Forelesning 5/ Innhold: Verdiskaping Om informasjonsprodukter Lock- in

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forelesning 5/9 2012. Innhold: Verdiskaping Om informasjonsprodukter Lock- in"

Transkript

1 Forelesning 5/ Innhold: Verdiskaping Om informasjonsprodukter Lock- in

2 Margin K = Kjøp Firma Salg (pr = pris) P = Produksjonskostnad Råvare Lønn (produksjon) Svinn Lager Salg Innkjøp Etc L = LangHdskostnad: Bygg Utvikling/forskning Personale Etc Industri- produksjon Noen info- produkter K pr P L Høy Høy Høy Høy 0 0 Hl høy 0 Lav Hl høy

3 Verdiskapingsmekanismer: Kjede (transformasjon) bleieprodusent Verksted (problemløsning) konsulent NeVverk (formidling) bank Mesteparten av mikroøkonomisk teori handler om kjeder. I IKT handler det om nevverk! Jeg mener ikke da det fysiske telenevet, men de formidlingsfunksjonene som foregår der.

4 Råvare Kjeder transformasjon fra råvare Hl produkt Porters strategiske analyse Produkt ProduksjonsakHviteter: LogisHkk inn, produksjon, logishkk ut, markedsføring pris > c + C/N c: Jern, nikkel, vanadium, koks stålbjelker Basiselementer: Bygninger, forskning, administrasjon Kostnad pr enhet = produksjon/logishkk/råvarekostnad per enhet (c) + felleskostnad (C)/antall enheter (N) Margin = N (pris kostnad pr enhet) Strategi Redusere produksjonskostnad, logishkk- kostnad, lagerkostnad, felleskostnad (effekhvisere) Øke antall enheter som selges = øke markedsandel Redusere råvarekostnad

5 Porter: Påvirkningskrecer (Porters fem krecer): Prispress fra kundene (interessegrupper, rabaver) Konkurranse fra andre produsenter pris, markedsføring, renommé, noko avåt, kampanjer, rabaver Konkurranse om råvarer (underleveranse) (råvaremonopol indium fra Kina konkurrent eier råvareleverandør råvare mangelvare) Nykommere Erstatningsprodukt (mobiltelefon smarvelefon, mekaniske regnemaskiner lommekalkulatorer, minimaskiner PC)

6 Interne strategier: Hierarkisk ledelse Klare ansvarsområder Timing Rekkefølge LangHdsplanlegging Industribedricer: biler, bleier, hus, ovner

7 Verdiverksted Advokater, sykehus, leger, konsulenter, skoler, forskere, meglere Flinke Hl å gjøre det de er spesialister på: Erfaring og å lære av erfaring evaluering av egen dykhghet Raske løsninger Troverdige/gode løsninger Godt renommé (Arthur Andersen mistet troverdighet) Vise Hl Hdligere resultater Nødvendigvis ikke billigst, men best Veldefinert markedssegment ikke begi seg ut på ukjent grunn Integritet ikke informasjonslekkasje Ikke- hierarkisk ledelse selvstendige enheter, fleksibilitet EffekHvisering raske svar OppreVholde renommé best på siv område Up to date kunnskaper fornyelse

8 VerdineVverk (Stabell/Fjeldstad): FormidlingsneVverk mellom kunder Andre definisjoner skaper forvirring: NeVverk mellom organisasjoner/firmaer deling av info samarbeid (Allee) Vi bruker ikke denne definisjonen! Banker, forsikring, telekom, facebook, flyselskap, aviser, forlag, transportselskaper, Google Vanligvis kontrakt med kunde (abonnement, konto, avtaler ), men ikke allhd (Google) «Varene» kan oce ikke lagres: ikke- sendte bit, tomme flyseter, tom plass i lastebil men noen varer kan (forlag)

9 Bank Avis Innskyter Formidling Låntaker Anormalitet: noen kunder får betalt, andre må betale for tjenesten annonsør Leser Formidling Anormalitet: jo flere lesere, jo høyere pris for annonser Telekom Facebook Forlag Bruker Formidling Bruker ForfaVer Formidling Leser NeVverkene er brukernes sosiale nevverk, ikke telenevet

