OPERATØRHÅNDBOK FOR FAKS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPERATØRHÅNDBOK FOR FAKS"

Transkript

1 q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M3540dn OPERATØRHÅNDBOK FOR FAKS

2 Innhold Innhold...i Forord... iii Om operatørhåndboken for faksen (denne håndboken)... iii Oppbygging av håndboken... iii Konvensjoner i denne håndboken...iv 1 Juridisk informasjon og sikkerhetsinformasjon Merknad Sikkerhetskonvensjoner i dennehåndboken Om denne operatørhåndboken Juridisk merknad FCC PART 68 REQUIREMENTS VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER IMPORTANTES MESURES DE SECURITE Erklæringer til europeiske direktiver Tekniske forskrifter for terminalutstyr Erklæring om nettverkskompatibilitet Varemerkeinformasjon Før du bruker faksmaskinen Navn på deler og funksjoner Maskin Betjeningspanel Betjeningsmetode Stille inn dato og tid Oppføring av lokal faksinformasjon TTI (Transmit Terminal Identification) Lokalt faksnavn Lokalt faksnummer Lokal faks-id Ringemodus for faks ECM TX Starthastighet for overføring PBX-innstilling (kun for Europa) Sende fakser Grunnleggende fremgangsmåte ved overføring Kontrollere og redigere mål Sjekke sendestatus Overstyring av prioritet ved sending Avbryte overføring Bruke mulighet til å slå nummeret på nytt Metoder for å registrere mål Skriv inn målets faksnummeret ved hjelp av de numeriske tastene Velge fra adresseboken Velge med ettrykkstastene Logg inn / Logg ut Logge inn når brukerkontoer er aktivert Logge inn når jobbadministrasjon er aktivert i

3 4 Mottak av fakser Faks automatisk mottak Mottaksmetode Kontrollere og endre mottaksmetode Mottaksflyt Avbryte mottak (Frakobling av kommunikasjon) Manuelt mottak Mottaksflyt Funksjoner for mottak av faks Innstillinger for mottak av faks Faks medietype RX Dato/Tid i 1 utskrift Mengdeutskrift Tosidig utskrift Bruke praktiske faksfunksjoner Bruke en tilkoblet telefon Faks/tlf automatisk tilkobling mottak Faks/telefonsvarer automatisk tilkobling mottak Sende manuelt Manuelt mottak Fjernkoblingsfunksjon Feilsøking Indikatorer under sending/mottak Reagere på en advarselindikator som blinker Forholdsregler når du slår av strømmen Meldinger Liste med feilkoder Feilsøking Tillegg Registreringsmetode for tegn Ved hjelp av tastene Spesifikasjoner Menyoversikt Register...Register-1 ii

4 Forord Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen på korrekt måte, utføre rutinemessig vedlikehold og enkel feilsøking ved behov, slik at maskinen alltid vil være i god stand. Les operatørhåndboken før du bruker telefaksen. Oppbevar den i nærheten av telefaksen slik at du lett kan slå opp i den. Om operatørhåndboken for faksen (denne håndboken) Oppbygging av håndboken Denne operatørhåndboken inneholder følgende kapitler: Kapittel 1 Juridisk informasjon og sikkerhetsinformasjon Innhold Gir forholdsregler vedrørende bruk av maskinen og varemerke. 2 Før du bruker faksmaskinen Forklarer navnene på delene og innstillingene som kreves før bruk av faksen. 3 Sende fakser Forklarer de generelle metodene for å sende fakser og funksjonene for overføring. 4 Mottak av fakser Forklarer de generelle metodene for å motta fakser og funksjonene for mottak. 5 Bruke praktiske faksfunksjoner Forklarer snedige faksfunksjoner, som lagring av mottatte fakser i minnet, videresending av mottatte fakser og pollingkommunikasjon (en funksjon som lar den mottakende parten ringe og starte mottaket av faksen). 6 Feilsøking Forklarer hva man skal gjøre når feil vises eller andre problemer oppstår. 7 Tillegg Forklarer hvordan du angir tegn, og gir en oversikt over spesifikasjoner for faksen. iii

5 Konvensjoner i denne håndboken Adobe Reader X brukes som et eksempel i forklaringene nedenfor. Klikk på et element i innholdsfortegnelsen for å hoppe til den tilsvarende siden. Klikk for å flytte fra den aktuelle siden til den forrige viste siden. Dette er praktisk når du ønsker å gå tilbake til siden der du hoppet til den aktuelle siden. VIKTIG Indikerer operative krav og begrensninger for å betjene maskinen riktig, og unngå skade på maskinen eller eiendom. Angir ytterligere forklaringer og referanseinformasjon for driften. Se Klikk på understreket tekst for å gå til den aktuelle siden. Angir at det kan føre til personskader eller mekaniske skader hvis advarselen ikke følges. Elementene som vises i Adobe Reader varierer avhengig av hvordan den brukes. Hvis innholdsfortegnelsen eller verktøy ikke vises, kan du se Hjelp for Adobe Reader. Enkelte poster er angitt i denne håndboken ved konvensjonene som er beskrevet nedenfor. Konvensjon Beskrivelse Eksempel [Fet] [Vanlig] "Vanlig" Indikerer tastene på betjeningspanelet og knapper på skjermen. Angir en melding eller innstilling som vises på meldingsdisplayet. Angir en melding eller innstilling som vises på dataskjermen. Trykk [Start]-tasten. Klikk på [OK]. [Klar til å kopiere.] vises i meldingsdisplayet. Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge [På]. Du kan velge fra "Utskriftsstørrelse"-menyen. iv

