Seleksjon: Journaldato: , Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: , Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: Søknad - Produksjon av rips og solbær i nordlig klima (RIBESNORD) NFR-prosjekt Produksjon av rips og solbær i et nordlig klima - RIBESNORD U 2012/ / HOL/HOLIMA Mottaker Regionalt forskningsfond Nord - RFFNORD Inger Martinussen HOL/HOLIMA Løyving til vilttiltak - disponering av midlar frå statsbudsjettet, Kap post 71 Fureneset. Prosjekt Kostar hjorten meir enn han smakar? Prosjekt nr I 2008/ / FUR/FURSOP FUR/FURSOP Sogn og Fjordane fylkeskommune Forespørsel om agronomisk vurdering i forbindelse med søknad om off-label bruk i diverse løkkulturer - Goltix - metamitron Goltix - metamitron ( U = ugrasmiddel ) I 2006/ / PLH/PLHJNE BU 3 PLH/PLHJNE Mattilsynet Skisse om "Verknad av drenering på jordfysisk tilstand, arealroduktivitet, lystgassutslepp og økonomi i grovfôrdyrking på Vestlandet" Prosjekt "Drenerings- og jordfysisk tilstand, innverknad på arealproduktivitet" 1

2 U 2012/ / FUR/FURSOP 321E Mottaker Norges forskningsråd Samson Øpstad Løyving til vilttiltak Merke- og utviklingsprosjekt hjort Hordaland og Sogn Hjortmerk 2 Hordaland - Macnr Merke- og utviklingsprosjekt hjort Hordaland og Sogn Hjortmerk 2 Hordaland - Macnr I 2008/ / TIN/TINEME TIN/TINEME Sogn og fjordane fylkeskommune Kontrakt Søknad om VRI-midler - Nordlandshest/Lyngshest og hesteturisme i Nordland2012 I 2012/ / TJO/TJOHSU ***** TJO/TJOHSU Nordlandsforskning E- post - Sluttrapportering godkjent - Gårdsbaserte biogassanlegg i Midt-Norge - forprosjekt for kartlegging av kunnskapsbehov Macnr / Biogasskunnskap -Tingvoll Instinr.: Gårdsbaserte biogassanlegg i Midt-Norge - forprosjekt for kartlegging av kunnskapsbehov Macnr / Biogasskunnskap -Tingvoll Instinr.: I 2010/ / TIN/TINALO TIN/TINALO Regionalt forskningsfond Midt- Norge Midterm report NFR. Prosjektnr /I10 CORE ORGANIC Potential improvement of the salutary effect of organic dairy milk by forage species and by supplementation - Macnr NFR. Prosjektnr /I10 CORE ORGANIC Potential improvement of the salutary effect of organic dairy milk by forage species and by supplementation - Macnr

3 U 2008/ / TIN/TINHST Mottaker CORE Organic Håvard Steinshamn E- post - søknad om dekke av honorar og reiseutgifter - SKOLEHAGE Tingvoll / Møre og Romsdal fylke - prosjektnummer / 20164, Macnr SKOLEHAGE Tingvoll / Møre og Romsdal fylke - prosjektnummer / 20164, Macnr U 2009/ / TIN/TINKMC Mottaker Fylkesmannen i Møre og Romsdal, landbruksavdelinga Kirsty McKinnon E- post rapport vedrørende mottak av vilttilskudd Merke- og utviklingsprosjektet hjort Nordmøre og Sør-Trøndelag - Hjortmerk - Macnr Merke- og utviklingsprosjektet hjort Nordmøre og Sør-Trøndelag - Hjortmerk - Macnr U 2008/ / TIN/TINEME Mottaker Sør- Trøndelag fylkeskommune Erling Meisingset TIN/TINEME Om kommentar til rapporten Klimavennlig mat i sykehjem prosjektnr.: Klimavennlig mat i sykehjem prosjektnr.: U 2012/ / TIN/TINLNY Mottaker Yara Norge AS Lena Lie Nymoen 3

4 Svanhovd. Ansatt nr Ingrid Helle Danielsen I 2008/ / SVA/SVAJRY P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 SVA/SVASBH UO Svanhovd. Ansatt nr Ingrid Helle Danielsen U 2008/ / SVA/SVAJRY P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 Mottaker UO Judith Ryeng SVA/SVAJRY Svanhovd. Ansatt nr Ingrid Helle Danielsen I 2008/ / SVA/SVAJRY P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 SVA/SVASBH UO Personalmappe - Kurt-Ivar Wikan, Svanhovd I 2012/ / SVA/SVATAB P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 SVA/SVATAB Kurt-Ivar Wikan Tilsagn om tilskudd RUP-midler til forprosjektet Biotanken - kap.551 post 60 4

