Seleksjon: Journaldato: , Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Seleksjon: Journaldato: 11.11.2013-17.11.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 19.11."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: , Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: Forespørsel om deltakelse i brukergruppe - CORE Organic 1881 i ipopy, Innovative Public Organic food Procurement for Youth - Macnr NFR. Prosjekt CORE Organic 1881 i ipopy, Innovative Public Organic food Procurement for Youth - Macnr U 2008/ / TIN/TINALO 631 Mottaker Landbruks- og matdepartementet, Avd. for matpolitikk Avsender Anne-Kristin Løes TIN/TINALO Brev og underskrevet kontrakt - CORE Organic 1881 i ipopy, Innovative Public Organic food Procurement for Youth - Macnr NFR. Prosjekt CORE Organic 1881 i ipopy, Innovative Public Organic food Procurement for Youth - Macnr U 2008/ / TIN/TINALO 631 Mottaker University of Applies Science Münster Avsender Anne-Kristin Løes TIN/TINALO SLF_Klima_Miljø_SF6 Respirasjonskammer for sau, forprosjekt - prosjektnr U 2012/ / TJO/TJOVHL Mottaker Statens landbruksforvaltning Avsender Vibeke Lind TJO/TJOVHL Innvilget 80 prosent permisjon i perioden Personalmappe - Haukeland, Solveig - Plantehelse U 2008/ / PLH/PLHAHE Mottaker Solveig Haukeland Avsender Arne Hermansen PLH/PLHAHE

2 Letter of Confirmation Personalmappe - Alvarenga Emilio - Seksjon Miljøteknologi og renseprosesser U 2012/ / JOR/JOROVE Mottaker To whom it may concern Avsender Øistein Vethe JOR/JOROVE Invitasjon til bransjemøte med presentasjon av arbeidet med pærebrann og heksekost Bransjemøte - Nytte-kostnadsanalyse av forvaltningen av heksekost og pærebrann - behov for innspill og vuderinger. I 2013/ / PLH/PLHHSK 414 PLH/PLHHSK Arbeidsavtale - midlertidig tilsetting med tiltredelsesdato Personalmappe - Andersen, Marius - Svanhovd I 2013/ / SVA/SVASBH SVA/SVASBH Avsender Marius Andersen Leiekontrakt for statens utleieboliger - overtakelsesdato for stabbur Personalmappe - Andersen, Marius - Svanhovd I 2013/ / SVA/SVASBH SVA/SVASBH Avsender Marius Andersen Melding om høringsuttalelse fra Bioforsk Plantehelse Høring -- utkast til forskrift om endringer i utkast til forskrift om plantevernmidler. Link 2012/363 U 2013/ / PLH/PLHKST

3 008 Mottaker Mattilsynet Avsender Kirsten Semb Tørresen PLH/PLHKST Invitasjon til møte og omvisning Krisestøtteenheten Invitasjon til møte og omvisning Krisestøtteenheten (KSE) I 2013/ / LOA/LOAHML LOA/LOAHML Avsender Landbruks- og matdepartementet Signert arbeidsavtale Personalmappe - Vesterbukt, Per - Kvithamar I 2009/ / KVI/KVIUSI KVI/KVIUSI Avsender Per Vesterbukt Premieestimater for 2014 for opphørte pensjonsavtaler uten utjevningsordning for ikke-forsikringsbare ytelser Premieestimater for Kommunal Landpensjonskasse I 2013/ / LOA/LOAGLI 271 LOA/LOABMI Avsender Kommunal Landspensjonskasse ***** ***** ***** ***** Personalmappe - Bergjord Olsen, Anne Kari I 2007/ / KVI/KVIALK KVI/KVIUSI Avsender ***** ***** ***** *****

4 Personalmappe Sørheim, Kristin - Økologisk I 2010/ / LOA/LOAGLI BU 23 LOA/LOAGLI Avsender ***** ***** ***** ***** Personalmappe Sørheim, Kristin - Økologisk U 2010/ / LOA/LOAGLI Mottaker ***** Avsender Grete Lindseth LOA/LOAGLI Orientering om utgått tilsagn vedr. "Program for gode og stabile avlinger" - Varsel om oppfølging - Bioforsk Nord Holt Pilotprosjekt FoU Agronomi 2011 I 2011/ / HOL/HOLOAF ***** HOL/HOLOAF Avsender Troms fylkeskommune Bekreftelse på kvalifikasjon i TransQ Kvalifikasjonsordning. Certificate of Qualification Registrering / prekvalifisering av Bioforsk i database for Jernbaneverket I 2013/ / LOA/LOABMI TE LOA/LOABMI Avsender TransQ Qualification - Achilleva Information AB Melding om revisjon - internkontroll for Plantehelse - den Internkontroll - melding om revisjon - import og eksport av organismer - Plantehelse I 2013/ / PLH/LABALC 411

