Seleksjon: Journaldato: , Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: , Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: Søknad - Produksjon av rips og solbær i nordlig klima (RIBESNORD) NFR-prosjekt Produksjon av rips og solbær i et nordlig klima - RIBESNORD U 2012/ / HOL/HOLIMA Mottaker Regionalt forskningsfond Nord - RFFNORD Inger Martinussen HOL/HOLIMA Løyving til vilttiltak - disponering av midlar frå statsbudsjettet, Kap post 71 Fureneset. Prosjekt Kostar hjorten meir enn han smakar? Prosjekt nr I 2008/ / FUR/FURSOP FUR/FURSOP Sogn og Fjordane fylkeskommune Forespørsel om agronomisk vurdering i forbindelse med søknad om off-label bruk i diverse løkkulturer - Goltix - metamitron Goltix - metamitron ( U = ugrasmiddel ) I 2006/ / PLH/PLHJNE BU 3 PLH/PLHJNE Mattilsynet Skisse om "Verknad av drenering på jordfysisk tilstand, arealroduktivitet, lystgassutslepp og økonomi i grovfôrdyrking på Vestlandet" Prosjekt "Drenerings- og jordfysisk tilstand, innverknad på arealproduktivitet" 1

2 U 2012/ / FUR/FURSOP 321E Mottaker Norges forskningsråd Samson Øpstad Løyving til vilttiltak Merke- og utviklingsprosjekt hjort Hordaland og Sogn Hjortmerk 2 Hordaland - Macnr Merke- og utviklingsprosjekt hjort Hordaland og Sogn Hjortmerk 2 Hordaland - Macnr I 2008/ / TIN/TINEME TIN/TINEME Sogn og fjordane fylkeskommune Kontrakt Søknad om VRI-midler - Nordlandshest/Lyngshest og hesteturisme i Nordland2012 I 2012/ / TJO/TJOHSU ***** TJO/TJOHSU Nordlandsforskning E- post - Sluttrapportering godkjent - Gårdsbaserte biogassanlegg i Midt-Norge - forprosjekt for kartlegging av kunnskapsbehov Macnr / Biogasskunnskap -Tingvoll Instinr.: Gårdsbaserte biogassanlegg i Midt-Norge - forprosjekt for kartlegging av kunnskapsbehov Macnr / Biogasskunnskap -Tingvoll Instinr.: I 2010/ / TIN/TINALO TIN/TINALO Regionalt forskningsfond Midt- Norge Midterm report NFR. Prosjektnr /I10 CORE ORGANIC Potential improvement of the salutary effect of organic dairy milk by forage species and by supplementation - Macnr NFR. Prosjektnr /I10 CORE ORGANIC Potential improvement of the salutary effect of organic dairy milk by forage species and by supplementation - Macnr

3 U 2008/ / TIN/TINHST Mottaker CORE Organic Håvard Steinshamn E- post - søknad om dekke av honorar og reiseutgifter - SKOLEHAGE Tingvoll / Møre og Romsdal fylke - prosjektnummer / 20164, Macnr SKOLEHAGE Tingvoll / Møre og Romsdal fylke - prosjektnummer / 20164, Macnr U 2009/ / TIN/TINKMC Mottaker Fylkesmannen i Møre og Romsdal, landbruksavdelinga Kirsty McKinnon E- post rapport vedrørende mottak av vilttilskudd Merke- og utviklingsprosjektet hjort Nordmøre og Sør-Trøndelag - Hjortmerk - Macnr Merke- og utviklingsprosjektet hjort Nordmøre og Sør-Trøndelag - Hjortmerk - Macnr U 2008/ / TIN/TINEME Mottaker Sør- Trøndelag fylkeskommune Erling Meisingset TIN/TINEME Om kommentar til rapporten Klimavennlig mat i sykehjem prosjektnr.: Klimavennlig mat i sykehjem prosjektnr.: U 2012/ / TIN/TINLNY Mottaker Yara Norge AS Lena Lie Nymoen 3

4 Svanhovd. Ansatt nr Ingrid Helle Danielsen I 2008/ / SVA/SVAJRY P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 SVA/SVASBH UO Svanhovd. Ansatt nr Ingrid Helle Danielsen U 2008/ / SVA/SVAJRY P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 Mottaker UO Judith Ryeng SVA/SVAJRY Svanhovd. Ansatt nr Ingrid Helle Danielsen I 2008/ / SVA/SVAJRY P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 SVA/SVASBH UO Personalmappe - Kurt-Ivar Wikan, Svanhovd I 2012/ / SVA/SVATAB P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 SVA/SVATAB Kurt-Ivar Wikan Tilsagn om tilskudd RUP-midler til forprosjektet Biotanken - kap.551 post 60 4

5 Nettverket Biotanken - Bioforsk Øst Landvik - Aust-Agder fylkeskommune - FMLA Aust-Agder - Vest_Agder - prosjekt I 2012/ / LAN/LANSLS LAN/LANSLS Vest-Agder Fylkeskommune, Næring og Energi Rapport viltfondsmidler Merke- og utviklingsprosjektet hjort Nordmøre og Sør-Trøndelag - Hjortmerk - Macnr Merke- og utviklingsprosjektet hjort Nordmøre og Sør-Trøndelag - Hjortmerk - Macnr U 2008/ / TIN/TINEME Mottaker Møre og Romsdal Fylkeskommune Erling Meisingset Underretning til klager - henleggelse av forhold Tyveri av kredittkort - bensinkort Shell - Toyota FS anmeldelse - politi I 2012/ / APE/APEPLU 059 APE/APEPLU Romerike Politidistrikt Vedtak om samtykke på vilkår og gebyr - behandling av søknad om samtykke etter Arb.miljøloven - Ny ventilasjon i kontorer Tekniske anlegg - ventilasjonsanlegg - ventilasjon kontor - inneklima I 2012/ / LAN/LANEST 031 LAN/LANEST Arbeidstilsynet 5

6 Personalmappe Midthjell, Bente - LOA U 2010/ / LOA/LOATGR P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 Mottaker Midthjell. Bente Grete Lindseth LOA/LOAGLI Forespørsel om agronomisk vurdering i forbindelse med søknad om off-label - dypping av setteløk mot løkflue - kepaløk - Conserve - spinosad Conserve - Løkvekster ( vårløk oa ) - spinosad ( Sk = skadedyrmiddel ) I 2008/ / PLH/PLHAFO 423 PLH/PLHAFO Mattilsynet Skisse for KPN-prosjekt "Opptak av beisemidler som neonikotinoider i raps/ryps koblet til populasjonsreduksjon av bier" Kompetanseprosjekter for næringslivet (KPN) - midler fra MatFondet. Prosjekt "Opptak av beisemidlelr som neonikotinoider i raps / ryps koblet til populasjonsreduksjon av bier" U 2012/ / SAR/SARTEG ***** Mottaker forskningsradet.no Trine Eggen SAR/SARTEG Bekrefter mottagelse av skissen Kompetanseprosjekter for næringslivet (KPN) - midler fra MatFondet. Prosjekt "Opptak av beisemidlelr som neonikotinoider i raps / ryps koblet til populasjonsreduksjon av bier" I 2012/ / SAR/SARTEG ***** SAR/SARTEG 6

7 Statens landbruksforvaltning Oppdatert og endelig dokument vedrørende vurdering av fagsenterordningen m/vedlegg Evaluering av landbruksinstituttene. Instituttgjennomgang. Høring. Oppnevning av arbeidsgrupper. Intensjonsavtale økt faglig og administrativt samarbeid VI, Norsk institutt for skog og landskap, NILF og Norsk senter for bygdeforskning U 2010/ / LOA/LOAHML 300 Mottaker Landbruks- og matdepartementet Terje Granli LOA/LOATGR Informasjon til utsendelse - Digital kopiering og utskriving på vegne av DSS og Kopinor DSS - Kopieringsavtalen med Kopinor - Kopieringsundersøkelse i statsadministrasjonen, Stortinget og domstolene I 2012/ / JOR/JOROVE TE JOR/JORABO Ipsos MMI Informasjon - Undersøkelse angående kopiering og utskriving av opphavsrettslig beskyttet materiale fra bl.a. internett DSS - Kopieringsavtalen med Kopinor - Kopieringsundersøkelse i statsadministrasjonen, Stortinget og domstolene U 2012/ / JOR/JOROVE 000 Mottaker Ansatte ved Jord og Miljø Ås Anne-Berit Olsberg 7

