POSTLISTE. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "POSTLISTE. Dokumenter registrert: 01.08.2013-12.08.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:"

Transkript

1 Lnr: 2398/11 Regdato: Saksnr: 11/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: ADM/OPV/HK Diverse Dok.beskr: SØKNAD OM FERIEARBEID 2011 Lnr: 347/13 Regdato: Saksnr: 13/100-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: ADM/RÅD/HAK Kommunal Rapport Dok.beskr: FORELØPIG SVAR - ANG KOFA-UNDERSØKELSE Lnr: 410/13 Regdato: Saksnr: 12/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: ADM/RÅD/RES Diverse Dok.beskr: TILBUD OM LEIE AV LOKALER I FLERBRUKSHUSET I SENJAHOPEN TIL UNDERVISNING I VOKSENOPPLÆRINGEN Lnr: 1681/13 Regdato: Saksnr: 09/70-10 Dok.type: /U Gradering: Fiskeridirektoratet Dok.beskr: ALLE KOMMUNER I TROMS - OPPDATERTE KYSTSONEPLANER Lnr: 1684/13 Regdato: Saksnr: 12/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: ADM/RÅD/HAK Flerbrukshuset AS Dok.beskr: LEIE AV LOKALER I FLERBRUKSHUSET I SENJAHOPEN TIL VOKSENOPPLÆRINGA Lnr: 1898/13 Regdato: Saksnr: 13/18-3 Dok.type: /U Gradering: Dok.beskr: MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE Lnr: 1899/13 Regdato: Saksnr: 13/68-2 Dok.type: /U Gradering:

2 Dok.beskr: OPPHØR AV MIDLERTIDIG STILLING Lnr: 1900/13 Regdato: Saksnr: 13/505-1 Dok.type: /I Gradering: Statens Kartverk Dok.beskr: EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM M.V. - TINGLYST I RETUR - 4 STK GNR. 7 BNR. 4 Lnr: 1911/13 Regdato: Saksnr: 13/510-1 Dok.type: /I Gradering: Statens Kartverk Dok.beskr: RETUR EGENERKLÆRING KONSESJONSFRIHET GNR. 17/58 Lnr: 1920/13 Regdato: Saksnr: 13/16-22 Dok.type: /I Gradering: Saksb: ADM/RÅD/HAK Fylkesmannen i Troms Dok.beskr: GODKJENNING AV ENDRETE GARANTIVILKÅR - BERG BOLIGSELSKAP AS Lnr: 1922/13 Regdato: Saksnr: 13/516-1 Dok.type: /I Gradering: Fylkesmannen i Troms Dok.beskr: TILELING AV SKJØNNSMIDLER I KR TIL DELTAKELSE I SKOLEEIERPROGRAMMET Lnr: 1923/13 Regdato: Saksnr: 12/627-2 Dok.type: /I Gradering: Dok.beskr: ARBEIDSAVTALE I RETUR Lnr: 1924/13 Regdato: Saksnr: 13/517-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: ADM/ØKO/HJ KomRev Nord Dok.beskr: BERG OVERFORMYNDERI - REGNSKAP FOR 2012 KOPI AV BREV TIL FYLKESMANNEN I TROMS

3 Lnr: 1925/13 Regdato: Saksnr: 13/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: ADM/RÅD/HAK Dok.beskr: ANG. SØKNAD PÅ STILLING SOM FLYKTNINGEKONSULENT SPØRSMÅL TILKNYTTET TILSETTING Lnr: 1926/13 Regdato: Saksnr: 13/395-2 Dok.type: /I Gradering: Saksb: ADM/RÅD/EF Dok.beskr: ARBEIDSAVTALE I RETUR Lnr: 1927/13 Regdato: Saksnr: 13/426-4 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Dok.beskr: SVAR - SØKNAD OM PERMISJON FRA DELER AV RENHOLDSSTILLING *********** Lnr: 1929/13 Regdato: Saksnr: 13/508-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: ADM/OPV/HK Dok.beskr: SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS SKALAND BARNEHAGE Lnr: 1931/13 Regdato: Saksnr: 11/ Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: ADM/ØKO/UA Tromsø kommune Dok.beskr: VEDR. TIDLIGERE REFUSJONSKRAV LØNN *********** Lnr: 1932/13 Regdato: Saksnr: 09/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: ADM/RÅD/HAK

