SAKNOR Avs./mot: Navn Jourenhet: Saksbehandler (enhet/initialer):

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKNOR 647.9. Avs./mot: Navn Jourenhet: Saksbehandler (enhet/initialer):"

Transkript

1 Journal Seleksjon: Journaldato: , Journalenhet: loa, jor, sva, plh, Ta med underordnede enheter: 0, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: Bekreftelse på gjennomføring av innvilget prosjekt Utrede retningslinjer for tilpassing av skjøtsel i kystlynghei ved forekomst hekkende hubro U 2014/ / TJO/TJOABA SAKNOR Avsender Annette Bär LOA TJO/TJOABA Mottaker Landbruksdirektoratet ******** ** ******** ********* Personalmappe - Bergjord Olsen, Anne Kari I 2007/ / APE/APEBHO P Off. loven 13 jf fvl PERSKVI 221 ledd Mottaker Bioforsk LOA APE/APEBHO Avsender Statens Pensjonskasse Mottaker Egil Hasselbakk LOA LOA/LOAEHA Mottaker Øyvind Ness LOA KVI/KVIONE Lukket oppdragsrapport - Bioforsk Rapport Vol. 9 nr. 178, Registrering av floghavre og klumprot langs nye E18 i Follo. Oppdrag for Statens vegvesen 2014 Oppdragsrapport - Registering av planteskadegjørere langs ny E18 i Follo. U 2013/ / PLH/PLHJNE UO Off.loven 13 jmfr. SAKPLH Forvaltningsloven 13 Avsender Helge Sjursen PLH PLH/PLHHSJ Mottaker Statens vegvesen Mottaker Tage Thorstensen PLH PLH/PLHTTH Mottaker Jan Netland PLH PLH/PLHJNE Mottaker Trond Knapp Haraldsen JOR JOR/JORTKH Forlenget tilsagnsperiode - Kolarctic - Development and cultication of lokal resources in the Barents Regio - tilsagn NP08/10 Prosjekt Kolarctic Development and cultivation of local plant resources in the Barents region - Instidata I 2010/ / HOL/HOLEUL SAKNOR 657

2 Mottaker Bioforsk LOA HOL/HOLEUL Avsender Troms Fylkeskommune Godkjent sluttrapport - NFR. Prosjektnr /O99. KMB-prosjekt 'High-protein forage legumes nder contrasting management and climate conditions' NFR. Prosjektnr /O99. KMB-prosjekt 'High-protein forage legumes nder contrasting management and climate conditions' I 2009/ / TJO/TJOIST SAKNOR 631 Mottaker Bioforsk LOA TJO/TJOIST Avsender Norges forskningsråd Mottaker Rolf Rødven LOA HOL/HOLRRO Delrapport fra Rødlistesamarbeidet i Barentsregionen 8423 Rødlistesamarbeid i Barentsregionen - Prosjekt BIO-8 U 2012/ / SVA/SVATAB SAKSVA Avsender Tor-Arne Bjørn JOR SVA/SVATAB Mottaker Miljødirektoratet Vedtak - vedrørende søknad om godkjenning om bruk av Ranman Top mot tørråte i potet. Godkjennes til Ranman Top - cyazofamid - soppmiddel I 2014/ / PLH/PLHRNA SAKPLH 423 Mottaker Bioforsk PLH PLH/PLHRNA Avsender Mattilsynet Undertegnet arbeidsavtale - gjeldende fra Fast stilling Personalmappe - Seehusen, Till - Apelsvoll I 2009/ / APE/APEPLU P Off. loven 13 jf fvl PERSØST 221 ledd Mottaker Bioforsk LOA APE/APEPLU Avsender Till Seehusen Mottaker Bjørg Selliken LOA LOA/LOABSE Mottaker Egil Hasselbakk LOA LOA/LOAEHA

3 Tilsagn om tilskudd på inntil kr. til gjennomføring av prosjektet EURO-Kelp EURO-kelp - Søknad - Stimuleringsmidler forskning og utvikling - Regionalforvaltning - Nordland fylkeskommune - Ref.nr I 2014/ / BOD/BODCRE SAKLOA Mottaker Bioforsk LOA BOD/BODCRE Avsender Nordland fylkeskommune Annonse i Jord- og Plantekultur 2015 Jord- og Plantekultur Apelsvoll U 2014/ / APE/APEEST SAKØST 353 Avsender Einar Strand LOA APE/APEEST Mottaker Utvalgte firmaer Søknad om godkjenning av laboratorier for innesluttet bruk av GMO Helsedirektoratet - Tilsyn Genteknologiloven - søknader om godkjenning Lenke til sak 2000/ P Planteforsk Plantevernet U 2013/ / PLH/PLHHTA SAKPLH 410 Avsender Hans Tranekjer Andresen PLH PLH/PLHHTA Mottaker Helsedirektoratet Final Report - PEPEIRA - Pepino mosaic virus: epidemiology, economic impact and pest risk analysis NFR /I10 EU - PEPEIRA - Plante research international - Pepino mosaic virus epidemiology, economic impact and pest risks analysis - Macnr I 2007/ / PLH/PLHDRB PAPIRPLH 631 Mottaker Bioforsk PLH PLH/PLHDRB Avsender Rene van der Vlugt Oversendelse av sluttrapportene på prosjekt PEPEIRA - Pepino mosaic virus epidemiology, economic impact and pest risks analysis NFR /I10 EU - PEPEIRA - Plante research international - Pepino mosaic virus epidemiology, economic impact and pest risks analysis - Macnr U 2007/ / PLH/PLHDRB

