Journaldato: , Journalenhet: jor, sva, plh, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A 621.5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 09.03.2015-15.03.2015, Journalenhet: jor, sva, plh, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A 621.5"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Journaldato: , Journalenhet: jor, sva, plh, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Bioforsk Rapport_ Kyr i løsdrift med tilgang på uteareal- adferd, velferd og produksjon Dyrevelferd for kyr i løsdrift med tilgang på uteareal U 2014/ / TJO/TJOLAA Mottaker Fylkesmannen i Nordland Lise Aanensen TJO/TJOLAA Vedlagt rapport etter vernerunde på forskningslaboratoriet HMS - Follo Bedriftshelsetjeneste (Follo BHT) - Rapporter etter div. vernerunder ved Bioforsk Saghellinga - Ås - se også 2006/46 (LOA) I 2007/ / JOR/JORABO BU 61 JOR/JORABO Follo BHT Project collaboration agreement - undertegnet av Bioforsk og Plant Protection Institute, Centre for Agricultural Research, Hungarian Academy of Sciences NFR ES SMARTCROP - Innovative approaches and new technology for Integrated Pest Management (IPM) with a susatainable increase in food protection. BIONÆR - Skisse og prosjektbeskrivelse U 2014/ / PLH/PLHIKL Mottaker Plant Protection Institute, Centre for 631 Agricultural Research, Hungarian Academy of Sciences Gunda Thöming Søknad om permisjon - juni og juli 2015 Personalmappe - Ruderaas, Hanne-Brith Vold- Tjøtta PLH/PLHGTH I 2007/ / TJO/TJOHSU Hanne Brith Ruderaas TJO/TJONMR

2 Tilbakemelding på rapport etter vernerunde på forskningslaboratoriet HMS - Follo Bedriftshelsetjeneste (Follo BHT) - Rapporter etter div. vernerunder ved Bioforsk Saghellinga - Ås - se også 2006/46 (LOA) U 2007/ / JOR/JORABO Mottaker Follo BHT 254 Anne-Berit Olsberg Avrop telefoniavtale - Oppsigelse JOR/JORABO Nytt telefonisystem i Bioforsk - NetCom (økonomisk kompensasjon). Her også avropsavtale / tilslutningsavtale UNINETT. - Kompensasjon sentralbord - NB. Saken flyttet til U 2006/ / LOA/LOARVP Mottaker Netcom v/lars Erik Ness 043 Per Gården BOD/BODPGG Godtar oppsigelse av stilling som forsker/ rådgiver og godtar tilsetting i en overgangsperiode Personalmappe Paulsen, Geir - Særheim U 2012/ / SAR/SARSGR Mottaker Geir Paulsen 221 Ragnar Eltun Svar på invitasjon til å delta på Oscar møte i 2015 LOK/LOKREL EU- OSCAR - Optimising Subsidiary Crop Applications in Rotations. Prosjekt nr 8265 I 2011/ / PLH/PLHLOB Augusti Guilherme de Araujo 677 PLH/PLHLOB Svar på invitasjon til å delta på Oscar møte i 2015 EU- OSCAR - Optimising Subsidiary Crop Applications in Rotations. Prosjekt nr 8265 I 2011/ / PLH/PLHLOB

3 Lutecia Beatriz dos Santos Canalli 677 PLH/PLHLOB Forespørsel fra elev ved Thor Heyerdahl videregående skole - Finansiering av statlige forskningsinstitutt Forespørsel fra elev - Finansiering av statlige forskningsinstitutt U 2015/ / PLH/PLHKMU Mottaker Chrisk Mikail Kari Munthe Ønske om samtykke til bruk av tegning HMS - Branntilsyn - Bioforsk Jord og Miljø Ås PLH/PLHKMU U 2011/ / JOR/JORTTH Mottaker Tegnepartner AS 254 Anne-Berit Olsberg Gir samtykke til bruk av tegning HMS - Branntilsyn - Bioforsk Jord og Miljø Ås JOR/JORABO I 2011/ / JOR/JORTTH Tegnepartner AS 254 JOR/JORABO Bestilling av rådgivning - Tilbakeføringsplan for Åsland, Oslo S - Ski Asplan Viak - Tilbakeføringsplan for Åsland, Jernbaneverket Utbygging, Oslo S - Ski, instinr I 2015/ / JOR/JORTKH BU 2 JOR/JORTKH Asplan Viak AS

