Ny plantevernforskrift Truer den småkulturene? Bærseminar Drammen 10. mars 2015 Kåre Oskar Larsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny plantevernforskrift Truer den småkulturene? Bærseminar Drammen 10. mars 2015 Kåre Oskar Larsen"

Transkript

1 Ny plantevernforskrift Truer den småkulturene? Bærseminar Drammen 10. mars 2015 Kåre Oskar Larsen

2 Plantevernmidler i Norge - godkjenning og bruk EØS avtalen unntak fra direktivet om markedsføring av plantevernmidler 91/414 I Norge gjelder: Forskrift om plantevernmidler Det har vært egen godkjenningsordning i Norge siden 1954

3 Plantevernmidler i Norge - godkjenning Det er 3 hovedelementer i vurderingen Helse Miljø Agronomisk nytteverdi

4 Plantevernmidler i Norge - betingelser for godkjenning at preparatet ikke har uakseptable skadevirkninger overfor mennesker, husdyr, dyre- og planteliv, biologisk mangfold, samt miljøet for øvrig og således finnes tilfredsstillende i økologisk og toksikologisk sammenheng. Risikovurderingen skal foretas av Vitenskapskomiteen for mattrygghet

5 Krav til tester Internasjonale testretningslinjer (EU/OECD) Laboratoriene skal ha kvalitetssystem og GLP Plantevernmiddelprodusentene betaler Åpen litteratur

6 Miljøvurdering av plantevernmidler Skjebne i miljøet: Nedbrytning (jord, vann, sediment). Binding, mobilitet/transport. Modellering av konsentrasjoner i jord, overflatevann og grunnvann. Overvåkingsdata (JOVA-programmet). Effekter/risiko (akutt og kronisk): Terrestrisk Fugl og pattedyr Meitemark Bier og andre leddyr Mikroorganismer Akvatisk Fisk Invertebrater Vannplanter Alger Mikroorganismer

7 Agronomiskvurdering av plantevernmidler Effektivitet (Bioforsk) Bruksområde, dosering, antall behandlinger, tidspunkt, resistens, alternative midler/metoder. Rester Forsøk i Norge eller ved relevante forhold (bruksbetingelser, klima) i utlandet.

8 Regelverk i EU om markedsføring av plantevernmidler Bakgrunnen for nytt regelverk i EU er at direktiv 91/414/EØF/EØF ikke har gitt tilstrekkelig beskyttelse av verken forbrukere eller miljø. Forordning for markedsføring av plantevernmidler (1107/2009) gjeldende i EU fra 14. juni Direktiv for bærekraftig bruk av plantevernmidler (2009/128) Vedtatt i EØS-komiteen 30. september mnd frist via Stortinget gjeldene fra våren 2015? Søknader fram til denne dato etter gjeldende regelverk

9 Søknad om godkjenning av virksomt stoff Saksbehandling av rapportør MS (1 år) MS=medlemsland Co-rapportør Foreløpig rapport Høringsinnspill fra andre MS (60 dager) EFSA (30 dager) Vurdering av EFSA (120 dager) Svært detaljert prosedyre for framgangsmåten for godkjenning av virksomstoff Godkjenning av nytt virksomt stoff Anbefaling Kommisjonen (SCFCAH) ) Fornyet godkjenning av virksomt stoff Avslag

10 EU har sonegodkjenning for preparat

11 Søknad om godkjenning av preparat Veksthus, frøbeising, tomme lagerlokaler, behandling etter høsting, og haller for soppdyrking Friland Saksbehandling av en MS (1år) Saksbehandling av en MS i hver sone (1år) Kommentarer fra andre MS i saksbehandlingstiden Kommentarer fra andre MS i saksbehandlingstiden Godkjenning Avslag Godkjenning Avslag Nasjonal godkjenning Dersom det er mottatt søknad om markedsføring (120 dager) Nasjonal godkjenning Dersom det er mottatt søknad om markedsføring (120 dager) Godkjenning Godkjenning med risikoreduserende tiltak Avslag Godkjenning Godkjenning med risikoreduserende tiltak Avslag

12 Nytt EU-direktiv om bærekraftig bruk av plantevernmidler Rammedirektiv som setter minstekrav - Medlemsland kan sette detaljkrav innen gitte områder - Setter mål for bærekraftig bruk av plantevernmidler Krav til - Handlingsplan - Autorisasjon for brukere - Kontroll av spredeutstyr i profesjonell bruk - Retningslinjer for sprøyting i ulike områder - Prioritert til ikke kjemiske metoder (Integrert plantevern) - Internkontroll

13 Rester av plantevernmidler Er en del av EØS-avtalen fra 1994 I Norge: Plantevernmiddelrestforskriften. Forskrift om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer ( ) Forskrift om overvåkningsprogram, plantevernmidler.

