Seleksjon: Journaldato: , Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Seleksjon: Journaldato: 26.01.2015-01.02.2015, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.02."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: , Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: Framdriftsrapport til NFR for perioden , NFR-prosjektnr NFR-prosjekt nr Drenering og "Drenerings- og jordfysisk tilstand, innverknad på arealproduktivitet" U 2012/ / FUR/FURSOP 321E Mottaker Norges forskningsråd Avsender Samson Øpstad FUR/FURSOP Vedlagt følger sluttregnskap for prosjektet Verknad av drenering i grovfôrdyrkinga på Vestlandet NFR-prosjekt nr Drenering og "Drenerings- og jordfysisk tilstand, innverknad på arealproduktivitet" U 2012/ / FUR/FURSOP 321E Mottaker Hordaland fylkeskommune Avsender Bente Midthjell LOA/LOABMI Prosjektregnskapsrapport til NFR for perioden , NFR-prosjektnr NFR-prosjekt nr Drenering og "Drenerings- og jordfysisk tilstand, innverknad på arealproduktivitet" U 2012/ / FUR/FURSOP 321E Mottaker Norges forskningsråd Avsender Samson Øpstad FUR/FURSOP Vedtak om dispensasjon for innførsel av jordprøver fra Sveits Mattilsynet - Innførsel av jordprøver fra Sveits I 2015/ / JOR/JOREBR 411 JOR/JOREBR Avsender Mattilsynet

2 Ferdig signert oppdragsbekreftelse for perioden , instnr Oslo kommune - Kildesporing av vannforurensning med molekylærbiologiske metoder, instinr I 2014/ / JOR/JORAMP JOR/JORAMP Avsender Vann- og avløpsetaten, Oslo kommune Ferdig signert arbeidsavtale med korrekt lønnstrinn Personalmappe - Timebasert ansettelse fra ut Katia Aparecida da Silva - Seksjon MilTek - Prosjekt 8754 I 2014/ / JOR/JORTMA P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 JOR/JORKEJ Avsender Katia Aparecida da Silva Avslag på søknad om støtte til seminar i Agriculture and Water Quality - Future Challenges for Monitoring Agriculture and Water Quality - Future Challenges for Monitoring - NJF Seminar March 2014 I 2013/ / JOR/JORMBE JOR/JORMBE Avsender Fylkesmannen i Rogaland Ferdig signert avtale om prosjektet Spillningsinventering av björn i Västerbottens län, 2015 Länsstyrelsen i Västerbottens län - Avtale om prosjektet Spillningsinventering av björn i Västerbottens län, 2015 U 2015/ / SVA/SVASBH Mottaker Länsstyrelsen i Västerbottens län Avsender Snorre Hagen SVA/SVASBH To aktuelle alternativer - Dælimosen 50 - gnr. 32 bnr. 50 Avløpsløsning - Dælimosen 50 gnr 32 bnr 50 - Bærum kommune U 2014/ / JOR/JORGRH

3 642.2 Mottaker Løvenskioldbanen skytesenter AS Avsender Guro Hensel JOR/JORGRH Norsk landbruksrådgiving - Tildeling av midler for 2015 til oppfølging av Handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler Mattilsynet. Norsk Landbruksrådgiving. Tildeling fra LMD av midler til oppfølging av Handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler ( ) ( ) Statusrapport (Plantehelse 2006/395) I 2006/ / LOA/LOATGR 115 PLH/PLHAHE Avsender Landbruks- og matdepartementet Statsbudsjettet Tildelingsbrev for Bioforsk LMD. Statsbudsjettet Tildelingsbrev 2015 I 2014/ / LOA/LOAHML 115 LOA/LOAHML Avsender Landbruks- og matdepartementet Tildeling av midler til Bioforsk for 2015 til oppfølging av Handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmiddel LMD Handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmiddel Se lenker og merknad! (Planteforsk arkiv 2004/3269 A-420) (LOA sak 2006/ / /499) I 2006/ / PLH/PLHAHE PLH/PLHAHE Avsender Landbruks- og matdepartementet Protokoll fra interimstyrets møte Interimsstyret - Fusjon - NILF, Bioforsk og Skog og landskap - styredokumenter I 2014/ / LOA/LOAHML 009 LOA/LOAHML Avsender Landbruks- og matdepartementet

