Månedsnytt September 2014 Skolelederforbundet - Vestfold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Månedsnytt September 2014 Skolelederforbundet - Vestfold"

Transkript

1 Månedsnytt September 2014 Skolelederforbundet - Vestfold Styret i Vestfold fylkeslag i Skolelederforbundet sender ut Månedsnytt med aktuell informasjon til medlemmene. Vi oppfordrer medlemmer til å tipse oss om aktuelle saker send en e-post til eller til Fylkesstyret minner om - Medlemsmøte om mediehåndtering Møtet om mediehåndtering er lagt til Sandefjord Motorhotell kl Temaet er aktuelt for alle skoleledere. Det handler om å selge inn saker som bidrar til godt omdømme for skolene våre og for Skolelederforbundet, og å håndtere media riktig når det er aktuelt. Medlemmer har fått tilsendt invitasjon med påmeldingslenke. Landsmøtedelegater fra Vestfold Skolelederforbundets landsmøte 2014 er lagt til Soria Moria Hotell i Oslo november. Medlemstallet i Vestfold gir oss rett til å møte med fire delegater, som er Hanne Iselin Terland, Tor Solberg, Gerd Torp Marthiniussen og Stig Lund Johannessen. Rune Byre er varadelegat. Julemøtet på Haugar Det årlige høst-/julemøtet vårt på Haugar er i år lagt til onsdag 3. desember kl Sett av kvelden allerede nå til å møte gode kolleger, se en interessant utstilling, høre nytt fra lederen i Skolelederforbundet og nyte et godt måltid. Årsmøtet 2015 Årsmøtet i fylkeslaget 2015 vil bli lagt til utlandet. Stedet er ikke fastsatt, her vil gunstige flyavganger være avgjørende. Men hold av datoene mars! Lærerstreiken over hva nå? Arbeidskonflikten mellom arbeidsgiver KS og de fire lærerorganisasjonene Skolenes Landsforbund, Musikernes Fellesorganisasjon, Norsk Lektorlag og Utdanningsforbundet ble løst ved at KS og Utdanningsforbundet natt til mandag 8.september forhandlet fram et løsningsforslag som ble godkjent av partene i løpet av

2 morgentimene. Fra og med tirsdag 9. september var alle lærerne tilbake på jobb. Slutten på streiken kom etter at det ble lagt fram et nytt forslag om bundet arbeidstid, som først skal gjelde fra neste år. Dersom partene på en skole ikke blir enige om arbeidstid, skal saken gå videre i et system med mekling i fylkeskommunene eller kommunen. Hvis partene ikke blir enig på dette nivået, blir dagens avtale gjeldende. Dette innebærer i realiteten at lærerne er gitt vetorett i spørsmålet om økt tilstedeværelse på skolen. Konflikten har mange tapere. KS er den største taperen. De lyktes ikke å få på plass endringer i lærernes arbeidstid som gir bedre rammer for utviklingsarbeid og profesjonsutvikling, og de tapte kampen om opinionen i mediene. Lærerorganisasjonene vant fram med sitt hovedkrav, men ledelsen i Utdanningsforbundet er sterkt svekket ved at de anbefalte et meklingsforslag om 7,5 timers daglig bunden arbeidstid, noe medlemmene avviste med stort flertall i en uravstemning. Konflikten har også skapt en mistillit mellom partene som må bygges opp igjen. Resultatet av konflikten gjør det ikke lettere å være skoleleder. Vi kan ikke styre mer av lærernes arbeidstid enn tidligere, og det er skapt et klima som vil gjøre det krevende å komme til enighet om gode lokale løsninger. Etter at arbeidskonflikten i skolen tok slutt, sendte partene et felles brev til kunnskapsminister Torbjørn Rød Isaksen (bildet) hvor de ba om bidrag fra regjeringen. Ministeren gav følgende svar til partene om hva regjeringen vil gjøre: Fortsette den historiske satsingen på etter- og videreutdanning for lærere, og gjøre den mer forpliktende Kartlegge om elevene får det antall timer med kvalifiserte lærere som de har krav på Videreutvikle og satse på veiledning for nyutdannede lærere Følge opp kartleggingen av tidstyvene i skolen, og arbeide for å begrense rapporteringen til det som er mest nødvendig Utvide den såkalte rentekompensasjonsordningen som gjør det mulig å pusse opp flere skolebygg Det gjenstår å se om disse tiltakene vil bli fulgt opp i tilstrekkelig grad til å skape økt tillit mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i skolen og en bedre skole for elevene. Lokale lønnsforhandlinger i fylkeskommunen avsluttet De lokale lønnsforhandlingene i Vestfold fylkeskommune er nå avsluttet, og resultatet blir formidlet til virksomhetsleder i løpet av de nærmeste dagene. Iverksetting av lønnsendringer som følge av kapitel 3- og 5-forhandlingene, blir av kapasitetsmessige årsaker ikke effektuert før i november med etterbetaling fra