5 Nettverket Biotanken - Bioforsk Øst Landvik - Aust-Agder fylkeskommune - FMLA Aust-Agder - Vest_Agder - prosjekt I 2012/ / LAN/LANSLS LAN/LANSLS Vest-Agder Fylkeskommune, Næring og Energi Rapport viltfondsmidler Merke- og utviklingsprosjektet hjort Nordmøre og Sør-Trøndelag - Hjortmerk - Macnr Merke- og utviklingsprosjektet hjort Nordmøre og Sør-Trøndelag - Hjortmerk - Macnr U 2008/ / TIN/TINEME Mottaker Møre og Romsdal Fylkeskommune Erling Meisingset Underretning til klager - henleggelse av forhold Tyveri av kredittkort - bensinkort Shell - Toyota FS anmeldelse - politi I 2012/ / APE/APEPLU 059 APE/APEPLU Romerike Politidistrikt Vedtak om samtykke på vilkår og gebyr - behandling av søknad om samtykke etter Arb.miljøloven - Ny ventilasjon i kontorer Tekniske anlegg - ventilasjonsanlegg - ventilasjon kontor - inneklima I 2012/ / LAN/LANEST 031 LAN/LANEST Arbeidstilsynet 5

6 Personalmappe Midthjell, Bente - LOA U 2010/ / LOA/LOATGR P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 Mottaker Midthjell. Bente Grete Lindseth LOA/LOAGLI Forespørsel om agronomisk vurdering i forbindelse med søknad om off-label - dypping av setteløk mot løkflue - kepaløk - Conserve - spinosad Conserve - Løkvekster ( vårløk oa ) - spinosad ( Sk = skadedyrmiddel ) I 2008/ / PLH/PLHAFO 423 PLH/PLHAFO Mattilsynet Skisse for KPN-prosjekt "Opptak av beisemidler som neonikotinoider i raps/ryps koblet til populasjonsreduksjon av bier" Kompetanseprosjekter for næringslivet (KPN) - midler fra MatFondet. Prosjekt "Opptak av beisemidlelr som neonikotinoider i raps / ryps koblet til populasjonsreduksjon av bier" U 2012/ / SAR/SARTEG ***** Mottaker forskningsradet.no Trine Eggen SAR/SARTEG Bekrefter mottagelse av skissen Kompetanseprosjekter for næringslivet (KPN) - midler fra MatFondet. Prosjekt "Opptak av beisemidlelr som neonikotinoider i raps / ryps koblet til populasjonsreduksjon av bier" I 2012/ / SAR/SARTEG ***** SAR/SARTEG 6

7 Statens landbruksforvaltning Oppdatert og endelig dokument vedrørende vurdering av fagsenterordningen m/vedlegg Evaluering av landbruksinstituttene. Instituttgjennomgang. Høring. Oppnevning av arbeidsgrupper. Intensjonsavtale økt faglig og administrativt samarbeid VI, Norsk institutt for skog og landskap, NILF og Norsk senter for bygdeforskning U 2010/ / LOA/LOAHML 300 Mottaker Landbruks- og matdepartementet Terje Granli LOA/LOATGR Informasjon til utsendelse - Digital kopiering og utskriving på vegne av DSS og Kopinor DSS - Kopieringsavtalen med Kopinor - Kopieringsundersøkelse i statsadministrasjonen, Stortinget og domstolene I 2012/ / JOR/JOROVE TE JOR/JORABO Ipsos MMI Informasjon - Undersøkelse angående kopiering og utskriving av opphavsrettslig beskyttet materiale fra bl.a. internett DSS - Kopieringsavtalen med Kopinor - Kopieringsundersøkelse i statsadministrasjonen, Stortinget og domstolene U 2012/ / JOR/JOROVE 000 Mottaker Ansatte ved Jord og Miljø Ås Anne-Berit Olsberg 7

8 JOR/JORABO Svar - Kontaktperson ved undersøkelse om kopiering og utskriving DSS - Kopieringsavtalen med Kopinor - Kopieringsundersøkelse i statsadministrasjonen, Stortinget og domstolene U 2012/ / JOR/JOROVE 000 Mottaker Departementenes Servicesenter Anne-Berit Olsberg JOR/JORABO Avtale om utlevering av data fra Animalia - NFR /O99 - Reduced ticks and tick-borne diseases in sheep by integrated management - Flått og beitedyr i kulturlandskapet - TICKLESS - Macnr / Instinr.: 20159/ NFRnr.: /O99 NFR /O99 - Reduced ticks and tick-borne diseases in sheep by integrated management - Flått og beitedyr i kulturlandskapet - TICKLESS - Macnr / Instinr.: 20159/ NFRnr.: /O99 U 2010/ / TIN/TINAWI Mottaker Animalia Sauekontrollen Lise Grøva Personalmappe Gjefsen, Torger - Særheim / Kvithamar U 2008/ / KVI/KVIERE P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 Mottaker Gjfsen, Torger Grete Lindseth 8

