Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""

Transkript

1 Akupunktur - en gammel men effektiv behandlingsform av Bruno Aamo, Tromsø Publisert i Alternativt nettverk Bildet: Den opprinnelige forsiden på Huangdi NeiJing Suwen Den 26. juli 1971 dukket det opp en artikkel i New York Times. Forfatteren var journalisten James Reston som dekket daværende president Nixons reise til Kina. Tittelen lød: "Now, Let Me Tell You About My Appendectomy in Peking." Denne artikkelen skulle bli historisk ettersom den introduserte akupunkturen for et vestlig publikum, tilsynelatende for første gang. I hvert fall gjorde den behandlingsmetoden kjent for et bredere publikum, og fokuset var metodens nærmest mirakuløse effekt på smerter. Akupunkturen hadde imidlertid på dette tidspunktet vært kjent i vesten ganske lenge, om enn bare innenfor en engere krets. Allerede i 1829 doktorerte den svenske legen Gustav Landgren ved universitetet i Uppsala over temaet akupunktur, og franskmannen Soulie de Morant - som i løpet av sin karriere som diplomat i Kina hadde tilegnet seg kunnskaper om denne eldgamle behandlingsmetoden - lærte den videre til franske leger i mellomkrigstiden. Det hadde derfor eksistert en liten, nesten usynlig akupunkturtradisjon i Frankrike i en årrekke da Restons banebrytende artikkel kom. Og i England hadde J. R. Worsley etablert sin akupunkturskole så tidlig som på begynnelsen av 1960-tallet. Bakgrunn Vi i vesten har en tendens til å ville datere bakover i tid alle mulige slags foreteelser i Kinas historie. For eksempel tror vi at taijiquan, denne ærverdige "skyggeboksingen", har vært bedrevet i Kinas parker i flere tusen år. Faktum er at taijiquan så dagens lys først på 1700-tallet, og at treningen i parkene begynte i 1956 etter et dekret fra kommunistpartiet. Tilsvarende blir det gjerne hevdet at taoismen er 6000 år gammel. Men 4000 år før vår tidsregning befinner vi oss dypt inne i Kinas forhistoriske tid, en tid som vi knapt har noe som helst kunnskap om. De første skrevne kilder daterer seg til tiden etter år 1300 f.kr., og den første kjente taoist - Yang Chu - skal ha levd på tallet f.kr. Akupunkturens historie er derimot beviselig eldgammel og vi kan nøste den opp år bakover i tiden. Akupunktur - sammen med urtemedisin og Chi Kung (qi gong) - tilhører den lærde kinesiske medisinen og er, muligvis med unntak av indisk ayurveda, verdens eldste ubrutte medisinske tradisjon.

2 De grunnleggende tekstene, som har fått navnet Huangdi Neijing ("Den gule keisers klassiker om indremedisin"), var samlet til à n bok allerede et par hundre år før vår tidsregning. Den inneholdt en fullt utviklet menneske- og sykdoms-modell med så vel diagnoser som behandlingsprosedyrer. At disse prinsippene og behandlingsmetodene har holdt seg mer eller mindre uforandret helt fram til i dag, sier noe om deres bestandighet og effektivitet. Hva er akupunktur? Ordet "akupunktur" er det latinske navnet som jesuittiske misjonærer satte på denne måten å behandle sykdom på. "Aku" betyr nål, mens "punktur" er avledet av ordet "pungere" som betyr å stikke. Den opprinnelige kinesiske betegnelsen på behandlingsformen er Zhen Jiu, der Zhen betyr å stikke, mens Jiu betyr å brenne. Dette tyder på at bruken av moxa (tørket burot eller artimisia vulgaris) for å varme opp bestemte punkter eller områder på kroppsoverflaten opprinnelig var like vanlig som nålebehandlingen ettersom varme-aspektet er innbakt i selve det kinesiske begrepet. Ved akupunktur stikkes tynne nåler inn i kroppen på bestemte steder, og det finnes ca 800 slike definerte "klassiske" punkter som alle har bestemte funksjoner. Dette er ikke spesielt smertefullt - det kan for eksempel ikke sammenlignes med et sprøytestikk - men heller ikke totalt smertefritt. For at man skal få terapeutisk effekt, prøver akupunktøren å oppnå såkalt de qi hos pasienten. Dette kan være følelsen av en slags stråling eller sitring som radierer ut fra punktet og sprer seg langs meridianen, eller arte seg som et lite elektrisk støt. Dersom de qi uteblir, vil også effekten bli minimal. Bildet: Artikkelforfatteren i arbeid Teorien Metateori: yin-yang og wu xing Vestlig vitenskap har som en absolutt forutsetning krav til teoriens motsigelsesfrihet, dvs at noe ikke både kan og ikke kan være det samme samtidig. Dette prinsippet - som kalles kontradiksjonsprinsippet - ble formulert av den greske filosofen Aristoteles ca 300 år før vår tidsregning, og gjør fortsatt krav på å være vår tenknings grunnlov. Annerledes med kinesisk filosofi: her er det slik at motsetninger ikke utelukker hverandre, men tvert i mot forutsetter hverandre. Dette uttrykkes i læren om yin og yang som betyr henholdsvis skyggesiden og solsiden av fjellet. Yin-yang er ikke esoteriske begreper, men peker ganske enkelt på verdens prinsipielle motsetningsfylde. Alt som er lett, varmt, tørt, energetisk osv vil være av yang natur, mens de motsatte kvaliteter er yin. Men ingenting er naturligvis bare yang eller yin. Begrepene får først mening når de etableres i

3 relasjon til sin motsetning, slik at motsetninger konstituerer hverandre, forutsetter hverandre og går over i hverandre slik natt går over i dag. Bildet: Huangti Neijing Man tenker helt konkret i yin-yang-termer når man skal diagnostisere en lidelse: kroppens ytre eller øvre del vil være yang, mens det indre og nedre er yin, for mye varme (feber) er yang-overskudd, mens for eksempel nattesvette er uttrykk for et faktisk yinunderskudd som kommer til uttrykk som falsk yang, eller "falsk hete" osv. Det ideelle er en tilstand der yin og yang er i relativ harmoni, og alle våre medisinske observasjoner vil kunne organiseres og underordnes et yin-yang-perspektiv. Mens yin-yang analyserer verdens foreteelser i lys av dynamiske motsigelser, er det utvikling, endring og vekst som er objektet for wu xing ("Fem-fase-teorien" eller "Fem-element-læren" som den også kalles). Wu xing representerer en vekstsyklus (sheng) der de ulike fasene går over i og/eller kontrollerer hverandre. Og som med så mye annet i kinesisk litteratur, gis fasene poetiske navn hentet fra den naturen man kunne iaktta. Vi får derfor en konstellasjon som ser slik ut: tre -> ild -> jord -> metall -> vann ( - > tre). Til disse begrepene kunne man knytte de fleste forandringer: vår (tre) -> sommer (ild) -> sensommer (jord) -> høst (metall) -> vinter (vann). I medisinen knyttes så vel sykdomsutvikling som de indre organer til wu xing. Kroppens substanser: Qi, blod og kroppsvæsker, jing og shen I kinesisk medisin sier man at dersom man vil opprettholde god helse, må man ta vare på "De tre skatter". Innenfor Chi Kung har man designet ulike øvelser hvis oppgave nettopp er å foredle disse skattene som består av qi, jing og shen. Qi oversettes ofte med energi eller kraft, men i oversettelsen til vestlige språk går en del av betydningen tapt. Qi er både substans og funksjon, og et organs funksjon er definert ved dets qi. Hoste er for eksempel lungenes qi som går feil vei, mens blekt ansikt, tungpustethet, dårlig fordøyelse og følelse av utmattelse, er tegn på at kroppens generelle qi er i underskudd. Blod er også en form for qi, men tettere og mer substansielt og i væskeform, mer yin. Kroppsvæskene er alle andre væsker som ikke er blod, og utgjør - sammen med blod - kroppens totale yin. Jing oversettes gjerne med essens, og har blant annet å gjøre med de arveanlegg man har fått fra sine foreldre. Det er videre knyttet til seksualitet, fødsel og utvikling. Aldring er tegn på at din jing er for nedadgående. Shen kan oversettes med sinn eller sjel. Organsystemer I motsetning til vestlig medisin, er den kinesiske i langt større grad