5 Avsender Mattilsynet PLH/LABALC Flyttemelding for Xingzhu Ma Gjesteforsker Xingzhu Ma Biochar Effects on Soil Fertility, Greenhouse Gases and Plant Growth U 2012/ / JOR/JORDRA 513 Mottaker Skatteetaten Avsender Daniel P. Rasse JOR/JORDRA Bekreftet innkjøp av oppdatering av programvare - Etho-Vision XT 9 Social interactions module Noldus - Innkjøp av Programvare - oppdatering -vindtunnel U 2013/ / PLH/PLHGKK Mottaker Noldus Information Technology Avsender Bioforsk PLH/PLHGKK Oversendelse avtale om deltakelse i prosjekt til signering - ChicoLamb.pdf An alternative forage crop for improved lamb growth and product quality - ChicoLamb (Forprosjekt) Instinr.: NFRnr.: U 2012/ / TIN/TINHST 631 Mottaker Universitetet for miljø- og Avsender biovitenskap Håvard Steinshamn TIN/TINHST Application for extended project period until for Kolarctic project KO225.pdf Prosjekt Kolarctic Development and cultivation of local plant resources in the Barents region U 2010/ / HOL/HOLEUL 657 Mottaker Kolarctic ENPI CBC, Regional Mottaker Avsender Cauncil of Lapland Kolarctic Norge, c/o Finnmark fylkeskommune Eivind Uleberg HOL/HOLEUL

6 Forespørsel om agronomisk vudering i forbindelse med søknad fra Norsk Juletre om tillatelse til off-label bruk av Titus WSB - rimsulfuron for bruk mot ugras i juletre og pyntegrøntproduksjon Titus WSB - rimsulfuron (U = ugrasmiddel ) ( Titus 25 WSP?) I 2006/ / PLH/PLHJNE 423 PLH/PLHJNE Fordeling av tiltakspakke 2013 Høst - Jæren Vannområde Plantevernmiddelanalyser - miljøtiltaksmidler Jæren vannområde. Kartlegging av plantevernmidler fra punktutslipp som ledd i redusert avrenning av plantevernmidler fra veksthus. Prosjekt nr: 8647 I 2013/ / SAR/SARTEG 629 SAR/SARTEG Avsender Rogaland Fylkeskommune Kansellering av kopiavtale Kopinor - vi har allerede avtale via LMD Avtale og informasjonsbrev fra Kopinor I 2013/ / LOA/LOAHML LOA/LOAHML Avsender Kopinor Sluttutbetaling tilskudd 2012 Økologiske beitedyr i unike kulturlandskap Prosjektutvikling - Økologiske beitedyr i unike kulturlandskap - prosjekt I 2010/ / TJO/TJOVHL TE TJO/TJOVHL Avsender Nordland fylkeskommune Komplettering av søknad - forespørsel NJF seminar Does climate change demand a new approach to drainage design? I 2013/ / JOR/JORJDE

7 TE JOR/JORMLE Avsender Fylkesmannen i Østfold Tilleggsopplysninger til søknad om støtte fra Klima- og miljøprogrammet i jordbruket NJF seminar 642 NJF seminar Does climate change demand a new approach to drainage design? U 2013/ / JOR/JORJDE Mottaker Fylkesmannen i Østfold Avsender Marte Lund Edvardsen JOR/JORMLE Innvilgning av søknad om støtte fra Klima- og miljøprogrammet - Bioforsk NJF seminar Does climate change demand a new approach to drainage design? I 2013/ / JOR/JORJDE TE JOR/JORMLE Avsender Fylkesmannen i Østfold Kvittering for mottatt beløp - ClimaAdapt - Walamtari Project Developing programme on climate change adaptation in India. IND /106 - Gammelt prosjekt nr Nytt prosjektnr ClimaAdapt I 2010/ / LOA/LOANVA TE JOR/JORNUS Avsender IWMI - International Water Management Institute Vedr utbetaling Proteinrikt grovfôr basert på nitrogenfikserende planter under ulike klimaforhold Proteinrike engbelgvekster under ulike dyrkings- og klimaforhold, prosjektnr I 2009/ / TJO/TJOIST TJO/TJOIST Avsender Fylkesmannen i Hordaland

