Oppdatering fra forskningen på kobling mellom naturfare og vær

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppdatering fra forskningen på kobling mellom naturfare og vær"

Transkript

1 Oppdatering fra forskningen på kobling mellom naturfare og vær Martin Miles Uni Research, Bjerknessenteret og Institutt for geografi, UiB

2 Disposisjon I. Introduksjon: Naturskade og værhendelser II. Værdata for å koble naturskader og værhendelser III. Fremtidens klima: mer ekstremvær?

3 I. Introduksjon Relevante prosjekter ang. fremtidige klimaendringer i Norge og effekter (bl.a. naturskade) GeoExtreme o.a.: NOU-Klimatilpasning Klima i Norge 2100, KS Naturskade i kommunene (VF m.fl.) KS Klima.. (VF, BCCR, SINTEF).

4 I. Introduksjon GeoExtreme Forskningsprosjekt om klimaendring, ekstremvær og geohazards Prosjektet vurderte geohazardforholdene i Norge de neste 50 å r Deltakere: Bjerknessenteret for klimaforskning Meteorologisk institutt CICERO NGI og NGU

5 I. Introduksjon GeoExtreme Blant oppgavene Studere forholdet mellom skredhendelser og vær Hvilke klimaelementer utløser skred? Finn terskelverdier for klimaelementene regionale og årstidsmessige forskjeller? Klimaelementene (og meteorologisk formulering) måtte finnes for historiske skred måtte kunne brukes mot klimamodeller

6 I. Introduksjon GeoExtreme Skredtyper og meteorologiske koblinger Ulike typer skred og andre naturfare (f.eks. flom) har ulike koblinger til værforhold og værhendelser, for eksempel Sørpeskred er en blanding av vann og vannmettet snø og utløses etter kraftig nedbør (regnvær), etter snøfall, eller på våren ved kraftig snøsmelting. Nedbør er den meste sentral variabel

7 I. Introduksjon Klimaelementene av relevans for naturskade Nedbør, saerlig ekstremnedbør Snømengde og snøvarighet Vind, saerlig ekstremer (storm) Temperatur Nedbør: frontnedbør, konvektivnedbør og orografisk nedbør Skjer meste ofte i.f.m. midlere breddegraders sykloner: høst og vinter

8 I. Introduksjon GeoExtreme Ekstensiv analyse, med mange enheter ArealKlim må komme videre, men benytter lærdommer fra GeoExtreme o.a. - intensiv casestudier, med meteorologisk timeline - vurderer nyere analyser (framskrivinger og forskningsresultater) - vurderer nye værhendelsetyper, f.eks. regn på snø om vinteren

9 II. Værdata Nedbør Disse elementene spesiferes videre som meteorologiske parametre 3 t, 1 døgn, 3 døgn, 99-prosentil, osv. men middelverdi for en nedbørsdag gjenspeiler ekstremnedbør-intensitet (Benestad mf.l. 2012)

10 II. Værdata Nedbørdata Nedbørverdier fra gridded datasett Nedbørmålinger

11 II. Værdata Nedbørdata Nedbørverdier fra gridded datasett Nedbørmålinger Døgnverdier for de fleste målestasjoner Høyere oppløselighet mulig 1. Målestasjoner som gir ca. 20 min. verdier (få stasjoner, evt. langt fra casesteder) 2. Helautomatisk stasjoner (met.no) 3. Private vaerstasjoner

12 II. Værdata Nedbørdata Nedbørverdier fra gridded datasett Nedbørmålinger Døgnverdier for de fleste målestasjoner Høyere oppløselighet mulig 4. Radarmålinger 15 min. f.eks. Rissa, Stad og Bømlo (ikke direkt mm verdier, datalagring?)