8 JOR/JORABO Svar - Kontaktperson ved undersøkelse om kopiering og utskriving DSS - Kopieringsavtalen med Kopinor - Kopieringsundersøkelse i statsadministrasjonen, Stortinget og domstolene U 2012/ / JOR/JOROVE 000 Mottaker Departementenes Servicesenter Anne-Berit Olsberg JOR/JORABO Avtale om utlevering av data fra Animalia - NFR /O99 - Reduced ticks and tick-borne diseases in sheep by integrated management - Flått og beitedyr i kulturlandskapet - TICKLESS - Macnr / Instinr.: 20159/ NFRnr.: /O99 NFR /O99 - Reduced ticks and tick-borne diseases in sheep by integrated management - Flått og beitedyr i kulturlandskapet - TICKLESS - Macnr / Instinr.: 20159/ NFRnr.: /O99 U 2010/ / TIN/TINAWI Mottaker Animalia Sauekontrollen Lise Grøva Personalmappe Gjefsen, Torger - Særheim / Kvithamar U 2008/ / KVI/KVIERE P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 Mottaker Gjfsen, Torger Grete Lindseth 8

9 Kontrakt - Biologisk utprøving av plantevernmidler sesongen 2012 Biologisk utprøving av plantevernmidler - Handlingsplanmidler oa - Mattilsynet - Avtaler I 2006/ / PLH/PLHKST BU 24 PLH/PLHKST Mattilsynet Sluttutbetaling - Gårdsgass Midt-Norge - Gårdsbaserte biogassanlegg i Midt-Norge - nettverk og kunnskapsbygging. Macnr Gårdsgass Midt-Norge - Gårdsbaserte biogassanlegg i Midt-Norge - nettverk og kunnskapsbygging. Macnr I 2010/ / TIN/TINALO TIN/TINALO Statens landbruksforvaltning E-postkorrespondanse i forbindelse med bestilling av 200 stk nett med logotrykk på ene siden Rammeavtale for innkjøp av gaver og profilartikler - Mercell - IDE House of Brands AS U 2010/ / LOA/LOAELU Mottaker Ide of House v/hammermo, Siri S. Morten Günther LOA/LOAMGU Ber om ytterligere besvarelse i forbindelse med undersøkelse om økonomi i statlige eierinteresser, jf Bioforsks svar av Ny svarfrist Spørreundersøkelse fra Riksrevisjonen - Styrenes kompetanse, kapasitet og honorar i selskaper med statlige eierinteresser - Statens eieroppfølging av økonomien i selskaper med statlige eierinteresser I 2012/ / LOA/LOATGR ***** LOA/LOATGR Riksrevisjonen 9

10 Undertegnet kontrakt - Biologisk utprøving av plantevernmidler sesongen 2012 Biologisk utprøving av plantevernmidler - Handlingsplanmidler oa - Mattilsynet - Avtaler U 2006/ / PLH/PLHKST Mottaker Mattilsynet Kirsten Semb Tørresen PLH/PLHKST Leigekontrakt for etikettskrivar for pakkepost Kontormaskiner - Fureneset I 2012/ / FUR/FURSOP 052 FUR/FURSOP Kontorteknikk AS E-post - ad styreleders besvarelse av notat til LMD Nytt økonomisystem i Bioforsk - ERP-system -sigillering - Riksrevisjonen - Instidata AS. Se også Revisjon av regnskap 2011 saksnr 12/251 U 2010/ / LOA/LOATGR Mottaker Iversen, Bjørn Harald Lossius Analyseresultat frå grunnvatn Kontorbygning - Fureneset I 2012/ / FUR/FURHMU 035 FUR/FURHMU SunnLab as 10

11 E-post - Tilsagn om tilskudd - strategiplan/handlingsplan for økt bærdyrking i Nord-Norge Strategi bær - Holt I 2012/ / HOL/HOLIMA HOL/HOLIMA Fylkesmannen i FInnmark Etterreg. Søknad om BU-tilskudd til strategiplan/handlingsplan for økt bærdykring i Nord-Norge Strategi bær - Holt U 2012/ / HOL/HOLIMA Mottaker Fylkesmannen i Troms, Landbruksavdelingen Inger Martinussen HOL/HOLIMA Agronomisk vurdering i forbindelse med søknad om off-label i vårløk mot soppsjukdommer - Ridomil Gold MZ Pepite - metalaksyk-m + mankozeb - anbefaler godkjenning men med begrenset behandling Ridomil Gold MZ Pepite - dispensasjoner - off-label o l (metalaksyl-m + mankozeb ) (SYK = Soppmiddel ) U 2008/ / PLH/PLHAHE 423 Mottaker Mattilsynet Ragnhild Nærstad PLH/PLHRNA Etterreg. - e-postmelding med Intensjonserklæring om brukermedvirkning i prosjektet 'Økt hagebærproduksjon i Nord-Norge' Strategi bær - Holt I 2012/ / HOL/HOLIMA HOL/HOLIMA Nordnorsk Landbruksråd 11

12 Informasjon om at Egencia har kjøpt Via Travel og selskapet heter Via Egencia Rammeavtale om reisebyråtjenester med Via Travel Norge AS I 2010/ / LOA/LOATGR TE LOA/LOARHE Via Egencia Norge Avslag på søknad om tilskudd til prosjektet 'Effect of climate change on properties of arctic special plant' Kolarctic -urter I 2011/ / HOL/HOLIMA ***** BU 2 HOL/HOLIMA Troms fylkeskommune Basis Byggservice AS, dets konkursbo - Entreprenørgaranti nr Holt - renovering av barnehagen - byggeledelse. Mercell I 2009/ / HOL/HOLRJO BU 13 HOL/HOLRJO Simonsen Advokatfirma DA E-post - KPN-skisse til FFL/JA - aquaponics Bioforsk 2012 Økt bærekraftig matproduksjon i Norge - Optimal utnyttelse av ressursene i landbruket kombinert med akvatiske produksjon U 2012/ / HOL/HOLLHA Mottaker Norges forskningsråd Lise Haug HOL/HOLLHA 12

13 Signert sjekkliste HMS forskningslab - Gjennomgått rutiner og instruks for laboratoriearbeid Personalmappe - Brod Eva - Seksjon Bioressurser I 2012/ / JOR/JOROVE TE JOR/JORRAA Eva Brod Personalmappe - Hagen, Snorre B. - Svanhovd Ansatt nr U 2009/ / JOR/JORCBR P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 Mottaker Snorre Hagen Christopher Brodersen JOR/JORCBR Nasjonale oppgaver ved Bioforsk - Forslag til disponering av midlene i 2012 MD. Tildeling midler nasjonale oppgaver for 2012 U 2011/ / LOA/LOATGR ***** Mottaker Miljøverndepartementet Øistein Vethe JOR/JOROVE Oversender signert kontrakt - Bakgrunnsavrenning - Reference conditions for phosphorous runoff from forested areas with arable soil properties NFR /O99 - Bakgrunnsavrenning - Reference condition for phosphorus runoff from forested areas with arable soil properties. Implication for the implementation of the EU Water Framework Directive. Prosjektnr 8284 U 2010/ / JOR/JORMBE Mottaker Norges forskningsråd Håkon Borch JOR/JORHBO 13

14 Personalmappe - Koesling, Matthias - Tingvoll I 2010/ / TIN/TINKSO P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 TIN/TINKSO Owe Halvorsen & CO Kvittering for bestilling på pakkeabonnement Kontormaskiner - Fureneset I 2012/ / FUR/FURSOP 052 FUR/FURSOP EDIPost.no Avtale om utlevering av data fra Animalia underskrevet - NFR /O99 - Reduced ticks and tick-borne diseases in sheep by integrated management - Flått og beitedyr i kulturlandskapet - TICKLESS - Macnr / Instinr.: 20159/ NFRnr.: /O99 NFR /O99 - Reduced ticks and tick-borne diseases in sheep by integrated management - Flått og beitedyr i kulturlandskapet - TICKLESS - Macnr / Instinr.: 20159/ NFRnr.: /O99 I 2010/ / TIN/TINAWI TIN/TINAWI Animalia Sauekontrollen Avtale om utlevering av data fra Animalia - Organic vs. conventional lamb growth - Orgcon instinr.: Organic vs. conventional lamb growth - Orgcon instinr.: U 2012/ / TIN/TINAKS Mottaker Animalia Sauekontrollen Alemayehu Kidane Sagaye 14

