Seleksjon: Journaldato: , Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: , Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: Personaldokument Personalmappe - Døving, Aksel Kjetil - Tingvoll U 2006/ / TIN/TINTST P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 Mottaker Aksel Døving Turid Strøm Søknad om midler - Effects of anaerobically digested manure on soil fertility - establishment of a long-term study under Norwegian conditions (SOILEFFECTS) - Natur og næring NFR prosjekt /I10 - Effects of anaerobically digested manure on soil fertility - establishment of a long-term study under Norwegian conditions - SOILEFFECTS-Instinr.: U 2010/ / TIN/TINALO 631 Mottaker Norges forskningsråd Anne-Kristin Løes TIN/TINALO Søknad om støtte til utvikling av et arboret i Tromsø Utvikling av et arboret i Tromsø - Holt U 2009/ / HOL/HOLRJO ***** Mottaker Norsk genressurssenter Rolf Johansen HOL/HOLRJO 1

2 Retur av endringer til kontrakt - NFR prosjekt /I10 - Effects of anaerobically digested manure on soil fertility - establishment of a long-term study under Norwegian conditions - SOILEFFECTS-Instinr.: NFR prosjekt /I10 - Effects of anaerobically digested manure on soil fertility - establishment of a long-term study under Norwegian conditions - SOILEFFECTS-Instinr.: U 2010/ / TIN/TINALO 631 Mottaker Norges forskningsråd Anne-Kristin Løes TIN/TINALO Personaldokument Personalmappe - de Boer, Anna Gerbrich - Tingvoll U 2011/ / TIN/TINKSO 221 Mottaker Anne de Boer Kristin Sørheim TIN/TINKSO Analyserapport - DNA analyse av 23 hårprøver fra brunbjørn samlet inn i 2006 og 2011 i Jämtland, Sverige Prosjekt DNA-analyse brunbjørn - betalte oppdrag U 2009/ / SVA/SVACAT Mottaker Høgskolen i Nord-Trøndelag Camilla Tobiassen SVA/SVACAT 2

3 Revidert tildelingsbrev - NFR prosjektnr /I10 - Søknadsnummer ES Creating a scientific basis for an integrated evaluation of soil-borne GHG emissions in Norwegian agriculture. Konsortieavtale med UMB NFR prosjektnr /I10 - Søknadsnummer ES Creating a scientific basis for an integrated evaluation of soil-borne GHG emissions in Norwegian agriculture. Konsortieavtale med UMB I 2008/ / TIN/TINSHA 631 TIN/TINSHA Universitetet for miljø- og biovitenskap Analyserapport. DNA analyse av 7 vevsprøver fra brunbjørn fra Jämtland (mottatt i oktober 2011) og sammenligning med ST13 Bevaringsgenetiske studier av rovvilt i Fennoskandia, populasjonsovervåking av brunbjørn Kontraktnr.: P.nr U 2009/ / SVA/SVASBH Mottaker Direktoratet for naturforvaltning Camilla Tobiassen SVA/SVACAT Prosjektsøknad - Velkommen til bords med spennende tomater- utprøving av økologiske sorter Prosjektsøknad - Velkommen til bords med spennende tomater- utprøving av økologiske sorter U 2012/ / TIN/TINSPE Mottaker Norsk Gartnerforbund Susanne Friis Pedersen TIN/TINSPE 3

4 Avslag på prosjektsøknad - Velkommen til bords med spennende tomater- utprøving av økologiske sorter Prosjektsøknad - Velkommen til bords med spennende tomater- utprøving av økologiske sorter I 2012/ / TIN/TINSPE TIN/TINSPE Norsk Gartnerforbund Avslag. Søknad fondsregion Nord-Norge - ES prosjektnr Prosjekt Utvikling av nye metoder for restaurering av nordlige elvemuslingbestander. Utvikling av nye metoder for restaurering av nordlige elvemuslingbestander. Søknadsnummer ES I 2011/ / SVA/SVAPEA 631 SVA/SVAPEA Troms fylkeskommune Meddelelse om valg av leverandør for Utredning og bistand til et opplegg for tiltaksorientert overvåking av vann påvirket av jordbruket Klif - Utredning og bistand til et opplegg for tiltaksorientert overvåking av vann påvirket av jordbruket - Prosjekt nr 8324 I 2012/ / JOR/JORMBE TE JOR/JORMBE Klima- og forurensningsdirektoratet Personaldokument Stilling som rådgiver husdyr ved Økologisk U 2012/ / TIN/TINKSO Mottaker Ildri Kristine Bergslid Kristin Sørheim 4

5 Underskrevet samarbeidsavtale Bioforsk Økologisk og Institutt for Biologi - Intensified harvesting of forests - implications for enterprises related to wild and domestic ungulates NFR prosjektnr /O10 Intensified harvesting of forests - implications for enterprises related to wild and domestic ungulates NFR prosjektnr /O10 U 2011/ / TIN/TINHWA 631 Mottaker Institutt for Biologi Hilde Karine Wam TIN/TINHWA Vedtak om dispensasjon fra forskrift for innførsel av bakterieisolater til forskningsformål Mattilsynet - Dispensasjons søknader om innførsel av organismer - bakterier, sopp I 2009/ / PLH/PLHJPE TE PLH/PLHJPE Mattilsynet Tilbakemelding om at søknad til prosjekt Reiseliv i Nord ikke nådde helt opp men at det tilbys å få søknaden behandlet av Innovasjons avd. Vadsø. Verdiskapingsprogram for naturarven I 2010/ / SVA/SVABFR BU 35 SVA/SVABFR Innovasjon Norge - IN Finnmark Personaldokument Personalmappe - Maria Goreva, Svanhovd U 2008/ / SVA/SVASBH P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 Mottaker Maria Goreva Snorre Hagen 5

6 Endring til kontrakt GLOBVAC - Expression and evaluation of envelope domain lll-based experimental tetravalent dengue vaccine using tobacco chloroplast expression system. NFR. Prosjekt GLOBVAC - Expression and evaluation of envelope domain lll-based experimental tetravalent dengue vaccine using tobacco chloroplast expression system. Mac nr I 2008/ / PLH/PLHJLC BU 24 PLH/PLHJLC Norges forskningsråd Undertegnet endring til kontrakt, sendt GLOBVAC - Expression and evaluation of envelope domain lll-based experimental tetravalent dengue vaccine using tobacco chloroplast expression system. NFR. Prosjekt GLOBVAC - Expression and evaluation of envelope domain lll-based experimental tetravalent dengue vaccine using tobacco chloroplast expression system. Mac nr U 2008/ / PLH/PLHJLC 631 Mottaker Norges forskningsråd Jihong Liu Clarke Bevilgning for 2012 Prosjekt GLOBVAC - Expression and evaluation of envelope domain lll-based experimental tetravalent dengue vaccine using tobacco chloroplast expression system. Mac nr NFR. Prosjekt GLOBVAC - Expression and evaluation of envelope domain lll-based experimental tetravalent dengue vaccine using tobacco chloroplast expression system. Mac nr I 2008/ / PLH/PLHJLC TE PLH/PLHJLC Norges forskningsråd 6

7 Økonomisk rapport fra godkjenningsprøvingen av plantevernmidler 2010 og 2011 Biologisk utprøving av plantevernmidler - Handlingsplanmidler oa - Mattilsynet - Avtaler U 2006/ / PLH/PLHKST Mottaker Mattilsynet Kirsten Semb Tørresen Personaldokument Personalmappe - Brunberg, Emma - Tingvoll I 2012/ / TIN/TINKSO P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 TIN/TINKSO Emma Brunberg Ny høringsdato for høringen nytte og kostnadsanalyse for rød marg Høring - Rød marg i jordbær - saksnr 2011/12675 I 2012/ / PLH/PLHAST 008 PLH/PLHAST Mattilsynet Agreement of cooperation between Bioforsk organic food and farming and Departement of Biosystems Engineering - BIOGASDOK NFR prosjektnr /O10 Documentation of energy production and GHG emissions in a farm level biogas plant digesting animal manure and various types of fish waste - BIOGASDOK NFR prosjektnr /O10 U 2011/ / TIN/TINIKV 631 Mottaker Department of Bioengineering, Aarhus University Ingvar Kvande 7

8 Samarbeidsavtale mellom Norsk institutt for Naturforskning (NINA) og Bioforsk vedr NFR-prosjekt EWWA - Instidata-prosjekt NFR-prosjekt Extreme winter warming in the High North and its biological effects in the past, present and future (EWWA) - samarbeid med NINA - Instiprosj I 2012/ / HOL/HOLMJO 631 HOL/HOLMJO Norsk Institutt for Naturforskning (NINA Møteinnkalling 8. mars 2012 Strategisk forum for plantehelse - nye trusler - dialogmøter - Mattilsynets områdeanalyse - Tilsyn med planter, planteprodukter og vegetabilsk mat - OK- programmene. Mattilsynet 2009/ I 2009/ / PLH/PLHAHE PLH/PLHAHE Mattilsynet Oppsummering fra møte 8. mars 2012 Strategisk forum for plantehelse - nye trusler - dialogmøter - Mattilsynets områdeanalyse - Tilsyn med planter, planteprodukter og vegetabilsk mat - OK- programmene. Mattilsynet 2009/ I 2009/ / PLH/PLHAHE PLH/PLHDRB Mattilsynet 8

9 Tillatelse til lyngsviing Holsmoa HP-kurs slåttemark og kystlynghei - prosjekt I 2011/ / TJO/TJOABA BU 5 TJO/TJOHSU Fylkesmannen i Nordland Klage på vedtak HP-kurs slåttemark og kystlynghei - prosjekt U 2011/ / TJO/TJOABA Mottaker Fylkesmannen i Nordland Håkon Sund Kopi av brev til NINA vedr. kontrakt i NFR-prosjekt /E10 - Extreme winter warming in the High North and its biological effects in the past, present and future (EWWA) NFR-prosjekt Extreme winter warming in the High North and its biological effects in the past, present and future (EWWA) - samarbeid med NINA - Instiprosj I 2012/ / HOL/HOLMJO 631 HOL/HOLMJO Norges forskningsråd Agronomisk vurdering i forbindelse med søknad om off-label for bruk av Karate 5 CS - lambda-cyhalotrin mot jordbærvikler ved dyrking av jordbær i plasttunnel - støtter godkjenning Karate 5 CS - agronomisk vurdering - lambda-cyhalotrin ( SK = Skadedyrmiddel ) U 2011/ / PLH/PLHASU 423 Mottaker Mattilsynet Anette Sundbye 9

10 Vedtak - på søknad om dispensasjon for bruk av Coragen 20 SC - klorantraniliprol (rynaxypyr) mot rognebærmøll i eple - dispensasjon innvilges Coragen 20 SC - agronomisk vurdering, dispensasjon o a - klorantraniliprol ( rynaxypyr ) - ( ZAP77 ) ( SK = skadedyrmiddel ) I 2010/ / PLH/PLHASU TE PLH/PLHASU Mattilsynet Oversendelsesbrev for Rapport 2011 (pr post og elektronisk) LMD. Statsbudsjettet Prop 1 S ( ) - Tildelingsbrev til Bioforsk U 2010/ / LOA/LOATGR 115 Mottaker Landbruks- og matdepartementet Terje Granli Prosjekt Plantevernbygget fase 2 - Bruk av overordnet reserve og gjenstående til innbetaling Prosjekt Plantevernbygget - Fase 2 - Rehabilitering av Østfløy. Anbudskonkurranser Mercell se 2010/166 (Ref. Planteforsk 1998/398) I 2008/ / LOA/LOATGR 033 LOA/LOATGR Statsbygg Replassering av pensjonsmidler. Svarslipp for utfyllelse og retur innen SPK. Plassering av fondsmidler ved tildeling av fond (P 2005/471 A 161). Replassering av pensjonsmidler I 2006/ / LOA/LOATGR 161 LOA/LOATGR Statens Pensjonskasse 10

11 Signert konfidensialitetserklæring for mottagelse av GAP og SOA ISO del 2 - Prosjektlederstøtte ISMS I 2012/ / LOA/LOARHE BU 8 LOA/LOARHE Steria AS Sluttrapport - Faglig informasjonsvirksomhet i Bioforsk Økologisk - Agropub - Macnr Faglig informasjonsvirksomhet i Bioforsk Økologisk - Agropub - Macnr U 2009/ / TIN/TINMRI 350 Mottaker Statens landbruksforvaltning Mona Ringnes Oversendelse av GAP og SOA etter mottatt underskrevet konfidensialitetserklæring ISO del 2 - Prosjektlederstøtte ISMS U 2012/ / LOA/LOARHE Mottaker Steria AS Randi Hesjedal Personaldokument Stilling som forsøkstekniker I 2012/ / TIN/TINKSO TIN/TINKSO Anne de Boer 11

12 Bekrefter at foredraget til Powson kan gjøres tilgjengelig Bioforsk-konferansen februar 2012 Instinr I 2011/ / PLH/PLHKMU TE PLH/PLHKMU Lillian Øygarden Underskrevet avtaledokument med totalentreprise Rehabilitering og ombygging av gammel kontorfløy - Restaurering av bygningsmasse Landvik - tildelt byggmester Asle Thorsen AS. Garanti i original ligger her! I 2011/ / LOA/LOARHE TE LOA/LOARHE Byggmester Asle Thorsen AS Søknad om praksisplass Søknad om praksisplass - Jord og Miljø I 2012/ / JOR/JOROVE 219 JOR/JOROVE Itas amb, Oslo Kontrasignert avtale i retur for renoveringsarbeide Landvik Rehabilitering og ombygging av gammel kontorfløy - Restaurering av bygningsmasse Landvik - tildelt byggmester Asle Thorsen AS. Garanti i original ligger her! U 2011/ / LOA/LOARHE Mottaker Byggmester Asle Thorsen AS Randi Hesjedal LOA/LOARHE 12

13 Personaldokument Personalmappe. Gulden Kathrine Torday. Ettårig engasjement fra Informasjon Jord og Miljø I 2011/ / JOR/JOROVE TE JOR/JOROVE U.O. Agronomisk vurdering i forbindelse med søknad om off-label godkjenning av Signum - boskalid + pyraklostrobin i jordbær i plasttunnel mot mjøldogg, jordbærøyeflekk, gråskimmel, jordbærsvartflekk og lærråte - støtter en godkjenning Signum - bær - frukt - off-label, dispensasjoner - boscalid + pyraklostrobin ( S = soppmiddel ) U 2009/ / PLH/PLHRNA 423 Mottaker Mattilsynet Arne Stensvand Utpeking av skjermingsverdige objekter under LMDs myndighetsområde. Ber underliggende virksomheter foreslå eventuelle skjermingsverdige objekter som de rår over innen Skjermingsverdige objekter under Landbruks- og matdepartementets myndighetsområde I 2012/ / LOA/LOATGR 000 LOA/LOATGR Landbruks- og matdepartementet Utkast til EPPO-standarder EPPO - Høring Serie PM 10 - Phytosanitary treatments I 2008/ / PLH/PLHASL TE PLH/PLHASL Mattilsynet 13

14 Intensjonsavtale mellom Silvandersson Sweden og Bioforsk Plantehelse - Ny komposisjon av luktstoffer Rognebærmøll prosjekt - Verifisering av tiltrekkende planteluktfelle for rognebærmøll U 2011/ / PLH/PLHGKK Mottaker Silwandersson Sweden AB Geir Kjølberg Knudsen PLH/PLHGKK Signert leieavtale for lokaler ved Kvithamar fra Husleieavtale mellom Bioforsk og LabNett AS I 2006/ / LOA/LOATGR TE LOA/LOARHE LABNETT AS Har ingen kommentarer til protokollen for Pepino mosaic virus EPPO høringer PM 7 Standard I 2010/ / PLH/PLHASL TE PLH/PLHDRB Arild Sletten Utkast til EPPO - Revisjon av PM7/42 Clavibacter michiganensis - Xanthomonas EPPO høringer PM 7 Standard I 2010/ / PLH/PLHASL TE PLH/PLHASL Mattilsynet 14

15 Rapport etter ergonomisk kartlegging ved LOA Follo Bedriftshelsetjeneste (FBH) - HMS - Rapporter etter div. vernerunder ved Bioforsk Saghellinga - Ås - se også 2006/46 (LOA) I 2007/ / JOR/JORABO 254 LOA/LOACBE Follo Bedriftshelsetjeneste Statusrapport og behovsanalyse for 2013 for tiltak under Handlingsplanen for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler Prop. 1 S ( ) for budsjettåret Tildelingsbrev fra LMD til Bioforsk U 2011/ / LOA/LOATGR 115 Mottaker Landbruks- og matdepartementet Arne Hermansen Avtale mellom Graminor og Bioforsk Nord Holt vedr. foredlingsarbeide innen engvekstarter Avtale mellom Graminor AS og Bioforsk Nord Holt vedr. foredlingsarbeide innen fôrvekster I 2012/ / HOL/HOLRJO 331 HOL/HOLRJO Graminor Oversendelse av undertegnet avtale Avtale mellom Graminor AS og Bioforsk Nord Holt vedr. foredlingsarbeide innen fôrvekster U 2012/ / HOL/HOLRJO 331 Mottaker Graminor AS Rolf Johansen HOL/HOLRJO 15

16 Svar på EPPO høring Pepino mosaic virus EPPO høringer PM 7 Standard U 2010/ / PLH/PLHASL 008 Mottaker Mattilsynet Dag-Ragnar Blystad PLH/PLHDRB Valg av hotell etter tilbudsvurdering Personalsamling Plantehelse høsten 2012 U 2012/ / PLH/PLHKMU ***** Mottaker Choice Hotel Tønsberg Mottaker Mottaker Choice Hotel Sarpsborg Choice Hotel Fredrikstad Kari Munthe PLH/PLHKMU Bekreftelse på utførte timer og feltarbeid på prosjekt NFR NFR /I10 - Stabil kvalitetsproduksjon av ruccula, brokkoli og blomkål på friland ved sikker og miljøvennlig bekjempelse av kålbladskimmel - Brukerstyrt innovasjonprosjekt. Prosjektansvarlig Thor Graff - Ref.2007/ U 2008/ / PLH/PLHAHE 631 Mottaker Lars-Arne Høgetveit Arne Hermansen PLH/PLHAHE 16

17 Oversendt Bioforsk Rapport Vol. 7 Nr Kartlegging for pospiviroid prydplanter OK-program - Kontrakt med 2 separate vedlegg ett for Lys ringråte og ett for PSTVd U 2011/ / PLH/PLHAHE Mottaker Mattilsynet Arne Hermansen Oversendt Bioforsk Rapport Vol. 7 Nr Overvåking og kartlegging av lys ringråte i norsk matproduksjon 2011 OK- Programmet - Lys ringråte - Mattilsynet - ( ( , 2005/316, ) U 2006/ / PLH/PLHJPE Mottaker Mattilsynet Juliana Perminow PLH/PLHJPE Oversendt Bioforsk Rapport Vol. 6 Nr Kartleggingsprogrammet for Potecystenematoder (Globodera rostochiensis og G. pallida) i OK- Programmet - PCN - - Kartleggingsprogram for potetcystenematoder - Kontrakter Mattilsynet U 2008/ / PLH/PLHCMA Mottaker Mattilsynet Ricardo Holgado Nye jordbærsorter for direkte konsum - Macnr Nye jordbærsorter for direkte konsum - Macnr I 2009/ / KVI/KVIJED 620 KVI/KVIJED Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 17

18 Ang søknad om økonomisk medvirkning - NFR - søknad ES og ES Sau i drift / Endring i beite - InstiData NFR - søknad ES og ES Sau i drift / Endring i beite - InstiData I 2011/ / KVI/KVIERE ***** KVI/KVIERE Sogn og Fjordane Fylkeskommune Nye jordbærsorter for direkte konsum - Macnr Nye jordbærsorter for direkte konsum - Macnr I 2009/ / KVI/KVIJED 620 KVI/KVIJED Nord-Trøndelag Fylkeskommune Nye jordbærsorter for direkte konsum - Macnr Nye jordbærsorter for direkte konsum - Macnr I 2009/ / KVI/KVIJED 620 KVI/KVIJED Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Kopi av brev fra Fylkesmannen i Finnmark til Kolarctic Norge & Managing Authority of Kolarctic i Rovaniemi vedr. bekreftelse av nasjonal finansiering Kolarctic ENPI CBC ABCG Heritage. Insentivmidler Kolarctic. Climate variations and contaminants in the Pasvik border area - effects on limnic ecosystems I 2011/ / SVA/SVALON TE SVA/SVALON Fylkesmannen i Finnmark 18

19 Kopi av udatert brev fra MD til Kolarctic Norge om nasjonal finansiering Kolarctic ENPI CBC ABCG Heritage. Insentivmidler Kolarctic. Climate variations and contaminants in the Pasvik border area - effects on limnic ecosystems I 2011/ / SVA/SVALON TE SVA/SVALON Miljøverndepartementet Statement of administrative costs for the KO368 ABCG Heritage Project Kolarctic ENPI CBC ABCG Heritage. Insentivmidler Kolarctic. Climate variations and contaminants in the Pasvik border area - effects on limnic ecosystems U 2011/ / SVA/SVALON 657 Mottaker Kolarctic Norge Lars Ola Nilsson SVA/SVALON Analysebestilling - 48 jordprøver til prosjekt Analysar 2012 U 2012/ / FUR/FURRBA 321H Mottaker Eurofins Rannveig Bakkebø FUR/FURRBA Analyseresultat av 48 jordprøver til prosjekt Analysar 2012 I 2012/ / FUR/FURRBA 321H FUR/FURRBA Eurofins 19

20 Original garanti gjeldende byggmester Asle Thorsen AS på kr ,-. Ber om at garantien returneres når ansvar er utløpt Rehabilitering og ombygging av gammel kontorfløy - Restaurering av bygningsmasse Landvik - tildelt byggmester Asle Thorsen AS. Garanti i original ligger her! I 2011/ / LOA/LOARHE LOA/LOARHE Atradius Invitasjon til møte om forvaltningen av pærebrann og restriksjoner på import av plantemateriale LMD - Forvaltningen av pærebrann og restriksjoner på import - Møte invitasjon I 2012/ / PLH/PLHAHE 321A BU 2 PLH/PLHAHE Landbruks- og matdepartementet Endringer i ledelsen i Kapp Næringshage AS Kapp Næringshage AS I 2009/ / APE/APEIHA 171 APE/APEIHA Kapp Næringshage Godkjenning av årsrapport med regnskap for Fagforum Potet 2011 Fagforum potet Apelsvoll I 2008/ / APE/APEPST APE/APEPST Statens landbruksforvaltning 20

21 Innkalling til ordinær generalforsamling Nes foredlingssenter I 2008/ / LOA/LOANYS 171 APE/APEIHA Nes Foredlingssenter AS Leieavtale -fastleieavtale frankeringsmaskin Pitney Bowes DM 200i Apelsvoll - Frankeringsmaskin - Avtale - Leieavtale - Pitney Bowes I 2012/ / APE/APEMON 052 APE/APEMON Pitney Bowes Norge AS avd Eidsiva TIlbakemelding med kontaktperson og liste over ansatte Bistand kopieringsundersøkelse - spørreundersøkelse - Departementenes Servicesenter -DSS - Kopinor - Ipsos MMI-Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet - FAD U 2012/ / APE/APEMON Mottaker IPSOS MMI Mai Onsrud Svar på EPPO høring - Phytophthora kernoviae og Fusarium foetens EPPO høringer PM 7 Standard U 2010/ / PLH/PLHASL 008 Mottaker Mattilsynet Maria Luz Herrero PLH/PLHMLH 21

22 Undertegnet standard prosjektkontrakt for oppdrag - Punktkilder for tap av plantevernmidler til miljøet - Handlingsplanprosjekt - Punktkilder for tap av plantevernmidler til miljøet - Instid I 2012/ / PLH/PLHMST 321B TE PLH/PLHMST Universitetet for miljø- og biovitenskap Minner om henvendelse om kartlegging av behov i forskningsinstituttsektoren. Ønsker flere innspill Nettverk for å styrke kjønnsbalansen blant forskere. Kartlegging av behov i forskningssektoren - oppfølging av Kif-komite I 2011/ / LOA/LOAGLI ***** LOA/LOAGLI Kjønnsbalanse i forskning Søknad til midler på prosjekt - Phytophthora trugar norsk bøk - Fagus sylvatica - Prosjekt - Phytophthora trugar norsk bøk - Fagus sylvatica - Genressurssenteret - Kommuner Inst U 2012/ / PLH/PLHVTA Mottaker Stavanger kommune Mottaker Mottaker Mottaker Bergen kommune Haugesund kommune Larvik kommune Venche Talgø PLH/PLHVTA 22

23 Søknad om midler til informasjonstiltak i plantehelse og plantevern 2012 LMD - Tildeling av midler over Statsbudsjettet kap til informasjonstiltak - Plantehelse og Plantevern U 2006/ / PLH/PLHKMU 115 Mottaker Landbruks- og matdepartementet Kari Munthe PLH/PLHKMU Gjennomføring/oppfyllelse av pålegg Arbeidstilsynet - Holt - Tilsynsrapport I 2011/ / HOL/HOLRJO BU 4 HOL/HOLRJO Arbeidstilsynet Invitasjon til Bioforsk i perioden juni 2012 ISVDOP 13 - The 13th Internationale Symposium on Virus Diseases of Ornamental Plants - Konferanse 2012 U 2010/ / PLH/PLHDRB 334 Mottaker Dr. and Prof. Qiaochun Wang Dag-Ragnar Blystad PLH/PLHDRB Takker og bekrefter invitasjonen ISVDOP 13 - The 13th Internationale Symposium on Virus Diseases of Ornamental Plants - Konferanse 2012 I 2010/ / PLH/PLHDRB TE PLH/PLHDRB Dr. Prof. Qiaochun Wang 23

