IKKE ALLE LIKER BINGO OG TREKKSPILL Kunne du tenke deg å bo på ditt sykehjem? - Skap en attraktiv plass å bo og arbeide! AKTIVITETER SOM MEDISIN Se meg! Aktiviteter kan virke på samme måte som medisin.

Detaljer

Prosjekter om lindrende behandling til sykehjemspasienten

Prosjekter om lindrende behandling til sykehjemspasienten Prosjekter om lindrende behandling til sykehjemspasienten Bakgrunn: Lørenskog sykehjem: Søkt om midler i 2009, oppstart høsten 2010 Aurskog sykehjem: Søkt om midler i 2011, oppstart våren 2011 Gjerdrum

Detaljer

Velkommen til. Kalfaret sykehjem

Velkommen til. Kalfaret sykehjem Velkommen til Kalfaret sykehjem Administrasjon: tlf.:55562260 Fax:55562251 Boenhet 1: tlf.55562268 Boenhet 3: tlf. 55562270 Boenhet 2: tlf.55562269 Boenhet 4 : tlf. 55562271 Adresse: Kalfarveien 20, 5018

Detaljer

ÅRSPLAN Pasient- og pårørendearbeid. Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde

ÅRSPLAN Pasient- og pårørendearbeid. Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde ÅRSPLAN 2017 Årsplanen bygger på følgende dokumenter: Avtale om drift av nettverk i kreftomsorg og lindrande behandling i Helse

Detaljer

Frivillige i omsorgen for alvorlig syke og deres pårørende. Frøydis Stubhaug, koordinator innen lindrende omsorg

Frivillige i omsorgen for alvorlig syke og deres pårørende. Frøydis Stubhaug, koordinator innen lindrende omsorg Frivillige i omsorgen for alvorlig syke og deres pårørende Frøydis Stubhaug, koordinator innen lindrende omsorg Palliativ omsorg betyr å slå en kappe av omsorg rundt - den alvorlig syke - de pårørende

Detaljer

Liverpool Care Pathway (LCP) og samarbeidsprosjektet Far Vel den siste tiden. Elisabeth Østensvik HIØ 26. november 2009

Liverpool Care Pathway (LCP) og samarbeidsprosjektet Far Vel den siste tiden. Elisabeth Østensvik HIØ 26. november 2009 Liverpool Care Pathway (LCP) og samarbeidsprosjektet Far Vel den siste tiden Elisabeth Østensvik HIØ 26. november 2009 Den døende pasient/beboer Hvordan kan vi sikre kontinuitet, oppfølging, behandling

Detaljer

Kristiansund april Regional nettverkssamling for USH og UHT

Kristiansund april Regional nettverkssamling for USH og UHT Søbstad helsehus Undervisningssykehjemmet i Midt - Norge Kristiansund 20 21 april - 2010 Regional nettverkssamling for USH og UHT Foto: Geir Hageskal Etablering av FoU nettverk Trondheim kommune Bakgrunn

Detaljer

Samhandling i praksis

Samhandling i praksis Samhandling i praksis Inspirasjon mot 2015 Utviklingssentrene roller, organisering og oppgaver Kathrine Cappelen University of Agder Telemark University College Aftenposten 04.11.2010 «Før lå pasientene

Detaljer

FRISKLIVSDOSETTEN EN AKTIV OG MENINGSFULL HVERDAG PROSJEKTPERIODE: HØSTEN 2013 TIL HØSTEN 2015 HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL

FRISKLIVSDOSETTEN EN AKTIV OG MENINGSFULL HVERDAG PROSJEKTPERIODE: HØSTEN 2013 TIL HØSTEN 2015 HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL Foto: Connie Slettan Olsen FRISKLIVSDOSETTEN EN AKTIV OG MENINGSFULL HVERDAG PROSJEKTPERIODE: HØSTEN 2013 TIL HØSTEN 2015 Hva er Frisklivsdosetten? Det er kjent at meningsfull aktivitet, som i størst mulig

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig som det

Detaljer

Tjenesteinnovasjon og Velferdsteknologiens ABC. Kristin Standal KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Tjenesteinnovasjon og Velferdsteknologiens ABC. Kristin Standal KS Forskning, innovasjon og digitalisering Tjenesteinnovasjon og Velferdsteknologiens ABC Kristin Standal KS Forskning, innovasjon og digitalisering Den beste omsorgen handler ikke bare om å hjelpe. Det handler også om å gjøre folk i stand til