10 ISP ASP ISP ASP ISP formidler kontakt mellom brukere og ASP ASP formidler kontakt mellom brukere. ASP er avhengig av både det fysiske og det sosiale nevverket Hl ISP ISP Info Parallell ISP1 ISP2 ISP1 + ISP2 Serie CoopeHHon

11 VerdineVverk Noen observasjoner Marginalkost oce Hlnærmet null: hva koster et bit? Hva koster det å oppreve en konto? Hva koster det å kopiere musikk, video, programvare? Oce høye investeringskostnader: telenev, fly, lastebiler Oce høye dricskostnader: bank, telenev, flyselskap Oce svært vanskelig å fastseve pris pr enhet Eksempel: pris pr bit i telekom (meget relevant diskusjon i 1998): NeVets verdi delt på gjennomsnivstrafikk (i bps)? NeVets verdi delt på peak- trafikk? NeVets verdi delt på nevets kapasitet? NeVets verdi + nåverdi av antave investeringer delt på gjennomsnivstrafikk? Hva er neves verdi? Nåverdi av alle Hdligere og fremhdige investeringer? Kostnaden ved å bygge et nyv nev?

12 InterneV består av Internet Service Providers, ApplicaHon Service Providers, informasjonseiere og brukere ISP Info- eier I UgjennomsikHg grensesniv ASP ISP Applikasjonslag Usynlig for ISP Transportlag NeVlag Bruker ASP: Info- eier du Bruker Info- eier: Informasjon du ISP: ASP du ASP Informasjons- I eier Tretrinns formidling ISPen ser ikke applikasjonen og kan ikke ta betalt avhengig av hvilken informasjon som overføres (normalt over port 80 hvp eller port 443 hvps). Reduserer ISPens forretningsmuligheter svært mye.

13 Om informasjonsprodukter (bits and PCs) Består av bits Nesten grahs å kopiere Nesten grahs å distribuere Kan være grahs å produsere (peer produchon - likemannsproduksjon) (Web, Google, PGP) I mange Hlfeller produsert av noen få personer (Web 1, Facebook 3, Google første versjon 2, PGP - 1, ) I mange Hlfeller høye utviklingskostnader, men lav marginalkost (Microsoc- produkter)

14 Mer om informasjonsprodukter Musikk, film, bøker, programvare, penger, Må prises ever verdi for kjøper, ikke ever produksjonspris (= 0). Salgspris er oce null, inntekter fra andre kilder (reklame) Er oce et opplevelsesprodukt kunden kan ikke seve verdi på det før det er konsumert (film, musikk, avis) Har man først begynt å gi bort produktet, er det veldig vanskelig å ta betalt senere (aviser) Fører lev Hl kriminelt marked fordi det er grahs å kopiere (fildeling) og vanskelig å kontrollere Hodepine når det gjelder IPR uhyre vanskelig å beskyve opphavsreven Hl programvare Heldigvis er det ikke tav ut patent på Web! Allestedsnærværende pga internev

15 Lock- in: Betyr at det seves hindringer mot at kunden skicer leverandør DeVe betyr: Koster kunden å skice kostet, siden mye er rernet ved regulering Koster operatør å ta kunder fra andre ByVekostnad = summen av disse, eller mer generelt: ByVekostnad = penger som må betales + penger du taper + arbeid som må gjøres (installasjon, opplæring, adresseforandring) + mulig tapt informasjon + skjulte kostnader (du får først om dem ever at kontrakt er inngåv) + overraskelser (du trenger ekstrautstyr) Eksempler på lock- in: EVerutdannelse: SluVer du før avtalt Hd, må du betale for utdannelsen (gråsone strasart med slike kontrakter i USA slaveri) Microsocs sterke posisjon: mulighet for å miste informasjon, opplæringskostnad, Hlgang Hl programvare (ledelsen tør ikke)

