POSTLISTE. Dokumenter registrert: Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "POSTLISTE. Dokumenter registrert: 18.06.2014-18.06.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I"

Transkript

1 Lnr: 7487/14 Regdato: Saksnr: 13/ Dok.type: /N Gradering: Saksb: PLAN/TK/STI Journalenhet:RÅD Styringsgruppa SKOGBRUKSPLAN I SKAUN - MØTEREFERAT FRA Lnr: 7572/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: PLAN/TK/INS Journalenhet:RÅD Kjell Robert Schultz FORELØPIG SVAR- MANGLER VED SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - FRADELING AV ET OMRÅDE EIENDOMMEN GNR/BNR 66/2 Lnr: 7720/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: PLAN/TK/INS Journalenhet:RÅD Terje Tøndel FORELØPIG SVAR- MANGLER VED SØKNAD OM UTSLIPP AV SANITÆRT AVLØPSVANN FOR FRITIDSBOLIG EIENDOMMEN GNR/BNR 24/12 Lnr: 7736/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: STAB/ØP/HELENHOL Journalenhet:RÅD Ingrid Sve Frandsen TAKKER JA TIL STILLING VED BØRSA BARNEHAGE Lnr: 7738/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: STAB/SE/GLA Journalenhet:RÅD Buvik Songlag ANG. SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - ENDRING AV OPPSTARTSTIDSPUNKT Lnr: 7739/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: STAB/ØP/FHA Journalenhet:RÅD Erik Huseby ANG. SVAR PÅ KLAGE PÅ BEREGNING AV EIENDOMSSKATT 2014 Lnr: 7740/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: PLAN/TK/JIR Journalenhet:RÅD Saltnes Park Beboerforening SPØRSMÅL ANG. TRAFIKKSIKKERHETSFORHOLD I BOLIGFELTET SALTNESPARK OG KROKUSLIA Postliste - dokumenter registrert: Side 1 av 9

2 Lnr: 7741/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /N Gradering: Saksb: NAV//AOL Journalenhet:RÅD UTTALELSE I FORBINDELSE MED SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING I SKAUNHALLEN Lnr: 7742/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: HE&OP/BF/ELI Journalenhet:RÅD KS SVAR - KORT UNDERSØKELSE FRA KS OM LEGEVAKTEN OG NY AKUTTFORSKRIFT Lnr: 7743/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /U Gradering: SØKNAD OM GODSKRIVING AV ANSIENNITET SILJE ARNEVIK Lnr: 7744/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: STAB/ØP/FHA Journalenhet:RÅD Teli Eiendom AS EIENDOMSSKATT GNR 147/35 Lnr: 7745/14 Regdato: Saksnr: 13/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: HE&OP/KULF/SHA Journalenhet:RÅD Grønnlandsskjærets venner VEDR. UTSETTING AV GRILL - GRØNLANDSSKJÆRET Lnr: 7746/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: PLAN/TK/YOS Journalenhet:RÅD Solem Arkitektur AS HAMMERDALEN BARNEHAGE - STØTTEMUR OG RAMPE I NORD Lnr: 7747/14 Regdato: Saksnr: 13/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: PLAN/TK/MARIKVIS Journalenhet:RÅD Thomas Tunheim Postliste - dokumenter registrert: Side 2 av 9

