Seleksjon: Journaldato: , Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Seleksjon: Journaldato: 20.02.2012-24.02.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.02."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: , Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: Samarbeidsplan 2012 Sør-Varanger bedriftshelsetjeneste U 2007/ / SVA/SVATAB 254 Mottaker Sør-Varaner bedriftshelsetjeneste Irene Karisari SVA/SVAIKA Nye jordbærsorter for direkte konsum - utbetalingsanmodning Nye jordbærsorter for direkte konsum - Macnr U 2009/ / KVI/KVIJED 620 Mottaker Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Aud Lise Kulseth KVI/KVIALK Nye jordbærsorter for direkte konsum - utbetalingsanmodning Nye jordbærsorter for direkte konsum - Macnr U 2009/ / KVI/KVIJED 620 Mottaker Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Aud Lise Kulseth KVI/KVIALK Nye jordbærsorter for direkte konsum - utbetalingsanmodning Nye jordbærsorter for direkte konsum - Macnr U 2009/ / KVI/KVIJED 620 Mottaker Nord-Trøndelag fylkeskommune Aud Lise Kulseth 1

2 Nye jordbærsorter for direkte konsum - Macnr Nye jordbærsorter for direkte konsum - Macnr U 2009/ / KVI/KVIJED 620 Mottaker Alf Viken Aud Lise Kulseth KVI/KVIALK Nye jordbærsorter for direkte konsum - rapport 2011 Nye jordbærsorter for direkte konsum - Macnr U 2009/ / KVI/KVIJED 620 Mottaker Lars Arne Landrø Aud Lise Kulseth KVI/KVIALK Nye jordbærsorter for direkte konsum - søknad om videre finansiering Nye jordbærsorter for direkte konsum - Macnr U 2009/ / KVI/KVIJED 620 Mottaker Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Landbruksavdelingen Aud Lise Kulseth KVI/KVIALK Nye jordbærsorter for direkte konsum - søknad om videre finansiering Nye jordbærsorter for direkte konsum - Macnr U 2009/ / KVI/KVIJED 620 Mottaker Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Aud Lise Kulseth KVI/KVIALK 2

3 Invoice No BioCo2 - Request for final funding - Enclosed audit report and financial statement for the period Nov until Oct IIT Karagpur And Integrated Mulit-Disciplinary prosject using Solar Energy for Production... (BioCO2) The Norwegian Ministry of Foreign Affairs (MFA) The Royal Norwegian Embassy, New Dehli, India. Macnr I 2008/ / JOR/JORSBO 671 JOR/JORSBO Uppsala Universitet Personaldokument Personalmappe Vivian-Smith, Andrea Ficke Plantehelse U 2009/ / PLH/PLHEMM P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 Mottaker Andrea Vivian-Smith Egil Hasselbakk LOA/LOAEHA Personaldokument Personalmappe Wold, Terje - Plantehelse I 2009/ / PLH/PLHAHE 221 PLH/PLHAHE Terje Wold Analyserapport Prosjekt DNA-analyse brunbjørn - betalte oppdrag U 2009/ / SVA/SVACAT Mottaker Lansstyrelsen i Vasterbotten Camilla Tobiassen SVA/SVACAT 3

4 Personaldokument Personalmappe - Schregel, Julia - Svanhovd I 2010/ / SVA/SVASBH P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 SVA/SVASBH Julia Schregel Oversendelse av rapport - Vol 6 nr Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver - Kravspesifikasjon for beregning av tilførsler av næringsstoffer til vassdrag i Oppland - Prosjekt nr 8164 U 2011/ / JOR/JORESK Mottaker Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver Håkon Borch Personaldokument Personalmappe - Almvik, Marit - Plantehelse JOR/JORHBO U 2008/ / PLH/PLHEMM 221 Mottaker Heribert Warzecha Marit Almvik PLH/PLHMAL Søknad om dispensasjon for bruk av Acrobat WG - dimetomorf + mankozeb mot pelargoniumrust i prydplanter i veksthus - søker Norsk Gartnerforbund Acrobat WG - - dimetomorf + mankozeb - dispensasjoner - off-label (S = soppmiddel ) I 2006/ / PLH/PLHAHE BU 14 PLH/PLHMLH Norsk Gartnerforbund 4