3 Erasmus + Fra 1. januar 2014 har EU samlet sine mange utdanningsprogrammer i Erasmus +, som retter seg mot alle utdanningsnivåer. Som EØS-medlem kan norske skoler og myndigheter delta i og søke om støtte fra Erasmus +. Det samlede budsjettet til utdanningsprogrammene er økt med 40 %, så for skoler med klare strategier og planer, motiverte lærere og dyktige søknadsskrivere er det mye å hente i det viktige internasjonaliseringsarbeidet. Erasmus + har tre hovedelementer: 1. Individuell mobilitet 2. Samarbeid mellom institusjoner 3. Støtte til politisk reform Når det gjelder individuell mobilitet, kan alle typer ansatte i skolen få støtte til etterutdanning i andre land, til hospitantopphold (minimum 2 dager, maksimum 2 måneder) og til undervisningsoppdrag i et annet land. Det er skolen som søker på vegne av sine ansatte. Samarbeid mellom institusjoner kan være samarbeid mellom skoler og/eller samarbeid mellom skoler og andre offentlige og private institusjoner. Minst tre organisasjoner fra 3 programland må være med for å få støtte. Det åpnes for et stort spenn i aktiviteter fra pedagogisk utviklingsarbeid til økt samfunnsdeltakelse og entreprenørskap. Prosjektene som det gis støtte til, må ha tydelige mål som er i samsvar med nasjonale og internasjonale satsingsområder, og som er knyttet til kompetansemål i lærerplanene når elevene deltar. Elevutveksling er fremdeles sentralt, men yrkesfagene vil i større grad enn tidligere bli prioritert. Det er Senter for internasjonalisering (SIU) i Bergen som behandler søknader fra Norge. De arrangerer informasjonsmøter og hjelper til å finne partnerskoler. Hjemmesidene til SIU inneholder mye og viktig informasjon: De videregående skolene i Vestfold kan også få bistand i internasjonaliseringsarbeidet av Osloregionens Europakontor. De gir råd om prosjektutforming, bistår i å finne partnere i andre land og låner gratis bort møtekontorer i Oslo og Brussel. Deres hjemmeside finner du her: id=139 I tillegg til Erasmus+ er det en rekke andre programmer og ordninger som skoler og myndigheter kan søke støtte fra: Gjør det! et yrkesfaglig utvekslingsprogram mellom Norge og Tyskland Norplus junior støtter utvekslingsopphold og prosjekter mellom skoler i Norden og de baltiske land etwinning Europakommisjonens program for digitalt utdanningssamarbeid som tilbyr en læringsplattform hvor skoler i Europa kan søke etter partnere og etablere samarbeidsprosjekter Pestalozzi-programmet tilbyr etterutdanning for lærere og skoleledere Trollstipendiene tilbyr elever og lærere studiereiser til Frankrike