8 Vedr anmodning om sluttutbetaling av tilskudd - nitrogenfiksering og proteinforsyning i nordlig landbruk Proteinrike engbelgvekster under ulike dyrkings- og klimaforhold, prosjektnr I 2009/ / TJO/TJOIST TJO/TJOIST Avsender Fylkesmannen i Finnmark Revidert tilbud - Regulering av ph til tunneldrivevann med CO2 - vedlegg samme som dokument nr 4 i samme sak Statens vegvesen Vegdirektoratet - Konsulenttjeneste - Regulering av ph i tunneldrivevann med CO2 - referanse 2013/ Se også 2013/874 U 2013/ / JOR/JORTMA Mottaker Statens vegvesen Vegdirektoratet Avsender Trond Mæhlum JOR/JORTMA Sluttutbetaling - Ny og forbedret tallemateriale basert på lokalprodusert flis og mosetorv ProLOCAL - Animal welfare and energy production and account when utilizing locally produced woood chips and pea in circuit-based animal production. Prosjektnr I 2010/ / TJO/TJOIHA 631 TJO/TJOIHA Avsender Norland fylkeskommune Kopi av søknad - INTREPID - COST - Interdisciplinarity in research and funding - The cases of water and urban development INTREPID - COST - Interdisciplinarity in research and funding - The cases of water and urban development I 2013/ / JOR/JORPST TE JOR/JORPST Avsender Universidade de Lisboa

9 Call for proposals - GP/EFSA/SCER/2014/01 - Review of nonmonotonic dose-responses of substances for human risk assessment. EFSA - Artikkel 36 liste - IEP Report - Article 36 - Norsk EFSA fokuspunkt - kartlegging av nettverksdeltagerenes interesseområder - ny ekspertdatabase I 2008/ / PLH/PLHAHE 333 PLH/PLHAHE Avsender European Food Safety Authority New deadline - 22.november GP/EFSA/APDESK/2013/02 EFSA - Artikkel 36 liste - IEP Report - Article 36 - Norsk EFSA fokuspunkt - kartlegging av nettverksdeltagerenes interesseområder - ny ekspertdatabase I 2008/ / PLH/PLHAHE 333 PLH/PLHAHE Avsender European Food Safety Authority Minner om fristen til påmelding - møte Strategisk forum Oppdatert dagsorden. Strategisk forum for plantehelse - nye trusler - dialogmøter - Mattilsynets områdeanalyse - Tilsyn med planter, planteprodukter og vegetabilsk mat - OK- programmene. Mattilsynet 2009/ I 2009/ / PLH/PLHAHE PLH/PLHAHE Undertgnet taushetserklæring - Student Taushetserklæringer undertegnede - Bioforsk Plantehelse - studenter - gjesteforskere - personer utenfra - Firma - ikke ansatte - fra papirkopi oppbevares i egen perm I 2007/ / PLH/PLHAHE P Off. loven 13 jf fvl ledd 220 PLH/PLHAHE Avsender Maritza Ilich Mauseth

10 Garantibrev Anskaffelse av traktor Fureneset Oppdraget tildelt Felleskjøpet AS Skei I 2012/ / LOA/LOABOJ TE LOA/LOABOJ Avsender Felleskjøpet Agri SA Oppsigelse av stillingen som avdelingsingeniør - sluttdato Personalmappe Skretteberg, Lise Gunn Storheier I 2009/ / PLH/PLHAHE TE PLH/PLHAHE Avsender Lise Gunn Skretteberg Søknad om tilskuddsmidler 2014 og Statusrapport Innmarksbeite, aktuell beitetype til sau på ettersommer og høst Innmarksbeite til sau FMLA Oppland - Fylkesmannen i Oppland - Klima og miljøprogrammet i Oppland U 2013/ / LOK/LOKJTO Mottaker FMLA Oppland, Landbruksavdelingen Avsender Jørgen Todnem LOK/LOKJTO E-post med revisjonsrapport 2013 Holt Debio - inspeksjon - Økologisk - Apelsvoll - Landvik - Holt I 2008/ / APE/APEPLU ***** HOL/HOLRJO Avsender Debio kvalitetsrevisor E-post med oversendelse av søknad om reisestøtte for ungdom - Hurtigruteseminaret 2013 Hurtigruteseminaret Holt U 2013/ / HOL/HOLLHA 354

