Fakssystem P-4035 MFP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fakssystem P-4035 MFP"

Transkript

1 NO Fakssystem P-4035 MFP Operatørhåndbok P-4035 MFP Fakssystem Kopiere / Printe / Skanne / Fakse A4

2 Innhold Innhold...i Forord... iii Om operatørhåndboken for faksen (denne håndboken)... iii Oppbygging av håndboken... iii Konvensjoner i denne håndboken...iv 1 Juridisk informasjon og sikkerhetsinformasjon Merknad Sikkerhetskonvensjoner i dennehåndboken Om denne operatørhåndboken Juridisk merknad VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER IMPORTANTES MESURES DE SECURITE Erklæringer til europeiske direktiver Tekniske forskrifter for terminalutstyr Erklæring om nettverkskompatibilitet Varemerkeinformasjon Før du bruker faksmaskinen Navn på deler og funksjoner Maskin Betjeningspanel Betjeningsmetode Stille inn dato og tid Oppføring av lokal faksinformasjon TTI (Transmit Terminal Identification) Lokalt faksnavn Lokalt faksnummer Lokal faks-id Ringemodus for faks ECM TX Starthastighet for overføring PBX-innstilling (kun for Europa) Sende fakser Grunnleggende fremgangsmåte ved overføring Kontrollere og redigere mål Sjekke sendestatus Overstyring av prioritet ved sending Avbryte overføring Bruke mulighet til å slå nummeret på nytt Metoder for å registrere mål Skriv inn målets faksnummeret ved hjelp av de numeriske tastene Velge fra adresseboken Velge med ettrykkstastene Logg inn / Logg ut Logge inn når brukerkontoer er aktivert Logge inn når jobbadministrasjon er aktivert i

3 4 Mottak av fakser Faks automatisk mottak Mottaksmetode Kontrollere og endre mottaksmetode Mottaksflyt Avbryte mottak (Frakobling av kommunikasjon) Manuelt mottak Mottaksflyt Funksjoner for mottak av faks Innstillinger for mottak av faks Faks medietype RX Dato/Tid i 1 utskrift Mengdeutskrift Tosidig utskrift Bruke praktiske faksfunksjoner Bruke en tilkoblet telefon Faks/tlf automatisk tilkobling mottak Faks/telefonsvarer automatisk tilkobling mottak Sende manuelt Manuelt mottak Fjernkoblingsfunksjon Feilsøking Indikatorer under sending/mottak Reagere på en advarselindikator som blinker Forholdsregler når du slår av strømmen Meldinger Liste med feilkoder Feilsøking Tillegg Registreringsmetode for tegn Ved hjelp av tastene Spesifikasjoner Menyoversikt Register...Register-1 ii

4 Forord Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen på korrekt måte, utføre rutinemessig vedlikehold og enkel feilsøking ved behov, slik at maskinen alltid vil være i god stand. Les operatørhåndboken før du bruker telefaksen. Oppbevar den i nærheten av telefaksen slik at du lett kan slå opp i den. Om operatørhåndboken for faksen (denne håndboken) Oppbygging av håndboken Denne operatørhåndboken inneholder følgende kapitler: Kapittel 1 Juridisk informasjon og sikkerhetsinformasjon Innhold Gir forholdsregler vedrørende bruk av maskinen og varemerke. 2 Før du bruker faksmaskinen Forklarer navnene på delene og innstillingene som kreves før bruk av faksen. 3 Sende fakser Forklarer de generelle metodene for å sende fakser og funksjonene for overføring. 4 Mottak av fakser Forklarer de generelle metodene for å motta fakser og funksjonene for mottak. 5 Bruke praktiske faksfunksjoner Forklarer snedige faksfunksjoner, som lagring av mottatte fakser i minnet, videresending av mottatte fakser og pollingkommunikasjon (en funksjon som lar den mottakende parten ringe og starte mottaket av faksen). 6 Feilsøking Forklarer hva man skal gjøre når feil vises eller andre problemer oppstår. 7 Tillegg Forklarer hvordan du angir tegn, og gir en oversikt over spesifikasjoner for faksen. iii

5 Konvensjoner i denne håndboken Adobe Reader X brukes som et eksempel i forklaringene nedenfor. Klikk på et element i innholdsfortegnelsen for å hoppe til den tilsvarende siden. Klikk for å flytte fra den aktuelle siden til den forrige viste siden. Dette er praktisk når du ønsker å gå tilbake til siden der du hoppet til den aktuelle siden. VIKTIG Indikerer operative krav og begrensninger for å betjene maskinen riktig, og unngå skade på maskinen eller eiendom. Angir ytterligere forklaringer og referanseinformasjon for driften. Se Klikk på understreket tekst for å gå til den aktuelle siden. Angir at det kan føre til personskader eller mekaniske skader hvis advarselen ikke følges. Elementene som vises i Adobe Reader varierer avhengig av hvordan den brukes. Hvis innholdsfortegnelsen eller verktøy ikke vises, kan du se Hjelp for Adobe Reader. Enkelte poster er angitt i denne håndboken ved konvensjonene som er beskrevet nedenfor. Konvensjon Beskrivelse Eksempel [Fet] [Vanlig] "Vanlig" Indikerer tastene på betjeningspanelet og knapper på skjermen. Angir en melding eller innstilling som vises på meldingsdisplayet. Angir en melding eller innstilling som vises på dataskjermen. Trykk [Start]-tasten. Klikk på [OK]. [Klar til å kopiere.] vises i meldingsdisplayet. Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge [På]. Du kan velge fra "Utskriftsstørrelse"-menyen. iv

6 Konvensjoner som brukes i prosedyrer for bruk av maskinen Tastene på betjeningspanelet som er trykket ned er skissert i rødt. Prosedyrer som består av en sekvens av operasjoner på betjeningspanelet eller berøringspanelet er nummerert som vist nedenfor. 1 2 v

7 1 Juridisk informasjon og sikkerhetsinformasjon Vennligst les denne informasjon før du bruker maskinen. Dette kapitlet inneholder informasjon om følgende emner: Merknad Sikkerhetskonvensjoner i dennehåndboken Om denne operatørhåndboken Juridisk merknad VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER IMPORTANTES MESURES DE SECURITE Erklæringer til europeiske direktiver Tekniske forskrifter for terminalutstyr Erklæring om nettverkskompatibilitet Varemerkeinformasjon

8 Juridisk informasjon og sikkerhetsinformasjon > Merknad Merknad Sikkerhetskonvensjoner i dennehåndboken Avsnitt i håndboken og deler på telefaksen som er merket med symboler, er sikkerhetsadvarsler som skal beskytte brukeren, andre personer og gjenstander i nærheten, og sikre riktig og sikker bruk av telefaksen. ADVARSEL: Angir at det kan føre til alvorlig skade eller død hvis advarselen ikke følges. FORSIKTIG: Angir at det kan føre til personskader eller mekaniske skader hvis advarselen ikke følges. Symboler Symbolet angir at det aktuelle avsnittet inneholder sikkerhetsadvarsler. Spesielle forhold du må være oppmerksom på er angitt på symbolet.... [Generell advarsel]... [Advarsel om høy temperatur] Symbolet angir at det aktuelle avsnittet inneholder informasjon om handlinger som ikke må utføres. Illustrasjonen inne i symbolet angir hvilke handlinger det dreier seg om.... [Advarsel om handling som ikke må utføres]... [Må ikke demonteres] Symbolet angir at det aktuelle avsnittet inneholder informasjon om handlinger som MÅ utføres. Spesifikasjon av handlingen som må utføres er angitt på symbolet.... [Varsel om nødvendig handling]... [Trekk støpselet ut av stikkontakten]... [Koble alltid maskinen til en jordet stikkontakt] Ta kontakt med din servicerepresentant for å bestille utskifting hvis sikkerhetsadvarslene i denne operatørhåndboken er uleselige eller håndboken er blitt borte (avgiftsbelagt). På grunn av stadig oppdaterte forbedringer, kan informasjonen i denne operatørhåndboken endres uten varsel. 1-2

9 Juridisk informasjon og sikkerhetsinformasjon > Merknad Om denne operatørhåndboken Denne operatørhåndboken inneholder informasjon om bruk av faksfunksjonene på denne maskinen. Les operatørhåndboken før du begynner å bruke maskinen. Under bruk kan du lese i operatørhåndboken for maskinen hvis du vil ha mer informasjon om delene nedenfor. Miljø Forholdsregler ved bruk Legge inn papir Rengjøre Bytte av tonerboks Skifte toneravfallsboks Løse funksjonsfeil Svare på meldinger Avklare papirstopp Juridisk merknad VI TAR IKKE ANSVAR FOR TAP, HELLER IKKE DELVIS, FOR MOTTATTE DOKUMENTER NÅR SLIKT TAP ER FORÅRSAKET AV SKADER PÅ FAKSSYSTEMET, FUNKSJONSFEIL, MISBRUK ELLER EKSTERNE FAKTORER SOM STRØMBRUDD, ELLER FOR RENT ØKONOMISKE TAP ELLER TAPT INNTJENING SOM OPPSTÅR PÅ GRUNN AV TAPTE MULIGHETER SOM KAN HENFØRES TIL TAPTE ANROP ELLER REGISTRERTE MELDINGER SOM OPPSTOD HERFRA. VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Når du bruker telefonutstyr, må grunnleggende sikkerhetsforholdsregler alltid følges for å redusere risikoen for brann, elektrisk sjokk og skade på personer, inkludert følgende: FORSIKTIG: For å redusere risikoen for brann, skal kun nr. 26 AWG eller større UL oppført eller CSA-sertifisert telekommunikasjonslinje brukes. 1 Ikke bruke dette produktet i nærheten av vann, for eksempel et badekar, en vaskekum, en vask, en våt kjeller eller i nærheten av et svømmebasseng. 2 Unngå å bruke en telefon (annet enn trådløs type) når det er tordenvær. Det kan være en liten risiko for elektrisk sjokk fra lynet. 3 Ikke bruk telefonen til å rapportere om en gasslekkasje i nærheten av selve lekkasjen. 4 Bare bruk strømledninger og batterier som er indikert i denne manualen. Ikke kast batterier i en brann. De kan eksplodere. Sjekk med lokale forskrifter for mulige spesielle instruksjoner for avhending. LAGRE DISSE INSTRUKSJONENE IMPORTANTES MESURES DE SECURITE Certaines mesures de sécurité doivent être prises pendant l'utilisation de matériel téléphonique afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures. En voici quelques unes: 1 Ne pas utiliser l'appareil près de l'eau, p. ex., près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine, d'un bac à laver, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine. 2 Eviter d'utiliser le téléphone (sauf s'il s'agit d'un appareil sans fil) pendant un orage électrique. Ceci peut présenter un risque de choc électrique causé par la foudre. 1-3

