wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe [ARKIVKATALOG yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe [ARKIVKATALOG yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh"

Transkript

1 wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe [ARKIVKATALOG yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh Arkivkatalog lzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx for GMA 7/13, Aks. 2013/ Arkiv av AS (Vest)Finmarkens Privatbank bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn Den norske Bank i qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Daniela Kötter, M.A., Gjenreisningsmuseet iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjk xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwej yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui pasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfgh 0 0

2 Innhold Forord 2 Klausul 4 Innledning 5 Arkivskaper 5 Arkiv 6 Innholdsfortegnelse 7 A Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller og lignende 7 B Kopibøker 7 C Journaler og overgripende registre 7 E Sak- og korrespondansearkiv 7 E Sak- og korrespondansearkiv av Banksjefen 8 E Sak- og korrespondansearkiv, allmenn 8 F Spesialserie, protokoller av hvelv / safe 8 F Spesialserie, eksterne forretninger 8 F Spesialserie, diverse andre ringpermer 8 F Spesialserie Sluttprøve 8 F Spesialserie Interna 8 F Spesialserie Rest 9 F Spesialserie Den norske Bankforening og Forretningsbankene 9 F Spesialserie Øvelsen om anvisningssystemet 9 F Spesialserie DnC Filial Lakselv 9 F Spesialserie DnC Filial Kirkenes 9 F Spesialserie DnC Filial Alta 9 F Spesialserie DnC Filial Kvalsund 9 F Spesialserie Karasjok 9 F Spesialserie Regnskap Kirkenes og Alta Privatbank 9 F Spesialserie Evakuering 9 F Spesialserie forskjellige type kort 9 F Spesialserie Ikke tilordnede dokumenter og diverse 9 P Personalforvaltning, medlemmer 9 Q Eiendomsforvaltning, inventar 10 R Regnskap T Kart og tegninger 11 U Fotografier, film, lydopptak W Gjenstander 12 X Egenproduserte trykksaker (bankbransjen) 12 Z Referansemateriell 12 Arkivliste 13 Gjenreisningsmuseets arkivalialiste side Registre 14 Vedlegg 14 1

3 Forord Våren 2013 ble Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms kontaktet av DnB i om en mulig overtakelse av arkivmateriale. Forespørselen kom fra banksjef for Bedriftsmarked Jens-Bernhard Thomassen. Etter en faglig vurdering av fagpersonalet ble det bestemt at Museene for Kystkultur og Gjenreisning IKS, avd. Gjenreisningsmuseet kunne ta imot materialet som gave og at gjenstandskonservator Daniela Kötter ville ta seg av jobben. Etter en befaring i juni 2013 begynte jobben med å grovsortere arkivmaterialet. Materialet ble deretter inventarisert og nedpakket i egnete transportesker i arkivskaperens lokaler. Omkostninger i forbindelse med transport og emballasje ble dekket av Gjenreisningsmuseet. Utover året ble arkivet grovordnet, dvs. at arkivserier ble skilt fra hverandre. Ordningsgradene i forskjellige deler av arkivet varierte sterkt. Noen serier var enkle å ordne, for eksempel kassabøker og liknende. Andre, mer omfangsrike serier med mange enkeltdokumenter, kunne bare grovsorteres, ikke finordnes. Dette var pga. kapasitetshensyn. Forfatteren bestrebet seg på å gjennomføre arbeidet innen arkivvitenskapens rammer. Materialet ble ordnet i serier etter det allmenne arkivskjemaet. Denne ordningen ble innført i Gjenreisningsmuseets arkivliste som per i dag er det eneste registreringsverktøyet for arkivmaterialet i form av en Word-fil. Selv om enkelte dokumenter, bøker, ord osv. er søkbare gjennom det, ser forfatteren et tydelig behov for at det jobbes med arkivmaterialet på en mer profesjonell måte. Hele arkivet skulle gjennomgås mer nøyaktig og med et spesielt fokus på det historiske. En slik gjennomgang bør utføres av en person med fundert kunnskap om finansvesenet. Personen skulle ha kunnskap om fagspesifikk vokabular, rutiner og systematikk i bankbransjen i tidsperioden arkivet omfatter. Serier bør undersøkes og finordnes etter profesjonell standard og registreringen gjøres i et egnet program. Per i dag, i det begynnende år 2014, er arkivet stort sett emballert i arkivesker. Storformatbøker oppbevares liggende, bøker og ringpermer stående i hylle. Gjenstander er pakket i esker, fotografier emballert i fotokonvolutter. Alt ble merket enhetlig. Arbeidet ble gjort på konservatorisk forsvarlig og påpasselig måte med de materielle og tidsmessige ressurser som var til rådighet. 2

4 Eksempler på hvordan bankens arkiv er oppbevart per desember 2013 i Gjenreisningsmuseets arkiv. Tunge bøker lagres liggende med syrefritt papir som mellomlag. Fotografisk materiale er lagret i egnede konvolutter. Disse blir, i likhet med enkeltdokumenter, oppbevart i mapper. Mapper og hefter er ordnet i arkivesker. Enkelte dokumenter er på grunn av format eller tilstand lagret liggende i arkivesker i A3-format. Tegninger er lagret separat på brett i reol 7 (ikke avbildet). 1 1 Alle bilder: Daniela Kötter, Museene for Kystkultur og Gjenreisning IKS,

5 Klausul Det ble ikke avtalt spesielle klausuleringskrav utover det som er forankret som hjemmel i lovgivning. Både arkivskaperen og arkivinstitusjonen samtykker i det gjennom undertegning av avleveringsavtalen der det heter: «Serier eller arkivstykker tilhørende arkivet vil bli klausulert ved behov i samsvar med bestemmelsene i forvaltningsloven eller i særlover 2, men ikke før noen ønsker å bruke dokumentene. Arkivinstitusjonen overtar ansvaret for at sensitivt materiale i arkivet ikke blir gjort kjent for uvedkommende. Samtidig vil tilgangen ikke begrenses i større utstrekning eller for lengre tid enn nødvendig. Taushetsplikten i henhold til forvaltningsloven 3 bortfaller generelt etter 60 år, i noen tilfeller senere. Myndigheten til å gi adgang til klausulerte deler av arkivet gis av givers styreorgan som kan ta beslutningen på kort varsel. Ut over dette vil arkivskaperens interesser bli ivaretatt av arkivinstitusjonen.» 4. 2 For eksempel statistikkloven. 3 Forvaltningsloven 13 c. 4 Avleveringsavtalen finnes vedlagt. 4

6 Innledning Arkivskaper Det kan kort gis følgende opplysninger om bankens historie og struktur A/S Finmarkens Privatbank ble etablert i 1916 i Alta Privatbank ble etablert som filial av A/S Finmarkens Privatbank Banak Privatbank ble etablert som filial av A/S Finmarkens Privatbank Sammensluttning av A/S Finmarkens Privatbank inklusive filialer med Den norske Creditbank Den norske Creditbank fusjonerer med Bergen Bank A/S under navnet Den norske Bank 1999 Den norske Bank fusjonerer med Postbanken i 1999 under navnet Den norske Bank ASA Den norske Bank ASA fusjonerer med Gjensidige NOR Sparebank under navnet DnB NOR Bank. Kirkenes Privatbank ble etablert som filial av A/S Finmarkens Privatbank. Likeså ble det etablert en filial i Kvalsund med ukjent opprettelsesår. Disse opplysninger vil finnes i banken ved nærmere innsyn. Ved bearbeiding av bankens arkiv kunne man inntil nå få innsyn i en del av arkivskaperens historikk og biografi. Forskjellige logoer, variert utformete skrift og vekslende personer i ledende stillinger ga gode holdepunkter for strukturering og systematisering, men vil gi enda mer informasjon ved utdypende bearbeiding. Ved bruk av større tidsmessige ressurser vil man kunne opparbeide en detaljert og innholdsrik bedriftshistorie. Selv om det inntil nå kunne jobbes kun overfladisk med arkivets historiske innhold kan det fastslås at arkivet har en høy relevans for lokalhistorien i Finnmark siden det omfatter materiale fra det hele 20. århundre. Det finnes blant annet beretninger fra krig, evakuering og gjenreisningstid som i høyeste grad er relevant for og hele fylket. Det er ikke utelukket at det finnes flere dokumenter i arkivet hvis relevans ikke kommer fram i den utarbeidete arkivlisten per i dag. Potensialet av bankens arkiv er stort og en utførlig fordypning og detaljert bearbeiding virker svært lønnsomt. En bearbeiding vil være verdifull for forståelsen av den økonomiske utvikling av Finnmark i forskjellige epoker både innenfor den private sektoren og på forretningssektoren. 5 Denne Informasjonen og de etterfølgende opplysninger i avsnittet er tatt fra «Forretningsbanker i Norge fra 1931», som ligger på , dokumentet finnes vedlagt. 5