11 Mottaker Fylkesmannen i Troms Avsender Lise Haug HOL/HOLLHA Kopi av brev til Bardu kommune ang.fisketillatelse Leinavatnet Prosjekt Leina - Fisketurisme I 2013/ / HOL/HOLLHA HOL/HOLLHA Avsender Troms fylkeskommune Søknad om permisjon Personalmappe - Perminow, Juliana Irina Spies - Plantehelse I 2007/ / PLH/PLHAHE TE PLH/PLHAHE Avsender Juliana Perminow Innvilget permisjon Personalmappe - Perminow, Juliana Irina Spies - Plantehelse U 2007/ / PLH/PLHAHE 221 Mottaker Juliana Perminow Avsender Arne Hermansen ***** ***** ***** Personalmappe Borowski, Eva Marie -plantehelse PLH/PLHAHE I 2010/ / PLH/PLHAHE TE PLH/PLHAHE Avsender ***** Bekreftelse vedrørende inntekt og lønnsutbetaling fra Bioforsk i 2012 Personalmappe Andersen, Arild Plantehelse

12 U 2009/ / PLH/PLHAHE 221 Mottaker Arild Andersen Avsender Arne Hermansen PLH/PLHAHE Oversendelse av ferdig signert avtale - Kartlegging av mulige slåttemarks lokaliteter i Nord-Trøndelag Instidata I 2013/ / KVI/KVIKAH 620 KVI/KVIKAH Avsender Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Oversendelse av signert kontrakt Oppfølging handlingsplaner Nord Trøndelag. Instidata I 2011/ / KVI/KVIBOB 620 KVI/KVIBOB Avsender Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Underskrevet arbeidsavtale Personalmappe - Davik, Jahn Eldar - Kvithamar U 2009/ / KVI/KVIALK Mottaker Jahn Davik Avsender Unni Solheim Iversen KVI/KVIUSI Underskrevet leiekontrakt stall Holt Meløe Holt - stalleie I 2009/ / HOL/HOLRJO HOL/HOLRJO Avsender Hanne Meløe

13 Underskrevet leiekontrakt stall Holt Johnsen Holt - stalleie I 2009/ / HOL/HOLRJO HOL/HOLRJO Avsender Robert Johnsen Underskrevet leiekontrakt stall Holt Holt - stalleie I 2009/ / HOL/HOLRJO HOL/HOLRJO Avsender Egil Børge Mikalsen Underskrevet arbeidsavtale Personalmappe - Bakken, Anne Kjersti I 2010/ / KVI/KVIERE KVI/KVIERE Avsender Anne Kersti Bakken E-post med oversendelse av søknad om reisestøtte for ungdom til hurtigruteseminaret 2013 Hurtigruteseminaret Holt U 2013/ / HOL/HOLLHA 354 Mottaker Fylkesmannen i Finnmark Avsender Lise Haug HOL/HOLLHA Tilsagn om tilskudd til Hurtigruteseminaret deltakelse av ungdom fra Finnmark Hurtigruteseminaret Holt I 2013/ / HOL/HOLLHA 354

14 Mottaker Avsender Bioforsk Fylkesmannen i Finnmark HOL/HOLLHA Undertegnet arbeidsavtale for fast tilsetting Personalmappe Johansen, Tor J. Holt I 2009/ / HOL/HOLBAN HOL/HOLBAN Avsender Tor J. Johansen Omdefinering av Bioforsk-prosjekt "Landbruk i Barents - et møtested og nettverk for landbruket i Barents" - Godkjenning Holt - Prosjekt 'Landbruk i Barents - Et møtested og nettverk for landbruket i Barentsregionen' I 2011/ / HOL/HOLUNA HOL/HOLEEL Avsender Troms fylkeskommune Varsling om elektrisk kontroll av elektrisk anlegg Hovedbygning Tjøtta - vedlikehold I 2013/ / TJO/TJONMR TE TJO/TJONMR Avsender HelgelandsKraft AS Rapport om utført elektrisk kontroll Hovedbygning Tjøtta - vedlikehold I 2013/ / TJO/TJONMR TE TJO/TJONMR Avsender HelgelandsKraft AS

15 Ber om råd og veiledning i sak - Register over eksponerte arbeidstakere - Kreftfremkallende stoffer HMS - Oppfølging vernerunde Forskningslab 2013 U 2013/ / JOR/JORABO 254 Mottaker Avsender Anne-Berit Olsberg JOR/JORABO Forespørsel om agronomisk revurdering iht. 5-års planen ADM 1/14 - Mycostop - streptomyces griseovirides Mycostop - Streptomyces griseoviridis (S = soppsjukdommer) I 2006/ / PLH/PLHAHE 423 PLH/PLHRNA Forespørsel om agronomisk revurdering iht. 5-års planen - Thiovit Jet - svovel Thiovit Jet - agronomisk revurdering - svovel ( S + SK = sopp- og skadedyrmiddel (middmiddel)) I 2006/ / PLH/PLHOEL 423 PLH/PLHRNA Tilsagn om BU-midler - BeiteRessurs Maintenance of Local Grazing Resources-Grazing management, meat production and animal welfare - BeiteRessurs Instinr.: I 2012/ / TIN/TINHST 631 TIN/TINHST Avsender Fylkesmannen i Sør-Trøndelag E- post returnering underskrevet avtale om deltakelse i prosjekt Noragric An alternative forage crop for improved lamb growth and product quality - ChicoLamb (Forprosjekt) Instinr.: NFRnr.: I 2012/ / TIN/TINHST