5 Agronomisk vurdering i forbindelse med dispensasjonsøknaden for bruk av Acrobat WG - dimetomorf + mankozeb mot pelargoniumrust i prydplanter i veksthus - anbefaler godkjenning Acrobat WG - - dimetomorf + mankozeb - dispensasjoner - off-label (S = soppmiddel ) U 2006/ / PLH/PLHAHE 423 Mottaker Mattilsynet Maria Luz Herrero PLH/PLHMLH Søknad om dispensasjon for bruk av Amistar - azoksystrobin mot pelargoniumrust i prydplanter i veksthus - søker Norsk Gartnerforbund Amistar - bruksutvidelser oa - azoksystrobrin ( S = soppmiddel ), jfr Amistar saker /494 ( agronomisk vurdering ) oa I 2008/ / PLH/PLHRNA BU 6 PLH/PLHMLH Norsk Gartnerforbund Agronomisk vurdering i forbindelse med dispensasjonsøknaden for bruk av Amistar - azoksystrobin mot pelargoniumrust i prydplanter i veksthus Amistar - bruksutvidelser oa - azoksystrobrin ( S = soppmiddel ), jfr Amistar saker /494 ( agronomisk vurdering ) oa U 2008/ / PLH/PLHRNA 423 Mottaker Mattilsynet Maria Luz Herrero PLH/PLHMLH Budsjett husdyrgjødsel Midler til informasjons- og utviklingstiltak i jordbruket og andre oppdrag for Fylkesmannen I 2011/ / FUR/FURSOP FUR/FURSOP Landbruk Nordvest 5

6 Forespørsel om målretta Plantehelsekurs for Merethe Christiansen, Mattilsynet for 2013 Forslag til Kursopplegg - PLV200 ved UMB - Målretta Plantehelsekurs U 2012/ / PLH/PLHAHE ***** Mottaker Mattilsynet Arne Hermansen Personaldokument Personalmappe - Pedersen Kyrre, Holt PLH/PLHAHE I 2010/ / HOL/HOLBAN P Off. loven 13 jf fvl ledd BU 8 HOL/HOLBAN Kyrre Pedersen Agronomisk vurdering i forbindelse med bruksutvidelse i oljevekster mot rapsglansbille og bomullsmellus og bladlus i vekshuskulturer - Plenum 50 WG - pymetrozin - anbefaler godkjenning Plenum 50 WG - pymetrozin - Agronomiske vurderinger - veksthuskulturer ( SKA = skadedyrmiddel ) U 2011/ / PLH/PLHASU 423 Mottaker Mattilsynet Anette Sundbye PLH/PLHASU Varsel om arbeidsfrist - Kystlynghei og utegangarsau Prosjekt Utegangarsau og kystlynghei. Tildeling fra fylkeskommuner, SLF m.fl. Se også saksnr 9/431. Macnr I 2009/ / FUR/FURSOP 321E FUR/FURSOP Fylkesmannen i Møre og Romsdal 6

7 Undertegnet kontrakt for verdiprøving av plantesorter 2012 Verdiprøving av plantesorter. Økonomi og administrasjon I 2008/ / APE/APEMAA 443 APE/APEMAA Mattilsynet Avslag på søknad om tilskudd fra Utviklingsprogram for innlandsfiske 2012 til prosjekt 'Kompetanse og nettverksbygging mellom fisketurismebedrifter i Sør- og Nord-Norge' Prosjekt 'Kompetanse- og nettverksbygging mellom fisketurismebedrifter i Sør- og Nord-Norge' I 2011/ / HOL/HOLHJE HOL/HOLHJE Landbruks- og matdepartementet Personaldokument Personalmappe - Aregahegn Nega Yiketem Praksisplass Plantehelse I 2011/ / PLH/PLHEMM P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 LOA/LOAEHA Unntatt offentlighet Stadfesting på leveranse Breiband I 2012/ / FUR/FURKFU TE FUR/FURKFU Enivest 7

8 Kopi av brev til nyoppnevnte styremedlemmer i Bioforsk for perioden Styret i Bioforsk. Oppnevning. Styresammensetning periode Periode Periode I 2007/ / LOA/LOAHML TE LOA/LOAHML Landbruks- og matdepartementet Faglig rapport om offisiell verdiprøving i korn Verdiprøving av plantesorter. Korn og oljevekster U 2008/ / APE/APEMAA 443 Mottaker Mattilsynet Mauritz Åssveen 1 st Replacement contract - Green Growing - Interreg IVB North Sea Region Programme Interreg IVB project "Greengrowing - Reduced carbon foot print in the horticultural greenhouse industry". North Sea Region Programme I 2010/ / SAR/SARSGR 677 SAR/SARSGR Aarhus University v/ottosen, Carl-Otto Rapport for bruk av tildelte midler frå A. Heiberg og H.B. Fasmers fond Prosjekt Utegangarsau og kystlynghei. Tildeling fra fylkeskommuner, SLF m.fl. Se også saksnr 9/431. Macnr U 2009/ / FUR/FURSOP 321E Mottaker Universitetet i Bergen Samson Øpstad 8

