Seleksjon: Journaldato: , Journalenhet: LOA,JOR,PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Seleksjon: Journaldato: 29.08.2011-02.09.2011, Journalenhet: LOA,JOR,PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 09.09."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: , Journalenhet: LOA,JOR,PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: OEP - Bioforsk - jf brev fra Difi av Lansering av offentlig journal (OEP) U 2009/ / LOA/LOAAGR Mottaker Landbruks- og matdepartementet ***** Åse Grundstrøm LOA/LOAAGR Utbetalingsandmodning INTERREG Forprosjekt - Seterbrukets biologiske kulturarv som ressurs for en bærekraftig framtid. Instinr U 2011/ / KVI/KVIALK Mottaker Nord-Trøndelag fylkeskommune ***** Aud Lise Kulseth KVI/KVIALK Avtale om konsulentoppdrag - videreføring av implementering av handlingsplan for slåttemark - nasjonal koordinering Oppfølging handlingsplan for slåttemark. Macnr: U 2009/ / KVI/KVIEJS Mottaker Direktoratet for Naturforvaltning 620 Aud Lise Kulseth KVI/KVIALK 1

2 Reetablering av eng ved flytting av masse på Kjevik flyplass - effekt på vegetasjon - retur av kontrakt Overvåking Arvesølvområdene - Macnr U 2010/ / KVI/KVIALK Mottaker Direktoratet for naturforvaltning ***** Aud Lise Kulseth KVI/KVIALK Kommentarer til etikett - Proff Skadeinsekter Proff skadeinsekter - pyretrum ekstrakt og rapsolje ( emulgerbart konsentrat ) - agronomisk vurdering oa ( SK = skadedyrmiddel ) - ( jfr. sak Konsentrat mot skadeinsekter 2008/863 ) U 2009/ / PLH/PLHASU Mottaker Mattilsynet Anette Sundbye PLH/PLHASU Agronomisk vurdering i forbindelse med søknad om off-label i jordskokk mot råtesopp - Signum - pyraklostrobin + boscalid - Bioforsk anbefaler at den innvilges Signum - grønnsaker, rot- og kryddervekster, / off-label, dispensasjoner - pyraklostrobin + boscalid ( S = soppmiddel), jfr. Signum 2008/433 og 2006/157 (m/ nikobifen? ) U 2008/ / PLH/PLHRNA Mottaker Mattilsynet Arne Hermansen PLH/PLHAHE 2

3 NFR søknad ES Endring i beite - InstiData Endring i beite - InstiData U 2011/ / KVI/KVIERE Mottaker Norges forskningsråd ***** Erik Revdal KVI/KVIERE Oversendelse av endring til kontrakt - To eksemplarer til signering og ett i retur til NFR NFR. Prosjektnr /V /F20 - Combining multi-compartment sampler and geophysical techniques for monitoring contaminant transport in soils. Prosjekt nr I 2009/ / JOR/JOREBL BU 10 JOR/JOREBL Norges forskningsråd Oversendt standard prosjektkontrakt Fremmede arter Sopp NINA- Bioforsk Plantehelse - Fremmede arter Sopp - regnskap 8181 U 2011/ / PLH/PLHAHE Mottaker Norsk institutt for naturforskning NINA Arne Hermansen PLH/PLHAHE Branntilsyn - Utsatt frist innvilget - Ny frist for tilbakemelding settes til Branntilsyn - Bioforsk Jord og Miljø Ås I 2011/ / JOR/JORTTH TE JOR/JORTTH Søndre Follo Brannvesen IKS 3

4 Semi-Annual Report of Expenditures for project entitled: Sustaining rice production in a changing climate. Testing climate uncertainties and validating selected adaptation techniques on farmers fields Project Climate change and persistent droughts: Impacts, vulnerability and adaptation...in India (TNAU, India, IPRC, Hawai) Nagothu Udaya Sekhar. Climarice I - IND Macnr I 2007/ / JOR/JORNUS University of Hawaii 677 JOR/JORNUS Tildeling av midler - Utredning om jordarbeiding og fosfor SLF. Utredning om jordarbeiding og fosfor. Effekter av jordarbeiding på fosfortap. Prosjekt nr 8105 I 2011/ / JOR/JORMBE TE JOR/JORMBE Statens landbruksforvaltning Rapport etter arbeidsplassvurdering Follo Bedriftshelsetjeneste - HMS - Rapporter etter div. vernerunder i Bioforsk Ås (jfr 2006/46 A 254) I 2007/ / JOR/JORABO Follo Bedriftshelsetjeneste AS 254 JOR/JORABO Arbeidsplassvurdering - Råd om refusjon av timebruk hos NAV Follo Bedriftshelsetjeneste - HMS - Rapporter etter div. vernerunder i Bioforsk Ås (jfr 2006/46 A 254) I 2007/ / JOR/JORABO Follo Bedriftshelsetjeneste AS 254 JOR/JORABO 4

