Seleksjon: Journaldato: , Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: , Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: Søknad om midler til prosjektet "Biokull - Vurdering og formidling av flere feltforsøk i Norge...". Mangler vedlegget: Prosjektbeskrivelse SLF. Biokull - Vurdering og formidling av flere feltforsøk i Norge for å optimalisere biokull som jordforbedringsmiddel og karbonlagringstiltak - Prosj.nr ? U 2010/ / JOR/JORDRA Statens landbruksforvaltning Daniel P. Rasse JOR/JORDRA Nøkkelinformasjon prosjekt Fugleturisme i Midt- og Øst-Finnmark Verdiskapingsprogram for naturarven (Fugleturisme) U 2010/ / SVA/SVABFR Direktoratet for naturforvaltning Bjørn Frantzen SVA/SVABFR Tilbud konsekvensutredning friluftsliv Solheim hyttefelt Solheim hyttefelt, Herøy - KU U 2012/ / TJO/TJOHSU Stein Hamre arkitektkontor Håkon Sund TJO/TJOHSU 1

2 Tilbud - Konsekvensutredning for tema naturmiljø i forbindelse med utbygging av Solheim hyttefelt i Herøy kommune Solheim hyttefelt, Herøy - KU U 2012/ / TJO/TJOHSU Stein Hamre arkitektkontor AS Thomas Holm Carlsen TJO/TJOTHC Søknad om delfinansiering - utvikling av respirasjonskammer for måling av metangass fra sau Respirasjonskammer for sau, forprosjekt prosjekt nr U 2012/ / TJO/TJOVHL Indre Helgeland regionråd Håkon Sund TJO/TJOHSU Søknad om delfinansiering - utvikling av respirasjonskammer for måling av metangass fra sau Respirasjonskammer for sau, forprosjekt prosjekt nr U 2012/ / TJO/TJOVHL Helgeland regionråd Håkon Sund TJO/TJOHSU Følgebrev - Skjøtselsplan for kystlynghei og slåttemark Skjøtselsplan for Dyrøya, Lurøy kommune - prosjekt nr U 2011/ / TJO/TJOABA Fylkesmannen i Nordland Maja Sofia Kvalvik TJO/TJOMKV 2

3 Følgebrev - Skjøtselsplan Kvanndalen Skjøtselsplan for Kvanndalen, Rana - prosjekt U 2011/ / TJO/TJOABA Fylkesmannen i Nordland Maja Sofia Kvalvik Innhenting av pristilbud komposittgulv Forsøksfjøs sau - anskaffelser TJO/TJOMKV U 2012/ / TJO/TJOHSU Gårdbrukerservice AS Fellesjøpet Agri S.Sørbøen Wee Marine AS Rolf. S. Holum Håkon Sund TJO/TJOHSU Innhenting pristilbud innredning sauefjøs Forsøksfjøs sau - anskaffelser U 2012/ / TJO/TJOHSU Gårdbrukerservice AS Felleskjøpet Agri Steinar Sørbøen AS Fjøssystemer Midt-Norge AS Rolf s. Holum AS Husdyrsystemer AS Reime Agri As Håkon Sund TJO/TJOHSU 3

4 Forespørsel om tilbud på el.installasjon Forsøksfjøs sau - anskaffelser U 2012/ / TJO/TJOHSU YIT AS SINUS AS Mathisen Drift AS Håkon Sund TJO/TJOHSU Forespørsel om pristilbud drikkevannsløsning Forsøksfjøs sau - anskaffelser U 2012/ / TJO/TJOHSU Brødrene Dahl AS Helgeland Rør Rørleggermester T.Johansen Håkon Sund TJO/TJOHSU Bioforsk Svanhovd: Innspill til høringsutkast forvaltningsplan rovvilt i region 8 Forvaltningsplan for rovvilt i region 8 U 2012/ / SVA/SVASBH 008 Rovviltnemnda Region 8 Troms og Finnmark Snorre Hagen SVA/SVASBH 4

