Åpenhet i forvaltningen sett fra Ringerike kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Åpenhet i forvaltningen sett fra Ringerike kommune"

Transkript

1 Åpenhet i forvaltningen sett fra Ringerike Dag Erlend Reite, advokat Konferanse 11. september 2014

2 Litt om Ringerike Om lag innbyggere. Ca ansatte i n. Hønefoss er «hovedstad» Strekker seg fra Tyrifjorden til Nes i Ådal Ring Blad er viktigste lokale avis. I tillegg har NRK kontor i Hønefoss (fra i fjor)

3 Utøvelse av møteoffentlighet Møter kunngjøres i lørdagsutgaven av Ring Blad og møteplan ligger på ns nettside. Der legges også saksdokumentene. Møteoffentlighet i praksis Gjennomgang av saker på «rødt papir» i formannskap og styre fra 2012 til dags dato. Kun tre tilfeller av unntak fra møteoffentlighet: Personalsak (ansettelse av ny rådmann) Eierstyring av selskap - salg av en aksjepost Enkelte skjenkebevillingssaker Oppsummering av erfaringer med møteoffentlighet Reglene praktiseres stort sett uten problemer. I Ringerike er det meget sjelden at møter lukkes.

4 Møteplanen på nett

5 Møtedokumentene på nett

6 Eksempel på saksliste

7 Hvor lett er det å titte inn Ringerike her?

8 Om innsyn i dokumenter Antall henvendelser Det bes om innsyn i 3 til 10 dokumenter per dag. Hvem spør om innsyn? Media spør absolutt mest Publikum, og noen fra publikum mye mer enn andre

9 Kommunens rutiner Rutinen i n. Eget dokumentsenter (posthåndtering og arkiv) Liste (journal) over inngående post legges ut på nett hver dag (den påfølgende). Liste (journal) over utgående post legges ut 2 ganger i uken. Dokumentsenteret er ansvarlig. Innsynshenvendelser går til saksbehandler som besvarer henvendelsen. Saksbehandler ber om hjelp i tvilstilfeller

10 Dokumentinnsyn på nett

11 En konkret postliste

12 Innsynsskjemaet på nett

13 Hvor gode er vi sett utenfra? Ringerike var «midt på treet» i åpenhetsindeksen 2011 Men det var kanskje litt urettferdig? Forvaltningsrevisjon august 2014 Selve rutinene for innsyn er gode nok, men Det benyttes flere ganger feil hjemmel for å unnta fra innsyn. Hjemmelshenvisningene er for knappe. Man viser kun til off. l. 13 og ikke bestemmelsen som hjemler taushetsplikt

14 Betraktning For det første så er ikke reglene helt enkle! Offentleglova har 33 paragrafer. Justisdepartementets rettleiar er på 200 sider. For det andre må det tas i betraktning hvem som praktiserer reglene i ne. Anslag: Hvis det i snitt er ca. 50 saksbehandlere i hver er det i så fall personer på landsbasis. Hvem er de? (hjelpepleiere, sykepleiere, ingeniører, lærere, sosionomer, fagutdannede osv. ) Likevel meget stor bevissthet om loven

15 Ringerikes erfaringer Den klare hovedregel i Ringerike er at dokumenter gjøres offentlige som forutsatt. Taushetsbelagte opplysninger. Opplysninger som skal unntas Det som skal unntas pga. taushetsplikt skaper ikke store vansker med avgrensning. Eksempel helseopplysninger, personlige opplysninger, barnevernsaker. Stor forståelse hos publikum for at disse opplysningene er unntatt. Forretningshemmeligheter (f.eks knyttet til off. anskaffelser). Dette skaper mange flere avgrensningsvansker. Skal man legge den næringsdrivendes oppfatning til grunn? Eller overprøve? Om en konkret klagesak (pris)

16 Erfaringer forts. Saker som kan unntas. Meroffentlighet. De vanskeligste. Hva er vanligst i hverdagen: Interne dokumenter, 14 Dokumenter mottatt eller avgitt som part i rettssak, 18 Unntak pga. det offentliges forhandlingsposisjon, 23 For eksempel tips fra publikum Skal de tvinges til å stå for hva de tipser om selv om?, jfr 24? Erfaringer med tidsfristen i offentleglova 29 «avgjerast uten ugrunna opphald» Anbefalingen om avgjørelse samme dag eller innen 1-3 dager for vanlige saker. Rettleiaren sier at ferie og sykdom er ingen unnskyldning. Kurante saker går fint, men noen avveiinger er vanskeligere enn andre og tar tid. Klageretten iht. 5 dagersregelen i 32, 2 inntrer nok ofte. Typiske situasjoner - Tidspress De samme skal gjøre alt «Tordenskjolds soldater». Hva skal forsømmes?

