Seleksjon: Journaldato: , Journalenhet: LOA, JOR, PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Seleksjon: Journaldato: 15.10.2012-21.10.2012, Journalenhet: LOA, JOR, PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 22.10."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: , Journalenhet: LOA, JOR, PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: Husleie Barnehagen Hundre Leieavtale Barnehagen hundre Holt U 2010/ / HOL/HOLRJO 13 jmfr. Offentlighetsloven Barnehagen Hundre Rolf Johansen Aksept av tilskuddsvilkår Tjøtta - Kulturstien "Fotefar mot nord" HOL/HOLRJO U 2012/ / TJO/TJOHSU 035 Nordland fylkeskommune Håkon Sund Arbeidsavtale - tilsetting som direktør Personalmappe Midthjell, Bente - LOA TJO/TJOHSU I 2010/ / LOA/LOAHML LOA/LOAGLI Bente Midthjell 1

2 Mottatt signert kontrakt - Overvåkingsprogram - Morsa 2012 Overvåkningsprogram Morsa prosjektnr I 2012/ / JOR/JORESK JOR/JORESK Norsk institutt for vannforskning Reguleringspremie KLP Pensjonsforsikring - fakturagrunnlag I 2012/ / LOA/LOABKL TE LOA/LOABKL Kommunal Landspensjonskasse Premie kollektiv pensjonsforsikring KLP Pensjonsforsikring - fakturagrunnlag I 2012/ / LOA/LOABKL TE LOA/LOABKL Kommunal Landspensjonskasse Reguleringspremie KLP Pensjonsforsikring - fakturagrunnlag I 2012/ / LOA/LOABKL TE LOA/LOABKL Kommunal Landspensjonskasse 2

3 Premie kollektiv pensjonsforsikring KLP Pensjonsforsikring - fakturagrunnlag I 2012/ / LOA/LOABKL 235 LOA/LOABKL Kommunal Landspensjonskasse Invitasjon til å søke aksjoner - europeisk forskningssamarbeid og nettverksbygging - søknadsfrist COST ESSEM - Earth System Science and Environmental Management I 2012/ / LOA/LOAPLO 372 LOA/LOAPLO Norges forskningsråd Utbetalingsanmodning om tilskudd til prosjekt om proteinrikt grovfôr basert på nitrogenfikserende planter under ulike klimaforhold Proteinrike engbelgvekster under ulike dyrkings- og klimaforhold, prosjektnr U 2009/ / TJO/TJOIST ***** Felleskjøpet Agri BA Strand Unikorn as Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Fylkesmannen i Hordaland Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmannen i Nordland Fylkesmannen i Troms Fylkesmannen i Finnmark Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Hedmark Norvald Ruderaas TJO/TJONMR 3

4 Plans for a new research vessel for coastal waters - forskningsfartøy for kystfarvann Forskningsfartøy for kystfarvann - Research vessel for coastal waters U 2012/ / LOA/LOANVA 339 Universitetet i Nordland Nils Vagstad LOA/LOANVA Fakturagrunnlag - Grunnundersøkelse og utredning avløpsløsning - Løvstadveien 20 - Ski kommune - Rolf Bjerke Utredning avløpsløsning Løvstadveien 20 Østre Løvstad gnr 50 bnr 3 Ski kommune - Prosjektnr Martinsen Irene og Bjerke Rolf U 2011/ / JOR/JORGEG Rolf Bjerke Gro Eggen JOR/JORGEG E-post - Separate prosjekteringsrapporter Maridalsveien 563 og 809 (567) - gnr 69 bnr 51 og gnr 69 bnr 52 Oslo kommune Vann- og Avløpsetaten (VAV). Konkurransegrunnlag tilbudsnr 55/2009. Tilstandsvurdering Brekke - Skar nedbørsfelt til Maridalsvannet. Prosjekt nr U 2009/ / JOR/JORGRH Lars Henning Vaggesten Guro Hensel JOR/JORGRH 4

5 Avslag på søknad om BU-midler - 3-årig prosjekt - bransjenettverk ysteri i nord Bransjenettverk ysteri i nord Holt I 2012/ / HOL/HOLHHA BU 2 HOL/HOLHHA Fylkesmannen i Finnmark, Landbruksavdelingen ***** ***** ***** ***** ***** Personalmappe Sørheim, Kristin - Økologisk I 2010/ / LOA/LOAGLI LOA/LOAHML Kristin Sørheim Balanse med korrigerte årstall Regnskap for Bioforsk Revisjon. All korrespondanse om nytt økonomisystem - ERP-system se saksnr 10/402 U 2011/ / LOA/LOATGR 134 Landbruks- og matdepartementet Bente Midthjell LOA/LOABMI Invitasjon til informasjonsmøte mandag i forbindelse med Øvre Pasvik nasjonalpark med landskapsvernområde - Revisjon av forvaltningsplan Forvaltningsplan for Øvre Pasvik nasjonalpark med landskapsvernområde I 2012/ / SVA/SVASBH 008 SVA/SVASBH Øvre Pasvik nasjonalparkstyre 5

6 Bekreftelse på nettleieavtale - kundenummer anleggsadresse 96 Høyden Varanger Kraft - Barents energi. Strøm-/kraftavtaler I 2007/ / SVA/SVATAB BU 14 SVA/SVATAB Varanger kraftnett AS Tilknytnings- og nettleieavtale for næringskunder mv - signert og returnert Varanger kraftnett Varanger Kraft - Barents energi. Strøm-/kraftavtaler U 2007/ / SVA/SVATAB 035 Varanger Kraftnett AS Tor-Arne Bjørn SVA/SVATAB Sluttrapport - NFR-prosjekt /O10 ProLOCAL NFR. Prosjektnr /I10 ProLOCAL - Animal welfare and energy production and account when utilizing locally produced wood chips and peat in circuit-based animal production. Prosjekt U 2009/ / HOL/HOLCUH 631 Norges forskningsråd Christian Uhlig HOL/HOLCUH 6

7 E- post Utestående restbeløp faktura - Towards sustainable management of moose, red deer and their food resources - SUSTHERB - Instinr.: Towards sustainable management of moose, red deer and their food resources - SUSTHERB - Instinr.: U 2012/ / TIN/TINEME NTNU Regnskapsseksjonen, felles fakturamottak Erling Meisingset TIN/TINEME E- post Manglende restutbetaling tilskudd - SKOLEHAGE Tingvoll / Møre og Romsdal fylke - prosjektnummer / 20164, Macnr SKOLEHAGE Tingvoll / Møre og Romsdal fylke - prosjektnummer / 20164, Macnr U 2009/ / TIN/TINKMC Møre og Romsdal Fylke, postmottak Kirsty McKinnon TIN/TINKMC E- post Manglende restutbetaling - NoFence - Utprøving av NoFence elektronisk gjerde i forhold til dyrevelferd. Macnr Instinr.: NoFence - Utprøving av NoFence elektronisk gjerde i forhold til dyrevelferd. Macnr Instinr.: U 2010/ / TIN/TINEBR Tingvoll Kommune, postmottak Emma Brunberg TIN/TINEBR 7

8 Mottatt revisorbekreftelse av regnskapsrapport - IND /046 Carbon capture and hydrogen energy project in India IIT Karagpur And Integrated Mulit-Disciplinary prosject using Solar Energy for Production... (BioCO2) The Norwegian Ministry of Foreign Affairs (MFA) The Royal Norwegian Embassy, New Dehli, India. Macnr I 2008/ / JOR/JORSBO 671 JOR/JORSBO LST Revisjon Vedlikehold anlegg Jordfysikklab HMS - Inneklima og ventilasjon Jordforskbygget og Forskningslab med kjeller - Bioforsk Jord og Miljø U 2012/ / JOR/JORABO 254 YIT Anne-Berit Olsberg JOR/JORABO Søknad ULO-lagring av frukt i plastdekka paller - ULOPALLE ULO-lagring av frukt i plastdekka paller - pallar NFR - Skattefunn U 2012/ / ULL/ULLEVA 631 Norges forskningsråd Eivind Vangdal ULL/ULLEVA Tilbudsforespørsel - overvåkings- og kartleggingsprogrammer OK-programmer OK-programmer overvåknings- og kartleggingsprogrammer - overordnet I 2012/ / PLH/PLHAHE BU 2 PLH/PLHAHE Mattilsynet 8

9 Godkjenning ULO-lagring av frukt i plastdekka paller- Ettårig prosjekt Skattefunn ULO-lagring av frukt i plastdekka paller - pallar NFR - Skattefunn I 2012/ / ULL/ULLEVA 631 ULL/ULLEVA Norges forskningsråd ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Personalmappe Hognestad, Ivar K. - Særheim I 2011/ / SAR/SARSGR SAR/SARIWA Internal Audit certificate - Strengthening Adaptive Capacities to the Impacts of Climate Change in Resource-poor Small-scale Aquaculture and Aquatic Resources-dependent Sector in the South and South-east Asian Region - Aqua-climate Prosjekt "Strengthening Adaptive Capacities to the Impacts Climate Change in Resource-pool Small-scale..." Climafish Kontrakt med NACA Mac U 2009/ / JOR/JORNUS 671 Network of Agriculture Centres in Asia-Pacific Nagothu Udaya Sekhar JOR/JORNUS 9

10 Pristilbud - overvåkings- og kartleggingsprogrammer OK-programmer OK-programmer overvåknings- og kartleggingsprogrammer - overordnet U 2012/ / PLH/PLHAHE Mattilsynet Børge Holen PLH/LABBHO RUP-tilsagn nr inntil kr Kolarctic-prosjekt Arctic biological, cultural and geological heritage. Kolarctic ENPI CBC ABCG Heritage. Insentivmidler Kolarctic. Climate variations and contaminants in the Pasvik border area - effects on limnic ecosystems I 2011/ / SVA/SVALON BU 15 SVA/SVALON Finnmark fylkeskommune Søknad - søknadsnummer ES Prosjektnummer: -1 - totalt kr i 2013 Air pollution in the Norwegian Russian Border Region - Long Term Effects on Terrestial Ecosystems (Forprosjekt RFFNORD)= U 2012/ / SVA/SVALON Regionalt forskningsfond Nord Lars Ola Nilsson SVA/SVALON 10

11 Kvittering for mottatt søknad - air pollution in the Norwegian Russian Border Region Air pollution in the Norwegian Russian Border Region - Long Term Effects on Terrestial Ecosystems (Forprosjekt RFFNORD)= I 2012/ / SVA/SVALON BU 1 SVA/SVALON Regionalt forskningsfond Nord Tilbudsinnbydelse Eik - Traktor - anskaffelse - Tingvoll Traktor - anskaffelse - Tingvoll U 2012/ / LOA/LOABOJ Eik Senteret Surnadal Bioforsk LOA/[Ufordelt] Tilbudsinnbydelse Felleskjøpet - Traktor - anskaffelse - Tingvoll Traktor - anskaffelse - Tingvoll U 2012/ / LOA/LOABOJ Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal, avd. Molde Bioforsk LOA/[Ufordelt] Tilbudsinnbydelse AK maskiner - Traktor - anskaffelse - Tingvoll Traktor - anskaffelse - Tingvoll U 2012/ / LOA/LOABOJ AK maskiner Eide Bioforsk LOA/[Ufordelt] 11

12 Sikkerhetsskjema og etterbestilling av systemnøkler - Drift og vedlikehold av eiendommer og bygninger Bioforsk Økologisk Drift og vedlikehold av eiendommer og bygninger Bioforsk Økologisk U 2011/ / TIN/TINKSO 035 Norsk Låsservice AS Kristin Sørheim TIN/TINKSO Sluttrapport med godkjenning for "Arealekstensive driftsformer" Prosjekt Utvikling og tilpassing av rammevilkår for arealekstensive driftsformer i vestlandsjordbruket. Endringer i bruk av landbruksareal og politikkutforming - Prosjekt nr U 2009/ / FUR/FURPTH 321E Fylkesmannen i Hordaland Pål Thorvaldsen FUR/FURPTH Sluttrapport med godkjenning "Kystlynghei og utegangarsau" Prosjekt Utegangarsau og kystlynghei. Tildeling fra fylkeskommuner, SLF m.fl. Se også saksnr 9/ U 2009/ / FUR/FURSOP Prosjekt nr 321E Fylkesmannen i Hordaland Samson Øpstad FUR/FURSOP 12

13 Mottatt anmodning om fornyelse av lisens - MathWorks MathWorks - Avtale om lisens I 2012/ / JOR/JORSTU 045 JOR/JORSTU MathWorks AB Mottatt anmodning om fornyelse av lisens - Quote MathWorks MathWorks - Avtale om lisens I 2012/ / JOR/JORSTU 045 JOR/JORSTU MathWorks AB Mottatt anmodning om fornyelse av lisens - Quote MathWorks MathWorks - Avtale om lisens I 2012/ / JOR/JORSTU 045 JOR/JORSTU MathWorks AB Søknad om støtte til prosjektet "Agronomiske tiltak for økt grovforproduksjon i landbruket i høyereliggende og nordlige områder" Agronomiske tiltak for økt grovforproduksjon i landbruket i høyereliggende-og nordlige områder - FFL/JA og BIONÆR - Holt I 2012/ / HOL/HOLMJO 631 HOL/HOLMJO Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal 13

14 Mottatt e-post - Forespørsel om befaring - Toppergrenda - Nordre Topper gnr 90 bnr 22 - Martin Degnes Toppergrenda - Nordre Topper gnr 90 bnr 22 - Garder, Vestby kommune - Waldemar Maniecki I 2012/ / JOR/JORGRH JOR/JORGRH August Norge AS Eletronisk rapport - vurdering av gjennomføring av prosjekt - dna fangst av bjørn og vurdering av metoder. Evaluering av metodikk for fangst av DNA av bjørn i Pasvik inntil 2011 U 2012/ / SVA/SVASBH Direktoratet for naturforvaltning Paul E. Aspholm SVA/SVAPEA E-post - Notat vurdering av grunnforhold Toppergrenda - Nordre Topper gnr 90 bnr 22 Toppergrenda - Nordre Topper gnr 90 bnr 22 - Garder, Vestby kommune - Waldemar Maniecki U 2012/ / JOR/JORGRH August Norge AS Guro Hensel JOR/JORGRH E-postkorrespondanse - Avløpsløsning hytte Taskentangen - Råde kommune Avløpsløsning - Taskentangen 5 Råde kommune Gnr18 bnr 1 fnr 19 - Ole Henrik Leiro I 2012/ / JOR/JORGRH JOR/JORGRH Ole Henrik Leiro 14

15 Mottatt forespørsel om vurdering av mulig avløpsanlegg - Stensli hyttefelt - Stensli Vel - Son Stensli hyttefelt - Son - Vurdering av mulig avløpsanlegg I 2012/ / JOR/JORGRH JOR/JORGRH Stensli Vel Invitasjon til å delta i spørreundersøkelse for å kartlegge kompetansebehov i statlig økonomistyring Spørreundersøkelse om kompetansebehov i statlig økonomistyring - Direktoratet for økonomistyring DFØ I 2012/ / LOA/LOABMI 121 LOA/LOABMI Direktoratet for økonomistyring Klage på begrunnelse på innstilte tilbyder - Anskaffelse 40/ Sørbråten - Oslo kommune Tilstandsvurderinger av avløpsanlegg - Sørbråten, Maridalen - Oslo kommune U 2012/ / JOR/JORGRH Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten Guro Hensel JOR/JORGRH E-postoversendelse - Tilstandsvurdering og fakturagrunnlag - Sagveien 6 Sagveien Siggerud - gnr 101 bnr 53 - Ski kommune - Nils Brurberg U 2012/ / JOR/JORGRH Nils Brurberg Guro Hensel JOR/JORGRH 15

16 *************** *********** ******* Personalmappe Lislevand, Gry - LOA - Varig lønnstilskudd TULT - (Tidligere oppdrag Manpower) I 2006/ / LOA/LOATGR LOA/LOAAMS ******************** *** Personalmappe Lislevand, Gry - LOA - Varig lønnstilskudd TULT - (Tidligere oppdrag Manpower) I 2006/ / LOA/LOATGR LOA/LOAAMS Varsel om endring i premiesatsen for gruppelivsordningen i 2013 SPK. Premievarsel gruppelivsforsikring (gruppelivsordning) og yrkesskadeforsikring I 2006/ / LOA/LOATGR 235 LOA/LOABMI Statens Pensjonskasse Akseptskjema i utfylt og signert stand- sendt pr. epost. Kolarctic ENPI CBC ABCG Heritage. Insentivmidler Kolarctic. Climate variations and contaminants in the Pasvik border area - effects on limnic ecosystems U 2011/ / SVA/SVALON 657 Finnmark fylkeskommune Lars Ola Nilsson SVA/SVALON 16

17 Oversendelse av to signerte purchase orders - quotes og MathWorks MathWorks - Avtale om lisens U 2012/ / JOR/JORSTU 045 MathWorks AB Stein Turtumøygard JOR/JORSTU E-postkorrespondanse direktør- styreleder - LMD - Informasjon om NORSØK Styret for Bioforsk. Møte 24. oktober 2012 Nr 6/ Inneholder også dokumenter vedr. Bioforsk Økologisk høsten 2012 U 2012/ / LOA/LOAHML UO Off. loven 5 Utsatt offentlighet 012 LMD v/frøydis Vold Stig Fossum Harald Lossius LOA/LOAHML Korrespondanse LMD - styreleder - direktør vedr. ønske fra Møre og Romsdal fylkeskommune om møte ang. Bioforsk Økologisk Styret for Bioforsk. Møte 24. oktober 2012 Nr 6/ Inneholder også dokumenter vedr. Bioforsk Økologisk høsten 2012 I 2012/ / LOA/LOAHML UO Off. loven 5 Utsatt offentlighet 012 LOA/LOAHML Landbruks- og matdepartementet v/frøydis Vold 17

18 Henvendelse fra Turid Strøm - Tall for Bioforsk Økologisk Styret for Bioforsk. Møte 24. oktober 2012 Nr 6/ Inneholder også dokumenter vedr. Bioforsk Økologisk høsten 2012 U 2012/ / LOA/LOAHML UO Off. loven 5 Utsatt offentlighet 012 Turid Strøm Bente Midthjell LOA/LOABMI Bekreftelse på oppsigelse av avtale om webtrafikk Avtale om webtrafikk analyse/statistikk med Arena Data AS I 2009/ / LOA/LOAPGG LOA/LOAPGG Arena Data AS *** ***** ******* ***** Personalmappe Bär, Annette - Tjøtta I 2008/ / TJO/TJOHSU TE TJO/TJOHSU 18

19 Vedrørende møte mellom NORSØK, adm.dir og styreleder på Gardermoen Styret for Bioforsk. Møte 24. oktober 2012 Nr 6/ Inneholder også dokumenter vedr. Bioforsk Økologisk høsten 2012 U 2012/ / LOA/LOAHML 012 Stig Fossum NORSØK v/turid Strøm Harald Lossius LOA/LOAHML Kopi av brev til Graminor - Prosjekt Karanteneavd - kost - Macnr Instidata nr 132 Prosjekt Karanteneavd - kost - Macnr Instidata nr 132 I 2008/ / KVI/KVIRAW 620 KVI/KVIRAW Mattilsynet KSL-standard Kvalitetssystem i Landbruket - Matmerk Kvalitetssystem i Landbruket - Matmerk I 2012/ / KVI/KVIONE 035 KVI/KVIONE Matmerk Balanse og skjema ifm fastsettelse av åpningsbalanse Regnskap for Bioforsk Revisjon. All korrespondanse om nytt økonomisystem - ERP-system se saksnr 10/402 U 2011/ / LOA/LOATGR 134 Landbruks- og matdepartementet Bente Midthjell LOA/LOABMI 19

20 Høringsbrev - Ny forskrift om energimerking av energirelaterte produkter - frist Høring - Ny forskrift om energimerking av energirelaterte produkter I 2012/ / LOA/LOANVA 008 LOA/LOANVA Norges Vassdrags- og energidirektorat Service på anlegg Jordfysikklab utføres som oppdrag omgående - Vedlagt tilbud på årlig serviceavtale på anlegg HMS - Inneklima og ventilasjon Jordforskbygget og Forskningslab med kjeller - Bioforsk Jord og Miljø I 2012/ / JOR/JORABO 254 JOR/JORABO YIT Elsikkerhetsdokumentasjon - Samsvarserklæring på arbeid ved prøvestasjon ved Østensjøvannet JOVA - Anskaffelse - Installasjon elarbeider prøvestasjon Østensjø I 2012/ / JOR/JORMHA JOR/JOROJO Presterud og Riiser Elektro AS Rapport fra arbeidsplassvurdering - Ergonomi - ***** ***** ***** Personalmappe Engh, Cathrine I 2008/ / JOR/JOROVE JOR/JOROVE Follo BHT 20

21 ***** **** ********** Jord og miljø. Personalmappe Haraldsen, Trond Kjetil Knapp I 2007/ / JOR/JOROVE TE JOR/JOROVE ******* ******** ******* ***** ******* ******************** Jord og miljø. Personalmappe Haraldsen, Trond Kjetil Knapp I 2007/ / JOR/JOROVE JOR/JOROVE ***** ***** ***** - Med påskrift av nærmeste leder Personalmappe. Adam, O'Toole - Seksjon Jordkvalitet I 2010/ / JOR/JOROVE JOR/JORDRA Adam O'Toole **** ****** Personalmappe. Hansen, John - Jord og miljø U 2011/ / JOR/JOROVE Øistein Vethe JOR/JOROVE 21

22 ***** ********* Personalmappe. Hansen, John - Jord og miljø U 2011/ / JOR/JOROVE **** ******* ***** ******* ***** Øistein Vethe JOR/JOROVE Mottatt varsel til arbeidsgiver om avvikling av foreldrepermisjon - Fedrekvote til og med Personalmappe - Sørbotten Lars-Erik - Seksjon Arealbruk og tiltak - Jord og Miljø I 2010/ / JOR/JOROVE JOR/JOROVE Lars-Erik Sørbotten 22

Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03.

Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03.2012 Personaldokument Personalmappe - Døving, Aksel Kjetil

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 16.01.2012-20.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.01.

Seleksjon: Journaldato: 16.01.2012-20.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.01. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 16.01.2012-20.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.01.2012 E-post søknad om midler for 2012 - SKOLEHAGE Tingvoll

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05.

Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05.2012 Søknad - Produksjon av rips og solbær i nordlig klima

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 10.11.2014-16.11.2014, Journalenhet: jor, plh,sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 17.11.

Seleksjon: Journaldato: 10.11.2014-16.11.2014, Journalenhet: jor, plh,sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 17.11. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 10.11.2014-16.11.2014, Journalenhet: jor, plh,sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 17.11.2014 Agronomisk vurdering av nytt yrkespreparat

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 25.11.2013-01.12.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.12.

Seleksjon: Journaldato: 25.11.2013-01.12.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.12. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 25.11.2013-01.12.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.12.2013 Retur av signert kontrakt Normalavlinger i

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09.

Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09.2013 Søknad om midler til prosjektet "Biokull - Vurdering

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 26.01.2015-01.02.2015, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.02.

Seleksjon: Journaldato: 26.01.2015-01.02.2015, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.02. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 26.01.2015-01.02.2015, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.02.2015 Framdriftsrapport til NFR for perioden 01.06.2014-30.11.2014,

Detaljer

Offentlig journal. Sluttrapport - Kundestyrte tømmerleveranser. Kundestyrte tømmerleveranser - Prosjekt 327091 2006/436-4 508/2013 08.06.

Offentlig journal. Sluttrapport - Kundestyrte tømmerleveranser. Kundestyrte tømmerleveranser - Prosjekt 327091 2006/436-4 508/2013 08.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.2.2013-10.2.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.02.2013 Sluttrapport - Kundestyrte tømmerleveranser Kundestyrte tømmerleveranser - Prosjekt 327091 2006/436-4

Detaljer

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013 nnvilgelse av forlenget tid og bruk av C eksamen MB tudentmappe - 213/1515-2 12472/213 6.9.213 28.8.213 tleie Norderås - Tilleggsavtale - Leie av 2 rom i 1. etg. lab.bygning - Ellen Eikenes tleie - Norderås

Detaljer

Offentlig journal. Taubaneprosjekt i Kystfylkene - anmodning om utbetaling

Offentlig journal. Taubaneprosjekt i Kystfylkene - anmodning om utbetaling Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.1.2012-22.1.2012, Dokumenttype:,, Status: J, 23.01.2012 Taubaneprosjekt i Kystfylkene - anmodning om utbetaling Kystskogbruket - taubaner og vanskelig

Detaljer

Offentlig journal. Tildeling av X-løyve - 2011/2012. X-løyver i forbindelse med avvikling av jule- og nyttårstrafikken 2011/2012

Offentlig journal. Tildeling av X-løyve - 2011/2012. X-løyver i forbindelse med avvikling av jule- og nyttårstrafikken 2011/2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: ØFK - Østfold fylkeskommune, Dokumenttype:,,N, Status: J,A, Kode: FAGOPPL, Kode: NNTAK, Arkivdel: ELEV 13.12.2011 Tildeling av X-løyve

Detaljer

Bioforsk-konferansen 2014

Bioforsk-konferansen 2014 Invitasjon til Bioforsk-konferansen 2014 Hotell Scandic Hamar 5. 6. februar Velkommen til Bioforsk-konferansen 2014 Det er en glede å ønske deg velkommen til Bioforsk-konferansen 2014. Med denne konferansen

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 26.12.11-01.01.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedr. Fornyet melding om behov ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/966-2 3296/2006 26.04.2006 OPK/Tom-Herman Lie E Ofl. 5a, fvl. 13

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 28.06.2015 Journalenhet: I, 14/00030-72 Erasmus bilateral agreement Aachen Erasmus + Program RWTH Aachen niversity Studieavdelingen /Tonje C. Nore Dok. dato: 26.06.2014 Arkivdel: Sakarkiv 348

Detaljer

Jernbaneverket - Offentlig journal

Jernbaneverket - Offentlig journal I,, N, X Inngående eksternt produsert, 201100312-267 Ferdigattest - Riving av lager Gnr/bnr 72/209 Kongsvingerbanen - Kongsvinger hensetting - Prosjektering - Prosjekt 960245 Kongsberg kommune Infrastrukturprosjekter

Detaljer

Dok.dato: 23.02.2015. Dok.dato: 23.02.2015

Dok.dato: 23.02.2015. Dok.dato: 23.02.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.2.2015-1.3.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.03.2015 Etterspør vinddata fra 10.01.2015 for Haugesund lufthavn målestasjon, Karmøy (Rogaland) Vær og

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2004/00730-004 U Datert: 04.06.2008 Arkiv: 01 Saksans: ØK/OKOSJEF

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2004/00730-004 U Datert: 04.06.2008 Arkiv: 01 Saksans: ØK/OKOSJEF Offentlig journal Journaldato: 28.5.2012-3.6.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2004/00730-004 U Datert: 04.06.2008 Arkiv: 01 Saksans: ØK/OKOSJEF Instrumenttjenesten AS Sak: Protokoll - ITAS Dok:

Detaljer

Årsmøte i NLR SørØst

Årsmøte i NLR SørØst Medlemsblad nr. 3-2013 Årgang 10 27.02.2013 Årsmøte i NLR SørØst Solhuset, Mysen onsdag 13. mars Kl. 18.00 Rapport om «Økt norsk kornproduksjon» v/ Adm. dir. Lars Fredrik Stuve i Norske Felleskjøp. Kl.

Detaljer

Offentlig journal. Signert kommersialiseringsavtale - Satellittovervåking av skog. Satellittovervåking av skog 2015/99-1 549/2015 19.02.

Offentlig journal. Signert kommersialiseringsavtale - Satellittovervåking av skog. Satellittovervåking av skog 2015/99-1 549/2015 19.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.5.2015-10.5.2015, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 11.05.2015 Signert kommersialiseringsavtale - Satellittovervåking av skog Satellittovervåking av skog 2015/99-1

Detaljer

Vannområdet PURA er delt inn i følgende vannforekomster med nummer (ref. kart)

Vannområdet PURA er delt inn i følgende vannforekomster med nummer (ref. kart) ÅRSMELDING 2012 1. PURA - Bakgrunn, formål: PURA, vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget (se kart), ble opprettet i 2008 som en følge av innføringen av EUs Vanndirektiv Water Framework

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKASJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 02.07.2012-08.07.2012 Side 1 Arkivsak/doknr. 12/15-62 Sakstittel Dok.dato 01.07.2012 Arkiv - nnsynsbegjæringer

Detaljer

2. Prosjektorganisasjon 2009: PURA hadde følgende prosjektorganisasjon 31.12.2010: Styringsgruppe: Per A. Kierulf, leder av styringsgruppen

2. Prosjektorganisasjon 2009: PURA hadde følgende prosjektorganisasjon 31.12.2010: Styringsgruppe: Per A. Kierulf, leder av styringsgruppen ÅRSMELDING 2010 1. PURA - Bakgrunn, formål: PURA, vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget, ble opprettet i 2008 som en følge av innføringen av EUs Vanndirektiv Water Framework Directive.

Detaljer

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte.

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte. Årsmelding 2014 Forsidefoto: Rådgiver Silja Valand fra Norsk Landbruksrådgiving Østafjells studerer den gamle hvetesorten Fram hos gårdbruker Ole Petter Riis i Steinkjer. Bildet er fra en markdag om gamle

Detaljer

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes»

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Bioforsk Rapport Vol. 7 Nr. 29 2012 Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Rapport til Statens landbruksforvaltning og styret for Forskningsmidler over jordbruksavtalen Anne-Kristin Løes

Detaljer

Årsmelding for. PURA 2011 Vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget

Årsmelding for. PURA 2011 Vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget Årsmelding for PURA 2011 Vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget 002 Innhold Årsmelding for pura 2011 003 Innhold 1. PURA - Bakgrunn, formål 4 2. Prosjektorganisasjon 2011 6 3. Møtehyppighet

Detaljer

Forsvarsbygg 16072012. Offentlig journal. Periode:11072012 -

Forsvarsbygg 16072012. Offentlig journal. Periode:11072012 - Offentlig journal Periode:11072012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2003/04107-377 Dok.dato: 04072012 Grad: UO 2 Par.: 15, 1.1 U Til:

Detaljer

Offentlig journal. Periode:29062012-05072012

Offentlig journal. Periode:29062012-05072012 Offentlig journal Periode:29062012-05072012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 05/00420-47 Dok.dato: 03072012 I Fra:

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/447-7 2954/2011 27.05.2011 13.04.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/447-7 2954/2011 27.05.2011 13.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.06.2011 Journaldato: 26.5.2011-3.6.2011, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Bistand fra de regionale helseforetakene- Stortingsmelding for rusfeltet - Organisering

Detaljer

Offentlig journal. Sak: NFR søknad " Promary and secondary objectives of the project " Dok: Søknad til NFR

Offentlig journal. Sak: NFR søknad  Promary and secondary objectives of the project  Dok: Søknad til NFR Offentlig journal Journaldato: 11.2.2013-17.2.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2010/00582-001 U Datert: 31.05.2010 Arkiv: ***** Saksans: PRODMED/[Ufordelt] Til: Norges Forskningsråd Sak: NFR søknad

Detaljer

FOKUS. Bioforsk-konferansen 2009. Mat, vann og klima. www.bioforsk.no. Bioforsk I Vol. 4 I Nr. 2 I 2009

FOKUS. Bioforsk-konferansen 2009. Mat, vann og klima. www.bioforsk.no. Bioforsk I Vol. 4 I Nr. 2 I 2009 www.bioforsk.no FOKUS Bioforsk I Vol. 4 I Nr. 2 I 2009 Bioforsk-konferansen 2009 Mat, vann og klima Plantemøtet Bioforsk FOKUS Østlandet 4(2) 2007 Mat og matkvalitet, Bioenergi, Klimaeffekter, Økologisk

Detaljer