Seleksjon: Journaldato: , Journalenhet: loa, sva, jor, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Seleksjon: Journaldato: 06.04.2015-12.04.2015, Journalenhet: loa, sva, jor, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.04."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: , Journalenhet: loa, sva, jor, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: Oversender CV Personalmappe - Marte Sverdrup Linjordet - Ekstrahjelp Biogasslab fra I 2015/ / JOR/JORTKB 221 JOR/JORTKB Marte Sverdrup Linjordet Ferdig signert arbeidsavtale - timeansettelse Personalmappe - Marte Sverdrup Linjordet - Ekstrahjelp Biogasslab fra I 2015/ / JOR/JORTKB P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 JOR/JORKEJ Marte Sverdrup Linjordet Høringsuttalelse om søknad EFSA/GMO/NL/2014/121 under EU-forordning 1829/ Soya - Glycine max - MON EFSA offentlig høring EFSA/GMO under EU-forordning 1829/2003. Kopi Netland U 2014/ / PLH/PLHTTH 008 Mottaker Miljødirektoratet Tage Thorstensen Undertegnet arbeidsavtale Personalmappe - Sandberg, Sveinung - Løken PLH/PLHTTH I 2015/ / LOK/LOKREL P Off. loven 13 jf fvl ledd TE LOK/LOKREL Sveinung Sandberg

2 Forespørsel om oppdrag i forbindelse med Foregangsfylke økologisk korn - oppdrag innen feltforsøk i økologisk bygg i 2015 Økologisk byggdyrking - Foregangsfylke - økologisk produksjon - FMLA Oppland I 2014/ / APE/APEAOK BU 5 APE/APEAOK Fylkesmannen i Oppland Bekreftelse på at Bioforsk Apelsvoll tar på seg oppdraget innen feltforsøk i økologisk bygg i 2015 Økologisk byggdyrking - Foregangsfylke - økologisk produksjon - FMLA Oppland U 2014/ / APE/APEAOK Mottaker Fylkesmannen i Oppland Annbjørg Øverli Kristoffersen APE/APEAOK Kontrakt kun signert av Bioforsk og bestillingsskjema - 5-sifret nummer Telenor - 5-sifret nummer U 2015/ / LOA/BODPGG 043 Mottaker Telenor/Ole Ingar Aune Per Gården LOA/BODPGG Innnhold: E-postkorrespondanse vedrørende resistens og antall behandlinger ift. dose av Movento i babyleaf, bladgrønnsaker, kruspersille, bladpersille og dill Movento SC spirotetramat - Agronomiske vurderinger ( SK = Skadedyrmiddel ) U 2013/ / PLH/PLHASU 423 Mottaker Mattilsynet Anette Sundbye PLH/PLHASU

3 Brev til Bioforsk vedrørende jordflytting - Jordvern Oslo og Akershus Jordvern Oslo og Akershus - Brev til Bioforsk vedrørende jordflytting I 2015/ / LOA/LOANVA 400 LOA/LOANVA Jordvern Oslo og Akershus v/ Øyvind Kjølberg Tilbud om forlenget timeansettelse Personalmappe - Marta Vàzquez del Olmo - Timebasert ansettelse til og med U 2014/ / JOR/JORDRA P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 Mottaker Marta Vàzquez del Olmo Karen Dagny Evjen Johansen JOR/JORKEJ Vedlegg til NIFU- statistikk - Doktorgrader NIFU - Nøkkeltall/årsrapportering for 2014 for institutter som omfattes av Retningslinjer for statlig basisfinansiering av forskningsinstitutter U 2015/ / LOA/LOABMI 358 Mottaker NIFU Bente Midthjell Bekrefter mottatt oppsigelse av stilling i Bioforsk Personalmappe Fystro, Gustav - Løken LOA/LOABMI U 2010/ / LOK/LOKREL 221 Mottaker Gustav Fystro Grete Lindseth LOA/LOAGLI EV 6 - E6 øst parsell Værnes - Kvithamar, Varsel om oppmålingsforretning som avholdes april 2015 Statens vegvesen, EV 6 - E6 øst parsell Værnes - Kvithamar I 2015/ / KVI/KVIONE