4 PAPIRPLH 631 Avsender Dag-Ragnar Blystad PLH PLH/PLHDRB Mottaker Norges forskningsråd Rapport om målbruk i offentleg teneste 2014 Språkrådet. Rapport om målbruk i offentleg teneste. Årlig rapportering I 2007/ / LOA/LOARVP SAKLOA 000 Mottaker Bioforsk LOA LOA/LOARVP Avsender Språkrådet Bekreftelse på mottatt sluttrapport og godkjenning NFR /I10 EU - PEPEIRA - Plante research international - Pepino mosaic virus epidemiology, economic impact and pest risks analysis - Macnr I 2007/ / PLH/PLHDRB PAPIRPLH 631 Mottaker Bioforsk PLH PLH/PLHDRB Avsender Norges forskningsråd Mottaker Arne Hermansen PLH PLH/PLHAHE Mottaker Grete Rikheim PLH PLH/PLHGSR Tilsagn Faglig tiltak og opplysningsvirksomhet hagebruk - budsjett for Fagforum Potet 2015 Fagforum potet Apelsvoll I 2008/ / APE/APEPST SAKLOA Mottaker Bioforsk LOA APE/APEPST Forespørsel om utsettelse av svar på forespørsel om å definere bruksområde av mindre betydning - ny frist Definisjon for bruksområde av mindre betydning - minor use - i Norge, Art. 51 EU forordning 1107/2009 U 2014/ / PLH/PLHASU SAKPLH Avsender Kirsten Semb Tørresen PLH PLH/PLHKST Mottaker Mattilsynet Mottaker Arne Hermansen PLH PLH/PLHAHE Mottaker Anette Sundbye PLH PLH/PLHASU Mottaker Ragnhild Nærstad PLH PLH/PLHRNA

5 Ferdig signert - bevilgning til prosjektet "Forebyggende tiltak mot alveld hos lam" RFFMIDT - Prosjektnr Forebyggende tiltak mot alveld hos lam I 2014/ / TIN/TINLGR SAKLOA Mottaker Bioforsk LOA TIN/TINLGR Avsender RFFMIDT Vedlegger rapport med anbefaling av avløpsløsning - Dælimosen 50 - gnr. 32 bnr. 50 Avløpsløsning - Dælimosen 50 gnr 32 bnr 50 - Bærum kommune U 2014/ / JOR/JORGRH SAKJOR Avsender Guro Hensel JOR JOR/JORGRH Mottaker Rørlegger-Lars AS Forespørsel om tilbakemelding på brønn i nærområdet - Dælimosen 50 - gnr. 32 bnr. 50 Avløpsløsning - Dælimosen 50 gnr 32 bnr 50 - Bærum kommune I 2014/ / JOR/JORGRH SAKJOR Mottaker Bioforsk JOR JOR/JORGRH Avsender Bærum kommune Svar på forespørsel om tilbakemelding på brønn i nærområdet - Dælimosen 50 - gnr. 32 bnr. 50 Avløpsløsning - Dælimosen 50 gnr 32 bnr 50 - Bærum kommune U 2014/ / JOR/JORGRH SAKJOR Avsender Guro Hensel JOR JOR/JORGRH Mottaker Bærum kommune Undertegnet avtale for oppdragsprosjekt - Naturindeks 2015: Ekspertgruppe åpent lavland - Instinr Miljødirektoratet - Kontrakt nr Oppdatering av Bioforsk indikatorer for NI Instidata I 2014/ / KVI/KVIKAH SAKLOA Mottaker Bioforsk LOA KVI/KVIKAH Avsender Biolog J.B. Jordal AS

6 Mottaker Erik Revdal LOA KVI/KVIERE Mottaker Anne Kallum LOA LOA/LOAAKA Arbeidsavtale Personalmappe - Dahl, Eli Unn - Landvik I 2011/ / LAN/LANEST P Off. loven 13 jf fvl PERSØST 221 ledd Mottaker Bioforsk LOA LAN/LANEST Avsender Eli Unn Dahl Mottaker Petter Lunde LOA APE/APEPLU Mottaker Bjørg Selliken LOA LOA/LOABSE Mottaker Egil Hasselbakk LOA LOA/LOAEHA Takk for bevilgningen til prosjektet Improved potato seed tuber quality through better disease control methods NFR FFL/JA - POTTIFRISK - Bedre settepotetkvalitet gjennom økt kunnskap og metodeutvikling knyttet til problematiske skadegjørere. KPN - Improved potato seed tuber quality through better disease control methods U 2014/ / PLH/PLHRNA SAKPLH 631 Avsender Arne Hermansen PLH PLH/PLHAHE Mottaker Norges forskningsråd Mottaker Ragnhild Nærstad PLH PLH/PLHRNA Kopi av brev - avventer utslippstillatelse - Dælimosen 50 - gnr. 32 bnr. 50 Avløpsløsning - Dælimosen 50 gnr 32 bnr 50 - Bærum kommune I 2014/ / JOR/JORGRH SAKJOR Mottaker Bioforsk JOR JOR/JORGRH Avsender Hille Melbye Arkitekter AS Vedtak - på søknad om fornyet godkjenning og bruksendring av Agil 100 EC - Godkjennes til Noen bruksområder ble avslått Agil 100 EC - propakvizafop ( U = ugrasmiddel ) I 2006/ / PLH/PLHJNE SAKPLH 423 Mottaker Bioforsk PLH PLH/PLHJNE Avsender Mattilsynet

7 Alternative avløpsløsninger - Dælimosen 50 - gnr. 32 bnr. 50 Avløpsløsning - Dælimosen 50 gnr 32 bnr 50 - Bærum kommune U 2014/ / JOR/JORGRH SAKJOR Avsender Guro Hensel JOR JOR/JORGRH Mottaker Rørlegger-Lars AS Bidragskontrakt - Evaluation of Instrata Elite and other fungicides for control of microdochium nivale and other turfgrass diseases, Sterf - Evaluation of Instrata Elite and other fungicides for control of microdochium nivale and other turfgrass diseases, Instinr U 2015/1-1 29/ LAN/LANTSA SAKØST Avsender Trygve Sveen Aamlid LOA LAN/LANTSA Mottaker STERF Mottaker Gunvor Bjørkhaug LOA APE/APEGBJ Uavhengige vuderinger av tredje part - Dælimosen 50 - gnr. 32 bnr. 50 Avløpsløsning - Dælimosen 50 gnr 32 bnr 50 - Bærum kommune U 2014/ / JOR/JORGRH SAKJOR Avsender Guro Hensel JOR JOR/JORGRH Mottaker Bærum kommune Bidragskontrakt - Evaluation of a phosphite pigment and medallion for control of microdochium nivale and other turfgrass diseases, STERF - Evaluation of a phosphite pigment and medallion for control of microdochium nivale and other turfgrass diseases, Instinr U 2015/2-1 31/ LAN/LANTSA SAKØST Avsender Trygve Sveen Aamlid LOA LAN/LANTSA Mottaker STERF Vedlegger notat med alternativ avløpsløsning - Dælimosen - gnr. 32 bnr. 50 Avløpsløsning - Dælimosen 50 gnr 32 bnr 50 - Bærum kommune U 2014/ / JOR/JORGRH

