Seleksjon: Journaldato: , Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Seleksjon: Journaldato: 12.03.2012-16.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 20.03."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: , Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: Personalmappe - Koesling, Matthias - Tingvoll U 2010/ / TIN/TINTST P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 Mottaker U.O. Kristin Sørheim TIN/TINKSO Orientering til jordbrukssjefen i Sør-Varanger om tiltak i form av anlegging av natursti/gangvei. Bygging av sti/gangvei fra Mellomnes til Utnes. Tiltak i regi av Svanvik utvikling. U 2012/ / SVA/SVAEFJ Mottaker Sør-Varanger kommune Erling Fjelldal SVA/SVAEFJ Forespørsel om agronomisk vurdering i forbindelse med fornyet godkjenning av Nordic Green ugressmiddel - eddiksyre - ( tidliger CurEra ugress ) - adm 2/12 Nordic Green Ugressmiddel - eddiksyre - (tidligere CurEra Ugress saksnr 2006/1076) - ( U= ugrasmiddel ) - Agronomiske vurderinger I 2012/ / PLH/PLHJNE PLH/PLHJNE Mattilsynet 1

2 Forslag til godkjenningsprøving av plantevernmidler Middelprøving - Godkjenningsprøving av plantevernmidler - også prøving i småkulturer Mattilsynet U 2008/ / PLH/PLHJNE Mottaker Mattilsynet Kirsten Semb Tørresen Suppleringer til agronomisk vurdering av Boxer - prosulfokarb i forbindelse med søknad om off-label i bær på friland og tunnel Boxer ( EC? ) - off-label oa - prosulfokarb ( U = ugrasmiddel ) U 2010/ / Mottaker Mattilsynet Jan Netland PLH/PLHJNE Ønske om innspill / prioriteringer for problemstillinger innen området plantevernmidler som bør tas opp til undersøkelser i 2012 U 2012/ / Mottaker Norsk Landbruksrådgiving Mottaker Mottaker Norsk Gartnerforbund FAGUS Kirsten Semb Tørresen 2

3 Plantevernforsøk i frukt og bær i 2012 med ønske om innspill og kommentarer I 2012/ / Norsk Landbruksrådgiving Viken Innspill til plantevernfelt i ugrasfelt - Knereverumpe - tunrapp I 2012/ / Norsk Landbruksrådgiving Gudbrandsdalen Korrigeringer til Plantevernforsøk i frukt og bær i med ønske om innspill og kommentarer I 2012/ / Norsk Landbruksrådgiving Viken Plantevernforsøk i grønnsaker - prioriteringsliste I 2012/ / Norsk Landbruksrådgiving 3

4 Innspill til plantevernforsøk innen korn I 2012/ / Norsk Landbruksrådgiving Innspill / forslag til veksthusforsøk for 2012, skadedyr og soppsykdommer I 2012/ / Veksthusringen avd. Jeløy Innspill fra Planteskoleutvalget I 2012/ / Norsk Gartnerforbund Innspill til plantevernmidelforsøk i ugras i grøntanlegg I 2012/ / FAGUS 4

5 Innspill til plantevernmidelforsøk i 2012 i potet I 2012/ / Norsk Landbruksrådgiving E-postkorrespondanse vedrørende estimering av feltkostnader for forsøk med plantevernmidler I 2012/ / Norsk Landbruksrådgiving Personalmappe - Magnus, Ellen Merethe - Plantehelse (Utlysing, se Planteforsk 2005/406 A-212.1) U 2006/ / LOA/LOAHML 221 Mottaker Ellen Merethe Magnus Egil Hasselbakk LOA/LOAEHA Personalmappe - Maria Goreva, Svanhovd I 2008/ / SVA/SVASBH P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 SVA/SVASBH Maria Goreva 5