4 v/martinsen Tildeling av stipend for utenlandsopphold i 2015 ved Århus Universitet Personalmappe Bechmann, Marianne - Jord og miljø U 2008/ / JOR/JOROVE 221 Mottaker Marianne Bechmann Avsender Peder Lombnæs LOA/LOAPLO Vedrørende utbetaling av tilskudd - feil ved utbetalingsanmodning Ugraskamp og gjødsel - to sider av samme sak i økologisk fruktdyrking - Utviklingstiltak økologisk landbruk -SLF - Statens Landbruksforvaltning I 2013/ / ULL/ULLEVA ULL/ULLEVA Avsender Landbruksdirektoratet Høring av utkast til EPPO standarder for diagnostikk - ELISA tests for virus - Electron Microscopy in diagnostics of plant virus - PM 7 EPPO Høringer PM 7 - Standarder I 2014/ / PLH/PLHHSK 008 PLH/PLHHSK Avsender Mattilsynet Vedtak - vedrørende søknad om godkjenning av Proman - metobromuron - Ikke godkjent Proman - metobromuron - Agronomiske vurderinger - ugrasmiddel I 2013/ / PLH/PLHKST TE PLH/PLHKST Avsender Mattilsynet Reiseforsikring med utløpsdato yrkesreiser for ansatte hos Bioforsk Gjensidige - reiseforsikring, yrkesreiser for ansatte hos Bioforsk I 2015/ / LOA/LOAGLI

5 154 LOA/LOAGLI Avsender Gjensidige Vedlagt følger aktivitetsplan for 2015 HMS - Bioforsk Jord og Miljø Saghellinga og Follo Bedriftshelsetjeneste - Årsrapporter - Aktivitetsplaner - Tiltaksplaner I 2011/ / JOR/JORABO BU 35 JOR/JORABO Avsender Follo Bedriftshelsetjeneste Oversendelse av avtale om taushetsplikt til undertegnelse til Gartnerhallen U 2014/ / Mottaker Gartnerhallen Avsender Ingeborg Klingen Vedlagt følger aktivitetsplan for 2015 Bedriftshelsetjeneste - HMS - Plantehelse - Follo Bedrifthelsetjeneste AS - Koordinator på Plantehelse Else Bernhardsen I 2006/ / PLH/PLHEBE 254 PLH/PLHEBE Avsender Follo Bedriftshelsetjeneste Undertegnet taushetsplikt avtale fra Gartnerhallen I 2014/ / TE Avsender Gartnerhallen

6 Informasjon fra De Lage Landnen Finans Norge NUF (DLL) vedrørende fastleieavtalen og leiegjenstanden med virkning fra er overdratt fra Pitney Bowes Norge AS - Multimaskin Ricoh AficioMP C3002/MP C3502 Anskaffelse av multimaskin ved Ullensvang. Oppdrag tildelt Pitney Bowes - multimaskin Ricoh AficioMP C3002/MP C3502 I 2012/ / ULL/ULLOFR ULL/ULLOFR Avsender De Lange Landen Finans Norge NUF (DLL) Søknad om dispensasjon fra "Forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere", innførsel av jordprøver fra Sveits Mattilsynet - Innførsel av jordprøver fra Sveits U 2015/ / JOR/JOREBR 411 Mottaker Mattilsynet Avsender Eva Brod JOR/JOREBR Oversendelse av avtale om taushetsplikt til undertegnelse til Norges Bondelag - SMARTCROP U 2014/ / Mottaker Norges Bondelag Avsender Ingeborg Klingen Oversendelse av avtale om taushetsplikt til undertegnelse til Mattilsynet - SMARTCROP U 2014/ / Mottaker Mattilsynet Avsender Ingeborg Klingen