6 Konvensjoner som brukes i prosedyrer for bruk av maskinen Tastene på betjeningspanelet som er trykket ned er skissert i rødt. Prosedyrer som består av en sekvens av operasjoner på betjeningspanelet eller berøringspanelet er nummerert som vist nedenfor. 1 2 v

7 1 Juridisk informasjon og sikkerhetsinformasjon Vennligst les denne informasjon før du bruker maskinen. Dette kapitlet inneholder informasjon om følgende emner: Merknad Sikkerhetskonvensjoner i dennehåndboken Om denne operatørhåndboken Juridisk merknad FCC PART 68 REQUIREMENTS VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER IMPORTANTES MESURES DE SECURITE Erklæringer til europeiske direktiver Tekniske forskrifter for terminalutstyr Erklæring om nettverkskompatibilitet Varemerkeinformasjon

8 Juridisk informasjon og sikkerhetsinformasjon > Merknad Merknad Sikkerhetskonvensjoner i dennehåndboken Avsnitt i håndboken og deler på telefaksen som er merket med symboler, er sikkerhetsadvarsler som skal beskytte brukeren, andre personer og gjenstander i nærheten, og sikre riktig og sikker bruk av telefaksen. ADVARSEL: Angir at det kan føre til alvorlig skade eller død hvis advarselen ikke følges. FORSIKTIG: Angir at det kan føre til personskader eller mekaniske skader hvis advarselen ikke følges. Symboler Symbolet angir at det aktuelle avsnittet inneholder sikkerhetsadvarsler. Spesielle forhold du må være oppmerksom på er angitt på symbolet.... [Generell advarsel]... [Advarsel om høy temperatur] Symbolet angir at det aktuelle avsnittet inneholder informasjon om handlinger som ikke må utføres. Illustrasjonen inne i symbolet angir hvilke handlinger det dreier seg om.... [Advarsel om handling som ikke må utføres]... [Må ikke demonteres] Symbolet angir at det aktuelle avsnittet inneholder informasjon om handlinger som MÅ utføres. Spesifikasjon av handlingen som må utføres er angitt på symbolet.... [Varsel om nødvendig handling]... [Trekk støpselet ut av stikkontakten]... [Koble alltid maskinen til en jordet stikkontakt] Ta kontakt med din servicerepresentant for å bestille utskifting hvis sikkerhetsadvarslene i denne operatørhåndboken er uleselige eller håndboken er blitt borte (avgiftsbelagt). På grunn av stadig oppdaterte forbedringer, kan informasjonen i denne operatørhåndboken endres uten varsel. 1-2

9 Juridisk informasjon og sikkerhetsinformasjon > Merknad Om denne operatørhåndboken Denne operatørhåndboken inneholder informasjon om bruk av faksfunksjonene på denne maskinen. Les operatørhåndboken før du begynner å bruke maskinen. Under bruk kan du lese i operatørhåndboken for maskinen hvis du vil ha mer informasjon om delene nedenfor. Miljø Forholdsregler ved bruk Legge inn papir Rengjøre Bytte av tonerboks Skifte toneravfallsboks Løse funksjonsfeil Svare på meldinger Avklare papirstopp Juridisk merknad VI TAR IKKE ANSVAR FOR TAP, HELLER IKKE DELVIS, FOR MOTTATTE DOKUMENTER NÅR SLIKT TAP ER FORÅRSAKET AV SKADER PÅ FAKSSYSTEMET, FUNKSJONSFEIL, MISBRUK ELLER EKSTERNE FAKTORER SOM STRØMBRUDD, ELLER FOR RENT ØKONOMISKE TAP ELLER TAPT INNTJENING SOM OPPSTÅR PÅ GRUNN AV TAPTE MULIGHETER SOM KAN HENFØRES TIL TAPTE ANROP ELLER REGISTRERTE MELDINGER SOM OPPSTOD HERFRA. FCC PART 68 REQUIREMENTS 1 This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the ACTA. On the rear side of the equipment to install Assembly Board is a label that contains, among other information, a product identifier in the format US:AAAEQ##TXXXX. If requested, this number must be provided to the telephone company. 2 This equipment connects to the network via USOC RJ11C. 3 A plug and jack used to connect this equipment to the premises wiring and telephone network must comply with the applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA. A compliant telephone cord and modular plug is provided with this product. It is designed to be connected to a compatible modular jack that is also compliant. See installation instructions for details. 4 The REN is used to determine the number of devices that may be connected to a telephone line. Excessive RENs on a telephone line may result in the devices not ringing in response to an incoming call. In most but not all areas, the sum of RENs should not exceed five (5.0). To be certain of the number of devices that may be connected to a line, as determined by the total RENs, contact the local telephone company. For products approved after July 23, 2001, the REN for this product is part of the product identifier that has the format US:AAAEQ##TXXXX. The digits represented by ## are the REN without a decimal point (e.g., 03 is a REN of 0.3). For earlier products, the REN is separately shown on the label. 5 If this equipment causes harm to the telephone network, the telephone company will notify you in advance that temporary discontinuance of service may be required. But if advance notice isn't practical, the telephone company will notify the customer as soon as possible. Also, you will be advised of your right to file a complaint with the FCC if you believe it is necessary. 6 The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations or procedures that could affect the operation of the equipment. If this happens the telephone company will provide advance notice in order for you to make necessary modifications to maintain uninterrupted service. 1-3