24 Oversendelse av prosjektkontrakt for signering Handlingsplanprosjekt - Punktkilder for tap av plantevernmidler til miljøet - Instid U 2012/ / PLH/PLHMST 321B Mottaker Universitetet for miljø- og biovitenskap Marianne Stenrød PLH/PLHMST Stasjonsverter - Drift av klimastasjoner 2012 LMT - Automatiske værstasjoner - stasjonsverter og involverte grunneiere U 2007/ / PLH/PLHBNO 332 Mottaker Div. adressater Berit Nordskog PLH/PLHBNO Attest til ITAS LMT - Automatiske værstasjoner - stasjonsverter og involverte grunneiere U 2007/ / PLH/PLHBNO 332 Mottaker Instrumenttjenesten Berit Nordskog PLH/PLHBNO Personaldokument Personalmappe - Waalen, Wendy M. - Apelsvoll (Utlysing stipendiatstilling "Planter til biodrivstoff" se 06/299) I 2006/ / APE/APEPLU P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 APE/APEPLU Wendy Waalen 24

25 Søknad prosjekt - Økologisk småhage - trivsel, rekreasjon og sunt kosthold Søknad prosjekt - Økologisk småhage - trivsel, rekreasjon og sunt kosthold U 2012/ / TIN/TINSPE Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune Susanne Friis Pedersen TIN/TINSPE Avtale om kompensasjon for bruk av foto Foto - kjøp og salg - avtaler og retningslinjer U 2012/ / SVA/SVARDA 044 Mottaker Naturspesialisten Runhild Dammen SVA/SVARDA Forespørsel om agronomisk vurdering i forbindelse med dispensasjonssøknad av Dutch Trig - verticillum albo-atrum - mot almesyke på alm Dutch Trig - verticillum albo-atrum - Agronomisk vurdering ( S= soppmiddel ) I 2012/ / PLH/PLHAST BU 2 PLH/PLHAST Mattilsynet Kvittering for mottatt prosjektsøknad - Økologisk småhage - trivsel, rekreasjon og sunt kosthold Søknad prosjekt - Økologisk småhage - trivsel, rekreasjon og sunt kosthold I 2012/ / TIN/TINSPE TIN/TINSPE Møre og Romsdal Fylkeskommune 25

26 Kopieringsundersøkelse 2011/2012 i statsadministrasjonen, Stortinget og domstolene Kopieringsundersøkelse 2011/2012 i statsadministrasjonen I 2012/ / TJO/TJONMR ***** BU 2 TJO/TJONMR Departementenes sevicesenter Brukstillatelse for maskin nr Apelsvoll - Frankeringsmaskin - Avtale - Leieavtale - Pitney Bowes I 2012/ / APE/APEMON 052 APE/APEMON Posten Norge AS Kundesrvice Oversending søknad BU midler - Kartlegging av verdifulle beite i Møre og Romsdal - sikring av framtidig bruk Søknad BU midler - Kartlegging av verdifulle beite i Møre og Romsdal - sikring av framtidig bruk U 2012/ / TIN/TINKSO Mottaker Fylkesmannen i Møre og Romsdal Kristin Sørheim TIN/TINKSO Agronomisk vurdering i forbindelse med dispensasjonssøknad av Dutch Trig - verticillum albo-atrum - mot almesyke på alm Dutch Trig - verticillum albo-atrum - Agronomisk vurdering ( S= soppmiddel ) U 2012/ / PLH/PLHAST 423 Mottaker Mattilsynet Arne Stensvand PLH/PLHAST 26

27 Svar på henvendelse om kopieringsundersøkelse 2011/2012 i statsadministrasjonen, Stortinget og domstolene Kopieringsundersøkelse 2011/2012 i statsadministrasjonen U 2012/ / TJO/TJONMR ***** Mottaker Departementenes sevicesenter Norvald Ruderaas TJO/TJONMR Søknader beiteprosjektet Identifisere hotspots av flått på vårbeite; samanheng med flåttangrep på lam / NoFence - utprøving i større grupper sau og utprøving storfe Søknader beiteprosjektet Identifisere hotspots av flått på vårbeite; samanheng med flåttangrep på lam / NoFence - utprøving i større grupper sau og utprøving storfe U 2012/ / TIN/TINKSO Mottaker Fylkesmannen i Møre og Romsdal Kristin Sørheim TIN/TINKSO Personaldokument Personalmappe Boye, Grete S. - Landvik I 2012/ / LAN/LANEST 221 LOA/LOAAMS Boye, Grete S. Tildeling av forskningsmidler til Bioforsk Økologisk - Møre og Romsdal fylkeskommune Møre og Romsdal fylkeskommune I 2011/ / TIN/TINKSO TIN/TINKSO Møre og Romsdal fylkeskommune 27

28 Personaldokument Stilling som forsøkstekniker I 2012/ / TIN/TINKSO TIN/TINKSO Elena Kirsanova Aktivitets plan - Periodevisplan for Plantehelse 2012 Bedriftshelsetjeneste - HMS - Plantehelse - Follo Bedrifthelsetjeneste AS - Koordinator på Plantehelse Else Bernhardsen I 2006/ / PLH/PLHEBE TE PLH/PLHEBE Follo Bedriftshelsetjeneste Ber om kreditnota på mottatt faktura for Oppsigelse bekreftet Avfall Norge - Kontingent og FOU kontingent 2011 U 2011/ / JOR/JOROVE Mottaker Avfall Norge ved Karin Halvorsen Anne-Berit Olsberg JOR/JORABO Personaldokument Stilling som forsøkstekniker I 2012/ / TIN/TINKSO TIN/TINKSO Åslaug Vonheim 28