16 631 TIN/TINHST Avsender Noragric Epost - Oversendelse signert avtale om deltakelse i prosjekt Noragric og Bioforsk - ChicoLamb.pdf An alternative forage crop for improved lamb growth and product quality - ChicoLamb (Forprosjekt) Instinr.: NFRnr.: U 2012/ / TIN/TINHST 631 Mottaker Sør-Trøndelag fylkeskommune, Møre Avsender og Romsdal fylkeskommune Håvard Steinshamn TIN/TINHST Utbetalingsanmodning bevilgede midler Skolehage SKOLEHAGE Tingvoll / Møre og Romsdal fylke - prosjektnummer / 20164, Macnr U 2009/ / TIN/TINKMC Mottaker Tingvoll kommune Avsender Kirsty McKinnon TIN/TINKMC Barentsworkshop landbruksforskning - tilsagn om støtte Holt - Prosjekt 'Landbruk i Barents - Et møtested og nettverk for landbruket i Barentsregionen' I 2011/ / HOL/HOLUNA HOL/HOLEEL Avsender Barentssekretariatet Godkjent framdriftsrapport NFR prosjekt Miljømelk - Environmental and economical sustainability of organic dairy farms Enviromilk. Macnr I 2009/ / TIN/TINSHA 631 TIN/TINSHA Avsender Norges forskningsråd

17 Innvilget forlenget godkjenningsperiode til Dithane NewTec ( NT ) - agronomisk vurdering /revurdering o l - mankozeb + ( metenamin ) ( S = soppmiddel ) I 2008/ / PLH/PLHAHE TE PLH/PLHAHE Avslag på søknad på Klima- og miljøprogrammet 2013 Kløversortar - søknad om midlar I 2013/ / FUR/FURLOS TE FUR/FURLOS Avsender Statens landbruksforvaltning Har søkt om forlenget godkjenning til Rovral 75 WG - agronomisk vurdering / revurdering - iprodion ( S = soppmiddel) I 2006/ / PLH/PLHOEL 423 PLH/PLHOEL Har søkt om forlenget godkjenning til Teldor - agronomisk vurdering / revurdering - fenheksamid ( S = soppmidler ) I 2006/ / PLH/PLHOEL 423 PLH/PLHOEL Har søkt om fornyet godkjenning, forlenger godkjenningsperioden til Teldor Hobby - fenheksamid ( S = soppmiddel) I 2006/ / PLH/PLHOEL 423

18 Mottaker Avsender Bioforsk Mattilsynet PLH/PLHOEL Har søkt om fornyet godkjenning, tiofanatmetyl er godkjent til i EU, forlenger godkjenningsperioden Topsin WG - agronomisk revurdering / vurdering - tiofanatmetyl ( S = soppmiddel ) I 2006/ / PLH/PLHOEL 423 PLH/PLHOEL Midler til informasjons- og utviklingstiltak innen klima- og miljøprogrammet 2014 Midler til informasjons- og utviklingstiltak utredningstiltak for miljø og klima i jordbruket - Klima - og miljøprogrammet - Statens landbruksforvaltning I 2009/ / APE/APEIHA APE/APEIHA Avsender Fylkesmannen i Hedmark, Landbruksavdelingen Agronomisk vurdering iht. 5-årsplanen Hussar Tandem OD - diflufenikan + jodsulfuron-metyl - ADM 4/13 - anbefaler godkjenning Hussar Tandem - diflufenikan + jodsulfuron-metyl - U = Ugrasmiddel - Agronomisk vurdering U 2011/ / PLH/PLHJNE 423 Mottaker Mattilsynet Avsender Jan Netland PLH/PLHJNE Ferdigmelding bredbånd leveranse Bredbånd - internett -tekniske tjenester - nettverk - IKT - internettaksess - Eidsiva - Apelsvoll - Tynset I 2013/ / APE/APEMON 045 APE/APEMON Avsender Eidsiva Bredbånd AS

