Seleksjon: Journaldato: , Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Seleksjon: Journaldato: 05.09.2011-09.09.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.09."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: , Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: Kommentarer til Klifs forslag til omlegging av miljøovervåkingen i Norge Omprioriteringer i Klifs miljøovervåking U 2011/ / LOA/LOANVA Mottaker Klima- og forurensningsdirektoratet Christopher Brodersen JOR/JORCBR Produksjonstilskudd for 2010 Produksjonstilskudd i jordbruket for Landvik gnr 88 bnr 4 Grimstad kommune U 2008/ / LAN/LANEST Mottaker Grimstad kommune, Landbruksetaten Erling Stubhaug LAN/LANEST Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling Kapp Næringshage AS Kapp Næringshage AS I 2009/ / APE/APEIHA Kapp Næringshage AS 171 APE/APEIHA 1

2 Henvendelse - Bore etter vann til sommerhus på Fjellstrand Nesodden Sommerhus Fjellstrand Nesodden - Boring etter vann I 2011/ / JOR/JORGRH John Lean JOR/JORGRH Inndragning av fylkesvise BU-midler, utrednings- og tilretteleggingsmidler - Kampanje for økt økologisk kornproduksjon - Kampanjen - Macnr Kampanje for økt økologisk kornproduksjon - Kampanjen - Macnr I 2009/ / TIN/TINRFR Fylkesmannen i Oslo og Akershus, TIN/TINRFR Landbruksavdelingen REPHRAME - Draft Grant Agreement KBBE Signed copy of Annex IV. Development of improved methods for detection, control and eradication of pine wood nematode in support of EU Plant Health policy REPHRAME - Development of improved methods for detection, control and eradication of pine wood nematode in support of EU Plant Health policy. FP7-KBBE Regns 8087 I 2011/ / PLH/PLHCMA TE PLH/PLHCMA Forest Research 2

3 Undertegnet prosjektavtale - delprosjekt med Skog og Landskap - OK-program - Kartlegging av Furuvednematode - Bursaphelenchus xylophilus - Mattilsynet - Macnr OK-program - Kartlegging av Furuvednematode - Bursaphelenchus xylophilus - Mattilsynet - herunder delprosjekt med Skog og Landskap - Macnr I 2006/ / PLH/PLHCMA TE PLH/PLHCMA Norsk institutt for Skog og Landskap Signert konkurransegrunnlag oversendes Forsvarsbygg. Konkurransegrunnlag. Prosjekt nr U 2011/ / JOR/JOREJJ Mottaker Forsvarsbygg Erik Joner JOR/JOREJJ Skjøte i underskrevet stand vedlagt underskriftsfullmakt i retur Svanhovd. Gnr. 20 Bnr. 71 Fnr. 8 - Overdragelse av feste fra Odd Jensen til Alexander Greiner Beddari I 2011/ / SVA/SVATAB Landbruks- og matdepartementet LOA/LOATGR Midler til kompetanseoppdrag region Nord Kompetansenettverk for småskala matproduksjon i Nord-Norge I 2009/ / HOL/HOLOBA Innovasjon Norge HOL/HOLOBA 3

4 Undertegnet avtale om drift og plassering av automatisk værstasjon - Tomb vgs. LMT - Automatiske værstasjoner - stasjonsverter og involverte grunneiere I 2007/ / PLH/PLHTRA TE PLH/PLHBNO Tomb videregåendeskole og landbruksstudier Oversender 10 eksemplar av Rapport Nr SLF. Utredning om jordarbeiding og fosfor. Effekter av jordarbeiding på fosfortap. Prosjekt nr 8105 U 2011/ / JOR/JORMBE Mottaker Statens landbruksforvaltning Marianne Bechmann JOR/JORMBE Høring av helhetsvurdering av økologisk produksjon og økologisk produsert mat - Eksterne utredninger, høringsuttalelser Bioforsk økologisk Eksterne utredninger, høringsuttalelser Bioforsk økologisk U 2009/ / TIN/TINTST Mottaker Mattilsynet 008 Kristin Sørheim TIN/TINKSO Oversender 5 eksemplar av Rapport Nr SLF. Utredning om jordarbeiding og fosfor. Effekter av jordarbeiding på fosfortap. Prosjekt nr 8105 U 2011/ / JOR/JORMBE Mottaker Landbruks- og matdepartementet Marianne Bechmann 4