13 II. Værdata Værradar

14 II. Værdata met.no meteorologisk målestasjon-nettverk E-klima database

15 II. Værdata met.no meteorologisk målestasjoner Jølster-område A

16 II. Værdata met.no meteorologisk målestasjoner Stryn-område A

17 II. Værdata met.no og NVE målestasjoner, samt interpolering over hele området Kilde: Senorge.no

18 II. Værdata Ekstremværet Loke met.no og NVE målestasjondata, samt interpolering over hele området

19 II. Værdata Ekstremværet Loke met.no og NVE målestasjondata, samt interpolering over hele området

20 II. Værdata Ekstremværet Loke met.no og NVE målestasjondata, samt interpolering over hele området

21 III. Fremtidas klima: mer nedbør og ekstremvær? Hva er forventede endringene for ekstremvær, nedbor og andre meteorologiske parametre med relevans for naturfare? Endringer hittil Endringer i fremtida

22 III. Fremtidas klima: mer nedbør og ekstremvær? Klimaendringer hittil Nedbør i Norge De som ligger langs kysten har endringer i middelnedbør og ekstrem nedbør som er knyttet til lavtrykkene størst om vinteren og høsten. Kart over nedbør-stasjoner i Norge med lange tidsserier

23 III. Fremtidas klima: mer nedbør og ekstremvær? Klimaendringer hittil Nedbør i Norge Årlige verdier middel- og ekstremnedbør. Det er høst og særlig vinter som bidrar til økningen altså knyttet til lavtrykk som har stiget.

24 III. Fremtidas klima: mer nedbør og ekstremvær? Nedbør i Norge Forandring i dager med ekstremnedbør

25 III. Fremtidas klima: mer nedbør og ekstremvær? Nedbør i Norge Host Vinter Endringer i høst og inter nedbør fra til år 2050

26 III. Fremtidas klima: mer nedbør og ekstremvær? Nedbør i Norge Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Eksempel på forskjeller Endringer i vinter nedbør fra til år 2050 avhengig av klimamodell

27 III. Fremtidas klima: mer nedbør og ekstremvær? Dynamisk nedskalering GCM (~100km) RCM (~10-25 km)

28 III. Fremtidas klima: mer nedbør og ekstremvær? Nedbør i Vest-Norge Økning i høst og vinter nedbør evt. inkl. ekstremer Er fortsatt usikker*, endå om nedskalaeringer blir bedre og bedre inkl. finere terreng *p.g.av usikkerheter i klima pådriv, globalmodeller og dynamiske endringer som respons, f.eks lavtrykksystemer intensitet og stormbaner er usikkert

29 III. Fremtidas klima: mer nedbør og ekstremvær? Nedbør i Vest-Norge Eksempler fra nyere observasjoner Skift i stormbaner de siste årene p.g.av varmere Nordatlanterhav (delvis naturlig) Tendens for svakere trykkgradient, større Rossby- bølger og mer persistens p.g.av oppvarming og mindre havisen i Arktis

30 III. Fremtidas klima: mer nedbør og ekstremvær?

31 III. Fremtidas klima: mer nedbør og ekstremvær?

32 III. Fremtidas klima: mer nedbør og ekstremvær? Nedbør i Vest-Norge Eksempler fra nyere observasjoner Tendens for svakere trykkgradient, størrre Rossbybølger og mer persistens p.g.av oppvarming og mindre havisen i Arktis Persistens som kan føre til mer ekstremer

33 III. Fremtidas klima: mer nedbør og ekstremvær? Usikkerheter i fremtidige endringer i klimaparametre Temperatur (relevans for bl.a. fryse/tine, snøvarighet, teleløsning, avrenning) relativt sikker Nedbor og saerlig ekstrem nedbør, middels sikker Vind (lavtrykkbaner, storm hyppighet og intensitet) usikker Usikkerheter, men noen felles trekk mot varmere og våtere Mer avrenning Nye typer klimafare?

34

35 III. Fremtidas klima: mer nedbør og ekstremvær? Avrenning i Norge Mer avrenning på Vestlandet (NVE) [senorge.no] Årlig Avrenning (%)

36 III. Klima og klimaendringer Klimaendringer fremtidige Hva er en klimamodell? En klimamodell er bygd opp av en rekke naturlover uttrykt som matematiske ligninger som blir løst på store datamaskiner. Naturlovene sier f. eks. hva som bestemmer vind, havstrømmer, nedbør, temperatur, m.m.