9 Søknad om støtte til Bedriftsidrettslaget for 2012 Bioforsk Bedriftsidrettslag. Opprettelse m.m. - Søknad om midler - Frivillighetsregisteret organisasjonsnr I 2009/ / LOA/LOANYS 254 LOA/LOAGLI Bioforsk Bedriftsidrettslag Tomato chlorotic stunt viroid - Forenklet vurdering av risiko Risikovurdering - Tomato chlorotic stunt viroid U 2012/ / PLH/PLHDRB 414 Mottaker Mattilsynet Dag-Ragnar Blystad Instituttgjennomgangen. Oppnevning av medlem til arbeidsgruppe for vurdering av oppgavefordeling mellom SLF/Mattilsynet og forskningsinstituttene. Mandat for arbeidet vedlagt Evaluering av landbruksinstituttene. Videre oppfølging av instituttgjennomgang. Høring. Oppnevning av arbeidsgruppe I 2010/ / LOA/LOAHML BU 17 LOA/LOAHML Landbruks- og matdepartementet Executive Agency for Health and Consumers Executive agency for heslth and consumers I 2012/ / PLH/PLHAHE TE PLH/PLHAHE Executive Agency for Health and Consumers 9

10 Personaldokument Personalmappe Schnug, Lisbeth - Jord og miljø I 2009/ / JOR/JOROVE P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 JOR/JORDRA Lisbeth Schnug Informasjon om at hjertestarteren er ankommet Svanhovd og foreløpig plassert på folkehøgskolen. Det blir sannsynligvis avholdt kurs for ca. 15 deltakere i bruk av starteren - i midten av mars 2012 Hjertestarter til Svanvik I 2012/ / SVA/SVASBH TO SVA/SVASBH Pasvik folkehøgskole Vagstad, Nils, blir Bioforsk sitt medlem i arbeidsgruppe for vurdering av oppgavefordeling mellom SLF/Mattilsynet og forskningsinstituttene Evaluering av landbruksinstituttene. Videre oppfølging av instituttgjennomgang. Høring. Oppnevning av arbeidsgruppe U 2010/ / LOA/LOAHML 300 Mottaker Landbruks- og matdepartementet Harald Lossius LOA/LOAHML 10

11 Bioforsk Rapport Vol. 7 Nr Sluttrapport i prosjektet Grøntanleggshygiene 2011 Forprosjekt - Grøntanleggshygiene - Bøkeskog - Norsk Gartnerforbund - New diseases on woody oranamental plants in Norway a threat to established plants forests and natural ecosystems U 2011/ / PLH/PLHVTA Mottaker Nina Sæther Mottaker Mottaker Mottaker Åsmund Asdal Tove Ladstein Kjertsi Bakkebo Fjellstad Venche Talgø Underskrevet avtale om felles regler for praktisering av retningslinjene for kreditering av vitenskapelige publikasjoner til institusjoner m/vedlegg Avtale Skog og landskap og Bioforsk. Felles regler for praktisering av retningslinjene for kreditering av vitenskapelige publikasjoner til institusjoner. Avtale med UMB om gjenomføring av PhD-program. Adresseringsprinsipp. Retningslinjer FFA - UHR - NSG I 2009/ / LOA/LOANVA TE LOA/LOANVA Skog og landskap Tilskudd til gjennomføring av forprosjekt 'Innlandsfisketurisme i Troms' Holt - Prosjekt 'Innlandsfisketurisme i Troms - mulighetsanalyse I 2011/ / HOL/HOLLHA HOL/HOLLHA Fylkesmannen i Troms 11

12 Underskrevet avtale med organisasjonene om arbeidstid ved Svanhovd konferansesenter Avtale om arbeidstid ved Bioforsk Svanhovd konferansesenter I 2012/ / LOA/LOAGLI TE LOA/LOAGLI STAFO NITO Akademikerne Forskerforbundet NTL Tilbud om stilling som innkjøper LOA. Stilling som innkjøper U 2011/ / LOA/LOADAM Mottaker Jensen, Børge Dag Midtfjord LOA/LOADAM Personaldokument Personalmappe - Valde, Ketil - Tingvoll I 2006/ / TIN/TINTST 221 TIN/TINKSO Unntatt offentlighet 12