16 Faktorer som påvirker lock- in: Bindinger må betale for å si opp (teleabonnement, forsikring) (som i mange Hlfeller er regulert bort, f eks telefonnummer) Teknisk/økonomisk levehd av eksisterende utstyr (telenev, fly) IndustribeskyVelse (pålegg om å kjøpe nasjonalt nå EU/EFTA- regulert) Reservedeler må kanskje ha dobbelt lager kostnader Hlgang (telenev, flyselskaper) Redusert pålitelighet/økt feilrate nyv system krever erfaring før det blir stabilt (telenev, flyselskaper) Opplæring kan fort spise opp gevinsten ved å byve (dataplatorm, databaser) Kobling Hl andre goder (forsikring, bonuser)(flyselskaper) Mister fordeler (rabaver, lisenser) Tap av lagret informasjon slik kan det bli seende ut når man ikke tør eller kan:

17 Sentaks Sirius/P FHS Numsys TBS KOFA KURT Mia TIPS INTRA INRA MOS Trane Tino Brev DB Ritel/I Masys Nr.tildel Accar Inmarsat Far Anatref Adresse vask Aladin Bank utbet Bank giro Best-N Bonus reg Tref CMVN Sim Datex Drops S12/ necos EBBA Most SAP FDS Fiber Kabel lengde Habit Infosys Telefon avreg. Inmarsat Regina Mbas Starek Rugi Nett Niapl Lokal katal KOS Kreta Mar. radio Levax Nmas Esop Plan nett Produkt reg Teleks trafikk Resa Star Rut Samba Sirius/ A Skips- radio Star Tmos/ Sams Lafdata Avtale Katalog Kundefront privat Ritel/T Ritel/F Sardin SSBC INSA Debo/ oobs IN-stat Salsa Diman Kundax Utenl.avreg. Customer front Mobile Inmarsat A B M Customer Master S212 Bras S100 Sirius/R EDI S656 Telma SAM KOF/link Telsis/AB Marius Telsis/LK Databrønn (IDUN) Trast Mais KOF Saturn NUFS Kupp Obsreg TIPP CCAS Telsis/AS Sermas Post data Klage Symcom Dosat Alfnet Ybas OPS Data torg Ru#el

18 Saul Steinberg 1961

Tele- og tjenestemarkedet & Posisjonsbaserte tjenester FORORD

Tele- og tjenestemarkedet & Posisjonsbaserte tjenester FORORD FORORD Denne rapporten er resultatet av prosjektarbeidet i faget SIE5092 Teletjenester og nett, fordypningsemne. Rapporten har et omfang på 5 vekttall. Veileder er Professor Steinar Andresen ved institutt

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

5TIPS TIL BEDRE KOMMUNIKASJONS- LØSNINGER

5TIPS TIL BEDRE KOMMUNIKASJONS- LØSNINGER Effektive nettsamfunn Spar tid ved å bruke tjenester på nettet DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Effektivt med chat Chatfunksjon gir mer fornøyde bankkunder Konstant overvåking Kontinuerlig

Detaljer

SMB magasinet. Bedre resultat. med gode datakunnskaper! side 6-8. Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079. Kristian Fjelltun, SMB Tjenester

SMB magasinet. Bedre resultat. med gode datakunnskaper! side 6-8. Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079. Kristian Fjelltun, SMB Tjenester FORNØYD MEDLEM: «Har mer enn halvert budsjettet på forsikringspremier!» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LØNNSOMHET

6TIPS TIL BEDRE LØNNSOMHET Betaling med kredittkort Reduser risikoen for tapte inntekter DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Fokus på bemanning Med et felles IT-system får bedriften kontroll Skånsom inkasso Bruk en profesjonell

Detaljer

Slik kan bedrifter. tjene penger på web. Nina Furu. (c) istockphoto.com

Slik kan bedrifter. tjene penger på web. Nina Furu. (c) istockphoto.com Slik kan bedrifter tjene penger på web (c) istockphoto.com Nina Furu Den lille webguiden for bedrifter: Slik kan bedrifter tjene penger på web Av Nina Furu Enten du driver et lite eller et større firma,