19 Vedtak - på søknad om godkjenning av Movento 100 SC - godkjennes til Movento SC spirotetramat - Agronomiske vurderinger ( SK = Skadedyrmiddel ) I 2013/ / PLH/PLHASU 423 PLH/PLHASU E-post med diverse info infiltrasjonsanlegg og forurensning - Spinneribakken 17 - Melbu Spinneribakken Melbu - Gnr 53 bnr 37 - Problemer med avløpsanlegg hos nabo - Skade på bolig - Billy Johnsen U 2013/ / JOR/JORGRH Mottaker Billy Johnsen Avsender Guro Hensel JOR/JORGRH Vedr. delutbetaling - kr prosjekt KO369 - ABCG Heritage Kolarctic ENPI CBC ABCG Heritage. Insentivmidler Kolarctic. Climate variations and contaminants in the Pasvik border area - effects on limnic ecosystems - Instiprosjekt: 8336 I 2011/ / SVA/SVALON 657 SVA/SVALON Avsender Kolarctic Norge - Sekretariatet E-post med analyseresultater - Spinneribakken 17 - Melbu Spinneribakken Melbu - Gnr 53 bnr 37 - Problemer med avløpsanlegg hos nabo - Skade på bolig - Billy Johnsen I 2013/ / JOR/JORGRH TE JOR/JORGRH Avsender Advokatfirmaet Eurojuris Harstad AS Ny utlysing - feltoppdrag haustingskog D18 med levering i 2014 Utlysing av oppdrag for Miljødirektoratet - feltoppdrag haustingskog (D18) I 2013/ / LOA/LOANVA

20 008 LOA/LOANVA Avsender Miljødirektoratet Kontrakt - signert Anskaffelse av rumi-watch - pedometer - sensor - eteadferd - bevegelse - storfe - økologisk - itin + hoch - tygge - drikke - drøvtygger I 2013/ / LOA/LOABOJ LOA/LOABOJ Avsender ITIN + Hoch GmBh Søknad - Terra Preta - Project: Combined application of biochar and microbial inoculant for deteriorated soils - Call: Reduced production of waste and reduced emissions to air, water and ground - HU A Terra Preta - Green Industry Innovation Hungary - HU A Combined application of biochar and microbial inoculant for deteriorated soils U 2013/ / JOR/JORCFA 651 Mottaker Norway Grants - Green Industry Innovation Avsender Csilla Farkas JOR/JORCFA Bekreftelse på mottatt innvilgning av søknad og sluttrapport med prosjektregnskap - NJF seminar 642 NJF seminar Does climate change demand a new approach to drainage design? U 2013/ / JOR/JORJDE Mottaker Fylkesmannen i Østfold Avsender Marte Lund Edvardsen JOR/JORMLE Konkurransegrunnlag for kjøp av - Økonomiske konsekvenser av fremmede arter i Norge. 2013/9734 Miljødirektoratet - Invitasjon - Økonomiske konsekvenser av fremmede arter i Norge I 2013/ / PLH/PLHMGS PLH/PLHMGS Avsender Miljødirektoratet

21 Bakgrunnsnotat fra Mattilsynet inkl. noen litteraturreferanser vedrørende vurdering av komposterings- og utråtningsmetoder for matavfall. Forespørsel om vurdering av komposterings- og utråtningsmetoder for matavfall I 2013/ / PLH/PLHHSK PLH/PLHHSK Tilskudd til prosjektet "Establishing techniques and compentence for measuring enteric methane emission from sheep" Respirasjonskammer for sau, forprosjekt - prosjektnr I 2012/ / TJO/TJOVHL BU 10 TJO/TJOVHL Avsender Statens landbruksforvaltning Bekreftelse på prosjektet "Establishing techniques an compentence for measuring enteric methane emission from sheep" Respirasjonskammer for sau, forprosjekt - prosjektnr U 2012/ / TJO/TJOVHL Mottaker Statens landbruksforvaltning Avsender Vibeke Lind TJO/TJOVHL Plantesortnemda - Planterettsbeskyttelse og sortsgodkjenning 2013 Plantesortnemda - Planterettsbeskyttelse og sortsgodkjenning I 2012/ / APE/APEMAA 409 APE/APEMAA Korrespondanse om testprøver fra Bioforsk - Turbide vannprøver Turbide vannprøver - testprøver - ALS - prosjektnr 8644