9 Kontrakt - Biologisk utprøving av plantevernmidler sesongen 2012 Biologisk utprøving av plantevernmidler - Handlingsplanmidler oa - Mattilsynet - Avtaler I 2006/ / PLH/PLHKST BU 24 PLH/PLHKST Mattilsynet Sluttutbetaling - Gårdsgass Midt-Norge - Gårdsbaserte biogassanlegg i Midt-Norge - nettverk og kunnskapsbygging. Macnr Gårdsgass Midt-Norge - Gårdsbaserte biogassanlegg i Midt-Norge - nettverk og kunnskapsbygging. Macnr I 2010/ / TIN/TINALO TIN/TINALO Statens landbruksforvaltning E-postkorrespondanse i forbindelse med bestilling av 200 stk nett med logotrykk på ene siden Rammeavtale for innkjøp av gaver og profilartikler - Mercell - IDE House of Brands AS U 2010/ / LOA/LOAELU Mottaker Ide of House v/hammermo, Siri S. Morten Günther LOA/LOAMGU Ber om ytterligere besvarelse i forbindelse med undersøkelse om økonomi i statlige eierinteresser, jf Bioforsks svar av Ny svarfrist Spørreundersøkelse fra Riksrevisjonen - Styrenes kompetanse, kapasitet og honorar i selskaper med statlige eierinteresser - Statens eieroppfølging av økonomien i selskaper med statlige eierinteresser I 2012/ / LOA/LOATGR ***** LOA/LOATGR Riksrevisjonen 9

10 Undertegnet kontrakt - Biologisk utprøving av plantevernmidler sesongen 2012 Biologisk utprøving av plantevernmidler - Handlingsplanmidler oa - Mattilsynet - Avtaler U 2006/ / PLH/PLHKST Mottaker Mattilsynet Kirsten Semb Tørresen PLH/PLHKST Leigekontrakt for etikettskrivar for pakkepost Kontormaskiner - Fureneset I 2012/ / FUR/FURSOP 052 FUR/FURSOP Kontorteknikk AS E-post - ad styreleders besvarelse av notat til LMD Nytt økonomisystem i Bioforsk - ERP-system -sigillering - Riksrevisjonen - Instidata AS. Se også Revisjon av regnskap 2011 saksnr 12/251 U 2010/ / LOA/LOATGR Mottaker Iversen, Bjørn Harald Lossius Analyseresultat frå grunnvatn Kontorbygning - Fureneset I 2012/ / FUR/FURHMU 035 FUR/FURHMU SunnLab as 10

11 E-post - Tilsagn om tilskudd - strategiplan/handlingsplan for økt bærdyrking i Nord-Norge Strategi bær - Holt I 2012/ / HOL/HOLIMA HOL/HOLIMA Fylkesmannen i FInnmark Etterreg. Søknad om BU-tilskudd til strategiplan/handlingsplan for økt bærdykring i Nord-Norge Strategi bær - Holt U 2012/ / HOL/HOLIMA Mottaker Fylkesmannen i Troms, Landbruksavdelingen Inger Martinussen HOL/HOLIMA Agronomisk vurdering i forbindelse med søknad om off-label i vårløk mot soppsjukdommer - Ridomil Gold MZ Pepite - metalaksyk-m + mankozeb - anbefaler godkjenning men med begrenset behandling Ridomil Gold MZ Pepite - dispensasjoner - off-label o l (metalaksyl-m + mankozeb ) (SYK = Soppmiddel ) U 2008/ / PLH/PLHAHE 423 Mottaker Mattilsynet Ragnhild Nærstad PLH/PLHRNA Etterreg. - e-postmelding med Intensjonserklæring om brukermedvirkning i prosjektet 'Økt hagebærproduksjon i Nord-Norge' Strategi bær - Holt I 2012/ / HOL/HOLIMA HOL/HOLIMA Nordnorsk Landbruksråd 11

12 Informasjon om at Egencia har kjøpt Via Travel og selskapet heter Via Egencia Rammeavtale om reisebyråtjenester med Via Travel Norge AS I 2010/ / LOA/LOATGR TE LOA/LOARHE Via Egencia Norge Avslag på søknad om tilskudd til prosjektet 'Effect of climate change on properties of arctic special plant' Kolarctic -urter I 2011/ / HOL/HOLIMA ***** BU 2 HOL/HOLIMA Troms fylkeskommune Basis Byggservice AS, dets konkursbo - Entreprenørgaranti nr Holt - renovering av barnehagen - byggeledelse. Mercell I 2009/ / HOL/HOLRJO BU 13 HOL/HOLRJO Simonsen Advokatfirma DA E-post - KPN-skisse til FFL/JA - aquaponics Bioforsk 2012 Økt bærekraftig matproduksjon i Norge - Optimal utnyttelse av ressursene i landbruket kombinert med akvatiske produksjon U 2012/ / HOL/HOLLHA Mottaker Norges forskningsråd Lise Haug HOL/HOLLHA 12