8 SAKJOR Avsender Guro Hensel JOR JOR/JORGRH Mottaker Hille Melbye Arkitekter AS Infiltrasjonsgrøft - Dælimosen 50 - gnr. 32 bnr. 50 Avløpsløsning - Dælimosen 50 gnr 32 bnr 50 - Bærum kommune U 2014/ / JOR/JORGRH SAKJOR Avsender Guro Hensel JOR JOR/JORGRH Mottaker Rørlegger-Lars AS Rapportering for veiledningsarbeid knytta mot handlingsplan for slåttemark i 2014 Handlingsplan for slåttemark i Møre og Romsdal. Macnr U 2010/ / KVI/KVIBOB SAKLOA Avsender Bolette Bele LOA KVI/KVIBOB Mottaker Fylkesmannen i Møre og Romsdal Signert kontrakt - Tilpassing av skjøtsel i kystlynghei med hubro Utrede retningslinjer for tilpassing av skjøtsel i kystlynghei ved forekomst hekkende hubro U 2014/ / TJO/TJOABA SAKNOR Avsender Annette Bär LOA TJO/TJOABA Mottaker Miljødirektoratet Mottaker Rolf Rødven LOA HOL/HOLRRO Høring om forslag til endring i vannforskriften Høring - forslag til endring i vannforskriften I 2015/4-1 38/ JOR/JORPST SAKLOA 008 Mottaker Bioforsk JOR JOR/JORPST Avsender Miljødirektoratet Mottaker Jannes Stolte JOR JOR/JORJST Mottaker Trond Mæhlum JOR JOR/JORTMA Mottaker Tormod Briseid JOR JOR/JORTKB Mottaker Daniel P. Rasse JOR JOR/JORDRA Mottaker Øistein Vethe JOR JOR/JOROVE Mottaker Christopher Brodersen JOR JOR/JORCBR

9 Bioforsk Rapport, vol. 9 nr. 28, Miljøovervåkning av sigevann fra Bølstad avfallsdeponi i Ås kommune, Årsrapport Lukket Miljøovervåking av sigevann Bølstad avfallsdeponi Ås kommune. Mac U 2008/ / JOR/JORGRH SAKJOR Avsender Guro Hensel JOR JOR/JORGRH Mottaker Ås kommune Kopi av brev - vedlegger rapport etter kontroll ved Bølstad avfallsdeponi Miljøovervåking av sigevann Bølstad avfallsdeponi Ås kommune. Mac I 2008/ / JOR/JORGRH SAKJOR Mottaker Bioforsk JOR JOR/JORGRH Avsender Fylkesmannen i Oslo og Akershus Arbeidsavtale Personalmappe Holm, Anne - Kari Plantehelse Ekstrahjelp I 2012/ / PLH/PLHAHE P Off. loven 13 jf fvl PERSPLH 221 ledd Mottaker Bioforsk PLH PLH/PLHAHE Avsender Anne-Kari Holm Arbeidsavtale Personalmappe - Tasin, Marco - Plantehelse I 2008/ / PLH/PLHAHE P Off. loven 13 jf fvl PERSPLH ledd Mottaker Bioforsk PLH PLH/PLHAHE Avsender Marco Tasin Notat - Oppfølging av punkter fra deponikontroll på Bølstad renseanlegg Miljøovervåking av sigevann Bølstad avfallsdeponi Ås kommune. Mac U 2008/ / JOR/JORGRH SAKJOR 642.1

10 Avsender Guro Hensel JOR JOR/JORGRH Mottaker Ås kommune Arbeidsavtale Personalmappe Grieu, Chloè - Bioforsk Plantehelse I 2013/ / PLH/PLHAHE P Off. loven 13 jf fvl PERSPLH 221 ledd Mottaker Bioforsk PLH PLH/PLHAHE Avsender Chloe Grieu Undertegnet arbeidsavtale Personalmappe - Alexandersson, Elisa - Plantehelse I 2015/5-1 50/ PLH/PLHAHE P Off. loven 13 jf fvl PERSPLH 221 ledd Mottaker Bioforsk PLH PLH/PLHAHE Avsender Elisa Alexandersson Tilbud - Miljøvurdering for Bølstad avfallsdeponi - vurdering av fare for forurensning til ytre miljø Miljøovervåking av sigevann Bølstad avfallsdeponi Ås kommune. Mac U 2008/ / JOR/JORGRH SAKJOR Avsender Guro Hensel JOR JOR/JORGRH Mottaker Ås kommune Bioforsk Rapport Vol. 10 nr Efficacy testing of Bumper in spring barley - Lukket Kontrakt - Test fungicide strategies for 2 field trials with Bumper in Barley. Prosjekt U 2014/ / PLH/PLHAFI UO Off.loven 13 jmfr. SAKPLH 422 Forvaltningsloven 13 Avsender Andrea Ficke PLH PLH/PLHAFI Mottaker ADAMA Northern Europe Bioforsk Rapport Vol. 9 nr. 182, Biologisk godkjenningsprøving og utviklingsprøving Skadedyrmidler Kontrakt - Biologisk utprøving av plantevernmidler 2014 U 2014/ / PLH/PLHKST

