Seleksjon: Journaldato: , Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Seleksjon: Journaldato: 16.01.2012-20.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.01."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: , Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: E-post søknad om midler for SKOLEHAGE Tingvoll / Møre og Romsdal fylke - prosjektnummer / 20164, Macnr SKOLEHAGE Tingvoll / Møre og Romsdal fylke - prosjektnummer / 20164, Macnr U 2009/ / TIN/TINKMC Mottaker Fylkesmannen i Møre og Romsdal Mottaker Fylkesmannen i Møre og Romsdal Kirsty McKinnon Bestilling av Jord- og Plantekultur 2012 Jord- og Plantekultur Apelsvoll U 2011/ / APE/APEEST 353 Mottaker Enehetene i Norsk Landbruksrådgivning Einar Strand Foreløpig prosjektrapport Bevaring ved bruk - nye lokalsortar av engvekstane timotei, engsvingel og raudkløver Bevaring ved bruk - nye lokalsortar av engvekstane timotei, engsvingel og raudkløver U 2008/ / LOK/LOKKID Mottaker Norsk Genressurssenter Kristin Daugstad Søknad om kr til forebyggende og konfliktdempende tiltak mellom bjørn og sau i Neiden Konfliktdempende tiltak mot rovviltskader U 2012/ / SVA/SVAPEA 1

2 621.5 Mottaker Direktoratet for naturforvaltning Paul E. Aspholm SVA/SVAPEA Søknad om kr til seminar om bruken og systematisere innsamling av bjørneekskrementer til ulike kunnskapsformål i forvaltningssammenheng Konfliktdempende tiltak mot rovviltskader U 2012/ / SVA/SVAPEA Mottaker Direktoratet for naturforvaltning Paul E. Aspholm SVA/SVAPEA Søknad om kr til tiltaket Husdyr-DNA i bjørneekskrementer Konfliktdempende tiltak mot rovviltskader U 2012/ / SVA/SVAPEA Mottaker Direktoratet for naturforvaltning Paul E. Aspholm SVA/SVAPEA Mottatt ferdig signert avtale Halden Resirkulering AS - Vurdering av grunnvannsforekomster - Prosjekt I 2011/ / JOR/JORGEG JOR/JORGEG Halden Resirkulering AS Søknad om kr til tiltaket Seminar for sentre og dyrehager som har fokus på og formidler om rovdyr Konfliktdempende tiltak mot rovviltskader U 2012/ / SVA/SVAPEA

3 Mottaker Direktoratet for naturforvaltning Paul E. Aspholm SVA/SVAPEA Prosjekteringsrapport gråvannsrenseanlegg Greveveien 69 Sandemose stasjon Maridalen - gnr 71 bnr 2 - Oslo kommune Oslo kommune Vann- og Avløpsetaten (VAV). Konkurransegrunnlag tilbudsnr 55/2009. Tilstandsvurdering Brekke - Skar nedbørsfelt til Maridalsvannet. Prosjekt nr U 2009/ / JOR/JORGRH Mottaker Alf Gunnar Lunde Guro Hensel JOR/JORGRH Søknad om tilskudd til Fisketiltak til tiltaket Anskaffelse av elfiskeapparat til Finnmark 2012 Tilskudd til fisketiltak anskaffelse av el-fiskeapparat til Finnmark U 2012/ / SVA/SVAPEA Mottaker Fylkesmannen i Finnmark Paul E. Aspholm SVA/SVAPEA Søknad om kr delfinansiering av tiltaket Utvikle nye restaureringsmetoder Tilskudd til prioriterte arter 2012 U 2012/ / SVA/SVAPEA Mottaker Fylkesmannen i Troms Paul E. Aspholm SVA/SVAPEA Søknad kr til tiltaket Utvikle nye restaureringsmetoder av elvemuslingbestander Tilskudd til prioriterte arter 2012 U 2012/ / SVA/SVAPEA 3

4 621.5 Mottaker Fylkesmannen i Finnmark Paul E. Aspholm SVA/SVAPEA Melding om ny adresse til EFSA - telefon og e-postadresse er den samme EFSA - Artikkel 36 liste - IEP Report - Article 36 - Norsk EFSA fokuspunkt - kartlegging av nettverksdeltagerenes interesseområder - ny ekspertdatabase I 2008/ / PLH/PLHAHE 333 PLH/PLHAHE EFAS The European Food Safety Authority Personaldokument Personalmappe - Dahl, Eli Unn - Landvik I 2011/ / LAN/LANEST 221 LAN/LANEST Eli Unn Dahl Om Planteklinikken Planteklinikken - brev vedrørende drift I 2011/ / PLH/PLHGBR PLH/PLHGBR Norsk Landbruksrådgivning Kontrakt bidragsforskning - Friskt plantemateriale av blomster - Avtale - G3 Ungplanter - Fremavl - Hagebruk - Blomster - Virus Mac.nr I 2008/ / PLH/PLHDRB 331 4

5 TE PLH/PLHDRB Universitetet for miljø- og biovitenskap Personaldokument Personalmappe - Trandem, Nina - Plantehelse I 2006/ / PLH/PLHEMM P Off. loven 13 jf fvl ledd TE PLH/PLHAHE Nina Trarndem Kontrakt for underskrift - Faggrunnlag for naturbeitemark og hagemark i Norge. DN ref.nr Instinr Faggrunnlag for naturbeitemark og hagemark i Norge. DN ref.nr Instinr I 2011/ / KVI/KVIALK ***** KVI/KVIALK Direktoratet for naturforvaltning Retur av kontrakt e-post - Faggrunnlag for naturbeitemark og hagemark i Norge. DN ref.nr Instinr Faggrunnlag for naturbeitemark og hagemark i Norge. DN ref.nr Instinr U 2011/ / KVI/KVIALK ***** Mottaker Direktoratet for naturforvaltning Aud Lise Kulseth KVI/KVIALK Oversendelse av faktura e-post - Naturindeks; helhetlig overvåking av åpent lavland - InstiData Naturindeks; helhetlig overvåking av åpent lavland - InstiData U 2011/ / KVI/KVIERE 5

6 ***** Mottaker Direktoratet for naturforvaltning Erik Revdal KVI/KVIERE Manglende rapportering - NFR. Prosjektnr /O99 Reduced ticks and tick-borne diseases in sheep by integrated management - Flått og beitedyr i kulturlandskapet - TICKLESS - Macnr / Instinr.: 20159/ NFRnr.: /O99 NFR. Prosjektnr /O99 Reduced ticks and tick-borne diseases in sheep by integrated management - Flått og beitedyr i kulturlandskapet - TICKLESS - Macnr / Instinr.: 20159/ NFRnr.: /O99 I 2010/ / TIN/TINAWI 631 TIN/TINAWI Møre og Romsdal fylkeskommune Personaldokument Personalmappe - Valde, Ketil - Tingvoll I 2006/ / TIN/TINTST P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 TIN/TINKSO Unntatt offentlighet Prosjektregnskapsrapport NFR Polysaccharides in barley and oats - adaption for food and for feed NFR. SLF. Polysaccharides in barley and oats - adaption for food and for feed- polysakkarider, bygg og havre U 2008/ / APE/APEMAA 631 Mottaker Norges forskningsråd Mauritz Åssveen Kostnadsspesifikasjon Polysaccharides in barley and oats - adaption for food and for feed NFR. SLF. Polysaccharides in barley and oats - adaption for food and for feed- polysakkarider, bygg og havre U 2008/ / APE/APEMAA 6

7 631 Mottaker Norges forskningsråd Mauritz Åssveen Rapport - Tildeling av midler for informasjonstiltak - Plantehelse LMD - Tildeling av midler over Statsbudsjettet kap til informasjonstiltak - Plantehelse og Plantevern U 2006/ / PLH/PLHKMU 115 Mottaker Landbruks- og matdepartementet Kari Munthe PLH/PLHKMU Prosjektnr 'Nordnorske makroalger som dyreför. Flaskehalser og nye muligheter' - Anmodning om utbetaling av påløpte utgifter i 2011 Prosjekt 'Nordnorske makroalger som dyrefôr. Flaskehalser og nye muligheter (Forprosjket - RFFNORD) U 2011/ / BOD/BODMNG Mottaker Fondsregion Nord-Norge, Troms fylkeskommune Margarita Novoa-Garrido BOD/BODMNG Brev fra daglig leder Kapp Næringshage AS I 2009/ / APE/APEIHA 171 APE/APEIHA Kapp Næringshage Kontrakt for verdiprøving av plantesorter 2012 Verdiprøving av plantesorter. Økonomi og administrasjon I 2008/ / APE/APEMAA 7

8 443 APE/APEMAA Mattilsynet Oversendelse av kontrakt - Intensified harvesting of forests - implications for enterprises related to wild and domestic ungulates NFR prosjektnr /O10 Intensified harvesting of forests - implications for enterprises related to wild and domestic ungulates NFR prosjektnr /O10 I 2011/ / TIN/TINKSO 631 TIN/TINKSO Norges forskningsråd Bioforsk Rapport Vol 6 Nr Atributt 70 WG i vårhvete. Lukket Bayer AS, Bayer CopScience - Forsøk med Atributt 70 WG i vårhvete Prosjekt Forsøk serie U U 2011/ / PLH/PLHKWA 13 jmfr. Offentlighetsloven Mottaker BayeCropScience Kjell Wærnhus Oversendelse av kontrakt - Documentation of energy production and GHG emissions in a farm level biogas plant digesting animal manure and various types of fish waste - BIOGASDOK NFR prosjektnr /O10 Documentation of energy production and GHG emissions in a farm level biogas plant digesting animal manure and various types of fish waste - BIOGASDOK NFR prosjektnr /O10 I 2011/ / TIN/TINIKV 631 TIN/TINIKV Norges forskningsråd Lukket Bioforsk Rapport Vol 6 Nr Biologisk godkjenningsprøving og utviklingsprøving - Ugrasmisler Biologisk godkjenningsprøving og utviklingsprøving av plantevernmidler - Middelprøving U 2011/ / PLH/PLHKST 8

9 13 jmfr. Offentlighetsloven Mottaker Mattilsynet Kirsten Semb Tørresen Oppdatert attest restanse mva norsk/engelsk pr januar 2012 Skatteattester - restanse skatt og mva for Bioforsk. Til info: Skatteattestene oppdateres hver 3. måned på norsk/engelsk og legges til intranett I 2006/ / LOA/LOADAGRUN TE LOA/LOADAGRUN Skatt nord Bodø Påminnelse om data i EPPO databasen - Diagnostic EPPO - Database on Diagnostic expertise - Diagnostic protocols - I 2008/ / PLH/PLHASL TE PLH/PLHASL EPPO Informasjon om ny bevillingsperiode fra Inneværende bevillingsperiode for skjenking av alkoholholdige drikker utløper Søknadsfrist: 10. februar 2012 Skjenke-/serverings- og overnattingsbevilling. I 2006/ / SVA/SVAKJW 005 SVA/SVAKJW Sør-Varanger kommune Undersøkelse av statens eieroppfølging av økonomien i selskaper med statlige eierinteresser. Frist Spørreundersøkelse fra Riksrevisjonen - Styrenes kompetanse, kapasitet og honorar i selskaper med statlige eierinteresser - Statens eieroppfølging av økonomien i selskaper med statlige eierinteresser I 2012/ / LOA/LOATGR 9

10 ***** LOA/LOATGR Riksrevisjonen Analyser - Bestilling av laboratorietjenester - Ref nr RM 2-12 Norgesmøllene - bestilling av analyse - rester av pesticider i korn I 2012/ / PLH/LABBHO BU 2 PLH/LABBHO Norgesmøllene AS Overvåking av semi-naturlige naturtyper Overvåking Arvesølvområdene - Macnr U 2010/ / KVI/KVIALK ***** Mottaker NINA Aud Lise Kulseth KVI/KVIALK Personaldokument Midlertidig avtale - Greipsland Inga - Timebasert - Seksjon Arealbruk og tiltak ved Jord og Miljø I 2011/ / JOR/JOROVE JOR/JOROVE Inga Greipsland QBOL-EPPO Conferance EPPO - Database on Diagnostic expertise - Diagnostic protocols - I 2008/ / PLH/PLHASL

11 TE PLH/PLHASL EPPO Søknad om midler til ombygging/utvikling av potethøster for opptak av forsøksfelt Forsøksteknisk utstyr - vitenskapelig utstyr - Apelsvoll U 2012/ / APE/APEPLU 054 Mottaker Fellesutvalget for forsøksteknisk utstyr Petter Lunde APE/APEPLU Personaldokument Personalmappe - Opprinnelig studentutveksling PhD student at Wageningen University Holland - Robert Barneveld - Timeansatt I 2010/ / JOR/JOROVE TE JOR/JORJST Robert Barneveld Personaldokument Personalmappe. Opprinnelig studentutveksling. PhD student at Faculty of Agriculture. Univeristy of Cairo Egypt. Yehia Sayed El-Temsah I 2010/ / JOR/JOROVE TE JOR/JOROVE Yehia Sayed Ismael El-Temsah Personaldokument Personalmappe - Haugnes, Peggy - Tingvoll U 2006/ / TIN/TINKSO 11

12 P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 Mottaker Unntatt offentlighet Kristin Sørheim E-post - Noe bevilgning - SKOLEHAGE Tingvoll / Møre og Romsdal fylke - prosjektnummer / 20164, Macnr SKOLEHAGE Tingvoll / Møre og Romsdal fylke - prosjektnummer / 20164, Macnr I 2009/ / TIN/TINKMC TIN/TINKMC Fylkesmannen i Møre og Romsdal E- post - Godkjenning endring av prosjektleder- Documentation of energy production and GHG emissions in a farm level biogas plant digesting animal manure and various types of fish waste - BIOGASDOK NFR prosjektnr /O10 Documentation of energy production and GHG emissions in a farm level biogas plant digesting animal manure and various types of fish waste - BIOGASDOK NFR prosjektnr /O10 I 2011/ / TIN/TINIKV 631 TIN/TINIKV Norges forskningsråd Prolongering av avtale frem til Oppdrag - Einar Lund Konsulenttjenester I 2011/ / LOA/LOATGR ***** TE LOA/LOATGR Einar Lund konsulenttjenester Tilsagn om tilskudd inntil kr ,- til pilotprosjektet Algedyrking i Steigen Forprosjekt Biogass og Alger - Utredning Biogass og Alger i Nord Salten - bioenergi - Samarbeid mellom Steigen kommune, Bioforsk og Nordland Fylkeskommune I 2010/ / BOD/BODAKA 12

13 647.1 BOD/BODAKA Nordland Fylkeskommune Anmodning om utbetaling av tilskudd på kr ,- -Forprosjekt Algedyrking i Steigen - Sluttrapport for forprosjekt - Regnskapsoversikt Forprosjekt Biogass og Alger - Utredning Biogass og Alger i Nord Salten - bioenergi - Samarbeid mellom Steigen kommune, Bioforsk og Nordland Fylkeskommune U 2010/ / BOD/BODAKA Mottaker Nordland fylkeskommune Åsbjørn Karlsen BOD/BODAKA Bestilling vedrørende samlokalisering av landbruksfaglige forskningsinstitutt Evaluering av landbruksinstituttene. Videre oppfølging av instituttgjennomgangen. Høring I 2010/ / LOA/LOAHML BU 12 LOA/LOAHML Landbruks- og matdepartementet Svar på henvendelse av Bestilling vedrørende samlokalisering av landbruksfaglige forskningsinstitutt Evaluering av landbruksinstituttene. Videre oppfølging av instituttgjennomgangen. Høring U 2010/ / LOA/LOAHML 300 Mottaker Landbruks- og matdepartementet Terje Granli LOA/LOATGR Proposal part A - CORE Organic Call Organic oat nurseries for quality breeding ORGONQ CORE Organic Call ll Organic oat nurseries for quality breeding ORGONQ U 2012/ / TIN/TINALO

14 Mottaker Norges forskningsråd Anne-Kristin Løes TIN/TINALO Bekrefter mottagelse av bestilling vedrørende innovasjonshus Evaluering av landbruksinstituttene. Videre oppfølging av instituttgjennomgangen. Høring I 2010/ / LOA/LOAHML TE LOA/LOATGR Landbruks- og matdepartementet Proposal part B - CORE Organic Call Organic oat nurseries for quality breeding ORGONQ CORE Organic Call ll Organic oat nurseries for quality breeding ORGONQ U 2012/ / TIN/TINALO 677 Mottaker Norges forskningsråd Anne-Kristin Løes TIN/TINALO Anmodning om å sende inn elektronisk søknad til prosjektet 'Kompetanse- og nettverksbygging mellom fisketurismebedrifter i Sør- og Nord-Norge' Prosjekt 'Kompetanse- og nettverksbygging mellom fisketurismebedrifter i Sør- og Nord-Norge' I 2011/ / HOL/HOLHJE HOL/HOLHJE Troms fylkeskommune Request for Amendment No. 2 to grant agreement No Project title "SoilCAM" EU - 7. rammeprogram "SoilCAM" - Optimalisering av overvåkingsstrategier for jord og grunnvann (SFT) - Prosjek nr U 2007/ / JOR/JORHFR

15 Mottaker European Commission v/lebrero, Peinado, Javier Hanne Sørlie Proposal part A - CORE Organic ll Call Future organic market integrity: Building reflective trust through sustainability - MarketIntegrity CORE Organic ll Call Future organic market integrity: Building reflective trust through sustainability - MarketIntegrity U 2012/ / TIN/TINALO 677 Mottaker Norges forskningsråd Anne-Kristin Løes TIN/TINALO Proposal part B - CORE Organic ll Call Future organic market integrity: Building reflective trust through sustainability - MarketIntegrity CORE Organic ll Call Future organic market integrity: Building reflective trust through sustainability - MarketIntegrity U 2012/ / TIN/TINALO 677 Mottaker Norges forskningsråd Anne-Kristin Løes TIN/TINALO Proposal part A - CORE Organic ll Call Coordinating organic plant breeding activities for diversity - COBRA CORE Organic ll Call Coordinating organic plant breeding activities for diversity - COBRA U 2012/ / TIN/TINALO 677 Mottaker Norges forskningsråd Anne-Kristin Løes Proposal part B - CORE Organic ll Call Coordinating organic plant breeding activities for diversity - COBRA CORE Organic ll Call Coordinating organic plant breeding activities for diversity - COBRA U 2012/ / TIN/TINALO 15

16 677 Mottaker Norges forskningsråd Anne-Kristin Løes E-postkorrespondanse vedrørende nye eplesorter for utprøving ved Ullensvang Foredling av nye eplesorter ved Ullensvang - Teremok - Radagost - Eufrin U 2012/ / ULL/ULLKLI 411 Mottaker Ikase, Laila, LSIFG Kristin Lichtenfeld ULL/ULLKLI E-postkorrespondanse vedrørende uttesting av nye eplesorter Foredling av nye eplesorter ved Ullensvang - Teremok - Radagost - Eufrin U 2012/ / ULL/ULLKLI 411 Mottaker Univer, Toivo, Estonian University of Life Sciences, Kristin Lichtenfeld ULL/ULLKLI Undertegnet 2 avtaler ITAS0034 Service og vedlikehold automatiske Målestasjoner, og avtale ITAS0167 datainnsamling fra LMT Serviceavtaler - ITAS - Plantehelse - service og vedlikehold aut Målestasjoner Drift datainnsamling U 2006/ / PLH/PLHAHE Mottaker Instrumenttjenesten Arne Hermansen PLH/PLHAHE Innbetaling av husleie for 2012 for Bioforsk LMD. Leiekontrakt eiendommer i Bioforsk (JF P 2005/525) (Husleiekompensasjon fra NFR, se 2006/117 A 631) I 2006/ / LOA/LOATGR

17 TE LOA/LOATGR Landbruks- og matdepartementet Svar på normal analysetid av pesticider - laboratorietjenester - Norgesmøllene - bestilling av analyse - rester av pesticider i korn U 2012/ / PLH/LABBHO Mottaker Norgesmøllene AS Børge Holen Kopi av brev til Mattilsynet med tildeling av midler 2012 til oppfølging av Handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler ( ) Mattilsynet. Norsk Landbruksrådgiving. Tildeling fra LMD av midler til oppfølging av Handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler ( ) ( ) Statusrapport (Plantehelse 2006/395) I 2006/ / LOA/LOATGR TE LOA/LOANVA Landbruks- og matdepartementet Kopi av brev til Norsk landbruksrådgiving med tildeling av midler 2012 til oppfølging av Handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler ( ) Mattilsynet. Norsk Landbruksrådgiving. Tildeling fra LMD av midler til oppfølging av Handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler ( ) ( ) Statusrapport (Plantehelse 2006/395) I 2006/ / LOA/LOATGR TE LOA/LOANVA Landbruks- og matdepartementet Proposal part B (fra Word) - CORE Organic ll Call Coordinating organic plant breeding activities for diversity - COBRA CORE Organic ll Call Coordinating organic plant breeding activities for diversity - COBRA U 2012/ / TIN/TINALO 17

18 677 Mottaker Norges forskningsråd Anne-Kristin Løes Søknad om endring av prosjektleder - Documentation of energy production and GHG emissions in a farm level biogas plant digesting animal manure and various types of fish waste - BIOGASDOK NFR prosjektnr /O10 Documentation of energy production and GHG emissions in a farm level biogas plant digesting animal manure and various types of fish waste - BIOGASDOK NFR prosjektnr /O10 U 2011/ / TIN/TINIKV 631 Mottaker Norges forskningsråd Ingvar Kvande TIN/TINIKV Underskrevet avtale drift av datasystemer og kommunikasjon for 2012 m/vedlegg Avtale mellom Bioforsk og ITAS om drift av servere, databaser og datakommunikasjon Avtale ITAS ITAS0262 (Sammenbind P 99/707) I 2006/ / LOA/LOARVP TE LOA/LOARVP Instrumenttjenesten Rapport for bruk av innkjøp og forbruk av radioaktive forbindelser 2010 Rapport for innkjøp og bruk av radioaktive forbindelser U 2010/ / PLH/PLHABE 321H Mottaker Universitetet for miljø- og biovitenskap Abdelhameed Elameen Søknad om tillatelse for innfanging av vilt - TickDeer - Hjort og flått i Møre og Romsdal, Macnr TickDeer - Hjort og flått i Møre og Romsdal, Macnr U 2011/ / TIN/TINEME 18

19 621.5 Mottaker Direktoratet for naturforvaltning Erling Meisingset Melding om hendelse på Vollebekk Rapporter etter hendelser - HMS - Jord og Miljø I 2010/ / JOR/JORRLI 254 JOR/JORRSO UMB Senter for klimaregulert planteforskning Kopi av rapport til AMU UMB - Hendelse på Vollebekk Rapporter etter hendelser - HMS - Jord og Miljø I 2010/ / JOR/JORRLI 254 JOR/JORRSO UMB Senter for klimaregulert Planteforskning Prosjektregnskapsrapport m/vedlegg er avlevert elektronisk NFR. Prosjektnr /O10 (122729/I10) Rammebevilgning for prosjektetableringsstøtte (PES) for Bioforsk U 2008/ / LOA/LOANVA 631 Mottaker Norges forskningsråd Stig A. Borgvang Bekrefter mottagelse av rapport NFR. Prosjektnr /O10 (122729/I10) Rammebevilgning for prosjektetableringsstøtte (PES) for Bioforsk I 2008/ / LOA/LOANVA 19

20 TE JOR/JORSBO Norges forskningsråd Tilbud Minikonkurranse - Kartlegging av naturtyper i Storlægeret Landskapsvernområde, Oppland fylke 2012 Minikonkurranse - Kartlegging av naturtyper i Storlægeret Landskapsvernområde, Oppland fylke 2012 U 2012/ / KVI/KVIERE 620 Mottaker Direktoratet for naturforvaltning Erik Revdal KVI/KVIERE Tilbud Minikonkurranse - Kartlegging av naturtyper i Vestfold fylke 2012 Minikonkurranse - Kartlegging av naturtyper i Vestfold fylke 2012 U 2012/ / KVI/KVIERE 620 Mottaker Direktoratet for naturforvaltning Erik Revdal KVI/KVIERE Lukket Bioforsk Rapport Vol 6 Nr Biologisk godkjenningsprøving og utviklingsprøving Soppmidler Biologisk godkjenningsprøving og utviklingsprøving av plantevernmidler - Middelprøving U 2011/ / PLH/PLHKST 13 jmfr. Offentlighetsloven Mottaker Mattilsynet Ragnhild Nærstad Underskrevet Volum Licensing gjeldende fra ny forhandler Crayon AS Microsoft kundenr Lisenser - Campus - Inmeta - Crayon AS I 2008/ / LOA/LOAPGG

21 TE LOA/LOAPGG Microsoft Nytt ERP-system. Ber om ytterligere dokumentasjon innen Nytt økonomisystem i Bioforsk - ERP-system - Instidata AS I 2010/ / LOA/LOATGR LOA/LOATGR Riksrevisjonen Svar på forespørsel om hagebruk i Kongo Forespørsler - henvendelser - diverse ( skadedyr, ugras, sykdom, sprøyteskader, mikroorganismer oa) U 2006/ / PLH/PLHAHE Mottaker Margit Totland Arne Hermansen Arntzen Arctic Adventures (AAA) og Fugleturisme Verdiskapingsprogram for naturarven U 2010/ / SVA/SVABFR Mottaker Vadsø kommune Bjørn Frantzen SVA/SVABFR Anmodning om delubetaling av tilskudd til tredje prosjektår i prosjektet Knasende godt - økt produksjon av grønnsaker i Finnmark Prosjekt "Knasende godt- økt produksjon av grønnsaker i Finnmark" U 2009/ / SVA/SVATRA

22 Mottaker Fylkesmannen i Finnmark Bente Sved Skottvoll SVA/SVABSS Tilbud - Minikonkurranse - Kartlegging av naturtyper i Lomsdal-Visten Nasjonalpark, Nordland fylke Minikonkurranse - Kartlegging av naturtyper i Lomsdal-Visten Nasjonalpark, Nordland fylke U 2012/ / KVI/KVIERE 620 Mottaker Direktoratet for naturforvaltning Erik Revdal KVI/KVIERE Tilbakemelding på tilbud Minikonkurranse - Kartlegging av naturtyper i Vestfold fylke 2012 Minikonkurranse - Kartlegging av naturtyper i Vestfold fylke 2012 I 2012/ / KVI/KVIERE 620 KVI/KVIERE Direktoratet for naturforvaltning Tilbakemelding på Minikonkurranse - Kartlegging av naturtyper i Storlægeret Landskapsvernområde, Oppland fylke 2012 Minikonkurranse - Kartlegging av naturtyper i Storlægeret Landskapsvernområde, Oppland fylke 2012 I 2012/ / KVI/KVIERE 620 KVI/KVIERE Direktoratet for naturforvaltning Statsbudsjettet Omdisponering/overføring av midler MD Svanhovdprosjekter finansiert av Miljøverndepartementet 2011 U 2011/ / SVA/SVATAB

23 Mottaker Miljøverndepartementet Tor-Arne Bjørn SVA/SVATAB Nye kontorer - grov skisse på hva Svanhovd ser for seg Forvaltningsknutepunkt - utvidelse kontorlokaler samt omgjøring av nasjonalparksenterutstilling U 2011/ / SVA/SVATAB Mottaker TAG arkitekter Tor-Arne Bjørn SVA/SVATAB Invitasjon til å komme med tilbud - Kartlegging av mulig slåttemark i Nord-Trøndelag Instinr Kartlegging av mulig slåttemark i Nord-Trøndelag Instinr I 2011/ / KVI/KVIALK ***** KVI/KVIALK Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Anslag - kostnadsoverslag a kr eks. mva i forbindelse med utarbeidelse av dokumenter ved utvidelse av kontor - Forvaltningsknutepunkt - utvidelse kontorlokaler samt omgjøring av nasjonalparksenterutstilling I 2011/ / SVA/SVATAB SVA/SVATAB TAG arkitekter Bergen AS Tilbud på Kartlegging av mulig slåttemark i Nord-Trøndelag Instinr Kartlegging av mulig slåttemark i Nord-Trøndelag Instinr U 2011/ / KVI/KVIALK ***** 23

24 Mottaker Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Aud Lise Kulseth KVI/KVIALK Oversendelse av faktura pr e-post - Prosjekt Arvesølv - Macnr Prosjekt Arvesølv - Macnr U 2008/ / KVI/KVIEJS ***** Mottaker Fylkesmannen i Aust-Agder Ellen Svalheim KVI/KVIEJS Personaldokument Personalmappe - Rødven, Rolf - Holt I 2011/ / HOL/HOLBAN 221 HOL/HOLBAN Rolf Rødven Personaldokument Personalmappe - Novoa-Garrido, Margarita - Vågønes I 2007/ / BOD/BODAKA 221 BOD/BODAKA Margarita Novoa-Garrido Tillegg til Bioforsk Rapport Vol 6 Nr Side Biologisk godkjenningsprøving og utviklingsprøving av plantevernmidler - Middelprøving U 2011/ / PLH/PLHKST 423 Mottaker Mattilsynet, Regionskontoret Olso, 24

25 Mottaker Akerhus og Østfold, Seksjon nasjonale godkjenninger Bayer Crope Science Guro Brodal Restanalyserapport - indoksakarb -Steward i kålrot Steward - indoksakarb - Restanalyser ( SK = skadedyrmiddel ) - jfr sak 2008/275 U 2012/ / PLH/PLHAFO 423 Mottaker Mattilsynet Annette Folkedal Schjøll PLH/PLHAFO E-postkorrespondanse i forbindelse med leie av buss "Norske Fruktdagar 2012" i Ulvik I 2011/ / ULL/ULLIKN 334 ULL/ULLIKN Tide reiser v/stokke, Jostein Ønsker å støtte «Norske Fruktdagar 2012» med kr 7 000,- "Norske Fruktdagar 2012" i Ulvik I 2011/ / ULL/ULLIKN TE ULL/ULLMME Bayer Crop Science Uttale om arbeidet med oppretting av naturreservat i utmarka til Ullensvang prestegard på Lofthus Fylkesmannen i Hordaland. Oppretting av naturreservat i utmarka til Ullensvang Prestegard - uttale U 2012/ / ULL/ULLOFR 008 Mottaker Fylkesmannen i Hordaland 25

26 Oddmund Frøynes ULL/ULLOFR Personaldokument Personalmappe Gibalova, Alena - Ullensvang fra tidligere tilsatt ved Økologisk U 2009/ / ULL/ULLMME 221 Mottaker Gibalova, Alena Oddmund Frøynes ULL/ULLOFR Personaldokument Personalmappe - Novoa-Garrido, Margarita - Vågønes U 2007/ / BOD/BODAKA 221 Mottaker Margarita Novoa-Garrido Åsbjørn Karlsen BOD/BODAKA Spørsmål om det trengs ytterligere forsøk for å kunne gi en agronomisk vurdering av Turex 50 WP - bacillus thuringiensis Turex 50 WP - bacillus thuringiensis - Agronomiske vurderinger ( jfr. sak 1996/134 og 1998/373 ) I 2012/ / PLH/PLHASU BU 2 PLH/PLHASU Mattilsynet Svar på om det trengs ytterligere forsøk for å kunne gi en agronomisk vurdering av Turex 50 WP - bacillus thuringiensis Turex 50 WP - bacillus thuringiensis - Agronomiske vurderinger ( jfr. sak 1996/134 og 1998/373 ) U 2012/ / PLH/PLHASU

Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05.

Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05.2012 Søknad - Produksjon av rips og solbær i nordlig klima

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03.

Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03.2012 Personaldokument Personalmappe - Døving, Aksel Kjetil

Detaljer

Bioforsk-konferansen 2014

Bioforsk-konferansen 2014 Invitasjon til Bioforsk-konferansen 2014 Hotell Scandic Hamar 5. 6. februar Velkommen til Bioforsk-konferansen 2014 Det er en glede å ønske deg velkommen til Bioforsk-konferansen 2014. Med denne konferansen

Detaljer

Årsmøte i NLR SørØst

Årsmøte i NLR SørØst Medlemsblad nr. 3-2013 Årgang 10 27.02.2013 Årsmøte i NLR SørØst Solhuset, Mysen onsdag 13. mars Kl. 18.00 Rapport om «Økt norsk kornproduksjon» v/ Adm. dir. Lars Fredrik Stuve i Norske Felleskjøp. Kl.

Detaljer

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013 nnvilgelse av forlenget tid og bruk av C eksamen MB tudentmappe - 213/1515-2 12472/213 6.9.213 28.8.213 tleie Norderås - Tilleggsavtale - Leie av 2 rom i 1. etg. lab.bygning - Ellen Eikenes tleie - Norderås

Detaljer

1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE... 3 2 KONKURRANSEGRUNNLAG OG KUNNGJØRING... 3 3 OM ANSKAFFELSEN... 3 3.1 OPPDRAGSGIVER... 3 3.2 SAMMENSTILLING OG ANALYSE AV

1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE... 3 2 KONKURRANSEGRUNNLAG OG KUNNGJØRING... 3 3 OM ANSKAFFELSEN... 3 3.1 OPPDRAGSGIVER... 3 3.2 SAMMENSTILLING OG ANALYSE AV KONKURRANSEGRUNNLAG Naturfaglige registreringer av bekkekløfter synteserapport, oppsummering av gjennomførte registreringer i 2007-2010, analyse av resultater og faglige vurderinger knyttet til bekkekløfter

Detaljer

Research and Development of Organic Agriculture in Norway

Research and Development of Organic Agriculture in Norway INFORMATION IN ENGLISH: Research and Development of Organic Agriculture in Norway NORSØK Kristiansund Bergen Trondheim Oslo In Norway only 3.4 % of the land can be used for agriculture. The remaining land

Detaljer

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes»

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Bioforsk Rapport Vol. 7 Nr. 29 2012 Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Rapport til Statens landbruksforvaltning og styret for Forskningsmidler over jordbruksavtalen Anne-Kristin Løes

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE Design og trykk: Follotrykk AS. 2009 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR NLR arbeider kontinuerlig for økte tilskudd over Jordbruksavtalen til rådgivingsenhetenes

Detaljer

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte.

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte. Årsmelding 2014 Forsidefoto: Rådgiver Silja Valand fra Norsk Landbruksrådgiving Østafjells studerer den gamle hvetesorten Fram hos gårdbruker Ole Petter Riis i Steinkjer. Bildet er fra en markdag om gamle

Detaljer

2 ÅRSRAPPORT 2013. Design: Millimeterpress AS Forsidefoto: Roa, ved Kalvsjø gård. Karine Bogsti Skog og landskap

2 ÅRSRAPPORT 2013. Design: Millimeterpress AS Forsidefoto: Roa, ved Kalvsjø gård. Karine Bogsti Skog og landskap Årsrapport 2013 2 ÅRSRAPPORT 2013 Design: Millimeterpress AS Forsidefoto: Roa, ved Kalvsjø gård. Karine Bogsti Skog og landskap Innhold Dette er Statens landbruksforvaltning 4 Administrerende direktør

Detaljer

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte Årsmøte mars 2015 Innkalling Det innkalles med dette til Årsmøte i NLR Veksthus Dato: Tirsdag 17. mars Sted: Gjennestad, i møterommet til Bondelaget Tid: 10.30 (se eget program for resten av dagen s 2)

Detaljer

Kvalitetssikringshåndbok

Kvalitetssikringshåndbok Kvalitetssikringshåndbok for Ålvik vekst, Kvam KF Vedtatt av styret 27. april 2007 Rev. nr.: Kvalitetssikringshåndbok Godkj. av: Styret Dato: 27.04.07 INNHOLD FORORD...3 OVERSIKT OVER REVISJONER...4 1.