5 Bestilling av komposittgulv Forsøksfjøs sau - anskaffelser U 2012/ / TJO/TJOHSU Wee Marine As Håkon Sund TJO/TJOHSU Retur av undertegnet aksept på tilbud om tilskudd til Geit 2013 Konferanse 'Kvalitet på geitmelk' mai Holt U 2012/ / HOL/HOLOAF 631 Innovasjon Norge Odd-Arild Finnes HOL/HOLOAF Arbeidsavtale - forlengelse fra 1/ til 31/ Personalmappe - Spachmo, Bård, Svanhovd I 2012/ / SVA/SVASBH P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 SVA/SVASBH Bård Spachmo Sluttutbetaling av innvilget BU-tilskudd HOLT Ekte Nordnorsk opplevelse - Instipro I 2012/ / HOL/HOLHHA HOL/HOLHHA Fylkesmannen i Troms 5

6 Nettleieavtale kunde nr Varanger Kraft - Barents energi. Strøm-/kraftavtaler I 2007/ / SVA/SVATAB 035 SVA/SVATAB Varanger kraftnett AS Tilknytning- og nettleieavtale for næringskunder mv Varanger Kraft - Barents energi. Strøm-/kraftavtaler U 2007/ / SVA/SVATAB 035 Varanger kraftnett Tor-Arne Bjørn SVA/SVATAB Søknad om forprosjekt redusert avrenning av plantevernmidler fra veksthus Forprosjekt FMLA- behandlingsteknol plantevernmidler Klima Miljømidler U 2013/ / SAR/SARTEG 629 Fylkesmannen i Rogaland Trine Eggen SAR/SARTEG Svar på spørsmål om vurderinger gjort i forbindelse med anbudskonkurransen Anbudskonkurranse - Fremmede arter - kartlegging og overvåking av spredningsveien import av planteprodukter - Direktoratet for Naturforvaltning Instip I 2013/ / PLH/PLHMGS PLH/PLHMGS Miljødirektoratet 6

7 Avtale - Kartlegging av mulige slåttemarks lokaliteter i Nord-Trøndelag 2013 Kartlegging av mulige slåttemarks lokaliteter i Nord-Trøndelag 2013 I 2013/ / KVI/KVIKAH 620 KVI/KVIKAH Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Underskrevet avtale - Skjøtselsplan for slåttemark. Berre Nordre. Instidata Skjøtselsplan for slåttemark. Berre Nordre. Instidata I 2013/ / KVI/KVIKAH 620 KVI/KVIKAH Laila Balstad Fisketillatelse i Skalsavassdraget, Kvænangen kommune Utredning Skalsavassdraget - Holt I 2013/ / HOL/HOLLHA HOL/HOLLHA Troms fylkeskommune Underskrevet avtale - Samarbeidsavtale mellom Gether AS og Bioforsk Midt-Norge Samarbeidsavtale mellom Gether AS og Bioforsk Midt-Norge I 2013/ / KVI/KVIERE 331 KVI/KVIERE Gether AS 7

8 Kopi av orientering sendt til grunneiere - Kartlegging av mulige slåttemarks lokaliteter i Nord-Trøndelag 2013 Kartlegging av mulige slåttemarks lokaliteter i Nord-Trøndelag 2013 I 2013/ / KVI/KVIKAH 620 KVI/KVIKAH Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Retur av kontrakt - Kartlegging av mulige slåttemarks lokaliteter i Nord-Trøndelag 2013 Kartlegging av mulige slåttemarks lokaliteter i Nord-Trøndelag 2013 U 2013/ / KVI/KVIKAH 620 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Knut Anders Hovstad KVI/KVIKAH Utsendelse av kontrakt - NFR. Prosjekt /I10 "VARCLIM" - Understanding the genetic and physiological basis for adaption of Norwegian perennial forage crops to future climates - Macnr NFR. Prosjekt /I10 "VARCLIM" - Understanding the genetic and physiological basis for adaption of Norwegian perennial forage crops to future climates - Macnr U 2010/ / KVI/KVIERE 631 Natural Environment Research council Erik Revdal KVI/KVIERE 8