11 UO Off. loven 5 Utsatt SAKPLH offentlighet Avsender Anette Sundbye PLH PLH/PLHASU Mottaker Mattilsynet Mottaker Diverse firma Bioforsk Rapport Vol. 9 nr. 181, Biologisk godkjenningsprøving og utviklingsprøving Soppmidler Kontrakt - Biologisk utprøving av plantevernmidler 2014 U 2014/ / PLH/PLHKST UO Off. loven 5 Utsatt SAKPLH offentlighet Avsender Ragnhild Nærstad PLH PLH/PLHRNA Mottaker Mattilsynet Mottaker Diverse firmaer Bioforsk Rapport Vol. 9 nr. 180, Biologisk godkjenningsprøving og utviklingsprøving Ugrasmidler Kontrakt - Biologisk utprøving av plantevernmidler 2014 U 2014/ / PLH/PLHKST UO Off. loven 5 Utsatt SAKPLH offentlighet Avsender Kjell Wærnhus PLH PLH/PLHKWA Mottaker Mattilsynet Mottaker Diverse firma Bioforsk Rapport, vol. 9, nr. 29, Miljøovervåkning av sigevann fra Spillhaug avfallsdeponi i Aurskog-Høland kommune - Årsrapport Lukket Miljøovervåkning av sigevann Spillhaug avfallsdeponi Aurskog-Høland kommune U 2006/ / JOR/JORTMA SAKJOR Avsender Trond Mæhlum JOR JOR/JORTMA Mottaker Aurskog-Høland kommune Interregsekretariatet godkjenner sluttrapporten fra Utmarksbeiteprosjektet - instinr INTERREG - Utmarksbeite, en biologisk kulturarv som ressurs for ei bærekraftig framtid. Instinr I 2011/ / KVI/KVIERE SAKKVI Mottaker Bioforsk LOA KVI/KVIBOB Avsender Nord-Trøndelag Fylkeskommune

12 Forespørsel om agronomisk vurdering i forbindelse med søknad fra NLR Viken om tillatelse til off-label bruk av Signum mot bladflekksjukdommer, gråskimmel og storknolla råtesopp i babyleaf, bladgrønnsaker og bladpersille Signum - grønnsaker, rot- og kryddervekster, / off-label, dispensasjoner - pyraklostrobin + boscalid ( S = soppmiddel), jfr. Signum 2008/433 og 2006/157 (m/ nikobifen? ) I 2008/ / PLH/PLHRNA SAKPLH 423 Mottaker Bioforsk PLH PLH/PLHRNA Avsender Mattilsynet Avslag på søknad om tilskudd til prosjektet "Forskere møter forbrukere og matprodusenter " Landbruksdirektoratet - Søknad om utviklingsmidler økologisk landbruk - Forskere møter forbrukere og matprodusenter I 2014/ / TIN/TINALA SAKLOA Mottaker Bioforsk LOA TIN/TINALA Mottaker Kristin Sørheim LOA TIN/TINKSO Vedtak om tilskudd for 2015 til prosjektet "Økologisk landbruk sin spydspissfunksjon" Landbruksdirektoratet - Økologisk landbruk sin spydspissfunksjon I 2014/ / TIN/TINKSO SAKLOA Mottaker Bioforsk LOA TIN/TINLSO Signert konsortieavtale, FertilCrop - Managing Fertility Building in Organic Cropping Systems CORE Organic Plus Consortium - FertilCrop - Managing Fertility Building in Organic Cropping Systems U 2015/7-1 63/ TIN/TINKSO SAKLOA 657 Avsender Sissel Hansen LOA TIN/TINSHA Mottaker Research Institute of Organic Agriculture Vedtak - på søknad om godkjenning av preparater med gulløyelarver - chrysoperla carnea - Godkjennes til Vekstmiljø AS Gulløyelarver - chrysoperla carnea - makroorganismer ( SK= Skadedyrmiddel ) I 2012/ / PLH/PLHASU

13 SAKPLH 423 Mottaker Bioforsk PLH PLH/PLHASU Avsender Mattilsynet Vedtak om innvilgning fra FFL og JA til forprosjektet Integrert bekjempelse av løkflue i Norge Landbruksdirektoratet, FFL og JA - Integrert bekjempelse av løkflue i Norge - Utvikling av metode for overvåking og varsling I 2015/ / PLH/PLHMBJ SAKLOA Mottaker Bioforsk PLH PLH/PLHMBJ Vedtak om innvilgelse fra FFL og JA til forprosjektet Gulrust i norsk hvete Landbruksdirektoratet, FFL og JA - Gulrust i norsk hvete I 2015/ / PLH/PLHAFI SAKLOA Mottaker Bioforsk PLH PLH/PLHAFI EUPHRESCO Final Report - Evaluation of factors determining distribution, impact, detection and characterization of fruit tree phytoplasmoses - APOPHYT EUPHRESCO - APOPHYT - Evaluation of factors determining distribution, impact, detection and characterization of fruit tree phytoplasmoses I 2011/ / PLH/PLHASL SAKPLH 651 Mottaker Bioforsk PLH PLH/PLHASL Avsender Euphresco Co-ordinator at EPPO Godkjenning av laboratorier for innesluttet bruk av genmodifiserte mikroorganismer Helsedirektoratet - Tilsyn Genteknologiloven - søknader om godkjenning Lenke til sak 2000/ P Planteforsk Plantevernet I 2013/ / PLH/PLHHTA SAKPLH 410 Mottaker Bioforsk PLH PLH/PLHAHE Avsender Helsedirektoratet Mottaker Hans Tranekjer Andresen PLH PLH/PLHHTA