10 Juridisk informasjon og sikkerhetsinformasjon > Merknad 3 Ne pas utiliser l'appareil téléphonique pour signaler une fuite de gaz s'il est situé près de la fuite. 4 Utiliser seulement le cordon d'alimentation et le type de piles indiqués dans ce manuel. Ne pas jeter les piles dans le feu: elles peuvent exploser. Se conformer aux règlements pertinents quant à l'élimination des piles. CONSERVER CES INSTRUCTIONS Erklæringer til europeiske direktiver SAMSVARSERKLÆRING TIL 2004/108/EC, 2006/95/EEC, 93/68/EEC, 1999/5/EC og 2009/125/EC Vi erklærer at produktet som denne erklæringen gjelder, er i samsvar med følgende spesifikasjoner. Grenser og målemetoder for immunitetsegenskaper for informasjonsteknologiutstyr Grenser og målemetoder for radiointerferensegenskaper for informasjonsteknologiutstyr Grenser for harmoniske spenningsutslipp for innløpsspenning til utstyr 16A pr. fase Begrensning av spenningssvingninger og flimring i lavspenningssystemer for utstyrt med gradert spenning 16A Sikkerhet for informasjonsteknologiutstyr, inkludert elektrisk forretningsutstyr Terminalutstyr (TE); Terminalutstyr (TE); Krav til tilkopling av terminalutstyr til analoge offentlege svitsja telefonnett (PSTN) (bortsett frå terminalutstyr til taletelefoni i grunngjevne tilfelle) som nyttar tonefrekvenssignalering (DTMF-signalering) ved eventuell nettadressering. EN EN Klasse B EN EN EN TBR 21 Tekniske forskrifter for terminalutstyr Dette terminalutstyret er i overensstemmelse med: TBR21 DE 05R00 Nasjonal AN for D AN 01R00 AN for P DE 08R00 Nasjonal AN for D AN 02R01 AN for CH og N DE 09R00 Nasjonal AN for D AN 05R01 AN for D, E, GR, P og N DE 12R00 Nasjonal AN for D AN 06R00 AN for D, GR og P DE 14R00 Nasjonal AN for D AN 07R01 AN for D, E, P og N ES 01R01 Nasjonal AN for E AN 09R00 AN for D GR 01R00 Nasjonal AN for GR AN 10R00 AN for D GR 03R00 Nasjonal AN for GR 1-4

11 Juridisk informasjon og sikkerhetsinformasjon > Merknad AN 11R00 AN for P GR 04R00 Nasjonal AN for GR AN 12R00 AN for E NO 01R00 Nasjonal AN for N AN 16R00 Generell merknad NO 02R00 Nasjonal AN for N DE 03R00 Nasjonal AN for D P 03R00 Nasjonal AN for P DE 04R00 Nasjonal AN for D P 08R00 Nasjonal AN for P Erklæring om nettverkskompatibilitet Produsenten erklærer at utstyret er utformet for å opereres i offentlige telefonnettverk (PSTN) i følgende land: Østerrike Frankrike Liechtenstein Slovakia Belgia Tyskland Litauen Slovenia Bulgaria Hellas Luxembourg Spania Kypros Ungarn Malta Sverige Tsjekkia Island Norge Sveits Danmark Irland Polen Nederland Estland Italia Portugal Storbritannia Finland Latvia Romania Varemerkeinformasjon Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2012, Windows 8 og Internet Explorer er registrerte varemerker eller varemerker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Adobe Acrobat, Adobe Reader og PostScript er varemerker for Adobe Systems Incorporated. Ethernet er et registrert varemerke for Xerox Corporation. IBM og IBM PC/AT er varemerker for International Business Machines Corporation. Alle andre selskaps- og produktnavn i denne operatørhåndboken er varemerker eller registrerte varemerker for deres respektive selskaper. Marking med og er utelatt i denne håndboken. 1-5

12 2 Før du bruker faksmaskinen Dette kapitlet beskriver følgende emner: Navn på deler og funksjoner Maskin Betjeningsmetode Stille inn dato og tid Oppføring av lokal faksinformasjon TTI (Transmit Terminal Identification) Lokalt faksnavn Lokalt faksnummer Ringemodus for faks ECM TX Starthastighet for overføring PBX-innstilling (kun for Europa)

13 Før du bruker faksmaskinen > Navn på deler og funksjoner Navn på deler og funksjoner Maskin Dette kapittelet forklarer navnene på deler når maskinen brukes som en faksmaskin. For deler som kreves når andre funksjoner enn faks brukes, se maskinens Operatørhåndbok Betjeningspanel Utfør faksoperasjoner med dette panelet. 2 Strømbryter Sett denne bryteren til PÅ-siden når du skal sende en faks eller kopiere. 3 LINJE-kontakt Koble modulledningen for telefonlinjen til denne kontakten. 4 Tlf.-kontakt Når du bruker et kommersielt telefonsett, kobler du modulledningen til denne kontakten. VIKTIG Du kan ikke automatisk motta en faks når strømbryteren er slått av. 2-2

14 Før du bruker faksmaskinen > Navn på deler og funksjoner Dokumentprosessor (DP) Toppdeksel Åpne dette dekselet når originalen sitter fast i dokumentprosessoren. 6 Originalbreddeførere Juster disse breddeførerne i henhold til bredden på originalen. 7 Originalbrett Stable arkoriginalene på dette bordet. 8 Originalutmatingsbrett Leste originaler mates ut på dette bordet. 9 Håndtak for å åpne/lukke Hold dette håndtaket når du åpner eller lukker dokumentprosessoren. 2-3

15 Før du bruker faksmaskinen > Navn på deler og funksjoner Betjeningspanel Viser skjermbildet Status/ Jobbavbrudd. Viser skjermbildet for dokumentboksen/usb. Viser skjermbildet Systemmeny/Teller. Viser skjermbildet for kopiering. Viser skjermbildet for sending. Du kan endre det til å vise skjermbildet med adresseboken. Viser skjermbildet for faks. Viser menyen for kopiering, utskrift, overføring og dokumentboks. Meldingsdisplay. Viser menyen med innstillinger, maskinens status og feilmeldinger. Øker eller reduserer antallet, eller velger meny i meldingsdisplayet. Flytter også markøren når du skriver inn tegn. Sluttfører en funksjon eller meny, og tallene som har blitt registrert. Går tilbake til forrige skjerm. Talltaster. Skriv inn tall og symboler. Fjerner tall og tegn som er skrevet inn. Tilbakestiller innstillingene til standardverdiene. Avbryter eller stopper jobben som pågår. Starter kopiering og skanning, samt behandling for innstilte operasjoner. Viser skjermbildet med adresseboken. Kaller det forrige målet. Brukes også for å skrive inn en pause når du skriver inn et faksnummer. Bekrefter målet, eller legger til et mål. Veksle mellom telefon lagt på/av når du sender en faks manuelt. Husker målet registrert for ettrykkstastene. Velg-tast: Velger menyen som vises på bunnen av meldingsdisplayet. Processing: Blinker under utskrift eller sending/mottak. Memory: Blinker mens maskinen bruker maskinens minne, faksminne eller USBminne (generell nyttegjenstand). Attention: Lyser eller blinker når en feil oppstår og en jobb stoppes. Brukes for å registrere eller husk programmer. Setter maskinen i hvilemodus Gjenoppretter fra hvile hvis i hvilemodus. Autentiserer brukerbytte, og avslutter drift for den aktuelle brukeren (dvs. logger ut). 2-4

16 Før du bruker faksmaskinen > Navn på deler og funksjoner Betjeningsmetode Dette avsnittet forklarer hvordan man betjener innstillingsmenyene på meldingsdisplayet. Viser menyene og konfigurerer innstillinger Trykk på [System Menu/Counter]-tasten eller [Function Menu]-tasten for å vise menyene med innstillinger. Trykk på [ ]-tasten, [ ]-tasten, [ ]-tasten, [ ]-tasten eller [OK]-tasten eller [Back] for å velge en meny, og foreta innstillinger. Vanlig skjerm Innstillingsmenyer Trykk på [System Menu/Counter]-tasten, [Function Menu]-tasten eller funksjonstastene for å vise menyene med innstillinger. Retninger av bruk piltastene vises på skjermen. Når [ ] eller [ ]-tasten trykkes ned, flyttes markeringen linje for linje. Når [ ] eller [ ]-tasten trykkes ned, flyttes valget i enheter på én side. Når [OK] vises, trykker du på [OK]-tasten for å bekrefte valget. Trykk på [OK] for å vise den valgte menyen. Avbryter menybruk Når [Ut] vises, trykker du [Ut] for å gå ut av innstillingsmenyen og gå tilbake til normal skjerm. Når andre funksjonstaster er trykket, avbrytes menyen og skjermen på den aktuelle funksjonen vises. Det valgte elementet vises med [*] (stjerne) i begynnelsen. Når [ ] eller [ ]-tasten trykkes ned, flyttes markeringen linje for linje. Trykk på [Back]-tasten for å gå tilbake til skjermen ett nivå høyere. Trykk på [OK] for å bekrefte den valgte innstillingen. 2-5