4 Ferdig signert avtale, NS Tilbakeføringsplan for Åsland, Oslo S - Ski Asplan Viak - Tilbakeføringsplan for Åsland, Jernbaneverket Utbygging, Oslo S - Ski, instinr U 2015/ / JOR/JORTKH Mottaker Asplan Viak AS Trond Knapp Haraldsen JOR/JORTKH Ferdig signert - regional kvalifiseringsstøtte fra RFF Midt-Norge, prosjektnr RFF Midt-Norge - Kystgeit - kunnskap om kondisjon og genetisk variasjon hos kystgeita på Skorpa som grunnlag for en kunnskapsbasert forvaltning - prosjektnr U 2014/ / TIN/TINLGR Mottaker RFF Midt-Norge Lise Grøva TIN/TINLGR Ferdig signert - prosjektsamarbeid med Søre Sunnmøre landbrukskontor, NordGen og Norsk genressurssenter, Kystgeit - kunnskap om kondisjon og genetisk variasjon hos kystgeita på Skorpa som grunnlag for en kunnskapsbasert forvaltning RFF Midt-Norge - Kystgeit - kunnskap om kondisjon og genetisk variasjon hos kystgeita på Skorpa som grunnlag for en kunnskapsbasert forvaltning - prosjektnr U 2014/ / TIN/TINLGR Mottaker Søre Sunnmøre landbrukskontor Lise Grøva TIN/TINLGR Brev til styret i Bioforsk fra Sametinget - Angående nedleggelse av forskningsstasjonen på Svanhovd Infrastruktur Bioforsk - Effektivisering og optimal bruk - Rapport Organisering - Effektiv utnyttelse av bygningsmasse I 2015/ / LOA/LOAHML Sametinget v/ Silje K. Muotka 009 LOA/LOAHML

5 ****** *** ******** ****** Personalmappe - Mathisen, Stein I 2010/ / PLH/PLHAHE **** *** LOA/LOARVP ******* ******** ********* Personalmappe - Nordskog, Berit -Plantehelse I 2007/ / PLH/PLHAHE ***** PLH/PLHAHE Avtalenummer RUS-13/0002. Søknad om tilleggsfinansiering på prosjekt DGS-8, Fenologi på Nordkalotten MD 2013 og videre KLD fra prosjekter finansiert av Miljøverndepartementet og Klima- og miljødepartementet U 2013/ / SVA/SVASBH Mottaker Klima- og miljødepartementet Tor-Arne Bjørn Aksept av den foreslåtte overgangsordningen Personalmappe Paulsen, Geir - Særheim SVA/SVATAB I 2012/ / SAR/SARSGR Geir Paulsen 221 LOK/LOKREL ***** ***** ***** Personalmappe Van Leeuwen, Geo - Særheim U 2010/ / SAR/SARSGR

6 Mottaker ***** Arne Sæbø SAR/SARASA Vedtak på søknad om off-label godkjenning for bruk av Matrigon 72 SG mot åkersvineblom i produksjon av gran i pottebrett - Godkjennes til Matrigon - Matrigon 72 SG - Ribes - off-label, dispensasjon oa - klopyralid ( jfr sak 2006/136 ) I 2009/ / PLH/PLHJNE Mattilsynet 423 PLH/PLHJNE Vedlagt forslag til konsortieavtale - MIKON 2015 Flaggskip MIKON - Holt I 2014/ / HOL/HOLRRO BU 5 HOL/HOLRRO Norsk institutt for naturforskning Vedrørende dispensasjon og tillatelse til deling - Reddalsveien Gnr 88 bnr 4 - Grimstad kommune - Landvik Fradeling tomt Bioforsk Øst Landvik - Høst-utbygging - Reddalsveien Gnr. 88 bnr. 4 I 2014/ / LOA/LOATGR Landbruks- og matdepartementet JOR/JORCBR Brev til styret i Bioforsk fra ordfører- og rådmannskollegiet på Nordmøre - Uttalelse vedrørende avvikling av virksomheten på Tingvoll Infrastruktur Bioforsk - Effektivisering og optimal bruk - Rapport Organisering - Effektiv utnyttelse av bygningsmasse I 2015/ / LOA/LOAHML Orkidè 009 LOA/LOAHML

