Seleksjon: Journaldato: , Journalenhet: loa, plh, sva, jor, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Seleksjon: Journaldato: 13.04.2015-19.04.2015, Journalenhet: loa, plh, sva, jor, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 06.05."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: , Journalenhet: loa, plh, sva, jor, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: Sluttattest Svanhovd. Ansatt nr Mari Bergsvåg U 2009/ / SVA/SVAIWA P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 Mottaker Mari Bergsvåg Avsender Snorre Hagen SVA/SVASBH Retur av ID-kort for makulering, opphør av arbeidsforhold HMS - Arbeidstilsynet - Avklaring ID-kort bygg og anlegg U 2014/ / JOR/JORABO 254 Mottaker Oberthur Technologies Avsender Anne-Berit Olsberg JOR/JORABO Agronomisk vurdering av Lentagran av off-label for bruk av Lentagran i sådd og planta vårløk og i asparges Lentagran - pyridat - Agronomiske vurderinger, dispensasjoner osv ( U = Ugrasmiddel ) U 2012/ / PLH/PLHJNE 423 Mottaker Mattilsynet Avsender Jan Netland PLH/PLHJNE Rapport - Klima- og miljøtiltak 2014, Verknad av jordpakking på lystgassutslepp frå eng Prosjekt nr og Lystgassemisjon frå eng under ulik drift på moldrik jord på Vestlandet U 2012/ / FUR/FURSRI 321E Mottaker Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Avsender Synnøve Rivedal FUR/FURSRI

2 Betalingsanmodning for restløyving - Verknad av jordpakking på lystgassutslepp frå eng Prosjekt nr og Lystgassemisjon frå eng under ulik drift på moldrik jord på Vestlandet U 2012/ / FUR/FURSRI 321E Mottaker Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Avsender Synnøve Rivedal FUR/FURSRI Kopi av brev til Barents Advokat - Holt, 118/3 - Barnehagen Hundre - Brannprosjektering - Avslutning av tilsyn - Deres Klient Totalrenovering AS Holt - renovering av barnehagen - byggeledelse. Mercell I 2009/ / HOL/HOLRJO HOL/HOLOAF Avsender Tromsø Kommune, Byutvikling Søknad til prosjekt - Kartlegging av bakteriesykdom ( Pseudomonas syringae ) på Selje ( Salix caprea) i Norge Genressurssenteret - Kartlegging av bakteriesykdom ( Pseudomonas syringae ) på selje ( Salix caprea ) i Norge U 2015/ / PLH/PLHJPE Mottaker Norsk Genressurssenter Avsender Juliana Perminow PLH/PLHJPE Informasjon om oppgjør for salg av Kvaløyveien Strandheim - Tromsø - Holt Fradeling og salg av Strandheim - Holt - Gnr Bnr 3 I 2014/ / HOL/HOLRJO HOL/HOLRJO Avsender Landbruks- og matdepartementet v/ Bismo Tilsagn av midler til prosjektet - Kartlegging av bakteriesykdom ( Pseudomonas syringae ) på Selje ( Salix caprea ) i Norge - Norsk Genressurssenter - Avtale til undertegning ligger vedlagt Genressurssenteret - Kartlegging av bakteriesykdom ( Pseudomonas syringae ) på selje ( Salix caprea ) i Norge I 2015/ / PLH/PLHJPE

3 BU 3 PLH/PLHJPE Avsender Norsk Genressurssenter Profiling of adjunct scientist Personalmappe - Gadoury, David - Plantehelse I 2008/ / Avsender David Gadoury E-postkorrespondanse vedrørende brunskogsnegl, brosjyre på Plantasjen og bekjempelse av snegler Snegler - Iberiaskogsnegl - Brunsnegl - eksterne henvendelser I 2013/ / PLH/PLHEFL Avsender Anne Tafjord-Kirkebø Mattilsynet - Offisiell verdiprøving av nye plantesorter - Bekymring for videre arbeid ved avvikling av forskningsstasjoner - NIBIO - Stilet til Alvhild Hedstein Mattilsynet - Offisiell verdiprøving - sortsprøving av nye plantesorter - Bekymring for videre arbeid ved avvikling av forskningsstasjoner - NIBIO I 2015/ / LOA/LOANVA 409 LOA/LOAHML Avsender Mattilsynet Informasjon om plantevernmidler - Avklaringer av datoer Ny forskrift pm plantevernmidler - Innlemming av plantevernmiddelregelverket i EØS-avtalen I 2015/ / PLH/PLHKST 420 PLH/PLHKST Avsender Mattilsynet

4 Avtale - analyser av alkoholetoksylater og bezotriazoler i vann og sediment/jord Avtale Eurofins og Bioforsk Plantehelse Pesticidkjemi analyser av alkoholetoksylater og bezotriazoler i vann og sediment/jord U 2012/ / PLH/PLHMST Mottaker Eurofins Avsender Marianne Stenrød PLH/PLHMST Clarifications / EFSA thematic grant - Question and Answers - EFSA - Artikkel 36 liste - IEP Report - Article 36 - Norsk EFSA fokuspunkt - kartlegging av nettverksdeltagerenes interesseområder - ny ekspertdatabase - EC 178/2002 I 2008/ / Avsender European Food Safety Authority EFSA grant - Call for proposals - GP/EFSA/BIOCONTAM/2015/01 - Generation of occurence data on citrinin in food EFSA - Artikkel 36 liste - IEP Report - Article 36 - Norsk EFSA fokuspunkt - kartlegging av nettverksdeltagerenes interesseområder - ny ekspertdatabase - EC 178/2002 I 2008/ / Avsender European Food Safety Authority Undertegnet kontrakt med Asplan Viak Anskaffelse av programvare - LCA - Software - SimaPro - MiSa - Asplan Viak U 2015/ / LOA/LOABOJ Mottaker MISA AS Avsender Bente Midthjell LOA/LOABMI

5 Signert enkel samarbeidsavtale - Hydrogeologisk forskning og utdanning , prosjektnr NFR - Hydrogeologisk forskning og utdanning , prosjektnr U 2015/ / JOR/JORJKV Mottaker Norges geologiske undersøkelse/pål Avsender Gundersen Jens Kværner Generalforsamling i Miljøalliansen JOR/JORJKV Miljøalliansen AS - Strategisk samarbeid mellom miljøinstituttene CICERO, NINA, NIKU, Bioforsk Jord og Miljø, NILU NIVA, NIBR og TØI I 2012/ / JOR/JORCBR JOR/JORCBR Mottaker Øistein Vethe JOR/JOROVE Avsender Norsk institutt for naturforskning/gunnar Jordfald Avslutning av prosjekt - APLIC, instinr NPP-Project "Egonomic and environmental sustainability of fisk farming in northern Europe - Exploration and Analysis of the Aguaculture Production Life Cycle (APLIC) Instidata I 2013/ / BOD/BODMNG 651 BOD/BODMNG Avsender Northern Periphery Programme/Kirsti Mijnhijmer Ferdig signert avtale Core LM Informasjonstjenester - administrasjon av tidsskrifter- aviser - databaser - håndtering av Cristin-avtaler I 2014/ / LOA/LOAPLO 044 LOA/LOAPLO Avsender LM Informasjonstjenester

6 Oppgradering av separat avløpsanlegg - Fløisbonnveien 12, Sofiemyr, gnr/bnr. 105/5 Oppgradering av separat avløpsanlegg - Fløisbonnveien 12 Sofiemyr - Gnr 105 bnr 5 Ski kommune - Kontaktperson Susan Vo I 2013/ / JOR/JORGRH JOR/JORGRH Avsender Susan Vo Forespørsel om avløpsløsning - Borgen gård, Borgenvegen Sørum kommune Avløpsløsning - Borgen gård, Borgenvegen Sørum kommune I 2015/ / JOR/JORGRH JOR/JORGRH Avsender Rognstad VVS AS/Terje Bakken Kopi av søknad om endring av uttak av foreldrepermisjon Personalmappe - Aamot, Heidi Udnes - Plantehelse I 2006/ / P Off. loven 13 jf fvl ledd BU 18 Avsender Heidi Aamot Avtale om rådgivning mellom FAGUS og rådgiver Anette Sundbye 2015 Fagus rådgivning - Bioforsk Plantehelse - avtaler fra U 2014/ / Mottaker FAGUS Avsender Anette Sundbye PLH/PLHASU Avtale om rådgivning mellom FAGUS og rådgiver Inger S. Fløistad 2015 Fagus rådgivning - Bioforsk Plantehelse - avtaler fra U 2014/ /