Bioforsk-konferansen 2014

Bioforsk-konferansen 2014 Invitasjon til Bioforsk-konferansen 2014 Hotell Scandic Hamar 5. 6. februar Velkommen til Bioforsk-konferansen 2014 Det er en glede å ønske deg velkommen til Bioforsk-konferansen 2014. Med denne konferansen

Detaljer

FORSIDEBILDE: ANNE AASDALEN

FORSIDEBILDE: ANNE AASDALEN FORSIDEBILDE: ANNE AASDALEN 1 Leders beretning Overordnet vurdering av samlede resultater for året Regnskapet for 2014 viser et overskudd på 97 937 kroner, mens regnskapet for 2013 hadde et underskudd

Detaljer

Research and Development of Organic Agriculture in Norway

Research and Development of Organic Agriculture in Norway INFORMATION IN ENGLISH: Research and Development of Organic Agriculture in Norway NORSØK Kristiansund Bergen Trondheim Oslo In Norway only 3.4 % of the land can be used for agriculture. The remaining land

Detaljer

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte Årsmøte mars 2015 Innkalling Det innkalles med dette til Årsmøte i NLR Veksthus Dato: Tirsdag 17. mars Sted: Gjennestad, i møterommet til Bondelaget Tid: 10.30 (se eget program for resten av dagen s 2)

Detaljer

Foto: Hans Olav H. Egge. Norges lengste lindeallé på Hoel gård, på Nes på Hedmarken.

Foto: Hans Olav H. Egge. Norges lengste lindeallé på Hoel gård, på Nes på Hedmarken. æ Foto: Hans Olav H. Egge. Norges lengste lindeallé på Hoel gård, på Nes på Hedmarken. 1 Innledning... 3 Genetiske ressurser... 3 Oppfølging av internasjonale forpliktelser... 3 Norsk genressurssenter

Detaljer

Inn på tunet. Strategi. Nasjonal strategi. Utgitt av: Landbruks- og matdepartementet Kommunal- og regionaldepartementet

Inn på tunet. Strategi. Nasjonal strategi. Utgitt av: Landbruks- og matdepartementet Kommunal- og regionaldepartementet Strategi Utgitt av: Landbruks- og matdepartementet Kommunal- og regionaldepartementet Flere eksemplarer kan bestilles fra: Departementenes servicesenter Post og distribusjon E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Årsberetning 2013. For virksomheten i Norsk vannforening. Etter valget på årsmøtet 20. mars så styresammensetningen slik ut:

Årsberetning 2013. For virksomheten i Norsk vannforening. Etter valget på årsmøtet 20. mars så styresammensetningen slik ut: 1 Norsk vannforening Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo Telefon 22 94 75 75 Faks 22 94 75 01 post@vannforeningen.no www.vannforeningen.no Stiftet 29. april 1964 Årsberetning 2013 For virksomheten i Norsk vannforening

Detaljer

ISSN 0546-3238 Foto: Ansatte i Norges Bondelag Opplag: 1500 stk

ISSN 0546-3238 Foto: Ansatte i Norges Bondelag Opplag: 1500 stk Årsmelding 2009 ISSN 0546-3238 Foto: Ansatte i Norges Bondelag Opplag: 1500 stk 2 3 4 Innhold Innhold... 5 Medlemmer... 6 Æresmedlemmer... 8 Tillitsvalgte... 9 Årsmøtet... 9 Representantskapet... 11 Styret

Detaljer

Tid: 25. 28. november 2003. Sted: Karasjok. Saksliste:

Tid: 25. 28. november 2003. Sted: Karasjok. Saksliste: Sametingets plenum - Møtebok 04/03 - side 1 av 250 Tid: 25. 28. november 2003 Sted: Karasjok Saksliste: Sak 38/03 Konstituering - navneopprop, permisjoner, innkalte vararepresentanter - godkjenning av

Detaljer

Rapport utarbeidet for Forskningsrådet

Rapport utarbeidet for Forskningsrådet Mai 2013 Utredning om departementenes arbeid med forskning Rapport utarbeidet for Forskningsrådet DAMVAD Sørkedalsveien 10 A N-0369 Oslo Frederik Langes Gate 20 N-9008 Tromsø Tel. +47 970 43 859 E-post:

Detaljer

US-sak 45/2011 HMS årsrapport for 2010 med handlingsplan for 2011

US-sak 45/2011 HMS årsrapport for 2010 med handlingsplan for 2011 US-SAK NR: 45/2011 SAKSANSVARLIG: PERSONAL- OG ORGANISASJONSDIREKTØR: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): LENA MARIE KJØBLI ARKIVNR: 2003/575 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR

Detaljer

KUNNSKAPSSTATUS OG FORSKNINGSBEHOV FOR INN PÅ TUNET

KUNNSKAPSSTATUS OG FORSKNINGSBEHOV FOR INN PÅ TUNET KUNNSKAPSSTATUS OG FORSKNINGSBEHOV FOR INN PÅ TUNET Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP BENTE BERGET OG BJARNE O. BRAASTAD Helse UMB - Universitetet for