7 Signert konsortieavtale - MIKON 2015 Flaggskip MIKON - Holt U 2014/ / HOL/HOLRRO Mottaker Norsk institutt for naturforskning Rolf Rødven HOL/HOLRRO Kopi av brev til LMD vedr. fusjon fra Surnadal kommune - påpeker viktigheten av at Bioforsk Økologisk består Generelt - Sammenslåing av landbruksfaglige forskningsinstitutter - Fusjon - Bioforsk - Norsk institutt for skog og landskap - Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning - NILF - NIBIO I 2014/ / LOA/LOAHML Surnadal kommune v/ ordfører Lilly 009 LOA/LOAHML Gunn Nyheim Tilsvar på oppslag om Bioforsk datert 06. mars 2015, med ønske om snarlig publisering IKEA - Flytting av matjord U 2012/ / JOR/JORTKH Mottaker AS Nationen Christopher Brodersen JOR/JORCBR Oversendelse av sluttrapport for vegetasjonsovervåkningen - Bioforsk Rapport Vol. 9 Nr. 162, Evaluering av einerrydding på Tromlingene og Jerkholmen, Arendal kommune Overvåking Arvesølvområdene - Macnr U 2010/ / KVI/KVIALK Mottaker Fylkesmannen i Aust-Agder ***** Ellen Svalheim KVI/KVIEJS Call for proposals - GF/EFSA/PRAS/2015/01 - Data collection for the estimation of ecological data (specific focal species, time spent in the treated areas collecting food, composition of diet) EFSA - Artikkel 36 liste - IEP Report - Article 36 - Norsk EFSA fokuspunkt - kartlegging av nettverksdeltagerenes interesseområder - ny ekspertdatabase - EC 178/2002

8 I 2008/ / PLH/PLHAHE EFSA 333 PLH/PLHAHE Kvittering for innsendt revidert søknad NFR -Bioboost - Development of a plant biotechnology platform for low cost production of industrial enzymes to boost biorefinery of lignocellulose biomass I 2014/ / PLH/PLHJLC Norges forskningsråd 631 PLH/PLHJLC Kopi av brev fra Steensnæs - Vedrørende møte Interimstyret i NIBIO og Sør-Trøndelag Bondelag Generelt - Sammenslåing av landbruksfaglige forskningsinstitutter - Fusjon - Bioforsk - Norsk institutt for skog og landskap - Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning - NILF - NIBIO I 2014/ / LOA/LOAHML Interimstyret i NIBIO v/ Einar 009 LOA/LOAHML Steensnæs Spørsmål vedrørende bredere utvalg av herbicider i raps Henvendelse fra Høst- og vårrapsprodusent i Trøndelag - Bredere utvalg i herbicider i raps I 2015/ / PLH/PLHKST Hallvard Sundal PLH/PLHKST Ansattes representasjon i styret for Norsk institutt for bioøkonomi - NIBIO Generelt - Sammenslåing av landbruksfaglige forskningsinstitutter - Fusjon - Bioforsk - Norsk institutt for skog og landskap - Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning - NILF - NIBIO I 2014/ / LOA/LOAHML 009

9 Mottaker Bioforsk Landbruks- og matdepartementet v/ LOA/LOAHML Svein Knutsen Vedtekter for Norsk institutt for bioøkonomi - NIBIO Generelt - Sammenslåing av landbruksfaglige forskningsinstitutter - Fusjon - Bioforsk - Norsk institutt for skog og landskap - Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning - NILF - NIBIO I 2014/ / LOA/LOAHML Landbruks- og matdepartementet v/ 009 LOA/LOAHML Svein Knutsen Framleie av kontor - Høgskoleveien 8 - Aqua Contractor International AS Campus Ås Discovery - samarbeidsprosjekt - UMB - NMBU - Nofima - NILF - Veterinærinstituttet - Kompetansesenter for innovasjon - Akershus - kommersialisering - Inkubator - Pre-inkubator I 2013/ / LOA/LOAOAB Aqua Contractor International AS LOA/LOAOAB Revidert sluttrapport - Bioforsk rapport Vol. 9 Nr. 162, Evaluering av einerrydding på Tromlingene og Jerkholmen, Arendal kommune. Sluttrapport fra igangsatt overvåking Overvåking Arvesølvområdene - Macnr U 2010/ / KVI/KVIALK Mottaker Fylkesmannen i Aust-Agder ***** Tilbud om fast stilling Ellen Svalheim Personalmappe Stensrud, Elisabeth - LOA KVI/KVIEJS U 2009/ / LOA/LOARVP Mottaker Elisabeth Stensrud Dag Midtfjord LOA/LOADAM