3 VEDLEGG TIL SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE EIENDOMMEN GNR/BNR 99/36 Lnr: 7748/14 Regdato: Saksnr: 13/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/RÅD/SLA Journalenhet:RÅD Husbanken VEDRØRENDE ANTALL LANGTIDS- OG AVLASTNINGSBOLIGER - INVESTERINGSTILSKUDD - OMSORGSBOLIGER - SKAUN KOMMUNE Lnr: 7749/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: PLAN/TK/YOS Journalenhet:RÅD Foreldregruppen ved Ilhaugen Barnehage VEDRØRENDE ETABLERING AV MIDLERTIDIGE AVDELINGER VED ILHAUGEN BARNEHAGE Lnr: 7750/14 Regdato: Saksnr: 11/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: PLAN/TK/KRISSORE Journalenhet:RÅD HELP Forsikring AS ANMODNING OM MØTE FOR DRØFTING AV FRAMGANGSMÅTE OG FRAMDRIFT I SAKEN EIENDOMMEN TANGFLATA GNR. 10 BNR. 29 Lnr: 7751/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: PLAN/TK/JIR Journalenhet:RÅD Odd Are Skogstad ØNSKE OM FARTSDUMPER PÅ LYKKJNESET I BUVIKA Lnr: 7752/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: PLAN/TK/OLAVKVAR Journalenhet:RÅD Ceramics AS SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - REHABILITERING AV SKORSTEIN EIENDOMMEN GNR/BNR 10/27 Lnr: 7753/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: HE&OP/BF/ELI Journalenhet:RÅD Barne, likestillings- og inkluderingsdept. ARBEID MOT TVANGSEKTESKAP OG KJØNNSLEMLESTELSE - EKSTRA BEREDSKAP I SOMMERFERIEN Postliste - dokumenter registrert: Side 3 av 9

4 Lnr: 7754/14 Regdato: Saksnr: 13/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: PLAN/TK/BIE Journalenhet:RÅD Utdanningsforbundet Skaun NY BØRSA SKOLE - INNSPILL VEDR. KONTORARBEIDSPLASSENE TIL LÆRERNE Lnr: 7755/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: STAB/ØP/HELENHOL Journalenhet:RÅD Eli Dahl TAKKER JA TIL TILBUDT STILLING VED ILHAUGEN BARNEHAGE Lnr: 7756/14 Regdato: Saksnr: 12/ Dok.type: /N Gradering: Saksb: PLAN/TK/KBS Journalenhet:RÅD Postmottak ELILØKKEN SJØSIDE - ADRESSELISTE KUNGJØRING Lnr: 7757/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: STAB/ØP/BMO Journalenhet:RÅD Hege Kristin Haaland SØKNAD OM PERMISJON HEGE KRISTIN HAALAND Lnr: 7758/14 Regdato: Saksnr: 13/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: HE&OP/KULF/SHA Journalenhet:RÅD til den det måtte vedgå ATTEST - DELTAKELSE I UNGDOMSKOMITEEN FOR ARRANGERING AV UNGDOMMENS KULTURMØNSTRING 2014 I SKAUN Lnr: 7759/14 Regdato: Saksnr: 13/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: PLAN/TK/SIV Journalenhet:RÅD Fylkesmannen i Sør - Trøndelag BEKREFTELSE PÅ UTSATT FRIST TIL REGULERINGSPLAN SANNA ØSTRE I BUVIKA EIENDOMMEN GNR/BNR 9/22 Lnr: 7760/14 Regdato: Saksnr: 13/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: HE&OP/KULF/ELA Journalenhet:RÅD Tone Solberg Postliste - dokumenter registrert: Side 4 av 9

5 OPPSIGELSE AV PLASS VED SKAUN KULTURSKOLE BENDIK SOLBERG Lnr: 7761/14 Regdato: Saksnr: 11/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: PLAN/TK/KRISSORE Journalenhet:RÅD HELP Forsikring AS INFORMASJON OM VIDERE SAKSGANG I FORB. MED FORSLAG TIL NY PLAN FOR TANGFLATA Lnr: 7762/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: PLAN/TK/JIR Journalenhet:RÅD Statens vegvesen AKSJON SKOLEVEG INVITASJON TIL Å SØKE OM MIDLER Lnr: 7763/14 Regdato: Saksnr: 12/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: PLAN/TK/YOS Journalenhet:RÅD Rambøll ILLUSTRASJONSPLAN ØLSHOLMSKJÆRET Lnr: 7764/14 Regdato: Saksnr: 13/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: PLAN/TK/INS Journalenhet:RÅD Torgeir Solem OPPDATERTE TEGNINGER I FORB. MED TILBYGG TIL BOLIG EIENDOMMEN GNR/BNR 141/86 Lnr: 7766/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: PLAN/TK/YOS Journalenhet:RÅD Dafro AS FAKTURA TEGNINGER BARNEHAGE TOM MAI 2014 Lnr: 7767/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /U Gradering: Vigdis Irene Hansen SØKNAD OM GODSKRIVING AV ANSIENNITET VIGDIS IRENE HANSEN Lnr: 7768/14 Regdato: Saksnr: 14/867-3 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Postliste - dokumenter registrert: Side 5 av 9