14 Følger for brukerne Avviklingsperiode: Maks halvt år for salg og ett år for bruk I dag har vi import ut året vedtak er fattet, salg året etter og bruk enda et år.

15 Følger for brukerne OFF label Off-label blir, enten minor use eller norsk oversettelse (Utvidelse av godkjenning for bruksområder med mindre betydning) effektivitetsdata ikke krav egenerklæring ikke krav, tilleggsetiketten inneholder nødvendig tekst rundt ansvar. Firmaet har muligheten til å innlemme tilleggsetikett på normal etikett flere instanser har mulighet til å søke om off-label (bl.a. plantevernfirma). Som tidligere må preparatet være godkjent i Norge for at det skal kunne søkes off-label.

16 Nytt mht off-label, forts Alle off-label som gjelder nå, vil fungere etter gammel ordning inntil de skal regodkjennes Alle søknader sendt før implementering, blir behandlet etter gammel ordning

17 Følger for brukerne OFF label Gebyr Det er ventet vedtak om nye gebyr straks Dispensasjon Off-label Prøve nytt middel 8 500, , ,- Det blir åpent for alle å benytte seg av middelet I Danmark søker Landbruk og fødevarer NLR har søkt off label i året Hvem skal søke heretter hvordan skal gebyrene dekkes?

18 Hva gjør Sverige og Danmark? Sverige Gebyr offlabel: kr Gebyr disp.: kr Minor Use prosjekt søker off-label og utfører forsøk ( ) Finansiert av avgift på handelsgjødsel tom 2015 LRF overtar funksjonen med å søke Danmark Gebyr off-label: kr kr Gebyr disp: kr kr Finansiert av forskningsmidler + plantevernfirma

19 Minor Use arbeid i EU Under opparbeidelse et teknisk sekretariat for Minor Use i EU Kommisjonen gitt Euro forventes også at medlemslandene bidrar økonomisk Et av målene en felles base for restdatadokumentasjon i småkulturene Nettsted for informasjon Database for plantevernmidler i EU

20 Oppsummering Nytt regelverk legger til rette for likere behandling mellom landene Sonegodkjenning bør gi mer effektiv behandling Nordlig sone er større enn bare Norge Krav til dokumentasjon blir mer ensartet 10 års godkjenningstid Viktig at samarbeid om godkjenning fungerer mellom landene i nordlig sone Høye gebyr hva gjør plantevernfirmaene? Hva blir praksis med mulighet for off label?

21 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN

Miljørisikovurdering av plantevernmidlet Axial 50 EC med det virksomme stoffet pinoksaden

Miljørisikovurdering av plantevernmidlet Axial 50 EC med det virksomme stoffet pinoksaden Miljørisikovurdering av plantevernmidlet Axial 50 EC med det virksomme stoffet pinoksaden Uttalelse fra Faggruppe for plantevernmidler i Vitenskapskomiteen for mattrygghet 29. juni 2010 ISBN: 978-82-8082-420-2

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 47 9.

Detaljer

Metodedokument for helse- og miljørisikovurderinger Faggruppe plantevernmidler Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Metodedokument for helse- og miljørisikovurderinger Faggruppe plantevernmidler Vitenskapskomiteen for mattrygghet Metodedokument for helse- og miljørisikovurderinger Faggruppe plantevernmidler Vitenskapskomiteen for mattrygghet Dato: 02.07.12 Dok. nr.: 12-204-oppdatert versjon ISBN: 978-82-8259-066-2 Bidragsytere

Detaljer

21.6.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006. av 18.

21.6.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006. av 18. 21.6.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 35/79 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 2012/EØS/35/18 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering og godkjenning

Detaljer

Sammen for et giftfritt miljø? Gjennomgang av organiseringen av kjemikalieforvaltningen. Difi rapport 2010:6 ISSN 1890-6583

Sammen for et giftfritt miljø? Gjennomgang av organiseringen av kjemikalieforvaltningen. Difi rapport 2010:6 ISSN 1890-6583 Sammen for et giftfritt miljø? Gjennomgang av organiseringen av kjemikalieforvaltningen Difi rapport 2010:6 ISSN 1890-6583 Forord På oppdrag fra Miljøgiftsutvalget har Direktoratet for forvaltning og IKT