10 Undersøkelse om ledige stillinger for 1. kvartal RA-0678, Divisjon plantehelse SSB - Statistisk Sentralbyrå - Undersøkelse om ledige stillinger RA-0678, Divisjon plantehelse I 2015/ / PLH/PLHAHE UO Off.loven 13 jmfr. Forvaltningsloven TE PLH/PLHAHE Statistisk sentralbyrå Teknisk revisjon av retningslinjer for utarbeidelse av lokale varslingsrutiner i staten Varsling og varslingsrutiner i Bioforsk I 2007/ / LOA/LOAGLI Landbruks- og matdepartementet 202 LOA/LOAGLI Søknad - Økt kompetanse på fordøyelighetsforsøk, instinr Respirasjonskammer for sau, forprosjekt - prosjektnr U 2012/ / TJO/TJOVHL Mottaker Nordland fylkeskommune Grete Jørgensen Undertegnet arbeidsavtale Personalmappe - Gunnar Myhre, Landvik TJO/TJOGHJ I 2014/ / LAN/LANEST Gunnar Myhre LAN/LANEST Forespørsel om risikoanalyse av Xanthomonas arboricola var pruni (XAP) OK-program Xanthomonas arboricola pv pruni - Oppdragsgivers spesifikasjon av tjenesteytelsen - Instipronr 8857 I 2014/ / PLH/PLHHSK 621.4

11 Mattilsynet PLH/PLHHSK Søknad - Stress og velferd hos reinsdyr under håndtering og transport Stress og velferd hos reinsdyr under håndtering U 2014/ / TJO/TJOGHJ Mottaker Fylkesmannen i Tromsø Grete Jørgensen TJO/TJOGHJ Søknad - Velferdsindikatorer i reindriften - et litteraturstudie og faglig møte Reindriftens utviklingsfond, Velferdsindikatorer i reindriften - et litteraturstudie og faglig møte U 2015/ / TJO/TJOGHJ Mottaker Reindriftens utviklingsfond Grete Jørgensen TJO/TJOGHJ Utbetaling av tilskudd - Øvre Pasvik nasjonalparksenter, avtalenr Øvre Pasvik nasjonalparksenter 2015 I 2015/ / SVA/SVAKJW Miljødirektoratet SVA/SVAKJW Vedlagt - Analysemetoder, List of existing standards, EU-kommisjonen ønsker innspill EU-kommisjonen, Analysemetoder - Preparation of the future standarisation mandate I 2015/ / JOR/JORTKH Mattilsynet 651 JOR/JORTKH Innspill til Analysemetoder - List of existing standards EU-kommisjonen, Analysemetoder - Preparation of the future standarisation mandate

12 I 2015/ / JOR/JORTKH Rådgivande Agronomar 651 JOR/JORTKH Tilbud på oppfølging, prioritering og planlegging av fangdammer i deler av Nitelvas nedbørfelt Regionkontor landbruk - Oppfølging, prioritering og planlegging av fangdammer i deler av Nitelvas nedbørfelt U 2015/ / JOR/JORAGR Mottaker Regionkontor landbruk Anne-Grete Buseth Blankenberg JOR/JORAGR Informasjon om endring i prosjektledelse - MABIT AF0071, Development of seeding procedures for Sushi-Algae (Nori) suited for mariculture in Northern Norway MABIT AF Development of seeding procedures for Sushi-Algae (Nori) suited for mariculture in Northern Norway U 2014/ / BOD/BODMNG Mottaker Norinnova Technology Transfer Margarita Novoa-Garrido BOD/BODMNG Vedrørende forespørsel om bygsling av tomt, Tjøtta Tjøtta - Bygsling av næringseiendom U 2015/ / TJO/TJONMR Mottaker Landbruks- og matdepartementet Christopher Brodersen JOR/JORCBR ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Personalmappe - Habte, Samuel - Hospitering på Plantehelse I 2015/ / PLH/PLHAHE ***** PLH/PLHAHE