15 Avtale om utlevering av data fra Animalia underskrevet - Organic vs. conventional lamb growth - Orgcon instinr.: Organic vs. conventional lamb growth - Orgcon instinr.: I 2012/ / TIN/TINAKS TIN/TINAKS Animalia Sauekontrollen E-post - bekreftelse på mottatt skisse Økt bærekraftig matproduksjon i Norge - Optimal utnyttelse av ressursene i landbruket kombinert med akvatiske produksjon I 2012/ / HOL/HOLLHA HOL/HOLLHA Statens landbruksforvaltning Agronomisk vurdering i forbindelse med søknad om off-label i søtkirsebær mot sommerfugllarver på friland, tunnel og under plasttak - Steward - indoksakarb - støtter en godkjenning Steward - agronomisk uttalelse, bruksutvidelse - indoksakarb - ( Sk = skadedyrmiddel ) U 2008/ / PLH/PLHASU 423 Mottaker Mattilsynet Anette Sundbye Pristilbud brosjyrer - Hagebruk Instinr.: Hagebruk Instinr.: I 2012/ / TIN/TINKMC TIN/TINKMC Amfi Kreativ AS 15

16 Agronomisk vurdering i forbindelse med søknad om off-label i søtkirsebær mot spinnmidd, bladmidd og frukttremidd på friland, tunnel og under plasttak - Envidor 240 SC - spirodiklofen - støtter en godkjenning Envidor 240 SC - agronomisk vurdering o l - spirodiklofen ( SK = skadedyrmiddel ) U 2009/ / PLH/PLHASU 423 Mottaker Mattilsynet Anette Sundbye Pristilbud brosjyrer - Demonstrasjonshage Instinr.: Demonstrasjonshage Instinr.: I 2012/ / TIN/TINSPE TIN/TINSPE Amfi Kreativ AS Underskrevet kontrakt - NoFence som framtidig gjerdesystem for beitedyr -Utvikling av metodar for å vurdere stress hos sau og geit ved bruk av NoFence (Forprosjekt -RFFMIDT) NoFence som framtidig gjerdesystem for beitedyr -Utvikling av metodar for å vurdere stress hos sau og geit ved bruk av NoFence (Forprosjekt -RFFMIDT) U 2011/ / TIN/TINAWI Mottaker Regionalt forskningsfond Midt- Norge Britt Henriksen TIN/TINBHE Endring av leiebeløp Ricoh multifunksjonsmaskin - Kontorteknisk utstyr (kjøp, serviceavtaler, garantier) - Tingvoll Kontorteknisk utstyr (kjøp, serviceavtaler, garantier) - Tingvoll I 2012/ / TIN/TINKSO 052 TIN/TINKSO DNB 16

17 Sendt 2 signerte kontrakter - Phytophthora i forvaltningsplan Larvik Bøkeskog Prosjekt - Phytophthora trugar norsk bøk - Fagus sylvatica - Bøkeskog - Genressurssenteret - Kommuner Inst U 2012/ / PLH/PLHVTA Mottaker Pål Otto Hansen Venche Talgø PLH/PLHVTA Utkast til EPPO høring Bursaphelenchus xylophilus - Furuvednematode EPPO høringer Standard - PM 9 I 2010/ / PLH/PLHASL 008 PLH/PLHCMA Mattilsynet Undertegnet endringer til kontrakt på prosjekt Studier av PCN Globodera spp. i nordlige områder NFR. Prosjekt Studier av (PCN) Globodera spp. i nordlige områder. - Studies on the biology of potato cyst nematodes (Globodera spp.) under Nordic conditions for improving management and regulation in Norway - KMB U 2009/ / PLH/PLHRHO Mottaker Norges forskningsråd Ricardo Holgado PLH/PLHRHO Personalmappe Sturitis, Roberts - Tjøtta I 2010/ / TJO/TJOHSU P Off. loven 13 jf fvl ledd TE TJO/TJOHSU Roberts Sturitis 17

18 Personalmappe - Holtsmark, Ingrid - Plantehelse Kryss ref. 2002/166 og 2002/29 U 2009/ / PLH/PLHAHE 221 Mottaker Ingrid Holtsmark Arne Hermansen Stilling som stipendiat gjødselvarer - Jord og Miljø U 2012/ / JOR/JORRSO Mottaker Eva Brod Øistein Vethe JOR/JOROVE Personalmappe. Opprinnelig studentutveksling. PhD student at Faculty of Agriculture. Univeristy of Cairo Egypt. Yehia Sayed El-Temsah I 2010/ / JOR/JOROVE P Off. loven 13 jf fvl ledd TE JOR/JOROVE Yehia Sayed Ismael El-Temsah Personalmappe Sveistrup, Tore - Jord og miljø I 2008/ / JOR/JOROVE P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 JOR/JOROVE Tore Sveistrup 18

19 Program og deltakerliste sendt som e-post til de påmeldte på GEP kurset GEP - kurs U 2007/ / PLH/PLHKST 354 Mottaker Malin Teigen med flere Kirsten Semb Tørresen Personalmappe Boye, Grete S. - Landvik U 2012/ / LAN/LANEST 221 Mottaker Bøye, Grete Synnøve Grete Lindseth Kvittering for innsendt informasjon - bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i staten SSB. (Difi). Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i staten. Rapport 2006, 2007, 2008, 2009, 2011 U 2006/ / LOA/LOARVP 006 Mottaker Statistisk Sentralbyrå Per Gården Tilsagn om tilskudd - Prosjekt Havresorter i Midt-Norge USIKRE. Macnr Prosjekt Havresorter i Midt-Norge USIKRE. Macnr I 2008/ / KVI/KVIABE 153 KVI/KVIABE Nord-Trøndelag Fylkeskommune 19

20 EFSA - CFP/EFSA/GMO/2012/01 - Data collection and methodology support in the risk assessment of GM animals EFSA - Artikkel 36 liste - IEP Report - Article 36 - Norsk EFSA fokuspunkt - kartlegging av nettverksdeltagerenes interesseområder - ny ekspertdatabase I 2008/ / PLH/PLHAHE 333 PLH/PLHAHE EFSA Samarbeidsavtale - Utvikling av nytt konsept for utstillingen Agrisjå - Instinr Utvikling av nytt konsept for utstillingen Agrisjå - Instinr U 2011/ / KVI/KVIALK ***** Mottaker Trøndersk Landbruk Aud Lise Kulseth Avslag på søknad om BU - midler Utvikling av nytt konsept for utstillingen Agrisjå - Instinr Utvikling av nytt konsept for utstillingen Agrisjå - Instinr I 2011/ / KVI/KVIALK ***** KVI/KVIALK Fylkesmannen i Møre og Romsdal EFSA - GP/EFSA/DCM/ Electronic Transmission of Chemical Occurrence Data EFSA - Artikkel 36 liste - IEP Report - Article 36 - Norsk EFSA fokuspunkt - kartlegging av nettverksdeltagerenes interesseområder - ny ekspertdatabase I 2008/ / PLH/PLHAHE 333 PLH/PLHAHE European Food Safety Authority 20

21 Tilsagn om BU midler - Utvikling av nytt konsept for utstillingen Agrisjå - Instinr Utvikling av nytt konsept for utstillingen Agrisjå - Instinr I 2011/ / KVI/KVIALK ***** KVI/KVIALK Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Personalmappe Glosli Anita Budzynska - Plantehelse U 2009/ / PLH/PLHAHE 221 Mottaker Anita Glosli Børge Holen PLH/LABBHO E post ang budsjett og svar på denne - EU Berry FP7 - "The sustainable improvement of European berry production..." P.nr: EU Berry FP7 - "The sustainable improvement of European berry production..." P.nr: U 2011/ / KVI/KVIALK 651 Mottaker Graminor Aud Lise Kulseth KVI/KVIALK E post med signert avtale - Förkvalitet i grovfôrbaserte husdyrproduksjon. Macnr Förkvalitet i grovfôrbaserte husdyrproduksjon. Macnr I 2008/ / KVI/KVIAKB 620 KVI/KVIAKB Hyper AS 21

22 Tilsagn om BU-tilskudd til utarbeiding av strategiplan/handlingsplan for økt bærdyrking i Nord-Norge Strategi bær - Holt I 2012/ / HOL/HOLIMA HOL/HOLIMA Fylkesmannen i Troms Vedrørende oppdatering av Plantevernleksikonet Autorisasjonsordningen - revidering Plantevernleksikonet U 2010/ / PLH/PLHKMU Mottaker Mattilsynet Arne Hermansen PLH/PLHAHE E-post - prosjektdeltakelse NFR-prosjekt Produksjon av rips og solbær i et nordlig klima - RIBESNORD I 2012/ / HOL/HOLIMA TE HOL/HOLIMA Steve Saltermark Agronomisk vurdering i forbindelse med søknad om off-label bruk i diverse løkkulturer - Goltix - metamitron - anbefaler godkjenning Goltix - metamitron ( U = ugrasmiddel ) U 2006/ / PLH/PLHJNE 423 Mottaker Mattilsynet Jan Netland PLH/PLHJNE 22