4 opptatt av prosesser enn strukturer. Når man derfor spør om hva et organ er, får man som svar hva det gjør. Et organ blir med andre ord mer oppfattet som en funksjonskrets - en samling aktiviteter - enn en materiell konstruksjon. Vi kan som et eksempel se på leveren. Her er vi ikke opptatt av dens plassering, form, vekt, størrelse og farge, men derimot av det som oppfattes som dens funksjoner: og dens viktigste funksjon er å "regulere den frie flyten av qi og blod i kroppen", og dermed å "beskjære det ekstreme." Videre "lagrer den blodet" og "regjerer senene". Den "åpner i øynene", "influerer på seksualiteten" og har med en bestemt psykisk funksjon (sjels-elementet hun) å gjøre. Dette betyr at en rekke psykiske kvaliteter - som for eksempel sinne og depresjoner - samt en del smertetilstander knyttes til leveren. Det samme gjelder stivhet i muskler og sener, en del øyelidelser samt noen problemer av seksuell art. Når vi snakker om organer ut fra det kinesiske konseptet, er det viktig at man ikke blander det sammen med vestlig medisinsk tenking. Jeg kan ikke understreke sterkt nok at det som diagnostiseres som en organsykdom innenfor tradisjonell kinesisk medisin, for eksempel i hjerte, nyre eller lever, sjelden har noe som helst å gjøre med det man i vesten regner for sykdom i de samme organene. Som tidligere nevnt er et organs funksjon definert ved dets qi, og når noe er galt med organet, kommer dert til uttrykk ved at dets qi ikke er som den skal, eller ved for mye (shi) eller for lite (xu) av yin (kulde eller fuktighet) eller yang (varme eller tørrhet). Også organene er ordnet etter yin-yang-prinsippet der man regner de seks "hulorganene" (fu) (tynntarm, tykktarm, mage, urinblære, galleblære og san jiao) som yang-organer, og de fem "svamporganene" (zang) (hjerte, lunger, milt, nyre og lever) til yin. Hjertesekken eller pericard er et slags "tilleggsorgan" til hjertet. San jiao (som betyr Den Trefoldige Varmeren) er for øvrig et glimrende eksempel på kinesisk anatomi: "organet" består utelukkende av funksjoner og har knapt nok noen struktur i det hele tatt. Det finnes også en rekke såkalte "ekstraordinære" organer. Hjernen er et av dem, og tenking og følelser knyttes både til hjerte og hjerne. Meridianer og punkter De såkalte meridianene (egentlig "kanaler" eller "baner", Jing Luo) er kanaler et stykke under huden der qiâ en flyter gjennom kroppen, forbinder organene med hverandre, og forbinder det indre med det ytre. Hvert av yin og yang-organene (zang fu) har knyttet til seg en meridian, slik at vi har seks yang-meridianer og tilsvarende yin-meridianer. Det er på denne måten tolv ordinære meridianer. I tillegg har vi åtte såkalte "ekstraordinære" meridianer, der bare to av dem har selvstendige punkter. Akupunkturpunktene er definerte punkter langs meridianene, og disse punktene nåles fra noen millimeter og til flere cm i dybden, avhengig av plasseringen. Hvert punkt har en rekke ulike funksjoner og kroppsområder som det virker inn på. For eksempel finner vi et av de viktigste punktene for magen (zusanli St. 36) under kneet. Akupunkturbehandling består i at man nåler forskjellige punkter i kombinasjon, og nålene manipuleres med ulike teknikker. En populær misforståelse er at dersom man har smerter som svarer til punkter på et organs meridian, så er det noe galt med det

5 aktuelle organet. De fleste kjenner til punkt nummer 4 på tykktarm-meridianen (hegu L.I. 4) som er lokalisert til området mellom peke- og lang-finger. Dette er et punkt som ikke sier noen verdens ting om tykktarmens beskaffenhet, men som ofte brukes ved behandling av feber, tannpine, pannehodepine eller andre smertetilstander. Sykdommer diagnostiseres ut fra "De åtte prinsipper" som angir noe prinsipielt om lidelsens karakter og plassering: indre-ytre, varm-kald, overskudd-underskudd og yin-yang. Det som ofte avgjør om en behandling blir suksessfull eller ikke, er - gitt at diagnosen er korrekt - nålekombinasjonen og manipulasjonsteknikken (styrkende, svekkende eller harmoniserende). Bildet: Illustrasjon fra Neijings 2. del, Lingshu (den spirituelle akse), som omhandler akupunktur Akupunktur i dag Hva kan behandles? I Kina har akupunkturen til alle tider vært brukt som behandlingsmetode for de fleste lidelser. Dette var naturligvis årsaken til at Kinas kommunistiske ledelse, med sin sans for pragmatiske løsninger, inkluderte den tradisjonelle medisinen i det offentlige kinesiske helsevesen allerede i 1959 og sidestilte den med vestlig skolemedisin. Akupunkturen representerte en innlysende mulighet til å oppnå kolossale helsegevinster på en lite kostnadskrevende måte. Man hadde rett og slett ikke råd til å la det være. Verdens helseorganisasjon (WHO), der Gro Harlem Brundtland nå er generalsekretær, erkjente tidlig akupunkturens globale helsemessige potensial, og offentliggjorde i 1978 en liste over 28 lidelser der man spesielt anbefaler denne form for behandling. Akupunktur er fortsatt en behandlingsmetode som brukes til det meste. Effekten på smerter er godt dokumentert, ikke minst smerter i muskel/skjelettsystemet, samt hodepine og migrene. Dessuten brukes det hyppig ved ulike "kvinneproblemer" som menstruasjonsplager, infertilitet, svangerskapskvalme, brystbetennelse og klimakteriebesvær. Ved kreftbehandling har akupunktur vist seg å være en billig, smertefri og effektiv måte å fjerne eller redusere kvalme. Ellers kan nevnes astma og andre luftveislidelser, fordøyelsesbesvær og mageproblemer, spedbarnskolikk, allergi og sykdommer i urinveiene. Akupunktur har også vist seg å være et verdifullt hjelpemiddel ved vektreduksjon og røykeavvenning. Listen kan lett gjøres betydelig lengre. I Norge og vesten for øvrig

