Forsikringsrett. o Professor Trine Lise Wilhelmsen o Nordisk institutt for sjørett o no

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsikringsrett. o Professor Trine Lise Wilhelmsen o Nordisk institutt for sjørett o t.l.wilhelmsen@jus.uio. no"

Transkript

1 Forsikringsrett o Professor Trine Lise Wilhelmsen o Nordisk institutt for sjørett o no Trine-Lise Wilhelmsen 1 Nr Dato Tid Sted Foreleser Tema DN Trine-Lise Introduksjon Aud װ Trine-Lise Forsikringsavtalen װ Trine-Lise Interessebegrepet og erstatningsberegning װ Trine-Lise Opplysnings- og omsorgspliktene װ Trine-Lise װ װ Trine-Lise Forsikringens dekningsfelt װ Trine-Lise װ װ Hans Jacob Bull Ulike tredjemenns rett etter avtalen װ Hans Jacob װ Bull װ Kaja Hans de Vibe Jacob Malling Redningsomkostninger 2 1

2 Forelesningsoversikt o Innledning. Forsikringsformer o Forsikringsavtalen o Interesse, forsikringsverdi og erstatning o Forutsetninger for ansvar I og II o Dekningsfeltet I og II Trine-Lise Wilhelmsen 3 1. Innledning o Hva er forsikring? o Risikoutjevning og risikospredning o Hvorfor forsikring? o Faget forsikringsrett o Rettskilder o Konfliktløsning Trine-Lise Wilhelmsen 4 2

3 1.1 Hva er forsikring? o Begrepet forsikring o ingen enhetlig definisjon o det sentrale: overta risiko mot vederlag o Salgsgjenstanden o Usikkerheten o om en begivenhet vil inntreffe o når begivenheten vil inntreffe o Risikohåndtering Trine-Lise Wilhelmsen 5 FORSIKRING = Overta risiko mot vederlag PREMIE OVERTA RISIKO Forsikringstaker Forsikringsselskap 3

4 PREMIEN Sikkerhetsmargin Administrasjon Fortjeneste Forventet skade Trine-Lise Wilhelmsen Risikoutjevning /spredning o Situasjonen for den enkelte forsikringstager o liten sannsynlighet for skade o stort tap hvis skade inntreffer o stor varians = stor risiko o Situasjonen for selskapet o store talls lov: spredningen i utfallene krymper med antallet forsikringstagere. Trine-Lise Wilhelmsen 8 4

5 Brannrisiko for en enkelt huseier 0,01% % Forventningsverdi: 50 Spredning = Brannrisiko for huseiere x Spredning = /- 10 % Forsikringspremie: /- : = 50 +/- Spredning = 0 50 Trine-Lise Wilhelmsen Hvorfor forsikring? o Skaper økonomisk trygghet o Virkemiddel for å kanalisere utgifter i forbindelse med store skader o Internasjonal pulverisering av katastrofeskader Trine-Lise Wilhelmsen 10 5

6 1.4 Faget forsikringsrett o Forsikringsavtalerett o Avtalen mellom selskapene og forsikringstager o Rettslig rammeverk o Avtalens oppbygning o Innholdet i avtalen o Foreldelse Trine-Lise Wilhelmsen Rettskilder Forsikrings virksomheten FVL Lovgiver Avtale FAL Forsikrings takere Trine-Lise Wilhelmsen 12 6

7 1.5 Rettskilder, lover o FAL 1989/69 o Avløser Nordisk FAL 1930 o En del nyere endringer o Annen relevant lovgivning o SKl o BAL o Ysl Trine-Lise Wilhelmsen Rettskilder, forarbeider o NOU 1983:56 o NOU 1987:24 o Ot prp nr. 49, 1988/89 Trine-Lise Wilhelmsen 14 7

8 1.5 Kilder: Forsikringsavtalen o Standardvilkår o Ensidig utformet o Vanlig i forbrukerforsikring og mindre næringsliv o Individuelt forhandlede vilkår o Skreddersøm for større virksomheter Trine-Lise Wilhelmsen Kilder: Forsikringsavtalen o Fremforhandlede standardvilkår o Nordisk Sjøforsikringsplan 2013 o Transportforsikring for varer 2004 o Karakteristiske trekk o Lang tradisjon o Alle parter representert i forhandlingene o Publiserte forarbeider Trine-Lise Wilhelmsen 16 8

