Ungt Entreprenørskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ungt Entreprenørskap"

Transkript

1 Ungt Entreprenørskap - et samarbeid mellom SpareBank 1 Nord-Norge og Ungt Entreprenørskap Troms Enkle og effektive løsninger spesialdesignet for unge entreprenører

2 2 Ungt Entreprenørskap Troms En bank for Nord-Norge SpareBank 1 Nord-Norge ser det som en viktig oppgave å stimulere til en positiv utvikling i landsdelen, primært ved å være en bank for de mennesker som bor her og det lokale næringsliv. Vi ønsker å arbeide for at vår region blir et attraktivt område å bo i. Gode boforhold med varierte muligheter for kulturopplevelser, utdanning og fritidstilbud er en forutsetning for å få det til. Derfor samarbeider vi bredt med kulturliv, lag og foreninger. For ingen skaper større verdier enn overskuddsmennesker som får anledning til å utfolde seg. Alt dette i tråd med vår visjon: For Nord-Norge! Vi samarbeider med Ungt Entreprenørskap Troms Vi er opptatt av at Nord-Norge skal ha et spennende og mangfoldig næringsliv. Dette vil gjøre vår landsdel attraktiv for unge og kompetente arbeidstakere. Derfor har vi etablert et samarbeid med Ungt Entreprenørskap Troms (UET). Samarbeidet skal bidra til å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Gründerstøtte Kunnskap og forskning er viktig i mulighetenes landsdel. Gjennom vårt samfunnsengasjement ønsker vi å gi barn og ungdom forståelse for hvor viktig verdiskaping og innovasjon er for næringslivet. Vi ønsker å legge til rette for unge entreprenører i Nord-Norge. Derfor investerer vi i hver eneste UET-bedrift som åpner konto hos oss ved å bidra med gründerstøtte på 500 kroner fra SpareBank 1 Nord-Norge Fondet. Her kan du lese nærmere om hvilke fordeler din UET-bedrift oppnår hos oss.

3 Ungt Entreprenørskap Troms 3 God orden og oversikt For å lykkes i næringslivet er det viktig å ha god økonomisk oversikt. Når man etablerer en bedrift må man ha en konto for å sette inn penger og nettbank når regninger skal betales. Hos oss kan UET-bedrifter åpne driftskonto og etablere Nettbank bedrift med spesielt gunstige betingelser. Kundefordeler for unge entreprenører Det koster ikke noe å åpne en driftskonto hos oss Fri etablering og gratis bruk av Nettbank bedrift Enkelt og oversiktlig å holde orden på økonomien med Nettbank bedrift Åpning av driftskonto og Nettbank bedrift Det er enkelt å åpne driftskonto og etablere Nettbank bedrift. Det er de personene som har signaturrett i UETbedriften som må møte i banken. Driftskontoen disponeres av to personer i fellesskap. Nedenfor finner du informasjon om hva dere må ta med til banken Elevbedrift Ungdomsskole Ungdomsbedrift Videregående skole Studentbedrift Høgskole og universitet Kopi av bedriftens vedtekter Bedriftsattest fra Ungt Entrepenørskap Troms Avtale med ansvarlig lærer for bedriften Gyldig legitimasjon fra de elevene som signerer på vegne av bedriften (pass eller bankkort med bilde) Hovedavtale Nettbank bedrift Protokoll fra stiftelsesmøtet (signert av stifterne) Kopi av bedriftens vedtekter Utskrift fra Enhetsregisteret Avtale med ansvarlig lærer for bedriften Gyldig legitimasjon (pass, bankkort med bilde eller førerkort) Hovedavtale Nettbank bedrift Protokoll fra stiftelsesmøtet (signert av stifterne) Kopi av bedriftens vedtekter Utskrift fra Enhetsregisteret Gyldig legitimasjon (pass, bankkort med bilde eller førerkort) Hovedavtale Nettbank bedrift

4 4 Ungt Entreprenørskap Troms Slik logger du inn i Nettbank bedrift Om BankID BankID er en elektronisk legitimasjon og signatur som gjør det tryggere for deg å utføre tjenester på nett. Hvis du allerede har BankID hos oss eller i en annen bank, kan denne benyttes ved pålogging i vår nettbank. Hvis du ikke har BankID Du må være personkunde hos oss for å opprette BankID. Vi bestiller BankID til disponenter av driftskontoen hvis dette er nødvendig. Av juridiske og sikkerhetsmessige årsaker kreves pass som legitimasjon og du må være fylt 15 år ved bestilling av BankID. Når BankID er mottatt kan du logge inn i Nettbank bedrift for å betale regninger og få oversikt over innbetalinger. Nedenfor finner du brukerveiledning til denne. 1. For å logge inn i nettbanken klikker du på tekstfeltet Logg inn i den lyseblå logg inn-boksen som ligger øverst til venstre på våre nettsider. 2. Fyll inn 11-sifret fødselsnummer i innloggingsboksen som kommer opp på skjermen. Klikk på Gå videre. 3. Du får nå frem en sikkerhetsadvarsel. Denne må du trykke Yes/Ja på. 4. Fyll inn 6-sifret sikkerhetskode fra BankID og personlig passord i boksen som kommer opp. Trykk OK. Problemer med å logge inn? Dersom du får problemer med å logge inn kan det være at du ikke har riktig versjon av Java installert på din datamaskin. Oppdatert versjon laster du ned på Nærmere beskrivelse om hvordan du laster ned Java finner du på