17 Før du bruker faksmaskinen > Stille inn dato og tid Stille inn dato og tid Stiller inn lokal dato og tid for stedet den er installert. Når du sender en faks ved hjelp av funksjonen for overføring, vil datoene og tidspunktet som stilt inn her skrives ut i toppteksten på faksen. Angi dato, tid og tidsforskjell fra GMT i området der maskinen skal brukes. Pass på å angi tidsforskjellen før du angir dato og tid. Hvis skjermen som ber brukeren logge seg på dukker opp under operasjonen, logg inn ved å se i maskinens Operatørhåndbok etter brukernavn og passord for administratortilgang. Fabrikkinnstilt brukernavn og passord er stilt inn som ovenfor. Pålogg.brukernvn Passord Vise skjermen. 1 Trykk [System Menu/Counter]-tasten. 2 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge [Felles]. 3 Trykk [OK]-tasten. 4 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge [Datoinnst.]. 5 Trykk [OK]-tasten. 2 Angi tidsforskjellen. 1 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge [Tidssone]. 2 Trykk [OK]-tasten. 3 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge tidssone. 4 Trykk [OK]-tasten. 3 Angi dato og klokkeslett. 1 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge [Dato/klokke]. 2 Trykk [OK]-tasten. 3 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å angi år, måned og dag. Trykk på [ ] og [ ]-tasten for å flytte markøren til høyre og venstre. 2-6

18 Før du bruker faksmaskinen > Stille inn dato og tid 4 Trykk [OK]-tasten. 5 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å angi time, minutt og sekund. Trykk på [ ] og [ ]-tasten for å flytte markøren til høyre og venstre. 6 Trykk [OK]-tasten. 4 Angi datoformatet. 1 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge [Dato format]. 2 Trykk [OK]-tasten. 3 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge formatet for år, måned og dato. Følgende datoformater er tilgjengelige. [MM/DD/ÅÅÅÅ] [DD/MM/ÅÅÅÅ] [ÅÅÅÅ/MM/DD] 4 Trykk [OK]-tasten. 5 Angi sommertid. Sommertid kan settes i henhold til regionen satt i Tidssone. 1 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge [Sommertid]. 2 Trykk [OK]-tasten. 3 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge [På] eller [Av]. 4 Trykk [OK]-tasten. 2-7

19 Før du bruker faksmaskinen > Oppføring av lokal faksinformasjon Oppføring av lokal faksinformasjon Registrer den lokale faksinformasjonen nedenfor. TTI (Transmit Terminal Identification) Velg om du vil skrive ut den lokale faksinformasjon på faksen på det mottakende systemet. 1 Vise skjermen. 1 Trykk [System Menu/Counter]-tasten. 2 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge [Faks]. 3 Trykk [OK]-tasten. 4 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge [Opplysninger]. 5 Trykk [OK]-tasten. 6 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge [TTI]. 7 Trykk [OK]-tasten. 2 Angi TTI. 1 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge ønsket sted for utskrift av informasjonen, eller [Av] hvis du ikke vil skrive den ut. Lokalt faksnavn 2 Trykk [OK]-tasten. Registrer det lokale faksnavnet som er skrevet på faksen på det mottakende systemet. 1 Vise skjermen. 1 Trykk [System Menu/Counter]-tasten. 2 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge [Faks]. 3 Trykk [OK]-tasten. 4 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge [Opplysninger]. 5 Trykk [OK]-tasten. 6 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge [Lokalt faks navn]. 7 Trykk [OK]-tasten. 2-8

20 Før du bruker faksmaskinen > Oppføring av lokal faksinformasjon 2 Angi lokalt faksnavn 1 Bruk de numeriske tastene til å angi det lokale faksnavnet. 2 Trykk [OK]-tasten. Lokalt faksnummer Se Registreringsmetode for tegn på side 7-2 for informasjon om hvordan du skriver inn tegn. Skriv inn det lokale faksnummeret som er skrevet på faksen på det mottakende systemet. 1 Vise skjermen. 1 Trykk [System Menu/Counter]-tasten. 2 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge [Faks]. 3 Trykk [OK]-tasten. 4 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge [Opplysninger]. 5 Trykk [OK]-tasten. 6 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge [Lokalt faksnr.]. 7 Trykk [OK]-tasten. 2 Oppføring av lokalt faksnummer 1 Bruk de numeriske tastene til å angi det lokale faksnummeret. Opptil 20 sifre kan registreres som det lokale faksnummeret. Trykk på [*/.]-tasten blant talltastene for å legge inn "+". 2 Trykk [OK]-tasten. 2-9

21 Før du bruker faksmaskinen > Oppføring av lokal faksinformasjon Lokal faks-id Skriv inn lokal faks-id. Den lokale faks-id-en kan begrense andre du kan kommunisere med. Lokal faks-id blir brukt for overføringsbegrensning. (Se English FAX Operation Guide.) 1 Vise skjermen. 1 Trykk [System Menu/Counter]-tasten. 2 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge [Faks]. 3 Trykk [OK]-tasten. 4 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge [Opplysninger]. 5 Trykk [OK]-tasten. 6 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge [Lokal faks-id]. 7 Trykk [OK]-tasten. 2 Oppføring av lokal faks-id 1 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten eller talltastene for å skrive inn den lokale faks-id-en, som er på fire siffer. 2 Trykk [OK]-tasten. Ringemodus for faks Velg ringemodus i henhold til linjetype. Denne innstillingen vises ikke i noen områder. 1 Vise skjermen. 1 Trykk [System Menu/Counter]-tasten. 2 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge [Faks]. 3 Trykk [OK]-tasten. 2-10

22 Før du bruker faksmaskinen > Oppføring av lokal faksinformasjon 4 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge [Opplysninger]. 5 Trykk [OK]-tasten. 6 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge [Faks ringemodus]. 7 Trykk [OK]-tasten. 2 Angi ringemodus for faks 1 Trykk [ ] eller [ ] for å velge [Tone(DTMF)] eller [Puls(10PPS)]. ECM TX 2 Trykk [OK]-tasten. Angi om ECM TX skal utføres. ECM er en kommunikasjonsmodus spesifisert av ITU-T (International Telecommunication Union) som sender data på nytt når en feil oppstår. Faks-maskiner som har ECM-modus kontroller feil mens de kommuniserer og forhindrer forstyrrelse av bildet på grunn av støy på linjen eller andre forhold. Når det er store mengder støy på linjen, kan kommunikasjon ta noe lengre tid enn når [Av] er valgt. 1 Vise skjermen. 1 Trykk [System Menu/Counter]-tasten. 2 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge [Faks]. 3 Trykk [OK]-tasten. 4 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge [Opplysninger]. 5 Trykk [OK]-tasten. 6 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge [ECM TX]. 7 Trykk [OK]-tasten. 2 Konfigurere innstillingene. 1 Trykk [ ] eller [ ] for å velge [På] eller [Av]. 2 Trykk [OK]-tasten. 2-11

23 Før du bruker faksmaskinen > Oppføring av lokal faksinformasjon Starthastighet for overføring Angi starthastighet for overføringen. Når kommunikasjonsvilkårene er dårlige, sender kanskje ikke faksen riktig. I dette tilfellet bør det angis en lavere TX-starthastighet. Normalt bør dette brukes med en standard innstilling. 1 Vise skjermen. 1 Trykk [System Menu/Counter]-tasten. 2 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge [Faks]. 3 Trykk [OK]-tasten. 4 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge [Opplysninger]. 5 Trykk [OK]-tasten. 6 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge [TX-starthastigh.]. 7 Trykk [OK]-tasten. 2 Konfigurere innstillingene. 1 Trykk [ ] eller [ ] for å velge [9600bps], [14400bps] eller [33600bps]. 2 Trykk [OK]-tasten. 2-12

24 Før du bruker faksmaskinen > Oppføring av lokal faksinformasjon PBX-innstilling (kun for Europa) Når du bruker denne maskinen i miljø der PBX for tilkobling til flere telefoner for bruk i forretninger er installert, utfør følgende PBX-innstilling. Før maskinen kobles til PBX anbefales det å kontakte firmaet som installerte PBX-systemet og be dem koble til denne maskinen. Vær oppmerksom på at det ikke er mulig å garantere riktig drift i miljø hvor denne maskinen er koblet til PBX, fordi maskinens funksjoner kan være begrenset. Element Innstillingsverdi Beskrivelse Utveksl.valg PSTN Må brukes når maskinen skal kobles til et offentlig telefonnettverk (standard). PBX Slå nr. til PSTN Må brukes når maskinen skal kobles til PBX. Still inn et nummer for tilgang til en ekstern linje. For å finne nummeret, ta kontakt med PBX-administratoren. For mer informasjon om konfigurasjon av innstillinger, se English FAX Operation Guide. 2-13

25 3 Sende fakser Dette kapitlet beskriver følgende emner: Grunnleggende fremgangsmåte ved overføring Kontrollere og redigere mål Sjekke sendestatus Overstyring av prioritet ved sending Avbryte overføring Bruke mulighet til å slå nummeret på nytt Metoder for å registrere mål Skriv inn målets faksnummeret ved hjelp av de numeriske tastene Velge fra adresseboken Velge med ettrykkstastene Logg inn / Logg ut Logge inn når brukerkontoer er aktivert Logge inn når jobbadministrasjon er aktivert

26 Sende fakser > Grunnleggende fremgangsmåte ved overføring Grunnleggende fremgangsmåte ved overføring Fremgangsmåten for å bruke fakssystemet finner du nedenfor. 1 Trykk på [FAX]-tasten. Startskjermen for faks vises. 2 Legge inn originalene. Se maskinens Operatørhåndbok for innlegging av originaler. 3 Velg overføringsmetode. Det er to overføringsmetoder: Minnesending og direkte sending. Minnesending: Originalen skannes inn i minnet før kommunikasjonen starter. Minnesending er valgt som standard. Direkte sending: Destinasjonen blir oppringt og kommunikasjonen starter før originalen er skannet. For mer informasjon, se English FAX Operation Guide.. 4 Angi mål Skriv inn faksnummeret til mottakersystemet med de numeriske tastene. For fremgangsmåten for å velge et mål fra adresseboken, se Velge fra adresseboken på side For fremgangsmåten for å velge målet medettrykkstastene, se Velge med ettrykkstastene på side