9 1.5 Rettskilder: Praksis o Kan gjelde o Tolkning av FAL o Tolkning av avtaleklausuler o Rettspraksis o Nemndspraksis o Selskapspraksis o Annen kontraktspraksis Trine-Lise Wilhelmsen Konfliktløsning o Finansklagenemnda o Klagenemnd for tvisteløsning i finansavtaler o Opprinnelig opplegg: o Skade o Avkortning o I dag: Fire avdelinger Trine-Lise Wilhelmsen 18 9

10 Finansklagenemnda Finansklagenemnda Skade Person Eierskifte Bank Trine-Lise Wilhelmsen Konfliktløsning o Nemndsbehandlingen gjelder o Tolkning av avtalen og relevant lovgivning o Vurdering av aktsomhet og avkortning o Bevisvurdering o Nemndas avgjørelser veiledende Trine-Lise Wilhelmsen 20 10

11 2. Forsikringsformer o Inndeling etter bransjer o Partsforholdet på forsikringstager siden o Frivillig eller tvungen o Partsforholdet på forsikringsselskapssiden Trine-Lise Wilhelmsen Inndeling etter bransjer o FAL delt i to: o FAL del A Skadeforsikring o FAL del B Personforsikring o Begrunnelse: o Større beskyttelsesbehov i person o Gjelder særlig livsforsikring o Men også annen personforsikring Trine-Lise Wilhelmsen 22 11

12 2.1 Skadeforsikring etter FAL o FAL 1-1 o Tingsforsikring o Driftsinteresseforsikring o Ansvarsforsikring o Annen forsikring som ikke er personforsikring o Kombinerte dekninger Trine-Lise Wilhelmsen Særlig om livsforsikring o Sammensatt eller kombinert forsikring o Langsiktig kontrakt o Inneholder spareelement o Må tegnes i livsforsikringsselskap o Strenge krav til selskapets økonomi Trine-Lise Wilhelmsen 24 12

13 Sammensatt livs forsikring Forsikringstid til fylte 70 år Forsikrede i live på 70 årsdagen: får forsikringsummen Ved død før 70 år = forsikringssummen utbetales til de etterlatte Trine-Lise Wilhelmsen Særlig om livsforsikring o Ren risikodekning o Bare dødsrisiko o Ikke spareelement o Kan være o Langsiktig må tegnes i livsforsikringsselskap o Kortsiktig kan tegnes i skadeforsikringsselskap Trine-Lise Wilhelmsen 26 13

14 Ren risikodekning, langsiktig Ved død etter 70 år = ingen utbetaling 70 år = forsikringstiden løper ut Ved død før 70 år = forsikringssummen utbetales Trine-Lise Wilhelmsen 27 Ren risikodekning, 1 år Ved død etter forsikringsperioden = ingen utbetaling Forsikringstid 1 år - forsikringssummen utbetales ved dødsfall i perioden Trine-Lise Wilhelmsen 28 14

15 2.1 Særlig om livsforsikring o Kapitalforsikring - utbetaling av engangsbeløp o Livrente - utbetaling av terminbeløp i viss periode eller livet ut o Dekning mot uførhet o Premiefritak ved uførhet o Uføreerstatning Trine-Lise Wilhelmsen Mellom skade og person o Tegnes av skadevolder til fordel for en viss gruppe skadelidte = ansvarsforsikring o Skadelidte krav på erstatning uansett personlig ansvar for skadevolder = ulykkesforsikring o Eksempler: BAL/YFL Trine-Lise Wilhelmsen 30 15

16 BILANSVARET Forsikrings selskap Forsikringsavtale Erstatning Skadevolder Skadelidte Trine-Lise Wilhelmsen Indviduell og kollektiv o Individuell forsikring o tegnes av enkelt person eller bedrift o Tradisjonell forsikringsform o FAL er skrevet med utgangspunkt i denne formen Trine-Lise Wilhelmsen 32 16