7 Mottaker FAGUS Avsender Inger Sundheim Fløistad PLH/PLHISF Avtale om rådgivning mellom FAGUS og rådgiver Gunn Mari Strømeng 2015 Fagus rådgivning - Bioforsk Plantehelse - avtaler fra U 2014/ / Mottaker FAGUS Avsender Gunn Mari Strømeng PLH/PLHGMS Ferdig signert avtale om tilrettelegging av kultursti, Kongshaugen - Haugsneset, Petter Dass-museet og Alstahaug idrettslag Landskapspark Tjøtta - Alstahaug, hovedprosjekt - prosjekt I 2013/ / TJO/TJOIHA TJO/TJOIHA Avsender Petter Dass-museet Signert eksemplar av endringer i tjenesteytelsen etter kontraktsignering - OK- program Xanthomonas arboricola var pruni - Endring av volum på programmet OK-program Xanthomonas arboricola pv pruni - Oppdragsgivers spesifikasjon av tjenesteytelsen - Instipronr 8857 U 2014/ / PLH/PLHHSK Mottaker Mattilsynet Avsender Arne Hermansen Riksrevisjonen - intervjureferat fra møte med Bioforsk Riksrevisjonen - Styrenes kompetanse, kapasitet og honorar i selskaper med statlige eierinteresser - Statens eieroppfølging av økonomien i selskaper med statlige eierinteresser - Spørreundersøkelse U 2012/ / LOA/LOATGR UO Off. loven 5 Dokumenter til/fra Riksrevisjonen Mottaker Riksrevisjonen v/toril Flones Tanem Avsender Bente Midthjell LOA/LOABMI

8 Tilsagn om FoU midler fra Fjelllandbrukssatsingen til prosjektet Satsing på fjellandbruket Agronomi i grasmark i fjellbygdene - Satsing på fjellandbruket Fylkesmannen i Sør-Trøndelag - FMLA I 2014/ / LOK/LOKTOR LOK/LOKTOR Avsender Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Svar på søknad om endring av uttak av foreldrepermisjon - innvilges Personalmappe - Aamot, Heidi Udnes - Plantehelse U 2006/ / P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 Mottaker Heidi Aamot Avsender Egil Hasselbakk Undertegnet arbeidsavtale Personalmappe Grieu, Chloè - Bioforsk Plantehelse LOA/LOAEHA I 2013/ / P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 Avsender Chloe Grieu Bekreftelse på tjenestekjøring med snøscooter, april-mai 2015 Personalmappe - Sotkajærvi, Tom Egon - Svanhovd U 2008/ / SVA/SVASBH 221 Mottaker Egon Sotkajærvi Mottaker Miljødirektoratet Avsender Snorre Hagen SVA/SVASBH Tilskudd til trua naturtyper Kurs i sviing av kystlynghei, Helgeland Kurs i sviing av kystlynghei - Helgeland - prosjektnr I 2015/ / TJO/TJOTHC

9 621.5 TJO/TJOABA Avsender Fylkesmannen i Nordland/Ingvild Gabrielsen Utbetaling av tilskudd - Fugleturisme i Troms, avtalenr Verdiskaping basert på naturarven , Fugleturisme i Troms I 2015/ / SVA/SVATAB SVA/SVATAB Avsender Miljødirektoratet Kopi av brev - Ferdigattest utslipp, Lokkarvegen 48, gnr/bnr. 22/171 Avløpsløsning gnr 22 bnr 171 Lokkarvegen 48 Sør-Aurdal kommune - Kontaktperson Randi Rese og Ragnar Skauby I 2015/ / JOR/JORGRH JOR/JORGRH Avsender Sør-Audal kommune Høring - Regelverk for rester av plantevernmidler i mat og fôr - endring i forskrift Høring - Regelverk for rester av plantevernmidler i mat og fôr I 2015/ / Avsender Mattilsynet Kopi av brev - Ferdigattest utslipp, Austsidevegen 709, gnr/bnr. 67/4 Avløpsløsning gnr 67 bnr 4 Austsidevegen 709 i Sør-Aurdal kommune - Kontaktperson Kåre Helland I 2015/ / JOR/JORGRH JOR/JORGRH Avsender Sør-Audal kommune

10 Undertegnet arbeidsavtale og prøvetidsregler Stipendiat Personalmappe Holm, Anne - Kari Plantehelse Ekstrahjelp I 2012/ / P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 Avsender Anne-Kari Holm Undertegnet taushetserklæring Personalmappe Holm, Anne - Kari Plantehelse Ekstrahjelp I 2012/ / Avsender Anne-Kari Holm Avtale med Romerike Landbruksrådgivning om godtgjøring i Agropro i 2015 NFR AGROPRO - Agronomy for increased food production - Challenges and solutions - BIONÆR - prosjektnr Videreutvikling av AGROPOT - Potential for increased food production in Norway: Agronomy framed by farmer, food chain and society I 2012/ / JOR/JORLOE APE/APEBHO Avsender Romerike Landbruksrådgiving Avtale med Norsk Landbruksrådgiving SørØst om godtgjøring i Agropro i 2015 NFR AGROPRO - Agronomy for increased food production - Challenges and solutions - BIONÆR - prosjektnr Videreutvikling av AGROPOT - Potential for increased food production in Norway: Agronomy framed by farmer, food chain and society I 2012/ / JOR/JORLOE APE/APEBHO Avsender NLR SørØst Bioforsk Rapport Vol. 10 Nr. 33, Etablering av Kjelle jordarbeidingsforsøk - Ruteforsøk med måling av averflate- og grøfteavrenning SLF - Jordbearbeidingseffekter ved lav erosjonsrisiko - Kjelle videregående skole - Prosjekt nr 8503

11 U 2013/ / JOR/JORMHA Mottaker Landbruksdirektoratet Avsender Marit Hauken JOR/JORMHA Løyving til utgreiings- og tilretteleggingstiltak i landbruket - Optimal beitestrategi for mjølkeku, instinr Optimal Grazing Strategy for Dairy Cows - OptGraze - Instinr.: NFRnr.: /E40 I 2012/ / TIN/TINHST TIN/TINHST Avsender Fylkesmannen i Møre og Romsdal ***** ***** ***** Personalmappe Skjånes, Kari - Jord og miljø U 2008/ / JOR/JOROVE P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 Mottaker ***** Avsender Karen Dagny Evjen Johansen JOR/JORKEJ Tilsetting som doktorgrad stipendiat ved Bioforsk Plantehelse - Vedlagt arbeidsavtale til undertegnelse Personalmappe - Holten, Roger - Stipendiat - Divisjon Plantehelse U 2015/ / Mottaker Roger Holten Avsender Arne Hermansen Replassering av pensjonsmidler Replassering av pensjonsmidler I 2013/ / LOA/LOABMI 161 LOA/LOABMI Avsender Statens pensjonskasse

