Seleksjon: Journaldato: , Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Seleksjon: Journaldato: 25.11.2013-01.12.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.12."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: , Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: Retur av signert kontrakt Normalavlinger i eng - Instinr U 2013/ / KVI/KVIAKB Mottaker Direktoratet for forvaltning og IKT Avsender Anne Kjersti Bakken KVI/KVIAKB Permisjon 50% desember 2013 Personalmappe - Haukeland, Solveig - Plantehelse U 2008/ / PLH/PLHAHE 221 Mottaker Egil Hasselbakk Avsender Arne Hermansen PLH/PLHAHE Kommentar til agronomisk vurdering og svaret på kommentaren vedrørende virkning av nytteorganismer - dødlighet for rovmidd og bier Teppeki - flonicamid - Agronomiske vurderinger - ( SK = Skadedyrmiddel ) U 2012/ / PLH/PLHASU 423 Mottaker Mattilsynet Avsender Anette Sundbye PLH/PLHASU Leigekontrakt for Veronica Koefoed frå Utleige av bustader på Fureneset I 2009/ / FUR/FURHMU FUR/FURHMU Avsender Veronica Koefoed

2 Konsulentavtale - Garden that teaches Konsulentoppdrag, rådgivning og referansegrupper I 2013/ / TIN/TINKSO TIN/TINKMC Avsender Stiftelsen FEE Norway Vedtak om tilskudd til prosjektet - Økning av avlingene på jord med dårlig struktur Klima- og miljøprogrammet 2013 Økning av avlingene på jord med dårlig struktur - SLF - Statens Landbruksforvaltning - Klima- og miljøprogrammet I 2013/ / APE/APEAOK APE/APEAOK Avsender Statens landbruksforvaltning Oversendelse av avtale om tilleggsoppdrag Kartlegging av mulige slåttemarks lokaliteter i Nord-Trøndelag Instidata I 2013/ / KVI/KVIKAH KVI/KVIKAH Avsender Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Retur av signert avtale Kartlegging av mulige slåttemarkslokaliteter i Nord-Trøndelag Instidata U 2013/ / KVI/KVIKAH Mottaker Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Avsender Knut Anders Hovstad KVI/KVIKAH Retur av signert avtale Skjøtselsplan slåttemark Sør-Gjæslingan Nord-Trøndelag Instidata U 2013/ / KVI/KVIKAH

3 Mottaker Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Avsender Knut Anders Hovstad KVI/KVIKAH Avtale om levering av internettaksess - Eidsiva Bredbånd Bredbånd til Tynset kontor - Eidsiva Bredbånd I 2013/ / LOK/APEMON 045 LOK/APEMON Avsender Eidsiva Bredbånd AS Retur av signert avtale Naturtyper i Norge. Instinr U 2013/ / KVI/KVIEJS Mottaker Miljødirektoratet Avsender Ellen Svalheim KVI/KVIEJS Oversendelse av kontrakt - Overvåkingsmetode for kulturmarkseng - Instidata Overvåkingsmetode for kulturmarkseng - Instidata I 2013/ / KVI/KVIKAH KVI/KVIKAH Avsender Miljødirektoratet Retur av kontrakt Overvåkingsmetode for kulturmarkseng - Instidata U 2013/ / KVI/KVIKAH Mottaker Miljødirektoratet Avsender Knut Anders Hovstad KVI/KVIKAH Retur av kontrakt Kjøp av innspill til metodeutvikling for før- og etterundersøkelser av naturmangfold ved samferdselsutbygging

4 U 2013/ / KVI/KVIKAH Mottaker Statens Vegvesen Avsender Knut Anders Hovstad KVI/KVIKAH Underskrevet ettårig samarbeidsavtale for2014 mellom Bodin Gård og Bioforsk Nord Bodø Vågønes - Bodin Gård - Rønvikjordene. Forutsetningene for fortsatt landbruksfaglig forskning. Omstilling. Framtidig bruk. Se også Planteforsk sak 2005/380 arkiv 011 U 2006/ / LOA/LOAELU Mottaker Nordland fylkeskommune v/bodin Avsender Gård Margarita Novoa-Garrido BOD/BODMNG Søknad om innførsel av Trybliographa rapae Dispensasjons søknader - skadedyr - liten kålflue - Delia radicum og Tryboliographa rapae U 2011/ / PLH/PLHMBJ 414 Mottaker Mattilsynet Avsender Maria Bjørkman PLH/PLHMBJ Orientering om strategiske instituttsatsinger for instituttene innenfor primærnæringsarenaen Retningslinjer for statlig basisfinansiering av forskningsinstitutter - SIS - Strategiske instituttsatsinger innenfor primærnæringsarenaen I 2013/ / LOA/LOAHML 000 LOA/LOAHML Avsender Norges forskningsråd Rapport Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere m.fl Tapsårsaker hos lam på Dyrøya, Dyrøy kommune i Troms - prosjekt U 2013/ / TJO/TJOIHA Mottaker Fylkesmannen i Troms

