Journaldato: , Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A 621.4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 19.8.2013-25.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A 621.4"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Journaldato: , Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Grimstad kommune i Aust-Agder - Resistensbrytende arter og raser av PCN. Globodera pallida, hvit potetcystenematode Potetcystenematode - PCN - Gamle saker - Mattilsynet - Intern prosjekt U 2006/ / PLH/PLHSMB Mottaker Mattilsynet Svein Birkenes PLH/PLHSMB Opplysningsplakat - Samarbeidsprosjekt med OIKOS - Macnr Prosjekt Økologisk landbruk og klima - potensial og begrensninger- SFL - samarbeidsprosjekt Norges naturvernforbund, Bioforsk Økologisk, Østfold forskning Samarbeidsprosjekt med OIKOS - Macnr Prosjekt Økologisk landbruk og klima - potensial og begrensninger- SFL - samarbeidsprosjekt Norges naturvernforbund, Bioforsk Økologisk, Østfold forskning U 2008/ / TIN/TINTST Mottaker OIKOS 321F Turid Strøm Innvilget søknad på permisjon uten lønn Personalmappe Slinde, Anne Marie Mæland - LOA TIN/TINTST U 2008/ / LOA/LOAGLI Mottaker Anne-Marie Slinde Grete Lindseth LOA/LOAGLI 1

2 Søknad om BU-midler til ansettelse av feltassistent Tapsårsaker hos lam på Dyrøya, Dyrøy kommune i Troms - prosjekt U 2013/ / TJO/TJOIHA Mottaker Fylkesmannen i Troms Inger Hansen ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Personalmappe Sørdal, Lars - Fureneset TJO/TJOIHA U 2008/ / FUR/FURRBA Mottaker ***** Rannveig Bakkebø Søknad om produksjonstilskot for 2013 SLF. Produksjonstilkot i jordbruket - Fureneset FUR/FURRBA U 2009/ / FUR/FURHMU Mottaker Fjaler kommune 159 Helge Mundal Husleiekontrakt Roald Sørheim Ullensvang - leie av bolig - Roald Sørheim FUR/FURHMU I 2013/ / ULL/ULLOFR Sverre Kleivkås ULL/ULLOFR 2

3 Søknad om permisjon uten lønn Personalmappe - Nilsen, Marianne Frimann - Ullensvang I 2013/ / ULL/JORRSO Marianne F. Nilsen ULL/JORRSO Esri Contrakt nr: 2012MLA9327. License agreement between Environmental Systems Reaserch Institute, Geodata AS and Bioforsk Master license agreement & ELA I 2013/ / LOA/LOABMI Geodata AS ***** LOA/LOABMI Rapport vedr. kommunal skjenkebevilling august kontroll gjennomført Skjenke-/serverings- og overnattingsbevilling. I 2006/ / SVA/SVAKJW BU 38 SVA/SVAKJW Sør-Varanger kommune Aksept for tilbud. Vurdering av grunn i forhold til forurensning Vurdering av grunnforurensing IsoMiljø I 2013/ / JOR/JOREJJ IsoMiljø JOR/JOREJJ 3

4 Takk for oppmerksomheten rundt disputasen den 19.juni 2013 Personalmappe - Islam, Md. Ashraful - Plantehelse I 2013/ / PLH/PLHAHE TE PLH/PLHAHE Ashraf Islam Bekreftelse Personalmappe - Rasmussen, Anneli Rebekka - Svanhovd U 2010/ / SVA/SVASBH Mottaker Anneli Rebekka Rasmussen Snorre Hagen SVA/SVASBH Internkotrollperm - konf. alkoholpolitiske retningslinjer av 29/ Skjenke-/serverings- og overnattingsbevilling. I 2006/ / SVA/SVAKJW BU 38 SVA/SVAKJW Sør-Varanger kommune Høringsbrev om arbeidsgrupperapport om fysisk kompensasjon for dyrka mark og natur Høring - Arbeidsgrupperapport om fysisk kompensasjon for dyrka mark og natur I 2013/ / LOA/LOANVA Det Kongelige 008 JOR/JOROVE Samferdselsdepartement 4