Detaljer

Brukerkontaktseminar 12-13 nov. 2013

Brukerkontaktseminar 12-13 nov. 2013 Brukerkontaktseminar 12-13 nov. 2013 Spørsmål fra systemansvarlige Vår IKT lærling Pål Morken noterte spørsmål og noen kommentarer som ble tatt opp i brukerkontaktseminaret. Mange av spørsmålene ble besvart

Detaljer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 2 Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 3 Uansett hva man bruker PC-en til, har den verdi. Server En PC kan

Detaljer

Innlevering IS-100 uke 35

Innlevering IS-100 uke 35 Innlevering IS-100 uke 35 Av: Glenn Greibesland Contents Innlevering IS-100 uke 35... 1 Svar med egne ord på de 5 spørsmålene/oppgavene som står på side 30 i boka, til venstre på sida, under: After reading

Detaljer

Øving 2 Elektronisk blekk

Øving 2 Elektronisk blekk Øving 2 Elektronisk blekk Frist: 04.02.11 Teknologien Denne fantastiske nye teknologien kan kort beskrives på følgende måte. Partikler, med diameter på størrelse av et menneske hår, har (så langt) to farger.

Detaljer

FORRETNINGSPLAN KRAGERØ VIDERGÅENDE SKOLE 2009/2010. Mentor: Bjarne Sten Jørgensen Lærer: Hans Børge Pettersen Lien. www.legcareub.

FORRETNINGSPLAN KRAGERØ VIDERGÅENDE SKOLE 2009/2010. Mentor: Bjarne Sten Jørgensen Lærer: Hans Børge Pettersen Lien. www.legcareub. FORRETNINGSPLAN KRAGERØ VIDERGÅENDE SKOLE 2009/2010 Mentor: Bjarne Sten Jørgensen Lærer: Hans Børge Pettersen Lien www.legcareub.no 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning.......2 1.1 Sammendrag........2 1.2

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave 2011 Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave Oppgave utført av følgende studenter på linjen anvendt datateknologi 2011 Marcin Niziol s148113 Geir Ove Reitan s155543 Alexander Talstad Hansen s155504

Detaljer

HEMMELIGHETEN BAK RIKDOM I ÉN SETNING. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HEMMELIGHETEN BAK RIKDOM I ÉN SETNING. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HEMMELIGHETEN BAK RIKDOM I ÉN SETNING http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Har du et sterkt ønske om å bli rik, men aner ikke hvordan du skal gå fram? Tror du at du må lese en haug med bøker og

Detaljer

Tips og råd for god økonomistyring

Tips og råd for god økonomistyring Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet PLANLEGGINGSFASEN FØR DU STARTER Kalkyler enkle beregninger Budsjettering GJENNOMFØRING, BRUK OG FORSTÅELSE Regnskapet: De faktiske tall Faresignaler

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Hvorfor er vi her? John Fiskvik

Hvorfor er vi her? John Fiskvik Hvorfor er vi her? John Fiskvik Stadig raskere og mer dramatiske endringer i rammebetingelser preger og driver utviklingen innen alle deler av verdikjeden for bil og bilsalg Vi må forberede oss på en

Detaljer

denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet

denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet innovasjonogforskning.no Nr. 5 september 2014 PATENT & VAREMERKE Les om Piratkopiering Import av falske varer er et voksende problem immaterielle verdier

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Produktkatalog 2005/2006 Nyhet! Fakturering med tilbudsfunksjon Se side 10 Ny versjon! Økonomi 40 Se side 12 Nyhet! Nettbutikk Se side 17 Produktkatalog 2005/2006 Innhold

Detaljer

MARKEDSFØRING. Tips og råd for AV EGEN BEDRIFT. Markedets betydning for din bedrift. Hvordan foreta en markedsanalyse?