5 Avsender Inger Hansen TJO/TJOIHA EPPO - Second annoucement of the Workshop on accreditation for plant pest diagnostic laboratories to be held on /20 in York. EPPO møter - invitasjoner - PCR Workshop I 2013/ / PLH/PLHHSK 334 PLH/PLHHSK Avsender OEPP/EPPO - European and Mediterranean Plant Protction organization Fakturagrunnlag - Bistand i saken - Spinneribakken 17 - Billy Johnsen Spinneribakken Melbu - Gnr 53 bnr 37 - Problemer med avløpsanlegg hos nabo - Skade på bolig - Billy Johnsen U 2013/ / JOR/JORGRH Mottaker Eurojuris Nord Avsender Guro Hensel JOR/JORGRH Cancellation of Service Platinum Contract PLH. Anskaffelse av 3D Track system for analysis and visualization and animal movement. Mercell - Noldus Information Technology bw I 2010/ / LOA/LOAELU PLH/PLHGKK Avsender Noldus Søknad om forlengelse av prosjektperiode /E10 ExFlood NORKLIMA. Extreme weather in small catchments: New methods for flood protection ExFlood. Prosjektnr Miljø 2015 U 2009/ / JOR/JORJST Mottaker Norges forskningsråd Avsender Jannes Stolte JOR/JORJST

6 Vedtak om tilskudd Bedre erosjonskart for norske forhold SLF. Forprosjekt Bedre erosjonskart for norske forhold. Prosj.nr I 2010/ / JOR/JORSIK TE JOR/JORSIK Avsender Statens landbruksforvaltning Bekreftelse på mottak av tilskudds brev Bedre erosjonskart for norske forhold SLF. Forprosjekt Bedre erosjonskart for norske forhold. Prosj.nr U 2010/ / JOR/JORSIK Mottaker Statens landbruksforvaltning Avsender Sigrun Kværnø JOR/JORSIK Vedr utbetalingsanmodning BU midler - Proteinforsyning og nitrogensamling i nordlig landbruk Proteinrike engbelgvekster under ulike dyrkings- og klimaforhold, prosjektnr I 2009/ / TJO/TJOIST TJO/TJOIST Avsender Fylkesmannen i Nordland E-post med oversendelse av plantegning over det nye ventilasjonssystemet i Hall 7 - bygget tegning og punkter fra befaring Utbygging av akvatisk lab Bodø - prosjekt Hall 7 I 2013/ / BOD/BODMNG 033 BOD/BODMNG Avsender Norconsult AS E-post korrespondanse vedr. ekstra arbeide i Hall 7 - Kutte kabelbroer og skinner samt branntetting Akvatisk lab.bodø - Elektroarbeider - Hall 7 I 2013/ / HOL/HOLRJO 121.4

7 HOL/HOLRJO Avsender El-Team E-post med tilbud på Xerox Multifunksjonsskriver Multifunksjonsskriver Bodø I 2013/ / BOD/BODLID AB Offentlighetsloven 13 jmfr. 052 Forvaltningsloven 13 BOD/BODLID Avsender X-Partner Salten AS Høring - forslag til endringer i naturmangfoldloven kapittel IV om fremmede organismer Høringsbrev - forslag til endringer i naturmangfoldloven kapittel IV om fremmede organismer I 2013/ / LOA/LOANVA 008 LOA/LOANVA Avsender Miljøverndepartementet Søknad om midler til Nasjonal koordinator Oppfølging handlingsplan for slåttemark. Macnr: U 2009/ / KVI/KVIEJS Mottaker Miljødirektoratet Avsender Ellen Svalheim KVI/KVIEJS Bekreftelse på å ha mottatt søknad - e-post Oppfølging handlingsplan for slåttemark. Macnr: I 2009/ / KVI/KVIEJS KVI/KVIEJS Avsender Miljødirektoratet Svar på søknad - styva eiker Øvre Ramse Overvåking Arvesølvområdene - Macnr