10 Juridisk informasjon og sikkerhetsinformasjon > Merknad 7 If trouble is experienced with this equipment, please contact the following company for repair and (or) warranty information: KYOCERA Document Solutions America, Inc. 225 Sand Road, Fairfield, New Jersey , USA Phone: Fax: If the equipment is causing harm to the telephone network, the telephone company may request that you disconnect the equipment until the problem is resolved. 8 This equipment cannot be used on public coin service provided by the telephone company. Connection to Party line service is subject to state tariffs. Contact the state public utility commission, public service commission or corporation commission for information. 9 If your home has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure the installation of this equipment does not disable your alarm equipment. If you have questions about what will disable alarm equipment, consult your telephone company or a qualified installer. 10 The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including FAX machines, to send any message unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of the transmission, the date and time it is sent and an identification of the business or other entity, or other individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number provided may not be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long-distance transmission charges.) In order to program this information into your FAX machine, you should complete the following steps: (Insure that it will be transmitted, see Lokalt faksnavn på side 2-8, Lokalt faksnummer på side 2-9, TTI (Transmit Terminal Identification) på side 2-8 and Stille inn dato og tid på side 2-6.) VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Når du bruker telefonutstyr, må grunnleggende sikkerhetsforholdsregler alltid følges for å redusere risikoen for brann, elektrisk sjokk og skade på personer, inkludert følgende: FORSIKTIG: For å redusere risikoen for brann, skal kun nr. 26 AWG eller større UL oppført eller CSA-sertifisert telekommunikasjonslinje brukes. 1 Ikke bruke dette produktet i nærheten av vann, for eksempel et badekar, en vaskekum, en vask, en våt kjeller eller i nærheten av et svømmebasseng. 2 Unngå å bruke en telefon (annet enn trådløs type) når det er tordenvær. Det kan være en liten risiko for elektrisk sjokk fra lynet. 3 Ikke bruk telefonen til å rapportere om en gasslekkasje i nærheten av selve lekkasjen. 4 Bare bruk strømledninger og batterier som er indikert i denne manualen. Ikke kast batterier i en brann. De kan eksplodere. Sjekk med lokale forskrifter for mulige spesielle instruksjoner for avhending. LAGRE DISSE INSTRUKSJONENE IMPORTANTES MESURES DE SECURITE Certaines mesures de sécurité doivent être prises pendant l'utilisation de matériel téléphonique afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures. En voici quelques unes: 1 Ne pas utiliser l'appareil près de l'eau, p. ex., près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine, d'un bac à laver, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine. 2 Eviter d'utiliser le téléphone (sauf s'il s'agit d'un appareil sans fil) pendant un orage électrique. Ceci peut présenter un risque de choc électrique causé par la foudre. 3 Ne pas utiliser l'appareil téléphonique pour signaler une fuite de gaz s'il est situé près de la fuite. 1-4

11 Juridisk informasjon og sikkerhetsinformasjon > Merknad 4 Utiliser seulement le cordon d'alimentation et le type de piles indiqués dans ce manuel. Ne pas jeter les piles dans le feu: elles peuvent exploser. Se conformer aux règlements pertinents quant à l'élimination des piles. CONSERVER CES INSTRUCTIONS Erklæringer til europeiske direktiver SAMSVARSERKLÆRING TIL 2004/108/EC, 2006/95/EEC, 93/68/EEC, 1999/5/EC og 2009/125/EC Vi erklærer at produktet som denne erklæringen gjelder, er i samsvar med følgende spesifikasjoner. Grenser og målemetoder for immunitetsegenskaper for informasjonsteknologiutstyr Grenser og målemetoder for radiointerferensegenskaper for informasjonsteknologiutstyr Grenser for harmoniske spenningsutslipp for innløpsspenning til utstyr 16A pr. fase Begrensning av spenningssvingninger og flimring i lavspenningssystemer for utstyrt med gradert spenning 16A Sikkerhet for informasjonsteknologiutstyr, inkludert elektrisk forretningsutstyr Terminalutstyr (TE); Terminalutstyr (TE); Krav til tilkopling av terminalutstyr til analoge offentlege svitsja telefonnett (PSTN) (bortsett frå terminalutstyr til taletelefoni i grunngjevne tilfelle) som nyttar tonefrekvenssignalering (DTMF-signalering) ved eventuell nettadressering. EN EN Klasse B EN EN EN TBR 21 Tekniske forskrifter for terminalutstyr Dette terminalutstyret er i overensstemmelse med: TBR21 DE 05R00 Nasjonal AN for D AN 01R00 AN for P DE 08R00 Nasjonal AN for D AN 02R01 AN for CH og N DE 09R00 Nasjonal AN for D AN 05R01 AN for D, E, GR, P og N DE 12R00 Nasjonal AN for D AN 06R00 AN for D, GR og P DE 14R00 Nasjonal AN for D AN 07R01 AN for D, E, P og N ES 01R01 Nasjonal AN for E AN 09R00 AN for D GR 01R00 Nasjonal AN for GR AN 10R00 AN for D GR 03R00 Nasjonal AN for GR AN 11R00 AN for P GR 04R00 Nasjonal AN for GR 1-5

