POSTLISTE. Dokumenter registrert: Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "POSTLISTE. Dokumenter registrert: 17.10.2014-17.10.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I"

Transkript

1 Lnr: 11031/14 Regdato: Saksnr: 11/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: PLAN/TK/KRISSORE Journalenhet:RÅD SIVILARKITEKT ODD HÅKON BYBERG AS RAMMETILLATELSE FOR TILTAK - REKKEHUS EIENDOMMEN TANGFLATA GNR. 10 BNR. 29 MED FLERE Lnr: 11311/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /U Gradering: Viggja og Børsa skolekorps VIGGJA OG BØRSA SKOLEKORPS - AVTALE OM UTBETALING AV LØNN FOR DIRIGENT ÅSLAUG KLINGEN Lnr: 11498/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /U Gradering: Inge Gravdal KONTRAKT VED UTSMYKKING AV HAMMERDALEN BARNEHAGE Lnr: 11671/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /U Gradering: Musikkutstyrsordningen ETTERSENDING AV DOKUMENTASJON SØKNAD ST 2014/285 Lnr: 11899/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /U Gradering: Tore Engen KONTRAKT MELLOM SKAUN KOMMUNE OG TORE ENGEN VEDRØRENDE UTYSMYKKING AV HAMMERDALEN BARNEHAGE Lnr: 11900/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /U Gradering: Marian Roodenburg KONTRAKT MELLOM SKAUN KOMMUNE OG MARIAN ROODENBURG VEDRØRENDE UTSMYKKING HAMMERDALEN BARNEHAGE Lnr: 11974/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /U Gradering: Kristin på Husaby OVERFØRING AV STØTTE TIL PILEGRIMSKONSERT UNDER KRISTIN PÅ HUSABY 2014 Postliste - dokumenter registrert: Side 1 av 7

2 Lnr: 12010/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: STAB/ØP/HELENHOL Journalenhet:RÅD SØKERNE MELDING OM VEDTAK- TILSETTING AV PERSONALRÅDGIVER Lnr: 12032/14 Regdato: Saksnr: 14/22-33 Dok.type: /U Gradering: Advokatene Hovstad & Kvernrød AVSLAG PÅ BEGJÆRING OM Å GI OPPSETTENDE VIRKNING PÅ FJERNING AV STENGSLER GNR. 27/BNR. 1 Lnr: 12037/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /U Gradering: EiendomsMegler1 Midt-Norge AS MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SEKSJONERING AV 2 BOENHETER EIENDOMMEN GNR/BNR 10/107 Lnr: 12075/14 Regdato: Saksnr: 11/ Dok.type: /I Gradering: Solem Arkitektur AS SØKNAD OM ENDRING AV GITT TILLATELSE - OPPFØRING AV BOLIGER EIENDOMMEN CAFETOMTA GNR. 10 BNR. 30 Lnr: 12076/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: PLAN/TK/YOS Journalenhet:RÅD Ruta Entreprenør AS HAMMNERDALEN BARNEHAGE - MÅNEDSRAPPORT SEPTEMBER 2014 Lnr: 12077/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: PLAN/TK/YOS Journalenhet:RÅD Ruta Entreprenør AS HAMMERDALEN BARNEHAGE - PROTOKOLL FRA VERNERUND NR. 19, Lnr: 12078/14 Regdato: Saksnr: 13/ Dok.type: /I Gradering: Postliste - dokumenter registrert: Side 2 av 7

3 Fylkesmannen i Sør - Trøndelag OPPLYSNINGER TIL INNSIGELSER FRA FYLKESMANNEN - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE Lnr: 12079/14 Regdato: Saksnr: 13/ Dok.type: /U Gradering: Anita Iversen Dypdalsbakk VEDRØRENDE BEREGNING AV BRUKSAREAL OG INNHOLD FAKTURA Lnr: 12080/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: STAB/ØP/HELENHOL Journalenhet:RÅD INNSIGELSE MOT BEHANDLING AV FORTRINNSRETT Lnr: 12081/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /I Gradering: Buvik il skiavdeling SØKNAD STIMULERINGSMIDLER VINTERKULTURUKA BUVIK IL SKIAVD. - ARRANGEMENT PÅ PIENEHYTTA Lnr: 12082/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /U Gradering: Kartverket Tinglysing OVERSENDELSE TIL TINGLYSING- SEKSJONERING AV BOLIG MED 2 BOENHETER EIENDOMMEN GNR/BNR 10/107 Lnr: 12083/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /U Gradering: OPPSTART - MASKINELL SØKESJAKTING - JYSSAN Lnr: 12084/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: PLAN/DK/MAI Journalenhet:RÅD Oras AS FERDIGMELDING VED INSTALLASJON AV VANNMÅLER EIENDOMMEN ESPÅSHAUGEN 14, GNR/BNR 4/127 Postliste - dokumenter registrert: Side 3 av 7

4 Lnr: 12085/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: PLAN/DK/MAI Journalenhet:RÅD Oras AS FERDIGMELDING VED INSTALLASJON AV VANNMÅLER EIENDOMMEN ESPÅSHAUGEN 11, GNR/BNR 4/122 Lnr: 12086/14 Regdato: Saksnr: 14/22-34 Dok.type: /I Gradering: Bjerkan Stav Advokatfirma AS KRAV OM FJERNING AV SKILT VED INNKJØRING TIL KJØLVASSVEGEN - INVITASJON TIL DIALOGMØTE Lnr: 12087/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /I Gradering:130 Ofl 13 Saksb: STAB/ØP/AKB Journalenhet:RÅD ************************************************************ SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS 2014/2015 ************************************************************* ************************************************************* ***** Lnr: 12088/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /U Gradering: Heidi Rundberg Stamnsve BEHANDLINGSGEBYR- SEKSJONERING AV BOLIG MED 2 BOENHETER EIENDOMMEN GNR/BNR 10/107 Lnr: 12090/14 Regdato: Saksnr: 11/ Dok.type: /U Gradering: Hans Jakob og Tanya Louise Winsnes BEHANDLINGSGEBYR- MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE- PÅBYGG BOLIG - IGANGSETTINGSTILLATELSE EIENDOMMEN PIECE HILL, GNR. 57 BNR. 62 Lnr: 12091/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: STAB/ØP/FHA Journalenhet:RÅD Skaun kirkelige fellesråd SØKNAD OM EKSTRABEVILGNING TIL BRANN- OG INNBRUDDSALARM I KIRKENE Postliste - dokumenter registrert: Side 4 av 7

5 Lnr: 12092/14 Regdato: Saksnr: 13/ Dok.type: /I Gradering: Statens vegvesen TILLATELSE TIL UTVIDET BRUK AV AVKJØRSEL FRA FYLKESVEG 756 GNR/BNR 39/1 Lnr: 12093/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: PLAN/DK/KAV Journalenhet:RÅD Jo Kåre Torvik VARSEL OM PÅLEGG OM UTKOBLING AV SLAMAVSKILLER EIENDOMMEN GNR/BNR 10/156, FJELLVEGEN 28 Lnr: 12094/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: STAB/ØP/FHA Journalenhet:RÅD Fylkesmannen i Sør-Trøndelag SØKNADER OM SKJØNNSMIDLER 2015 Lnr: 12095/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /I Gradering: Buvik songlag BUVIK SONGLAG - UNDERSKREVET AVTALE OM UTBETALING AV LØNN FOR DIRIGENT HÅKON INGE GROTNES Lnr: 12096/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: STAB/ØP/BMO Journalenhet:RÅD Carina Rømme SØKNAD OM OVERFØRING AV FERIE CARINA RØMME Lnr: 12097/14 Regdato: Saksnr: 13/ Dok.type: /I Gradering: Opplysningsvesenets fond UTTALELSE - OFFENTLIG ETTERSYN OMRÅDEPLAN FOR BØRSA Lnr: 12098/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: PLAN/DK/KAV Journalenhet:RÅD Postliste - dokumenter registrert: Side 5 av 7