5 Prosjektregnskapsrapport for perioden til NFR /I10 - Biogas Reactor Technology for Norwegian Agriculture - BioNA - Prosjekt nr U 2010/ / JOR/JORRSO Mottaker Norges forskningsråd Roald Sørheim JOR/JORRSO Søknad om midler til prosjekt Utredning om jordarbeiding og fosfor SLF. Utredning om jordarbeiding og fosfor. Effekter av jordarbeiding på fosfortap. Prosjekt nr 8105 U 2011/ / JOR/JORMBE Mottaker Statens landbruksforvaltning Marianne Bechmann JOR/JORMBE Tilskudd til utviklingstiltak innen økologisk landbruk i 2012 Handlingsplan for økologisk landbruk i Hedmark og Oppland. Fylkesmannen i Hedmark og Oppland I 2008/ / APE/APEMTH Fylkesmannen i Oppland APE/APEMTH Midler til oppfølging av tiltak i regionale handlingsplaner for økologisk landbruk i 2012 Handlingsplan for økologisk landbruk i Hedmark og Oppland. Fylkesmannen i Hedmark og Oppland I 2008/ / APE/APEMTH Fylkesmannen i Hedmark APE/APEMTH Landbruksavdelingen 5

6 Mottatt to eksemplarer av kontrakt for prosjekt Kartlegging av fosfor og nitrogen i grøftevann i Figgjoelvas nedbørsfelt Vedlagt referat fra kontraktsmøte Rogaland fylkeskommune. Kartlegging av fosfor og nitrogen i grøftevann i Figgjoelvas nedbørfelt. Prosjekt nr I 2011/ / JOR/JORAFO BU 4 JOR/JORAFO Rogaland fylkeskommune Vedtak - på søknad om off-label godkjenning i kålrot mot rapsglansbille - godkjennes - Biscaya OD tiakloprid Biscaya 240 OD - agronomisk revurdering / vurdering oa - tiakloprid ( SK = skadedyrmiddel ) I 2006/ / PLH/PLHASU Mattilsynet PLH/PLHASU Agronomisk vurdering i forbindelse med søknad om off-label godkjenning i jordbær mot rød marg friland og plasttunnel - Bioforsk anbefaler godkjenning - Ridomil Gold Granulat - metalaksyl-m Ridomil Gold Granulat - dispensasjoner, off-label oa - metalaksyl-m ( S = soppmiddel ) U 2009/ / PLH/PLHRNA Mottaker Mattilsynet Ragnhild Nærstad PLH/PLHRNA 6

7 Forespørsel om agronomisk vurdering i forbindelse med søknad om off-label godkjenning i settepotet mot tørråte - Nordox 75 WG - kobber(i)oksid Nordox 75 WG - agronomisk vurdering / revurdering - kobber(i)oksid (S = soppmiddel ) I 2007/ / PLH/PLHAST Mattilsynet PLH/PLHRNA Analyse av plantevernmidler i drikkevann. - henhold til konkurranse Oslo kommune Vann og avløpsetaten tilbud analyser av drikkevann U 2011/ / PLH/LABNOS Mottaker Oslo kommune, Vann og avløpsetaten Nina Oseth Svendsen PLH/LABNOS Agronomisk vurdering i forbindelse med off-label søknad mot tørråte i potet - Bioforsk ikke rette instans til å ta stilling til at bruk av kobberpreparater skal godkjennes - men at det har virkning - Nordox 75 WG - kobber(i)oksid Nordox 75 WG - agronomisk vurdering / revurdering - kobber(i)oksid (S = soppmiddel ) U 2007/ / PLH/PLHAST Mottaker Mattilsynet Ragnhild Nærstad Retur av undertegnet kontrakt PLH/PLHRNA Prosjekt Kolarctic Development and cultivation of local plant resources in the Barents region U 2010/ / HOL/HOLEUL Mottaker Kolarctic ENPI CBC Programme 657 Eivind Uleberg 7