7 Arkiv I bankens arkiv finnes det omtrent 320 bøker, 26 ringpermer, 80 mapper, 24 esker, 4 album og 401 fotografiske produkter av forskjellige type. Her framkommer ikke de utallige enkeltdokumenter. For å finne fram i arkivlisten må brukeren vite følgende særegenheter. Materiale som har forskjellige filialer, foreninger eller forretninger som arkivskaper ble ansett som en del av Bankarkivet på samme måte som arkivmateriale som har opphavet i de forskjellige perioder av bankens egen historie med forskjellige navn. Der det var mulig og hensiktsmessig er titler av bøker eller dokumenter brukt som seriebetegnelse for arkivlisten. Her brukes samme skrivemåten som på arkivmaterialet. Med dette opprettholdes det bestående ordningssystemet fra arkivskaperen slik at sammenheng og autentisitet bevares. Åpenbar samhørighet av material med samme eller like titler førte til en gruppering i serie som ble oppkalt etter tittelen. Seriene er underordnet allment arkivskjema. Samhørighet kommer ofte fram gjennom samme type bok, format eller liknende. Innenfor en serie ble materialet ordnet kronologisk så fremt det var mulig og hensiktsmessig. Det ble ansett som hensiktsmessig i enkelte tilfeller heller kun å ha en bok i serien enn å slå den sammen med andre. Dette for å vise at det er en bok med unikt innhold. Rekkefølgen i arkivliste gjengir, på grunn av de logistiske mulighetene på museet og mangel på plass, rekkefølgen i det materialet ble ordnet. I innholdsfortegnelsen ble seriene oppført etter allment arkivskjema som skal forenkle orientering ved et manuelt søk i arkivet. Gjengivelse av datoer er tilpasset skrivemåten DD. MM. ÅÅÅÅ for å øke oversiktligheten og for å gjøre dem mer søkbare. Spesialserie rest ble opprettet for dokumenter som ikke kunne tilordnes en annen serie og bør alltid sjekkes når man leter etter noe bestemt i arkivet. Fotografisk materiale får tresifrede numre for å gjøre det gjenfinnelig. Disse numrene skal beholdes helt til de blir innlemmet i Gjenreisningsmuseets fotosamling med GMF-numre. Inntil da kalles de BAF.001 (Bankens Arkiv Foto) til BAF.999. Bildene blir ikke ordnet kronologisk og det blir kun angitt mål, farge eller sort/hvit og en kort beskrivelse for å kunne kjenne dem igjen. Fotografiene er ordnet etter motivgruppe, men med prioritet på å bevare grupperingene skapt av arkivskaperen gjennom for eksempel fotolommer. 6

8 Innholdsfortegnelse Sidetallene refererer til Gjenreisningsmuseets arkivliste i januar 2014, som er gjengitt i kapittel «Arkivliste» A Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller og lignende Protokoll for representantskapsmøte / møtebok: Protokoller for styremøte angående lån Styreprotokoller / Styresaker Styreprotokoller / Styresaker Styresaker, ringpermer Protokoller for kontrollkomiteen Protokoll for funksjonærer Korrespondanse- og saksdokumenter angående representantskap og diverse Styresaker Mapper og enkeltdokumenter, grovordnet Mapper og enkeltdokumenter, grovordnet Mapper og enkeltdokumenter, grovordnet Mapper og enkeltdokumenter, grovordnet Om distriktsråd Styresaker Andre B Kopibøker Utkvitt 1977/78/ C Journaler og overgripende registre Kassajournaler, storformatbøker Memorial journaler, storformatbøker Kassa- og Memorialjournaler, storformatbøker Kontrollbøker Bankremisser / Journaler Journal for A.S. Finmarkens Privatbank nr E Sak- og korrespondansearkiv Hovedbokføring

9 E Sak- og korrespondansearkiv av Banksjefen Telefax Sosiale anledninger Saker og korrespondanser, kronologisk Saker og korrespondanser, kronologisk Saker og korrespondanser, kronologisk Saker og korrespondanser, kronologisk Saker og korrespondanser, kronologisk E Sak- og korrespondansearkiv, allmenn Saker og korrespondanser, kronologisk Saker og korrespondanser, kronologisk F Spesialserie, protokoller av hvelv / safe Panserhvelvprotokoller Serviceboks-protokoller F Spesialserie, eksterne forretninger Regnskap av / Reindalen Alpinklubb / Alpinsenter, brune bøker I/S Isbjørnhallen F Spesialserie, diverse andre ringpermer Fusjon A/S FP / DnC Beredskap DnC Bankhåndbok Arkivhåndbok Bank/ IDA Om Isbjørnhallen, F Spesialserie Sluttprøve 47 konvolutter 174 F Spesialserie Interna Enkeltdokumenter Enkeltdokumenter Enkeltdokumenter Enkeltdokumenter Enkeltdokumenter Enkeltdokumenter uten datomerknad 176 8

10 F Spesialserie Rest Enkeltdokumenter Enkeltdokumenter uten datomerknad 178 F Spesialserie Den norske Bankforening og Forretningsbankene Forskjellige dokumenter F Spesialserie Øvelsen om anvisningssystemet Brev med tillegg F Spesialserie DnC Filial Lakselv Forskjellige dokumenter F Spesialserie DnC Filial Kirkenes Mapper, enkeltdokumenter, kart F Spesialserie DnC Filial Alta Mapper, protokoller F Spesialserie DnC Filial Kvalsund Mapper, dokumenter, brev F Spesialserie Karasjok Dokumenter, mappe F Spesialserie Regnskap Kirkenes og Alta Privatbank Kirkenes Privatbank Alta Privatbank Bok / perm F Spesialserie Evakuering 13 enkeltdokumenter F Spesialserie forskjellige type kort Postkort Takkekort Spesielle kort med fotografier BAF.389 BAF F Spesialserie Ikke tilordnede dokumenter og diverse Konvolutter, mapper, diverse

11 P Personalforvaltning, medlemmer Lønn Org. Sikkerhet Fullmakt Innplassering Personal Q Eiendomsforvaltning, inventar Kronologisk blandede R Regnskap Regnskapsbøker, andre Serie 1 «Inkasso. Banktrekk. Retur.» Serie 2 «Innbetalt inkasso og banktrekk» Serie 3 «Innføring kontoblad» Serie 4 «Inkasso» Serie 5 «konto-kort» Serie 6 «fortegnelse over kontonumrene» Serie 7 «Sparebøsser» Serie 8 «Kasse II» Serie 9 «sjekker» Aksjeprotokoller Aksjeprotokoller Kontobøker (?) Regnskapsbøker utenlandsk valuta Forskjellige protokoller og journaler Bankinterne protokoller Forfallsbøker Statusbøker Register Debitorer Pantobligasjoner Opptaksbøker Bankgirobøker Veksler Kvitteringsbøker Verdipapirer Bestillingsbok Fullmakter Remburser Garantier Kontrollbøker påbegynt Foliobøker

12 Kontobøker Kredittforespørsler Kredittoppsett Forskjellige saker i Ringperm Innfridde kontrakter Regnskap, blandede dekader Stikktall, utenlandske banker Terminal-Stenging Enkeltdokumenter om regnskap Enkeltdokumenter om regnskap Enkeltdokumenter om regnskap Makulerte Aksjebrev og tilhørende dokumenter 174 T Kart og tegninger Tegninger, plansjer U Fotografier, film, lydopptak Fotoalbumer DnB personal BAF.001 BAF Antagelig fra Barnedager 1984 BAF.008 BAF Bygging av Kvalsundbrua BAF.008 BAF Speidermøte BAF.025 BAF Festbankett BAF.028 BAF Barnearrangement og andre BAF.034 BAF Diapositiver fra Fotograf Hermansen BAF.047 BAF Forskjellige anledninger BAF.055 BAF Bilder som tilhører F Spesialserie DnC Filial Kirkenes BAF.074 BAF Fotballtur BAF.085 BAF Akekonkurranse og barnearrangement i banken 1978 / 1979 BAF.111 BAF Jubelbilder, på kontor og båter på sjøen BAF.138 BAF Busstur BAF.174 BAF DnC-skilt på bygget, barnearrangement, på ferga over Kvalsundet og sosial sammenkomst BAF.209 BAF Ombygging BAF.230 BAF Filial Kirkenes, barnearrangement og sosial sammenkomst BAF.232 BAF DnC Spareklubb, barnearrangement BAF.248 BAF Jul i banken og sosial sammenkomst av pensjonister BAF.259 BAF Møtevirksomhet BAF.274 BAF Ved Kvalsundbrua, gave, bankbygg og møte BAF Gruppebilder, fest i banken og robåter på sjøen BAF.296 BAF