6 Anne Marie Rostad VARSEL OM PÅLEGG OM UTKOBLING AV SLAMAVSKILLER EIENDOMMEN GNR/BNR 10/122, FJELLVEGEN 26 Lnr: 12099/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /U Gradering: Maria Mellingsæter SVAR - OPPSIGELSE AV PLASS VED SKAUN KULTURSKOLE AMALIESOFIE M SKARSBAK Lnr: 12100/14 Regdato: Saksnr: 13/ Dok.type: /I Gradering: Ingrid Rekstad og Jarle L. Rekstad MERKNAD - OMRÅDEPLAN FOR VENN Lnr: 12102/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /I Gradering:13 Ofl 13 Saksb: STAB/ØP/BMO Journalenhet:RÅD HAMOS Forvaltning IKS FRIGIVELSE AV LEGALPANT Lnr: 12103/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /U Gradering: Hege Johnsen TILBUD OM ELEVPLASS MARIN JOHNSEN GÜNTHER Lnr: 12104/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /I Gradering: Jon B. Husby SØKNAD OM OMDISPONERING AV NEDGRAVD TANK Lnr: 12105/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /U Gradering: Skaun Bondelag og Skaun Bygdamuseum OVERSENDING AV SAMLET SAKSFRAMSTILLING, BEHANDLING I SKAUN FORMANNSKAP SØKNAD OM TILSKUDD TIL BYGGING AV HUS FOR REDSKAPSSAMLING PÅ SKREDDARHAUGE Postliste - dokumenter registrert: Side 6 av 7

7 Lnr: 12106/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /I Gradering: Viggja og Børsa skolekorps VIGGJA OG BØRSA SKOLEKORPS - UNDERSKREVET AVTALE OM UTBETALING AV LØNN FOR DIRIGENT ÅSLAUG KLINGEN Lnr: 12107/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /U Gradering: Torun G. Finnanger INNVILGET PERMISJON FRA KULTURSKOLEN MAGNUS GANGAUNE SKIRSTAD OG HELLE GANGAUNE SKIRSTAD Lnr: 12108/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /U Gradering: Skaun idrettslag og Skaun skytterlag OVERSENDING AV SAMLET SAKSFRAMSTILLING - BEHANDLING I SKAUN FORMANNSKAP - INNENDØRS OG UTENDØRS SKYTEBANE RAMSJØBU - NYBYGG Lnr: 12110/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: STAB/ØP/AIM Journalenhet:RÅD Anne Westly Keiseraas ARBEIDSBEKREFTELSE ANNE WESTLY KEISERAAS Postliste - dokumenter registrert: Side 7 av 7

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.10.2012-10.10.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.10.2012-10.10.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 7940/12 Regdato:10.10.2012 Arkivkode:PA PA Saksnr: 12/62-62 Dok.type: /U Gradering: Saksb: STAB/ØP/AIM Journalenhet:RÅD Linda Øyen Skistad ARBEIDSBEKREFTELSE LINDA ØYEN SKISTAD Lnr: 8637/12 Regdato:10.10.2012

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 03.09.2013-03.09.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 03.09.2013-03.09.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 8258/13 Regdato:03.09.2013 Arkivkode:C30 Saksnr: 13/520-6 Dok.type: /U Gradering: Barnahagene i Skaun HUSENE PÅ BRONSELURBERGET OG KATTA OG SVINET - PROGRAMOVERSIKT FOR KULTURBESØK HØSTEN 2013 Lnr:

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 02.12.2011-02.12.2011. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 02.12.2011-02.12.2011. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 10477/11 Regdato:02.12.2011 Arkivkode:611 &55 Saksnr: 11/1889-6 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PLAN/TK/JDA Journalenhet:RÅD Åsmund Larsen og Mildrid Gabrielsen SVAR - SØKNAD OM FRADELING/KJØP AV TILLEGGSAREAL

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 14.05.2015-15.05.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 14.05.2015-15.05.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 4681/15 Regdato:15.05.2015 Saksnr: 15/1071-1 Dok.type: /N Gradering: Saksb: STAB/ØP/RITAPEDE Journalenhet:RÅD arbeidsgruppen VEDRØRENDE AVLØNNING- FASTE ANSATTE I EKSTRAVAKTER I FERIEPERIODE Lnr:

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28.05.2014-28.05.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28.05.2014-28.05.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 4084/14 Regdato:28.05.2014 Saksnr: 14/252-7 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: STAB/ØP/BMO Journalenhet:RÅD ANG. GJELDSORDNING Lnr: 6253/14 Regdato:28.05.2014 Saksnr: 14/1476-2 Dok.type: /U Gradering:13

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 12.07.2012-12.07.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 12.07.2012-12.07.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 5253/12 Regdato:12.07.2012 Arkivkode:417 Saksnr: 12/618-18 Dok.type: /U Gradering: Saksb: STAB/ØP/AIM Journalenhet:RÅD Silje Johansen TILSETTINGSBREV SILJE JOHANSEN Lnr: 5513/12 Regdato:12.07.2012

