Til medlemmene i KS tariffområde. Tariffrevisjonen 2014: Uravstemningdokument KS-området

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til medlemmene i KS tariffområde. Tariffrevisjonen 2014: Uravstemningdokument KS-området"

Transkript

1 Til medlemmene i KS tariffområde Tariffrevisjonen 2014: Uravstemningdokument KS-området Forhandlingene med KS om ny hovedtariffavtale og ny sentral avtale om arbeidstid for undervisningspersonalet ble gjennomført i perioden april 2014 og endte i brudd. Mekling ble gjennomført i perioden mai. Meklingen ble avsluttet åtte timer på overtid etter at mekleren hadde fremlagt et forslag som Unios forhandlingsutvalg anbefalte. Utdanningsforbundets sentralstyre vedtok 3. juni enstemmig å sende det anbefalte forslaget ut til uravstemning blant våre medlemmer i KS-området. Uravstemningen ble gjennomført i perioden juni Av stemmeberettigede i KS-området var det som avgav stemme stemte nei og stemte ja. 73 % stemte altså nei. Utdanningsforbundet gikk dermed til streik på KS-området fra 1. juli Etter sonderinger mellom KS og lærerorganisasjonene la KS fram et nytt forslag til avtale 1. september Forslaget fikk tilslutning fra Skolenes Landsforbund, Musikernes Fellesorganisasjon, Norsk Lektorlag og Utdanningsforbundet. Sentralstyret i Utdanningsforbundet sender med dette anbefalt ny hovedtariffavtale og ny sentral avtale om arbeidstid for undervisningspersonalet ut til ny uravstemning blant våre medlemmer i KS-området. Oslo, 3. september 2014

2 Om uravstemningen Utdanningsforbundets sentralstyre har den 1. september 2014 vedtatt at forslag til ny tariffavtale og ny avtale om arbeidstid for undervisningspersonalet, nedfelt i protokoll mellom KS og Utdanningsforbundet datert 1. september 2014, sendes ut til uravstemning. Et enstemmig sentralstyre anbefaler medlemmene å stemme ja. Hvordan stemme og stemmefrist Sett deg godt inn i uravstemningsdokumentet og de fullstendige avtaletekstene som du finner på Ta gjerne kontakt med klubbleder og andre medlemmer på arbeidsplassen for å drøfte resultatet før du avgir stemme. NB! Uravstemningen gjennomføres elektronisk ved at du går inn på Logg inn med medlemsnummer og pinkode. Alle stemmeberettigede medlemmer med mobilnummer registrert i vårt medlemsregister får medlemsnummer og pinkode tilsendt via SMS. Medlemmer som ikke er registrert med mobilnummer, får medlemsnummer og pinkode pr. brev. Har du riktig e-postadresse registrert i vårt medlemsregister, vil du også ha mottatt en e-post med lenke til uravstemningsdokumentet, og pinkode for avstemning. Du kan stemme fra og med torsdag 4. september 2014 etter at du har mottatt pinkode. Siste frist for å avgi din stemme er tirsdag 9. september 2014 kl. 20. Har du spørsmål? Spørsmål om innlogging og stemmegiving kan rettes til e-post: telefon: (tastevalg 3). Medlemsservice vil ha utvidet åpningstid torsdag 4. september og mandag 8. september til kl. 18. Tirsdag 9. september til kl. 20. Resultatet av uravstemningen Det er sentralstyret i Utdanningsforbundet som til slutt avgjør om oppgjøret godkjennes. Når det anbefalte resultatet nå sendes til uravstemning, har du som medlem gjennom din stemme mulighet til å delta i avgjørelsen om resultatet skal godkjennes eller forkastes. Godkjennes resultatet, inngås en ny hovedtariffavtale med KS for perioden 1.september april 2016, mens ny avtale om arbeidstid for undervisningspersonalet inngås for perioden 1.august desember Forkastes resultatet har vi ingen ny tariffavtale og/eller arbeidstidsavtale, og Utdanningsforbundet vil på nytt være i streik. Alle medlemmer i Utdanningsforbundet som får sine lønns- og arbeidsvilkår fastsatt gjennom tariffavtalen mellom Utdanningsforbundet og KS, og som er ansatt hos en arbeidsgiver som er medlem av KS, har rett til å stemme. Medlemmer som er i permisjon, har rett til å stemme. Pensjonister stemmer ikke.