13 ***** ***** Personalmappe - Sæthre May Guri (Ref. Plantehelse 2004/422) U 2009/ / PLH/PLHAHE Mottaker May-Guri Sæthre Hans Tranekjer Andresen PLH/PLHHTA Tilbud på Rammeavtaler for overvåking - Vannområde Morsa (Vansjø-Hobølvassdraget og kystbekker) Anbud - Tilbud på rammeavtale Morsa 2015 U 2015/ / JOR/JORESK Mottaker Vannområdeutvalget Morsa Eva Skarbøvik JOR/JORESK Oppgjør for salg av Kvaløyveien Strandheim i Tromsø Fradeling og salg av Strandheim - Holt - Gnr Bnr 3 U 2014/ / HOL/HOLRJO Mottaker Landbruks- og matdepartementet Harald Lossius LOA/LOAHML Mottatt informasjon om endring i prosjektledelse - MABIT AF0071, Development of seeding procedures for Sushi-Algae (Nori) suited for mariculture in Northern Norway MABIT AF Development of seeding procedures for Sushi-Algae (Nori) suited for mariculture in Northern Norway I 2014/ / BOD/BODMNG Norinnova Technology Transfer - BOD/BODMNG MABIT Innkalling og saksliste til styremøte Styremøter i Bioforsk Styret i Bioforsk 2015

14 U 2015/ / LOA/LOAHML Mottaker Til styrets medlemmer 012 Ellen Schei Pongo LOA/LOAEPO Søknad om regionale utviklingsmidler (RUP) til prosjektet Ny mat fra Arktis Ny mat fra Arktis, U 2015/ / HOL/HOLHHA Mottaker Troms fylkeskommune Hilde Halland HOL/HOLHHA Søknad, Interreg IVA Nord-programmet - Ny mat fra Arktis Ny mat fra Arktis, U 2015/ / HOL/HOLHHA Mottaker Interreg Nord Hilde Halland Kvittering på mottatt søknad - Ny mat fra Arktis Ny mat fra Arktis, HOL/HOLHHA I 2015/ / HOL/HOLHHA Troms fylkeskommune HOL/HOLHHA Søknad om tilskudd fra Klima- og miljøprogrammet - Kartverktøy for erosjonsrisiko og beste lokalisering av erosjonsdempende tiltak i jordbrukslandskapet Landbruksdirektoratet - SØKNAD - Kartverktøy for erosjonsrisiko og beste lokalisering av erosjonsdempende tiltak i jordbrukslandskapet U 2015/ / JOR/JORAHA Mottaker Landbruksdirektoratet Atle Hauge

15 ****** ******* ************* Personalmappe - Nordskog, Berit -Plantehelse JOR/JORAHA I 2007/ / PLH/PLHAHE ***** PLH/PLHAHE Ferdig signert - Beregning av jord- og fosfortap med modellen Agricat 2 for vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget (PURA), instinr Vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget (PURA) - Beregning av jord- og fosfortap med modellen Agricat 2, instinr Agricat 2 PURA I 2015/ / JOR/JORSIK Vannområdet Bunnefjorden med JOR/JORSIK Årungen- og Gjersjøvassdraget ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Personalmappe - Habte, Samuel - Hospitering på Plantehelse U 2015/ / PLH/PLHAHE Mottaker ******* Arne Hermansen PLH/PLHAHE Ønske om tilbakemelding på eventuelle endringer i EU-forordningen om gjødsel EU-kommisjonen, Analysemetoder - Preparation of the future standarisation mandate I 2015/ / JOR/JORTKH Mattilsynet 651 JOR/JORTKH Undertegnet taushetserklæring Personalmappe - Habte, Samuel - Hospitering på Plantehelse

16 I 2015/ / PLH/PLHAHE Samuel Hapte 221 PLH/PLHAHE Revidert permisjon i forbindelse med søknadsskriving Personalmappe - Sæthre May Guri (Ref. Plantehelse 2004/422) I 2009/ / PLH/PLHAHE BU 28 PLH/PLHIKL May-Guri Sæthre Svar på revidert permisjon i forbindelse med søknadsskriving Personalmappe - Sæthre May Guri (Ref. Plantehelse 2004/422) U 2009/ / PLH/PLHAHE Mottaker May-Guri Sæthre 221 Hans Tranekjer Andresen Midlar til Graminorfelta på Fureneset i 2015 Budsjett og rekneskap for Fureneset i 2015 PLH/PLHHTA I 2015/ / FUR/FURSOP Graminor 113 FUR/FURSOP ******* *** ******** * Personalmappe Skar, Siv-Lene Gangenes Landvik I 2008/ / LAN/LANEST ***** ULL/JORRSO