5 Ungt Entreprenørskap Troms 5 En bank for deg som er ung Har du noen gang gått inn i en bank og følt at du ikke hører hjemme der? Da er du ikke alene. Mange unge føler at banken ikke er til for dem. At du må ha en feit konto eller masse gjeld før noen bryr seg. Vi ønsker å gjøre noe med det. Ikke bare for å være snill, men vi tror at hvis vi gir deg gode tjenester som du har bruk for, kommer du til å bli en fornøyd kunde hos oss. Brukskonto og sparekonto SpareBank 1 Visa eller Visa Electron kort med valgfritt motiv* Fri bruk ved uttak i våre minibanker Fri bruk av kortet til betaling av varer og kontantuttak Fri bruk ved betaling i nettbank, mobilbank og telefonbank fra 15 år Tilbud om kjøp av rabatterte billetter til idretts- og kulturarrangementer gjennom våre samarbeidspartnere *SpareBank 1 Visa kort fra 18 år og SpareBank 1 Visa Electron kort fra 13 år Vil du bli kunde hos oss? Kontakt oss på telefon 02244, eller stikk innom din lokalbank.

6 Hovedavtale Nettbank bedrift Administrasjon av elev-, ungdoms- og studentbedrifter Kundeopplysninger Navn Ungt Entreprenørskap Troms Postboks TROMSØ Kontaktperson Hugo Pettersen Organisasjonsnummer Telefonnummer Telefonnummer Avtalenummer E-post til kontaktperson Bedrift som ønskes knyttet til Nettbank bedrift for kontoinformasjon og betalinger Bedriftens navn (blokkbokstaver) Organisasjonsnummer E-post Skolens navn (blokkbokstaver) Adresse Postnr. Sted Sikkerhetsnivå godkjenning 1 person. Brukeropplysninger fylles ut i avsnittet Brukeropplysninger Kontonummer (fylles ut av banken) Tilgang Innsyn, registrering og godkjenning Brukeropplysninger (bruker som skal ha tilgang til Nettbank bedrift) Navn Fødselsnummer (11 siffer) E-post Telefonummer Som Nettbank bedrift bruker bekrefter jeg å ha lest avtalen og forstått min rolle og ansvar. Dato Signatur bruker Navn Fødselsnummer (11 siffer) E-post Telefonnummer Som Nettbank bedrift-bruker bekrefter jeg å ha lest avtalen og forstått min rolle og ansvar. Dato Signatur bruker Underskrift ansvarlig leder Navn Fødselsnummer (11 siffer) E-post Telefonnummer Som daglig leder/styreleder bekrefter jeg å ha lest avtalen og forstått min rolle og ansvar. Jeg bekrefter også at brukernes tilganger er korrekte. Dato Signatur daglig leder/styreleder Underskrift ansvarlig lærer Navn Fødselsnummer (11 siffer) E-post Telefonnummer Som ansvarlig lærer bekrefter jeg å ha lest avtalen og forstått min rolle og ansvar. Jeg bekrefter også at brukernes tilganger er korrekte. Dato Signatur ansvarlig lærer VIKTIG : Alle bevegelser på tildelt konto skal utføres i skoletiden med ansvarlig lærer til stede som kontrollperson. Innen 1. juni skal kontoen være tømt og avsluttet. Side 1 av 2