23 Institusjonsforankret strategisk prosjekt RFFNORD NFR-prosjekt Produksjon av rips og solbær i et nordlig klima - RIBESNORD I 2012/ / HOL/HOLIMA TE HOL/HOLIMA Skog og landskap Søknad om skjenkebevilling (ambulerende/enkelt anledning) - bygdefest Skjenke-/serverings- og overnattingsbevilling. U 2006/ / SVA/SVAKJW 005 Mottaker Sør-Varanger kommune Kjersti Johanne Wikan SVA/SVAKJW E-poster vedrørende styrets svar til LMD vedrørende Riksrevisjonen Nytt økonomisystem i Bioforsk - ERP-system -sigillering - Riksrevisjonen - Instidata AS. Se også Revisjon av regnskap 2011 saksnr 12/251 I 2010/ / LOA/LOATGR LOA/LOAHML Iversen, Bjørn Svar på forespørsler i mottatte e-poster vedrørende regnskap 2011 og Riksrevisjonen Nytt økonomisystem i Bioforsk - ERP-system -sigillering - Riksrevisjonen - Instidata AS. Se også Revisjon av regnskap 2011 saksnr 12/251 I 2010/ / LOA/LOATGR LOA/LOAHML Landbruks- og matdepartementet 23

24 E-post - RIBESNORD - Bekreftelse på deltakelse NFR-prosjekt Produksjon av rips og solbær i et nordlig klima - RIBESNORD I 2012/ / HOL/HOLIMA TE HOL/HOLIMA Frode Vik Prosjektdeltakelse RIBESNORD NFR-prosjekt Produksjon av rips og solbær i et nordlig klima - RIBESNORD I 2012/ / HOL/HOLIMA TE HOL/HOLIMA The James Hutton Institute Grant application for project 'Finding the regional strengths to create business ooportunities for Arctic agriculture based on special plants' Kolarctic -urter U 2011/ / HOL/HOLIMA ***** Mottaker Pl 8056Kolarctic ENPI CBC Programme c/o Regional Council of Lapland Inger Martinussen Mottatt signert avtale om lisens og drift av WebGis eiendom Holm-Nykirke Avtale om lisens og drift for WebGIS eiendom Holm-Nykirke. Nerdrums Opmaaling AS I 2010/ / JOR/JORSTU JOR/JORSTU Nerdrums Opmaaling AS 24

25 Tilbakemelding med status - Fritidsboliger R2 Synnfjell Øst Fritidsboliger R2 Synnfjell Øst - Nordre Land kommune U 2012/ / JOR/JORTMA Mottaker Maskinentreprenørenes Forbund Trond Mæhlum Etterreg. Søknad Bioactive plant secondary metabolites (Personal visiting researcher grant - IS-MOBIL) Søknad om IS-MOBIL stipend - Kajetan Trost, Holt U 2012/ / HOL/HOLIMA Mottaker Norges forskningsråd Inger Martinussen Etterreg. - Avslag på prosjektsøknad til Yggdrasil mobility programme Søknad om IS-MOBIL stipend - Kajetan Trost, Holt I 2012/ / HOL/HOLIMA BU 2 HOL/HOLIMA Norges forskningsråd Framleie av kontorlokaler i Statens Hus Bergen - Aksept - Venter faktura Statskog - Framleie av kontorlokaler i Statens Hus Bergen - Leieperiode til og med U 2012/ / JOR/JORCBR Mottaker Statskog Christopher Brodersen 25

26 Bekrefter mottatt aksept Statskog - Framleie av kontorlokaler i Statens Hus Bergen - Leieperiode til og med I 2012/ / JOR/JORCBR TE JOR/JORCBR Statskog E-post - Kvittering for mottatt søknad NFR-prosjekt Produksjon av rips og solbær i et nordlig klima - RIBESNORD I 2012/ / HOL/HOLIMA HOL/HOLIMA Norges forskningsråd Personalmappe Midthjell, Bente - LOA I 2010/ / LOA/LOATGR P Off. loven 13 jf fvl ledd TE LOA/LOAGLI Midthjell, Bente SMS sendt i forbindelse med manglende innbetaling av husleie, ref. brev av Leiekontrakt Engeseth, Alta U 2011/ / HOL/HOLRJO Mottaker Wahl, Tone Rolf Johansen HOL/HOLRJO 26

27 27

Seleksjon: Journaldato: 08.08.2011-12.08.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 16.08.

Seleksjon: Journaldato: 08.08.2011-12.08.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 16.08. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 08.08.2011-12.08.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 16.08.2011 Avtale om konsulentoppdrag mellom Kildesli sjøsamiske

Detaljer

Dok.Type: Sak/dok.nr: Løpenr: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig (enhet/initialer): U 2009/647-12 6343/2012 19.11.2012 14.11.

Dok.Type: Sak/dok.nr: Løpenr: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig (enhet/initialer): U 2009/647-12 6343/2012 19.11.2012 14.11. Journal Seleksjon: Journaldato: 19.11.2012-25.11.2012, Journalenhet: LOA, JOR. PLH, Ta med underordnede enheter: 0, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.11.2012 E-post Svar på søknad om

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 11.07.2011-15.07.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.07.

Seleksjon: Journaldato: 11.07.2011-15.07.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.07. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 11.07.2011-15.07.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.07.2011 Returnerer ett ferdig signert eksemplar av kontrakt

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 05.03.2012-09.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.03.

Seleksjon: Journaldato: 05.03.2012-09.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 05.03.2012-09.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.03.2012 Søknad - Effekt av gradvis fråskiljing versus fråskiljing

Detaljer

Journaldato: 31.01.2011-04.02.2011, Journalenhet: LOA - Ledelse og administrasjon, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 31.01.2011-04.02.2011, Journalenhet: LOA - Ledelse og administrasjon, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.02.2011 Journaldato: 31.01.2011-04.02.2011, Journalenhet: LOA - Ledelse og administrasjon, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Tildeling totalentreprise Kontorbygg

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 09.06.2014-15.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 16.06.

Seleksjon: Journaldato: 09.06.2014-15.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 16.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 09.06.2014-15.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 16.06.2014 Informasjon til LMDs underliggende virksomheter

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 10.10.2011-14.10.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 18.10.

Seleksjon: Journaldato: 10.10.2011-14.10.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 18.10. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 10.10.2011-14.10.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 18.10.2011 Søknad om støtte til forprosjekt for utvikling av

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 10.04.2012-13.04.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 17.04.

Seleksjon: Journaldato: 10.04.2012-13.04.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 17.04. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 10.04.2012-13.04.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 17.04.2012 Søknad forskningsprosjekt RUF Forprosjekt- elektronisk

Detaljer

Journaldato: 22.08.2011-26.08.2011, Journalenhet: LOA,JOR,PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 22.08.2011-26.08.2011, Journalenhet: LOA,JOR,PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.08.2011 Journaldato: 22.08.2011-26.08.2011, Journalenhet: LOA,JOR,PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Signert avtale ''Proteinrike engbelgvekster under

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 22.04.2013-28.04.2013, Journalenhet: LOA, JOR. PLH, SVA, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.05.

Seleksjon: Journaldato: 22.04.2013-28.04.2013, Journalenhet: LOA, JOR. PLH, SVA, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 22.04.2013-28.04.2013, Journalenhet: LOA, JOR. PLH, SVA, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.05.2013 Søknad om delfinansiering forprosjekt Tjøtta

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om støtte til konferansen Gjengroing, kulturlandskap og reiseliv

Offentlig journal. Søknad om støtte til konferansen Gjengroing, kulturlandskap og reiseliv Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.3.2012-18.3.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.04.2012 Søknad om støtte til konferansen Gjengroing, kulturlandskap og reiseliv 2009/46-36 1161/2012 06.02.2012

Detaljer

Offentlig journal. Geovekst-aktivitet, rapport 2007, plan 2008. Tildeling Geovekst for Østfold fylke 2007/230-5 182/2008 22.01.2008 04.05.