Detaljer

GYLNE MÅLTIDSØYEBLIKK. Engerdal kommune. Pleie og omsorg

GYLNE MÅLTIDSØYEBLIKK. Engerdal kommune. Pleie og omsorg GYLNE MÅLTIDSØYEBLIKK Engerdal kommune Pleie og omsorg 1 Innhold Innledning Beskrivelse Meny uke 38 Bilder av middager i uke 38 Miljø bilder Inn på Tunet bilder Til slutt 2 Innledning Engerdal kommune

Detaljer

Velkommen til Venneslaheimen

Velkommen til Venneslaheimen Velkommen til Venneslaheimen Vi vil med dette ønske deg velkommen som beboer på Venneslaheimen! Vi håper at du og dine pårørende gjennom denne brosjyren vil få informasjon som kan være nyttig. Venneslaheimen

Detaljer

Samarbeidsprosjekt mellom Haugesund kommune og Den norske kirke Haugesund:

Samarbeidsprosjekt mellom Haugesund kommune og Den norske kirke Haugesund: Samarbeidsprosjekt mellom Haugesund kommune og Den norske kirke Haugesund: Kompetansehevende tiltak for å styrke åndelig og eksistensiell omsorg hos alvorlig syke og døende, og for å bedre ivareta pårørende

Detaljer

Målsetting. Formålet Nettverk i kreftomsorg og lindrande behandling Helse Bergen foretaksområde

Målsetting. Formålet Nettverk i kreftomsorg og lindrande behandling Helse Bergen foretaksområde Nettverk i kreftomsorg og lindrande behandling Helse Bergen foretaksområde Målsetting Etter denne timen skal du: Ann-Kristin Øren leder av driftsgruppen for sykepleienettverket Tone-Lise Frantzen leder

Detaljer

styrke mestringsfølelsen og selvfølelsen.

styrke mestringsfølelsen og selvfølelsen. Halvårsplan for Tyrihans. Vinter-Vår 2013. Evaluering av høst halvåret 2012. Barnegruppen: Vi startet barnehageåret med å bli godt kjent både med hverandre, barnehagen og uteområdet. Vi brukte tid på å

Detaljer

Utvikling gjennom kunnskap

Utvikling gjennom kunnskap Utvikling gjennom kunnskap Innhold 4 Hvem er vi? 6 Visjon 8 Organisering 10 Nettverksbygging 12 Læringsnettverk 14 ABC - opplæring 16 Prosjekter 18 Kompetanseutvikling Hvem er vi? Utviklingssenteret for

Detaljer

Emne Sykepleie fokus og funksjon (praksisstudier i sykehjem) (HSSPL40112) 1. studieår

Emne Sykepleie fokus og funksjon (praksisstudier i sykehjem) (HSSPL40112) 1. studieår Emne Sykepleie fokus og funksjon (praksisstudier i sykehjem) (HSSPL40112) 1. studieår Studentens navn:...student nr... Kull:... En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid. Her beskriver studenten

Detaljer

Informasjon om ressurskommuner i Samarbeid om etisk kompetanseheving April 2011

Informasjon om ressurskommuner i Samarbeid om etisk kompetanseheving April 2011 Informasjon om ressurskommuner i Samarbeid om etisk kompetanseheving April 2011 Gjøvik kommune, Haugtun omsorgssenter, Utviklingssenteret for sykehjem i Oppland: - Etikk komité: Opprettelse av etisk komité

Detaljer

Demensplan Måsøy Kommune

Demensplan Måsøy Kommune Demensplan Måsøy Kommune 2017-2020 Kommunenes plan tar utgangspunkt i Demensplan 2015 og Demensplan 2020 fra helsedirektoratet og er knyttet til utfordringer Måsøy kommune står overfor i årene fremover.

Detaljer

Pasientbiografi i sykepleiestudiet. Hva og hvordan lærer 1. semestersstudentene av å lese pasientbiografi som del av pensumlitteratur

Pasientbiografi i sykepleiestudiet. Hva og hvordan lærer 1. semestersstudentene av å lese pasientbiografi som del av pensumlitteratur Pasientbiografi i sykepleiestudiet Hva og hvordan lærer 1. semestersstudentene av å lese pasientbiografi som del av pensumlitteratur Hvorfor pasientbiografi Rammeplan for sykepleiestudiet: Sykepleieren

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

SOSIAL KOMPETANSEPLAN SAGENE SKOLE TRINN

SOSIAL KOMPETANSEPLAN SAGENE SKOLE TRINN SOSIAL KOMPETANSEPLAN SAGENE SKOLE 1.-10. TRINN Trinn: Når: Emne: Mål: Beskrivelse/ferdighet : 1. trinn August/september Samarbeid Å være deltagende i ei gruppe og samarbeide med andre barn og voksne.

