POSTLISTE. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Journalenhet: 'PLE', 'R', 'SOD'

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "POSTLISTE. Dokumenter registrert: 04.09.2006-04.09.2006 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Journalenhet: 'PLE', 'R', 'SOD'"

Transkript

1 Lnr: 9714/06 Regdato: Arkivkode:411 G25 Saksnr: 06/ Dok.type: /I Gradering:60 Ofl 6.4 Saksb: HK/PLEIE/EMV Journalenhet:PLE Dok.beskr: TREKKER SØKNAD PÅ 100% STILLING SOM SYKEPLEIER **** Lnr: 9715/06 Regdato: Arkivkode:614 A2 Saksnr: 05/ Dok.type: /U Gradering: G-Bygg AS Dok.beskr: SODIN SKOLE - BYGGEMØTE Lnr: 9716/06 Regdato: Arkivkode:GNR 101/83 Saksnr: 02/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: HK/TEKN/SST Journalenhet:R Henrik Sødahl Dok.beskr: OPPMÅLINGSGEBYR - SØKNAD OM FRADELING AV TILLEGGSAREAL FRA EIENDOMMEN 101/83 SAMT GRENSEJUSTERING MED EIENDOMMEN 101/380. Lnr: 9717/06 Regdato: Arkivkode:GNR 70/10 Saksnr: 04/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: HK/TEKN/SSR Journalenhet:R Bente og Egil Sletta Dok.beskr: OVERSENDELSE AV TINGLYST MÅLEBREV Lnr: 9718/06 Regdato: Arkivkode:633 Saksnr: 06/ Dok.type: /U Gradering: Internt Dok.beskr: INNKJØP AV KOPIERINGSUTSTYR - TILBUDSÅPNING Lnr: 9721/06 Regdato: Arkivkode:GNR 102/16 Saksnr: 05/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: HK/TEKN/SST Journalenhet:R Anne Ødegaard Thevik Dok.beskr: OPPMÅLINGSFAKTURA - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM

2 Lnr: 9722/06 Regdato: Arkivkode:411 A2 Saksnr: 06/ Dok.type: /I Gradering:60 Ofl 6.4 Saksb: HK/RÅD/NST Journalenhet:R Dok.beskr: ARBEIDSAVTALE - LÆRER I 30% STILLING VED SODIN SKOLE **** Lnr: 9723/06 Regdato: Arkivkode:411 A2 Saksnr: 06/ Dok.type: /I Gradering:60 Ofl 6.4 Saksb: HK/RÅD/NST Journalenhet:R Dok.beskr: ARBEIDSAVTALE - ASSISTENT I 27,59% STILLING VED SODIN SKOLE **** Lnr: 9724/06 Regdato: Arkivkode:***** *** Saksnr: 06/ Dok.type: /I Gradering:5a0 Ofl 5a Saksb: HK/TEKN/JTN Journalenhet:R Dok.beskr: HUSLEIEKONTRAKT **** Lnr: 9726/06 Regdato: Arkivkode:GNR 101/168 Saksnr: 06/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: HK/TEKN/OKR Journalenhet:R Meierigården AS Dok.beskr: MEIERIGÅRDEN AS - TILLATELSE TIL TILTAK - TILBYGG TIL INNKJØPSLAGET'S BUTIKK

