POSTLISTE. Dokumenter registrert: Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "POSTLISTE. Dokumenter registrert: 24.05.2013-24.05.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I"

Transkript

1 Lnr: 4792/13 Regdato: Arkivkode:252 *** Saksnr: 12/ Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: PLAN/TK/GKV Journalenhet:RÅD INNVILGET STARTLÅN - DELEGERT VEDTAK Lnr: 4982/13 Regdato: Arkivkode:EA 4/118 Saksnr: 13/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: PLAN/DK/MAI Journalenhet:RÅD Haugnæss AS SVAR - TILKOBLING/ARBEID PÅ KOMMUNALT VANN- OG AVLØPSNETT EIENDOMMEN GNR/BNR 4/118 Lnr: 5063/13 Regdato: Arkivkode:EA 145/115 Saksnr: 13/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: PLAN/DK/MAI Journalenhet:RÅD Torunn Dahlø og Sindre Lysø Rotan ENGANGSGEBYR FOR VANN OG AVLØP EIENDOMMEN GNR/BNR 145/115 Lnr: 5065/13 Regdato: Arkivkode:243 *** Saksnr: 13/95-11 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: PLAN/TK/STI Journalenhet:RÅD Husbanken KLAGE PÅ BOSTØTTE 2013 Lnr: 5066/13 Regdato: Arkivkode:EA 4/118 Saksnr: 13/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: PLAN/DK/MAI Journalenhet:RÅD Alf Rune Leraand ENGANGSGEBYR FOR VANN OG AVLØP EIENDOMMEN GNR/BNR 4/118 Lnr: 5130/13 Regdato: Arkivkode:U63 Saksnr: 13/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: STAB/SE/GLA Journalenhet:RÅD Viggja vel MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING I VIGGJARHEIM Lnr: 5131/13 Regdato: Arkivkode:EA 85/1 Postliste - dokumenter registrert: Side 1 av 8

2 Saksnr: 13/ Dok.type: /I Gradering: Anders Krogset SØKNAD OM FRADELING AV AREAL TIL 2 BOLIGTOMTER EIENDOMMEN GNR/BNR 85/1 Lnr: 5132/13 Regdato: Arkivkode:U63 Saksnr: 13/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: STAB/SE/GLA Journalenhet:RÅD Skaun samfunnshus MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING I SKAUN SAMFUNNSHUS Lnr: 5133/13 Regdato: Arkivkode:EA 10/223 Saksnr: 13/ Dok.type: /I Gradering: Brende AS SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - STORMSIKRING, UTFYLLING AV FJÆRA OG ETABLERING AV VOLL EIENDOMMEN GNR/BNR 10/223 Lnr: 5134/13 Regdato: Arkivkode:252 *** Saksnr: 12/ Dok.type: /I Gradering:13 Ofl 13 Saksb: PLAN/TK/GKV Journalenhet:RÅD UNDERSKREVET TILSAGN PÅ STARTLÅN Lnr: 5135/13 Regdato: Arkivkode:252 *** Saksnr: 13/537-6 Dok.type: /I Gradering:13 Ofl 13 Saksb: PLAN/TK/GKV Journalenhet:RÅD UNDERSKREVET TILSAGN PÅ STARTLÅN Lnr: 5136/13 Regdato: Arkivkode:EA 145/82 Saksnr: 13/ Dok.type: /U Gradering: Grim Rune Esp BEHANDLINGSGEBYR- NYBYGG GARASJE EIENDOMMEN GNR/BNR. 145/82 Postliste - dokumenter registrert: Side 2 av 8

3 Lnr: 5137/13 Regdato: Arkivkode: Saksnr: 13/ Dok.type: /I Gradering:13 Ofl 13 VEDTAK OM MIDLERTIDIG STANS I UTBETALING AV SYKEPENGER Lnr: 5138/13 Regdato: Arkivkode:M41 &31 Saksnr: 13/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: PLAN/DK/OLE Journalenhet:RÅD Kystlab, avdeling Molde ANALYSERESULTATER RENSEANLEGG PRØVEMOTTAK , ANALYSEPERIODE Lnr: 5139/13 Regdato: Arkivkode:233 G00 Saksnr: 13/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: HE&OP/BF/ELI Journalenhet:RÅD Fylkesmannen i Sør-Trøndelag TILSKUDD TIL ETABLERING OG VIDEREUTVIKLING AV FRISKLIVSSENTRAL Lnr: 5140/13 Regdato: Arkivkode:223 A16 *** Saksnr: 12/ Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: STAB/ØP/HER Journalenhet:RÅD SVAR - REFUSJONSKRAV FOR VÅRSEMESTERET 2013 Lnr: 5142/13 Regdato: Arkivkode:EA 33/76 Saksnr: 12/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: PLAN/TK/SIE Journalenhet:RÅD Kartverket FOR TINGLYSING OVERSENDES MELDING - EIENDOMMENE SNØFUGLLIA 16-26, GNR. 33, BNR Lnr: 5143/13 Regdato: Arkivkode:B24 *** Saksnr: 13/ Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: STAB/ØP/HER Journalenhet:RÅD Postliste - dokumenter registrert: Side 3 av 8

4 SVAR - SØKNAD PÅ LOGOPEDISK HJELP Lnr: 5144/13 Regdato: Arkivkode:EA 147/42 Saksnr: 13/ Dok.type: /I Gradering: Brendeland og Kristoffersen Arkitekter INFORMASJON TIL FORHÅNDSKONFERANSE ANG LEILIGHETSBYGG PÅ BØRSA EIENDOMMEN GNR/BNR 147/42 Lnr: 5145/13 Regdato: Arkivkode:223 D11 Saksnr: 13/711-6 Dok.type: /I Gradering: Saksb: HE&OP/KULF/SHA Journalenhet:RÅD Trondheim kommune SØKNAD OM PROSJEKTERINGSMIDLER FRA SKAUN MOTORSENTER Lnr: 5146/13 Regdato: Arkivkode:A30 Saksnr: 13/ Dok.type: /I Gradering: Samleliste OVERSIKT OVER INNKOMNE WEBSØKNADER Lnr: 5147/13 Regdato: Arkivkode:A30 Saksnr: 12/ Dok.type: /I Gradering: Kirsti Øyum-Jakobsen UTMELDING FRA SKAUN KULTURSKOLE ISAK ØYUM WIGGEN Lnr: 5148/13 Regdato: Arkivkode:F60 &10 Saksnr: 13/872-6 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/RÅD/TWI Journalenhet:RÅD Kompetansesenter rus Midt-Norge UNDERSKREVET SAMARBEIDSAVTALE, DELTA-TVERRFAGLIG SAMARBEID OM RUSFOREBYGGING OG TIDLIG INNSATS Lnr: 5149/13 Regdato: Arkivkode:EA 33/76 Saksnr: 12/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: PLAN/TK/SIE Journalenhet:RÅD Varmbobygg AS Postliste - dokumenter registrert: Side 4 av 8

5 FAKTURA FOR DELING AV GRUNNEIENDOMMENE SNØFUGLLIA 16-26, GNR. 33 BNR OG 76 Lnr: 5150/13 Regdato: Arkivkode:EA 159/75 Saksnr: 13/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: PLAN/TK/RJN Journalenhet:RÅD Frank Melhus BEKREFTELSE PÅ UTFØRT ARBEID ETTER BRANNINSPEKSJON 2012 Lnr: 5153/13 Regdato: Arkivkode:K23 &13 Saksnr: 13/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/RÅD/SLA Journalenhet:RÅD Klima- og forurenisningsdirektoratet HØRING - FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM BEGRENSNING AV FORURENSNING (FORURENSNINGSFORSKRIFTEN) KAPITTEL 20 Lnr: 5154/13 Regdato: Arkivkode:L12 Saksnr: 13/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/RÅD/SLA Journalenhet:RÅD Knut Folstad E-POST KORRENSPONDANSE ANG. PRIVAT INNSPILL I FORB. MED OMRÅDEPLAN FOR BUVIKA Lnr: 5155/13 Regdato: Arkivkode:046 L12 Saksnr: 13/ Dok.type: /U Gradering: Rambøll BEKREFTELSE PÅ MOTTATT ANMODNING OM INNSYN - OMRÅDEPLANER FOR BØRSA MFL. Lnr: 5156/13 Regdato: Arkivkode:046 L12 Saksnr: 13/ Dok.type: /N Gradering: ÅPNINGSPROTOKOLL - ANBUDSÅPNING OMRÅDEREGULERING BØRSA, VENN OG BUVIKA Lnr: 5157/13 Regdato: Arkivkode:046 L12 Saksnr: 13/ Dok.type: /I Gradering: Selberg arkitekter AS ANG. ANMODNING OM INNSYN - OVERSENDELSE AV TILBUDSBREV OG TILBUDSBESKRIVELSE MED SLADDING Postliste - dokumenter registrert: Side 5 av 8

6 Lnr: 5158/13 Regdato: Arkivkode:046 L12 Saksnr: 13/ Dok.type: /I Gradering: Rambøll Norge AS ANG. ANMODNING OM INNSYN - OVERSENDELSE AV SLADDET TILBUDSBESKRIVELSE Lnr: 5159/13 Regdato: Arkivkode:046 L12 Saksnr: 13/ Dok.type: /U Gradering: INNSYN I TILBUD PÅ OMRÅDEPLANER BØRSA MFL. Lnr: 5160/13 Regdato: Arkivkode: Saksnr: 13/ Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: PLAN/DK/OLE Journalenhet:RÅD RAPPORT OM OPPFØLGING AV SYKMELDT ARBEIDSTAKER Lnr: 5161/13 Regdato: Arkivkode: Saksnr: 13/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: PLAN/TK/GKV Journalenhet:RÅD LINDORFF LÅNEADMINISTRASJON AVTALE OM LÅNEADMINISTRASJON LINDORFF Lnr: 5164/13 Regdato: Arkivkode:EA 52/36 Saksnr: 13/398-4 Dok.type: /U Gradering: Erling Berge GODKJENT SØKNAD OM UTSLIPP AV SANITÆRT AVLØPSVANN FRA BOLIG GNR/BNR 52/36 Lnr: 5165/13 Regdato: Arkivkode:420 Saksnr: 13/59-45 Dok.type: /U Gradering: Saksb: STAB/ØP/KHT Journalenhet:RÅD Anita Stamnsve ARBEIDSBEKREFTELSE Postliste - dokumenter registrert: Side 6 av 8

7 Lnr: 5166/13 Regdato: Arkivkode:EA 158/1 Saksnr: 12/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: PLAN/TK/SIE Journalenhet:RÅD Kartverket FOR TINGLYSING OVERSENDES MELDING - EIENDOMMEN GNR.158 BNR 3 Lnr: 5167/13 Regdato: Arkivkode:A30 Saksnr: 13/ Dok.type: /U Gradering: Toril Kjærem SVAR - SØKNAD OM ELEVPLASS VED SKAUN KULTURSKOLE JO KJÆREM Lnr: 5168/13 Regdato: Arkivkode:A30 Saksnr: 13/ Dok.type: /U Gradering: Hege Magreth Åbelvold SVAR - SØKNAD OM ELEVPLASS VED SKAUN KULTURSKOLE LIVE DAHL ÅBELVOLD Lnr: 5169/13 Regdato: Arkivkode:A30 Saksnr: 13/ Dok.type: /U Gradering: Lillian Nilssen Åmot SVAR - SØKNAD OM ELEVPLASS VED SKAUN KULTURSKOLE CONNIE NILSSEN Lnr: 5170/13 Regdato: Arkivkode:EA 158/1 Saksnr: 12/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: PLAN/TK/SIE Journalenhet:RÅD Arvid Rian FAKTURA - DELING AV GRUNNEIENDOM Lnr: 5173/13 Regdato: Arkivkode:EA 52/36 Saksnr: 13/398-5 Dok.type: /U Gradering: Per Berge BEHANDLINGSGEBYR - SØKNAD OM UTSLIPP AV SANITÆRT AVLØPSVANN FRA BOLIG GNR/BNR 52/36 Lnr: 5176/13 Regdato: Arkivkode:064 Saksnr: 11/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: STAB/SE/GEV Journalenhet:RÅD Evry RESTANSELISTE - SJEKKLISTE ESA 8.0 Postliste - dokumenter registrert: Side 7 av 8

8 Postliste - dokumenter registrert: Side 8 av 8

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 16.11.2013-18.11.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 16.11.2013-18.11.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 10905/13 Regdato:18.11.2013 Arkivkode:PA Ulfseth, Ingrid K. Saksnr: 13/2716-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: STAB/ØP/ARN Journalenhet:RÅD Ingrid K. Ulfseth SVAR - SØKNAD OM DELPERMISJON I PERIODEN

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 18.06.2014-18.06.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 18.06.2014-18.06.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 7487/14 Regdato:18.06.2014 Saksnr: 13/2991-19 Dok.type: /N Gradering: Saksb: PLAN/TK/STI Journalenhet:RÅD Styringsgruppa SKOGBRUKSPLAN I SKAUN - MØTEREFERAT FRA 22.05.2014 Lnr: 7572/14 Regdato:18.06.2014

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 03.09.2013-03.09.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 03.09.2013-03.09.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 8258/13 Regdato:03.09.2013 Arkivkode:C30 Saksnr: 13/520-6 Dok.type: /U Gradering: Barnahagene i Skaun HUSENE PÅ BRONSELURBERGET OG KATTA OG SVINET - PROGRAMOVERSIKT FOR KULTURBESØK HØSTEN 2013 Lnr:

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 03.10.2013-03.10.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 03.10.2013-03.10.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 8370/13 Regdato:03.10.2013 Arkivkode:243 *** Saksnr: 13/95-20 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: PLAN/TK/STI Journalenhet:RÅD KLAGE PÅ BOSTØTTE 2013 Lnr: 9077/13 Regdato:03.10.2013 Arkivkode:PA

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.10.2012-10.10.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.10.2012-10.10.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 7940/12 Regdato:10.10.2012 Arkivkode:PA PA Saksnr: 12/62-62 Dok.type: /U Gradering: Saksb: STAB/ØP/AIM Journalenhet:RÅD Linda Øyen Skistad ARBEIDSBEKREFTELSE LINDA ØYEN SKISTAD Lnr: 8637/12 Regdato:10.10.2012

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 12.08.2011-12.08.2011. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 12.08.2011-12.08.2011. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 5943/10 Regdato:12.08.2011 Arkivkode:PA REKSTAD, CHRISTEL Saksnr: 10/1273-2 Dok.type: /U Gradering: Christel Rekstad SVAR - MELDING OM SVANGERSKAPSPERMISJON Lnr: 5201/11 Regdato:12.08.2011 Arkivkode:243

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 17.10.2014-17.10.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 17.10.2014-17.10.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 11031/14 Regdato:17.10.2014 Saksnr: 11/1667-103 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PLAN/TK/KRISSORE Journalenhet:RÅD SIVILARKITEKT ODD HÅKON BYBERG AS RAMMETILLATELSE FOR TILTAK - REKKEHUS EIENDOMMEN

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 15.12.2010-15.12.2010. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 15.12.2010-15.12.2010. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 9617/10 Regdato:15.12.2010 Arkivkode:233 A11 &71 Saksnr: 10/856-4 Dok.type: /U Gradering: Saksb: STAB/ØP/AKB Journalenhet:RÅD SVAR - TILSKUDDSKONTROLL - TILTAK FOR Å BEDRE SPRÅKFORSTÅELSEN BLANT MINORITETSSPRÅKLIGE

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28.05.2014-28.05.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28.05.2014-28.05.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 4084/14 Regdato:28.05.2014 Saksnr: 14/252-7 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: STAB/ØP/BMO Journalenhet:RÅD ANG. GJELDSORDNING Lnr: 6253/14 Regdato:28.05.2014 Saksnr: 14/1476-2 Dok.type: /U Gradering:13

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 14.05.2015-15.05.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 14.05.2015-15.05.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 4681/15 Regdato:15.05.2015 Saksnr: 15/1071-1 Dok.type: /N Gradering: Saksb: STAB/ØP/RITAPEDE Journalenhet:RÅD arbeidsgruppen VEDRØRENDE AVLØNNING- FASTE ANSATTE I EKSTRAVAKTER I FERIEPERIODE Lnr:

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 13.07.2012-15.07.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 13.07.2012-15.07.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 6659/12 Regdato:13.07.2012 Arkivkode:EA 8/9 Saksnr: 11/912-5 Dok.type: /U Gradering:24 Ofl 24 Saksb: PLAN/TK/JDA Journalenhet:RÅD Fjæra eiendom MELDING OM DELEGERT VEDTAK - PÅLEGG OM ØYEBLIKKELIG

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 19.12.2011-19.12.2011. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 19.12.2011-19.12.2011. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 11320/11 Regdato:19.12.2011 Arkivkode:271 Saksnr: 11/2303-3 Dok.type: /U Gradering: Økonomi og personalkontoret ÅRLIGE ERSTATNINGER 2011 Lnr: 11322/11 Regdato:19.12.2011 Arkivkode:271 Saksnr: 11/2303-4

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 04.09.2013-04.09.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 04.09.2013-04.09.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 4740/13 Regdato:04.09.2013 Arkivkode:033 C20 &01 Saksnr: 13/1162-1 Dok.type: /N Gradering: Skaun idrettsråd v/ Trond Bakken SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SKAUN KOMMUNE OG SKAUN IDRETTSRÅD Lnr: 8556/13 Regdato:04.09.2013

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 29.05.2015-31.05.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 29.05.2015-31.05.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 5642/15 Regdato:31.05.2015 Saksnr: 14/2131-77 Dok.type: /U Gradering: Anleggstjenester AS UTBYGGING AV VEG 11 - NY ADKOMST TIL SKAUNHALLEN REFERAT FRA MØTE OM TILLEGGSARBEID 12.05.15 Lnr: 5705/15

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 02.12.2011-02.12.2011. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 02.12.2011-02.12.2011. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 10477/11 Regdato:02.12.2011 Arkivkode:611 &55 Saksnr: 11/1889-6 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PLAN/TK/JDA Journalenhet:RÅD Åsmund Larsen og Mildrid Gabrielsen SVAR - SØKNAD OM FRADELING/KJØP AV TILLEGGSAREAL

Detaljer

POSTLISTE. Lnr: 7/13 Regdato:02.01.2013 Arkivkode:Q14 Saksnr: 12/421-10 Dok.type: /I Gradering:

POSTLISTE. Lnr: 7/13 Regdato:02.01.2013 Arkivkode:Q14 Saksnr: 12/421-10 Dok.type: /I Gradering: Lnr: 7340/12 Regdato:02.01.2013 Arkivkode:F05 *** Saksnr: 09/400-12 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Fvl 13 Saksb: RÅD/REH/EGSØ Dok.beskr: OPPDRAGSAVTALE - AVLASTNINGSHJEM Lnr: 1/13 Regdato:02.01.2013

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 12.07.2012-12.07.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 12.07.2012-12.07.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 5253/12 Regdato:12.07.2012 Arkivkode:417 Saksnr: 12/618-18 Dok.type: /U Gradering: Saksb: STAB/ØP/AIM Journalenhet:RÅD Silje Johansen TILSETTINGSBREV SILJE JOHANSEN Lnr: 5513/12 Regdato:12.07.2012

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 02.04.2013-02.04.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 02.04.2013-02.04.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 2964/13 Regdato:02.04.2013 Arkivkode:C03 Saksnr: 12/1499-26 Dok.type: /U Gradering: Buvik seniordansering TILSKUDD TIL AKTIVITETER I REGI AV SENIORDANSERINGENE UNDER VINTERKULTURUKA 2013 Lnr: 2967/13

Detaljer

POSTLISTE Navn: ************************************************************ Navn: ************************************************************

POSTLISTE Navn: ************************************************************ Navn: ************************************************************ Lnr: 6250/12 Regdato:13.08.2012 Arkivkode:A10 *** Saksnr: 12/244-283 Dok.type: /I Gradering:13 Ofl 13 Fvl 13 Dok.beskr: SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS Lnr: 6251/12 Regdato:13.08.2012 Arkivkode:A10 *** Saksnr:

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 01.11.2013-01.11.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 01.11.2013-01.11.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet: Saksnr: 08/15-1 Regdato:01.11.2013 Arkivkode:S01 Saksb: BYG/BYG/TV SAR VOKKS Nett AS Dok.beskr: BEKREFTELSE PÅ TILKNYTNING OG NETTLEIE 2008 Saksnr: 08/15-3 Regdato:01.11.2013 Arkivkode:S01 Saksb: BYG/BYG/TV