13 Kontor, barnearrangement og fest BAF.302 BAF Eldretreff 1982 og barnedag med Mickey BAF.309 BAF I banken april 1981, aking 1979, dans 1980 og blomster overrekkes BAF.324 BAF Juletrefest 1982 BAF.346 BAF Besøk A/S Fabrikkdrift, Båtsfjord, BAF.367 BAF Banken BAF.371 BAF Jul med trekkspill og sang i banken BAF.383 BAF Negativer i lommer BAF.389 BAF Videokassett 194 W Gjenstander Lagringsmedier 197 Nøkler i konvolutt 197 Diverse 197 X Egenproduserte trykksaker (bankbransjen) Trykksaker As Finmarkens Privatbank Trykksaker DnC Trykksaker DnB Trykksaker Norges Bank Trykksaker Kreditkassen, Christiania Bank og Kreditkasse Trykksaker Sparebank Trykksaker Norges Postsparebank Trykksaker Bankenes Arbeidsgiverforening Trykksaker Den norske Bankforening og Forretningsbankenes Felleskontor Z Referansemateriell Avisutklipp i bok Løse avisutklipp og uten datomerknad 202 Lover og regler Diverse referansemateriell og uten datomerknad 203 Bøker

14 Arkivliste Arkivlisten ble skrevet innenfor rammene for registrering av arkivmateriale som er etablert på Gjenreisningsmuseet. Det betyr at det i hvert stadium av registrering av bankens arkiv ble museets arkivliste brukt. Dette for å unngå unødvendig mange lister og for å begrense både arbeidsinnsats og sannsynlighet for feil. Etterfølgende finnes den delen av Gjenreisningsmuseets arkivalialiste per som beskriver. Sidetallene stemmer overens med originaldokumentet. 13

15 C Journaler og overgripende registre 7/13 DNB s Arkiv Kassajournaler, storformatbøker: Kassajournal nr.?9, påbegynt mars 1944 Kassajournal nr.2?, påbegynt januar 1947 Kassajournal nr.21, påbegynt september 1948 Kassajournal nr.22, påbegynt september bøker R4SBH4 / R4SBH5 Memorial journaler, storformatbøker: Memorial journal nr.??, påbegynt juli1943 Memorial journal nr. 20, påbegynt juli 1946 Memorial journal nr. 21, påbegynt september 1947 Memorial journal nr. 22, påbegynt august 1948 Memorial journal nr. 23, påbegynt juni 1949 Memorial journal nr. 24, påbegynt oktober 1954 Memorial journal nr. 25, påbegynt juni 1955 Memorial journal nr. 26, påbegynt desember 1955 Memorial journal nr. 27, påbegynt juli 1956 Memorial journal nr. 28, påbegynt januar 1957 Memorial journal nr. 29, påbegynt juli 1957 Memorial journal nr. 30, påbegynt juli 1958 Memorial journal nr. 31, påbegynt 6 bøker 7 bøker R4SBH6 R4SBH

16 C Journaler og overgripende registre 7/13 DNB s Arkiv Kassa- og Memorialjournaler, storformatbøker: Kassa- og Memorial journal nr. 23, påbegynt mars 1950 Kassa- og Memorial journal nr. 24, påbegynt september bøker R4SBH8 Kassa- og Memorial journal nr. 25, påbegynt februar 1951 Kassa- og Memorial journal nr. 26, påbegynt september bøker R4SBH9 Kassa- og Memorial journal nr. 27, påbegynt mars 1952 Kassa- og Memorial journal nr. 28, påbegynt oktober 1952 Kassa- og Memorial journal nr. 29, påbegynt mars bøker R4SCH1 Kassa- og Memorial journal nr. 30, påbegynt august bok R4SCH2 Kassa- og Memorial journal nr. 31, påbegynt januar bok R4SCH3 137 Kassa- og Memorial journal nr. 32, påbegynt september 1954 Kassa- og Memorial journal nr. 33, påbegynt september 1955 Kassa- og Memorial journal nr. 34, påbegynt september bøker R4SCH4 Kassa- og Memorial journal nr. 35, påbegynt september 1957 Kassa- og Memorial journal nr. 36, påbegynt desember bøker R4SCH5 Kassa- og Memorial journal nr. 5, påbegynt august bok R4SCH6

17 2013/ DNB 7/13 DNB s Arkiv A Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller og lignende Protokoll for representantskapsmøte / møtebok: Protokoller for styremøte angående lån: o Møtebok: o Møtebok: løse dokumenter o Møtebok: o Møtebok: o Møtebok: o Møtebok: o Møtebok: o Møtebok: o Møtebok: o Møtebok: o Møtebok: o Møtebok: o Møtebok: o Møtebok: bok 14 bøker R4SCH7 R4SCH7 138

18 2013/ DNB 7/13 DNB s Arkiv A Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller og lignende Styreprotokoller / Styresaker: Styresaksregister: fra 1974 til 1982 Styrevedtak Det norske Creditbank, 9600 : Styreprotokoll 1974 I, 1/1-30/6 Saker Styret 1974 II, 2. halvår 1974 Styret 1975 I, 1. halvår 1975 Styreprotokoll 1975 II, Den norske Creditbank 9601, Styresaker 1976 Styrevedtak, Styrevedtak, bøker R4SCH8 Styresaker, ringpermer: Styresaker 1978, 1979 (mørkeblått) Styresaker 1980, 1981 (mørkeblått) Styresaker 1982, 1983 (mørkeblått) Styresaker 1984, 1985 (svart) Styresaker 1986 (grønt) Styresaker-87 (mørkegrønt) Styreprotokoll Den norske Creditbanken 1/88 47/88 (blått) Styresaker fra Saknr. 48/88 Saknr. 91/88 (grønt) Fra Styresak 1/89 til og med Styresak 45/89 (rødt) Fra og med Styresak 46/89 (grønt) 10 ringpermer R4SCH8 139 Org. Styresaker fra 1/90 12/7-90, I (mørkgrønt) Org. Styresaker fra: 30/ /12-90, II (grønt) 2 ringpermer R4SCH9

19 2013/ DNB 7/13 DNB s Arkiv A Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller og lignende Styreprotokoller / Styresaker: Styreprotokoll for Lån Bevilget av banksjef en Styreprotokoll for Lån Bevilget av banksjef en Styreprotokoll for Lån Bevilget av banksjef en Styreprotokoll for Lån Bevilget av banksjef en Styreprotokoll for Lån Bevilget av banksjef i en Styreprotokoll for Lån Bevilget av banksjef i en Styreprotokoll for Lån Bevilget av banksjef i en Styreprotokoll for Lån Bevilget av banksjef i en Styreprotokoll for lån bevilget av banksjef i Den norske Creditbank, Styreprotokoll for Lån Bevilget av banksjef i en , muligens fra en annen filial 9 bøker R4SCH9 Hjelpeprotokoll for styre: diverse brev Forhandlingsprotokoll A/S Vestfinmarkens Privatbank: diverse dokumenter bok 1 bok R4SCH9 R4SCH9 140 Protokoller for kontrollkomiteen: Protokoll for Kontrollkomiteen: Forhandlingsbok for Kontrollkomiteen: fra til bøker R4SCH9 Protokoll for funksjonærer: Protokoll: bok R4SCH9

