Forsikringsrett װ Trine-Lise Forsikringens dekningsfelt. 3 װ Trine-Lise װ

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsikringsrett. 14.15-16 װ Trine-Lise Forsikringens dekningsfelt. 3 װ Trine-Lise װ 7. 26. 3"

Transkript

1 Forsikringsrett o Professor Trine Lise Wilhelmsen o Nordisk institutt for sjørett o no Trine-Lise Wilhelmsen 1 Nr Dato Tid Sted Foreleser Tema DN Trine-Lise Introduksjon Aud װ Trine-Lise Forsikringsavtalen װ Trine-Lise Forsikringens dekningsfelt װ Trine-Lise װ װ Trine-Lise Opplysnings- og omsorgspliktene װ Trine-Lise װ װ Trine-Lise Interessebegrepet og erstatningsberegning װ Jørgen Svartebekk Ulike tredjemenns rett etter avtalen װ װ Kaja de Vibe Malling R d i k t i 1

2 Forelesningsoversikt o Innledning. Forsikringsformer o Forsikringsavtalen o Dekningsfeltet I og II o Forutsetninger for ansvar I og II o Interesse, forsikringsverdi og erstatning Trine-Lise Wilhelmsen 3 1. Innledning o Hva er forsikring? o Risikoutjevning og risikospredning o Hvorfor forsikring? o Faget forsikringsrett o Rettskilder o Konfliktløsning Trine-Lise Wilhelmsen 4 2

3 1.1 Hva er forsikring? o Begrepet forsikring o ingen enhetlig definisjon o det sentrale: overta risiko mot vederlag o Salgsgjenstanden o Usikkerheten o om en begivenhet vil inntreffe o når begivenheten vil inntreffe o Risikohåndtering Trine-Lise Wilhelmsen 5 FORSIKRING = Overta risiko mot vederlag PREMIE OVERTA RISIKO Forsikringstaker Forsikringsselskap 3

4 PREMIEN Sikkerhetsmargin Administrasjon Fortjeneste Forventet skade Trine-Lise Wilhelmsen Risikoutjevning /spredning o Situasjonen for den enkelte forsikringstager o liten sannsynlighet for skade o stort tap hvis skade inntreffer o stor varians = stor risiko o Situasjonen for selskapet o store talls lov: spredningen i utfallene krymper med antallet forsikringstagere. Trine-Lise Wilhelmsen 8 4

5 Brannrisiko for en enkelt huseier 0,01% % Forventningsverdi: 50 Spredning = Brannrisiko for huseiere x Spredning = /- 10 % Forsikringspremie: /- : = 50 +/- Spredning = 0 50 Trine-Lise Wilhelmsen Hvorfor forsikring? o Skaper økonomisk trygghet o Virkemiddel for å kanalisere risiko i visse sektorer o Internasjonal pulverisering av katastrofeskader o Terrorangrep o Atomrisiko o Naturkatastrofer etc Trine-Lise Wilhelmsen 10 5

6 1.4 Faget forsikringsrett o Forsikringsavtalerett o Rettslig rammeverk o Avtalens oppbygning o Innholdet i avtalen o Foreldelse Trine-Lise Wilhelmsen Rettskilder Forsikrings virksomheten FVL Lovgiver Avtale FAL Forsikrings takere Trine-Lise Wilhelmsen 12 6

7 1.5 Rettskilder, lover o FAL 1989/69 o Avløser Nordisk FAL 1930 o En del nyere endringer o Annen relevant lovgivning o SKl o BAL o Ysl Trine-Lise Wilhelmsen Rettskilder, forarbeider o NOU 1983:56 o NOU 1987:24 o Ot prp nr. 49, 1988/89 Trine-Lise Wilhelmsen 14 7

8 1.5 Kilder: Forsikringsavtalen o Standardvilkår o Ensidig utformet o Vanlig i forbrukerforsikring og mindre næringsliv o Individuelt forhandlede vilkår o Skreddersøm for større virksomheter Trine-Lise Wilhelmsen Kilder: Forsikringsavtalen o Fremforhandlede standardvilkår o Nordisk Sjøforsikringsplan 2013 o Transportforsikring for varer 2004 o Karakteristiske trekk o Lang tradisjon o Alle parter representert i forhandlingene o Publiserte forarbeider Trine-Lise Wilhelmsen 16 8