5 Møte med spesialutsending Beijing NFR. Kina - Norge - spesialutsending for forskning og høyere utdanning. I 2013/ / LOA/LOANVA Kunnskapsdepartementet 679 LOA/LOANVA Underskriven avtale om jordleige NFR-prosjekt nr Drenering og "Drenerings- og jordfysisk tilstand, innverknad på arealproduktivitet" I 2012/ / FUR/FURSOP Arne Petter Nes 321E FUR/FURSOP Sigbjørn Vårdal Bekreftelse på gjennomført fødselspermisjon for Julia Schregel Personalmappe - Schregel, Julia - Svanhovd U 2010/ / SVA/SVASBH Mottaker Til den det måtte angå Snorre Hagen SVA/SVASBH Bekreftelse på finansiering under forlengelsen av Julia Schregels doktorgrad Personalmappe - Schregel, Julia - Svanhovd U 2010/ / SVA/SVASBH Mottaker Til den det måtte angå Snorre Hagen SVA/SVASBH 5

6 Søknad om redusert arbeidstid - 80% i tiden 1/9-31/ Innvilget/godkjent ved påskrift av Svanhovds leder Personalmappe - Schregel, Julia - Svanhovd I 2010/ / SVA/SVASBH Julia Schregel Rapport eter arbeidshelseundersøkelse SVA/SVASBH Bedriftshelsetjeneste - HMS - Plantehelse - Follo Bedrifthelsetjeneste AS - Koordinator på Plantehelse Else Bernhardsen I 2006/ / PLH/PLHEBE TE PLH/PLHEBE Follo Bedriftshelsetjeneste Vernerunde Plantehelse 16. og 21. mai 2012 Bedriftshelsetjeneste - HMS - Plantehelse - Follo Bedrifthelsetjeneste AS - Koordinator på Plantehelse Else Bernhardsen I 2006/ / PLH/PLHEBE TE PLH/PLHEBE Follo Bedriftshelsetjeneste 6

7 Vernerunde veksthuset 28. september 2012 Bedriftshelsetjeneste - HMS - Plantehelse - Follo Bedrifthelsetjeneste AS - Koordinator på Plantehelse Else Bernhardsen I 2006/ / PLH/PLHEBE TE PLH/PLHEBE Follo Bedriftshelsetjeneste Kontroll av avtrekkskap 6. november 2012 Bedriftshelsetjeneste - HMS - Plantehelse - Follo Bedrifthelsetjeneste AS - Koordinator på Plantehelse Else Bernhardsen I 2006/ / PLH/PLHEBE TE PLH/PLHEBE Follo Bedriftshelsetjeneste Årsrapport for 2012 og kommentarer Bedriftshelsetjeneste - HMS - Plantehelse - Follo Bedrifthelsetjeneste AS - Koordinator på Plantehelse Else Bernhardsen I 2006/ / PLH/PLHEBE TE PLH/PLHEBE Follo Bedriftshelsetjeneste 7

8 Vernerunder laboratorier 14. mai 2013 Bedriftshelsetjeneste - HMS - Plantehelse - Follo Bedrifthelsetjeneste AS - Koordinator på Plantehelse Else Bernhardsen I 2006/ / PLH/PLHEBE TE PLH/PLHEBE Follo Bedriftshelsetjeneste Søknad og innvilgelse av forlenget permisjon Personalmappe Slinde, Anne Marie Mæland - LOA I 2008/ / LOA/LOAGLI TE LOA/LOAGLI Anne-Marie M. Slinde Undertegnet taushetserklæring - Jobber for undervisningen IPM - UMB Taushetserklæringer undertegnede - Bioforsk Plantehelse - studenter - gjesteforskere - personer utenfra - Firma - ikke ansatte - fra papirkopi oppbevares i egen perm I 2007/ / PLH/PLHAHE TE PLH/PLHAHE Liv Berge ***** Personalmappe Sørheim, Kristin - Økologisk U 2010/ / LOA/LOAGLI Mottaker ***** Grete Lindseth LOA/LOAGLI 8