Detaljer

fem år med risikovurderinger en presentasjon av hvem vi er og hva vi har gjort

fem år med risikovurderinger en presentasjon av hvem vi er og hva vi har gjort fem år med risikovurderinger en presentasjon av hvem vi er og hva vi har gjort Innhold Direktøren har ordet: Fem spennende år med VKM s 4 Leder Hovedkomiteen: Med blikket fremover s 5 VKM sin rolle: Uavhengig

Detaljer

- Kvalitet i feltforsøk med plantevernmiddel- Jan Netland Bioforsk Plantehelse

- Kvalitet i feltforsøk med plantevernmiddel- Jan Netland Bioforsk Plantehelse Kurs i forsøksarbeid 18 september 2012 - Kvalitet i feltforsøk med plantevernmiddel- Jan Netland Bioforsk Plantehelse Kvalitetstandarder ved gjennomføring av (felt)forsøk GLP: Good laboratory practice

Detaljer

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2200/2001 av 17. oktober 2001 om midlertidige

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2200/2001 av 17. oktober 2001 om midlertidige NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 49 10. årgang 2.10.2003 2003/EØS/49/01 2003/EØS/49/02 2003/EØS/49/03 2003/EØS/49/04

Detaljer

EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 25. september 2015

EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 25. september 2015 EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 25. september 2015 -ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET... 7 RETTSAKTER SOM IKKE HAR KONSEKVENSER FOR NORSK LOVGIVNING... 7

Detaljer

EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 10. desember 2010

EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 10. desember 2010 EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 10. desember 2010 -ARBEIDSDEPARTEMENTET...5 RETTSAKTER SOM KREVER FORSKRIFTSENDRING SOM IKKE GRIPER VESENTLIG INN I NORSK

Detaljer

Innhold. Forord... 3 Innledning hva gjør en skadedyrbekjemper? 4

Innhold. Forord... 3 Innledning hva gjør en skadedyrbekjemper? 4 Innhold Forord...... 3 Innledning hva gjør en skadedyrbekjemper? 4 Lover og forskrifter Forskrift om skadedyrbekjempelse...... 5 Biociddirektivet... 9 Merking av kjemikalier... 15 Farlig avfall; lagring

Detaljer

8.5.2003 EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/83/EF. av 6. november 2001

8.5.2003 EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/83/EF. av 6. november 2001 8.5.2003 EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende Nr. 23/243 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/83/EF 2003/EØS/23/63 av 6. november 2001 om innføring av et fellesskapsregelverk for legemidler

Detaljer

Integrert skadedyrkontroll Integrert skadedyrkontroll... 67. Forebyggende tiltak Forebygging mot skadedyr... 73

Integrert skadedyrkontroll Integrert skadedyrkontroll... 67. Forebyggende tiltak Forebygging mot skadedyr... 73 Innhold Forord...... 3 Innledning hva gjør en skadedyrbekjemper? 4 Lover og forskrifter Forskrift om skadedyrbekjempelse...... 5 Biociddirektivet og biocidforordningen... 9 Merking av kjemikalier... 17

Detaljer

Defensiv norsk miljøpolitikk i og utenfor EØS

Defensiv norsk miljøpolitikk i og utenfor EØS Rapport nr 04/03 Defensiv norsk miljøpolitikk i og utenfor EØS Kjemikalieregulering og biologisk mangfold v/ mag. art. Rasmus Reinvang Tittel Defensiv norsk miljøpolitikk i og utenfor EØS. Kjemikalieregulering

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR OFU-SAMARBEID OG REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

RETNINGSLINJER FOR OFU-SAMARBEID OG REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RETNINGSLINJER FOR OFU-SAMARBEID OG REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 1. Hva er en offentlig forsknings- og utviklingskontrakt (OFU)? En offentlig forsknings- og utviklingskontrakt (OFU) er en kontrakt

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 200900199-/JFR 30.01.2009

Deres ref. Vår ref. Dato 200900199-/JFR 30.01.2009 Deres ref. Vår ref. Dato 200900199-/JFR 30.01.2009 Forslag til regelverk for å følge opp forslag i St.meld. nr.18 (2007-2008) Arbeidsinnvandring og forslag til forskrifter til ny utlendingslovs kapittel

Detaljer

Virksomhetsplan 2015. Virksomhetsplan. Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Virksomhetsplan 2015. Virksomhetsplan. Vitenskapskomiteen for mattrygghet Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan Vitenskapskomiteen for mattrygghet Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Bevilgninger... 4 2.1 KAP. 713 POST 01 VITENSKAPSKOMITEEN FOR MATTRYGGHET... 4 2.2 KAP. 3713