7 Søknad om 20% ulønnet permisjon Personalmappe Engebretsen, Alexander - Jord og miljø. Prosjekt nr: 8670 I 2008/ / JOR/JOROVE BU 19 JOR/JORJST Avsender Alexander Engebretsen Oversendelse av avtale om taushetsplikt til undertegnelse til Matmerk - SMARTCROP U 2014/ / Mottaker Matmerk Avsender Ingeborg Klingen Oversendelse av avtale om taushetsplikt til undertegnelse til Norgesgruppen - SMARTCROP U 2014/ / Mottaker Norgesgruppen Avsender Ingeborg Klingen Oversendelse av avtale om taushetsplikt til undertegnelse til VKM - SMARTCROP U 2014/ / Mottaker VKM Avsender Ingeborg Klingen

8 Søknad om dispensasjon for innførsel av Hordeum vulgare (Heder, treaske) fra Sveits Mattilsynet - dispensasjon og importtillatelse ved innførsel av plantemateriale og animalske biprodukter fra Sveits U 2015/ / JOR/JOREBR 411 Mottaker Mattilsynet Avsender Eva Brod JOR/JOREBR Søknad om importtillatelse for husdyrgjødsel av fisk fra Sveits Mattilsynet - dispensasjon og importtillatelse ved innførsel av plantemateriale og animalske biprodukter fra Sveits U 2015/ / JOR/JOREBR 411 Mottaker Mattilsynet Avsender Eva Brod JOR/JOREBR Ferdig signert arbeidsavtale for stillingen som forsker i ressursøkonomi Personalmappe - Solveig Kolberg - Ettårig engasjement - Divisjon Miljø I 2015/ / JOR/JORKEJ P Off. loven 13 jf fvl ledd TE JOR/JORKEJ Avsender Solveig Kolberg Forlenget frist for sluttføring av prosjektet og godkjenning av endring av prosjektleder - Kunnskapsstatus og formidling om klimatiltak i landbruket, instnr Kunnskapsstatus for klimatiltak i landbruket - UMB - IHA, instinr I 2013/ / JOR/JORDRA JOR/JORDRA Avsender Landbruksdirektoratet Interreg Sverige - Norge , sluttutbetaling til prosjektet Utmarksbeite, en biologisk kulturarv som ressurs for ei bærekraftig framtid, instinr INTERREG - Utmarksbeite, en biologisk kulturarv som ressurs for ei bærekraftig framtid. Instinr I 2011/ / KVI/KVIERE

9 621.5 KVI/KVIBOB Avsender Sør-Trøndelag fylkeskommune Signert kontrakt for prosjektet Revidering av skjøtselsplan for utmarksslåtter i Blåora, Endalen i Midtre Gauldal kommune, instinr Revidering av skjøtselsplan - Blåora - Instidata I 2015/ / KVI/KVIBOB 620 KVI/KVIBOB Avsender Midtre Gauldal kommune Tilbakemelding på aktivitetsplan for 2015 HMS - Bioforsk Jord og Miljø Saghellinga og Follo Bedriftshelsetjeneste - Årsrapporter - Aktivitetsplaner - Tiltaksplaner U 2011/ / JOR/JORABO 254 Mottaker Follo Bedriftshelsetjeneste Avsender Anne-Berit Olsberg JOR/JORABO Sluttutbetaling til prosjektet Natur- og kulturarv som bærekraftig verdiskaper Natur- og kulturarv som en bærekraftig verdiskaper - Instidata I 2014/ / KVI/KVIBOB 620 KVI/KVIBOB Avsender Sør-Trøndelag Fylkeskommune Tilsagn om midler til utvikling av lokalmat i Sør-Varanger Fylkesmannen i Finnmark - Bygdeutviklingsmidler - Prosjektet "Utvikling av lokalmat i Sør-Varanger", instinr I 2015/ / SVA/SVASBH SVA/SVASBH Avsender Fylkesmannen i Finnmark

