Offentlig journal. Innbindinger av protokoller for Innbinding av protokoller - møtebøker 2011/ /2011 SKADM/MSO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Innbindinger av protokoller for 2010. Innbinding av protokoller - møtebøker 2011/820-1 5656/2011 SKADM/MSO 15.02.2011 25.03."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Journalenhet: sk*, Dokumenttype:,, Status: J,A nnbindinger av protokoller for 2010 nnbinding av protokoller - møtebøker 2011/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Tromsø ASVO Retur av faktura grunnet mva Retur av faktura grunnet manglende opplysninger 2011/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Johhny Eilertsen Søknad om markedsføringsstøtte - VM på ski i Oslo 2011 Tilskudd Omstillings- og utviklingsprosjektet 2011/ / SKADM/SK 01 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Kågen slakt SA SKADM/SK Side: 1 av 12

2 Evt godtgjørelse for overføring av kommunestyremøter Overføring av kommunestyre i Skjervøy Nærradio 2010/ / ***** Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Skjervøy Nærradio Reduksjon av vann- og kloakkgebyrer for 2011 Budsjett / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Økonomisjefen for viderefordeling Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Motorferdsel i utmark / / SKTEKN/YV K01 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Field Productions Tildeling av 17.maiarrangementet på Skjervøy i mai arrangement / / SKK/TON ***** Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Kultur- og undervisning Skjervøy K Skjervøykorpset Side: 2 av 12

3 Anke på avslag om støtte til SMSO Støttesenter Mot ncest og Seksuelle Overgrep. 2010/ / ***** Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SM Økonomisjefen, her Madam Lyngs legat - endring av statutter Madam Lyngs Legat 2010/ / SK/RW 241 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Einar H. Gjæver Forespørsel om omregulering/ reguleringsendring: Naust- Kobbepollen Reguleringsendring Kobbepollen 2010/ / SKTEKN/EMA L12 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Boljok, v/ nger Marie Olsen Søknad vedr. regulering av "Ratamajordet" til boligområde Reguleringsplan "Ratamajorda" 2011/ / SKTEKN/YV L12 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Jørn Larsen Side: 3 av 12

4 Vedr.lukking avformannsskapsmøte Lukking av formannskapsmøte Behandling av Årvikbruket Eiendom 2011/ / SK/RW 041 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Fylkesmannen i Troms Søknad om deling av eiendommen 53/3 i Sandvågen Deling av eiendommen "Sandvåg" gnr 53 bnr / / SKTEKN/EMA L33 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Annbjørg Reiersen Ellen Reiersen Marit Reiersen Vedr. prosjektet ny kai ved Skaret Kai Skaret 2011/ / SKTEKN/YV ***** Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Arnøylaks v/ Tor Nygaard Søknad om utvidelse av tomt i Ørnveien 18 utvidelse av tomt i Ørnveien 18 gnr 69 bnr / / SKTEKN/EMA L33 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Jørn Larsen Side: 4 av 12

5 Statusrapport for 2010 Omstillings- og utviklingsprosjektet Rapportering Omstillings- og utviklingsprosjektet år / / SKADM/SK 01 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Troms fylkeskommune SKADM/SK Søknad om skjenkebevilling. Vinterfestivalen Skjenkebevillinger / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Lisa Heimly Lensmannen i Skjervøy Lise Román Manglende kommunalt tilskudd tros- og livssynssamfunn 2010 Etterlysning av kommunalt tilskudd for / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Magne H. Svendsen Svar på søknad om tilskudd til kvalifisering som leverandør til oljeindustrien Tilskudd Omstillings- og utviklingsprosjektet 2011/ / SKADM/SK 01 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Pro Barents as SKADM/SK Side: 5 av 12

6 Søknad om støtte til kjøp av programvare Tilskudd Omstillings- og utviklingsprosjektet 2011/ / SKADM/SK 01 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Atlantic Group, Norway SKADM/SK Formannskapets oppfølging av budsjett og økonomiplan Budsjett / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Helene Solvang Reduksjon av vann- og kloakkgebyrer for 2011 Budsjett / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Rune Stifjell, her Valg av ny leder i Skjervøy HV-nemd Skjervøy HV-nemd 2011/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Thor Henriksen Lensmannen i Skjervøy Side: 6 av 12

7 Søknad om tilskudd til aktiviterer i ADHD Norge Troms Søknad om støtte / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ADHD Norge Troms Søknad om sponsormidler Søknad om støtte / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Skjervøy drettsklubb Søknad om prosjektstøtte Søknad om støtte / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Kronebutikken DA v / Hilde Lund Søknad om tilskudd til annonse i bilag om Finnmarksløpet Tilskudd t 2011/ / SKK/TON 223 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Midt i Værret AS SKK/TON Side: 7 av 12