3 Lnr: 9729/06 Regdato: Arkivkode:G50 Saksnr: 06/5-52 Dok.type: /U Gradering:5a0 Ofl 5a Saksb: HK/SODIN/RVU Journalenhet:SOD Dok.beskr: SKADEMELDING - SKADEDATO **** Lnr: 9730/06 Regdato: Arkivkode:A02 Saksnr: 05/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: HK/RÅD/OST Journalenhet:R Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Dok.beskr: NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE SØKNAD OM STATSTILSKUDD FOR ELEVER I OVERGANGSORDNINGEN Lnr: 9732/06 Regdato: Arkivkode:RP Skogbr.sjef Saksnr: 04/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: HK/KNL/KST Journalenhet:R Orkdal kommune Dok.beskr: FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM JAKTTIDER PÅ ELG OG HJORT I ORKDAL - HØRING Lnr: 9733/06 Regdato: Arkivkode:RP Skogbr.sjef Saksnr: 04/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: HK/KNL/KST Journalenhet:R Rovviltnemda i reigon 6 Dok.beskr: VEDTAK OM KVOTE FOR LISENSFELLING JERV I REGION 6 I 2006/2006 Lnr: 9735/06 Regdato: Arkivkode:K24 Saksnr: 06/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: HK/TEKN/MSM Journalenhet:R Synnøve og Bjørn Aksetøy Dok.beskr: KLAGE PÅ UTSLIPPSTILLATELSER SOM ER GITT I OMRÅDET AVLESBUGEN I TAFTØYSUNDET - GUNNET KLOAKKLUKT

4 Lnr: 9736/06 Regdato: Arkivkode:GNR 101/168 Saksnr: 06/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: HK/TEKN/OKR Journalenhet:R Meierigården AS, v/ Martin Mellemsæther Dok.beskr: MEIERIGÅRDEN AS - TILLATELSE TIL TILTAK - TILBYGG TIL INNKJØPSLAGET'S BUTIKK, FAKTURA Lnr: 9737/06 Regdato: Arkivkode:223 A1 Saksnr: 06/883-5 Dok.type: /U Gradering: Saksb: HK/RÅD/OST Journalenhet:R Haugatun barnehage Dok.beskr: HAUGATUN BARNEHAGE - SØKNAD OM STØTTE TIL DIGITALE VERKTØY Lnr: 9738/06 Regdato: Arkivkode:614 A2 Saksnr: 05/ Dok.type: /U Gradering: G-Bygg AS Dok.beskr: SODIN SKOLE - MOTTATTE ENDRINGSMELDINGER Lnr: 9739/06 Regdato: Arkivkode:411 A2 Saksnr: 06/ Dok.type: /U Gradering:60 Ofl 6.4 Saksb: HK/RÅD/AOS Journalenhet:R Dok.beskr: MELDING OM AT STILLING ER BESATT - ASSISTENT I **** Lnr: 9740/06 Regdato: Arkivkode:RP Forktr.rådm. Saksnr: 03/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: HK/RÅD/NST Journalenhet:R Akademikerne Dok.beskr: INFORMASJON OM VALG AV LEDELSE I AKADEMIKERGRUPPEN I HEMNE

5 Lnr: 9741/06 Regdato: Arkivkode:***** *** Saksnr: 06/ Dok.type: /I Gradering:5a0 Ofl 5a Saksb: HK/SODIN/JOR Journalenhet:SOD Dok.beskr: SØKNAD OM PERMISJON FRA SODIN SKOLE 11., 12. OG 13. SEPTEMBER **** Lnr: 9742/06 Regdato: Arkivkode:***** *** Saksnr: 06/ Dok.type: /U Gradering:5a0 Ofl 5a Saksb: HK/SODIN/JOR Journalenhet:SOD Dok.beskr: SØKNAD OM PERMISJON FRA SODIN SKOLE 11., 12. OG 13. SEPTEMBER **** Lnr: 9743/06 Regdato: Arkivkode:260 Saksnr: 05/ Dok.type: /I Gradering: Protector Forsikring ASA Dok.beskr: VEDR. BREV AV MED SPØRSMÅL TIL ANBUD Lnr: 9744/06 Regdato: Arkivkode:613 &55 Saksnr: 06/ Dok.type: /I Gradering: Sør-Trøndelag Tingrett Dok.beskr: RETUR AV TINGLYST SKJØTE GNR. 101 BNR. 235 Lnr: 9745/06 Regdato: Arkivkode:GNR 70/1,3 Saksnr: 06/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: HK/TEKN/SST Journalenhet:R Reidar Sødal Dok.beskr: OPPMÅLINGSFAKTURA - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM

6 Lnr: 9746/06 Regdato: Arkivkode:GNR 40/1 Saksnr: 06/657-4 Dok.type: /I Gradering: Per Grendstad AS Dok.beskr: OVERSENDELSE AV KVITTERING FOR NABOVARSEL I FORBINDELSE MED SAK: TORGEIR BELSVIK - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM Lnr: 9747/06 Regdato: Arkivkode:***** *** Saksnr: 06/ Dok.type: /U Gradering:60 Ofl 6.2a Saksb: HK/TEKN/MJB Journalenhet:R Dok.beskr: SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING **** Lnr: 9748/06 Regdato: Arkivkode:223 U Saksnr: 06/981-7 Dok.type: /N Gradering: Saksb: HK/KNL/OHU Journalenhet:R Hemne Treningssenter AS Dok.beskr: BUDSJETTREGULERINGSSKJEMA Lnr: 9749/06 Regdato: Arkivkode:614 A2 Saksnr: 05/ Dok.type: /U Gradering: G-Bygg AS Dok.beskr: SODIN SKOLE - MÅLSETTING SKOLETAKHIMLINGER Lnr: 9750/06 Regdato: Arkivkode:GNR 70/53,54 Saksnr: 05/810-9 Dok.type: /U Gradering: Saksb: HK/TEKN/SST Journalenhet:R Oddmund Sinnes Dok.beskr: OPPMÅLINGSFAKTURA - REKVISISJON AV KARTFORRETNING - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM

7 Lnr: 9751/06 Regdato: Arkivkode:GNR 40/1 Saksnr: 05/ Dok.type: /I Gradering: Torgeir Belsvik Dok.beskr: TORGEIR BELSVIK - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - FLYTEBRYGGE Lnr: 9752/06 Regdato: Arkivkode:A22 &60 Saksnr: 06/ Dok.type: /I Gradering:5a0 Ofl 5a Saksb: HK/SODIN/HBJ Journalenhet:SOD Dok.beskr: SØKNAD OM PLASS VED SODIN SFO FRA HØSTEN **** Lnr: 9753/06 Regdato: Arkivkode:A22 &60 Saksnr: 06/ Dok.type: /I Gradering:5a0 Ofl 5a Saksb: HK/SODIN/HBJ Journalenhet:SOD Dok.beskr: SØKNAD OM REDUKSJON AV PLASS I SODIN SFO - HALV TIL KVART PLASS. **** Lnr: 9755/06 Regdato: Arkivkode:614 A2 Saksnr: 05/ Dok.type: /U Gradering: G-Bygg AS Dok.beskr: SODIN SKOLE - PLASTLISTER Lnr: 9756/06 Regdato: Arkivkode:Q33 Saksnr: 06/575-5 Dok.type: /U Gradering: Saksb: HK/TEKN/MSM Journalenhet:R Styret i Kårøydalsveien Dok.beskr: STYRET I KÅRØYDALSVEIEN - SØKNAD OM OPPJUSTERING AV DAGBILLETTER FOR KÅRØYDALSVEIEN

8 Lnr: 9757/06 Regdato: Arkivkode:GNR 35/2 Saksnr: 06/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: HK/TEKN/OKR Journalenhet:R Arnt Roger Aas Dok.beskr: SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - FRITIDSBOLIG Lnr: 9758/06 Regdato: Arkivkode:***** *** Saksnr: 06/ Dok.type: /U Gradering:5a0 Ofl 5a Saksb: HK/TEKN/JTN Journalenhet:R Dok.beskr: FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM STARTLÅN **** Lnr: 9761/06 Regdato: Arkivkode:***** *** Saksnr: 06/65-25 Dok.type: /U Gradering:5a0 Ofl 5a Saksb: HK/SODIN/TOB Journalenhet:SOD Dok.beskr: ELEVER FRA JARLEN MOTTAKSSENTER - HØST **** Lnr: 9763/06 Regdato: Arkivkode:GNR 101/14 Saksnr: 06/983-6 Dok.type: /U Gradering: Saksb: HK/TEKN/MSM Journalenhet:R Per Olav Lund Dok.beskr: PER OLAV LUND - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE GNR. 101 BNR. 14 Lnr: 9764/06 Regdato: Arkivkode:V83 Saksnr: 06/216-4 Dok.type: /I Gradering: Saksb: HK/KNL/KST Journalenhet:R Sør-Trøndelag Fylkeskommune Dok.beskr: UTTALELSE VEDR. BYGGING AV VEI TIL LANDBRUKSFORMÅL - MERKBERGVEIEN OG KÅRVASSVEIEN, HEMNE