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 02.04.2013-02.04.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 02.04.2013-02.04.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 2964/13 Regdato:02.04.2013 Arkivkode:C03 Saksnr: 12/1499-26 Dok.type: /U Gradering: Buvik seniordansering TILSKUDD TIL AKTIVITETER I REGI AV SENIORDANSERINGENE UNDER VINTERKULTURUKA 2013 Lnr: 2967/13

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 19.12.2011-19.12.2011. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 19.12.2011-19.12.2011. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 11320/11 Regdato:19.12.2011 Arkivkode:271 Saksnr: 11/2303-3 Dok.type: /U Gradering: Økonomi og personalkontoret ÅRLIGE ERSTATNINGER 2011 Lnr: 11322/11 Regdato:19.12.2011 Arkivkode:271 Saksnr: 11/2303-4

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 02.12. 03.12.2014

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 02.12. 03.12.2014 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 02.12. 03.12.2014 Lnr: 13905/14 Regdato:03.12.2014 Arkivkode:411 *** Saksnr: 14/1949-8 Dok.type: /U Gradering: Offl 25 Saksb: BOAK//BH Journalenhet:SEN

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 18.05.2015-18.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 18.05.2015-18.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/2358-1 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/TEKL Navn: Ola Hermanstad Dok.beskr: 73/2 Metrovann - erstatning Saksnr: 15/2359-1 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/TEKL Navn: Adv. Frode Kvernrød

Detaljer

POSTLISTE Navn: EiendomsMegler 1 Nord-norge AS Navn: Fylkesmannen i Troms Navn: Annie og Jon Kristian Bakkland Navn:

POSTLISTE Navn: EiendomsMegler 1 Nord-norge AS Navn: Fylkesmannen i Troms Navn: Annie og Jon Kristian Bakkland Navn: Lnr: 1425/12 Regdato:27.02.2012 Arkivkode:GN/BN 0/0 Saksnr: 12/134-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/TEKPL/CAJO EiendomsMegler 1 Nord-norge AS Dok.beskr: REGNING EIENDOMSOPPLYSNINGER GNR 27 BNR 31 REF.

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 09.07.2015-09.07.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 09.07.2015-09.07.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/3197-2 Dok.type: U Gradering:BB Ofl 13, fvl 13 Dok.beskr: Svar - søknad om redusert foreldrebetaling barnehage Saksnr: 15/3201-2 Dok.type: U Gradering:BB Ofl 13, fvl 13 Dok.beskr: Svar - Barnehage

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 18.06.2015-18.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 18.06.2015-18.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 14/3447-3 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM Navn: Elisabeth Ler Støland Dok.beskr: Melding om delegert vedtak - delingssak. 73/5 Opprettelse av boligeiendom. Saksnr: 14/5701-7 Dok.type:

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet: Side 1 09/2161-2 U Datert: 05.02.10 Arkivkode:005 C21 S.ansv: RÅDMANN.TOPP.VIA Til: NM på ski 2010 Saksb: RÅDMANN.TOPP.TEE Sakstittel: NM PÅ SKI 2010 Innhold: NM PÅ SKI 2010 Lnr: 1763/10 Forrige lnr: 15900/09

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 13.05.2015-13.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 13.05.2015-13.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 14/6489-2 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM Navn: Nils og Karin Gunda Eidsmo Dok.beskr: Melding om delegert vedtak - delingssak. 68/1 - Overføring av tilleggsareal til eiendommen gnr/bnr

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 30.04.2015-30.04.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 30.04.2015-30.04.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 12/3463-4 Dok.type: U Gradering: Saksb: UTVIKL/UTVIKL/ROSA Arbeids - og sosial departementet Dok.beskr: Melding om politisk vedtak NOU 2012:6 Arbeidsrettede tiltak Saksnr: 12/6159-5 Dok.type: U

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 23.04.2012-27.04.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 23.04.2012-27.04.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet: Lnr: 1343/12 Regdato:24.04.2012 Arkivkode:520 Saksnr: 09/616-13 Dok.type: /I Gradering: Saksb: ORG ØK//AKJ SEN NAV Internationalt Dok.beskr: AVGIFT TIL FOLKETRYGDEN - ÅRSAVREGNING FOR 2009 Lnr: 1350/12

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 13.10.06 15.10.06 for Felles Lyngen kommune. KOMMUNE Lnr.: 007378/06 U.off:

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 13.10.06 15.10.06 for Felles Lyngen kommune. KOMMUNE Lnr.: 007378/06 U.off: J.nr: 06/01236-004 U Datert: 13.10.06 Arkiv: 124/13 L42 Saksbeh.: ADMI-ADMI-RUK Til: Tove N. Johannessen Sak: GNR. 124/13 - MELDING OM TILTAK - VED OG REDSKAPSBOD Dok: SVAR ANG. GNR. 124/13 - NY - MELDING

Detaljer

POSTLISTE. Lnr: 1607/13 Regdato:19.02.2013 Arkivkode:GN/BN 13/4. Saksnr: 12/850-5 Dok.type: /I Gradering: U. offh. 13

POSTLISTE. Lnr: 1607/13 Regdato:19.02.2013 Arkivkode:GN/BN 13/4. Saksnr: 12/850-5 Dok.type: /I Gradering: U. offh. 13 Lnr: 1602/13 Regdato:19.02.2013 Arkivkode:419 *** Saksnr: 13/129-9 Dok.type: /I Gradering:252 25 Saksb: RÅD/STAB/ETSR Dok.beskr: ST. 09/2013: FORMANN, UTESEKSJONEN 100 % Lnr: 1606/13 Regdato:19.02.2013

Detaljer

Offentlig journal. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008 BS/HEO 15.09.

Offentlig journal. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008 BS/HEO 15.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.9.2008, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008

Detaljer

Offentlig journal. Trafikkregulering ved Atlanten videregående skole i Kristiansund kommune. Skiltplaner 2011 2011/380-14 19708/2011 24.10.

Offentlig journal. Trafikkregulering ved Atlanten videregående skole i Kristiansund kommune. Skiltplaner 2011 2011/380-14 19708/2011 24.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 24.10.2011 Trafikkregulering ved Atlanten videregående skole i Skiltplaner 2011 2011/380-14 19708/2011 12.09.2011 B/TTA Q84

Detaljer

POSTLISTE. Lnr: 1699/13 Regdato:21.02.2013 Arkivkode:031 Saksnr: 11/318-38 Dok.type: /U Gradering:

POSTLISTE. Lnr: 1699/13 Regdato:21.02.2013 Arkivkode:031 Saksnr: 11/318-38 Dok.type: /U Gradering: Lnr: 1494/13 Regdato:21.02.2013 Arkivkode:210 Saksnr: 12/833-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/ØKO/BKRJ SEN Navn: Sørreisa Frivilligsentral Dok.beskr: ATTESTASJON Lnr: 1652/13 Regdato:21.02.2013 Arkivkode:073

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 103338 Arkivkode: GA 13717 Sakstittel: EIENDOMSFORHOLD, SKULERUD Dokumentbeskrivelse: EIENDOMSFORHOLD, SKULERUD Fra: Bodil Kalvik Dok.type: U Løpenr: 1585810 Datert: 24.09.2010 Saksbehandler:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 13/00089-33 Gnr 86 bnr 934 Grandeveien 18 - enebolig m/sekundærleilighet - vedtak om uavhengig kontroll av prosjektering oppmålingsteknisk og utførelsen plassering, grunn

Detaljer

Periode: 16-12-2014-16-12-2014

Periode: 16-12-2014-16-12-2014 DMS2002 - Software Innovation 17.12.2014 Offentlig journal Periode: 16-12-2014-16-12-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02064-7 I Personalmappe

Detaljer

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.11.2012 nnhold: Svar på vedtak om forbud mot

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.10.2012-10.10.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.10.2012-10.10.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet: Saksnr: 12/30-59 Regdato:10.10.2012 Arkivkode:L31 Saksb: PMN/PMN/SAN SAR DNB Eiendom AS Dok.beskr: EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - GBNR. 84/5 ESKIL GRØTHE TINGLYST 01.10.12 Saksnr: 12/30-72 Regdato:10.10.2012

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: 10.10.2012 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat.

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Siv O. Gamst for Roy Mienna

PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Siv O. Gamst for Roy Mienna Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 2. 2.2005 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Siv O. Gamst

Detaljer

Offentlig sakliste. Innkalling til møte i Formannskapet 04.10.2012 kl. 13.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Offentlig sakliste. Innkalling til møte i Formannskapet 04.10.2012 kl. 13.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Offentlig sakliste Innkalling til møte i Formannskapet 04.10.2012 kl. 13.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Tema: Kommuneplanarbeidet samfunnsplanen TIL BEHANDLING: 28/12: MELDINGER - FORMANNSKAPET

Detaljer