4 030.3 KVI/KVIONE Statens vegvesen Høring - melding av oppstart av vern for tre marine område i Hordaland Høring - melding av oppstart av vern for tre marine område i Hordaland I 2015/ / LOA/LOANVA TE LOA/LOANVA Fylkesmannen i Hordalansd Signert konsortieavtale av alle konsortiedeltakerne i prosjektet MIKON med vedlegg Flaggskip MIKON - Miljøvirkninger av ny næringsvirksomhet i nord - Holt I 2014/ / HOL/HOLRRO HOL/HOLRRO Norsk institutt for naturforskning Invitasjon til innspelsmøte - Norsk handlingsplan for naturmangfald - naturmangfold Norsk handlingsplan for naturmangfald - naturmangfold I 2015/ / LOA/LOANVA ***** KVI/KVIKAH Klima- og miljødepartementet Admissibility checklist - APLIC, prep - Interreg IVB Norra Periferin NPP-Project "Egonomic and environmental sustainability of fisk farming in northern Europe - Exploration and Analysis of the Aguaculture Production Life Cycle (APLIC) Instidata I 2013/ / BOD/BODMNG 651 HOL/HOLRRO Northern Periphery secretariat

5 Svar på søknad om støtte - fylkesvise midler i Klima og miljøprogrammet Vånd - bestandssvingninger, skadeomfang og forebyggende tiltak Vånd - bestandssvingninger, skadeomfang og forebyggende tiltak, Austbø i Alstahaug kommune I 2015/ / TJO/TJOABA ***** TJO/TJOABA Fylkesmannen i Nordland Svar på søknad om støtte til prosjekt - Bruk av fjernmåling for økt presisjon i engdyrking - Avslag Prosjekt - Bruk av fjernmåling for økt presisjon i engdyrking - Matfondavtale - prosjektnr I 2014/ / HOL/HOLMJO HOL/HOLMJO Fylkesmannen i Rogaland Vedr. endring av permisjonstiden - gjenninntre i full stilling fra og med innvilges Personalmappe - Jørgensen, Grete Helen Meisfjord - Tjøtta U 2011/ / TJO/TJOHSU P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 Mottaker Grete H.M. Jørgensen Norvald Ruderaas TJO/TJONMR NIFU rapport 2014 NIFU - Nøkkeltall/årsrapportering for 2014 for institutter som omfattes av Retningslinjer for statlig basisfinansiering av forskningsinstitutter U 2015/ / LOA/LOABMI 358 Mottaker NIFU STEP Bente Midthjell LOA/LOABMI

6 Oversendelse av kontrakt - prosjekt - Rammebevilgning for H2020 posisjoneringsaktiviteter og prosjektetableringsstøtte for Bioforsk i prosjektnr /O30 - Vedlagt prosjektbeskrivelse Søknad - NFR - Rammebevilgning for H2020 posisjoneringsaktiviteter og prosjektetableringsstøtte for Bioforsk i 2015 I 2015/ / PLH/LOASBO 631 PLH/LOASBO Norges forskningsråd OK- program Xanthomonas arboricola var pruni - Endring av volum på programmet - Bilag til signering OK-program Xanthomonas arboricola pv pruni - Oppdragsgivers spesifikasjon av tjenesteytelsen - Instipronr 8857 I 2014/ / PLH/PLHHSK PLH/PLHHSK Mattilsynet Vedlagt invitasjon til søknadsnivå 2, H SFS , SOILCARE EU, H2020-SFS , SOILCARE I 2015/ / JOR/JORJST 651 JOR/JORJST Wageningen UR/Rudi Hessel Ferdig signert - installasjon av SFA Algelaben i Bodø U 2015/ / BOD/BODMNG 035 Mottaker Skalar analytical Margarita Novoa-Garrido BOD/BODMNG Revidert utredning - prosjekteringsrapport, Avløpsløsning for nytt og eksisterende klubbhus for Lerduebanen ved Løvenskioldbanen Skytesenter, Dælimosen 50, gnr/bnr. 32/50 Avløpsløsning - Dælimosen 50 gnr 32 bnr 50 - Bærum kommune