4 Hålogaland Lagmannsrett Dok.beskr: SVAR - BERAMMING AV PLANLEGGINGSMØTE SOM FJERNMØTE EINAR G. MEYER - BERG KOMMUNE Lnr: 1933/13 Regdato: Saksnr: 13/500-2 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: ADM/ØKO/HJ Møtedeltakere Dok.beskr: REFERAT FRA MØTE *********** Lnr: 1934/13 Regdato: Saksnr: 12/629-6 Dok.type: /I Gradering: Saksb: ADM/RÅD/WH Dok.beskr: SØKNAD OM KOMMUNALT STIPEND 2012/2013 BEKREFTELSE GJENNOMFØRT SKOLEÅR 2012/2013 Lnr: 1939/13 Regdato: Saksnr: 13/518-1 Dok.type: /I Gradering: Berg skole Dok.beskr: FLYTTEMELDING ELEV Lnr: 1942/13 Regdato: Arkivkode:U63 Saksnr: 13/496-4 Dok.type: /U Gradering: Dok.beskr: SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING - SENJAHOPEN KIOSK - OVERDRAGELSE AV SERVERINGSSTED Lnr: 1944/13 Regdato: Saksnr: 13/299-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: ADM/OPV/KO Dok.beskr: PÅMELDING SFO - ALT. 2 - SKOLEÅRET 2013/2014 Lnr: 1945/13 Regdato: Saksnr: 09/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: ADM/TEK/TED

5 Diverse Dok.beskr: REFERAT FRA MØTE Lnr: 1946/13 Regdato: Saksnr: 09/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: ADM/ØKO/HJ KomRev Nord Dok.beskr: ANG. PROSJEKTREGNSKAP E-POSTKORRESPONDANSE Lnr: 1947/13 Regdato: Saksnr: 08/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: ADM/ØKO/HJ Troms fylkeskommune Dok.beskr: TILSAGN OM TILSKUDD Lnr: 1948/13 Regdato: Saksnr: 08/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: ADM/ØKO/HJ Troms fylkeskommune Dok.beskr: ANG. GRUNNLAGSINVESTERING Lnr: 1949/13 Regdato: Saksnr: 08/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: ADM/ØKO/HJ Troms fylkeskommune Dok.beskr: ANG. ANMODNING OM UTBETALING Lnr: 1950/13 Regdato: Saksnr: 13/487-2 Dok.type: /I Gradering: Fiskeriservice Senja AS Dok.beskr: ANG. SØKNAD OM MELLOMLAGRINGSANLEGG I SENJAHOPEN KOPI AV BREV TIL KYSTVERKET Lnr: 1951/13 Regdato: Saksnr: 13/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: ADM/TEK/OO Bjarne Nergård Dok.beskr: VEGNAVN BERG KOMMUNE INNSPILL Lnr: 1952/13 Regdato: Saksnr: 13/519-1 Dok.type: /I Gradering:

6 Saksb: ADM/TEK/OO Bjørnar Ersfjord Dok.beskr: SØKNAD OM OMGJØRING AV BOLIG FRA HELÅRSBOLIG TIL FRITIDSBOLIG Lnr: 1953/13 Regdato: Saksnr: 13/520-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: ADM/ØKO/HJ Troms fylkeskommune Dok.beskr: KOMMUNALE NÆRINGSFOND TILDELING FOR BERG KOMMUNE Lnr: 1954/13 Regdato: Saksnr: 12/850-9 Dok.type: /I Gradering: Saksb: ADM/NÆR/MAG Fiskeriservice Senja As Dok.beskr: NF - FISKERISERVICE SENJA - SØKNAD TILSKUDD EILERTSENBRUKET FORPROSJEKT ANMODNING OM UTBETALING Lnr: 1955/13 Regdato: Saksnr: 08/41-2 Dok.type: /I Gradering: Saksb: ADM/TEK/OO Dok.beskr: OPPSIGELSE STILLING SOM BRANNMANN Lnr: 1956/13 Regdato: Saksnr: 13/521-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: ADM/OPV/CW Dok.beskr: SØKNAD PLASS VED KULTURSKOLEN Lnr: 1957/13 Regdato: Saksnr: 13/522-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: ADM/NÆR/MAG Fiskeriservice Senja AS Dok.beskr: NF - FSS - KORTAUTOMAT FYLLESTASJON BÅTER Lnr: 1958/13 Regdato: Saksnr: 13/523-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: ADM/NÆR/MAG Senjahopen kiosk AS