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 14.08.2015-14.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 14.08.2015-14.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/3769-3 Dok.type: U Gradering: Navn: Vegard Selian Årnes Dok.beskr: Referat fra forhåndskonferanse - bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel, gnr/bnr 258/6 Saksnr: 13/8986-27 Dok.type: U Gradering:

Detaljer

POSTLISTE Navn: EiendomsMegler 1 Nord-norge AS Navn: Fylkesmannen i Troms Navn: Annie og Jon Kristian Bakkland Navn:

POSTLISTE Navn: EiendomsMegler 1 Nord-norge AS Navn: Fylkesmannen i Troms Navn: Annie og Jon Kristian Bakkland Navn: Lnr: 1425/12 Regdato:27.02.2012 Arkivkode:GN/BN 0/0 Saksnr: 12/134-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/TEKPL/CAJO EiendomsMegler 1 Nord-norge AS Dok.beskr: REGNING EIENDOMSOPPLYSNINGER GNR 27 BNR 31 REF.

Detaljer

POSTLISTE. Lnr: 6824/12 Regdato:06.09.2012 Arkivkode:J81

POSTLISTE. Lnr: 6824/12 Regdato:06.09.2012 Arkivkode:J81 Lnr: 6803/12 Regdato:06.09.2012 Arkivkode:N06 Saksnr: 11/812-39 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/STAB/AAKT SEN Navn: Troms Fylkestrafikk Dok.beskr: VEDR BESTILLING EKSTRA SKOLESKYSS Lnr: 6817/12 Regdato:06.09.2012

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 18.06.2015-18.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 18.06.2015-18.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 14/3447-3 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM Navn: Elisabeth Ler Støland Dok.beskr: Melding om delegert vedtak - delingssak. 73/5 Opprettelse av boligeiendom. Saksnr: 14/5701-7 Dok.type:

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 05.06.2015-05.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 05.06.2015-05.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/1335-11 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM EiendomsMegler 1 Dok.beskr: 182/53 Oversendelse av tinglyst dokument. Seksjonering. Saga prosjekt. Saksnr: 15/2483-2 Dok.type: U Gradering:BB

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 21.12.2012-21.12.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 21.12.2012-21.12.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet: Saksnr: 11/1110-5 Regdato:21.12.2012 Arkivkode:GBNR 25/71 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PMN/PMN/SAN SAR Dok.beskr: ANG. OPPMÅLING SFORRETNING - GBNR. 25/71 Saksnr: 11/1110-6 Regdato:21.12.2012 Arkivkode:GBNR

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 02.12. 03.12.2014

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 02.12. 03.12.2014 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 02.12. 03.12.2014 Lnr: 13905/14 Regdato:03.12.2014 Arkivkode:411 *** Saksnr: 14/1949-8 Dok.type: /U Gradering: Offl 25 Saksb: BOAK//BH Journalenhet:SEN

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 24.02.2012-24.02.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 24.02.2012-24.02.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet: Saksnr: 12/299-1 Regdato:24.02.2012 Arkivkode:212 Saksb: TDR/TDR/TL SAR Innlandet Revisjon AS Dok.beskr: REGNSKAPSGJENNOMGANG RAPPORT TIL INNLANDET REVISJON AS Saksnr: 12/29-2 Regdato:24.02.2012 Arkivkode:407

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 04.08.2015-04.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 04.08.2015-04.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 13/7456-69 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM Navn: RTW AS Dok.beskr: Delegert behandling - ulovlig forhold på eiendommen Fredlygården, gnr/bnr 95/5. Pålegg om retting og pålegg tvangsmulkt.

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 24.02.2012-24.02.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 24.02.2012-24.02.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet: Saksnr: 12/299-1 Regdato:24.02.2012 Arkivkode:212 Saksb: TDR/TDR/TL SAR Innlandet Revisjon AS Dok.beskr: REGNSKAPSGJENNOMGANG RAPPORT TIL INNLANDET REVISJON AS Saksnr: 12/29-2 Regdato:24.02.2012 Arkivkode:407

Detaljer