3 Kort om forhandlingsresultatet Nedenfor følger en kort gjennomgang av de viktigste endringene i det resultatet som nå er framforhandlet, sammenliknet med avtaleforslaget som forelå før streiken. For en grundigere gjennomgang av de delene av meklerens forslag fra mai 2014 som ikke er blitt endret etter streiken, henviser vi til forrige uravstemningsdokument. Arbeidstid for undervisningspersonalet Arbeidsårets lengde Det nye forslaget til arbeidstidsavtale innebærer en tydeliggjøring av at det dreier seg om to ulike forhandlinger om antall arbeidsdager: Forhandlinger etter pkt. 4 a) kan skje enten på kommune-/fylkeskommunenivå eller på skolenivå. Blir de lokale partene ikke enige i disse forhandlingene fastsettes løsningen i sentrale bistandsforhandlinger. I tillegg til og uavhengig av dette kan rektor og tillitsvalgte på skolenivå etter pkt. 4 b) bli enige om å avsette inntil 4 dager til lærernes for- og etterarbeid, planlegging, evaluering og faglig ajourføring. Blir partene ikke enige om å innføre noen slike dager blir uenigheten ikke løftet inn til kommune- eller sentralt nivå: Ved uenighet på skolenivå etter denne bestemmelsen blir det med andre ord ingen ytterligere arbeidsdager. Arbeidstid Den største endringen i forhold til meklerens forslag fra mai 2014 finner vi på punktet om arbeidstid. Det forslaget som nå anbefales, innebærer at arbeidstid på skolen fastsettes ved enighet mellom rektor og tillitsvalgte på den enkelte skole. Hvis man ikke kommer fram til et annet forhandlingsgrunnlag, kan forhandlingene ta utgangspunkt i modeller skissert i en egen tabell i avtalen. Ved uenighet om hvilken løsning som skal velges, oversendes saken til partene på kommune- /fylkeskommunenivå. Hvis heller ikke disse blir enige, gjelder det av forslagene som innebærer minst årlig arbeidstid på skolen, dog ikke under 1150 timer i videregående skole, 1225 timer på ungdomstrinnet eller 1300 timer på barnetrinnet. Dette tilsvarer dagens ordning. Overtidsregimet som ble beskrevet i meklerens forslag fra mai 2014, er i ny avtale erstattet av overtidsreglene fra den gamle arbeidstidsavtalen. Reglene for hva som skjer med arbeidstiden på skolen hvis lærerens undervisningstid reduseres for å utføre andre arbeidsoppgaver i tilknytning til undervisningen er videreført fra meklerens forslag fra mai 2014, men er presisert for å klargjøre at reduksjon i undervisningstiden fører til økning i arbeidstiden på skolen.

4 Livsfasetiltak Retten til undervisningsreduksjon for seniorer inntreffer i det nye avtaleforslaget fra 57 år, mot 58 år i meklerens forslag fra mai Omfanget av reduksjonen for lærere i alderen år er økt fra 5,8 % til 6 %. I det nye forslaget er det tatt inn en overgangsordning som gir lærere født i 1962 eller tidligere rett til å velge å benytte seniortiltakene fra den gamle arbeidstidsavtalen. Retten til 6 % undervisningsreduksjon for nyansatte gjelder i det nye forslaget bare for det første yrkesåret; i meklerens forslag fra mai 2014 gjaldt dette for de to første årene. Nedsetting av partssammensatt utvalg Det nedsettes et partssammensatt utvalg som i perioden fram til skal utrede organisering av arbeidstiden i skolen. Generelle bestemmelser Ferie for undervisningspersonalet Hovedtariffavtalen er i det nye forslaget endret slik at undervisningspersonalet nå får tidfestet avviklingen av hele ferien på 5 uker. Tidligere var bare den lovfestede ferien på 4 uker og 1 dag tidfestet. Endringen medfører at undervisningspersonalet får rett til erstatningsferie fra første dag også for den avtalefestede delen av ferien. Musikk- og kulturskoler Bestemmelsen om arbeidstid i musikk- og kulturskoler er endret fra meklerens forslag fra mai 2014 og sier nå at arbeidstiden som et utgangspunkt er på 1300 timer, med et undervisningsomfang på inntil 741 timer. Dette tilsvarer den samme bestemmelsen som gjaldt i forrige tariffperiode. Iverksettelsestidspunkt for arbeidstidsavtalen Fram til gjelder den gamle arbeidstidsavtalen. Den nye arbeidstidsavtalen gjelder fra Fengselstillegg