7 Dok.beskr: NF - SENJAHOPEN KIOSK AS - SØKNAD UTSTYR KIOSKDRIFT Lnr: 1961/13 Regdato: Saksnr: 13/500-4 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Dok.beskr: PERSONALSAK Lnr: 1962/13 Regdato: Saksnr: 13/397-2 Dok.type: /U Gradering: Berg Montessoriskole Dok.beskr: SVAR - SPØRSMÅL OM SKOLEFAGLIG ANSVARLIG Lnr: 1963/13 Regdato: Saksnr: 12/679-4 Dok.type: /I Gradering: Saksb: ADM/RÅD/WH Dok.beskr: SØKNAD OM KOMMUNALT STIPEND 2012/2013 BEKREFTELSE PÅ GJENNOMFØRT SKOLEÅR 2012/2013 Lnr: 1964/13 Regdato: Saksnr: 09/976-7 Dok.type: /U Gradering: Kultur og kirkedepartementet Dok.beskr: ANG. STEGNING AV BASSENG Lnr: 1965/13 Regdato: Saksnr: 12/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: ADM/ØKO/UA Dok.beskr: ARBEIDSAVTALE - RENHOLD SKALAND BARNEHAGE Lnr: 1969/13 Regdato: Saksnr: 13/163-5 Dok.type: /U Gradering: Dok.beskr: ARBEIDSAVTALE Lnr: 1970/13 Regdato: Saksnr: 13/10-4 Dok.type: /U Gradering:

8 Dok.beskr: ARBEIDSAVTALE Lnr: 1971/13 Regdato: Saksnr: 13/259-4 Dok.type: /U Gradering: Saksb: ADM/NÆR/MAG Skaland Graphite AS Dok.beskr: FORELØPIG SVAR SØKNAD LYDKANON Lnr: 1972/13 Regdato: Saksnr: 13/259-5 Dok.type: /U Gradering: Saksb: ADM/NÆR/MAG Skaland Graphite AS Dok.beskr: NF- SKALAND GRAPHITE - SØKNAD TILSKUDD UTLØSNING SKRED ANG. KORRIGERING AV SØKNAD Lnr: 1973/13 Regdato: Saksnr: 13/173-6 Dok.type: /I Gradering: Saksb: ADM/NÆR/MAG Fiskeriservice Senja AS Dok.beskr: NF - FISKERISERVICE SENJA - SØKNAD TILSKUDD WEBCAM ATTEST OM RESTANSE PÅ SKATT OG ARB.GIVERAVG. M.V. Lnr: 1976/13 Regdato: Saksnr: 13/502-3 Dok.type: /U Gradering: Dok.beskr: SØKNAD OM DISPENSASJON FOR HYTTEBYGGING NY FESTETOMT PÅ EIENDOMMEN GNR. 17 BNR. 1 Lnr: 1978/13 Regdato: Saksnr: 13/502-5 Dok.type: /U Gradering: Dok.beskr: SØKNAD OM DISPENSASJON FOR HYTTEBYGGING NY FESTETOMT PÅ EIENDOMMEN GNR. 17 BNR. 1 Lnr: 1979/13 Regdato: Saksnr: 13/525-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: ADM/RÅD/WH Senjahopen Kiosk AS

9 Dok.beskr: SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING FREDAG Lnr: 1982/13 Regdato: Saksnr: 13/525-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: ADM/RÅD/WH Senjahopen Kiosk AS Dok.beskr: SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING Lnr: 1984/13 Regdato: Saksnr: 13/526-1 Dok.type: /I Gradering: Advokathuset NORD Dok.beskr: SPØRSMÅL OM EIENDOMSINFORMASJON GNR. 43 BNR. 3 I BERG Lnr: 1986/13 Regdato: Saksnr: 13/511-2 Dok.type: /I Gradering: Saksb: ADM/RÅD/EF Dok.beskr: SØKNAD PÅ STILLING SOM HELSESØSTER - 2.GANGS UTLYSING Lnr: 1987/13 Regdato: Saksnr: 13/527-1 Dok.type: /I Gradering: Crux-Film Dok.beskr: SØKNAD SCOOTERLØYVE FOR PRODUKSJON AV FILM Lnr: 1988/13 Regdato: Saksnr: 13/409-2 Dok.type: /I Gradering: Saksb: POL//GN Berg Pensjonistforening Dok.beskr: VEDR. STEGNING AV FINNSÆTER KAPELL PURRING PÅ SVAR Lnr: 1989/13 Regdato: Saksnr: 13/365-3 Dok.type: /I Gradering: Saksb: ADM/TEK/OO Arnt Pedersen Dok.beskr: ANG. IS I INNKJØRSELEN I STEINFJORD GNR. 5 BNR. 39 PURRING 2 PÅ SVAR