6 BUDSJETT Lnr: 7769/14 Regdato: Saksnr: 13/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: PLAN/TK/MARIKVIS Journalenhet:RÅD Terje Leraand FORELØPIG SVAR-OMBYGGING/FASADEENDRING PÅ BOLIG EIENDOMMEN NORDABAKKEN 5, GNR/BNR 10/33 Lnr: 7770/14 Regdato: Saksnr: 14/867-4 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 FORHÅNDSGODKJENNING STARTLÅN Lnr: 7771/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /U Gradering: SØKNAD OM GODSKRIVING AV ANSIENNITET RIGMOR JØNLAND Lnr: 7778/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /U Gradering: Stine Havdal ARBEIDSBEKREFTELSE STINE HAVDAL Lnr: 7781/14 Regdato: Saksnr: 11/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/RÅD/SLA Journalenhet:RÅD Jernbaneverket REFERAT FRA SAMRÅDSMØTE - UTREDNING NYTT LOGISTIKKNUTEPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Lnr: 7782/14 Regdato: Postliste - dokumenter registrert: Side 6 av 9

7 Saksnr: 11/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/RÅD/SLA Journalenhet:RÅD Jernbaneverket TILBAKEMELDING ETTER MØTE NYTT LOGISTIKKNUTEPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Lnr: 7783/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: PLAN/TK/STI Journalenhet:RÅD Fylkesmannen i Sør-Trøndelag SKOGSKADER - OVERSIKT OG RAPPORTERING Lnr: 7784/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: PLAN/TK/OLAVKVAR Journalenhet:RÅD DAFRO AS TILLATELSE TIL TILTAK - OPPFØRING AV TILBYGG TIL BOLIG EIENDOMMEN GNR/BNR 131/35 Lnr: 7785/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/RÅD/KAL Journalenhet:RÅD Justis- og beredskapsdepartementet HØRING - FORSLAG TIL LOV OM IKRAFTSETTING AV STRAFFELOVEN 2005 MV. Lnr: 7788/14 Regdato: Saksnr: 14/102-5 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/RÅD/TWI Journalenhet:RÅD Arbeidstilsynet TILSYN FRA ARBEIDSTILSYNET ROSSVOLLHEIMEN Lnr: 7789/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: HE&OP/BF/ELI Journalenhet:RÅD Fylkesmannen i Sør-Trøndelag TILSKUDDSMIDLER - FRISKLIVSSENTRALER FOR PERSONER MED KRONISKE LIDELSER- SØKNADSFRIST 01.JULI 2014 Lnr: 7790/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /I Gradering: Analyn Torio Uton SØKNAD OM GODSKRIVING AV ANSIENNITET ANALYN TORIO UTON Postliste - dokumenter registrert: Side 7 av 9

8 Lnr: 7792/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /I Gradering: Gullhaugtun MELDING OM ENDRING FRA LISA HAMMER Lnr: 7793/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: PLAN/TK/INS Journalenhet:RÅD Bjørn Inge Solstad SVAR- KLAGE PÅ BEREGNING AV VANNAVGIFT EIENDOMMEN GNRBN/R 60/1 Lnr: 7794/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: HE&OP/KULF/ELA Journalenhet:RÅD Randi Onsøien SVAR - SØKNAD OM ELEVPLASS VED SKAUN KULTURSKOLE ANE ONSØIEN TUNHEIM Lnr: 7796/14 Regdato: Saksnr: 14/10-19 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 HUSLEIEKONTRAKT TROMVEGEN 29 Lnr: 7798/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: PLAN/TK/OLAVKVAR Journalenhet:RÅD Steinar Thorshaug og Marit Kolås Torshaug BEHANDLINGSGEBYR - OPPFØRING AV TILBYGG TIL BOLIG EIENDOMMEN GNR/BNR 131/35 Lnr: 7799/14 Regdato: Saksnr: 14/10-20 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 ENDRING AV HUSLEIE I FORBINDELSE MED EKSTRA BEBOER I BOLIGEN Postliste - dokumenter registrert: Side 8 av 9

9 Lnr: 7800/14 Regdato: Saksnr: 14/103-6 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/RÅD/TWI Journalenhet:RÅD Arbeidstilsynet TILSYN FRA ARBEIDSTILSYNET HJEMMETJENESTEN Lnr: 7801/14 Regdato: Saksnr: 14/10-21 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 ENDRING AV HUSLEIE I FORBINDELSE MED EKSTRA BEBOERI BOLIGEN Postliste - dokumenter registrert: Side 9 av 9

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28.05.2014-28.05.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28.05.2014-28.05.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 4084/14 Regdato:28.05.2014 Saksnr: 14/252-7 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: STAB/ØP/BMO Journalenhet:RÅD ANG. GJELDSORDNING Lnr: 6253/14 Regdato:28.05.2014 Saksnr: 14/1476-2 Dok.type: /U Gradering:13

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 14.05.2015-15.05.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 14.05.2015-15.05.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 4681/15 Regdato:15.05.2015 Saksnr: 15/1071-1 Dok.type: /N Gradering: Saksb: STAB/ØP/RITAPEDE Journalenhet:RÅD arbeidsgruppen VEDRØRENDE AVLØNNING- FASTE ANSATTE I EKSTRAVAKTER I FERIEPERIODE Lnr:

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 29.05.2015-31.05.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 29.05.2015-31.05.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 5642/15 Regdato:31.05.2015 Saksnr: 14/2131-77 Dok.type: /U Gradering: Anleggstjenester AS UTBYGGING AV VEG 11 - NY ADKOMST TIL SKAUNHALLEN REFERAT FRA MØTE OM TILLEGGSARBEID 12.05.15 Lnr: 5705/15

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 02.12.2011-02.12.2011. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 02.12.2011-02.12.2011. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 10477/11 Regdato:02.12.2011 Arkivkode:611 &55 Saksnr: 11/1889-6 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PLAN/TK/JDA Journalenhet:RÅD Åsmund Larsen og Mildrid Gabrielsen SVAR - SØKNAD OM FRADELING/KJØP AV TILLEGGSAREAL

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 12.07.2012-12.07.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 12.07.2012-12.07.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 5253/12 Regdato:12.07.2012 Arkivkode:417 Saksnr: 12/618-18 Dok.type: /U Gradering: Saksb: STAB/ØP/AIM Journalenhet:RÅD Silje Johansen TILSETTINGSBREV SILJE JOHANSEN Lnr: 5513/12 Regdato:12.07.2012

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 17.10.2014-17.10.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 17.10.2014-17.10.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 11031/14 Regdato:17.10.2014 Saksnr: 11/1667-103 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PLAN/TK/KRISSORE Journalenhet:RÅD SIVILARKITEKT ODD HÅKON BYBERG AS RAMMETILLATELSE FOR TILTAK - REKKEHUS EIENDOMMEN

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 03.09.2013-03.09.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 03.09.2013-03.09.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 8258/13 Regdato:03.09.2013 Arkivkode:C30 Saksnr: 13/520-6 Dok.type: /U Gradering: Barnahagene i Skaun HUSENE PÅ BRONSELURBERGET OG KATTA OG SVINET - PROGRAMOVERSIKT FOR KULTURBESØK HØSTEN 2013 Lnr:

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.10.2012-10.10.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.10.2012-10.10.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 7940/12 Regdato:10.10.2012 Arkivkode:PA PA Saksnr: 12/62-62 Dok.type: /U Gradering: Saksb: STAB/ØP/AIM Journalenhet:RÅD Linda Øyen Skistad ARBEIDSBEKREFTELSE LINDA ØYEN SKISTAD Lnr: 8637/12 Regdato:10.10.2012

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 19.12.2011-19.12.2011. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 19.12.2011-19.12.2011. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 11320/11 Regdato:19.12.2011 Arkivkode:271 Saksnr: 11/2303-3 Dok.type: /U Gradering: Økonomi og personalkontoret ÅRLIGE ERSTATNINGER 2011 Lnr: 11322/11 Regdato:19.12.2011 Arkivkode:271 Saksnr: 11/2303-4

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 02.04.2013-02.04.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 02.04.2013-02.04.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 2964/13 Regdato:02.04.2013 Arkivkode:C03 Saksnr: 12/1499-26 Dok.type: /U Gradering: Buvik seniordansering TILSKUDD TIL AKTIVITETER I REGI AV SENIORDANSERINGENE UNDER VINTERKULTURUKA 2013 Lnr: 2967/13

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 18.06.2015-18.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 18.06.2015-18.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 14/3447-3 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM Navn: Elisabeth Ler Støland Dok.beskr: Melding om delegert vedtak - delingssak. 73/5 Opprettelse av boligeiendom. Saksnr: 14/5701-7 Dok.type:

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 14.08.2015-14.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 14.08.2015-14.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/3769-3 Dok.type: U Gradering: Navn: Vegard Selian Årnes Dok.beskr: Referat fra forhåndskonferanse - bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel, gnr/bnr 258/6 Saksnr: 13/8986-27 Dok.type: U Gradering:

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 05.05.2014-09.05.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 05.05.2014-09.05.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet: Lnr: 1230/14 Regdato:05.05.2014 Arkivkode:NAVN Personal Saksnr: 14/173-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: VSKOLE//POP SEN Anne Merete Aspestrand Dok.beskr: OPPSIGELSE AV LÆRERSTILLING Lnr: 1231/14 Regdato:05.05.2014

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 18.05.2015-18.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 18.05.2015-18.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/2358-1 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/TEKL Navn: Ola Hermanstad Dok.beskr: 73/2 Metrovann - erstatning Saksnr: 15/2359-1 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/TEKL Navn: Adv. Frode Kvernrød

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 09.07.2015-09.07.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 09.07.2015-09.07.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/3197-2 Dok.type: U Gradering:BB Ofl 13, fvl 13 Dok.beskr: Svar - søknad om redusert foreldrebetaling barnehage Saksnr: 15/3201-2 Dok.type: U Gradering:BB Ofl 13, fvl 13 Dok.beskr: Svar - Barnehage

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 30.04.2015-30.04.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 30.04.2015-30.04.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 12/3463-4 Dok.type: U Gradering: Saksb: UTVIKL/UTVIKL/ROSA Arbeids - og sosial departementet Dok.beskr: Melding om politisk vedtak NOU 2012:6 Arbeidsrettede tiltak Saksnr: 12/6159-5 Dok.type: U

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 13.05.2015-13.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 13.05.2015-13.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 14/6489-2 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM Navn: Nils og Karin Gunda Eidsmo Dok.beskr: Melding om delegert vedtak - delingssak. 68/1 - Overføring av tilleggsareal til eiendommen gnr/bnr

Detaljer

POSTLISTE Navn: EiendomsMegler 1 Nord-norge AS Navn: Fylkesmannen i Troms Navn: Annie og Jon Kristian Bakkland Navn:

POSTLISTE Navn: EiendomsMegler 1 Nord-norge AS Navn: Fylkesmannen i Troms Navn: Annie og Jon Kristian Bakkland Navn: Lnr: 1425/12 Regdato:27.02.2012 Arkivkode:GN/BN 0/0 Saksnr: 12/134-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/TEKPL/CAJO EiendomsMegler 1 Nord-norge AS Dok.beskr: REGNING EIENDOMSOPPLYSNINGER GNR 27 BNR 31 REF.

Detaljer

POSTLISTE. Lnr: 1607/13 Regdato:19.02.2013 Arkivkode:GN/BN 13/4. Saksnr: 12/850-5 Dok.type: /I Gradering: U. offh. 13

POSTLISTE. Lnr: 1607/13 Regdato:19.02.2013 Arkivkode:GN/BN 13/4. Saksnr: 12/850-5 Dok.type: /I Gradering: U. offh. 13 Lnr: 1602/13 Regdato:19.02.2013 Arkivkode:419 *** Saksnr: 13/129-9 Dok.type: /I Gradering:252 25 Saksb: RÅD/STAB/ETSR Dok.beskr: ST. 09/2013: FORMANN, UTESEKSJONEN 100 % Lnr: 1606/13 Regdato:19.02.2013

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 05.06.2015-05.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 05.06.2015-05.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/1335-11 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM EiendomsMegler 1 Dok.beskr: 182/53 Oversendelse av tinglyst dokument. Seksjonering. Saga prosjekt. Saksnr: 15/2483-2 Dok.type: U Gradering:BB

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 04.02.2013-08.02.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 04.02.2013-08.02.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet: Lnr: 431/13 Regdato:04.02.2013 Arkivkode:NAVN Vei Saksnr: 13/7-4 Dok.type: /I Gradering: ANMERKNING TIL SØKNAD - OMBYGGING AV LANDBRUKSVEI GNR 10 BNR 1-3 KROKTJERNVEIEN NORDRE HALLESBY Lnr: 432/13 Regdato:04.02.2013

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE Periode: 04.-06.10.13 Side 1 Arkivsak/doknr.: 13/1725-9 X Sakstittel Budsjett 2014 - kultur og oppvekst Mottaker Tore L. Oliversen; Eivind Galtvik 1-FE-151; 2-FA-A00; 3-FA-C00 Tekstdel detaljbudsjett 2014

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 02.12. 03.12.2014

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 02.12. 03.12.2014 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 02.12. 03.12.2014 Lnr: 13905/14 Regdato:03.12.2014 Arkivkode:411 *** Saksnr: 14/1949-8 Dok.type: /U Gradering: Offl 25 Saksb: BOAK//BH Journalenhet:SEN

Detaljer

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12.

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 12.01.2015 Forhåndsvarsel om pålegg om retting og vedtak om tvangsmulkt

Detaljer

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 19.10.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.10.2014 Tilbud om fastlegehjemmel D 1737 - Ledig stilling som fastlege i 2014/1175-14 37844/2014

Detaljer

Periode: 11102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 12102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 11102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 12102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 12102007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00320-3 I Dok.dato: Jour.dato: Vest-Agder fylkeskommune Servicetorget

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00043-24 Gnr 43 bnr 39 i Frogn Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Braastad eiendom

Detaljer

POSTLISTE. Lnr: 6824/12 Regdato:06.09.2012 Arkivkode:J81

POSTLISTE. Lnr: 6824/12 Regdato:06.09.2012 Arkivkode:J81 Lnr: 6803/12 Regdato:06.09.2012 Arkivkode:N06 Saksnr: 11/812-39 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/STAB/AAKT SEN Navn: Troms Fylkestrafikk Dok.beskr: VEDR BESTILLING EKSTRA SKOLESKYSS Lnr: 6817/12 Regdato:06.09.2012

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.10.2012-10.10.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.10.2012-10.10.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet: Saksnr: 12/30-59 Regdato:10.10.2012 Arkivkode:L31 Saksb: PMN/PMN/SAN SAR DNB Eiendom AS Dok.beskr: EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - GBNR. 84/5 ESKIL GRØTHE TINGLYST 01.10.12 Saksnr: 12/30-72 Regdato:10.10.2012

Detaljer