12 Tilsagn om bygdeutviklingsmidler, BUA 28/ Heilgrøde av bygg og kveite som fôr til mjølkekyr, instinr NFR - Søknad - Whole Crop Wheat and Barley Silage in Dairy Production, instinr I 2014/ / KVI/KVIAJO KVI/KVIAJO Avsender Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ***** ***** ***** ***** ***** ***** Personalmappe Haraldsen, Trond Kjetil Knapp - Jord og miljø I 2007/ / JOR/JOROVE P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 JOR/JOROVE Avsender Trond Knapp Haraldsen Ferdig signert avtale for oppdragsprosjekt - Naturindeks 2015: Ekspertgruppe åpent lavland, instinr Miljødirektoratet - Kontrakt nr Oppdatering av Bioforsk indikatorer for NI Instidata I 2014/ / KVI/KVIKAH KVI/KVIKAH Avsender Ann Norderhaug, Kulturlandskapskonsulent Kvittering på mottatt søknad - Sikring av utmarksressursen som næringsgrunnlag ved bruk av sensorteknologi hos beitedyr NFR - Sikring av utmarksressursen som næringsgrunnlag ved bruk av sensorteknologi hos beitedyr I 2015/ / TIN/TINEBR TIN/TINEBR Avsender Norges forskningsråd Oppfølging av Riksrevisjonens brev - Bioforsks regnskap revisjonsresultater - oppfølging av ferieloven Riksrevisjonen - Regnskapsåret 2014 U 2014/ / LOA/LOABMI

13 130 Mottaker Riksrevisjonen Avsender Bente Midthjell LOA/LOABMI Vedtak om dispensasjon for innførsel av nematoder til forskningsformål - Innvilges - Rotylenchus buxophilus - jord med røtter av Buxus serpevirens Dispensasjon for innførsel av jordprøver fra Danmark til forskningsformål - Rolyenchus buxophilus på buskbom I 2014/ / PLH/PLHCMA 411 PLH/PLHCMA Avsender Mattilsynet Vedlikeholdsrapport Bioforsk LMD. Vedlikeholdsrapport for eiendommer Bioforsk leier av LMD (sammenbind 2006/175 - A leiekontrakt bygninger). Investeringsbehov og oppgradering U 2006/ / LOA/LOATGR Mottaker Landbruks- og matdepartementet Avsender Bente Midthjell LOA/LOABMI Kvittering på innlevert søknad - Bondens kulturmarksflora for Østlandet - digital tilrettelegging Nettbasert versjon av Bondens kulturmarksflora for Østlandet I 2015/ / KVI/KVIBOB 620 KVI/KVIBOB Avsender Artsdatabanken Oversendelse av kontrakt, Safe seed supply of Litago and future Norwegian cultivars of white clover (trifolium repens L.). Landbruksdirektoratet, FFL og JA, KPN-prosjekt - Sikker frøforsyning av klimatilpassa, norske kvitkløversorter - Saf seed supply of Litago and future Norwegian cultivars of white clover - FRØAVLITAGO I 2015/ / LAN/LANLTH LAN/LANLTH Avsender Norges forskningsråd

14 Vedtak på søknad om off-label godkjenning av Movento 100 SC for bruk mot bladlus, rotlus og trips i babyleaf, bladgrønnsaker, kruspersille, bladpersille og dill på friland - Godkjennes til Movento SC spirotetramat - Agronomiske vurderinger ( SK = Skadedyrmiddel ) I 2013/ / PLH/PLHASU TE PLH/PLHASU Avsender Mattilsynet Sluttbehandling av tilskot. Godkjenning av rapport 2014 frå Bioforsk sitt prosjekt Ugraskamp og gjødsel - to sider av same sak i økologisk fruktdyrking. Ugraskamp og gjødsel - to sider av samme sak i økologisk fruktdyrking - Utviklingstiltak økologisk landbruk -SLF - Statens Landbruksforvaltning I 2013/ / ULL/ULLEVA ULL/ULLEVA Avsender Landbruksdirektoratet Forespørsel om pristilbud på kartlegging og konsekvensutredning for naturmangfold, Horvnes del 3 Alstahaug kommune - Kartlegging og konsekvensutredning for naturmangfold, Horvnes del 3 I 2015/ / TJO/FURPTH BU 2 TJO/TJOABA Avsender Alstahaug kommune Kvittering for mottatt søknad - Biologisk og fysisk kulturarv, utvikling av metoder som belyser tidsdybden i slåtteog naturbeitemark NFR - Biologisk og fysisk kulturarv, utvikling av metoder som belyser tidsdybden i slåtte- og naturbeitemark I 2015/ / KVI/KVIBOB KVI/KVIBOB Avsender Norges forskningsråd Kvittering for mottatt søknad - Metodeutvikling for verdiskaping basert på naturressurser og biologisk kulturarv NFR - Metodeutvikling for verdiskaping basert på naturressurser og biologisk kulturarv

15 I 2015/ / KVI/KVIBOB KVI/KVIBOB Avsender Norges forskningsråd Vedtak på søknad om fornyet godkjenning av Mycostop mot soppsykdommer i prydplanter, tomat og agurk i veksthus samt frøbeising av grønnsaker, krydder og prydplanter i veksthus - Avslag Mycostop - Streptomyces griseoviridis (S = soppsjukdommer) I 2006/ / Avsender Mattilsynet Signert intensjonsavtale i forbindelse med søknad om NCE-status - Norwegian Centre of Expertise Arena Heidner LMD - Landbruks- og matdepartementet U 2013/ / APE/APEIHA Mottaker Heidner Avsender Ingvar Hage APE/APEIHA Tilbud om GEP - Kurs Kurs i kvalitetssikring av plantevernforsøk 12 mai 2015 GEP - kurs U 2007/ / PLH/PLHKST 354 Mottaker Rådgivingsenheter Mottaker Bioforsk Plantehelse Avsender Kirsten Semb Tørresen PLH/PLHKST Avtale mellom besøkende elev fra Hvam videregående skole og Bioforsk, under arbeidsuke Gjest - Elev på arbeidsuke - Tilknyttet Hvam videregående skole - Vigdis Nesby I 2015/ / JOR/JOROVE 510 JOR/JORBFO Avsender Vigdis Nesby/Hvam videregående

16 skole Tilsagn om tilskudd inntil kr ,- til ungdomsstipend for deltakelse på Hurtigruteseminaret Hurtigruteseminaret 2015 I 2015/ / HOL/HOLLHA 354 HOL/HOLLHA Avsender Nordland fylkeskommune Tilbakemelding på rapport fra vernerunde , kontorlokaler i Jordforskbygget HMS - Follo Bedriftshelsetjeneste (Follo BHT) - Rapporter etter div. vernerunder ved Bioforsk Saghellinga - Ås - se også 2006/46 (LOA) U 2007/ / JOR/JORABO 254 Mottaker Follo BHT Avsender Anne-Berit Olsberg JOR/JORABO E-postkorrespondanse vedrørende dosering av Matrigon 72 SG i forbindelse ned søknad om off-label i ribes, jordbær og kepaløk Matrigon - Matrigon 72 SG - Ribes - off-label, dispensasjon oa - klopyralid ( jfr sak 2006/136 ) U 2009/ / PLH/PLHJNE 423 Mottaker Mattilsynet Avsender Jan Netland PLH/PLHJNE Kunngjøring - Forskningstekniker/seniorforskningstekniker, Plantehelse, seksjon Virus, bakterier og nematoder - søknadsfrist Tilsetting - Forskningstekniker - Fast stilling Plantehelse Seksjon virus, bakterier og nematoder. U 2014/ / PLH/PLHHTA Mottaker Allmennheten Avsender Hans Tranekjer Andresen PLH/PLHHTA