17 Henvendelse fra Mattilsynet vedrørende grenseverdier for tungmetaller i kalk - Endringer i EUs gjødselforordning Mattilsynet - Henvendelse vedrørende grenseverdier for tungmetaller i kalk - Endringer i EUs gjødselforordning U 2015/ / JOR/JOREJJ Mottaker Mattilsynet v/torhild Tveito Compaore Erik Joner JOR/JOREJJ Søknad om dispensasjon for utgåtte autorisasjonsbevis Autorisasjonsordningen - Dispensasjon for utgåtte autorisasjonsbevis U 2015/ / PLH/PLHKMU Mottaker Mattilsynet 429 Kari Munthe PLH/PLHKMU Amendment to the PARTNERSHIP AGEEMENT - Expert collaaboration, undertegnet avtale Samarbeidsavtale med J.K. Pell Consulting - Expert collaboration I 2014/ / PLH/PLHAHE J.K. Pell Consulting 372 PLH/PLHAHE Matrigon 72 SG-Klopyralid, vedtak på søknad om Off-label godkjenning, tistel og burot i juletreproduksjon Matrigon - Matrigon 72 SG - Ribes - off-label, dispensasjon oa - klopyralid ( jfr sak 2006/136 ) I 2009/ / PLH/PLHJNE Mattilsynet 423 PLH/PLHJNE Søknad med svar - økt stillingsprosent i forbindelse med invitasjon til å bli medlem av editorial board av Crop Science and Horticulture Personalmappe - Ruissen, Theo - Tingvoll - Matheaus Adriaan U 2006/ / TIN/TINTST

18 Mottaker Theo Ruissen Christopher Brodersen JOR/JORCBR Bioforsk Rapport Vol. 10 Nr. 44, Overvåking og kartlegging av lys ringråte i norsk matproduksjon - Sesongen Lukket OK-program - Lys ringråte i potet Oppdragsgivers spesifikasjon. Prosjketnr U 2014/ / PLH/PLHHSK UO Off.loven 13 jmfr. Forvaltningsloven Mottaker Mattilsynet Juliana Perminow PLH/PLHJPE Bioforsk Rapport Vol. 10 Nr Kartlegging av Xanthomonas fragariae i jordbær Lukket OK-program - Kartlegging av Xanthomonas fragariae i jordbær Oppdragsgivers spesifikasjon av tjenesteytelsen. Prosjektnr U 2014/ / PLH/PLHHSK UO Off.loven 13 jmfr. Forvaltningsloven Mottaker Mattilsynet Juliana Perminow Svar på tilbud om fast stilling - takker nei Personalmappe Stensrud, Elisabeth - LOA PLH/PLHJPE I 2009/ / LOA/LOARVP Elisabeth Stensrud LOA/LOARVP E-post til LMD vedrørende fradeling - Reddalsveien 215 -GNR. 88 BNR. 4 Fradeling tomt Bioforsk Øst Landvik - Høst-utbygging - Reddalsveien Gnr. 88 bnr. 4 U 2014/ / LOA/LOATGR Mottaker Landbruks- og matdepartementet Terje Granli LOA/LOATGR

19 Innkalling og sakspapirer til møte i samarbeidsforum Samarbeidsforum - Fusjon - NILF, Bioforsk og Skog og landskap I 2014/ / LOA/LOAHML Landbruks- og matdepartementet 009 LOA/LOAHML v/jan Martinsen

Seleksjon: Journaldato: 27.04.2015-04.05.2015, Journalenhet: jor, loa, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.05.

Seleksjon: Journaldato: 27.04.2015-04.05.2015, Journalenhet: jor, loa, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 27.04.2015-04.05.2015, Journalenhet: jor, loa, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.05.2015 Kopi av søknad - covalcrop - Collaborative

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 06.04.2015-12.04.2015, Journalenhet: loa, sva, jor, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.04.

Seleksjon: Journaldato: 06.04.2015-12.04.2015, Journalenhet: loa, sva, jor, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.04. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 06.04.2015-12.04.2015, Journalenhet: loa, sva, jor, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.04.2015 Oversender CV Personalmappe - Marte Sverdrup

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 01.06.2015-07.06.2015, Journalenhet: jor, plh, sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 12.06.