20 2013/ DNB 7/13 DNB s Arkiv A Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller og lignende Korrespondanse- og saksdokumenter angående representantskap og diverse: Boks 11, mapper 1964, Ny generalforsamling nytt innskytermøte 1965, Representantskapsmøte, Innskytermøte, Generalforsamling, Representantskapsmøte 1966, Representantskapsmøte, Innskytermøte, Generalforsamling, Representantskapsmøte 1967, Representantskapet, Innskytermøte, Generalforsamling, Representantskapet 1968, Representantskapet, Innskytermøte, Generalforsamling, Representantskapet 1969, Representantskapet, Innskytermøte, Generalforsamling, Representantskapet 1970, Representantskapsmøte, Innskytermøte, Generalforsamling, Representantskapsmøte 1971, Representantskapsmøte, Innskytermøte, Generalforsamling, Representantskapsmøte, Representantskapsmøte 1972, Representantskapsmøte, Innskytermøte, Generalforsamling, Representantskapsmøte 1973, Representantskapsmøte, Innskytermøte, Generalforsamling, Representantskapsmøte Representantskapsmøte (Det siste i A/S Finmarkens Privatbank) 11 mapper R4SCH Boks 12, mapper 1951 / 1952, Regnskap 1951 Repr.møter og Generalforsm. i , Representantskapsmøter Generalforsamling , Representantskapsmøter, Innskytermøte og Generalforsamling , Representantskapsmøter, Innskytermøte Generalforsamling , Representantskapsmøter, Innskytermøte Generalforsamling , Representantskapsmøter, Innskytermøte og Generalforsamling i , Representantskapsmøter, Innskytermøte og Generalforsamling i , Representantskapsmøter, Innskytermøte og Generalforsamling i , Representantskapsmøter, Innskytermøte og Generalforsamling , Representantskapsmøter, Innskytermøte og Generalforsamling , Representantskapsmøte, Innskytermøte, Generalforsamling, Representantskapsmøte 1963, Representantskapsmøte, Innskytermøte, Generalforsamling, Representantskapsmøte 1964, Representantskapsmøte, Innskytermøte, Generalforsamling, Representantskapsmøte 11mapper R4SCH10

21 2013/ DNB 7/13 DNB s Arkiv A Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller og lignende Korrespondanse- og saksdokumenter angående representantskap og diverse: Boks 13 Mappe merket «Depot nr Navn A/S Finmarkens Privatbank. DnC Den norske Bank» inneholder forskjellige Aksjebrev, andelsbevis, tegninger mm. Bilag i konvolutt: Bilag vedr. Representantskapsmøte generalforsamling og innskytermøte i 1951 Bilag vedrørende Representantskapsmøter, Innskytermøte og Generalforsamling i 1950 Bilag vedrørende Representantskapsmøter, Innskytermøte og Generalforsamling i 1949, Aksjeselsdkapet Finmarkens Privatbank Bilag vedrørende Representantskapsmøter, Innskytermøte og Generalforsamling i 1948, Aksjeselsdkapet Finmarkens Privatbank Bilag vedrørende Representantskapsmøter, Innskytermøte og Generalforsamling i 1947, Aksjeselsdkapet Finmarkens Privatbank I konvolutt: Kontrollkomiteen Finmarkens Privatbank. Papirer fra 1964 og tidligere, ikke systematisk ordnet R5SBH4 142

22 C Journaler og overgripende registre 7/13 DNB s Arkiv Kontrollbøker: Kontrollbok for kassen: Kontrollbok for kassen: Kontrollbok: Kontrollbok: Kontrollbok: Kontrollbok: Kontrollbok: ( ) Kontrollbok: Kontrollbok: Kontrollbok: ( ) Kontrollbok: Kontrollbok: Kontrollbok: Kontrollbok: Kontrollbok: Kontrollbok: Kontrollbok: Kontrollbok: Kontrollbok: Kontrollbok: Kontrollbok: Kontrollbok: Kontrollbok: Kontrollbok: Kontrollbok: Kontrollbok: Kassakontrollbok: Kassakontrollbok: ( ) Kassakontrollbok I: ( ) 29 bøker R4SCH9 R4SDH1 143

23 C Journaler og overgripende registre 7/13 DNB s Arkiv Bankremisser / Journaler: Bankremisser: Bankremisser: Bankremisser: Bankremisser Aksjeutbytte: bøker R4SDH1 R Regnskap Regnskapsbøker, andre: Saldoopptak for banker: påbegynt Saldobok Konto pro diverse: Saldobok Kpd: Saldobok K.K.: K:P:D: påbegynt (Saldobok) Kontrollbok for løsblader: påbegynt Kassekontrollbok: filial Kvalsund, påbegynt bøker R4SDH1 144

24 E Sak- og korrespondansearkiv Hovedbokføring: Hovedbok, påbegynt Hovedbok, påbegynt Hovedbok 1962, løse ark i 3 mapper Hovedbok, påbegynt 1965 Hovedbok, påbegynt 1970 Hovedbok, påbegynt 1971 Hovedbok 2, bilagt løse ark, påbegynt 1974 Hovedbok, ubrukt 7/13 DNB s Arkiv 8 bøker R4SDH2 Hovedbok med Taps- og Vinningskonto og Status for Aktieselskapet Finmarkens Privatbank, påbegynt Hovedbok med Taps- og Vinningskonto og Status for AS Finmarkens Privatbank, påbegynt bøker R4SDH2 Hovedbok Nr. 2 for A.S. Finmarkens Privatbank, mai 1936 januar brev fra Den Norske Bankforening, 1. des Avskrift, Sirkulære nr Hovedbok nr. 3: bøker R4SDH2 145

25 R Regnskap 7/13 DNB s Arkiv Serie 1 «Inkasso. Banktrekk. Retur.»: Inkasso Retur: påbegynt Inkasso. Banktrekk. Retur.: 1953 Inkasso. Banktrekk. Retur.: Inkasso. Banktrekk. Retur.: Inkasso. Banktrekk. Retur.: Inkasso. Banktrekk. Retur.: Inkasso, Banktrekk, Retur, Inkasso. Banktrekk. Retur.: Inkasso. Banktrekk. Retur.: Inkasso. Banktrekk. Retur.: Inkasso. Banktrekk. Retur.: Inkasso. Banktrekk. Retur.: Inkasso. Banktrekk. Retur.: Inkasso. Banktrekk. Retur.: Inkasso. Banktrekk. Retur.: Inkasso. Banktrekk. Retur.: Inkasso. Banktrekk. Retur.: påbegynt bøker R4SDH3 146 Serie 2 «Innbetalt inkasso og banktrekk»: Innbetalt inkasso: Innbetalt inkasso og banktrekk: Innbetalt inkasso og banktrekk: ( ) Serie 3 «Innføring kontoblad»: Innføring av kontoblad: ( ), «fortsettelse fra side 481 i Universalboka» Innføring kontoblad K.P.D.: påbegynt ( ) 3 bøker 2 bøker R4SDH3 R4SDH3

IKA Finnmark IKS IKA Finmarkun IKS IKA Finnmàrku IKS. Instruks for avlevering av eldre arkiv

IKA Finnmark IKS IKA Finmarkun IKS IKA Finnmàrku IKS. Instruks for avlevering av eldre arkiv IKA Finnmark IKS IKA Finmarkun IKS IKA Finnmàrku IKS Instruks for avlevering av eldre arkiv 2012 FORORD Retningslinjene for avlevering av arkiv til IKA Finnmark IKS er utarbeidet med hjemmel i Forskrift

Detaljer

AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET

AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET Retningslinjer for avlevering av offentlig arkiv Oppdatert november 2013 www.vestfoldarkivet.no FORORD Retningslinjene for avlevering av arkiv til Vestfoldarkivet

Detaljer

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering A-1087 A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1869-1888 Forhandlingsprotokoller og lover og forslag til lover, i tillegg til regler for utlån av bøker på biblioteket og lover for

Detaljer

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1950-1994

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1950-1994 A-1028 Klausul: Total 60 år - Arkivloven 16 Deponeringsvilkår A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1950-1994 Aa - Generalforsamling og medlemsmøter 1950-1994 Medlemsmøter innbefatter

Detaljer

FOLLOARKIVET KATALOG DR 003 Skole, kirke, og kultur. Drøbak skolekommisjon/skolestyre...2. Drøbak folkeskole... 5. Drøbak husflidsskole...

FOLLOARKIVET KATALOG DR 003 Skole, kirke, og kultur. Drøbak skolekommisjon/skolestyre...2. Drøbak folkeskole... 5. Drøbak husflidsskole... FOLLOARKIVET KATALOG DR 003 Skole, kirke, og kultur Innhold Drøbak skolekommisjon/skolestyre....2 Drøbak folkeskole... 5 Drøbak husflidsskole... 10 Drøbak tekniske aftenskole... 11 Middelskolen (den høyere

Detaljer

Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole

Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole ble opprettet i 1853. Skipperskolen var trolig også en del av sjømannsskolen. Fra og med

Detaljer

Finotro a.s. 1951 1986. FRIONOR Polar Group A/S 1987-1990

Finotro a.s. 1951 1986. FRIONOR Polar Group A/S 1987-1990 Finotro a.s. 1951 1986 FRIONOR Polar Group A/S 1987-1990 med Nordkapp Havselskap A/S, Skjervøy Havselskap A/S og Båtsfjord Industrifiske A/S Arkivkatalog Finnmark fylkesbibliotek 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Ove og Arne Olsen, Ekkerøy

Ove og Arne Olsen, Ekkerøy Ove og Arne Olsen, Ekkerøy Arkivkatalog 1941-1968 Vadsø museum - Ruija kvenmuseum 2002 Innhold ARKIVET TIL OVE OG ARNE OLSEN... 3 OVE OLSEN & SØNNER A/S... 4 Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter

Detaljer

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l Generalforsamlinger, styremøter, representantskapsmøter, andre møter.

