VARSEL OM VEDTAK NORLI/LIBRIS KOMMENTARER OG FORSLAG TIL AVHJELPENDE TILTAK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VARSEL OM VEDTAK NORLI/LIBRIS KOMMENTARER OG FORSLAG TIL AVHJELPENDE TILTAK"

Transkript

1 Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 Bergen Att.: Jostein Skår/Christian Lund OFFENTLIG VERSJON Vår ref: Deres ref: Oslo, 13. februar 2011 Saksansvarlig advokat: Trond Sanfelt VARSEL OM VEDTAK NORLI/LIBRIS KOMMENTARER OG FORSLAG TIL AVHJELPENDE TILTAK Det vises til partenes oppsummerende kommentarer i brev av 13. februar - som opprettholdes. Disse bes alle hensyn tatt i den videre behandling. Forøvrig vil partene av hensyn til selskapene, deres ansatte og medkontrahenter forslå avhjelpende tiltak slik fremkommer nedenfor. Beskrivelsen er lagt opp etter retningslinjer utgitt av kommisjonen. Eventuelle supplerende informasjon gis på forespørsel. 1 DETALJERT INFORMASJON OM FORPLIKTELSER SOM TILBYS, OG VILKÅRENE FOR GJENNOMFØRING. Konkurransetilsynet har i sitt varsel begrunnet forslaget om å forby fusjonen med reduksjon i regional konkurranse. Partene vil møte denne innsigelse med å legge ut butikker i de berørte områder til salg. Salg vil skje som salg av virksomhet ( innmatssalg ). Med innmatssalg forstås salg av leiekontrakt, inventar og varebeholdning i den utstrekning det er ønsket av kjøper, samt personale og de kontrakter og rettigheter som er nødvendig for å drive en selvstendig fungerende enhet dog ikke kjedespesifikke kontrakter som er knyttet til Norli eller Libris konseptet.

2 ADVOKATFIRMA RÆDER SIDE 2 AV 5 2 EGNETHET TIL Å FJERNE KONKURRANSE BEKYMRINGER. De over nevnte tiltak vil fjerne en hver styringsrett over de solgte eller utskilte butikker. Konkurrenters tilstedeværelse i de aktuelle lokale markeder vil styrkes. 3 IDENTIFIKASJON AV EVENTUELLE AVVIK AV DE FORPLIKTELSER SOM TILBYS FRA KOMMISJONENS COMMITMENT MODEL. Tiltakene anses å være i overensstemmelse med denne modell 4 OFFENTLIG SAMMENDRAG AV ARTEN OG OMFANGET AV FORPLIKTELSER SOM TILBYS OG HVORFOR DE ETTER PARTENES OPPFATNING ER DE EGNET TIL Å FJERNE NOEN VESENTLIG HINDER FOR VIRKSOM KONKURRANSE. Norli Gruppen AS/NorgesGruppen Bok og Papir AS pålegges å påse at nedenstående bokhandler selges til egnet uavhengig kjøper. Salg skal omfatte de rettigheter og forpliktelser som er nødvendig for en selvstendig fungerende enhet. Dog ikke kjedespesifikke kontrakter som er knyttet til Norli eller Libris konseptet. Magneten Libris, Levanger Norli Torget Vest, Drammen Øksendal Libris, Trondheim Norli Sandens, Kristiansand Alfa Libris, Kongsberg Norli Lillehammer Norli Haugesund Salg av butikkene skal skje snarest mulig, senest innen 15. april INFORMASJON OM DE ENKELTE VIRKSOMHETER SOM LEGGES UT FOR SALG 5.1 Generell beskrivelse av virksomheten som vil bli solgt, inkludert datterselskap. Organisasjon og administrativ struktur. Fysiske bokhandler er organisert rundt det lokale hvorfra salget foregår. Hver butikk er en resultatenhet med en leder. Til hver butikk kjøpes det inn varer etter denne leders beslutning. Det er også denne leder som har ansvar for innredning, oppfølgning av sentrale samt eventuelle lokale markedsføringstiltak. Videre vil vedkommende ha ansvar for bemanning innen de instrukser som en hver tid gis fra hovedkontor. Antall ansatte avhenger i hovedsak av størrelse og åpningstid.