17 Individuell forsikring Forsikringsselskap Tegner forsikring, Dvs betaler premie Har krav på erstatning fra selskapet Forsikringstager Trine-Lise Wilhelmsen Indviduell og kollektiv o Kollektiv forsikring o tegnes av forsikringstager på vegne av en gruppe medlemmer o Tilsutning kan være o Automatisk o Frivillig o FAL kap 9 og 19. Trine-Lise Wilhelmsen 34 17

18 Kollektiv forsikring Forsikringsselskap Tegner forsikring Forsikringstager Har krav på erstatning Medlem Medlem Medlem Trine-Lise Wilhelmsen Frivillig eller tvungen o Utgangspunktet: Frivillig o Unntak: Lovfestede erstatningsordninger innenfor visse sektorer: o BAL o Yrkesskade o Legemiddel Trine-Lise Wilhelmsen 36 18

19 2.5 Partsforholdet på selskapssiden o Koassuranse: Samme interesse dekket i flere selskaper o Reassuranse: det direkte tegnende selskapet reforsikrer en viss del av overtatt risiko til et annet forsikringsselskap Trine-Lise Wilhelmsen 37 KO. ASSURANSE Flere selskaper overtar hver sin andel av den totale risiko Skip 600 mill NOK 1/3 1/3 1/3 Selskap A 200 mill NOK Selskap B 200 mill NOK Selskap C 200 mill NOK Trine-Lise Wilhelmsen 38 19

20 REASSURANSE Et forsikringsselskap gjenforsikrer den forpliktelsen det påtar seg gjennom forsikringskontrakten Skip: 600 mill NOK Forsikringsselskap: 100 mill NOK Direkte forsikring: 100 % Reassurandør: 500 mill NOK Reassuranse: 500 mill NOK Trine-Lise Wilhelmsen 39 20

Forsikringsrett. 14.15-16 װ Trine-Lise Forsikringens dekningsfelt. 3 װ Trine-Lise װ 7. 26. 3

Forsikringsrett. 14.15-16 װ Trine-Lise Forsikringens dekningsfelt. 3 װ Trine-Lise װ 7. 26. 3 Forsikringsrett o Professor Trine Lise Wilhelmsen o Nordisk institutt for sjørett o t.l.wilhelmsen@jus.uio. no Trine-Lise Wilhelmsen 1 Nr Dato Tid Sted Foreleser Tema 1. 04.2 14.15-16 DN Trine-Lise Introduksjon

Detaljer

Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring

Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring Forholdet mellom opplysningsplikten og adgangen til å ta forbehold fra selskapets side Kandidatnummer: 424 Veileder: Amanuensis Trygve Bergsåker Leveringsfrist:

Detaljer

3. Forsikringsavtalen

3. Forsikringsavtalen 3. Forsikringsavtalen o Avtalestruktur o Forsikringsavtalen, FAL og FVL o Anvendelsesområdet for FAL o FAL er tvingende o Partene o Selskapets informasjonsplikt o Tolkning av forsikringsavtaler 01.02.2013

Detaljer

Sjøforsikring. Oversikt

Sjøforsikring. Oversikt Sjøforsikring Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett Oversikt o De viktigste typer av sjøforsikring o Rettskilder o Forsikringskontrakten NP o Forsikringssum og forsikringsverdi - NP o Dekningsfeltet

Detaljer

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Kandidatnummer: 217 Leveringsfrist: 03.06.2013 Antall ord: 27 540 Innholdsfortegnelse DEL 1 INNLEDENDE DEL... 1 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.1.1

Detaljer

FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene

FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene Veileder: Hans Jacob Bull Leveringsfrist: 25.11.2005 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

Skjulte handlingsklausuler

Skjulte handlingsklausuler Skjulte handlingsklausuler forholdet mellom beskrivelse av forsikringstilfellet og reglene om opplysningsplikt, meldeplikt, meldefrist og foreldelse. Innlegg fra co-referenten, professor dr. juris Trine-Lise

