wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe [ARKIVKATALOG yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe [ARKIVKATALOG yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh"

Transkript

1 wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe [ARKIVKATALOG yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh Arkivkatalog lzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx for GMA 7/13, Aks. 2013/ Arkiv av AS (Vest)Finmarkens Privatbank bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn Den norske Bank i qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Daniela Kötter, M.A., Gjenreisningsmuseet iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjk xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwej yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui pasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfgh 0 0

2 Innhold Forord 2 Klausul 4 Innledning 5 Arkivskaper 5 Arkiv 6 Innholdsfortegnelse 7 A Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller og lignende 7 B Kopibøker 7 C Journaler og overgripende registre 7 E Sak- og korrespondansearkiv 7 E Sak- og korrespondansearkiv av Banksjefen 8 E Sak- og korrespondansearkiv, allmenn 8 F Spesialserie, protokoller av hvelv / safe 8 F Spesialserie, eksterne forretninger 8 F Spesialserie, diverse andre ringpermer 8 F Spesialserie Sluttprøve 8 F Spesialserie Interna 8 F Spesialserie Rest 9 F Spesialserie Den norske Bankforening og Forretningsbankene 9 F Spesialserie Øvelsen om anvisningssystemet 9 F Spesialserie DnC Filial Lakselv 9 F Spesialserie DnC Filial Kirkenes 9 F Spesialserie DnC Filial Alta 9 F Spesialserie DnC Filial Kvalsund 9 F Spesialserie Karasjok 9 F Spesialserie Regnskap Kirkenes og Alta Privatbank 9 F Spesialserie Evakuering 9 F Spesialserie forskjellige type kort 9 F Spesialserie Ikke tilordnede dokumenter og diverse 9 P Personalforvaltning, medlemmer 9 Q Eiendomsforvaltning, inventar 10 R Regnskap T Kart og tegninger 11 U Fotografier, film, lydopptak W Gjenstander 12 X Egenproduserte trykksaker (bankbransjen) 12 Z Referansemateriell 12 Arkivliste 13 Gjenreisningsmuseets arkivalialiste side Registre 14 Vedlegg 14 1

3 Forord Våren 2013 ble Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms kontaktet av DnB i om en mulig overtakelse av arkivmateriale. Forespørselen kom fra banksjef for Bedriftsmarked Jens-Bernhard Thomassen. Etter en faglig vurdering av fagpersonalet ble det bestemt at Museene for Kystkultur og Gjenreisning IKS, avd. Gjenreisningsmuseet kunne ta imot materialet som gave og at gjenstandskonservator Daniela Kötter ville ta seg av jobben. Etter en befaring i juni 2013 begynte jobben med å grovsortere arkivmaterialet. Materialet ble deretter inventarisert og nedpakket i egnete transportesker i arkivskaperens lokaler. Omkostninger i forbindelse med transport og emballasje ble dekket av Gjenreisningsmuseet. Utover året ble arkivet grovordnet, dvs. at arkivserier ble skilt fra hverandre. Ordningsgradene i forskjellige deler av arkivet varierte sterkt. Noen serier var enkle å ordne, for eksempel kassabøker og liknende. Andre, mer omfangsrike serier med mange enkeltdokumenter, kunne bare grovsorteres, ikke finordnes. Dette var pga. kapasitetshensyn. Forfatteren bestrebet seg på å gjennomføre arbeidet innen arkivvitenskapens rammer. Materialet ble ordnet i serier etter det allmenne arkivskjemaet. Denne ordningen ble innført i Gjenreisningsmuseets arkivliste som per i dag er det eneste registreringsverktøyet for arkivmaterialet i form av en Word-fil. Selv om enkelte dokumenter, bøker, ord osv. er søkbare gjennom det, ser forfatteren et tydelig behov for at det jobbes med arkivmaterialet på en mer profesjonell måte. Hele arkivet skulle gjennomgås mer nøyaktig og med et spesielt fokus på det historiske. En slik gjennomgang bør utføres av en person med fundert kunnskap om finansvesenet. Personen skulle ha kunnskap om fagspesifikk vokabular, rutiner og systematikk i bankbransjen i tidsperioden arkivet omfatter. Serier bør undersøkes og finordnes etter profesjonell standard og registreringen gjøres i et egnet program. Per i dag, i det begynnende år 2014, er arkivet stort sett emballert i arkivesker. Storformatbøker oppbevares liggende, bøker og ringpermer stående i hylle. Gjenstander er pakket i esker, fotografier emballert i fotokonvolutter. Alt ble merket enhetlig. Arbeidet ble gjort på konservatorisk forsvarlig og påpasselig måte med de materielle og tidsmessige ressurser som var til rådighet. 2