17 Erfaringer forts. Teknikker vi benytter for å få åpenhet til å fungere smidig. Foreløpige svar når man ser at det tar tid å svare. Sender en kort e-post som forklarer saken dersom dokumentet de har bedt om gir et misvisende bilde. Ber folk ringe for å få sammenhengen. Sender mer enn pressen/publikum ber om. Gir oversikt over sammenhengen i saken. Snakker med pressen om hva de kan få/ikke få, når og hvorfor. Vellykket overfor Ring Blad ihvertfall. Andre erfaringer Frykten for å bli hengt ut kan gjøre den mest åpne til en østers. Når folket bokstavelig talt oppfatter oss som «sine tjenere» - Hånderting av innsyn blir «hovedsaken». Forståelsen hos publikum Varierende.

18 Fem «caser» fra Ringerike Salg av aksjer i RingeriksKraft. Hva saken gjaldt Hvordan ivaretok vi pressens behov. Presseforbundets henvendelse Kravet om lovlighetskontroll Rettsliggjøring av et politisk spørsmål Innsyn i lønnsopplysninger for ansatte i hele riket. Bør en person på «den ytterste nøkne ø» kunne sette hele «Norge» i sving? Innsyn i dokumenter n mottok som part i rettsak Beskytte avsender mot seg selv.

19 Fem «caser» forts. Off. anskaffelse Ønsket innsyn i pris Klage til Fylkesmannen. Klager fikk ikke medhold. Tønner i elva Ufarlig eller farlig innhold Virkninger av potensielt utslipp? Grunnlag for unntak fra offentlighet?

20 Ivaretas lovens formål? Offentleglova 1 Formålet med lova er å leggje til rette for at offentleg verksemd er open og gjennomsiktig, for slik å styrkje informasjons- og ytringsfridommen, den demokratiske deltakinga, rettstryggleiken for den enkelte, tilliten til det offentlege og kontrollen frå ålmenta. Lova skal òg leggje til rette for vidarebruk av offentleg informasjon. Ivaretas dette i Ringerike? Ja

21 Takk for meg

Retten til innsyn ble grunnlovsfestet i 2004, siste del av 100 lyder som følger:

Retten til innsyn ble grunnlovsfestet i 2004, siste del av 100 lyder som følger: Innledning Krav om tilgjengelighet til forvaltningens dokumenter finnes i tillegg til offentlighetsloven også i kommuneloven, arkivloven, forvaltningsloven og personopplysningsloven. I disse fem lovene

Detaljer

Saksframlegg. Gjennomgang av rutiner og nettpraksis i henhold til resultatene i åpenhetsindeksen 2011

Saksframlegg. Gjennomgang av rutiner og nettpraksis i henhold til resultatene i åpenhetsindeksen 2011 Søgne kommune Arkiv: 041 Saksmappe: 2011/2448-34336/2012 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 01.11.2012 Saksframlegg Gjennomgang av rutiner og nettpraksis i henhold til resultatene i åpenhetsindeksen 2011

Detaljer

Få opp døra! Åpenhetsindeks for norske kommuner. Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg

Få opp døra! Åpenhetsindeks for norske kommuner. Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg Få opp døra! Åpenhetsindeks for norske kommuner Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg Åpenhetstinget 2011 2 Innholdsfortegnelse Åpenhetsindeksen 2011... 1 Sammendrag... 3 Innledning... 3 Metode... 5

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Rettssikkerhet, likebehandling og forvaltning

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Rettssikkerhet, likebehandling og forvaltning Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Rettssikkerhet, likebehandling og forvaltning Audit & Advisory Oktober 2011 Sammendrag Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon i Tønsberg kommune. Forvaltningsrevisjonen