Detaljer

Rekruttering, kvalitet og kompetanse Anne J. Kittelsen

Rekruttering, kvalitet og kompetanse Anne J. Kittelsen Rekruttering, kvalitet og kompetanse 18.09.2012 Anne J. Kittelsen Disposisjon Litt om utviklingssentret Overordnet strategi Nettsider Handlingsplaner Forskning Fagutvikling Rekruttering Bakgrunn/Historie

Detaljer

En til en kontakt er viktig for meg Personsentrert omsorg i fokus

En til en kontakt er viktig for meg Personsentrert omsorg i fokus Nettverkssamling for ansatte i sykehjem, helsehus og hjemmetjenester i Østfold Sarpsborg 23. november 2016 En til en kontakt er viktig for meg Personsentrert omsorg i fokus Resultater fra et intervensjonsprosjekt

Detaljer

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer?

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Kompetansesenter for lindrende behandling, Helseregion sør-øst Sissel Harlo, Sosionom og familieterapeut Nasjonalt handlingsprogram

Detaljer

SLUTTRAPPORT FRA BJUGN KOMMUNE «VELFERDSTEKNO»

SLUTTRAPPORT FRA BJUGN KOMMUNE «VELFERDSTEKNO» SLUTTRAPPORT FRA BJUGN KOMMUNE «VELFERDSTEKNO» Teamet fra Bjugn har bestått av 4 kollegaer fra hjemmesykepleien. Vi er Eli Larsen(hjelpepleier), Lill Eirin Rosø Melum (omsorgsarbeider), Kine Gudmundsen(helsefagarbeider)

Detaljer

SAR-Møtereferat SAR = Samarbeids-rådet for bruker-råd innen bolig, arbeid og fritid

SAR-Møtereferat SAR = Samarbeids-rådet for bruker-råd innen bolig, arbeid og fritid SAR-Møtereferat SAR = Samarbeids-rådet for bruker-råd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 20. oktober 2009 Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. Sak 1: Runde rundt bordet Hva jobber de ulike bruker-rådene

Detaljer

Veiledede praksisstudier. Emne HSSPL40510 Sykepleie til mennesker i hjemmet

Veiledede praksisstudier. Emne HSSPL40510 Sykepleie til mennesker i hjemmet Veiledede praksisstudier Emne HSSPL40510 Sykepleie til mennesker i hjemmet Studentens navn:...student nr....kull:. En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid. Her beskriver studenten hva hun/han

Detaljer

Velkommen til. Veset Omsorgsboliger

Velkommen til. Veset Omsorgsboliger Velkommen til Veset Omsorgsboliger Velkommen Dette er en informasjonsbrosjyre til deg som skal flytte inn i Veset omsorgsbolig. Det er viktig at dine pårørende også leser denne brosjyren. Alle ved Veset

Detaljer

HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL

HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL Velkommen til Vall sykehjem Vall sykehjem ligger til slik at vi har en helt fantastisk utsikt over fjell og fjord. Vi har direkte utgang til vår nydelige sansehage, «Grønn Oase». Denne benytter vi så ofte

Detaljer

Klinisk Sykehjemsarbeid

Klinisk Sykehjemsarbeid Klinisk Sykehjemsarbeid Professor Anne G. Vinsnes, ved Avdeling for sykepleie, HiST Anne G. Vinsnes 1 Anne G. Vinsnes 2 State-of-the-Art Innenfor eldreomsorgen har vi et pasientunderlag med mange og sammensatte

Detaljer

Orkerød Sykehjem eies og drives av Moss kommune. Institusjonen ble åpnet i 2001, og fremstår nå som et nytt og tidsriktig sykehjem til glede for både

Orkerød Sykehjem eies og drives av Moss kommune. Institusjonen ble åpnet i 2001, og fremstår nå som et nytt og tidsriktig sykehjem til glede for både Orkerød Sykehjem eies og drives av Moss kommune. Institusjonen ble åpnet i 2001, og fremstår nå som et nytt og tidsriktig sykehjem til glede for både pasienter og ansatte. Sykehjemmet har totalt 88 plasser

Detaljer

Evaluering for avdelingsledere i prosjekt Målrettet miljøarbeid og Hverdagsmestring 2017 og 2018.