Detaljer

Vanndirektivet - Behov for kunnskap, kompetanse og kapasitet. CIENS-rapport 1-2009

Vanndirektivet - Behov for kunnskap, kompetanse og kapasitet. CIENS-rapport 1-2009 CI Vanndirektivet - Behov for kunnskap, kompetanse og kapasitet CIENS-rapport 1-2009 Tittel: Vanndirektivet Behov for kunnskap, kompetanse og kapasitet Forfatter(e): Haakon Thaulow, NIVA (red.) Anne Lyche

Detaljer

Disse har stand på UMBs Karrieredag

Disse har stand på UMBs Karrieredag Karrieredagen bedriftsguide 2008 22. oktober i Aud Max. Universitetet for miljø- og biovitenskap Disse har stand på UMBs Karrieredag Accenture 4 AF Gruppen AS 5 Arcus 6 Asplan Viak 7 Axellia 8 Bioforsk

Detaljer

Årsrapport 2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)

Årsrapport 2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) Årsrapport 2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) Innholdsfortegnelse 1 Leders beretning... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 2.1 Samfunnsoppdraget... 6 2.2 Organisasjon... 6 2.3

Detaljer

Vedlegg 1 til årsrapport 2014 Vedlegget består av en samelet oversikt over de om lag 200 oppdrag og tiltak gitt direktoratet til utførelse i 2014.

Vedlegg 1 til årsrapport 2014 Vedlegget består av en samelet oversikt over de om lag 200 oppdrag og tiltak gitt direktoratet til utførelse i 2014. Vedlegg 1 til årsrapport 2014 Vedlegget består av en samelet oversikt over de om lag 200 oppdrag og tiltak gitt direktoratet til utførelse i 2014. Hovedmål 1 Referanse Oppdrag Status Merknad Utarbeide

Detaljer

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes»

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Bioforsk Rapport Vol. 7 Nr. 29 2012 Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Rapport til Statens landbruksforvaltning og styret for Forskningsmidler over jordbruksavtalen Anne-Kristin Løes

Detaljer

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer

Vedlegg orienteringssaker

Vedlegg orienteringssaker Vedlegg orienteringssaker NSFLIS Generalforsamling 2015 Vedlegg orienteringssaker: VEDLEGG 1: PROSJEKT ABIO RESSURS... 2 VEDLEGG 2: SAMARBEID MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND... 3 VEDLEGG 3: ORIENTERING OM

Detaljer

Saksliste styremøte 16. april 2015

Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 09.04.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml Page 1 of 20 Offentlig journal 27.04.2015-03.05.2015 14/01992-1 Dok.dato: 25.03.2014 Jour.dato: 30.04.2015 Arkivkode: 221 Grad: U U Til: Silje Eriksmoen Sak: Personalmappe offentlig - Eriksmoen, Silje

Detaljer

Årsmelding 2014 Annual report 2014

Årsmelding 2014 Annual report 2014 Årsmelding 2014 Annual report 2014 Telemarksforsking ADMINISTRATIV LEDELSE Direktør Karl Gunnar Sanda ADMINISTRATIV STAB Solveig Svardal (assisterende direktør) Brynjulv Eika (økonomi- og driftsansvarlig)

Detaljer

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning,

Detaljer

Styrebehandlet 27. februar 2007. Årsrapport 2006. Statens gartner- og blomsterdekoratørskole Vea

Styrebehandlet 27. februar 2007. Årsrapport 2006. Statens gartner- og blomsterdekoratørskole Vea Årsrapport 2006 Statens gartner- og blomsterdekoratørskole Vea 1 Rektor har ordet Første del av virksomhetsåret 2006 har vært preget av høyt tempo innen flere felter. Forholdet mellom behovet for en oppdatert

Detaljer

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost.

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 09.05.14 Dokumentdato 02.05.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 43/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD

Detaljer

Vannområdet PURA er delt inn i følgende vannforekomster med nummer (ref. kart)

Vannområdet PURA er delt inn i følgende vannforekomster med nummer (ref. kart) ÅRSMELDING 2012 1. PURA - Bakgrunn, formål: PURA, vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget (se kart), ble opprettet i 2008 som en følge av innføringen av EUs Vanndirektiv Water Framework

Detaljer

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland SA ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014 Vinterkalking Dreneringsdag Kleiva Avlingsregistrering Kleiva, 8404 Sortland Orgnr 970921621 landbrukstjenesten@lr.no http://halogaland.lr.no/

Detaljer

Økologisk frukt og bær i Norge

Økologisk frukt og bær i Norge NOTAT 2012 15 Økologisk frukt og bær i Norge Hvor mye produseres og hvordan omsettes det? ANNA BIRGITTE MILFORD NILF utgir en rekke publikasjoner Årlig utkommer: «Driftsgranskingar i jord- og skogbruk»

Detaljer

Bilde: Lars Pedersen, Avfall Sør. Om Avfall Norge

Bilde: Lars Pedersen, Avfall Sør. Om Avfall Norge Å r s r a p p o rt 2 0 1 0 Innhold: Om Avfall Norge...3 Året da Avfall Norge ble en avfallspolitisk organisasjon...4 Avfall Norge i 2010: Fremtidsrettet, helhetlig og verdiskapende avfallspolitikk...5

Detaljer