5 Rapport Vol 6 Nr Effekter av jordarbeiding på fosfortap. Sammenstilling av resultater fra nordiske forsøk SLF. Utredning om jordarbeiding og fosfor. Effekter av jordarbeiding på fosfortap. Prosjekt nr 8105 U 2011/ / JOR/JORMBE 13 jmfr. Offentlighetsloven Mottaker Statens landbruksforvaltning Marianne Bechmann JOR/JORMBE Avtale - Rapport med oppgraderingstiltak for avløpsanlegg. Skarskroken 18 gnr 66 bnr 34 Avtale oppgraderingstiltak for avløpsanlegg. Skarskroken 18 gnr 66 bnr 34. Oslo kommune I 2011/ / JOR/JORGRH Hilde Hjetland JOR/JORGRH Mottatt mange fakturaer for enkeltanalyse utført på treemballasje, skal være samlefaktura Prosjekt Mattilsynet Analyse av treemballasjeprøver ( Furuvednematode B. xylophilus ) I 2006/ / PLH/PLHCMA Mattilsynet PLH/PLHCMA Søknad om videreføring - Veiledningsprosjekt Rettledning og utvikling innen dyrking av økologisk jordbær og bringebær - Macnr SLF. Veiledningsprosjekt Rettledning og utvikling innen dyrking av økologisk jordbær og bringebær - Macnr U 2009/ / TIN/TINADO Mottaker Statens landbruksforvaltning Grete Lene Serikstad 5

6 Amendment no. 4 to Consortium Agreement NFR prosjekt /V10 Integrated Pest Management - IPM- in Urban and Peri-Urban Horticulture in Benin - NARI - GAMBIA - Program: FRIMUF - Ref. 2010/1153 U 2006/ / PLH/PLHMGS Mottaker IITA May-Guri Sæthre PLH/PLHMGS Framdriftsrapport Pre- and postharvest quality optimisation of organic vegetables that can stimulate an increased consumption - Macnr Pre- and postharvest quality optimisation of organic vegetables that can stimulate an increased consumption - Macnr U 2008/ / TIN/TINTST Mottaker Norges forskningsråd Kristin Sørheim TIN/TINKSO Søknad - Winter emissions of nitrous oxide and methane from soil Winter emissions of nitrous oxide and methane from soil U 2011/ / TIN/TINSHA Mottaker Norges forskningsråd Sissel Hansen TIN/TINSHA Underskrevet kontrakt - Handlingsplan for slåttemark i Møre og Romsdal. Macnr Handlingsplan for slåttemark i Møre og Romsdal. Macnr I 2010/ / KVI/KVIALK Fylkesmannen i Møre og Romsdal KVI/KVIALK 6

7 Søknad - Effects of Changing EU Certification Standards: Future Prospects for Sustainability in Organic Agriculture in Norway Effects of Changing EU Certification Standards: Future Prospects for Sustainability in Organic Agriculture in Norway U 2011/ / TIN/TINALO Mottaker Norges forskningsråd Anne-Kristin Løes TIN/TINALO Søknad om overføring av ubrukte midler fra 2010 til 2011 for prosjektet "Nytt oppdatert fagstoff for økologisk husdyrhold på Agropub" - Faglig informasjonsvirksomhet i Bioforsk - Agropub - Macnr Faglig informasjonsvirksomhet i Bioforsk - Agropub - Macnr U 2009/ / TIN/TINMRI Mottaker Statens landbruksforvaltning 350 Mona Ringnes TIN/TINMRI Tilbud - Omgjøring av ventilasjon for møterom Produkt Ventilasjon AS. Ventilasjon Jord og Miljø I 2011/ / JOR/JORTTH Produkt Ventilasjon AS 035 JOR/JORTTH Søknad - CORE Organic II Softpest Multitrap CORE Organic II Softpest Multitrap U 2011/ / TIN/TINAWI Mottaker Norges forskningsråd Atle Wibe TIN/TINAWI 7

8 Signert avtale om lisens og drift for avløpsmodellen WebGiS avløp - Nesodden kommune WebGIS. Avtale om drift av avløpsmodellen WebGIS avløp. Nesodden kommune I 2011/ / JOR/JORSTU Nesodden kommune JOR/JORSTU Kopi av brev til Nils Kvissel. Melding om delegert vedtak - Utslippstillatelse for hytte gnr 16 bnr 12 Vestre Slidre kommune Avløpsløsning for fritidsbolig gnr 16 bnr 12 Vestre Slidre kommune I 2007/ / JOR/JORJCK Vestre Slidre kommune JOR/JORGRH Mottatt signert samarbeidsavtale for prosjekt BioNa NFR /I10 - Biogas Reactor Technology for Norwegian Agriculture - BioNA - Prosjekt nr I 2010/ / JOR/JORRSO Institut for Energiteknik Aalborg JOR/JORRSO Universitet 8