6 Interested in developing partnership with Bioforsk Russian Academy of Agricultural Sciences. State Scientific Establishment Siberian Regional Branch - Scientific cooperation - partnership I 2012/ / LOA/LOANVA 373 LOA/LOANVA President of the Siberian Branch of the Russian Academy of Agricultural Sciences Signert konfidensialitetserklæring ISO del 2 - Prosjektlederstøtte ISMS I 2012/ / LOA/LOARHE BU 6 LOA/LOARHE Watchcom Security Group AS Oversendelse av GAP og SOA etter mottatt undertegnet konfidensialitetserklæring ISO del 2 - Prosjektlederstøtte ISMS U 2012/ / LOA/LOARHE Mottaker Watchcom Security Group AS Randi Hesjedal Feil utbetalt utbytte ved salg av Sæter, se vedlagt brev fra Innerdalen Grunneierlag Framtiden for Bioforsk Øst Sæter - Arbeidsgruppe - Salg gnr 171 bnr 2, 8, 10, gnr 176 bnr 1, 3, 8, gnr 193 bnr 2 I 2008/ / LOA/LOAHML LOA/LOATGR Einar Lund Konsulenttjenester 6

7 Informasjon om at stillingen er besatt LOA. Stilling som innkjøper U 2011/ / LOA/LOADAM Mottaker Søkere pr e-post Randi Hesjedal LOA/LOARHE Kunngjøring om vedtatt reguleringsplan for Særheim m/vedlegg Reguleringsplan for Særheim Klepp kommune I 2010/ / SAR/SARSGR ***** SAR/SARSGR Klepp kommune Oppdatert attest restanse skatt norsk/engelsk utgave Skatteattester - restanse skatt og mva for Bioforsk. Til info: Skatteattestene oppdateres hver 3. måned på norsk/engelsk og legges til intranett I 2006/ / LOA/LOADAGRUN TE LOA/LOADAGRUN Kemneren i Follo Personalmappe Hatteland, Bjørn Arild - Ullensvang I 2011/ / ULL/ULLMME P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 ULL/ULLOFR Hatteland, Bjørn Arild 7

8 E-postkorrespondanse i forbindelse med tidspunkt for oppstartsmøte revisjon av regnskap for 2011 Riksrevisjonen. Revisjon av regnskap i Bioforsk Se også 10/402 - nytt økonomisystem - ERP m.m. I 2012/ / LOA/LOATGR TE LOA/LOATGR Riksrevisjonen Ad forsegling av bankfiler. Ber om dokumentasjon på løsning med sigellering av bankfiler i Institdata Nytt økonomisystem i Bioforsk - ERP-system -sigillering - Riksrevisjonen - Instidata AS. Se også Revisjon av regnskap 2011 saksnr 12/251 I 2010/ / LOA/LOATGR BU 10 LOA/LOATGR Riksrevisjonen Etterspurt dokumentasjon oversendes vedrørende sigellering m.m. Nytt økonomisystem i Bioforsk - ERP-system -sigillering - Riksrevisjonen - Instidata AS. Se også Revisjon av regnskap 2011 saksnr 12/251 U 2010/ / LOA/LOATGR Mottaker Riksrevisjonen Terje Granli LOA/LOATGR Revidert søknad Geit og landskapspleie Kjøttproduksjon på geit og landskapspleie - forskningsmidler over jordbruksavtalen U 2010/ / LOK/LOKJTO Mottaker Statens landbruksforvaltning Jørgen Todnem 8

9 Personalmappe Sickel, Hanne Løken I 2007/ / LOK/LOKREL P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 LOK/LOKREL Hanne Sickel Oversendelse av status på levering av gjødsel og såkorn for videresendt div. kontaktpersoner i Bioforsk pr e-post Innkjøp av gjødsel og såvarer i Bioforsk. Avtale med Felleskjøpet Agri I 2011/ / LOA/LOARHE TE LOA/LOARHE Felleskjøpet Agri SA Sammendrag av regnskapet 2011 Volbu Vatningslag - Løken I 2012/ / LOK/LOKREL ***** LOK/LOKREL Volbu Vatningslag Tilskudd innen Regionalt miljøprogram - søknadsomgang Ullensvang Herad. Tilskudd innen Regionalt miljøprogram Drift Ullensvang - jord - prosjekt 14001G3 I 2012/ / ULL/ULLOFR TE ULL/ULLOFR Ullensvang Herad 9