8 I 2010/ / KVI/KVIALK ***** KVI/KVIUSI Avsender Fylkesmannen i Aust-Agder Svar på søknad - opptelling av solblom Overvåking Arvesølvområdene - Macnr I 2010/ / KVI/KVIALK ***** KVI/KVIUSI Avsender Fylkesmannen i Aust-Agder Ph.D - UMB student- med arbeidsplass hos Bioforsk Plantehelse - november 2013 til november Veileder på Plantehelse Andrea Ficke Personalmappe Ruud, Anja Plantehelse Ph.d student IPM - UMB I 2013/ / PLH/PLHAHE TE PLH/PLHAHE Avsender Anja Ruud Undertegnet taushetserklæring Personalmappe Ruud, Anja Plantehelse Ph.d student IPM - UMB I 2013/ / PLH/PLHAHE P Off. loven 13 jf fvl ledd TE PLH/PLHAHE Avsender Anja Ruud Vedrørende permisjonsdato Personalmappe - Perminow, Juliana Irina Spies - Plantehelse U 2007/ / PLH/PLHAHE 221 Mottaker Vitenskapskomiteen for mattrygghet Avsender Arne Hermansen

9 Arbeidsavtale timebasis Personalmappe Eijsink, Malin PLH/PLHAHE - Plantehelse - Ekstrahjelp I 2013/ / PLH/PLHAHE P Off. loven 13 jf fvl ledd TE PLH/PLHAHE Avsender Malin Eijsink SØKNAD - NFR- Biocontrol and odours in deadly combinations for pest control: Socio-economic impact on farmers and companies in Brazil. Fatal Attraction - Latinamerika NFR SØKNAD - Biocontrol and odours in deadly combinations for pest control: Socio-economic impact on farmers and companies in Brazil. - Latinamerika - Fatal Attraction U 2013/ / PLH/PLHIKL Mottaker Norges forskningsråd Avsender Ingeborg Klingen PLH/PLHIKL Kvittering mottatt for prosjektsøknad NFR SØKNAD - Biocontrol and odours in deadly combinations for pest control: Socio-economic impact on farmers and companies in Brazil. - Latinamerika - Fatal Attraction I 2013/ / PLH/PLHIKL TE PLH/PLHIKL Avsender Norges forskningsråd Kopi av brevet: UMB/NMBUs medlem i styringsgruppen for Bioenergisenteret Styringsgruppen for Bioenergisenteret I 2013/ / LOA/LOAHML LOA/LOAHML Avsender Universitetet for miljø- og biovitenskap

10 Undertegnet oppdragsbekreftelse vedr. automasjon i Hall 7 Anskaffelse av automasjon - anlegg - hall 7 - Bodø I 2013/ / LOA/LOABOJ LOA/LOABOJ Avsender IT AS Søknad - NFR - Determining current and future viral threats to agriculture by sequencing germplasm collections: Unmasking hidden viruses in common crops. NFR SØKNAD - Determining current and future viral threats to agriculture by sequencing germplasm collections: Unmasking hidden viruses in common crops. - Latinamerka U 2013/ / PLH/PLHCSP Mottaker Norges forskningsråd Avsender Carl Spetz PLH/PLHCSP Mottatt kvittering på innsendt søknad NFR SØKNAD - Determining current and future viral threats to agriculture by sequencing germplasm collections: Unmasking hidden viruses in common crops. - Latinamerka I 2013/ / PLH/PLHCSP TE PLH/PLHCSP Avsender Norges forskningsråd E- post - Oversendelse konsortieavtale - BeiteRessurs Maintenance of Local Grazing Resources-Grazing management, meat production and animal welfare - BeiteRessurs Instinr.: U 2012/ / TIN/TINHST Mottaker Norges forskningsråd Avsender Håvard Steinshamn TIN/TINHST Forslag om samarbeid for utvikle en dekkende Håndbok i biogass - Søke midler fra SLF sitt Klima og miljøprogram SLF Klima og miljøprogram - Håndbok i biogass - Samarbeid Norges Bondelag, Norges Vel og Bioforsk