7 1. Avtalens omfang Disse avtalevilkår suppleres av bankens Generelle vilkår for innskudd og betalingsoppdrag og Avtalevilkår for elektronisk regningsbetaling. Ved eventuell motstrid går avtalevilkår for Nettbank bedrift foran Generelle vilkår for innskudd og betalingsoppdrag og Avtalevilkår for elektronisk regningsbetaling. 2. Brukerdokumentasjon Bruk av Nettbank bedrift er nærmere beskrevet i hjelpetekster i applikasjonen. 3. Utstyr Skolen må for egen regning og risiko anskaffe og vedlikeholde det utstyr, programvare og andre tilganger, herunder kommunikasjonsutstyr, Anti Virus program og telelinjer, som til enhver tid er nødvendig for å kunne benytte Nettbank bedrift. Skolen må for egen regning og risiko sørge for at nettleseren til enhver tid er oppdatert iht. bankens krav. Eventuell oppfølging, herunder installasjon, brukerstøtte og reklamasjoner på dette utstyr, programvare og tilganger, er banken uvedkommende og må rettes til leverandøren. Ved bruk av Nettbank bedrift i integrasjon med Bedriftens øvrige administrative systemer, er Skolen også ansvarlig for den tekniske tilretteleggingen av disse, både med hensyn til maskinvare og programvare. Tjenester som innbetalingsoversikter, kontoutskrifter og kvitteringer vil kunne hentes elektronisk når elevbedriften har koblet seg opp mot Nettbank bedrift. Den brevlige informasjonen vil da bortfalle. 11. Oppsigelse Hver av partene kan si opp avtalen med 1 - én - måneds skriftlig varsel. Ved vesentlig mislighold fra en av partene, kan den annen part heve avtalen med øyeblikkelig virkning. 12. Opphør Konto og nettbankavtale skal avsluttes innen 1. juni. Dersom konto ikke er avsluttet innen fristen, vil eventuell restsaldo overføres til Ungt Entreprenørskap Troms. 13. Generelt Denne avtale fylles ut av den aktuelle elevbedriften, skrives ut og signeres av både lærer, brukerne og ansvarlig person i bedriften. 4. Brukere Daglig leder eller styreleder i samarbeid med ansvarlig lærer, skal bestemme hvem som skal være bruker av systemet. Det er ingen begrensning i antall brukere. 5. Sikkerhetsløsning Ved pålogging benyttes BankID for verifisering av bruker. BankID utstedes av brukerens personlige bankforbindelse. BankID er personlig og skal kun brukes av innehaveren. Det er derfor kun den som er pålogget som skal utføre oppgaver i nettbanken. Mistake om misbruk skal umiddelbart meldes til banken. 6. Rettigheter Hver elevbedrift vil ha minimum en bruker med alle rettigheter, innsyn, registrering og godkjenning. Brukerne skal kun utføre utbetalinger i skoletiden med ansvarlig lærer tilstede. 7. Urettmessig bruk Bedriften må ikke belaste kontoer utover det beløp som til enhver tid er disponibelt på konto. Dersom transaksjonen medfører overtrekk, vil overtrekksrente bli belastet. Bedriften har ansvar og risiko for enhver belastning av konto og enhver bruk av bankens elektroniske tjenester hvor Bedriftens identifikasjon er benyttet. 8. Ansvar Banken er bare ansvarlig for tap som skyldes at banken eller bankens datasentral har utvist uaktsomhet. Banken er uten ansvar for innholdet i data som eies, er opprettet eller vedlikeholdes av andre enn banken eller bankens datasentral. Banken vil likevel søke å påvirke ansvarlige til å rette feil som banken blir klar over. Endringer i data forårsaket av elevbedriften omfattes ikke under noen omstendighet av bankens ansvar. 9. Pris og betalingsvilkår/prisendring Det er gratis å etablere nettbank bedrift for UET-bedrifter. Det påløper ingen transaksjons- eller brukskostnader. 10. Endring i tjenesten Banken kan med én måneds varsel endre tjenester eller bringe tjenester til opphør.

8 Kundesenteret tlf Åpningstider: Hverdager fra kl til kl Lørdager fra kl til kl E-post: Lundblad Media AS svanegodkjent trykkeri OKTOBER 2010 Bank. Forsikring. Og deg.

Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE)

Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE) Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE) Kundeavtalen omfatter følgende: AVTALEVILKÅR Kontoavtale næringsforhold, hoveddokument, del A Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester

Detaljer

Partner - en enklere hverdag for din bedrift!

Partner - en enklere hverdag for din bedrift! Partner - en enklere hverdag for din bedrift! Kundeavtalen omfatter følgende: BASISPRODUKTER OG AVTALEVILKÅR Kontoavtale næringsforhold, hoveddokument, del A Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester

Detaljer

Hei! Innhold. 14 Hvordan logger jeg meg ut av Mobilbanken? 14 Oppdateringer 14 Hva med BankID på Mobil? 15 Ofte stilte spørsmål om Mobilbank

Hei! Innhold. 14 Hvordan logger jeg meg ut av Mobilbanken? 14 Oppdateringer 14 Hva med BankID på Mobil? 15 Ofte stilte spørsmål om Mobilbank Hei! Veldig snart vil du være en lykkelig bruker av vår nye Mobilbank. Vi føler oss ganske trygge på det fordi veldig mange av de som allerede bruker den kommer tilbake til oss og forteller at de nesten

Detaljer

Kvikk guide Nettbank bedrift

Kvikk guide Nettbank bedrift Kvikk guide Nettbank bedrift Versjon 01.2014 1 Hovedfunksjoner i Nettbank bedrift Kontoinformasjon med konto- og saldooversikt Enkeltutbetalinger innland/utland Kontoregulering mellom egne kontoer Lønnslistefunksjon

Detaljer

Følgende tre deler utgjør til samme Kredittavtalen og avtale om betalingsformidling med kunden, jf. henholdsvis finansavtaleloven 48 og 16.