3 ADVOKATFIRMA RÆDER SIDE 3 AV 5 Virksomhetens profil, inngåelse av leverandør avtaler mv. foregår sentralt. Det er også sentral støtte/bistand til diverse administrative oppgaver så som lønnskjøring, regnskap (inklusive kassasystemer). De sentrale funksjoner er selv om deres innhold er forskjellig relativt standardiserte fra kjede til kjede. Disse kan således raskt substituere hverandre og en butikk som kjøpes av en kjede (eller en kjøpmann) kan over natten endre profil og fortsette sin virksomhet med en ny tilknytning Eventuelle rettslige hindringer for overføring av virksomheten/aktiva, herunder tredjeparts rettigheter og administrative godkjenninger som kreves. Overføring av butikker krever generelt utleiers samtykke. I en del kontrakter kan samtykke ikke nektes. Dette vil bli innhentet samtykke ved alle overføringer. De ansatte har etter arbeidsmiljøloven prinsipielt anledning til å motsette seg overføring. Imidlertid foreligger ikke alternative stillinger hos partene. Det kreves ingen offentlig tillatelse til drift av bokhandel. 5.3 Beskrivelse av produkter og tjenester tjenester, merkevarer m.v Salg av bøker og rekvisita. De butikker som overdras vil alle omprofileres med umiddelbar virkning etter salget. 5.4 Beskrivelse av sentrale funksjoner tilknyttet virksomheten.(produksjon, markedsføring og salg, logistikk, relasjoner med kunder, relasjoner med leverandører, IT-systemer osv. sammen med ressurser (personell, driftsmidler, finansielle ressurser, etc.) som er involvert i funksjonen. Som det fremgår over utføres en del Back Office funksjoner samt sentral markedsføring mv. av kjeden. Kassasystemene er knyttet til kjeden. Det må derfor foretas en overgang til nye systemer i forbindelse med salget. Dette er en kjent fremgangsmåte ved slik virksomhetsoverdragelse og antas ikke by på vansker. 5.5 Forholdet mellom virksomheten og annen virksomhet utført eller kontrollert av melderne. - Leveranser, produksjon, distribusjon, service eller andre kontrakter, - Felles aktiva eller immaterielle eiendeler, - Felles eller utleid personell, - Felles IT-systemer eller andre systemer, og - Felles kunder. Virksomhetene som overdras er alle butikker under meldernes konsept. De mottar leveranser av rekvisita varer via avtaler med kjeden. Videre kjøpes det inn bøker via kjedens forhandlede avtaler/betingelser. Lønn, IT, regnskap osv bygger på kjedens systemer og tjenester.

4 ADVOKATFIRMA RÆDER SIDE 4 AV Beskrivelse av alle relevante materielle og immaterielle eiendeler brukt i eller for virksomheten Ikke aktuelt. I den utstrekning slike foreligger er de kjedespesifikke og følger ikke salget. 5.7 Organisasjonskart som identifisere de personer som arbeider i hver av funksjonene av virksomheten til å bli solgt, med angivelse av hvilke ansatte som er å betrakte som nøkkelpersonell i virksomheten. Det er ingen nøkkelpersoner i virksomhetene. Oversikt over ansatte i de enkelte butikker er angitt i pkt Beskrivelse av kundemasse med fordeling av omsetning på personkunder og næringsdrivende. Alle butikkene driver i all hovedsak salg til enkeltstående forbrukere. 5.9 Avdelingsregnskap inkludert omsetningen og EBITDA oppnådd i siste to årene, og prognosen for de neste to årene. Inntatt i pkt under Beskrivelse av eventuelle endringer som har skjedd i de siste to årene i virksomheten Ingen særskilte Beskrivelse av eventuelle endringer, planlagt for de neste to årene, i organiseringen av virksomheten som skal avhendes eller i sammenhengen med andre foretak kontrollert av melderne. Ikke særskilte Generell informasjon om virksomheten som blir solgt (Beskriv områder der virksomheten som tilbys solgt skiller seg i art og omfang fra virksomheten som nå drives). Ikke aktuelt Spesifikk informasjon om de bokhandler som legges ut for salg: 6 PASSENDE KJØPER Partenes antagelse om at virksomheten vil bli kjøpt av en passende kjøper i den tidsramme foreslått i forpliktelsene som tilbys.