6 Etter at akupunkturen var blitt kjent for et vestlig publikum, var det mange som rimeligvis fattet interesse for denne "mirakuløse" behandlingsformen, og reiste til Kina for å studere. Kina svarte med å etablere et standardkurs samt utdanningsinstitusjoner for utenlandsstudenter i flere byer. Et slikt kurs ble kalt Basic Course ("Grunnkurs") og var en intensiv fulltidsutdanning som tok tre måneder. Her var det utelukkende fokusert på kinesisk-medisinsk tenking og behandling. De medisinske kunnskapene (anatomi etc) som er en nødvendig ballast når man skal drive denne type virksomhet, måtte man ha på forhånd. En av de største og viktigste institusjonene var - og er fortsatt - China Beijing International Acupuncture Training Centre (CBIATC) i Beijing. Vel hjemme i vesten etablerte noen av pionerene fra disse sentraene egne skoler som vanligvis var organisert som treårig deltidsutdanning siktet inn på mennesker som allerede hadde en helsefaglig utdanning (leger, fysioterapeuter, tannleger, sykepleiere osv). For de som ikke hadde noen medisinsk bakgrunn ble det til en flerårig fulltidsutdanning ettersom skolemedisinske fag også måtte dekkes inn. På denne måten fikk akupunkturen fotfeste i Europa og USA. Etter hvert kom også fagbøker som var tilrettelagt for et vestlig publikum. Etter noen år meldte behovet seg for mer kunnskap, og Kina svarte med å etablere Advanced Course ("Avansert Kurs"), et nytt tre måneders intensivkurs for å videre- og etterutdanne akupunktører. Og i vesten resulterte dette i at flere akupunkturskoler etter noen tid ga et tilsvarende tilbud om etterutdanning og etter hvert inkluderte Avansert Kurs i grunnutdanningen. Avansert Kurs representerer med andre ord den ypperste akupunkturudanningen man overhodet kan skaffe seg i den vestlige verden og tilsvarer legeutdanningen i tradisjonell kinesisk medisin i Kina. Tittelen "lege" er imidlertid i Norge forbeholdt mennesker med embetseksamen i medisin, og man kan av den grunn ikke bruke tittelen "kinesisk lege" uten å komme i konflikt med kvakksalverloven. I og med akupunkturens inntreden på helsearenaen, dukket naturligvis også de mer useriøse variantene opp: kurstilbud som lovet akupunktør-kompetanse etter noen helger og yrkesutøvere som forespeilte urealistiske behandlingseffekter, som for eksempel å fjerne forkalkninger fra ledd. Tittelen "akupunktør" er ikke beskyttet, slik at hvem som helst i praksis kan kalle seg det. Dårlig utdannede "akupunktører" har derfor i mange tilfeller brakt denne eldgamle kunsten i vanry. I Norge foregår det meste av den fullverdige akupunkturutdanningen i regi av to skoler: Nordisk Akupunkturhøgskole - som er den eneste skolen i Europa som er godkjent som avdeling av CBIATC - og Norsk Akupunkturskole. Det finnes også to store seriøse akupunktør-organisasjoner: Norske Akupunktørers Hovedorganisasjon (Naho) og Norsk forening for klassisk akupunktur (NFKA). For å bli medlem krever begge organisasjonene at man både skal ha en vestlig medisinsk grunnutdanning, og Avansert Kurs i akupunktur. Moderne akupunkturmetoder Intramuskulær Stimulering (IMS) Intramuskulær stimulering er en moderne form for akupunktur

7 som har nålen som eneste fellestrekk med den klassiske akupunkturen. Den bygger på moderne medisinsk forskning og teknikkene krever grundige kunnskaper om menneskets anatomi. Den grunnleggende forskingen ble gjort av de amerikanske legene Travell og Simons som med sine banebrytende arbeider kartla sammenhengen mellom smertefokus (såkalte "triggerpunkt") og smertenes utstråling ("referert smerte"). Man har funnet et samsvar på 70% mellom de klassiske akupunkturpunktene på kroppen og triggerpunktplassering. Triggerpunkbehandling kan derfor forstås som en slags bro mellom den tradisjonelle kinesiske medisinen og vestlig skolemedisin. Mens Travell og Simons benyttet injeksjoner og is-spray som virkemiddel, var det den kinesisk-kanadiske anestesiprofessoren C. Chan Gunn som tok i bruk akupunkturnålen - og oppnådde bedre effekt ved hjelp av "tørr nål" enn hans kolleger gjorde med kortison-injeksjoner. Hans metode er også den klassiske akupunkturen fullstendig overlegen når det gjelder effekt på smerter i muskel-skjelettsystemet (tennisalbuer, rygg- og nakkesmerter osv). Mikroteknikker: øre- og skalleakupunktur "En nål i øret for slanking og mot røyking" er det eneste mange forbinder med akupunktur. øreakupunkturen er imidlertid bare en liten del av akupunkturen, og det er dessverre heller ikke så enkelt som at "en nål i øret" kan kurere såvel vektproblemer som nikotinsug. Øreakupunkturen ble skapt av den franske legen Paul Nogier. I 1957 oppdaget han at flere av hans pasienter med suksess var blitt behandlet for isjiassmerter av lekmenn som hadde brent dem på et bestemt sted i øret. Dette førte til at Nogier startet et forskningsprosjekt som varte i flere år, der han kartla en hel rekke punkter i øret som har effekt på så vel indre organer som på smerter. Kineserne ble raskt oppmerksomme på Nogiers arbeider, og startet egen forskning på fenomenet. Det eksisterer derfor både en fransk og en kinesisk versjon av øreakupunkturen, som til dels skiller seg sterkt fra hverandre. Øreakupunkturen er relativt enkel å lære og er derfor er blitt svært populær. Den brukes vanligvis som tillegg til kroppsakupunkturen, og kan overhodet ikke erstatte denne. De fleste akupunkturskoler har kurser i øreakupunktur blant tilbudet til sine studenter. Noen av de siste landevinningene innen akupunkturfaget, er skalleakupunkturen. Pioneren her var den kinesiske legen Jio Shunfa som begynte å publisere resultatene av sine arbeider i mars På samme måten som med IMS er det også når det gjelder skalleakupunktur den moderne medisinsk viten som er førende for så vel forskning som behandling. Skalleakupunkturens grunnlag er skolemedisinens kunnskapene om hjernes anatomi, fysiologi og funksjoner. Det er spesielt sykdommer og skader i sentralnervesystemet (parkinsons sykdom, hjerneslag osv) som blir behandlet ved hjelp av disse teknikkene. Som tilfellet var med øreakupunkturen har det utviklet seg flere skoler innenfor skalleakupunkturen. Spesielt ser den japanske YNSA (Yamamoto New Scalp Acupuncture) til å gi svært gode resultater. Mindre lidelse - penger å spare

8 I det fattige Kina hadde man ikke råd til å kaste vrak på akupunkturen. Det er et tankekors at vi i Norge - et land med et helsevesen som nærmest er bankerott - velger å se bort fra det formidable potensialet akupunkturen representerer, både økonomisk og med hensyn til å redusere lidelse. For å nevne et par opplagte eksempler: vi vet at akupunktur har dokumentert effekt på kvalme ved kreftbehandling og at adekvat medikamentell kvalmestillende behandling koster svimlende summer hvert år, mens akupunktur er svært lite kostnadskrevende. Når det gjelder smertetilstander i muskel-skjelett-systemet er intramuskulær stimulering uten sammenligning det mest effektive som finnes. Også her kunne det vært mye å hente både når det gjelder å forkorte og redusere smertetilstander - men også samfunnsøkonomisk ved å få folk raskt tilbake i arbeid. Startsiden

Norsk akupunkturforening. ikke trykk kvalitet. hva er akupunktur?

Norsk akupunkturforening. ikke trykk kvalitet. hva er akupunktur? hva er akupunktur? Interessen for akupunktur har de siste årene vært stadig økende - både i Norge og verden forøvrig. Flere og flere pasienter velger akupunktur for å kvitte seg med, dempe eller forebygge

Detaljer

FYSIOTERAPI OG AKUPUNKTUR

FYSIOTERAPI OG AKUPUNKTUR FYSIOTERAPI OG AKUPUNKTUR Hva er akupunktur? Akupunktur er en gammel kinesisk behandlingsform som både gjennom lang erfaring og moderne medisinsk forskning har vist seg å være en effektiv behandlingsmetode

Detaljer

Fysioterapi og MeDisiNsK akupunktur

Fysioterapi og MeDisiNsK akupunktur Fysioterapi OG MEDISINSK akupunktur Hva er medisinsk akupunktur eller bruk av nåler i fysioterapi? Medisinsk akupunktur er en terapeutisk modalitet hvor tynne nåler brukes i behandling. Medisinsk akupunktur

Detaljer

NAFO anser at situasjonen er ute av kontroll og at det til sist er pasienten som potensielt blir skadelidende.