4 Eksempler på hvordan bankens arkiv er oppbevart per desember 2013 i Gjenreisningsmuseets arkiv. Tunge bøker lagres liggende med syrefritt papir som mellomlag. Fotografisk materiale er lagret i egnede konvolutter. Disse blir, i likhet med enkeltdokumenter, oppbevart i mapper. Mapper og hefter er ordnet i arkivesker. Enkelte dokumenter er på grunn av format eller tilstand lagret liggende i arkivesker i A3-format. Tegninger er lagret separat på brett i reol 7 (ikke avbildet). 1 1 Alle bilder: Daniela Kötter, Museene for Kystkultur og Gjenreisning IKS,

5 Klausul Det ble ikke avtalt spesielle klausuleringskrav utover det som er forankret som hjemmel i lovgivning. Både arkivskaperen og arkivinstitusjonen samtykker i det gjennom undertegning av avleveringsavtalen der det heter: «Serier eller arkivstykker tilhørende arkivet vil bli klausulert ved behov i samsvar med bestemmelsene i forvaltningsloven eller i særlover 2, men ikke før noen ønsker å bruke dokumentene. Arkivinstitusjonen overtar ansvaret for at sensitivt materiale i arkivet ikke blir gjort kjent for uvedkommende. Samtidig vil tilgangen ikke begrenses i større utstrekning eller for lengre tid enn nødvendig. Taushetsplikten i henhold til forvaltningsloven 3 bortfaller generelt etter 60 år, i noen tilfeller senere. Myndigheten til å gi adgang til klausulerte deler av arkivet gis av givers styreorgan som kan ta beslutningen på kort varsel. Ut over dette vil arkivskaperens interesser bli ivaretatt av arkivinstitusjonen.» 4. 2 For eksempel statistikkloven. 3 Forvaltningsloven 13 c. 4 Avleveringsavtalen finnes vedlagt. 4

6 Innledning Arkivskaper Det kan kort gis følgende opplysninger om bankens historie og struktur A/S Finmarkens Privatbank ble etablert i 1916 i Alta Privatbank ble etablert som filial av A/S Finmarkens Privatbank Banak Privatbank ble etablert som filial av A/S Finmarkens Privatbank Sammensluttning av A/S Finmarkens Privatbank inklusive filialer med Den norske Creditbank Den norske Creditbank fusjonerer med Bergen Bank A/S under navnet Den norske Bank 1999 Den norske Bank fusjonerer med Postbanken i 1999 under navnet Den norske Bank ASA Den norske Bank ASA fusjonerer med Gjensidige NOR Sparebank under navnet DnB NOR Bank. Kirkenes Privatbank ble etablert som filial av A/S Finmarkens Privatbank. Likeså ble det etablert en filial i Kvalsund med ukjent opprettelsesår. Disse opplysninger vil finnes i banken ved nærmere innsyn. Ved bearbeiding av bankens arkiv kunne man inntil nå få innsyn i en del av arkivskaperens historikk og biografi. Forskjellige logoer, variert utformete skrift og vekslende personer i ledende stillinger ga gode holdepunkter for strukturering og systematisering, men vil gi enda mer informasjon ved utdypende bearbeiding. Ved bruk av større tidsmessige ressurser vil man kunne opparbeide en detaljert og innholdsrik bedriftshistorie. Selv om det inntil nå kunne jobbes kun overfladisk med arkivets historiske innhold kan det fastslås at arkivet har en høy relevans for lokalhistorien i Finnmark siden det omfatter materiale fra det hele 20. århundre. Det finnes blant annet beretninger fra krig, evakuering og gjenreisningstid som i høyeste grad er relevant for og hele fylket. Det er ikke utelukket at det finnes flere dokumenter i arkivet hvis relevans ikke kommer fram i den utarbeidete arkivlisten per i dag. Potensialet av bankens arkiv er stort og en utførlig fordypning og detaljert bearbeiding virker svært lønnsomt. En bearbeiding vil være verdifull for forståelsen av den økonomiske utvikling av Finnmark i forskjellige epoker både innenfor den private sektoren og på forretningssektoren. 5 Denne Informasjonen og de etterfølgende opplysninger i avsnittet er tatt fra «Forretningsbanker i Norge fra 1931», som ligger på , dokumentet finnes vedlagt. 5