4 Dronning Sonjas skolepris 2 nominasjoner fra Vestfold Dronning Sonjas skolepris er et kunstverk av Eli Hovdenakk (bildet) pluss kr og gis årlig til en skole som oppfyller følgende kriterier: ivaretar elevenes rettigheter for deltagelse og medbestemmelse praktiserer tilpasset opplæring på en fullverdig måte sørger for at alle elever kan føle trygghet og tilhørighet på skolen legger vekt på at hver enkelt skal få positiv oppmerksomhet har en helhetlig og langsiktig plan for å realisere likeverd og inkludering som involverer elever, foreldre, lærere og skoleleder I 2014 er to skoler i Vestfold blant de nominerte: Re videregående skole og Thor Heyerdahl videregående skole. Begge disse skolene utmerker seg med en systematisk oppfølging av den enkelte elev, noe som bidrar til at nesten alle elevene ved de to skolene fullfører og består videregående opplæring. Re vgs har i en årrekke hatt lavest frafall av alle de videregående skolene i Vestfold, og Thor Heyerdahl vgs har hatt resultater med sine minoritetsspråklige elever som har vakt nasjonal oppmerksomhet. OECD om utdanningssektoren 2014 OECD organisasjonen som består av 34 vestlige land har offentliggjort sin årlige rapport om utdanningssektoren i medlemslandene, Education at a Glance 2014, der mange interessante forhold sammenlignes. Her er noen av resultatene: 95 % av norske treåringer går i barnehage, snittet i OECD er 70 % Av de nordiske landene har Norge lavest antall forventede år med utdanning fra fem års alder (17,9 år mot minst 19 år i de andre nordiske landene) Norge bruker mer ressurser pr elev og student enn gjennomsnittet i OECD Norge er et av landene med lavest gjennomføring i videregående opplæring 72 % fullfører og består etter 5 år (studieforberedende) eller 6 år (yrkesfaglige programmer). I OECD er gjennomsnittet 87 % fullført og bestått etter tilsvarende tid. Det er særlig i de yrkesfaglige programmene at gjennomføringsgraden er lav i Norge her gjennomfører og består 60 % av norske elever to år etter normert tid, mot 79 % i hele OECD Andel av befolkningen som oppnår studie- eller yrkeskompetanse er høyere i Norge enn snittet i OECD, noe som i hovedsak skyldes gode muligheter til å ta kompetansegivende voksenopplæring I Norge er det færre som tar mer utdanning enn foreldrene gjorde enn det som er gjennomsnittet i OECD-landene Norske lærere har høyere begynnerlønn enn snittet i OECD, men lavere topplønn Lærere i Norge bruker færre timer på undervisning enn snittet i OECD, men har høyere totalt årsverk ¾ av OECD-landene har obligatorisk etter- og videreutdanning for lærere, i Norge har vi ikke dette Et flertall av landene i OECD har lærerutdanning på masternivå som krav for lærere i ungdomsskolen (i Norge planlegger regjeringen å starte ny femårig masterutdanning for lærere i 2017)

5 Hele OECD-rapporten finner du her: pdf

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Strategi. Lærerløftet. På lag for kunnskapsskolen

Strategi. Lærerløftet. På lag for kunnskapsskolen Strategi Lærerløftet På lag for kunnskapsskolen Strategi Lærerløftet På lag for kunnskapsskolen Innhold Innledning: Regjeringens ambisjoner... 8 Kap 1 Bakgrunn for en ny satsing på kunnskapsskolen...

Detaljer

Innkomne forslag. Innhold. Innstilling til landsmøtet

Innkomne forslag. Innhold. Innstilling til landsmøtet Innkomne forslag Innstilling til landsmøtet Innhold Innhold... 1 Utdanning... 2 Barn og familie... 52 Kultur... 69 Utenriks og forsvar... 80 Sosiale saker... 132 Arbeid... 144 Helse... 162 Inkludering...

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 8 LANDSMØTESAKER 8.1 Profesjonsutvikling og kvalitet 8.2 Styring, ledelse og medbestemmelse 8.3 Lønns- og arbeidsvilkår 8.4 Organisasjonen i utvikling

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus TILSTANDSRAPPORT for videregående opplæring i SKOLEÅRET 20132014 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM 23 30 NES 20 SØRUM OSLO BÆRUM 6 8 7 9 5 12

Detaljer

Fafo-forsker Åsmund Arup Seip oppsummerer i denne artikkelen lønnsoppgjøret 2014.

Fafo-forsker Åsmund Arup Seip oppsummerer i denne artikkelen lønnsoppgjøret 2014. Tariffoppgjøret 2014 Fafo-forsker Åsmund Arup Seip oppsummerer i denne artikkelen lønnsoppgjøret 2014. Bakgrunnen for lønnsoppgjøret 2014 Høsten 2013 fikk Norge en ny borgerlig regjering, og mange så nok

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 4 Innhold Kompetanse for bedre resultater...6

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS

1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS 1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS OPPLÆRING I SKOLE Den gode akershusskolen Et hovedsatsingsområde for Akershus fylkeskommune som skoleeier i årene framover er Den gode akershusskolen. Formålet er økt

Detaljer

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Innhold Situasjonsbeskrivelse... 3 Tettere oppfølging og støtte til bedre praksis... 4 Forsøk med utvidet skoledag og leksehjelp... 4 Kartlegging og oppfølging...