13 Signert sjekkliste HMS forskningslab - Gjennomgått rutiner og instruks for laboratoriearbeid Personalmappe - Brod Eva - Seksjon Bioressurser I 2012/ / JOR/JOROVE TE JOR/JORRAA Eva Brod Personalmappe - Hagen, Snorre B. - Svanhovd Ansatt nr U 2009/ / JOR/JORCBR P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 Mottaker Snorre Hagen Christopher Brodersen JOR/JORCBR Nasjonale oppgaver ved Bioforsk - Forslag til disponering av midlene i 2012 MD. Tildeling midler nasjonale oppgaver for 2012 U 2011/ / LOA/LOATGR ***** Mottaker Miljøverndepartementet Øistein Vethe JOR/JOROVE Oversender signert kontrakt - Bakgrunnsavrenning - Reference conditions for phosphorous runoff from forested areas with arable soil properties NFR /O99 - Bakgrunnsavrenning - Reference condition for phosphorus runoff from forested areas with arable soil properties. Implication for the implementation of the EU Water Framework Directive. Prosjektnr 8284 U 2010/ / JOR/JORMBE Mottaker Norges forskningsråd Håkon Borch JOR/JORHBO 13

14 Personalmappe - Koesling, Matthias - Tingvoll I 2010/ / TIN/TINKSO P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 TIN/TINKSO Owe Halvorsen & CO Kvittering for bestilling på pakkeabonnement Kontormaskiner - Fureneset I 2012/ / FUR/FURSOP 052 FUR/FURSOP EDIPost.no Avtale om utlevering av data fra Animalia underskrevet - NFR /O99 - Reduced ticks and tick-borne diseases in sheep by integrated management - Flått og beitedyr i kulturlandskapet - TICKLESS - Macnr / Instinr.: 20159/ NFRnr.: /O99 NFR /O99 - Reduced ticks and tick-borne diseases in sheep by integrated management - Flått og beitedyr i kulturlandskapet - TICKLESS - Macnr / Instinr.: 20159/ NFRnr.: /O99 I 2010/ / TIN/TINAWI TIN/TINAWI Animalia Sauekontrollen Avtale om utlevering av data fra Animalia - Organic vs. conventional lamb growth - Orgcon instinr.: Organic vs. conventional lamb growth - Orgcon instinr.: U 2012/ / TIN/TINAKS Mottaker Animalia Sauekontrollen Alemayehu Kidane Sagaye 14

15 Avtale om utlevering av data fra Animalia underskrevet - Organic vs. conventional lamb growth - Orgcon instinr.: Organic vs. conventional lamb growth - Orgcon instinr.: I 2012/ / TIN/TINAKS TIN/TINAKS Animalia Sauekontrollen E-post - bekreftelse på mottatt skisse Økt bærekraftig matproduksjon i Norge - Optimal utnyttelse av ressursene i landbruket kombinert med akvatiske produksjon I 2012/ / HOL/HOLLHA HOL/HOLLHA Statens landbruksforvaltning Agronomisk vurdering i forbindelse med søknad om off-label i søtkirsebær mot sommerfugllarver på friland, tunnel og under plasttak - Steward - indoksakarb - støtter en godkjenning Steward - agronomisk uttalelse, bruksutvidelse - indoksakarb - ( Sk = skadedyrmiddel ) U 2008/ / PLH/PLHASU 423 Mottaker Mattilsynet Anette Sundbye Pristilbud brosjyrer - Hagebruk Instinr.: Hagebruk Instinr.: I 2012/ / TIN/TINKMC TIN/TINKMC Amfi Kreativ AS 15

16 Agronomisk vurdering i forbindelse med søknad om off-label i søtkirsebær mot spinnmidd, bladmidd og frukttremidd på friland, tunnel og under plasttak - Envidor 240 SC - spirodiklofen - støtter en godkjenning Envidor 240 SC - agronomisk vurdering o l - spirodiklofen ( SK = skadedyrmiddel ) U 2009/ / PLH/PLHASU 423 Mottaker Mattilsynet Anette Sundbye Pristilbud brosjyrer - Demonstrasjonshage Instinr.: Demonstrasjonshage Instinr.: I 2012/ / TIN/TINSPE TIN/TINSPE Amfi Kreativ AS Underskrevet kontrakt - NoFence som framtidig gjerdesystem for beitedyr -Utvikling av metodar for å vurdere stress hos sau og geit ved bruk av NoFence (Forprosjekt -RFFMIDT) NoFence som framtidig gjerdesystem for beitedyr -Utvikling av metodar for å vurdere stress hos sau og geit ved bruk av NoFence (Forprosjekt -RFFMIDT) U 2011/ / TIN/TINAWI Mottaker Regionalt forskningsfond Midt- Norge Britt Henriksen TIN/TINBHE Endring av leiebeløp Ricoh multifunksjonsmaskin - Kontorteknisk utstyr (kjøp, serviceavtaler, garantier) - Tingvoll Kontorteknisk utstyr (kjøp, serviceavtaler, garantier) - Tingvoll I 2012/ / TIN/TINKSO 052 TIN/TINKSO DNB 16