17 Signert leieavtale og signert drifts- og vedlikeholdsavtale vedrørende 4 vannkjølere - Waterlogic Waterlogic Norge AS - Avtaler - Drikkevannkjøler - Cool Chili U 2009/ / PLH/PLHHTA 052 Mottaker Waterlogic Avsender Hans Tranekjer Andresen PLH/PLHHTA Ny revidering - Bioforsk Rapport Vol 10. Nr. 43, Kartlegging av Xanthomonas fragariae i jordbær 2014 OK-program - Kartlegging av Xanthomonas fragariae i jordbær Oppdragsgivers spesifikasjon av tjenesteytelsen. Prosjektnr U 2014/ / PLH/PLHHSK Mottaker Mattilsynet Avsender Juliana Perminow PLH/PLHJPE Søknad, Vånd - bestandssvingninger, skadeomfang og forebyggende tiltak Vånd - bestandssvingninger, skadeomfang og forebyggende tiltak, Austbø i Alstahaug kommune U 2015/ / TJO/FURPTH ***** Mottaker Nordland fylkeskommune Avsender Annette Bär TJO/TJOABA Søknad, Vånd - bestandssvingninger, skadeomfang og forebyggende tiltak Vånd - bestandssvingninger, skadeomfang og forebyggende tiltak, Austbø i Alstahaug kommune U 2015/ / TJO/FURPTH ***** Mottaker Fylkesmannen i Nordland Avsender Annette Bär TJO/TJOABA

18 Søknad - Tilleggsundersøkjingar på omgravingsfelt, Farstad i Fræna, instinr NFR-prosjekt nr Drenering og "Drenerings- og jordfysisk tilstand, innverknad på arealproduktivitet" U 2012/ / FUR/FURSOP 321E Mottaker Fylkesmannen i Møre og Romsdal Avsender Samson Øpstad Søknad om sommerjobb Personalmappe - Wiig, Inger-Anne Vold - Tjøtta FUR/FURSOP I 2010/ / TJO/TJOHSU 221 HOL/HOLRJO Avsender Inger-Anne Vold Wiig Bevilgning - hovedprosjekt RFF Midt-Norge, Better economy and increased sustainability in lamb meat production through development of an economic advisory tool, instinr RFFMIDT - Better economy and increased sustainability in lamb meat production through development of an economic advisory tool, prosjektnr , instinr I 2014/ / TIN/TINEBR TIN/TINEBR Avsender RFF Midt-Norge Løyvingsskriv, presisering - Optimal beitestrategi for mjølkeku, instinr Optimal Grazing Strategy for Dairy Cows - OptGraze - Instinr.: NFRnr.: /E40 I 2012/ / TIN/TINHST TIN/TINHST Avsender Fylkesmannen i Møre og Romsdal Tilsagn om BU-midler, 18/ BeiteRessurs, instinr Maintenance of Local Grazing Resources - Grazing management, meat production and animal welfare - BeiteRessurs - Instinr.: 20246

19 I 2012/ / TIN/TINHST TIN/TINHST Avsender Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Seleksjon: Journaldato: 09.06.2014-15.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 16.06.

Seleksjon: Journaldato: 09.06.2014-15.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 16.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 09.06.2014-15.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 16.06.2014 Informasjon til LMDs underliggende virksomheter

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 08.08.2011-12.08.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 16.08.

Seleksjon: Journaldato: 08.08.2011-12.08.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 16.08. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 08.08.2011-12.08.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 16.08.2011 Avtale om konsulentoppdrag mellom Kildesli sjøsamiske

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 20.04.2015-26.04.2015, Journalenhet: loa. plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 07.05.

Seleksjon: Journaldato: 20.04.2015-26.04.2015, Journalenhet: loa. plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 07.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 20.04.2015-26.04.2015, Journalenhet: loa. plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 07.05.2015 Valg av oppdragstaker "Tjeneste 1" - Rammeavtaler

Detaljer

Journaldato: 31.01.2011-04.02.2011, Journalenhet: LOA - Ledelse og administrasjon, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 31.01.2011-04.02.2011, Journalenhet: LOA - Ledelse og administrasjon, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.02.2011 Journaldato: 31.01.2011-04.02.2011, Journalenhet: LOA - Ledelse og administrasjon, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Tildeling totalentreprise Kontorbygg

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 30.9.2013-6.10.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 18.10.

Seleksjon: Journaldato: 30.9.2013-6.10.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 18.10. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 30.9.2013-6.10.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 18.10.2013 Skissesøknad om Verknad av hjortebeiting på

Detaljer

Dok.Type: Sak/dok.nr: Løpenr: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig (enhet/initialer): U 2009/647-12 6343/2012 19.11.2012 14.11.

Dok.Type: Sak/dok.nr: Løpenr: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig (enhet/initialer): U 2009/647-12 6343/2012 19.11.2012 14.11. Journal Seleksjon: Journaldato: 19.11.2012-25.11.2012, Journalenhet: LOA, JOR. PLH, Ta med underordnede enheter: 0, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.11.2012 E-post Svar på søknad om

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 11.07.2011-15.07.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.07.

Seleksjon: Journaldato: 11.07.2011-15.07.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.07. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 11.07.2011-15.07.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.07.2011 Returnerer ett ferdig signert eksemplar av kontrakt

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 15.7.2013-21.7.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 20.08.

Seleksjon: Journaldato: 15.7.2013-21.7.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 20.08. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 15.7.2013-21.7.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 20.08.2013 Tilbud på vegetasjonskartlegging i Vegaøyan

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 22.04.2013-28.04.2013, Journalenhet: LOA, JOR. PLH, SVA, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.05.

Seleksjon: Journaldato: 22.04.2013-28.04.2013, Journalenhet: LOA, JOR. PLH, SVA, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 22.04.2013-28.04.2013, Journalenhet: LOA, JOR. PLH, SVA, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.05.2013 Søknad om delfinansiering forprosjekt Tjøtta

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 10.10.2011-14.10.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 18.10.

Seleksjon: Journaldato: 10.10.2011-14.10.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 18.10. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 10.10.2011-14.10.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 18.10.2011 Søknad om støtte til forprosjekt for utvikling av

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 2.9.2013-6.9.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 12.09.

Seleksjon: Journaldato: 2.9.2013-6.9.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 12.09. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 2.9.2013-6.9.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 12.09.2013 E-post vedlagt søknad om tilleggsmidler til RFF

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 26.01.2015-01.02.2015, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.02.

Seleksjon: Journaldato: 26.01.2015-01.02.2015, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.02. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 26.01.2015-01.02.2015, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.02.2015 Framdriftsrapport til NFR for perioden 01.06.2014-30.11.2014,

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 06.04.2015-12.04.2015, Journalenhet: loa, sva, jor, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.04.

Seleksjon: Journaldato: 06.04.2015-12.04.2015, Journalenhet: loa, sva, jor, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.04. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 06.04.2015-12.04.2015, Journalenhet: loa, sva, jor, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.04.2015 Oversender CV Personalmappe - Marte Sverdrup

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: , Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert:

Seleksjon: Journaldato: , Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 22.7.2013-28.7.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 20.08.2013 Melding om adresse endring Personalmappe Schnug,

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09.

Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09.2013 Søknad om midler til prosjektet "Biokull - Vurdering

Detaljer

Offentlig journal. Tilsagn om forlengelse av kassekreditt. Forlengelse av kassekreditt 2012 2012/539-1 3326/2012 LYADM/KD 20.01.2012 25.01.

Offentlig journal. Tilsagn om forlengelse av kassekreditt. Forlengelse av kassekreditt 2012 2012/539-1 3326/2012 LYADM/KD 20.01.2012 25.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.1.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype:,U, Status: J,A 06.02.2012 nnhold: Tilsagn om forlengelse av kassekreditt Forlengelse av kassekreditt

Detaljer

Dok.dato: 10.10.2014. Dok.dato: 13.10.2014

Dok.dato: 10.10.2014. Dok.dato: 13.10.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.11.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 25.11.2014 Analyse jordprøver Jordprøver 2013/2383 2491/2014 10.10.2014 Norsk institutt for naturforskning Samarbeidsbrev

Detaljer

Prosjekt - Bioenergy as means to secure landscape functions - Benefits and Challenges in relation to biodiversity, Cultural Heritage and economy

Prosjekt - Bioenergy as means to secure landscape functions - Benefits and Challenges in relation to biodiversity, Cultural Heritage and economy Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.9.2013-6.10.2013, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 07.10.2013 Letter of collaboration - Bekreftelse på samarbeid Prosjekt - Bioenergy as means to secure

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 09.02.2015-15.02.2015, Journalenhet: loa, jor, sva, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 16.02.