10 Lnr: 1990/13 Regdato: Saksnr: 10/ Dok.type: /I Gradering: Sweco Dok.beskr: ERSFJORDP-PLASS TILBUD Lnr: 1992/13 Regdato: Saksnr: 12/37-23 Dok.type: /I Gradering: Saksb: ADM/RÅD/HAK Statens vegvesen Dok.beskr: GANG- OG SYKKELSTI SKALAND - FORLENGELSE STREKNINGA SKOLEN - BUTIKKEN OVERSENDELSE AV KJØPEKONTRAKT - BERG KOMMUNE Lnr: 1993/13 Regdato: Saksnr: 13/528-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: ADM/NÆR/WP Studiesentret Finnsnes AS Dok.beskr: NF - STUDIESENTRET FINNSNES AS - SØKNAD TILSKUDD PROSJEKT "NÆRINGSRETTET HØYERE UTDANNING I MIDT- TROMS Lnr: 1994/13 Regdato: Saksnr: 13/415-8 Dok.type: /I Gradering: Saksb: ADM/RÅD/EF Dok.beskr: SØKNAD PÅ STILLING SOM HELSESØSTER - MELDING OM TREKING AV SØKNAD Lnr: 1995/13 Regdato: Saksnr: 13/529-1 Dok.type: /I Gradering: Svein Gunnar Sørensen Dok.beskr: SØKNAD TILLATELSE TILTAK REPRASJON/BRUKSENDRING SJØBU FINNSÆTER Lnr: 1996/13 Regdato: Saksnr: 11/62-8 Dok.type: /I Gradering: Dok.beskr: ARBEIDSAVTALE I RETUR

11 Lnr: 1997/13 Regdato: Arkivkode:K01 Saksnr: 13/530-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: ADM/TEK/OO Odd-Remi Simonsen Dok.beskr: SØKNAD OM DISPENSASJON MOTORFERDSEL I UTMARK Lnr: 1998/13 Regdato: Arkivkode:U43 Saksnr: 13/487-5 Dok.type: /U Gradering: Dok.beskr: SØKNAD OM MELLOMLAGRINGSANLEGG I SENJAHOPEN KOPI AV BREV TIL KYSTVERKET

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 17.09.2013-19.09.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 17.09.2013-19.09.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 2361/13 Regdato:18.09.2013 Saksnr: 13/564-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: ADM/OPV/HK Dok.beskr: ÅRSMELDING 2012 SKALAND BARNEHAGE Lnr: 2385/13 Regdato:17.09.2013 Arkivkode:GR/BR 2/165 Saksnr: 13/592-1

Detaljer

POSTLISTE Navn: Kommunalbanken Navn: Stian Nilsen Gårdsdrift Navn: Søren A. Sørensen Navn: SAMETINGET

POSTLISTE Navn: Kommunalbanken Navn: Stian Nilsen Gårdsdrift Navn: Søren A. Sørensen Navn: SAMETINGET Lnr: 1422/12 Regdato:04.05.2012 Arkivkode Saksnr: 03/374-47 Dok.type: /U Gradering:132 Ofl 13 Fvl 13 Saksb: RÅD/REH/EMMI PER Dok.beskr: REFERAT FRA MØTE 24.02.12 Lnr: 3517/12 Regdato:04.05.2012 Arkivkode:F04

Detaljer

POSTLISTE INTERN UTLYSNING

POSTLISTE INTERN UTLYSNING Lnr: 4364/13 Regdato:16.05.2013 Arkivkode:031 Saksnr: 11/318-56 Dok.type: /X Gradering: Saksb: RÅD/FOM/EMMI Dok.beskr: REFERAT MØTE "SAMMEN OM EN BEDRE KOMMUNE" Lnr: 4367/13 Regdato:16.05.2013 Arkivkode:419