Evaluering for avdelingsledere i prosjekt Målrettet miljøarbeid og Hverdagsmestring 2017 og 2018. 1. Tror du brukere i din(e) avdeling(er) benytter sin selvbestemmelse og har en opplevelse av å være sjef i eget liv? 100% 100,0% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ja 0,0% Nei 1. Tror du brukere i

Detaljer

Periodeplan For Solstrålen

Periodeplan For Solstrålen Periodeplan For Solstrålen September- november 2012 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkommen til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Lea Neema, Christian og Kristian

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE AUGUST 2011 Hei til alle sammen Så er sommeren forbi og et nytt barnehage år har begynt. Vi vil både få ønske alle de gamle barna og foreldrene velkommen tilbake og også en

Detaljer

Mål: Bidra til at helse- og omsorgstilbudet til pasienter og pårørende er av høy kvalitet.

Mål: Bidra til at helse- og omsorgstilbudet til pasienter og pårørende er av høy kvalitet. Kunnskap Samarbeid Trygghet mot felles mål Nettverk for ressurssykepleiere innen kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Stavanger foretaksområde ÅRSPLAN 2018 Årsplanen bygger på: Drift av nettverk

Detaljer

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016.

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Jeg studerer sykepleie tredje året og jeg var på utveksling i Østerrike i 3 måneder. Der hadde jeg hjemmesykepleiepraksis og fikk i tillegg være på ortopedisk

Detaljer

Alle har vi noen minner

Alle har vi noen minner REMINISENS PROSJEKT Alle har vi noen minner VED TJÆRAHÅGEN BOFELLESKAP 2007 PROSJEKT ANSVARLIGE: LISBETH B. PETTERSEN ANN-MARIT TVERÅ LINE VENES MÅL MED PROSJEKTET: Vårt hovedmål var å sette reminisens

Detaljer

Aksjon sommerjobb 2009

Aksjon sommerjobb 2009 Aksjon sommerjobb 2009 Kroken sykehjem, Undervisningssykehjemmet i Troms Kroken sykehjem skal være en framtidsrettet institusjon med et helhetlig syn på eldreomsorg Avdelingene; Lanes, Nerstranda, Bukta,

Detaljer

Velkommen til avdeling Løvenstadtoppen 3. ETG ved Løvenstadtunet

Velkommen til avdeling Løvenstadtoppen 3. ETG ved Løvenstadtunet Velkommen til avdeling Løvenstadtoppen 3. ETG ved Løvenstadtunet Kontaktinformasjon: Avdelingsleder: Anne-Guro Høye Strøm E-post: anne-guro.hoye.strom@ralingen.kommune.no Mobil: 91529464 Sentralbord Løvenstadtunet:

Detaljer

Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten

Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten Gro Anita Fosse Prosjektleder Fagkoordinator velferdsteknologi 05.03. 2015 Om å være pådriver..en pådriver går foran og

Detaljer

Livskvalitet gjennom sosial velferdsteknologi

Livskvalitet gjennom sosial velferdsteknologi Skaper livskvalitet Livskvalitet gjennom sosial velferdsteknologi Memoria er en digital minnebok der pårørende kan dele livshistorien til personen gjennom bilder, historier og relasjoner. I Memoria har

Detaljer

Velkommen til. Kolstihagen sykehjem

Velkommen til. Kolstihagen sykehjem Velkommen til Praktisk informasjon til beboere og pårørende Pusteøvelse Hvis du kommer langt nok ut får du se solen bare som en gnist i et sluknende bål hvis du kommer langt nok ut. Hvis du kommer langt

Detaljer

Målsetting. Formålet. Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helseregion Vest

Målsetting. Formålet. Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helseregion Vest lindrende behandling Helse Bergen foretaksområde Ann-Kristin Øren leder av driftsgruppen for sykepleienettverket Tone-Lise Frantzen leder av driftsgruppen for fysio- og ergoterapinettverket Haukeland universitetssjukehus

Detaljer

HALDEN SYKEHJEMS INTERNAVIS FOR PASIENTER, PÅRØRENDE OG ANSATTE

HALDEN SYKEHJEMS INTERNAVIS FOR PASIENTER, PÅRØRENDE OG ANSATTE HALDEN SYKEHJEMS INTERNAVIS FOR PASIENTER, PÅRØRENDE OG ANSATTE Solfangeren Halden sykehjem Tidligere ansatte møtes på sykehjemmet til Seniortreff Nr.7 November 2008 VISJON Vår visjon angir i hvilken retning