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/3606 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2012 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato Behandling i Komite for liv og lære

Detaljer

OECDs gjennomgang av evaluering og vurdering innen utdanning Norge Deborah Nusche, Lorna Earl, William Maxwell og Claire Shewbrridge

OECDs gjennomgang av evaluering og vurdering innen utdanning Norge Deborah Nusche, Lorna Earl, William Maxwell og Claire Shewbrridge OECDs gjennomgang av evaluering og vurdering innen utdanning Norge Deborah Nusche, Lorna Earl, William Maxwell og Claire Shewbridge OECDs gjennomgangg av evaluering og vurdering innenn utdanning Norge

Detaljer

Handlingsplan. Likestilling 2014. Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene

Handlingsplan. Likestilling 2014. Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene Handlingsplan Likestilling 2014 Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene? Handlingsplan Likestilling 2014 regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene Forord Norge kåres

Detaljer

Fremmedspråk. Strategisk plan for økt rekruttering til fremmedspråk 2013-2016

Fremmedspråk. Strategisk plan for økt rekruttering til fremmedspråk 2013-2016 Fremmedspråk Strategisk plan for økt rekruttering til fremmedspråk 2013-2016 Innhold DEL 1 Målsetting og status... 3 1 Innledning... 3 2 Målsetting... 3 3 Status i Nord-Trøndelag... 4 4 Tiltak for økt

Detaljer

SKOLECAMP MED FRILUFTSLIV OG REALFAG ASE-KONFERANSEN 2010

SKOLECAMP MED FRILUFTSLIV OG REALFAG ASE-KONFERANSEN 2010 ASE-KONFERANSEN 2010 Det ble også i 2010 ny deltagerrekord for antall påmeldte til Teknas årlige fellesreise til ASE-konferansen, 115 påmeldte fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. Og deltagerne ble

Detaljer

Vedlegg til Utdanningsforbundets melding 1. januar 2010 31. juli 2012

Vedlegg til Utdanningsforbundets melding 1. januar 2010 31. juli 2012 Vedlegg til Utdanningsforbundets melding 1. januar 2010 31. juli 2012 Sentralstyrets strategiske plan landsmøteperioden 2010 2012... 2 Kommunikasjon, undersøkelser og publikasjoner... 11 Utdanning... 23

Detaljer

KarriereTroms. Årsmelding

KarriereTroms. Årsmelding KarriereTroms Årsmelding 2012 Leder Å ta de gode valgene er ikke lett. Det gjelder i mange situasjoner i livet, men også når det gjelder utdanning og yrker. Hva skal jeg bli? Skal jeg ta studiespesialisering

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Nr. 6. TAF fagbrev som sveiser sveiseingeniør. Voksenopplæring en mangfoldig virksomhet s 20. Frafallsbegrepet er problematisk

Nr. 6. TAF fagbrev som sveiser sveiseingeniør. Voksenopplæring en mangfoldig virksomhet s 20. Frafallsbegrepet er problematisk Nr. 6 Juni 2009 www.nslf.no TAF fagbrev som sveiser sveiseingeniør Voksenopplæring en mangfoldig virksomhet s 20 Frafallsbegrepet er problematisk s 12 Tilbyderne av ny rektorutdanning s 14 Skolelederen

Detaljer

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Spørsmål og svar om arbeidstid

Spørsmål og svar om arbeidstid Spørsmål og svar om arbeidstid Det har vært mange spørsmål og reaksjoner til meklingsresultatet om arbeidstid spesielt i sosiale medier. Her er svar på noen typiske spørsmål om arbeidstid i skolen etter

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2013 Farsundskolen Mandag 28. oktober, 2013 Tilstandsrapport for Farsundskolen 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015 - et løft og et løfte Innhold 1 Innledning...5 2 Visjon, posisjon og hovedstrategier...6 3 Hvordan ser den gode akershusopplæringen ut?...9 4 Generelle kvalitetsbeskrivelser

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Fafo-rapport

Detaljer