9 Søknad om midler til feltassistent Tapsårsaker hos lam på Dyrøya, Dyrøy kommune i Troms - prosjekt U 2013/ / TJO/TJOIHA Mottaker Dyrøy kommune Inger Hansen TJO/TJOIHA Avslag på søknad om BU-tilskudd til ansettelse av feltassistent Tapsårsaker hos lam på Dyrøya, Dyrøy kommune i Troms - prosjekt I 2013/ / TJO/TJOIHA Fylkesmannen i Troms TJO/TJOIHA Avslag på søknad om BU-tilskudd til prosjektet tapsårsaker til lam på Dyrøy Tapsårsaker hos lam på Dyrøya, Dyrøy kommune i Troms - prosjekt I 2013/ / TJO/TJOIHA Fylkesmannen i Troms TJO/TJOIHA Attest for sommervikarperiodene i 2012 og 2013 Personalmappe - Iselin Breivold - Svanhovd U 2012/ / SVA/SVASBH Mottaker Iselin Breivold 221 Snorre Hagen SVA/SVASBH 9

10 Analyserapport - DNA analyse av hårprøve fra brunbjørn mottatt Populasjonsovervåking av brunbjørn i Norge fra Nasjonal overvåking U 2012/ / SVA/SVASBH Mottaker Miljødirektoratet Mottaker Stein-Arne Brendryen Snorre Hagen SVA/SVASBH Analyserapport DNA-analyse av hårprøve fra brunbjørn mottatt hastesaker fra Nordland (Saltdal, Rana og Haukåsen) Populasjonsovervåking av brunbjørn i Norge fra Nasjonal overvåking U 2012/ / SVA/SVASBH Mottaker Miljødirektoratet Mottaker Mottaker Geir Heggmo Fylkesmannen i Nordland Snorre Hagen SVA/SVASBH Analyserapport - DNA-analyse av hårprøve fra brunbjørn mottatt (hastesak fra Troms) Populasjonsovervåking av brunbjørn i Norge fra Nasjonal overvåking U 2012/ / SVA/SVASBH Mottaker Fylkesmannen i Troms Snorre Hagen SVA/SVASBH 10

11 Epost om at det er funnet skrivefeil på 5 av prøvene som ble levert i analyserapport. Korrigering følger vedlagt. Anbud DNA Dalarna U 2012/ / SVA/SVASBH Mottaker Dalarna Mottaker Mottaker Marcus Svensson Jonas Kindberg Snorre Hagen SVA/SVASBH E - post vedrørende kontrakt - Maintenance of Local Grazing Resources-Grazing management, meat production and animal welfare - BeiteRessurs - Instinr.: Maintenance of Local Grazing Resources-Grazing management, meat production and animal welfare - BeiteRessurs Instinr.: U 2012/ / TIN/TINHST Mottaker Møre og Romsdal Fylkeskommune 631 Håvard Steinshamn E - post utveksling angående leie av leilighet Personalmappe - Wibe, Atle - Tingvoll TIN/TINHST I 2006/ / TIN/TINKSO Home in Brussels 221 TIN/TINKSO 11

12 Tilskuddsbrev etableringskostnader - Tingvoll Økopark etablering - Instinr.: Tingvoll Økopark etablering - Instinr.: I 2011/ / TIN/TINTST Landbruks- og matdepartementet 350 TIN/TINTST Søknad - Biogassøkonomi videreføring Søknad - Biogassøkonomi videreføring U 2013/ / TIN/TINIKV Mottaker Kommunal- og Regionaldepartementet, Regionalforvaltning Ingvar Kvande TIN/TINIKV E- post - samarbeidsavtale med underskrifter - Bark in feed - for improved feed utilization and animal health - BarkFeed Bark in feed - for improved feed utilization and animal health - BarkFeed U 2012/ / TIN/TINHST Mottaker Sør Trøndelag fylkeskommune 631 Håvard Steinshamn TIN/TINHST 12