7 Arkiv I bankens arkiv finnes det omtrent 320 bøker, 26 ringpermer, 80 mapper, 24 esker, 4 album og 401 fotografiske produkter av forskjellige type. Her framkommer ikke de utallige enkeltdokumenter. For å finne fram i arkivlisten må brukeren vite følgende særegenheter. Materiale som har forskjellige filialer, foreninger eller forretninger som arkivskaper ble ansett som en del av Bankarkivet på samme måte som arkivmateriale som har opphavet i de forskjellige perioder av bankens egen historie med forskjellige navn. Der det var mulig og hensiktsmessig er titler av bøker eller dokumenter brukt som seriebetegnelse for arkivlisten. Her brukes samme skrivemåten som på arkivmaterialet. Med dette opprettholdes det bestående ordningssystemet fra arkivskaperen slik at sammenheng og autentisitet bevares. Åpenbar samhørighet av material med samme eller like titler førte til en gruppering i serie som ble oppkalt etter tittelen. Seriene er underordnet allment arkivskjema. Samhørighet kommer ofte fram gjennom samme type bok, format eller liknende. Innenfor en serie ble materialet ordnet kronologisk så fremt det var mulig og hensiktsmessig. Det ble ansett som hensiktsmessig i enkelte tilfeller heller kun å ha en bok i serien enn å slå den sammen med andre. Dette for å vise at det er en bok med unikt innhold. Rekkefølgen i arkivliste gjengir, på grunn av de logistiske mulighetene på museet og mangel på plass, rekkefølgen i det materialet ble ordnet. I innholdsfortegnelsen ble seriene oppført etter allment arkivskjema som skal forenkle orientering ved et manuelt søk i arkivet. Gjengivelse av datoer er tilpasset skrivemåten DD. MM. ÅÅÅÅ for å øke oversiktligheten og for å gjøre dem mer søkbare. Spesialserie rest ble opprettet for dokumenter som ikke kunne tilordnes en annen serie og bør alltid sjekkes når man leter etter noe bestemt i arkivet. Fotografisk materiale får tresifrede numre for å gjøre det gjenfinnelig. Disse numrene skal beholdes helt til de blir innlemmet i Gjenreisningsmuseets fotosamling med GMF-numre. Inntil da kalles de BAF.001 (Bankens Arkiv Foto) til BAF.999. Bildene blir ikke ordnet kronologisk og det blir kun angitt mål, farge eller sort/hvit og en kort beskrivelse for å kunne kjenne dem igjen. Fotografiene er ordnet etter motivgruppe, men med prioritet på å bevare grupperingene skapt av arkivskaperen gjennom for eksempel fotolommer. 6

8 Innholdsfortegnelse Sidetallene refererer til Gjenreisningsmuseets arkivliste i januar 2014, som er gjengitt i kapittel «Arkivliste» A Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller og lignende Protokoll for representantskapsmøte / møtebok: Protokoller for styremøte angående lån Styreprotokoller / Styresaker Styreprotokoller / Styresaker Styresaker, ringpermer Protokoller for kontrollkomiteen Protokoll for funksjonærer Korrespondanse- og saksdokumenter angående representantskap og diverse Styresaker Mapper og enkeltdokumenter, grovordnet Mapper og enkeltdokumenter, grovordnet Mapper og enkeltdokumenter, grovordnet Mapper og enkeltdokumenter, grovordnet Om distriktsråd Styresaker Andre B Kopibøker Utkvitt 1977/78/ C Journaler og overgripende registre Kassajournaler, storformatbøker Memorial journaler, storformatbøker Kassa- og Memorialjournaler, storformatbøker Kontrollbøker Bankremisser / Journaler Journal for A.S. Finmarkens Privatbank nr E Sak- og korrespondansearkiv Hovedbokføring

9 E Sak- og korrespondansearkiv av Banksjefen Telefax Sosiale anledninger Saker og korrespondanser, kronologisk Saker og korrespondanser, kronologisk Saker og korrespondanser, kronologisk Saker og korrespondanser, kronologisk Saker og korrespondanser, kronologisk E Sak- og korrespondansearkiv, allmenn Saker og korrespondanser, kronologisk Saker og korrespondanser, kronologisk F Spesialserie, protokoller av hvelv / safe Panserhvelvprotokoller Serviceboks-protokoller F Spesialserie, eksterne forretninger Regnskap av / Reindalen Alpinklubb / Alpinsenter, brune bøker I/S Isbjørnhallen F Spesialserie, diverse andre ringpermer Fusjon A/S FP / DnC Beredskap DnC Bankhåndbok Arkivhåndbok Bank/ IDA Om Isbjørnhallen, F Spesialserie Sluttprøve 47 konvolutter 174 F Spesialserie Interna Enkeltdokumenter Enkeltdokumenter Enkeltdokumenter Enkeltdokumenter Enkeltdokumenter Enkeltdokumenter uten datomerknad 176 8