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG Kommunerevisoren NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG LES MER OM: // Åpne dører i kontrollutvalgene // Revisjonskriterier i eierskapskontroll // Hvordan bli en effektiv vokter av skattebetalernes

Detaljer

Når journalisten ringer. tips for deg som jobber med barnevern

Når journalisten ringer. tips for deg som jobber med barnevern Når journalisten ringer tips for deg som jobber med barnevern Vårt perspektiv: Barnets beste Barnevernet skal arbeide for barnets beste Vær aktiv med å gå ut med fakta om barn og unges oppvekstsituasjon

Detaljer

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 Kapittel 2 Hensyn og begreper... 6 2.1 Hensyn...6 2.2 Begrepene taushetsplikt,

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Del 1: Barneoppdragelse og barnevern Forord Denne brosjyren har blitt til ved hjelp av mange. Integrasjonsog mangfoldsdirektoratet har finansiert

Detaljer

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver?

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Forvaltningsrevisjonsrapport Oktober 2007 Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780 240

Detaljer

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT IIEREN1041141UNIE Høringsinstanser ifølge liste Deres ref. Vår ref. Dato 12/2689-1 26.11.2012 Høring - forslag til endringer i kommuneloven og offentleglova

Detaljer

Tove Eikrem. Ill.: Siv R. Lindheim Eikrem

Tove Eikrem. Ill.: Siv R. Lindheim Eikrem Tove Eikrem Ill.: Siv R. Lindheim Eikrem Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 2012 Trykk: Allkopi Omslag: Allkopi Printed in Norway ISBN 978-82-93095-05-7 Jungelhåndboka 2004: Juni 2004 Jungelhåndboka

Detaljer

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Anne Maria Pileberg, juridisk rådgiver i Vann- og avløpsetaten Separate avløpsanlegg i Oslo kommune Omtrent 550

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Etikk i organisasjonen Rapport 2012-2 2012-484/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Etikk i organisasjonen

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 Flere som skal skrive i samme dokument rettigheter og versjoner Versjon/dato for revisjon: 04.03.2015 P360-klient: Web Utarbeidet av: Monica Blomli Dato: 01.10.2014 Ansvarlig:

Detaljer

Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester. Grong kommune

Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester. Grong kommune Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester Grong kommune Forvaltningsrevisjon nr 1742-1/2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2009 til mai 2010 gjennomført en forvaltningsrevisjon av tildeling

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Program for digital kompetanse 2004 2008 har også mål som gjelder målgruppen: I løpet av 2008 skal alle læreplaner reflektere digital kompetanse

Program for digital kompetanse 2004 2008 har også mål som gjelder målgruppen: I løpet av 2008 skal alle læreplaner reflektere digital kompetanse VEILEDER FOR FORELDRE OG FORESATTE NÅR ELEVENE STARTER MED IKT I SKOLEN Om veilederen Denne veilederen er ment som en informasjon til foreldre og foresatte når eleven tar i bruk IKT i skolen. Veilederen

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Mars 2009. Retningslinjer for håndtering av stedfestet informasjon om biologisk mangfold

Mars 2009. Retningslinjer for håndtering av stedfestet informasjon om biologisk mangfold Mars 2009 Retningslinjer for håndtering av stedfestet informasjon om biologisk mangfold Innhold 1. Formål og målgruppe...4 2. Bakgrunn...4 3. Lovgivning...5 4. Saksbehandling ved krav om opplysninger...

Detaljer

*UXSSHRSSJDYH ,QQOHGQLQJ. .RUWRPOnQHNDVVHQVKLVWRULH

*UXSSHRSSJDYH ,QQOHGQLQJ. .RUWRPOnQHNDVVHQVKLVWRULH *UXSSHRSSJDYH,QQOHGQLQJ Vi forstår ut ifra oppgaveteksten at vi skal se på rutinen for å søke lån og stipend i Lånekassen. Vi har valgt å definere rutinen som det program vi møter fra vi skriver in http://www.lanekassen.no/templates/page

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune 2005 Revisjon Midt-Norge IKS Side 2 av 21 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

E-post sikkerhet i Norge

E-post sikkerhet i Norge Bare 15 % av norske domener på Internett støtter bruk av en standard for kryptering av e-post. Blant norske kommuner er det mindre enn 4 % som støtter slik kryptering. Manglende sikring av e- post i Norge

Detaljer