10 Vedtak om utslippstillatelse og tillatelse til tiltak, Mørkveien123 - gnr. 48, bnr. 1 Avløpsanlegg - Rustad Vestre, Mørkveien 123, Ski kommune - gnr 48 bnr 1. Kontaktperson: Håkon Dahl I 2014/ / JOR/JORGRH JOR/JORGRH Avsender Ski kommune E-postkorrespondanse vedrørende konfidensialitetavtalen - taushetsplikt U 2014/ / Mottaker Norsk institutt for Avsender landbruksøkonomisk forskning Ingeborg Klingen Møteinnkalling til ekstraordinært interimstyremøte Interimsstyret - Fusjon - NILF, Bioforsk og Skog og landskap - styredokumenter I 2014/ / LOA/LOAHML 009 LOA/LOAHML Avsender Landbruks- og matdepartementet v/jan Martinsen Vedlagt oppdatert aktivitetsplan for 2015 HMS - Bioforsk Jord og Miljø Saghellinga og Follo Bedriftshelsetjeneste - Årsrapporter - Aktivitetsplaner - Tiltaksplaner I 2011/ / JOR/JORABO 254 JOR/JORABO Avsender Follo Bedriftshelsetjeneste Agronomisk vurdering i forbindelse med søknad fra NLR Viken om tillatelse til off-label bruk av Signum mot bladflekksjukdommer, gråskimmel og storknolla råtesopp i babyleaf, bladgrønnsaker og bladpersille - anbefaler godkjenning Signum - grønnsaker, rot- og kryddervekster, / off-label, dispensasjoner - pyraklostrobin + boscalid ( S =

11 soppmiddel), jfr. Signum 2008/433 og 2006/157 (m/ nikobifen? ) U 2008/ / PLH/PLHRNA 423 Mottaker Mattilsynet Avsender Ragnhild Nærstad PLH/PLHRNA Undertegnet taushetsplikt avtale fra Mattilsynet I 2014/ / TE Avsender Mattilsynet Undertegnet taushetsplikt avtale fra Gustav Grøholt I 2014/ / TE Avsender Gustav Grøholt Undertegnet taushetsplikt avtale fra Norgesgruppen I 2014/ / TE Avsender Norgesgruppen Forespørsel om å delta i kartleggingsundersøkelse om biologiutdanningen - hva har en behov for i arbeidslivet? Kartleggingsundersøkelse om biologiutdanning - BioCeed - Senter for fremragende utdanning i biologi I 2015/ / ULL/ULLBAH *****

12 Mottaker Avsender Bioforsk BioCeed - Senter for fremragende ULL/ULLBAH biologiutdanning Vedlegger sluttrapporten for prosjektet "Beregning av jord- og fosfortap fra vannforekomster i vannområdet Øyeren, tilstand 2013 med modellen Agricat 2, instinr Beregning av jord- og fosfortap fra vannforekomster - Vannområdet Øyeren - Tilstand Modellen Agricat 2 - Instinr U 2014/ / JOR/JORSIK Mottaker Vannområde Øyeren Avsender Sigrun Kværnø JOR/JORSIK Innvilgelse av 20% ulønnet permisjon Personalmappe Engebretsen, Alexander - Jord og miljø. Prosjekt nr: 8670 U 2008/ / JOR/JOROVE 221 Mottaker Alexander Engebretsen Avsender Jannes Stolte JOR/JORJST Søknad - Improving the profitability of spring oilseed Brassica production - a key to improving quality and yield of cereal crops in Norway, søknadsnr. ES Lønnsom dyrking av våroljevekster: en nøkkel til bedre kvalitet og økte avlinger i norsk korndyrking - Kompetanseprosjeker for næringslivet - KPN - SLF - Statens Landbruksforvaltning - FFL/JA U 2014/ / APE/APEWWA Mottaker Norges forskningsråd Avsender Wendy Waalen APE/APEWWA Bekreftelse av dato for besøk på TEST 035. Oppfølgingsbesøk Norsk akkreditering - test Bedømning - akkrediteringsbevis - Plantehelse I 2014/ / PLH/LABALC PLH/LABALC Avsender Norsk Akkreditering