14 Notat fra Gautefall til Leif Forsell og Svein Knutsen vedrørende mva - merverdiavgift - husleie og økonomi Generelt - Sammenslåing av landbruksfaglige forskningsinstitutter - Fusjon - Bioforsk - Norsk institutt for skog og landskap - Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning - NILF I 2014/ / LOA/LOAHML SAKLOA 009 Mottaker Bioforsk LOA LOA/LOABMI Avsender Landbruks- og matdepartementet Mottaker Bente Midthjell LOA LOA/LOABMI Mottaker Ragnar Våga Pedersen LOA LOA/LOARVP Mottaker Randi Hesjedal LOA LOA/LOARHE Mottaker Nils Vagstad LOA LOA/LOANVA Mottaker Grete Lindseth LOA LOA/LOAGLI Mottaker Ingvar Hage LOA APE/APEIHA Mottaker Christopher Brodersen JOR JOR/JORCBR Mottaker Arne Hermansen PLH PLH/PLHAHE Leiekontrakt mellom Bioforsk og Norgro Leiekontrakt - Særheim I 2014/ / LOA/LOATGR SAKLOA Mottaker Bioforsk LOA SAR/SARASA Avsender Norgro Vedtak om innvilgelse fra FFL og JA til forprosjektet Forebyggende tiltak mot alveld Landbruksdirektoratet, FFL og JA - Forprosjekt - Forebyggende tiltak mot alveld I 2014/ / TIN/TINEBR SAKLOA Mottaker Bioforsk LOA TIN/TINEBR Bekreftelse på finansiering fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag - Vedlagt utkast til kontrakt - Revidering av skjøtselsplan - Blåora Revidering av skjøtselsplan - Blåora - Instidata I 2015/3-1 75/ KVI/KVIBOB SAKKVI 620 Mottaker Bioforsk LOA KVI/KVIBOB Avsender Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Vedtak om innvilgelse fra FFL og JA til forprosjektet Kartlegging av "tuppråte" og andre årsaker til lagersvinn i

15 gulrot Landbruksdirektoratet, FFL og JA - Kartlegging av "tuppråte" og andre årsaker til lagersvinn i gulrot I 2015/ / PLH/PLHRNA SAKLOA Mottaker Bioforsk PLH PLH/PLHRNA Vedtak fra FFL og JA - søknad innvilges ikke på forprosjektet Quinoa i Norge - hvilke muligheter finnes? Forprosjekt - Quinoa proteinkilde fra planteriket mulighet for dyrking og produktutvikling i Norge? I 2014/ / TIN/TINSPE SAKLOA Mottaker Bioforsk LOA TIN/TINSPE Leieavtale for frankeringsmaskin Pitney Bowes DM110i - Me Kontormaskiner AS - Siemens Finansial Services Frankeringsmaskin - Pitney Bowes DM Kontormaskiner - Særheim - Leieavtale I 2015/ / SAR/SARASA SAKVEST 042 Mottaker Bioforsk LOA SAR/SARASA Avsender Siemens Financial Services Tilbakemelding på gjennomført tiltak Utleie Tjøtta - del av driftsbygning I, Kornlåven U 2014/ / TJO/TJONMR SAKNOR Avsender Norvald Ruderaas LOA TJO/TJONMR Mottaker Mattilsynet Mottaker Mattilsynet, Distriktskontoret Ytre Helgeland Bioforsk Rapport Vol. 9 Nr Efficacy of Florasulam + fluroksypyr in spring cereals in Norway Kontrakt - Efficacy of Florasulam + fluroxypyr in cereals - Prosjekt MAI code U 2014/ / PLH/PLHKWA UO Off. loven 5 Utsatt SAKPLH 422 offentlighet Avsender Kjell Wærnhus PLH PLH/PLHKWA

16 Mottaker ADAMA Bioforsk Rapport Vol. 9 Nr Forsøk med Atributt og andre Bayerprodukter i vårkorn Bayerfelt i bygg - Bayerfelt med Atributt i vårhvete - instipro Bayer AS U 2014/ / PLH/PLHKWA UO U.off 5 Utsatt offentlighet Avsender Kjell Wærnhus PLH PLH/PLHKWA Mottaker Bayer CropScience Vedtak fra FFL og JA - søknad innvilges ikke på forprosjektet Vegetasjonssoner som tiltak for redusert avrenning av plantevernmidler i norsk landbruk Landbruksdirektoratet - SØKNAD - Vegetasjonssoner som tiltak for redusert avrenning av plantevernmidler i norsk landbruk - Forprosjekt I 2014/ / PLH/PLHMST SAKPLH Mottaker Bioforsk PLH PLH/PLHMST Kontrakt - Efficacy of Alliance in spring cereals in Norway - Nufarm Kontrakt - Efficacy of Alliance in spring cereals in Norway - instinr Nufarm Deutschland U 2015/ / PLH/PLHKWA SAKPLH Avsender Kjell Wærnhus PLH PLH/PLHKWA Mottaker NuFarm Deutschland Bioforsk Rapport Vol. 9 Nr Efficacy of Alliance in spring cereals in Norway. NUSE Kontrakt - Efficacy of Alliance in spring cereals in Norway - instinr Nufarm Deutschland U 2015/ / PLH/PLHKWA UO Off. loven 5 Utsatt SAKPLH offentlighet Avsender Kjell Wærnhus PLH PLH/PLHKWA Mottaker NuFarm Deutschland Bioforsk Rapport Vol. 9 nr Efficacy testing of Serenade in spring rapeseed - Final report 2014 Kontrakt - Test of fungicides strategies in spring oilseed rape in 2 field trials, according to FR14NORB08 plan from Bayer. U 2014/ / PLH/PLHAFI