7 U 2014/ / JOR/JORGRH Mottaker Løvenskioldbanen Skytesenter/Lasse Johansen Guro Hensel JOR/JORGRH Sluttrapport - ArcSea - Sustainable development of arctic seaweed biomass for commercialization ArcSea - Sustainable development of arctic seaweed biomass for commercialization U 2014/ / BOD/BODMNG ***** Mottaker Regionale forskningsfond Michael Rolleda BOD/BODMRO Arkivering av forskningsdata for prosjekt Recycling organic waste - e-postkorrespondanse med NSD NFR. prosjekt /I30 Recycling organic waste - effects on soil... FoU avtale UMB Haraldsen Trond Knapp. Macnr U 2006/ / JOR/JORTKH 631 Mottaker NSD Trond Knapp Haraldsen JOR/JORTKH Kopi av brev til LMD og Interimstyret - Uttalelse fra fylkesutvalget i Oppland angående nedleggelse av statlige arbeidsplasser i Valdres - Bioforsk Løken Infrastruktur Bioforsk - Effektivisering og optimal bruk - Rapport Organisering - Effektiv utnyttelse av bygningsmasse I 2015/ / LOA/LOAHML 009 LOA/LOAHML Oppland fylkeskommune Importtillatelse - frø til forskningsformål, Sustainability of Norwegian Quinoa - prosjektnr Forprosjekt - RFFMIDT - Sustainability of Norwegian Quinoa - prosjektnr I 2014/ / TIN/TINKSO 621.5

8 Mattilsynet TIN/TINSPE Kvittering for mottatt anmodning om utbetaling - Development and cultivation of local plant resources in the Barents region, instinr Prosjekt Kolarctic Development and cultivation of local plant resources in the Barents region - Instidata I 2010/ / HOL/HOLEUL 657 HOL/HOLEUL Regionale forskningsfond Domener i Dike Registrering av domenenavn I 2010/ / LOA/LOAPGG TE LOA/BODPGG Uninett Anmodning om sluttutbetaling av tilskudd til prosjekt "Development and cultivation of local plant resources in the Barents region", instinr Prosjekt Kolarctic Development and cultivation of local plant resources in the Barents region - Instidata U 2010/ / HOL/HOLEUL 657 Mottaker Troms fylkeskommune Eivind Uleberg HOL/HOLEUL Signert sjekkliste ved avsluttet arbeidsforhold - innlevert teknisk utstyr og adgangskort Personalmappe - Rise, Øyvind - Seksjon MilTek - Sluttet I 2013/ / JOR/JOROVE TE JOR/JOROVE Øyvind Rise

9 Pensjonsordning - NIBIO - fusjon - bekrefter at statens regnskapsstandard gjelder for nytt institutt SPK - Statens pensjonskasse - NIBIO U 2015/ / LOA/LOABMI 235 Mottaker Statens Pensjonskasse Bente Midthjell Melding til arbeidsgiver om delvis pensjonering Personalmappe - Pommeresche, Reidun - Tingvoll LOA/LOABMI I 2007/ / TIN/TINKSO P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 TIN/TINKSO Reidun Pommeresche Anmodning om utbetaling av tilskudd - ArcSea - Sustainable development of arctic seaweed biomass for commercialization ArcSea - Sustainable development of arctic seaweed biomass for commercialization U 2014/ / BOD/BODMNG ***** Mottaker Troms fylkeskommune Michael Rolleda BOD/BODMRO Kompetansenav Region Nord - Anmodning om sluttutbetaling av tilskudd for 2014 Kompetansenettverk for småskala matproduksjon i Nord-Norge U 2009/ / HOL/HOLHHA Mottaker Innovasjon Norge Hilde Halland HOL/HOLHHA Tillegg til kontrakt nr Populasjonsovervåking av brunbjørn i 2013, instinr Nasjonal overvåkning 2014/2015. Prosjekt nr U 2014/ / SVA/SVASGB *****

10 Mottaker Miljødirektoratet/Terje Bø Anne Wikan SVA/SVAAWI Endelig prosjektfordeling for Finegrass - Terrestrisk flaggskip Prosjekt FINEGRASS - Terrestrisk flaggskip - prosjektnr I 2014/ / HOL/HOLMJO TJO/TJONMR Framsenteret Ferdig signert arbeidsavtale, Personalmappe - Marta Vàzquez del Olmo - Timebasert ansettelse til og med I 2014/ / JOR/JORDRA P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 JOR/JORKEJ Marta Vàzquez del Olmo Reisestipend - Cornell University USA Personalmappe Nagothu, Udaya Sekhar - Jord og miljø U 2007/ / JOR/JORCBR 221 Mottaker Udaya Sekhar Nagothu Nils Vagstad LOA/LOANVA Redusere og fjerne tidstyver i forvaltningen - Rapport fra Bioforsk til LMD Rapportering tidstyver - Informasjonsbrev fra LMD U 2014/ / LOA/LOAHML ***** Mottaker Landbruks- og matdepartementet v/andreas Rosenberg Randi Hesjedal LOA/LOARHE