NAFO anser at situasjonen er ute av kontroll og at det til sist er pasienten som potensielt blir skadelidende. Vedlegg 5 Utdanning Innhold 1. Innledning 2. Akupunkturskoler i Norge 2.1 Nordisk akupunkturskole 2.2 Akupunkturhøyskolen as 2.3 Andre norske utdanningstilbud i akupunktur 2.4 Utdanning i såkalt medisinsk

Detaljer

STUDENTKLINIKKEN AKUPUNKTUR & OSTEOPATI

STUDENTKLINIKKEN AKUPUNKTUR & OSTEOPATI STUDENTKLINIKKEN AKUPUNKTUR & OSTEOPATI OM STUDENTKLINIKKEN STUDENTKLINIKKEN VED Norges Helsehøyskole Campus Kristiania (NHCK) tilbyr akupunktur- og osteopatibehandling i moderne lokaler på Ullevål Stadion.

Detaljer

Behandling av de vanligste sykdommene

Behandling av de vanligste sykdommene Modul 5 Behandling av de vanligste sykdommene Vi bruker de kinesiske øre akupunktur punktene som er hovedsakelig tatt fra det mikrosomatope som føyer seg til teorien om tradisjonell kinesisk medisin Som

Detaljer

Målet for undervisning for Danske Akupunktører

Målet for undervisning for Danske Akupunktører Målet for undervisning for Danske Akupunktører Inspirere dere til å trene qigong At dere skal få kjenne på qi og virkning av qi Bli kjent med det teoretiske grunnlag for qigong Qigong Energi trening eller

Detaljer

Qi Av Bruno Aamo, Tromsø Publisert i Naho-journalen Den vestlige medisinske forskning er ute etter å "avsløre" de fysiologiske og kjemiske mekanismene som er i virksomhet når man oppnår kurative resultater

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om akupunktur

Befolkningsundersøkelse om akupunktur Befolkningsundersøkelse om akupunktur Webundersøkelse gjennomført for Norsk Akupunkturforening Oslo Prosjektbeskrivelse Undersøkelsen ble gjennomført på web i juni 2006 blant Totalt besvarte 1036 personer

Detaljer

Den tradisjonelle akupunkturens teorigrunnlag, definisjon, historie og metode

Den tradisjonelle akupunkturens teorigrunnlag, definisjon, historie og metode Vedlegg 7 Den tradisjonelle akupunkturens teorigrunnlag, definisjon, historie og metode Innhold 1. Definisjon 2. Teori Prinsippene for TKM 2.1 Innledning 2.2 Yin-Yang 2.3 De fundamentale substansene 2.4

Detaljer

Filosofi i skolen. Filosofi er et stort tema som det finnes svært mye litteratur om. Fokuset vil ligge på. Hva er filosofi?

Filosofi i skolen. Filosofi er et stort tema som det finnes svært mye litteratur om. Fokuset vil ligge på. Hva er filosofi? Filosofi i skolen Filosofi er et stort tema som det finnes svært mye litteratur om. Fokuset vil ligge på hvordan filosofi kan fungere som fag og eller metode i dagens skole og lærerens rolle i denne sammenheng.

Detaljer

AKUPUNKTET.no. Kinesisk medisin. Akupunktur, urtemedisin, kostholdsveiledning, samt Tai Ji og Qi Gong utgjør tradisjonell kinesisk medisin.

AKUPUNKTET.no. Kinesisk medisin. Akupunktur, urtemedisin, kostholdsveiledning, samt Tai Ji og Qi Gong utgjør tradisjonell kinesisk medisin. Kort fortalt. Bakgrunn. Akupunktur er en kinesisk terapiform som i følge gamle tekster skal være over 5000 år gammel. Dette er en helhetlig behandlingsform, med en individuell behandlingsplan. Målet for

Detaljer

KROPPEN DIN ER FULL AV SPENNENDE MYSTERIER

KROPPEN DIN ER FULL AV SPENNENDE MYSTERIER KROPPEN DIN ER FULL AV SPENNENDE MYSTERIER eg har brukt mye tid på å forsøke å løse noen av kroppens mysterier. Da jeg begynte på doktorskolen fant jeg fort ut at det å lære om den fantastiske kroppen

Detaljer

SKOLEEKSAMEN I. SOS4010 Kvalitativ metode. 20. oktober, 2014 4 timer

SKOLEEKSAMEN I. SOS4010 Kvalitativ metode. 20. oktober, 2014 4 timer SKOLEEKSAMEN I SOS4010 Kvalitativ metode 20. oktober, 2014 4 timer Ingen hjelpemidler er tillatt under eksamen. Sensur for eksamen faller 17. november kl. 14.00. Sensuren publiseres i Studentweb ca kl.

Detaljer

Helse og velvære. med. naturlige teknikker

Helse og velvære. med. naturlige teknikker Din Naturlige Vei til Sunnhet og Velvære Lær hvordan du kan behandle deg selv med enkle og effektive teknikker! Hei, og velkommen til dette minikurset der du vil lære om forskjellige teknikker du kan ta

Detaljer

Helserådgiver NAV - UTDANNELSE OG TILBAKE I ARBEID

Helserådgiver NAV - UTDANNELSE OG TILBAKE I ARBEID Helserådgiver NAV - UTDANNELSE OG TILBAKE I ARBEID Livreddende og livsforlengende produkter HEH - Healthcare Solutions «Vi har satt ny standard innen Helse og Trening» HEH METODEN NAV UTDANNELSE OG TILBAKE

Detaljer

ET LITT ANNERLEDES LIV EN INFORMASJONSBROSJYRE OM CYSTISK FIBROSE

ET LITT ANNERLEDES LIV EN INFORMASJONSBROSJYRE OM CYSTISK FIBROSE ET LITT ANNERLEDES LIV EN INFORMASJONSBROSJYRE OM CYSTISK FIBROSE INTRO HVA ER CYSTISK FIBROSE? Informasjon for foreldre, pårørende og de som selv har fått diagnosen Har barnet ditt eller du fått diagnosen

Detaljer

Studiebrosjyre for Norsk Institutt for Fem-Element Akupunktur, NIFEA.

Studiebrosjyre for Norsk Institutt for Fem-Element Akupunktur, NIFEA. Studiebrosjyre for Norsk Institutt for Fem-Element Akupunktur, NIFEA. 1 Velkommen til noe helt annerledes en fantastisk og unik opplevelse av Klassisk Fem-Element Akupunktur. Fem-Element Akupunktur Klassisk

Detaljer

AKADEMI FOR FEM ELEMENT AKUPUNKTUR STUDIEBROSJYRE

AKADEMI FOR FEM ELEMENT AKUPUNKTUR STUDIEBROSJYRE AKADEMI FOR FEM ELEMENT AKUPUNKTUR STUDIEBROSJYRE Invitasjon Vi inviterer deg til å delta på en spennende reise inn i akupunkturtradisjonens mysterier. Denne kunnskapen er forankret i en dyp forståelse

Detaljer

Leve med kroniske smerter

Leve med kroniske smerter Leve med kroniske smerter Smertepoliklinikken mestringskurs Akutt smerte Menneskelig nær - faglig sterk Smerte er kroppens brannalarm som varsler at noe er galt. Smerten spiller på lag med deg. En akutt

Detaljer

NORGES FIBROMYALGI FORBUND. Fibromyalgi, hva er det?