13 Undertegnet taushetsplikt avtale fra Bente Stensland I 2014/ / TE Avsender Bente Stensland Confirmation letter - Bioforsk agrees to participate in the H2020 proposal PARADISE - Participatory AppRoach to Assess, Develop, and Implement Soil Improving Cropping Systems for Ecological Intensification - call SFS-02b-2015 Horizon H proposal PARADISE - Participatory AppRoach to Assess, Develop, and Implement Soil Improving Cropping Systems for Ecological Intensification U 2015/ / PLH/PLHAHE ***** Mottaker Universitetet i Kassel Avsender Arne Hermansen Vedlagt aktivitetsplan for 2015 Follo Bedriftshelsetjeneste AS - LOA PLH/PLHAHE I 2015/ / LOA/LOAGLI 254 LOA/LOAGLI Avsender Follo Bedriftshelsetjeneste Ferdig signert avtale om internship Gjest - Student - Internship i perioden 1.9. til Ton van der Linden - Seksjon Arealbruk og tiltak I 2014/ / JOR/JORJST P Off. loven 13 jf fvl ledd TE JOR/JORJST Avsender Antonius Gijsbertus van der Linden Oppsigelse av stilling Personalmappe - Rise, Øyvind - Seksjon MilTek I 2013/ / JOR/JOROVE

14 BU 12 JOR/JOROVE Avsender Øyvind Rise Kopi av brev - utslippstillatelse, Grubegata 101, gnr. 83, bnr. 44 Avløpsløsning Grubegata Gnr 83 bnr 44 Drammen kommune - Helgerud Heidi I 2012/ / JOR/JOROHA TE JOR/JOROHA Avsender Lier kommune Bekrefter mottatt oppsigelse Personalmappe - Rise, Øyvind - Seksjon MilTek U 2013/ / JOR/JOROVE 221 Mottaker Øyvind Rise Avsender Øistein Vethe JOR/JOROVE Ferdig signert arbeidsavtale gjeldende fra Personalmappe - Finnes, Odd Arild - Holt I 2010/ / HOL/HOLBAN P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 LOA/LOAGLI Avsender Odd-Arild Finnes Søknad om rekruttering og kompetanseheving i landbruket til prosjektet Ungdomsstipend, deltagelse på Hurtigruteseminaret 2015 Hurtigruteseminaret 2015 U 2015/ / HOL/HOLLHA 354 Mottaker Nordland fylkeskommune Avsender Lise Haug HOL/HOLLHA

15 Søknad om rekruttering og kompetanseheving i landbruket til prosjektet Ungdomsstipend, deltagelse på Hurtigruteseminaret 2015 Hurtigruteseminaret 2015 U 2015/ / HOL/HOLLHA 354 Mottaker Troms fylkeskommune Avsender Lise Haug HOL/HOLLHA Bekreftelse på mottatt søknad, Ungdomsstipend, deltagelse på Hurtigruteseminaret 2015, ref.nr Hurtigruteseminaret 2015 I 2015/ / HOL/HOLLHA 354 HOL/HOLLHA Avsender Nordland fylkeskommune Bekreftelse på mottatt søknad, Ungdomsstipend, deltagelse på Hurtigruteseminaret 2015, ref.nr Hurtigruteseminaret 2015 I 2015/ / HOL/HOLLHA 354 HOL/HOLLHA Avsender Troms fylkeskommune

Seleksjon: Journaldato: 25.11.2013-01.12.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.12.

Seleksjon: Journaldato: 25.11.2013-01.12.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.12. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 25.11.2013-01.12.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.12.2013 Retur av signert kontrakt Normalavlinger i

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03.

Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03.2012 Personaldokument Personalmappe - Døving, Aksel Kjetil

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05.

Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05.2012 Søknad - Produksjon av rips og solbær i nordlig klima

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09.

Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09.2013 Søknad om midler til prosjektet "Biokull - Vurdering

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 16.01.2012-20.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.01.