Offentlig journal. Geovekst-aktivitet, rapport 2007, plan 2008. Tildeling Geovekst for Østfold fylke 2007/230-5 182/2008 22.01.2008 04.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.4.2012-6.5.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.05.2012 Geovekst-aktivitet, rapport 2007, plan 2008 Tildeling Geovekst for Østfold fylke 2007/230-5 182/2008

Detaljer

Offentlig journal. Lokal og sentral høring av forslag om Renålia naturreservat i Selbu kommune. Høringer 2012 2012/10-25 2263/2012 25.06.

Offentlig journal. Lokal og sentral høring av forslag om Renålia naturreservat i Selbu kommune. Høringer 2012 2012/10-25 2263/2012 25.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.7.2012-8.7.2012, Dokumenttype:,, Status: J, 09.07.2012 Lokal og sentral høring av forslag om Renålia naturreservat i Selbu kommune Høringer 2012 2012/10-25

Detaljer

Offentlig journal. Signert vedlikehold- og serviceavtale. Anskaffelse - Søknads- og rapporteringssystem for Geovekst 2014/8-35 2162/2014 12.08.

Offentlig journal. Signert vedlikehold- og serviceavtale. Anskaffelse - Søknads- og rapporteringssystem for Geovekst 2014/8-35 2162/2014 12.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.8.2014-31.8.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 03.09.2014 Signert vedlikehold- og serviceavtale Anskaffelse - Søknads- og rapporteringssystem for Geovekst

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 26.03.2012-04.04.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.04.

Seleksjon: Journaldato: 26.03.2012-04.04.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.04. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 26.03.2012-04.04.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.04.2012 Tilbud om kartleggingsprosess - Likestilling i landbruket

Detaljer

Offentlig journal. Samlokaliseringsalternativer for Skogfrøverket. Stiftelsen Det norske Skogførverket 2009/263-1 322/2009 05.02.2009 28.01.

Offentlig journal. Samlokaliseringsalternativer for Skogfrøverket. Stiftelsen Det norske Skogførverket 2009/263-1 322/2009 05.02.2009 28.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.1.2011-30.1.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.01.2011 Samlokaliseringsalternativer for Skogfrøverket Stiftelsen Det norske Skogførverket 2009/263-1

Detaljer

Offentlig journal. Budsjettframlegg Statsbudsjettet / /

Offentlig journal. Budsjettframlegg Statsbudsjettet / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.5.2010-16.5.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.05.2010 Budsjettframlegg 2011 Statsbudsjettet 2011 2010/9-2 995/2010 05.05.2010 Landbruks- og matdepartementet,

Detaljer

Prosjekt - Bioenergy as means to secure landscape functions - Benefits and Challenges in relation to biodiversity, Cultural Heritage and economy

Prosjekt - Bioenergy as means to secure landscape functions - Benefits and Challenges in relation to biodiversity, Cultural Heritage and economy Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.9.2013-6.10.2013, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 07.10.2013 Letter of collaboration - Bekreftelse på samarbeid Prosjekt - Bioenergy as means to secure

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 12.03.2012-16.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 20.03.

Seleksjon: Journaldato: 12.03.2012-16.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 20.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 12.03.2012-16.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 20.03.2012 Personalmappe - Koesling, Matthias - Tingvoll U 2010/475-8

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 15.7.2013-21.7.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 20.08.

Seleksjon: Journaldato: 15.7.2013-21.7.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 20.08. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 15.7.2013-21.7.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 20.08.2013 Tilbud på vegetasjonskartlegging i Vegaøyan

Detaljer

Dok.dato: 16.09.2013. Dok.dato: 24.09.2013

Dok.dato: 16.09.2013. Dok.dato: 24.09.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.9.2013-22.9.2013, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 24.09.2013 Søknad og CV - Overingeniør - fjernmåling av skog - st. ref. (1888681390) - Overingeniør -

Detaljer

Resultater fra SWATICK: TICKLESS:

Resultater fra SWATICK: TICKLESS: Resultater fra SWATICK: -Kan tidlig beiteslipp av lam redusere tap forårsaket av sjodogg? TICKLESS: - Nytt forskningsprosjekt PhD student Lise Grøva, Bioforsk Økologisk NorTick, Kristiansand, 09.02.2011

Detaljer

Indicators for biodiversity in organic/low-input farming systems - BioBio - 189048/100 Eu-refnr. FP7 227161 - Prosjektnr. 516016. Dok.

Indicators for biodiversity in organic/low-input farming systems - BioBio - 189048/100 Eu-refnr. FP7 227161 - Prosjektnr. 516016. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.6.2010-20.6.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.06.2010 nnhold: nvitasjon til prosjektmøte 26. mai 2010 ndicators for biodiversity in organic/low-input

Detaljer

Dok.dato: 22.03.2014. Dok.dato: 11.04.2014

Dok.dato: 22.03.2014. Dok.dato: 11.04.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.4.2014-4.5.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 05.05.2014 Referat fra møte i Skjerdingfjellvegen A/L den 22.mars 2014 på Skjerdingfjell Høyfjellshotell

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 2.9.2013-6.9.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 12.09.

Seleksjon: Journaldato: 2.9.2013-6.9.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 12.09. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 2.9.2013-6.9.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 12.09.2013 E-post vedlagt søknad om tilleggsmidler til RFF

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 10.03.2014-16.03.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 21.03.

Seleksjon: Journaldato: 10.03.2014-16.03.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 21.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 10.03.2014-16.03.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 21.03.2014 Søknad om godkjenning av innesluttet bruk

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09.

Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09.2013 Søknad om midler til prosjektet "Biokull - Vurdering

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om utbetaling - Bonitering i fjellskog av gran

Offentlig journal. Anmodning om utbetaling - Bonitering i fjellskog av gran Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.12.2011-18.12.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.12.2011 Anmodning om utbetaling - Bonitering i fjellskog av gran NFRprosjekt 201164/99 - Bonitering

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 23.04.2012-27.04.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.05.

Seleksjon: Journaldato: 23.04.2012-27.04.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 23.04.2012-27.04.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.05.2012 Innsynsbegjæring i sluttrapport for prosjekt 167899

Detaljer

Dok.dato: 17.06.2009. Dok.dato: 20.08.2012. Dok.dato: 08.08.2012

Dok.dato: 17.06.2009. Dok.dato: 20.08.2012. Dok.dato: 08.08.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.8.2012-19.8.2012, Dokumenttype:,, Status: J, 20.08.2012 VS: Kontrakt Økonomisk bidrag fra nettverksinstitusjonene for 2009 Najonalt nettverk for plantebiologisk

Detaljer

Offentlig journal. Underskrevet leieavtale. Regionkontor - Midt-Norge 2008/ / Sluttrapportering av JOP

Offentlig journal. Underskrevet leieavtale. Regionkontor - Midt-Norge 2008/ / Sluttrapportering av JOP Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 21.11.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.11.2010 nderskrevet leieavtale Regionkontor - Midt-Norge 2008/106-2 674/2008 29.04.2008 Statsbygg Midt-Norge

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 04.03.2013-10.03.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 15.03.

Seleksjon: Journaldato: 04.03.2013-10.03.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 15.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 04.03.2013-10.03.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 15.03.2013 Agronomisk revurdering iht. 5-årsplanen -

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 26.09.2011-30.09.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 04.10.

Seleksjon: Journaldato: 26.09.2011-30.09.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 04.10. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 26.09.2011-30.09.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 04.10.2011 Avslag på tilbud på produksjon av bok - Plantevern

Detaljer

Dok.dato: 13.11.2006. Global expression of defence-related genes in Populus and transfer og knowledge to Norway spruce NFR-nr. 178576/V40. Dok.

Dok.dato: 13.11.2006. Global expression of defence-related genes in Populus and transfer og knowledge to Norway spruce NFR-nr. 178576/V40. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.11.2010-14.11.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.11.2010 Rødlistearter i Trillemarka Verneplan for Trillemarka - Rollag Østfjell, sentral høring 2006/318-4

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 21.05.2012-25.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.06.

Seleksjon: Journaldato: 21.05.2012-25.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 21.05.2012-25.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.06.2012 Brev til Nasjonalparkstyret for Øvre Pasvik - SG

Detaljer

Offentlig journal. AR5 fra kontinuerlig ajourhold for Fjell kommune. Kontinuerlig ajourhold av AR5 for Fjell kommune 2013/465-2 729/2014 25.02.