5 Det er i det nye forslaget fastslått at lærere som hadde fengselstillegg pr beholder dette som en del av årslønna, forutsatt at de skal fortsette med fengselsundervisning. Undervisningspersonalets innplassering i stillingskode etter videreutdanning Bestemmelsene for innplassering i ny stillingskode etter videreutdanning i meklerens forslag fra mai 2014 er presisert. Partene har nå fastslått at det fremdeles vil være naturlig å få uttelling for videreutdanning i relevante undervisningsrelaterte fag, selv om fagene ikke er med i læreplanen i vedkommende skoleslag. Endringen gjøres gjeldende f.o.m Lønnstillegg - virkningstidspunkt Virkningstidspunkt for generelt tillegg, sentrale lønnstillegg og minstelønn i meklerens forslag fra mai 2014 fastsettes til Lokale lønnsforhandlinger i kap. 3 og 5 har virkningsdato , med mindre partene lokalt kommer til enighet om en annen dato. Lokale lønnsforhandlinger etter kap. 4.A.1 får virkningsdato , som for øvrige ansatte.

MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET

MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET TID: 18.06.2014 - etter formannskapsmøtet STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

PROTOKOLL. Saks.nr. 14/01421-1 Dato: 1. september 2014 Sted: Kommunenes Hus Parter: KS og Utdanningsforbundet Sak: Tariffrevisjonen 2014 mellom KS og

PROTOKOLL. Saks.nr. 14/01421-1 Dato: 1. september 2014 Sted: Kommunenes Hus Parter: KS og Utdanningsforbundet Sak: Tariffrevisjonen 2014 mellom KS og PROTOKOLL Saks.nr. 14/01421-1 Dato: 1. september 2014 Sted: Kommunenes Hus Parter: KS og Utdanningsforbundet Sak: Tariffrevisjonen 2014 mellom KS og Utdanningsforbundet Til stede: KS: Utdanningsforbundet:

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret i 2014

Hovedtariffoppgjøret i 2014 Hovedtariffoppgjøret i 2014 Fylkespersonalsamling i Molde 13. juni 2014 Kjersti Myklebust KS Forhandling Tilbakeblikk Forhandlinger om SFS 2213 Oppstart november brudd i januar forhandlingene brakt inn

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret i 2014

Hovedtariffoppgjøret i 2014 Hovedtariffoppgjøret i 2014 Informasjonskonferanser juni 2014 Buskerud, Vestfold og Telemark, 12. juni Inger Marie Højdahl og Karsten K. Langfeldt KS Forhandling Agenda Tilbakeblikk Hovedtariffavtalen

Detaljer

SFS 2213 Gjeldende avtale prolongeres for skoleåret 2014/2015. Fra 01.08.2015 gjelder ny arbeidstidsavtale.

SFS 2213 Gjeldende avtale prolongeres for skoleåret 2014/2015. Fra 01.08.2015 gjelder ny arbeidstidsavtale. B-rundskriv nr.: B/09-2014 Dokument nr.: 14/00146-21 Arkivkode: 517 Dato: 22.10.2014 Saksbehandler: Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Undervisningspersonalet særavtale om arbeidstid

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 23.06.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 23.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 23.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124200. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Saksnummer Utvalg/komite Møtedato Formannskapet 14.06.2012

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Saksnummer Utvalg/komite Møtedato Formannskapet 14.06.2012 Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 13.06.2012 Arkiv: :FE- Arkivsaksnr.: 12/1319 Journalpostløpenr.: 12/17366 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Tariffrevisjonen pr 1.5.2014 - Meklerens forslag til løsning sendes med dette medlemmene til uravstemning

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Tariffrevisjonen pr 1.5.2014 - Meklerens forslag til løsning sendes med dette medlemmene til uravstemning A-rundskriv nr.: 1-2014 Dokument nr.: 14/00974-1 Arkivkode: 0 Dato: 28.05.2014 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Tariffrevisjonen pr 1.5.2014 - Meklerens forslag

Detaljer

Tariffguide for nybegynnere

Tariffguide for nybegynnere Tariffguide for nybegynnere 2 Tariffguide for nybegynnere Tariffavtaler, lønnsramme, overheng, glidning og uravstemning? Du har hørt ordene, men hva ligger i begrepene? Denne brosjyren gir en kortfattet

Detaljer

A-01/08: Tariffrevisjonen pr. 1.5.2008 - Riksmeklingsmannens forslag til løsning sendes med dette medlemmene til uravstemning