Detaljer

Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens. Siljan kommune. Merete Borgeraas, leder for pleie og omsorg i Siljan kommune

Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens. Siljan kommune. Merete Borgeraas, leder for pleie og omsorg i Siljan kommune Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens. Siljan kommune Merete Borgeraas, leder for pleie og omsorg i Siljan kommune Siljan kommune, 2400 innbyggere Grenser til Skien, Porsgrunn, Larvik,

Detaljer

Avisa vår. Banjo Kari på besøk på Iddebo Musikeren Frode Moltemyr

Avisa vår. Banjo Kari på besøk på Iddebo Musikeren Frode Moltemyr Avisa vår 4 utgave november 2013 Banjo Kari på besøk på Iddebo Musikeren Frode Moltemyr Formiddags kino fredag 25 oktober var det satt opp kinoforestillingen: optimistene alle sykehjem og bofellesskap

Detaljer

Januar. 6. TURDAG/UTEAKTIVITET De eldste barna og noen av 1åringene går på tur

Januar. 6. TURDAG/UTEAKTIVITET De eldste barna og noen av 1åringene går på tur Januar UKE 1 MANDAG 4. Planleggingsdag. Barnehagen er stengt TIRSDAG 5. Vi fortsetter med verksted. Noen blir inne og resten ute. Senere vil det bli VI FEIRER HENRIK SOM BLE 3 ÅR 2. JAN. Henrik J 2 11.

Detaljer

Utveksling til Port Elizabeth, Sør-Afrika

Utveksling til Port Elizabeth, Sør-Afrika Utveksling til Port Elizabeth, Sør-Afrika Mitt navn er Linda, og jeg går tredje året på sykepleielinjen på Høgskolen i Østfold. Jeg elsker å reise og oppleve nye ting og kulturer, så da jeg fikk høre at

Detaljer

Velkommen til Færder frivilligsentral

Velkommen til Færder frivilligsentral Velkommen til Færder frivilligsentral På frivilligsentralen er det en veldig god atmosfære Monika Barrera, frivillig Velkommen til Færder frivilligsentral OM OSS Færder frivilligsentral består av Nøtterøy

Detaljer

Mål: Bidra til at helse- og omsorgstilbudet til pasienter og pårørende er av høy kvalitet.

Mål: Bidra til at helse- og omsorgstilbudet til pasienter og pårørende er av høy kvalitet. Kunnskap Samarbeid Trygghet mot felles mål Nettverk for ressurssykepleiere innen kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Stavanger foretaksområde ÅRSPLAN 2019 Årsplanen bygger på: Drift av nettverk

Detaljer

Innledning og resultater. 3-årig interkommunalt samarbeidsprosjekt i palliasjon. Prosjektkoordinator Arnt Egil Ydstebø

Innledning og resultater. 3-årig interkommunalt samarbeidsprosjekt i palliasjon. Prosjektkoordinator Arnt Egil Ydstebø Innledning og resultater 3-årig interkommunalt samarbeidsprosjekt i palliasjon. Prosjektkoordinator Arnt Egil Ydstebø ..å gi et helhetlig og kvalitetsmessig godt tilbud til pasienter som trenger lindrende

Detaljer

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Tema: Studiemestring, studieteknikk og motivasjon Antall: 166 stk Karakterskala 1-6, hvor 1 = Svært dårlig

Detaljer

Solfangeren. Sykehjemmets hytteparadis. Flere bilder på side 2 og 3. 3.årgang Nr.6 2010

Solfangeren. Sykehjemmets hytteparadis. Flere bilder på side 2 og 3. 3.årgang Nr.6 2010 HALDEN SYKEHJEMS INTERNAVIS FOR PASIENTER, PÅRØRENDE OG ANSATTE 3.årgang Nr.6 2010 Solfangeren Sykehjemmets hytteparadis På hytta Hvitensten i Torpedalen har pasientene i år kunnet tilbringe noen deilige

Detaljer

Velkommen til Færder frivilligsentral som består av Nøtterøy frivilligsentral og Tjøme frivilligsentral