17 UO Off. loven 5 Utsatt SAKPLH 422 offentlighet Avsender Andrea Ficke PLH PLH/PLHAFI Mottaker Bayer Vedtak om innvilgelse fra FFL og JA til KPN-prosjektet Lønnsom dyrking av våroljevekster Lønnsom dyrking av våroljevekster: en nøkkel til bedre kvalitet og økte avlinger i norsk korndyrking - Kompetanseprosjeker for næringslivet - KPN - SLF - Statens Landbruksforvaltning - FFL/JA I 2014/ / APE/APEWWA SAKØST Mottaker Bioforsk LOA APE/APEWWA Vedtak om innvilgelse fra FFL og JA til KPN-prosjektet Bærekraftig intensivering av korndyrkinga Bærekraftig intensivering av korndyrkinga gjennom teknologidrevet behovstilpasning av N og soppmidler når flere stressfaktorer opptrer - Kompetanseprosjekter for næringslivet- KPN - Statens Landbruksforvaltning - SLF - FFL/JA I 2014/ / APE/APEKKU SAKØST Mottaker Bioforsk LOA APE/APEKKU Vedtak om innvilgelse fra FFL og JA til KPN-prosjektet Bruk av fjernmåling for økt presisjon i engdyrking Prosjekt - Bruk av fjernmåling for økt presisjon i engdyrking - Matfondavtale I 2014/ / HOL/HOLMJO SAKNOR Mottaker Bioforsk LOA HOL/HOLMJO Vedtak om innvilgelse fra FFL og JA til KPN-prosjektet Sikker frøforsyning av klimatilpassa, norske kvitkløversorter Landbruksdirektoratet, FFL og JA, KPN-prosjekt - Sikker frøforsyning av klimatilpassa, norske kvitkløversorter I 2015/ / LAN/LANLTH SAKLOA Mottaker Bioforsk LOA LAN/LANLTH

18 Vedtak om innvilgelse fra FFL og JA til KPN-prosjektet Bedre settepotetkvalitet gjennom økt kunnskap og metodeutvikling knyttet til problematiske skadegjørere NFR FFL/JA - POTTIFRISK - Bedre settepotetkvalitet gjennom økt kunnskap og metodeutvikling knyttet til problematiske skadegjørere. KPN - Improved potato seed tuber quality through better disease control methods I 2014/ / PLH/PLHRNA SAKPLH 631 Mottaker Bioforsk PLH PLH/PLHRNA Vedtak fra FFL og JA - søknad innvilges ikke på KPN-prosjektet Effektiv utnytting av nitrogen og fosfor i husdyrgjødsel NFR søknad ES Effektiv utnytting av nitrogen og fosfor i husdyrgjødsel I 2014/ / KVI/KVILAN SAKKVI 118 Mottaker Bioforsk LOA KVI/KVILAN Vedtak fra FFL og JA - søknad innvilges ikke på KPN-prosjektet Improved production and animal welfare using sensor technology Søknad - NFR - Improved production and animal welfare using sensor technology for real-time individual animal monitoring - SensTech I 2014/ / TIN/TINLGR SAKLOA 631 Mottaker Bioforsk LOA TIN/TINLGR Vedtak fra FFL og JA - søknad innvilges ikke på KPN-prosjektet Fornying av eng med eller uten pløying sett i produksjons- og klimaperspektiv Fornying av eng med eller uten pløying sett i produksjons- og klimaperspektiv I 2014/ / TJO/TJOIST SAKNOR Mottaker Bioforsk LOA TJO/TJOIST Vedtak fra FFL og JA - søknad innvilges ikke på KPN-prosjektet Evaluation of Norwegian fruit genetic resources Landbruksdirektoratet, FFL og JA - KPN-prosjektet Evaluation of Norwegian fruit genetic resources with the aim of sustainable, commercial production I 2015/ / ULL/ULLMME

19 SAKLOA Mottaker Bioforsk LOA ULL/ULLMME Kvittering på innsendt aksept av tilsagn om midler - Høyspentstolper til bjørneovervåkning Høyspentstolper til bjørneovervåkning Instinr I 2014/ / SVA/SVAALK SAKLOA Mottaker Bioforsk JOR SVA/SVAALK Avsender Miljødirektoratet Bioforsk Rapport, vol. 9, nr. 168, Testing hair sampling on power poles, DNA identification of brown bears Høyspentstolper til bjørneovervåkning Instinr U 2014/ / SVA/SVAALK SAKLOA Avsender Alexander Kopatz JOR SVA/SVAALK Mottaker Fylkesmannen i Finnmark Melding om utbetaling av midler til konfliktdempende tiltak i rovdyrforvaltningen Forsøk med høyspentstolper til bjørneovervåkning Høyspentstolper til bjørneovervåkning Instinr I 2014/ / SVA/SVAALK SAKLOA Mottaker Bioforsk JOR SVA/SVAALK Avsender Fylkesmannen i Finnmark Kvittering på innsendt aksept av tilsagn om midler - Binneområder i Sør-Varanger 2014 Binneområder i Sør-Varanger instinr I 2014/ / SVA/SVAALK SAKLOA Mottaker Bioforsk JOR SVA/SVAALK Avsender Miljødirektoratet

20 Bioforsk Rapport, vol. 9, nr. 167, Female brown bears in Sør-Varanger, Norway: localities and mother-cub relationships analyzed by genetic methods Binneområder i Sør-Varanger instinr U 2014/ / SVA/SVAALK SAKLOA Avsender Alexander Kopatz JOR SVA/SVAALK Mottaker Fylkesmannen i Finnmark Melding om utbetaling av midler til konfliktdempende tiltak i rovdyrforvaltningen Binneområder i Sør-Varanger Binneområder i Sør-Varanger instinr I 2014/ / SVA/SVAALK SAKLOA Mottaker Bioforsk JOR SVA/SVAALK Avsender Fylkesmannen i Finnmark Arbeidsavtale Personalmappe Olsen, Merete Johanne - Tjøtta I 2015/ / TJO/TJONMR P Off. loven 13 jf fvl PERSNOR 221 ledd Mottaker Bioforsk LOA TJO/TJONMR Avsender Merete Olsen Mottaker Bjørg Selliken LOA LOA/LOABSE Mottaker Egil Hasselbakk LOA LOA/LOAEHA Regulering av leie tomannsbolig Svanvik - Leieavtale nr Leie av tomannsbolig fra Statsbygg nord I 2006/ / SVA/SVATAB PAPIRSVA Mottaker Bioforsk JOR SVA/SVATAB Avsender Statsbygg Utbetaling av innvilget BU-tilskudd til prosjekt Ungdomsstipend Hurtigruteseminaret 2014 Hurtigruteseminaret Ungdomsstipend - Instinr I 2014/ / HOL/HOLLHA