13 OK-PCN - Bioforsk rapport Vol. 8 Nr Kartleggingsprogrammet for Potetcystenematoder (Globodera rostochiensis og G. pallida i Rapporten er lukket til Mattilsynet OK- Programmet - PCN - Kartlegging av potetcystenematoder - Kontrakter Mattilsynet U 2008/ / PLH/PLHRHO UO Off. loven 5 Utsatt offentlighet Mottaker Mattilsynet Ricardo Holgado PLH/PLHRHO Midlertidig arbeidsavtale for perioden Personalmappe - Maria L. Seivåg, Bodø U 2013/ / BOD/BODMNG Mottaker Maria L. Seivåg 221 Margarita Novoa-Garrido BOD/BODMNG Bioforsk rapport Vol. 8 Nr Punktkilder for tap av plantevernmidler til miljøet - Handlingsplanprosjekt Handlingsplanprosjekt Punktkilder for tap av plantevernmidler til miljøet - Instid U 2013/ / PLH/PLHMST Mottaker Landbruks- og matdepartementet Marianne Stenrød PLH/PLHMST 13

14 Søknad om permisjon fram til , med svar Personalmappe - Meadow Richard - Plantehelse I 2008/ / PLH/PLHAHE TE PLH/PLHAHE Richard Meadow Signert kontrakt for perioden til Personalmappe - Synne Mari Pedersen - Tilknyttet prosjekt 8212 I 2013/ / JOR/JOROVE TE JOR/JOROVE Synne Mari Pedersen Vedrørende kopiavtale for Bioforsk Informasjonsbrev fra Kopinor I 2013/ / LOA/LOAHML TE LOA/LOAHML Kopinor Mottatt signert arbeidsavtale for perioden til og med Timeansettelse Personalmappe - Heidi Dingstad Johansen - Tilknyttet prosjekt JOVA teknikerarbeid I 2013/ / JOR/JOROVE TE JOR/JOROVE Heidi Dingstad Johansen 14

15 Analyserapport - DNA-analyse av hårprøver fra brunbjørn mottatt (hastesak fra Hemnes) Populasjonsovervåking av brunbjørn i Norge fra Nasjonal overvåking U 2012/ / SVA/SVASBH Mottaker Fylkesmannen i Nordland Mottaker Vegar Pedersen Snorre Hagen SVA/SVASBH Registrert som gjest - Petar Popovic - Seksjon 2130 Bioressurs - Tilknyttet prosjekt FixNut Gjest - Student ved UMB - Petar Popovic - Gjest hos Jord og miljø fra til I 2013/ / JOR/JORTKB TE JOR/JORTKB Petar Popovic Svar på søknad om utslipp gråvann fra hytte gnr 144 bnr 33 - Kvikneskogen Hytte - Avløp - Gnr 144 bnr 33 Tynset kommune - Ove Østbye I 2013/ / JOR/JORGRH TE JOR/JORGRH Alvdal kommune og Tynset kommune Oversender kontrakt med endring signert - Biogas Reactor Technology for Norwegian Agriculture BioNA NFR /I10 - Biogas Reactor Technology for Norwegian Agriculture - BioNA - Prosjekt nr U 2010/ / JOR/JORRSO Mottaker Norges forskningsråd 631 Roald Sørheim JOR/JORRSO 15

16 Forlenget arbeidsavtale Personalmappe - Åsmund Tveit Aspholm - Svanhovd I 2012/ / SVA/SVASBH Åsmund Tveit Aspholm 221 SVA/SVASBH Avtale om Service og vedlikehold av kompressorer til undertegning. Service- og vedlikeholdsavtale - TØFTE Kompressorservice as - Link 2007/911 U 2013/ / PLH/PLHHTA Mottaker TØFTE Kompressorservice as 035 Hans Tranekjer Andresen PLH/PLHHTA Oversender signert eksemplar av oppdragsavtalen - Fosfortap fra oversvømte jordbruksarealer Haldenvassdraget vannområde - Fosfortap fra oversvømte jordbruksarealer Prosjektnr U 2013/ / JOR/JORAFO Mottaker Haldenvassdraget vannområde Anne-Falk Øgaard Søknad om refusjon av kostnader for databrille Personalmappe - Finnes, Odd Arild - Holt JOR/JORAFO I 2010/ / HOL/HOLBAN Odd Arild Finnes HOL/HOLRJO 16