Seleksjon: Journaldato: 16.01.2012-20.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.01. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 16.01.2012-20.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.01.2012 E-post søknad om midler for 2012 - SKOLEHAGE Tingvoll

Detaljer

Offentlig journal. Taubaneprosjekt i Kystfylkene - anmodning om utbetaling

Offentlig journal. Taubaneprosjekt i Kystfylkene - anmodning om utbetaling Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.1.2012-22.1.2012, Dokumenttype:,, Status: J, 23.01.2012 Taubaneprosjekt i Kystfylkene - anmodning om utbetaling Kystskogbruket - taubaner og vanskelig

Detaljer

Offentlig journal. Partneropplysninger GNK KRYOVIR. Planter - Prosjektstøtte 2013 2013/43-49 3094/2013 04.09.2013 11.10.2013

Offentlig journal. Partneropplysninger GNK KRYOVIR. Planter - Prosjektstøtte 2013 2013/43-49 3094/2013 04.09.2013 11.10.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.10.2013-13.10.2013, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 14.10.2013 Partneropplysninger GNK KRYOVR Planter - Prosjektstøtte 2013 2013/43-49 3094/2013 11.10.2013

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 28.06.2015 Journalenhet: I, 14/00030-72 Erasmus bilateral agreement Aachen Erasmus + Program RWTH Aachen niversity Studieavdelingen /Tonje C. Nore Dok. dato: 26.06.2014 Arkivdel: Sakarkiv 348

Detaljer

Bioforsk-konferansen 2014

Bioforsk-konferansen 2014 Invitasjon til Bioforsk-konferansen 2014 Hotell Scandic Hamar 5. 6. februar Velkommen til Bioforsk-konferansen 2014 Det er en glede å ønske deg velkommen til Bioforsk-konferansen 2014. Med denne konferansen

Detaljer

Offentlig journal. Sluttrapport - Kundestyrte tømmerleveranser. Kundestyrte tømmerleveranser - Prosjekt 327091 2006/436-4 508/2013 08.06.

Offentlig journal. Sluttrapport - Kundestyrte tømmerleveranser. Kundestyrte tømmerleveranser - Prosjekt 327091 2006/436-4 508/2013 08.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.2.2013-10.2.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.02.2013 Sluttrapport - Kundestyrte tømmerleveranser Kundestyrte tømmerleveranser - Prosjekt 327091 2006/436-4

Detaljer

FORSIDEBILDE: ANNE AASDALEN

FORSIDEBILDE: ANNE AASDALEN FORSIDEBILDE: ANNE AASDALEN 1 Leders beretning Overordnet vurdering av samlede resultater for året Regnskapet for 2014 viser et overskudd på 97 937 kroner, mens regnskapet for 2013 hadde et underskudd

Detaljer

Offentlig journal. Sak: NFR søknad " Promary and secondary objectives of the project " Dok: Søknad til NFR

Offentlig journal. Sak: NFR søknad  Promary and secondary objectives of the project  Dok: Søknad til NFR Offentlig journal Journaldato: 11.2.2013-17.2.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2010/00582-001 U Datert: 31.05.2010 Arkiv: ***** Saksans: PRODMED/[Ufordelt] Til: Norges Forskningsråd Sak: NFR søknad

Detaljer

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes»

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Bioforsk Rapport Vol. 7 Nr. 29 2012 Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Rapport til Statens landbruksforvaltning og styret for Forskningsmidler over jordbruksavtalen Anne-Kristin Løes

Detaljer

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 19.10.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.10.2014 Tilbud om fastlegehjemmel D 1737 - Ledig stilling som fastlege i 2014/1175-14 37844/2014

Detaljer

Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga!

Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! ÅRSMELDING 2009 Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! Foto: Gaute Myren, epleblomstring. Foto: Kjersti Berge, forventningsfullt lam. Foto: Gunnar E Vatne, gulrotkunst. Foto: Endre

Detaljer

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013 nnvilgelse av forlenget tid og bruk av C eksamen MB tudentmappe - 213/1515-2 12472/213 6.9.213 28.8.213 tleie Norderås - Tilleggsavtale - Leie av 2 rom i 1. etg. lab.bygning - Ellen Eikenes tleie - Norderås

Detaljer

Journaldato: 16.12.2009, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.12.2009. Dok.dato: 15.12.2009. Dok.