8 Tilsetting i fastlegeavtale fra 1. april 2011 D 768 Tilsetting i ledig fastlegeavtale fra 1. april / / AS Offl Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Øystein Pedersen nnvilget tilskudd til opplæring Voksenopplæring 2010/ / SKK/RSH O A02 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SKK/RSH Fylkesmannen i Troms Søknad om barnehageplass Barnehagesøknader hovedopptak / / SKK/HT BA Offl. 13 / Fvl. 13 nr. 1 A10 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SKK/HT Kristin saksen Ferievikariater for off.godkjente sykepleiere / /2011 O Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Susanne Meldgaard Side: 8 av 12

9 Søknad om permisjon Velferdspermisjoner / / O 466 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Wenche Lill Nilsen Søknad på stillingen D 861 Tilsetting i 62,4% stilling for hjelpepleier natt i vikariat 2011/ / O Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Tove Marie Nilsen 2011/ / O Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Tove Marie Nlsen 2011/ / O Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Marianne Bergly Side: 9 av 12

10 Høring - Retningslinje for samarbeid, ansvars- arbeidsfordeling mellom NN og kommunene omkring individuell plan (P) Habilitering, rehabilitering og individuell plan i kommunene 2009/ / ***** Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin Søknad om permisjon Velferdspermisjoner / / O 466 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Kirsten Mathiassen 2011/ /2011 O Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Tomas Wahlstedt 2011/ / O Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Maja Ekblad Side: 10 av 12

11 2011/ / O Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Christian Nielsen 2011/ / O Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Marianne Birkelund Søknad om permisjon Velferdspermisjoner / / O 466 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Renate ngebrigtsen 2011/ / O Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mateusz Fryc Side: 11 av 12

12 2011/ / O Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Anna Bochnak Side: 12 av 12

Journaldato: 11.7.2014-13.7.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 23.04.2010.

Journaldato: 11.7.2014-13.7.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 23.04.2010. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.7.2014-13.7.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.07.2014 Søknad på ressurser til spesialundervisning/hjelp for Barnehagemappe - 2009/1249-15

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. purring, deres ref. 79198726,2/AE. Erstatning etter vannskade 14.04.10 2010/5298-4 859/2012 12.01.2012 SKTEKN/YV 06.01.

Offentlig journal. Vedr. purring, deres ref. 79198726,2/AE. Erstatning etter vannskade 14.04.10 2010/5298-4 859/2012 12.01.2012 SKTEKN/YV 06.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.1.2012, Journalenhet: sk*, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.01.2012 nnhold: Vedr. purring, deres ref. 79198726,2/A rstatning etter vannskade 14.04.10 2010/5298-4

Detaljer

Journaldato: 18.11.2009, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 17.11.2009. Klassering: LYADM/EMH. Dok.

Journaldato: 18.11.2009, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 17.11.2009. Klassering: LYADM/EMH. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.11.2009 nnhold: Kommunal bolig 2009/9811-1 39495/2009 LYADM/EMH 613 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

Offentlig journal. Nedbemanning. Nedbemanning i Lyngen kommune 2014/1165-2 18777/2014 01.12.2014 LYADM/HG 12.12.2014 LYADM/PLA

Offentlig journal. Nedbemanning. Nedbemanning i Lyngen kommune 2014/1165-2 18777/2014 01.12.2014 LYADM/HG 12.12.2014 LYADM/PLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.12.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.12.2014 Nedbemanning Nedbemanning i 2014/1165-2 18777/2014 01.12.2014 LYADM/HG 474 Avs./mottaker:

Detaljer

Journaldato: 13.10.2010, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 19.08.2010. Klassering: 115/6 LYADM/EK

Journaldato: 13.10.2010, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 19.08.2010. Klassering: 115/6 LYADM/EK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.10.2010 -Søknad om tillatelse til nydyrking, Karl Arvid Brose 2009/2975-26 28868/2010 19.08.2010 Avs./mottaker:

Detaljer

Dok.dato: 04.03.2010. Klassering: V72. (enhet/initialer): LYADM/ET. Dok.dato: 04.03.2010. Klassering: V83 LYADM/ET. Dok.dato: 16.02.