17 Bestilling av fjernvarme til Plantevernbygningen Fjernvarme - Plantevernbygningen U 2013/ / PLH/PLHHTA Mottaker Statkraftvarme 035 Hans Tranekjer Andresen PLH/PLHHTA Innvilget søknad om refusjon av kostnader for databrille Personalmappe - Finnes, Odd Arild - Holt U 2010/ / HOL/HOLBAN Mottaker Odd Arild Finnes Britt Andreassen HOL/HOLBAN Signert sjekkliste - HMS - Gjennomgått rutiner og instruks for laboratoriearbeid Gjest - Student ved UMB - Petar Popovic - Gjest hos Jord og miljø fra til I 2013/ / JOR/JORTKB TE JOR/JORRAA Petar Popovic Signert sjekkliste - HMS - Gjennomgått rutiner og instruks for laboratoriearbeid Gjest på laboratoriet - Student fra UMB - Stephanie Hernandez Santos I 2013/ / JOR/JORTKB TE JOR/JORRAA Stephanie Hernandez Santos 17

18 Reservert rom i gjestehus hos UMB - Bekreftelse Gjest - NFR prosjekt FixNut - Sergey Hayrapetyan U 2013/ / JOR/JORTKB Mottaker Sergey Hayrapetyan 513 Tormod Briseid Angående svar på innsynsbegjæring Innsynsbegjæring ABCnyheter JOR/JORTKB I 2013/ / LOA/LOARVP TE LOA/LOAAGR ABC nyheter Innsynsbegjæring om betaling fra Bioforsk til magasinet International Innovation Magasinet International Innovation I 2013/ / LOA/LOARVP Forskning.no 044 LOA/LOARVP Foreldrepermisjon Personalmappe - Seehusen, Till - Apelsvoll U 2009/ / APE/APEPLU Mottaker Till Seehusen Egil Hasselbakk LOA/LOAEHA 18

19 Søknad om foreldrepermisjon Personalmappe - Seehusen, Till - Apelsvoll I 2009/ / APE/APEPLU TE APE/APEPLU Till Seehusen Målerapport løsemidler på laboratoriet, juni 2013 Bedriftshelsetjeneste - HMS - Plantehelse - Follo Bedrifthelsetjeneste AS - Koordinator på Plantehelse Else Bernhardsen I 2006/ / PLH/PLHEBE TE PLH/PLHEBE Follo Bedriftshelsetjeneste Sluttrapporter på prosjekt NFR BERRYSYS - KMB - A system approach to biocontrol in organic and intergrated strawberry production. Macnr U 2008/ / PLH/PLHIKL Mottaker Norges forskningsråd 631 Ingeborg Klingen PLH/PLHIKL Samfunnsøkonomisk analyse av pærebrann og heksekost. Se bort fra videomøte, ny møtedag senere. Nytte-kostnadsanalyse av forvaltningen av heksekost og pærebrann - behov for innspill og vuderinger. I 2013/ / PLH/PLHHSK TE PLH/PLHHSK Mattilsynet 19

20 Undertegnet prosjektkontrakt - Bedre pollinering av rødkløver - Polliclover - Humledronninger Prosjektkontrakt - Bedre pollinering av rødkløver - Polliclover - Humledronninger - Instid I 2013/ / PLH/PLHKAW TE PLH/PLHKAW Bombus Natur AS Forespørsel om bekjempelse av flått NFR /O99 - Reduced ticks and tick-borne diseases in sheep by integrated management - Flått og beitedyr i kulturlandskapet - TICKLESS - Macnr Instinr.: I 2010/ / TIN/TINLGR TE TIN/[Ufordelt] Tom Loe Svar på innspill til nye utkast til internasjonale standarder for plantesanitære tiltak for 2013 Innspill - IPPC - til nye utkast til internasjonale standarder for plantesanitære tiltak for 2013 U 2013/ / PLH/PLHHSK Mottaker Mattilsynet 008 Hanne Skomedal PLH/PLHHSK 20