Velkommen til Færder frivilligsentral som består av Nøtterøy frivilligsentral og Tjøme frivilligsentral Velkommen til Færder frivilligsentral som består av Nøtterøy frivilligsentral og Tjøme frivilligsentral Om oss Færder frivilligsentral består av Nøtterøy frivilligsentral på Ekeberg-Teie og Tjøme frivilligsentral

Detaljer

PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR

PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR Avdeling for sykepleier-, ingeniør - og lærerutdanning, Levanger PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I VEILEDNING SYKEPLEIERENS PEDAGOGISKE FUNKSJON SYKEPLEIERUTDANNING 3. studieenhet Kull

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Verdal bo- og helsetun - søknad om godkjenning som undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag Saksbehandler: E-post: Tlf.: Tone S. Haugan tone.haugan@verdal.kommune.no 74048572

Detaljer

PRAKTISKE OPPLYSNINGER VED INNLEGGELSE

PRAKTISKE OPPLYSNINGER VED INNLEGGELSE HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL w ØRNES OMSORGSSENTER, AVDELING SYKEHJEMMET PRAKTISKE OPPLYSNINGER VED INNLEGGELSE Foto: Connie Slettan Olsen 2016 De ulike avdelingene Ørnes omsorgssenter har fem ulike

Detaljer

En opplevelse for livet Namibia 2018

En opplevelse for livet Namibia 2018 En opplevelse for livet Namibia 2018 De siste tre måneder av livet mitt har jeg opplevd så utrolig mye, mer enn hva jeg forventet. Denne turen kommer jeg alltid til å være mitt hjerte nært og aldri glemme.

Detaljer

Velkommen til. Skjoldtunet

Velkommen til. Skjoldtunet Dersom du ikke får medhold i klagen har vi plikt til å hjelpe deg med å videreformidle denne til fylkeslegen. Vi ønsker å gjøre vårt beste for at du skal være fornøyd med oppholdet. Kommunen gjennomfører

Detaljer

AKTIVITETSVENN Hvordan kan noe fint fortsette å være fint?

AKTIVITETSVENN Hvordan kan noe fint fortsette å være fint? AKTIVITETSVENN Hvordan kan noe fint fortsette å være fint? Å være aktivitetsvenn er enkelt. Du trenger bare å gjøre noe du liker, sammen med en som har demens. Med midler fra TV-aksjonen 2013 - «Ingen

Detaljer

Vedleggsrapport. Beboer- og pårørendeundersøkelse på sykehjem Lillohjemmet. Illustrasjonsfoto: NTB Scanpix

Vedleggsrapport. Beboer- og pårørendeundersøkelse på sykehjem Lillohjemmet. Illustrasjonsfoto: NTB Scanpix Vedleggsrapport Beboer- og pårørendeundersøkelse på sykehjem 20 Lillohjemmet Illustrasjonsfoto: NTB Scanpix Innledning Denne vedleggsrapporten til rapporten «Beboer- og pårørendeundersøkelse på sykehjem

Detaljer

IKKE ALLE LIKER BINGO OG TREKKSPILL AKTIVITETSDOSETTEN. livskvalitet satt i system. Foto: Elisabeth Tønnesen

IKKE ALLE LIKER BINGO OG TREKKSPILL AKTIVITETSDOSETTEN. livskvalitet satt i system. Foto: Elisabeth Tønnesen IKKE ALLE LIKER BINGO OG TREKKSPILL AKTIVITETSDOSETTEN livskvalitet satt i system Foto: Elisabeth Tønnesen AKTIVITETER SOM MEDISIN På sykehjem i dag opplever mange beboere en monoton hverdag med lite innhold.

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig

Detaljer

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere.

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. 1 Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. Verdal bo og helsetun er delt i 2 avdelinger, en i 1.etasje og en i 2.etasje. Hver avdeling har 3 enheter med

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ JUNI 2011 Hei alle sammen Juni har føket forbi med mange aktiviteter både på dagtid og kveldstid. Vi har hatt besøksdag for de nye barna som skal begynne i august, det var

Detaljer

Sosial Kompetanseplan for Berge Barneskole

Sosial Kompetanseplan for Berge Barneskole Sosial Kompetanseplan for Berge Barneskole Berge Barneskole ønsker å gi elevene kunnskap, holdninger og ferdigheter som gjør dem I stand til å mestre egne liv i ulike sosiale settinger på en inkluderende

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNE. for ressurssykepleiere i fagnettverk for kreft og palliasjon i Midt- Norge