10 F Spesialserie Rest Enkeltdokumenter Enkeltdokumenter uten datomerknad 178 F Spesialserie Den norske Bankforening og Forretningsbankene Forskjellige dokumenter F Spesialserie Øvelsen om anvisningssystemet Brev med tillegg F Spesialserie DnC Filial Lakselv Forskjellige dokumenter F Spesialserie DnC Filial Kirkenes Mapper, enkeltdokumenter, kart F Spesialserie DnC Filial Alta Mapper, protokoller F Spesialserie DnC Filial Kvalsund Mapper, dokumenter, brev F Spesialserie Karasjok Dokumenter, mappe F Spesialserie Regnskap Kirkenes og Alta Privatbank Kirkenes Privatbank Alta Privatbank Bok / perm F Spesialserie Evakuering 13 enkeltdokumenter F Spesialserie forskjellige type kort Postkort Takkekort Spesielle kort med fotografier BAF.389 BAF F Spesialserie Ikke tilordnede dokumenter og diverse Konvolutter, mapper, diverse

11 P Personalforvaltning, medlemmer Lønn Org. Sikkerhet Fullmakt Innplassering Personal Q Eiendomsforvaltning, inventar Kronologisk blandede R Regnskap Regnskapsbøker, andre Serie 1 «Inkasso. Banktrekk. Retur.» Serie 2 «Innbetalt inkasso og banktrekk» Serie 3 «Innføring kontoblad» Serie 4 «Inkasso» Serie 5 «konto-kort» Serie 6 «fortegnelse over kontonumrene» Serie 7 «Sparebøsser» Serie 8 «Kasse II» Serie 9 «sjekker» Aksjeprotokoller Aksjeprotokoller Kontobøker (?) Regnskapsbøker utenlandsk valuta Forskjellige protokoller og journaler Bankinterne protokoller Forfallsbøker Statusbøker Register Debitorer Pantobligasjoner Opptaksbøker Bankgirobøker Veksler Kvitteringsbøker Verdipapirer Bestillingsbok Fullmakter Remburser Garantier Kontrollbøker påbegynt Foliobøker

12 Kontobøker Kredittforespørsler Kredittoppsett Forskjellige saker i Ringperm Innfridde kontrakter Regnskap, blandede dekader Stikktall, utenlandske banker Terminal-Stenging Enkeltdokumenter om regnskap Enkeltdokumenter om regnskap Enkeltdokumenter om regnskap Makulerte Aksjebrev og tilhørende dokumenter 174 T Kart og tegninger Tegninger, plansjer U Fotografier, film, lydopptak Fotoalbumer DnB personal BAF.001 BAF Antagelig fra Barnedager 1984 BAF.008 BAF Bygging av Kvalsundbrua BAF.008 BAF Speidermøte BAF.025 BAF Festbankett BAF.028 BAF Barnearrangement og andre BAF.034 BAF Diapositiver fra Fotograf Hermansen BAF.047 BAF Forskjellige anledninger BAF.055 BAF Bilder som tilhører F Spesialserie DnC Filial Kirkenes BAF.074 BAF Fotballtur BAF.085 BAF Akekonkurranse og barnearrangement i banken 1978 / 1979 BAF.111 BAF Jubelbilder, på kontor og båter på sjøen BAF.138 BAF Busstur BAF.174 BAF DnC-skilt på bygget, barnearrangement, på ferga over Kvalsundet og sosial sammenkomst BAF.209 BAF Ombygging BAF.230 BAF Filial Kirkenes, barnearrangement og sosial sammenkomst BAF.232 BAF DnC Spareklubb, barnearrangement BAF.248 BAF Jul i banken og sosial sammenkomst av pensjonister BAF.259 BAF Møtevirksomhet BAF.274 BAF Ved Kvalsundbrua, gave, bankbygg og møte BAF Gruppebilder, fest i banken og robåter på sjøen BAF.296 BAF

13 Kontor, barnearrangement og fest BAF.302 BAF Eldretreff 1982 og barnedag med Mickey BAF.309 BAF I banken april 1981, aking 1979, dans 1980 og blomster overrekkes BAF.324 BAF Juletrefest 1982 BAF.346 BAF Besøk A/S Fabrikkdrift, Båtsfjord, BAF.367 BAF Banken BAF.371 BAF Jul med trekkspill og sang i banken BAF.383 BAF Negativer i lommer BAF.389 BAF Videokassett 194 W Gjenstander Lagringsmedier 197 Nøkler i konvolutt 197 Diverse 197 X Egenproduserte trykksaker (bankbransjen) Trykksaker As Finmarkens Privatbank Trykksaker DnC Trykksaker DnB Trykksaker Norges Bank Trykksaker Kreditkassen, Christiania Bank og Kreditkasse Trykksaker Sparebank Trykksaker Norges Postsparebank Trykksaker Bankenes Arbeidsgiverforening Trykksaker Den norske Bankforening og Forretningsbankenes Felleskontor Z Referansemateriell Avisutklipp i bok Løse avisutklipp og uten datomerknad 202 Lover og regler Diverse referansemateriell og uten datomerknad 203 Bøker

14 Arkivliste Arkivlisten ble skrevet innenfor rammene for registrering av arkivmateriale som er etablert på Gjenreisningsmuseet. Det betyr at det i hvert stadium av registrering av bankens arkiv ble museets arkivliste brukt. Dette for å unngå unødvendig mange lister og for å begrense både arbeidsinnsats og sannsynlighet for feil. Etterfølgende finnes den delen av Gjenreisningsmuseets arkivalialiste per som beskriver. Sidetallene stemmer overens med originaldokumentet. 13

15 C Journaler og overgripende registre 7/13 DNB s Arkiv Kassajournaler, storformatbøker: Kassajournal nr.?9, påbegynt mars 1944 Kassajournal nr.2?, påbegynt januar 1947 Kassajournal nr.21, påbegynt september 1948 Kassajournal nr.22, påbegynt september bøker R4SBH4 / R4SBH5 Memorial journaler, storformatbøker: Memorial journal nr.??, påbegynt juli1943 Memorial journal nr. 20, påbegynt juli 1946 Memorial journal nr. 21, påbegynt september 1947 Memorial journal nr. 22, påbegynt august 1948 Memorial journal nr. 23, påbegynt juni 1949 Memorial journal nr. 24, påbegynt oktober 1954 Memorial journal nr. 25, påbegynt juni 1955 Memorial journal nr. 26, påbegynt desember 1955 Memorial journal nr. 27, påbegynt juli 1956 Memorial journal nr. 28, påbegynt januar 1957 Memorial journal nr. 29, påbegynt juli 1957 Memorial journal nr. 30, påbegynt juli 1958 Memorial journal nr. 31, påbegynt 6 bøker 7 bøker R4SBH6 R4SBH

16 C Journaler og overgripende registre 7/13 DNB s Arkiv Kassa- og Memorialjournaler, storformatbøker: Kassa- og Memorial journal nr. 23, påbegynt mars 1950 Kassa- og Memorial journal nr. 24, påbegynt september bøker R4SBH8 Kassa- og Memorial journal nr. 25, påbegynt februar 1951 Kassa- og Memorial journal nr. 26, påbegynt september bøker R4SBH9 Kassa- og Memorial journal nr. 27, påbegynt mars 1952 Kassa- og Memorial journal nr. 28, påbegynt oktober 1952 Kassa- og Memorial journal nr. 29, påbegynt mars bøker R4SCH1 Kassa- og Memorial journal nr. 30, påbegynt august bok R4SCH2 Kassa- og Memorial journal nr. 31, påbegynt januar bok R4SCH3 137 Kassa- og Memorial journal nr. 32, påbegynt september 1954 Kassa- og Memorial journal nr. 33, påbegynt september 1955 Kassa- og Memorial journal nr. 34, påbegynt september bøker R4SCH4 Kassa- og Memorial journal nr. 35, påbegynt september 1957 Kassa- og Memorial journal nr. 36, påbegynt desember bøker R4SCH5 Kassa- og Memorial journal nr. 5, påbegynt august bok R4SCH6

17 2013/ DNB 7/13 DNB s Arkiv A Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller og lignende Protokoll for representantskapsmøte / møtebok: Protokoller for styremøte angående lån: o Møtebok: o Møtebok: løse dokumenter o Møtebok: o Møtebok: o Møtebok: o Møtebok: o Møtebok: o Møtebok: o Møtebok: o Møtebok: o Møtebok: o Møtebok: o Møtebok: o Møtebok: bok 14 bøker R4SCH7 R4SCH7 138

18 2013/ DNB 7/13 DNB s Arkiv A Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller og lignende Styreprotokoller / Styresaker: Styresaksregister: fra 1974 til 1982 Styrevedtak Det norske Creditbank, 9600 : Styreprotokoll 1974 I, 1/1-30/6 Saker Styret 1974 II, 2. halvår 1974 Styret 1975 I, 1. halvår 1975 Styreprotokoll 1975 II, Den norske Creditbank 9601, Styresaker 1976 Styrevedtak, Styrevedtak, bøker R4SCH8 Styresaker, ringpermer: Styresaker 1978, 1979 (mørkeblått) Styresaker 1980, 1981 (mørkeblått) Styresaker 1982, 1983 (mørkeblått) Styresaker 1984, 1985 (svart) Styresaker 1986 (grønt) Styresaker-87 (mørkegrønt) Styreprotokoll Den norske Creditbanken 1/88 47/88 (blått) Styresaker fra Saknr. 48/88 Saknr. 91/88 (grønt) Fra Styresak 1/89 til og med Styresak 45/89 (rødt) Fra og med Styresak 46/89 (grønt) 10 ringpermer R4SCH8 139 Org. Styresaker fra 1/90 12/7-90, I (mørkgrønt) Org. Styresaker fra: 30/ /12-90, II (grønt) 2 ringpermer R4SCH9

19 2013/ DNB 7/13 DNB s Arkiv A Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller og lignende Styreprotokoller / Styresaker: Styreprotokoll for Lån Bevilget av banksjef en Styreprotokoll for Lån Bevilget av banksjef en Styreprotokoll for Lån Bevilget av banksjef en Styreprotokoll for Lån Bevilget av banksjef en Styreprotokoll for Lån Bevilget av banksjef i en Styreprotokoll for Lån Bevilget av banksjef i en Styreprotokoll for Lån Bevilget av banksjef i en Styreprotokoll for Lån Bevilget av banksjef i en Styreprotokoll for lån bevilget av banksjef i Den norske Creditbank, Styreprotokoll for Lån Bevilget av banksjef i en , muligens fra en annen filial 9 bøker R4SCH9 Hjelpeprotokoll for styre: diverse brev Forhandlingsprotokoll A/S Vestfinmarkens Privatbank: diverse dokumenter bok 1 bok R4SCH9 R4SCH9 140 Protokoller for kontrollkomiteen: Protokoll for Kontrollkomiteen: Forhandlingsbok for Kontrollkomiteen: fra til bøker R4SCH9 Protokoll for funksjonærer: Protokoll: bok R4SCH9

20 2013/ DNB 7/13 DNB s Arkiv A Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller og lignende Korrespondanse- og saksdokumenter angående representantskap og diverse: Boks 11, mapper 1964, Ny generalforsamling nytt innskytermøte 1965, Representantskapsmøte, Innskytermøte, Generalforsamling, Representantskapsmøte 1966, Representantskapsmøte, Innskytermøte, Generalforsamling, Representantskapsmøte 1967, Representantskapet, Innskytermøte, Generalforsamling, Representantskapet 1968, Representantskapet, Innskytermøte, Generalforsamling, Representantskapet 1969, Representantskapet, Innskytermøte, Generalforsamling, Representantskapet 1970, Representantskapsmøte, Innskytermøte, Generalforsamling, Representantskapsmøte 1971, Representantskapsmøte, Innskytermøte, Generalforsamling, Representantskapsmøte, Representantskapsmøte 1972, Representantskapsmøte, Innskytermøte, Generalforsamling, Representantskapsmøte 1973, Representantskapsmøte, Innskytermøte, Generalforsamling, Representantskapsmøte Representantskapsmøte (Det siste i A/S Finmarkens Privatbank) 11 mapper R4SCH Boks 12, mapper 1951 / 1952, Regnskap 1951 Repr.møter og Generalforsm. i , Representantskapsmøter Generalforsamling , Representantskapsmøter, Innskytermøte og Generalforsamling , Representantskapsmøter, Innskytermøte Generalforsamling , Representantskapsmøter, Innskytermøte Generalforsamling , Representantskapsmøter, Innskytermøte og Generalforsamling i , Representantskapsmøter, Innskytermøte og Generalforsamling i , Representantskapsmøter, Innskytermøte og Generalforsamling i , Representantskapsmøter, Innskytermøte og Generalforsamling , Representantskapsmøter, Innskytermøte og Generalforsamling , Representantskapsmøte, Innskytermøte, Generalforsamling, Representantskapsmøte 1963, Representantskapsmøte, Innskytermøte, Generalforsamling, Representantskapsmøte 1964, Representantskapsmøte, Innskytermøte, Generalforsamling, Representantskapsmøte 11mapper R4SCH10

21 2013/ DNB 7/13 DNB s Arkiv A Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller og lignende Korrespondanse- og saksdokumenter angående representantskap og diverse: Boks 13 Mappe merket «Depot nr Navn A/S Finmarkens Privatbank. DnC Den norske Bank» inneholder forskjellige Aksjebrev, andelsbevis, tegninger mm. Bilag i konvolutt: Bilag vedr. Representantskapsmøte generalforsamling og innskytermøte i 1951 Bilag vedrørende Representantskapsmøter, Innskytermøte og Generalforsamling i 1950 Bilag vedrørende Representantskapsmøter, Innskytermøte og Generalforsamling i 1949, Aksjeselsdkapet Finmarkens Privatbank Bilag vedrørende Representantskapsmøter, Innskytermøte og Generalforsamling i 1948, Aksjeselsdkapet Finmarkens Privatbank Bilag vedrørende Representantskapsmøter, Innskytermøte og Generalforsamling i 1947, Aksjeselsdkapet Finmarkens Privatbank I konvolutt: Kontrollkomiteen Finmarkens Privatbank. Papirer fra 1964 og tidligere, ikke systematisk ordnet R5SBH4 142

22 C Journaler og overgripende registre 7/13 DNB s Arkiv Kontrollbøker: Kontrollbok for kassen: Kontrollbok for kassen: Kontrollbok: Kontrollbok: Kontrollbok: Kontrollbok: Kontrollbok: ( ) Kontrollbok: Kontrollbok: Kontrollbok: ( ) Kontrollbok: Kontrollbok: Kontrollbok: Kontrollbok: Kontrollbok: Kontrollbok: Kontrollbok: Kontrollbok: Kontrollbok: Kontrollbok: Kontrollbok: Kontrollbok: Kontrollbok: Kontrollbok: Kontrollbok: Kontrollbok: Kassakontrollbok: Kassakontrollbok: ( ) Kassakontrollbok I: ( ) 29 bøker R4SCH9 R4SDH1 143

23 C Journaler og overgripende registre 7/13 DNB s Arkiv Bankremisser / Journaler: Bankremisser: Bankremisser: Bankremisser: Bankremisser Aksjeutbytte: bøker R4SDH1 R Regnskap Regnskapsbøker, andre: Saldoopptak for banker: påbegynt Saldobok Konto pro diverse: Saldobok Kpd: Saldobok K.K.: K:P:D: påbegynt (Saldobok) Kontrollbok for løsblader: påbegynt Kassekontrollbok: filial Kvalsund, påbegynt bøker R4SDH1 144

24 E Sak- og korrespondansearkiv Hovedbokføring: Hovedbok, påbegynt Hovedbok, påbegynt Hovedbok 1962, løse ark i 3 mapper Hovedbok, påbegynt 1965 Hovedbok, påbegynt 1970 Hovedbok, påbegynt 1971 Hovedbok 2, bilagt løse ark, påbegynt 1974 Hovedbok, ubrukt 7/13 DNB s Arkiv 8 bøker R4SDH2 Hovedbok med Taps- og Vinningskonto og Status for Aktieselskapet Finmarkens Privatbank, påbegynt Hovedbok med Taps- og Vinningskonto og Status for AS Finmarkens Privatbank, påbegynt bøker R4SDH2 Hovedbok Nr. 2 for A.S. Finmarkens Privatbank, mai 1936 januar brev fra Den Norske Bankforening, 1. des Avskrift, Sirkulære nr Hovedbok nr. 3: bøker R4SDH2 145

25 R Regnskap 7/13 DNB s Arkiv Serie 1 «Inkasso. Banktrekk. Retur.»: Inkasso Retur: påbegynt Inkasso. Banktrekk. Retur.: 1953 Inkasso. Banktrekk. Retur.: Inkasso. Banktrekk. Retur.: Inkasso. Banktrekk. Retur.: Inkasso. Banktrekk. Retur.: Inkasso, Banktrekk, Retur, Inkasso. Banktrekk. Retur.: Inkasso. Banktrekk. Retur.: Inkasso. Banktrekk. Retur.: Inkasso. Banktrekk. Retur.: Inkasso. Banktrekk. Retur.: Inkasso. Banktrekk. Retur.: Inkasso. Banktrekk. Retur.: Inkasso. Banktrekk. Retur.: Inkasso. Banktrekk. Retur.: Inkasso. Banktrekk. Retur.: påbegynt bøker R4SDH3 146 Serie 2 «Innbetalt inkasso og banktrekk»: Innbetalt inkasso: Innbetalt inkasso og banktrekk: Innbetalt inkasso og banktrekk: ( ) Serie 3 «Innføring kontoblad»: Innføring av kontoblad: ( ), «fortsettelse fra side 481 i Universalboka» Innføring kontoblad K.P.D.: påbegynt ( ) 3 bøker 2 bøker R4SDH3 R4SDH3

til daglig drift i hjelpekorpset

til daglig drift i hjelpekorpset -et hjelpemiddel til daglig drift i hjelpekorpset Side 1 av 65 For at et hjelpekorps skal fungere best mulig, bør det finnes dyktige administrative medlemmer som ivaretar den daglige driften slik at de

Detaljer

Kommunestyrets sakliste 25.03.03

Kommunestyrets sakliste 25.03.03 Page 1 of 44 Kommunestyrets sakliste 25.03.03 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.03.03Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Berlevåg kommune. Bistand til gjennomføring av gransking relatert til økonomiske disposisjoner i ØFAS