9 Agronomisk vurdering i forbindelse med søknad om bruksutvidelse til nedvisning av grønnmasse åkerbønne til modning - Reglone - dikvat-dibromid - anbefaler bruksutvidelse Reglone - off-label, dispensasjoner - dikvat-dibromid (U = nedsviingsmidddel ; tidl. ugras- og bladdrepingsmiddel), se også Reglone-sak 2007/744 U 2006/ / PLH/PLHJNE 423 Mattilsynet Kirsten Semb Tørresen PLH/PLHKST Agronomisk vurdering i forbindelse med søknad om off-label godkjenning i gjenlegg av timotei - Atlantis WG - mesosulfuron + jodsulfuron - anbefaler godkjenning - med korrigeringer i etikett - rapport vedlagt Atlantis WG - jodsulfuron + mesosulfuron (U = ugrasmiddel) U 2006/ / PLH/PLHKST 423 Mattilsynet Kirsten Semb Tørresen PLH/PLHKST E-post korrespondanse vedrørende kommentarer/ rettelser på etikett fra vurderingen i 2012 Bonzi - paklobutrazol - vekstregulator U 2011/ / PLH/PLHKST 423 Mattilsynet Kirsten Semb Tørresen PLH/PLHKST 9

10 Meddelelse om tildeling av parallelle rammeavtaler jordbrukssakkyndig - Ørland - Forsvarets kampflybase Forsvarsbygg kampflybase - Parallell rammeavtale jordbrukssakkyndig Ørland I 2013/ / JOR/JORAGRO TE JOR/JORAGRO Forsvarets kampflybase Arbeidsavtale Sebastian Piotr Mazur Personalmappe - Mazur, Sebastian Piotr - Apelsvoll I 2009/ / APE/APEPLU P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 APE/APEPLU Sebastian Piotr Mazur Arbeidsavtale Till Seehusen Personalmappe - Seehusen, Till - Apelsvoll I 2009/ / APE/APEPLU P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 APE/APEPLU Till Seehusen Foreldrepermisjon - Till Seehusen Personalmappe - Seehusen, Till - Apelsvoll U 2009/ / APE/APEPLU P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 Till Seehusen Petter Lunde APE/APEPLU 10

11 Arbeidsavtale Linda Knutsen Personalmappe - Knutsen, Linda - Apelsvoll I 2013/ / APE/APEPLU P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 APE/APEPLU Linda Knutsen Retur av signert kontrakt for Leonardo da Vinci Partnerskap EUROPEAN AQUAPONICS I 2013/ / LAN/LANSLS LAN/LANSLS Senter for internasjonalisering av utdanning Søknad produksjonstilskudd i jordbruket Produksjonstilskudd i jordbruket for Landvik gnr 88 bnr 4 Grimstad kommune U 2008/ / LAN/LANEST Statens landbruksforvaltning Erling Stubhaug LAN/LANEST Klima- og miljøprogrammet vedtak om tilskudd til prosjektet Balansert næringsforsyning til grønnsaker Balansert næringsforsyning. SLF. Grønnsaker I 2008/ / APE/APEBHO TE LAN/LANEST Statens landbruksforvaltning 11

12 Feriegrunnlag 2013 ved overgang til annen statsstilling Personalmappe Engebretsen, Alexander - Jord og miljø I 2008/ / JOR/JOROVE TE JOR/JOROVE Universitetet i Oslo, Organisasjons- og personalavd. Varanger museum har byttet låssystem på Strand Internat og tidligere disponerte nøkkel er ikke i bruk mer. Strand internat I 2012/ / SVA/SVASBH SA SVA/SVASBH Varanger museum IKS avd. Sør-Varanger Labinstruks - Signert av senterdirektør - Sendt ut til alle ansatte av verneombud HMS - Labinstruks for Forskningslaboratoriet Jord og miljø - Norsk og engelsk U 2013/ / JOR/JORCBR 254 Alle ansatte i Jord og miljø Gro Eggen JOR/JORGEG Personalmappe Gibalova, Alena - Ullensvang fra tidligere tilsatt ved Økologisk I 2009/ / ULL/JORRSO P Off. loven LOA/LOAGLI Landbruks- og matdepartementet 12