9 2011 Kontrakt UMB -Testing av spiretreghet i sorter av bygg, havre, vår- og høsthvete som er under utprøving i Norge Kontrakt UMB - Apelsvoll - Testing av spiretreghet i sorter av bygg, havre, vår- og høsthvete som er under utprøving i Norge I 2008/ / APE/APEMAA Universitetet for miljø- og 331 APE/APEMAA biovitenskap BU - Utbetaling av tilskudd til Bioforsk - Forprosjekt innen innlandsfiske i Finnmark Forprosjekt innen innlandsfisk i Finnmark I 2009/ / HOL/HOLLHA Fylkesmannen i Finnmark, HOL/HOLLHA Landbruksavdelingen Endringer i kontraktsgrunnlag - Næringsforsyning og produktivitet i økologisk grovfôr- og melkeproduksjon - bedre fôrproduksjon og fôrutnytting basert på lokale ressurser (FORUT) P.nr NFR. Næringsforsyning og produktivitet i økologisk grovfôr- og melkeproduksjon - bedre fôrproduksjon og fôrutnytting basert på lokale ressuser (FORUT) P.nr I 2011/ / KVI/KVIALK Norges forskningsråd KVI/KVIALK 9

10 Oversender 2 eksemplarer av avtale til signering og retur - BioNA NFR /I10 - Biogas Reactor Technology for Norwegian Agriculture - BioNA - Prosjekt nr U 2010/ / JOR/JORRSO Mottaker Sveirges Lantbruksuniversitet SLU inst. for mikrobiologi Roald Sørheim Bekrefter mottagelse av tiltaksplan JOR/JORRSO Språkrådet. Rapport om målbruk i offentleg teneste. Årlig rapportering I 2007/ / LOA/LOARVP TE LOA/LOARVP Språkrådet Sertifikat Miljøfyrtårn gjeldende fra til Miljøsertifisering i Bioforsk (JF P 2005/379 arkivert i Bioforsk). Miljøfyrtårn I 2006/ / LOA/LOARVP TE LOA/LOARVP Stiftelsen Miljøfyrtårn Utkast til forskrift om endring av forskrift om gjødsel som markedsføres som EF-gjødsel Høring. Endring av forskrift om gjødsel som markedsføres som EF-gjødsel I 2009/ / JOR/JOROVE Mattilsynet 008 LOA/LOANVA 10

11 Tilbud vedrørende risikovurdering av Heksekost på eple - Candidatus phyoplasma mali VKM - Risikovurdering - Heksekost på eple - Candidatus phyoplasma mali U 2011/ / PLH/PLHASL Mottaker Vitenskapskomiteen for mattrygghet Arild Sletten PLH/PLHASL Rapport Vol 5 Nr Vegetasjonsovervåking Lysaker. Jernbaneverkets Bærumstunnel Jernbaneverket. Vannkjemiovervåking Lysaker-Sandvika. Resultater fra prøvetaking i forbindelse med konstruksjon av Bærumstunnelen. Prosjekt nr U 2010/ / JOR/JORGEG Mottaker Jernbaneverket Håkon Borch JOR/JORHBO Tildelingsbrev økologiske barnehager - Veiledningsprosjekt - Veiledning for omlegging til økologisk mat i storkjøkken Veiledningsprosjekt - Veiledning for omlegging til økologisk mat i storkjøkken I 2010/ / TIN/TINTST Økologiske foregangsfylker, ØQ TIN/TINLSO Tildelingsbrev Økologisk mat i storhusholdning - Veiledningsprosjekt - Veiledning for omlegging til økologisk mat i storkjøkken Veiledningsprosjekt - Veiledning for omlegging til økologisk mat i storkjøkken I 2010/ / TIN/TINTST Økologiske foregangsfylker, ØQ TIN/TINLSO 11

12 Endringsordre Oslo kommune Vann- og Avløpsetaten (VAV). Konkurransegrunnlag tilbudsnr 55/2009. Tilstandsvurdering Brekke - Skar nedbørsfelt til Maridalsvannet. Prosjekt nr I 2009/ / JOR/JORGRH Oslo kommune Vann- og JOR/JORGRH avløpsetaten Rapport Vol 5 Nr Friluftsetatens eiendommer i Maridalen, Oslo kommune. Tilstandsvurdering av mindre avløpsrenseanlegg februar 2010 Oslo kommune Vann- og Avløpsetaten (VAV). Konkurransegrunnlag tilbudsnr 55/2009. Tilstandsvurdering Brekke - Skar nedbørsfelt til Maridalsvannet. Prosjekt nr U 2009/ / JOR/JORGRH 13 jmfr. Offentlighetsloven Mottaker Oslo kommune Friluftsetaten Guro Hensel JOR/JORGRH Rapport Vol 5 Nr Eiendommer i Maridalen på Bjørnholt og Hakkloa, tilhørende Vann- og avløpsetaten VAV i Oslo kommune. Tilstandsvurdering av avløpsrenseanlegg februar 2010 Oslo kommune Vann- og Avløpsetaten (VAV). Konkurransegrunnlag tilbudsnr 55/2009. Tilstandsvurdering Brekke - Skar nedbørsfelt til Maridalsvannet. Prosjekt nr U 2009/ / JOR/JORGRH 13 jmfr. Offentlighetsloven Mottaker Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Guro Hensel JOR/JORGRH 12

13 Omprioriteringer i Klifs overvåking - Oversender presentasjoner og minner om frist for tilbakemelding Omprioriteringer i Klifs miljøovervåking I 2011/ / LOA/LOANVA TE JOR/JORCBR Klima- og forurensningsdirektoratet Rapport Vol 4 Nr Hydrotekniske problemer i leirjordområdene på Østlandet. Forslag til tiltak som kan hindre jordtap. Hydrotekniske problemer i leirjordområdene på Østlandet. Tiltak som kan hindre jordtap. Prosjekt nr U 2011/ / JOR/JORAHA Mottaker Åpen 353 Atle Hauge JOR/JORAHA Rapport Vol 6 Nr Lokalisering av drikkevannsbrønn langs riksvei 7. Sokna - Ørgenvika i Ringerike kommune. En hydrologisk vurdering for Hæhre Entreprenør AS Hæhre Entreprenør AS. Lokalisering av drikkevannsbrønn langs riksvei 7. Sokna - Ørgenvika i Ringerike kommune. Prosjekt nr 8080-SOKNA U 2011/ / JOR/JORPAA 13 jmfr. Offentlighetsloven Mottaker Hæhre Entreprenør AS Paul Andreas Aakerøy JOR/JORPAA 13

14 Kopi av brev til Haugen Olaug med oppnevning som styremedlem i Bioforsk for perioden Styret i Bioforsk. Oppnevning. Styresammensetning og fra I 2007/ / LOA/LOAHML TE LOA/LOAHML Landbruks- og matdepartementet Utarbeiding av tekst til generell del til skjøtselsplanmal for naturtypen kystlynghei - kontrakt nr Rekneskapsprosjekt Diverse oppdrag U 2011/ / FUR/FURSOP Mottaker Direktoratet for naturforvaltning Samson Øpstad FUR/FURSOP 5 signed copy of Cooperation Agreement regarding the project AquaFeed Prosject nr 24 - Conversion of solar energy to infrastructure-ready transport... AquaFEED - University of Turku, University of Copenhagen, Uppsala University and Bioforsk U 2011/ / JOR/JORKSK Mottaker University of Turku v/jones, Patrik Terje Granli LOA/LOATGR Tiltakshavers tilbakemelding på varsel om endring vedrørende nytt tak Holt Nytt tak på kontorbygg Holtveien 66 i Tromsø - Bioforsk Nord U 2011/ / LOA/LOAELU Mottaker Monsen Bygg AS Randi Hesjedal LOA/LOARHE 14

15 Anmodning om avslutting av bobehandling av konkursbo nr KON-ALST, Einmo AS Krav i konkursbo Einmo AS I 2011/ / TJO/TJONMR Advokat Robert Kolvik TJO/TJONMR Innspill til Programbeskrivelse for verdiskaping innenfor næringskombinasjoner og samisk reiseliv (utkast) Programbeskrivelse for verdiskaping innenfor næringskombinasjoner og samisk reiseliv U 2011/ / HOL/HOLOBA Mottaker Sametinget Øystein Ballari HOL/HOLOBA Oversendt undertegnet endringer til kontrakt - NFR Mycotoxin contamination in Norwegian food and feed - modelling, reductive approaches and risk assesment with regards to the whole food chain. KMB NFR Mycotoxin contamination in Norwegian food and feed - modelling, reductive approaches and risk assesment with regards to the whole food chain. KMB U 2009/ / PLH/PLHGBR Mottaker Norges forskningsråd Guro Brodal Referat fra dialogmøte 7. september 2011 PLH/PLHGBR Strategisk forum for plantehelse - dialogmøter - Mattilsynets områdeanalyse - Tilsyn med planter, planteprodukter og vegetabilsk mat - OK programmene. Mattilsynet 2009/ I 2009/ / PLH/PLHEMM TE PLH/PLHASL Mattilsynet 15

Seleksjon: Journaldato: 15.08.2011-19.08.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 23.08.

Seleksjon: Journaldato: 15.08.2011-19.08.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 23.08. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 15.08.2011-19.08.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 23.08.2011 Anskaffelse av digital vekt for veiiing av prøver

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 29.08.2011-02.09.2011, Journalenhet: LOA,JOR,PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 09.09.

Seleksjon: Journaldato: 29.08.2011-02.09.2011, Journalenhet: LOA,JOR,PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 09.09. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 29.08.2011-02.09.2011, Journalenhet: LOA,JOR,PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 09.09.2011 OEP - Bioforsk - jf brev fra Difi av 06.04.11 Lansering

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03.

Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03.2012 Personaldokument Personalmappe - Døving, Aksel Kjetil

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 16.01.2012-20.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.01.

Seleksjon: Journaldato: 16.01.2012-20.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.01. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 16.01.2012-20.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.01.2012 E-post søknad om midler for 2012 - SKOLEHAGE Tingvoll

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 21.10.2013-27.10.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 29.10.

Seleksjon: Journaldato: 21.10.2013-27.10.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 29.10. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 21.10.2013-27.10.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 29.10.2013 Følgebrev rapportering 3.tertial 2012/plan

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 17.03.2014-23.03.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.03.

Seleksjon: Journaldato: 17.03.2014-23.03.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 17.03.2014-23.03.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.03.2014 Tilbud på minikonkurranse Kartlegging av naturtyper

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 07.11.2011-11.11.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 15.11.

Seleksjon: Journaldato: 07.11.2011-11.11.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 15.11. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 07.11.2011-11.11.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 15.11.2011 Anmodning om utbetaling i forbindelse med gjennomføring

Detaljer

SAKNOR 647.9. Avs./mot: Navn Jourenhet: Saksbehandler (enhet/initialer):

SAKNOR 647.9. Avs./mot: Navn Jourenhet: Saksbehandler (enhet/initialer): Journal Seleksjon: Journaldato: 05.01.2015-11.01.2015, Journalenhet: loa, jor, sva, plh, Ta med underordnede enheter: 0, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 14.01.2015 Bekreftelse på gjennomføring

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 15.10.2012-21.10.2012, Journalenhet: LOA, JOR, PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 22.10.

Seleksjon: Journaldato: 15.10.2012-21.10.2012, Journalenhet: LOA, JOR, PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 22.10. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 15.10.2012-21.10.2012, Journalenhet: LOA, JOR, PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 22.10.2012 Husleie Barnehagen Hundre Leieavtale Barnehagen

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 06.04.2015-12.04.2015, Journalenhet: loa, sva, jor, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.04.

Seleksjon: Journaldato: 06.04.2015-12.04.2015, Journalenhet: loa, sva, jor, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.04. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 06.04.2015-12.04.2015, Journalenhet: loa, sva, jor, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.04.2015 Oversender CV Personalmappe - Marte Sverdrup

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 23.06.2014-29.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 30.06.

Seleksjon: Journaldato: 23.06.2014-29.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 30.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 23.06.2014-29.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 30.06.2014 Fornyet forespørsel om tilbud på drikkevannsløsning

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 17.11.2014-23.11.2014, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 04.12.

Seleksjon: Journaldato: 17.11.2014-23.11.2014, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 04.12. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 17.11.2014-23.11.2014, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 04.12.2014 Signert - Green Industry Innovation Romania

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 20.02.2012-24.02.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.02.

Seleksjon: Journaldato: 20.02.2012-24.02.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.02. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 20.02.2012-24.02.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.02.2012 Samarbeidsplan 2012 Sør-Varanger bedriftshelsetjeneste

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 01.09.2014-07.09.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.09.

Seleksjon: Journaldato: 01.09.2014-07.09.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.09. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 01.09.2014-07.09.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.09.2014 Regulering av leiepris utleieboliger 2014 Leiekontrakt

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 26.01.2015-01.02.2015, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.02.

Seleksjon: Journaldato: 26.01.2015-01.02.2015, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.02. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 26.01.2015-01.02.2015, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.02.2015 Framdriftsrapport til NFR for perioden 01.06.2014-30.11.2014,

Detaljer

Journaldato: 19.8.2013-25.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A 621.4

Journaldato: 19.8.2013-25.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A 621.4 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.08.2013 Journaldato: 19.8.2013-25.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Grimstad kommune i Aust-Agder - Resistensbrytende

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 25.11.2013-01.12.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.12.

Seleksjon: Journaldato: 25.11.2013-01.12.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.12. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 25.11.2013-01.12.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.12.2013 Retur av signert kontrakt Normalavlinger i

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 08.08.2011-12.08.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 16.08.

Seleksjon: Journaldato: 08.08.2011-12.08.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 16.08. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 08.08.2011-12.08.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 16.08.2011 Avtale om konsulentoppdrag mellom Kildesli sjøsamiske

Detaljer

Journaldato: 09.03.2015-15.03.2015, Journalenhet: jor, sva, plh, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A 621.5

Journaldato: 09.03.2015-15.03.2015, Journalenhet: jor, sva, plh, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A 621.5 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.03.2015 Journaldato: 09.03.2015-15.03.2015, Journalenhet: jor, sva, plh, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Bioforsk Rapport_ Kyr i løsdrift med tilgang

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 20.05.2013-26.05.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.06.

Seleksjon: Journaldato: 20.05.2013-26.05.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 20.05.2013-26.05.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.06.2013 Tilbud - Naturtypekartlegging av Blomsøya

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05.

Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05.2012 Søknad - Produksjon av rips og solbær i nordlig klima

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 27.10.2014-02.11.2014, Journalenhet: loa, jor, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.11.

Seleksjon: Journaldato: 27.10.2014-02.11.2014, Journalenhet: loa, jor, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.11. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 27.10.2014-02.11.2014, Journalenhet: loa, jor, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.11.2014 Søknad om støtte til konferanse JPI-kulturarv

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09.

Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09.2013 Søknad om midler til prosjektet "Biokull - Vurdering

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 27.04.2015-04.05.2015, Journalenhet: jor, loa, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.05.

Seleksjon: Journaldato: 27.04.2015-04.05.2015, Journalenhet: jor, loa, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 27.04.2015-04.05.2015, Journalenhet: jor, loa, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.05.2015 Kopi av søknad - covalcrop - Collaborative

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 23.9.2013-27.9.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 30.09.

Seleksjon: Journaldato: 23.9.2013-27.9.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 30.09. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 23.9.2013-27.9.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 30.09.2013 Sandfilteranlegg Grefsenkollen - oversendelse

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 03.03.2014-09.03.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 14.03.

Seleksjon: Journaldato: 03.03.2014-09.03.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 14.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 03.03.2014-09.03.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 14.03.2014 Attest Personalmappe Amalie Hansen Hardy -

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 01.06.2015-07.06.2015, Journalenhet: jor, plh, sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 12.06.

Seleksjon: Journaldato: 01.06.2015-07.06.2015, Journalenhet: jor, plh, sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 01.06.2015-07.06.2015, Journalenhet: jor, plh, sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 12.06.2015 Tilbudsbrev for Tematiske etterundersøkelser

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 25.05.2015-31.05.2015, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.06.

Seleksjon: Journaldato: 25.05.2015-31.05.2015, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 25.05.2015-31.05.2015, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.06.2015 Tilbud om sommerjobb og ferdig signert arbeidsavtale

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 10.11.2014-16.11.2014, Journalenhet: jor, plh,sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 17.11.

Seleksjon: Journaldato: 10.11.2014-16.11.2014, Journalenhet: jor, plh,sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 17.11. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 10.11.2014-16.11.2014, Journalenhet: jor, plh,sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 17.11.2014 Agronomisk vurdering av nytt yrkespreparat

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 12.03.2012-16.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 20.03.

Seleksjon: Journaldato: 12.03.2012-16.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 20.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 12.03.2012-16.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 20.03.2012 Personalmappe - Koesling, Matthias - Tingvoll U 2010/475-8

Detaljer