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l Generalforsamlinger, styremøter, representantskapsmøter, andre møter. A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1907-2000 Generalforsamlinger, styremøter, representantskapsmøter, andre møter. L0001 Møteprotokoller 1907-1951 7/011/01/1 Stiftelsesprotokoll,

Detaljer

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. L0001 Styreprotokoll 1921-1927 1/014/02/2 L0002 Styreprotokoll - bygninger 1924-1927 1/014/02/2 L0003 Styreprotokoll 1927-1930 1/014/02/2

Detaljer

AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET

AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET En veiledning for organisasjoner og bedrifter Foto: Nykirke guttekorps. Fotograf ukjent. Praktiske råd for avlevering av arkiver etter organisasjoner til Vestfoldarkivet.

Detaljer

FORORD. Noen av arkivsakene i kommunearkivet kan være i så dårlig forfatning at de ikke kan lånes ut på lesesalen.

FORORD. Noen av arkivsakene i kommunearkivet kan være i så dårlig forfatning at de ikke kan lånes ut på lesesalen. FORORD I 1855 besluttet bystyret i Kristiansand å gå over til gassbelysning i byens gater. Det ble inngått kontrakt mellom byens myndigheter og ingeniør Oluf Pihl om anleggelse av gassverk. Kontrakten

Detaljer

Bergen Byarkiv. 01 Vedegg til styreprotokoll for Tegninger og bruksanvisning Startdokumenter fra

Bergen Byarkiv. 01 Vedegg til styreprotokoll for Tegninger og bruksanvisning Startdokumenter fra A - MØTEBØKER, 1949-1966 0001 Styreprotokoll 16.03 1949-18.05 1955 X 002 2/2 01 Vedegg til styreprotokoll for 1949 1894-1953 Inneholder kontrakt til 27 1/2 fot ferge, vedtekter for selskapet, annonse for

Detaljer

Registrering och sökbarhet en förutsättning för användande av privatarkiv. Maria Press Nordiska arkivdagar i Tavastehus 2012

Registrering och sökbarhet en förutsättning för användande av privatarkiv. Maria Press Nordiska arkivdagar i Tavastehus 2012 Registrering och sökbarhet en förutsättning för användande av privatarkiv. Maria Press Nordiska arkivdagar i Tavastehus 2012 Registrering av privatarkiv hvorfor og hvordan? Arkivloven pålegger Riksarkivaren

Detaljer

Avlevering av papirarkiv til IKA IKAs kontaktkonferanse på Bryne 18. november Tor Ingve Johannessen Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS

Avlevering av papirarkiv til IKA IKAs kontaktkonferanse på Bryne 18. november Tor Ingve Johannessen Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Avlevering av papirarkiv til IKA IKAs kontaktkonferanse på Bryne 18. november 2010 Tor Ingve Johannessen Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Hjelpemidler Arkivhåndboken for offentlig forvaltning (Kap.

Detaljer

Kristiansand haandgjerningsskole

Kristiansand haandgjerningsskole Kristiansand haandgjerningsskole Kristiansand haandgjerningsskole ble opprettet i 1861, fra 1893 kjent som Kristiansands kommunale kvindelige håndgjernings og tegneskole. Den var underlagt Kristiansand

Detaljer

L0001 Forhandlings- og tilsynsprotokoll 1890-1970 ASTA/001/05/7 Skadet.

L0001 Forhandlings- og tilsynsprotokoll 1890-1970 ASTA/001/05/7 Skadet. Arkivliste for Nordvik skole (A-3788): A - Møtebøker 1890-1995 Aa - Tilsynsutvalget 1890-1970 L0001 Forhandlings- og tilsynsprotokoll 1890-1970 ASTA/001/05/7 Skadet. Ab - Møtereferater 1892-1995 Referater

Detaljer

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1856-1999 Styremøter, generalforsamling, årsmeldinger, husstyret

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1856-1999 Styremøter, generalforsamling, årsmeldinger, husstyret A-1000 A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1856-1999 Styremøter, generalforsamling, årsmeldinger, husstyret Aa - Styremøter, generalforsamling 1860-1990 L0001 Styreprotokoll

Detaljer

KIRKENES BYGNINGSARBEIDERFORENING

KIRKENES BYGNINGSARBEIDERFORENING KIRKENES BYGNINGSARBEIDERFORENING INNLEDNING...144 Om arkivskaper...144 Om arkivet...144 ARKIVFORTEGNELSE 1945-1983...145 Møteprotokoller 1945-1977...145 Årsmøter, styremøter, medlemsmøter 1945-1977...145

Detaljer

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. L0001 Dagbok / Styreprotokoller 1/001/01/ Dagbok Styreprotokoll

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. L0001 Dagbok / Styreprotokoller 1/001/01/ Dagbok Styreprotokoll A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. L0001 Dagbok / Styreprotokoller 1/001/01/1 0001 Dagbok 1836-1837 0002 Styreprotokoll 1840-1854 0003 Styreprotokoll 1854-1874 0004 Styreprotokoll

Detaljer

EN KORT VEILEDNING I ORDNING OG AVLEVERING AV PAPIRARKIV

EN KORT VEILEDNING I ORDNING OG AVLEVERING AV PAPIRARKIV EN KORT VEILEDNING I ORDNING OG AVLEVERING AV PAPIRARKIV Av Paul Sporsheim Innledning Denne korte veilederen inneholder det viktigste man skal huske på i ordnings- og avleveringsarbeidet før deponering

Detaljer

Kontaktseminar 2005. Organisering av depot, bruk av offentlige arkiver

Kontaktseminar 2005. Organisering av depot, bruk av offentlige arkiver Kontaktseminar 2005 Organisering av depot, bruk av offentlige arkiver Organisering av arkivdepot, bruk av offentlige arkiver 1. Hva er et arkivdepot? 2. Hvilke funksjoner skal et arkivdepot ha? 3. Hva

Detaljer

TROMSØ HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORENING

TROMSØ HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORENING TROMSØ HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORENING INNLEDNING... 305 Om arkivskaper... 305 Om arkivet... 305 ARKIVFORTEGNELSE 1913-1970... 306 Møteprotokoller 1927-1968... 306 Årsmøter, styremøter, medlemsmøter

Detaljer

FOLLOARKIVET KATALOG DR 004 Helse og sosial. Drøbak fattigstyre...2. Drøbak vergeråd...10. Drøbak edruelighetsnemnd...11

FOLLOARKIVET KATALOG DR 004 Helse og sosial. Drøbak fattigstyre...2. Drøbak vergeråd...10. Drøbak edruelighetsnemnd...11 FOLLOARKIVET KATALOG DR 004 Helse og sosial Innhold Drøbak fattigstyre...2 Drøbak vergeråd...10 Drøbak edruelighetsnemnd...11 Drøbak kommunale pensjonskasse...12 Drøbak trygdekasse...14 Drøbak trygdenemnd...15

Detaljer

Vadsø sanitetsforening

Vadsø sanitetsforening A-0060 Vadsø sanitetsforening 1939 2009 Arkivkatalog 2012 1 Innhold Innledning... 3 Om Vadsø sanitetsforening... 3 Arkivfortegnelse... 4 A Møtebøker (digitalisert, men klausulert)... 4 Aa Styret 1945 2006...

Detaljer

A-0006. NKS Finnmark 1920-2012. Arkivkatalog 2010/13

A-0006. NKS Finnmark 1920-2012. Arkivkatalog 2010/13 A-0006 NKS Finnmark 1920-2012 Arkivkatalog 2010/13 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD INNLEDNING... 3 Om Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets... 3 Om arkivet... 3 A.MØTEBØKER, REFERAT- OG... 4 FORHANDLINGSPROTOKOLLER...

Detaljer

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. L0001 Forhandlingsprotokoller m.m. 3/033/04/3. 0001 Forhandlingsprotokoll 1930-1931

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. L0001 Forhandlingsprotokoller m.m. 3/033/04/3. 0001 Forhandlingsprotokoll 1930-1931 A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. L0001 Forhandlingsprotokoller m.m. 3/033/04/3 0001 Forhandlingsprotokoll 1930-1931 0002 Forhandlingsprotokoll 1936-1947 0003 Forhandlingsprotokoll

Detaljer

Ordning av eldre arkiver. Bård Raustøl, rådgiver IKAVA

Ordning av eldre arkiver. Bård Raustøl, rådgiver IKAVA Ordning av eldre arkiver Bård Raustøl, rådgiver IKAVA Ordning av eldre arkiver Kommunal/fylkeskommunal historie Kommunale arkivskapere Ordning av eldre arkiver Avlevering til depot Kommunal/fylkeskommunal

Detaljer

Arkivnavn: A-3384 Bergen Lokaltrafikkforbund Arkivsignatur: A-3384 Depotinstitusjon: BBA Tidsrom: 1972-1981. Fritt tilgjengelig (lesesalreglement ol.