9 1.5 Rettskilder: Praksis o Kan gjelde o Tolkning av FAL o Tolkning av avtaleklausuler o Rettspraksis o Nemndspraksis o Selskapspraksis o Annen kontraktspraksis Trine-Lise Wilhelmsen Konfliktløsning o Finansklagenemnda o Klagenemnd for tvisteløsning i finansavtaler o Opprinnelig opplegg: o Skade o Avkortning o I dag: Fire avdelinger Trine-Lise Wilhelmsen 18 9

10 Finansklagenemnda Finansklagenemnda Skade Person Eierskifte Bank Trine-Lise Wilhelmsen Konfliktløsning o Nemndsbehandlingen gjelder o Tolkning av avtalen og relevant lovgivning o Vurdering av aktsomhet og avkortning o Bevisvurdering o Nemndas avgjørelser veiledende Trine-Lise Wilhelmsen 20 10

11 2. Forsikringsformer o Inndeling etter bransjer o Partsforholdet på forsikringstager siden o Frivillig eller tvungen o Partsforholdet på forsikringsselskapssiden Trine-Lise Wilhelmsen Inndeling etter bransjer o FAL delt i to: o FAL del A Skadeforsikring o FAL del B Personforsikring o Begrunnelse: o Større beskyttelsesbehov i person o Gjelder særlig livsforsikring o Men også annen personforsikring o Forskjeller mht erstatningsberegning Trine-Lise Wilhelmsen 22 11

12 2.1 Skadeforsikring etter FAL o FAL 1-1 o Tingsforsikring o Driftsinteresseforsikring o Ansvarsforsikring o Annen forsikring som ikke er personforsikring o Kombinerte dekninger Trine-Lise Wilhelmsen Personforsikring etter FAL o Ulykkesforsikring o Død/medisinsk invaliditet/utgifter o Men: bare ulykke o Sykeforsikring o Livsforsikring o Sammensatt eller kombinert o Ren risikodekning Trine-Lise Wilhelmsen 24 12

13 2.1 Særlig om livsforsikring o Sammensatt eller kombinert forsikring o Langsiktig kontrakt o Inneholder spareelement o Må tegnes i livsforsikringsselskap o Strenge krav til selskapets økonomi Trine-Lise Wilhelmsen 25 Sammensatt livs forsikring Forsikringstid til fylte 70 år Forsikrede i live på 70 årsdagen: får forsikringsummen Ved død før 70 år = forsikringssummen utbetales til de etterlatte Trine-Lise Wilhelmsen 26 13

14 2.1 Særlig om livsforsikring o Ren risikodekning o Bare dødsrisiko o Ikke spareelement o Kan være o Langsiktig må tegnes i livsforsikringsselskap o Kortsiktig kan tegnes i skadeforsikringsselskap Trine-Lise Wilhelmsen 27 Ren risikodekning, langsiktig Ved død etter 70 år = ingen utbetaling 70 år = forsikringstiden løper ut Ved død før 70 år = forsikringssummen utbetales Trine-Lise Wilhelmsen 28 14

15 Ren risikodekning, 1 år Ved død etter forsikringsperioden = ingen utbetaling Forsikringstid 1 år - forsikringssummen utbetales ved dødsfall i perioden Trine-Lise Wilhelmsen Særlig om livsforsikring o Kapitalforsikring - utbetaling av engangsbeløp o Livrente - utbetaling av terminbeløp i viss periode eller livet ut o Dekning mot uførhet o Premiefritak ved uførhet o Uføreerstatning Trine-Lise Wilhelmsen 30 15