5 ADVOKATFIRMA RÆDER SIDE 5 AV 5 Med vennlig hilsen Advokatfirma Ræder DA Carl A. Christiansen Advokat/partner

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Jf. konkurranseloven 18 første, annet, tredje og niende ledd, 18 a og forskrift om melding av foretakssammenslutninger 1 og 2 og 4 til 6. DEL 1 INNLEDNING

Detaljer

A1999-16 03.12.99 Wilh. Wilhelmsen ASA og Walleniusrederierna AB - etablering av fellesforetak

A1999-16 03.12.99 Wilh. Wilhelmsen ASA og Walleniusrederierna AB - etablering av fellesforetak A1999-16 03.12.99 Wilh. Wilhelmsen ASA og Walleniusrederierna AB - etablering av fellesforetak Sammendrag: Wilh. Wilhelmsen ASA og Walleniusrederierna AB har inngått en avtale om å slå sammen deler av

Detaljer

DnB og Gjensidige NOR konkurranseloven 3-11 vedtak om inngrep mot fusjon

DnB og Gjensidige NOR konkurranseloven 3-11 vedtak om inngrep mot fusjon BA-HR advokatfirma Helge Stemshaug Postboks 1524 Vika 0117 OSLO OFFENTLIG VERSJON Thommessen Krefting Greve Lund AS Siri Teigum Postboks 1484 Vika 0116 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2003/279 MA1-M2 ROSA 540

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL MBL VEDTEKTER Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL Vedtatt av årsmøtet i Mediebedriftenes Landsforening 9. september 2010, Oslo

Detaljer

Forhandlingsfase. Avtaletidspunkt. Transaksjonsfasen. Gjennomføringstidspunkt. Gjennomføringsfase

Forhandlingsfase. Avtaletidspunkt. Transaksjonsfasen. Gjennomføringstidspunkt. Gjennomføringsfase Praktiske sider Statsautorisert revisor Tor Hernæs, partner i Aprimo Rådgivning Hvilke praktiske utfordringer kan oppstå i fusjoner, og hvilke forhold er viktige å ta hensyn til når løsningene på disse

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

V1999-81 15.11.99 Varme & Bad kjeden - søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1

V1999-81 15.11.99 Varme & Bad kjeden - søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 V1999-81 15.11.99 Varme & Bad kjeden - søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 Sammendrag: Stavanger Rørhandel og Bergens Rørhandel (SR/BR) søkte om dispensasjon fra konkurranselovens forbud mot

Detaljer

Finn.no - leveringsnektelse av internettbaserte boligannonsetjenester - konkurranseloven 11

Finn.no - leveringsnektelse av internettbaserte boligannonsetjenester - konkurranseloven 11 Den norske Boligbørs AS Postboks 204 1322 HøvikHøvik Deres ref.: Vår ref.: 2005/542 MAB-M2 GEPE 545.5 Saksbeh.: Dato: 7. oktober 2005 Finn.no - leveringsnektelse av internettbaserte boligannonsetjenester

Detaljer

regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15

regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15 Mai 2009 Forbrukerombudets veiledning om regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15 Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon

Detaljer

Dell Channel-forhandleravtale

Dell Channel-forhandleravtale Dell Channel-forhandleravtale 1. Hva er dette dokumentet? 1.1 Dette dokument ( Avtalen) utgjør vilkårene for virksomheter som ønsker å kjøpe hardware, software og dertil relaterte produkter, inkl. printere

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

A1998-05 17.04.98 Konkurranseklausuler på fast eiendom og forholdet til konkurranseloven