Berlevåg kommune. Bistand til gjennomføring av gransking relatert til økonomiske disposisjoner i ØFAS Berlevåg kommune v/ kontrollutvalget Bistand til gjennomføring av gransking relatert til økonomiske disposisjoner i ØFAS Oslo, 25. januar 2012 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de

Detaljer

Kassererveiledning Revidert 2014

Kassererveiledning Revidert 2014 Kassererveiledning Revidert 2014 1 NY KASSERER: SLIK KOMMER DU I GANG!... 6 2 KASSERERVETTREGLENE... 6 3 SJEKKLISTE VED INTERNREVISJON... 7 4 LOVER OG STATUTTER... 9 5 DITT ANSVAR I NTNUI... 9 5.1 GENERELT

Detaljer

BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING

BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING Forvaltningsrevisjon Gjennomført mai september 2001 Morten Mjølsnes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Aglaia Toften revisor Bærum kommunerevisjon, Pb. 62, 1300 Sandvika

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

til Lotteri- og stiftelsestilsynet vedr. gransking av stiftelsen Fadderbarnas Framtid

til Lotteri- og stiftelsestilsynet vedr. gransking av stiftelsen Fadderbarnas Framtid til Lotteri- og stiftelsestilsynet vedr. gransking av stiftelsen Fadderbarnas Framtid Oslo, 19. desember 2011 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt.

Detaljer

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2003

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2003 Til alle tillitsvalgte, foreldre og andre lokale helter som tar ansvar og gjør en stor innsats i Idrettslaget Sørfjell! Dere skal vite at uten deres store innsats hadde det ikke vært mulig å drive idrettslag

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014 Grant Thornton informerer Nr. 2/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Nå nærmer sommeren seg med stormskritt og for

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Skien Dalen Skipsselskap AS. Nome kommune. Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3

Skien Dalen Skipsselskap AS. Nome kommune. Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3 Skien Dalen Skipsselskap AS Nome kommune Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger...1 1.2 Metode...1 1.3 Høring...2 2 Fakta

Detaljer

NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND TILSLUTTET FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe)

NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND TILSLUTTET FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe) REFERAT FRA NRRS 47. GENERALFORSAMLING 2010 Vettre, 5.mars 7.mars 2010 Åpning av NRRs Generalforsamling 2010 og innledning ved president Christer Einvik. Da vil jeg ønske alle som er tilstede hjertelig

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

Retningslinjer for deltakermapper og opplæringsmapper ved Introduksjonssenteret

Retningslinjer for deltakermapper og opplæringsmapper ved Introduksjonssenteret Retningslinjer for deltakermapper og opplæringsmapper ved Introduksjonssenteret 1 FORMÅL... 4 VIRKEOMRÅDE... 4 DEFINISJONER... 4 PERSONREGISTRE... 5 OPPRETTING AV DELTAKERMAPPE (BRUN MAPPE, FLYKTNINGER)...

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2014 Grant Thornton informerer Nr. 3/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Vi håper alle våre lesere har nytt godt av

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2001

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2001 Til alle tillitsvalgte, foreldre og andre lokale helter som tar ansvar og gjør en stor innsats i IL Sørfjell! Dere skal vite at uten deres store innsats hadde det ikke vært mulig å drive idrettslag slik

Detaljer

HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE. Sist oppdatert desember 2010 av Medlemsregisteret. Håndbok for Fane2-ansvarlige i fagforeningene

HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE. Sist oppdatert desember 2010 av Medlemsregisteret. Håndbok for Fane2-ansvarlige i fagforeningene HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE Sist oppdatert desember 2010 av Medlemsregisteret FANE2 Versjon 22.12.2010 Side 1 av 104 Dette heftet baserer seg på tidligere "Rutinehåndbok" og "Brukerveiledning"

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Regnskap i Korpsdrift

Regnskap i Korpsdrift Regnskap i Korpsdrift Oppdatert pr. 14.3.2014 side 1 Innhold Regnskap i Korpsdrift... 1 Generelt om Regnskap i Korpsdrift... 3 Priser... 4 Forkunnskaper... 4 Før du går i gang... 4 Kontogrupper... 5 Kontoplan...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT UTESTÅENDE FORDRINGER, HERUNDER SOSIALE LÅN, I RE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT UTESTÅENDE FORDRINGER, HERUNDER SOSIALE LÅN, I RE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT UTESTÅENDE FORDRINGER, HERUNDER SOSIALE LÅN, I RE KOMMUNE 2006 UTARBEIDET AV 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 4 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET...

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer