Seleksjon: Journaldato: , Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Seleksjon: Journaldato: 16.01.2012-20.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.01."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: , Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: E-post søknad om midler for SKOLEHAGE Tingvoll / Møre og Romsdal fylke - prosjektnummer / 20164, Macnr SKOLEHAGE Tingvoll / Møre og Romsdal fylke - prosjektnummer / 20164, Macnr U 2009/ / TIN/TINKMC Mottaker Fylkesmannen i Møre og Romsdal Mottaker Fylkesmannen i Møre og Romsdal Kirsty McKinnon Bestilling av Jord- og Plantekultur 2012 Jord- og Plantekultur Apelsvoll U 2011/ / APE/APEEST 353 Mottaker Enehetene i Norsk Landbruksrådgivning Einar Strand Foreløpig prosjektrapport Bevaring ved bruk - nye lokalsortar av engvekstane timotei, engsvingel og raudkløver Bevaring ved bruk - nye lokalsortar av engvekstane timotei, engsvingel og raudkløver U 2008/ / LOK/LOKKID Mottaker Norsk Genressurssenter Kristin Daugstad Søknad om kr til forebyggende og konfliktdempende tiltak mellom bjørn og sau i Neiden Konfliktdempende tiltak mot rovviltskader U 2012/ / SVA/SVAPEA 1

2 621.5 Mottaker Direktoratet for naturforvaltning Paul E. Aspholm SVA/SVAPEA Søknad om kr til seminar om bruken og systematisere innsamling av bjørneekskrementer til ulike kunnskapsformål i forvaltningssammenheng Konfliktdempende tiltak mot rovviltskader U 2012/ / SVA/SVAPEA Mottaker Direktoratet for naturforvaltning Paul E. Aspholm SVA/SVAPEA Søknad om kr til tiltaket Husdyr-DNA i bjørneekskrementer Konfliktdempende tiltak mot rovviltskader U 2012/ / SVA/SVAPEA Mottaker Direktoratet for naturforvaltning Paul E. Aspholm SVA/SVAPEA Mottatt ferdig signert avtale Halden Resirkulering AS - Vurdering av grunnvannsforekomster - Prosjekt I 2011/ / JOR/JORGEG JOR/JORGEG Halden Resirkulering AS Søknad om kr til tiltaket Seminar for sentre og dyrehager som har fokus på og formidler om rovdyr Konfliktdempende tiltak mot rovviltskader U 2012/ / SVA/SVAPEA

3 Mottaker Direktoratet for naturforvaltning Paul E. Aspholm SVA/SVAPEA Prosjekteringsrapport gråvannsrenseanlegg Greveveien 69 Sandemose stasjon Maridalen - gnr 71 bnr 2 - Oslo kommune Oslo kommune Vann- og Avløpsetaten (VAV). Konkurransegrunnlag tilbudsnr 55/2009. Tilstandsvurdering Brekke - Skar nedbørsfelt til Maridalsvannet. Prosjekt nr U 2009/ / JOR/JORGRH Mottaker Alf Gunnar Lunde Guro Hensel JOR/JORGRH Søknad om tilskudd til Fisketiltak til tiltaket Anskaffelse av elfiskeapparat til Finnmark 2012 Tilskudd til fisketiltak anskaffelse av el-fiskeapparat til Finnmark U 2012/ / SVA/SVAPEA Mottaker Fylkesmannen i Finnmark Paul E. Aspholm SVA/SVAPEA Søknad om kr delfinansiering av tiltaket Utvikle nye restaureringsmetoder Tilskudd til prioriterte arter 2012 U 2012/ / SVA/SVAPEA Mottaker Fylkesmannen i Troms Paul E. Aspholm SVA/SVAPEA Søknad kr til tiltaket Utvikle nye restaureringsmetoder av elvemuslingbestander Tilskudd til prioriterte arter 2012 U 2012/ / SVA/SVAPEA 3

4 621.5 Mottaker Fylkesmannen i Finnmark Paul E. Aspholm SVA/SVAPEA Melding om ny adresse til EFSA - telefon og e-postadresse er den samme EFSA - Artikkel 36 liste - IEP Report - Article 36 - Norsk EFSA fokuspunkt - kartlegging av nettverksdeltagerenes interesseområder - ny ekspertdatabase I 2008/ / PLH/PLHAHE 333 PLH/PLHAHE EFAS The European Food Safety Authority Personaldokument Personalmappe - Dahl, Eli Unn - Landvik I 2011/ / LAN/LANEST 221 LAN/LANEST Eli Unn Dahl Om Planteklinikken Planteklinikken - brev vedrørende drift I 2011/ / PLH/PLHGBR PLH/PLHGBR Norsk Landbruksrådgivning Kontrakt bidragsforskning - Friskt plantemateriale av blomster - Avtale - G3 Ungplanter - Fremavl - Hagebruk - Blomster - Virus Mac.nr I 2008/ / PLH/PLHDRB 331 4

5 TE PLH/PLHDRB Universitetet for miljø- og biovitenskap Personaldokument Personalmappe - Trandem, Nina - Plantehelse I 2006/ / PLH/PLHEMM P Off. loven 13 jf fvl ledd TE PLH/PLHAHE Nina Trarndem Kontrakt for underskrift - Faggrunnlag for naturbeitemark og hagemark i Norge. DN ref.nr Instinr Faggrunnlag for naturbeitemark og hagemark i Norge. DN ref.nr Instinr I 2011/ / KVI/KVIALK ***** KVI/KVIALK Direktoratet for naturforvaltning Retur av kontrakt e-post - Faggrunnlag for naturbeitemark og hagemark i Norge. DN ref.nr Instinr Faggrunnlag for naturbeitemark og hagemark i Norge. DN ref.nr Instinr U 2011/ / KVI/KVIALK ***** Mottaker Direktoratet for naturforvaltning Aud Lise Kulseth KVI/KVIALK Oversendelse av faktura e-post - Naturindeks; helhetlig overvåking av åpent lavland - InstiData Naturindeks; helhetlig overvåking av åpent lavland - InstiData U 2011/ / KVI/KVIERE 5

6 ***** Mottaker Direktoratet for naturforvaltning Erik Revdal KVI/KVIERE Manglende rapportering - NFR. Prosjektnr /O99 Reduced ticks and tick-borne diseases in sheep by integrated management - Flått og beitedyr i kulturlandskapet - TICKLESS - Macnr / Instinr.: 20159/ NFRnr.: /O99 NFR. Prosjektnr /O99 Reduced ticks and tick-borne diseases in sheep by integrated management - Flått og beitedyr i kulturlandskapet - TICKLESS - Macnr / Instinr.: 20159/ NFRnr.: /O99 I 2010/ / TIN/TINAWI 631 TIN/TINAWI Møre og Romsdal fylkeskommune Personaldokument Personalmappe - Valde, Ketil - Tingvoll I 2006/ / TIN/TINTST P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 TIN/TINKSO Unntatt offentlighet Prosjektregnskapsrapport NFR Polysaccharides in barley and oats - adaption for food and for feed NFR. SLF. Polysaccharides in barley and oats - adaption for food and for feed- polysakkarider, bygg og havre U 2008/ / APE/APEMAA 631 Mottaker Norges forskningsråd Mauritz Åssveen Kostnadsspesifikasjon Polysaccharides in barley and oats - adaption for food and for feed NFR. SLF. Polysaccharides in barley and oats - adaption for food and for feed- polysakkarider, bygg og havre U 2008/ / APE/APEMAA 6

7 631 Mottaker Norges forskningsråd Mauritz Åssveen Rapport - Tildeling av midler for informasjonstiltak - Plantehelse LMD - Tildeling av midler over Statsbudsjettet kap til informasjonstiltak - Plantehelse og Plantevern U 2006/ / PLH/PLHKMU 115 Mottaker Landbruks- og matdepartementet Kari Munthe PLH/PLHKMU Prosjektnr 'Nordnorske makroalger som dyreför. Flaskehalser og nye muligheter' - Anmodning om utbetaling av påløpte utgifter i 2011 Prosjekt 'Nordnorske makroalger som dyrefôr. Flaskehalser og nye muligheter (Forprosjket - RFFNORD) U 2011/ / BOD/BODMNG Mottaker Fondsregion Nord-Norge, Troms fylkeskommune Margarita Novoa-Garrido BOD/BODMNG Brev fra daglig leder Kapp Næringshage AS I 2009/ / APE/APEIHA 171 APE/APEIHA Kapp Næringshage Kontrakt for verdiprøving av plantesorter 2012 Verdiprøving av plantesorter. Økonomi og administrasjon I 2008/ / APE/APEMAA 7