37 III. Klima og klimaendringer Klimaendringer fremtidige Produksjonskjeden for tilsigsscenariene Utslippsscenarier (IPCC) Globale klimamodeller (110 x 110 km 2, IPCC 2007) Nedskalering av globale klimamodeller, enten empirisk/statististisk eller dynamisk SCENARIO PROGNOSE

38 III. Klima og klimaendringer Klimamodellering: Kilder til usikkerhet 1. Uforutsigbar naturlig intern variabilitet (spesielt stor i våre områder, f.eks. AMO og dekadisk svingninger (NAO)) 2. Usikkerhet om endringer i extern klimapå driv: Naturlige pådriv: Solstråling, vulkanaktivitet Menneskeskapte utslipp av gasser og partikler 3. Usikkerhet knyttet til modellering og forståelse av fysiske sammenhenger: Mangelfull kunnskap om pådriv og prosesser Dårlig oppløsning i de globale modellene Differanser mellom modeller særlig for detajlert nedskaleringer (p.g.av prosesser, topografi)

39 III. Klima og klimaendringer Dynamisk nedskalering En værvarslingsmodell er satt opp for et avgrenset område (domene) som dekker en region : regional klimamodell (RCM). Randbetingelser fra GCM Beregner klimaet selv i hver gridcelle. Tidsoppløsning ned i 6 timer Romsoppløsning ned i ca km el. Finere Kan ikke modellere meget kortvarig intens nedbørshendelser

Klimaprojeksjoner frem til 2050

Klimaprojeksjoner frem til 2050 no. 4/2009 Klima Klimaprojeksjoner frem til 2050 Grunnlag for sårbarhetsanalyse i utvalgte kommuner Torill Engen-Skaugen, Eirik J. Førland, Hans Olav Hygen og Rasmus Benestad Empirisk-statistisk nedskalert

Detaljer

Mer variabelt vær om 50 år Mer viten om usikkerheter

Mer variabelt vær om 50 år Mer viten om usikkerheter Mer variabelt vær om år Mer viten om usikkerheter IPCC om globale klimaendringer Om klimaendringene hittil fastslår IPCC TAR blant annet: Konsentrasjonene av drivhusgasser i atmosfæren øker på grunn av

Detaljer

Vær, klima og klimaendringer

Vær, klima og klimaendringer Vær, klima og klimaendringer Forsker Jostein Mamen, met.no Byggesaksdagene, Storefjell, 11. april 2012 Disposisjon Drivhuseffekten Den storstilte sirkulasjonen Klimaendringer Naturlige Menneskeskapte Hvilke

Detaljer

Rapport 95/01. Sikring mot naturskader

Rapport 95/01. Sikring mot naturskader Rapport 95/01 Sikring mot naturskader ECON-rapport nr. 95/01, Prosjekt nr. 35300 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-765-491-7 JMS/HLI/IPE/pil, EBO, 17. desember 2001 Offentlig Sikring mot naturskader Utarbeidet

Detaljer

Hva vi vet Hva vi ikke vet Hvordan vi bedre prøver å forstå globale endringer i klima og miljø

Hva vi vet Hva vi ikke vet Hvordan vi bedre prøver å forstå globale endringer i klima og miljø Hva vi vet Hva vi ikke vet Hvordan vi bedre prøver å forstå globale endringer i klima og miljø CarboSchools-prosjekter; problemstillinger, utfordringer og metoder Hva vi vet Hva vi ikke vet Hvordan vi

Detaljer

Ekstremvær og varsling en stor utfordring

Ekstremvær og varsling en stor utfordring Ekstremvær og varsling en stor utfordring John Smits, Fagseminar: Varsling av naturfare, nå og i fremtiden. 21/4 2015 MET I vinden siden1866 Instituttet skal arbeide for at myndigheter, næringslivet, institusjoner

Detaljer

tekst stine frimann illustrasjoner tom andré håland Strek Aktuelt

tekst stine frimann illustrasjoner tom andré håland Strek Aktuelt tekst stine frimann illustrasjoner tom andré håland Strek Aktuelt Hvor Hva vet vi sikkert om klimakrisen? Hva vet vi ikke? Blir hetebølgene hetere? Flykter torsken fra våre farvann? Vitenskapsmagasinet

Detaljer

Sammenheng mellom CO 2 og temperatur.