13 Innfrielse av tilsagn for Bevilgning - NFR /F20 NFR. Prosjektnr /V /F20 - Combining multi-compartment sampler and geophysical techniques for monitoring contaminant transport in soils. Prosjekt nr I 2009/ / JOR/JOREBL 631 JOR/JOREBL Norges forskningsråd SØKNAD NFR Pesticide sorption and effects og biochar - IS-MOBIL NFR SØKNAD Pesticide sorption and effects og biochar - IS-MOBIL U 2012/ / PLH/PLHOME 631 Mottaker Norges forskningsråd Ole-Martin Eklo PLH/PLHOME Forespørsel om agronomisk vurdering i forbindelse med revurdering av Finalsan Konsentrat Mot Mose i Plen - pelargonsyre iht. 5-års planen, adm 2/2012 Finalsan konsentrat mot mose i plen ( hobbypreparat ) - pelargonsyre (jfr Finalsan konsentrat mot ugras /360) I 2010/ / PLH/PLHJNE ***** PLH/PLHJNE Mattilsynet Forespørsel om agronomisk vurdering i forbindelse med revurdering av Finalsan AF mot ugress - pelargonsyre iht. 5-års planen, adm 2/2012 Finalsan mot ugress "Klar til bruk" - agronomisk vurdering - pelargonsyre ( U = ugrasmiddel ) I 2006/ / PLH/PLHJNE 423 PLH/PLHJNE Mattilsynet 13

14 Forespørsel om agronomisk vurdering i forbindelse med revurdering av Finalsan mot ugress (konsentrat) - pelargonsyre iht. 5-års planen, adm 2/2012 Finalsan mot ugress "Konsentrat" - pelargonsyre ( U = ugrasmiddel ) I 2006/ / PLH/PLHJNE 423 PLH/PLHJNE Mattilsynet E-postkorrespondanse vedrørende forslag til NAD i den agronomiske vurderingen som tidligere er sendt Alar 85 SG - daminozid - Vekstregulator U 2011/ / PLH/PLHKST 423 Mottaker Mattilsynet Anette Sundbye PLH/PLHASU Tilsagn om tilskudd til forprosjektmidler - Biotanken fra Bioforsk Øst Landvik Nettverket Biotanken - Bioforsk Øst Landvik - Aust-Agder fylkeskommune - FMLA Aust-Agder - Vest_Agder I 2012/ / LAN/LANSLS LAN/LANSLS Aust-Agder fylkeskommune Delutbetaling av tilskudd - Prosjekt Nye grønnsaker - ny økologisk frøproduksjon dyrket i Norge SLF. Prosjekt Nye grønnsaker - ny økologisk frøproduksjon dyrket i Norge I 2009/ / LAN/LANSLS LAN/LANSLS Fylkesmannen i Aust-Agder - Landbruksavd 14

15 Søknad om visum til Kina - EU Berry FP7 - "The sustainable improvement of European berry production..." P.nr: EU Berry FP7 - "The sustainable improvement of European berry production..." P.nr: U 2011/ / KVI/KVIALK 651 Mottaker Kinesiske ambasade Aud Lise Kulseth KVI/KVIALK Faglig rapport og utbetalingsanmodning - NFR. Næringsforsyning og produktivitet i økologisk grovfôr- og melkeproduksjon - bedre fôrproduksjon og fôrutnytting basert på lokale ressurser (FORUT) P.nr NFR. Næringsforsyning og produktivitet i økologisk grovfôr- og melkeproduksjon - bedre fôrproduksjon og fôrutnytting basert på lokale ressurser (FORUT) P.nr U 2011/ / KVI/KVIALK ***** Mottaker Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Aud Lise Kulseth KVI/KVIALK Forvekster Verdiprøving fôrvekster - Macnr Verdiprøving fôrvekster - Macnr U 2010/ / KVI/KVIALK ***** Mottaker Mattilsynet Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Graminor DLF-Trifolium Boreal Euro Grass Breeding Barenbrug Sw Seeds Aud Lise Kulseth KVI/KVIALK 15

16 Innvilging av søknad om BU midler - Prosjekt Havresorter i Midt-Norge USIKRE. Macnr Prosjekt Havresorter i Midt-Norge USIKRE. Macnr I 2008/ / KVI/KVIABE 153 KVI/KVIABE Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Skadeoppgjør - Ber Gjensidige erkjenne ansvar og stå for takst og reparasjon Skade på bil med kjennetegn AY Oppgjør - Ber Gjensidige erkjenne ansvar U 2012/ / JOR/JORABO 151 Mottaker Gjensidige forsikring Anne-Berit Olsberg JOR/JORABO Mottatt Avrop mot rammeavtale på overvåking av vann- og grunnforurensning - To eksemplarer av Avrop nr 8 for prosjekt tungmetallovervåking Forsvarsbygg. Rammeavtale for overvåking av vannkvalitet i avrenning fra Forsvarsbyggs områder. Prosj.nr I 2010/ / JOR/JORPST JOR/JORPST Forsvarsbygg Kongelig resolusjon - Fredning av Bygdøy kulturmiljø - Oslo kommune Riksantikvaren. Bygdøy kulturmiljø, Oslo kommune. Forslag til fredning etter kulturminneloven 20. Offentlig ettersyn og lokal høring etter Kulturminneloven 22.2 I 2008/ / JOR/JOROVE TE JOR/JOROVE Miljøverndepartementet 16