Seleksjon: Journaldato: 09.02.2015-15.02.2015, Journalenhet: loa, jor, sva, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 16.02. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 09.02.2015-15.02.2015, Journalenhet: loa, jor, sva, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 16.02.2015 Søknad om godkjennelse av lokal ansvarshavende

Detaljer

Offentlig journal. Diverse eposter i forbindelse med installering av låser i Høgskoleveien 8. Anskaffelse - Adgangskontroll 2014/449-6 3002/2014

Offentlig journal. Diverse eposter i forbindelse med installering av låser i Høgskoleveien 8. Anskaffelse - Adgangskontroll 2014/449-6 3002/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 21.12.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 06.01.2015 Diverse eposter i forbindelse med installering av låser i Høgskoleveien 8 2014/449-6 3002/2014 27.10.2014

Detaljer

Journaldato: 09.03.2015-15.03.2015, Journalenhet: jor, sva, plh, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A 621.5

Journaldato: 09.03.2015-15.03.2015, Journalenhet: jor, sva, plh, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A 621.5 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.03.2015 Journaldato: 09.03.2015-15.03.2015, Journalenhet: jor, sva, plh, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Bioforsk Rapport_ Kyr i løsdrift med tilgang

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 05.03.2012-09.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.03.

Seleksjon: Journaldato: 05.03.2012-09.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 05.03.2012-09.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.03.2012 Søknad - Effekt av gradvis fråskiljing versus fråskiljing

Detaljer

Offentlig journal. Kartanalyse for eiendom 0619-92/4. Kartanalyse for eiendom 0619-94/4 2014/113-1 781/2014 28.02.2014 31.03.2014

Offentlig journal. Kartanalyse for eiendom 0619-92/4. Kartanalyse for eiendom 0619-94/4 2014/113-1 781/2014 28.02.2014 31.03.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.3.2014-6.4.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 07.04.2014 Kartanalyse for eiendom 0619-92/4 Kartanalyse for eiendom 0619-94/4 2014/113-1 781/2014 28.02.2014

Detaljer

Offentlig journal. Samhandling og kommunikasjon, mot et felles mål og felles målgrupper. Dialog mellom Skog og landskap og SLF 2010/225-39 2338/2014

Offentlig journal. Samhandling og kommunikasjon, mot et felles mål og felles målgrupper. Dialog mellom Skog og landskap og SLF 2010/225-39 2338/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.9.2014-5.10.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 09.10.2014 Samhandling og kommunikasjon, mot et felles mål og felles målgrupper Dialog mellom Skog og

Detaljer

Offentlig journal. Ferdigstilling av AR5 for Dyrøy. DMK og gårdskart for Dyrøy kommune 2009/70-2 2386/2009 20.10.2009 14.12.

Offentlig journal. Ferdigstilling av AR5 for Dyrøy. DMK og gårdskart for Dyrøy kommune 2009/70-2 2386/2009 20.10.2009 14.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 20.12.2009, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.01.2010 Ferdigstilling av AR5 for Dyrøy DMK og gårdskart for Dyrøy kommune 2009/70-2 2386/2009 20.10.2009 GÅRDSKART/M

Detaljer

Dok.dato: 07.11.2012. Sakstittel: Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl - 2014

Dok.dato: 07.11.2012. Sakstittel: Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl - 2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.03-03.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 04.03.2015 Svar på søknad om dispensasjon Dispensasjon for 5 år fra forbudet om kjøring

Detaljer

Dok.dato: 16.09.2013. Dok.dato: 24.09.2013

Dok.dato: 16.09.2013. Dok.dato: 24.09.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.9.2013-22.9.2013, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 24.09.2013 Søknad og CV - Overingeniør - fjernmåling av skog - st. ref. (1888681390) - Overingeniør -

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 10.11.2014-16.11.2014, Journalenhet: jor, plh,sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 17.11.

Seleksjon: Journaldato: 10.11.2014-16.11.2014, Journalenhet: jor, plh,sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 17.11. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 10.11.2014-16.11.2014, Journalenhet: jor, plh,sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 17.11.2014 Agronomisk vurdering av nytt yrkespreparat

Detaljer

Offentlig journal. Lokal og sentral høring av forslag om Renålia naturreservat i Selbu kommune. Høringer 2012 2012/10-25 2263/2012 25.06.

Offentlig journal. Lokal og sentral høring av forslag om Renålia naturreservat i Selbu kommune. Høringer 2012 2012/10-25 2263/2012 25.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.7.2012-8.7.2012, Dokumenttype:,, Status: J, 09.07.2012 Lokal og sentral høring av forslag om Renålia naturreservat i Selbu kommune Høringer 2012 2012/10-25

Detaljer

Dok.dato: 27.04.2010. Dok.dato: 28.04.2010. Dok.dato: 30.04.2010

Dok.dato: 27.04.2010. Dok.dato: 28.04.2010. Dok.dato: 30.04.2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.5.2010-9.5.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.05.2010 nformasjonsbrev om markarbeid på inn- og utmark - Kopi av brev til grunneiere Datafangst biomangfold

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 17.10.2011-21.10.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.10.

Seleksjon: Journaldato: 17.10.2011-21.10.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.10. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 17.10.2011-21.10.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.10.2011 Tilbud på prosjektledelse: Mat fra Finnmark - et

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 15.12.2014-28.12.2014, Journalenhet: loa, jor, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.01.

Seleksjon: Journaldato: 15.12.2014-28.12.2014, Journalenhet: loa, jor, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.01. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 15.12.2014-28.12.2014, Journalenhet: loa, jor, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.01.2015 Oppmodning om at tilsegn om løyving på kr

Detaljer

Offentlig journal. Samlokaliseringsalternativer for Skogfrøverket. Stiftelsen Det norske Skogførverket 2009/263-1 322/2009 05.02.2009 28.01.

Offentlig journal. Samlokaliseringsalternativer for Skogfrøverket. Stiftelsen Det norske Skogførverket 2009/263-1 322/2009 05.02.2009 28.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.1.2011-30.1.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.01.2011 Samlokaliseringsalternativer for Skogfrøverket Stiftelsen Det norske Skogførverket 2009/263-1

Detaljer

Dok.dato: 12.09.2012. Kartlegging av elektroniske system for produksjon av dokument som kjem inn under lov om målbruk i offentleg teneste

Dok.dato: 12.09.2012. Kartlegging av elektroniske system for produksjon av dokument som kjem inn under lov om målbruk i offentleg teneste Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.9.2012-30.9.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.10.2012 SV: Purring på tilbakemelding om vidare målbruksarbeid Målbruk i offentleg teneste (Tidligere

Detaljer

Offentlig journal. Geovekst-aktivitet, rapport 2007, plan 2008. Tildeling Geovekst for Østfold fylke 2007/230-5 182/2008 22.01.2008 04.05.