Seleksjon: Journaldato: 01.06.2015-07.06.2015, Journalenhet: jor, plh, sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 01.06.2015-07.06.2015, Journalenhet: jor, plh, sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 12.06.2015 Tilbudsbrev for Tematiske etterundersøkelser

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 01.09.2014-07.09.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.09.

Seleksjon: Journaldato: 01.09.2014-07.09.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.09. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 01.09.2014-07.09.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.09.2014 Regulering av leiepris utleieboliger 2014 Leiekontrakt

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 10.11.2014-16.11.2014, Journalenhet: jor, plh,sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 17.11.

Seleksjon: Journaldato: 10.11.2014-16.11.2014, Journalenhet: jor, plh,sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 17.11. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 10.11.2014-16.11.2014, Journalenhet: jor, plh,sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 17.11.2014 Agronomisk vurdering av nytt yrkespreparat

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 27.10.2014-02.11.2014, Journalenhet: loa, jor, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.11.

Seleksjon: Journaldato: 27.10.2014-02.11.2014, Journalenhet: loa, jor, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.11. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 27.10.2014-02.11.2014, Journalenhet: loa, jor, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.11.2014 Søknad om støtte til konferanse JPI-kulturarv

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 23.06.2014-29.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 30.06.

Seleksjon: Journaldato: 23.06.2014-29.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 30.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 23.06.2014-29.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 30.06.2014 Fornyet forespørsel om tilbud på drikkevannsløsning

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 17.03.2014-23.03.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.03.

Seleksjon: Journaldato: 17.03.2014-23.03.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 17.03.2014-23.03.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.03.2014 Tilbud på minikonkurranse Kartlegging av naturtyper

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 17.11.2014-23.11.2014, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 04.12.

Seleksjon: Journaldato: 17.11.2014-23.11.2014, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 04.12. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 17.11.2014-23.11.2014, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 04.12.2014 Signert - Green Industry Innovation Romania

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05.

Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05.2012 Søknad - Produksjon av rips og solbær i nordlig klima

Detaljer

SAKNOR 647.9. Avs./mot: Navn Jourenhet: Saksbehandler (enhet/initialer):

SAKNOR 647.9. Avs./mot: Navn Jourenhet: Saksbehandler (enhet/initialer): Journal Seleksjon: Journaldato: 05.01.2015-11.01.2015, Journalenhet: loa, jor, sva, plh, Ta med underordnede enheter: 0, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 14.01.2015 Bekreftelse på gjennomføring

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 25.11.2013-01.12.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.12.

Seleksjon: Journaldato: 25.11.2013-01.12.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.12. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 25.11.2013-01.12.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.12.2013 Retur av signert kontrakt Normalavlinger i

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03.

Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03.2012 Personaldokument Personalmappe - Døving, Aksel Kjetil

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 26.01.2015-01.02.2015, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.02.

Seleksjon: Journaldato: 26.01.2015-01.02.2015, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.02. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 26.01.2015-01.02.2015, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.02.2015 Framdriftsrapport til NFR for perioden 01.06.2014-30.11.2014,

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 20.02.2012-24.02.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.02.

Seleksjon: Journaldato: 20.02.2012-24.02.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.02. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 20.02.2012-24.02.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.02.2012 Samarbeidsplan 2012 Sør-Varanger bedriftshelsetjeneste

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 16.01.2012-20.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.01.

Seleksjon: Journaldato: 16.01.2012-20.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.01. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 16.01.2012-20.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.01.2012 E-post søknad om midler for 2012 - SKOLEHAGE Tingvoll

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 15.10.2012-21.10.2012, Journalenhet: LOA, JOR, PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 22.10.

Seleksjon: Journaldato: 15.10.2012-21.10.2012, Journalenhet: LOA, JOR, PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 22.10. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 15.10.2012-21.10.2012, Journalenhet: LOA, JOR, PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 22.10.2012 Husleie Barnehagen Hundre Leieavtale Barnehagen

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 29.08.2011-02.09.2011, Journalenhet: LOA,JOR,PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 09.09.

Seleksjon: Journaldato: 29.08.2011-02.09.2011, Journalenhet: LOA,JOR,PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 09.09. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 29.08.2011-02.09.2011, Journalenhet: LOA,JOR,PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 09.09.2011 OEP - Bioforsk - jf brev fra Difi av 06.04.11 Lansering

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 12.03.2012-16.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 20.03.