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 13.04.2012-13.04.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 13.04.2012-13.04.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet: Saksnr: 09/2218-3 Regdato:13.04.2012 Arkivkode:252 *** Saksb: STB/STB/TLI SAR Dok.beskr: SVAR - SØKNAD OM STARTLÅN/BANKLÅN Saksnr: 09/2218-5 Regdato:13.04.2012 Arkivkode:252 *** Saksb: STB/STB/TLI SAR

Detaljer

POSTLISTE Navn: Fagforbundet Navn: Fagforbundet Navn: Utdanningsforbundet Navn: KARTVERKET Navn: Ordføreren

POSTLISTE Navn: Fagforbundet Navn: Fagforbundet Navn: Utdanningsforbundet Navn: KARTVERKET Navn: Ordføreren Lnr: 1422/13 Regdato:04.04.2013 Arkivkode:004 Saksnr: 13/94-2 Dok.type: /X Gradering: Saksb: RÅD/STAB/AAKT Dok.beskr: ÅRSMELDING 2012 RAMMEOMRÅDE 2 Lnr: 2905/13 Regdato:04.04.2013 Arkivkode:419 Saksnr:

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 04.09.2006-04.09.2006 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Journalenhet: 'PLE', 'R', 'SOD'

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 04.09.2006-04.09.2006 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Journalenhet: 'PLE', 'R', 'SOD' Lnr: 9714/06 Regdato:04.09.2006 Arkivkode:411 G25 Saksnr: 06/844-14 Dok.type: /I Gradering:60 Ofl 6.4 Saksb: HK/PLEIE/EMV Journalenhet:PLE Dok.beskr: TREKKER SØKNAD PÅ 100% STILLING SOM SYKEPLEIER ****

Detaljer

POSTLISTE. Lnr: 7/13 Regdato:02.01.2013 Arkivkode:Q14 Saksnr: 12/421-10 Dok.type: /I Gradering:

POSTLISTE. Lnr: 7/13 Regdato:02.01.2013 Arkivkode:Q14 Saksnr: 12/421-10 Dok.type: /I Gradering: Lnr: 7340/12 Regdato:02.01.2013 Arkivkode:F05 *** Saksnr: 09/400-12 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Fvl 13 Saksb: RÅD/REH/EGSØ Dok.beskr: OPPDRAGSAVTALE - AVLASTNINGSHJEM Lnr: 1/13 Regdato:02.01.2013

Detaljer

POSTLISTE. Lnr: 1925/12 Regdato:12.03.2012 Arkivkode:A20 *** Saksnr: 08/767-31 Dok.type: /U Gradering:130 Ofl 13 Fvl 13

POSTLISTE. Lnr: 1925/12 Regdato:12.03.2012 Arkivkode:A20 *** Saksnr: 08/767-31 Dok.type: /U Gradering:130 Ofl 13 Fvl 13 Lnr: 1914/12 Regdato:12.03.2012 Arkivkode:K01 Saksnr: 11/646-101 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/SERV/BGNY SEN Gunnar M. Dunkel Dok.beskr: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELSLOVEN Lnr: 1915/12

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.10.2012-10.10.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.10.2012-10.10.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet: Saksnr: 12/30-59 Regdato:10.10.2012 Arkivkode:L31 Saksb: PMN/PMN/SAN SAR DNB Eiendom AS Dok.beskr: EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - GBNR. 84/5 ESKIL GRØTHE TINGLYST 01.10.12 Saksnr: 12/30-72 Regdato:10.10.2012

Detaljer

Offentlig journal. Bestilling av skoleskyss - skoleåret 2007/2008. Skoleskyss - skoleåret 2007/2008 2007/526-8 2456/2007 28.06.2007 22.06.