Journaldato: 16.12.2009, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.12.2009. Dok.dato: 15.12.2009. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A OLDERDALEN SKOL E- ELEVMAPPE E 2009/1475-5 41977/2009 Offl. 13 / Fvl. 13 nr. 1 08.12.2009

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE Design og trykk: Follotrykk AS. 2009 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR NLR arbeider kontinuerlig for økte tilskudd over Jordbruksavtalen til rådgivingsenhetenes

Detaljer

Dok.dato: 23.02.2015. Dok.dato: 23.02.2015

Dok.dato: 23.02.2015. Dok.dato: 23.02.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.2.2015-1.3.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.03.2015 Etterspør vinddata fra 10.01.2015 for Haugesund lufthavn målestasjon, Karmøy (Rogaland) Vær og

Detaljer

2. Prosjektorganisasjon 2009: PURA hadde følgende prosjektorganisasjon 31.12.2010: Styringsgruppe: Per A. Kierulf, leder av styringsgruppen

2. Prosjektorganisasjon 2009: PURA hadde følgende prosjektorganisasjon 31.12.2010: Styringsgruppe: Per A. Kierulf, leder av styringsgruppen ÅRSMELDING 2010 1. PURA - Bakgrunn, formål: PURA, vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget, ble opprettet i 2008 som en følge av innføringen av EUs Vanndirektiv Water Framework Directive.

Detaljer

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml Page 1 of 20 Offentlig journal 27.04.2015-03.05.2015 14/01992-1 Dok.dato: 25.03.2014 Jour.dato: 30.04.2015 Arkivkode: 221 Grad: U U Til: Silje Eriksmoen Sak: Personalmappe offentlig - Eriksmoen, Silje

Detaljer

Journaldato: 26.11.10, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 29.09.2010. Dok.dato: 12.10.2010. Dok.

Journaldato: 26.11.10, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 29.09.2010. Dok.dato: 12.10.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.11.10, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.11.2010 Tillatelse ett trinn - byggetillatelse hytte på gbn. 1942/22/56 Byggesak

Detaljer

Journaldato: 6.11.2014-12.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 6.11.2014-12.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.11.2014 Journaldato: 6.11.2014-12.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Tilleggsavtaler

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2004/00730-004 U Datert: 04.06.2008 Arkiv: 01 Saksans: ØK/OKOSJEF

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2004/00730-004 U Datert: 04.06.2008 Arkiv: 01 Saksans: ØK/OKOSJEF Offentlig journal Journaldato: 28.5.2012-3.6.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2004/00730-004 U Datert: 04.06.2008 Arkiv: 01 Saksans: ØK/OKOSJEF Instrumenttjenesten AS Sak: Protokoll - ITAS Dok:

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 03.12.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 03.12.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 03.12.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingsal øst Møtedato 03.12.2014 Tid 14:00 1 2 Saksliste Saksnr

Detaljer

Vannområdet PURA er delt inn i følgende vannforekomster med nummer (ref. kart)

Vannområdet PURA er delt inn i følgende vannforekomster med nummer (ref. kart) ÅRSMELDING 2012 1. PURA - Bakgrunn, formål: PURA, vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget (se kart), ble opprettet i 2008 som en følge av innføringen av EUs Vanndirektiv Water Framework

Detaljer

US 29/2015 Årsrapport (2014-2015)

US 29/2015 Årsrapport (2014-2015) US 29/2015 Årsrapport (2014-2015) Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Avdelingen i universitetsadministrasjonen Arkiv nr: 14/01810 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 12.02.14

Detaljer

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte.

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte. Årsmelding 2014 Forsidefoto: Rådgiver Silja Valand fra Norsk Landbruksrådgiving Østafjells studerer den gamle hvetesorten Fram hos gårdbruker Ole Petter Riis i Steinkjer. Bildet er fra en markdag om gamle

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 130 Dato: 06.11.2014 Sted: Spiserommet, bygg 14, Campus Adamstuen Tid: Kl. 09.00-17.00. Lunsj kl. 11.45 INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Saksnr. Sakstittel

Detaljer

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte Årsmøte mars 2015 Innkalling Det innkalles med dette til Årsmøte i NLR Veksthus Dato: Tirsdag 17. mars Sted: Gjennestad, i møterommet til Bondelaget Tid: 10.30 (se eget program for resten av dagen s 2)

Detaljer