11 Kontrasignert kontrakt for 5-sifret nummer - Telenor Telenor - 5-sifret nummer I 2015/ / LOA/BODPGG 043 LOA/BODPGG Telenor Innvilget søknad om permisjon Personalmappe - Gottschamel, Johanna Anneliese Maria Plantehelse U 2014/ / PLH/PLHAHE P Off. loven 13 jf fvl ledd Mottaker Johanna Gottschamel Inger Martinussen HOL/HOLIMA Delvis signert konsortieavtale - What comes after the new pest? Ecosystem transitions following insect pest outbreaks induced... - UIT, NINA, Bioforsk, University of Oulu, FMI, NMBU, Memorial University of Newfoundland, FeFo, Fylkesmannen i Finnmark Konsortieavtale - What comes after the new pest? Ecosystem transitions following insect pest outbreaks induced... - UIT, NINA, Bioforsk, University of Oulu, FMI, NMBU, Memorial University of Newfoundland, FeFo, Fylkesmannen i Finnmark U 2015/ / HOL/HOLRRO 677 Mottaker Universitetet i Tromsø Rolf Rødven Vedr forespørsel om kjøp av garasjetomt Tjøtta - Garasjetomt gnr 84 bnr 110 og bnr 210 HOL/HOLRRO U 2015/ / JOR/JORCBR Mottaker Tor Åge Tømmervik Norvald Ruderaas TJO/TJONMR Etterregistrering - Søknad SLF - Klima- og miljøprogrammet - Bygg i Nord Norge Det Nord-Atlantiske prosjektet Nordlig korn nye muligheter - Northern cereals - New opportunities

12 U 2013/ / HOL/HOLSDA 657 Mottaker Statens Landbruksforvaltning Sigridur Dalmannsdottir HOL/HOLSDA SLF - innvilget søknad - Bygg i Nord Norge - Det Nord-Atlantiske prosjektet Nordlig korn nye muligheter - Northern cereals - New opportunities Det Nord-Atlantiske prosjektet Nordlig korn nye muligheter - Northern cereals - New opportunities I 2013/ / HOL/HOLSDA 657 HOL/HOLSDA Statens landbruksforvaltning Vedrørende forespørsel om bygsling av tomt på Tjøtta Tjøtta - Bygsling av næringseiendom I 2015/ / TJO/TJONMR JOR/JORCBR Landbruks- og matdepartementet v/ Mathias Bismo Kvittering på mottatt søknad, Grunntilskudd til autoriserte naturinformasjonssentre Øvre Pasvik nasjonalparksenter 2015 I 2015/ / SVA/SVAKJW SVA/SVAKJW Miljødirektoratet Vedlagt oppgave over omsetningstall Skjenke-/serverings- og overnattingsbevilling. U 2006/ / SVA/SVAKJW 005 Mottaker Sør-Varanger kommune Kjersti Johanne Wikan

13 SVA/SVAKJW Dispensasjon til Bioforsk Svanhovd for oppsett av hårfeller for bjørn i Øvre Pasvik nasjonalpark Fylkesmannen i Finnmark - Forprosjekt for bjørneovervåkning ved bruk av hårfeller i Pasvik, instinr I 2015/ / SVA/SVAALK SVA/SVAALK Fylkesmannen i Finnmark/Øvre Pasvik nasjonalparkstyre Ferdig signert handelsdokument - mottak av bovint blod, instinr Fylkesmannen i Finnmark - Forprosjekt for bjørneovervåkning ved bruk av hårfeller i Pasvik, instinr U 2015/ / SVA/SVAALK Mottaker Nortura/Ole Martin Lunde Alexander Kopatz SVA/SVAALK Vedlagt utkast til klage - eiendomsskatt på Svanhovd Svanhovd - Eiendomsskatt U 2015/ / JOR/JORCBR Mottaker Landbruks- og matdepartementet/torill Hammer Wiulsrød Christopher Brodersen JOR/JORCBR Phytosanitary Certificate - Vaccinium myrtillus (blåbær) Plants, macnr Prosjekt Publisering - Macnr: I 2008/ / KVI/KVIRON 620 KVI/KVIRON Mattilsynet/Distriktskontoret for Sør-Innherred