Offentlig journal. Bestilling av skoleskyss - skoleåret 2007/2008. Skoleskyss - skoleåret 2007/2008 2007/526-8 2456/2007 28.06.2007 22.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.6.2007, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.07.2007 nnhold: Bestilling av skoleskyss - skoleåret 2007/2008 Skoleskyss - skoleåret 2007/2008 2007/526-8 2456/2007

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.11.2013 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Næringsfondet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 05.12.2006-05.12.2006 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 05.12.2006-05.12.2006 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Journalenhet: Lnr: 7052/06 Regdato:05.12.2006 Arkivkode:411 G26 Saksnr: 06/851-13 Dok.type: /U Gradering: Saksb: HK/PLEIE/EMV R alle etater Dok.beskr: INTERN UTLYSING Lnr: 10513/06 Regdato:05.12.2006 Arkivkode:U01 Saksnr:

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 30.10.2014-30.10.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 30.10.2014-30.10.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 8813/14 Regdato:30.10.2014 Saksnr: 14/2061-1 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: STAB/SE/GLA Journalenhet:RÅD SØKNAD OM TILRETTELEGGINGSTILSKUDD - KONTORARBEIDSPLASS Lnr: 12625/14 Regdato:30.10.2014

Detaljer

Journaldato: 08.09.10, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 07.09.2010. Dok.dato: 07.09.2010. Dok.

Journaldato: 08.09.10, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 07.09.2010. Dok.dato: 07.09.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.09.10, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.09.2010 Søknad om forlenget permisjon Personalmappe Wenche Bredesen O 2009/3156-9

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 01.02.2011-01.02.2011 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 01.02.2011-01.02.2011 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet: Saksnr: 10/792-7 Regdato:01.02.2011 Arkivkode:413 Saksb: STB/STB/LEH SAR Dok.beskr: INNFØRING AV ILO - KONVENSJON NR. 94 Saksnr: 10/82-60 Regdato:01.02.2011 Arkivkode:L31 Saksb: PMN/PMN/SAN SAR Statens

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 05.05.2014-09.05.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 05.05.2014-09.05.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet: Lnr: 1230/14 Regdato:05.05.2014 Arkivkode:NAVN Personal Saksnr: 14/173-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: VSKOLE//POP SEN Anne Merete Aspestrand Dok.beskr: OPPSIGELSE AV LÆRERSTILLING Lnr: 1231/14 Regdato:05.05.2014

Detaljer

POSTLISTE Navn: EiendomsMegler 1 Nord-norge AS Navn: Fylkesmannen i Troms Navn: Annie og Jon Kristian Bakkland Navn:

POSTLISTE Navn: EiendomsMegler 1 Nord-norge AS Navn: Fylkesmannen i Troms Navn: Annie og Jon Kristian Bakkland Navn: Lnr: 1425/12 Regdato:27.02.2012 Arkivkode:GN/BN 0/0 Saksnr: 12/134-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/TEKPL/CAJO EiendomsMegler 1 Nord-norge AS Dok.beskr: REGNING EIENDOMSOPPLYSNINGER GNR 27 BNR 31 REF.

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 05.12.2012-05.12.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 05.12.2012-05.12.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 10879/12 Regdato:05.12.2012 Arkivkode:C03 Saksnr: 12/1499-12 Dok.type: /U Gradering: Saksb: HE&OP/KULF/SHA Journalenhet:RÅD Lag, organisasjoner og andre involverte i Vinterkulturuka 20 VINTERKULTURUKA

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 30.04.2012-04.05.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 30.04.2012-04.05.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK U Journalenhet: Lnr: 3740/11 Regdato:03.05.2012 Arkivkode:U01 Saksnr: 11/398-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: VKUL//RBL SEN Strømsfoss velforening, MS Thors venner Dok.beskr: SVAR - SØKNAD OM LÅN AV INFO-BUA - STRØMSFOSS

Detaljer

POSTLISTE. Lnr: 6824/12 Regdato:06.09.2012 Arkivkode:J81

POSTLISTE. Lnr: 6824/12 Regdato:06.09.2012 Arkivkode:J81 Lnr: 6803/12 Regdato:06.09.2012 Arkivkode:N06 Saksnr: 11/812-39 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/STAB/AAKT SEN Navn: Troms Fylkestrafikk Dok.beskr: VEDR BESTILLING EKSTRA SKOLESKYSS Lnr: 6817/12 Regdato:06.09.2012

Detaljer

POSTLISTE Navn: ************************************************************ Navn: ************************************************************

POSTLISTE Navn: ************************************************************ Navn: ************************************************************ Lnr: 6250/12 Regdato:13.08.2012 Arkivkode:A10 *** Saksnr: 12/244-283 Dok.type: /I Gradering:13 Ofl 13 Fvl 13 Dok.beskr: SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS Lnr: 6251/12 Regdato:13.08.2012 Arkivkode:A10 *** Saksnr:

Detaljer

REINDRIFTSFORVALTNINGEN I TROMS

REINDRIFTSFORVALTNINGEN I TROMS Lnr: 8564/12 Regdato:07.11.2012 Arkivkode:243 Saksnr: 12/348-8 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/STAB/ABJO Navn: Miax AS Dok.beskr: SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET MIAX AS Lnr: 8569/12 Regdato:07.11.2012

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 19.09.2011-19.09.2011 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 19.09.2011-19.09.2011 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet: Saksnr: 10/761-22 Regdato:19.09.2011 Arkivkode:***** ******** Dok.type: /S Gradering:O0 Ofl 13 Saksb: STB/OVR/LKA OVR ** Saksnr: 99/1411-70 Regdato:19.09.2011 Arkivkode:***** ******** O0 Ofl 13 Saksb:

Detaljer

POSTLISTE NÆRINGSFONDET PROCALL AS

POSTLISTE NÆRINGSFONDET PROCALL AS Lnr: 303/12 Regdato:22.10.2012 Arkivkode:440 Saksnr: 11/930-7 Dok.type: /X Gradering: Saksb: RÅD/STAB/ETSR Navn: Verneombud kommunehuset, rådmannen Dok.beskr: VERNERUNDE KOMMUNEHUSET - HANDLINGSPLAN -

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 29.05.2015-31.05.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 29.05.2015-31.05.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 5642/15 Regdato:31.05.2015 Saksnr: 14/2131-77 Dok.type: /U Gradering: Anleggstjenester AS UTBYGGING AV VEG 11 - NY ADKOMST TIL SKAUNHALLEN REFERAT FRA MØTE OM TILLEGGSARBEID 12.05.15 Lnr: 5705/15

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 18.06 28.06.

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 18.06 28.06. POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 18.06 28.06. Lnr: 8948/15 Regdato:18.06.2015 Arkivkode:GBR 191/2,3 Saksnr: 14/308-9 Dok.type: /I Gradering: Saksb: TM/AF/ARG Journalenhet:SEN

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 01.11.2013-01.11.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 01.11.2013-01.11.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet: Saksnr: 08/15-1 Regdato:01.11.2013 Arkivkode:S01 Saksb: BYG/BYG/TV SAR VOKKS Nett AS Dok.beskr: BEKREFTELSE PÅ TILKNYTNING OG NETTLEIE 2008 Saksnr: 08/15-3 Regdato:01.11.2013 Arkivkode:S01 Saksb: BYG/BYG/TV

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 24.02.2012-24.02.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 24.02.2012-24.02.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet: Saksnr: 12/299-1 Regdato:24.02.2012 Arkivkode:212 Saksb: TDR/TDR/TL SAR Innlandet Revisjon AS Dok.beskr: REGNSKAPSGJENNOMGANG RAPPORT TIL INNLANDET REVISJON AS Saksnr: 12/29-2 Regdato:24.02.2012 Arkivkode:407

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 24.05.2013-30.05.2013 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 24.05.2013-30.05.2013 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 2012/13 Regdato:29.05.2013 Arkivkode:G/BNR 21 / 154 Saksnr: 11/868-4 Dok.type: /U Gradering: Roar Nilsen SVAR - NY SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSTOMT TIL G.NR 21 B.NR 154 Lnr: 2907/13 Regdato:27.05.2013

Detaljer

POSTLISTE Navn: Harstad kommune Navn: Kvadrat Total Navn: Kvadrat Total AS Navn: Jan - Tore Vollebu Navn: Trond Mikkelsen Navn: Rune Langhelle

POSTLISTE Navn: Harstad kommune Navn: Kvadrat Total Navn: Kvadrat Total AS Navn: Jan - Tore Vollebu Navn: Trond Mikkelsen Navn: Rune Langhelle Ut.: 17.12.2012 Arkivkode:002 Saksnr: 10/00448-036 Navn: Harstad kommune Dok.beskr: KOMMUNESAMMENSLÅING BJARKØY OG HARSTAD KOMMUNER OVERFØRING AV ARKIVMATERIALE Ut.: 17.12.2012 Arkivkode: Saksnr: 12/00316-007

Detaljer