TRONDHEIM KOMMUNE. for ressurssykepleiere i fagnettverk for kreft og palliasjon i Midt- Norge TRONDHEIM KOMMUNE KLÆBU KOMMUNE Kompetanseplan for ressurssykepleiere i fagnettverk for kreft og palliasjon i Midt- Norge Mål Å bidra til at ressurssykepleier opparbeider kunnskaper, ferdigheter og holdninger

Detaljer

Program Fadderuken 2013

Program Fadderuken 2013 Program Fadderuken 2013 Vi i NSF student lokallag Oslo er en stor gjeng med engasjerte sykepleierstudenter som jobber for å spre kunnskap om utdanningen vår. Vi arrangerer quizkvelder, masterclass, fagdag

Detaljer

Velkommen til Pleie og omsorg

Velkommen til Pleie og omsorg Trøgstad kommune Velkommen til Pleie og omsorg Trøgstadheimen bo- og servicesenter SYKEHJEMMET er en avdeling under virksomhet Pleie- og omsorg, og er delt inn i Sykehjem 1 og Sykehjem 2. Virksomhetsleder:

Detaljer

Presentasjon 3. september Innføring og oppfølging av pasientforløp i Oppegård kommune ( HPH)

Presentasjon 3. september Innføring og oppfølging av pasientforløp i Oppegård kommune ( HPH) Presentasjon 3. september 2019 Innføring og oppfølging av pasientforløp i Oppegård kommune ( HPH) Forutsetninger for å lykkes Krever at «terrenget er klarlagt» Forståelse for hvorfor i personalgruppa og

Detaljer

Veileder Forhåndssamtaler; felles planlegging av tiden fremover og helsehjelp ved livets slutt for pasienter på sykehjem

Veileder Forhåndssamtaler; felles planlegging av tiden fremover og helsehjelp ved livets slutt for pasienter på sykehjem Veileder Forhåndssamtaler; felles planlegging av tiden fremover og helsehjelp ved livets slutt for pasienter på sykehjem Planlagte forhåndssamtaler En planlagt forhåndssamtale på sykehjem innebærer at

Detaljer

Informasjon til pasient og pårørende. ved Mandal Sykehjem

Informasjon til pasient og pårørende. ved Mandal Sykehjem Informasjon til pasient og pårørende ved Mandal Sykehjem Velkommen Vi ønsker deg velkommen til Mandal sykehjem, og håper du vil trives her. Sykehjemmets hovedmålsetting er å gi tilpasset tilbud, når det

Detaljer

HVORDAN OVERGANGEN FRA SYKEHUS TIL KOMMUNE FUNGERER GODT HOS OSS PALLIATIV PLAN..Å VÆRE TO SKRITT FORAN

HVORDAN OVERGANGEN FRA SYKEHUS TIL KOMMUNE FUNGERER GODT HOS OSS PALLIATIV PLAN..Å VÆRE TO SKRITT FORAN HVORDAN OVERGANGEN FRA SYKEHUS TIL KOMMUNE FUNGERER GODT HOS OSS PALLIATIV PLAN..Å VÆRE TO SKRITT FORAN ADVANCED CARE PLAN TANJA ALME - KREFTKOORDINATOR SULA KOMMUNE / PROSJEKTLEDER BARDO DRILLER - LEGE

Detaljer

Informasjon til pasienter og pårørende. Hemne Helsesenter. Overordnede mål for pleie og omsorgstjenesten

Informasjon til pasienter og pårørende. Hemne Helsesenter. Overordnede mål for pleie og omsorgstjenesten Overordnede mål for pleie og omsorgstjenesten Har en effektiv tjeneste som gir rett hjelp til rett tid. Informasjon til pasienter og pårørende Holder høy faglig kvalitet. Gir et helhetlig og samordnet

Detaljer

Velkommen. til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet. Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen

Velkommen. til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet. Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen Velkommen til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen Velkommen til Fantoft Omsorgssenter! Omsorgssenteret består av: 48 serviceleiligheter (7 leiligheter brukes til bokoll

Detaljer

Aktiviteter for menn. Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune

Aktiviteter for menn. Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune Aktiviteter for menn Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune Vigdis Prüfer og Marit Hornnes Enhet Hvorfor akkurat menn? Forskning viser at menn lettere blir passivisert i sykehjem enn det kvinner

Detaljer

Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling

Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Ny kunnskap, ny teknologi, nye muligheter Denne strategien skal samle OUS om våre fire viktigste mål i perioden 2019-2022. Strategien skal gjøre