14 Ferdig signert kontrakt - Naturbasert turisme, instinr MD 2013 og videre KLD fra prosjekter finansiert av Miljøverndepartementet og Klima- og miljødepartementet I 2013/ / SVA/SVASBH SVA/SVABFR World Wildlife Fund Russia/Olga Jouravleva Avtale til signering - ALT advokatfirma Anskaffelse av juridiske tjenester i forbindelse med innkjøpsavtaler og fusjon. I 2015/ / LOA/LOARHE ***** LOA/LOARHE ALT Advokatfirma Protokoll fra interimsstyrets møte Interimsstyret - Fusjon - NILF, Bioforsk og Skog og landskap - NIBIO - styredokumenter I 2014/ / LOA/LOAHML 009 LOA/LOAHML Landbruks- og matdepartementet v/martinsen Vedtak om tvangsmulkt - Undersøkelse om ledige stillinger for 1. kvartal 2015, Kvithamar SSB - Statistisk Sentralbyrå - Undersøkelse om ledige stillinger RA-0678, Plantehelse og Kvithamar I 2015/ / PLH/PLHAHE TE LOA/LOAGLI Statistisk Sentralbyrå Bruk av oljefyr i anlegg hos Bioforsk, Utfasing av fossil grunnlast i statlige bygg Klima- og miljødepartementet KLIF - Utfasing av fossil grunnlast i statlige bygg

15 U 2015/ / JOR/JORCBR 035 Mottaker Landbruks- og matdepartementet/mathias Bismo Christopher Brodersen Ferdig signert arbeidsavtale gjeldende fra Personalmappe - Vesterbukt, Per - Kvithamar JOR/JORCBR I 2009/ / KVI/KVIUSI P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 KVI/KVIERE Per Vesterbukt Kopi av brev - Godkjenning av endelige rapporter og sluttoppgjør, LAGOONS, prosjektnr EU FP7. Integrated water resources and coastal zone management in European lagoons in the context of climate change. LAGOONS. Prosjekt nr 8228 I 2011/ / JOR/JORPST 677 JOR/JORPST University of Aveiro/Ana Lillebø Søknad om sommerjobb - Svanhovd 2015 Sommerjobber - Svanhovd 2015 I 2015/ / SVA/SVAAWI SVA/SVAAWI Åsmund Tveit Aspholm Forespørsel om avløpsløsning, Reneflot-Kippenes Avløpsløsning hytte Reneflot-Kippenes i Moss - gnr x bnr x I 2015/ / JOR/JORGRH JOR/JORGRH Bravida Norge AS/Trond Oven

16 Vedtak om forlengelse av dispensasjonsperiode for innførsel av nematodearter til forskningsformål - Innvilges til og med Dispensasjon søknader nematoder - Import / innførsel av nematodekulturer - nematoder oa til forskningsbruk i Plantehelse ( Karanteneskadegjørere og isolerte kvalitetsskadegjørere) I 2006/ / PLH/PLHCMA 411 PLH/PLHRHO Mattilsynet Mauken-Blåtind - Forsvarsbygg - Meddelelse - Valg av leverandør Verdiskaping basert på naturarven , Fugleturisme i Troms I 2015/ / SVA/SVATAB TJO/TJONMR Forsvarsbygg

Seleksjon: Journaldato: 10.11.2014-16.11.2014, Journalenhet: jor, plh,sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 17.11.

Seleksjon: Journaldato: 10.11.2014-16.11.2014, Journalenhet: jor, plh,sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 17.11. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 10.11.2014-16.11.2014, Journalenhet: jor, plh,sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 17.11.2014 Agronomisk vurdering av nytt yrkespreparat

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 26.01.2015-01.02.2015, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.02.

Seleksjon: Journaldato: 26.01.2015-01.02.2015, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.02. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 26.01.2015-01.02.2015, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.02.2015 Framdriftsrapport til NFR for perioden 01.06.2014-30.11.2014,

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03.

Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03.2012 Personaldokument Personalmappe - Døving, Aksel Kjetil

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09.

Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09.2013 Søknad om midler til prosjektet "Biokull - Vurdering

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05.

Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05.2012 Søknad - Produksjon av rips og solbær i nordlig klima

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 16.01.2012-20.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.01.