Dok.dato: 04.03.2010. Klassering: V72. (enhet/initialer): LYADM/ET. Dok.dato: 04.03.2010. Klassering: V83 LYADM/ET. Dok.dato: 16.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.03.10, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.03.2010 OKsvik gård vedproduksjon AS - søknad om NMSK tilskudd. Gnr.85 bnr.1 Oksvik gård vedproduksjon

Detaljer

Offentlig journal HØRING - SØKNAD OM BYGGING AV TRAKTORVEG PÅ BAKKEJORD, KÅFJORD KOMMUNE

Offentlig journal HØRING - SØKNAD OM BYGGING AV TRAKTORVEG PÅ BAKKEJORD, KÅFJORD KOMMUNE Offentlig journal Seleksjon: Raort generert: 28.5.2009, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttye:,, Status: J,A 02.06.2009 HØRNG - SØKNAD OM BYGGNG AV TRAKTORVG PÅ BAKKJORD, KÅFJORD KOMMN Høring - søknad om bygging

Detaljer

Offentlig journal. Fysisk test. Øvelser 2011/4332-11 21141/2012 01.06.2012 06.06.2012 ***** ***** ***** ***** ***** ST-Personalmappe - ***** *****

Offentlig journal. Fysisk test. Øvelser 2011/4332-11 21141/2012 01.06.2012 06.06.2012 ***** ***** ***** ***** ***** ST-Personalmappe - ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.6.2012, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.06.2012 Fysisk test Øvelser 2011/4332-11 21141/2012 Rolf-Vidar Olsen m.fl.

Detaljer

Journaldato: 13.12.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 13.12.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.12.2012 Søknad om refusjon av avløserutgifter ved sykdom mv, - søknad om avløsertilskudd ved sykdom

Detaljer

Offentlig journal. Stedfortreder under ferieavvikling -Skjervøy sykestue og sykehjem 2009. Stedfortreder 2009/7292-1 25585/2009 SKHELSOS/LRO

Offentlig journal. Stedfortreder under ferieavvikling -Skjervøy sykestue og sykehjem 2009. Stedfortreder 2009/7292-1 25585/2009 SKHELSOS/LRO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.09.09, Journalenhet: sk*, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.09.2009 Stedfortreder under ferieavvikling -Skjervøy sykestue og sykehjem 2009 Stedfortreder 2009/7292-1

Detaljer

Offentlig journal. Vedr lemping av låneavtale. Søknad om startlån - ***** ***** ***** ***** 2012/2887-5 15138/2013 LYADM/SR 29.04.2013 06.05.

Offentlig journal. Vedr lemping av låneavtale. Søknad om startlån - ***** ***** ***** ***** 2012/2887-5 15138/2013 LYADM/SR 29.04.2013 06.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.5.2013, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.05.2013 Vedr lemping av låneavtale Søknad om startlån - 2012/2887-5 15138/2013 29.04.2013 LYADM/SR

Detaljer

Offentlig journal. Melding om yrkesskade påført under arbeid. Personalmappe - ***** ***** 2009/7078-11 26233/2010 26.05.2010 LYSOLBO/MO 15.07.

Offentlig journal. Melding om yrkesskade påført under arbeid. Personalmappe - ***** ***** 2009/7078-11 26233/2010 26.05.2010 LYSOLBO/MO 15.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.7.2010, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype:,U, Status: J,A 20.07.2010 nnhold: Melding om yrkesskade påført under arbeid ersonalmappe - U

Detaljer

Journaldato: 24.11.2011, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 23.11.2011. Dok.dato: 23.11.2011. Dok.

Journaldato: 24.11.2011, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 23.11.2011. Dok.dato: 23.11.2011. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.11.2011 tbetalingsanmodning - Spillemidler til anl.nr. 1939 0039 01 Åsen friluftsanlegg

Detaljer

Offentlig journal. Konsesjonstakst for gnr/bnr 79/2,12, 1/2 av 79/1. Diverse bekreftelser i landbruket 2011/1867-11 9424/2012 06.03.

Offentlig journal. Konsesjonstakst for gnr/bnr 79/2,12, 1/2 av 79/1. Diverse bekreftelser i landbruket 2011/1867-11 9424/2012 06.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.3.2012, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.03.2012 Konsesjonstakst for gnr/bnr 79/2,12, 1/2 av 79/1 Diverse bekreftelser i landbruket

Detaljer

Journaldato: 13.10.2009, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.10.2009. Klassering: A10 LYADM/EMH

Journaldato: 13.10.2009, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.10.2009. Klassering: A10 LYADM/EMH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.10.2009 Rapport kontantstøtteordningen pr. oktober 2009 Rapportering kontantstøtteordningen 2009 2009/361-10

Detaljer

Journaldato: 25.06.2010, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 24.06.2010. Dok.dato: 24.06.2010. Dok.

Journaldato: 25.06.2010, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 24.06.2010. Dok.dato: 24.06.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,U, Status: J,A 28.06.2010 nnhold: Tilsetting i stilling som kommuneveterinær D 636 Utlysning av stilling

Detaljer

Offentlig journal. Skademelding - ***** ***** ***** Skademeldinger elever - Eidebakken skole 2009/357-57 2006/2013 07.02.2013 15.01.