Arkivnavn: A-3384 Bergen Lokaltrafikkforbund Arkivsignatur: A-3384 Depotinstitusjon: BBA Tidsrom: 1972-1981. Fritt tilgjengelig (lesesalreglement ol. Arkivskaper: A-3384 Bergen Lokaltrafikkforbund Arkivskapernummer: A-3384 Samfunnssektor: Privat Arkivskapertype: Organisasjon Forvaltningsnivå: Regional Land: NORGE Kommune(r): BERGEN, OS (HORDALAND) Historikk:

Detaljer

Fra dagligarkiv til arkivkatalog. Ordning og katalogisering av eldre kommunalt arkivmateriale.

Fra dagligarkiv til arkivkatalog. Ordning og katalogisering av eldre kommunalt arkivmateriale. Fra dagligarkiv til arkivkatalog. Ordning og katalogisering av eldre kommunalt arkivmateriale. Hovedpunkter Lovverket Ordnings- og katalogiseringsarbeid Råd 2 Lovverket Lov 25. september 1992 (nr. 107)

Detaljer

VEILEDER I ARKIVORDNING

VEILEDER I ARKIVORDNING VEILEDER I ARKIVORDNING 1 FOR ARKIVMEDARBEIDERE OG ANDRE SOM ORDNER PAPIRARKIV FOR AVLEVERING TIL DEPOT Vi er en del av Aust-Agder museum og arkiv IKS. Sammen med Setesdalsmuseet og Grimstad bys museer

Detaljer

Finnmark Sangerforbund

Finnmark Sangerforbund A-0050 Finnmark Sangerforbund 1938-1993 Arkivkatalog 2011/2013 1 Innhold Om Finnmark Sangerforbund... 3 Arkivfortegnelse... 4 A Forhandlings- og møteprotokoller... 4 Aa Forhandlings- og møteprotokoller

Detaljer

TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON

TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON INNLEDNING... 82 Om arkivskaper... 82 Om arkivet... 82 ARKIVFORTEGNELSE 1915--1984... 83 Møteprotokoller 1915-1983... 83 Årsmøter, styremøter, representantskapsmøter, arbeidsutvalgsmøter,

Detaljer

Vadsø norsk - finsk forening 1963 1983

Vadsø norsk - finsk forening 1963 1983 A-0001 Vadsø norsk - finsk forening 1963 1983 Arkivkatalog Finnmark fylkesbibliotek 2010 Innledning Om arkivet til Vadsø norsk-finsk forening Vadsø norsk-finsk forening har fått overlevert foreningens

Detaljer

Aa - Forhandlingsprotokoller 1836-1977

Aa - Forhandlingsprotokoller 1836-1977 Aa - Forhandlingsprotokoller 1836-1977 L0001 Forhandlingsprotokoll 1836-1877 3/031/03/3 L0002 Forhandlingsprotokoll 1836-1877 3/031/03/3 Avskrifter av forhandlingsprotokollen i 3 eksemplarer L0003 Forhandlingsprotokoll

Detaljer

Grunnkurs arkiv og dokumentbehandling 26.11.14 28.11.14. Beate Aasen Bøe Lene Solhom Tamburstuen

Grunnkurs arkiv og dokumentbehandling 26.11.14 28.11.14. Beate Aasen Bøe Lene Solhom Tamburstuen Grunnkurs arkiv og dokumentbehandling 26.11.14 28.11.14 Beate Aasen Bøe Lene Solhom Tamburstuen IKA Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Rådgiving Depot Eies av 24 av 26 kommuner i Rogaland + noen interkommunale

Detaljer

Vestby kommune, Vestby hovedsogns fattigkommisjon/fattigvesen/forsorgsstyre. Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering

Vestby kommune, Vestby hovedsogns fattigkommisjon/fattigvesen/forsorgsstyre. Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering A - Møtebøker Fra 1951 felles for hele kommunen L0001 Møtebok 13.01.1815-16.08.1838 Felles for alle tre sogn L0002 Møtebok 21.01.1846-07.04.1881 L0003 Møtebok 04.10.1883-23.02.1910 Inneholder løse kladder

Detaljer

A - Forhandlingsprotokoller

A - Forhandlingsprotokoller A - Forhandlingsprotokoller L0001 Forhandlingsprotokoll 1928-1937 3/033/02/5 Rogaland Kredsforening for Naturfredning i Norge L0002 Forhandlingsprotokoll 1937-1946 3/033/02/5 Rogaland Naturfredningsforening

Detaljer

Harran kommune 1923-1963

Harran kommune 1923-1963 0 SENTRALADMINISTRASJONEN A = Møtebøker Formannskap/kommunestyre/ordfører 010.A.001 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1923 1931 C067.04.05 010.A.002 Formannskap Forhandlingsbok 1932 1940 C067.04.05 010.A.003

Detaljer

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l A-1040 A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1888-1986 Aa - Protokoller 1888-1986 Aaa - Drammen Lærerforening 1888-1916 Forhandlingsprotokoller, referentprotokoller, bestyrelsesmøter.

Detaljer

Retningslinje for klientmapper i sosialtjenesten

Retningslinje for klientmapper i sosialtjenesten Retningslinje for klientmapper i sosialtjenesten Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS Forord I 1999 ble retningslinje for klientmapper i sosialtjenesten ferdigstilt. Siden den gang

Detaljer

NORMALINSTRUKS. for arkivdepot i kommuner og fylkeskommuner. Gitt med hjemmel i arkivforskriften 5-12

NORMALINSTRUKS. for arkivdepot i kommuner og fylkeskommuner. Gitt med hjemmel i arkivforskriften 5-12 NORMALINSTRUKS for arkivdepot i kommuner og fylkeskommuner Gitt med hjemmel i arkivforskriften 5-12 Riksarkivaren 01.06.2002 1 1. Innledning 1.1 Hjemmel og avgrensning I henhold til forskrift til arkivloven

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjonærene i Aktiv Kapital ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2005 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Aktiv Kapital ASA således:

Detaljer

A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. 0001 Møtebok for styret 1908-1928

A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. 0001 Møtebok for styret 1908-1928 A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. 0001 Møtebok for styret 1908-1928 (bak: konto for statsbidrag 1913-1919) 0002 Møtebok for styret 1928-1961 0003 Møtebok for styret 1961-1986

Detaljer

Vadsø norsk finsk forening

Vadsø norsk finsk forening A-0001 Vadsø norsk finsk forening 1963-1983 2001-2016 Arkivkatalog 2010/2017 Innledning Om arkivet til Vadsø norsk-finsk forening Vadsø norsk-finsk forening har fått overlevert foreningens arkiv fra stiftelsen

Detaljer

SVOLVÆR TRANSPORTARBEIDERFORENING

SVOLVÆR TRANSPORTARBEIDERFORENING SVOLVÆR TRANSPORTARBEIDERFORENING INNLEDNING... 204 Om arkivskaper... 204 Om arkivet... 204 ARKIVFORTEGNELSE 1913-1982... 205 Møteprotokoller 1913-1982... 205 Svolvær Kul-, Kai- og Transportarbeiderforening

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes 1. mars 2010, klokken 16.30 i Thon Conference

Detaljer

Proveniens: Gave fra foreningen (overført fra dep. nr. 41), 2/9 1981. Supplement står på Dora. Se egen registratur

Proveniens: Gave fra foreningen (overført fra dep. nr. 41), 2/9 1981. Supplement står på Dora. Se egen registratur Privatarkiv nr. 81 Trøndelag tannlægeforenings arkiv 1896.Foreningen får navnet Det Trondhjemske Tandlægeforbund 1901 Foreningen får navnet Trondhjems Tandlægeforening 1902 Den Nordenfjeldske Tandlægeforening

Detaljer

A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L Møtebok Skoleråd/Lærerråd Møtebok Styret

A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L Møtebok Skoleråd/Lærerråd Møtebok Styret A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. 0001 Møtebok Skoleråd/Lærerråd 1935-1959 1935-1948: Tekniske Aftenskolen/Lærlingeskolen 0002 Møtebok Styret 1947-1958 1947-1948: Yrkesskolen

Detaljer

FORORD. Arkivmaterialet etter Kristiansand oppgjørsnemnd består av og tar for seg krigsskadeerstatninger og tildeling av herreløse radioapparater.