8 Manglende dokumentasjon på sertifisering Miljøsertifisering i Bioforsk (JF P 2005/379 arkivert i Bioforsk). Miljøfyrtårn U 2006/ / LOA/LOARVP Mottaker Stiftelsen Miljøfyrtårn 310 Ove Molland JOR/JOROMO Endring av prosjekt ny dato NFR. Prosjekt GLOBVAC - Expression and evaluation of envelope domain lll-based experimental tetravalent dengue vaccine using tobacco chloroplast expression system. Mac nr I 2008/ / PLH/PLHJLC Norges forskningsråd PLH/PLHJLC Tilbud -Konkurransegrunnlag for interkommunalt prosjekt innen hydroteknikk - Kartlegging av problemområder i felt - Tiltaksplanlegging - Rapportering Trøgstad, Eidsberg og Rakkestad kommune. Konkurransegrunnlag for internkommunalt prosjekt innen hydroteknikk - Erosjon og fosfortap. U 2011/ / JOR/JORAHA Mottaker Trøgstad kommune Øistein Vethe Reguleringsplan og konsekvensutredning for Nye Kirkenes sykehus. Bestilling registrering av fuglefauna Konsekvensutredning ifm Naturmangfoldloven I 2011/ / SVA/SVAPEA Prosjektgruppen Nye Kirkenes SVA/SVAPEA Sykehus 8

9 Produksjonstilskudd for 2010 Landvik Produksjonstilskudd i jordbruket Landvik gnr 88 bnr 4 I 2008/ / LAN/LANEST Grimstad Kommune ***** LAN/LANEST Naturmiljøutredninger Konsekvensutredning ifm Naturmangfoldloven I 2011/ / SVA/SVAPEA Norconsult SVA/SVAPEA Epost vedr kart og div Apelsvoll. SL Hoff Vatningsanlegg I 2011/ / APE/APELHU SL Hoff Vatningsanlegg 031 APE/APELHU Kart med kummer Apelsvoll. SL Hoff Vatningsanlegg I 2011/ / APE/APELHU SL Hoff Vatningsanlegg 031 APE/APELHU 9

10 Oversikt over nærmeste stenging, kummer, tappinger og lufteklokker Apelsvoll. SL Hoff Vatningsanlegg I 2011/ / APE/APELHU SL Hoff Vatningsanlegg 031 APE/APELHU Driftshåndbok SL Hoff Vatningsanlegg Apelsvoll. SL Hoff Vatningsanlegg I 2011/ / APE/APELHU SL Hoff Vatningsanlegg 031 APE/APELHU Avtale ved kjøp av Sonata NORGRO avtale I 2011/ / APE/APEANE ***** APE/APEANE Norgro AS Bekreftelse på ønske om videreføring av veiledningsprosjekt - Belgvekster og biologisk nitrogenfiksering i økologisk landbruk - informasjonsmateriell Veiledningsprosjekt - Belgvekster og biologisk nitrogenfiksering i økologisk landbruk - informasjonsmateriell U 2010/ / TIN/TINGSE Mottaker Statens landbruksforvaltning Grete Lene Serikstad TIN/TINGSE 10

11 Oppsigelse av leiekontrakt - DSAs lagerbygning Vestre grisehus vil bli revet pr 1. oktober 2011 UMB. Leieavtale DSA lagerbygning vest. Vestre grishus. 70kvm i 2. etg I 2010/ / JOR/JORTTH Universitetet for miljø- og JOR/JORTTH biovitenskap Utlagt til offentlig ettersyn - detaljplan for grensestasjon sør - Svanvik i Sør-Varanger Reguleringsplan for ny grensestasjon ved Svanvik I 2010/ / SVA/SVATAB Sør-Varanger kommune SVA/SVATAB Svar på etterlyst dokumentasjon - Bekreftelse sendes per post Miljøsertifisering i Bioforsk (JF P 2005/379 arkivert i Bioforsk). Miljøfyrtårn I 2006/ / LOA/LOARVP TE JOR/JOROMO Stiftelsen Miljøfyrtårn Returnerer ett signert eksemplar av kontrakt for prosjekt Kartlegging av fosfor og nitrogen i grøftevann i Figgjoelvas nedbørsfelt Vedlagt referat fra kontraktsmøte Rogaland fylkeskommune. Kartlegging av fosfor og nitrogen i grøftevann i Figgjoelvas nedbørfelt. Prosjekt nr U 2011/ / JOR/JORAFO Mottaker Rogaland fylkeskommune Anne-Falk Øgaard JOR/JORAFO 11

12 Kvittering for mottatt søknad. Prosjekt Hydrological, environmental and societal impacts of climate change in Himalayan rivers, abataement measures and adaptation strategies NFR. Prosjekt Hydrological, environmental and societal impacts of climate change in Himalayan rivers, abatement measures and adaptation strategies. Prosjekt nr... I 2011/ / JOR/JORESK Norges forskningsråd JOR/JORESK Kopi av brev fra Norsk Landbruksrådgivning. Deltar i prosjekt. Søknad om støtte til programmering av P-indeks i Skifteplan og eksportfunksjon for digitale skiftegrenser P-indeks i Skifteplan og eksportfunksjon for digitale skiftegrenser. Samarbeid med Norsk Landbruksrådgivning. Prosjekt nr 8190 U 2011/ / JOR/JORMBE Mottaker Statens landbruksforvaltning Anne-Falk Øgaard JOR/JORAFO Kontrakt KU friluftsliv og ferdsel i forbindelse med søknad om utvidelse av Offersøy camping Konsekvensutredning for friluftsliv og ferdsel i forbindelse med søknad om utvidelse av Offersøy camping - prosjektnr I 2011/ / TJO/TJOLJH Offersøy Camping AS ***** TJO/TJOLJH 12

13 Kontrakt KU for naturmiljø i forb med søknad om utvidelse av Offersøy camping Konsekvensutredning for naturmiljø i forbindelse med søknad om utvidelse av Offersøy camping - prosjektnr I 2011/ / TJO/TJOTHC Offersøy Camping AS ***** TJO/TJOTHC Confirmation of participation Prosjekt 'Governance for local resources and economies - institutional set up for local use and value adding' U 2011/ / HOL/HOLHHA Mottaker To whom it may concern Hilde Halland HOL/HOLHHA Innspill fra Bioforsk på høring om helhetsvurdering av økologisk produksjon og økologisk mat Mattilsynet. Høring - Helhetsvurdering av økologisk produksjon og økologisk mat U 2011/ / LOA/LOANVA Mottaker Mattilsynet 008 Nils Vagstad Kopi av vårt svarbrev av oversendes Språkrådet. Rapport om målbruk i offentleg teneste. Årlig rapportering U 2007/ / LOA/LOARVP Mottaker Språkrådet 000 Ragnar Våga Pedersen LOA/LOARVP 13

14 Forespørsel om agronomisk vurdering i forbindelse med revurderingen av Admiral 10 EC - pyriproksyfen - i henhold til 5-års planen, 4. kvartal 2011 Admiral 10 EC - pyriproksyfen - vurderinger/revurderinger ( SK = Skadedyrmiddel ) I 2011/ / PLH/PLHASU Mattilsynet PLH/PLHASU Forespørsel om agronomisk vurdering i forbindelse med revurdering av Conserve - spinosad i henhold til 5-års planen, 4. kvartal Bruksutvidelse i tomat og agurk i veksthus. Conserve - Off-label - div vekster - spinosad ( SK = skadedyrmiddel ) - jfr sak 2007/552, 2008/705 oa I 2006/ / PLH/PLHASU Mattilsynet PLH/PLHASU Forespørsel om agronomisk vurdering i forbindelse med revurdering av Danitron 5 SC - fenpyroksymat i henhold til 5-års planen, 4. kvartal 2011 Danitron 5 EC - Dispensasjon oa - fenpyroksimat ( Sk = skadedyrmiddel ) (tidligere Ortus 5 SC ) 2008/179 I 2009/ / PLH/PLHNTR Mattilsynet PLH/PLHASU Forespørsel om agronomisk vurdering i forbindelse med revurdering av Nissorun 10 WP - heksytiazoks - iht. 5-års planen, 4. kvartal Bruksutvidelse i eple, pære, frilandsagurk og squash. Tidligere utsatt. Nissorun 10 WP - agronomisk vurdering / revurdering - heksytiasoks ( SK= skadedyrmiddel ) I 2009/ / PLH/PLHASU Mattilsynet PLH/PLHASU 14

15 Søknad RENERGI. Sustainable algae biofuel production using solar energy and wastewater NFR. Prosjekt Sustainable algae biofuel production using solar energy and wastewater. Prosjekt nr - U 2011/ / JOR/JORSBO Mottaker Norges forskningsråd Stig A. Borgvang JOR/JORSBO Kvittering for mottatt søknad. Sustainable algae biofuel production using solar energy and wastewater NFR. Prosjekt Sustainable algae biofuel production using solar energy and wastewater. Prosjekt nr - I 2011/ / JOR/JORSBO TE JOR/JORSBO Norges forskningsråd Spørsmål vedrørende bruksutvidelse for Envidor 240 SC - spirodiklofen - hva skal vurderes? Envidor 240 SC - agronomisk vurdering o l - spirodiklofen ( SK = skadedyrmiddel ) U 2009/ / PLH/PLHASU Mottaker Mattilsynet Anette Sundbye Oversender signert Endring til kontrakt NFR. Prosjektnr /V /F20 - Combining multi-compartment sampler and geophysical techniques for monitoring contaminant transport in soils. Prosjekt nr U 2009/ / JOR/JOREBL Mottaker Norges forskningsråd Christopher Brodersen 15

16 Oversender to eksemplar av avtale til signering og retur. Avtale om lisens og drift av avløpsmodellen WebGIS avløp WebGIS. Avtale om drift av avløpsmodellen WebGIS avløp. Nesodden kommune U 2011/ / JOR/JORSTU Mottaker Nesodden kommune Stein Turtumøygard JOR/JORSTU E-postkorrespondanse vedrørende høring med LMD/Riksantikvar. Ingen kommentarer til forespørselen fra Riksantikvaren Landsverneplan for Bioforsk - Planteforsk (Jf arkivsak 2003/349 i ModuLink) (ICOMOS, se 2006/170) U 2006/ / LOA/LOATGR Mottaker Landbruks- og matdepartementet Terje Granli LOA/LOATGR Retur av underskrevet medlemsavtale for stillingsannonsering forskning.no - Avtale om stilllingsannonsering U 2011/ / LOA/LOAGLI Mottaker forskning.no 210 Grete Lindseth Søknad Mobility grant for short-term stays at the Biodiversity and Climate Research Centre in Frankfurt U 2011/ / SVA/SVAODK Mottaker Forskningsrådet Oddmund Kleven SVA/SVAODK 16

Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03.

Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03.2012 Personaldokument Personalmappe - Døving, Aksel Kjetil

Detaljer

SAKNOR 647.9. Avs./mot: Navn Jourenhet: Saksbehandler (enhet/initialer):

SAKNOR 647.9. Avs./mot: Navn Jourenhet: Saksbehandler (enhet/initialer): Journal Seleksjon: Journaldato: 05.01.2015-11.01.2015, Journalenhet: loa, jor, sva, plh, Ta med underordnede enheter: 0, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 14.01.2015 Bekreftelse på gjennomføring

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 20.02.2012-24.02.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.02.

Seleksjon: Journaldato: 20.02.2012-24.02.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.02. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 20.02.2012-24.02.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.02.2012 Samarbeidsplan 2012 Sør-Varanger bedriftshelsetjeneste

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 26.01.2015-01.02.2015, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.02.

Seleksjon: Journaldato: 26.01.2015-01.02.2015, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.02. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 26.01.2015-01.02.2015, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.02.2015 Framdriftsrapport til NFR for perioden 01.06.2014-30.11.2014,

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 16.01.2012-20.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.01.

Seleksjon: Journaldato: 16.01.2012-20.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.01. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 16.01.2012-20.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.01.2012 E-post søknad om midler for 2012 - SKOLEHAGE Tingvoll

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09.

Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09.2013 Søknad om midler til prosjektet "Biokull - Vurdering

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05.

Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05.2012 Søknad - Produksjon av rips og solbær i nordlig klima

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 15.10.2012-21.10.2012, Journalenhet: LOA, JOR, PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 22.10.

Seleksjon: Journaldato: 15.10.2012-21.10.2012, Journalenhet: LOA, JOR, PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 22.10. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 15.10.2012-21.10.2012, Journalenhet: LOA, JOR, PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 22.10.2012 Husleie Barnehagen Hundre Leieavtale Barnehagen

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 12.03.2012-16.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 20.03.

Seleksjon: Journaldato: 12.03.2012-16.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 20.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 12.03.2012-16.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 20.03.2012 Personalmappe - Koesling, Matthias - Tingvoll U 2010/475-8

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 06.04.2015-12.04.2015, Journalenhet: loa, sva, jor, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.04.

Seleksjon: Journaldato: 06.04.2015-12.04.2015, Journalenhet: loa, sva, jor, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.04. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 06.04.2015-12.04.2015, Journalenhet: loa, sva, jor, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.04.2015 Oversender CV Personalmappe - Marte Sverdrup

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 17.03.2014-23.03.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.03.

Seleksjon: Journaldato: 17.03.2014-23.03.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 17.03.2014-23.03.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.03.2014 Tilbud på minikonkurranse Kartlegging av naturtyper

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 23.06.2014-29.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 30.06.

Seleksjon: Journaldato: 23.06.2014-29.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 30.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 23.06.2014-29.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 30.06.2014 Fornyet forespørsel om tilbud på drikkevannsløsning

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 01.09.2014-07.09.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.09.

Seleksjon: Journaldato: 01.09.2014-07.09.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.09. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 01.09.2014-07.09.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.09.2014 Regulering av leiepris utleieboliger 2014 Leiekontrakt

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 17.11.2014-23.11.2014, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 04.12.

Seleksjon: Journaldato: 17.11.2014-23.11.2014, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 04.12. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 17.11.2014-23.11.2014, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 04.12.2014 Signert - Green Industry Innovation Romania

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 25.11.2013-01.12.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.12.

Seleksjon: Journaldato: 25.11.2013-01.12.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.12. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 25.11.2013-01.12.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.12.2013 Retur av signert kontrakt Normalavlinger i

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 10.11.2014-16.11.2014, Journalenhet: jor, plh,sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 17.11.

Seleksjon: Journaldato: 10.11.2014-16.11.2014, Journalenhet: jor, plh,sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 17.11. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 10.11.2014-16.11.2014, Journalenhet: jor, plh,sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 17.11.2014 Agronomisk vurdering av nytt yrkespreparat

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 01.06.2015-07.06.2015, Journalenhet: jor, plh, sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 12.06.

Seleksjon: Journaldato: 01.06.2015-07.06.2015, Journalenhet: jor, plh, sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 01.06.2015-07.06.2015, Journalenhet: jor, plh, sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 12.06.2015 Tilbudsbrev for Tematiske etterundersøkelser

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 27.10.2014-02.11.2014, Journalenhet: loa, jor, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.11.

Seleksjon: Journaldato: 27.10.2014-02.11.2014, Journalenhet: loa, jor, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.11. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 27.10.2014-02.11.2014, Journalenhet: loa, jor, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.11.2014 Søknad om støtte til konferanse JPI-kulturarv

Detaljer

Dok.dato: 22.06.2007. Dok.dato: 29.06.2007

Dok.dato: 22.06.2007. Dok.dato: 29.06.2007 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.2.2013-17.2.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.02.2013 Registrering av Domenenavn Domenenavn 2006/431-11 1514/2007 22.06.2007 ninett Egenerklæring 'skogskader.no'

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 24.6.2013-4.8.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2011/00497-003 U Datert: 04.12.2012 Arkiv: ***** Saksans: MATINF-ADM/IRRODNES Mattilsynet v/ Friede Andersen Sak: Pristilbud

Detaljer

28.04.2011. Søknad om godkjenning av Avtale om gjennomføring av PhD-program ved UMB, samt av Utdanningsplan 31.03.2011

28.04.2011. Søknad om godkjenning av Avtale om gjennomføring av PhD-program ved UMB, samt av Utdanningsplan 31.03.2011 Minikonkurranse, tstyr til ndervisningsrom ved MB - saksnr. 011/671 Minikonkurranse - tstyr til undervisningsrom ved MB 011 011/671-1 5198/011 8.04.011 8.04.011 Yit m.fl. Søknad om godkjenning av Avtale

Detaljer

Offentlig journal. Skog og landskap ber om tilbud på hovedrengjøring i Raveien 9 og Høgskoleveien 8

Offentlig journal. Skog og landskap ber om tilbud på hovedrengjøring i Raveien 9 og Høgskoleveien 8 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.8.2011-7.8.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.08.2011 Skog og landskap ber om tilbud på hovedrengjøring i Raveien 9 og Høgskoleveien 8 Anskaffelse - Hovedrengjøring

Detaljer

file:///z:/postliste/2015.03.02%20-%202015.03.09.xml

file:///z:/postliste/2015.03.02%20-%202015.03.09.xml Page 1 of 115 Offentlig journal 02.03.2015-09.03.2015 14/00120-1 Dok.dato: 09.01.2014 Jour.dato: 04.03.2015 Arkivkode: Grad: U Sak: Utleie av 5711 - Utveien 6A - leilighet H0104-1 fra vest Dok: Leiekontrakt

Detaljer

Årsmelding for. PURA 2011 Vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget

Årsmelding for. PURA 2011 Vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget Årsmelding for PURA 2011 Vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget 002 Innhold Årsmelding for pura 2011 003 Innhold 1. PURA - Bakgrunn, formål 4 2. Prosjektorganisasjon 2011 6 3. Møtehyppighet

Detaljer

FOKUS. Bioforsk-konferansen 2009. Mat, vann og klima. www.bioforsk.no. Bioforsk I Vol. 4 I Nr. 2 I 2009

FOKUS. Bioforsk-konferansen 2009. Mat, vann og klima. www.bioforsk.no. Bioforsk I Vol. 4 I Nr. 2 I 2009 www.bioforsk.no FOKUS Bioforsk I Vol. 4 I Nr. 2 I 2009 Bioforsk-konferansen 2009 Mat, vann og klima Plantemøtet Bioforsk FOKUS Østlandet 4(2) 2007 Mat og matkvalitet, Bioenergi, Klimaeffekter, Økologisk

Detaljer

TEMA Nr. 12 - September 2010

TEMA Nr. 12 - September 2010 TEMA Nr. 12 - September 2010 Integrert plantevern Trond Hofsvang, Bioforsk Plantehelse trond.hofsvang@bioforsk.no Begrepet integrert bekjempelse ble utviklet på 1950- tallet i USA. Problemer med skadedyr

Detaljer

30.06.2011 29.06.2011 29.06.2011 29.06.2011. Side: 2049 av 400 2

30.06.2011 29.06.2011 29.06.2011 29.06.2011. Side: 2049 av 400 2 nnstilling, protokoll fra tilsettingsutvalg Tilsetting - førstekonsulent ved servicetorget TS - Tilsatt: ngunn Ramsfjell Taksdal 011/06-3 7714/011 01.07.011 30.06.011 Off. 5 nnkalling til møte i Klagenemnda

Detaljer

Offentlig journal. SV: INSPIRE-monitorering_2014_S. INSPIRE - EU direktiv - Utveksling av geografisk miljøinformasjon 2010/107-7 1226/2014 29.04.

Offentlig journal. SV: INSPIRE-monitorering_2014_S. INSPIRE - EU direktiv - Utveksling av geografisk miljøinformasjon 2010/107-7 1226/2014 29.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.1.2015-18.1.2015, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 19.01.2015 SV: NSPRE-monitorering_2014_S NSPRE - E direktiv - tveksling av geografisk miljøinformasjon

Detaljer

2. Prosjektorganisasjon 2009: PURA hadde følgende prosjektorganisasjon 31.12.2010: Styringsgruppe: Per A. Kierulf, leder av styringsgruppen

2. Prosjektorganisasjon 2009: PURA hadde følgende prosjektorganisasjon 31.12.2010: Styringsgruppe: Per A. Kierulf, leder av styringsgruppen ÅRSMELDING 2010 1. PURA - Bakgrunn, formål: PURA, vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget, ble opprettet i 2008 som en følge av innføringen av EUs Vanndirektiv Water Framework Directive.

Detaljer

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013 nnvilgelse av forlenget tid og bruk av C eksamen MB tudentmappe - 213/1515-2 12472/213 6.9.213 28.8.213 tleie Norderås - Tilleggsavtale - Leie av 2 rom i 1. etg. lab.bygning - Ellen Eikenes tleie - Norderås

Detaljer