NORGES FIBROMYALGI FORBUND. Fibromyalgi, hva er det? NORGES FIBROMYALGI FORBUND Fibromyalgi, hva er det? En orientering om fibromyalgi Utgitt av Norges Fibromyalgi Forbund Utarbeidet av Jorun Lægraid september 2004 Revidert 2008 HVA ER DET? når du får snikende,

Detaljer

Albert Einstein i våre hjerter (en triologi) av Rolf Erik Solheim

Albert Einstein i våre hjerter (en triologi) av Rolf Erik Solheim Albert Einstein i våre hjerter (en triologi) av Rolf Erik Solheim Albert Einstein (1879-1955) regnes av mange som det 20. århundres fremste vitenskapsmann, selv om det nå, etter at hans publiserte og upubliserte

Detaljer

Biomekanikk NNH-Godkjent

Biomekanikk NNH-Godkjent Biomekanikk NNH-Godkjent HAUGESUND 2012-2014 Praktisk-teoretisk yrkesrettet deltidsutdanning over 2 år Yrkeskompetanse: Behandling av smerter og problemer i muskel- og skjelettsystemet Hva er Biomekanikk?

Detaljer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Bechets Sykdom Versjon av 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1. Hvordan blir sykdommen diagnostisert? Diagnosen stilles først og fremst på bakgrunn av symptombildet

Detaljer

Barneleddgikt (Juvenil Idiopatisk Artritt- JIA)

Barneleddgikt (Juvenil Idiopatisk Artritt- JIA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Barneleddgikt (Juvenil Idiopatisk Artritt- JIA) Versjon av 2016 2. FORSKJELLIGE TYPER BARNELEDDGIKT 2.1 Hvilke typer finnes? Det er flere former for barneleddgikt.

Detaljer

bewell HELSE LIVSKVALITET VELVÆRE

bewell HELSE LIVSKVALITET VELVÆRE bewell HELSE LIVSKVALITET VELVÆRE På kvadrat kjøpesenter DIN HELSEKLINIKK Fysioterapi, Naprapati, Massasjeterapi og Coaching. 01 Fysioterapi Naprapati Stiv nakke, vond rygg eller belastningsskader? Da

Detaljer

Mangfold av helsetilbud: Er Sola helsekommunen i Rogaland? I Sola sentrum florerer det av ulike helsetilbud for enhver sykdom eller lidelse. Det finnes over 20 private helseforeteak i tillegg til rundt

Detaljer

Bevisføring mot Menons paradoks

Bevisføring mot Menons paradoks I Platons filosofiske dialog Menon utfordrer stormannen Menon tenkeren Sokrates til å vurdere om dyd kan læres, øves opp eller er en naturlig egenskap. På dette spørsmålet svarer Sokrates at han ikke en

Detaljer

Etiske regler for Norske KvanteMedisinere (NKM)

Etiske regler for Norske KvanteMedisinere (NKM) Innhold: Etiske regler for Norske KvanteMedisinere (NKM) 1 Allment aksepterte faglige og etiske normer... 1 2 Respekt for klientens livssyn og integritet... 1 3 Misbruk av yrkesmessig relasjon... 1 4 Informasjon

Detaljer

Ord å lære: Skjelett knokkel ryggrad. Inne i kroppen har vi mange bein. Beina kaller vi knokler. Vi har 206 knokler. Knoklene danner skjelettet.

Ord å lære: Skjelett knokkel ryggrad. Inne i kroppen har vi mange bein. Beina kaller vi knokler. Vi har 206 knokler. Knoklene danner skjelettet. Inne i kroppen har vi mange bein. Beina kaller vi knokler. Vi har 206 knokler. Knoklene danner skjelettet. Knoklene er festet til hverandre ved hjelp av sener og muskler. Dette gjør at vi kan gå og løpe.

Detaljer

Akupunktur i Oslo Tradisjonell visdom for moderne familier BOOST FERTILITETEN MED SONETERAPI OG AKUPRESSUR. Akupunktør og soneterapeut Jorunn Krokeide

Akupunktur i Oslo Tradisjonell visdom for moderne familier BOOST FERTILITETEN MED SONETERAPI OG AKUPRESSUR. Akupunktør og soneterapeut Jorunn Krokeide Ajk-klinikken Akupunktur i Oslo Tradisjonell visdom for moderne familier BOOST FERTILITETEN MED SONETERAPI OG AKUPRESSUR Akupunktør og soneterapeut Jorunn Krokeide Copyright Jorunn Krokeide 2014 Side 1

Detaljer

Behandlingsprinsipper

Behandlingsprinsipper Modul 2 Behandlingsprinsipper Vestlig medisinsk Østlig medisinsk filosofi 5-element teorien Organuret Meridianlæren 1 5-element teorien Organuret 2 Meridianene s jingwell punkter Meridianene 3 Lokalisajon

Detaljer

Stiftelsen Oslo, desember 2000 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo

Stiftelsen Oslo, desember 2000 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo Stiftelsen Oslo, desember 2000 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo Spørreliste nr. 186 ALTERNATIV MEDISIN OG BEHANDLING En god helse er en svært viktig del av livskvaliteten, derfor

Detaljer

Juvenil Dermatomyositt

Juvenil Dermatomyositt www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Juvenil Dermatomyositt Versjon av 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Er sykdommen forskjellig hos barn og voksne? Dermatomyositt hos voksne (DM) kan være sekundært

Detaljer

SE DINE PASIENTER I ET NYTT LYS FORSTÅ THERAKOS FOTOFERESE. Nyttig informasjon for pasienter

SE DINE PASIENTER I ET NYTT LYS FORSTÅ THERAKOS FOTOFERESE. Nyttig informasjon for pasienter SE DINE PASIENTER I ET NYTT LYS FORSTÅ THERAKOS FOTOFERESE Nyttig informasjon for pasienter FORSTÅELSE THERAKOS FOTOFERESE Hva er fotoferesebehandling? Fotoferese er en behandlingsmetode som benyttes mot

Detaljer

Tilbake i arbeid - 4 ukers kurs

Tilbake i arbeid - 4 ukers kurs Februar Nav Kurs Helserådgiver / Medical Trainer Dato: 4 april til 29 april 2016 Tilbake i arbeid - 4 ukers kurs Oppløftende Motiverende Inspirerende Tiltaket passer for arbeidsledige, langtidssykemeldte,

Detaljer

Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process

Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process Mann Kvinne Navn: Adresse: Postnummer: Poststed: Mobil: Telefon 2: E-post: Person nr. (11): Yrke: Er jeg klar for å ta kurset? The Lightning Process

Detaljer

Når ryggen krangler. Aage Indahl Overlege, Prof II, dr. med. Klinikk fys.med og rehab, Stavern Sykehuset i Vestfold Uni helse, Universitet i Bergen

Når ryggen krangler. Aage Indahl Overlege, Prof II, dr. med. Klinikk fys.med og rehab, Stavern Sykehuset i Vestfold Uni helse, Universitet i Bergen Når ryggen krangler Aage Indahl Overlege, Prof II, dr. med. Klinikk fys.med og rehab, Stavern Sykehuset i Vestfold Uni helse, Universitet i Bergen Alminnelige lidelser Spesifikke lidelser 10-15% - vi vet

Detaljer

Tips og råd om overaktiv blære. Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blæren.no

Tips og råd om overaktiv blære. Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blæren.no Tips og råd om overaktiv blære Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blæren.no VES-110038-1 02.2011 Relevans.net Man regner med at omtrent 200 millioner mennesker i verden har problemer med blæren.