21 SAKNOR 354 Mottaker Bioforsk LOA HOL/HOLLHA Avsender Fylkesmannen i Troms Tilsagn om midler til konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen Forprosjekt for bjørneovervåkning ved bruk av hårfeller i Pasvik Fylkesmannen i Finnmark - Forprosjekt for bjørneovervåkning ved bruk av hårfeller i Pasvik, instinr I 2015/ / SVA/SVAALK SAKLOA Mottaker Bioforsk JOR SVA/SVAALK Avsender Fylkesmannen i Finnmark Anmodning om utbetaling av ungdomsreisetilskudd i forbindelse med Hurtigruteseminar 2014 Hurtigruteseminaret Ungdomsstipend - Instinr U 2014/ / HOL/HOLLHA SAKNOR 354 Avsender Lise Haug LOA HOL/HOLLHA Mottaker Stiftelsen Nordland Landbrukssselskap Anmodning om utbetaling av ungdomsreisetilskudd i forbindelse med Hurtigruteseminaret 2014 Hurtigruteseminaret Ungdomsstipend - Instinr U 2014/ / HOL/HOLLHA SAKNOR 354 Avsender Lise Haug LOA HOL/HOLLHA Mottaker Fylkesmannen i Finnmark Anmodning om utbetaling av ungdomsreisetilskudd i forbindelse med Hurtigruteseminaret 2014 Hurtigruteseminaret Ungdomsstipend - Instinr U 2014/ / HOL/HOLLHA SAKNOR 354 Avsender Lise Haug LOA HOL/HOLLHA Mottaker Fylkesmannen i Troms Søknad om tillatelse til å innhente blod til faglig arbeid - bjørneovervåkning ved bruk av hårfeller i Pasvik Fylkesmannen i Finnmark - Forprosjekt for bjørneovervåkning ved bruk av hårfeller i Pasvik, instinr. 8844

Seleksjon: Journaldato: 26.01.2015-01.02.2015, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.02.

Seleksjon: Journaldato: 26.01.2015-01.02.2015, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.02. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 26.01.2015-01.02.2015, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.02.2015 Framdriftsrapport til NFR for perioden 01.06.2014-30.11.2014,

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 25.11.2013-01.12.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.12.

Seleksjon: Journaldato: 25.11.2013-01.12.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.12. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 25.11.2013-01.12.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.12.2013 Retur av signert kontrakt Normalavlinger i

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 06.04.2015-12.04.2015, Journalenhet: loa, sva, jor, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.04.

Seleksjon: Journaldato: 06.04.2015-12.04.2015, Journalenhet: loa, sva, jor, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.04. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 06.04.2015-12.04.2015, Journalenhet: loa, sva, jor, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.04.2015 Oversender CV Personalmappe - Marte Sverdrup

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 01.06.2015-07.06.2015, Journalenhet: jor, plh, sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 12.06.

Seleksjon: Journaldato: 01.06.2015-07.06.2015, Journalenhet: jor, plh, sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 01.06.2015-07.06.2015, Journalenhet: jor, plh, sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 12.06.2015 Tilbudsbrev for Tematiske etterundersøkelser

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 17.03.2014-23.03.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.03.

Seleksjon: Journaldato: 17.03.2014-23.03.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 17.03.2014-23.03.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.03.2014 Tilbud på minikonkurranse Kartlegging av naturtyper

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 17.11.2014-23.11.2014, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 04.12.

Seleksjon: Journaldato: 17.11.2014-23.11.2014, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 04.12. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 17.11.2014-23.11.2014, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 04.12.2014 Signert - Green Industry Innovation Romania

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 10.11.2014-16.11.2014, Journalenhet: jor, plh,sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 17.11.

Seleksjon: Journaldato: 10.11.2014-16.11.2014, Journalenhet: jor, plh,sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 17.11. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 10.11.2014-16.11.2014, Journalenhet: jor, plh,sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 17.11.2014 Agronomisk vurdering av nytt yrkespreparat

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03.

Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03.2012 Personaldokument Personalmappe - Døving, Aksel Kjetil

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 01.09.2014-07.09.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.09.

Seleksjon: Journaldato: 01.09.2014-07.09.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.09. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 01.09.2014-07.09.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.09.2014 Regulering av leiepris utleieboliger 2014 Leiekontrakt

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 23.06.2014-29.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 30.06.

Seleksjon: Journaldato: 23.06.2014-29.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 30.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 23.06.2014-29.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 30.06.2014 Fornyet forespørsel om tilbud på drikkevannsløsning

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 16.01.2012-20.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.01.

Seleksjon: Journaldato: 16.01.2012-20.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.01. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 16.01.2012-20.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.01.2012 E-post søknad om midler for 2012 - SKOLEHAGE Tingvoll

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 27.10.2014-02.11.2014, Journalenhet: loa, jor, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.11.

Seleksjon: Journaldato: 27.10.2014-02.11.2014, Journalenhet: loa, jor, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.11. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 27.10.2014-02.11.2014, Journalenhet: loa, jor, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.11.2014 Søknad om støtte til konferanse JPI-kulturarv

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09.

Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09.2013 Søknad om midler til prosjektet "Biokull - Vurdering

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05.

Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05.2012 Søknad - Produksjon av rips og solbær i nordlig klima

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 15.10.2012-21.10.2012, Journalenhet: LOA, JOR, PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 22.10.

Seleksjon: Journaldato: 15.10.2012-21.10.2012, Journalenhet: LOA, JOR, PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 22.10. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 15.10.2012-21.10.2012, Journalenhet: LOA, JOR, PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 22.10.2012 Husleie Barnehagen Hundre Leieavtale Barnehagen

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 20.02.2012-24.02.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.02.

Seleksjon: Journaldato: 20.02.2012-24.02.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.02. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 20.02.2012-24.02.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.02.2012 Samarbeidsplan 2012 Sør-Varanger bedriftshelsetjeneste

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 12.03.2012-16.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 20.03.