16 2.2 Mellom skade og person o Tegnes av skadevolder til fordel for en viss gruppe skadelidte = ansvarsforsikring o Skadelidte krav på erstatning uansett personlig ansvar for skadevolder = ulykkesforsikring o Eksempler: BAL/YFL Trine-Lise Wilhelmsen 31 BILANSVARET Forsikrings selskap Forsikringsavtale Erstatning Skadevolder Skadelidte Trine-Lise Wilhelmsen 32 16

17 2.3 Indviduell og kollektiv o Individuell forsikring o tegnes av enkelt person eller bedrift o Tradisjonell forsikringsform o FAL er skrevet med utgangspunkt i denne formen Trine-Lise Wilhelmsen 33 Individuell forsikring Forsikringsselskap Tegner forsikring, Dvs betaler premie Har krav på erstatning fra selskapet Forsikringstager Trine-Lise Wilhelmsen 34 17

18 2.3 Indviduell og kollektiv o Kollektiv forsikring o tegnes av forsikringstager på vegne av en gruppe medlemmer o Tilsutning kan være o Automatisk o Frivillig o FAL kap 9 og 19. Trine-Lise Wilhelmsen 35 Kollektiv forsikring Forsikringsselskap Tegner forsikring Forsikringstager Har krav på erstatning Medlem Medlem Medlem Trine-Lise Wilhelmsen 36 18

19 2.4 Frivillig eller tvungen o Utgangspunktet: Frivillig o Unntak: Lovfestede erstatningsordninger innenfor visse sektorer: o BAL o Yrkesskade o Legemiddel Trine-Lise Wilhelmsen Partsforholdet på selskapssiden o Koassuranse: Samme interesse dekket i flere selskaper o Reassuranse: det direkte tegnende selskapet reforsikrer en viss del av overtatt risiko til et annet forsikringsselskap Trine-Lise Wilhelmsen 38 19

20 KO. ASSURANSE Flere selskaper overtar hver sin andel av den totale risiko Skip 600 mill NOK 1/3 1/3 1/3 Selskap A 200 mill NOK Selskap B 200 mill NOK Selskap C 200 mill NOK Trine-Lise Wilhelmsen 39 REASSURANSE Et forsikringsselskap gjenforsikrer den forpliktelsen det påtar seg gjennom forsikringskontrakten Skip: 600 mill NOK Forsikringsselskap: 100 mill NOK Direkte forsikring: 100 % Reassurandør: 500 mill NOK Reassuranse: 500 mill NOK Trine-Lise Wilhelmsen 40 20

Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring

Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring Forholdet mellom opplysningsplikten og adgangen til å ta forbehold fra selskapets side Kandidatnummer: 424 Veileder: Amanuensis Trygve Bergsåker Leveringsfrist:

Detaljer

Sjøforsikring. Oversikt

Sjøforsikring. Oversikt Sjøforsikring Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett Oversikt o De viktigste typer av sjøforsikring o Rettskilder o Forsikringskontrakten NP o Forsikringssum og forsikringsverdi - NP o Dekningsfeltet

Detaljer

FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene

FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene Veileder: Hans Jacob Bull Leveringsfrist: 25.11.2005 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

Skjulte handlingsklausuler

Skjulte handlingsklausuler Skjulte handlingsklausuler forholdet mellom beskrivelse av forsikringstilfellet og reglene om opplysningsplikt, meldeplikt, meldefrist og foreldelse. Innlegg fra co-referenten, professor dr. juris Trine-Lise

Detaljer

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Kandidatnummer: 217 Leveringsfrist: 03.06.2013 Antall ord: 27 540 Innholdsfortegnelse DEL 1 INNLEDENDE DEL... 1 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.1.1

Detaljer

Forsikring av museumsvirksomhet

Forsikring av museumsvirksomhet Forsikring av museumsvirksomhet En veiledning i forsikringsspørsmål for museer Kandidatnummer: 214 Veileder: Trine-Lise Wilhelmsen Semester: Vår 2008 Antall ord: 32.705 Dato: 10.4.2008 Forord Denne avhandlingen