10 Nye reservenøkler - sigillering for de to divisjonene som brukes; Hoved og Lønn Statens konsernkontoordning (jf P 2005/454). Avtale med DnBNOR - se også 11/22 ny avropsavtale DnBNOR under anskaffelser (inf. fra SSØ, se 2006/251 A-121) U 2006/ / LOA/LOAHSO 173 Mottaker DnB Bank ASA Hanne Sørlie LOA/LOAHSO Fremdriftsplan for oppdatert elektronisk dokumentasjon i Instidata Kjøp av konsulenttjenester - internkontroll - revisjon av regnskap 2011 i Bioforsk. Tildelt Ernst & Young U 2011/ / LOA/LOARHE Mottaker Ernst & Young Terje Granli LOA/LOATGR Forespørsel om agronomisk vurdering i forbindelse med søknad om off-label godkjenning av Danitron 5 SC - fenpyroksimat - i bringebær og søtkirsebær i plasttunnel mot flere typer midd Danitron 5 EC - Dispensasjon oa - fenpyroksimat ( Sk = skadedyrmiddel ) (tidligere Ortus 5 SC ) 2008/179 I 2009/ / PLH/PLHNTR PLH/PLHNTR Mattilsynet Underskrevet avtale kjøp av multifunksjonsmaskiner ved Plantehelse Anskaffelse av Multifunksjonsmaskiner ved Plantehelse. Kontrakt inngått med Konica Minolta Business Solutions Norway AS I 2011/ / LOA/LOARHE TE LOA/LOARHE Konica Minolta Business Solutions 10

11 Forespørsel om agronomisk vurdering i forbindelse med søknad om off-label godkjenning av Signum - boskalid + pyraklostrobin i jordbær i plasttunnel mot mjøldogg, jordbærøyeflekk, gråskimmel, jordbærsvartflekk og lærråte Signum - bær - frukt - off-label, dispensasjoner - boscalid + pyraklostrobin ( S = soppmiddel ) I 2009/ / PLH/PLHRNA PLH/PLHAST Mattilsynet Svar på forespørsel om tilbud på hotel - Ikke ledig kapasitet uke 41 Personalsamling Plantehelse høsten 2012 I 2012/ / PLH/PLHKMU ***** TE PLH/PLHKMU Rica Park Hotel Drammen Tilbud Tønsberg - Foreløpig reservert hotell fra den oktober Personalsamling Plantehelse høsten 2012 I 2012/ / PLH/PLHKMU ***** PLH/PLHKMU Quality Hotel Tønsberg Tilbud uke 41 hotell reservasjon - Fredrikstad - Personalsamling Plantehelse høsten 2012 I 2012/ / PLH/PLHKMU ***** PLH/PLHKMU Quality Choice Hotel Fredrikstad 11

12 Tilbud for uke 41 - Sarpsborg Personalsamling Plantehelse høsten 2012 I 2012/ / PLH/PLHKMU ***** PLH/PLHKMU Quality Hotel Reseort Sarpsborg Etterlyser svar på e-post av vedrørende nye regler for budsjettering av personalkostnader NFR. Timesatser: Nye regler for budsjettering av personalkostnader og indirekte kostnader i prosjektsøknader fra instituttsektoren I 2011/ / LOA/LOATGR 332 LOA/LOATGR Norges forskningsråd Ad revisjon av regnskapsoppstilling for prosjekt "Algedyrking i Steigen". Ber om undertegning på kopi av brevet i retur for felles forståelse av oppdraget Forprosjekt for utvikling av pilotprosjekt for algedyrking i Steigen - FoU prosjekt Prosjekt I 2010/ / BOD/BODAKA TE LOA/LOACBE LST Revisjon Revisorbekreftelse av regnskapsoppstilling for pilotprosjekt "Algedyrking i Steigen" Forprosjekt for utvikling av pilotprosjekt for algedyrking i Steigen - FoU prosjekt Prosjekt I 2010/ / BOD/BODAKA TE BOD/BODAKA LST Revisjon 12

13 Personalmappe Hatteland, Bjørn Arild - Ullensvang U 2011/ / ULL/ULLMME P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 Mottaker Hatteland, Bjørn Arild Egil Hasselbakk LOA/LOAEHA Personalmappe Steindal, Anne Linn Hykkerud - Holt U 2009/ / HOL/HOLBAN P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 Mottaker U.O. Egil Hasselbakk LOA/LOAEHA Svar på søknad om støtte til prosjekt Phythophthora trugar norsk bøk. Prosjekt - Phytophthora trugar norsk bøk - Fagus sylvatica - Genressurssenteret - Kommuner I 2012/ / PLH/PLHVTA TE PLH/PLHVTA Stavanger kommune, Bymiljø og utbygging E- post vedrørende leieavtale hjertestarter - HMS ved Bioforsk Økologisk HMS ved Bioforsk Økologisk I 2011/ / TIN/TINKSO 254 TIN/TINKSO Blodstrupmoen 13