13 Oversender arbeidsavtale og timelister for signering og retur Personalmappe - Helene Tronstad - Tilknyttet prosjekt Myrklima U 2013/ / JOR/JOROVE P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 Helene Tronstad Øistein Vethe * * *** * Personalmappe - Helgås, Hege Lillian JOR/JOROVE I 2013/ / PLH/PLHHTA P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 PLH/PLHHTA Offentlig høring av søknad EFSA/GMO/NL/2013/114 under EU-forordning 1829/ Bomull - Gossypium spp. EFSA EFSA/GMO under EU-forordning - Kopi til Netland og Meadow I 2013/ / PLH/PLHJNE 008 PLH/PLHJNE Miljødirektoratet Forlenga arbeidsavtale på timebasis hausten 2013 Personalmappe - Furset, Rune Jakob I 2012/ / FUR/FURSOP 221 FUR/FURSOP Rune Jakob Furset 13

14 Arbeidsavtale Nora Sønsteby Tobiassen Personalmappe - Tobiassen, Nora Sønsteby - Apelsvoll I 2013/ / APE/APEPLU P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 APE/APEPLU Nora Sønsteby Tobiassen Verdiprøving av plantesorter. Budsjettinnspill for 2014 Verdiprøving av plantesorter. Økonomi og administrasjon U 2008/ / APE/APEMAA 443 Mattilsynet Mauritz Åssveen APE/APEMAA Oversendelse av kontrakt - Bedre konkurransekraft for norske poteter - improved competitiveness for Norwegian potatoes Bedre konkurransekraft for norske poteter - improved competitiveness for Norwegian potatoes - Norges Forskningsråd NFR - Statens Landbruksforvaltning - SLF - Matfondavtalen I 2013/ / APE/APEELM APE/APEELM Norges forskningsråd 14

15 Oversender signert endring til kontrakt INTERREG IVB prosjekt BIOCHAR. NFR /V30. Advanced techniques to evaluate the long-term stability and carbon sequestration potential of different types of biochar. Konsortieavtale BIOCHAR 3S. Prosjekt nr U 2009/ / JOR/JORDRA 657 Norges forskningsråd Daniel P. Rasse JOR/JORDRA Agreement - AHDB Agriculture and Horticulture Development Board - Bedre konkurransekraft for norske poteter - improved competitiveness for Norwegian potatoes Bedre konkurransekraft for norske poteter - improved competitiveness for Norwegian potatoes - Norges Forskningsråd NFR - Statens Landbruksforvaltning - SLF - Matfondavtalen I 2013/ / APE/APEELM APE/APEELM AHDB - Agriculture and Horticulture Development Board Avtale om Fagforum Korn - Revidert 2010, justert 2013 Norsk Landbruksrådgiving - Fagforum Korn - avtale Bioforsk Økologisk - Bioforsk Øst - Bioforsk Plantehelse I 2007/ / APE/APEIHA 331 APE/APEIHA Norsk Landbruksrådgiving 15

16 Samarbeidsavtale med Norsk Landbruksrådgiving innen fagfeltet korn, olje- og proteinvekster Norsk Landbruksrådgiving - Fagforum Korn - avtale Bioforsk Økologisk - Bioforsk Øst - Bioforsk Plantehelse I 2007/ / APE/APEIHA 331 APE/APEIHA Norsk Landbruksrådgiving 16

Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05.

Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05.2012 Søknad - Produksjon av rips og solbær i nordlig klima

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03.

Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03.2012 Personaldokument Personalmappe - Døving, Aksel Kjetil

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 28.06.2015 Journalenhet: I, 14/00030-72 Erasmus bilateral agreement Aachen Erasmus + Program RWTH Aachen niversity Studieavdelingen /Tonje C. Nore Dok. dato: 26.06.2014 Arkivdel: Sakarkiv 348

Detaljer

Årsmøte i NLR SørØst

Årsmøte i NLR SørØst Medlemsblad nr. 3-2013 Årgang 10 27.02.2013 Årsmøte i NLR SørØst Solhuset, Mysen onsdag 13. mars Kl. 18.00 Rapport om «Økt norsk kornproduksjon» v/ Adm. dir. Lars Fredrik Stuve i Norske Felleskjøp. Kl.

Detaljer

Journaldato: 26.11.10, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 29.09.2010. Dok.dato: 12.10.2010. Dok.