Seleksjon: Journaldato: 16.01.2012-20.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.01. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 16.01.2012-20.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.01.2012 E-post søknad om midler for 2012 - SKOLEHAGE Tingvoll

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 25.11.2013-01.12.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.12.

Seleksjon: Journaldato: 25.11.2013-01.12.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.12. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 25.11.2013-01.12.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.12.2013 Retur av signert kontrakt Normalavlinger i

Detaljer

Offentlig journal. Signert kommersialiseringsavtale - Satellittovervåking av skog. Satellittovervåking av skog 2015/99-1 549/2015 19.02.

Offentlig journal. Signert kommersialiseringsavtale - Satellittovervåking av skog. Satellittovervåking av skog 2015/99-1 549/2015 19.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.5.2015-10.5.2015, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 11.05.2015 Signert kommersialiseringsavtale - Satellittovervåking av skog Satellittovervåking av skog 2015/99-1

Detaljer

Offentlig journal. Sak: NFR søknad " Promary and secondary objectives of the project " Dok: Søknad til NFR

Offentlig journal. Sak: NFR søknad  Promary and secondary objectives of the project  Dok: Søknad til NFR Offentlig journal Journaldato: 11.2.2013-17.2.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2010/00582-001 U Datert: 31.05.2010 Arkiv: ***** Saksans: PRODMED/[Ufordelt] Til: Norges Forskningsråd Sak: NFR søknad

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. til Landbruks- og matdepartementet

ÅRSRAPPORT 2013. til Landbruks- og matdepartementet ÅRSRAPPORT 2013 til Landbruks- og matdepartementet 1 KONTAKTPERSONER Administrerende direktør: Harald Lossius Forskningsdirektør: Nils Vagstad Forskningssjef: Olav Arne Bævre Kommunikasjonsdirektør: Ragnar

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 28.06.2015 Journalenhet: I, 14/00030-72 Erasmus bilateral agreement Aachen Erasmus + Program RWTH Aachen niversity Studieavdelingen /Tonje C. Nore Dok. dato: 26.06.2014 Arkivdel: Sakarkiv 348

Detaljer

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013 nnvilgelse av forlenget tid og bruk av C eksamen MB tudentmappe - 213/1515-2 12472/213 6.9.213 28.8.213 tleie Norderås - Tilleggsavtale - Leie av 2 rom i 1. etg. lab.bygning - Ellen Eikenes tleie - Norderås

Detaljer

Offentlig journal. Partneropplysninger GNK KRYOVIR. Planter - Prosjektstøtte 2013 2013/43-49 3094/2013 04.09.2013 11.10.2013

Offentlig journal. Partneropplysninger GNK KRYOVIR. Planter - Prosjektstøtte 2013 2013/43-49 3094/2013 04.09.2013 11.10.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.10.2013-13.10.2013, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 14.10.2013 Partneropplysninger GNK KRYOVR Planter - Prosjektstøtte 2013 2013/43-49 3094/2013 11.10.2013

Detaljer

Offentlig journal. Taubaneprosjekt i Kystfylkene - anmodning om utbetaling

Offentlig journal. Taubaneprosjekt i Kystfylkene - anmodning om utbetaling Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.1.2012-22.1.2012, Dokumenttype:,, Status: J, 23.01.2012 Taubaneprosjekt i Kystfylkene - anmodning om utbetaling Kystskogbruket - taubaner og vanskelig

Detaljer

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 10.06.2015 Svar på oppsigelse av stilling Oppsigelse av stilling 2015/1026-2 4833/2015 26.05.2015 ADM/HLVO *****

Detaljer

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml Page 1 of 20 Offentlig journal 27.04.2015-03.05.2015 14/01992-1 Dok.dato: 25.03.2014 Jour.dato: 30.04.2015 Arkivkode: 221 Grad: U U Til: Silje Eriksmoen Sak: Personalmappe offentlig - Eriksmoen, Silje

Detaljer

Offentlig journal. Sluttrapport - Kundestyrte tømmerleveranser. Kundestyrte tømmerleveranser - Prosjekt 327091 2006/436-4 508/2013 08.06.