12 Juridisk informasjon og sikkerhetsinformasjon > Merknad AN 12R00 AN for E NO 01R00 Nasjonal AN for N AN 16R00 Generell merknad NO 02R00 Nasjonal AN for N DE 03R00 Nasjonal AN for D P 03R00 Nasjonal AN for P DE 04R00 Nasjonal AN for D P 08R00 Nasjonal AN for P Erklæring om nettverkskompatibilitet Produsenten erklærer at utstyret er utformet for å opereres i offentlige telefonnettverk (PSTN) i følgende land: Østerrike Frankrike Liechtenstein Slovakia Belgia Tyskland Litauen Slovenia Bulgaria Hellas Luxembourg Spania Kypros Ungarn Malta Sverige Tsjekkia Island Norge Sveits Danmark Irland Polen Nederland Estland Italia Portugal Storbritannia Finland Latvia Romania Varemerkeinformasjon Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2012, Windows 8 og Internet Explorer er registrerte varemerker eller varemerker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Adobe Acrobat, Adobe Reader og PostScript er varemerker for Adobe Systems Incorporated. Ethernet er et registrert varemerke for Xerox Corporation. IBM og IBM PC/AT er varemerker for International Business Machines Corporation. Alle andre selskaps- og produktnavn i denne operatørhåndboken er varemerker eller registrerte varemerker for deres respektive selskaper. Marking med og er utelatt i denne håndboken. 1-6

13 2 Før du bruker faksmaskinen Dette kapitlet beskriver følgende emner: Navn på deler og funksjoner Maskin Betjeningsmetode Stille inn dato og tid Oppføring av lokal faksinformasjon TTI (Transmit Terminal Identification) Lokalt faksnavn Lokalt faksnummer Ringemodus for faks ECM TX Starthastighet for overføring PBX-innstilling (kun for Europa)

14 Før du bruker faksmaskinen > Navn på deler og funksjoner Navn på deler og funksjoner Maskin Dette kapittelet forklarer navnene på deler når maskinen brukes som en faksmaskin. For deler som kreves når andre funksjoner enn faks brukes, se maskinens Operatørhåndbok Betjeningspanel Utfør faksoperasjoner med dette panelet. 2 Strømbryter Sett denne bryteren til PÅ-siden når du skal sende en faks eller kopiere. 3 LINJE-kontakt Koble modulledningen for telefonlinjen til denne kontakten. 4 Tlf.-kontakt Når du bruker et kommersielt telefonsett, kobler du modulledningen til denne kontakten. VIKTIG Du kan ikke automatisk motta en faks når strømbryteren er slått av. 2-2

15 Før du bruker faksmaskinen > Navn på deler og funksjoner Dokumentprosessor (DP) Toppdeksel Åpne dette dekselet når originalen sitter fast i dokumentprosessoren. 6 Originalbreddeførere Juster disse breddeførerne i henhold til bredden på originalen. 7 Originalbrett Stable arkoriginalene på dette bordet. 8 Originalutmatingsbrett Leste originaler mates ut på dette bordet. 9 Håndtak for å åpne/lukke Hold dette håndtaket når du åpner eller lukker dokumentprosessoren. 2-3

16 Før du bruker faksmaskinen > Navn på deler og funksjoner Betjeningspanel Viser skjermbildet Status/ Jobbavbrudd. Viser skjermbildet for dokumentboksen/usb. Viser skjermbildet Systemmeny/Teller. Viser skjermbildet for kopiering. Viser skjermbildet for sending. Du kan endre det til å vise skjermbildet med adresseboken. Viser skjermbildet for faks. Viser menyen for kopiering, utskrift, overføring og dokumentboks. Meldingsdisplay. Viser menyen med innstillinger, maskinens status og feilmeldinger. Øker eller reduserer antallet, eller velger meny i meldingsdisplayet. Flytter også markøren når du skriver inn tegn. Sluttfører en funksjon eller meny, og tallene som har blitt registrert. Går tilbake til forrige skjerm. Talltaster. Skriv inn tall og symboler. Fjerner tall og tegn som er skrevet inn. Tilbakestiller innstillingene til standardverdiene. Avbryter eller stopper jobben som pågår. Starter kopiering og skanning, samt behandling for innstilte operasjoner. Viser skjermbildet med adresseboken. Kaller det forrige målet. Brukes også for å skrive inn en pause når du skriver inn et faksnummer. Bekrefter målet, eller legger til et mål. Veksle mellom telefon lagt på/av når du sender en faks manuelt. Husker målet registrert for ettrykkstastene. Velg-tast: Velger menyen som vises på bunnen av meldingsdisplayet. Processing: Blinker under utskrift eller sending/mottak. Memory: Blinker mens maskinen bruker maskinens minne, faksminne eller USBminne (generell nyttegjenstand). Attention: Lyser eller blinker når en feil oppstår og en jobb stoppes. Brukes for å registrere eller husk programmer. Setter maskinen i hvilemodus Gjenoppretter fra hvile hvis i hvilemodus. Autentiserer brukerbytte, og avslutter drift for den aktuelle brukeren (dvs. logger ut). 2-4