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans juni 2018

Arbeidsplan for Tyrihans juni 2018 Arbeidsplan for Tyrihans juni 2018 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 Turdag 4 HelArt samling Besøksdag for barn som skal begynne på stor avdeling. 5 Varmlunsj: 6 7 8 Besøksdag for barn som skal begynne

Detaljer

ERFARING FRA BRUKERINVOLVERING I SYKEHJEM

ERFARING FRA BRUKERINVOLVERING I SYKEHJEM ERFARING FRA BRUKERINVOLVERING I SYKEHJEM Hva mener vi med brukerinvolvering? Hvem er brukeren av sykehjemmet? Pårørendeveilederen, setter fokus på sterkere grad av pårørendeinvolvering. Kirkens Bymisjon

Detaljer

SOLHEIM - BARNEHAGEN DER SOLA ALLTID SKINNER UKE 45 TEMA: EVENTYR DAG SAMLING/AKTIVITET ANNET VAKTER MANDAG 04/11

SOLHEIM - BARNEHAGEN DER SOLA ALLTID SKINNER UKE 45 TEMA: EVENTYR DAG SAMLING/AKTIVITET ANNET VAKTER MANDAG 04/11 UKE 45 TEMA: EVENTYR DAG /AKTIVITET ANNET VAKTER MANDAG 04/11 Vi har avdelingsmøte, Grashoppa passer SV: Karen TIRSDAG 05/11 ONSDAG 06/11 TM: Nina SM: Vikar? SV: Rita TORSDAG 07/11 SSV: Lene FREDAG 08/11

Detaljer

Hei alle sammen! Her kommer en ukesoppsummering fra Melkeveien.

Hei alle sammen! Her kommer en ukesoppsummering fra Melkeveien. Hei alle sammen! Her kommer en ukesoppsummering fra Melkeveien. REGN BUEN Denne uken har vi fortsatt med fokus på vennskap og relasjonsbygging. Vi har delt oss i smågrupper for å kunne fokusere mer på

Detaljer

Kort og Godt refleksjonskort Pasientrettighetsloven kapittel 4A. Etikk i helse og omsorgstjenestene Bergen 16. mars 2011

Kort og Godt refleksjonskort Pasientrettighetsloven kapittel 4A. Etikk i helse og omsorgstjenestene Bergen 16. mars 2011 Kort og Godt refleksjonskort Pasientrettighetsloven kapittel 4A Etikk i helse og omsorgstjenestene Bergen 16. mars 2011 Glemmen sykehjem USH Østfold Fredrikstad kommune ca 70 000 innbyggere Glemmen sykehjem

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MARS, 2018. Hei alle sammen! Håper dere alle har kost dere og hatt en nydelig påske! Utrolig kjekt å se alle barna igjen, vi merket stor utvikling hos mange barn, både språklig

Detaljer

Handlingsplan 2017 og 2018

Handlingsplan 2017 og 2018 Handlingsplan 2017 og 2018 INNSATSOMRÅDE 1: Organisering av Lungesykepleie Hovedmål: At det er høy kvalitet på Lungesykepleie på alle lungemedisinske avdelinger i landet. Delmål: Tiltak: Hovedaktiviteter:

Detaljer

Årsmelding. Nordre Land 2013.

Årsmelding. Nordre Land 2013. Årsmelding Nordre Land 2013. Styret: Styret har i året 2013 bestått av følgende personer. Leder Nestleder Sekretær Kasserer Tine Solberg Kjell Rønningen Lene Haugerud Ida Charlotte Sveen Therese Vinjarengen

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

UTVIKLINGSMÅL Ottestad sykehjem, Undervisningssykehjem i Hedmark 2010 2013

UTVIKLINGSMÅL Ottestad sykehjem, Undervisningssykehjem i Hedmark 2010 2013 UTVIKLINGSMÅL Ottestad sykehjem, Undervisningssykehjem i Hedmark 2010 2013 Ingen kan klare alt, heller ikke vi! Det er derfor nødvendig å velge ut noen satsningsområder som gjør oss i stand til å målrette

Detaljer

Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Nettverk koordinatorer i Østfold, 16.6, 2017

Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Nettverk koordinatorer i Østfold, 16.6, 2017 Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Nettverk koordinatorer i Østfold, 16.6, 2017 Hvorfor en ny veileder om pårørende? Forrige pårørendeveileder 2008 Regelverk om barn som pårørende 2010

Detaljer