A-01/08: Tariffrevisjonen pr. 1.5.2008 - Riksmeklingsmannens forslag til løsning sendes med dette medlemmene til uravstemning A-01/08: Tariffrevisjonen pr. 1.5.2008 - Riksmeklingsmannens forslag til løsning sendes med dette medlemmene til uravstemning A- rundskriv nr: 1/2008 Saksnr: 08/00789-4 Arkivkode: 517 Dato: 27.5.2008 Saksbehandler:

Detaljer

TARIFFREVISJONEN PR. 1.5.2008 RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG TIL LØSNING SENDES MED DETTE MEDLEMMENE TIL URAVSTEMNING

TARIFFREVISJONEN PR. 1.5.2008 RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG TIL LØSNING SENDES MED DETTE MEDLEMMENE TIL URAVSTEMNING A-rundskriv nr: 1/2008 Saksnr: 08/00789-4 Arkivkode: 517 Dato: 27.5.2008 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten TARIFFREVISJONEN PR. 1.5.2008 RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET 2014 LANDSOVERENSKOMST FOR BARNEHAGER

TARIFFOPPGJØRET 2014 LANDSOVERENSKOMST FOR BARNEHAGER Nr: 38/2014/CFA Dato: 23.06.2014 Sendt til: Medlemmer som er bundet av Landsoverenskomst for Barnehager. TARIFFOPPGJØRET 2014 LANDSOVERENSKOMST FOR BARNEHAGER Virke og arbeidstakerorganisasjonene ble 13.

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN HVOR FINS HVA AV NYTTIGE TING TIL BRUK I HVERDAGEN?

HOVEDTARIFFAVTALEN HVOR FINS HVA AV NYTTIGE TING TIL BRUK I HVERDAGEN? 17.01.2012 HOVEDTARIFFAVTALEN HVOR FINS HVA AV NYTTIGE TING TIL BRUK I HVERDAGEN? Utvalg av viktige punkter i KS-avtalen og hvordan denne kan brukes som oppslagsverk. Her tar vi ikke for oss særavtaler

Detaljer

VEILEDER SFS 2213. Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring

VEILEDER SFS 2213. Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring VEILEDER SFS 2213 Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring 1.8.2014-31.12.2017 1 Avtalens pkt. 3 - Arbeidsåret Elevenes skoleår (skoleruta) fastsettes i forskrift av kommunen/fylkeskommunen,

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: rådman. II Sak nr.: 129/12 I KOMMUNESTYRE

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: rådman. II Sak nr.: 129/12 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouralpostID: 12/5123 I Arkiv sakid.: 12/1314 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye II Sak nr.: 129/12 I KOMMUNESTYRE I I Saksbehandler: Ingrid K. Altersk;iær I Dato: 21.06.2012

Detaljer

PR 01.05.2014 URAVSTEMNING. Vedlegg til rundskriv nr 6/2014 Inneholder: Protokoll, anbefalt forslag og stemmeseddel

PR 01.05.2014 URAVSTEMNING. Vedlegg til rundskriv nr 6/2014 Inneholder: Protokoll, anbefalt forslag og stemmeseddel TARIFFREVISJONEN PR 01.05.2014 URAVSTEMNING Vedlegg til rundskriv nr 6/2014 Inneholder: Protokoll, anbefalt forslag og stemmeseddel Svarfrist: Onsdag 20. august klokken 16:00 (fristen må overholdes) Stemme

Detaljer

Fafo-forsker Åsmund Arup Seip oppsummerer i denne artikkelen lønnsoppgjøret 2014.

Fafo-forsker Åsmund Arup Seip oppsummerer i denne artikkelen lønnsoppgjøret 2014. Tariffoppgjøret 2014 Fafo-forsker Åsmund Arup Seip oppsummerer i denne artikkelen lønnsoppgjøret 2014. Bakgrunnen for lønnsoppgjøret 2014 Høsten 2013 fikk Norge en ny borgerlig regjering, og mange så nok

Detaljer

MEKLERENS FORSLAG. I sakene 2012 013, 2012-014, 2012-015 og 2012-016 mellom

MEKLERENS FORSLAG. I sakene 2012 013, 2012-014, 2012-015 og 2012-016 mellom MEKLERENS FORSLAG I sakene 2012 013, 2012-014, 2012-015 og 2012-016 mellom LO Kommune (Sak 2012 013) Unio (Sak 2012-015) YS- Kommune (Sak 2012-014) Akademikerne- kommune (Sak 2012-16) på den ene side og

