Seleksjon: Journaldato: , Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: , Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: Personaldokument Personalmappe - Døving, Aksel Kjetil - Tingvoll U 2006/ / TIN/TINTST P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 Mottaker Aksel Døving Turid Strøm Søknad om midler - Effects of anaerobically digested manure on soil fertility - establishment of a long-term study under Norwegian conditions (SOILEFFECTS) - Natur og næring NFR prosjekt /I10 - Effects of anaerobically digested manure on soil fertility - establishment of a long-term study under Norwegian conditions - SOILEFFECTS-Instinr.: U 2010/ / TIN/TINALO 631 Mottaker Norges forskningsråd Anne-Kristin Løes TIN/TINALO Søknad om støtte til utvikling av et arboret i Tromsø Utvikling av et arboret i Tromsø - Holt U 2009/ / HOL/HOLRJO ***** Mottaker Norsk genressurssenter Rolf Johansen HOL/HOLRJO 1

2 Retur av endringer til kontrakt - NFR prosjekt /I10 - Effects of anaerobically digested manure on soil fertility - establishment of a long-term study under Norwegian conditions - SOILEFFECTS-Instinr.: NFR prosjekt /I10 - Effects of anaerobically digested manure on soil fertility - establishment of a long-term study under Norwegian conditions - SOILEFFECTS-Instinr.: U 2010/ / TIN/TINALO 631 Mottaker Norges forskningsråd Anne-Kristin Løes TIN/TINALO Personaldokument Personalmappe - de Boer, Anna Gerbrich - Tingvoll U 2011/ / TIN/TINKSO 221 Mottaker Anne de Boer Kristin Sørheim TIN/TINKSO Analyserapport - DNA analyse av 23 hårprøver fra brunbjørn samlet inn i 2006 og 2011 i Jämtland, Sverige Prosjekt DNA-analyse brunbjørn - betalte oppdrag U 2009/ / SVA/SVACAT Mottaker Høgskolen i Nord-Trøndelag Camilla Tobiassen SVA/SVACAT 2

3 Revidert tildelingsbrev - NFR prosjektnr /I10 - Søknadsnummer ES Creating a scientific basis for an integrated evaluation of soil-borne GHG emissions in Norwegian agriculture. Konsortieavtale med UMB NFR prosjektnr /I10 - Søknadsnummer ES Creating a scientific basis for an integrated evaluation of soil-borne GHG emissions in Norwegian agriculture. Konsortieavtale med UMB I 2008/ / TIN/TINSHA 631 TIN/TINSHA Universitetet for miljø- og biovitenskap Analyserapport. DNA analyse av 7 vevsprøver fra brunbjørn fra Jämtland (mottatt i oktober 2011) og sammenligning med ST13 Bevaringsgenetiske studier av rovvilt i Fennoskandia, populasjonsovervåking av brunbjørn Kontraktnr.: P.nr U 2009/ / SVA/SVASBH Mottaker Direktoratet for naturforvaltning Camilla Tobiassen SVA/SVACAT Prosjektsøknad - Velkommen til bords med spennende tomater- utprøving av økologiske sorter Prosjektsøknad - Velkommen til bords med spennende tomater- utprøving av økologiske sorter U 2012/ / TIN/TINSPE Mottaker Norsk Gartnerforbund Susanne Friis Pedersen TIN/TINSPE 3

4 Avslag på prosjektsøknad - Velkommen til bords med spennende tomater- utprøving av økologiske sorter Prosjektsøknad - Velkommen til bords med spennende tomater- utprøving av økologiske sorter I 2012/ / TIN/TINSPE TIN/TINSPE Norsk Gartnerforbund Avslag. Søknad fondsregion Nord-Norge - ES prosjektnr Prosjekt Utvikling av nye metoder for restaurering av nordlige elvemuslingbestander. Utvikling av nye metoder for restaurering av nordlige elvemuslingbestander. Søknadsnummer ES I 2011/ / SVA/SVAPEA 631 SVA/SVAPEA Troms fylkeskommune Meddelelse om valg av leverandør for Utredning og bistand til et opplegg for tiltaksorientert overvåking av vann påvirket av jordbruket Klif - Utredning og bistand til et opplegg for tiltaksorientert overvåking av vann påvirket av jordbruket - Prosjekt nr 8324 I 2012/ / JOR/JORMBE TE JOR/JORMBE Klima- og forurensningsdirektoratet Personaldokument Stilling som rådgiver husdyr ved Økologisk U 2012/ / TIN/TINKSO Mottaker Ildri Kristine Bergslid Kristin Sørheim 4

5 Underskrevet samarbeidsavtale Bioforsk Økologisk og Institutt for Biologi - Intensified harvesting of forests - implications for enterprises related to wild and domestic ungulates NFR prosjektnr /O10 Intensified harvesting of forests - implications for enterprises related to wild and domestic ungulates NFR prosjektnr /O10 U 2011/ / TIN/TINHWA 631 Mottaker Institutt for Biologi Hilde Karine Wam TIN/TINHWA Vedtak om dispensasjon fra forskrift for innførsel av bakterieisolater til forskningsformål Mattilsynet - Dispensasjons søknader om innførsel av organismer - bakterier, sopp I 2009/ / PLH/PLHJPE TE PLH/PLHJPE Mattilsynet Tilbakemelding om at søknad til prosjekt Reiseliv i Nord ikke nådde helt opp men at det tilbys å få søknaden behandlet av Innovasjons avd. Vadsø. Verdiskapingsprogram for naturarven I 2010/ / SVA/SVABFR BU 35 SVA/SVABFR Innovasjon Norge - IN Finnmark Personaldokument Personalmappe - Maria Goreva, Svanhovd U 2008/ / SVA/SVASBH P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 Mottaker Maria Goreva Snorre Hagen 5

6 Endring til kontrakt GLOBVAC - Expression and evaluation of envelope domain lll-based experimental tetravalent dengue vaccine using tobacco chloroplast expression system. NFR. Prosjekt GLOBVAC - Expression and evaluation of envelope domain lll-based experimental tetravalent dengue vaccine using tobacco chloroplast expression system. Mac nr I 2008/ / PLH/PLHJLC BU 24 PLH/PLHJLC Norges forskningsråd Undertegnet endring til kontrakt, sendt GLOBVAC - Expression and evaluation of envelope domain lll-based experimental tetravalent dengue vaccine using tobacco chloroplast expression system. NFR. Prosjekt GLOBVAC - Expression and evaluation of envelope domain lll-based experimental tetravalent dengue vaccine using tobacco chloroplast expression system. Mac nr U 2008/ / PLH/PLHJLC 631 Mottaker Norges forskningsråd Jihong Liu Clarke Bevilgning for 2012 Prosjekt GLOBVAC - Expression and evaluation of envelope domain lll-based experimental tetravalent dengue vaccine using tobacco chloroplast expression system. Mac nr NFR. Prosjekt GLOBVAC - Expression and evaluation of envelope domain lll-based experimental tetravalent dengue vaccine using tobacco chloroplast expression system. Mac nr I 2008/ / PLH/PLHJLC TE PLH/PLHJLC Norges forskningsråd 6

7 Økonomisk rapport fra godkjenningsprøvingen av plantevernmidler 2010 og 2011 Biologisk utprøving av plantevernmidler - Handlingsplanmidler oa - Mattilsynet - Avtaler U 2006/ / PLH/PLHKST Mottaker Mattilsynet Kirsten Semb Tørresen Personaldokument Personalmappe - Brunberg, Emma - Tingvoll I 2012/ / TIN/TINKSO P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 TIN/TINKSO Emma Brunberg Ny høringsdato for høringen nytte og kostnadsanalyse for rød marg Høring - Rød marg i jordbær - saksnr 2011/12675 I 2012/ / PLH/PLHAST 008 PLH/PLHAST Mattilsynet Agreement of cooperation between Bioforsk organic food and farming and Departement of Biosystems Engineering - BIOGASDOK NFR prosjektnr /O10 Documentation of energy production and GHG emissions in a farm level biogas plant digesting animal manure and various types of fish waste - BIOGASDOK NFR prosjektnr /O10 U 2011/ / TIN/TINIKV 631 Mottaker Department of Bioengineering, Aarhus University Ingvar Kvande 7

8 Samarbeidsavtale mellom Norsk institutt for Naturforskning (NINA) og Bioforsk vedr NFR-prosjekt EWWA - Instidata-prosjekt NFR-prosjekt Extreme winter warming in the High North and its biological effects in the past, present and future (EWWA) - samarbeid med NINA - Instiprosj I 2012/ / HOL/HOLMJO 631 HOL/HOLMJO Norsk Institutt for Naturforskning (NINA Møteinnkalling 8. mars 2012 Strategisk forum for plantehelse - nye trusler - dialogmøter - Mattilsynets områdeanalyse - Tilsyn med planter, planteprodukter og vegetabilsk mat - OK- programmene. Mattilsynet 2009/ I 2009/ / PLH/PLHAHE PLH/PLHAHE Mattilsynet Oppsummering fra møte 8. mars 2012 Strategisk forum for plantehelse - nye trusler - dialogmøter - Mattilsynets områdeanalyse - Tilsyn med planter, planteprodukter og vegetabilsk mat - OK- programmene. Mattilsynet 2009/ I 2009/ / PLH/PLHAHE PLH/PLHDRB Mattilsynet 8

9 Tillatelse til lyngsviing Holsmoa HP-kurs slåttemark og kystlynghei - prosjekt I 2011/ / TJO/TJOABA BU 5 TJO/TJOHSU Fylkesmannen i Nordland Klage på vedtak HP-kurs slåttemark og kystlynghei - prosjekt U 2011/ / TJO/TJOABA Mottaker Fylkesmannen i Nordland Håkon Sund Kopi av brev til NINA vedr. kontrakt i NFR-prosjekt /E10 - Extreme winter warming in the High North and its biological effects in the past, present and future (EWWA) NFR-prosjekt Extreme winter warming in the High North and its biological effects in the past, present and future (EWWA) - samarbeid med NINA - Instiprosj I 2012/ / HOL/HOLMJO 631 HOL/HOLMJO Norges forskningsråd Agronomisk vurdering i forbindelse med søknad om off-label for bruk av Karate 5 CS - lambda-cyhalotrin mot jordbærvikler ved dyrking av jordbær i plasttunnel - støtter godkjenning Karate 5 CS - agronomisk vurdering - lambda-cyhalotrin ( SK = Skadedyrmiddel ) U 2011/ / PLH/PLHASU 423 Mottaker Mattilsynet Anette Sundbye 9

10 Vedtak - på søknad om dispensasjon for bruk av Coragen 20 SC - klorantraniliprol (rynaxypyr) mot rognebærmøll i eple - dispensasjon innvilges Coragen 20 SC - agronomisk vurdering, dispensasjon o a - klorantraniliprol ( rynaxypyr ) - ( ZAP77 ) ( SK = skadedyrmiddel ) I 2010/ / PLH/PLHASU TE PLH/PLHASU Mattilsynet Oversendelsesbrev for Rapport 2011 (pr post og elektronisk) LMD. Statsbudsjettet Prop 1 S ( ) - Tildelingsbrev til Bioforsk U 2010/ / LOA/LOATGR 115 Mottaker Landbruks- og matdepartementet Terje Granli Prosjekt Plantevernbygget fase 2 - Bruk av overordnet reserve og gjenstående til innbetaling Prosjekt Plantevernbygget - Fase 2 - Rehabilitering av Østfløy. Anbudskonkurranser Mercell se 2010/166 (Ref. Planteforsk 1998/398) I 2008/ / LOA/LOATGR 033 LOA/LOATGR Statsbygg Replassering av pensjonsmidler. Svarslipp for utfyllelse og retur innen SPK. Plassering av fondsmidler ved tildeling av fond (P 2005/471 A 161). Replassering av pensjonsmidler I 2006/ / LOA/LOATGR 161 LOA/LOATGR Statens Pensjonskasse 10

11 Signert konfidensialitetserklæring for mottagelse av GAP og SOA ISO del 2 - Prosjektlederstøtte ISMS I 2012/ / LOA/LOARHE BU 8 LOA/LOARHE Steria AS Sluttrapport - Faglig informasjonsvirksomhet i Bioforsk Økologisk - Agropub - Macnr Faglig informasjonsvirksomhet i Bioforsk Økologisk - Agropub - Macnr U 2009/ / TIN/TINMRI 350 Mottaker Statens landbruksforvaltning Mona Ringnes Oversendelse av GAP og SOA etter mottatt underskrevet konfidensialitetserklæring ISO del 2 - Prosjektlederstøtte ISMS U 2012/ / LOA/LOARHE Mottaker Steria AS Randi Hesjedal Personaldokument Stilling som forsøkstekniker I 2012/ / TIN/TINKSO TIN/TINKSO Anne de Boer 11

12 Bekrefter at foredraget til Powson kan gjøres tilgjengelig Bioforsk-konferansen februar 2012 Instinr I 2011/ / PLH/PLHKMU TE PLH/PLHKMU Lillian Øygarden Underskrevet avtaledokument med totalentreprise Rehabilitering og ombygging av gammel kontorfløy - Restaurering av bygningsmasse Landvik - tildelt byggmester Asle Thorsen AS. Garanti i original ligger her! I 2011/ / LOA/LOARHE TE LOA/LOARHE Byggmester Asle Thorsen AS Søknad om praksisplass Søknad om praksisplass - Jord og Miljø I 2012/ / JOR/JOROVE 219 JOR/JOROVE Itas amb, Oslo Kontrasignert avtale i retur for renoveringsarbeide Landvik Rehabilitering og ombygging av gammel kontorfløy - Restaurering av bygningsmasse Landvik - tildelt byggmester Asle Thorsen AS. Garanti i original ligger her! U 2011/ / LOA/LOARHE Mottaker Byggmester Asle Thorsen AS Randi Hesjedal LOA/LOARHE 12

13 Personaldokument Personalmappe. Gulden Kathrine Torday. Ettårig engasjement fra Informasjon Jord og Miljø I 2011/ / JOR/JOROVE TE JOR/JOROVE U.O. Agronomisk vurdering i forbindelse med søknad om off-label godkjenning av Signum - boskalid + pyraklostrobin i jordbær i plasttunnel mot mjøldogg, jordbærøyeflekk, gråskimmel, jordbærsvartflekk og lærråte - støtter en godkjenning Signum - bær - frukt - off-label, dispensasjoner - boscalid + pyraklostrobin ( S = soppmiddel ) U 2009/ / PLH/PLHRNA 423 Mottaker Mattilsynet Arne Stensvand Utpeking av skjermingsverdige objekter under LMDs myndighetsområde. Ber underliggende virksomheter foreslå eventuelle skjermingsverdige objekter som de rår over innen Skjermingsverdige objekter under Landbruks- og matdepartementets myndighetsområde I 2012/ / LOA/LOATGR 000 LOA/LOATGR Landbruks- og matdepartementet Utkast til EPPO-standarder EPPO - Høring Serie PM 10 - Phytosanitary treatments I 2008/ / PLH/PLHASL TE PLH/PLHASL Mattilsynet 13

14 Intensjonsavtale mellom Silvandersson Sweden og Bioforsk Plantehelse - Ny komposisjon av luktstoffer Rognebærmøll prosjekt - Verifisering av tiltrekkende planteluktfelle for rognebærmøll U 2011/ / PLH/PLHGKK Mottaker Silwandersson Sweden AB Geir Kjølberg Knudsen PLH/PLHGKK Signert leieavtale for lokaler ved Kvithamar fra Husleieavtale mellom Bioforsk og LabNett AS I 2006/ / LOA/LOATGR TE LOA/LOARHE LABNETT AS Har ingen kommentarer til protokollen for Pepino mosaic virus EPPO høringer PM 7 Standard I 2010/ / PLH/PLHASL TE PLH/PLHDRB Arild Sletten Utkast til EPPO - Revisjon av PM7/42 Clavibacter michiganensis - Xanthomonas EPPO høringer PM 7 Standard I 2010/ / PLH/PLHASL TE PLH/PLHASL Mattilsynet 14

15 Rapport etter ergonomisk kartlegging ved LOA Follo Bedriftshelsetjeneste (FBH) - HMS - Rapporter etter div. vernerunder ved Bioforsk Saghellinga - Ås - se også 2006/46 (LOA) I 2007/ / JOR/JORABO 254 LOA/LOACBE Follo Bedriftshelsetjeneste Statusrapport og behovsanalyse for 2013 for tiltak under Handlingsplanen for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler Prop. 1 S ( ) for budsjettåret Tildelingsbrev fra LMD til Bioforsk U 2011/ / LOA/LOATGR 115 Mottaker Landbruks- og matdepartementet Arne Hermansen Avtale mellom Graminor og Bioforsk Nord Holt vedr. foredlingsarbeide innen engvekstarter Avtale mellom Graminor AS og Bioforsk Nord Holt vedr. foredlingsarbeide innen fôrvekster I 2012/ / HOL/HOLRJO 331 HOL/HOLRJO Graminor Oversendelse av undertegnet avtale Avtale mellom Graminor AS og Bioforsk Nord Holt vedr. foredlingsarbeide innen fôrvekster U 2012/ / HOL/HOLRJO 331 Mottaker Graminor AS Rolf Johansen HOL/HOLRJO 15

16 Svar på EPPO høring Pepino mosaic virus EPPO høringer PM 7 Standard U 2010/ / PLH/PLHASL 008 Mottaker Mattilsynet Dag-Ragnar Blystad PLH/PLHDRB Valg av hotell etter tilbudsvurdering Personalsamling Plantehelse høsten 2012 U 2012/ / PLH/PLHKMU ***** Mottaker Choice Hotel Tønsberg Mottaker Mottaker Choice Hotel Sarpsborg Choice Hotel Fredrikstad Kari Munthe PLH/PLHKMU Bekreftelse på utførte timer og feltarbeid på prosjekt NFR NFR /I10 - Stabil kvalitetsproduksjon av ruccula, brokkoli og blomkål på friland ved sikker og miljøvennlig bekjempelse av kålbladskimmel - Brukerstyrt innovasjonprosjekt. Prosjektansvarlig Thor Graff - Ref.2007/ U 2008/ / PLH/PLHAHE 631 Mottaker Lars-Arne Høgetveit Arne Hermansen PLH/PLHAHE 16

17 Oversendt Bioforsk Rapport Vol. 7 Nr Kartlegging for pospiviroid prydplanter OK-program - Kontrakt med 2 separate vedlegg ett for Lys ringråte og ett for PSTVd U 2011/ / PLH/PLHAHE Mottaker Mattilsynet Arne Hermansen Oversendt Bioforsk Rapport Vol. 7 Nr Overvåking og kartlegging av lys ringråte i norsk matproduksjon 2011 OK- Programmet - Lys ringråte - Mattilsynet - ( ( , 2005/316, ) U 2006/ / PLH/PLHJPE Mottaker Mattilsynet Juliana Perminow PLH/PLHJPE Oversendt Bioforsk Rapport Vol. 6 Nr Kartleggingsprogrammet for Potecystenematoder (Globodera rostochiensis og G. pallida) i OK- Programmet - PCN - - Kartleggingsprogram for potetcystenematoder - Kontrakter Mattilsynet U 2008/ / PLH/PLHCMA Mottaker Mattilsynet Ricardo Holgado Nye jordbærsorter for direkte konsum - Macnr Nye jordbærsorter for direkte konsum - Macnr I 2009/ / KVI/KVIJED 620 KVI/KVIJED Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 17

18 Ang søknad om økonomisk medvirkning - NFR - søknad ES og ES Sau i drift / Endring i beite - InstiData NFR - søknad ES og ES Sau i drift / Endring i beite - InstiData I 2011/ / KVI/KVIERE ***** KVI/KVIERE Sogn og Fjordane Fylkeskommune Nye jordbærsorter for direkte konsum - Macnr Nye jordbærsorter for direkte konsum - Macnr I 2009/ / KVI/KVIJED 620 KVI/KVIJED Nord-Trøndelag Fylkeskommune Nye jordbærsorter for direkte konsum - Macnr Nye jordbærsorter for direkte konsum - Macnr I 2009/ / KVI/KVIJED 620 KVI/KVIJED Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Kopi av brev fra Fylkesmannen i Finnmark til Kolarctic Norge & Managing Authority of Kolarctic i Rovaniemi vedr. bekreftelse av nasjonal finansiering Kolarctic ENPI CBC ABCG Heritage. Insentivmidler Kolarctic. Climate variations and contaminants in the Pasvik border area - effects on limnic ecosystems I 2011/ / SVA/SVALON TE SVA/SVALON Fylkesmannen i Finnmark 18

19 Kopi av udatert brev fra MD til Kolarctic Norge om nasjonal finansiering Kolarctic ENPI CBC ABCG Heritage. Insentivmidler Kolarctic. Climate variations and contaminants in the Pasvik border area - effects on limnic ecosystems I 2011/ / SVA/SVALON TE SVA/SVALON Miljøverndepartementet Statement of administrative costs for the KO368 ABCG Heritage Project Kolarctic ENPI CBC ABCG Heritage. Insentivmidler Kolarctic. Climate variations and contaminants in the Pasvik border area - effects on limnic ecosystems U 2011/ / SVA/SVALON 657 Mottaker Kolarctic Norge Lars Ola Nilsson SVA/SVALON Analysebestilling - 48 jordprøver til prosjekt Analysar 2012 U 2012/ / FUR/FURRBA 321H Mottaker Eurofins Rannveig Bakkebø FUR/FURRBA Analyseresultat av 48 jordprøver til prosjekt Analysar 2012 I 2012/ / FUR/FURRBA 321H FUR/FURRBA Eurofins 19

20 Original garanti gjeldende byggmester Asle Thorsen AS på kr ,-. Ber om at garantien returneres når ansvar er utløpt Rehabilitering og ombygging av gammel kontorfløy - Restaurering av bygningsmasse Landvik - tildelt byggmester Asle Thorsen AS. Garanti i original ligger her! I 2011/ / LOA/LOARHE LOA/LOARHE Atradius Invitasjon til møte om forvaltningen av pærebrann og restriksjoner på import av plantemateriale LMD - Forvaltningen av pærebrann og restriksjoner på import - Møte invitasjon I 2012/ / PLH/PLHAHE 321A BU 2 PLH/PLHAHE Landbruks- og matdepartementet Endringer i ledelsen i Kapp Næringshage AS Kapp Næringshage AS I 2009/ / APE/APEIHA 171 APE/APEIHA Kapp Næringshage Godkjenning av årsrapport med regnskap for Fagforum Potet 2011 Fagforum potet Apelsvoll I 2008/ / APE/APEPST APE/APEPST Statens landbruksforvaltning 20

21 Innkalling til ordinær generalforsamling Nes foredlingssenter I 2008/ / LOA/LOANYS 171 APE/APEIHA Nes Foredlingssenter AS Leieavtale -fastleieavtale frankeringsmaskin Pitney Bowes DM 200i Apelsvoll - Frankeringsmaskin - Avtale - Leieavtale - Pitney Bowes I 2012/ / APE/APEMON 052 APE/APEMON Pitney Bowes Norge AS avd Eidsiva TIlbakemelding med kontaktperson og liste over ansatte Bistand kopieringsundersøkelse - spørreundersøkelse - Departementenes Servicesenter -DSS - Kopinor - Ipsos MMI-Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet - FAD U 2012/ / APE/APEMON Mottaker IPSOS MMI Mai Onsrud Svar på EPPO høring - Phytophthora kernoviae og Fusarium foetens EPPO høringer PM 7 Standard U 2010/ / PLH/PLHASL 008 Mottaker Mattilsynet Maria Luz Herrero PLH/PLHMLH 21

22 Undertegnet standard prosjektkontrakt for oppdrag - Punktkilder for tap av plantevernmidler til miljøet - Handlingsplanprosjekt - Punktkilder for tap av plantevernmidler til miljøet - Instid I 2012/ / PLH/PLHMST 321B TE PLH/PLHMST Universitetet for miljø- og biovitenskap Minner om henvendelse om kartlegging av behov i forskningsinstituttsektoren. Ønsker flere innspill Nettverk for å styrke kjønnsbalansen blant forskere. Kartlegging av behov i forskningssektoren - oppfølging av Kif-komite I 2011/ / LOA/LOAGLI ***** LOA/LOAGLI Kjønnsbalanse i forskning Søknad til midler på prosjekt - Phytophthora trugar norsk bøk - Fagus sylvatica - Prosjekt - Phytophthora trugar norsk bøk - Fagus sylvatica - Genressurssenteret - Kommuner Inst U 2012/ / PLH/PLHVTA Mottaker Stavanger kommune Mottaker Mottaker Mottaker Bergen kommune Haugesund kommune Larvik kommune Venche Talgø PLH/PLHVTA 22

23 Søknad om midler til informasjonstiltak i plantehelse og plantevern 2012 LMD - Tildeling av midler over Statsbudsjettet kap til informasjonstiltak - Plantehelse og Plantevern U 2006/ / PLH/PLHKMU 115 Mottaker Landbruks- og matdepartementet Kari Munthe PLH/PLHKMU Gjennomføring/oppfyllelse av pålegg Arbeidstilsynet - Holt - Tilsynsrapport I 2011/ / HOL/HOLRJO BU 4 HOL/HOLRJO Arbeidstilsynet Invitasjon til Bioforsk i perioden juni 2012 ISVDOP 13 - The 13th Internationale Symposium on Virus Diseases of Ornamental Plants - Konferanse 2012 U 2010/ / PLH/PLHDRB 334 Mottaker Dr. and Prof. Qiaochun Wang Dag-Ragnar Blystad PLH/PLHDRB Takker og bekrefter invitasjonen ISVDOP 13 - The 13th Internationale Symposium on Virus Diseases of Ornamental Plants - Konferanse 2012 I 2010/ / PLH/PLHDRB TE PLH/PLHDRB Dr. Prof. Qiaochun Wang 23

24 Oversendelse av prosjektkontrakt for signering Handlingsplanprosjekt - Punktkilder for tap av plantevernmidler til miljøet - Instid U 2012/ / PLH/PLHMST 321B Mottaker Universitetet for miljø- og biovitenskap Marianne Stenrød PLH/PLHMST Stasjonsverter - Drift av klimastasjoner 2012 LMT - Automatiske værstasjoner - stasjonsverter og involverte grunneiere U 2007/ / PLH/PLHBNO 332 Mottaker Div. adressater Berit Nordskog PLH/PLHBNO Attest til ITAS LMT - Automatiske værstasjoner - stasjonsverter og involverte grunneiere U 2007/ / PLH/PLHBNO 332 Mottaker Instrumenttjenesten Berit Nordskog PLH/PLHBNO Personaldokument Personalmappe - Waalen, Wendy M. - Apelsvoll (Utlysing stipendiatstilling "Planter til biodrivstoff" se 06/299) I 2006/ / APE/APEPLU P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 APE/APEPLU Wendy Waalen 24

25 Søknad prosjekt - Økologisk småhage - trivsel, rekreasjon og sunt kosthold Søknad prosjekt - Økologisk småhage - trivsel, rekreasjon og sunt kosthold U 2012/ / TIN/TINSPE Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune Susanne Friis Pedersen TIN/TINSPE Avtale om kompensasjon for bruk av foto Foto - kjøp og salg - avtaler og retningslinjer U 2012/ / SVA/SVARDA 044 Mottaker Naturspesialisten Runhild Dammen SVA/SVARDA Forespørsel om agronomisk vurdering i forbindelse med dispensasjonssøknad av Dutch Trig - verticillum albo-atrum - mot almesyke på alm Dutch Trig - verticillum albo-atrum - Agronomisk vurdering ( S= soppmiddel ) I 2012/ / PLH/PLHAST BU 2 PLH/PLHAST Mattilsynet Kvittering for mottatt prosjektsøknad - Økologisk småhage - trivsel, rekreasjon og sunt kosthold Søknad prosjekt - Økologisk småhage - trivsel, rekreasjon og sunt kosthold I 2012/ / TIN/TINSPE TIN/TINSPE Møre og Romsdal Fylkeskommune 25

26 Kopieringsundersøkelse 2011/2012 i statsadministrasjonen, Stortinget og domstolene Kopieringsundersøkelse 2011/2012 i statsadministrasjonen I 2012/ / TJO/TJONMR ***** BU 2 TJO/TJONMR Departementenes sevicesenter Brukstillatelse for maskin nr Apelsvoll - Frankeringsmaskin - Avtale - Leieavtale - Pitney Bowes I 2012/ / APE/APEMON 052 APE/APEMON Posten Norge AS Kundesrvice Oversending søknad BU midler - Kartlegging av verdifulle beite i Møre og Romsdal - sikring av framtidig bruk Søknad BU midler - Kartlegging av verdifulle beite i Møre og Romsdal - sikring av framtidig bruk U 2012/ / TIN/TINKSO Mottaker Fylkesmannen i Møre og Romsdal Kristin Sørheim TIN/TINKSO Agronomisk vurdering i forbindelse med dispensasjonssøknad av Dutch Trig - verticillum albo-atrum - mot almesyke på alm Dutch Trig - verticillum albo-atrum - Agronomisk vurdering ( S= soppmiddel ) U 2012/ / PLH/PLHAST 423 Mottaker Mattilsynet Arne Stensvand PLH/PLHAST 26

27 Svar på henvendelse om kopieringsundersøkelse 2011/2012 i statsadministrasjonen, Stortinget og domstolene Kopieringsundersøkelse 2011/2012 i statsadministrasjonen U 2012/ / TJO/TJONMR ***** Mottaker Departementenes sevicesenter Norvald Ruderaas TJO/TJONMR Søknader beiteprosjektet Identifisere hotspots av flått på vårbeite; samanheng med flåttangrep på lam / NoFence - utprøving i større grupper sau og utprøving storfe Søknader beiteprosjektet Identifisere hotspots av flått på vårbeite; samanheng med flåttangrep på lam / NoFence - utprøving i større grupper sau og utprøving storfe U 2012/ / TIN/TINKSO Mottaker Fylkesmannen i Møre og Romsdal Kristin Sørheim TIN/TINKSO Personaldokument Personalmappe Boye, Grete S. - Landvik I 2012/ / LAN/LANEST 221 LOA/LOAAMS Boye, Grete S. Tildeling av forskningsmidler til Bioforsk Økologisk - Møre og Romsdal fylkeskommune Møre og Romsdal fylkeskommune I 2011/ / TIN/TINKSO TIN/TINKSO Møre og Romsdal fylkeskommune 27

28 Personaldokument Stilling som forsøkstekniker I 2012/ / TIN/TINKSO TIN/TINKSO Elena Kirsanova Aktivitets plan - Periodevisplan for Plantehelse 2012 Bedriftshelsetjeneste - HMS - Plantehelse - Follo Bedrifthelsetjeneste AS - Koordinator på Plantehelse Else Bernhardsen I 2006/ / PLH/PLHEBE TE PLH/PLHEBE Follo Bedriftshelsetjeneste Ber om kreditnota på mottatt faktura for Oppsigelse bekreftet Avfall Norge - Kontingent og FOU kontingent 2011 U 2011/ / JOR/JOROVE Mottaker Avfall Norge ved Karin Halvorsen Anne-Berit Olsberg JOR/JORABO Personaldokument Stilling som forsøkstekniker I 2012/ / TIN/TINKSO TIN/TINKSO Åslaug Vonheim 28

Seleksjon: Journaldato: 10.10.2011-14.10.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 18.10.

Seleksjon: Journaldato: 10.10.2011-14.10.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 18.10. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 10.10.2011-14.10.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 18.10.2011 Søknad om støtte til forprosjekt for utvikling av

Detaljer

Journaldato: 31.01.2011-04.02.2011, Journalenhet: LOA - Ledelse og administrasjon, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 31.01.2011-04.02.2011, Journalenhet: LOA - Ledelse og administrasjon, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.02.2011 Journaldato: 31.01.2011-04.02.2011, Journalenhet: LOA - Ledelse og administrasjon, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Tildeling totalentreprise Kontorbygg

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 08.08.2011-12.08.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 16.08.

Seleksjon: Journaldato: 08.08.2011-12.08.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 16.08. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 08.08.2011-12.08.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 16.08.2011 Avtale om konsulentoppdrag mellom Kildesli sjøsamiske

Detaljer

Dok.Type: Sak/dok.nr: Løpenr: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig (enhet/initialer): U 2009/647-12 6343/2012 19.11.2012 14.11.

Dok.Type: Sak/dok.nr: Løpenr: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig (enhet/initialer): U 2009/647-12 6343/2012 19.11.2012 14.11. Journal Seleksjon: Journaldato: 19.11.2012-25.11.2012, Journalenhet: LOA, JOR. PLH, Ta med underordnede enheter: 0, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.11.2012 E-post Svar på søknad om

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 09.06.2014-15.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 16.06.

Seleksjon: Journaldato: 09.06.2014-15.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 16.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 09.06.2014-15.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 16.06.2014 Informasjon til LMDs underliggende virksomheter

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 26.09.2011-30.09.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 04.10.

Seleksjon: Journaldato: 26.09.2011-30.09.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 04.10. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 26.09.2011-30.09.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 04.10.2011 Avslag på tilbud på produksjon av bok - Plantevern

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 12.03.2012-16.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 20.03.

Seleksjon: Journaldato: 12.03.2012-16.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 20.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 12.03.2012-16.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 20.03.2012 Personalmappe - Koesling, Matthias - Tingvoll U 2010/475-8

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 05.03.2012-09.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.03.

Seleksjon: Journaldato: 05.03.2012-09.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 05.03.2012-09.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.03.2012 Søknad - Effekt av gradvis fråskiljing versus fråskiljing

Detaljer

P R O T O K O L L. fra. møte i Forskningsstyrene FFL/JA

P R O T O K O L L. fra. møte i Forskningsstyrene FFL/JA P R O T O K O L L fra møte i Forskningsstyrene FFL/JA torsdag 01. desember 2011 i Statens landbruksforvaltning Møtet ble satt kl. 09.00 Til stede: Per Harald Grue, Berit Hundåla, Ann Merete Furuberg, Grete

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 11.07.2011-15.07.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.07.

Seleksjon: Journaldato: 11.07.2011-15.07.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.07. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 11.07.2011-15.07.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.07.2011 Returnerer ett ferdig signert eksemplar av kontrakt

Detaljer

Offentlig journal. Underskrevet leieavtale. Regionkontor - Midt-Norge 2008/ / Sluttrapportering av JOP

Offentlig journal. Underskrevet leieavtale. Regionkontor - Midt-Norge 2008/ / Sluttrapportering av JOP Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 21.11.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.11.2010 nderskrevet leieavtale Regionkontor - Midt-Norge 2008/106-2 674/2008 29.04.2008 Statsbygg Midt-Norge

Detaljer

Offentlig journal. Budsjettframlegg Statsbudsjettet / /

Offentlig journal. Budsjettframlegg Statsbudsjettet / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.5.2010-16.5.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.05.2010 Budsjettframlegg 2011 Statsbudsjettet 2011 2010/9-2 995/2010 05.05.2010 Landbruks- og matdepartementet,

Detaljer

Offentlig journal. Geovekst-aktivitet, rapport 2007, plan 2008. Tildeling Geovekst for Østfold fylke 2007/230-5 182/2008 22.01.2008 04.05.

Offentlig journal. Geovekst-aktivitet, rapport 2007, plan 2008. Tildeling Geovekst for Østfold fylke 2007/230-5 182/2008 22.01.2008 04.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.4.2012-6.5.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.05.2012 Geovekst-aktivitet, rapport 2007, plan 2008 Tildeling Geovekst for Østfold fylke 2007/230-5 182/2008

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 01.10.2012-07.10.2012, Journalenhet: LOA, JOR, PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.10.

Seleksjon: Journaldato: 01.10.2012-07.10.2012, Journalenhet: LOA, JOR, PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.10. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 01.10.2012-07.10.2012, Journalenhet: LOA, JOR, PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.10.2012 Tilbud om prosessledelse råstoff og biorest Troms

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 21.05.2012-25.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.06.

Seleksjon: Journaldato: 21.05.2012-25.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 21.05.2012-25.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.06.2012 Brev til Nasjonalparkstyret for Øvre Pasvik - SG

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 2.9.2013-6.9.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 12.09.

Seleksjon: Journaldato: 2.9.2013-6.9.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 12.09. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 2.9.2013-6.9.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 12.09.2013 E-post vedlagt søknad om tilleggsmidler til RFF

Detaljer

Offentlig journal. Samlokaliseringsalternativer for Skogfrøverket. Stiftelsen Det norske Skogførverket 2009/263-1 322/2009 05.02.2009 28.01.

Offentlig journal. Samlokaliseringsalternativer for Skogfrøverket. Stiftelsen Det norske Skogførverket 2009/263-1 322/2009 05.02.2009 28.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.1.2011-30.1.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.01.2011 Samlokaliseringsalternativer for Skogfrøverket Stiftelsen Det norske Skogførverket 2009/263-1

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 22.04.2013-28.04.2013, Journalenhet: LOA, JOR. PLH, SVA, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.05.

Seleksjon: Journaldato: 22.04.2013-28.04.2013, Journalenhet: LOA, JOR. PLH, SVA, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 22.04.2013-28.04.2013, Journalenhet: LOA, JOR. PLH, SVA, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.05.2013 Søknad om delfinansiering forprosjekt Tjøtta

Detaljer

Journaldato: 22.08.2011-26.08.2011, Journalenhet: LOA,JOR,PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 22.08.2011-26.08.2011, Journalenhet: LOA,JOR,PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.08.2011 Journaldato: 22.08.2011-26.08.2011, Journalenhet: LOA,JOR,PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Signert avtale ''Proteinrike engbelgvekster under

Detaljer

Prosjekt - Bioenergy as means to secure landscape functions - Benefits and Challenges in relation to biodiversity, Cultural Heritage and economy

Prosjekt - Bioenergy as means to secure landscape functions - Benefits and Challenges in relation to biodiversity, Cultural Heritage and economy Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.9.2013-6.10.2013, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 07.10.2013 Letter of collaboration - Bekreftelse på samarbeid Prosjekt - Bioenergy as means to secure

Detaljer

Journaldato: 19.8.2013-25.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A 621.4

Journaldato: 19.8.2013-25.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A 621.4 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.08.2013 Journaldato: 19.8.2013-25.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Grimstad kommune i Aust-Agder - Resistensbrytende

Detaljer

Dok.dato: 13.11.2006. Global expression of defence-related genes in Populus and transfer og knowledge to Norway spruce NFR-nr. 178576/V40. Dok.

Dok.dato: 13.11.2006. Global expression of defence-related genes in Populus and transfer og knowledge to Norway spruce NFR-nr. 178576/V40. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.11.2010-14.11.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.11.2010 Rødlistearter i Trillemarka Verneplan for Trillemarka - Rollag Østfjell, sentral høring 2006/318-4

Detaljer

Et stort nasjonalt initiativ innen integrert plantevern (IPV) finansiert av Norges Forskningsråd (2015-2018)

Et stort nasjonalt initiativ innen integrert plantevern (IPV) finansiert av Norges Forskningsråd (2015-2018) SMARTCROP Innovative metoder, teknikker og virkemidler for integrert plantevern (IPV) som kan øke bærekraftig matvareproduksjon Et stort nasjonalt initiativ innen integrert plantevern (IPV) finansiert

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om utbetaling - Bonitering i fjellskog av gran

Offentlig journal. Anmodning om utbetaling - Bonitering i fjellskog av gran Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.12.2011-18.12.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.12.2011 Anmodning om utbetaling - Bonitering i fjellskog av gran NFRprosjekt 201164/99 - Bonitering

Detaljer

Systemutvikler/applikasjonsutvikler (2 stillinger) Norsk institutt for skog og landskap - st. ref. 1469657157. Dok.dato: 19.08.

Systemutvikler/applikasjonsutvikler (2 stillinger) Norsk institutt for skog og landskap - st. ref. 1469657157. Dok.dato: 19.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.8.2012-26.8.2012, Dokumenttype:,, Status: J, 27.08.2012 Svarbrev, søknad mottatt - Systemutvikler/applikasjonsutvikler (2 stillinger) Norsk institutt for

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 26.03.2012-04.04.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.04.

Seleksjon: Journaldato: 26.03.2012-04.04.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.04. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 26.03.2012-04.04.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.04.2012 Tilbud om kartleggingsprosess - Likestilling i landbruket

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 17.11.2014-23.11.2014, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 04.12.

Seleksjon: Journaldato: 17.11.2014-23.11.2014, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 04.12. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 17.11.2014-23.11.2014, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 04.12.2014 Signert - Green Industry Innovation Romania

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 28.03.2011-01.04.2011, Journalenhet: LOA, PLH, JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.04.

Seleksjon: Journaldato: 28.03.2011-01.04.2011, Journalenhet: LOA, PLH, JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.04. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 28.03.2011-01.04.2011, Journalenhet: LOA, PLH, JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.04.2011 Brev til Grømi As ang forskningstillatelse Søknad

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 30.01.2012-03.02.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 07.02.

Seleksjon: Journaldato: 30.01.2012-03.02.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 07.02. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 30.01.2012-03.02.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 07.02.2012 Personalmappe Farshad Tami. Bioforsk Jord og Miljø

Detaljer

Offentlig journal. Brukerregistrering i Norge digitalt - ATPlan. Brukertilgang Geovekst 2012/162-4 2838/2013 26.08.2013 17.10.2013

Offentlig journal. Brukerregistrering i Norge digitalt - ATPlan. Brukertilgang Geovekst 2012/162-4 2838/2013 26.08.2013 17.10.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 20.10.2013, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 28.10.2013 Brukerregistrering i Norge digitalt - ATPlan Brukertilgang Geovekst 2012/162-4 2838/2013 26.08.2013

Detaljer

Dok.dato: 01.06.2012. 2 Research Positions - Silviculture/Growth and Yield modelling Norsk institutt for skog og landskap - st. ref.

Dok.dato: 01.06.2012. 2 Research Positions - Silviculture/Growth and Yield modelling Norsk institutt for skog og landskap - st. ref. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.9.2012-9.9.2012, Dokumenttype:,, Status: J, 24.09.2012 Melding om mulig oppfinnelse Melding om idè Dofi 2012/110-1 1984/2012 01.06.2012 Campus Kjeller nnkalling

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 29.08.2011-02.09.2011, Journalenhet: LOA,JOR,PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 09.09.

Seleksjon: Journaldato: 29.08.2011-02.09.2011, Journalenhet: LOA,JOR,PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 09.09. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 29.08.2011-02.09.2011, Journalenhet: LOA,JOR,PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 09.09.2011 OEP - Bioforsk - jf brev fra Difi av 06.04.11 Lansering

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 22.10.2012-28.10.2012, Journalenhet: LOA, JOR, PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 29.10.

Seleksjon: Journaldato: 22.10.2012-28.10.2012, Journalenhet: LOA, JOR, PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 29.10. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 22.10.2012-28.10.2012, Journalenhet: LOA, JOR, PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 29.10.2012 Arbeidsbekreftelse Personalmappe - Heldal, Øyvind

Detaljer

Offentlig journal. Sak: NFR søknad " Promary and secondary objectives of the project " Dok: Søknad til NFR

Offentlig journal. Sak: NFR søknad  Promary and secondary objectives of the project  Dok: Søknad til NFR Offentlig journal Journaldato: 11.2.2013-17.2.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2010/00582-001 U Datert: 31.05.2010 Arkiv: ***** Saksans: PRODMED/[Ufordelt] Til: Norges Forskningsråd Sak: NFR søknad

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av arealressurskart-ar50. AR250 og AR50 arealressurskart 2013/448-11 188/2015 12.01.2015 28.01.

Offentlig journal. Oversendelse av arealressurskart-ar50. AR250 og AR50 arealressurskart 2013/448-11 188/2015 12.01.2015 28.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.1.2015-1.2.2015, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 02.02.2015 Oversendelse av arealressurskart-ar50 AR250 og AR50 arealressurskart 2013/448-11 188/2015 12.01.2015

Detaljer

Dok.dato: 27.04.2010. Dok.dato: 28.04.2010. Dok.dato: 30.04.2010

Dok.dato: 27.04.2010. Dok.dato: 28.04.2010. Dok.dato: 30.04.2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.5.2010-9.5.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.05.2010 nformasjonsbrev om markarbeid på inn- og utmark - Kopi av brev til grunneiere Datafangst biomangfold

Detaljer

Offentlig journal. Lokal og sentral høring av forslag om Renålia naturreservat i Selbu kommune. Høringer 2012 2012/10-25 2263/2012 25.06.

Offentlig journal. Lokal og sentral høring av forslag om Renålia naturreservat i Selbu kommune. Høringer 2012 2012/10-25 2263/2012 25.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.7.2012-8.7.2012, Dokumenttype:,, Status: J, 09.07.2012 Lokal og sentral høring av forslag om Renålia naturreservat i Selbu kommune Høringer 2012 2012/10-25

Detaljer

Offentlig journal. Rapportering 2010 og søknad kontantmidler 2011. Tildeling Geovekst for Finnmark 2007/247-25 249/2011 24.01.2011 31.01.

Offentlig journal. Rapportering 2010 og søknad kontantmidler 2011. Tildeling Geovekst for Finnmark 2007/247-25 249/2011 24.01.2011 31.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.1.2011-6.2.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.02.2011 Rapportering 2010 og søknad kontantmidler 2011 Tildeling Geovekst for Finnmark 2007/247-25 249/2011

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 12.8.2013-18.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 21.08.

Seleksjon: Journaldato: 12.8.2013-18.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 21.08. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 12.8.2013-18.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 21.08.2013 ******************** Personalmappe Sørdal, Lars

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 06.10.2014-12.10.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 22.10.

Seleksjon: Journaldato: 06.10.2014-12.10.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 22.10. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 06.10.2014-12.10.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 22.10.2014 Tilbud om 60 % fast stilling som Avdelingsingeniør

Detaljer

Dok.dato: 29.09.2009. Klassering: Dok.dato: 19.11.2009. Klassering: Dok.dato: 23.02.2010. Klassering:

Dok.dato: 29.09.2009. Klassering: Dok.dato: 19.11.2009. Klassering: Dok.dato: 23.02.2010. Klassering: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.02.2010-28.02.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.03.2010 VS: Signert avtale om Agresso time/prosjekt mm. Agresso 2010/74-4 2287/2009 29.09.2009 ORGSAM/DT

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 04.03.2013-10.03.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 15.03.

Seleksjon: Journaldato: 04.03.2013-10.03.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 15.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 04.03.2013-10.03.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 15.03.2013 Agronomisk revurdering iht. 5-årsplanen -

Detaljer

Fra Mattilsynet, hovedkontoret, regelverksavdelingen, seksjon planter, økologi og GM (Ås): Hilde Paulsen.

Fra Mattilsynet, hovedkontoret, regelverksavdelingen, seksjon planter, økologi og GM (Ås): Hilde Paulsen. Protokoll Fra møte i Faggruppen for plantehelse Dato: 23.09.13, kl. 11:30 14:00 Sted: Bioforsk Plantehelse, Ås Møteleder: Leif Sundheim Deltakere: Fra Faggruppe for plantehelse (Faggruppe 9): Leif Sundheim

Detaljer

Bekjempelse av Potetcystenematoder (PCN) over 50 år i Norge.

Bekjempelse av Potetcystenematoder (PCN) over 50 år i Norge. Bekjempelse av Potetcystenematoder (PCN) over 50 år i Norge. Ricardo Holgado & Christer Magnusson Bioforsk Plantehelse seksjon Virus, Bakterier og Nematoder Potet ål = Potetcystenematode (PCN) Påvisning

Detaljer

Dok.dato: 16.09.2013. Dok.dato: 24.09.2013

Dok.dato: 16.09.2013. Dok.dato: 24.09.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.9.2013-22.9.2013, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 24.09.2013 Søknad og CV - Overingeniør - fjernmåling av skog - st. ref. (1888681390) - Overingeniør -

Detaljer

Dok.dato: 12.09.2012. Kartlegging av elektroniske system for produksjon av dokument som kjem inn under lov om målbruk i offentleg teneste

Dok.dato: 12.09.2012. Kartlegging av elektroniske system for produksjon av dokument som kjem inn under lov om målbruk i offentleg teneste Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.9.2012-30.9.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.10.2012 SV: Purring på tilbakemelding om vidare målbruksarbeid Målbruk i offentleg teneste (Tidligere

Detaljer

Potetprosjekter i Bioforsk Per Y. Steinsholt Fagforum Potet

Potetprosjekter i Bioforsk Per Y. Steinsholt Fagforum Potet Potetprosjekter i Bioforsk 2009 Per Y. Steinsholt 27.10.09 Fagforum Potet Avdeling: Bioforsk Øst (Apelsvoll og Landvik) Balansert næringsforsyning i potet Riktig næringsforsyning, med fokus på avling,

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.5.2011-8.5.2011, Dokumenttype:,, Status: J, 09.05.2011 Svarbrev, søknad mottatt - vdelingsingeniør/overingeniør/rådgjevar Norsk institutt for skog og landskap

Detaljer

Offentlig journal. AR5 fra kontinuerlig ajourhold for Fjell kommune. Kontinuerlig ajourhold av AR5 for Fjell kommune 2013/465-2 729/2014 25.02.

Offentlig journal. AR5 fra kontinuerlig ajourhold for Fjell kommune. Kontinuerlig ajourhold av AR5 for Fjell kommune 2013/465-2 729/2014 25.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.3.2014-9.3.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.03.2014 AR5 fra kontinuerlig ajourhold for Fjell kommune Kontinuerlig ajourhold av AR5 for Fjell kommune

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om støtte til konferansen Gjengroing, kulturlandskap og reiseliv

Offentlig journal. Søknad om støtte til konferansen Gjengroing, kulturlandskap og reiseliv Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.3.2012-18.3.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.04.2012 Søknad om støtte til konferansen Gjengroing, kulturlandskap og reiseliv 2009/46-36 1161/2012 06.02.2012

Detaljer

Journaldato: 21.03.2011-25.03.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 21.03.2011-25.03.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.03.2011 Journaldato: 21.03.2011-25.03.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Søknad - kr. 75000 i prosjektmidler 2011 Phenology

Detaljer

Dok.dato: Klassering: PERSONAL/UBK

Dok.dato: Klassering: PERSONAL/UBK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.10.2013, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 28.10.2013 nnhold: Søknad og CV Prosjektleder st. ref. (1920161731) Prosjektleder Norsk genressurssenter st. ref.

Detaljer

Dok.dato: 22.03.2014. Dok.dato: 11.04.2014

Dok.dato: 22.03.2014. Dok.dato: 11.04.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.4.2014-4.5.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 05.05.2014 Referat fra møte i Skjerdingfjellvegen A/L den 22.mars 2014 på Skjerdingfjell Høyfjellshotell

Detaljer

Offentlig journal. VS: A/CZ0046/2/0009 - November. Prosjekt: Karbonendring i skogsjord - KLIF - Posjketnr.: 341110 2011/139-1 23/2010 27.02.

Offentlig journal. VS: A/CZ0046/2/0009 - November. Prosjekt: Karbonendring i skogsjord - KLIF - Posjketnr.: 341110 2011/139-1 23/2010 27.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.2.2012-4.3.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.03.2012 VS: A/CZ0046/2/0009 - November Prosjekt: Karbonendring i skogsjord - KLF - Posjketnr.: 341110 2011/139-1

Detaljer

Offentlig journal. Kontrakt vedr. leie av bolig. Regionkontor Nord-Norge 2010/161-8 845/2011 11.04.2011 26.04.2011

Offentlig journal. Kontrakt vedr. leie av bolig. Regionkontor Nord-Norge 2010/161-8 845/2011 11.04.2011 26.04.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.4.2011-1.5.2011, Dokumenttype:,, Status: J, 02.05.2011 Kontrakt vedr. leie av bolig Regionkontor Nord-Norge 2010/161-8 845/2011 11.04.2011 Forburkerrådet

Detaljer

Offentlig journal. DEL 1 - Konkurransegrunnlag NMR. Anskaffelse - Time Domain Nuclear magnetic resonance spectrometer (NMR) 2012/54-2 1290/2012

Offentlig journal. DEL 1 - Konkurransegrunnlag NMR. Anskaffelse - Time Domain Nuclear magnetic resonance spectrometer (NMR) 2012/54-2 1290/2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.5.2012-13.5.2012, Dokumenttype:,, Status: J, 14.05.2012 DEL 1 - Konkurransegrunnlag NMR nskaffelse - Time Domain Nuclear magnetic resonance spectrometer

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 17.10.2011-21.10.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.10.

Seleksjon: Journaldato: 17.10.2011-21.10.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.10. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 17.10.2011-21.10.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.10.2011 Tilbud på prosjektledelse: Mat fra Finnmark - et

Detaljer

Ny og spennende stilling ved Regionkontor Midt-Norge Norsk institutt for skog og landskap - st. ref. 1408162838. Dok.dato: 13.05.2012. Dok.

Ny og spennende stilling ved Regionkontor Midt-Norge Norsk institutt for skog og landskap - st. ref. 1408162838. Dok.dato: 13.05.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.5.2012-20.5.2012, Dokumenttype:,, Status: J, 22.05.2012 Svarbrev, søknad mottatt - Ny og spennende stilling ved Regionkontor Midt-Norge Norsk institutt

Detaljer

Offentlig journal. Oppstart av periodisk ajourhold av AR5 for Gjøvik kommune. Periodisk ajourhold av AR5 for Gjøvik kommune 2014/ /2014

Offentlig journal. Oppstart av periodisk ajourhold av AR5 for Gjøvik kommune. Periodisk ajourhold av AR5 for Gjøvik kommune 2014/ /2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.9.2014-28.9.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 01.10.2014 Oppstart av periodisk ajourhold av AR5 for Gjøvik kommune Periodisk ajourhold av AR5 for Gjøvik

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 29.10.2012-04.11.2012, Journalenhet: LOA, JOR, PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.11.

Seleksjon: Journaldato: 29.10.2012-04.11.2012, Journalenhet: LOA, JOR, PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.11. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 29.10.2012-04.11.2012, Journalenhet: LOA, JOR, PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.11.2012 Godkjent møtereferat fra møtet mellom Mattilsynet

Detaljer

Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Avdelingsingeniør Norsk institutt for skog og landskap - st. ref. 1147539815 ***** ***** ***** ***** *****

Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Avdelingsingeniør Norsk institutt for skog og landskap - st. ref. 1147539815 ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 23.10.2011, Dokumenttype:,, Status: J, 21.11.2011 vslagsbrev 2 - stilling besatt - vdelingsingeniør Norsk institutt for skog og landskap - st. ref. 1147539815

Detaljer

Indicators for biodiversity in organic/low-input farming systems - BioBio - 189048/100 Eu-refnr. FP7 227161 - Prosjektnr. 516016. Dok.

Indicators for biodiversity in organic/low-input farming systems - BioBio - 189048/100 Eu-refnr. FP7 227161 - Prosjektnr. 516016. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.6.2010-20.6.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.06.2010 nnhold: nvitasjon til prosjektmøte 26. mai 2010 ndicators for biodiversity in organic/low-input

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 10.03.2014-16.03.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 21.03.

Seleksjon: Journaldato: 10.03.2014-16.03.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 21.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 10.03.2014-16.03.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 21.03.2014 Søknad om godkjenning av innesluttet bruk

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2008/00009-003 U Datert: 22.01.2008 Arkiv: ***** Saksans: LED/NMHWASTE

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2008/00009-003 U Datert: 22.01.2008 Arkiv: ***** Saksans: LED/NMHWASTE Offentlig journal Journaldato: 14.5.2012-20.5.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2008/00009-003 U Datert: 22.01.2008 Arkiv: ***** Saksans: LED/NMHWASTE Til: Norges Forskningsråd Sak: Styringsgrupper

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 20.04.2015-26.04.2015, Journalenhet: loa. plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 07.05.

Seleksjon: Journaldato: 20.04.2015-26.04.2015, Journalenhet: loa. plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 07.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 20.04.2015-26.04.2015, Journalenhet: loa. plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 07.05.2015 Valg av oppdragstaker "Tjeneste 1" - Rammeavtaler

Detaljer

Offentlig journal. AR5 fra kontinuerlig ajourhold er lastet til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS)

Offentlig journal. AR5 fra kontinuerlig ajourhold er lastet til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS) Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.5.2013-2.6.2013, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 04.06.2013 R5 fra kontinuerlig ajourhold er lastet til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS) Kontinuerlig

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 10.04.2012-13.04.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 17.04.

Seleksjon: Journaldato: 10.04.2012-13.04.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 17.04. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 10.04.2012-13.04.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 17.04.2012 Søknad forskningsprosjekt RUF Forprosjekt- elektronisk

Detaljer

Offentlig journal. Ferdigstilling av AR5 for Dyrøy. DMK og gårdskart for Dyrøy kommune 2009/70-2 2386/2009 20.10.2009 14.12.

Offentlig journal. Ferdigstilling av AR5 for Dyrøy. DMK og gårdskart for Dyrøy kommune 2009/70-2 2386/2009 20.10.2009 14.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 20.12.2009, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.01.2010 Ferdigstilling av AR5 for Dyrøy DMK og gårdskart for Dyrøy kommune 2009/70-2 2386/2009 20.10.2009 GÅRDSKART/M

Detaljer

Offentlig journal. Samhandling og kommunikasjon, mot et felles mål og felles målgrupper. Dialog mellom Skog og landskap og SLF 2010/225-39 2338/2014

Offentlig journal. Samhandling og kommunikasjon, mot et felles mål og felles målgrupper. Dialog mellom Skog og landskap og SLF 2010/225-39 2338/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.9.2014-5.10.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 09.10.2014 Samhandling og kommunikasjon, mot et felles mål og felles målgrupper Dialog mellom Skog og

Detaljer

Offentlig journal. Oppstart av periodisk ajourhold av AR5 for Nøtterøy kommune. Periodisk ajourhold av AR5 for Nøtterøy kommune 2014/420-1 2352/2014

Offentlig journal. Oppstart av periodisk ajourhold av AR5 for Nøtterøy kommune. Periodisk ajourhold av AR5 for Nøtterøy kommune 2014/420-1 2352/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 19.10.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 30.10.2014 Oppstart av periodisk ajourhold av AR5 for Nøtterøy kommune Periodisk ajourhold av AR5 for Nøtterøy

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 05.09.2011-09.09.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.09.

Seleksjon: Journaldato: 05.09.2011-09.09.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.09. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 05.09.2011-09.09.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.09.2011 Kommentarer til Klifs forslag til omlegging av miljøovervåkingen

Detaljer

Offentlig journal. Underskrevet kontrakt - Invertebrates in oak canopies: a faunistical survey in Norway

Offentlig journal. Underskrevet kontrakt - Invertebrates in oak canopies: a faunistical survey in Norway Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.3.2011-20.3.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.03.2011 nderskrevet kontrakt - nvertebrates in oak canopies: a faunistical survey in Norway nvertebrates

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2004/00563-006 U Datert: 04.11.2011 Arkiv: ***** Saksans: PERS/ADMHJELP

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2004/00563-006 U Datert: 04.11.2011 Arkiv: ***** Saksans: PERS/ADMHJELP Offentlig journal Journaldato: 1.1.2012-8.1.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2004/00563-006 U Datert: 04.11.2011 Arkiv: ***** Saksans: PERS/ADMHJELP Til: ***** U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P

Detaljer

Offentlig journal. Signert vedlikehold- og serviceavtale. Anskaffelse - Søknads- og rapporteringssystem for Geovekst 2014/8-35 2162/2014 12.08.

Offentlig journal. Signert vedlikehold- og serviceavtale. Anskaffelse - Søknads- og rapporteringssystem for Geovekst 2014/8-35 2162/2014 12.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.8.2014-31.8.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 03.09.2014 Signert vedlikehold- og serviceavtale Anskaffelse - Søknads- og rapporteringssystem for Geovekst

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 22.12.2013, Dokumenttype:,U, Status: J,A Høring - Forslang til endring i forskrift om arbeidsavklaringspenger 2 - om maksimal stønaperiode Høring - Forslang til endring i forskrift om arbeidsavklaringspenger

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 30.9.2013-6.10.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2011/00329-004 X Datert: 14.06.2013 Arkiv: ***** Saksans: MATINF/FMNHOLST Til: Sak: Prosjektavtale mellom Bioforsk

Detaljer

Dok.dato: 17.06.2009. Dok.dato: 20.08.2012. Dok.dato: 08.08.2012

Dok.dato: 17.06.2009. Dok.dato: 20.08.2012. Dok.dato: 08.08.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.8.2012-19.8.2012, Dokumenttype:,, Status: J, 20.08.2012 VS: Kontrakt Økonomisk bidrag fra nettverksinstitusjonene for 2009 Najonalt nettverk for plantebiologisk

Detaljer

Journaldato: 8.7.2013-14.7.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 8.7.2013-14.7.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.08.2013 Journaldato: 8.7.2013-14.7.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Arbeidsavtale 24.06.2013-28.06.2013 - Ingunn

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 15.10.2012-21.10.2012, Journalenhet: LOA, JOR, PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 22.10.

Seleksjon: Journaldato: 15.10.2012-21.10.2012, Journalenhet: LOA, JOR, PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 22.10. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 15.10.2012-21.10.2012, Journalenhet: LOA, JOR, PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 22.10.2012 Husleie Barnehagen Hundre Leieavtale Barnehagen

Detaljer

Offentlig journal. VS: Søknad på stilling som ressurskartlegger i utmark (1-07). Stilling 1-07 Ressurskartlegger i utmark 2007/119-2 293/2007

Offentlig journal. VS: Søknad på stilling som ressurskartlegger i utmark (1-07). Stilling 1-07 Ressurskartlegger i utmark 2007/119-2 293/2007 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.2.2012-26.2.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.02.2012 VS: Søknad på stilling som ressurskartlegger i utmark (1-07). Stilling 1-07 Ressurskartlegger

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: , Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert:

Seleksjon: Journaldato: , Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 22.7.2013-28.7.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 20.08.2013 Melding om adresse endring Personalmappe Schnug,

Detaljer

Offentlig journal. Kartanalyse for eiendom 0619-92/4. Kartanalyse for eiendom 0619-94/4 2014/113-1 781/2014 28.02.2014 31.03.2014

Offentlig journal. Kartanalyse for eiendom 0619-92/4. Kartanalyse for eiendom 0619-94/4 2014/113-1 781/2014 28.02.2014 31.03.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.3.2014-6.4.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 07.04.2014 Kartanalyse for eiendom 0619-92/4 Kartanalyse for eiendom 0619-94/4 2014/113-1 781/2014 28.02.2014

Detaljer

Offentlig journal. Midlertidig arbeidsavtale - 01.11.2012-31.12.2012. Pensjonistavtaler 2007/382-35 3850/2012 16.11.2012 01.11.

Offentlig journal. Midlertidig arbeidsavtale - 01.11.2012-31.12.2012. Pensjonistavtaler 2007/382-35 3850/2012 16.11.2012 01.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 18.11.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A Midlertidig arbeidsavtale - 01.11.2012-31.12.2012 Pensjonistavtaler 2007/382-35 3850/2012 01.11.2012 Retur av undertegnet

Detaljer

Offentlig journal. Position in Forest Carbon Monitoring/REDD+ Norsk institutt for skog og landskap - st. ref. 1777670191 2013/307-41 1938/2013

Offentlig journal. Position in Forest Carbon Monitoring/REDD+ Norsk institutt for skog og landskap - st. ref. 1777670191 2013/307-41 1938/2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.6.2013-9.6.2013, Dokumenttype:,,N,, Status: J, 12.06.2013 Svarbrev, søknad mottatt - Position in Forest Carbon Monitoring/REDD+ Norsk institutt for skog

Detaljer

Offentlig journal. Foreløpig tildeling av kontantmidler gjennom Geovekst for Tildeling Geovekst for Østfold fylke 2013/ /2013

Offentlig journal. Foreløpig tildeling av kontantmidler gjennom Geovekst for Tildeling Geovekst for Østfold fylke 2013/ /2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.2013-7.4.2013, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 11.04.2013 Tildeling Geovekst for Østfold fylke 2013/159-3 1181/2013 Fylkesmannen i Østfold Tildeling Geovekst

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2008/00073-069 X Datert: 05.05.2010 Arkiv: ***** Saksans: LED/YNGVILDW

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2008/00073-069 X Datert: 05.05.2010 Arkiv: ***** Saksans: LED/YNGVILDW Offentlig journal Journaldato: 16.9.2013-22.9.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2008/00073-069 X Datert: 05.05.2010 Arkiv: ***** Saksans: LED/YNGVILDW Til: Sak: Samorganisering av Universitetet

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 26.01.2015-01.02.2015, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.02.

Seleksjon: Journaldato: 26.01.2015-01.02.2015, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.02. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 26.01.2015-01.02.2015, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.02.2015 Framdriftsrapport til NFR for perioden 01.06.2014-30.11.2014,

Detaljer

Journaldato: 26.5.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 21.05.2010.

Journaldato: 26.5.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 21.05.2010. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.5.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.05.2010 Et Alternativ til Vold i Tromsø kommune Handlingsplan

Detaljer

Dok.dato: 25.02.2011. NFR prosjekt 193717/S30 Long range Transport of black carbon and the effect on Snow albedo in north-east China in the Arctic

Dok.dato: 25.02.2011. NFR prosjekt 193717/S30 Long range Transport of black carbon and the effect on Snow albedo in north-east China in the Arctic Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.2011-30.4.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.05.2011 nnhold: Framleieavtale mellom Norsk olarinstitutt og CCERO Framleieavtale CCERO 2011/93-1 396/2011

Detaljer

Journaldato: 08.01.2014, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 07.01.2014. Dok.dato: 07.01.2014. Dok.

Journaldato: 08.01.2014, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 07.01.2014. Dok.dato: 07.01.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.01.2014 Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, avslag SML - midler

Detaljer

Offentlig journal. Innbindinger av protokoller for 2010. Innbinding av protokoller - møtebøker 2011/820-1 5656/2011 SKADM/MSO 15.02.2011 25.03.

Offentlig journal. Innbindinger av protokoller for 2010. Innbinding av protokoller - møtebøker 2011/820-1 5656/2011 SKADM/MSO 15.02.2011 25.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.3.2011, Journalenhet: sk*, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.03.2011 nnbindinger av protokoller for 2010 nnbinding av protokoller - møtebøker 2011/820-1 5656/2011

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09.

Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09.2013 Søknad om midler til prosjektet "Biokull - Vurdering

Detaljer

Offentlig journal. VS: Kort hva vi avtalte i dag ang plan for grafisk design. Nytt Internett - Prosjektnr. 938025 2006/352-6 746/2006 14.11.

Offentlig journal. VS: Kort hva vi avtalte i dag ang plan for grafisk design. Nytt Internett - Prosjektnr. 938025 2006/352-6 746/2006 14.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.10.2012-7.10.2012, Dokumenttype:,, Status: J, 08.10.2012 VS: Kort hva vi avtalte i dag ang plan for grafisk design Nytt nternett - Prosjektnr. 938025 2006/352-6

Detaljer

Offentlig journal. Revidert håndbok V712 Konsekvensanalyser er vedtatt. Høring - Revidert Håndbok 140 Konsekvensanalyser 2014/153-3 2867/2014

Offentlig journal. Revidert håndbok V712 Konsekvensanalyser er vedtatt. Høring - Revidert Håndbok 140 Konsekvensanalyser 2014/153-3 2867/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.12.2014-7.12.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 08.12.2014 Revidert håndbok V712 Konsekvensanalyser er vedtatt Høring - Revidert Håndbok 140 Konsekvensanalyser

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 16.01.2012-20.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.01.

Seleksjon: Journaldato: 16.01.2012-20.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.01. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 16.01.2012-20.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.01.2012 E-post søknad om midler for 2012 - SKOLEHAGE Tingvoll

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 20.02.2012-24.02.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.02.

Seleksjon: Journaldato: 20.02.2012-24.02.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.02. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 20.02.2012-24.02.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.02.2012 Samarbeidsplan 2012 Sør-Varanger bedriftshelsetjeneste

Detaljer

Offentlig journal. Diverse eposter i forbindelse med installering av låser i Høgskoleveien 8. Anskaffelse - Adgangskontroll 2014/449-6 3002/2014

Offentlig journal. Diverse eposter i forbindelse med installering av låser i Høgskoleveien 8. Anskaffelse - Adgangskontroll 2014/449-6 3002/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 21.12.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 06.01.2015 Diverse eposter i forbindelse med installering av låser i Høgskoleveien 8 2014/449-6 3002/2014 27.10.2014

Detaljer

Søknad og CV - PhD position - Enzymatic and non-enzymatic biomass deconstruction mechanisms - st. ref. (2484352251) - ***** *****

Søknad og CV - PhD position - Enzymatic and non-enzymatic biomass deconstruction mechanisms - st. ref. (2484352251) - ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.2.2015-22.2.2015, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 23.02.2015 Søknad og CV - PhD position - Enzymatic and non-enzymatic biomass deconstruction mechanisms

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse 2015/4-1 2/2015 04.02.2015 SK/GI 02.01.2015. Skjervøy kommune SK/GI

Offentlig journal. Bekreftelse 2015/4-1 2/2015 04.02.2015 SK/GI 02.01.2015. Skjervøy kommune SK/GI Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.02.2015 Bekreftelse Bekreftelse på utbetalinger 2015 2015/4-1 2/2015 02.01.2015 SK/G 221 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

Offentlig journal. Forslag til detaljregulering: Sokkelvikkrysset snuplass og parkering Plan ID: _ / /

Offentlig journal. Forslag til detaljregulering: Sokkelvikkrysset snuplass og parkering Plan ID: _ / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.01.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.01.2015 Forslag til detaljregulering: Sokkelvikkrysset snuplass og parkering Plan D: 19422014_005 Detaljregulering:

Detaljer