Detaljer

HIDRADENITIS SUPPURATIVA (HS)

HIDRADENITIS SUPPURATIVA (HS) HIDRADENITIS SUPPURATIVA (HS) «Det jeg synes er vanskeligst med HS, er at man ikke finner særlig forståelse fordi folk flest ikke vet hva det er. Det er kjipt å være den som ikke klarer å delta og være

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

KUNSTEN Å LÆRE. P. Krishna

KUNSTEN Å LÆRE. P. Krishna KUNSTEN Å LÆRE P. Krishna Dialog som en måte å lære En må skille mellom to slags læring. Det finnes læringen som er akkumulering av kunnskap, som trenger tid og anstrengelse. Dette er hovedsaklig dyrkingen

Detaljer

Undersøkelse av beskyttelse mot elektromagnetisk stråling med Aires Shield.

Undersøkelse av beskyttelse mot elektromagnetisk stråling med Aires Shield. Undersøkelse av beskyttelse mot elektromagnetisk stråling med Aires Shield. Det er gjennomført en rekke undersøkelser med deltakere i alderen 18 til 70 år, som beviste effektiviteten av dette produktet.

Detaljer

Tren deg het med Hot-yoga

Tren deg het med Hot-yoga srib.no Tren deg het med Hot-yoga En duft av røkelse og dempet belysning tar deg med bort i fra det støyete bylivet utenfor, og inn i en sone full av stillhet, ro og bevegelse i 40 varmegrader. På vei

Detaljer

THE WORLD IS BEAUTIFUL > TO LOOK AT. AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap

THE WORLD IS BEAUTIFUL > TO LOOK AT. AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap THE WORLD IS BEAUTIFUL > TO LOOK AT AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap Det er viktig at vi passer på øynene for å beskytte synet, særlig fordi synet kan bli

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

15.10.2015 Hospice Lovisenberg-dagen, 13/10-2015. Samtaler nær døden Historier av levd liv

15.10.2015 Hospice Lovisenberg-dagen, 13/10-2015. Samtaler nær døden Historier av levd liv Samtaler nær døden Historier av levd liv «Hver gang vi stiller et spørsmål, skaper vi en mulig versjon av et liv.» David Epston (Jo mindre du sier, jo mer får du vite ) Eksistensielle spørsmål Nær døden

Detaljer

Tegn og Symptomer på narkotikamisbruk. Fysiologi og identifiseringsøvelser

Tegn og Symptomer på narkotikamisbruk. Fysiologi og identifiseringsøvelser Tegn og Symptomer på narkotikamisbruk Fysiologi og identifiseringsøvelser Fysiologi og narkotikasymptomer Se sammenhengen mellom inntak av rusmidler og de tegn og symptom vi ser etter i lesetestene. Kjenne

Detaljer

Ulike henrettelsesmetoder

Ulike henrettelsesmetoder I den senere tid har flere land avskaffet dødsstraffen, og det er fire land med blant annet Kina og USA som står for 97% av alle henrettelsene. USA er det eneste vestlige landet som fortsatt benytter denne

Detaljer

Fibromyalgi er FIBROMYALGI. Er det en ny sykdom? Hvor mange er det som rammes? symptomer. Smertene

Fibromyalgi er FIBROMYALGI. Er det en ny sykdom? Hvor mange er det som rammes? symptomer. Smertene Fibromyalgi er FIBROMYALGI hva er det? hvorfor får man det? hvilken behandling er effektiv? en vanligste årsak til kroniske muskel og leddsmerter blant kvinner 20-50 år smerter i muskler, sener og leddbånd

Detaljer

Liv Marit Weberg. Jeg blir heldigvis ikke lagt merke til

Liv Marit Weberg. Jeg blir heldigvis ikke lagt merke til Liv Marit Weberg Jeg blir heldigvis ikke lagt merke til Om forfatteren: Liv Marit Weberg (født 1988) bor i Oslo. Hun har studert ved Norsk Barnebokinstitutts forfatterutdanning og holder på med master

Detaljer

Studieplan Naturmedisinsk grunnutdanning

Studieplan Naturmedisinsk grunnutdanning Studieplan Naturmedisinsk grunnutdanning Revidert: 8. august 2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Fag som inngår i studiet... 3 1.2 Oppbygning av utdanningen... 4 1.3 Hva er naturmedisin?... 4 1. Hovedmål...

Detaljer

Strevet med normalitet

Strevet med normalitet Strevet med normalitet Noen personers erfaringer fra å leve med kronisk tarmbetennelse Presentasjon av masteroppgave Nasjonalt fagmøte, Lillehammer 2009 Randi Opheim Veileder: Professor Gunn Engelsrud

Detaljer

Dystoni brukes både om ulike sykdomsgrupper og som

Dystoni brukes både om ulike sykdomsgrupper og som Dystoni Selve ordet Dys-toni betyr feil spenning i muskulaturen og gir ufrivillige bevegelser Dystoni brukes både om ulike sykdomsgrupper og som symptombeskrivelse. Dystoni skyldes endrede signaler fra

Detaljer

Å leve med lupus. Informasjon til pasienter, familie og venner. Lær mer om Lupus

Å leve med lupus. Informasjon til pasienter, familie og venner. Lær mer om Lupus Å leve med lupus Informasjon til pasienter, familie og venner Lær mer om Lupus Innledning Hvis du leser denne brosjyren, er du sannsynligvis rammet av lupus eller kjenner noen med sykdommen. Lupus blir

Detaljer

Vurdering av dagen praksis for abort etter 22. svangerskapsuke

Vurdering av dagen praksis for abort etter 22. svangerskapsuke v2.2-18.03.2013 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 14/6378-8 Saksbehandler: Cecilie Sommerstad Dato: 29.10.2014 Vurdering av dagen praksis for abort etter

Detaljer

Dilemmaer med nasjonale faglige retningslinjer

Dilemmaer med nasjonale faglige retningslinjer 1 Dilemmaer med nasjonale faglige retningslinjer fra allmennlegens perspektiv Bjarne Austad Spesialist i allmennmedisin, Sjøsiden legesenter, Trondheim Stipendiat, Allmennmedisinsk forskningsenhet, Institutt

Detaljer

Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar

Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar Er jeg klar for treningsprogrammet? Fyll ut dette søknadsskjemaet og send det til oss. Når vi har mottatt det vil du få plass på vår venteliste. Når det nærmer

Detaljer

Naturfag barnetrinn 1-2

Naturfag barnetrinn 1-2 Naturfag barnetrinn 1-2 1 Naturfag barnetrinn 1-2 Forskerspiren stille spørsmål, samtale og filosofere rundt naturopplevelser og menneskets plass i naturen bruke sansene til å utforske verden i det nære

Detaljer

Hva er indre ro? I daglig ordbruk bruker vi ofte ord som: Hvordan starter indre konflikt? Hvem er jeg?

Hva er indre ro? I daglig ordbruk bruker vi ofte ord som: Hvordan starter indre konflikt? Hvem er jeg? Hva er indre ro? Indre Ro (IR) er en behandlingsform som er utviklet av Keyhan Ighanian se www.indrero.com, og som Hans-Olav Håkonsen er utdannet til å hjelpe mennesker med. Behandlingen starter med å

Detaljer

Kan vi stole på sansene? Drøftet ut ifra Descartes, Hume og Kant.