FORORD. Arkivmaterialet etter Kristiansand oppgjørsnemnd består av og tar for seg krigsskadeerstatninger og tildeling av herreløse radioapparater. FORORD Midlertidig lov av 25. april 1947 bestemte at det skulle kunne gis erstatning for en lang rekke tap og skader som skyldtes 2.verdenskrig, for eksempel tap av eiendom, tapt arbeidsfortjeneste og

Detaljer

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Foreslått vedtatt av generalforsamlingen 19. april 2012 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Navn og forretningskontor Selskapets navn er Gjensidige Forsikring ASA. Selskapet

Detaljer

Katalog i ASTA og papirbasert katalog - eller mikrofilmversjon

Katalog i ASTA og papirbasert katalog - eller mikrofilmversjon Arkiv: Ragnar Schjølberg Arkivskaper: Ragnar Schjølberg Arkiv i Nordland Arkivskaper: Ragnar Schjølberg Arkivskapernummer: NA099 Tidsrom: 1895(ca.) - 1985(ca.) Samfunnssektor: Privat Arkivskapertype: Bedrift

Detaljer

Ordningskurs - fra kaos til orden

Ordningskurs - fra kaos til orden Ordningskurs - fra kaos til orden Gaute Chr. Molaug Yngve Schulstad Kristensen KUBEN 24.10.2017 Kursplan Tid Hva 09:00-09:20 Introduksjon - litt om oss - litt om dere/erfaringsutveksling 09:20-09:45 Krav

Detaljer

Acb - Møtebøker for arbeidsutvalg for foreldrerådet 1972 Serien inneholder referat fra arbeidsutvalgets møter.

Acb - Møtebøker for arbeidsutvalg for foreldrerådet 1972 Serien inneholder referat fra arbeidsutvalgets møter. Arkivliste for Ulsetskogen skole (A-3779), se vedlegg. A - Møtebøker 1991-1995 Aa - Møtebøker for samarbeidsutvalget 1972-1995 Serien inneholder referat fra samarbeidsutvalgets møter. Samarbeidsutvalget

Detaljer

BYGGMESTER GUNNAR B. FYNBO ARKIVKATALOG 1949-1992

BYGGMESTER GUNNAR B. FYNBO ARKIVKATALOG 1949-1992 VAML001438 BYGGMESTER GUNNAR B. FYNBO ARKIVKATALOG 1949-1992 Vadsø museum- Ruija kvenmuseum 2002 2 Innhold Om arkivet til byggmester Gunnar B. Fynbo... 3 Arkivet... 3 Protokoller... 4 Hovedbøker... 4 Rubrikkprotokoller...

Detaljer

Vår ref. 00/3630 A: 48/443 KVITTERING: AVLEVERING AV ARKIVER ETTER STATENS NATURSKADEFOND. Avleveringen utgjør til sammen 89 hyllemeter.

Vår ref. 00/3630 A: 48/443 KVITTERING: AVLEVERING AV ARKIVER ETTER STATENS NATURSKADEFOND. Avleveringen utgjør til sammen 89 hyllemeter. ARKIVVERKET RIKSARKIVET Statens landbruksforvaltning Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo Statens landbibrvaltning Ark vay 16 DES 2002 io Ajour: Sekslype: Deres ref. Stiftelsen ASTA 02/00 Vår ref. 00/3630 A:

Detaljer

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA (org nr.: 998 997 801) Sist endret 22.03.2017 1-1 Komplett Bank ASA er et allmennaksjeselskap. Bankens forretningskontor (hovedkontor)

Detaljer

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Navn og forretningskontor Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Vedtatt av generalforsamlingen (6. april 2017) Selskapets navn er Gjensidige Forsikring ASA. Selskapet er

Detaljer

Retningslinjer for klientmapper i barnevernet

Retningslinjer for klientmapper i barnevernet Interkommunalt Arkiv Finnmark Retningslinjer for klientmapper i barnevernet Interkommunalt arkiv Finnmark, Alta, Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Hammerfest, Hasvik, Karasjok / Karasjoga gielda, Kvalsund,

Detaljer

Interkommunalt Arkiv for Møre og Romsdal (IKA) er ei felles rådgjevings-og depotteneste for fylkeskommunen og alle kommunane i fylket

Interkommunalt Arkiv for Møre og Romsdal (IKA) er ei felles rådgjevings-og depotteneste for fylkeskommunen og alle kommunane i fylket Interkommunalt Arkiv for Møre og Romsdal (IKA) er ei felles rådgjevings-og depotteneste for fylkeskommunen og alle kommunane i fylket Fagansvarlege for avlevering Vibeke S. Lunheim Rådgjevar/Arkivar vibeke.lunheim@ikamr.no

Detaljer

BYARKIVET en kilde til kunnskap

BYARKIVET en kilde til kunnskap BYARKIVET en kilde til kunnskap 1 Byarkivets åpningstider Vi har åpen lesesal hver tirsdag 09.00 15.00 og er tilgjengelig for veiledning pr. telefon, e-post og brev. Alltid på nett Byarkivet har egne internettsider

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling

Innkalling til ordinær generalforsamling Skreddervn. 9, 1537 Moss Tlf. 69 27 96 70, fax 69 25 81 49 www.wrs.no Foretaksnr. NO 979 498 748 Moss, 16. juni 2004 Til aksjonærene i Wireless Reading Systems Holding ASA Innkalling til ordinær generalforsamling

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842)

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MEDSAFE ASA (Org. nr.: 976 800 842) 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Styret innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling i Medsafe

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Torsdag den 22. mai 2014 kl. 14.00, i selskapets lokaler, 5 etasje,

Detaljer

REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Heading for the future... REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Heading for the future... REM OFFSHORE ASA - INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 11.MAI 2010 Til aksjonærer i Rem Offshore ASA INNKALLING

Detaljer

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. Aa - Hovedstyret L0001 Hovedstyret Forhandlingsprotokoll 1908-1912 3/031/03/2 en mangler i arkivet L0002 Hovedstyret Forhandlingsprotokoll

Detaljer

Trondhjems fiskeriselskab

Trondhjems fiskeriselskab Privatarkiv nr. 25 ObjID: 81b008442 Trondhjems fiskeriselskab Selskapet ble opprettet i 1880 av b.l.a konsul Claus Berg. I 1888 ble det vedtatt å opprette et fiskerimuseum og det ble til det formål samlet

Detaljer

NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG

NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG INNLEDNING...740 Om arkivskaper...740 Om arkivet...741 ARKIVFORTEGNELSE 1946-1984...742 Møteprotokoller 1948-1984...742 Tromsø Lag - årsmøter, styremøter,

Detaljer

VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK.

VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK. VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Hønefoss Sparebank er opprettet den 6. mai 1876. Sparebanken skal ha sitt sete i Ringerike kommune. Den har til formål å fremme

Detaljer

A Finnmarks Vel Arkivkatalog

A Finnmarks Vel Arkivkatalog A-0015 Finnmarks Vel 1945-1950 Arkivkatalog 2011 2 INNHOLD INNLEDNING... 3 Om Finnmarks Vel... 3 Om arkivet... 3 ARKIVFORTEGNELSE... 4 KORRESPONDANSE OG SAKSDOKUMETER... 4 Korrespondanse og saksdokumenter

Detaljer

Retningslinjer for økonomiforvaltning og administrasjon i Norsk Folkehjelp

Retningslinjer for økonomiforvaltning og administrasjon i Norsk Folkehjelp Retningslinjer for økonomiforvaltning og administrasjon i Norsk Folkehjelp STYRETS OPPGAVER OG ANSVAR 1. Norsk Folkehjelps lag og regioner er å betrakte som økonomiske selvstendige enheter. Vedtak fra

Detaljer

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1863-2008

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1863-2008 A-1024 Klausul: Total 60 år - Arkivloven 16 Deponeringsvilkår A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1863-2008 Aa - Styremøter og generalforsamlinger 1863-2004 I arkivet finnes

Detaljer

ØYGARDEN KOMMUNE DELEGERT SAK

ØYGARDEN KOMMUNE DELEGERT SAK ØYGARDEN KOMMUNE DELEGERT SAK SAKSGANG R.f. Styre, råd, utval m.v. Møtedato Saksnr DRS Delegert rådmannskontoret 26.01.2011 006/11 Arkiv: K1-069 Arkivsaknr: 08/896-20 DEPOT - PRIVAT ARKIV - ØYGARDEN KOMMUNE