9 Lnr: 9766/06 Regdato: Arkivkode:040 L7 &13 Saksnr: 06/ Dok.type: /I Gradering: Kommunal- og regionaldepartementet Dok.beskr: HØRING - ENDRING I HUSLEIELOVEN, INNFØRING AV VARSLINGSREGEL Lnr: 9769/06 Regdato: Arkivkode:L12 Saksnr: 05/ Dok.type: /U Gradering: Oddjar Korshavn Dok.beskr: REGULERINGSPLAN KVERVOSEN Lnr: 9770/06 Regdato: Arkivkode:Q14 Saksnr: 06/962-4 Dok.type: /U Gradering: Saksb: HK/TEKN/MSM Journalenhet:R Belsvik Elektro AS Dok.beskr: SØKNADER OM GRAVETILLATELSER I 2006 Lnr: 9771/06 Regdato: Arkivkode:614 A2 Saksnr: 05/ Dok.type: /I Gradering: G-Bygg AS Dok.beskr: SODIN SKOLE - KOMMENTARER TIL ENDRINGSMELDINGER Lnr: 9772/06 Regdato: Arkivkode:614 A2 Saksnr: 05/ Dok.type: /I Gradering: G-Bygg AS Dok.beskr: SODIN SKOLE - FERDIGSTILLING FLØY D Lnr: 9773/06 Regdato: Arkivkode:GNR 101/506 Saksnr: 05/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: HK/TEKN/OKR Journalenhet:R Bolig- og næringsbygg as Dok.beskr: FERDIGMELDING FOR VOLLVEIEN 2 C

10 Lnr: 9774/06 Regdato: Arkivkode:614 A2 Saksnr: 05/ Dok.type: /I Gradering: G-Bygg AS Dok.beskr: SODIN SKOLE - E 191 OG E 192 VEGGTILSLUTNING VED FOLDEVEGG Lnr: 9775/06 Regdato: Arkivkode:L20 Saksnr: 05/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: HK/KNL/SNA Journalenhet:R Georg Mjønes Dok.beskr: TILBAKEMELDING GÅRDSKART GNR. 101 BNR Lnr: 9776/06 Regdato: Arkivkode:L20 Saksnr: 05/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: HK/KNL/SNA Journalenhet:R Johan J. Sinnes Dok.beskr: TILBAKEMELDING GÅRDSKART GNR. 108 BNR. 16 Lnr: 9777/06 Regdato: Arkivkode:L12 Saksnr: 06/332-9 Dok.type: /U Gradering: Saksb: HK/RÅD/IHO Journalenhet:R Myndigheter Dok.beskr: OVERSENDELSE AV VEDTATT REGULERINGSPLAN HEIMSVÅGEN Lnr: 9778/06 Regdato: Arkivkode:GNR 32/4 Saksnr: 05/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: HK/TEKN/OKR Journalenhet:R Øystein Moe Dok.beskr: FERDIGMELDING VEDR. TILBYGG UTHUS Lnr: 9779/06 Regdato: Arkivkode:056 Saksnr: 06/ Dok.type: /N Gradering:54 Ofl 5,1. ledd Saksb: HK/RÅD/ERO Journalenhet:R Dok.beskr: INNFØRING AV SKANNING ****