Offentlig journal. Geovekst-aktivitet, rapport 2007, plan 2008. Tildeling Geovekst for Østfold fylke 2007/230-5 182/2008 22.01.2008 04.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.4.2012-6.5.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.05.2012 Geovekst-aktivitet, rapport 2007, plan 2008 Tildeling Geovekst for Østfold fylke 2007/230-5 182/2008

Detaljer

Journaldato: 22.08.2011-26.08.2011, Journalenhet: LOA,JOR,PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 22.08.2011-26.08.2011, Journalenhet: LOA,JOR,PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.08.2011 Journaldato: 22.08.2011-26.08.2011, Journalenhet: LOA,JOR,PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Signert avtale ''Proteinrike engbelgvekster under

Detaljer

Journaldato: 31.03.2014-06.04.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 31.03.2014-06.04.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.04.2014 Sluttrapportering følgebrev Journaldato: 31.03.2014-06.04.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Kartlegging og

Detaljer

Offentlig journal. Oppstart av periodisk ajourhold av AR5 for Gjøvik kommune. Periodisk ajourhold av AR5 for Gjøvik kommune 2014/ /2014

Offentlig journal. Oppstart av periodisk ajourhold av AR5 for Gjøvik kommune. Periodisk ajourhold av AR5 for Gjøvik kommune 2014/ /2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.9.2014-28.9.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 01.10.2014 Oppstart av periodisk ajourhold av AR5 for Gjøvik kommune Periodisk ajourhold av AR5 for Gjøvik

Detaljer

Offentlig journal. AR5 fra kontinuerlig ajourhold er lastet til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS)

Offentlig journal. AR5 fra kontinuerlig ajourhold er lastet til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS) Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.5.2013-2.6.2013, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 04.06.2013 R5 fra kontinuerlig ajourhold er lastet til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS) Kontinuerlig

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: , Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.04.2014 Journaldato: 21.04.2014-27.04.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A lbud Ku naturmangfold Bjerkaura Konsekvensutredning

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 12.03.2012-16.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 20.03.

Seleksjon: Journaldato: 12.03.2012-16.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 20.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 12.03.2012-16.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 20.03.2012 Personalmappe - Koesling, Matthias - Tingvoll U 2010/475-8

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om utbetaling - Bonitering i fjellskog av gran

Offentlig journal. Anmodning om utbetaling - Bonitering i fjellskog av gran Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.12.2011-18.12.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.12.2011 Anmodning om utbetaling - Bonitering i fjellskog av gran NFRprosjekt 201164/99 - Bonitering

Detaljer

Offentlig journal. Partneropplysninger GNK KRYOVIR. Planter - Prosjektstøtte 2013 2013/43-49 3094/2013 04.09.2013 11.10.2013

Offentlig journal. Partneropplysninger GNK KRYOVIR. Planter - Prosjektstøtte 2013 2013/43-49 3094/2013 04.09.2013 11.10.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.10.2013-13.10.2013, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 14.10.2013 Partneropplysninger GNK KRYOVR Planter - Prosjektstøtte 2013 2013/43-49 3094/2013 11.10.2013

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

Offentlig journal. Høring - SOSI del 1 - Produktspesifikasjoner - krav og godkjenning versjon kommentarer

Offentlig journal. Høring - SOSI del 1 - Produktspesifikasjoner - krav og godkjenning versjon kommentarer Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.10.2014-26.10.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 30.10.2014 Høring - SOS del 1 - Produktspesifikasjoner - krav og godkjenning versjon 5.0 - kommentarer

Detaljer

Offentlig journal. Underskrevet kontrakt - Invertebrates in oak canopies: a faunistical survey in Norway

Offentlig journal. Underskrevet kontrakt - Invertebrates in oak canopies: a faunistical survey in Norway Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.3.2011-20.3.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.03.2011 nderskrevet kontrakt - nvertebrates in oak canopies: a faunistical survey in Norway nvertebrates

Detaljer

Dok.dato: Klassering: PERSONAL/UBK

Dok.dato: Klassering: PERSONAL/UBK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.10.2013, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 28.10.2013 nnhold: Søknad og CV Prosjektleder st. ref. (1920161731) Prosjektleder Norsk genressurssenter st. ref.

Detaljer

Offentlig journal. Økonomiplan for helse- og sosialetaten for 2012 til 2015. Økonomiplan 2012-2015 2011/2491-2 24396/2011 23.06.

Offentlig journal. Økonomiplan for helse- og sosialetaten for 2012 til 2015. Økonomiplan 2012-2015 2011/2491-2 24396/2011 23.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: sk*, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.11.2011 Økonomiplan for helse- og sosialetaten for 2012 til 2015 Økonomiplan 2012-2015 2011/2491-2 24396/2011

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om permisjon 2015/272-11 7288/2015 24.09.2015 02.10.2015. Innkalling til møte 2015/1282-10 7421/2015 30.09.2015 01.10.

Offentlig journal. Vedtak om permisjon 2015/272-11 7288/2015 24.09.2015 02.10.2015. Innkalling til møte 2015/1282-10 7421/2015 30.09.2015 01.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.10.2015 2015/272-11 7288/2015 24.09.2015 Khadija Mohammed Omar nnkalling til møte Diverse skriv - Skibotn skole 2015/1282-10

Detaljer

Offentlig journal. Ferdigstilling av AR5 for Jondal. DMK og Gårdskart for Jondal kommune 2010/ /

Offentlig journal. Ferdigstilling av AR5 for Jondal. DMK og Gårdskart for Jondal kommune 2010/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 31.10.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.11.2010 Ferdigstilling av AR5 for Jondal DMK og Gårdskart for Jondal kommune 2010/119-3 1389/2010 15.07.2010

Detaljer

Offentlig journal. Rapportering 2010 og søknad kontantmidler 2011. Tildeling Geovekst for Finnmark 2007/247-25 249/2011 24.01.2011 31.01.

Offentlig journal. Rapportering 2010 og søknad kontantmidler 2011. Tildeling Geovekst for Finnmark 2007/247-25 249/2011 24.01.2011 31.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.1.2011-6.2.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.02.2011 Rapportering 2010 og søknad kontantmidler 2011 Tildeling Geovekst for Finnmark 2007/247-25 249/2011

Detaljer

Norsk Landbruksrådgiving Fagkoordinator i grønnsaker PLANTEVERN: Off-label godkjenninger og dispensasjoner i grønnsaker Pr

Norsk Landbruksrådgiving Fagkoordinator i grønnsaker PLANTEVERN: Off-label godkjenninger og dispensasjoner i grønnsaker Pr Norsk Landbruksrådgiving Fagkoordinator i grønnsaker PLANTEVERN: Off-label godkjenninger og dispensasjoner i grønnsaker 2015. Pr. 15.04.2015 Skadedyr (15) Kultur Skadegjørere Preparat Godkjenning Godkjennings

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 22.09.2014-28.09.2014, Journalenhet: LOA, JOR, SVA, PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 09.10.

Seleksjon: Journaldato: 22.09.2014-28.09.2014, Journalenhet: LOA, JOR, SVA, PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 09.10. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 22.09.2014-28.09.2014, Journalenhet: LOA, JOR, SVA, PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 09.10.2014 Vedr fakturert oppdrag for utredning om konsekvenserfor

Detaljer

Indicators for biodiversity in organic/low-input farming systems - BioBio - 189048/100 Eu-refnr. FP7 227161 - Prosjektnr. 516016. Dok.

Indicators for biodiversity in organic/low-input farming systems - BioBio - 189048/100 Eu-refnr. FP7 227161 - Prosjektnr. 516016. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.6.2010-20.6.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.06.2010 nnhold: nvitasjon til prosjektmøte 26. mai 2010 ndicators for biodiversity in organic/low-input

Detaljer

Dok.dato: 29.09.2009. Klassering: Dok.dato: 19.11.2009. Klassering: Dok.dato: 23.02.2010. Klassering:

Dok.dato: 29.09.2009. Klassering: Dok.dato: 19.11.2009. Klassering: Dok.dato: 23.02.2010. Klassering: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.02.2010-28.02.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.03.2010 VS: Signert avtale om Agresso time/prosjekt mm. Agresso 2010/74-4 2287/2009 29.09.2009 ORGSAM/DT

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.12.2013 5.1.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 16.01.2014 Kunngjøring Prosjektleder Norsk genressurssenter Personalmappe KimAnh Tempelman Mezzera 2014/11

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 26.09.2011-30.09.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 04.10.

Seleksjon: Journaldato: 26.09.2011-30.09.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 04.10. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 26.09.2011-30.09.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 04.10.2011 Avslag på tilbud på produksjon av bok - Plantevern

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 18.05.2015-24.05.2015, Journalenhet: loa, jor, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 01.06.