17 Personaldokument Personalmappe - Pedersen Kyrre, Holt U 2010/ / HOL/HOLBAN P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 Mottaker Kyrre Pedersen Britt Andreassen HOL/HOLBAN Foreløpig svar - konsortieavtale - NFR - søknad ES og ES Sau i drift / Endring i beite - InstiData NFR - søknad ES og ES Sau i drift / Endring i beite - InstiData I 2011/ / KVI/KVIERE ***** KVI/KVIERE Sogn og Fjordane Fylkeskommune Ber om endring av navn i adresseregister - Jordforsk opphørte 2006 Ber om endring av navn i adresseregister U 2012/ / JOR/JORABO 009 Mottaker Anne-Berit Olsberg JOR/JORABO Lägesrapport 1 - INTERREG - Utmarksbeite, en biologisk kulturarv som ressurs for ei bærekraftig framtid. Instinr INTERREG - Utmarksbeite, en biologisk kulturarv som ressurs for ei bærekraftig framtid. Instinr I 2011/ / KVI/KVIERE KVI/KVIERE Lansstyrelsen i Jamtland 17

18 Oppdragsbekreftelse - Overvåking Arvesølvområdene - Macnr Overvåking Arvesølvområdene - Macnr I 2010/ / KVI/KVIALK ***** KVI/KVIALK NINA Underskrevet avtale - Kartlegging av mulig slåttemark i Nord-Trøndelag Instinr Kartlegging av mulig slåttemark i Nord-Trøndelag Instinr I 2011/ / KVI/KVIALK ***** KVI/KVIALK Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Produksjonstilskudd i jordbruket Produksjonstilskudd i jordbruket I 2012/ / KVI/KVIONE 153 KVI/KVIONE Stjørdal kommune Tilsagn om regional kvalifiseringsstøtte - Førebygging av mjølkefeber hos mjølkekyr med grovfôr rikt på klor - Instinr NFR - søknad ES Forebygging av melkefeber hos melkekyr med grovfôr rikt på klor I 2011/ / KVI/KVIERE 118 KVI/KVILAN Regionale Forskningsfond 18

19 Det meldes om interesse for leie av bolig ved Svanhovd fra 1. juni 2012 Søknader - forespørsel om leie av hus - leiligheter - boliger I 2008/ / SVA/SVASBH SVA/SVASBH Frid Ulvang Feltkatalog følgebrev Feltkatalog - Apelsvoll U 2008/ / APE/APEALU 332 Mottaker Rådgivingsenhetene Aina Lundon APE/APEALU Feltkatalog 2012 Feltkatalog - Apelsvoll U 2008/ / APE/APEALU 332 Mottaker Rådgivingsenhetene Aina Lundon APE/APEALU Høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer - kap. 5 eiendommer i LMDs landsverneplan Bioforsk - jf Kulturminneloven 22A og Forvaltningsloven kap VII. Høringsfrist Riksantikvaren. Høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer. Kap 5 eiendommer i LMDs landsverneplan for Bioforsk I 2011/ / LOA/LOATGR 008 LOA/LOATGR Riksantikvaren 19

20 Personaldokument Personalmappe Eggen, Trine - Jord og miljø. Overflyttet tilsetting ved Særheim I 2008/ / SAR/SARIWA P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 SAR/SARIWA Unntatt offentlighet Rapport Bedriftshelsetjeneste - Plantehelse - Follo Bedrifthelsetjeneste AS - Koordinator på Plantehelse Else Bernhardsen I 2006/ / PLH/PLHEBE P Off. loven 13 jf fvl ledd TE PLH/PLHEBE Follo Bedriftshelsetjeneste Invitasjon til innspillsmøte for Rullering av Regionalt miljøprogram på Ås Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Rullering av Regionalt miljøprogram I 2012/ / LOA/LOANVA ***** LOA/LOANVA Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sterilbenksertifikater 2011 Bedriftshelsetjeneste - Plantehelse - Follo Bedrifthelsetjeneste AS - Koordinator på Plantehelse Else Bernhardsen I 2006/ / PLH/PLHEBE TE PLH/PLHEBE Follo Bedriftshelsetjeneste 20

21 Personaldokument Personalmappe - Sønsteby, Anita - Apelsvoll I 2009/ / APE/APEPLU P Off. loven 13 jf fvl ledd TE LOA/LOAGLI Sønsteby, Anita Kommentarer årsrapport - Svanhovd MD Svanhovdprosjekter finansiert av Miljøverndepartementet 2011 I 2011/ / SVA/SVATAB SVA/SVATAB Miljøverndepartementet E-post -Forespørsel om medvirkning til utvikling av Håndbok Miljøvern i Forsvaret Håndbok Miljøvern for Forsvaret - Holt I 2012/ / HOL/HOLRRO HOL/HOLRRO Forsvarets kompetansesenter for miljøvern (FK Miljø) Leieavtale Valdres Gardsbryggeri AS (Gardsbryggeriet) Utleie Løken - Gjødselrommet - tørkeanlegg -renseutstyr I 2012/ / LOK/LOKREL LOK/LOKREL Tor Einar Rogne 21