17 Før du bruker faksmaskinen > Navn på deler og funksjoner Betjeningsmetode Dette avsnittet forklarer hvordan man betjener innstillingsmenyene på meldingsdisplayet. Viser menyene og konfigurerer innstillinger Trykk på [System Menu/Counter]-tasten eller [Function Menu]-tasten for å vise menyene med innstillinger. Trykk på [ ]-tasten, [ ]-tasten, [ ]-tasten, [ ]-tasten eller [OK]-tasten eller [Back] for å velge en meny, og foreta innstillinger. Vanlig skjerm Innstillingsmenyer Trykk på [System Menu/Counter]-tasten, [Function Menu]-tasten eller funksjonstastene for å vise menyene med innstillinger. Retninger av bruk piltastene vises på skjermen. Når [ ] eller [ ]-tasten trykkes ned, flyttes markeringen linje for linje. Når [ ] eller [ ]-tasten trykkes ned, flyttes valget i enheter på én side. Når [OK] vises, trykker du på [OK]-tasten for å bekrefte valget. Trykk på [OK] for å vise den valgte menyen. Avbryter menybruk Når [Ut] vises, trykker du [Ut] for å gå ut av innstillingsmenyen og gå tilbake til normal skjerm. Når andre funksjonstaster er trykket, avbrytes menyen og skjermen på den aktuelle funksjonen vises. Det valgte elementet vises med [*] (stjerne) i begynnelsen. Når [ ] eller [ ]-tasten trykkes ned, flyttes markeringen linje for linje. Trykk på [Back]-tasten for å gå tilbake til skjermen ett nivå høyere. Trykk på [OK] for å bekrefte den valgte innstillingen. 2-5

18 Før du bruker faksmaskinen > Stille inn dato og tid Stille inn dato og tid Stiller inn lokal dato og tid for stedet den er installert. Når du sender en faks ved hjelp av funksjonen for overføring, vil datoene og tidspunktet som stilt inn her skrives ut i toppteksten på faksen. Angi dato, tid og tidsforskjell fra GMT i området der maskinen skal brukes. Pass på å angi tidsforskjellen før du angir dato og tid. Hvis skjermen som ber brukeren logge seg på dukker opp under operasjonen, logg inn ved å se i maskinens Operatørhåndbok etter brukernavn og passord for administratortilgang. Fabrikkinnstilt brukernavn og passord er stilt inn som ovenfor. Pålogg.brukernvn Passord Vise skjermen. 1 Trykk [System Menu/Counter]-tasten. 2 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge [Felles]. 3 Trykk [OK]-tasten. 4 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge [Datoinnst.]. 5 Trykk [OK]-tasten. 2 Angi tidsforskjellen. 1 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge [Tidssone]. 2 Trykk [OK]-tasten. 3 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge tidssone. 4 Trykk [OK]-tasten. 3 Angi dato og klokkeslett. 1 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge [Dato/klokke]. 2 Trykk [OK]-tasten. 3 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å angi år, måned og dag. Trykk på [ ] og [ ]-tasten for å flytte markøren til høyre og venstre. 2-6

19 Før du bruker faksmaskinen > Stille inn dato og tid 4 Trykk [OK]-tasten. 5 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å angi time, minutt og sekund. Trykk på [ ] og [ ]-tasten for å flytte markøren til høyre og venstre. 6 Trykk [OK]-tasten. 4 Angi datoformatet. 1 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge [Dato format]. 2 Trykk [OK]-tasten. 3 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge formatet for år, måned og dato. Følgende datoformater er tilgjengelige. [MM/DD/ÅÅÅÅ] [DD/MM/ÅÅÅÅ] [ÅÅÅÅ/MM/DD] 4 Trykk [OK]-tasten. 5 Angi sommertid. Sommertid kan settes i henhold til regionen satt i Tidssone. 1 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge [Sommertid]. 2 Trykk [OK]-tasten. 3 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge [På] eller [Av]. 4 Trykk [OK]-tasten. 2-7