Detaljer

AVHANDLINGENS TITTEL. Privat Personforsikring i endring

AVHANDLINGENS TITTEL. Privat Personforsikring i endring AVHANDLINGENS TITTEL Privat Personforsikring i endring (Forsikringsvirksomhetens samfunnsmessige betydning gjennom fordelaktige skatteregler, gunstige arveregler og oppfylling av økonomiske behov) Kandidatnummer:

Detaljer

Identifikasjon i forsikringsretten

Identifikasjon i forsikringsretten Identifikasjon NFT i forsikringsretten 3/2002 Det Danske Selskab for Forsikringsret afholdt 3-4 juni et nordisk AIDAkollokvium i København. Fire hovedtemaer blev behandlet. Her publiceres Identifikasjon

Detaljer

FAGPLAN I PERSONFORSIKRING for PRIVATMARKEDET

FAGPLAN I PERSONFORSIKRING for PRIVATMARKEDET FAGPLAN I PERSONFORSIKRING for PRIVATMARKEDET : InnHOLD DEL 1 INFORMASJON OM FAGPLANEN 4 : 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED FAGPLANEN 4 : 2. OVERSIKT OVER INNHOLD 4 : 3. MÅLET ER PRESTASJONSKOMPETANSE 6 : 4.

Detaljer

INDIVIDUELLE OG KOLLEKTIVE FORSIKRINGER...

INDIVIDUELLE OG KOLLEKTIVE FORSIKRINGER... Skatteetaten Skattedirektoratets håndbok i arveavgift [august 2013] Forsikringer 1 INNLEDNING... 3 2 BEGREPER... 3 3 INDIVIDUELLE OG KOLLEKTIVE FORSIKRINGER... 3 4 HOVEDREGEL OG VIKTIGE UNNTAK... 4 5 KAPITALFORSIKRINGER...

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Generelle vilkår GEN01 3 1. Forsikringsavtalen og

Detaljer

Opplysningsplikt og forsikringstilfelle ved forsikring mot uførhet

Opplysningsplikt og forsikringstilfelle ved forsikring mot uførhet Opplysningsplikt og forsikringstilfelle ved forsikring mot uførhet av professor dr. juris Knut S. Selmer Norske myndigheter reviderte i slutten av åttiårene lovverket i forbindelse med forsikring. I 1988

Detaljer

Vilkår for. Næringslivsforsikring

Vilkår for. Næringslivsforsikring for Næringslivsforsikring Side 2 av 10 Sykdomsforsikring VILKÅR NR. PG670 av 01.12.2007. Avløser vilkår av 01.01.2004. 0. Hvilke vilkår skal benyttes ved skadeoppgjør Ved krav om utbetaling av erstatning

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS. Hvem forsikringen gjelder for: Forsikringen er obligatorisk og gjelder for i Norsk Sykepleierforbund

FORSIKRINGSBEVIS. Hvem forsikringen gjelder for: Forsikringen er obligatorisk og gjelder for i Norsk Sykepleierforbund FORSIKRINGSBEVIS Det er inngått avtale om kollektiv gruppelivsforsikring mellom Norsk Sykepleierforbund og KLP. Dette forsikringsbeviset angir hvem forsikringen gjelder for og gjengir de viktigste bestemmelsene

Detaljer

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 AVTALEDOKUMENTENE... 3 3 FORNYELSE OG FORSIKRINGSTAKERS RETT TIL OPPSIGELSE...

Detaljer

KARENSTID I PERSONFORSIKRING

KARENSTID I PERSONFORSIKRING KARENSTID I PERSONFORSIKRING Avhandling til juridisk embetseksamen våren 2004 med karakter A, av Camilla Mordt som fra 24.5.2004 til 31.8.2006 var ansatt som advokatfullmektig ved Forsikringsklagekontoret.