22 Epostkorrespondanse vedr. gårdskart - eiendomsoversikt Landvik. Arealoversikt - reguleringsplan - kommuneplan I 2012/ / LAN/LANEST LAN/LANEST Grimstad kommune De ansattes medbestemmelse gjennom styret i Bioforsk. Svarfrist Styret i Bioforsk. Oppnevning. Styresammensetning periode Periode Periode I 2007/ / LOA/LOAHML 012 LOA/LOAHML Landbruks- og matdepartementet Ber om avlevering av 4 eksemplarer av Bioforsk Fokus Årgang 6 nr Pliktavlevering - Nasjonalbiblioteket - Jord og Miljø I 2012/ / JOR/JORABO 353 JOR/JORABO Nasjonalbiblioteket Offentlige anskaffelser og små og mellomstore bedrifter. Vedlagt brev fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet av Regelverk for offentlige anskaffelser - Nye bestemmelser - Bruk av hasteprosedyre - Små og mellomstore bedrifter I 2008/ / LOA/LOATGR TE LOA/LOARHE Landbruks- og matdepartementet 22

23 Kontroll av avtrekkskap 16. november 2011 Bedriftshelsetjeneste - Plantehelse - Follo Bedrifthelsetjeneste AS - Koordinator på Plantehelse Else Bernhardsen I 2006/ / PLH/PLHEBE TE PLH/PLHEBE Follo Bedriftshelsetjeneste Årsrapport 2011 Bedriftshelsetjeneste - Plantehelse - Follo Bedrifthelsetjeneste AS - Koordinator på Plantehelse Else Bernhardsen I 2006/ / PLH/PLHEBE TE PLH/PLHEBE Follo Bedriftshelsetjeneste Vedtak om Opplysningsplikt - Kvartalsvis undersøkelse om egenmeldt sykefravær RA SSB. Undersøkelse om egenmeldt sykefravær - Opplysningsplikt I 2008/ / LOA/LOAHSO 254 LOA/LOAAMS Statistisk Sentralbyrå Målerapport løsemidler på laboratoriet Plantehelse, oktober og november 2011 Bedriftshelsetjeneste - Plantehelse - Follo Bedrifthelsetjeneste AS - Koordinator på Plantehelse Else Bernhardsen I 2006/ / PLH/PLHEBE TE PLH/PLHEBE Follo Bedriftshelsetjeneste 23

24 Dispensasjons søknad for import av flatskurvisolater - Mattilsynet Dispensasjons søknad - import av flatskurvisolater - Mattilsynet U 2012/ / PLH/PLHMWD 411 Mottaker Mattilsynet Merete Wiken Dees PLH/PLHMWD Vedtak om dispensasjon fra forskrift for innførsel av bakterieisolater til forskningsformål Dispensasjons søknad - import av flatskurvisolater - Mattilsynet I 2012/ / PLH/PLHMWD TE PLH/PLHMWD Mattilsynet Ber om endring av navn i adresseregister Ber om endring av navn i adresseregister U 2012/ / JOR/JORABO 009 Mottaker Anne-Berit Olsberg Oversender feltrapporter JOVA 2010 JOVA - Tilskudd for Prosjekt nr U 2011/ / JOR/JORMHA Mottaker Statens landbruksforvaltning Marit Hauken JOR/JORMHA 24

25 Graminor ønsker møte med Plantehelse og Mattilsynet OK-program Dickeya solani 2012 Vedrørende import I 2012/ / PLH/PLHDRB BU 2 PLH/PLHAHE Mattilsynet Viser til forespørsel om møte med Graminor og Mattilsynet OK-program Dickeya solani 2012 Vedrørende import U 2012/ / PLH/PLHDRB Mottaker Mattilsynet Arne Hermansen PLH/PLHAHE Søknad om støtte fra Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket - Fra husdyrgjødsel til biogass - hvordan komme i gang Søknad om støtte fra Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket - Fra husdyrgjødsel til biogass - hvordan komme i gang U 2012/ / TIN/TINKVA Mottaker Matmerk Ketil Valde TIN/TINKVA 25

Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03.

Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03.2012 Personaldokument Personalmappe - Døving, Aksel Kjetil

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05.

Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05.2012 Søknad - Produksjon av rips og solbær i nordlig klima

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 16.01.2012-20.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.01.

