POSTLISTE. Dokumenter registrert: Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.12.2014-10.12.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I"

Transkript

1 Lnr: 14208/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: HE&OP/KULF/SHA Journalenhet:RÅD Sør-Trøndelag fylkeskommune RAPPORT PILEGRIMSKONSERTENE 2014 Lnr: 14294/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /U Gradering: Meistad Maskin AS UTSLIPPSTILLATELSE OG TILLATELSE TIL TILTAK - UTSLIPP AV AVLØPSVANN FRA ENEBOLIG EIENDOMMEN GNR/BNR 135/2 Lnr: 14344/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: STAB/ØP/HELENHOL Journalenhet:RÅD Arbeidstakerorganisasjonene INNKALLING TIL ORIENTERINGS- OG DRØFTINGSMØTE MED ARBEIDSTAKERORGANISASJONENE Lnr: 14404/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: HE&OP/KULF/SHA Journalenhet:RÅD Trondheimsregionens friluftsråd RAPPORTERING TILSKUDD 2014 TIL FRILUFTSTILTAK OVERSIKT OVER GJENNOMFØRTE TILTAK OG TILTAK DET SØKES OM UTSETTELSE FOR Lnr: 14546/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /I Gradering:13 Ofl 13 Saksb: STAB/ØP/HER Journalenhet:RÅD ************************************************************ BEKREFTELSE PÅ SKOLESKYSS ELEVER MED SKOLEGANG PÅ PRIVATSKOLE 2014/2015 ************************************************************* ************************************************************* ***** Lnr: 14547/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: STAB/ØP/BMO Journalenhet:RÅD Maren Gluppe Frengen SØKNAD OM OVERFØRING AV FERIE MAREN GLUPPE FRENGEN Postliste - dokumenter registrert: Side 1 av 10

2 Lnr: 14548/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: PLAN/TK/MARIKVIS Journalenhet:RÅD Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ANMODNING OM UTTALELSE- SØKNAD OM DISPENSASJON: LNF-FORMÅL OG PBL 1-8 I KOMMUNEPLANENS AREALDEL - EIENDOMMEN GNR/BNR 111/5 Lnr: 14550/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: STAB/ØP/BMO Journalenhet:RÅD Sissel Kristin Moen SØKNAD OM PERMISJON SISSEL KRISTIN MOEN Lnr: 14551/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: STAB/ØP/BMO Journalenhet:RÅD Agnete S. Moen SØKNAD OM PERMISJON AGNETE S. MOEN Lnr: 14552/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /I Gradering: Jule Maskin og Skogsdrift AS SANITÆRABONNEMENT - MELDING OM ABONNEMENT TIL OFFENTLIG VANNFORSYNING EIENDOMMEN GNR/BNR 141/13 Lnr: 14553/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: STAB/ØP/HELENHOL Journalenhet:RÅD Dag Eriksen SØKNAD PÅ STILLING SOM RÅDGIVER HELSE OG MESTRING Lnr: 14557/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /U Gradering: Graver Eiendom AS GNR/BNR 2/117 Lnr: 14566/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /U Gradering: Postliste - dokumenter registrert: Side 2 av 10

3 GNR/BNR 2/114 Lnr: 14569/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: HE&OP/BF/LAN Journalenhet:RÅD Orkdal kommune KRAV OM OPPGJØR FOR KJØP AV VOKSENOPPLÆRINGSTJENESTER - ORKDAL KOMMUNE Lnr: 14570/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /U Gradering: Graver Eiendom AS GNR/BNR 2/113 Lnr: 14571/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /U Gradering: GNR/BNR/FNR/SNR 10/30/0/1 Lnr: 14574/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /U Gradering: GNR/BNR/FNR/SNR 10/30/0/2 Lnr: 14576/14 Regdato: Saksnr: 13/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: HE&OP/KULF/SHA Journalenhet:RÅD Sør-Trøndelag Fylkeskommune SØKNAD OM UTSETTELSE FOR FERDIGRAPPORTERING - TILSKUDD TIL FRILUFTSLIVSTILTAK 2014 TURKART OG TURBOK Lnr: 14577/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /N Gradering: Saksb: STAB/SE/GLA Journalenhet:RÅD BEMANNING / PASSORD - MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2014 Postliste - dokumenter registrert: Side 3 av 10

4 Lnr: 14578/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: PLAN/TK/MARIKVIS Journalenhet:RÅD Roar Johnny Rørseth VEDLEGG TIL SØKNAD OM TILTAK - BILDER Lnr: 14579/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: PLAN/DK/OLE Journalenhet:RÅD Børsa Fysioterapi as REGNING Lnr: 14580/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: PLAN/TK/MARIKVIS Journalenhet:RÅD Roar Johnny Rørseth SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KRAVET OM ANNSVARSRETT EIENDOMMEN GNR/BNR 145/21 Lnr: 14581/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: PLAN/TK/MARIKVIS Journalenhet:RÅD Roar Johnny Rørseth SØKNAD OM UTFYLLING AV 140 M3 MASSE MOT TOMTEGRENSER EIENDOMMEN GNR/BNR 145/21 Lnr: 14582/14 Regdato: Saksnr: 11/ Dok.type: /I Gradering: Innovasjon Norge Sør-Trøndelag SØKNAD OM STØTTE TIL LANDBRUKSFORMÅL - STAUS PÅ TILSAGN GITT EIENDOMMEN GNR. 28 BNR. 2 Lnr: 14583/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: PLAN/DK/OLE Journalenhet:RÅD Sør-Trøndelag Politidistrikt REGNING Lnr: 14584/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: PLAN/TK/MARIKVIS Journalenhet:RÅD Postliste - dokumenter registrert: Side 4 av 10

5 ViaNova Trondheim CAFETOMTA - SOM BYGGET-TEGNING EIENDOMMEN CAFETOMTA GNR/BNR 10/30 Lnr: 14585/14 Regdato: Saksnr: 11/ Dok.type: /I Gradering: Innovasjon Norge Sør-Trøndelag KORRIGERT REST LÅNEBELØP EIENDOMMEN GNR. 28 BNR. 2 Lnr: 14586/14 Regdato: Saksnr: 14/58-4 Dok.type: /U Gradering: Saksb: HE&OP/KULF/SHA Journalenhet:RÅD Sør-Trøndelag fylkeskommune SØKNAD OM UTSETTELSE - STATLIG STØTTE TIL TILTAK - BENKER,BORD OG GRILLER PÅ GRØNNESE STATSBUDSJETTET KAP 1420 POST 78 Lnr: 14587/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /I Gradering: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag TILSKUDD TIL DRENERING EIENDOMMEN GNR/BNR 78/2 Lnr: 14588/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /U Gradering: Koren Sprengningsservice AS BEHANDLINGSGEBYR- DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL EIENDOMMEN GNR/BNR 76/7 Lnr: 14589/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: STAB/ØP/KMN Journalenhet:RÅD Trondheim kommune AREALBEHOV I TRONDHEIMSREGIONEN - AREAL OMSORGSBOLIGER OG NÅVERDI BYGNINGSKLASSER Lnr: 14590/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /I Gradering: Fylkesmannen i Sør -Trøndelag TILSKUDD TIL DRENERING EIENDOMMEN GNR/BNR 60/1 Postliste - dokumenter registrert: Side 5 av 10

6 Lnr: 14591/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/RÅD/SLA Journalenhet:RÅD AREAL- OG INVESTERINGSBEHOV - BØRSA SKOLE, NY BARNEHAGE BUVIKA OG OMSORGSBOLIGER Lnr: 14592/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: PLAN/DK/OLE Journalenhet:RÅD TrønderEnergi Nett AS FORHÅNDSVARSEL - TILSYNSRAPPORT FRA TILSYN UTFØRT VENN SKOLE SAKSNR: Lnr: 14593/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /U Gradering: Bente Fremo BEHANDLINGSGEBYR- REHABILITERING AV SKORSTEIN EIENDOMMEN GNR/BNR 28/2 Lnr: 14594/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: PLAN/DK/OLE Journalenhet:RÅD TrønderEnergi Nett AS RAPPORT FRA SYSTEMRETTET TILSYN VED VENN SKOLE UTFØRT Lnr: 14595/14 Regdato: Saksnr: 05/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: PLAN/TK/KRISSORE Journalenhet:RÅD Ysland Trading KONTROLLERKLÆRINGER ROSSVOLLTOPPEN EIENDEOMMEN GNR/BNR 147/35 Lnr: 14597/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: HE&OP/KULF/SHA Journalenhet:RÅD Kristian Østensen Bøkseth KULTURSTIPEND 2014 Lnr: 14598/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /I Gradering: Postliste - dokumenter registrert: Side 6 av 10

7 Fylkesmannen i Sør - Trøndelag TILSKUDD TIL DRENERING EIENDOMMEN GNR/BNR 73/5 Lnr: 14599/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /U Gradering: Eliløkken Sjøside AS BEHANDLINGSGEBYR- DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN ELILØKKEN SJØSIDE EIENDOMMEN ELILØKKEN SJØSIDE GNR/BNR 141/29 Lnr: 14600/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /U Gradering: Skaun kommune BEHANDLINGSGEBYR- BYGGING AV VEG EIENDOMMEN GNR/BNR 147/15 Lnr: 14602/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: STAB/ØP/AIM Journalenhet:RÅD Frode Jensen SØKNAD OM GODSKRIVING AV ANSIENNITET FRODE JENSEN Lnr: 14603/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /U Gradering: Skaun kommune, v/ Idar Nebelung BEHANDLINGSGEBYR- FRADELING AV GRUNNEIENDOM - AVLØPSPUMPESTASJON EIENDOMMEN GNR/BNR 1/2 Lnr: 14604/14 Regdato: Saksnr: 11/ Dok.type: /N Gradering: OVERSIKT UTGIFTER TIL RADIOBJELLER 2011 SKAUN BEITELAG BA Lnr: 14605/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: HE&OP/BF/ELI Journalenhet:RÅD Helsedirektoratet - Divisjon primærhelsetjenester HØRING - INTERIMVERSJON NASJONAL BEREDSKAPSPLAN MOT EBOLA Lnr: 14606/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /U Gradering: Postliste - dokumenter registrert: Side 7 av 10

8 Dainoras Zlataravicius BEHANDLINGSGEBYR- REHABILITERING SKORSTEIN EIENDOMMEN GNR/BNR 73/35 Lnr: 14607/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /I Gradering: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag MELDING OM OPPSTART AV FORVALTNINGSPLAN FOR GAULOSEN MARINE VERNEOMRÅDE I TRONDHEIM, MELHUS OG SKAUN KOMMUNER Lnr: 14608/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/RÅD/TWI Journalenhet:RÅD Fylkesmannen i Sør-Trøndelag TILDELING AV EKSTRA MIDLER KOMPETANSELØFTET STATSBUDSJETTET KAPITTEL Lnr: 14609/14 Regdato: Saksnr: 11/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: PLAN/TK/KRISSORE Journalenhet:RÅD Fylkesmannen i Sør-Trøndelag BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SAK - KLAGE PÅ PLANVEDTAKK OG RAMMETILLATELSE Lnr: 14610/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /U Gradering: Karianne Arentz Hagen og Borgar Ljosland BEHANDLINGSGEBYR- UTSLIPP AV AVLØPSVANN FRA ENEBOLIG EIENDOMMEN GNR/BNR 135/2 Lnr: 14611/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: PLAN/TK/KRISSORE Journalenhet:RÅD Fylkesmannen i Sør-Trøndelag BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SAK - KLAGE PÅ PLANVEDTAK OG RAMMETILLATELSE Lnr: 14612/14 Regdato: Saksnr: 13/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: PLAN/TK/HANNOLSE Journalenhet:RÅD Geir Nilsen Postliste - dokumenter registrert: Side 8 av 10

9 FERDIGATTEST - NYBYGG GARASJE EIENDOMMEN GNR/BNR. 144/7 Lnr: 14613/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: STAB/ØP/BMO Journalenhet:RÅD Beate Hopstad SØKNAD OM PERMISJON BEATE HOPSTAD Lnr: 14614/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /U Gradering: Jule Maskin og Skogsdrift AS SVAR - SANITÆRABONNEMENT - MELDING OM ABONNEMENT TIL OFFENTLIG VANNFORSYNING EIENDOMMEN GNR/BNR 141/13 Lnr: 14616/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /U Gradering: GNR/BNR/FNR/SNR 10/30/0/3 Lnr: 14617/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /U Gradering: GNR/BNR/FNR/SNR 10/30/0/4 Lnr: 14618/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /U Gradering: GNR/BNR/FNR/SNR 10/30/0/5 Lnr: 14619/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /U Gradering: GNR/BNR/FNR/SNR 10/30/0/6 Postliste - dokumenter registrert: Side 9 av 10