8 443 APE/APEMAA Mattilsynet Oversendelse av kontrakt - Intensified harvesting of forests - implications for enterprises related to wild and domestic ungulates NFR prosjektnr /O10 Intensified harvesting of forests - implications for enterprises related to wild and domestic ungulates NFR prosjektnr /O10 I 2011/ / TIN/TINKSO 631 TIN/TINKSO Norges forskningsråd Bioforsk Rapport Vol 6 Nr Atributt 70 WG i vårhvete. Lukket Bayer AS, Bayer CopScience - Forsøk med Atributt 70 WG i vårhvete Prosjekt Forsøk serie U U 2011/ / PLH/PLHKWA 13 jmfr. Offentlighetsloven Mottaker BayeCropScience Kjell Wærnhus Oversendelse av kontrakt - Documentation of energy production and GHG emissions in a farm level biogas plant digesting animal manure and various types of fish waste - BIOGASDOK NFR prosjektnr /O10 Documentation of energy production and GHG emissions in a farm level biogas plant digesting animal manure and various types of fish waste - BIOGASDOK NFR prosjektnr /O10 I 2011/ / TIN/TINIKV 631 TIN/TINIKV Norges forskningsråd Lukket Bioforsk Rapport Vol 6 Nr Biologisk godkjenningsprøving og utviklingsprøving - Ugrasmisler Biologisk godkjenningsprøving og utviklingsprøving av plantevernmidler - Middelprøving U 2011/ / PLH/PLHKST 8

9 13 jmfr. Offentlighetsloven Mottaker Mattilsynet Kirsten Semb Tørresen Oppdatert attest restanse mva norsk/engelsk pr januar 2012 Skatteattester - restanse skatt og mva for Bioforsk. Til info: Skatteattestene oppdateres hver 3. måned på norsk/engelsk og legges til intranett I 2006/ / LOA/LOADAGRUN TE LOA/LOADAGRUN Skatt nord Bodø Påminnelse om data i EPPO databasen - Diagnostic EPPO - Database on Diagnostic expertise - Diagnostic protocols - I 2008/ / PLH/PLHASL TE PLH/PLHASL EPPO Informasjon om ny bevillingsperiode fra Inneværende bevillingsperiode for skjenking av alkoholholdige drikker utløper Søknadsfrist: 10. februar 2012 Skjenke-/serverings- og overnattingsbevilling. I 2006/ / SVA/SVAKJW 005 SVA/SVAKJW Sør-Varanger kommune Undersøkelse av statens eieroppfølging av økonomien i selskaper med statlige eierinteresser. Frist Spørreundersøkelse fra Riksrevisjonen - Styrenes kompetanse, kapasitet og honorar i selskaper med statlige eierinteresser - Statens eieroppfølging av økonomien i selskaper med statlige eierinteresser I 2012/ / LOA/LOATGR 9

10 ***** LOA/LOATGR Riksrevisjonen Analyser - Bestilling av laboratorietjenester - Ref nr RM 2-12 Norgesmøllene - bestilling av analyse - rester av pesticider i korn I 2012/ / PLH/LABBHO BU 2 PLH/LABBHO Norgesmøllene AS Overvåking av semi-naturlige naturtyper Overvåking Arvesølvområdene - Macnr U 2010/ / KVI/KVIALK ***** Mottaker NINA Aud Lise Kulseth KVI/KVIALK Personaldokument Midlertidig avtale - Greipsland Inga - Timebasert - Seksjon Arealbruk og tiltak ved Jord og Miljø I 2011/ / JOR/JOROVE JOR/JOROVE Inga Greipsland QBOL-EPPO Conferance EPPO - Database on Diagnostic expertise - Diagnostic protocols - I 2008/ / PLH/PLHASL

11 TE PLH/PLHASL EPPO Søknad om midler til ombygging/utvikling av potethøster for opptak av forsøksfelt Forsøksteknisk utstyr - vitenskapelig utstyr - Apelsvoll U 2012/ / APE/APEPLU 054 Mottaker Fellesutvalget for forsøksteknisk utstyr Petter Lunde APE/APEPLU Personaldokument Personalmappe - Opprinnelig studentutveksling PhD student at Wageningen University Holland - Robert Barneveld - Timeansatt I 2010/ / JOR/JOROVE TE JOR/JORJST Robert Barneveld Personaldokument Personalmappe. Opprinnelig studentutveksling. PhD student at Faculty of Agriculture. Univeristy of Cairo Egypt. Yehia Sayed El-Temsah I 2010/ / JOR/JOROVE TE JOR/JOROVE Yehia Sayed Ismael El-Temsah Personaldokument Personalmappe - Haugnes, Peggy - Tingvoll U 2006/ / TIN/TINKSO 11

12 P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 Mottaker Unntatt offentlighet Kristin Sørheim E-post - Noe bevilgning - SKOLEHAGE Tingvoll / Møre og Romsdal fylke - prosjektnummer / 20164, Macnr SKOLEHAGE Tingvoll / Møre og Romsdal fylke - prosjektnummer / 20164, Macnr I 2009/ / TIN/TINKMC TIN/TINKMC Fylkesmannen i Møre og Romsdal E- post - Godkjenning endring av prosjektleder- Documentation of energy production and GHG emissions in a farm level biogas plant digesting animal manure and various types of fish waste - BIOGASDOK NFR prosjektnr /O10 Documentation of energy production and GHG emissions in a farm level biogas plant digesting animal manure and various types of fish waste - BIOGASDOK NFR prosjektnr /O10 I 2011/ / TIN/TINIKV 631 TIN/TINIKV Norges forskningsråd Prolongering av avtale frem til Oppdrag - Einar Lund Konsulenttjenester I 2011/ / LOA/LOATGR ***** TE LOA/LOATGR Einar Lund konsulenttjenester Tilsagn om tilskudd inntil kr ,- til pilotprosjektet Algedyrking i Steigen Forprosjekt Biogass og Alger - Utredning Biogass og Alger i Nord Salten - bioenergi - Samarbeid mellom Steigen kommune, Bioforsk og Nordland Fylkeskommune I 2010/ / BOD/BODAKA 12

13 647.1 BOD/BODAKA Nordland Fylkeskommune Anmodning om utbetaling av tilskudd på kr ,- -Forprosjekt Algedyrking i Steigen - Sluttrapport for forprosjekt - Regnskapsoversikt Forprosjekt Biogass og Alger - Utredning Biogass og Alger i Nord Salten - bioenergi - Samarbeid mellom Steigen kommune, Bioforsk og Nordland Fylkeskommune U 2010/ / BOD/BODAKA Mottaker Nordland fylkeskommune Åsbjørn Karlsen BOD/BODAKA Bestilling vedrørende samlokalisering av landbruksfaglige forskningsinstitutt Evaluering av landbruksinstituttene. Videre oppfølging av instituttgjennomgangen. Høring I 2010/ / LOA/LOAHML BU 12 LOA/LOAHML Landbruks- og matdepartementet Svar på henvendelse av Bestilling vedrørende samlokalisering av landbruksfaglige forskningsinstitutt Evaluering av landbruksinstituttene. Videre oppfølging av instituttgjennomgangen. Høring U 2010/ / LOA/LOAHML 300 Mottaker Landbruks- og matdepartementet Terje Granli LOA/LOATGR Proposal part A - CORE Organic Call Organic oat nurseries for quality breeding ORGONQ CORE Organic Call ll Organic oat nurseries for quality breeding ORGONQ U 2012/ / TIN/TINALO

14 Mottaker Norges forskningsråd Anne-Kristin Løes TIN/TINALO Bekrefter mottagelse av bestilling vedrørende innovasjonshus Evaluering av landbruksinstituttene. Videre oppfølging av instituttgjennomgangen. Høring I 2010/ / LOA/LOAHML TE LOA/LOATGR Landbruks- og matdepartementet Proposal part B - CORE Organic Call Organic oat nurseries for quality breeding ORGONQ CORE Organic Call ll Organic oat nurseries for quality breeding ORGONQ U 2012/ / TIN/TINALO 677 Mottaker Norges forskningsråd Anne-Kristin Løes TIN/TINALO Anmodning om å sende inn elektronisk søknad til prosjektet 'Kompetanse- og nettverksbygging mellom fisketurismebedrifter i Sør- og Nord-Norge' Prosjekt 'Kompetanse- og nettverksbygging mellom fisketurismebedrifter i Sør- og Nord-Norge' I 2011/ / HOL/HOLHJE HOL/HOLHJE Troms fylkeskommune Request for Amendment No. 2 to grant agreement No Project title "SoilCAM" EU - 7. rammeprogram "SoilCAM" - Optimalisering av overvåkingsstrategier for jord og grunnvann (SFT) - Prosjek nr U 2007/ / JOR/JORHFR