22 I 2013/ / JOR/JORAFO TE JOR/JORAFO Avsender ALS Ny versjon - Tilstandsrapport avløpsrenseanlegg Haugland gård - gnr 126 bnr 1 - Ski kommune Haugland gård - gnr 126 bnr 1 - Ski kommune - Nils Haugland U 2013/ / JOR/JORGRH Mottaker Nils Haugland Avsender Guro Hensel JOR/JORGRH Tilbud Intec Pumper AS - Pumpestasjon Kjelle vgs - ikke valgt Jordarbeidingsforsøk - Kjelle videregående skole - Prosjekt nr 8503 I 2013/ / JOR/JORMBE TE JOR/JORMBE Avsender Intec Pumper AS Tilbud Xylem - Pumpestasjon Kjelle vgs - ikke valgt Jordarbeidingsforsøk - Kjelle videregående skole - Prosjekt nr 8503 I 2013/ / JOR/JORMBE TE JOR/JORMBE Avsender Xylem Tilbud WM-Teknikk AS - Pumpestasjon Kjelle vgs - akseptert Jordarbeidingsforsøk - Kjelle videregående skole - Prosjekt nr 8503 I 2013/ / JOR/JORMBE TE JOR/JORMBE Avsender WM-Teknikk AS

Seleksjon: Journaldato: 25.11.2013-01.12.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.12.

Seleksjon: Journaldato: 25.11.2013-01.12.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.12. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 25.11.2013-01.12.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.12.2013 Retur av signert kontrakt Normalavlinger i

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 17.11.2014-23.11.2014, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 04.12.

Seleksjon: Journaldato: 17.11.2014-23.11.2014, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 04.12. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 17.11.2014-23.11.2014, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 04.12.2014 Signert - Green Industry Innovation Romania

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 21.10.2013-27.10.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 29.10.

Seleksjon: Journaldato: 21.10.2013-27.10.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 29.10. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 21.10.2013-27.10.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 29.10.2013 Følgebrev rapportering 3.tertial 2012/plan

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 15.10.2012-21.10.2012, Journalenhet: LOA, JOR, PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 22.10.

Seleksjon: Journaldato: 15.10.2012-21.10.2012, Journalenhet: LOA, JOR, PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 22.10. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 15.10.2012-21.10.2012, Journalenhet: LOA, JOR, PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 22.10.2012 Husleie Barnehagen Hundre Leieavtale Barnehagen

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 10.11.2014-16.11.2014, Journalenhet: jor, plh,sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 17.11.

Seleksjon: Journaldato: 10.11.2014-16.11.2014, Journalenhet: jor, plh,sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 17.11. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 10.11.2014-16.11.2014, Journalenhet: jor, plh,sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 17.11.2014 Agronomisk vurdering av nytt yrkespreparat

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05.

Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05.2012 Søknad - Produksjon av rips og solbær i nordlig klima

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03.

Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03.2012 Personaldokument Personalmappe - Døving, Aksel Kjetil

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 23.9.2013-27.9.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 30.09.

Seleksjon: Journaldato: 23.9.2013-27.9.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 30.09. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 23.9.2013-27.9.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 30.09.2013 Sandfilteranlegg Grefsenkollen - oversendelse

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 01.09.2014-07.09.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.09.

Seleksjon: Journaldato: 01.09.2014-07.09.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.09. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 01.09.2014-07.09.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.09.2014 Regulering av leiepris utleieboliger 2014 Leiekontrakt

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 23.06.2014-29.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 30.06.

Seleksjon: Journaldato: 23.06.2014-29.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 30.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 23.06.2014-29.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 30.06.2014 Fornyet forespørsel om tilbud på drikkevannsløsning

Detaljer

Journaldato: 19.8.2013-25.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A 621.4

Journaldato: 19.8.2013-25.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A 621.4 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.08.2013 Journaldato: 19.8.2013-25.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Grimstad kommune i Aust-Agder - Resistensbrytende

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 16.01.2012-20.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.01.

Seleksjon: Journaldato: 16.01.2012-20.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.01. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 16.01.2012-20.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.01.2012 E-post søknad om midler for 2012 - SKOLEHAGE Tingvoll

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 07.11.2011-11.11.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 15.11.

Seleksjon: Journaldato: 07.11.2011-11.11.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 15.11. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 07.11.2011-11.11.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 15.11.2011 Anmodning om utbetaling i forbindelse med gjennomføring

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 17.03.2014-23.03.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.03.

Seleksjon: Journaldato: 17.03.2014-23.03.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 17.03.2014-23.03.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.03.2014 Tilbud på minikonkurranse Kartlegging av naturtyper

Detaljer

SAKNOR 647.9. Avs./mot: Navn Jourenhet: Saksbehandler (enhet/initialer):

SAKNOR 647.9. Avs./mot: Navn Jourenhet: Saksbehandler (enhet/initialer): Journal Seleksjon: Journaldato: 05.01.2015-11.01.2015, Journalenhet: loa, jor, sva, plh, Ta med underordnede enheter: 0, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 14.01.2015 Bekreftelse på gjennomføring

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 06.04.2015-12.04.2015, Journalenhet: loa, sva, jor, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.04.