Offentlig journal. Sluttrapport - Kundestyrte tømmerleveranser. Kundestyrte tømmerleveranser - Prosjekt 327091 2006/436-4 508/2013 08.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.2.2013-10.2.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.02.2013 Sluttrapport - Kundestyrte tømmerleveranser Kundestyrte tømmerleveranser - Prosjekt 327091 2006/436-4

Detaljer

FORSIDEBILDE: ANNE AASDALEN

FORSIDEBILDE: ANNE AASDALEN FORSIDEBILDE: ANNE AASDALEN 1 Leders beretning Overordnet vurdering av samlede resultater for året Regnskapet for 2014 viser et overskudd på 97 937 kroner, mens regnskapet for 2013 hadde et underskudd

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling avklaringssamtale. Personalsak - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2014/2684-1 17460/2014 10.10.2014 05.12.

Offentlig journal. Innkalling avklaringssamtale. Personalsak - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2014/2684-1 17460/2014 10.10.2014 05.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.03.2015 nnkalling avklaringssamtale rsonalsak - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2014/2684-1 17460/2014 10.10.2014 nntatt

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

Dok.dato: 07.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 13.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 10.07.2012. Klassering: HF-IFL/TLO

Dok.dato: 07.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 13.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 10.07.2012. Klassering: HF-IFL/TLO Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 8.1.2013-9.1.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 11.01.2013 Tilbakemelding rådsmedlemmer TR 36/11 entralt tilsettingsråd den 19.10.2011 2011/4726-6 21373/2011

Detaljer

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 19.10.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.10.2014 Tilbud om fastlegehjemmel D 1737 - Ledig stilling som fastlege i 2014/1175-14 37844/2014

Detaljer

Journaldato: 03.05.13, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 25.04.2013. Dok.dato: 26.04.2013. Dok.

Journaldato: 03.05.13, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 25.04.2013. Dok.dato: 26.04.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.05.13, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.05.2013 Tilsynsrapport Nordreisa kirke, gnr 1942/14/9 Nordreisa kirke 1942/14/9

Detaljer

Dok.dato: 23.02.2015. Dok.dato: 23.02.2015

Dok.dato: 23.02.2015. Dok.dato: 23.02.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.2.2015-1.3.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.03.2015 Etterspør vinddata fra 10.01.2015 for Haugesund lufthavn målestasjon, Karmøy (Rogaland) Vær og

Detaljer

Jernbaneverket - Offentlig journal

Jernbaneverket - Offentlig journal I,, N, X Inngående eksternt produsert, 201100312-267 Ferdigattest - Riving av lager Gnr/bnr 72/209 Kongsvingerbanen - Kongsvinger hensetting - Prosjektering - Prosjekt 960245 Kongsberg kommune Infrastrukturprosjekter

Detaljer

Journaldato: 6.11.2014-12.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 6.11.2014-12.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.11.2014 Journaldato: 6.11.2014-12.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Tilleggsavtaler

Detaljer

Journaldato: 1.11.2011-31.12.2011, Journalenhet: JNP - Journal Norsk Polarinstitutt, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.04.

Journaldato: 1.11.2011-31.12.2011, Journalenhet: JNP - Journal Norsk Polarinstitutt, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.11.2011-31.12.2011, Journalenhet: JN - Journal Norsk olarinstitutt, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 29.06.2012 rotokoll fra møte 6/2010 i Tilsettingsrådet

Detaljer

Offentlig journal. Endring av individuell utdanningsplan. Studentmappe ***** ***** ***** 2009/4204-6 22173/2011 17.10.2011 TN-ADM/BED 19.12.

Offentlig journal. Endring av individuell utdanningsplan. Studentmappe ***** ***** ***** 2009/4204-6 22173/2011 17.10.2011 TN-ADM/BED 19.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x,s, tatus: J,A 19.12.2 Endring av individuell utdanningsplan tudentmappe ***** ***** ***** U 2009/4204-6 22173/2011 17.10.2011 TN-ADM/BED

Detaljer

Journaldato: 26.11.10, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 29.09.2010. Dok.dato: 12.10.2010. Dok.

Journaldato: 26.11.10, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 29.09.2010. Dok.dato: 12.10.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.11.10, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.11.2010 Tillatelse ett trinn - byggetillatelse hytte på gbn. 1942/22/56 Byggesak

Detaljer

Bioforsk-konferansen 2014

Bioforsk-konferansen 2014 Invitasjon til Bioforsk-konferansen 2014 Hotell Scandic Hamar 5. 6. februar Velkommen til Bioforsk-konferansen 2014 Det er en glede å ønske deg velkommen til Bioforsk-konferansen 2014. Med denne konferansen

Detaljer