Offentlig journal. Skademelding - ***** ***** ***** Skademeldinger elever - Eidebakken skole 2009/357-57 2006/2013 07.02.2013 15.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.2.2013, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.02.2013 Skademelding - Skademeldinger elever - idebakken skole 2009/357-57 2006/2013 15.01.2013

Detaljer

Offentlig journal. Skademelding- ***** ***** ***** 2015/173-2 3844/2015 24.04.2015 09.04.2015 KNØ/LG KNØ/LG. Endring av stilling 2015/974-25 3934/2015

Offentlig journal. Skademelding- ***** ***** ***** 2015/173-2 3844/2015 24.04.2015 09.04.2015 KNØ/LG KNØ/LG. Endring av stilling 2015/974-25 3934/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.04.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.04.2015 Skademelding- Skademeldinger barn - Knøttelia barnehage 2015/173-2 3844/2015 09.04.2015 KNØ/LG BA G51 Avs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Ny klage - Utskriving av resept for legemidler ***** ***** ***** Pasientsak ***** ***** ***** 2014/565-2 3521/2014 27.05.

Offentlig journal. Ny klage - Utskriving av resept for legemidler ***** ***** ***** Pasientsak ***** ***** ***** 2014/565-2 3521/2014 27.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.5.2014-1.6.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 05.06.2014 Ny klage - tskriving av resept for legemidler ***** ***** ***** asientsak

Detaljer

Offentlig journal. Revisjonsuttalelse - Særlig ressurskrevende helse-omsorgstjenester i kommunen. Rundskriv IS-4/2013 2013/104-2 850/2013 28.02.

Offentlig journal. Revisjonsuttalelse - Særlig ressurskrevende helse-omsorgstjenester i kommunen. Rundskriv IS-4/2013 2013/104-2 850/2013 28.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.04.2013-07.04.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.04.2013 nnhold: Revisjonsuttalelse - Særlig ressurskrevende helse-omsorgstjenester i kommunen Rundskriv

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

Journaldato: 31.3.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 26.03.2015.

Journaldato: 31.3.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 26.03.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.3.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 07.04.2015 Svar, anmodning om opplysninger - ***** *****

Detaljer

Journaldato: 10.10.2013-16.10.2013, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I, U, N, X, S, Status: J,A. Dok.dato: 03.09.

Journaldato: 10.10.2013-16.10.2013, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I, U, N, X, S, Status: J,A. Dok.dato: 03.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype:,, N,, S, Status: J,A 18.10.2013 Arbeidsnotat: Vurdering av bruk av fondsmidler kontra låneopptak

Detaljer

Offentlig journal. HASTER VIKTIG INFORMASJON om oppstart av felles LEGEVAKTnummer 116 117. Felles legevakt nummer 116 117 2015/592-1 2984/2015

Offentlig journal. HASTER VIKTIG INFORMASJON om oppstart av felles LEGEVAKTnummer 116 117. Felles legevakt nummer 116 117 2015/592-1 2984/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.8.2015-30.8.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.09.2015 nnhold: HASTER VKTG NFORMASJON om oppstart av felles LEGEVAKTnummer 116 117 Felles legevakt nummer

Detaljer

Journaldato: 27.12.13, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 27.12.13, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.12.13, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 31.12.2013 Svar på forespørsel om kopi

Detaljer

Journaldato: 9.2.2015, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 06.02.

Journaldato: 9.2.2015, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 06.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.2.2015, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 11.02.2015 nnhold: Oversendelse av journaldokumenter

Detaljer

Journaldato: 27.2.15, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg

Journaldato: 27.2.15, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.2.15, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 03.03.2015 Svar på høring - Samarbeid mellom helse- og

Detaljer

Offentlig journal. Brev til pårørende. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2009/769-7 6560/2012 22.05.2012 04.05.2012 KK/TKL *****

Offentlig journal. Brev til pårørende. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2009/769-7 6560/2012 22.05.2012 04.05.2012 KK/TKL ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.5.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.05.2012 Brev til pårørende Pasientsak 2009/769-7 6560/2012 04.05.2012 KK/TKL Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

Journaldato: 03.05.13, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 25.04.2013. Dok.dato: 26.04.2013. Dok.

Journaldato: 03.05.13, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 25.04.2013. Dok.dato: 26.04.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.05.13, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.05.2013 Tilsynsrapport Nordreisa kirke, gnr 1942/14/9 Nordreisa kirke 1942/14/9

Detaljer

Journaldato: 17.4.2013, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 12.04.2013. Dok.dato: 16.04.2013. Dok.

Journaldato: 17.4.2013, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 12.04.2013. Dok.dato: 16.04.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.4.2013, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.04.2013 Delegert vedtak - søknad om deling gnr 1942/16/3 Søknad om deling

Detaljer