11 I 2013/ / JOR/JORTKB JOR/JORTKB Avsender Norges Vel Agronomisk vurdering - vurdering av endret formulering av Ally 50 ST til Ally SX - anbefaler godkjenning Ally SX - metsulfuron-metyl - Agronomiske vurderinger - Ugrasmiddel U 2013/ / PLH/PLHKST 423 Mottaker Mattilsynet Avsender Kirsten Semb Tørresen PLH/PLHKST Kontroll av avtrekkskap 5. november Bedriftshelsetjeneste - HMS - Plantehelse - Follo Bedrifthelsetjeneste AS - Koordinator på Plantehelse Else Bernhardsen I 2006/ / PLH/PLHEBE TE PLH/PLHEBE Avsender Follo Bedriftshelsetjeneste Vernerunde i Veksthuset 15.november 2013 Bedriftshelsetjeneste - HMS - Plantehelse - Follo Bedrifthelsetjeneste AS - Koordinator på Plantehelse Else Bernhardsen I 2006/ / PLH/PLHEBE TE PLH/PLHEBE Avsender Follo Bedriftshelsetjeneste Avtale om utlevering av data fra TINEs storfedatabase - FORUT - NFR prosjektnr.: /O99 Instinr.:20166 Nutrient supply and productivity in organic forage and milk production - improved forage production and utilization based on local resources FORUT NFR prosjektnr.: /O99 Instinr.: I 2011/ / TIN/TINHST TIN/TINHST

12 Avsender TINE SA Agronomisk vurdering - vurdering av endret formulering av CDQ ST til CDQ SX - anbefaler godkjenning CDQ SX - metsulfuron-metyl + tribenuron-metyl - Agronomiske vurderinger - ugrasmiddel U 2013/ / PLH/PLHKST 423 Mottaker Mattilsynet Avsender Kirsten Semb Tørresen PLH/PLHKST Agronomisk vurdering - vurdering av endret formulering av Harmony Plus 50 til Harmony Plus 50 SX - tribenuron-metyl & tifensulfuron-metyl - anbefaler godkjenning Harmony Plus 50 SX - tribenuron-metyl & tifensulfuron-metyl - Agronomiske vurderinger - Ugrasmiddel U 2013/ / PLH/PLHKST 423 Mottaker Mattilsynet Avsender Kirsten Semb Tørresen PLH/PLHKST Møte VKM Rester av plantevernmidler i økologisk og konvensjonelt framstilte næringsmidler. VKM - Avtale om utredningsoppdrag - Rester av plantevernmidler i økologisk og konvensjonelt framstilte næringsmidler I 2013/ / PLH/LABALC PLH/LABALC Avsender Vitenskapskomiteen for mattrygghet Oppdrag VKM - Rester av plantevernmidler i økologisk og konvensjonelt framstilte næringsmidler. VKM - Avtale om utredningsoppdrag - Rester av plantevernmidler i økologisk og konvensjonelt framstilte næringsmidler I 2013/ / PLH/LABALC PLH/LABALC Avsender Vitenskapskomiteen for mattrygghet

13 Avtale til undertegning - Miljørisikovudering av mikroorganismer- Heterorhabditis bacteriophora og Gulløyelarver VKM - Avtale om utredningsoppdrag - Miljørisikovurdering av makroorganismer - Heterorhabditis bacteriophora og Gulløyelarver I 2013/ / PLH/PLHIKL PLH/PLHIKL Avsender Vitenskapskomiteen for mattrygghet Bekreftelse på gjennomføring av prosjekt - Økning av avlingene på jord med dårlig struktur Økning av avlingene på jord med dårlig struktur - SLF - Statens Landbruksforvaltning - Klima- og miljøprogrammet U 2013/ / APE/APEAOK Mottaker Statens landbruksforvaltning Avsender Annbjørg Øverli Kristoffersen APE/APEAOK Søknad om 100 % avtalefestet pensjon fra 1. mars 2013 Personalmappe - Holen, Børge Magne - Plantehelse I 2006/ / PLH/PLHAHE P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 Mottaker Arne Hermansen PLH/PLHAHE Avsender Børge Holen Vedlagt oversendes relevante dokumenter til tilsynsmøte hos oss etter genteknologiloven Helsedirektoratet - Tilsyn Genteknologiloven Lenke til sak 2000/ P Planteforsk Plantevernet U 2013/ / PLH/PLHHTA 410 Mottaker Helsedirektoratet Avsender Hans Tranekjer Andresen PLH/PLHHTA Navnliste over gjesteforskere fra Latvia - romliste Gjesteforskere fra Latvia 3. og 4. desember Organisering av opphold. I 2013/ / PLH/PLHKMU