11 Lnr: 9780/06 Regdato: Arkivkode:***** *** Saksnr: 06/ Dok.type: /I Gradering:5a0 Ofl 5a Dok.beskr: MELDING OM INNFRIDD ETABLERINGSLÅN **** Lnr: 9781/06 Regdato: Arkivkode:***** *** Saksnr: 06/64-13 Dok.type: /I Gradering:5a0 Ofl 5a Saksb: HK/RÅD/MHU Journalenhet:R Dok.beskr: BASISTILSKUDDRAPPORT FOR SEPTEMBER 2006 **** Lnr: 9782/06 Regdato: Arkivkode:633 Saksnr: 06/ Dok.type: /U Gradering: Tilbydere Dok.beskr: INNKJØP AV KOPIERINGSUTSTYR - TILBUDSÅPNING Lnr: 9783/06 Regdato: Arkivkode:G03 &76 Saksnr: 06/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: HK/HELSE/OBR Journalenhet:PLE Sosial- og helsedirektoratet Dok.beskr: INFORMAJSON TIL HELSEPERSONELL OM NEONATAL SYSTEMISK GRUPPE-B STREPTOKOKKSYKDOM (GBS- SYDKOM)

12 Lnr: 9784/06 Regdato: Arkivkode:633 Saksnr: 06/ Dok.type: /I Gradering:60 Ofl 6.2b **** Lnr: 9785/06 Regdato: Arkivkode:633 Saksnr: 06/ Dok.type: /I Gradering:60 Ofl 6.2b **** Lnr: 9786/06 Regdato: Arkivkode:633 Saksnr: 06/ Dok.type: /I Gradering:60 Ofl 6.2b **** Lnr: 9788/06 Regdato: Arkivkode:RP Saksnr: 06/163-4 Dok.type: /U Gradering: Møtedeltakere Dok.beskr: TVERRFAGLIG TEAM - REFERAT FRA MØTE Lnr: 9789/06 Regdato: Arkivkode:633 Saksnr: 06/ Dok.type: /I Gradering:60 Ofl 6.2b ****

13 Lnr: 9790/06 Regdato: Arkivkode:633 Saksnr: 06/ Dok.type: /I Gradering:60 Ofl 6.2b **** Lnr: 9791/06 Regdato: Arkivkode:633 Saksnr: 06/ Dok.type: /I Gradering:60 Ofl 6.2b **** Lnr: 9792/06 Regdato: Arkivkode:633 Saksnr: 06/ Dok.type: /I Gradering:60 Ofl 6.2b ****

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 05.12.2006-05.12.2006 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 05.12.2006-05.12.2006 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Journalenhet: Lnr: 7052/06 Regdato:05.12.2006 Arkivkode:411 G26 Saksnr: 06/851-13 Dok.type: /U Gradering: Saksb: HK/PLEIE/EMV R alle etater Dok.beskr: INTERN UTLYSING Lnr: 10513/06 Regdato:05.12.2006 Arkivkode:U01 Saksnr:

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 13.07.2012-15.07.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 13.07.2012-15.07.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 6659/12 Regdato:13.07.2012 Arkivkode:EA 8/9 Saksnr: 11/912-5 Dok.type: /U Gradering:24 Ofl 24 Saksb: PLAN/TK/JDA Journalenhet:RÅD Fjæra eiendom MELDING OM DELEGERT VEDTAK - PÅLEGG OM ØYEBLIKKELIG

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 05.12.2012-05.12.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 05.12.2012-05.12.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 10879/12 Regdato:05.12.2012 Arkivkode:C03 Saksnr: 12/1499-12 Dok.type: /U Gradering: Saksb: HE&OP/KULF/SHA Journalenhet:RÅD Lag, organisasjoner og andre involverte i Vinterkulturuka 20 VINTERKULTURUKA

Detaljer

POSTLISTE NÆRINGSFONDET PROCALL AS

POSTLISTE NÆRINGSFONDET PROCALL AS Lnr: 303/12 Regdato:22.10.2012 Arkivkode:440 Saksnr: 11/930-7 Dok.type: /X Gradering: Saksb: RÅD/STAB/ETSR Navn: Verneombud kommunehuset, rådmannen Dok.beskr: VERNERUNDE KOMMUNEHUSET - HANDLINGSPLAN -

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 18.06.2014-18.06.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 18.06.2014-18.06.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 7487/14 Regdato:18.06.2014 Saksnr: 13/2991-19 Dok.type: /N Gradering: Saksb: PLAN/TK/STI Journalenhet:RÅD Styringsgruppa SKOGBRUKSPLAN I SKAUN - MØTEREFERAT FRA 22.05.2014 Lnr: 7572/14 Regdato:18.06.2014