Seleksjon: Journaldato: 12.03.2012-16.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 20.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 12.03.2012-16.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 20.03.2012 Personalmappe - Koesling, Matthias - Tingvoll U 2010/475-8

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09.

Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09.2013 Søknad om midler til prosjektet "Biokull - Vurdering

Detaljer

Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 10

Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 10 Tittel: Dato/Sted: Til stede: Referent: Sak 71/14 Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 10 Onsdag 24. mars 2013 kl 1230 til 1730 / Scandic Vulkan hotell, Oslo. Ragnar Eltun (møteleder),

Detaljer

file:///z:/postliste/2015.03.02%20-%202015.03.09.xml

file:///z:/postliste/2015.03.02%20-%202015.03.09.xml Page 1 of 115 Offentlig journal 02.03.2015-09.03.2015 14/00120-1 Dok.dato: 09.01.2014 Jour.dato: 04.03.2015 Arkivkode: Grad: U Sak: Utleie av 5711 - Utveien 6A - leilighet H0104-1 fra vest Dok: Leiekontrakt

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 24.6.2013-4.8.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2011/00497-003 U Datert: 04.12.2012 Arkiv: ***** Saksans: MATINF-ADM/IRRODNES Mattilsynet v/ Friede Andersen Sak: Pristilbud

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 20.04.2015-26.04.2015, Journalenhet: loa. plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 07.05.

Seleksjon: Journaldato: 20.04.2015-26.04.2015, Journalenhet: loa. plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 07.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 20.04.2015-26.04.2015, Journalenhet: loa. plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 07.05.2015 Valg av oppdragstaker "Tjeneste 1" - Rammeavtaler

Detaljer

Dok.dato: 22.06.2007. Dok.dato: 29.06.2007

Dok.dato: 22.06.2007. Dok.dato: 29.06.2007 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.2.2013-17.2.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.02.2013 Registrering av Domenenavn Domenenavn 2006/431-11 1514/2007 22.06.2007 ninett Egenerklæring 'skogskader.no'

Detaljer

Bioforsk-konferansen 2014

Bioforsk-konferansen 2014 Invitasjon til Bioforsk-konferansen 2014 Hotell Scandic Hamar 5. 6. februar Velkommen til Bioforsk-konferansen 2014 Det er en glede å ønske deg velkommen til Bioforsk-konferansen 2014. Med denne konferansen

Detaljer

FORSIDEBILDE: ANNE AASDALEN

FORSIDEBILDE: ANNE AASDALEN FORSIDEBILDE: ANNE AASDALEN 1 Leders beretning Overordnet vurdering av samlede resultater for året Regnskapet for 2014 viser et overskudd på 97 937 kroner, mens regnskapet for 2013 hadde et underskudd

Detaljer

file:///c:/users/elinbr/desktop/postliste/2015.03.09%20-%202015.03.15.xml

file:///c:/users/elinbr/desktop/postliste/2015.03.09%20-%202015.03.15.xml Page 1 of 30 Offentlig journal 09.03.2015-15.03.2015 14/00093-4 Til: U Dok.dato: 11.04.2014 Jour.dato: 12.03.2015 Arkivkode: 059 Grad: UO Uoff: Offl 23 tredje ledd Bio-Rad Laboratories Millipore AS Kjøp

Detaljer

Årsmøte i NLR SørØst

Årsmøte i NLR SørØst Medlemsblad nr. 3-2013 Årgang 10 27.02.2013 Årsmøte i NLR SørØst Solhuset, Mysen onsdag 13. mars Kl. 18.00 Rapport om «Økt norsk kornproduksjon» v/ Adm. dir. Lars Fredrik Stuve i Norske Felleskjøp. Kl.

Detaljer

file:///z:/postliste/2014.12.08%20-%202014.12.14.xml

file:///z:/postliste/2014.12.08%20-%202014.12.14.xml Page 1 of 48 Offentlig journal 08.12.2014-14.12.2014 14/01000-1 X Til: Dok.dato: 11.11.2013 Jour.dato: 09.12.2014 Arkivkode: 452 Grad: Sak: NFR Prosjekt 204051/V10 - " Monitoring and risk assessment of

Detaljer