Offentlig journal. AR5 fra kontinuerlig ajourhold for Fjell kommune. Kontinuerlig ajourhold av AR5 for Fjell kommune 2013/465-2 729/2014 25.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.3.2014-9.3.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.03.2014 AR5 fra kontinuerlig ajourhold for Fjell kommune Kontinuerlig ajourhold av AR5 for Fjell kommune

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: LOA, JOR. PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: , Journalenhet: LOA, JOR. PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.03.2011 Journaldato: 28.02.2011-04.03.2011, Journalenhet: LOA, JOR. PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Ørneskremsel som forebyggende tiltak, søknad Ørneskremsel

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: , Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert:

Seleksjon: Journaldato: , Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 22.7.2013-28.7.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 20.08.2013 Melding om adresse endring Personalmappe Schnug,

Detaljer

Offentlig journal. AR5 fra kontinuerlig ajourhold er lastet til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS)

Offentlig journal. AR5 fra kontinuerlig ajourhold er lastet til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS) Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.5.2013-2.6.2013, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 04.06.2013 R5 fra kontinuerlig ajourhold er lastet til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS) Kontinuerlig

Detaljer

Dok.dato: 29.09.2009. Klassering: Dok.dato: 19.11.2009. Klassering: Dok.dato: 23.02.2010. Klassering:

Dok.dato: 29.09.2009. Klassering: Dok.dato: 19.11.2009. Klassering: Dok.dato: 23.02.2010. Klassering: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.02.2010-28.02.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.03.2010 VS: Signert avtale om Agresso time/prosjekt mm. Agresso 2010/74-4 2287/2009 29.09.2009 ORGSAM/DT

Detaljer

Offentlig journal. Midlertidig arbeidsavtale - 01.11.2012-31.12.2012. Pensjonistavtaler 2007/382-35 3850/2012 16.11.2012 01.11.

Offentlig journal. Midlertidig arbeidsavtale - 01.11.2012-31.12.2012. Pensjonistavtaler 2007/382-35 3850/2012 16.11.2012 01.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 18.11.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A Midlertidig arbeidsavtale - 01.11.2012-31.12.2012 Pensjonistavtaler 2007/382-35 3850/2012 01.11.2012 Retur av undertegnet

Detaljer

Offentlig journal. Rapportering 2010 og søknad kontantmidler 2011. Tildeling Geovekst for Finnmark 2007/247-25 249/2011 24.01.2011 31.01.

Offentlig journal. Rapportering 2010 og søknad kontantmidler 2011. Tildeling Geovekst for Finnmark 2007/247-25 249/2011 24.01.2011 31.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.1.2011-6.2.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.02.2011 Rapportering 2010 og søknad kontantmidler 2011 Tildeling Geovekst for Finnmark 2007/247-25 249/2011

Detaljer

Søknad til Skogbrukets utviklingsfond - Toppskader og stammekvalitet i unge granbestand: utbredelse, genetikk og skogskjøtsel. Dok.dato:

Søknad til Skogbrukets utviklingsfond - Toppskader og stammekvalitet i unge granbestand: utbredelse, genetikk og skogskjøtsel. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.1.2014-12.1.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 16.01.2014 Søknad til Skogbrukets utviklingsfond - Toppskader og stammekvalitet i unge granbestand: utbredelse,

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 30.01.2012-03.02.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 07.02.

Seleksjon: Journaldato: 30.01.2012-03.02.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 07.02. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 30.01.2012-03.02.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 07.02.2012 Personalmappe Farshad Tami. Bioforsk Jord og Miljø

Detaljer

Offentlig journal. VS: Kort hva vi avtalte i dag ang plan for grafisk design. Nytt Internett - Prosjektnr. 938025 2006/352-6 746/2006 14.11.

Offentlig journal. VS: Kort hva vi avtalte i dag ang plan for grafisk design. Nytt Internett - Prosjektnr. 938025 2006/352-6 746/2006 14.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.10.2012-7.10.2012, Dokumenttype:,, Status: J, 08.10.2012 VS: Kort hva vi avtalte i dag ang plan for grafisk design Nytt nternett - Prosjektnr. 938025 2006/352-6

Detaljer

Offentlig journal. Oppstart av periodisk ajourhold av AR5 for Gjøvik kommune. Periodisk ajourhold av AR5 for Gjøvik kommune 2014/ /2014

Offentlig journal. Oppstart av periodisk ajourhold av AR5 for Gjøvik kommune. Periodisk ajourhold av AR5 for Gjøvik kommune 2014/ /2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.9.2014-28.9.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 01.10.2014 Oppstart av periodisk ajourhold av AR5 for Gjøvik kommune Periodisk ajourhold av AR5 for Gjøvik

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 16.01.2012-20.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.01.

Seleksjon: Journaldato: 16.01.2012-20.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.01. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 16.01.2012-20.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.01.2012 E-post søknad om midler for 2012 - SKOLEHAGE Tingvoll

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 26.01.2015-01.02.2015, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.02.

Seleksjon: Journaldato: 26.01.2015-01.02.2015, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.02. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 26.01.2015-01.02.2015, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.02.2015 Framdriftsrapport til NFR for perioden 01.06.2014-30.11.2014,

Detaljer

Offentlig journal. Ferdigstilling av AR5 for Dyrøy. DMK og gårdskart for Dyrøy kommune 2009/70-2 2386/2009 20.10.2009 14.12.

Offentlig journal. Ferdigstilling av AR5 for Dyrøy. DMK og gårdskart for Dyrøy kommune 2009/70-2 2386/2009 20.10.2009 14.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 20.12.2009, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.01.2010 Ferdigstilling av AR5 for Dyrøy DMK og gårdskart for Dyrøy kommune 2009/70-2 2386/2009 20.10.2009 GÅRDSKART/M

Detaljer

Dok.dato: Klassering: PERSONAL/UBK

Dok.dato: Klassering: PERSONAL/UBK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.10.2013, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 28.10.2013 nnhold: Søknad og CV Prosjektleder st. ref. (1920161731) Prosjektleder Norsk genressurssenter st. ref.

Detaljer

Offentlig journal. AR5 fra kontinuerlig ajourhold er lastet til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS) AR5 og gårdskart for Gjesdal kommune

Offentlig journal. AR5 fra kontinuerlig ajourhold er lastet til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS) AR5 og gårdskart for Gjesdal kommune Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.1.2013-20.1.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.01.2013 AR5 fra kontinuerlig ajourhold er lastet til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS) AR5 og

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 11.11.2013-17.11.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 19.11.

Seleksjon: Journaldato: 11.11.2013-17.11.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 19.11. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 11.11.2013-17.11.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 19.11.2013 Forespørsel om deltakelse i brukergruppe -

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 14.11.2011-18.11.2011, Journalenhet: LOA,JOR,PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 22.11.

Seleksjon: Journaldato: 14.11.2011-18.11.2011, Journalenhet: LOA,JOR,PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 22.11. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 14.11.2011-18.11.2011, Journalenhet: LOA,JOR,PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 22.11.2011 E-post oversendelse oppdatert forretningsplan og

Detaljer

Offentlig journal. DEL 1 - Konkurransegrunnlag NMR. Anskaffelse - Time Domain Nuclear magnetic resonance spectrometer (NMR) 2012/54-2 1290/2012

Offentlig journal. DEL 1 - Konkurransegrunnlag NMR. Anskaffelse - Time Domain Nuclear magnetic resonance spectrometer (NMR) 2012/54-2 1290/2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.5.2012-13.5.2012, Dokumenttype:,, Status: J, 14.05.2012 DEL 1 - Konkurransegrunnlag NMR nskaffelse - Time Domain Nuclear magnetic resonance spectrometer

Detaljer

Offentlig journal. Revidert håndbok V712 Konsekvensanalyser er vedtatt. Høring - Revidert Håndbok 140 Konsekvensanalyser 2014/153-3 2867/2014

Offentlig journal. Revidert håndbok V712 Konsekvensanalyser er vedtatt. Høring - Revidert Håndbok 140 Konsekvensanalyser 2014/153-3 2867/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.12.2014-7.12.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 08.12.2014 Revidert håndbok V712 Konsekvensanalyser er vedtatt Høring - Revidert Håndbok 140 Konsekvensanalyser

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 26.11.2012-02.12.2012, Journalenhet: plh, loa, jor, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 03.12.

Seleksjon: Journaldato: 26.11.2012-02.12.2012, Journalenhet: plh, loa, jor, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 03.12. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 26.11.2012-02.12.2012, Journalenhet: plh, loa, jor, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 03.12.2012 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av arealressurskart-ar50. AR250 og AR50 arealressurskart 2013/448-11 188/2015 12.01.2015 28.01.