17 Sendt 2 signerte kontrakter - Phytophthora i forvaltningsplan Larvik Bøkeskog Prosjekt - Phytophthora trugar norsk bøk - Fagus sylvatica - Bøkeskog - Genressurssenteret - Kommuner Inst U 2012/ / PLH/PLHVTA Mottaker Pål Otto Hansen Venche Talgø PLH/PLHVTA Utkast til EPPO høring Bursaphelenchus xylophilus - Furuvednematode EPPO høringer Standard - PM 9 I 2010/ / PLH/PLHASL 008 PLH/PLHCMA Mattilsynet Undertegnet endringer til kontrakt på prosjekt Studier av PCN Globodera spp. i nordlige områder NFR. Prosjekt Studier av (PCN) Globodera spp. i nordlige områder. - Studies on the biology of potato cyst nematodes (Globodera spp.) under Nordic conditions for improving management and regulation in Norway - KMB U 2009/ / PLH/PLHRHO Mottaker Norges forskningsråd Ricardo Holgado PLH/PLHRHO Personalmappe Sturitis, Roberts - Tjøtta I 2010/ / TJO/TJOHSU P Off. loven 13 jf fvl ledd TE TJO/TJOHSU Roberts Sturitis 17

18 Personalmappe - Holtsmark, Ingrid - Plantehelse Kryss ref. 2002/166 og 2002/29 U 2009/ / PLH/PLHAHE 221 Mottaker Ingrid Holtsmark Arne Hermansen Stilling som stipendiat gjødselvarer - Jord og Miljø U 2012/ / JOR/JORRSO Mottaker Eva Brod Øistein Vethe JOR/JOROVE Personalmappe. Opprinnelig studentutveksling. PhD student at Faculty of Agriculture. Univeristy of Cairo Egypt. Yehia Sayed El-Temsah I 2010/ / JOR/JOROVE P Off. loven 13 jf fvl ledd TE JOR/JOROVE Yehia Sayed Ismael El-Temsah Personalmappe Sveistrup, Tore - Jord og miljø I 2008/ / JOR/JOROVE P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 JOR/JOROVE Tore Sveistrup 18

19 Program og deltakerliste sendt som e-post til de påmeldte på GEP kurset GEP - kurs U 2007/ / PLH/PLHKST 354 Mottaker Malin Teigen med flere Kirsten Semb Tørresen Personalmappe Boye, Grete S. - Landvik U 2012/ / LAN/LANEST 221 Mottaker Bøye, Grete Synnøve Grete Lindseth Kvittering for innsendt informasjon - bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i staten SSB. (Difi). Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i staten. Rapport 2006, 2007, 2008, 2009, 2011 U 2006/ / LOA/LOARVP 006 Mottaker Statistisk Sentralbyrå Per Gården Tilsagn om tilskudd - Prosjekt Havresorter i Midt-Norge USIKRE. Macnr Prosjekt Havresorter i Midt-Norge USIKRE. Macnr I 2008/ / KVI/KVIABE 153 KVI/KVIABE Nord-Trøndelag Fylkeskommune 19

20 EFSA - CFP/EFSA/GMO/2012/01 - Data collection and methodology support in the risk assessment of GM animals EFSA - Artikkel 36 liste - IEP Report - Article 36 - Norsk EFSA fokuspunkt - kartlegging av nettverksdeltagerenes interesseområder - ny ekspertdatabase I 2008/ / PLH/PLHAHE 333 PLH/PLHAHE EFSA Samarbeidsavtale - Utvikling av nytt konsept for utstillingen Agrisjå - Instinr Utvikling av nytt konsept for utstillingen Agrisjå - Instinr U 2011/ / KVI/KVIALK ***** Mottaker Trøndersk Landbruk Aud Lise Kulseth Avslag på søknad om BU - midler Utvikling av nytt konsept for utstillingen Agrisjå - Instinr Utvikling av nytt konsept for utstillingen Agrisjå - Instinr I 2011/ / KVI/KVIALK ***** KVI/KVIALK Fylkesmannen i Møre og Romsdal EFSA - GP/EFSA/DCM/ Electronic Transmission of Chemical Occurrence Data EFSA - Artikkel 36 liste - IEP Report - Article 36 - Norsk EFSA fokuspunkt - kartlegging av nettverksdeltagerenes interesseområder - ny ekspertdatabase I 2008/ / PLH/PLHAHE 333 PLH/PLHAHE European Food Safety Authority 20

21 Tilsagn om BU midler - Utvikling av nytt konsept for utstillingen Agrisjå - Instinr Utvikling av nytt konsept for utstillingen Agrisjå - Instinr I 2011/ / KVI/KVIALK ***** KVI/KVIALK Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Personalmappe Glosli Anita Budzynska - Plantehelse U 2009/ / PLH/PLHAHE 221 Mottaker Anita Glosli Børge Holen PLH/LABBHO E post ang budsjett og svar på denne - EU Berry FP7 - "The sustainable improvement of European berry production..." P.nr: EU Berry FP7 - "The sustainable improvement of European berry production..." P.nr: U 2011/ / KVI/KVIALK 651 Mottaker Graminor Aud Lise Kulseth KVI/KVIALK E post med signert avtale - Förkvalitet i grovfôrbaserte husdyrproduksjon. Macnr Förkvalitet i grovfôrbaserte husdyrproduksjon. Macnr I 2008/ / KVI/KVIAKB 620 KVI/KVIAKB Hyper AS 21