14 TE PLH/PLHKMU Avsender Regina Rancane Oversendt romplasseringsliste for deltakerne på hotellet. Gjesteforskere fra Latvia 3. og 4. desember Organisering av opphold. U 2013/ / PLH/PLHKMU 335 Mottaker Reenskaug Hotel AS Avsender Kari Munthe PLH/PLHKMU Godkjent framdriftsrapport på prosjekt NFR prosjekt An integrated approach to major disease and weed problems in an expanding Norwegian Christmas tree industry (IPM JULETRE) - KMB I 2009/ / PLH/PLHAST TE PLH/PLHAST Avsender Norges forskningsråd Ber om nytt tilbud - Ventilasjon Forskningslab med syrefast kanal til avtreksskap HMS - Inneklima og ventilasjon Jordforskbygget og Forskningslab med kjeller - Bioforsk Jord og Miljø U 2012/ / JOR/JORABO 254 Mottaker YIT ved Svein Hoel Avsender Anne-Berit Olsberg JOR/JORABO Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr Evaluering av Pistol. Oppdrag for Jernbaneverket Evaluering av Pistol i jernbanespor. U 2013/ / PLH/PLHJNE UO Off. loven 23 Beskytte organets forhandlingsposisjon Mottaker Jernbaneverket Avsender Jan Netland PLH/PLHJNE

15 Letter of acceptance - Studieopphold 1.mars til 30.juni 2014, veiledere S. Haukeland og N. Trandem Personalmappe - Simi, Lucas Detogni - Ph.D student at Faculdade de Ciênciias Agronômicas, FCA/UNESP, SP, Brasil. Hos Haukeland og Trandem U 2013/ / PLH/PLHAHE Mottaker Lucas Detogni Simi Avsender Arne Hermansen PLH/PLHAHE Avtale til signering og retur Personalmappe - Hanne Brit Hetland - Timeansatt Seksjon Arealbruk og tiltak U 2013/ / JOR/JORJST P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 Mottaker Hanne Birt Hetland Avsender Øistein Vethe JOR/JOROVE Ber om utlegg refundert - FAKTURA Overvåkningsprogram Morsa Nytt prosjektnr fra 1.juli er Prosjektnr 8347 I 2013/ / JOR/JORESK TE JOR/JORESK Avsender Fylkesmannen i Østfold Mottatt endring til kontrakt - Til signering og retur NFR. Prosjekt /I30 Bioavailability and biological effects of chemicals... Sørheim, Roald. Prosj.nr I 2007/ / JOR/JOREJJ BU 11 JOR/JOREJJ Avsender Norges forskningsråd Oversender signert endring til kontrakt - Bioavailability - NFR /F40 NFR. Prosjekt /I30 Bioavailability and biological effects of chemicals... Sørheim, Roald. Prosj.nr U 2007/ / JOR/JOREJJ

16 Mottaker Norges forskningsråd Avsender Erik Joner JOR/JOREJJ NFR søknad ES JPI Kulturarv - Instidata JPI Kulturarv - Instidata U 2013/ / KVI/KVIBOB Mottaker Norges forskningsråd Avsender Bolette Bele KVI/KVIBOB Kvittering på mottatt søknad - JPI Kulturarv - Instidata JPI Kulturarv - Instidata I 2013/ / KVI/KVIBOB KVI/KVIBOB Avsender Norges forskningsråd E-post korrespondanse ang feltgodtfgjørese - Kvalitetssikring gjødsling korn - Instidata Kvalitetssikring gjødsling korn - Instidata U 2011/ / KVI/KVIABE Mottaker Yara Avsender Anne Kari Bergjord KVI/KVIABE Søknad - tiltak mot skadegjørere i økologisk potetproduksjon Dekking i økologisk potet - Handlingsplan for økologisk landbruk i Hedmark og Oppland - duk - sikader FMLA - Fylkesmannen i Hedmark og Oppland U 2013/ / APE/APEPMO Mottaker FMLA Hedmark og Oppland Avsender Per Jarle Møllerhagen APE/APEPMO

Seleksjon: Journaldato: 16.01.2012-20.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.01.