Detaljer

Skadelidtes krav på renter

Skadelidtes krav på renter Skadelidtes krav på renter Utbetaling av yrkesskadeforsikring og uførekapital NFT 4/1996 av cand. jur. Jan Arhaug Rentebestemmelsene innenfor yrkesskadeforsikring er uklare, og etter forfatterens mening

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2006 INNHOLD 1. FORHOLDET TIL FORSIKRINGSBEVIS OG FRAVIKELIG LOV... 2. DEFINISJONER... 3. HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Avtalenr. : 10190 Gjelder fra og med : 01.09.2010 Utskriftsdato : 20.07.2010 Du er forsikret gjennom avtale mellom Sunndal Kjemiske Fagforening og SpareBank

Detaljer

Forsikringsavtalelovens regler ved skadeoppgjøret etter 8-1

Forsikringsavtalelovens regler ved skadeoppgjøret etter 8-1 Forsikringsavtalelovens regler ved skadeoppgjøret etter 8-1 Opplysningsplikten og forsømmelse av denne Kandidatnummer: 591 Leveringsfrist: 250409 Til sammen 14265 ord 15.07.2009 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring - dødsfallsdekning

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring - dødsfallsdekning Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring - dødsfallsdekning Vilkår nr. V2000 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Definisjoner... 3 2. Forsikringsavtalen... 4 3. Opplysningsplikt... 4 4. Ikrafttredelse og

Detaljer

FAGPLAN Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring

FAGPLAN Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring FAGPLAN Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring 1 : InnHOLD DEL 1 INFORMASJON OM fagplanen 1.1. bakgrunn og formål MED godkjenningsordningen 5 1.2. MÅL MED KUNNSKAPSPRØVEN 5 1.3.

Detaljer

Bedriftenes ansvar ved båtutleie

Bedriftenes ansvar ved båtutleie Bedriftenes ansvar ved båtutleie Nasjonal konferanse om fisketurisme 16. og 17. januar 2007 Mia Ebeltoft Hva er en forsikring? En risikooverføring Forsikringstaker/bedriften slipper å sitte med uvissheten

Detaljer

ULYKKESSKADE. Begrepet ulykkesskade som vilkår for forsikringsselskapets ansvar i individuell ulykkesforsikring

ULYKKESSKADE. Begrepet ulykkesskade som vilkår for forsikringsselskapets ansvar i individuell ulykkesforsikring ULYKKESSKADE Begrepet ulykkesskade som vilkår for forsikringsselskapets ansvar i individuell ulykkesforsikring Kandidatnummer: 397 Leveringsfrist: 25.04.2007 Til sammen 17506 ord 22.10.2007 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring Gruppelivsforsikring Forsikringsgiver Landbruksforsikring AS Representant SAGA Forsikring AS Vilkår av 01. januar 2013 TKL 12/2011 Side 1 av 12 1 DEFINISJONER I disse forsikringsvilkår og i de relevante

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2023 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding...

Detaljer

VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING

VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2015 Vilkår N72-121 Norsk Studentorganisasjon i samarbeid med ACE Europe Life Limited VILKÅR STUDENTFORSIKRINGENs LIVS- OG UFØREFORSIKRING

Detaljer

Forsikringsbevis Verdisak

Forsikringsbevis Verdisak Forsikringsbevis Verdisak Leverandør: Storebrand Forsikring AS, org.nr. NO 930 553 506 Polisenummer: 1012261 Forsikringstaker: Danske Bank Kundenummer: 0002485118 Forsikringsperiode: PC-forsikring for

Detaljer

Innhold Forsikringsoversikt. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 3 - Erstatningsregler

Innhold Forsikringsoversikt. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 3 - Erstatningsregler Gjensidige Forsikring ASA Org.nr: NO-995 568 217 Norske Rosenterapeuters Foreni v/barbro Svensson Lundin Roald Amundsens vei 5 7018 Trondheim Innhold Forsikringsoversikt Viser oversikt over forsikringene

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side Forsikringsoversikt for medlemmer Viser oversikt over dine forsikringer

Innholdsfortegnelse Side Forsikringsoversikt for medlemmer Viser oversikt over dine forsikringer Gjensidige Forsikring ASA Org.nr: NO-995 568 217 Helse Stavanger Hf v/pareto Forsikringsmegling AS Boks 1527 Vika 0117 Oslo Innholdsfortegnelse Forsikringsoversikt for medlemmer Viser oversikt over dine

Detaljer