Kan vi stole på sansene? Drøftet ut ifra Descartes, Hume og Kant. Kan vi stole på sansene? Drøftet ut ifra Descartes, Hume og Kant. Spørsmålet om det finnes noe der ute som er absolutt sannhet har vært aktuelle siden tidlig gresk filosofi, men det er etter Descartes

Detaljer

Kloning og genforskning ingen vei tilbake.

Kloning og genforskning ingen vei tilbake. Kloning og genforskning ingen vei tilbake. Sammendrag. Innen genforskning og kloning er det mange utfordringer, både tekniske og etiske. Hvordan kloning gjennomføres, hva slags teknikker som blir brukt

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! 2009 Den internasjonale sommerskole ISSN 0130 Intensivt mellomkurs i norsk, trinn III Skriftlig eksamen (4 timer)

Detaljer

Naturfag for ungdomstrinnet

Naturfag for ungdomstrinnet Naturfag for ungdomstrinnet Seksualitet Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen 1 Her kan du lære om pubertet seksualitet seksuelt overførbare sykdommer prevensjon abort 2 Pubertet Puberteten er den perioden

Detaljer

MENNESKER UTEN SJEL. www.norskbibelinstitutt.no post@norskbibelinstitutt.no

MENNESKER UTEN SJEL. www.norskbibelinstitutt.no post@norskbibelinstitutt.no MENNESKER UTEN SJEL Noen ganger sier vi at et hus har sjel, og forstår dermed at det har en stil og gjerne en alder, som gjør det spesielt i forhold til andre, mer alminnelige hus. Snakker vi derimot om

Detaljer

AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap

AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap NO Leaflet 176x250 AMD ptt 25/01/08 14:39 Side 1 AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap NO Leaflet 176x250 AMD ptt 25/01/08 14:39 Side 2 For mange mennesker er synet

Detaljer

Et langt liv med en sjelden diagnose

Et langt liv med en sjelden diagnose Pionérgenerasjon i lange livsløp og ny aldring Et langt liv med en sjelden diagnose Lisbet Grut SINTEF København 21. mai 2014 SINTEF Technology and Society 1 Sjeldne funksjonshemninger i Norge I alt 92

Detaljer

Naturfag. 25-Leken: Kropp og helse

Naturfag. 25-Leken: Kropp og helse 25-Leken: Kropp og helse Instruksjoner: Skriv ut sidene og laminer dem. Fasit til spørsmålene står på denne siden. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Detaljer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro DIRA Versjon av 2016 1. Hva er DIRA 1.1 Hva er det? DIRA er en sjelden genetisk sykdom. Sykdommen gir betennelse i hud og knokler. Andre organer, som eksempelvis

Detaljer

Uspesifiserte smertetilstander Jostein Sauar 22.0115

Uspesifiserte smertetilstander Jostein Sauar 22.0115 Uspesifiserte smertetilstander Jostein Sauar 22.0115 Cand med. Heidelberg 1965, d.v.s 50 års erfaring! Legelisensen i orden. Initiativtager og leder av Norsk Gastroenterologisk forenings interessegruppe

Detaljer

Fakta om hiv og aids. Bokmål

Fakta om hiv og aids. Bokmål Fakta om hiv og aids Bokmål Hiv og aids Aids er en alvorlig sykdom som siden begynnelsen av 1980-tallet har spredd seg over hele verden. Aids skyldes et virus, hiv, som overføres fra person til person

Detaljer

Meningokokksykdom. «Smittsom hjernehinnebetennelse»

Meningokokksykdom. «Smittsom hjernehinnebetennelse» Meningokokksykdom «Smittsom hjernehinnebetennelse» Denne brosjyren er skrevet for å opplyse om meningokokksykdom og gi enkle praktiske råd om hva foreldre og andre skal gjøre når barn eller unge er syke

Detaljer

Senter for forskning og utdanning innen refleksologi STUDIEPLAN FOR 2011/2012

Senter for forskning og utdanning innen refleksologi STUDIEPLAN FOR 2011/2012 Senter for forskning og utdanning innen refleksologi STUDIEPLAN FOR 2011/2012 Pilestredet Park 7 0176 Oslo Tlf 954 84 954 Nettside: www.medika-nova.no E-mail: laila@medika-nova.no Studieoppsett Refleksologistudiet

Detaljer

Biomekanikk. NNH-Godkjent HAUGESUND 2013-2015. Praktisk-teoretisk yrkesrettet deltidsutdanning over 2 år

Biomekanikk. NNH-Godkjent HAUGESUND 2013-2015. Praktisk-teoretisk yrkesrettet deltidsutdanning over 2 år Biomekanikk NNH-Godkjent HAUGESUND 2013-2015 Praktisk-teoretisk yrkesrettet deltidsutdanning over 2 år Yrkeskompetanse: Behandling av smerter og problemer i muskel- og skjelettsystemet Hva er Biomekanikk?

Detaljer

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet Bokmål Vaksine for forebygging av livmorhalskreft tilbud til jenter i 7. klasse Informasjon til barn og foreldre Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet 1 Fra høsten 2009 får alle jenter i 7. klasse

Detaljer

Rammekrav for akupunktører. rev. 2

Rammekrav for akupunktører. rev. 2 Rammekrav for akupunktører rev. 2 2009 Det må ikke kopieres fra dette dokument i strid med åndsverkloven eller i strid med avtaler om kopiering inngått med KOPINOR, interesseorgan for rettighetshavere

Detaljer

Tvilsomt fotobevis i VG 1

Tvilsomt fotobevis i VG 1 1. februar 2007 Avdeling for mediefag Høgskulen i Volda Erling Sivertsen Tvilsomt fotobevis i VG 1 De siste årene har VG publisert en rekke fotografier som avisen har fått tilsendt fra lesernes kameramobiler.

Detaljer

NAFKAM Hva vet vi hjelper hva tror vi hjelper?

NAFKAM Hva vet vi hjelper hva tror vi hjelper? Hva vet vi hjelper hva tror vi hjelper? Vinjar Fønnebø NAFKAM Hva vet vi hjelper? Akupunktur/akupressur ved: Postoperativ kvalme Cellegiftindusert kvalme Svangerskapskvalme Johannesurt Depresjon Hva tror

Detaljer

Dokument for kobling av triks i boka Nært sært spektakulært med kompetansemål fra læreplanen i naturfag.

Dokument for kobling av triks i boka Nært sært spektakulært med kompetansemål fra læreplanen i naturfag. Oppdatert 24.08.10 Dokument for kobling av triks i boka Nært sært spektakulært med kompetansemål fra læreplanen i naturfag. Dette dokumentet er ment som et hjelpemiddel for lærere som ønsker å bruke demonstrasjonene

Detaljer

«Det påtagelige fraværet av kvinnelige regissører, etc.»

«Det påtagelige fraværet av kvinnelige regissører, etc.» 044-049 09.02.04 14:05 Side 2 «Det påtagelige fraværet av kvinnelige regissører, etc.» Hans Petter Blad Det er svært få kvinner som regisserer spillefilm i Norge. For å bøte på dette problemet har det

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. HSE3001 Helsefremmende arbeid HØST 2011. Privatister. Vg3 Helsesekretær. Utdanningsprogram for

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. HSE3001 Helsefremmende arbeid HØST 2011. Privatister. Vg3 Helsesekretær. Utdanningsprogram for OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen HSE3001 Helsefremmende

Detaljer

Mer kunnskap om nytte av trening ved Huntington's sykdom

Mer kunnskap om nytte av trening ved Huntington's sykdom Forskningsnyheter om Huntingtons sykdom. I et lettfattelig språk. Skrevet av forskere. Til det globale HS-fellesskapet. Mer kunnskap om nytte av trening ved Huntington's sykdom To studier viser nytte av

Detaljer

Stedet for deg som søker nye løsninger. Samtaleterapi - yoga - konstellasjoner - kurs innenfor helse og selvutvikling

Stedet for deg som søker nye løsninger. Samtaleterapi - yoga - konstellasjoner - kurs innenfor helse og selvutvikling Stedet for deg som søker nye løsninger Samtaleterapi - yoga - konstellasjoner - kurs innenfor helse og selvutvikling Yoga stimulerer kroppens evne til å rette opp ubalanser Vi er ulike, og derfor trenger

Detaljer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Lyme Artritt Versjon av 2016 1. HVA ER LYME ARTRITT? 1.1 Hva er det? Lyme artritt er en av sykdommene som skyldes bakterien Borrelia burgdorferi (Lyme borreliose).

Detaljer

Kan triste mus hjelpe i behandlingen av Huntington sykdom? Depresjon ved HS

Kan triste mus hjelpe i behandlingen av Huntington sykdom? Depresjon ved HS Forskningsnyheter om Huntingtons sykdom. I et lettfattelig språk. Skrevet av forskere. Til det globale HS-fellesskapet. Kan triste mus hjelpe i behandlingen av Huntington sykdom? Hva kan vi lære om depresjonssymptomer

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Akupunktur

NOKUTs tilsynsrapporter Akupunktur NOKUTs tilsynsrapporter Akupunktur Bio Medicus Akademiet AS Februar 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Bio Medicus Akademiet AS / Oslo Akupunktur Fagskolepoeng: 90 Undervisningsform:

Detaljer

Lindrer med latter. Når klovnene besøker de demente, kan alt skje. Her og nå. 46 HELG

Lindrer med latter. Når klovnene besøker de demente, kan alt skje. Her og nå. 46 HELG HELG 47 Lindrer med latter Når klovnene besøker de demente, kan alt skje. Her og nå. 46 HELG Tekst: HÅKON F. HØYDAL Foto: KARIN BEATE NØSTERUD Kroppen som er lutrygget, skal om litt fylles av energi. Lent

Detaljer

Du leser nå et utdrag fra boka Frisk Nakke (2014)

Du leser nå et utdrag fra boka Frisk Nakke (2014) Du leser nå et utdrag fra boka Frisk Nakke (01) ««Å lese Frisk Nakke har gitt meg stor tro på at jeg kan mestre nakkeplagene mine, og noen kraftfulle verktøy for å bli kvitt dem. Boken er spekket med relevant

Detaljer

PASIENTER MED USPESIFIKKE SMERTETILSTANDER Hva bør vi gjøre na r vi møter disse pasientene?

PASIENTER MED USPESIFIKKE SMERTETILSTANDER Hva bør vi gjøre na r vi møter disse pasientene? PASIENTER MED USPESIFIKKE SMERTETILSTANDER Hva bør vi gjøre na r vi møter disse pasientene? Aage Indahl, Prof Dr.med. Klinikk fys.med og rehab, Stavern Sykehuset i Vestfold Uni Helse, Universitet i Bergen

Detaljer

Omsorg i livets siste fase.

Omsorg i livets siste fase. Omsorg i livets siste fase. Lindring. Hippocrates: (ca 460-360 BC) Av og til kurere, ofte lindre, alltid trøste. Dame Cicely Saunders, Sykepleier, lege, forfatter av medisinsk litteratur (palliasjon),

Detaljer

Introduksjon til friskhjulet

Introduksjon til friskhjulet Introduksjon til friskhjulet Hvor kommer nakkeplagene fra? Og hvorfor forsvinner de ikke? Det er så frustrerende å ikke få svar. Eller, kanskje får du altfor mange svar. Kanskje får du vite at det «sitter

Detaljer

TIDLIG REHABILITERING

TIDLIG REHABILITERING Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk Kreftsenter for opplæring og rehabilitering/pusterommet TIDLIG REHABILITERING Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk (Kreftavdelingen) har et

Detaljer

Lokalisasjon av punkter rundt helix roten, og deres indikasjoner. Punkt 84-91

Lokalisasjon av punkter rundt helix roten, og deres indikasjoner. Punkt 84-91 Modul 4 Lokalisasjon av punkter rundt helix roten, og deres indikasjoner. Punkt 84-91 84. Munnsone: trigeminus -neuralgi, munnproblem, betennelse i munnhula (stomatitis). Hjelpende punkt ved avhengighetsproblem,

Detaljer

Periodisk NLRP 12-Forbundet Feber

Periodisk NLRP 12-Forbundet Feber www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Periodisk NLRP 12-Forbundet Feber Versjon av 2016 1. HVA ER PERIODISK NLRP 12-FORBUNDET FEBER 1.1 Hva er det? Sykdommen er arvelig. Det endrede genet ansvarlig

Detaljer

Å være voksen med NF1

Å være voksen med NF1 Å være voksen med NF1 Utgitt januar 2007 Denne brosjyren henvender seg til voksne med NF1, til leger og andre som møter denne gruppen gjennom sine profesjoner. Vi håper den kan medvirke til en bedre forståelse

Detaljer

Ben Goldacre er lege og forfatter. Hans første bok Kvakksalverne ble nummer én på den britiske sakprosalisten, solgte over 400 000 eksemplarer bare i

Ben Goldacre er lege og forfatter. Hans første bok Kvakksalverne ble nummer én på den britiske sakprosalisten, solgte over 400 000 eksemplarer bare i Ben Goldacre er lege og forfatter. Hans første bok Kvakksalverne ble nummer én på den britiske sakprosalisten, solgte over 400 000 eksemplarer bare i Storbritannia, og er oversatt til 25 språk. Goldacre

Detaljer

Elaine N. Aron. Særlig sensitive barn

Elaine N. Aron. Særlig sensitive barn Elaine N. Aron Særlig sensitive barn Til alle sensitive barn, og til dem som oppdrar dem slik at de vokser opp og føler seg trygge i en vanskelig verden Forfatterens takk Denne boken foreligger takket

Detaljer

Øyvind Hammer. Hammerkoden. Du blir ikke lykkelig av å være best, men du er på ditt beste når du er lykkelig

Øyvind Hammer. Hammerkoden. Du blir ikke lykkelig av å være best, men du er på ditt beste når du er lykkelig Øyvind Hammer Hammerkoden Du blir ikke lykkelig av å være best, men du er på ditt beste når du er lykkelig Øyvind Hammer: Hammerkoden Du blir ikke lykkelig av å være best, men du er på ditt beste når du

Detaljer

FYSIOTERAPEUT TORBJØRN TANGEN ER DAGLIG LEDER VED WWW.FYSIOTERAPISERVICE.NO OG HAR 20 ÅRS ERFARING SOM FYSIOTERAPEUT FOR PASIENTER MED LANGVARIG

FYSIOTERAPEUT TORBJØRN TANGEN ER DAGLIG LEDER VED WWW.FYSIOTERAPISERVICE.NO OG HAR 20 ÅRS ERFARING SOM FYSIOTERAPEUT FOR PASIENTER MED LANGVARIG FYSIOTERAPEUT TORBJØRN TANGEN ER DAGLIG LEDER VED WWW.FYSIOTERAPISERVICE.NO OG HAR 20 ÅRS ERFARING SOM FYSIOTERAPEUT FOR PASIENTER MED LANGVARIG SMERTE. HAN UNDERVISER VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Detaljer

Øystein Wiik. Best når det virkelig gjelder

Øystein Wiik. Best når det virkelig gjelder Øystein Wiik Best når det virkelig gjelder Om forfatteren: Med utgangspunkt i sin karriere som sanger og skuespiller har Øystein Wiik jobbet som motivator og foredragsholder, nasjonalt og internasjonalt,

Detaljer