22 Tilsagn om BU-tilskudd til utarbeiding av strategiplan/handlingsplan for økt bærdyrking i Nord-Norge Strategi bær - Holt I 2012/ / HOL/HOLIMA HOL/HOLIMA Fylkesmannen i Troms Vedrørende oppdatering av Plantevernleksikonet Autorisasjonsordningen - revidering Plantevernleksikonet U 2010/ / PLH/PLHKMU Mottaker Mattilsynet Arne Hermansen PLH/PLHAHE E-post - prosjektdeltakelse NFR-prosjekt Produksjon av rips og solbær i et nordlig klima - RIBESNORD I 2012/ / HOL/HOLIMA TE HOL/HOLIMA Steve Saltermark Agronomisk vurdering i forbindelse med søknad om off-label bruk i diverse løkkulturer - Goltix - metamitron - anbefaler godkjenning Goltix - metamitron ( U = ugrasmiddel ) U 2006/ / PLH/PLHJNE 423 Mottaker Mattilsynet Jan Netland PLH/PLHJNE 22

23 Institusjonsforankret strategisk prosjekt RFFNORD NFR-prosjekt Produksjon av rips og solbær i et nordlig klima - RIBESNORD I 2012/ / HOL/HOLIMA TE HOL/HOLIMA Skog og landskap Søknad om skjenkebevilling (ambulerende/enkelt anledning) - bygdefest Skjenke-/serverings- og overnattingsbevilling. U 2006/ / SVA/SVAKJW 005 Mottaker Sør-Varanger kommune Kjersti Johanne Wikan SVA/SVAKJW E-poster vedrørende styrets svar til LMD vedrørende Riksrevisjonen Nytt økonomisystem i Bioforsk - ERP-system -sigillering - Riksrevisjonen - Instidata AS. Se også Revisjon av regnskap 2011 saksnr 12/251 I 2010/ / LOA/LOATGR LOA/LOAHML Iversen, Bjørn Svar på forespørsler i mottatte e-poster vedrørende regnskap 2011 og Riksrevisjonen Nytt økonomisystem i Bioforsk - ERP-system -sigillering - Riksrevisjonen - Instidata AS. Se også Revisjon av regnskap 2011 saksnr 12/251 I 2010/ / LOA/LOATGR LOA/LOAHML Landbruks- og matdepartementet 23

24 E-post - RIBESNORD - Bekreftelse på deltakelse NFR-prosjekt Produksjon av rips og solbær i et nordlig klima - RIBESNORD I 2012/ / HOL/HOLIMA TE HOL/HOLIMA Frode Vik Prosjektdeltakelse RIBESNORD NFR-prosjekt Produksjon av rips og solbær i et nordlig klima - RIBESNORD I 2012/ / HOL/HOLIMA TE HOL/HOLIMA The James Hutton Institute Grant application for project 'Finding the regional strengths to create business ooportunities for Arctic agriculture based on special plants' Kolarctic -urter U 2011/ / HOL/HOLIMA ***** Mottaker Pl 8056Kolarctic ENPI CBC Programme c/o Regional Council of Lapland Inger Martinussen Mottatt signert avtale om lisens og drift av WebGis eiendom Holm-Nykirke Avtale om lisens og drift for WebGIS eiendom Holm-Nykirke. Nerdrums Opmaaling AS I 2010/ / JOR/JORSTU JOR/JORSTU Nerdrums Opmaaling AS 24

25 Tilbakemelding med status - Fritidsboliger R2 Synnfjell Øst Fritidsboliger R2 Synnfjell Øst - Nordre Land kommune U 2012/ / JOR/JORTMA Mottaker Maskinentreprenørenes Forbund Trond Mæhlum Etterreg. Søknad Bioactive plant secondary metabolites (Personal visiting researcher grant - IS-MOBIL) Søknad om IS-MOBIL stipend - Kajetan Trost, Holt U 2012/ / HOL/HOLIMA Mottaker Norges forskningsråd Inger Martinussen Etterreg. - Avslag på prosjektsøknad til Yggdrasil mobility programme Søknad om IS-MOBIL stipend - Kajetan Trost, Holt I 2012/ / HOL/HOLIMA BU 2 HOL/HOLIMA Norges forskningsråd Framleie av kontorlokaler i Statens Hus Bergen - Aksept - Venter faktura Statskog - Framleie av kontorlokaler i Statens Hus Bergen - Leieperiode til og med U 2012/ / JOR/JORCBR Mottaker Statskog Christopher Brodersen 25

26 Bekrefter mottatt aksept Statskog - Framleie av kontorlokaler i Statens Hus Bergen - Leieperiode til og med I 2012/ / JOR/JORCBR TE JOR/JORCBR Statskog E-post - Kvittering for mottatt søknad NFR-prosjekt Produksjon av rips og solbær i et nordlig klima - RIBESNORD I 2012/ / HOL/HOLIMA HOL/HOLIMA Norges forskningsråd Personalmappe Midthjell, Bente - LOA I 2010/ / LOA/LOATGR P Off. loven 13 jf fvl ledd TE LOA/LOAGLI Midthjell, Bente SMS sendt i forbindelse med manglende innbetaling av husleie, ref. brev av Leiekontrakt Engeseth, Alta U 2011/ / HOL/HOLRJO Mottaker Wahl, Tone Rolf Johansen HOL/HOLRJO 26

27 27

Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03.

Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03.2012 Personaldokument Personalmappe - Døving, Aksel Kjetil

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 28.06.2015 Journalenhet: I, 14/00030-72 Erasmus bilateral agreement Aachen Erasmus + Program RWTH Aachen niversity Studieavdelingen /Tonje C. Nore Dok. dato: 26.06.2014 Arkivdel: Sakarkiv 348

Detaljer

Research and Development of Organic Agriculture in Norway

Research and Development of Organic Agriculture in Norway INFORMATION IN ENGLISH: Research and Development of Organic Agriculture in Norway NORSØK Kristiansund Bergen Trondheim Oslo In Norway only 3.4 % of the land can be used for agriculture. The remaining land

Detaljer

Bioforsk-konferansen 2014

Bioforsk-konferansen 2014 Invitasjon til Bioforsk-konferansen 2014 Hotell Scandic Hamar 5. 6. februar Velkommen til Bioforsk-konferansen 2014 Det er en glede å ønske deg velkommen til Bioforsk-konferansen 2014. Med denne konferansen

Detaljer

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013 nnvilgelse av forlenget tid og bruk av C eksamen MB tudentmappe - 213/1515-2 12472/213 6.9.213 28.8.213 tleie Norderås - Tilleggsavtale - Leie av 2 rom i 1. etg. lab.bygning - Ellen Eikenes tleie - Norderås

Detaljer

FORSIDEBILDE: ANNE AASDALEN

FORSIDEBILDE: ANNE AASDALEN FORSIDEBILDE: ANNE AASDALEN 1 Leders beretning Overordnet vurdering av samlede resultater for året Regnskapet for 2014 viser et overskudd på 97 937 kroner, mens regnskapet for 2013 hadde et underskudd

Detaljer

Eiendomsoverbyggende samarbeid for skogeiere i kystskogbruket utfordrende, men med stort potensiale

Eiendomsoverbyggende samarbeid for skogeiere i kystskogbruket utfordrende, men med stort potensiale Gro Follo Eiendomsoverbyggende samarbeid for skogeiere i kystskogbruket - utfordrende, men med stort potensiale Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret Dragvoll N-7491 Trondheim Tlf: 73 59

Detaljer

Årsberetning 2011 Regnskap Styrets beretning. vi gir trygghet og overskudd

Årsberetning 2011 Regnskap Styrets beretning. vi gir trygghet og overskudd Årsberetning 2011 Regnskap Styrets beretning vi gir trygghet og overskudd Innhold 1 Sammendrag... 5 2 Styret... 7 3 Felles plan for HMS-arbeidet i norsk landbruk 2007 2012... 9 4 Organisasjonen... 9 4.1

Detaljer

Årsmelding 2009 Norsk Gartnerforbund

Årsmelding 2009 Norsk Gartnerforbund Årsmelding 2009 Norsk Gartnerforbund Velkommen til Bergen og 100-års jubileum! 2009 var et år med store forandringer. Det var et år med mange og spennende oppgaver for hovedstyret og sekretariatet. Den

Detaljer

Økologisk frukt og bær i Norge

Økologisk frukt og bær i Norge NOTAT 2012 15 Økologisk frukt og bær i Norge Hvor mye produseres og hvordan omsettes det? ANNA BIRGITTE MILFORD NILF utgir en rekke publikasjoner Årlig utkommer: «Driftsgranskingar i jord- og skogbruk»

Detaljer

Forslag til masteroppgaver i landbruksentomologi 2015

Forslag til masteroppgaver i landbruksentomologi 2015 Forslag til masteroppgaver i landbruksentomologi 2015 Formell veileder for masteroppgavene vil være Richard Meadow (entomologi), Nina Svae Johansen (entomologi) eller Christer Magnusson (nematologi). Andre

Detaljer

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte.

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte. Årsmelding 2014 Forsidefoto: Rådgiver Silja Valand fra Norsk Landbruksrådgiving Østafjells studerer den gamle hvetesorten Fram hos gårdbruker Ole Petter Riis i Steinkjer. Bildet er fra en markdag om gamle

Detaljer

Vanndirektivet - Behov for kunnskap, kompetanse og kapasitet. CIENS-rapport 1-2009

Vanndirektivet - Behov for kunnskap, kompetanse og kapasitet. CIENS-rapport 1-2009 CI Vanndirektivet - Behov for kunnskap, kompetanse og kapasitet CIENS-rapport 1-2009 Tittel: Vanndirektivet Behov for kunnskap, kompetanse og kapasitet Forfatter(e): Haakon Thaulow, NIVA (red.) Anne Lyche

Detaljer

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml Page 1 of 20 Offentlig journal 27.04.2015-03.05.2015 14/01992-1 Dok.dato: 25.03.2014 Jour.dato: 30.04.2015 Arkivkode: 221 Grad: U U Til: Silje Eriksmoen Sak: Personalmappe offentlig - Eriksmoen, Silje

Detaljer

Ibestad. Sør-Troms Regionråd

Ibestad. Sør-Troms Regionråd Bjarkøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland MØTEREFERAT Sør-Troms Regionråd Møte i Sør-Troms Regionråd Dato 03.12.10 Møte nr. Vår ref. Antall sider Kl 10.00-15.00 08/10 Trine-Lise

Detaljer

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes»

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Bioforsk Rapport Vol. 7 Nr. 29 2012 Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Rapport til Statens landbruksforvaltning og styret for Forskningsmidler over jordbruksavtalen Anne-Kristin Løes

Detaljer

Årsrapport 2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)

Årsrapport 2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) Årsrapport 2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) Innholdsfortegnelse 1 Leders beretning... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 2.1 Samfunnsoppdraget... 6 2.2 Organisasjon... 6 2.3

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning,

Detaljer

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte Årsmøte mars 2015 Innkalling Det innkalles med dette til Årsmøte i NLR Veksthus Dato: Tirsdag 17. mars Sted: Gjennestad, i møterommet til Bondelaget Tid: 10.30 (se eget program for resten av dagen s 2)

Detaljer

Årsmelding 2013. Voksenopplæringsforbundet

Årsmelding 2013. Voksenopplæringsforbundet Årsmelding 2013 Voksenopplæringsforbundet Innhold Konsolideringens år... 3 VOFO som interesseorganisasjon... 4 Fellesoppgaver... 7 VOFOs arbeid med mangfold, utvikling og ny kunnskap... 10 Prosjekter...

Detaljer

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland SA ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014 Vinterkalking Dreneringsdag Kleiva Avlingsregistrering Kleiva, 8404 Sortland Orgnr 970921621 landbrukstjenesten@lr.no http://halogaland.lr.no/

Detaljer

Vedlegg orienteringssaker

Vedlegg orienteringssaker Vedlegg orienteringssaker NSFLIS Generalforsamling 2015 Vedlegg orienteringssaker: VEDLEGG 1: PROSJEKT ABIO RESSURS... 2 VEDLEGG 2: SAMARBEID MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND... 3 VEDLEGG 3: ORIENTERING OM

Detaljer

Styrebehandlet 27. februar 2007. Årsrapport 2006. Statens gartner- og blomsterdekoratørskole Vea

Styrebehandlet 27. februar 2007. Årsrapport 2006. Statens gartner- og blomsterdekoratørskole Vea Årsrapport 2006 Statens gartner- og blomsterdekoratørskole Vea 1 Rektor har ordet Første del av virksomhetsåret 2006 har vært preget av høyt tempo innen flere felter. Forholdet mellom behovet for en oppdatert

Detaljer

Inn på tunet. Strategi. Nasjonal strategi. Utgitt av: Landbruks- og matdepartementet Kommunal- og regionaldepartementet

Inn på tunet. Strategi. Nasjonal strategi. Utgitt av: Landbruks- og matdepartementet Kommunal- og regionaldepartementet Strategi Utgitt av: Landbruks- og matdepartementet Kommunal- og regionaldepartementet Flere eksemplarer kan bestilles fra: Departementenes servicesenter Post og distribusjon E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no

Detaljer

Statens tilbud. Jordbruksforhandlingene. 5. mai 2015

Statens tilbud. Jordbruksforhandlingene. 5. mai 2015 Statens tilbud Jordbruksforhandlingene 2015 5. mai 2015 2 1 Innledning... 7 2 Grunnlaget for jordbruksforhandlingene i 2015... 8 2.1 Regjeringens politiske plattform... 8 2.2 Stortingets behandling av

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 - regnskap - styrets beretning. -vi gir trygghet og overskudd-

ÅRSMELDING 2009 - regnskap - styrets beretning. -vi gir trygghet og overskudd- ÅRSMELDING 2009 - regnskap - styrets beretning -vi gir trygghet og overskudd- 1 Sammendrag... 4 2 Styret... 5 3 Felles plan for HMS-arbeidet i norsk landbruk 2007 2012... 6 4 Organisasjonen... 7 4.1 Samarbeidende

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 08.10.2012-14.10.2012 Side 1 Arkivsak/doknr. 12/15-215 Sakstittel Dok.dato 08.10.2012 Arkiv - nnsynsbegjæringer

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Evaluering av prosjekter innen økologisk landbruk

Evaluering av prosjekter innen økologisk landbruk Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 9/2002 Evaluering av prosjekter innen økologisk landbruk Eivind Brendehaug og Kyrre Groven VF Prosjektrapport

Detaljer