Seleksjon: Journaldato: 12.03.2012-16.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 20.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 12.03.2012-16.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 20.03.2012 Personalmappe - Koesling, Matthias - Tingvoll U 2010/475-8

Detaljer

TEMA Nr. 12 - September 2010

TEMA Nr. 12 - September 2010 TEMA Nr. 12 - September 2010 Integrert plantevern Trond Hofsvang, Bioforsk Plantehelse trond.hofsvang@bioforsk.no Begrepet integrert bekjempelse ble utviklet på 1950- tallet i USA. Problemer med skadedyr

Detaljer

FOKUS. Bioforsk-konferansen 2015. Erling Fløistad og Morten Günther (red.) www.bioforsk.no. Bioforsk I Vol. 10 I Nr. 2 I 2015

FOKUS. Bioforsk-konferansen 2015. Erling Fløistad og Morten Günther (red.) www.bioforsk.no. Bioforsk I Vol. 10 I Nr. 2 I 2015 www.bioforsk.no FOKUS Bioforsk I Vol. 10 I Nr. 2 I 2015 Bioforsk-konferansen 2015 Erling Fløistad og Morten Günther (red.) Bioforsk FOKUS 10(2) Bioforsk-konferansen 2015 Sammendrag av presentasjoner og

Detaljer

Dok.dato: 22.06.2007. Dok.dato: 29.06.2007

Dok.dato: 22.06.2007. Dok.dato: 29.06.2007 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.2.2013-17.2.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.02.2013 Registrering av Domenenavn Domenenavn 2006/431-11 1514/2007 22.06.2007 ninett Egenerklæring 'skogskader.no'

Detaljer

Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 10

Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 10 Tittel: Dato/Sted: Til stede: Referent: Sak 71/14 Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 10 Onsdag 24. mars 2013 kl 1230 til 1730 / Scandic Vulkan hotell, Oslo. Ragnar Eltun (møteleder),

Detaljer

file:///c:/users/elinbr/desktop/postliste/2015.03.09%20-%202015.03.15.xml

file:///c:/users/elinbr/desktop/postliste/2015.03.09%20-%202015.03.15.xml Page 1 of 30 Offentlig journal 09.03.2015-15.03.2015 14/00093-4 Til: U Dok.dato: 11.04.2014 Jour.dato: 12.03.2015 Arkivkode: 059 Grad: UO Uoff: Offl 23 tredje ledd Bio-Rad Laboratories Millipore AS Kjøp

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 02.08.2015 Journalenhet:, 14/00178-3 Opptak til doktorgradsutdanning - Doktorgradsmappe - Forskningsavdelingen /May-Lisbeth Brew Dok. dato: 19.02.2015 Arkivdel: Student, 14/00367-5 Svar på søknad

Detaljer

30.06.2011 29.06.2011 29.06.2011 29.06.2011. Side: 2049 av 400 2

30.06.2011 29.06.2011 29.06.2011 29.06.2011. Side: 2049 av 400 2 nnstilling, protokoll fra tilsettingsutvalg Tilsetting - førstekonsulent ved servicetorget TS - Tilsatt: ngunn Ramsfjell Taksdal 011/06-3 7714/011 01.07.011 30.06.011 Off. 5 nnkalling til møte i Klagenemnda

Detaljer

Offentlig journal. Signert kommersialiseringsavtale - Satellittovervåking av skog. Satellittovervåking av skog 2015/99-1 549/2015 19.02.

Offentlig journal. Signert kommersialiseringsavtale - Satellittovervåking av skog. Satellittovervåking av skog 2015/99-1 549/2015 19.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.5.2015-10.5.2015, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 11.05.2015 Signert kommersialiseringsavtale - Satellittovervåking av skog Satellittovervåking av skog 2015/99-1

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 20.04.2015-26.04.2015, Journalenhet: loa. plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 07.05.

Seleksjon: Journaldato: 20.04.2015-26.04.2015, Journalenhet: loa. plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 07.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 20.04.2015-26.04.2015, Journalenhet: loa. plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 07.05.2015 Valg av oppdragstaker "Tjeneste 1" - Rammeavtaler

Detaljer

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml Page 1 of 20 Offentlig journal 27.04.2015-03.05.2015 14/01992-1 Dok.dato: 25.03.2014 Jour.dato: 30.04.2015 Arkivkode: 221 Grad: U U Til: Silje Eriksmoen Sak: Personalmappe offentlig - Eriksmoen, Silje

Detaljer

FOKUS. Bioforsk-konferansen 2009. Mat, vann og klima. www.bioforsk.no. Bioforsk I Vol. 4 I Nr. 2 I 2009

FOKUS. Bioforsk-konferansen 2009. Mat, vann og klima. www.bioforsk.no. Bioforsk I Vol. 4 I Nr. 2 I 2009 www.bioforsk.no FOKUS Bioforsk I Vol. 4 I Nr. 2 I 2009 Bioforsk-konferansen 2009 Mat, vann og klima Plantemøtet Bioforsk FOKUS Østlandet 4(2) 2007 Mat og matkvalitet, Bioenergi, Klimaeffekter, Økologisk

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 28.06.2015 Journalenhet: I, 14/00030-72 Erasmus bilateral agreement Aachen Erasmus + Program RWTH Aachen niversity Studieavdelingen /Tonje C. Nore Dok. dato: 26.06.2014 Arkivdel: Sakarkiv 348

Detaljer

Offentlig journal. SV: INSPIRE-monitorering_2014_S. INSPIRE - EU direktiv - Utveksling av geografisk miljøinformasjon 2010/107-7 1226/2014 29.04.

Offentlig journal. SV: INSPIRE-monitorering_2014_S. INSPIRE - EU direktiv - Utveksling av geografisk miljøinformasjon 2010/107-7 1226/2014 29.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.1.2015-18.1.2015, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 19.01.2015 SV: NSPRE-monitorering_2014_S NSPRE - E direktiv - tveksling av geografisk miljøinformasjon

Detaljer