20 Før du bruker faksmaskinen > Oppføring av lokal faksinformasjon Oppføring av lokal faksinformasjon Registrer den lokale faksinformasjonen nedenfor. TTI (Transmit Terminal Identification) Velg om du vil skrive ut den lokale faksinformasjon på faksen på det mottakende systemet. 1 Vise skjermen. 1 Trykk [System Menu/Counter]-tasten. 2 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge [Faks]. 3 Trykk [OK]-tasten. 4 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge [Opplysninger]. 5 Trykk [OK]-tasten. 6 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge [TTI]. 7 Trykk [OK]-tasten. 2 Angi TTI. 1 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge ønsket sted for utskrift av informasjonen, eller [Av] hvis du ikke vil skrive den ut. Lokalt faksnavn 2 Trykk [OK]-tasten. Registrer det lokale faksnavnet som er skrevet på faksen på det mottakende systemet. 1 Vise skjermen. 1 Trykk [System Menu/Counter]-tasten. 2 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge [Faks]. 3 Trykk [OK]-tasten. 4 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge [Opplysninger]. 5 Trykk [OK]-tasten. 6 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge [Lokalt faks navn]. 7 Trykk [OK]-tasten. 2-8

21 Før du bruker faksmaskinen > Oppføring av lokal faksinformasjon 2 Angi lokalt faksnavn 1 Bruk de numeriske tastene til å angi det lokale faksnavnet. 2 Trykk [OK]-tasten. Lokalt faksnummer Se Registreringsmetode for tegn på side 7-2 for informasjon om hvordan du skriver inn tegn. Skriv inn det lokale faksnummeret som er skrevet på faksen på det mottakende systemet. 1 Vise skjermen. 1 Trykk [System Menu/Counter]-tasten. 2 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge [Faks]. 3 Trykk [OK]-tasten. 4 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge [Opplysninger]. 5 Trykk [OK]-tasten. 6 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge [Lokalt faksnr.]. 7 Trykk [OK]-tasten. 2 Oppføring av lokalt faksnummer 1 Bruk de numeriske tastene til å angi det lokale faksnummeret. Opptil 20 sifre kan registreres som det lokale faksnummeret. Trykk på [*/.]-tasten blant talltastene for å legge inn "+". 2 Trykk [OK]-tasten. 2-9

22 Før du bruker faksmaskinen > Oppføring av lokal faksinformasjon Lokal faks-id Skriv inn lokal faks-id. Den lokale faks-id-en kan begrense andre du kan kommunisere med. Lokal faks-id blir brukt for overføringsbegrensning. (Se English FAX Operation Guide.) 1 Vise skjermen. 1 Trykk [System Menu/Counter]-tasten. 2 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge [Faks]. 3 Trykk [OK]-tasten. 4 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge [Opplysninger]. 5 Trykk [OK]-tasten. 6 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge [Lokal faks-id]. 7 Trykk [OK]-tasten. 2 Oppføring av lokal faks-id 1 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten eller talltastene for å skrive inn den lokale faks-id-en, som er på fire siffer. 2 Trykk [OK]-tasten. Ringemodus for faks Velg ringemodus i henhold til linjetype. Denne innstillingen vises ikke i noen områder. 1 Vise skjermen. 1 Trykk [System Menu/Counter]-tasten. 2 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge [Faks]. 3 Trykk [OK]-tasten. 2-10

23 Før du bruker faksmaskinen > Oppføring av lokal faksinformasjon 4 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge [Opplysninger]. 5 Trykk [OK]-tasten. 6 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge [Faks ringemodus]. 7 Trykk [OK]-tasten. 2 Angi ringemodus for faks 1 Trykk [ ] eller [ ] for å velge [Tone(DTMF)] eller [Puls(10PPS)]. ECM TX 2 Trykk [OK]-tasten. Angi om ECM TX skal utføres. ECM er en kommunikasjonsmodus spesifisert av ITU-T (International Telecommunication Union) som sender data på nytt når en feil oppstår. Faks-maskiner som har ECM-modus kontroller feil mens de kommuniserer og forhindrer forstyrrelse av bildet på grunn av støy på linjen eller andre forhold. Når det er store mengder støy på linjen, kan kommunikasjon ta noe lengre tid enn når [Av] er valgt. 1 Vise skjermen. 1 Trykk [System Menu/Counter]-tasten. 2 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge [Faks]. 3 Trykk [OK]-tasten. 4 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge [Opplysninger]. 5 Trykk [OK]-tasten. 6 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge [ECM TX]. 7 Trykk [OK]-tasten. 2 Konfigurere innstillingene. 1 Trykk [ ] eller [ ] for å velge [På] eller [Av]. 2 Trykk [OK]-tasten. 2-11

24 Før du bruker faksmaskinen > Oppføring av lokal faksinformasjon Starthastighet for overføring Angi starthastighet for overføringen. Når kommunikasjonsvilkårene er dårlige, sender kanskje ikke faksen riktig. I dette tilfellet bør det angis en lavere TX-starthastighet. Normalt bør dette brukes med en standard innstilling. 1 Vise skjermen. 1 Trykk [System Menu/Counter]-tasten. 2 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge [Faks]. 3 Trykk [OK]-tasten. 4 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge [Opplysninger]. 5 Trykk [OK]-tasten. 6 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge [TX-starthastigh.]. 7 Trykk [OK]-tasten. 2 Konfigurere innstillingene. 1 Trykk [ ] eller [ ] for å velge [9600bps], [14400bps] eller [33600bps]. 2 Trykk [OK]-tasten. 2-12