10 Lnr: 14620/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /U Gradering: GNR/BNR/FNR/SNR 10/30/0/7 Lnr: 14621/14 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /U Gradering: Harald Larsen Rør AS GNR/BNR 83/29 Postliste - dokumenter registrert: Side 10 av 10

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 18.06.2014-18.06.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 18.06.2014-18.06.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 7487/14 Regdato:18.06.2014 Saksnr: 13/2991-19 Dok.type: /N Gradering: Saksb: PLAN/TK/STI Journalenhet:RÅD Styringsgruppa SKOGBRUKSPLAN I SKAUN - MØTEREFERAT FRA 22.05.2014 Lnr: 7572/14 Regdato:18.06.2014

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 03.10.2013-03.10.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 03.10.2013-03.10.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 8370/13 Regdato:03.10.2013 Arkivkode:243 *** Saksnr: 13/95-20 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: PLAN/TK/STI Journalenhet:RÅD KLAGE PÅ BOSTØTTE 2013 Lnr: 9077/13 Regdato:03.10.2013 Arkivkode:PA

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 29.05.2015-31.05.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 29.05.2015-31.05.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 5642/15 Regdato:31.05.2015 Saksnr: 14/2131-77 Dok.type: /U Gradering: Anleggstjenester AS UTBYGGING AV VEG 11 - NY ADKOMST TIL SKAUNHALLEN REFERAT FRA MØTE OM TILLEGGSARBEID 12.05.15 Lnr: 5705/15

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 14.05.2015-15.05.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 14.05.2015-15.05.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 4681/15 Regdato:15.05.2015 Saksnr: 15/1071-1 Dok.type: /N Gradering: Saksb: STAB/ØP/RITAPEDE Journalenhet:RÅD arbeidsgruppen VEDRØRENDE AVLØNNING- FASTE ANSATTE I EKSTRAVAKTER I FERIEPERIODE Lnr:

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 24.05.2013-24.05.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 24.05.2013-24.05.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 4792/13 Regdato:24.05.2013 Arkivkode:252 *** Saksnr: 12/2200-6 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: PLAN/TK/GKV Journalenhet:RÅD INNVILGET STARTLÅN - DELEGERT VEDTAK Lnr: 4982/13 Regdato:24.05.2013

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 16.11.2013-18.11.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 16.11.2013-18.11.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 10905/13 Regdato:18.11.2013 Arkivkode:PA Ulfseth, Ingrid K. Saksnr: 13/2716-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: STAB/ØP/ARN Journalenhet:RÅD Ingrid K. Ulfseth SVAR - SØKNAD OM DELPERMISJON I PERIODEN

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 04.09.2013-04.09.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 04.09.2013-04.09.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 4740/13 Regdato:04.09.2013 Arkivkode:033 C20 &01 Saksnr: 13/1162-1 Dok.type: /N Gradering: Skaun idrettsråd v/ Trond Bakken SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SKAUN KOMMUNE OG SKAUN IDRETTSRÅD Lnr: 8556/13 Regdato:04.09.2013

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28.05.2014-28.05.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28.05.2014-28.05.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 4084/14 Regdato:28.05.2014 Saksnr: 14/252-7 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: STAB/ØP/BMO Journalenhet:RÅD ANG. GJELDSORDNING Lnr: 6253/14 Regdato:28.05.2014 Saksnr: 14/1476-2 Dok.type: /U Gradering:13

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 19.12.2011-19.12.2011. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 19.12.2011-19.12.2011. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 11320/11 Regdato:19.12.2011 Arkivkode:271 Saksnr: 11/2303-3 Dok.type: /U Gradering: Økonomi og personalkontoret ÅRLIGE ERSTATNINGER 2011 Lnr: 11322/11 Regdato:19.12.2011 Arkivkode:271 Saksnr: 11/2303-4

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 12.08.2011-12.08.2011. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 12.08.2011-12.08.2011. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 5943/10 Regdato:12.08.2011 Arkivkode:PA REKSTAD, CHRISTEL Saksnr: 10/1273-2 Dok.type: /U Gradering: Christel Rekstad SVAR - MELDING OM SVANGERSKAPSPERMISJON Lnr: 5201/11 Regdato:12.08.2011 Arkivkode:243

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 13.07.2012-15.07.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 13.07.2012-15.07.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 6659/12 Regdato:13.07.2012 Arkivkode:EA 8/9 Saksnr: 11/912-5 Dok.type: /U Gradering:24 Ofl 24 Saksb: PLAN/TK/JDA Journalenhet:RÅD Fjæra eiendom MELDING OM DELEGERT VEDTAK - PÅLEGG OM ØYEBLIKKELIG

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 15.12.2010-15.12.2010. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 15.12.2010-15.12.2010. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 9617/10 Regdato:15.12.2010 Arkivkode:233 A11 &71 Saksnr: 10/856-4 Dok.type: /U Gradering: Saksb: STAB/ØP/AKB Journalenhet:RÅD SVAR - TILSKUDDSKONTROLL - TILTAK FOR Å BEDRE SPRÅKFORSTÅELSEN BLANT MINORITETSSPRÅKLIGE

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 02.12.2011-02.12.2011. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 02.12.2011-02.12.2011. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 10477/11 Regdato:02.12.2011 Arkivkode:611 &55 Saksnr: 11/1889-6 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PLAN/TK/JDA Journalenhet:RÅD Åsmund Larsen og Mildrid Gabrielsen SVAR - SØKNAD OM FRADELING/KJØP AV TILLEGGSAREAL

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.10.2012-10.10.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.10.2012-10.10.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 7940/12 Regdato:10.10.2012 Arkivkode:PA PA Saksnr: 12/62-62 Dok.type: /U Gradering: Saksb: STAB/ØP/AIM Journalenhet:RÅD Linda Øyen Skistad ARBEIDSBEKREFTELSE LINDA ØYEN SKISTAD Lnr: 8637/12 Regdato:10.10.2012

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.11.2011-10.11.2011. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.11.2011-10.11.2011. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 9694/11 Regdato:10.11.2011 Arkivkode:EA 10/29 Saksnr: 11/1667-7 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PLAN/TK/JIR Journalenhet:RÅD siv ark Odd Håkon Byberg AS GODKJENNING TEKNISK PLAN, VA-ANLEGG EIENDOMMEN

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 17.10.2014-17.10.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 17.10.2014-17.10.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 11031/14 Regdato:17.10.2014 Saksnr: 11/1667-103 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PLAN/TK/KRISSORE Journalenhet:RÅD SIVILARKITEKT ODD HÅKON BYBERG AS RAMMETILLATELSE FOR TILTAK - REKKEHUS EIENDOMMEN

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 03.09.2013-03.09.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 03.09.2013-03.09.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 8258/13 Regdato:03.09.2013 Arkivkode:C30 Saksnr: 13/520-6 Dok.type: /U Gradering: Barnahagene i Skaun HUSENE PÅ BRONSELURBERGET OG KATTA OG SVINET - PROGRAMOVERSIKT FOR KULTURBESØK HØSTEN 2013 Lnr:

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 12.07.2012-12.07.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 12.07.2012-12.07.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 5253/12 Regdato:12.07.2012 Arkivkode:417 Saksnr: 12/618-18 Dok.type: /U Gradering: Saksb: STAB/ØP/AIM Journalenhet:RÅD Silje Johansen TILSETTINGSBREV SILJE JOHANSEN Lnr: 5513/12 Regdato:12.07.2012

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 02.04.2013-02.04.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 02.04.2013-02.04.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 2964/13 Regdato:02.04.2013 Arkivkode:C03 Saksnr: 12/1499-26 Dok.type: /U Gradering: Buvik seniordansering TILSKUDD TIL AKTIVITETER I REGI AV SENIORDANSERINGENE UNDER VINTERKULTURUKA 2013 Lnr: 2967/13

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 14.08.2015-14.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 14.08.2015-14.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/3769-3 Dok.type: U Gradering: Navn: Vegard Selian Årnes Dok.beskr: Referat fra forhåndskonferanse - bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel, gnr/bnr 258/6 Saksnr: 13/8986-27 Dok.type: U Gradering:

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 16.12.2013-20.12.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 16.12.2013-20.12.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK U Journalenhet: Lnr: 5451/13 Regdato:17.12.2013 Arkivkode:401 Saksnr: 13/1762-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅDM//SMH SEN Fagforbundet Dok.beskr: REFERAT FRA DRØFTINGSMØTE OM FRIKJØP AV HOVEDTILLITSVALGT FAGFORBUNDET

Detaljer

POSTLISTE. Lnr: 7/13 Regdato:02.01.2013 Arkivkode:Q14 Saksnr: 12/421-10 Dok.type: /I Gradering:

POSTLISTE. Lnr: 7/13 Regdato:02.01.2013 Arkivkode:Q14 Saksnr: 12/421-10 Dok.type: /I Gradering: Lnr: 7340/12 Regdato:02.01.2013 Arkivkode:F05 *** Saksnr: 09/400-12 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Fvl 13 Saksb: RÅD/REH/EGSØ Dok.beskr: OPPDRAGSAVTALE - AVLASTNINGSHJEM Lnr: 1/13 Regdato:02.01.2013

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 18.06.2015-18.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 18.06.2015-18.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 14/3447-3 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM Navn: Elisabeth Ler Støland Dok.beskr: Melding om delegert vedtak - delingssak. 73/5 Opprettelse av boligeiendom. Saksnr: 14/5701-7 Dok.type:

Detaljer

POSTLISTE Navn: EiendomsMegler 1 Nord-norge AS Navn: Fylkesmannen i Troms Navn: Annie og Jon Kristian Bakkland Navn:

POSTLISTE Navn: EiendomsMegler 1 Nord-norge AS Navn: Fylkesmannen i Troms Navn: Annie og Jon Kristian Bakkland Navn: Lnr: 1425/12 Regdato:27.02.2012 Arkivkode:GN/BN 0/0 Saksnr: 12/134-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/TEKPL/CAJO EiendomsMegler 1 Nord-norge AS Dok.beskr: REGNING EIENDOMSOPPLYSNINGER GNR 27 BNR 31 REF.

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 04.02.2013-08.02.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 04.02.2013-08.02.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet: Lnr: 431/13 Regdato:04.02.2013 Arkivkode:NAVN Vei Saksnr: 13/7-4 Dok.type: /I Gradering: ANMERKNING TIL SØKNAD - OMBYGGING AV LANDBRUKSVEI GNR 10 BNR 1-3 KROKTJERNVEIEN NORDRE HALLESBY Lnr: 432/13 Regdato:04.02.2013

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 05.06.2015-05.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 05.06.2015-05.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/1335-11 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM EiendomsMegler 1 Dok.beskr: 182/53 Oversendelse av tinglyst dokument. Seksjonering. Saga prosjekt. Saksnr: 15/2483-2 Dok.type: U Gradering:BB

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 28.08.2015-28.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 28.08.2015-28.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/1981-4 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/OLKV Navn: AS Matpartner Eiendom Dok.beskr: Melding om delegert vedtak - 87/60 ( 87/62 ) Søknad om tilkobling til offentlig vann og avløp Saksnr:

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 24.02.2012-24.02.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 24.02.2012-24.02.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet: Saksnr: 12/299-1 Regdato:24.02.2012 Arkivkode:212 Saksb: TDR/TDR/TL SAR Innlandet Revisjon AS Dok.beskr: REGNSKAPSGJENNOMGANG RAPPORT TIL INNLANDET REVISJON AS Saksnr: 12/29-2 Regdato:24.02.2012 Arkivkode:407

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 24.02.2012-24.02.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 24.02.2012-24.02.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet: Saksnr: 12/299-1 Regdato:24.02.2012 Arkivkode:212 Saksb: TDR/TDR/TL SAR Innlandet Revisjon AS Dok.beskr: REGNSKAPSGJENNOMGANG RAPPORT TIL INNLANDET REVISJON AS Saksnr: 12/29-2 Regdato:24.02.2012 Arkivkode:407

Detaljer

POSTLISTE. Lnr: 2816/12 Regdato:10.04.2012 Arkivkode:NAVN Saksnr: 11/911-6 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/STAB/ETSR Journalenhet:

POSTLISTE. Lnr: 2816/12 Regdato:10.04.2012 Arkivkode:NAVN Saksnr: 11/911-6 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/STAB/ETSR Journalenhet: Lnr: 2809/12 Regdato:10.04.2012 Arkivkode:GN/BN 18/2 Saksnr: 11/492-10 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/TEKPL/CLFA TEI Dok.beskr: TINGLYST EIENDOM, GNR 18 BNR 124 OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV Lnr: 2810/12

Detaljer