21 Søknad til COST - STSM-FA Bioforsk Norway-MTT Agrifood Research Finland. Søknaden innvilget 06.august 2013 COST - STSM-FA Bioforsk Norway-MTT Agrifood Research Finland U 2013/ / PLH/PLHMAL Mottaker COST Action FA Mottaker COST Action FA1006 Marit Almvik Attest Personalmappe - Nordstrand, Line - Svanhovd PLH/PLHMAL U 2011/ / SVA/SVAJRY Mottaker Til den det måtte angå Judith Ryeng SVA/SVAJRY Tilbakemelding vedrørende rapport angående skjenkekontroll Skjenke-/serverings- og overnattingsbevilling. U 2006/ / SVA/SVAKJW Mottaker Sør-Varanger kommune 005 Kjersti Johanne Wikan SVA/SVAKJW 21

22 Forespørsel om deltagelse i arbeidsgruppe vedrørende autorisasjonskurs for bruk av plantevernmidler. Arbeidsgruppe - Digitalisering av autorisasjonsordningen - autorisasjonskurs for bruk av plantevernmidler - Bioforsk plantehelse og Mattilsynet I 2013/ / PLH/PLHAHE TE PLH/PLHAHE Mattilsynet Kopi av e-post til Mattilsynet vedrørende deltagelse i arbeidsgruppe Arbeidsgruppe - Digitalisering av autorisasjonsordningen - autorisasjonskurs for bruk av plantevernmidler - Bioforsk plantehelse og Mattilsynet I 2013/ / PLH/PLHAHE TE PLH/PLHAHE Fylkesmannen i Vestfold, Landbruksavdelingen Arbeidsavtale, midlertidig tilsetting i 50% stilling i ett år som avdelingsingeniør. Tiltredelsesdato 1/ Personalmappe - Fløystad, Ida Marie Bardalen - Svanhovd I 2013/ / SVA/SVASBH Ida Marie Bardalen Fløystad SVA/SVASBH 22

23 Søknad om permisjon i perioden til Personalmappe Haarstad, Ketil - Jord og miljø I 2008/ / JOR/JOROVE Ketil Haarstad JOR/JOROVE Mottatt to eksemplarer av endring til kontrakt for signering og retur - Biochar INTERREG IVB prosjekt BIOCHAR. NFR /V30. Advanced techniques to evaluate the long-term stability and carbon sequestration potential of different types of biochar. Konsortieavtale BIOCHAR 3S. Prosjektnr I 2009/ / JOR/JORDRA Norges forskningsråd 657 JOR/JORDRA Undertegnet service- og vedlikeholdsavtale. Service- og vedlikeholdsavtale - TØFTE Kompressorservice as - Link 2007/911 I 2013/ / PLH/PLHHTA Tøfte Kommpressorservice as 035 PLH/PLHHTA Kommersialiseringsavtale mellom Bioforsk og Kjeller Innovasjon AS Kommersialiseringsavtale I 2013/ / LOA/LOAHML TE LOA/LOAHML Kjeller Innovasjon AS 23

24 Avslag på søknad om midler til prosjekt seminar for journalists "Arctic Challenges" - Seminar for journalists Arctic challenges - i tiden I 2013/ / SVA/SVAMGO BU 1 SVA/SVATRA Barentssekretariatet 24

Seleksjon: Journaldato: 25.11.2013-01.12.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.12.

Seleksjon: Journaldato: 25.11.2013-01.12.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.12. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 25.11.2013-01.12.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.12.2013 Retur av signert kontrakt Normalavlinger i

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03.

Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03.2012 Personaldokument Personalmappe - Døving, Aksel Kjetil

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 23.06.2014-29.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 30.06.

Seleksjon: Journaldato: 23.06.2014-29.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 30.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 23.06.2014-29.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 30.06.2014 Fornyet forespørsel om tilbud på drikkevannsløsning

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 21.10.2013-27.10.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 29.10.

Seleksjon: Journaldato: 21.10.2013-27.10.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 29.10. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 21.10.2013-27.10.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 29.10.2013 Følgebrev rapportering 3.tertial 2012/plan

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 10.11.2014-16.11.2014, Journalenhet: jor, plh,sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 17.11.