Journaldato: 26.11.10, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 29.09.2010. Dok.dato: 12.10.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.11.10, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.11.2010 Tillatelse ett trinn - byggetillatelse hytte på gbn. 1942/22/56 Byggesak

Detaljer

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013 nnvilgelse av forlenget tid og bruk av C eksamen MB tudentmappe - 213/1515-2 12472/213 6.9.213 28.8.213 tleie Norderås - Tilleggsavtale - Leie av 2 rom i 1. etg. lab.bygning - Ellen Eikenes tleie - Norderås

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

Journaldato: 11.01.2010-11.01.2010, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 11.01.2010-11.01.2010, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A ttalelse til søknad om støtte fra Sametinget til ombygging og modernisering av driftsbygning

Detaljer

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 19.10.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.10.2014 Tilbud om fastlegehjemmel D 1737 - Ledig stilling som fastlege i 2014/1175-14 37844/2014

Detaljer

Journaldato: 18.01.2012-18.01.2012, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 17.01.2012. Dok.dato: 17.01.

Journaldato: 18.01.2012-18.01.2012, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 17.01.2012. Dok.dato: 17.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A nnhold: LÅNEKASSEBEKREFTELSE PERSONALMAPPE - JOHN LYNGSTAD 2010/5134-5 2118/2012 John

Detaljer

Journaldato: 03.05.13, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 25.04.2013. Dok.dato: 26.04.2013. Dok.

Journaldato: 03.05.13, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 25.04.2013. Dok.dato: 26.04.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.05.13, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.05.2013 Tilsynsrapport Nordreisa kirke, gnr 1942/14/9 Nordreisa kirke 1942/14/9

Detaljer

Bioforsk-konferansen 2014

Bioforsk-konferansen 2014 Invitasjon til Bioforsk-konferansen 2014 Hotell Scandic Hamar 5. 6. februar Velkommen til Bioforsk-konferansen 2014 Det er en glede å ønske deg velkommen til Bioforsk-konferansen 2014. Med denne konferansen

Detaljer

Offentlig journal. Påminning - journalopplysninger ***** ***** ***** Journalopplysninger ***** ***** ***** 2014/1604-11 7268/2014 02.04.

Offentlig journal. Påminning - journalopplysninger ***** ***** ***** Journalopplysninger ***** ***** ***** 2014/1604-11 7268/2014 02.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.4.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.04.2014 nnhold: Påminning - journalopplysninger Journalopplysninger 2014/1604-11 7268/2014 nnhold: Høring - veileder

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 38/15 11/422 OMRÅDEREGULERING FOR KONGSFJORD OG VEINES

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 38/15 11/422 OMRÅDEREGULERING FOR KONGSFJORD OG VEINES Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2015 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. klage på manglende oppfyllelse av pasient- og brukerrettigheter. Pasient - ***** ***** ***** 2014/2115-2 14242/2014

Offentlig journal. Vedr. klage på manglende oppfyllelse av pasient- og brukerrettigheter. Pasient - ***** ***** ***** 2014/2115-2 14242/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.12.2014 Vedr. klage på manglende oppfyllelse av pasient- og brukerrettigheter sient - ***** ***** ***** 2014/2115-2 14242/2014

Detaljer

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml Page 1 of 20 Offentlig journal 27.04.2015-03.05.2015 14/01992-1 Dok.dato: 25.03.2014 Jour.dato: 30.04.2015 Arkivkode: 221 Grad: U U Til: Silje Eriksmoen Sak: Personalmappe offentlig - Eriksmoen, Silje

Detaljer

2 ÅRSRAPPORT 2013. Design: Millimeterpress AS Forsidefoto: Roa, ved Kalvsjø gård. Karine Bogsti Skog og landskap

2 ÅRSRAPPORT 2013. Design: Millimeterpress AS Forsidefoto: Roa, ved Kalvsjø gård. Karine Bogsti Skog og landskap Årsrapport 2013 2 ÅRSRAPPORT 2013 Design: Millimeterpress AS Forsidefoto: Roa, ved Kalvsjø gård. Karine Bogsti Skog og landskap Innhold Dette er Statens landbruksforvaltning 4 Administrerende direktør

Detaljer

M edlemssk Å rsmelding 2013 riv nr 2 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014

M edlemssk Å rsmelding 2013 riv nr 2 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014 Medlemsskriv Årsmelding nr 2 2013 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014 Innhold Innkalling til årsmøtet.. 3 Styreleder har ordet. 4 Styret aktivitet. 5 Årsmelding

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE Design og trykk: Follotrykk AS. 2009 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR NLR arbeider kontinuerlig for økte tilskudd over Jordbruksavtalen til rådgivingsenhetenes

Detaljer

2. Prosjektorganisasjon 2009: PURA hadde følgende prosjektorganisasjon 31.12.2010: Styringsgruppe: Per A. Kierulf, leder av styringsgruppen

2. Prosjektorganisasjon 2009: PURA hadde følgende prosjektorganisasjon 31.12.2010: Styringsgruppe: Per A. Kierulf, leder av styringsgruppen ÅRSMELDING 2010 1. PURA - Bakgrunn, formål: PURA, vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget, ble opprettet i 2008 som en følge av innføringen av EUs Vanndirektiv Water Framework Directive.

Detaljer

Journaldato: 18.4.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.04.2011.

Journaldato: 18.4.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.04.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.4.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.04.2011 Tilbud arbeidsavtale Personalmappe ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Avklaring vedr. pasientmiddelregnskapet for 2006. Pasientregnskap 2007/830-4 4488/2007 13.12.2007 PLO/BMP 04.12.

Offentlig journal. Avklaring vedr. pasientmiddelregnskapet for 2006. Pasientregnskap 2007/830-4 4488/2007 13.12.2007 PLO/BMP 04.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.12.2007, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.12.2007 Avklaring vedr. pasientmiddelregnskapet for 2006 Pasientregnskap 2007/830-4 4488/2007 PLO/BMP 5F Ofl. 5a/Forv.l

Detaljer

Journaldato: 02.01.2014, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Fellesadministrasjonen, Dokumenttype: I,U,N, Status: J,A. Dok.dato: 05.11.

Journaldato: 02.01.2014, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Fellesadministrasjonen, Dokumenttype: I,U,N, Status: J,A. Dok.dato: 05.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.01.2014, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Fellesadministrasjonen, Dokumenttype:,,, Status: J,A 06.01.2014 Svar fra SL på søknad - tvekslingsstudent

Detaljer

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte.

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte. Årsmelding 2014 Forsidefoto: Rådgiver Silja Valand fra Norsk Landbruksrådgiving Østafjells studerer den gamle hvetesorten Fram hos gårdbruker Ole Petter Riis i Steinkjer. Bildet er fra en markdag om gamle

Detaljer

Offentlig journal. Pasientsak - NPE 2010/02828 - Endelig svar ***** ***** ***** ***** NPE sak 2010/02828 ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Pasientsak - NPE 2010/02828 - Endelig svar ***** ***** ***** ***** NPE sak 2010/02828 ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.4.2011-10.4.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.04.2011 nnhold: asientsak - NE 2010/02828 - Endelig svar ***** ***** ***** ***** NE sak 2010/02828 *****

Detaljer

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 10.06.2015 Svar på oppsigelse av stilling Oppsigelse av stilling 2015/1026-2 4833/2015 26.05.2015 ADM/HLVO *****

Detaljer

Dok.dato: 30.07.2010. Klassering: 376.2 MN ADM/AIDAKA

Dok.dato: 30.07.2010. Klassering: 376.2 MN ADM/AIDAKA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.5.2011-29.5.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 31.05.2011 Vedr. ettersending av karakterer Helene Charlotte Hafsmo - Godkjenning av ekstern utdanning

Detaljer

Research and Development of Organic Agriculture in Norway

Research and Development of Organic Agriculture in Norway INFORMATION IN ENGLISH: Research and Development of Organic Agriculture in Norway NORSØK Kristiansund Bergen Trondheim Oslo In Norway only 3.4 % of the land can be used for agriculture. The remaining land

Detaljer

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 28.07.2014 Skole: Interesse søknad som lærer Åpne søknader skolesektoren

Detaljer

ISSN 0546-3238 Foto: Ansatte i Norges Bondelag Opplag: 1500 stk

ISSN 0546-3238 Foto: Ansatte i Norges Bondelag Opplag: 1500 stk Årsmelding 2009 ISSN 0546-3238 Foto: Ansatte i Norges Bondelag Opplag: 1500 stk 2 3 4 Innhold Innhold... 5 Medlemmer... 6 Æresmedlemmer... 8 Tillitsvalgte... 9 Årsmøtet... 9 Representantskapet... 11 Styret

Detaljer