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 29.05.2015-31.05.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 29.05.2015-31.05.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 5642/15 Regdato:31.05.2015 Saksnr: 14/2131-77 Dok.type: /U Gradering: Anleggstjenester AS UTBYGGING AV VEG 11 - NY ADKOMST TIL SKAUNHALLEN REFERAT FRA MØTE OM TILLEGGSARBEID 12.05.15 Lnr: 5705/15

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 05.05.2014-09.05.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 05.05.2014-09.05.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet: Lnr: 1230/14 Regdato:05.05.2014 Arkivkode:NAVN Personal Saksnr: 14/173-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: VSKOLE//POP SEN Anne Merete Aspestrand Dok.beskr: OPPSIGELSE AV LÆRERSTILLING Lnr: 1231/14 Regdato:05.05.2014

Detaljer

POSTLISTE INTERN UTLYSNING

POSTLISTE INTERN UTLYSNING Lnr: 4364/13 Regdato:16.05.2013 Arkivkode:031 Saksnr: 11/318-56 Dok.type: /X Gradering: Saksb: RÅD/FOM/EMMI Dok.beskr: REFERAT MØTE "SAMMEN OM EN BEDRE KOMMUNE" Lnr: 4367/13 Regdato:16.05.2013 Arkivkode:419

Detaljer

POSTLISTE Navn: Fagforbundet Navn: Fagforbundet Navn: Utdanningsforbundet Navn: KARTVERKET Navn: Ordføreren

POSTLISTE Navn: Fagforbundet Navn: Fagforbundet Navn: Utdanningsforbundet Navn: KARTVERKET Navn: Ordføreren Lnr: 1422/13 Regdato:04.04.2013 Arkivkode:004 Saksnr: 13/94-2 Dok.type: /X Gradering: Saksb: RÅD/STAB/AAKT Dok.beskr: ÅRSMELDING 2012 RAMMEOMRÅDE 2 Lnr: 2905/13 Regdato:04.04.2013 Arkivkode:419 Saksnr:

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 17.09.2013-19.09.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 17.09.2013-19.09.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 2361/13 Regdato:18.09.2013 Saksnr: 13/564-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: ADM/OPV/HK Dok.beskr: ÅRSMELDING 2012 SKALAND BARNEHAGE Lnr: 2385/13 Regdato:17.09.2013 Arkivkode:GR/BR 2/165 Saksnr: 13/592-1

Detaljer

REINDRIFTSFORVALTNINGEN I TROMS

REINDRIFTSFORVALTNINGEN I TROMS Lnr: 8564/12 Regdato:07.11.2012 Arkivkode:243 Saksnr: 12/348-8 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/STAB/ABJO Navn: Miax AS Dok.beskr: SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET MIAX AS Lnr: 8569/12 Regdato:07.11.2012

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 01.11.2013-01.11.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 01.11.2013-01.11.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet: Saksnr: 08/15-1 Regdato:01.11.2013 Arkivkode:S01 Saksb: BYG/BYG/TV SAR VOKKS Nett AS Dok.beskr: BEKREFTELSE PÅ TILKNYTNING OG NETTLEIE 2008 Saksnr: 08/15-3 Regdato:01.11.2013 Arkivkode:S01 Saksb: BYG/BYG/TV

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE OG UTGÅENDE DOKUMENTER 08.11. 09.11.2011

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE OG UTGÅENDE DOKUMENTER 08.11. 09.11.2011 RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE OG UTGÅENDE DOKUMENTER 08.11. 09.11.2011 Lnr: 14086/11 Regdato:09.11.2011 Arkivkode:252 *** Saksnr: 11/2268-2 Dok.type: /U Offvl 13 Saksb: NAV//LIE Journalenhet:SEN Dok.beskr:

Detaljer

POSTLISTE. Lnr: 2816/12 Regdato:10.04.2012 Arkivkode:NAVN Saksnr: 11/911-6 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/STAB/ETSR Journalenhet:

POSTLISTE. Lnr: 2816/12 Regdato:10.04.2012 Arkivkode:NAVN Saksnr: 11/911-6 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/STAB/ETSR Journalenhet: Lnr: 2809/12 Regdato:10.04.2012 Arkivkode:GN/BN 18/2 Saksnr: 11/492-10 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/TEKPL/CLFA TEI Dok.beskr: TINGLYST EIENDOM, GNR 18 BNR 124 OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV Lnr: 2810/12

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE RØMSKOG KOMMUNE, SENTRALARKIVET

OFFENTLIG POSTLISTE RØMSKOG KOMMUNE, SENTRALARKIVET Lnr: 942/13 Regdato:11.07.2014 Arkivkode:GNR 74/79 Saksnr: 13/184-2 Dok.type: /U Gradering: Navn: Jørn Krogstad Dok.beskr: TILLATELSE TIL TILTAK IHHT 20-1 - OPPFØRING AV SVØMMEBASSENG. GNR 74 BNR 79 -

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 13.04.2012-13.04.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 13.04.2012-13.04.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet: Saksnr: 09/2218-3 Regdato:13.04.2012 Arkivkode:252 *** Saksb: STB/STB/TLI SAR Dok.beskr: SVAR - SØKNAD OM STARTLÅN/BANKLÅN Saksnr: 09/2218-5 Regdato:13.04.2012 Arkivkode:252 *** Saksb: STB/STB/TLI SAR

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.10.2012-10.10.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.10.2012-10.10.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet: Saksnr: 12/30-59 Regdato:10.10.2012 Arkivkode:L31 Saksb: PMN/PMN/SAN SAR DNB Eiendom AS Dok.beskr: EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - GBNR. 84/5 ESKIL GRØTHE TINGLYST 01.10.12 Saksnr: 12/30-72 Regdato:10.10.2012

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 04.02.2013-08.02.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 04.02.2013-08.02.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet: Lnr: 431/13 Regdato:04.02.2013 Arkivkode:NAVN Vei Saksnr: 13/7-4 Dok.type: /I Gradering: ANMERKNING TIL SØKNAD - OMBYGGING AV LANDBRUKSVEI GNR 10 BNR 1-3 KROKTJERNVEIEN NORDRE HALLESBY Lnr: 432/13 Regdato:04.02.2013

Detaljer

POSTLISTE Navn: Kommunalbanken Navn: Stian Nilsen Gårdsdrift Navn: Søren A. Sørensen Navn: SAMETINGET

POSTLISTE Navn: Kommunalbanken Navn: Stian Nilsen Gårdsdrift Navn: Søren A. Sørensen Navn: SAMETINGET Lnr: 1422/12 Regdato:04.05.2012 Arkivkode Saksnr: 03/374-47 Dok.type: /U Gradering:132 Ofl 13 Fvl 13 Saksb: RÅD/REH/EMMI PER Dok.beskr: REFERAT FRA MØTE 24.02.12 Lnr: 3517/12 Regdato:04.05.2012 Arkivkode:F04

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 17.02.2014-21.02.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 17.02.2014-21.02.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet: Lnr: 502/14 Regdato:20.02.2014 Arkivkode:440 Saksnr: 14/68-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅDM//SMH SEN Stamina Helse Dok.beskr: HANDLINGSPLAN 2014 - STAMINA HELSE BEDRIFTSHELSETJENESTE Lnr: 560/14 Regdato:17.02.2014

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 30.06.2014-04.07.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 30.06.2014-04.07.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet: Lnr: 2258/14 Regdato:30.06.2014 Arkivkode:NAVN Personal Saksnr: 13/1485-3 Dok.type: /I Gradering: Saksb: VPO//HAH SEN Marianne Skaug Dok.beskr: SØKNAD OM PERMISJON Lnr: 2259/14 Regdato:30.06.2014 Arkivkode:614

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 30.10.2014-30.10.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 30.10.2014-30.10.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 8813/14 Regdato:30.10.2014 Saksnr: 14/2061-1 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: STAB/SE/GLA Journalenhet:RÅD SØKNAD OM TILRETTELEGGINGSTILSKUDD - KONTORARBEIDSPLASS Lnr: 12625/14 Regdato:30.10.2014

Detaljer

POSTLISTE. Lnr: 7/13 Regdato:02.01.2013 Arkivkode:Q14 Saksnr: 12/421-10 Dok.type: /I Gradering:

POSTLISTE. Lnr: 7/13 Regdato:02.01.2013 Arkivkode:Q14 Saksnr: 12/421-10 Dok.type: /I Gradering: Lnr: 7340/12 Regdato:02.01.2013 Arkivkode:F05 *** Saksnr: 09/400-12 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Fvl 13 Saksb: RÅD/REH/EGSØ Dok.beskr: OPPDRAGSAVTALE - AVLASTNINGSHJEM Lnr: 1/13 Regdato:02.01.2013

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.12.2014-10.12.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.12.2014-10.12.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 14208/14 Regdato:10.12.2014 Saksnr: 14/1370-9 Dok.type: /U Gradering: Saksb: HE&OP/KULF/SHA Journalenhet:RÅD Sør-Trøndelag fylkeskommune RAPPORT PILEGRIMSKONSERTENE 2014 Lnr: 14294/14 Regdato:10.12.2014

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 12.07.2012-12.07.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 12.07.2012-12.07.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 5253/12 Regdato:12.07.2012 Arkivkode:417 Saksnr: 12/618-18 Dok.type: /U Gradering: Saksb: STAB/ØP/AIM Journalenhet:RÅD Silje Johansen TILSETTINGSBREV SILJE JOHANSEN Lnr: 5513/12 Regdato:12.07.2012

Detaljer

POSTLISTE Navn: EiendomsMegler 1 Nord-norge AS Navn: Fylkesmannen i Troms Navn: Annie og Jon Kristian Bakkland Navn:

POSTLISTE Navn: EiendomsMegler 1 Nord-norge AS Navn: Fylkesmannen i Troms Navn: Annie og Jon Kristian Bakkland Navn: Lnr: 1425/12 Regdato:27.02.2012 Arkivkode:GN/BN 0/0 Saksnr: 12/134-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/TEKPL/CAJO EiendomsMegler 1 Nord-norge AS Dok.beskr: REGNING EIENDOMSOPPLYSNINGER GNR 27 BNR 31 REF.

Detaljer

POSTLISTE BØ KOMMUNE

POSTLISTE BØ KOMMUNE Lnr: 2018/15 Regdato:12.04.2015 Arkivkode:A11 *** Saksnr: 14/704-36 Dok.type: /I Gradering:13 Ofl 13 Saksb: SB//LKS Journalenhet: Navn: Christine Sofie Gaasland Dok.beskr: SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS - NY

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 24.02.2012-24.02.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 24.02.2012-24.02.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet: Saksnr: 12/299-1 Regdato:24.02.2012 Arkivkode:212 Saksb: TDR/TDR/TL SAR Innlandet Revisjon AS Dok.beskr: REGNSKAPSGJENNOMGANG RAPPORT TIL INNLANDET REVISJON AS Saksnr: 12/29-2 Regdato:24.02.2012 Arkivkode:407

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28.05.2014-28.05.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28.05.2014-28.05.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 4084/14 Regdato:28.05.2014 Saksnr: 14/252-7 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: STAB/ØP/BMO Journalenhet:RÅD ANG. GJELDSORDNING Lnr: 6253/14 Regdato:28.05.2014 Saksnr: 14/1476-2 Dok.type: /U Gradering:13

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 16.12.2013-20.12.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 16.12.2013-20.12.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK U Journalenhet: Lnr: 5451/13 Regdato:17.12.2013 Arkivkode:401 Saksnr: 13/1762-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅDM//SMH SEN Fagforbundet Dok.beskr: REFERAT FRA DRØFTINGSMØTE OM FRIKJØP AV HOVEDTILLITSVALGT FAGFORBUNDET

Detaljer