15 Mottaker European Commission v/lebrero, Peinado, Javier Hanne Sørlie Proposal part A - CORE Organic ll Call Future organic market integrity: Building reflective trust through sustainability - MarketIntegrity CORE Organic ll Call Future organic market integrity: Building reflective trust through sustainability - MarketIntegrity U 2012/ / TIN/TINALO 677 Mottaker Norges forskningsråd Anne-Kristin Løes TIN/TINALO Proposal part B - CORE Organic ll Call Future organic market integrity: Building reflective trust through sustainability - MarketIntegrity CORE Organic ll Call Future organic market integrity: Building reflective trust through sustainability - MarketIntegrity U 2012/ / TIN/TINALO 677 Mottaker Norges forskningsråd Anne-Kristin Løes TIN/TINALO Proposal part A - CORE Organic ll Call Coordinating organic plant breeding activities for diversity - COBRA CORE Organic ll Call Coordinating organic plant breeding activities for diversity - COBRA U 2012/ / TIN/TINALO 677 Mottaker Norges forskningsråd Anne-Kristin Løes Proposal part B - CORE Organic ll Call Coordinating organic plant breeding activities for diversity - COBRA CORE Organic ll Call Coordinating organic plant breeding activities for diversity - COBRA U 2012/ / TIN/TINALO 15

16 677 Mottaker Norges forskningsråd Anne-Kristin Løes E-postkorrespondanse vedrørende nye eplesorter for utprøving ved Ullensvang Foredling av nye eplesorter ved Ullensvang - Teremok - Radagost - Eufrin U 2012/ / ULL/ULLKLI 411 Mottaker Ikase, Laila, LSIFG Kristin Lichtenfeld ULL/ULLKLI E-postkorrespondanse vedrørende uttesting av nye eplesorter Foredling av nye eplesorter ved Ullensvang - Teremok - Radagost - Eufrin U 2012/ / ULL/ULLKLI 411 Mottaker Univer, Toivo, Estonian University of Life Sciences, Kristin Lichtenfeld ULL/ULLKLI Undertegnet 2 avtaler ITAS0034 Service og vedlikehold automatiske Målestasjoner, og avtale ITAS0167 datainnsamling fra LMT Serviceavtaler - ITAS - Plantehelse - service og vedlikehold aut Målestasjoner Drift datainnsamling U 2006/ / PLH/PLHAHE Mottaker Instrumenttjenesten Arne Hermansen PLH/PLHAHE Innbetaling av husleie for 2012 for Bioforsk LMD. Leiekontrakt eiendommer i Bioforsk (JF P 2005/525) (Husleiekompensasjon fra NFR, se 2006/117 A 631) I 2006/ / LOA/LOATGR

17 TE LOA/LOATGR Landbruks- og matdepartementet Svar på normal analysetid av pesticider - laboratorietjenester - Norgesmøllene - bestilling av analyse - rester av pesticider i korn U 2012/ / PLH/LABBHO Mottaker Norgesmøllene AS Børge Holen Kopi av brev til Mattilsynet med tildeling av midler 2012 til oppfølging av Handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler ( ) Mattilsynet. Norsk Landbruksrådgiving. Tildeling fra LMD av midler til oppfølging av Handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler ( ) ( ) Statusrapport (Plantehelse 2006/395) I 2006/ / LOA/LOATGR TE LOA/LOANVA Landbruks- og matdepartementet Kopi av brev til Norsk landbruksrådgiving med tildeling av midler 2012 til oppfølging av Handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler ( ) Mattilsynet. Norsk Landbruksrådgiving. Tildeling fra LMD av midler til oppfølging av Handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler ( ) ( ) Statusrapport (Plantehelse 2006/395) I 2006/ / LOA/LOATGR TE LOA/LOANVA Landbruks- og matdepartementet Proposal part B (fra Word) - CORE Organic ll Call Coordinating organic plant breeding activities for diversity - COBRA CORE Organic ll Call Coordinating organic plant breeding activities for diversity - COBRA U 2012/ / TIN/TINALO 17

18 677 Mottaker Norges forskningsråd Anne-Kristin Løes Søknad om endring av prosjektleder - Documentation of energy production and GHG emissions in a farm level biogas plant digesting animal manure and various types of fish waste - BIOGASDOK NFR prosjektnr /O10 Documentation of energy production and GHG emissions in a farm level biogas plant digesting animal manure and various types of fish waste - BIOGASDOK NFR prosjektnr /O10 U 2011/ / TIN/TINIKV 631 Mottaker Norges forskningsråd Ingvar Kvande TIN/TINIKV Underskrevet avtale drift av datasystemer og kommunikasjon for 2012 m/vedlegg Avtale mellom Bioforsk og ITAS om drift av servere, databaser og datakommunikasjon Avtale ITAS ITAS0262 (Sammenbind P 99/707) I 2006/ / LOA/LOARVP TE LOA/LOARVP Instrumenttjenesten Rapport for bruk av innkjøp og forbruk av radioaktive forbindelser 2010 Rapport for innkjøp og bruk av radioaktive forbindelser U 2010/ / PLH/PLHABE 321H Mottaker Universitetet for miljø- og biovitenskap Abdelhameed Elameen Søknad om tillatelse for innfanging av vilt - TickDeer - Hjort og flått i Møre og Romsdal, Macnr TickDeer - Hjort og flått i Møre og Romsdal, Macnr U 2011/ / TIN/TINEME 18

19 621.5 Mottaker Direktoratet for naturforvaltning Erling Meisingset Melding om hendelse på Vollebekk Rapporter etter hendelser - HMS - Jord og Miljø I 2010/ / JOR/JORRLI 254 JOR/JORRSO UMB Senter for klimaregulert planteforskning Kopi av rapport til AMU UMB - Hendelse på Vollebekk Rapporter etter hendelser - HMS - Jord og Miljø I 2010/ / JOR/JORRLI 254 JOR/JORRSO UMB Senter for klimaregulert Planteforskning Prosjektregnskapsrapport m/vedlegg er avlevert elektronisk NFR. Prosjektnr /O10 (122729/I10) Rammebevilgning for prosjektetableringsstøtte (PES) for Bioforsk U 2008/ / LOA/LOANVA 631 Mottaker Norges forskningsråd Stig A. Borgvang Bekrefter mottagelse av rapport NFR. Prosjektnr /O10 (122729/I10) Rammebevilgning for prosjektetableringsstøtte (PES) for Bioforsk I 2008/ / LOA/LOANVA 19

20 TE JOR/JORSBO Norges forskningsråd Tilbud Minikonkurranse - Kartlegging av naturtyper i Storlægeret Landskapsvernområde, Oppland fylke 2012 Minikonkurranse - Kartlegging av naturtyper i Storlægeret Landskapsvernområde, Oppland fylke 2012 U 2012/ / KVI/KVIERE 620 Mottaker Direktoratet for naturforvaltning Erik Revdal KVI/KVIERE Tilbud Minikonkurranse - Kartlegging av naturtyper i Vestfold fylke 2012 Minikonkurranse - Kartlegging av naturtyper i Vestfold fylke 2012 U 2012/ / KVI/KVIERE 620 Mottaker Direktoratet for naturforvaltning Erik Revdal KVI/KVIERE Lukket Bioforsk Rapport Vol 6 Nr Biologisk godkjenningsprøving og utviklingsprøving Soppmidler Biologisk godkjenningsprøving og utviklingsprøving av plantevernmidler - Middelprøving U 2011/ / PLH/PLHKST 13 jmfr. Offentlighetsloven Mottaker Mattilsynet Ragnhild Nærstad Underskrevet Volum Licensing gjeldende fra ny forhandler Crayon AS Microsoft kundenr Lisenser - Campus - Inmeta - Crayon AS I 2008/ / LOA/LOAPGG

21 TE LOA/LOAPGG Microsoft Nytt ERP-system. Ber om ytterligere dokumentasjon innen Nytt økonomisystem i Bioforsk - ERP-system - Instidata AS I 2010/ / LOA/LOATGR LOA/LOATGR Riksrevisjonen Svar på forespørsel om hagebruk i Kongo Forespørsler - henvendelser - diverse ( skadedyr, ugras, sykdom, sprøyteskader, mikroorganismer oa) U 2006/ / PLH/PLHAHE Mottaker Margit Totland Arne Hermansen Arntzen Arctic Adventures (AAA) og Fugleturisme Verdiskapingsprogram for naturarven U 2010/ / SVA/SVABFR Mottaker Vadsø kommune Bjørn Frantzen SVA/SVABFR Anmodning om delubetaling av tilskudd til tredje prosjektår i prosjektet Knasende godt - økt produksjon av grønnsaker i Finnmark Prosjekt "Knasende godt- økt produksjon av grønnsaker i Finnmark" U 2009/ / SVA/SVATRA

22 Mottaker Fylkesmannen i Finnmark Bente Sved Skottvoll SVA/SVABSS Tilbud - Minikonkurranse - Kartlegging av naturtyper i Lomsdal-Visten Nasjonalpark, Nordland fylke Minikonkurranse - Kartlegging av naturtyper i Lomsdal-Visten Nasjonalpark, Nordland fylke U 2012/ / KVI/KVIERE 620 Mottaker Direktoratet for naturforvaltning Erik Revdal KVI/KVIERE Tilbakemelding på tilbud Minikonkurranse - Kartlegging av naturtyper i Vestfold fylke 2012 Minikonkurranse - Kartlegging av naturtyper i Vestfold fylke 2012 I 2012/ / KVI/KVIERE 620 KVI/KVIERE Direktoratet for naturforvaltning Tilbakemelding på Minikonkurranse - Kartlegging av naturtyper i Storlægeret Landskapsvernområde, Oppland fylke 2012 Minikonkurranse - Kartlegging av naturtyper i Storlægeret Landskapsvernområde, Oppland fylke 2012 I 2012/ / KVI/KVIERE 620 KVI/KVIERE Direktoratet for naturforvaltning Statsbudsjettet Omdisponering/overføring av midler MD Svanhovdprosjekter finansiert av Miljøverndepartementet 2011 U 2011/ / SVA/SVATAB

23 Mottaker Miljøverndepartementet Tor-Arne Bjørn SVA/SVATAB Nye kontorer - grov skisse på hva Svanhovd ser for seg Forvaltningsknutepunkt - utvidelse kontorlokaler samt omgjøring av nasjonalparksenterutstilling U 2011/ / SVA/SVATAB Mottaker TAG arkitekter Tor-Arne Bjørn SVA/SVATAB Invitasjon til å komme med tilbud - Kartlegging av mulig slåttemark i Nord-Trøndelag Instinr Kartlegging av mulig slåttemark i Nord-Trøndelag Instinr I 2011/ / KVI/KVIALK ***** KVI/KVIALK Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Anslag - kostnadsoverslag a kr eks. mva i forbindelse med utarbeidelse av dokumenter ved utvidelse av kontor - Forvaltningsknutepunkt - utvidelse kontorlokaler samt omgjøring av nasjonalparksenterutstilling I 2011/ / SVA/SVATAB SVA/SVATAB TAG arkitekter Bergen AS Tilbud på Kartlegging av mulig slåttemark i Nord-Trøndelag Instinr Kartlegging av mulig slåttemark i Nord-Trøndelag Instinr U 2011/ / KVI/KVIALK ***** 23

24 Mottaker Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Aud Lise Kulseth KVI/KVIALK Oversendelse av faktura pr e-post - Prosjekt Arvesølv - Macnr Prosjekt Arvesølv - Macnr U 2008/ / KVI/KVIEJS ***** Mottaker Fylkesmannen i Aust-Agder Ellen Svalheim KVI/KVIEJS Personaldokument Personalmappe - Rødven, Rolf - Holt I 2011/ / HOL/HOLBAN 221 HOL/HOLBAN Rolf Rødven Personaldokument Personalmappe - Novoa-Garrido, Margarita - Vågønes I 2007/ / BOD/BODAKA 221 BOD/BODAKA Margarita Novoa-Garrido Tillegg til Bioforsk Rapport Vol 6 Nr Side Biologisk godkjenningsprøving og utviklingsprøving av plantevernmidler - Middelprøving U 2011/ / PLH/PLHKST 423 Mottaker Mattilsynet, Regionskontoret Olso, 24

25 Mottaker Akerhus og Østfold, Seksjon nasjonale godkjenninger Bayer Crope Science Guro Brodal Restanalyserapport - indoksakarb -Steward i kålrot Steward - indoksakarb - Restanalyser ( SK = skadedyrmiddel ) - jfr sak 2008/275 U 2012/ / PLH/PLHAFO 423 Mottaker Mattilsynet Annette Folkedal Schjøll PLH/PLHAFO E-postkorrespondanse i forbindelse med leie av buss "Norske Fruktdagar 2012" i Ulvik I 2011/ / ULL/ULLIKN 334 ULL/ULLIKN Tide reiser v/stokke, Jostein Ønsker å støtte «Norske Fruktdagar 2012» med kr 7 000,- "Norske Fruktdagar 2012" i Ulvik I 2011/ / ULL/ULLIKN TE ULL/ULLMME Bayer Crop Science Uttale om arbeidet med oppretting av naturreservat i utmarka til Ullensvang prestegard på Lofthus Fylkesmannen i Hordaland. Oppretting av naturreservat i utmarka til Ullensvang Prestegard - uttale U 2012/ / ULL/ULLOFR 008 Mottaker Fylkesmannen i Hordaland 25

26 Oddmund Frøynes ULL/ULLOFR Personaldokument Personalmappe Gibalova, Alena - Ullensvang fra tidligere tilsatt ved Økologisk U 2009/ / ULL/ULLMME 221 Mottaker Gibalova, Alena Oddmund Frøynes ULL/ULLOFR Personaldokument Personalmappe - Novoa-Garrido, Margarita - Vågønes U 2007/ / BOD/BODAKA 221 Mottaker Margarita Novoa-Garrido Åsbjørn Karlsen BOD/BODAKA Spørsmål om det trengs ytterligere forsøk for å kunne gi en agronomisk vurdering av Turex 50 WP - bacillus thuringiensis Turex 50 WP - bacillus thuringiensis - Agronomiske vurderinger ( jfr. sak 1996/134 og 1998/373 ) I 2012/ / PLH/PLHASU BU 2 PLH/PLHASU Mattilsynet Svar på om det trengs ytterligere forsøk for å kunne gi en agronomisk vurdering av Turex 50 WP - bacillus thuringiensis Turex 50 WP - bacillus thuringiensis - Agronomiske vurderinger ( jfr. sak 1996/134 og 1998/373 ) U 2012/ / PLH/PLHASU

Seleksjon: Journaldato: 08.08.2011-12.08.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 16.08.

Seleksjon: Journaldato: 08.08.2011-12.08.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 16.08. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 08.08.2011-12.08.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 16.08.2011 Avtale om konsulentoppdrag mellom Kildesli sjøsamiske

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 11.07.2011-15.07.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.07.

Seleksjon: Journaldato: 11.07.2011-15.07.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.07. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 11.07.2011-15.07.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.07.2011 Returnerer ett ferdig signert eksemplar av kontrakt

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 10.10.2011-14.10.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 18.10.

Seleksjon: Journaldato: 10.10.2011-14.10.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 18.10. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 10.10.2011-14.10.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 18.10.2011 Søknad om støtte til forprosjekt for utvikling av

Detaljer

Journaldato: 31.01.2011-04.02.2011, Journalenhet: LOA - Ledelse og administrasjon, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 31.01.2011-04.02.2011, Journalenhet: LOA - Ledelse og administrasjon, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.02.2011 Journaldato: 31.01.2011-04.02.2011, Journalenhet: LOA - Ledelse og administrasjon, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Tildeling totalentreprise Kontorbygg

Detaljer

Dok.Type: Sak/dok.nr: Løpenr: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig (enhet/initialer): U 2009/647-12 6343/2012 19.11.2012 14.11.

Dok.Type: Sak/dok.nr: Løpenr: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig (enhet/initialer): U 2009/647-12 6343/2012 19.11.2012 14.11. Journal Seleksjon: Journaldato: 19.11.2012-25.11.2012, Journalenhet: LOA, JOR. PLH, Ta med underordnede enheter: 0, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.11.2012 E-post Svar på søknad om

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 05.03.2012-09.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.03.

Seleksjon: Journaldato: 05.03.2012-09.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 05.03.2012-09.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.03.2012 Søknad - Effekt av gradvis fråskiljing versus fråskiljing

Detaljer

Journaldato: 8.7.2013-14.7.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 8.7.2013-14.7.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.08.2013 Journaldato: 8.7.2013-14.7.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Arbeidsavtale 24.06.2013-28.06.2013 - Ingunn

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 22.04.2013-28.04.2013, Journalenhet: LOA, JOR. PLH, SVA, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.05.

Seleksjon: Journaldato: 22.04.2013-28.04.2013, Journalenhet: LOA, JOR. PLH, SVA, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 22.04.2013-28.04.2013, Journalenhet: LOA, JOR. PLH, SVA, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.05.2013 Søknad om delfinansiering forprosjekt Tjøtta

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 12.03.2012-16.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 20.03.

Seleksjon: Journaldato: 12.03.2012-16.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 20.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 12.03.2012-16.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 20.03.2012 Personalmappe - Koesling, Matthias - Tingvoll U 2010/475-8

Detaljer

Offentlig journal. Rapportering 2010 og søknad kontantmidler 2011. Tildeling Geovekst for Finnmark 2007/247-25 249/2011 24.01.2011 31.01.

Offentlig journal. Rapportering 2010 og søknad kontantmidler 2011. Tildeling Geovekst for Finnmark 2007/247-25 249/2011 24.01.2011 31.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.1.2011-6.2.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.02.2011 Rapportering 2010 og søknad kontantmidler 2011 Tildeling Geovekst for Finnmark 2007/247-25 249/2011

Detaljer

P R O T O K O L L. fra. møte i Forskningsstyrene FFL/JA

P R O T O K O L L. fra. møte i Forskningsstyrene FFL/JA P R O T O K O L L fra møte i Forskningsstyrene FFL/JA torsdag 01. desember 2011 i Statens landbruksforvaltning Møtet ble satt kl. 09.00 Til stede: Per Harald Grue, Berit Hundåla, Ann Merete Furuberg, Grete

Detaljer

Offentlig journal. Samlokaliseringsalternativer for Skogfrøverket. Stiftelsen Det norske Skogførverket 2009/263-1 322/2009 05.02.2009 28.01.

Offentlig journal. Samlokaliseringsalternativer for Skogfrøverket. Stiftelsen Det norske Skogførverket 2009/263-1 322/2009 05.02.2009 28.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.1.2011-30.1.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.01.2011 Samlokaliseringsalternativer for Skogfrøverket Stiftelsen Det norske Skogførverket 2009/263-1

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 30.01.2012-03.02.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 07.02.

Seleksjon: Journaldato: 30.01.2012-03.02.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 07.02. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 30.01.2012-03.02.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 07.02.2012 Personalmappe Farshad Tami. Bioforsk Jord og Miljø

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 26.09.2011-30.09.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 04.10.

Seleksjon: Journaldato: 26.09.2011-30.09.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 04.10. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 26.09.2011-30.09.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 04.10.2011 Avslag på tilbud på produksjon av bok - Plantevern

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 29.05.2012-01.06.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 06.06.

Seleksjon: Journaldato: 29.05.2012-01.06.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 06.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 29.05.2012-01.06.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 06.06.2012 E-post med rapport og anmodning om utbetaling prosjekt

Detaljer

Offentlig journal. Geovekst-aktivitet, rapport 2007, plan 2008. Tildeling Geovekst for Østfold fylke 2007/230-5 182/2008 22.01.2008 04.05.

Offentlig journal. Geovekst-aktivitet, rapport 2007, plan 2008. Tildeling Geovekst for Østfold fylke 2007/230-5 182/2008 22.01.2008 04.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.4.2012-6.5.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.05.2012 Geovekst-aktivitet, rapport 2007, plan 2008 Tildeling Geovekst for Østfold fylke 2007/230-5 182/2008

Detaljer

Offentlig journal. Lokal og sentral høring av forslag om Renålia naturreservat i Selbu kommune. Høringer 2012 2012/10-25 2263/2012 25.06.

Offentlig journal. Lokal og sentral høring av forslag om Renålia naturreservat i Selbu kommune. Høringer 2012 2012/10-25 2263/2012 25.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.7.2012-8.7.2012, Dokumenttype:,, Status: J, 09.07.2012 Lokal og sentral høring av forslag om Renålia naturreservat i Selbu kommune Høringer 2012 2012/10-25

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09.

Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09.2013 Søknad om midler til prosjektet "Biokull - Vurdering

Detaljer

Offentlig journal. AR5 frå kontinuerleg ajourhald er lasta til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS)

Offentlig journal. AR5 frå kontinuerleg ajourhald er lasta til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS) Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.6.2012-10.6.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.06.2012 AR5 frå kontinuerleg ajourhald er lasta til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS) Gårdskart

Detaljer

Offentlig journal. AR5 fra kontinuerlig ajourhold er lastet til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS) AR5 og gårdskart for Gjesdal kommune

Offentlig journal. AR5 fra kontinuerlig ajourhold er lastet til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS) AR5 og gårdskart for Gjesdal kommune Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.1.2013-20.1.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.01.2013 AR5 fra kontinuerlig ajourhold er lastet til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS) AR5 og

Detaljer

Offentlig journal. Budsjettframlegg Statsbudsjettet / /

Offentlig journal. Budsjettframlegg Statsbudsjettet / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.5.2010-16.5.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.05.2010 Budsjettframlegg 2011 Statsbudsjettet 2011 2010/9-2 995/2010 05.05.2010 Landbruks- og matdepartementet,

Detaljer

Søknad og CV - PhD position - Enzymatic and non-enzymatic biomass deconstruction mechanisms - st. ref. (2484352251) - ***** *****

Søknad og CV - PhD position - Enzymatic and non-enzymatic biomass deconstruction mechanisms - st. ref. (2484352251) - ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.2.2015-22.2.2015, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 23.02.2015 Søknad og CV - PhD position - Enzymatic and non-enzymatic biomass deconstruction mechanisms

Detaljer

Offentlig journal. Oppstart av periodisk ajourhold av AR5 for Gjøvik kommune. Periodisk ajourhold av AR5 for Gjøvik kommune 2014/ /2014

Offentlig journal. Oppstart av periodisk ajourhold av AR5 for Gjøvik kommune. Periodisk ajourhold av AR5 for Gjøvik kommune 2014/ /2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.9.2014-28.9.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 01.10.2014 Oppstart av periodisk ajourhold av AR5 for Gjøvik kommune Periodisk ajourhold av AR5 for Gjøvik

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 09.06.2014-15.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 16.06.

Seleksjon: Journaldato: 09.06.2014-15.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 16.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 09.06.2014-15.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 16.06.2014 Informasjon til LMDs underliggende virksomheter

Detaljer

Dok.dato: 12.09.2012. Kartlegging av elektroniske system for produksjon av dokument som kjem inn under lov om målbruk i offentleg teneste

Dok.dato: 12.09.2012. Kartlegging av elektroniske system for produksjon av dokument som kjem inn under lov om målbruk i offentleg teneste Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.9.2012-30.9.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.10.2012 SV: Purring på tilbakemelding om vidare målbruksarbeid Målbruk i offentleg teneste (Tidligere

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 09.01.2012-13.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 17.01.

Seleksjon: Journaldato: 09.01.2012-13.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 17.01. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 09.01.2012-13.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 17.01.2012 Personaldokument Personalmappe - Skogen, Monica -

Detaljer

Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Avdelingsingeniør Norsk institutt for skog og landskap - st. ref. 1147539815 ***** ***** ***** ***** *****

Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Avdelingsingeniør Norsk institutt for skog og landskap - st. ref. 1147539815 ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 23.10.2011, Dokumenttype:,, Status: J, 21.11.2011 vslagsbrev 2 - stilling besatt - vdelingsingeniør Norsk institutt for skog og landskap - st. ref. 1147539815

Detaljer

Systemutvikler/applikasjonsutvikler (2 stillinger) Norsk institutt for skog og landskap - st. ref. 1469657157. Dok.dato: 19.08.

Systemutvikler/applikasjonsutvikler (2 stillinger) Norsk institutt for skog og landskap - st. ref. 1469657157. Dok.dato: 19.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.8.2012-26.8.2012, Dokumenttype:,, Status: J, 27.08.2012 Svarbrev, søknad mottatt - Systemutvikler/applikasjonsutvikler (2 stillinger) Norsk institutt for

Detaljer

Offentlig journal. Underskrevet leieavtale. Regionkontor - Midt-Norge 2008/ / Sluttrapportering av JOP

Offentlig journal. Underskrevet leieavtale. Regionkontor - Midt-Norge 2008/ / Sluttrapportering av JOP Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 21.11.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.11.2010 nderskrevet leieavtale Regionkontor - Midt-Norge 2008/106-2 674/2008 29.04.2008 Statsbygg Midt-Norge

Detaljer

Offentlig journal. Ferdigstilling av AR5 for Dyrøy. DMK og gårdskart for Dyrøy kommune 2009/70-2 2386/2009 20.10.2009 14.12.

Offentlig journal. Ferdigstilling av AR5 for Dyrøy. DMK og gårdskart for Dyrøy kommune 2009/70-2 2386/2009 20.10.2009 14.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 20.12.2009, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.01.2010 Ferdigstilling av AR5 for Dyrøy DMK og gårdskart for Dyrøy kommune 2009/70-2 2386/2009 20.10.2009 GÅRDSKART/M

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 17.10.2011-21.10.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.10.

Seleksjon: Journaldato: 17.10.2011-21.10.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.10. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 17.10.2011-21.10.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.10.2011 Tilbud på prosjektledelse: Mat fra Finnmark - et

Detaljer

Offentlig journal. AR5 fra kontinuerlig ajourhold for Fjell kommune. Kontinuerlig ajourhold av AR5 for Fjell kommune 2013/465-2 729/2014 25.02.

Offentlig journal. AR5 fra kontinuerlig ajourhold for Fjell kommune. Kontinuerlig ajourhold av AR5 for Fjell kommune 2013/465-2 729/2014 25.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.3.2014-9.3.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.03.2014 AR5 fra kontinuerlig ajourhold for Fjell kommune Kontinuerlig ajourhold av AR5 for Fjell kommune

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om utbetaling - Bonitering i fjellskog av gran

Offentlig journal. Anmodning om utbetaling - Bonitering i fjellskog av gran Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.12.2011-18.12.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.12.2011 Anmodning om utbetaling - Bonitering i fjellskog av gran NFRprosjekt 201164/99 - Bonitering

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om støtte til konferansen Gjengroing, kulturlandskap og reiseliv

Offentlig journal. Søknad om støtte til konferansen Gjengroing, kulturlandskap og reiseliv Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.3.2012-18.3.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.04.2012 Søknad om støtte til konferansen Gjengroing, kulturlandskap og reiseliv 2009/46-36 1161/2012 06.02.2012

Detaljer

Dok.dato: 27.04.2010. Dok.dato: 28.04.2010. Dok.dato: 30.04.2010

Dok.dato: 27.04.2010. Dok.dato: 28.04.2010. Dok.dato: 30.04.2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.5.2010-9.5.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.05.2010 nformasjonsbrev om markarbeid på inn- og utmark - Kopi av brev til grunneiere Datafangst biomangfold

Detaljer

Offentlig journal. Foreløpig tildeling av kontantmidler gjennom Geovekst for Tildeling Geovekst for Østfold fylke 2013/ /2013

Offentlig journal. Foreløpig tildeling av kontantmidler gjennom Geovekst for Tildeling Geovekst for Østfold fylke 2013/ /2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.2013-7.4.2013, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 11.04.2013 Tildeling Geovekst for Østfold fylke 2013/159-3 1181/2013 Fylkesmannen i Østfold Tildeling Geovekst

Detaljer

Dok.dato: 29.09.2009. Klassering: Dok.dato: 19.11.2009. Klassering: Dok.dato: 23.02.2010. Klassering:

Dok.dato: 29.09.2009. Klassering: Dok.dato: 19.11.2009. Klassering: Dok.dato: 23.02.2010. Klassering: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.02.2010-28.02.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.03.2010 VS: Signert avtale om Agresso time/prosjekt mm. Agresso 2010/74-4 2287/2009 29.09.2009 ORGSAM/DT

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 26.11.2012-02.12.2012, Journalenhet: plh, loa, jor, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 03.12.

Seleksjon: Journaldato: 26.11.2012-02.12.2012, Journalenhet: plh, loa, jor, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 03.12. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 26.11.2012-02.12.2012, Journalenhet: plh, loa, jor, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 03.12.2012 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Dok.dato: 26.06.2013. Landskap i endring - fotodokumentasjon/refotografering i utvalgte kulturlandskap i jordbruket - Prosjekt 560108. Dok.

Dok.dato: 26.06.2013. Landskap i endring - fotodokumentasjon/refotografering i utvalgte kulturlandskap i jordbruket - Prosjekt 560108. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.7.2013-7.7.2013, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 08.07.2013 Protokoll - tilsettingsrådet - Møte 5-2013 - Tilsetting av forsker Forskerstilling - Klimasenteret

Detaljer

Dok.dato: 13.11.2006. Global expression of defence-related genes in Populus and transfer og knowledge to Norway spruce NFR-nr. 178576/V40. Dok.

Dok.dato: 13.11.2006. Global expression of defence-related genes in Populus and transfer og knowledge to Norway spruce NFR-nr. 178576/V40. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.11.2010-14.11.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.11.2010 Rødlistearter i Trillemarka Verneplan for Trillemarka - Rollag Østfjell, sentral høring 2006/318-4

Detaljer

Offentlig journal. U.off: Offl. 25 Grad: P

Offentlig journal. U.off: Offl. 25 Grad: P Offentlig journal Journaldato: 5.12.2011-9.12.2011, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2004/00852-014 U Datert: 30.11.2011 Arkiv: 221 Saksans: PERS/ADMHJELP Til: ***** U.off: Offl. 25 Grad: P Sak: Personalmappe

Detaljer

Offentlig journal. Kontrakt vedr. leie av bolig. Regionkontor Nord-Norge 2010/161-8 845/2011 11.04.2011 26.04.2011

Offentlig journal. Kontrakt vedr. leie av bolig. Regionkontor Nord-Norge 2010/161-8 845/2011 11.04.2011 26.04.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.4.2011-1.5.2011, Dokumenttype:,, Status: J, 02.05.2011 Kontrakt vedr. leie av bolig Regionkontor Nord-Norge 2010/161-8 845/2011 11.04.2011 Forburkerrådet

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05.

Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05.2012 Søknad - Produksjon av rips og solbær i nordlig klima

Detaljer

Dok.dato: 22.12.2010. Dok.dato: 23.12.2010

Dok.dato: 22.12.2010. Dok.dato: 23.12.2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.1.2011-9.1.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.01.2011 Svar på søknad om rentemidler i 2010 - Bonitering i fjellskog av gran NFRprosjekt 201164/99 - Bonitering

Detaljer

Dok.dato: 22.03.2014. Dok.dato: 11.04.2014

Dok.dato: 22.03.2014. Dok.dato: 11.04.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.4.2014-4.5.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 05.05.2014 Referat fra møte i Skjerdingfjellvegen A/L den 22.mars 2014 på Skjerdingfjell Høyfjellshotell

Detaljer

Offentlig journal. AR5 fra kontinuerlig ajourhold er lastet til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS)

Offentlig journal. AR5 fra kontinuerlig ajourhold er lastet til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS) Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.5.2013-2.6.2013, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 04.06.2013 R5 fra kontinuerlig ajourhold er lastet til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS) Kontinuerlig

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 15.7.2013-21.7.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 20.08.

Seleksjon: Journaldato: 15.7.2013-21.7.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 20.08. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 15.7.2013-21.7.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 20.08.2013 Tilbud på vegetasjonskartlegging i Vegaøyan

Detaljer

Svarbrev, søknad mottatt - GIS spesialist: Landskapsanalyse Norsk institutt for skog og landskap - st. ref. 570911651 ***** ***** ***** ***** *****

Svarbrev, søknad mottatt - GIS spesialist: Landskapsanalyse Norsk institutt for skog og landskap - st. ref. 570911651 ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 07.02.2010, Dokumenttype:,, Status: J, 09.02.2010 Svarbrev, søknad mottatt - GS spesialist: Landskapsanalyse Norsk institutt for skog og landskap - st.

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 11.06.2012-15.06.2012, Journalenhet: LOA,JOR,PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 19.06.

Seleksjon: Journaldato: 11.06.2012-15.06.2012, Journalenhet: LOA,JOR,PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 19.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 11.06.2012-15.06.2012, Journalenhet: LOA,JOR,PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 19.06.2012 Søknad om midlar for 2012 på SIV-prosjektet NFR.

Detaljer

Prosjekt på flåttbårensjukdom og sau i Møre og Romsdal:

Prosjekt på flåttbårensjukdom og sau i Møre og Romsdal: Prosjekt på flåttbårensjukdom og sau i Møre og Romsdal: - SWATICK 2007 2010 - Tilsynsprosjektet 2007-2008 - Beiteprosjektet 2009 - (Hjortmerk) Foto Reidar Mehl Bioforsk Økologisk og Universitet for Miljø

Detaljer

Offentlig journal. Underskrevet kontrakt. Vegetasjonskartlegging i Lyngen - Prosjektnr. 520202 2006/13-3 60/2006 16.04.2010 UTMARK/YNR 27.07.

Offentlig journal. Underskrevet kontrakt. Vegetasjonskartlegging i Lyngen - Prosjektnr. 520202 2006/13-3 60/2006 16.04.2010 UTMARK/YNR 27.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 18.04.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 26.04.2010 nderskrevet kontrakt Vegetasjonskartlegging i Lyngen - Prosjektnr. 520202 2006/13-3 60/2006 27.07.2006

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av arealressurskart-ar50. AR250 og AR50 arealressurskart 2013/448-11 188/2015 12.01.2015 28.01.

Offentlig journal. Oversendelse av arealressurskart-ar50. AR250 og AR50 arealressurskart 2013/448-11 188/2015 12.01.2015 28.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.1.2015-1.2.2015, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 02.02.2015 Oversendelse av arealressurskart-ar50 AR250 og AR50 arealressurskart 2013/448-11 188/2015 12.01.2015

Detaljer

Offentlig journal. VS: Kort hva vi avtalte i dag ang plan for grafisk design. Nytt Internett - Prosjektnr. 938025 2006/352-6 746/2006 14.11.

Offentlig journal. VS: Kort hva vi avtalte i dag ang plan for grafisk design. Nytt Internett - Prosjektnr. 938025 2006/352-6 746/2006 14.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.10.2012-7.10.2012, Dokumenttype:,, Status: J, 08.10.2012 VS: Kort hva vi avtalte i dag ang plan for grafisk design Nytt nternett - Prosjektnr. 938025 2006/352-6

Detaljer

Ny og spennende stilling ved Regionkontor Midt-Norge Norsk institutt for skog og landskap - st. ref. 1408162838. Dok.dato: 13.05.2012. Dok.

Ny og spennende stilling ved Regionkontor Midt-Norge Norsk institutt for skog og landskap - st. ref. 1408162838. Dok.dato: 13.05.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.5.2012-20.5.2012, Dokumenttype:,, Status: J, 22.05.2012 Svarbrev, søknad mottatt - Ny og spennende stilling ved Regionkontor Midt-Norge Norsk institutt

Detaljer

Bioforsk Jord og Miljø

Bioforsk Jord og Miljø Bioforsk Jord og Miljø Dr. Espen Govasmark espen.govasmark@bioforsk.no Tel: +47 404 80 233 9 mars 2010 IEA Bioenergy informasjonsmøte Norges Forskningsråd Mat Miljø - Muligheter Bioforsk Task 37 Energy

Detaljer

Offentlig journal. VS: A/CZ0046/2/0009 - November. Prosjekt: Karbonendring i skogsjord - KLIF - Posjketnr.: 341110 2011/139-1 23/2010 27.02.

Offentlig journal. VS: A/CZ0046/2/0009 - November. Prosjekt: Karbonendring i skogsjord - KLIF - Posjketnr.: 341110 2011/139-1 23/2010 27.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.2.2012-4.3.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.03.2012 VS: A/CZ0046/2/0009 - November Prosjekt: Karbonendring i skogsjord - KLF - Posjketnr.: 341110 2011/139-1

Detaljer

Potetprosjekter i Bioforsk Per Y. Steinsholt Fagforum Potet

Potetprosjekter i Bioforsk Per Y. Steinsholt Fagforum Potet Potetprosjekter i Bioforsk 2009 Per Y. Steinsholt 27.10.09 Fagforum Potet Avdeling: Bioforsk Øst (Apelsvoll og Landvik) Balansert næringsforsyning i potet Riktig næringsforsyning, med fokus på avling,

Detaljer

Offentlig journal. New National Focal Point for Forest Genetic Resources for Norway - update of e-mail address. LMD og Genressurssenteret

Offentlig journal. New National Focal Point for Forest Genetic Resources for Norway - update of e-mail address. LMD og Genressurssenteret Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.2.2014-23.2.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 24.02.2014 New National Focal Point for Forest Genetic Resources for Norway - update of e-mail address

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 05.09.2011-09.09.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.09.

Seleksjon: Journaldato: 05.09.2011-09.09.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.09. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 05.09.2011-09.09.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.09.2011 Kommentarer til Klifs forslag til omlegging av miljøovervåkingen

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: , Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert:

Seleksjon: Journaldato: , Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 22.7.2013-28.7.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 20.08.2013 Melding om adresse endring Personalmappe Schnug,

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel:

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 29.12.2013, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 02.01.2014 Tilgang til flybilder Tilgang til flybilder 2013/622-2 3499/2013 06.11.2013 Gunnar Fjone Høringsuttalelse

Detaljer

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Lise Hatten, DN, 26/1-2011

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Lise Hatten, DN, 26/1-2011 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Lise Hatten, DN, 26/1-2011 Bakgrunn I oppdragsbrev av 13. juli 2006 ber Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Miljøverndepartementet (MD) fagetatene Statens Landbruksforvaltning

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 22.10.2012-28.10.2012, Journalenhet: LOA, JOR, PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 29.10.

Seleksjon: Journaldato: 22.10.2012-28.10.2012, Journalenhet: LOA, JOR, PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 29.10. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 22.10.2012-28.10.2012, Journalenhet: LOA, JOR, PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 29.10.2012 Arbeidsbekreftelse Personalmappe - Heldal, Øyvind

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 30.9.2013-6.10.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 18.10.

Seleksjon: Journaldato: 30.9.2013-6.10.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 18.10. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 30.9.2013-6.10.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 18.10.2013 Skissesøknad om Verknad av hjortebeiting på

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 30.9.2013-6.10.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2011/00329-004 X Datert: 14.06.2013 Arkiv: ***** Saksans: MATINF/FMNHOLST Til: Sak: Prosjektavtale mellom Bioforsk

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2008/00009-003 U Datert: 22.01.2008 Arkiv: ***** Saksans: LED/NMHWASTE

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2008/00009-003 U Datert: 22.01.2008 Arkiv: ***** Saksans: LED/NMHWASTE Offentlig journal Journaldato: 14.5.2012-20.5.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2008/00009-003 U Datert: 22.01.2008 Arkiv: ***** Saksans: LED/NMHWASTE Til: Norges Forskningsråd Sak: Styringsgrupper

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: LOA, JOR. PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: , Journalenhet: LOA, JOR. PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.03.2011 Journaldato: 28.02.2011-04.03.2011, Journalenhet: LOA, JOR. PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Ørneskremsel som forebyggende tiltak, søknad Ørneskremsel

Detaljer

Offentlig journal. VS: Søknad på stilling som ressurskartlegger i utmark (1-07). Stilling 1-07 Ressurskartlegger i utmark 2007/119-2 293/2007

Offentlig journal. VS: Søknad på stilling som ressurskartlegger i utmark (1-07). Stilling 1-07 Ressurskartlegger i utmark 2007/119-2 293/2007 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.2.2012-26.2.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.02.2012 VS: Søknad på stilling som ressurskartlegger i utmark (1-07). Stilling 1-07 Ressurskartlegger

Detaljer

Offentlig journal. AR5 frå kontinuerleg ajourhold er lasta til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS)

Offentlig journal. AR5 frå kontinuerleg ajourhold er lasta til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS) Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.6.2012-24.6.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.06.2012 AR5 frå kontinuerleg ajourhold er lasta til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS) Gårdskart

Detaljer

Offentlig journal. Underskrevet kontrakt - Invertebrates in oak canopies: a faunistical survey in Norway

Offentlig journal. Underskrevet kontrakt - Invertebrates in oak canopies: a faunistical survey in Norway Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.3.2011-20.3.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.03.2011 nderskrevet kontrakt - nvertebrates in oak canopies: a faunistical survey in Norway nvertebrates

Detaljer

NFR-prosjekt /I10 - Accounting for carbon and GHG emissions: balancing multiple landscape functions on framland. Dok.dato: Dok.

NFR-prosjekt /I10 - Accounting for carbon and GHG emissions: balancing multiple landscape functions on framland. Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.5.2010-30.5.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.06.2010 Oversendelse av prosjektavtale til signering NFR-prosjekt 199316/10 - Accounting for carbon and

Detaljer

Indicators for biodiversity in organic/low-input farming systems - BioBio - 189048/100 Eu-refnr. FP7 227161 - Prosjektnr. 516016. Dok.

Indicators for biodiversity in organic/low-input farming systems - BioBio - 189048/100 Eu-refnr. FP7 227161 - Prosjektnr. 516016. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.6.2010-20.6.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.06.2010 nnhold: nvitasjon til prosjektmøte 26. mai 2010 ndicators for biodiversity in organic/low-input

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 18.6.2012-24.6.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A, 2006/00337-004 X Datert: 14.05.2012 Arkiv: ***** Saksans: MATINF-ADM/IRRODNES U.off: Offl. 25 Grad: P Sak: Personalmappe

Detaljer

Offentlig journal ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Personalmappe - Trude Helen Thorsen 2013/307-6 1625/2015 01.07.2015 STAB/KHO 07.07.

Offentlig journal ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Personalmappe - Trude Helen Thorsen 2013/307-6 1625/2015 01.07.2015 STAB/KHO 07.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.7.2015-7.7.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Personalmappe - Trude Helen Thorsen 2013/307-6 1625/2015 01.07.2015

Detaljer

Dok.dato: 04.12.2009. Klassering: Dok.dato: 03.12.2009. Klassering: Dok.dato: 14.12.2009. Klassering:

Dok.dato: 04.12.2009. Klassering: Dok.dato: 03.12.2009. Klassering: Dok.dato: 14.12.2009. Klassering: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.1.2010-10.1.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.01.2010 Råd og prioriteringer i arbeidet med karbon i skogsjord i fbm tildelingsbrev Statsbudsjettet 2009

Detaljer

Dok.dato: 16.09.2013. Dok.dato: 24.09.2013

Dok.dato: 16.09.2013. Dok.dato: 24.09.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.9.2013-22.9.2013, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 24.09.2013 Søknad og CV - Overingeniør - fjernmåling av skog - st. ref. (1888681390) - Overingeniør -

Detaljer

Journaldato: 18.8.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 20.08.2010.

Journaldato: 18.8.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 20.08.2010. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.8.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.08.2010 Svar fra kvalitetsutvalget angående oversendelse

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.12.2013 5.1.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 16.01.2014 Kunngjøring Prosjektleder Norsk genressurssenter Personalmappe KimAnh Tempelman Mezzera 2014/11

Detaljer

Dok.dato: Klassering:

Dok.dato: Klassering: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 14.03.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.04.2010 Vedr. Tilbud på alarmsystem og Vaktordning Alarmsystem og Vaktordning med SKP 2010/76-2 1449/2009 15.04.2009

Detaljer

Journaldato: 09.05.2016-15.05.2016, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 09.05.2016-15.05.2016, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.05.201-15.05.201, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.05.201 Jordlovsbehandling - omdisponering til gang og sykkelvei

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 10.04.2012-13.04.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 17.04.

Seleksjon: Journaldato: 10.04.2012-13.04.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 17.04. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 10.04.2012-13.04.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 17.04.2012 Søknad forskningsprosjekt RUF Forprosjekt- elektronisk

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til styremøte nr JUNI HOS SLU i Umeå. Styret for Skog og landskap / /

Offentlig journal. Innkalling til styremøte nr JUNI HOS SLU i Umeå. Styret for Skog og landskap / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.6.2011-19.6.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.06.2011 nnkalling til styremøte nr. 2 2011-21. JN HOS SL i meå Styret for Skog og landskap 2011 2011/49-3

Detaljer

Offentlig journal. Søknad til Skogtiltaksfondet "klimatilpasset gran i Midt-Norge" Diverse søknader 2010 (se egen saksmappe for Norges Forskningsråd)

Offentlig journal. Søknad til Skogtiltaksfondet klimatilpasset gran i Midt-Norge Diverse søknader 2010 (se egen saksmappe for Norges Forskningsråd) Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.2.2011-6.3.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.03.2011 Søknad til Skogtiltaksfondet "klimatilpasset gran i Midt-Norge" Diverse søknader 2010 (se egen

Detaljer

Dok.dato: Klassering: PERSONAL/UBK

Dok.dato: Klassering: PERSONAL/UBK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.10.2013, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 28.10.2013 nnhold: Søknad og CV Prosjektleder st. ref. (1920161731) Prosjektleder Norsk genressurssenter st. ref.

Detaljer

Et stort nasjonalt initiativ innen integrert plantevern (IPV) finansiert av Norges Forskningsråd (2015-2018)

Et stort nasjonalt initiativ innen integrert plantevern (IPV) finansiert av Norges Forskningsråd (2015-2018) SMARTCROP Innovative metoder, teknikker og virkemidler for integrert plantevern (IPV) som kan øke bærekraftig matvareproduksjon Et stort nasjonalt initiativ innen integrert plantevern (IPV) finansiert

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 31.10.2011-04.11.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.11.

Seleksjon: Journaldato: 31.10.2011-04.11.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.11. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 31.10.2011-04.11.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.11.2011 Innspill til det nye Bionæringsprogrammet fra Bioforsk

Detaljer

Journaldato: 13.11.2013, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 13.11.2013, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 15.11.2013 Svar på anmodning om utskrift av journal-

Detaljer

Svarbrev, søknad mottatt - Økonomikonsulent/Rådgiver Norsk institutt for skog og landskap - st. ref ***** ***** ***** ***** Dok.

Svarbrev, søknad mottatt - Økonomikonsulent/Rådgiver Norsk institutt for skog og landskap - st. ref ***** ***** ***** ***** Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.04.2010-11.04.2010, Dokumenttype:,, Status: J, 12.04.2010 Svarbrev, søknad mottatt - 2010/97-9 0/2010 05.04.2010 05.04.2010 Svarbrev, søknad mottatt -

Detaljer

Offentlig journal. DEL 1 - Konkurransegrunnlag NMR. Anskaffelse - Time Domain Nuclear magnetic resonance spectrometer (NMR) 2012/54-2 1290/2012

Offentlig journal. DEL 1 - Konkurransegrunnlag NMR. Anskaffelse - Time Domain Nuclear magnetic resonance spectrometer (NMR) 2012/54-2 1290/2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.5.2012-13.5.2012, Dokumenttype:,, Status: J, 14.05.2012 DEL 1 - Konkurransegrunnlag NMR nskaffelse - Time Domain Nuclear magnetic resonance spectrometer

Detaljer

Offentlig journal. Partneropplysninger GNK KRYOVIR. Planter - Prosjektstøtte 2013 2013/43-49 3094/2013 04.09.2013 11.10.2013

Offentlig journal. Partneropplysninger GNK KRYOVIR. Planter - Prosjektstøtte 2013 2013/43-49 3094/2013 04.09.2013 11.10.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.10.2013-13.10.2013, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 14.10.2013 Partneropplysninger GNK KRYOVR Planter - Prosjektstøtte 2013 2013/43-49 3094/2013 11.10.2013

Detaljer

Prosjekt - Bioenergy as means to secure landscape functions - Benefits and Challenges in relation to biodiversity, Cultural Heritage and economy

Prosjekt - Bioenergy as means to secure landscape functions - Benefits and Challenges in relation to biodiversity, Cultural Heritage and economy Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.9.2013-6.10.2013, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 07.10.2013 Letter of collaboration - Bekreftelse på samarbeid Prosjekt - Bioenergy as means to secure

Detaljer

Dok.dato: 27.10.2010. Indicators for biodiversity in organic/low-input farming systems - BioBio - 189048/100 Eu-refnr. FP7 227161 - Prosjektnr.

Dok.dato: 27.10.2010. Indicators for biodiversity in organic/low-input farming systems - BioBio - 189048/100 Eu-refnr. FP7 227161 - Prosjektnr. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 28.11.2010, Dokumenttype:,, Status: J, 14.12.2010 Kommentarer til rapport om brukerundersøkelse - Econ rapport, Skog og landskap Gjennomgang av LMDsine

Detaljer

Offentlig journal. Samhandling og kommunikasjon, mot et felles mål og felles målgrupper. Dialog mellom Skog og landskap og SLF 2010/225-39 2338/2014

Offentlig journal. Samhandling og kommunikasjon, mot et felles mål og felles målgrupper. Dialog mellom Skog og landskap og SLF 2010/225-39 2338/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.9.2014-5.10.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 09.10.2014 Samhandling og kommunikasjon, mot et felles mål og felles målgrupper Dialog mellom Skog og

Detaljer

Resultater fra SWATICK: TICKLESS:

Resultater fra SWATICK: TICKLESS: Resultater fra SWATICK: -Kan tidlig beiteslipp av lam redusere tap forårsaket av sjodogg? TICKLESS: - Nytt forskningsprosjekt PhD student Lise Grøva, Bioforsk Økologisk NorTick, Kristiansand, 09.02.2011

Detaljer

Journaldato: 22.08.2011-26.08.2011, Journalenhet: LOA,JOR,PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 22.08.2011-26.08.2011, Journalenhet: LOA,JOR,PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.08.2011 Journaldato: 22.08.2011-26.08.2011, Journalenhet: LOA,JOR,PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Signert avtale ''Proteinrike engbelgvekster under

Detaljer

Journaldato: 12.3.2014, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 12.3.2014, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.3.2014, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 14.03.2014 Oversendelse av journaldokumenter

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud på scanning og georeferering. Engangskjøp av skanning av papirkart ca 1100 stk i format A2 og A3 - Prosjketnr.

Offentlig journal. Tilbud på scanning og georeferering. Engangskjøp av skanning av papirkart ca 1100 stk i format A2 og A3 - Prosjketnr. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.8.2010-15.8.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.10.2010 Tilbud på scanning og georeferering 2010/15-8 1523/2010 09.04.2010 Mercator Kart Skanning og georeferering

Detaljer

Journaldato: 08.01.2014, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 07.01.2014. Dok.dato: 07.01.2014. Dok.

Journaldato: 08.01.2014, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 07.01.2014. Dok.dato: 07.01.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.01.2014 Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, avslag SML - midler

Detaljer

Journaldato: 27.01.2014, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.01.2014. Dok.dato: 06.01.2014. Dok.

Journaldato: 27.01.2014, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.01.2014. Dok.dato: 06.01.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.01.2014 Vedtak om deltakelse i introduksjonsprogrammet Bosetting av flyktninger O

Detaljer