Seleksjon: Journaldato: 10.11.2014-16.11.2014, Journalenhet: jor, plh,sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 17.11. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 10.11.2014-16.11.2014, Journalenhet: jor, plh,sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 17.11.2014 Agronomisk vurdering av nytt yrkespreparat

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 01.09.2014-07.09.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.09.

Seleksjon: Journaldato: 01.09.2014-07.09.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.09. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 01.09.2014-07.09.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.09.2014 Regulering av leiepris utleieboliger 2014 Leiekontrakt

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 01.06.2015-07.06.2015, Journalenhet: jor, plh, sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 12.06.

Seleksjon: Journaldato: 01.06.2015-07.06.2015, Journalenhet: jor, plh, sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 01.06.2015-07.06.2015, Journalenhet: jor, plh, sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 12.06.2015 Tilbudsbrev for Tematiske etterundersøkelser

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09.

Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09.2013 Søknad om midler til prosjektet "Biokull - Vurdering

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 17.11.2014-23.11.2014, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 04.12.

Seleksjon: Journaldato: 17.11.2014-23.11.2014, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 04.12. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 17.11.2014-23.11.2014, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 04.12.2014 Signert - Green Industry Innovation Romania

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 17.03.2014-23.03.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.03.

Seleksjon: Journaldato: 17.03.2014-23.03.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 17.03.2014-23.03.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.03.2014 Tilbud på minikonkurranse Kartlegging av naturtyper

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 27.04.2015-04.05.2015, Journalenhet: jor, loa, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.05.

Seleksjon: Journaldato: 27.04.2015-04.05.2015, Journalenhet: jor, loa, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 27.04.2015-04.05.2015, Journalenhet: jor, loa, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.05.2015 Kopi av søknad - covalcrop - Collaborative

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 26.01.2015-01.02.2015, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.02.

Seleksjon: Journaldato: 26.01.2015-01.02.2015, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.02. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 26.01.2015-01.02.2015, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.02.2015 Framdriftsrapport til NFR for perioden 01.06.2014-30.11.2014,

Detaljer

SAKNOR 647.9. Avs./mot: Navn Jourenhet: Saksbehandler (enhet/initialer):

SAKNOR 647.9. Avs./mot: Navn Jourenhet: Saksbehandler (enhet/initialer): Journal Seleksjon: Journaldato: 05.01.2015-11.01.2015, Journalenhet: loa, jor, sva, plh, Ta med underordnede enheter: 0, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 14.01.2015 Bekreftelse på gjennomføring

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 20.02.2012-24.02.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.02.

Seleksjon: Journaldato: 20.02.2012-24.02.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.02. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 20.02.2012-24.02.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.02.2012 Samarbeidsplan 2012 Sør-Varanger bedriftshelsetjeneste

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 20.05.2013-26.05.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.06.

Seleksjon: Journaldato: 20.05.2013-26.05.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 20.05.2013-26.05.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.06.2013 Tilbud - Naturtypekartlegging av Blomsøya

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05.

Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05.2012 Søknad - Produksjon av rips og solbær i nordlig klima

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 27.10.2014-02.11.2014, Journalenhet: loa, jor, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.11.

Seleksjon: Journaldato: 27.10.2014-02.11.2014, Journalenhet: loa, jor, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.11. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 27.10.2014-02.11.2014, Journalenhet: loa, jor, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.11.2014 Søknad om støtte til konferanse JPI-kulturarv

Detaljer

Journaldato: 09.03.2015-15.03.2015, Journalenhet: jor, sva, plh, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A 621.5

Journaldato: 09.03.2015-15.03.2015, Journalenhet: jor, sva, plh, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A 621.5 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.03.2015 Journaldato: 09.03.2015-15.03.2015, Journalenhet: jor, sva, plh, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Bioforsk Rapport_ Kyr i løsdrift med tilgang

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 16.01.2012-20.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.01.

Seleksjon: Journaldato: 16.01.2012-20.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.01. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 16.01.2012-20.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.01.2012 E-post søknad om midler for 2012 - SKOLEHAGE Tingvoll

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 29.08.2011-02.09.2011, Journalenhet: LOA,JOR,PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 09.09.