Seleksjon: Journaldato: 16.01.2012-20.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.01. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 16.01.2012-20.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.01.2012 E-post søknad om midler for 2012 - SKOLEHAGE Tingvoll

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09.

Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09.2013 Søknad om midler til prosjektet "Biokull - Vurdering

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 23.06.2014-29.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 30.06.

Seleksjon: Journaldato: 23.06.2014-29.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 30.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 23.06.2014-29.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 30.06.2014 Fornyet forespørsel om tilbud på drikkevannsløsning

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 15.10.2012-21.10.2012, Journalenhet: LOA, JOR, PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 22.10.

Seleksjon: Journaldato: 15.10.2012-21.10.2012, Journalenhet: LOA, JOR, PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 22.10. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 15.10.2012-21.10.2012, Journalenhet: LOA, JOR, PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 22.10.2012 Husleie Barnehagen Hundre Leieavtale Barnehagen

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 26.01.2015-01.02.2015, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.02.

Seleksjon: Journaldato: 26.01.2015-01.02.2015, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.02. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 26.01.2015-01.02.2015, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.02.2015 Framdriftsrapport til NFR for perioden 01.06.2014-30.11.2014,

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 25.11.2013-01.12.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.12.

Seleksjon: Journaldato: 25.11.2013-01.12.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.12. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 25.11.2013-01.12.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.12.2013 Retur av signert kontrakt Normalavlinger i

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 12.03.2012-16.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 20.03.

Seleksjon: Journaldato: 12.03.2012-16.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 20.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 12.03.2012-16.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 20.03.2012 Personalmappe - Koesling, Matthias - Tingvoll U 2010/475-8

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 06.04.2015-12.04.2015, Journalenhet: loa, sva, jor, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.04.

Seleksjon: Journaldato: 06.04.2015-12.04.2015, Journalenhet: loa, sva, jor, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.04. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 06.04.2015-12.04.2015, Journalenhet: loa, sva, jor, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.04.2015 Oversender CV Personalmappe - Marte Sverdrup

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 01.06.2015-07.06.2015, Journalenhet: jor, plh, sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 12.06.

Seleksjon: Journaldato: 01.06.2015-07.06.2015, Journalenhet: jor, plh, sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 01.06.2015-07.06.2015, Journalenhet: jor, plh, sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 12.06.2015 Tilbudsbrev for Tematiske etterundersøkelser

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 27.10.2014-02.11.2014, Journalenhet: loa, jor, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.11.

Seleksjon: Journaldato: 27.10.2014-02.11.2014, Journalenhet: loa, jor, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.11. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 27.10.2014-02.11.2014, Journalenhet: loa, jor, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.11.2014 Søknad om støtte til konferanse JPI-kulturarv

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 17.11.2014-23.11.2014, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 04.12.

Seleksjon: Journaldato: 17.11.2014-23.11.2014, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 04.12. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 17.11.2014-23.11.2014, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 04.12.2014 Signert - Green Industry Innovation Romania

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 10.11.2014-16.11.2014, Journalenhet: jor, plh,sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 17.11.

Seleksjon: Journaldato: 10.11.2014-16.11.2014, Journalenhet: jor, plh,sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 17.11. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 10.11.2014-16.11.2014, Journalenhet: jor, plh,sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 17.11.2014 Agronomisk vurdering av nytt yrkespreparat

Detaljer

2 ÅRSRAPPORT 2012. Design: Millimeterpress AS Forsidefoto: Colourbox

2 ÅRSRAPPORT 2012. Design: Millimeterpress AS Forsidefoto: Colourbox Årsrapport 2012 2 ÅRSRAPPORT 2012 Design: Millimeterpress AS Forsidefoto: Colourbox innhold Dette er Statens landbruksforvaltning 4 Administrerende direktør har ordet 6 Nyhetskavalkade 2012 8 Regnskap

Detaljer

Dok.dato: 22.06.2007. Dok.dato: 29.06.2007

Dok.dato: 22.06.2007. Dok.dato: 29.06.2007 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.2.2013-17.2.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.02.2013 Registrering av Domenenavn Domenenavn 2006/431-11 1514/2007 22.06.2007 ninett Egenerklæring 'skogskader.no'

Detaljer

2 ÅRSRAPPORT 2013. Design: Millimeterpress AS Forsidefoto: Roa, ved Kalvsjø gård. Karine Bogsti Skog og landskap

2 ÅRSRAPPORT 2013. Design: Millimeterpress AS Forsidefoto: Roa, ved Kalvsjø gård. Karine Bogsti Skog og landskap Årsrapport 2013 2 ÅRSRAPPORT 2013 Design: Millimeterpress AS Forsidefoto: Roa, ved Kalvsjø gård. Karine Bogsti Skog og landskap Innhold Dette er Statens landbruksforvaltning 4 Administrerende direktør