14 Drift av klimastasjoner i 2012 Svanhovd - meteorologisk stasjon - automatisk værstasjon I 2007/ / SVA/SVAPEA 031 SVA/SVAPEA Bioforsk Plantehelse Innvilget støtte til prosjektet KRYOFRISK NFR /I10 - Kryofrisk - Kryometer for rensing av planter for plantepatogener og oppbevaring av friskt plantemateriale. Brukerstyrt - G3 Ungplanter - Regnsk I 2010/ / PLH/PLHDRB 631 PLH/PLHDRB Norsk Gartnerforbund Dispensasjonssøknad og risikovurdering for innførsel av potetekstrakter - ringtest Mattilsynet - Dispensasjons søknader om innførsel av organismer - bakterier, sopp U 2009/ / PLH/PLHJPE 411 Mottaker Mattilsynet Juliana Perminow PLH/PLHJPE Leieavtale Herumveien, Ås Leie av eiendommer, arealer, bygninger og lokaler Bioforsk Økologisk I 2012/ / TIN/TINKSO TIN/TINKSO Toril Trædal 14

15 E- post invitation to submit full proposal - CORE Organic ll Call Coordinating organic plant breeding activities for diversity - COBRA CORE Organic ll Call Coordinating organic plant breeding activities for diversity - COBRA I 2012/ / TIN/TINALO 677 TIN/TINALO Thomas Döring E- post Invitation to submit full proposal - CORE Organic ll Call Future organic market integrity: Building reflective trust through sustainability - MarketIntegrity CORE Organic ll Call Future organic market integrity: Building reflective trust through sustainability - MarketIntegrity I 2012/ / TIN/TINALO 677 TIN/TINALO Regine Andersen Forespørsel om avbestillingsbetingelser Personalsamling Plantehelse høsten 2012 U 2012/ / PLH/PLHKMU ***** Mottaker Quality Hotel Fredrikstad Kari Munthe PLH/PLHKMU Avbestillingsbetingelser - Fredrikstad Personalsamling Plantehelse høsten 2012 I 2012/ / PLH/PLHKMU ***** TE PLH/PLHKMU Quality Hotel Fredrikstad 15

16 Betingelser ved arrangementet - Sarpsborg Personalsamling Plantehelse høsten 2012 I 2012/ / PLH/PLHKMU ***** PLH/PLHKMU Quality Hotel Sarpsborg Søknad om bygdeutviklingsmidler - økologisk småhage Søknad om bygdeutviklingsmidler - økologisk småhage U 2012/ / TIN/TINSPE Mottaker Fylkesmannen i Sør Trøndelag, Landbruksavdelinga, Statens Hus Susanne Friis Pedersen TIN/TINSPE Foreløpig melding i forvaltningssak - Søknad om bygdeutviklingsmidler - økologisk småhage Søknad om bygdeutviklingsmidler - økologisk småhage I 2012/ / TIN/TINSPE TIN/TINSPE Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Personalmappe - Lennon, Alana - Tingvoll I 2011/ / TIN/TINKSO 221 TIN/TINKSO Alana Lennon 16

17 Laftekurs i Pasvik blir ikke arrangert av forskjellige årsaker. Kurs i lafteteknikk U 2010/ / SVA/SVAEFJ Mottaker Fylkesmannen i Finnmark Erling Fjelldal SVA/SVAEFJ Personalmappe - Koesling, Matthias - Tingvoll I 2010/ / TIN/TINTST P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 TIN/TINKSO U.O. Personalmappe - Koesling, Matthias - Tingvoll U 2010/ / TIN/TINTST P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 Mottaker U.O. AS Kristin Sørheim Tillatelse til avlivning av hjort i forskningsøyemed - TickDeer - Hjort og flått i Møre og Romsdal, Macnr / Utmark og innmark som basis for produksjon av hjort i Norge TickDeer - Hjort og flått i Møre og Romsdal, Macnr / Utmark og innmark som basis for produksjon av hjort i Norge I 2011/ / TIN/TINEME TIN/TINEME Direktoratet for naturforvaltning 17

18 Søknad om tilretteleggingstilskudd - HMS ved Bioforsk Økologisk HMS ved Bioforsk Økologisk U 2011/ / TIN/TINKSO 254 Mottaker NAV Kristin Sørheim TIN/TINKSO 18

Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03.

Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03.2012 Personaldokument Personalmappe - Døving, Aksel Kjetil

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 16.01.2012-20.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.01.

Seleksjon: Journaldato: 16.01.2012-20.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.01. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 16.01.2012-20.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.01.2012 E-post søknad om midler for 2012 - SKOLEHAGE Tingvoll

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05.

Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05.2012 Søknad - Produksjon av rips og solbær i nordlig klima

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09.

Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09.2013 Søknad om midler til prosjektet "Biokull - Vurdering

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 26.01.2015-01.02.2015, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.02.

Seleksjon: Journaldato: 26.01.2015-01.02.2015, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.02. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 26.01.2015-01.02.2015, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.02.2015 Framdriftsrapport til NFR for perioden 01.06.2014-30.11.2014,

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 25.11.2013-01.12.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.12.

Seleksjon: Journaldato: 25.11.2013-01.12.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.12. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 25.11.2013-01.12.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.12.2013 Retur av signert kontrakt Normalavlinger i

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 10.11.2014-16.11.2014, Journalenhet: jor, plh,sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 17.11.

Seleksjon: Journaldato: 10.11.2014-16.11.2014, Journalenhet: jor, plh,sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 17.11. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 10.11.2014-16.11.2014, Journalenhet: jor, plh,sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 17.11.2014 Agronomisk vurdering av nytt yrkespreparat

Detaljer

Årsmøte i NLR SørØst

Årsmøte i NLR SørØst Medlemsblad nr. 3-2013 Årgang 10 27.02.2013 Årsmøte i NLR SørØst Solhuset, Mysen onsdag 13. mars Kl. 18.00 Rapport om «Økt norsk kornproduksjon» v/ Adm. dir. Lars Fredrik Stuve i Norske Felleskjøp. Kl.

Detaljer

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte Årsmøte mars 2015 Innkalling Det innkalles med dette til Årsmøte i NLR Veksthus Dato: Tirsdag 17. mars Sted: Gjennestad, i møterommet til Bondelaget Tid: 10.30 (se eget program for resten av dagen s 2)

Detaljer

Velkommen som GARDBRUKER på Hadeland! Informasjonshefte for de som overtar gard eller begynner drift på gardsbruk på Hadeland

Velkommen som GARDBRUKER på Hadeland! Informasjonshefte for de som overtar gard eller begynner drift på gardsbruk på Hadeland Landbrukskontoret for Hadeland GRAN JEVNAKER LUNNER LANDBRUKETS FAGRÅD HADELAND Velkommen som GARDBRUKER på Hadeland! Informasjonshefte for de som overtar gard eller begynner drift på gardsbruk på Hadeland

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/447-7 2954/2011 27.05.2011 13.04.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/447-7 2954/2011 27.05.2011 13.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.06.2011 Journaldato: 26.5.2011-3.6.2011, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Bistand fra de regionale helseforetakene- Stortingsmelding for rusfeltet - Organisering

Detaljer

VESTFOLD BONDELAG. Årsmelding. Motto: «Vi får Norge til å gro»

VESTFOLD BONDELAG. Årsmelding. Motto: «Vi får Norge til å gro» 2011 VESTFOLD BONDELAG Årsmelding Motto: «Vi får Norge til å gro» Forsidebilde: Budstikkestafetten på Verdens Ende. Renate Ottersen og Tor Nystuen. Årsmøteutsendinger 2011. F.v Vidar P. Andresen, Cathrine

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

Vannvåg havn Troms fylke

Vannvåg havn Troms fylke Troms fylke Konkurransegrunnlag Del I INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Om oppdragsgiver... 3 1.3 Orientering om prosjektet og kontrakten... 3 1.4 Generelle konkurranseregler... 3 1.5 Konkurranseform...

Detaljer

Offentlig journal. Sluttrapport - Kundestyrte tømmerleveranser. Kundestyrte tømmerleveranser - Prosjekt 327091 2006/436-4 508/2013 08.06.