Seleksjon: Journaldato: 16.01.2012-20.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.01. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 16.01.2012-20.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.01.2012 E-post søknad om midler for 2012 - SKOLEHAGE Tingvoll

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03.

Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03.2012 Personaldokument Personalmappe - Døving, Aksel Kjetil

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09.

Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09.2013 Søknad om midler til prosjektet "Biokull - Vurdering

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05.

Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05.2012 Søknad - Produksjon av rips og solbær i nordlig klima

Detaljer

Offentlig journal. Sak: NFR søknad " Promary and secondary objectives of the project " Dok: Søknad til NFR

Offentlig journal. Sak: NFR søknad  Promary and secondary objectives of the project  Dok: Søknad til NFR Offentlig journal Journaldato: 11.2.2013-17.2.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2010/00582-001 U Datert: 31.05.2010 Arkiv: ***** Saksans: PRODMED/[Ufordelt] Til: Norges Forskningsråd Sak: NFR søknad

Detaljer

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013 nnvilgelse av forlenget tid og bruk av C eksamen MB tudentmappe - 213/1515-2 12472/213 6.9.213 28.8.213 tleie Norderås - Tilleggsavtale - Leie av 2 rom i 1. etg. lab.bygning - Ellen Eikenes tleie - Norderås

Detaljer

Forslag til masteroppgaver i landbruksentomologi 2015

Forslag til masteroppgaver i landbruksentomologi 2015 Forslag til masteroppgaver i landbruksentomologi 2015 Formell veileder for masteroppgavene vil være Richard Meadow (entomologi), Nina Svae Johansen (entomologi) eller Christer Magnusson (nematologi). Andre

Detaljer

Offentlig journal. Taubaneprosjekt i Kystfylkene - anmodning om utbetaling

Offentlig journal. Taubaneprosjekt i Kystfylkene - anmodning om utbetaling Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.1.2012-22.1.2012, Dokumenttype:,, Status: J, 23.01.2012 Taubaneprosjekt i Kystfylkene - anmodning om utbetaling Kystskogbruket - taubaner og vanskelig

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 28.06.2015 Journalenhet: I, 14/00030-72 Erasmus bilateral agreement Aachen Erasmus + Program RWTH Aachen niversity Studieavdelingen /Tonje C. Nore Dok. dato: 26.06.2014 Arkivdel: Sakarkiv 348

Detaljer

Offentlig journal. Sluttrapport - Kundestyrte tømmerleveranser. Kundestyrte tømmerleveranser - Prosjekt 327091 2006/436-4 508/2013 08.06.

Offentlig journal. Sluttrapport - Kundestyrte tømmerleveranser. Kundestyrte tømmerleveranser - Prosjekt 327091 2006/436-4 508/2013 08.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.2.2013-10.2.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.02.2013 Sluttrapport - Kundestyrte tømmerleveranser Kundestyrte tømmerleveranser - Prosjekt 327091 2006/436-4

Detaljer

Bioforsk-konferansen 2014

Bioforsk-konferansen 2014 Invitasjon til Bioforsk-konferansen 2014 Hotell Scandic Hamar 5. 6. februar Velkommen til Bioforsk-konferansen 2014 Det er en glede å ønske deg velkommen til Bioforsk-konferansen 2014. Med denne konferansen

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE Design og trykk: Follotrykk AS. 2009 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR NLR arbeider kontinuerlig for økte tilskudd over Jordbruksavtalen til rådgivingsenhetenes

Detaljer

Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga!

Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! ÅRSMELDING 2009 Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! Foto: Gaute Myren, epleblomstring. Foto: Kjersti Berge, forventningsfullt lam. Foto: Gunnar E Vatne, gulrotkunst. Foto: Endre

Detaljer

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte.