25 Før du bruker faksmaskinen > Oppføring av lokal faksinformasjon PBX-innstilling (kun for Europa) Når du bruker denne maskinen i miljø der PBX for tilkobling til flere telefoner for bruk i forretninger er installert, utfør følgende PBX-innstilling. Før maskinen kobles til PBX anbefales det å kontakte firmaet som installerte PBX-systemet og be dem koble til denne maskinen. Vær oppmerksom på at det ikke er mulig å garantere riktig drift i miljø hvor denne maskinen er koblet til PBX, fordi maskinens funksjoner kan være begrenset. Element Innstillingsverdi Beskrivelse Utveksl.valg PSTN Må brukes når maskinen skal kobles til et offentlig telefonnettverk (standard). PBX Slå nr. til PSTN Må brukes når maskinen skal kobles til PBX. Still inn et nummer for tilgang til en ekstern linje. For å finne nummeret, ta kontakt med PBX-administratoren. For mer informasjon om konfigurasjon av innstillinger, se English FAX Operation Guide. 2-13

q PRINT ECOSYS P6130cdn OPERATØRHÅNDBOK

q PRINT ECOSYS P6130cdn OPERATØRHÅNDBOK q PRINT ECOSYS P6130cdn OPERATØRHÅNDBOK > Forord Forord Takk for at du kjøpte ECOSYS P6130cdn. Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen på korrekt måte, utføre rutinemessig vedlikehold

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-3540MFP FS-1100 FS-3640MFP FS-1300D

OPERATØRHÅNDBOK FS-3540MFP FS-1100 FS-3640MFP FS-1300D OPERATØRHÅNDBOK FS-3540MFP FS-00 FS-3640MFP FS-300D Introduksjon Takk for at du har kjøpt FS-3540MFP/FS-3640MFP. Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen på korrekt måte, utføre

Detaljer

q PRINT q COPY q SCAN q FAX TASKalfa 266ci OPERATØRHÅNDBOK

q PRINT q COPY q SCAN q FAX TASKalfa 266ci OPERATØRHÅNDBOK q PRINT q COPY q SCAN q FAX TASKalfa 66ci OPERATØRHÅNDBOK Introduksjon Takk for at du har kjøpt TASKalfa 66ci. Denne brukerveiledningen er laget for å hjelpe deg å bruke maskinen korrekt, til å foreta

Detaljer

Versjon 1.0 Januar 2013. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 Komme i gang

Versjon 1.0 Januar 2013. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 Komme i gang Versjon 1.0 Januar 2013 Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 2013 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og Xerox og figurativt merke er varemerker for Xerox Corporation i USA og/eller

Detaljer

FAX Option Type 3045. Faksreferanse Brukerveiledning

FAX Option Type 3045. Faksreferanse <Grunnleggende funksjoner> Brukerveiledning FAX Option Type 3045 Brukerveiledning Faksreferanse 1 2 3 4 5 Komme i gang Faksing Bruke Internettfaks-funksjoner Programmering Feilretting Les denne håndboken nøye før du bruker

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK. Code: 565804no

OPERATØRHÅNDBOK. Code: 565804no OPERATØRHÅNDBOK d-copia6500mf/8000mf N Code: 565804no PUBLIKASJON UTGITT AV: Olivetti S.p.A. Gruppo Telecom Italia Via Jervis, 77-10015 Ivrea (ITALY) www.olivetti.com Copyright 2011, Olivetti Alle rettigheter

Detaljer

Grunnleggende brukermanual

Grunnleggende brukermanual Grunnleggende brukermanual DCP-L500D DCP-L50DW DCP-L50DN MFC-L700DW Online brukerveiledning Denne grunnleggende brukermanualen inneholder ikke all informasjon om maskinen. For å mer detaljert informasjon,

Detaljer

KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E. Operatørhåndbok

KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E. Operatørhåndbok KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E Operatørhåndbok Denne operatørhåndboken er for modellene KM-C2525E, KM-C3225E, KM-C3232E og KM-C4035E. I denne håndboken viser KM-C2525E til modellen med 25/25 utskrifter

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie

BRUKERHÅNDBOK. FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie BRUKERHÅNDBOK FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie Hvis du har behov for å kontakte kundeservice Vennligst fyll ut følgende informasjon for fremtidig referanse: Modellnummer: FAX-T104, FAX-T106 Serienummer:*

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP MX-2300N/2700N http://no.yourpdfguides.com/dref/1289654

Din bruksanvisning SHARP MX-2300N/2700N http://no.yourpdfguides.com/dref/1289654 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

MODELL: MX-2300N MX-2700N. Brukerveiledning

MODELL: MX-2300N MX-2700N. Brukerveiledning MODELL: MX-2300N MX-2700N Brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE OM BRUKERHÅNDBOKEN..................... 2 HÅNDBØKER SOM LEVERES MED MASKINEN............................... 2 1 FØR DU BRUKER MASKINEN KOMPONENTNAVN