Offentlig journal. Sluttrapport - Kundestyrte tømmerleveranser. Kundestyrte tømmerleveranser - Prosjekt 327091 2006/436-4 508/2013 08.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.2.2013-10.2.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.02.2013 Sluttrapport - Kundestyrte tømmerleveranser Kundestyrte tømmerleveranser - Prosjekt 327091 2006/436-4

Detaljer

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv hverdag" over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet Aktiv hverdag over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79 v2.2-18.03.2013 FLEKKEFJORD KOMMUNE Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 10/5884-20 Saksbehandler: Silje Skagen Dato: 10.06.2013 Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv

Detaljer

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes»

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Bioforsk Rapport Vol. 7 Nr. 29 2012 Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Rapport til Statens landbruksforvaltning og styret for Forskningsmidler over jordbruksavtalen Anne-Kristin Løes

Detaljer

Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga!

Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! ÅRSMELDING 2009 Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! Foto: Gaute Myren, epleblomstring. Foto: Kjersti Berge, forventningsfullt lam. Foto: Gunnar E Vatne, gulrotkunst. Foto: Endre

Detaljer

Offentlig journal. Tildeling av X-løyve - 2011/2012. X-løyver i forbindelse med avvikling av jule- og nyttårstrafikken 2011/2012

Offentlig journal. Tildeling av X-løyve - 2011/2012. X-løyver i forbindelse med avvikling av jule- og nyttårstrafikken 2011/2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: ØFK - Østfold fylkeskommune, Dokumenttype:,,N, Status: J,A, Kode: FAGOPPL, Kode: NNTAK, Arkivdel: ELEV 13.12.2011 Tildeling av X-løyve

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE Design og trykk: Follotrykk AS. 2009 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR NLR arbeider kontinuerlig for økte tilskudd over Jordbruksavtalen til rådgivingsenhetenes

Detaljer

Informasjonsskrivet sendes alle som søker om produksjonstilskudd i Ringerike og Hole VETERINÆRVAKTA

Informasjonsskrivet sendes alle som søker om produksjonstilskudd i Ringerike og Hole VETERINÆRVAKTA Landbrukskontoret for Hole og Ringerike Informasjon fra Landbrukskontoret 2010 Informasjonsskrivet sendes alle som søker om produksjonstilskudd i Ringerike og Hole Steinssletta - et nasjonalt utvalgt kulturlandskap

Detaljer

Årsberetning 2011 Regnskap Styrets beretning. vi gir trygghet og overskudd

Årsberetning 2011 Regnskap Styrets beretning. vi gir trygghet og overskudd Årsberetning 2011 Regnskap Styrets beretning vi gir trygghet og overskudd Innhold 1 Sammendrag... 5 2 Styret... 7 3 Felles plan for HMS-arbeidet i norsk landbruk 2007 2012... 9 4 Organisasjonen... 9 4.1

Detaljer

Bioforsk-konferansen 2014

Bioforsk-konferansen 2014 Invitasjon til Bioforsk-konferansen 2014 Hotell Scandic Hamar 5. 6. februar Velkommen til Bioforsk-konferansen 2014 Det er en glede å ønske deg velkommen til Bioforsk-konferansen 2014. Med denne konferansen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING. Malm skole VERRAN KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING. Malm skole VERRAN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING Malm skole VERRAN KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Verran kommune

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 01.03.2012 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 01.03.2012 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 01.03.2012 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Offentlig journal. Taubaneprosjekt i Kystfylkene - anmodning om utbetaling

Offentlig journal. Taubaneprosjekt i Kystfylkene - anmodning om utbetaling Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.1.2012-22.1.2012, Dokumenttype:,, Status: J, 23.01.2012 Taubaneprosjekt i Kystfylkene - anmodning om utbetaling Kystskogbruket - taubaner og vanskelig

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 - regnskap - styrets beretning. -vi gir trygghet og overskudd-

ÅRSMELDING 2009 - regnskap - styrets beretning. -vi gir trygghet og overskudd- ÅRSMELDING 2009 - regnskap - styrets beretning -vi gir trygghet og overskudd- 1 Sammendrag... 4 2 Styret... 5 3 Felles plan for HMS-arbeidet i norsk landbruk 2007 2012... 6 4 Organisasjonen... 7 4.1 Samarbeidende

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 19. november 2012 TID: kl 10.00 Besøk Olav Duun v.g. skole kl 12.00 Lunsj ved Rock City hotell kl 12.45 Besøk Rock City kl 14.00 Behandling

Detaljer