Seleksjon: Journaldato: 18.05.2015-24.05.2015, Journalenhet: loa, jor, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 01.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 18.05.2015-24.05.2015, Journalenhet: loa, jor, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 01.06.2015 Tilbud om sommerjobb og ferdig signert arbeidsavtale

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: LOA, JOR. PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: , Journalenhet: LOA, JOR. PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.03.2011 Journaldato: 28.02.2011-04.03.2011, Journalenhet: LOA, JOR. PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Ørneskremsel som forebyggende tiltak, søknad Ørneskremsel

Detaljer

Offentlig journal. AR5 fra kontinuerlig ajourhold er lastet til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS) AR5 og gårdskart for Gjesdal kommune

Offentlig journal. AR5 fra kontinuerlig ajourhold er lastet til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS) AR5 og gårdskart for Gjesdal kommune Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.1.2013-20.1.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.01.2013 AR5 fra kontinuerlig ajourhold er lastet til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS) AR5 og

Detaljer

Offentlig journal. Foreløpig tildeling av kontantmidler gjennom Geovekst for Tildeling Geovekst for Østfold fylke 2013/ /2013

Offentlig journal. Foreløpig tildeling av kontantmidler gjennom Geovekst for Tildeling Geovekst for Østfold fylke 2013/ /2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.2013-7.4.2013, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 11.04.2013 Tildeling Geovekst for Østfold fylke 2013/159-3 1181/2013 Fylkesmannen i Østfold Tildeling Geovekst

Detaljer

Ny og spennende stilling ved Regionkontor Midt-Norge Norsk institutt for skog og landskap - st. ref. 1408162838. Dok.dato: 13.05.2012. Dok.

Ny og spennende stilling ved Regionkontor Midt-Norge Norsk institutt for skog og landskap - st. ref. 1408162838. Dok.dato: 13.05.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.5.2012-20.5.2012, Dokumenttype:,, Status: J, 22.05.2012 Svarbrev, søknad mottatt - Ny og spennende stilling ved Regionkontor Midt-Norge Norsk institutt

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 17.11.2014-23.11.2014, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 04.12.

Seleksjon: Journaldato: 17.11.2014-23.11.2014, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 04.12. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 17.11.2014-23.11.2014, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 04.12.2014 Signert - Green Industry Innovation Romania

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 27.10.2014-02.11.2014, Journalenhet: loa, jor, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.11.

Seleksjon: Journaldato: 27.10.2014-02.11.2014, Journalenhet: loa, jor, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.11. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 27.10.2014-02.11.2014, Journalenhet: loa, jor, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.11.2014 Søknad om støtte til konferanse JPI-kulturarv

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 22.12.2013, Dokumenttype:,U, Status: J,A Høring - Forslang til endring i forskrift om arbeidsavklaringspenger 2 - om maksimal stønaperiode Høring - Forslang til endring i forskrift om arbeidsavklaringspenger

Detaljer

Offentlig journal. Budsjettframlegg Statsbudsjettet / /

Offentlig journal. Budsjettframlegg Statsbudsjettet / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.5.2010-16.5.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.05.2010 Budsjettframlegg 2011 Statsbudsjettet 2011 2010/9-2 995/2010 05.05.2010 Landbruks- og matdepartementet,

Detaljer

Dok.dato: 27.10.2010. Indicators for biodiversity in organic/low-input farming systems - BioBio - 189048/100 Eu-refnr. FP7 227161 - Prosjektnr.

Dok.dato: 27.10.2010. Indicators for biodiversity in organic/low-input farming systems - BioBio - 189048/100 Eu-refnr. FP7 227161 - Prosjektnr. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 28.11.2010, Dokumenttype:,, Status: J, 14.12.2010 Kommentarer til rapport om brukerundersøkelse - Econ rapport, Skog og landskap Gjennomgang av LMDsine

Detaljer

Journaldato: 15.07.2015-15.07.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.07.2015. Dok.

Journaldato: 15.07.2015-15.07.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.07.2015. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A Bekreftelse - Statens lånekasse for utdanning PERSONALMAPPE - MONA MYRVOLL

Detaljer

Offentlig journal ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Personalmappe - Trude Helen Thorsen 2013/307-6 1625/2015 01.07.2015 STAB/KHO 07.07.

Offentlig journal ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Personalmappe - Trude Helen Thorsen 2013/307-6 1625/2015 01.07.2015 STAB/KHO 07.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.7.2015-7.7.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Personalmappe - Trude Helen Thorsen 2013/307-6 1625/2015 01.07.2015

Detaljer

Offentlig journal. Utlysningstekst. Tilsetting ekstern utlysning - LIS 80% st, BUP, Volda 2014/495-3 2983/2014 10.02.2014 28.02.

Offentlig journal. Utlysningstekst. Tilsetting ekstern utlysning - LIS 80% st, BUP, Volda 2014/495-3 2983/2014 10.02.2014 28.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.2.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.03.2014 tlysningstekst Tilsetting ekstern utlysning - LS 80% st, B, Volda 2014/495-3 2983/2014 10.02.2014 Media

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.10.2016 -, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,U, Status: J,A 21.10.2016 nnhold: ***** ***** ***** Personalmappe Eva Myrhaug

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av sfo-plass 2015/571-25 7396/2015 02.07.2015 30.06.2015 EID/KH EID/KH. Referat fra møte 26.05.15 2015/606-8 7410/2015

Offentlig journal. Oppsigelse av sfo-plass 2015/571-25 7396/2015 02.07.2015 30.06.2015 EID/KH EID/KH. Referat fra møte 26.05.15 2015/606-8 7410/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 02.07.2015 nnhold: Oppsigelse av sfo-plass SFO skoleåret 2014-2015 - Eidebakken skole 2015/571-25 7396/2015 30.06.2015 ED/KH

Detaljer

Journaldato: 17.4.2013, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 12.04.2013. Dok.dato: 16.04.2013. Dok.

Journaldato: 17.4.2013, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 12.04.2013. Dok.dato: 16.04.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.4.2013, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.04.2013 Delegert vedtak - søknad om deling gnr 1942/16/3 Søknad om deling

Detaljer

Dok.dato: 13.05.2014. Klassering: ***** LYSOLBO/MO. Dok.dato: 14.05.2014. Klassering: ***** LYADM/KG. Dok.dato: 30.04.2014.

Dok.dato: 13.05.2014. Klassering: ***** LYSOLBO/MO. Dok.dato: 14.05.2014. Klassering: ***** LYADM/KG. Dok.dato: 30.04.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.5.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype:,U, Status: J,A 24.06.2014 nnhold: Undertegnet avtale tom 31.12.14 Personalmappe - 2010/3373-10

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 06.10.2014-12.10.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 22.10.

Seleksjon: Journaldato: 06.10.2014-12.10.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 22.10. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 06.10.2014-12.10.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 22.10.2014 Tilbud om 60 % fast stilling som Avdelingsingeniør

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.11.2013 Høring - søknad om deling gnr 1942/73/8 Søknad om deling av gnr 1942/73/8

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 11.11.2013-17.11.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 19.11.

Seleksjon: Journaldato: 11.11.2013-17.11.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 19.11. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 11.11.2013-17.11.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 19.11.2013 Forespørsel om deltakelse i brukergruppe -

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 12.8.2013-18.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 21.08.