Seleksjon: Journaldato: 29.08.2011-02.09.2011, Journalenhet: LOA,JOR,PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 09.09. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 29.08.2011-02.09.2011, Journalenhet: LOA,JOR,PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 09.09.2011 OEP - Bioforsk - jf brev fra Difi av 06.04.11 Lansering

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 15.08.2011-19.08.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 23.08.

Seleksjon: Journaldato: 15.08.2011-19.08.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 23.08. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 15.08.2011-19.08.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 23.08.2011 Anskaffelse av digital vekt for veiiing av prøver

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 06.04.2015-12.04.2015, Journalenhet: loa, sva, jor, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.04.

Seleksjon: Journaldato: 06.04.2015-12.04.2015, Journalenhet: loa, sva, jor, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.04. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 06.04.2015-12.04.2015, Journalenhet: loa, sva, jor, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.04.2015 Oversender CV Personalmappe - Marte Sverdrup

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 07.11.2011-11.11.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 15.11.

Seleksjon: Journaldato: 07.11.2011-11.11.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 15.11. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 07.11.2011-11.11.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 15.11.2011 Anmodning om utbetaling i forbindelse med gjennomføring

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 15.10.2012-21.10.2012, Journalenhet: LOA, JOR, PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 22.10.

Seleksjon: Journaldato: 15.10.2012-21.10.2012, Journalenhet: LOA, JOR, PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 22.10. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 15.10.2012-21.10.2012, Journalenhet: LOA, JOR, PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 22.10.2012 Husleie Barnehagen Hundre Leieavtale Barnehagen

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 12.03.2012-16.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 20.03.

Seleksjon: Journaldato: 12.03.2012-16.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 20.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 12.03.2012-16.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 20.03.2012 Personalmappe - Koesling, Matthias - Tingvoll U 2010/475-8

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 08.08.2011-12.08.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 16.08.

Seleksjon: Journaldato: 08.08.2011-12.08.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 16.08. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 08.08.2011-12.08.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 16.08.2011 Avtale om konsulentoppdrag mellom Kildesli sjøsamiske

Detaljer

30.06.2011 29.06.2011 29.06.2011 29.06.2011. Side: 2049 av 400 2

30.06.2011 29.06.2011 29.06.2011 29.06.2011. Side: 2049 av 400 2 nnstilling, protokoll fra tilsettingsutvalg Tilsetting - førstekonsulent ved servicetorget TS - Tilsatt: ngunn Ramsfjell Taksdal 011/06-3 7714/011 01.07.011 30.06.011 Off. 5 nnkalling til møte i Klagenemnda

Detaljer

Journaldato: 1.7.2013-31.7.2013, Journalenhet: JNP - Journal Norsk Polarinstitutt, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 02.03.

Journaldato: 1.7.2013-31.7.2013, Journalenhet: JNP - Journal Norsk Polarinstitutt, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 02.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.7.2013-31.7.2013, Journalenhet: JN - Journal Norsk olarinstitutt, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 09.08.2013 nvitasjon til Longyearbyen - ambassadør Byong

Detaljer

28.04.2011. Søknad om godkjenning av Avtale om gjennomføring av PhD-program ved UMB, samt av Utdanningsplan 31.03.2011

28.04.2011. Søknad om godkjenning av Avtale om gjennomføring av PhD-program ved UMB, samt av Utdanningsplan 31.03.2011 Minikonkurranse, tstyr til ndervisningsrom ved MB - saksnr. 011/671 Minikonkurranse - tstyr til undervisningsrom ved MB 011 011/671-1 5198/011 8.04.011 8.04.011 Yit m.fl. Søknad om godkjenning av Avtale

Detaljer

25.03.2011 31.03.2011 31.03.2011 31.03.2011. Side: 1286 av 400 2

25.03.2011 31.03.2011 31.03.2011 31.03.2011. Side: 1286 av 400 2 Avlysning dialogmøte - NAV ersonalmappe - 006/1705-8 4380/011 31.03.011 5.03.011 Kursbevis Foodstream hd-mappe 005/079-1 4381/011 01.04.011 31.03.011 D rioritering av internasjonale hd i studentboliger

Detaljer