Detaljer

Spørsmål og svar om arbeidstid

Spørsmål og svar om arbeidstid Spørsmål og svar om arbeidstid Det har vært mange spørsmål og reaksjoner til meklingsresultatet om arbeidstid spesielt i sosiale medier. Her er svar på noen typiske spørsmål om arbeidstid i skolen etter

Detaljer

FAG- OG TIMEFORDELING

FAG- OG TIMEFORDELING FAG- OG TIMEFORDELING Sist oppdatert: 23.2.11 Hensikten med denne informasjonen er å forklare begreper som leseplikt og årsrammer, og å vise til de styringsdokumentene skolen må forholde seg til. Innhold

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 30.06.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

SFS 2213 - Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring

SFS 2213 - Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring VEDLEGG 1 SFS 2213 for perioden 1.8.2015-31.12.2017 SFS 2213 - Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring 1. Hjemmelsgrunnlag m.v. Denne særavtalen er inngått med hjemmel i hovedavtalen

Detaljer

ÅRLIG LØNNSREGULERING 2015 I KS-OMRÅDET Lønnsoppgjør etter Hovedtariffavtalen kapittel 3 og 5

ÅRLIG LØNNSREGULERING 2015 I KS-OMRÅDET Lønnsoppgjør etter Hovedtariffavtalen kapittel 3 og 5 Til - Styret i Naturviterne Kommune - Fylkeskontakter - Fylkesarbeidsutvalg - Tillitsvalgte i KS-området - Naturviternes medlemmer KS-området - Hovedstyret RUNDSKRIV 2015 Oslo, mai 2015 ÅRLIG LØNNSREGULERING

Detaljer

I sakene 2010 033, 2010-034, 2010-035 og 2010-036 mellom

I sakene 2010 033, 2010-034, 2010-035 og 2010-036 mellom MEKLINGSMANNENS FORSLAG I sakene 2010 033, 2010-034, 2010-035 og 2010-036 mellom LO Kommune (Sak 2010 033) Unio (Sak 2010-035) YS-Kommune (Sak 2010-034) Akademikerne-kommune (Sak 2010-036) på den ene side

Detaljer

Skoleinfo ALBERT 2006

Skoleinfo ALBERT 2006 ALBERT 2006 Realfagskolen og Det Norske Veritas inviterer til Albert - 2006... en mattekonkurranse der alle kan delta - ny og forbedret utgave. Et gratis tilbud til alle elever i Vg1. Nettbasert konkurranse

Detaljer

P R O T O K O L L. 2. Opplæring Partene er enige om at det skal gjennomføres felles partsopplæring i overenskomstene.

P R O T O K O L L. 2. Opplæring Partene er enige om at det skal gjennomføres felles partsopplæring i overenskomstene. P R O T O K O L L Til protokollen 1. Utvalg Seniorpolitikk Det nedsettes et partssammensatt utvalg s skal vurdere og eventuelt foreslå ulike virkemidler for å få eldre arbeidstakere til å stå lenger i

Detaljer

Håndbok. Oslo kommune tariffområde. Håndbok Oslo kommune mars 2014

Håndbok. Oslo kommune tariffområde. Håndbok Oslo kommune mars 2014 1 Håndbok Oslo kommune tariffområde Utdanningsforbundet Mars 2014 2 Del 1 - Forord Utdanningsforbundet har som mål å utarbeide en håndbok for avtaleverket i Oslo som skal være førstevalget for enhver bruker.

Detaljer

HOVEDAVTALEN 1.1.2014

HOVEDAVTALEN 1.1.2014 HOVEDAVTALEN 1.1.2014 KRAV 1. april 2014 kl. 08.30 Innledning Krav om likeverdige vilkår ved anbud mv henvises til hovedtariffoppgjøret i KS. I Revisjon av Hovedavtalen pr. 1.1.2014 Det vises til KS` tilbud

Detaljer

Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2006-11 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2006 mv.

Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2006-11 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2006 mv. Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2006-11 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2006 mv. Dato: 31.05.2006 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder:

Detaljer

P R O T O K O L L. Til stede fra partene én eller flere dager:

P R O T O K O L L. Til stede fra partene én eller flere dager: P R O T O K O L L År 2012, den 12. og 13. juni ble det holdt forhandlinger vedrørende tariffrevisjonen per 1. mai 2012 sentrale forhandlinger mellom arbeidstakerorganisasjonene og Hovedorganisasjonen Virke

Detaljer