A1998-05 17.04.98 Konkurranseklausuler på fast eiendom og forholdet til konkurranseloven A1998-05 17.04.98 Konkurranseklausuler på fast eiendom og forholdet til konkurranseloven Sammendrag: Avgjørelsen inneholder en prinsipiell tolkning av konkurranselovens markedsdelingsforbud. Saken gjaldt

Detaljer

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 Sammendrag: Telenor Mobil pålegges å informere Konkurransetilsynet

Detaljer

Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i

Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i Braathens ASA fremsatt av SAS AB (publ) Tilbudspris: NOK 27 per aksje Tilbudsperiode: Fra og med 28 november 2001 til 14 desember 2001 kl. 17.00 Finansiell rådgiver

Detaljer

BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR

BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR - en rapport om bygningseiers ansvar for krav rettet mot leietager i medhold av lov og forskrift Januar 2014 FØYEN Advokatfirma DA FORORD FØYEN Advokatfirma DA (FØYEN)

Detaljer

VEIDEKKE ASA. Master policy. Redelig og rettmessig markedsatferd konkurranselovgivningens krav til virksomheten. Krav til- og verktøy for

VEIDEKKE ASA. Master policy. Redelig og rettmessig markedsatferd konkurranselovgivningens krav til virksomheten. Krav til- og verktøy for VEIDEKKE ASA Master policy Redelig og rettmessig markedsatferd konkurranselovgivningens krav til virksomheten Krav til- og verktøy for ansattes overholdelse av konkurranselovgivningen 1 LÆR DEG DETTE:

Detaljer

Tilsvarende dokument

Tilsvarende dokument Tilsvarende dokument Dette Tilsvarende dokumentet er utarbeidet i forbindelse med notering av 3 856 023 nye egenkapitalbevis i Jæren Sparebank på Oslo Børs, utstedt i forbindelse med sammenslåingen mellom

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Norsk akkreditering NA Dok. 25/31: Akkrediteringsvilkår Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: GSA Versjon: 3.00 Standard Gjelder fra: 18.04.2013 Sidenr: 1 av 20 NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Dokument

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 24. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO 998

Detaljer

Kommersiell virksomhet i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS

Kommersiell virksomhet i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT Kommersiell virksomhet i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS LØRENSKOG KOMMUNE RÆLINGEN KOMMUNE SKEDSMO KOMMUNE Februar 2008 INNHOLD SAMMENDRAG,

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P Kontraktsreferanse : ANSK-0640-11 Kontraktsområde: Hotelltjenester Universitets- og høyskolesektoren Versjon 3.0 up Standardkontrakt for tjenestekjøp Kontrakt om

Detaljer

Kjøp av tiltak i barneverntjenesten Klage på innstilling

Kjøp av tiltak i barneverntjenesten Klage på innstilling Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Postboks 6538 Etterstad 0606 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Dato: 14.04.2013 Kjøp av tiltak i barneverntjenesten Klage på innstilling Det vises til anskaffelsesprotokoll

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten

Detaljer

Akutt forurensning. En administrativ veileder for kommuner og IUA. Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1

Akutt forurensning. En administrativ veileder for kommuner og IUA. Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1 Akutt forurensning En administrativ veileder for kommuner og IUA Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1 1. Forord 3 2. Innledning 4 3. Ansvar og oppgaver 5 3.1 Beredskapsplikt

Detaljer

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner VPO NOK Regelverket Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner 1 Kort om VPO NOK VPO NOK er et verdipapiroppgjørssystem for Avregning og Oppgjør av handler i finansielle instrumenter i norske

Detaljer

1 Forord 2 Innledning

1 Forord 2 Innledning 1 Forord 2 Innledning Formålet med beredskapen mot akutt forurensning i forhold til hendelser og ulykker til sjøs og på land er å hindre miljøskade, og dersom dette ikke er mulig, å begrense skadeomfanget.

Detaljer

Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling. Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser

Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling. Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser BRANSJESTANDARD NR. 3 Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser Standarden ble fastsatt av styret i Norges

Detaljer