MARKEDSFØRING. Tips og råd for AV EGEN BEDRIFT. Markedets betydning for din bedrift. Hvordan foreta en markedsanalyse? Oslo Kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Akershus fylkeskommune Markedets betydning for din bedrift Hvordan foreta en markedsanalyse? Hvilke behov skal produktet ditt dekke? Valg av

Detaljer

Adrian Skumsrud. Kandidatavhandling UTNYTTELSE AV POTENSIALET TIL HJEMMESIDEN TIL MIKROVERKSTEDET NORGE I FORBINDELSE MED ONLINE MARKETING

Adrian Skumsrud. Kandidatavhandling UTNYTTELSE AV POTENSIALET TIL HJEMMESIDEN TIL MIKROVERKSTEDET NORGE I FORBINDELSE MED ONLINE MARKETING Kandidatavhandling Adrian Skumsrud UTNYTTELSE AV POTENSIALET TIL HJEMMESIDEN TIL MIKROVERKSTEDET NORGE I FORBINDELSE MED ONLINE MARKETING - Helhetsplanlegging av MikroVerkstedets online markedskommunikasjonsstrategi

Detaljer

Kundemobiliteten i det norske bankmarkedet

Kundemobiliteten i det norske bankmarkedet Kundemobiliteten i det norske bankmarkedet Helge Qverneland Masteroppgave i samfunnsøkonomi Desember 2009 Institutt for økonomi Universitetet i Bergen Forord Denne oppgaven markerer slutten på samfunnsøkonomistudiet

Detaljer

Hva det innebærer for en leverandør å knytte seg til Ehandelsplattformen

Hva det innebærer for en leverandør å knytte seg til Ehandelsplattformen Hva det innebærer for en leverandør å knytte seg til Ehandelsplattformen Veileder for leverandør Sist oppdatert: 8.08.13 Versjon: 1.05 1 Innhold 1. Bakgrunn... 4 2. Hva er Ehandelsplattformen?... 4 3.

Detaljer

Bygde og. Erlend Bullvåg Handelshøgskolen i Bodø. næringsutvikling I Susendalen

Bygde og. Erlend Bullvåg Handelshøgskolen i Bodø. næringsutvikling I Susendalen Erlend Bullvåg Handelshøgskolen i Bodø Susendal, 22 mai, 2007 Agenda Litt utenom temaet: Nærings og samfunnslivets situasjon på indre Helgeland Forskerblikk på nærings og bydeutvikling I Susendal Noen

Detaljer

Miniseminar / infokveld. Johnsgård Turistsenter 28.10.2014. Kapasitet. Det binære system (totallsystemet) Grunntall 2 1= på = 1 bit 0= av = 1 bit

Miniseminar / infokveld. Johnsgård Turistsenter 28.10.2014. Kapasitet. Det binære system (totallsystemet) Grunntall 2 1= på = 1 bit 0= av = 1 bit Miniseminar / infokveld Johnsgård Turistsenter 28.10.2014 http://www.harlem-13-gigapixels.com/ Utvikling. Kamera har nå oppløsning på 70-80 Mb pixler Men hva med 13 Gb i oppløsning? Det er mulig for oss

Detaljer

Meld. St. 23. Digital agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskaping. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 23. Digital agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskaping. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 23 (2012 2013) Melding til Stortinget IKT for vekst og verdiskaping Meld. St. 23 (2012 2013) Melding til Stortinget IKT for vekst og verdiskaping Innhold 1 Innledning... 5 1.1 En agenda for den

Detaljer

:magasinet. :konkurranse. Møt Geodata på. om Geomatikkdagene. ArcGIS Online. :nytt fra ARCen. :styret

:magasinet. :konkurranse. Møt Geodata på. om Geomatikkdagene. ArcGIS Online. :nytt fra ARCen. :styret Returadresse GEODATA AS Postboks 9036 Grønland 0133 OSLO :magasinet B :konkurranse :nytt fra ARCen Møt Geodata på Geomatikkdagene 2013 Dette årets brukerkonferanse var den 21. Norske ESRI Brukerkonferansen

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FORBRUKEROMBUDET

VIRKSOMHETSPLAN FORBRUKEROMBUDET VIRKSOMHETSPLAN 2013 FORBRUKEROMBUDET FORORD... 4 1. NYE BETALINGSMETODER... 6 1.1 Mobilbetaling... 6 1.2 Kontantløse betalingssystemer... 8 2. FINANSIELLE TJENESTER... 9 2.1 Generelt... 9 2.2 Lån og kreditt...

Detaljer