Seleksjon: Journaldato: 06.04.2015-12.04.2015, Journalenhet: loa, sva, jor, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.04. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 06.04.2015-12.04.2015, Journalenhet: loa, sva, jor, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.04.2015 Oversender CV Personalmappe - Marte Sverdrup

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 25.05.2015-31.05.2015, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.06.

Seleksjon: Journaldato: 25.05.2015-31.05.2015, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 25.05.2015-31.05.2015, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.06.2015 Tilbud om sommerjobb og ferdig signert arbeidsavtale

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 29.08.2011-02.09.2011, Journalenhet: LOA,JOR,PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 09.09.

Seleksjon: Journaldato: 29.08.2011-02.09.2011, Journalenhet: LOA,JOR,PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 09.09. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 29.08.2011-02.09.2011, Journalenhet: LOA,JOR,PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 09.09.2011 OEP - Bioforsk - jf brev fra Difi av 06.04.11 Lansering

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 27.10.2014-02.11.2014, Journalenhet: loa, jor, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.11.

Seleksjon: Journaldato: 27.10.2014-02.11.2014, Journalenhet: loa, jor, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.11. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 27.10.2014-02.11.2014, Journalenhet: loa, jor, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.11.2014 Søknad om støtte til konferanse JPI-kulturarv

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 26.01.2015-01.02.2015, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.02.

Seleksjon: Journaldato: 26.01.2015-01.02.2015, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.02. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 26.01.2015-01.02.2015, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.02.2015 Framdriftsrapport til NFR for perioden 01.06.2014-30.11.2014,

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09.

Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09.2013 Søknad om midler til prosjektet "Biokull - Vurdering

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 20.05.2013-26.05.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.06.

Seleksjon: Journaldato: 20.05.2013-26.05.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 20.05.2013-26.05.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.06.2013 Tilbud - Naturtypekartlegging av Blomsøya

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 01.06.2015-07.06.2015, Journalenhet: jor, plh, sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 12.06.

Seleksjon: Journaldato: 01.06.2015-07.06.2015, Journalenhet: jor, plh, sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 01.06.2015-07.06.2015, Journalenhet: jor, plh, sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 12.06.2015 Tilbudsbrev for Tematiske etterundersøkelser

Detaljer

Journaldato: 09.03.2015-15.03.2015, Journalenhet: jor, sva, plh, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A 621.5

Journaldato: 09.03.2015-15.03.2015, Journalenhet: jor, sva, plh, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A 621.5 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.03.2015 Journaldato: 09.03.2015-15.03.2015, Journalenhet: jor, sva, plh, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Bioforsk Rapport_ Kyr i løsdrift med tilgang

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 20.02.2012-24.02.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.02.

Seleksjon: Journaldato: 20.02.2012-24.02.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.02. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 20.02.2012-24.02.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.02.2012 Samarbeidsplan 2012 Sør-Varanger bedriftshelsetjeneste

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 12.03.2012-16.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 20.03.

Seleksjon: Journaldato: 12.03.2012-16.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 20.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 12.03.2012-16.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 20.03.2012 Personalmappe - Koesling, Matthias - Tingvoll U 2010/475-8

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 03.03.2014-09.03.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 14.03.

Seleksjon: Journaldato: 03.03.2014-09.03.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 14.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 03.03.2014-09.03.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 14.03.2014 Attest Personalmappe Amalie Hansen Hardy -

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 27.04.2015-04.05.2015, Journalenhet: jor, loa, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.05.

Seleksjon: Journaldato: 27.04.2015-04.05.2015, Journalenhet: jor, loa, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 27.04.2015-04.05.2015, Journalenhet: jor, loa, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.05.2015 Kopi av søknad - covalcrop - Collaborative

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 15.08.2011-19.08.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 23.08.

Seleksjon: Journaldato: 15.08.2011-19.08.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 23.08. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 15.08.2011-19.08.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 23.08.2011 Anskaffelse av digital vekt for veiiing av prøver

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 08.08.2011-12.08.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 16.08.

Seleksjon: Journaldato: 08.08.2011-12.08.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 16.08. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 08.08.2011-12.08.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 16.08.2011 Avtale om konsulentoppdrag mellom Kildesli sjøsamiske

Detaljer