Sammenheng mellom CO 2 og temperatur. Sammenheng mellom CO 2 og temperatur. Odd Vaage, forsker Jan-Erik Solheim, professor (emeritus) I kommentarer til innlegg om klimaet i forskning.no er det reist spørsmål om sammenhengen mellom CO 2 og

Detaljer

Carlo Aall - forskningsleder caa@vestforsk.no

Carlo Aall - forskningsleder caa@vestforsk.no Hva sier forskningen om klimatilpasning? Om klimasårbarhet og NORADAPT-prosjektet Innlegg under oppstartmøte Framtidens byer Nydalen 21-22. august 2008 Carlo Aall - forskningsleder caa@vestforsk.no Hva

Detaljer

Hvordan oppfatter vi været?

Hvordan oppfatter vi været? Hvordan oppfatter vi været? Mens meteorologiske data gir oss objektiv informasjon om enkeltstående værhendelser, er effektene for samfunnet fortsatt preget av hvordan vi subjektivt oppfatter vær og klima.

Detaljer

ALT HENGER SAMMEN MED ALT. Et arbeidshefte for skolen med informasjon, forslag til tiltak og oppgaver til undervisningen

ALT HENGER SAMMEN MED ALT. Et arbeidshefte for skolen med informasjon, forslag til tiltak og oppgaver til undervisningen ALT HENGER SAMMEN MED ALT Et arbeidshefte for skolen med informasjon, forslag til tiltak og oppgaver til undervisningen 2 Klimahefte: Alt henger sammen med alt 1: Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Globale og regionale følger av klimaendringer

Globale og regionale følger av klimaendringer FNI-rapport 12/2010 Globale og regionale følger av klimaendringer Konsekvenser for Norge Inga Fritzen Buan, Tor Håkon Inderberg og Svein Vigeland Rottem Globale og regionale følger av klimaendringer Konsekvenser

Detaljer

Hva kan vi lære av naturulykker i dag for å øke beredskapen mot klimaendringer i 2040?

Hva kan vi lære av naturulykker i dag for å øke beredskapen mot klimaendringer i 2040? Risiko 2040 Hva kan vi lære av naturulykker i dag for å øke beredskapen mot klimaendringer i 2040? Asbjørn Aaheim CICERO DSB, 27. 28. januar 2014 PgC/year Hva er et sannsynlig scenario mot 2040? 35 30

Detaljer

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Gammelt skal bli nytt De gamle kraftledningene. De aldrende mastene. De robuste stasjonene. Koblingene som har bundet landet sammen. De har tjent

Detaljer

Arktisk vær og Klima betydning for Maritim logistikk, infrastruktur og iskontroll

Arktisk vær og Klima betydning for Maritim logistikk, infrastruktur og iskontroll Arktisk vær og Klima betydning for Maritim logistikk, infrastruktur og iskontroll Helge Tangen, Regiondirektør Vervarslinga for Nord-Norge 17-18 juni 2014 Vær- og havvarsling i Arktis Hva kan vi? Hva er

Detaljer

Teorien om naturlige variasjoner har styrket sin stilling vesentlig

Teorien om naturlige variasjoner har styrket sin stilling vesentlig Teorien om naturlige variasjoner har styrket sin stilling vesentlig Ole Henrik Ellestad, Leder Klimarealistene Periodiske variasjoner. Det siste året har forskerne Ole Humlum, Jan-ErikSolheim og Kjell

Detaljer

Rapport. Paul Wassmann Universitetet i Tromsø Norges fiskerihøgskole 9037 Tromsø +47-776-44459 paul.wassmann@nfh.uit.no