Detaljer

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013 nnvilgelse av forlenget tid og bruk av C eksamen MB tudentmappe - 213/1515-2 12472/213 6.9.213 28.8.213 tleie Norderås - Tilleggsavtale - Leie av 2 rom i 1. etg. lab.bygning - Ellen Eikenes tleie - Norderås

Detaljer

FOKUS. Bioforsk-konferansen 2009. Mat, vann og klima. www.bioforsk.no. Bioforsk I Vol. 4 I Nr. 2 I 2009

FOKUS. Bioforsk-konferansen 2009. Mat, vann og klima. www.bioforsk.no. Bioforsk I Vol. 4 I Nr. 2 I 2009 www.bioforsk.no FOKUS Bioforsk I Vol. 4 I Nr. 2 I 2009 Bioforsk-konferansen 2009 Mat, vann og klima Plantemøtet Bioforsk FOKUS Østlandet 4(2) 2007 Mat og matkvalitet, Bioenergi, Klimaeffekter, Økologisk

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE Design og trykk: Follotrykk AS. 2009 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR NLR arbeider kontinuerlig for økte tilskudd over Jordbruksavtalen til rådgivingsenhetenes

Detaljer

Årsberetning 2011 Regnskap Styrets beretning. vi gir trygghet og overskudd

Årsberetning 2011 Regnskap Styrets beretning. vi gir trygghet og overskudd Årsberetning 2011 Regnskap Styrets beretning vi gir trygghet og overskudd Innhold 1 Sammendrag... 5 2 Styret... 7 3 Felles plan for HMS-arbeidet i norsk landbruk 2007 2012... 9 4 Organisasjonen... 9 4.1

Detaljer

Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga!

Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! ÅRSMELDING 2009 Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! Foto: Gaute Myren, epleblomstring. Foto: Kjersti Berge, forventningsfullt lam. Foto: Gunnar E Vatne, gulrotkunst. Foto: Endre

Detaljer

Årsmøte i NLR SørØst

Årsmøte i NLR SørØst Medlemsblad nr. 3-2013 Årgang 10 27.02.2013 Årsmøte i NLR SørØst Solhuset, Mysen onsdag 13. mars Kl. 18.00 Rapport om «Økt norsk kornproduksjon» v/ Adm. dir. Lars Fredrik Stuve i Norske Felleskjøp. Kl.

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 28.06.2015 Journalenhet: I, 14/00030-72 Erasmus bilateral agreement Aachen Erasmus + Program RWTH Aachen niversity Studieavdelingen /Tonje C. Nore Dok. dato: 26.06.2014 Arkivdel: Sakarkiv 348

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 24.6.2013-4.8.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2011/00497-003 U Datert: 04.12.2012 Arkiv: ***** Saksans: MATINF-ADM/IRRODNES Mattilsynet v/ Friede Andersen Sak: Pristilbud

Detaljer

ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER

ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER ÅRSMELDING 2008 ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER gjensidige.no Vi trygger hverdagen for deg og dine, og gir deg gode rabatter når du samler forsikringene dine hos oss. Som medlem av Norsk Sau og Geit får

Detaljer

Medlemsblad nr. 4-2010 Årgang 7 04.03.2010. Årsmøte i Forsøksringen. Rakkestad kulturhus, Rådhusveien 8, torsdag 18. mars kl 19.00

Medlemsblad nr. 4-2010 Årgang 7 04.03.2010. Årsmøte i Forsøksringen. Rakkestad kulturhus, Rådhusveien 8, torsdag 18. mars kl 19.00 Forsøksringen SørØst Medlemsblad nr. 4-2010 Årgang 7 04.03.2010 Årsmøte i Forsøksringen Rakkestad kulturhus, Rådhusveien 8, torsdag 18. mars kl 19.00 Innledningsforedrag v/ Anders Heen, direktør i Norsk

Detaljer

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes»

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Bioforsk Rapport Vol. 7 Nr. 29 2012 Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Rapport til Statens landbruksforvaltning og styret for Forskningsmidler over jordbruksavtalen Anne-Kristin Løes

Detaljer

Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 10

Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 10 Tittel: Dato/Sted: Til stede: Referent: Sak 71/14 Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 10 Onsdag 24. mars 2013 kl 1230 til 1730 / Scandic Vulkan hotell, Oslo. Ragnar Eltun (møteleder),

Detaljer

Vannområdet PURA er delt inn i følgende vannforekomster med nummer (ref. kart)

Vannområdet PURA er delt inn i følgende vannforekomster med nummer (ref. kart) ÅRSMELDING 2012 1. PURA - Bakgrunn, formål: PURA, vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget (se kart), ble opprettet i 2008 som en følge av innføringen av EUs Vanndirektiv Water Framework

Detaljer