Detaljer

Trygg mat og kosmetikk, friske dyr og planter forutsetter forskning, kartlegging og overvåkning

Trygg mat og kosmetikk, friske dyr og planter forutsetter forskning, kartlegging og overvåkning Trygg mat og kosmetikk, friske dyr og planter forutsetter forskning, kartlegging og overvåkning Hovedkomiteen i Vitenskapskomiteen for mattrygghet 20. mars 2014 ISBN: 978-82-8259-129-4 Innledning VKM leverer

Detaljer

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav Veiledning til forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav 1 Forord Dette er en veileder til deler av Forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav. Den

Detaljer

Høringsdokumentene for endring av tillatelse for Atlantos AS er gjennomgått av Naturvernforbundet i Kristiansund og Averøy.

Høringsdokumentene for endring av tillatelse for Atlantos AS er gjennomgått av Naturvernforbundet i Kristiansund og Averøy. Averøy kommune, Postboks 152, 6538 AVERØY post@averoy.kommune.no Kommentar til utlagt søknad fra Atlantos AS om tillatelse til å etablere nytt anlegg for oppdrett av matfisk av laks, aure og regnbueaure

Detaljer

EF-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 6. juli 2007

EF-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 6. juli 2007 EF-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 6. juli 2007 -ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET... 9 RETTSAKTER SOM IKKE HAR KONSEKVENSER FOR NORSK LOVGIVNING... 9

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Juridisk kvalitetssikring i Etat for byggesak og private planer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Juridisk kvalitetssikring i Etat for byggesak og private planer Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Juridisk kvalitetssikring i Etat for byggesak og private planer Audit & Advisory August 2013 Sammendrag Deloitte har på bakgrunn av bestilling fra kontrollutvalget 21.

Detaljer

Visjon, mål og strategier

Visjon, mål og strategier Fagrådet for Ytre Oslofjord side 1 Visjon, mål og strategier Fagrådet for Ytre Oslofjord Visjon, mål og strategier Styrets forslag til generalforsamlingen 2005 Fagrådet for Ytre Oslofjord side 2 Visjon,

Detaljer

ØKOLOGISERTIFISERING REGLER FOR ØKOLOGISK SKOGBRUK

ØKOLOGISERTIFISERING REGLER FOR ØKOLOGISK SKOGBRUK ØKOLOGISERTIFISERING REGLER FOR ØKOLOGISK SKOGBRUK Innhold A. INNLEDNING.. 4 B. DEFINISJONER 6 Sertifiseringsterminologi 6 Annen terminologi 7 C. SERTIFISERINGS- OG MERKEORDNING.. 11 Regelverk 11 Kvalitetssystem

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse om håndtering av farlig avfall

Riksrevisjonens undersøkelse om håndtering av farlig avfall Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse om håndtering av farlig avfall Dokument 3:7 (2011 2012) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

REACH NYTT KJEMIKALIEREGELVERK I EU

REACH NYTT KJEMIKALIEREGELVERK I EU REACH NYTT KJEMIKALIEREGELVERK I EU 2265 2007 HVA ER REACH? REACH er EUs nye regelverk som skal sikre en styrket kjemikalieforvaltning i Europa. REACH vil erstatte deler av det norske kjemikalieregelverket.

Detaljer

EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 25. september 2015

EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 25. september 2015 EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 25. september 2015 -ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET... 8 RETTSAKTER SOM IKKE HAR KONSEKVENSER FOR NORSK LOVGIVNING... 8

Detaljer

Innhold. 1. Mål. 4. Tiltak 12. 4. 1 Forskningsplan iberiaskogsnegl 2008 4.2 Tilsyn

Innhold. 1. Mål. 4. Tiltak 12. 4. 1 Forskningsplan iberiaskogsnegl 2008 4.2 Tilsyn Innhold Innledning 1. Mål side 2. Eksisterende kunnskap 3 2.1 Biologiske fakta 2. 2 Utbredelse nasjonalt og internasjonalt 2. 3 Skadepotensialet innen landbruk/hagebruk/skogbruk, i naturen og i private

Detaljer

Nr. 1 2004 Side 1 171 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 1 2004 Side 1 171 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 2004 Side 1 171 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 Utgitt 9. februar 2004 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2004 Jan. 9. Lov nr. 1 om endr.

Detaljer

EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 13. desember 2013

EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 13. desember 2013 EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 13. desember 2013 -FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENTET... 7 RETTSAKTER SOM IKKE HAR KONSEKVENSER FOR NORSK LOVGIVNING... 7 VEDLEGG

Detaljer