Rapport. Paul Wassmann Universitetet i Tromsø Norges fiskerihøgskole 9037 Tromsø +47-776-44459 paul.wassmann@nfh.uit.no Rapport Avklaring om det finnes spesielle områder som peker seg ut som særlig viktige for den økologiske produktiviteten i havområdet som dekkes av forvaltningsplanen (Barentshavet Lofoten). Paul Wassmann

Detaljer

Svar på oppgaver fra samtlige kapitler

Svar på oppgaver fra samtlige kapitler Svar på oppgaver fra samtlige kapitler Svar på oppgaver fra kapittel 1 1) Troposfæren er den nederste delen av atmosfæren der temperaturen faller med høyden. Tropopausen er området over troposfæren der

Detaljer

Det høyspente distribusjonsnettet. Innsamling av geografiske og tekniske komponentdata

Det høyspente distribusjonsnettet. Innsamling av geografiske og tekniske komponentdata Det høyspente distribusjonsnettet Innsamling av geografiske og tekniske komponentdata 2 2014 R A P P O R T Bæremast do Det høyspente distribusjonsnettet Innsamling av geografiske og tekniske komponentdata

Detaljer

Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune

Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune 1. utgave (behandlet politisk feb. 2014) 1 INNHOLD 1. Om ROS-analysen s. 3 1.1. Formål med «Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune» s. 3 1.2. Kjennetegn helhetlig

Detaljer

Hvordan forbedre skoler?

Hvordan forbedre skoler? Hvordan forbedre skoler? av ulf blossing, anna hagen, torgeir nyen og åsa söderström Arbeidet med å forbedre skoler er ofte krevende prosesser som fordrer mye tid og engasjement. Likevel ender de ofte

Detaljer

Rådgivende Biologer AS

Rådgivende Biologer AS Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven før og etter bygging av Voss Fjellandsby FORFATTER: Geir Helge Johnsen OPPDRAGSGIVER: InterConsult Group (ICG) Voss

Detaljer

INorge, som i det øvrige Norden, har det siste tiåret vært

INorge, som i det øvrige Norden, har det siste tiåret vært Alkoholforskning och det förändrade läget STURLA NORDLUND Premissleverandør i en alkoholpolitisk turbulent tid INorge, som i det øvrige Norden, har det siste tiåret vært preget av store alkoholpolitiske

Detaljer

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning Kort om prosjektet Rapportnavn: Konseptvalgutredning for ny sentralnett løsning i Oslo og Akershus

Detaljer

Representative Concentration Pathways - utviklingsbaner

Representative Concentration Pathways - utviklingsbaner Publisert 27. september 2013 De nye utviklingsbanene, Representative Concentration Pathways (RCP), er den siste generasjonen av scenarioer som forsyner klimamodeller med data. Disse nye scenariene består

Detaljer

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som skal bidra til å begrense de menneskeskapte klimaendringene.

Detaljer

Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom Sauda og Samnanger. Sentralnett Vestlandet

Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom Sauda og Samnanger. Sentralnett Vestlandet Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom og Sentralnett Vestlandet Nettforsterkning mellom og Bakgrunn og geografisk avgrensning Utredningen skal vurdere mulige tiltak for å løse utfordringene

Detaljer

Hvordan klimautfordringene påvirker behovet for investeringer i infrastruktur

Hvordan klimautfordringene påvirker behovet for investeringer i infrastruktur Hvordan klimautfordringene påvirker behovet for investeringer i infrastruktur Innlegg på lunchseminaret Sparer vi oss til samferdselskrise arrangert av KS Thon Hotel Vika atrium, Oslo 1. juni Carlo Aall

Detaljer

Usikkerhet rundt de kjemiske analysene. Anders Bjørgesæter UiO

Usikkerhet rundt de kjemiske analysene. Anders Bjørgesæter UiO Usikkerhet rundt de kjemiske analysene Anders Bjørgesæter UiO SAMMENDRAG Foreliggende rapport er utarbeidet på oppdrag av SFT og representerer en statistisk vurdering av usikkerheten til kjemiske analyser

Detaljer