Detaljer

Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak

Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål Produksjonsdyr i landbruket som beiter fritt på utmarksbeite

Detaljer

Økologisk frukt og bær i Norge

Økologisk frukt og bær i Norge NOTAT 2012 15 Økologisk frukt og bær i Norge Hvor mye produseres og hvordan omsettes det? ANNA BIRGITTE MILFORD NILF utgir en rekke publikasjoner Årlig utkommer: «Driftsgranskingar i jord- og skogbruk»

Detaljer

FORSIDEBILDE: ANNE AASDALEN

FORSIDEBILDE: ANNE AASDALEN FORSIDEBILDE: ANNE AASDALEN 1 Leders beretning Overordnet vurdering av samlede resultater for året Regnskapet for 2014 viser et overskudd på 97 937 kroner, mens regnskapet for 2013 hadde et underskudd

Detaljer

M edlemssk Å rsmelding 2013 riv nr 2 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014

M edlemssk Å rsmelding 2013 riv nr 2 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014 Medlemsskriv Årsmelding nr 2 2013 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014 Innhold Innkalling til årsmøtet.. 3 Styreleder har ordet. 4 Styret aktivitet. 5 Årsmelding

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 28.06.2015 Journalenhet: I, 14/00030-72 Erasmus bilateral agreement Aachen Erasmus + Program RWTH Aachen niversity Studieavdelingen /Tonje C. Nore Dok. dato: 26.06.2014 Arkivdel: Sakarkiv 348

Detaljer

Årsmelding 2009 Norsk Gartnerforbund

Årsmelding 2009 Norsk Gartnerforbund Årsmelding 2009 Norsk Gartnerforbund Velkommen til Bergen og 100-års jubileum! 2009 var et år med store forandringer. Det var et år med mange og spennende oppgaver for hovedstyret og sekretariatet. Den

Detaljer

MAREANO Årsrapport 2011

MAREANO Årsrapport 2011 MAREANO Årsrapport 2011 MAREANO Programgruppen 08.05.2012 I n n h o l d 1. Summary... 3 2. Sammendrag... 4 3. Innledning... 5 4. Mål, tid og kostnader 2011... 6 Mål - datainnsamling 2011... 6 Mål - bearbeiding

Detaljer

Årsrapport 2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)

Årsrapport 2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) Årsrapport 2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) Innholdsfortegnelse 1 Leders beretning... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 2.1 Samfunnsoppdraget... 6 2.2 Organisasjon... 6 2.3

Detaljer

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland SA ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014 Vinterkalking Dreneringsdag Kleiva Avlingsregistrering Kleiva, 8404 Sortland Orgnr 970921621 landbrukstjenesten@lr.no http://halogaland.lr.no/

Detaljer

Landbruksforvaltninga i Nord-Salten Steigen kommune

Landbruksforvaltninga i Nord-Salten Steigen kommune Informasjon til nye gårdbrukere Landbruksforvaltninga i Nord-Salten Steigen kommune 1 1. JORDBRUK 1.1 Registrering Kontakt Landbruksforvaltingen i Nord-Salten ved kjøp eller forpaktning av landbrukseiendom.

Detaljer

HVOR GÅR DE BEVARINGSVERDIGE STORFERASENE? - STATUS OG FORSLAG PÅ TILTAK FOR Å ØKE ANTALL DYR

HVOR GÅR DE BEVARINGSVERDIGE STORFERASENE? - STATUS OG FORSLAG PÅ TILTAK FOR Å ØKE ANTALL DYR Rapport fra Norsk genressurssenter, Skog og landskap 01/2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- HVOR GÅR DE BEVARINGSVERDIGE

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Utredning om endring i yngleområdene for jerv og bjørn i rovvilt region 6

Utredning om endring i yngleområdene for jerv og bjørn i rovvilt region 6 1123 Utredning om endring i yngleområdene for jerv og bjørn i rovvilt region 6 John D. C. Linnell, Ole-Gunnar Støen, Inger Hansen, Svein Eilertsen, Øystein Flagstad, Vincenzo Gervasi, Henrik Brøseth, Jon

Detaljer

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml Page 1 of 20 Offentlig journal 27.04.2015-03.05.2015 14/01992-1 Dok.dato: 25.03.2014 Jour.dato: 30.04.2015 Arkivkode: 221 Grad: U U Til: Silje Eriksmoen Sak: Personalmappe offentlig - Eriksmoen, Silje

Detaljer

Innkalling til fakultetsstyremøte ved Fakultet for miljøvitenskap og teknologi 11. februar 2015

Innkalling til fakultetsstyremøte ved Fakultet for miljøvitenskap og teknologi 11. februar 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi Postboks 5003 1432 ÅS Vår ref. 14/00750-9 Deres ref. Dato 04.02.2015 Innkalling

Detaljer

Konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen

Konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen NINA Norsk institutt for naturforskning Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding Konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen Scott M. Brainerd (red.) NINA Fagrapport 66 NINA Norsk institutt for

Detaljer

Etablering av sentre for verdensarven

Etablering av sentre for verdensarven Etablering av sentre for verdensarven Marit Myrvoll Marit Myrvoll. 2010. Etablering av sentre for verdensarven. NIKU Rapport 37: 26. Oslo, april 2010 NIKU Rapport 37 ISSN 1503-4895 ISBN 978-82-8101-083-3

Detaljer