Offentlig journal. Oversendelse av arealressurskart-ar50. AR250 og AR50 arealressurskart 2013/448-11 188/2015 12.01.2015 28.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.1.2015-1.2.2015, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 02.02.2015 Oversendelse av arealressurskart-ar50 AR250 og AR50 arealressurskart 2013/448-11 188/2015 12.01.2015

Detaljer

Dok.dato: 12.09.2012. Kartlegging av elektroniske system for produksjon av dokument som kjem inn under lov om målbruk i offentleg teneste

Dok.dato: 12.09.2012. Kartlegging av elektroniske system for produksjon av dokument som kjem inn under lov om målbruk i offentleg teneste Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.9.2012-30.9.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.10.2012 SV: Purring på tilbakemelding om vidare målbruksarbeid Målbruk i offentleg teneste (Tidligere

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 30.9.2013-6.10.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 18.10.

Seleksjon: Journaldato: 30.9.2013-6.10.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 18.10. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 30.9.2013-6.10.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 18.10.2013 Skissesøknad om Verknad av hjortebeiting på

Detaljer

Offentlig journal. Ferdigstilling av AR5 for Jondal. DMK og Gårdskart for Jondal kommune 2010/ /

Offentlig journal. Ferdigstilling av AR5 for Jondal. DMK og Gårdskart for Jondal kommune 2010/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 31.10.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.11.2010 Ferdigstilling av AR5 for Jondal DMK og Gårdskart for Jondal kommune 2010/119-3 1389/2010 15.07.2010

Detaljer

Offentlig journal. Diverse eposter i forbindelse med installering av låser i Høgskoleveien 8. Anskaffelse - Adgangskontroll 2014/449-6 3002/2014

Offentlig journal. Diverse eposter i forbindelse med installering av låser i Høgskoleveien 8. Anskaffelse - Adgangskontroll 2014/449-6 3002/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 21.12.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 06.01.2015 Diverse eposter i forbindelse med installering av låser i Høgskoleveien 8 2014/449-6 3002/2014 27.10.2014

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.11.2013 Høring - søknad om deling gnr 1942/73/8 Søknad om deling av gnr 1942/73/8

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 20.04.2015-26.04.2015, Journalenhet: loa. plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 07.05.

Seleksjon: Journaldato: 20.04.2015-26.04.2015, Journalenhet: loa. plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 07.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 20.04.2015-26.04.2015, Journalenhet: loa. plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 07.05.2015 Valg av oppdragstaker "Tjeneste 1" - Rammeavtaler

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 17.10.2011-21.10.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.10.

Seleksjon: Journaldato: 17.10.2011-21.10.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.10. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 17.10.2011-21.10.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.10.2011 Tilbud på prosjektledelse: Mat fra Finnmark - et

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 29.08.2011-02.09.2011, Journalenhet: LOA,JOR,PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 09.09.

Seleksjon: Journaldato: 29.08.2011-02.09.2011, Journalenhet: LOA,JOR,PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 09.09. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 29.08.2011-02.09.2011, Journalenhet: LOA,JOR,PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 09.09.2011 OEP - Bioforsk - jf brev fra Difi av 06.04.11 Lansering

Detaljer

Offentlig journal. VS: A/CZ0046/2/0009 - November. Prosjekt: Karbonendring i skogsjord - KLIF - Posjketnr.: 341110 2011/139-1 23/2010 27.02.

Offentlig journal. VS: A/CZ0046/2/0009 - November. Prosjekt: Karbonendring i skogsjord - KLIF - Posjketnr.: 341110 2011/139-1 23/2010 27.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.2.2012-4.3.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.03.2012 VS: A/CZ0046/2/0009 - November Prosjekt: Karbonendring i skogsjord - KLF - Posjketnr.: 341110 2011/139-1

Detaljer

Søknad og CV - PhD position - Enzymatic and non-enzymatic biomass deconstruction mechanisms - st. ref. (2484352251) - ***** *****

Søknad og CV - PhD position - Enzymatic and non-enzymatic biomass deconstruction mechanisms - st. ref. (2484352251) - ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.2.2015-22.2.2015, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 23.02.2015 Søknad og CV - PhD position - Enzymatic and non-enzymatic biomass deconstruction mechanisms

Detaljer

Journaldato: 8.7.2013-14.7.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 8.7.2013-14.7.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.08.2013 Journaldato: 8.7.2013-14.7.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Arbeidsavtale 24.06.2013-28.06.2013 - Ingunn

Detaljer

Dok.dato: 27.04.2010. Dok.dato: 28.04.2010. Dok.dato: 30.04.2010

Dok.dato: 27.04.2010. Dok.dato: 28.04.2010. Dok.dato: 30.04.2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.5.2010-9.5.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.05.2010 nformasjonsbrev om markarbeid på inn- og utmark - Kopi av brev til grunneiere Datafangst biomangfold

Detaljer

Dok.dato: 01.06.2012. 2 Research Positions - Silviculture/Growth and Yield modelling Norsk institutt for skog og landskap - st. ref.

Dok.dato: 01.06.2012. 2 Research Positions - Silviculture/Growth and Yield modelling Norsk institutt for skog og landskap - st. ref. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.9.2012-9.9.2012, Dokumenttype:,, Status: J, 24.09.2012 Melding om mulig oppfinnelse Melding om idè Dofi 2012/110-1 1984/2012 01.06.2012 Campus Kjeller nnkalling

Detaljer

Bioforsk Økologisk. Atle Wibe Forskningssjef

Bioforsk Økologisk. Atle Wibe Forskningssjef Bioforsk Økologisk Atle Wibe Forskningssjef TINGVOLL GARD Prestegård Landbruksskole Forskningssenter for sau NORSØK (1986-2005) Privat stiftelse Bioforsk Økologisk (fra 2006) Garden er forpakta bort Bioforsk

Detaljer

Offentlig journal. Partneropplysninger GNK KRYOVIR. Planter - Prosjektstøtte 2013 2013/43-49 3094/2013 04.09.2013 11.10.2013

Offentlig journal. Partneropplysninger GNK KRYOVIR. Planter - Prosjektstøtte 2013 2013/43-49 3094/2013 04.09.2013 11.10.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.10.2013-13.10.2013, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 14.10.2013 Partneropplysninger GNK KRYOVR Planter - Prosjektstøtte 2013 2013/43-49 3094/2013 11.10.2013

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 20.02.2012-24.02.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.02.

Seleksjon: Journaldato: 20.02.2012-24.02.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.02. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 20.02.2012-24.02.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.02.2012 Samarbeidsplan 2012 Sør-Varanger bedriftshelsetjeneste

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 09.01.2012-13.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 17.01.

Seleksjon: Journaldato: 09.01.2012-13.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 17.01. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 09.01.2012-13.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 17.01.2012 Personaldokument Personalmappe - Skogen, Monica -

Detaljer

Offentlig journal. Foreløpig tildeling av kontantmidler gjennom Geovekst for Tildeling Geovekst for Østfold fylke 2013/ /2013

Offentlig journal. Foreløpig tildeling av kontantmidler gjennom Geovekst for Tildeling Geovekst for Østfold fylke 2013/ /2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.2013-7.4.2013, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 11.04.2013 Tildeling Geovekst for Østfold fylke 2013/159-3 1181/2013 Fylkesmannen i Østfold Tildeling Geovekst

Detaljer

MATFONDAVTALEN Søknad sendt NFR 01.09.2010 kl 12:28

MATFONDAVTALEN Søknad sendt NFR 01.09.2010 kl 12:28 Reduced ticks and tick-borne diseases in sheep by integrated management -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 28.03.2011-01.04.2011, Journalenhet: LOA, PLH, JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.04.

Seleksjon: Journaldato: 28.03.2011-01.04.2011, Journalenhet: LOA, PLH, JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.04. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 28.03.2011-01.04.2011, Journalenhet: LOA, PLH, JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.04.2011 Brev til Grømi As ang forskningstillatelse Søknad

Detaljer

Offentlig journal. Underskrevet kontrakt - Invertebrates in oak canopies: a faunistical survey in Norway

Offentlig journal. Underskrevet kontrakt - Invertebrates in oak canopies: a faunistical survey in Norway Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.3.2011-20.3.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.03.2011 nderskrevet kontrakt - nvertebrates in oak canopies: a faunistical survey in Norway nvertebrates

Detaljer

Journaldato: 15.07.2015-15.07.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.07.2015. Dok.

Journaldato: 15.07.2015-15.07.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.07.2015. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A Bekreftelse - Statens lånekasse for utdanning PERSONALMAPPE - MONA MYRVOLL

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 13.04.2015-19.04.2015, Journalenhet: loa, plh, sva, jor, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 06.05.