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i Thon Conference Centre Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i Thon Conference Centre Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo. Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes mandag den 15. juni 2009, klokken 1630 i Thon Conference

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Xxxxx (KI Ident) Aksjeeiers fullstendige navn Ref. nr. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA holdes på: Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo

Detaljer

0.SENTRALADMINISTRASJONEN

0.SENTRALADMINISTRASJONEN 0.SENTRALADMINISTRASJONEN A = Møtebøker 010.A.1 Møtebok 02.01.1872 04.06.1901 010.A.2 Do. 26.08.1901 29.05.1914 010.A.3 Do. 16.06.1914 30.04.1926 010.A.4 Do. 02.06.1926 10.10.1934 010.A.5 Do. 25.10.1934

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR AVLEVERING AV KOMMUNALE ARKIVER TIL BERGEN BYARKIV

RETNINGSLINJER FOR AVLEVERING AV KOMMUNALE ARKIVER TIL BERGEN BYARKIV RETNINGSLINJER FOR AVLEVERING AV KOMMUNALE ARKIVER TIL BERGEN BYARKIV (Retningslinjene er utarbeidet 9.4.1999 med hjemmel i Forskrift om offentlege arkiv 11.12.1998 5-1 - 5-12 og vedtak i Hovedutvalg for

Detaljer

Privatarkiv nr. 64. Trondhjems tekniske læreanstalts elevforening (TTLE)

Privatarkiv nr. 64. Trondhjems tekniske læreanstalts elevforening (TTLE) Privatarkiv nr. 64 Trondhjems tekniske læreanstalts elevforening (TTLE) Skolen ble startet i 1870 og nedlagt i 1915. Se ogsfi bibliotekets manuskriptsamling. Noe materiale fra skolens administrasjon er

Detaljer

BERGENS PRIVATBANKS RØTTER

BERGENS PRIVATBANKS RØTTER BERGEN BANK MANGE BEKKER SMÅ GJØR EN STOR Å Av Svein Røer og Leif Bjornes Ovennevnte tittel er hentet fra 150 års jubileet til Bergen Bank i 1980, og gir et meget godt bilde på hvordan en storbank blir

Detaljer

Informasjonsstyringssystem KanJa Nome AS

Informasjonsstyringssystem KanJa Nome AS Informasjonsstyringssystem KanJa Nome AS 1. Hensikt a. at nødvendig dokumentasjon blir utarbeidet og oppbevart på en forsvarlig måte b. at ansatte, interesseparter og publikum har relevant informasjon

Detaljer

Reglene ble fastsatt av Nif til å gjelde fra 1. januar 1999 og er vedtatt av styret i Lillehammer Ro- og kajakklubb 5. mars 2008

Reglene ble fastsatt av Nif til å gjelde fra 1. januar 1999 og er vedtatt av styret i Lillehammer Ro- og kajakklubb 5. mars 2008 Regnskaps og revisjonsregler i Lillehammer Ro- og kajakklubb Utdrag av regler fastsatt av NiF angående føring av regnskap, revisjon av regnskap, revisors rapportering, kontoplan for klubben og eksempel

Detaljer

Instruks for deponering for personregistermateriale

Instruks for deponering for personregistermateriale Av IKA Finnmark IKS 2012 Instruks for deponering for personregistermateriale IKA Finnmark IKS, Alta, Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Hammerfest, Hasvik, Karasjok / Karasjoga gielda, Kvalsund, Loppa, Måsøy,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknader til innkalling eller saksliste Merknader:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknader til innkalling eller saksliste Merknader: Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2011 Tid: 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Rådmann, kontorsjef Janne Andreassen,

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA

STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA 1. FORMÅL - UNNTAK 1.1 Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Serodus ASA. 1.2 Styret

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl i selskapets lokaler i Brynsalleen 2, Oslo.

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl i selskapets lokaler i Brynsalleen 2, Oslo. Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 15.februar 2006 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl. 16.30 i selskapets

Detaljer

UTSKRIFT AV PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BN Bank ASA

UTSKRIFT AV PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BN Bank ASA UTSKRIFT AV PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BN Bank ASA Den 21. april 2010 ble det holdt ordinær generalforsamling i BN Bank ASA ved bankens hovedkontor i Trondheim. Generalforsamlingen ble åpnet

Detaljer

Seriesign. Arkivskaper: Innhold: Fra: Til: Hylle: Oppbev. Merknad: Oversikt over de sittende repr.i kommunens ulike

Seriesign. Arkivskaper: Innhold: Fra: Til: Hylle: Oppbev. Merknad: Oversikt over de sittende repr.i kommunens ulike Seriesign. Arkivskaper: Innhold: Fra: Til: Hylle: Oppbev. Merknad: Oversikt over de sittende repr.i kommunens ulike mappe- 010.001 Inderøy kommunestyre styrer 1956? 1973 377.7.7 system 010.A.001 Kommunestyret

Detaljer

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i AKVA group ASA onsdag 7. mai 2014 kl 17:00 i selskapets lokaler i Nordlysveien 4 i Bryne. Stemmesedler

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i NRC Group ASA Onsdag den 2. desember 2015 kl. 12:00, i selskapets

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INSTABANK ASA. 4. oktober 2017 kl

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INSTABANK ASA. 4. oktober 2017 kl INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I INSTABANK ASA 4. oktober 2017 kl. 14.00 Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Instabank ASA (Selskapet), 4. oktober 2017 kl. 14.00

Detaljer

A - Møtebøker Serien er komplett i angitt tidsrom

A - Møtebøker Serien er komplett i angitt tidsrom Deler av arkivet/enkeltdokumenter er klausulert i 60/100 år A - Møtebøker Serien er komplett i angitt tidsrom L0001 Møtebok 13.04.1859-03.12.1889 Inneholder også løse trykte eksemplarer av lov om almueskoler

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525)

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling på selskapets kontor i Karenslyst allè 8 B i Oslo den 28.06.2013 fra

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

IKAMR er ei felles rådgivings -og depotteneste for alle kommunane i Møre og Romsdal og for Fylkeskommunen

IKAMR er ei felles rådgivings -og depotteneste for alle kommunane i Møre og Romsdal og for Fylkeskommunen IKAMR er ei felles rådgivings -og depotteneste for alle kommunane i Møre og Romsdal og for Fylkeskommunen Vibeke Solbakken Lunheim, arkivar med hovudansvar for eldre arkiv Guro Flø, arkivar med hovudansvar

Detaljer

SLUTTSEDDEL. Drammen kommune (org. nr ) og Ticon Eiendom AS (org. nr )

SLUTTSEDDEL. Drammen kommune (org. nr ) og Ticon Eiendom AS (org. nr ) SLUTTSEDDEL Kjøperne: Drammen kommune (org. nr 939 214 895) og Ticon Eiendom AS (org. nr 987 238 674) Selger: Ticon Utvikling AS (org. nr 993 229 970) Selskap: Antall aksjer: Marienlyst Utvikling AS (org.

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling

Innkalling til ordinær generalforsamling Til aksjeeierne i Tromsø, 05.06.2014 Innkalling til ordinær generalforsamling Styret i ( Selskapet ) innkaller med dette til ordinær generalforsamling: Tid: 19. juni 2014 kl. 12.00 Sted: I Ayanda AS lokaler

Detaljer

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK Vedtatt 11.09.2014 KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. Odal Sparebank er opprettet 27. januar 1877. Odal Sparebank skal ha sitt hovedsete

Detaljer

GENERALFORSAMLINGEN. Torsdag 16. juni 2011 kl. 1400. i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim

GENERALFORSAMLINGEN. Torsdag 16. juni 2011 kl. 1400. i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim GENERALFORSAMLINGEN Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA innkalles til ordinær generalforsamling Torsdag 16. juni 2011 kl. 1400 i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim Til behandling

Detaljer

3-3 Kommunestyrets valg til forstanderskapet. Gildeskål kommunestyre velger hvert fjerde år 3 medlemmer med 2 varamedlemmer.

3-3 Kommunestyrets valg til forstanderskapet. Gildeskål kommunestyre velger hvert fjerde år 3 medlemmer med 2 varamedlemmer. VEDTEKTER side 1 av 5 Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål Gildeskål Sparebank er opprettet den 30. september 1882. Sparebanken skal ha sitt sete i Gildeskål kommune.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REPANT ASA. Kl 17.00, 7 desember ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER PER KVERNELAND

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REPANT ASA. Kl 17.00, 7 desember ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER PER KVERNELAND Til aksjonærene i Repant ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i REPANT ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Repant ASA Kl 17.00, 7 desember 2006 i selskapets lokaler

Detaljer