Detaljer

Forsikring av museumsvirksomhet

Forsikring av museumsvirksomhet Forsikring av museumsvirksomhet En veiledning i forsikringsspørsmål for museer Kandidatnummer: 214 Veileder: Trine-Lise Wilhelmsen Semester: Vår 2008 Antall ord: 32.705 Dato: 10.4.2008 Forord Denne avhandlingen

Detaljer

Identifikasjon i forsikringsretten

Identifikasjon i forsikringsretten Identifikasjon NFT i forsikringsretten 3/2002 Det Danske Selskab for Forsikringsret afholdt 3-4 juni et nordisk AIDAkollokvium i København. Fire hovedtemaer blev behandlet. Her publiceres Identifikasjon

Detaljer

AVHANDLINGENS TITTEL. Privat Personforsikring i endring

AVHANDLINGENS TITTEL. Privat Personforsikring i endring AVHANDLINGENS TITTEL Privat Personforsikring i endring (Forsikringsvirksomhetens samfunnsmessige betydning gjennom fordelaktige skatteregler, gunstige arveregler og oppfylling av økonomiske behov) Kandidatnummer:

Detaljer

FAGPLAN I PERSONFORSIKRING for PRIVATMARKEDET

FAGPLAN I PERSONFORSIKRING for PRIVATMARKEDET FAGPLAN I PERSONFORSIKRING for PRIVATMARKEDET : InnHOLD DEL 1 INFORMASJON OM FAGPLANEN 4 : 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED FAGPLANEN 4 : 2. OVERSIKT OVER INNHOLD 4 : 3. MÅLET ER PRESTASJONSKOMPETANSE 6 : 4.

Detaljer

Tredjemanns rett etter forsikringsavtalen

Tredjemanns rett etter forsikringsavtalen Tredjemanns rett etter forsikringsavtalen Jørgen Svartebekk Hovedproblemstilling I hvilken utstrekning får en tredjemann rettigheter under forsikringen? Hovedspørsmål: Hvilke tredjemenn er tillagt rettigheter?

Detaljer

INDIVIDUELLE OG KOLLEKTIVE FORSIKRINGER...

INDIVIDUELLE OG KOLLEKTIVE FORSIKRINGER... Skatteetaten Skattedirektoratets håndbok i arveavgift [august 2013] Forsikringer 1 INNLEDNING... 3 2 BEGREPER... 3 3 INDIVIDUELLE OG KOLLEKTIVE FORSIKRINGER... 3 4 HOVEDREGEL OG VIKTIGE UNNTAK... 4 5 KAPITALFORSIKRINGER...

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Generelle vilkår GEN01 3 1. Forsikringsavtalen og

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS. Hvem forsikringen gjelder for: Forsikringen er obligatorisk og gjelder for i Norsk Sykepleierforbund

FORSIKRINGSBEVIS. Hvem forsikringen gjelder for: Forsikringen er obligatorisk og gjelder for i Norsk Sykepleierforbund FORSIKRINGSBEVIS Det er inngått avtale om kollektiv gruppelivsforsikring mellom Norsk Sykepleierforbund og KLP. Dette forsikringsbeviset angir hvem forsikringen gjelder for og gjengir de viktigste bestemmelsene

Detaljer

Forsikringsvilkår for Norsk Familieøkonomi RISIKOFORSIKRING. (Heretter kalt NFØ) (kollektiv gruppelivsforsikring) Gjelder fra 01.01.

Forsikringsvilkår for Norsk Familieøkonomi RISIKOFORSIKRING. (Heretter kalt NFØ) (kollektiv gruppelivsforsikring) Gjelder fra 01.01. Forsikringsvilkår for Norsk Familieøkonomi (Heretter kalt NFØ) RISIKOFORSIKRING (kollektiv gruppelivsforsikring) Gjelder fra 01.01.2013 Forsikringsvilkårene inneholder: Kapittel 1: Definisjoner Kapittel

Detaljer

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 AVTALEDOKUMENTENE... 3 3 FORNYELSE OG FORSIKRINGSTAKERS RETT TIL OPPSIGELSE...

Detaljer

Vilkår for. Næringslivsforsikring

Vilkår for. Næringslivsforsikring for Næringslivsforsikring Side 2 av 10 Sykdomsforsikring VILKÅR NR. PG670 av 01.12.2007. Avløser vilkår av 01.01.2004. 0. Hvilke vilkår skal benyttes ved skadeoppgjør Ved krav om utbetaling av erstatning

Detaljer

Vilkår for. Norsk Fysioterapeutforbunds. kollektive ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår av 01.01.2006. Forsikringen er dekket i

Vilkår for. Norsk Fysioterapeutforbunds. kollektive ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår av 01.01.2006. Forsikringen er dekket i Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 Forsikringen er dekket i Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 For forsikringen

Detaljer

Opplysningsplikt og forsikringstilfelle ved forsikring mot uførhet

Opplysningsplikt og forsikringstilfelle ved forsikring mot uførhet Opplysningsplikt og forsikringstilfelle ved forsikring mot uførhet av professor dr. juris Knut S. Selmer Norske myndigheter reviderte i slutten av åttiårene lovverket i forbindelse med forsikring. I 1988

Detaljer

KARENSTID I PERSONFORSIKRING

KARENSTID I PERSONFORSIKRING KARENSTID I PERSONFORSIKRING Avhandling til juridisk embetseksamen våren 2004 med karakter A, av Camilla Mordt som fra 24.5.2004 til 31.8.2006 var ansatt som advokatfullmektig ved Forsikringsklagekontoret.

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 3

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 3 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 3 Avtalenr. : 54075 Gjelder fra og med : 01.07.2014 Utskriftsdato : 23.05.2014 Du er forsikret gjennom avtale mellom Oljearbeiderforeningen Avd 10 og SpareBank

Detaljer

Skadelidtes krav på renter

Skadelidtes krav på renter Skadelidtes krav på renter Utbetaling av yrkesskadeforsikring og uførekapital NFT 4/1996 av cand. jur. Jan Arhaug Rentebestemmelsene innenfor yrkesskadeforsikring er uklare, og etter forfatterens mening

Detaljer

Forsikringsbevis gruppelivsforsikring EL & IT Forbundet Uføre- og ektefelleforsikring kode <> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis gruppelivsforsikring EL & IT Forbundet Uføre- og ektefelleforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP0046524 Forsikringsbevis gruppelivsforsikring EL & IT Forbundet Uføre- og ektefelleforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom EL & IT Forbundet og SpareBank

Detaljer

Forsikringsavtalelovens regler ved skadeoppgjøret etter 8-1

Forsikringsavtalelovens regler ved skadeoppgjøret etter 8-1 Forsikringsavtalelovens regler ved skadeoppgjøret etter 8-1 Opplysningsplikten og forsømmelse av denne Kandidatnummer: 591 Leveringsfrist: 250409 Til sammen 14265 ord 15.07.2009 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

Forsikringsbevis - Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbunds uføreforsikring

Forsikringsbevis - Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbunds uføreforsikring Uføreforsikring for NNN Avtalenr. gruppelivsforsikring: Utskriftsdato: GRP2215126 Medlemnr. Forsikringsbevis - Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbunds

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Avtalenr. : 10190 Gjelder fra og med : 01.09.2015 Utskriftsdato : 06.08.2015 Du er forsikret gjennom avtale mellom Sunndal Kjemiske Fagforening og SpareBank

Detaljer

Forsikringsbevis gruppelivsforsikring Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Uføreforsikring kode <> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis gruppelivsforsikring Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Uføreforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP0072938 Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis gruppelivsforsikring Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Uføreforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale om gruppelivsforsikring

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2006 INNHOLD 1. FORHOLDET TIL FORSIKRINGSBEVIS OG FRAVIKELIG LOV... 2. DEFINISJONER... 3. HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE SKRITT OG REGLER OM FORELDELSE

1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE SKRITT OG REGLER OM FORELDELSE Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 2. SKJØNN 3. RENTER AV ERSTATNINGSBELØP 4. FØLGENE AV SVIK 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE

Detaljer