Seleksjon: Journaldato: 13.04.2015-19.04.2015, Journalenhet: loa, plh, sva, jor, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 06.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 13.04.2015-19.04.2015, Journalenhet: loa, plh, sva, jor, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 06.05.2015 Sluttattest Svanhovd. Ansatt nr. 20673 Mari

Detaljer

Offentlig journal. U.off: Offl. 25 Grad: P

Offentlig journal. U.off: Offl. 25 Grad: P Offentlig journal Journaldato: 5.12.2011-9.12.2011, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2004/00852-014 U Datert: 30.11.2011 Arkiv: 221 Saksans: PERS/ADMHJELP Til: ***** U.off: Offl. 25 Grad: P Sak: Personalmappe

Detaljer

NFR-prosjekt /I10 - Accounting for carbon and GHG emissions: balancing multiple landscape functions on framland. Dok.dato: Dok.

NFR-prosjekt /I10 - Accounting for carbon and GHG emissions: balancing multiple landscape functions on framland. Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.5.2010-30.5.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.06.2010 Oversendelse av prosjektavtale til signering NFR-prosjekt 199316/10 - Accounting for carbon and

Detaljer

Offentlig journal. Supplerende tildelingsbrev Statsbudsjettet / /

Offentlig journal. Supplerende tildelingsbrev Statsbudsjettet / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.10.2010-24.10.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.11.2010 Supplerende tildelingsbrev 2010 Statsbudsjettet 2010 2009/92-22 2156/2010 18.10.2010 15.10.2010

Detaljer

Dok.dato: 27.10.2010. Indicators for biodiversity in organic/low-input farming systems - BioBio - 189048/100 Eu-refnr. FP7 227161 - Prosjektnr.

Dok.dato: 27.10.2010. Indicators for biodiversity in organic/low-input farming systems - BioBio - 189048/100 Eu-refnr. FP7 227161 - Prosjektnr. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 28.11.2010, Dokumenttype:,, Status: J, 14.12.2010 Kommentarer til rapport om brukerundersøkelse - Econ rapport, Skog og landskap Gjennomgang av LMDsine

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 17.01.2011-21.01.2011, Journalenhet: LOA, PLH, JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 25.01.

Seleksjon: Journaldato: 17.01.2011-21.01.2011, Journalenhet: LOA, PLH, JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 25.01. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 17.01.2011-21.01.2011, Journalenhet: LOA, PLH, JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 25.01.2011 Følgebrev sluttrapport Tjærepåføring på rein -

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel:

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 29.12.2013, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 02.01.2014 Tilgang til flybilder Tilgang til flybilder 2013/622-2 3499/2013 06.11.2013 Gunnar Fjone Høringsuttalelse

Detaljer

Offentlig journal. Stadfestelse av oppsigelse. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** - EPHRUS 09/451 2014/829-6 7854/2014 09.04.

Offentlig journal. Stadfestelse av oppsigelse. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** - EPHRUS 09/451 2014/829-6 7854/2014 09.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.4.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.04.2014 Stadfestelse av oppsigelse Personalmappe - - EPHRS 09/451 PR 2014/829-6 7854/2014 Offl 13, jfr. Fvl 13 Revisjon

Detaljer

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Lise Hatten, DN, 26/1-2011

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Lise Hatten, DN, 26/1-2011 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Lise Hatten, DN, 26/1-2011 Bakgrunn I oppdragsbrev av 13. juli 2006 ber Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Miljøverndepartementet (MD) fagetatene Statens Landbruksforvaltning

Detaljer

Journaldato: 19.8.2013-25.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A 621.4

Journaldato: 19.8.2013-25.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A 621.4 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.08.2013 Journaldato: 19.8.2013-25.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Grimstad kommune i Aust-Agder - Resistensbrytende

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 15.10.2012-21.10.2012, Journalenhet: LOA, JOR, PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 22.10.

Seleksjon: Journaldato: 15.10.2012-21.10.2012, Journalenhet: LOA, JOR, PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 22.10. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 15.10.2012-21.10.2012, Journalenhet: LOA, JOR, PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 22.10.2012 Husleie Barnehagen Hundre Leieavtale Barnehagen

Detaljer

Offentlig journal. New National Focal Point for Forest Genetic Resources for Norway - update of e-mail address. LMD og Genressurssenteret

Offentlig journal. New National Focal Point for Forest Genetic Resources for Norway - update of e-mail address. LMD og Genressurssenteret Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.2.2014-23.2.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 24.02.2014 New National Focal Point for Forest Genetic Resources for Norway - update of e-mail address

Detaljer

Dok.dato: 26.06.2013. Landskap i endring - fotodokumentasjon/refotografering i utvalgte kulturlandskap i jordbruket - Prosjekt 560108. Dok.

Dok.dato: 26.06.2013. Landskap i endring - fotodokumentasjon/refotografering i utvalgte kulturlandskap i jordbruket - Prosjekt 560108. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.7.2013-7.7.2013, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 08.07.2013 Protokoll - tilsettingsrådet - Møte 5-2013 - Tilsetting av forsker Forskerstilling - Klimasenteret

Detaljer

Offentlig journal. Signert avtale - Windows og VMWare kompetanse - Avtaletid Anskaffelse - Windows og VMWare kompetanse

Offentlig journal. Signert avtale - Windows og VMWare kompetanse - Avtaletid Anskaffelse - Windows og VMWare kompetanse Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.8.2013-11.8.2013, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 13.08.2013 Signert avtale - Windows og VMWare kompetanse - Avtaletid 01.01.13-31.12.13 Anskaffelse - Windows

Detaljer

Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Avdelingsingeniør Norsk institutt for skog og landskap - st. ref. 1147539815 ***** ***** ***** ***** *****

Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Avdelingsingeniør Norsk institutt for skog og landskap - st. ref. 1147539815 ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 23.10.2011, Dokumenttype:,, Status: J, 21.11.2011 vslagsbrev 2 - stilling besatt - vdelingsingeniør Norsk institutt for skog og landskap - st. ref. 1147539815

Detaljer

Offentlig journal. Tidsbegrenset arbeidsavtale - jordsmonnkartlegging 2015. Ekstrahjelp og tidsbegrenset arbeidsavtale - Jordsmonnkartlegging 2015

Offentlig journal. Tidsbegrenset arbeidsavtale - jordsmonnkartlegging 2015. Ekstrahjelp og tidsbegrenset arbeidsavtale - Jordsmonnkartlegging 2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.3.2015-29.3.2015, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 15.04.2015 nnhold: Tidsbegrenset arbeidsavtale - jordsmonnkartlegging 2015 Ekstrahjelp og tidsbegrenset

Detaljer

HUSDYRGJØDSEL OG AVLØPSVANN SOM POTENSIELLE KILDER TIL FOSFORFORURENSNING FYLKESVISE FORSKJELLER

HUSDYRGJØDSEL OG AVLØPSVANN SOM POTENSIELLE KILDER TIL FOSFORFORURENSNING FYLKESVISE FORSKJELLER HUSDYRGJØDSEL OG AVLØPSVANN SOM POTENSIELLE KILDER TIL FOSFORFORURENSNING FYLKESVISE FORSKJELLER Fagtreff i Norsk Vannforening, Oslo, 12.oktober Ola Stedje Hanserud FOSFORBALANSEN I LANDBRUKSJORD P-balansen

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 14.05.2012-18.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 22.05.

Seleksjon: Journaldato: 14.05.2012-18.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 22.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 14.05.2012-18.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 22.05.2012 Tilbud på ornitologisk undersøkelse i Kjellerhaugvatnet

Detaljer

Ny og spennende stilling ved Regionkontor Midt-Norge Norsk institutt for skog og landskap - st. ref. 1408162838. Dok.dato: 13.05.2012. Dok.

Ny og spennende stilling ved Regionkontor Midt-Norge Norsk institutt for skog og landskap - st. ref. 1408162838. Dok.dato: 13.05.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.5.2012-20.5.2012, Dokumenttype:,, Status: J, 22.05.2012 Svarbrev, søknad mottatt - Ny og spennende stilling ved Regionkontor Midt-Norge Norsk institutt

Detaljer

Offentlig journal. Tilsagn om forlengelse av kassekreditt. Forlengelse av kassekreditt 2012 2012/539-1 3326/2012 LYADM/KD 20.01.2012 25.01.

Offentlig journal. Tilsagn om forlengelse av kassekreditt. Forlengelse av kassekreditt 2012 2012/539-1 3326/2012 LYADM/KD 20.01.2012 25.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.1.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype:,U, Status: J,A 06.02.2012 nnhold: Tilsagn om forlengelse av kassekreditt Forlengelse av kassekreditt

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer