Seleksjon: Journaldato: , Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Seleksjon: Journaldato: 17.10.2011-21.10.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.10."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: , Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: Tilbud på prosjektledelse: Mat fra Finnmark - et treårig nettverksprosjekt Tilbud på prosjektledelse; Mat fra Finnmark - et treårig nettverksprosjekt U 2011/ / HOL/HOLHHA UO Off. loven 5 Utsatt offentlighet Mottaker Finnmark fylkeskommune Hilde Halland HOL/HOLHHA Epost vedrørende oppsigelse av avtale med Mediahuset Nova AS Avtale med mediafirma - Mediahuset Nova AS - telefonkatalogen I 2011/ / LOK/LOKREL LOK/LOKREL Mediahuset Nova AS Rapport om tilskudd til konfliktdempende tiltak i forhold til rovviltskader for kommuner, organisasjoner m.vl Konfliktdempende tiltak mot rovviltskader U 2011/ / SVA/SVASBH Mottaker Direktoratet for naturforvaltning Mottaker Fylkesmannen i Finnmark Paul E. Aspholm SVA/SVAPEA 1

2 Kort oppsummeringsrapport fra feltarbeidet med hårfelleprosjektet i Pasvik 2011 med FKT midler fra Finnmark til Bioforsk Svanhovd kr som delfinansiering. Konfliktdempende tiltak mot rovviltskader U 2011/ / SVA/SVASBH Mottaker Paul Antoni Nilsen Lutnæs Mottaker Mottaker Mottaker Geir Østereng Bente Christiansen Tiia Henrika Kalske Paul E. Aspholm SVA/SVAPEA E-post - bekreftelse på mottatt tilbud og ny frist for avgjørelse Tilbud på prosjektledelse; Mat fra Finnmark - et treårig nettverksprosjekt I 2011/ / HOL/HOLHHA HOL/HOLHHA Finnmark fylkeskommune E-post - avvisning av tilbud - klagefrist Tilbud på prosjektledelse; Mat fra Finnmark - et treårig nettverksprosjekt I 2011/ / HOL/HOLHHA HOL/HOLHHA Finnmark fylkeskommune 2

3 Tillatelse til å gjennomføre et prøvefiske i Sousjavri i Karasjok og Kautokeino kommuner Prosjekt Innlandsfisketurisme i Finnmark - Holt I 2011/ / HOL/HOLOBA HOL/HOLOBA Fylkesmannen i FInnmark, Miljøvernavdelingen E-post - Etterspørsel etter revisjonsbekreftelse Forprosjekt innen innlandsfisk i Finnmark I 2009/ / HOL/HOLLHA HOL/HOLLHA VRI-Finnmark E-post - Oversendelse av regnskapsattestasjon og bekreftelse på mottak Forprosjekt innen innlandsfisk i Finnmark I 2009/ / HOL/HOLLHA HOL/HOLLHA VRI-Finnmark Kopi av brev til Albert Kr. Hæhre AS. Gnr 313 bnr 4. Midlertidig utslippstillatelse for brakkerigg i forbindelse med nye rv 7. Avløpsanlegg brakkerigg rv 7 Sokna-Ørgenvika. Oppdragsgiver Hæhre Entreprenør. Gnr 13 bnr 4. Ringerike kommune. Prosjekt nr 8080 SOKNA I 2011/ / JOR/JOROHA JOR/JOROHA Ringerike kommune 3

4 Tilbakemelding på kommentarer om analyse og kvabb Romerike avfallsforedling. Jordprøveanalyse av kompostjord fra hageavfall og kvabb. Prosjekt nr... I 2011/ / JOR/JORTKH JOR/JORTKH ROAF Romerike avfallsforedling Korrespondanse om analyse av produkt - Coir and fertilizer - Henvendelse og svar Henvendelse om jordprøveanalyser U 2011/ / JOR/JOROVE Mottaker Scotts Celaflor Gmbh Roald Aasen JOR/JORRAA Undertegnet avtale - Metodedokument for risikovurderinger av makroorganismer til biologisk plantevern og forslag til nye datakrav/skjema for importører av makroorganismer. Oppdrag VKM - Avtale - Metodedokument for risikovurderinger av makroorganismer til biologisk plantevern og forslag til nye datakrav/skjema for importører av makroorganismer. Oppdrag I 2011/ / PLH/PLHTHO TE PLH/PLHTHO Vitenskapskomiteen for mattrygghet Avslag på støtte til arrangementet ISVDOP 13 - The 13th Internationale Symposium on Virus Diseases of Ornamental Plants - Konferanse 2012 I 2010/ / PLH/PLHDRB TE PLH/PLHDRB Fylkesmannen i Vestfold 4

5 Tilbaketrekking av budsjettdisponeringsfullmakt ved Plantehelse Budsjettdisponeringsmyndighet - budsjettdisposisjonsfullmakter (anvisningsfullmakter) i Bioforsk U 2006/ / LOA/LOATGR Mottaker Magnus, Ellen Merethe Terje Granli LOA/LOATGR Underskrevet budsjettdisponeringsfullmakt ved Plantehelse Budsjettdisponeringsmyndighet - budsjettdisposisjonsfullmakter (anvisningsfullmakter) i Bioforsk I 2006/ / LOA/LOATGR TE LOA/LOATGR Hermansen, Arne IEP Report September 2011 EFSA - Artikkel 36 liste - IEP Report - Article 36 - Norsk EFSA fokuspunkt - kartlegging av nettverksdeltagerenes interesseområder - ny ekspertdatabase I 2008/ / PLH/PLHEMM TE PLH/PLHAHE EFSA Vedrørende buss bestilling og bevertning Nordisk - Baltisk potetmøte november Nordic Baltic Potato Tuber-Disease Workshop NFR /O10 - Instnr U 2011/ / PLH/PLHAHE 334 Mottaker Rica Hotel Kari Munthe 5

6 Tilstandsvurdering eksisterende avløpsrenseanlegg Bjørnstad gård gnr 87 bnr 1 Ås kommune Avløpsløsning Bjørnstad gård gnr 87 bnr 1 Ås kommune. Oddvar Bjerke U 2011/ / JOR/JORGRH Mottaker Ås kommune Guro Hensel JOR/JORGRH Informasjon om ulike mindre avløpsløsninger - Bjørnstad gård gnr 87 bnr 1 Ås kommune Avløpsløsning Bjørnstad gård gnr 87 bnr 1 Ås kommune. Oddvar Bjerke U 2011/ / JOR/JORGRH Mottaker Oddvar Bjerke Guro Hensel JOR/JORGRH SMIL-tilskot til prosjektet Utegangarsau og kystlynghei Prosjekt Utegangarsau og kystlynghei. Tildeling SMIL-midler div. kommuner og landbrukskontor. Se også saksnr 9/444. Macnr I 2009/ / FUR/FURSOP 321E FUR/FURSOP Sveio kommune Lokalisering infiltrasjonsfilter gnr 32 bnr 174 og 175. Etterpoleringsfilter Avløpsløsning to helårsboliger Buråsvegen gnr 32 bnr 174 og gnr 32 bnr 175, Hurdal kommune U 2009/ / JOR/JORJCK Mottaker Håkon Udnes As ved Morten Holm Guro Hensel JOR/JORGRH 6

7 Avklaring mht hovedkontrakt og vedlegg Anskaffelse av plan for implementering av ISMS ISO I 2011/ / LOA/LOARHE LOA/LOARHE Steria Søknad til NFR - NoFence som framtidig gjerdesystem for beitedyr -Utvikling av metodar for å vurdere stress hos sau og geit ved bruk av NoFence (Forprosjekt -RFFMIDT) NoFence som framtidig gjerdesystem for beitedyr -Utvikling av metodar for å vurdere stress hos sau og geit ved bruk av NoFence (Forprosjekt -RFFMIDT) U 2011/ / TIN/TINBHE 631 Mottaker Norges forskningsråd Britt Henriksen TIN/TINBHE Kvittering for mottatt søknad - NoFence som framtidig gjerdesystem for beitedyr -Utvikling av metodar for å vurdere stress hos sau og geit ved bruk av NoFence (Forprosjekt -RFFMIDT) NoFence som framtidig gjerdesystem for beitedyr -Utvikling av metodar for å vurdere stress hos sau og geit ved bruk av NoFence (Forprosjekt -RFFMIDT) I 2011/ / TIN/TINBHE 631 TIN/TINBHE Norges forskningsråd SMIL-tilskot til prosjektet Utegangarsau og kystlynghei Prosjekt Utegangarsau og kystlynghei. Tildeling SMIL-midler div. kommuner og landbrukskontor. Se også saksnr 9/444. Macnr U 2009/ / FUR/FURSOP 321E Mottaker Sveio kommune Samson Øpstad 7

8 Innspill til økologisk kjøkkenhage og eventuelt bistand fra Bioforsk Økologisk - Brøsetprosjektet Brøsetprosjektet U 2011/ / TIN/TINTST Mottaker Trondheim kommune Turid Strøm TIN/TINTST Henvendelse om analyse av jordprøve Henvendelse om jordprøveanalyser I 2011/ / JOR/JOROVE BU 5 JOR/JORABO Helge Sandberg Svar på mottatt henvendelse om analyse av jordprøve Henvendelse om jordprøveanalyser U 2011/ / JOR/JOROVE Mottaker Helge Sandberg Anne-Berit Olsberg JOR/JORABO Felles henvendelse fra 7 forskningsinstitusjoner vedrørende innføring av statlige regnskapsstandarder og utfordringer for de berørte forskningsinstituttene LMD. Fastsettelse og bruk av anbefalte statlige regnskapsstandarder i virksomhetsregnskap U 2010/ / LOA/LOATGR 131 Mottaker Senter for statlig økonomistyring Terje Granli LOA/LOATGR 8

9 Utdrag av tekst fra Mattilsynet til LMD som mulig prosjektforslag - Økt kunnskap om opptak og translokering av plantevernmidler i kulturplanter, vurdering av eksponering av bier Prosjektforslag - Økt kunnskap om opptak og translokering av plantevernmidler i kulturplanter, vurdering av eksponering av bier I 2011/ / SAR/SARTEG SAR/SARTEG Mattilsynet Kopi av brev til UMB - Rapport med godkjenning av karantenelokaler - Veksthus K3 303 den 29. oktober 2011 Dispensasjonssøknad - Virus - Strawberry mottle virus på jordbær I 2011/ / PLH/PLHDRB TE PLH/PLHDRB Mattilsynet Avslag på søknad om midler fra Dyrevernfondet - Models for cow-calf suckling - Macnr Models for cow-calf suckling - Macnr I 2009/ / TIN/TINBHE 631 TIN/TINBHE Dyrevernalliansen 9

10 Utsetting av frist - Motivasjon for økologisk kornproduksjon (videreføring av motivasjonsprosjektet og kampanje 2 -prosjektet) Tilsagnsnr Macnr Motivasjon for økologisk kornproduksjon (videreføring av motivasjonsprosjektet og kampanje 2 -prosjektet) Tilsagnsnr Macnr I 2010/ / TIN/TINRFR TIN/TINRFR Fylkesmannen i Oslo og Akershus Landbruksavdelingen Invitasjon til å delta i faglig samarbeidsforum for Skjetlein grønt kompetansesenter - Invitasjon til samarbeid Skjetlein grønt kompetansesenter (SGK) - Invitasjon til samarbeid I 2010/ / TIN/TINKSO 332 TIN/TINKSO Sør Trøndelag fylkeskommune, fagenhet for videregående opplæring Oversendelse av underskrevet endringer til kontrakt - Byggro - Improving barley yields in organic stockless farming systems through innovations in green manure management - Macnr Byggro - Improving barley yields in organic stockless farming systems through innovations in green manure management - Macnr U 2009/ / TIN/TINSHA 631 Mottaker Norges forskningsråd Sissel Hansen TIN/TINSHA 10

11 Invitation to collaboration, vedlegg til søknad til the American- Scandinavian Foundation - Internasjonale forskningsprosjekter Internasjonale forskningsprosjekter U 2009/ / TIN/TINTST 670 Mottaker Geoffrey Pippenger Turid Strøm TIN/TINTST Framdriftsrapport for prosjekt for perioden NFR project /I10 From plants to human... Consortium Agreements (Cooperation Agreements) among participants in R&D projects funded by the Research Council of Norway. Mac (fremmedstoffer fra miljø til mat via planter) U 2009/ / SAR/SARSGR 372 Mottaker Norges forskningsråd Trine Eggen SAR/SARTEG Søknad om tillatelse til å ta ut myrprøver på Nyrudmyra Prosjekt vedr. kartlegging av myr i Pasvik U 2011/ / SVA/SVATAB Mottaker Fylkesmannen i Finnmark Tor-Arne Bjørn SVA/SVATAB Status for informasjonssikkerhet i Bioforsk LMD. Statsbudsjettet Prop 1 S ( ) - Tildeling til Bioforsk U 2010/ / LOA/LOATGR 115 Mottaker Landbruks- og matdepartementet Ragnar Våga Pedersen 11

12 Søknad om økonomisk støtte Søknader om økonomisk støtte fra lag og foreninger, Tjøtta I 2009/ / TJO/TJONMR TJO/TJOHSU Team Lego Power Kontrollskjema brannalarm - besøket gjelder servicekontrakt Brannalarmanlegg - sprinkleranlegg, kontroll brannslokkere m.v. I 2007/ / SVA/SVATAB 031 SVA/SVATAB Eltek Fire & Safety AS Første møte i fellesutvalg for relasjonsbygging mellom Campus Ås og kommune og fylkeskommune er Relasjonsbygging mellom Campus Ås og kommunale og fylkeskommunale myndigheter i Akershus I 2011/ / LOA/LOAHML LOA/LOAHML Universitetet for miljø- og biovitenskap Innspill til Bionæringsprogrammet i NFR Bionæringsprogrammet U 2011/ / PLH/PLHAHE Mottaker Norges forskningsråd Sonja Sletner Klemsdal 12

13 Innspill til Nytt Bionæringsprogram Bionæringsprogrammet U 2011/ / PLH/PLHAHE Mottaker Norges forskningsråd Peder Lombnæs LOA/LOAPLO Confirmation of Software Maintenance Agreement (SMA) no Software Support Agreement - Software Maintenance Agreement (SMA) no Fotoware. Se også sa 9/1010 (SVA) gjelder samme sak I 2006/ / LOA/LOARVP TE PLH/PLHEFL Fotoware Oversendelse av Bioforsk Rapport Vol. 6 Nr Oppgradering av PCN registeret. En rapport sendt i posten og fem rapporter levert ut på møte. Oppgradering av PCN-registeret Digitalisering U 2009/ / PLH/PLHSMB Mottaker Mattilsynet Svein Birkenes PLH/PLHSMB Statusrapport pr etter møte samme dag Bioforsk Jord og Miljø Saghellinga og Follo Bedriftshelsetjeneste - HMS - Årsrapporter - Aktivitetsplaner - Tiltaksplaner I 2011/ / JOR/JORABO BU 6 JOR/JORABO Follo BHT 13

14 Spørsmål om en post i statusrapport av Bioforsk Jord og Miljø Saghellinga og Follo Bedriftshelsetjeneste - HMS - Årsrapporter - Aktivitetsplaner - Tiltaksplaner U 2011/ / JOR/JORABO 254 Mottaker Follo BHT Anne-Berit Olsberg JOR/JORABO Kontrollattest Volvo FLC L/42R - Maskiner/utstyr - kost. Macnr Maskiner/utstyr - kost. Macnr I 2009/ / KVI/KVIONE 057 KVI/KVIONE Statens vegvesen Underskrevet kontrakt - Overvåking Arvesølvområdene - Macnr Overvåking Arvesølvområdene - Macnr I 2010/ / KVI/KVIALK KVI/KVIALK Direktoratet for naturforvaltning Innvilging av søknad om restfinansiering - Bondens kulturmarksflora II - Macnr Bondens kulturmarksflora II - Macnr I 2009/ / KVI/KVIALK KVI/KVIALK Direktoratet for naturforvaltning 14

15 Søknad om midler til dagseminar - Prosjekt Arvesølv - Macnr Prosjekt Arvesølv - Macnr U 2008/ / KVI/KVIEJS Mottaker Fylkesmannen i Aust Agder Ellen Svalheim KVI/KVIEJS Angående økonomisk støtte - Sau i drift / Endring i beite - InstiData Sau i drift / Endring i beite - InstiData U 2011/ / KVI/KVIERE Mottaker Fylkesmannen i Nordland Erik Revdal KVI/KVIERE Forespørsel om pristilbud på kontorstoler Anskaffelse av kontorstoler - Jord og Miljø U 2011/ / JOR/JORABO Mottaker SL Interiør ved Sissel Lien Anne-Berit Olsberg JOR/JORABO Informerer om endring i avtale - Underleverandør av analyser Vannområdeutvalget Morsa. Overvåkingsprogram Morsa Prosjekt nr 8102 U 2011/ / JOR/JORESK Mottaker Vannområdeutvalget Morsa Eva Skarbøvik JOR/JORESK 15

16 Statsbudsjettet tilleggsmidler til Bioforsk Svanhovd - prosjektsamarbeid med Russland. Kr til prosjektet DGS-13 Overvåking av sjøfuglbestanden i Kolafjorden MD Svanhovdprosjekter finansiert av Miljøverndepartementet 2011 I 2011/ / SVA/SVATAB TE SVA/SVATAB Miljøverndepartementet Bevilget støtte fra NFR prosjektnr /O10 Nordisk - Baltisk potetmøte november Nordic Baltic Potato Tuber-Disease Workshop NFR /O10 - Instnr I 2011/ / PLH/PLHAHE 334 PLH/PLHAHE Norges forskningsråd 16

Journaldato: 09.03.2015-15.03.2015, Journalenhet: jor, sva, plh, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A 621.5

Journaldato: 09.03.2015-15.03.2015, Journalenhet: jor, sva, plh, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A 621.5 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.03.2015 Journaldato: 09.03.2015-15.03.2015, Journalenhet: jor, sva, plh, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Bioforsk Rapport_ Kyr i løsdrift med tilgang

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 16.01.2012-20.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.01.

Seleksjon: Journaldato: 16.01.2012-20.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.01. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 16.01.2012-20.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.01.2012 E-post søknad om midler for 2012 - SKOLEHAGE Tingvoll

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 08.08.2011-12.08.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 16.08.

Seleksjon: Journaldato: 08.08.2011-12.08.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 16.08. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 08.08.2011-12.08.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 16.08.2011 Avtale om konsulentoppdrag mellom Kildesli sjøsamiske

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03.

Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03.2012 Personaldokument Personalmappe - Døving, Aksel Kjetil

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 07.11.2011-11.11.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 15.11.

Seleksjon: Journaldato: 07.11.2011-11.11.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 15.11. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 07.11.2011-11.11.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 15.11.2011 Anmodning om utbetaling i forbindelse med gjennomføring

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 15.10.2012-21.10.2012, Journalenhet: LOA, JOR, PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 22.10.

Seleksjon: Journaldato: 15.10.2012-21.10.2012, Journalenhet: LOA, JOR, PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 22.10. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 15.10.2012-21.10.2012, Journalenhet: LOA, JOR, PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 22.10.2012 Husleie Barnehagen Hundre Leieavtale Barnehagen

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 05.09.2011-09.09.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.09.

Seleksjon: Journaldato: 05.09.2011-09.09.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.09. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 05.09.2011-09.09.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.09.2011 Kommentarer til Klifs forslag til omlegging av miljøovervåkingen

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 26.01.2015-01.02.2015, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.02.

Seleksjon: Journaldato: 26.01.2015-01.02.2015, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.02. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 26.01.2015-01.02.2015, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.02.2015 Framdriftsrapport til NFR for perioden 01.06.2014-30.11.2014,

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 10.11.2014-16.11.2014, Journalenhet: jor, plh,sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 17.11.

Seleksjon: Journaldato: 10.11.2014-16.11.2014, Journalenhet: jor, plh,sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 17.11. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 10.11.2014-16.11.2014, Journalenhet: jor, plh,sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 17.11.2014 Agronomisk vurdering av nytt yrkespreparat

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05.

Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05.2012 Søknad - Produksjon av rips og solbær i nordlig klima

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 17.03.2014-23.03.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.03.

Seleksjon: Journaldato: 17.03.2014-23.03.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 17.03.2014-23.03.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.03.2014 Tilbud på minikonkurranse Kartlegging av naturtyper

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 21.10.2013-27.10.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 29.10.

Seleksjon: Journaldato: 21.10.2013-27.10.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 29.10. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 21.10.2013-27.10.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 29.10.2013 Følgebrev rapportering 3.tertial 2012/plan

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 25.11.2013-01.12.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.12.

Seleksjon: Journaldato: 25.11.2013-01.12.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.12. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 25.11.2013-01.12.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.12.2013 Retur av signert kontrakt Normalavlinger i

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 15.08.2011-19.08.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 23.08.

Seleksjon: Journaldato: 15.08.2011-19.08.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 23.08. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 15.08.2011-19.08.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 23.08.2011 Anskaffelse av digital vekt for veiiing av prøver

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 11.11.2013-17.11.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 19.11.

Seleksjon: Journaldato: 11.11.2013-17.11.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 19.11. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 11.11.2013-17.11.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 19.11.2013 Forespørsel om deltakelse i brukergruppe -

Detaljer

SAKNOR 647.9. Avs./mot: Navn Jourenhet: Saksbehandler (enhet/initialer):

SAKNOR 647.9. Avs./mot: Navn Jourenhet: Saksbehandler (enhet/initialer): Journal Seleksjon: Journaldato: 05.01.2015-11.01.2015, Journalenhet: loa, jor, sva, plh, Ta med underordnede enheter: 0, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 14.01.2015 Bekreftelse på gjennomføring

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 20.02.2012-24.02.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.02.

Seleksjon: Journaldato: 20.02.2012-24.02.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.02. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 20.02.2012-24.02.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.02.2012 Samarbeidsplan 2012 Sør-Varanger bedriftshelsetjeneste

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 29.08.2011-02.09.2011, Journalenhet: LOA,JOR,PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 09.09.

Seleksjon: Journaldato: 29.08.2011-02.09.2011, Journalenhet: LOA,JOR,PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 09.09. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 29.08.2011-02.09.2011, Journalenhet: LOA,JOR,PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 09.09.2011 OEP - Bioforsk - jf brev fra Difi av 06.04.11 Lansering

Detaljer

Journaldato: 19.8.2013-25.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A 621.4

Journaldato: 19.8.2013-25.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A 621.4 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.08.2013 Journaldato: 19.8.2013-25.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Grimstad kommune i Aust-Agder - Resistensbrytende

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 20.05.2013-26.05.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.06.

Seleksjon: Journaldato: 20.05.2013-26.05.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 20.05.2013-26.05.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.06.2013 Tilbud - Naturtypekartlegging av Blomsøya

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 23.06.2014-29.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 30.06.

Seleksjon: Journaldato: 23.06.2014-29.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 30.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 23.06.2014-29.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 30.06.2014 Fornyet forespørsel om tilbud på drikkevannsløsning

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 12.03.2012-16.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 20.03.

Seleksjon: Journaldato: 12.03.2012-16.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 20.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 12.03.2012-16.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 20.03.2012 Personalmappe - Koesling, Matthias - Tingvoll U 2010/475-8

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 23.9.2013-27.9.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 30.09.

Seleksjon: Journaldato: 23.9.2013-27.9.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 30.09. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 23.9.2013-27.9.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 30.09.2013 Sandfilteranlegg Grefsenkollen - oversendelse

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09.

Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09.2013 Søknad om midler til prosjektet "Biokull - Vurdering

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 17.11.2014-23.11.2014, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 04.12.

Seleksjon: Journaldato: 17.11.2014-23.11.2014, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 04.12. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 17.11.2014-23.11.2014, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 04.12.2014 Signert - Green Industry Innovation Romania

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 27.10.2014-02.11.2014, Journalenhet: loa, jor, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.11.

Seleksjon: Journaldato: 27.10.2014-02.11.2014, Journalenhet: loa, jor, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.11. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 27.10.2014-02.11.2014, Journalenhet: loa, jor, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.11.2014 Søknad om støtte til konferanse JPI-kulturarv

Detaljer

Journaldato: 01.07.2015-31.08.2015, Journalenhet: JNIBIO - Journalenhet for NIBIO, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 01.07.2015-31.08.2015, Journalenhet: JNIBIO - Journalenhet for NIBIO, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.09.2015 Journaldato: 01.07.2015-31.08.2015, Journalenhet: JNIBIO - Journalenhet for NIBIO, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Kontrakt til signering - Elgen

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 03.03.2014-09.03.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 14.03.

Seleksjon: Journaldato: 03.03.2014-09.03.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 14.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 03.03.2014-09.03.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 14.03.2014 Attest Personalmappe Amalie Hansen Hardy -

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 27.04.2015-04.05.2015, Journalenhet: jor, loa, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.05.

Seleksjon: Journaldato: 27.04.2015-04.05.2015, Journalenhet: jor, loa, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 27.04.2015-04.05.2015, Journalenhet: jor, loa, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.05.2015 Kopi av søknad - covalcrop - Collaborative

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 25.05.2015-31.05.2015, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.06.

Seleksjon: Journaldato: 25.05.2015-31.05.2015, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 25.05.2015-31.05.2015, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.06.2015 Tilbud om sommerjobb og ferdig signert arbeidsavtale

Detaljer