Seleksjon: Journaldato: 12.8.2013-18.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 21.08. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 12.8.2013-18.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 21.08.2013 ******************** Personalmappe Sørdal, Lars

Detaljer

Dok.dato: 22.03.2014. Dok.dato: 11.04.2014

Dok.dato: 22.03.2014. Dok.dato: 11.04.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.4.2014-4.5.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 05.05.2014 Referat fra møte i Skjerdingfjellvegen A/L den 22.mars 2014 på Skjerdingfjell Høyfjellshotell

Detaljer

Dok.dato: 18.02.2013. Dok.dato: 08.02.2013

Dok.dato: 18.02.2013. Dok.dato: 08.02.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.02-01.03 2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.03.2013 35th Session of the Policy Advisory Committee (PAC), 24-25 April 2013 35th Session of the Policy

Detaljer

Dok.dato: 03.07.2015. Klassering: 613 PNT/KFJ

Dok.dato: 03.07.2015. Klassering: 613 PNT/KFJ Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 08.07.2015, Dokumenttype:,U, Status: J,A 09.07.2015 nnhold: Riving sokkelleilighet 83/73 - brann i " grønnbygget " Solhov 2015/1365-10 7734/2015 03.07.2015

Detaljer

Offentlig journal. AR5 fra kontinuerlig ajourhold for Fjell kommune. Kontinuerlig ajourhold av AR5 for Fjell kommune 2013/465-2 729/2014 25.02.

Offentlig journal. AR5 fra kontinuerlig ajourhold for Fjell kommune. Kontinuerlig ajourhold av AR5 for Fjell kommune 2013/465-2 729/2014 25.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.3.2014-9.3.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.03.2014 AR5 fra kontinuerlig ajourhold for Fjell kommune Kontinuerlig ajourhold av AR5 for Fjell kommune

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 28.10.2013-03.11.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 07.11.

Seleksjon: Journaldato: 28.10.2013-03.11.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 07.11. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 28.10.2013-03.11.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 07.11.2013 Søknad - Evaluating animal and breed traits

Detaljer

Offentlig journal veke 35/2010

Offentlig journal veke 35/2010 Seleksjon: Offentlig journal veke 35/2010 Journaldato: 30.08.2010-05.09.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,F Refusjonskrav våren 2010 - Leirskuleopplæring skuleåret 2009/10 - Midsund kommune Tilskot leirskuleopplæring

Detaljer

Offentlig journal. Bildekontrakt - Helge Gundersen 2011/ / VM/EJS. Avsender Norges teknisk-naturvitenskapelige

Offentlig journal. Bildekontrakt - Helge Gundersen 2011/ / VM/EJS. Avsender Norges teknisk-naturvitenskapelige Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.06.2014-30.06.2014, Adm.enhet: ADB, Dokumenttype:,,, Status: J,A,S 08.01.2015 Bildekontrakt - Helge Gundersen Grafiske tjenester Artsdatabanken 2011 (

Detaljer

Journaldato: 08.01.2014, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 07.01.2014. Dok.dato: 07.01.2014. Dok.

Journaldato: 08.01.2014, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 07.01.2014. Dok.dato: 07.01.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.01.2014 Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, avslag SML - midler

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 23.03.2015-05.04.2015, Journalenhet: jor, loa, sva, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.04.

Seleksjon: Journaldato: 23.03.2015-05.04.2015, Journalenhet: jor, loa, sva, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.04. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 23.03.2015-05.04.2015, Journalenhet: jor, loa, sva, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.04.2015 Kommentarer til Internasjonal høring av diagnostikkprotokoller

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om fradeling - høring 2016/ /2016 TEKN/EM Mottaker Norges vassdrag- og energidirektorat

Offentlig journal. Søknad om fradeling - høring 2016/ /2016 TEKN/EM Mottaker Norges vassdrag- og energidirektorat Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.01.2017 nnhold: Søknad om fradeling - høring Deling av eiendommen Taskeby Store gnr 52 bnr 3 2016/551-2 6657/2016 19.12.2016

Detaljer

Offentlig journal. Melding om vedtak spesialpedagogisk hjelp i barnehage ***** ***** 2015/940-2 3861/2015 18.05.2015 22.05.2015

Offentlig journal. Melding om vedtak spesialpedagogisk hjelp i barnehage ***** ***** 2015/940-2 3861/2015 18.05.2015 22.05.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.05.2015 Melding om vedtak spesialpedagogisk hjelp i barnehage ***** ***** Barnehagemappe - ***** ***** ***** 2015/940-2 3861/2015

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av arealressurskart-ar50. AR250 og AR50 arealressurskart 2013/448-11 188/2015 12.01.2015 28.01.

Offentlig journal. Oversendelse av arealressurskart-ar50. AR250 og AR50 arealressurskart 2013/448-11 188/2015 12.01.2015 28.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.1.2015-1.2.2015, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 02.02.2015 Oversendelse av arealressurskart-ar50 AR250 og AR50 arealressurskart 2013/448-11 188/2015 12.01.2015

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 18.6.2012-24.6.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A, 2006/00337-004 X Datert: 14.05.2012 Arkiv: ***** Saksans: MATINF-ADM/IRRODNES U.off: Offl. 25 Grad: P Sak: Personalmappe

Detaljer

Journaldato: 11.9.2013-12.9.2013, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 28.06.2013.

Journaldato: 11.9.2013-12.9.2013, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 28.06.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.9.2013-12.9.2013, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype:,U, Status: J,A 03.10.2013 nnhold: Spillemiddelregnskap Furuflaten kunstgressbane til

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om permisjon. Permisjon kurs/møter 2010 2010/1042-47 28925/2010 23.08.2010 14.07.2010 SKHELSOS/LRO SKHELSOS/LRO

Offentlig journal. Søknad om permisjon. Permisjon kurs/møter 2010 2010/1042-47 28925/2010 23.08.2010 14.07.2010 SKHELSOS/LRO SKHELSOS/LRO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.8.2010, Journalenhet: sk*, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.08.2010 nnhold: ermisjon kurs/møter 2010 2010/1042-47 28925/2010 14.07.2010 434 Avs./mottaker:

Detaljer

Dok.dato: 13.11.2006. Global expression of defence-related genes in Populus and transfer og knowledge to Norway spruce NFR-nr. 178576/V40. Dok.

Dok.dato: 13.11.2006. Global expression of defence-related genes in Populus and transfer og knowledge to Norway spruce NFR-nr. 178576/V40. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.11.2010-14.11.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.11.2010 Rødlistearter i Trillemarka Verneplan for Trillemarka - Rollag Østfjell, sentral høring 2006/318-4

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.6.2014, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.06.2014 Vedr. Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 1939/45/61

Detaljer

Offentlig journal. New National Focal Point for Forest Genetic Resources for Norway - update of e-mail address. LMD og Genressurssenteret

Offentlig journal. New National Focal Point for Forest Genetic Resources for Norway - update of e-mail address. LMD og Genressurssenteret Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.2.2014-23.2.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 24.02.2014 New National Focal Point for Forest Genetic Resources for Norway - update of e-mail address

Detaljer

Offentlig journal. Revidert håndbok V712 Konsekvensanalyser er vedtatt. Høring - Revidert Håndbok 140 Konsekvensanalyser 2014/153-3 2867/2014

Offentlig journal. Revidert håndbok V712 Konsekvensanalyser er vedtatt. Høring - Revidert Håndbok 140 Konsekvensanalyser 2014/153-3 2867/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.12.2014-7.12.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 08.12.2014 Revidert håndbok V712 Konsekvensanalyser er vedtatt Høring - Revidert Håndbok 140 Konsekvensanalyser

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/00649-207 Anmodning om IT-konto - IT-konto for ikke-ansatte organisasjonsutvikling /Marianne Stople organisasjonsutvikling /Marianne Stople 042.0 X, 14/01440-31 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.10.16, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.11.2016 Arbeidsavtale -Fast tilsetting 2015/1293-5 8469/2016 24.10.2016

Detaljer

Offentlig journal. Endring på lønn. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2009/2601-26 7941/2012 SKTEKN/GI 18.04.2012 27.02.

Offentlig journal. Endring på lønn. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2009/2601-26 7941/2012 SKTEKN/GI 18.04.2012 27.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.04.12, Journalenhet: sk*, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.04.2012 nnhold: Endring på lønn Personalmappe 2009/2601-26 7941/2012 27.02.2012 SKTEKN/G P Off.l.

Detaljer