27 Sende fakser > Grunnleggende fremgangsmåte ved overføring Opptil 64 siffer kan angis som faksnummer for mottakersystemet. Hvis du trykker [Address Recall/Pause]-tasten, får du rundt tre sekunder ekstra ventetid under oppringing. Når du for eksempel ringer mottakersystemet på en ekstern linje, kan du bruke denne metoden for å legge inn en pause for å gjenopptar oppringing etter at du har ringt opp et bestemt nummer. Hvis Dest.reg. (faks) (se English FAX Operation Guide) er satt til [Forby], er det ikke mulig å skrive inn et faksnummer direkte. Velge målet fra adresseboken eller ettrykkstastene. 5 Velge funksjoner. Følgende funksjoner kan stilles inn for sending av faks. Tetthet Se English FAX Operation Guide Optimalisering Se English FAX Operation Guide 2-sidig Se English FAX Operation Guide Originalstr. Se English FAX Operation Guide Oppl.: Faks ut Se English FAX Operation Guide Tast inn filnavn Se English FAX Operation Guide Forsinket sending av faks Se English FAX Operation Guide Faks TX rapport Se English FAX Operation Guide Program Se English FAX Operation Guide For mer informasjon, se English FAX Operation Guide. 6 Send Start. Trykk [Start]-tasten. Når skanningen er fullført starter overføringen. Når originalene er plassert i dokumentprosessoren Etter at originalene i dokumentprosessoren er skannet og lagre i minnet, ringes mottakersystemet opp. Når originalene er plassert på glassplaten Etter at originalene på glasset er skannet og lagre i minnet, ringes mottakersystemet opp. 3-3

28 Sende fakser > Grunnleggende fremgangsmåte ved overføring Når uavbrutt skanning er angitt, kan du fortsette med skanning av neste original etter at en original på glasset er lagret i minnet. Hver gang en side er skannet, utfører du en operasjon for å fortsette skanningen, og etter at alle originalene er lagret i minnet, blir mottakersystemet ringt opp. For mer informasjon, se English FAX Operation Guide. 3-4

29 Sende fakser > Grunnleggende fremgangsmåte ved overføring Kontrollere og redigere mål Kontroller og rediger et valgt mål. 1 Trykk på [FAX]-tasten. 2 Trykk på [Confirm/Add Destination]-tasten. 3 Kontroller målet. 1 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge målet du vil kontrollere. 2 Trykk [OK]-tasten. 3 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge [Rediger]. 4 Trykk [OK]-tasten. Informasjonen til målet vises. Når du sjekker informasjonen til målet, trykk [Detaljer]. 5 Trykk på [OK]-tasten når du har sjekket målet. 4 Endre faksnummeret. 1 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge målet du vil endre faksnummeret til. 2 Trykk [OK]-tasten. 3 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge [Rediger]. 4 Trykk [OK]-tasten. 5 Skriv inn faksnummeret ved hjelp av de numeriske tastene. 3-5

30 Sende fakser > Grunnleggende fremgangsmåte ved overføring Når du redigerer informasjonen til målet, trykk [Detaljer]. 6 Trykk [OK]-tasten. 5 Legge til målet (når du skriver inn faksnummeret ved hjelp av de numeriske tastene). 1 Trykk [Legg til]. 2 Skriv inn faksnummeret til mottakersystemet med de numeriske tastene. For fremgangsmåten for å skrive inn faksnummeret ved hjelp av de numeriske tastene, se Skriv inn målets faksnummeret ved hjelp av de numeriske tastene på side Trykk [OK]-tasten. 6 Slette målet. 1 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge målet du vil slette. 2 Trykk [OK]-tasten. 3 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge [Slett]. 4 Trykk [OK]-tasten. 5 Trykk [Ja] i bekreftelsesskjermbildet. [Fullført.] vises og målet fjernes. 7 Avslutte operasjonen. 1 Trykk på [Ut]. 3-6

31 Sende fakser > Grunnleggende fremgangsmåte ved overføring Sjekke sendestatus 1 Trykk på [Status/Job Cancel]-tasten. 2 Viser statusskjermen for sending av jobb. 1 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge [Send jobbstat]. 2 Trykk [OK]-tasten. Viser statusskjermen for sending av jobb. 3 Kontroller detaljene for jobb som sendes 1 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge jobben du vil kontrollere. 2 Trykk [Meny]. 3 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge [Detaljer]. 4 Trykk [OK]-tasten. 5 Trykk på [ ] eller [ ]for å sjekke jobbens detaljer. 6 Trykk på [OK]-tasten når du har sjekket jobben. Overstyring av prioritet ved sending En faksjobb som venter på å sendes kan sendes ved overstyring av prioritet. 1 Trykk på [Status/Job Cancel]-tasten. 2 Velg jobben som skal sendes med overstyr prioritet. 1 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge [Send jobbstat]. 3-7

32 Sende fakser > Grunnleggende fremgangsmåte ved overføring 2 Trykk [OK]-tasten. Viser statusskjermen for sending av jobb. 3 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge faksjobben som skal sendes med prioritert overstyring. 4 Trykk [Meny]. 5 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge [Overstyr prioritet]. 6 Trykk [OK]-tasten. 7 Trykk [Ja] i bekreftelsesskjermbildet. Den valgte faksjobben sendes ved overstyring av prioritet, og andre faksjobber flyttes bakover i køen. Hvis en faksjobb er under sending, vil den prioriterte jobben sendes etter at jobben som pågår er ferdig. Hvis en kringkastingsoverføringsjobb er i gang... Hvis en faksjobb til flere mål (kringkastingsoverføring) pågår, vil den prioriterte jobben sendes når overføringen til det gjeldende målet er fullført. Når jobben med overstyrt prioritet er fullført, vil overføringen til de gjenværende målene fortsette. Er imidlertid jobben med overstyrt prioritet en kringkastingsoverøfring, vil ikke den prioriterte jobben starte før den gjeldende kringkastingsoverføringen er fullført. 3-8

33 Sende fakser > Grunnleggende fremgangsmåte ved overføring Avbryte overføring Metoden for å avbryte kommunikasjon med denne maskinen varierer avhengig av overføringsmetode (minneoverføring eller direkte overføring) og kommunikasjonsform. Metoder for avbryting i forskjellige tilfeller forklares her. Avbryte minneoverføring (mens originalene blir skannet) 1 Trykk [Stop]-tasten. For å avbryte skanning mens originaler skannes under minneoverøfring, trykk på [Stop]- tasten på betjeningspanelet. Skanning av originalene blir avbrutt, og originalene blir matet ut. Når originalene forblir i dokumentprosessoren, ta dem ut fra det bordet de skulle ende opp. Avbryte minneoverføring (under kommunikasjon) Selv om overføringen avbrytes, er det mulig at sider skannet før kanselleringen ble sent til den mottakende parten. Sjekk med den mottakende parten for å finne ut om sider ble sendt ved et uhell. 1 Trykk [Stop]-tasten. 2 Viser skjermbildet avbryt sending av jobb. 1 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge [Avbryt sendjobb]. 2 Trykk [OK]-tasten. Viser skjermbildet avbryt sending av jobb. 3 Avbryte overføring. 1 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge jobben du vil avbryte. 2 Trykk [Meny]. 3 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge [Jobbavbrudd]. 4 Trykk [OK]-tasten. 5 Trykk [Ja] i bekreftelsesskjermbildet. Den valgte jobben slettes. 3-9

34 Sende fakser > Grunnleggende fremgangsmåte ved overføring Avbryte overføring (under kommunikasjon) Følg denne fremgangsmåten for å bryte forbindelsen og stoppe overføring/mottak. 1 Trykk på [Status/Job Cancel]-tasten. 2 Frakobling av kommunikasjon. 1 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge [Faks]. 2 Trykk [OK]-tasten. 3 Kontroller status for kommunikasjon. 4 Trykk [Legg på]. Når kommunikasjonen er koblet fra, stopper overføringen. For å avbryte direkte overføring, forsinket overføring eller pollingoverføring, se avsnittet for den funksjonen. For å avbryte direkte overføring, se English FAX Operation Guide. For å avbryte en forsinket overføring eller sende en faks med umiddelbar overføring, se English FAX Operation Guide. For å avbryte pollingoverføring, se English FAX Operation Guide. 3-10

35 Sende fakser > Grunnleggende fremgangsmåte ved overføring Bruke mulighet til å slå nummeret på nytt Slå nummeret på nytt er en funksjon som lar deg ringe det siste oppgitte nummeret en gang til. Bruk dette når mottakersystemet ikke svarer når du har prøvd å sende en faks. Når du ønsker å sende en faks til den samme mottakeren trykker du på [Address Recall/Pause]-tasten, og du kan ringe mottakeren du ringte på mållisten. 1 Trykk på [FAX]-tasten. 2 Trykk på [Address Recall/Pause]-tasten. Det tidligere ringte målet ringes. 3 Trykk [Start]-tasten. Overføringen starter. Tilbakekallingsinformasjonen blir avbrutt under følgende forhold. Når du slår av strømmen Når du sender neste faks (ny tilbakekallingsinformasjon blir registrert) Når du logger av 3-11

36 Sende fakser > Metoder for å registrere mål Metoder for å registrere mål Skriv inn målets faksnummeret ved hjelp av de numeriske tastene Fremgangsmåten for å skrive inn målets faksnummer med de numeriske tastene er forklart nedenfor. Hvis Dest.reg. (faks) (se English FAX Operation Guide) er satt til [Forby], er det ikke mulig å skrive inn et faksnummer direkte. Velge målet fra adresseboken eller ettrykkstastene. 1 Trykk på [FAX]-tasten. 2 Skriv inn faksnummeret til mottakersystemet med de numeriske tastene. Opptil 64 siffer kan angis som faksnummer for mottakersystemet. Hvis du trykker [Address Recall/Pause]-tasten, får du rundt tre sekunder ekstra ventetid under oppringing. Når du for eksempel ringer mottakersystemet på en ekstern linje, kan du bruke denne metoden for å legge inn en pause for å gjenopptar oppringing etter at du har ringt opp et bestemt nummer. 3 Velg innstillinger for overføringen. Kommunikasjon med underadresser, kryptert overføring, overføringens starthastighet og ECM kan stilles inn. 1 Trykk [Detaljer]. 2 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge elementet du vil endre innstillingene for, og trykk deretter [Rediger] eller [Endre]. 3-12

37 Sende fakser > Metoder for å registrere mål Element Underadresse Kryptert TX TX-starthastigh. Beskrivelse Sett denne til å overføre ved hjelp av en underadresse. For mer informasjon, se English FAX Operation Guide. Denne angis når du bruker kryptert overføring til å sende data. For mer informasjon, se English FAX Operation Guide. Denne angis for å endre overføringens starthastighet. Velg hastighet mellom bps, bps og 9600 bps. Vanligvis bør standardinnstillingen brukes. ECM ECM er en kommunikasjonsmodus spesifisert av ITU-T (International Telecommunication Union) som sender data på nytt når en feil oppstår. Faksmaskiner som har ECM-modus kontroller feil mens de kommuniserer og forhindrer forstyrrelse av bildet på grunn av støy på linjen eller andre forhold. 3 Trykk [OK]-tasten. 4 Trykk [OK]-tasten. Når På er valgt i Sjekk nytt mål, vises en skjerm for konfigurering for det angitte faksnummeret. Skriv inn det samme faksnummeret og trykk på [OK]. For detaljer, se Sjekk nytt mål i Operatørhåndbok for maskinen. For å sende til flere mål, skriv inn det neste faksnummeret og trykk på [OK]-tasten. Du kan sende til så mange som 100 mål samtidig. Velge fra adresseboken Velg et mål som er registrert i adresseboken. For mer informasjon om hvordan du registrerer mål i adresseboken, se English FAX Operation Guide. 1 Trykk på [FAX]-tasten. 2 Trykk på [Address Book]-tasten. 3-13

38 Sende fakser > Metoder for å registrere mål 3 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge mål. Når du sjekker informasjon om målet, trykk på [Meny], velg [Detaljer] og trykk deretter på [OK]-tasten. Søke etter mål Du kan søke på mål etter navn. 1 Trykk [Meny]. 2 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge [Søk (navn)]. 3 Trykk [OK]-tasten. 4 Skriv inn tegnene du vil søke etter med de numeriske tastene. Hvis du vil ha informasjon om oppføring av tegn, kan du se Registreringsmetode for tegn på side Trykk [OK]-tasten. Målene som søkes opp vises. 4 Trykk [OK]-tasten. For å sende til flere mål gjentar du trinn 2 til 4. Du kan sende til så mange som 100 mål samtidig. For å kontrollere eller endre et valgt mål, kan du se Kontrollere og redigere mål på side

39 Sende fakser > Metoder for å registrere mål Velge med ettrykkstastene Velg målet ved hjelp av ettrykkstastene. For mer informasjon om å legge til ettrykkstaster, se English FAX Operation Guide. 1 Trykk på [FAX]-tasten. 2 Trykk på ettrykkstasten der målet er registrert. Når du velger ettrykkstast-tallene 12 til 22, må ettrykkstasten trykkes etter at du har byttet til [Shift Lock].indikatoren ved å trykke på [Shift Lock]-tasten. 3-15

40 Sende fakser > Logg inn / Logg ut Logg inn / Logg ut Logge inn når brukerkontoer er aktivert Når brukerkontoer har blitt aktivert, må du skrive inn en bruker-id og et passord for å bruke maskinen. Pålogging 1 Skrive inn brukernavnet. 1 Hvis dette skjermbildet vises under operasjonene, trykker du på [OK]-tasten mens kolonnen for å legge inn et brukernavn er valgt. Trykk [Meny] og velger [Innloggingstype], og deretter er det mulig å velge mål som [Lokal autentise.] eller [Nettv.autent.]. Trykk [Meny] og velg [Domene], og deretter er det mulig å velge fra de registrerte domenene. 2 Skriv inn brukernavnet med de numeriske tastene og trykk på [ OK]-tasten. Hvis påloggingsmetoden er [Velg karakter], vises skjermen så du kan skrive inn informasjonen ved å velge fra figurene på meldingsdisplayet. For mer informasjon, se maskinens Operatørhåndbok. Hvis du vil ha informasjon om oppføring av tegn, kan du se Registreringsmetode for tegn på side Skrive inn passordet. 1 Trykk på [ ]-tasten for å velge kolonnen hvor du skal skrive inn passordet og trykk på [OK]-tasten. 3-16

41 Sende fakser > Logg inn / Logg ut 2 Angi passordet med talltastene og trykk på [OK]-tasten. Hvis du vil ha informasjon om oppføring av tegn, kan du se Registreringsmetode for tegn på side 7-2. Avlogging 3 Trykk [Logg inn]. For å logge ut fra maskinen, trykk på [Authentication/Logout] for å gå tilbake til brukernavn/ passord for pålogging. 3-17

42 Sende fakser > Logg inn / Logg ut Logge inn når jobbadministrasjon er aktivert Når jobbadministrasjon har blitt aktivert, må du skrive inn en konto-id når du bruker maskinen. Pålogging 1 Skriv inn konto-id. 1 Hvis dette skjermbildet vises under operasjonen, skriv inn konto-id-en. Hvis du skrev inn feil tegn, trykk på [Clear] tasten og skriv inn konto-id-en igjen. Hvis konto-id-en du har skrevet inn ikke matcher den registrerte ID-en, vil du høre et pip og påloggingen vil mislykkes. Skriv inn en riktig konto-id. Ved å trykke på [Teller] kan du se antall sider som er skrevet ut og antall sider som er skannet. 2 Logge på. 1 Trykk [OK]-tasten. Avlogging For å logge ut fra maskinen, trykk på [Authentication/Logout] for å gå tilbake til brukernavn/ passord for pålogging. 3-18

43 4 Mottak av fakser Dette kapitlet beskriver følgende emner: Faks automatisk mottak Mottaksmetode Kontrollere og endre mottaksmetode Mottaksflyt Avbryte mottak (Frakobling av kommunikasjon) Manuelt mottak Mottaksflyt Funksjoner for mottak av faks Innstillinger for mottak av faks Faks medietype RX Dato/Tid i 1 utskrift Mengdeutskrift Tosidig utskrift

44 Mottak av fakser > Faks automatisk mottak Faks automatisk mottak Hvis du bruker denne maskinen som en dedikert faksmaskin som ikke mottar telefonsamtaler, stilles maskinen til faksdedikert mottak. Ingen spesielle operasjoner er nødvendige for mottak av fakser. Mottaksmetode Denne maskinen tillater følgende fem mottaksmetoder. Auto (normal) Auto(faks./tlf.) (Se 5-2.) Auto (TAD) (Se 5-4.) Manuelt (Se 4-5.) Kontrollere og endre mottaksmetode 1 Vise skjermen. 1 Trykk [System Menu/Counter]-tasten. 2 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge [Faks]. 3 Trykk [OK]-tasten. 4 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge [Mottak]. 5 Trykk [OK]-tasten. 6 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge [RX-innstilling]. 7 Trykk [OK]-tasten. 2 Angi mottaksmetode. 1 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge ønsket mottaksmetode. Faks automatisk mottak av faks, velg [Auto (normal)] 2 Trykk [OK]-tasten. 4-2

45 Mottak av fakser > Faks automatisk mottak Mottaksflyt 1 Mottak starter Når en faks kommer inn, blinker [Processing]-indikatoren og mottaket begynner automatisk. Du kan endre antallet ganger telefonen ringer. (Se English FAX Operation Guide) Minnemottak Hvis maskinen ikke kan skrive ut en faks på grunn av at den går tom for papir eller papirstopp, lagrer den midlertidig originalene som har blitt sendt i bildeminnet. Når maskinen igjen kan skrive ut, starter utskriften. Antall sider som kan lagres avhenger av sidene. Som en generell retningslinjekan omtrent 256 eller flere A4-sider med normal oppløsning lagres. Under minnemottak, viser Faksmottak skriver ut jobber på Utskriftsjobber på statusskjermbildet. Hvis du vil skrive ut mottatte originaler, må du legge inn papir eller fjerne papir som sitter fast. For statusskjermbildet, henviser vi til maskinens Operatørhåndbok. 2 Mottaksutskrift Mottatte fakser skrives ut til brettet med den trykte siden ned. 4-3

46 Mottak av fakser > Faks automatisk mottak Avbryte mottak (Frakobling av kommunikasjon) Hvis du avbryter mottak ved å koble fra telefonlinjen under kommunikasjon, bruker du følgende fremgangsmåte. 1 Vise skjermen. 1 Trykk [System Menu/Counter]-tasten. 2 Frakobling av kommunikasjon. 1 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge [Faks]. 2 Trykk [OK]-tasten. 3 Kontroller status for kommunikasjon. 4 Trykk [Legg på]. Når kommunikasjonen er koblet fra, stopper mottaket. 4-4

47 Mottak av fakser > Manuelt mottak Manuelt mottak Denne metoden lar deg motta fakser ved å trykke på [On Hook]-tasten etter at du har bekreftet at telefonlinjen har koblet seg til systemet som sender faksen. For å bruke manuelt mottak må du endre mottaksmodus til Manuelt mottak. For å endre til manuelt modus, se English FAX Operation Guide. Hvis du koblet et telefonsett (kommersielt tilgjengelig produkt) til denne maskinen, kan du motta originaler etter å ha snakket med personen ved sendesystemet. Mottaksflyt Du kan bekrefte at tilkoblingen er gjort før du mottar en faks. 1 2 Maskinen mottar et anrop. Når maskinen mottar et anrop, ringer den. Trykk på [On Hook]-tasten. Trykk på [Løft av røret] for å opprette tilkoblingen. 3 Trykk på [Man.-RX]. Mottak starter. 4-5

48 Mottak av fakser > Funksjoner for mottak av faks Funksjoner for mottak av faks Mottaksmetoden og måten fakser skrives ut kan stilles inn. Hva vil du gjøre? Sidehenvisning Begrense hvilken type papir som kan brukes. Faks medietype side 4-7 Videresende mottatte fakser til en annen faksmaskin eller en datamaskin. Videresending Se English FAX Operation Guide Skriv ut dato og klokkeslett for mottakelse og annen informasjon. RX Dato/Tid side 4-8 Motta en to-siders faks på én side. 2 i 1 utskrift side 4-8 Skriv ut mottatte fakser sammen som et parti. Mengdeutskrift side 4-8 Kryptere en original for å sende den på en sikker måte. Kryptering Se English FAX Operation Guide Skriv ut mottatte fakser på begge sider av papiret. Tosidig utskrift side 4-8 Tilkobling til PBX (Private Branch Exchange) (kun Europa) Lagrer mottatte fakser i maskinen uten å skrive ut dem. Starte mottak av faks ved å kontrollere den mottakende maskinen. PBX-innstilling (kun for Europa) side 2-13 Underadresseboks-funksjon Se English FAX Operation Guide Pollingkommunikasjon Se English FAX Operation Guide 4-6

49 Mottak av fakser > Innstillinger for mottak av faks Innstillinger for mottak av faks Faks medietype Angi papirtype som skal brukes for utskriftsdata for mottatt faks. Støttede papirtyper Alle medietyper, Vanlig, Grovt, Pergment, Etikett, Resirk., Bond, Kartong, Farge, Konv., Tykt, Høy kval. og Egendef 1-8 For mer informasjon om konfigurasjon av innstillinger, se English FAX Operation Guide. Oppsett av kassetten for datautskrift for mottatte fakser Ved å angi medietype, kan fakser mottas på korresponderende kassett. 1 Vise skjermen. 1 Trykk [System Menu/Counter]-tasten. 2 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge [Felles]. 3 Trykk [OK]-tasten. 4 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge [Original/papir]. 5 Trykk [OK]-tasten. 6 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge kassetten ([Magasin 1 (til 5) innst.] eller [MF-mater innst.]) du vil bruke til mottak av faks. 7 Trykk [OK]-tasten. 2 Velge papirstørrelse. 1 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge [Kassett 1 (til 5) str.] eller [Un skuff str]. 2 Trykk [OK]-tasten. 3 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge papirstørrelse. 4 Trykk [OK]-tasten. VIKTIG Angi papirstørrelsen som følger for kassetten som du vil bruke for faksmottak. Amerikanske modeller: Letter, Legal, Statement Europeiske modeller. A4, B5, A5, Folio 3 Velge papirtype. 1 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge [Kassett 1 (til 5) type] eller [Un skuff type]. 2 Trykk [OK]-tasten. 4-7

50 Mottak av fakser > Innstillinger for mottak av faks 3 Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge papirtypen du vil bruke til mottak av faks. 4 Trykk [OK]-tasten. 4 Angi papirtype. Konfigurer papirinnstillingene for mottak av faks. Når du velger papirtypen, velger samme type papir som du valgte i trinn 3. For mer informasjon om konfigurasjon av innstillinger, se English FAX Operation Guide. RX Dato/Tid Funksjonen for mottaksdato/-tid legger til mottaksdato/-tid, avsenderinformasjon og antall sider øverst på hver side når meldingen skrives ut. Det er nyttig for å bekrefte tidspunktet for mottak hvis faksen er fra en annen tidssone. Når mottatte data skrives ut på flere sider, skrives bare mottaksdato/-tid ut på den første siden. Den skrives ikke ut på etterfølgende sider. Når de mottatte faksdataene blir videresendt etter at de er hentet frem fra minnet, blir ikke mottaksdato/-tid lagt til de videresendte data. På Av Skriv ut dato/tid for mottak. Ikke skriv ut dato/tid for mottak. For mer informasjon om konfigurasjon av innstillinger, se English FAX Operation Guide. 2 i 1 utskrift Når du mottar en Statement på flere sider eller original i A5-størrelse, skriver denne funksjonen ut 2 sider av originale samtidig på ett ark med papir i størrelsen Letter eller A4. Hvis du angir 2 i 1 mottak og tosidig utskrift på samme tid, vil 2 i 1 mottak deaktiveres. På Skriv ut 2 i 1. Av Ikke skriv ut 2 i 1. For mer informasjon om konfigurasjon av innstillinger, se English FAX Operation Guide. Mengdeutskrift Når en faks på flere sider mottas, skrives sidene ut i et parti etter at alle sidene er mottatt. På Av Skriv ut som et parti etter at alle sidene er mottatt. Skriv ut hver side etter hvert som de mottas. For mer informasjon om konfigurasjon av innstillinger, se English FAX Operation Guide. Tosidig utskrift Når du mottatt flere sider med data som har samme bredde, kan de skrives ut på begge sidene av papiret med samme bredde som dataen. På Av Skriv ut på begge sider. Ikke skriv ut på begge sider. For mer informasjon om konfigurasjon av innstillinger, se English FAX Operation Guide. 4-8

P-C3065 MFP OPERATØRHÅNDBOK FOR FAKS

P-C3065 MFP OPERATØRHÅNDBOK FOR FAKS P-C3065 MFP OPERATØRHÅNDBOK FOR FAKS Innhold Innhold...i Forord... iii Om FAX Operatørhåndbok (denne håndboken)... iii Oppbygging av håndboken... iii Konvensjoner i denne håndboken...iv 1 Informasjon om

Detaljer

P-4025w MFP OPERATØRHÅNDBOK FOR FAKS

P-4025w MFP OPERATØRHÅNDBOK FOR FAKS P-4025w MFP OPERATØRHÅNDBOK FOR FAKS Innhold Innhold...i Forord... iii Om FAX Operatørhåndbok (denne håndboken)... iii Oppbygging av håndboken... iii Konvensjoner i denne håndboken...iv 1 Informasjon om

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FOR FAKS

OPERATØRHÅNDBOK FOR FAKS q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M3540dn OPERATØRHÅNDBOK FOR FAKS Innhold Innhold...i Forord... iii Om operatørhåndboken for faksen (denne håndboken)... iii Oppbygging av håndboken... iii Konvensjoner

Detaljer

P-C3565i MFP OPERATØRHÅNDBOK FOR FAKS

P-C3565i MFP OPERATØRHÅNDBOK FOR FAKS P-C3565i MFP OPERATØRHÅNDBOK FOR FAKS Innhold Innhold...i Forord... iii Om FAX Operatørhåndbok (denne håndboken)... iii Oppbygging av håndboken... iii Konvensjoner i denne håndboken...iv 1 Informasjon

Detaljer

Fakssystem P-4035i / P-5035i MFP / P-6035i MFP

Fakssystem P-4035i / P-5035i MFP / P-6035i MFP NO Fakssystem P-4035i / P-5035i MFP / P-6035i MFP Operatørhåndbok P-4035i MFP / P-5035i MFP / P-6035i MFP Fakssystem Kopiere / Printe / Skanne / Fakse A4 Innhold Innhold...i Forord... iii Om FAX Operatørhåndbok

Detaljer

Fakssystem P-C2665 MFP

Fakssystem P-C2665 MFP NO Fakssystem P-C2665 MFP Operatørhåndbok P-C2665 MFP Digitalt Farge-Multifunksjonssystem Kopiere/Printe/Skanne/Fakse A4 Sikkerhetskonvensjoner i denne håndboken Les operatørhåndboken før du bruker telefaksen.

Detaljer

Fakssystem P-3025 MFP / P-3525 MFP

Fakssystem P-3025 MFP / P-3525 MFP NO Fakssystem P-3025 MFP / P-3525 MFP Operatørhåndbok P-3025 MFP / P-3525 MFP Fakssystem Kopiere / Printe / Skanne / Fakse A4 Sikkerhetskonvensjoner i denne håndboken Les operatørhåndboken før du bruker

Detaljer

P-3527w MFP P-4026iw MFP OPERATØRHÅNDBOK FOR FAKS

P-3527w MFP P-4026iw MFP OPERATØRHÅNDBOK FOR FAKS P-3527w MFP P-4026iw MFP OPERATØRHÅNDBOK FOR FAKS Innhold Innhold...i Forord... iii Om FAX Operatørhåndbok (denne håndboken)... iii Oppbygging av håndboken... iii Konvensjoner i denne håndboken...iv 1

Detaljer

Operatørhåndbok for faks

Operatørhåndbok for faks Operatørhåndbok for faks FS-1128MFP Sikkerhetskonvensjoner i denne håndboken Les operatørhåndboken før du bruker telefaksen. Oppbevar den i nærheten av telefaksen slik at du lett kan slå opp i den. Avsnitt

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FOR FAKS

OPERATØRHÅNDBOK FOR FAKS q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6530cdn OPERATØRHÅNDBOK FOR FAKS Innhold Innhold...i Forord... iii Om FAX Operatørhåndbok (denne håndboken)... iii Oppbygging av håndboken... iii Konvensjoner i denne

Detaljer

Din bruksanvisning OLIVETTI D-COLOR MF2603

Din bruksanvisning OLIVETTI D-COLOR MF2603 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FOR FAKS

OPERATØRHÅNDBOK FOR FAKS q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M5521cdn ECOSYS M5521cdw OPERATØRHÅNDBOK FOR FAKS Innhold Innhold...i Forord... iii Om FAX Operatørhåndbok (denne håndboken)... iii Oppbygging av håndboken... iii Konvensjoner

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FOR FAKS

OPERATØRHÅNDBOK FOR FAKS q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M2735dw ECOSYS M2640idw OPERATØRHÅNDBOK FOR FAKS Innhold Innhold...i Forord... iii Om FAX Operatørhåndbok (denne håndboken)... iii Oppbygging av håndboken... iii Konvensjoner

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FOR FAKS

OPERATØRHÅNDBOK FOR FAKS q PRINT q COPY q SCAN q FAX TASKalfa 66ci OPERATØRHÅNDBOK FOR FAKS Sikkerhetskonvensjoner i denne håndboken Les operatørhåndboken før du bruker telefaksen. Oppbevar den i nærheten av faksmaskinen slik

Detaljer

FS-1130MFP FS-1135MFP

FS-1130MFP FS-1135MFP FS-1130MFP FS-1135MFP Sikkerhetskonvensjoner i denne håndboken Les operatørhåndboken før du bruker telefaksen. Oppbevar den i nærheten av telefaksen slik at du lett kan slå opp i den. Avsnitt i håndboken

Detaljer

PRINT COPY SCAN FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn

PRINT COPY SCAN FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn PRINT COPY SCAN FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn OPERATØRHÅNDBOK FOR FAKS Sikkerhetskonvensjoner i denne håndboken Les operatørhåndboken før du bruker telefaksen. Oppbevar den i nærheten av telefaksen

Detaljer

PRINT COPY SCAN FAX OPERATØRHÅNDBOK FOR FAKS

PRINT COPY SCAN FAX OPERATØRHÅNDBOK FOR FAKS PRINT COPY SCAN FAX OPERATØRHÅNDBOK FOR FAKS Sikkerhetskonvensjoner i denne håndboken Les operatørhåndboken før du bruker telefaksen. Avsnitt i håndboken og deler på telefaksen som er merket med symboler,

Detaljer

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 3655 flerfunksjonsskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 3655 flerfunksjonsskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi Xerox ConnectKey.0-teknologi Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm

Detaljer

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 6655 flerfunksjons fargeskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 6655 flerfunksjons fargeskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi Xerox ConnectKey.0-teknologi Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

Operatørhåndbok for faks

Operatørhåndbok for faks Operatørhåndbok for faks FS-C2126MFP Sikkerhetskonvensjoner i denne håndboken Les operatørhåndboken før du bruker telefaksen. Avsnitt i håndboken og deler på telefaksen som er merket med symboler, er

Detaljer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm Menyer 6 6 Alfanumerisk tastatur

Detaljer

Print Release Innstillinger

Print Release Innstillinger INNHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEILEDNINGEN............................................................................. 2 FUNKSJON FOR UTSKRIFTSFRIGIVELSE.................................................................

Detaljer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 5 Utløserknapp for smeltevoksdør Menyer 7 Jobbkontroller

Detaljer

Wi-Fi Direct veiledning

Wi-Fi Direct veiledning Wi-Fi Direct veiledning Enkelt oppsett ved bruk av Wi-Fi Direct Feilsøking Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkelt oppsett

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE MFP. Hurtigreferanse

LASERJET ENTERPRISE MFP. Hurtigreferanse LASERJET ENTERPRISE MFP Hurtigreferanse M725dn M725f M725z M725z+ Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk

Detaljer

uniflow Brukerveiledning uniflow brukerveiledning

uniflow Brukerveiledning uniflow brukerveiledning uniflow brukerveiledning 1 Innhold 1 Førstegangs pålogging/utskrift... 3 1.1 Aktivering av kort... 3 2 Print... 4 2.1 Hvordan å foreta en utskrift... 4 3 Kopi... 5 3.1 Endre fra tosidig til ensidig kopiering...

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FOR FAKS

OPERATØRHÅNDBOK FOR FAKS OPERATØRHÅNDBOK FOR FAKS d-copia404mfen Code: 568502no PUBLIKASJON UTGITT AV: Olivetti S.p.A. Gruppo Telecom Italia Via Jervis, 77-10015 Ivrea (ITALY) www.olivetti.com Copyright 2011, Olivetti Alle rettigheter

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FOR FAKS

OPERATØRHÅNDBOK FOR FAKS q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M3540idn ECOSYS M3550idn ECOSYS M3560idn OPERATØRHÅNDBOK FOR FAKS Innhold Innhold...i Forord... iii Om FAX Operatørhåndbok (denne håndboken)... iii Oppbygging av håndboken...

Detaljer

St.Olavs Hospital LAB senteret

St.Olavs Hospital LAB senteret BRUKERVEILEDNING UTSKRIFT OG KOPIERING CANON St.Olavs Hospital LAB senteret IR2270 IR3100cn IR6800cn INNHOLD Side Vanlig utskrift fra Word med norsk driver 4 Vanlig utskrift fra PowerPoint med norsk driver

Detaljer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger.? Menyer GHI PRS 7 *

Detaljer

Fakssystem. Operatørhåndbok. Fakssystem DC DCC 6626 Digitale Multifunksjonssystement Kopiere / Printe / Skanne / Fakse A4

Fakssystem. Operatørhåndbok. Fakssystem DC DCC 6626 Digitale Multifunksjonssystement Kopiere / Printe / Skanne / Fakse A4 Fakssystem Operatørhåndbok Fakssystem DC 640 DCC 666 Digitale Multifunksjonssystement Kopiere / Printe / Skanne / Fakse A4 Sikkerhetskonvensjoner i denne håndboken Les operatørhåndboken før du bruker

Detaljer

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. ABC DEF Menyer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6 WXYZ 9

Detaljer

Til brukere av RICOH Smart Device Connector: Konfigurasjon av maskinen

Til brukere av RICOH Smart Device Connector: Konfigurasjon av maskinen Til brukere av RICOH Smart Device Connector: Konfigurasjon av maskinen INNHOLD 1. Til alle brukere Innledning...3 Slik leser du denne håndboken...3 Varemerker... 4 Hva er RICOH Smart Device Connector?...

Detaljer

Brukerhåndbok Programområde

Brukerhåndbok Programområde Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

Kopiere. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 ELLER. Kontrollpanel. Originalmater. Glassplate

Kopiere. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 ELLER. Kontrollpanel. Originalmater. Glassplate Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Kopiere Startvindu for tjenester Jobbstatus Berøringsskjerm Start Slett alle Stopp. Legg originalene med forsiden opp i originalmateren. Juster støtten slik at den bare så

Detaljer

Veiledning for fastvareoppdatering

Veiledning for fastvareoppdatering Modellnr. SP 320/325-serien Veiledning for fastvareoppdatering Denne veiledningen beskriver hvordan du oppdaterer fastvaren på følgende maskiner: Multifunksjonsskriver: SP 320SN/320SFN/325SNw/325SFNw Skriver:

Detaljer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Hurtigreferanse

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Hurtigreferanse LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klikk på Skriv ut på Fil-menyen i programvaren. 2. Velg produktet, og klikk deretter på

Detaljer

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus Wi-Fi-innstillinger uu Innledning Det er to trådløse LAN-moduser: Intrastrukturmodus for tilkobling gjennom et tilgangspunkt og ad-hocmodus for å etablere en direkte tilkobling med en trådløs LAN-kompatibel

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M570 Bruke utskrift fra USB-enhet 1. Sett USB-enheten inn i USB-porten foran på produktet. 2. Minnepinne-menyen åpnes. Bruk piltastene til å bla gjennom alternativene.

Detaljer

Versjon 1.0 Juli 2008. Kontoretterbehandler LX. Brukerhåndbok

Versjon 1.0 Juli 2008. Kontoretterbehandler LX. Brukerhåndbok Versjon 1.0 Juli 2008 Kontoretterbehandler LX Brukerhåndbok Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network og Windows Server er enten varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse Versjon 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og Xerox og figurativt merke er varemerker for Xerox Corporation i USA og/eller andre land. BR4008 Innhold 1 Produktoversikt...1-1

Detaljer

Kontrollpanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 flerfunksjonell fargeskriver

Kontrollpanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 flerfunksjonell fargeskriver Kontrollpanel Tilgjengelige apper kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se brukerhåndboken for mer informasjon om apper og funksjoner. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Hjem går tilbake til hovedvinduet til

Detaljer

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KONICA MINOLTA DI1610F. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KONICA MINOLTA DI1610F i bruksanvisningen

Detaljer

Oppsettveiledning. 1. Sette opp maskinen. 2. Installere programvaren. 3. Faksinnstillinger. Skanneinnstillinger. Oversikt over kontrollpanelet

Oppsettveiledning. 1. Sette opp maskinen. 2. Installere programvaren. 3. Faksinnstillinger. Skanneinnstillinger. Oversikt over kontrollpanelet Oppsettveiledning 1. Sette opp maskinen 1 2. Installere programvaren 2 3. Faksinnstillinger 3 Skanneinnstillinger Oversikt over kontrollpanelet 1 2 1. Sette opp maskinen 24 cm (9.5 inches) 20 cm (7.9

Detaljer

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1 Informasjon Side 1 av 1 Informasjon Det er flere publikasjoner tilgjengelig for å hjelpe deg med å forstå multifunksjonsmaskinen og funksjonene. Denne siden hjelper deg å finne publikasjoner og annen informasjon

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FOR FAKS FS-C2626MFP FS-3640MFP

OPERATØRHÅNDBOK FOR FAKS FS-C2626MFP FS-3640MFP OPERATØRHÅNDBOK FOR FAKS FS-C66MFP FS-3640MFP Sikkerhetskonvensjoner i denne håndboken Les operatørhåndboken før du bruker telefaksen. Oppbevar den i nærheten av faksmaskinen slik at du lett kan slå opp

Detaljer

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger Brukerdokumentasjon Oppdatert informasjon og brukerveiledning finner du også på www.anleggsterminal.no. Har du spørsmål, ta kontakt på epost: anleggsterminal@proresult.no, eller telefon: 57 82 00 06 Innholdsliste

Detaljer

Tilkoblingsveiledning (for COOLPIX)

Tilkoblingsveiledning (for COOLPIX) Tilkoblingsveiledning (for COOLPIX) Dette dokumentet beskriver hvordan du bruker SnapBridge-appen (versjon 2.0) til å opprette en trådløs nettverkstilkobling mellom et støttet kamera og en smartenhet.

Detaljer

Oversikt over. CopyCentre/ WorkCentre Pro. Systemet har noen utpregede fordeler som hjelper deg å få jobben gjort. WorkCentre Pro.

Oversikt over. CopyCentre/ WorkCentre Pro. Systemet har noen utpregede fordeler som hjelper deg å få jobben gjort. WorkCentre Pro. CopyCentre/ WorkCentre Pro Oversikt over Systemet har noen utpregede fordeler som hjelper deg å få jobben gjort CopyCentre WorkCentre Pro C65/C75/C90 65/75/90 Innhold Kopiere Alternativer for avanserte

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

Oppsettveiledning. 1. Sette opp maskinen. 2. Installere programvaren. Oversikt over kontrollpanelet

Oppsettveiledning. 1. Sette opp maskinen. 2. Installere programvaren. Oversikt over kontrollpanelet Oppsettveiledning. Sette opp maskinen. Installere programvaren Oversikt over kontrollpanelet . Sette opp maskinen 0 cm (4.0 inches) 33 cm (3 inches) 0 cm (7.9 inches) 0 cm (7.9 inches) 3 89,6 0 50 5 80

Detaljer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet.

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet. Produktinformasjon Tilkoblinger Tilkobling VGA INN PC AUDIO INN VGA UT STEREO UT TV UT ANTENNE DC-INN AUDIO-L INN AUDIO-R INN VIDEO INN Kontrollpanel S-VIDEO INN CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Detaljer

Hurtigreferanse for 5210n/5310n

Hurtigreferanse for 5210n/5310n Hurtigreferanse for 5210n/5310n 1 2 3 4 FORSIKTIG: Før du installerer og bruker Dell-skriveren, må du lese og følge sikkerhetsinstruksjonene i Brukerveiledning. 5 6 7 8 1 Ekstra utenhet 2 Kontrollpanel

Detaljer

BDA Proff på prosjekt!

BDA Proff på prosjekt! Brukerveiledning for Brødrene Dahls Assistent BDA Proff på prosjekt! www.dahl.no Sept 08 BDA brukerdokumentasjon Brukerveiledning for Honeywell Dolphin 7600 Innholdsfortegnelse 1 Skjermbilder Side 1 1.1

Detaljer

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hurtigreferanse

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hurtigreferanse LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. På Fil-menyen i programmet klikker du på Skriv ut. 2. Velg produktet,

Detaljer

LASERJET PRO M1530 MFP-SERIEN. Hurtigreferanse

LASERJET PRO M1530 MFP-SERIEN. Hurtigreferanse LASERJET PRO M1530 MFP-SERIEN Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klikk på Skriv ut på Fil-menyen i programvaren. 2. Velg produktet, og klikk deretter på Egenskaper

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker dette symbolet i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips om

Detaljer

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem Model No. Firmwareoppdatering Denne bruksanvisningen forteller hvordan maskinens kontrollfirmware og PDL-firmware skal oppdateres. Du kan laste ned disse oppdateringene fra vår nettside. Om firmwarepakken

Detaljer

Skann til RightFax. Versjon 2,0. Administratorhåndbok

Skann til RightFax. Versjon 2,0. Administratorhåndbok Skann til RightFax Versjon 2,0 Administratorhåndbok August 2017 www.lexmark.com Innhold 2 Innhold Endringshistorikk... 3 Oversikt... 4 Sjekkliste for distribusjonsklar tilstand...5 Konfigurere programmet...

Detaljer

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning 3 Koble til bærbar harddisk 3 Lagre og overføre data 4 Koble fra bærbar harddisk 5 Teknisk støtte 6 Vilkår for begrenset garanti 7 Rettigheter

Detaljer

Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Brukerhåndbok Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Denne informasjonen kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og - tjenestene er uttrykkelig angitt i garantierklæringene

Detaljer

GroupWise WebAccess grunnleggende grensesnitt

GroupWise WebAccess grunnleggende grensesnitt Hurtigveiledning for GroupWise WebAccess grunnleggende grensesnitt 8 Novell GroupWise WebAccess grunnleggende grensesnitt HURTIGSTART www.novell.com Bruke GroupWise WebAccess grunnleggende grensesnitt

Detaljer

Artikkelnr. P0606043 01. CallPilot. Fax - brukerhåndbok

Artikkelnr. P0606043 01. CallPilot. Fax - brukerhåndbok Artikkelnr. P0606043 01 CallPilot Fax - brukerhåndbok Brukerhåndbok for CallPilot Fax Copyright 2003 Nortel Networks Med enerett. 2003. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Alle utsagn,

Detaljer

Brukerveiledning for "RICOH Printer"

Brukerveiledning for RICOH Printer series Brukerveiledning for "RICOH Printer" Oversikt Windows-versjon Mac-versjon Feilsøking INNHOLD Hvordan lese veiledningen... 2 1. Oversikt Introduksjon til RICOH Printer... 4 Operativsystem... 4 2.

Detaljer

PRINT COPY SCAN FAX OPERATØRHÅNDBOK FOR FAKS

PRINT COPY SCAN FAX OPERATØRHÅNDBOK FOR FAKS PRINT COPY SCAN FAX OPERATØRHÅNDBOK FOR FAKS Sikkerhetskonvensjoner i denne håndboken Les operatørhåndboken før du bruker telefaksen. Oppbevar den i nærheten av faksmaskinen slik at du lett kan slå opp

Detaljer

Web Connect-guide. Version 0 NOR

Web Connect-guide. Version 0 NOR Web Connect-guide Version 0 NOR Gjeldende modeller Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Merknadsdefinisjoner Vi bruker dette symbolet i denne brukermanualen: Merknader

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk HP Photosmart 6220 Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk Eliminering av utstyr i privathusholdningen i Den europeiske unions medlemsland Dette symbolet på produktet eller emballasjen betyr at produktet

Detaljer

MD-4100 ADSL MODEM-ROUTER. Produktinformasjon I J K L M N O ADSL

MD-4100 ADSL MODEM-ROUTER. Produktinformasjon I J K L M N O ADSL Produktinformasjon A B C D E F G H I J K L M N O P A: Strømlampe B: Lampe for LAN-port C: Lampe for LAN-port D: Lampe for LAN-port E: Lampe for LAN-port 4 F: ADSL-datalampe G: Lampe for ADSL-tilkopling

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

Hurtigbruksveiledning. WorkCentre 7132

Hurtigbruksveiledning. WorkCentre 7132 Hurtigbruksveiledning 701P44864 Mai 2006 Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network og Windows Server er enten varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP2018. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP2018. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP2018 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D120. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D120. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D120 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

LASERJET PRO 400 MFP. Hurtigreferanse M425

LASERJET PRO 400 MFP. Hurtigreferanse M425 LASERJET PRO 400 MFP Hurtigreferanse M425 Optimere kopikvaliteten Følgende innstillinger for kopikvalitet er tilgjengelige: Autom. valg: Bruk denne innstillingen hvis det ikke er så viktig at kopien har

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Versjon 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internett-tjenester

Versjon 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internett-tjenester Versjon 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter er forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. Innholdet i dette dokumentet kan ikke gjengis

Detaljer

Skann til RightFax. Administratorhåndbok

Skann til RightFax. Administratorhåndbok Skann til RightFax Administratorhåndbok November 2016 www.lexmark.com Innhold 2 Innhold Oversikt... 3 Sjekkliste for distribusjonsklar tilstand...4 Konfigurere programmet... 5 Åpne programmets konfigurasjonsside...5

Detaljer

Bruke QuickRestore-CDen

Bruke QuickRestore-CDen Bruke QuickRestore-CDen Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette Notebook, legge til drivere eller lage sikkerhetskopier av filene på en separat partisjon på harddisken. Disse valgene er tilgjengelige

Detaljer

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Lære mer om kontrollpanelet Skriverens kontrollpanel har to knapper og to lamper. Lampene indikerer skriverens status. Knappene brukes til å fortsette eller avbryte den aktuelle utskriftsjobben.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7 BRUKERVEILEDNING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Brukerveiledning TAKK FOR AT DU HAR KJØPT DENNE KONTROLLEN. LES BRUKER- VEILEDNINGEN GRUNDIG FØR DU BRUKER INSTALLASJONEN.

Detaljer

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING Denne manualen er en hjelp til førstegangsbrukere av Schenkers Online Booking Service. Vår online booking service kan brukes til å bestille transport av eksportsendinger

Detaljer

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1 Informasjon Informasjon Det er flere publikasjoner tilgjengelig for å hjelpe deg med å forstå multifunksjonsmaskinen og funksjonene. Denne siden hjelper deg å finne publikasjoner og annen informasjon om

Detaljer

Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/ 5755/5765/5775/5790 Kopiere. Forberedelse. Skanne. Mer informasjon

Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/ 5755/5765/5775/5790 Kopiere. Forberedelse. Skanne. Mer informasjon ." Xerox WorkCentre /0// Kopiere. Legg dokumentene med forsiden opp i materen eller med forsiden. Trykk på Slett alt (C) for å slette eventuelle programmeringsvalg i 88 99. Trykk på Startvindu for tjenester,

Detaljer

Web Connect-guide. Versjon 0 NOR

Web Connect-guide. Versjon 0 NOR Web Connect-guide Versjon 0 NOR Gjeldende modeller Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: ADS-2500We og ADS-2600We. Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende merknadsstil gjennom hele denne

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK. Romtermostat EKRTWA

DRIFTSHÅNDBOK. Romtermostat EKRTWA DRIFTSHÅNDBOK 1 1 2 3 1 2 4 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 9 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 Den engelske teksten inneholder originalinstruksjonene. Andre språk er oversettelser av originalinstruksjonene.

Detaljer

FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE:

FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE: Side 1 av 19 Utskriftsveiledning Legge i 250 arks eller 550 arks skuffen FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE: Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan velte. La de andre

Detaljer

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft

Detaljer

Bruke kontrollpanelet

Bruke kontrollpanelet Dette kapitlet inneholder informasjon om kontrollpanelet, endring av skriverinnstillinger og menyene på kontrollpanelet. 1 Du kan endre de fleste skriverinnstillingene fra programvaren eller skriverdriveren.

Detaljer