Detaljer

HP Officejet 5600 All-in-One series. Brukerhåndbok

HP Officejet 5600 All-in-One series. Brukerhåndbok HP Officejet 5600 All-in-One series Brukerhåndbok HP Officejet 5600 All-in-One series Brukerhåndbok Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette materialet kan endres

Detaljer

Sikkerhetsinformasjon

Sikkerhetsinformasjon Brukerhåndbok Sikkerhetsinformasjon Når dette utstyret er i bruk bør alltid følgende forholdsregler tas. Brukersikkerhet I denne håndboken brukes følgende viktige symboler: ADVARSEL: Varsler om potensielle

Detaljer

Brukerhåndbok NPD5094-01 NO

Brukerhåndbok NPD5094-01 NO NPD5094-01 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, det være seg elektronisk, mekanisk,

Detaljer

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z12 Color Jetprinter TM Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Utgave: Januar 2000 Følgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-NB3 http://no.yourpdfguides.com/dref/1289665

Din bruksanvisning SHARP AR-NB3 http://no.yourpdfguides.com/dref/1289665 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhåndbok Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Hovedkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tlf: +1 408 526-4000 +1 800 553-NETS

Detaljer

Merk Første utgave (juli 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved.

Merk Første utgave (juli 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Merk Før du bruker opplysningene i denne boken og det produktet det blir henvist til, må du lese Sikkerhetsinformasjon på side v og Tillegg. Produktgaranti og merknader

Detaljer

Hurtigstartguide MFC-9440CN. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen. Installere driveren og programvaren

Hurtigstartguide MFC-9440CN. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen. Installere driveren og programvaren MFC-9440CN Hurtigstartguide Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere driveren. Les og følg instruksene i denne hurtigstartguiden for korrekt oppsetting og installering. Trinn

Detaljer

MODELL:MX-C250E MX-C250F MX-C250FE MX-C300E MX-C300W MX-C300WE DIGITALT FULL FARGE MULTIFUNKSJONSSYSTEM DRIFTSVEILEDNING

MODELL:MX-C250E MX-C250F MX-C250FE MX-C300E MX-C300W MX-C300WE DIGITALT FULL FARGE MULTIFUNKSJONSSYSTEM DRIFTSVEILEDNING MODELL:MX-C250E MX-C250F MX-C250FE MX-C300E MX-C300W MX-C300WE DIGITALT FULL FARGE MULTIFUNKSJONSSYSTEM DRIFTSVEILEDNING INTRODUKSJON Denne manualen beskriver MX-C250E/MX-C250F/MX-C250FE/MX-C300E/MX-C300W/MX-C300WE

Detaljer

X860de, X862de, X864de

X860de, X862de, X864de X860de, X862de, X864de Brukerhåndbok Desember 2012 www.lexmark.com Maskintype(r): 7500 Modell(er): 432, 632, 832 Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Lære om skriveren...9 Takk for at du valgte

Detaljer

X790 Series. Brukerhåndbok

X790 Series. Brukerhåndbok X790 Series Brukerhåndbok Oktober 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7562, 4917 Modell(er): 432, 436, 486, 496, dn1, dn2, gd1, gd2, dt1, dt2, gt1, gt2, df1, df2, gf1, gf2, d01, d02, g01, g02, t01, t02,

Detaljer

Brukerhåndbok for Pro700 Series

Brukerhåndbok for Pro700 Series Brukerhåndbok for Pro700 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Modell(er): 101, 10E Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Om skriveren...6 Takk for at du valgte denne skriveren...6 Redusere

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7370. 9243218 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7370. 9243218 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7370 9243218 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Time Capsule Klargjøringsoversikt

Time Capsule Klargjøringsoversikt Time Capsule Klargjøringsoversikt Innhold 5 Kapittel 1: Komme i gang 7 Om Time Capsule 8 Om AirPort-programvaren 9 Hva du trenger for å komme i gang 11 Time Capsule-statuslyset 13 Kapittel 2: Konfigurere

Detaljer

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM MODELL: MX-300N MX-700N DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM Hurtigveiledning Generell informasjon Maskinens funksjoner og fremgangsmåter for å plassere originaler og laste inn papir. Kopiering Bruk av

Detaljer

Deler. arkmater papirstøtte arkmaterdeksel. kantskinne. dokumentdeksel. utskuff. matte for reflekterende dokumenter. transportlåshendel.

Deler. arkmater papirstøtte arkmaterdeksel. kantskinne. dokumentdeksel. utskuff. matte for reflekterende dokumenter. transportlåshendel. Deler kantskinne arkmater papirstøtte arkmaterdeksel dokumentdeksel utskuff matte for reflekterende dokumenter glassplate kontrollpanel (se Funksjoner i kontrollpanelet på side 9) minnekortspor skannerenhet

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7210 Supernova

Brukerhåndbok for Nokia 7210 Supernova Brukerhåndbok for Nokia 7210 Supernova 9209665 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret RM-436 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv

Detaljer

(Dual Tone Multiple Frequency).

(Dual Tone Multiple Frequency). Brukerveiledning GB Hereby, Nokia declares that this digital receiver, Mediamaster 220 S, is in conformity with essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. This Terminal

Detaljer