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte. Årsmelding 2014 Forsidefoto: Rådgiver Silja Valand fra Norsk Landbruksrådgiving Østafjells studerer den gamle hvetesorten Fram hos gårdbruker Ole Petter Riis i Steinkjer. Bildet er fra en markdag om gamle

Detaljer

FORSIDEBILDE: ANNE AASDALEN

FORSIDEBILDE: ANNE AASDALEN FORSIDEBILDE: ANNE AASDALEN 1 Leders beretning Overordnet vurdering av samlede resultater for året Regnskapet for 2014 viser et overskudd på 97 937 kroner, mens regnskapet for 2013 hadde et underskudd

Detaljer

Årsmøte i NLR SørØst

Årsmøte i NLR SørØst Medlemsblad nr. 3-2013 Årgang 10 27.02.2013 Årsmøte i NLR SørØst Solhuset, Mysen onsdag 13. mars Kl. 18.00 Rapport om «Økt norsk kornproduksjon» v/ Adm. dir. Lars Fredrik Stuve i Norske Felleskjøp. Kl.

Detaljer

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes»

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Bioforsk Rapport Vol. 7 Nr. 29 2012 Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Rapport til Statens landbruksforvaltning og styret for Forskningsmidler over jordbruksavtalen Anne-Kristin Løes

Detaljer

Årsrapport 2013 GenØk - Senter for biosikkerhet

Årsrapport 2013 GenØk - Senter for biosikkerhet Årsrapport 2013 GenØk - Senter for biosikkerhet Innhold GenØk - Senter for biosikkerhet Hvordan er vi organisert Ansatte og styret pr. 31.12.13 GenØk i 2013 Forskning Rådgivning De etiske utfordringene

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

Årsberetning 2013. For virksomheten i Norsk vannforening. Etter valget på årsmøtet 20. mars så styresammensetningen slik ut:

Årsberetning 2013. For virksomheten i Norsk vannforening. Etter valget på årsmøtet 20. mars så styresammensetningen slik ut: 1 Norsk vannforening Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo Telefon 22 94 75 75 Faks 22 94 75 01 post@vannforeningen.no www.vannforeningen.no Stiftet 29. april 1964 Årsberetning 2013 For virksomheten i Norsk vannforening

Detaljer

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.11.2012 nnhold: Svar på vedtak om forbud mot

Detaljer

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml Page 1 of 20 Offentlig journal 27.04.2015-03.05.2015 14/01992-1 Dok.dato: 25.03.2014 Jour.dato: 30.04.2015 Arkivkode: 221 Grad: U U Til: Silje Eriksmoen Sak: Personalmappe offentlig - Eriksmoen, Silje

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.12.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 11:30 Tidspunkt - til: 15:05 Sak fra / til: 136/10-149/10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Norsk senter for bioenergiforskning. Årsrapport

Norsk senter for bioenergiforskning. Årsrapport Norsk senter for bioenergiforskning 2011 Årsrapport Norsk senter for bioenergiforskning OM NORSK SENTER FOR BIOENERGIFORSKNING Norsk senter for bioenergiforskning er et forpliktende samarbeid mellom forskningsinstituttene

Detaljer

Dok.dato: 23.02.2015. Dok.dato: 23.02.2015

Dok.dato: 23.02.2015. Dok.dato: 23.02.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.2.2015-1.3.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.03.2015 Etterspør vinddata fra 10.01.2015 for Haugesund lufthavn målestasjon, Karmøy (Rogaland) Vær og

Detaljer

Vanndirektivet - Behov for kunnskap, kompetanse og kapasitet. CIENS-rapport 1-2009

Vanndirektivet - Behov for kunnskap, kompetanse og kapasitet. CIENS-rapport 1-2009 CI Vanndirektivet - Behov for kunnskap, kompetanse og kapasitet CIENS-rapport 1-2009 Tittel: Vanndirektivet Behov for kunnskap, kompetanse og kapasitet Forfatter(e): Haakon Thaulow, NIVA (red.) Anne Lyche

Detaljer

Journaldato: 6.11.2014-12.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 6.11.2014-12.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.11.2014 Journaldato: 6.11.2014-12.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Tilleggsavtaler

Detaljer

M edlemssk Å rsmelding 2013 riv nr 2 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014

M edlemssk Å rsmelding 2013 riv nr 2 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014 Medlemsskriv Årsmelding nr 2 2013 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014 Innhold Innkalling til årsmøtet.. 3 Styreleder har ordet. 4 Styret aktivitet. 5 Årsmelding

Detaljer