Følgende tre deler utgjør til samme Kredittavtalen og avtale om betalingsformidling med kunden, jf. henholdsvis finansavtaleloven 48 og 16. AVTALE OM KREDITT (KREDITTAVTALE) OG BETALINGSFORMIDLING KREDITTKORT FRA SANTANDER CONSUMER BANK AS Kredittavtale del 1 Avtale om kreditt (Kredittavtale) inklusive alminnelige kredittvilkår for personkreditt

Detaljer

Følgende tre deler utgjør til samme Kredittavtalen og avtale om betalingsformidling med kunden, jf. henholdsvis finansavtaleloven 48 og 16.

Følgende tre deler utgjør til samme Kredittavtalen og avtale om betalingsformidling med kunden, jf. henholdsvis finansavtaleloven 48 og 16. AVTALE OM KREDITT (KREDITTAVTALE) OG BETALINGSFORMIDLING KREDITTKORT FRA SANTANDER CONSUMER BANK AS Kredittavtale del 1 Avtale om kreditt (Kredittavtale) inklusive alminnelige kredittvilkår for personkreditt

Detaljer

Kredittavtale del 1 Avtale om kreditt (Kredittavtale) inklusive alminnelige kredittvilkår for personkreditt

Kredittavtale del 1 Avtale om kreditt (Kredittavtale) inklusive alminnelige kredittvilkår for personkreditt AVTALE OM KREDITT (KREDITTAVTALE) OG BETALINGSFORMIDLING KREDITTKORT FRA SANTANDER CONSUMER BANK AS Kredittavtale del 1 Avtale om kreditt (Kredittavtale) inklusive alminnelige kredittvilkår for personkreditt

Detaljer

VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING

VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING KONTAKTINFORMASJON Navn: Norne Securities AS Organisasjonsnummer: 992 881 828 Besøksadresse:

Detaljer

Avtalevilkår Nofa Medlem pluss 19. juli 2012

Avtalevilkår Nofa Medlem pluss 19. juli 2012 Avtalevilkår Nofa Medlem pluss 19. juli 2012 1. Kortutsteder Kredittgiver og kortutsteder er ya Bank AS. Nofa Medlem Pluss kredittkort utstedes i samarbeid med Medlemstjenester AS. Kortholder vil ved aksept

Detaljer

Generelle Vilkår: Generelle vilkår for Høyrentekonto/Sparekonto forbruker

Generelle Vilkår: Generelle vilkår for Høyrentekonto/Sparekonto forbruker Generelle Vilkår: Generelle vilkår for Høyrentekonto/Sparekonto forbruker Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens formål for denne ikke er hovedsakelig

Detaljer

Kontoavtale. Del C av kontoavtalen: Del A av kontoavtalen:

Kontoavtale. Del C av kontoavtalen: Del A av kontoavtalen: Kontoavtale Del A av kontoavtalen: Kontoavtale forbrukerforhold Hoveddokument for innskuddskonto med tilhørende betalingstjenester 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag

Detaljer

Veiledningsnotat for bruk av kontantkort i staten

Veiledningsnotat for bruk av kontantkort i staten Veiledningsnotat for bruk av kontantkort i staten 28. januar 2013 Dato 25. januar 2013 Referanse 12/974 VEILEDNINGSNOTAT FOR BRUK AV KONTANTKORT I STATEN 1. Innledning Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

Avtalevilkår Pangea Ecocard 19. desember 2014

Avtalevilkår Pangea Ecocard 19. desember 2014 Avtalevilkår Pangea Ecocard 19. desember 2014 1. Kortutsteder Kredittgiver og kortutsteder er ya Bank AS. Pangea Ecocard utstedes i samarbeid med Pangea AS og stiftelsen Pangeas miljøfond. Kortholder vil

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PRIVAT KONTO- OG KORTKREDITT. SAMT FORBRUKSLÅN ( RBAV03 NORGE ) Gjelder fra 25.02.2015. Sid 1 (8)

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PRIVAT KONTO- OG KORTKREDITT. SAMT FORBRUKSLÅN ( RBAV03 NORGE ) Gjelder fra 25.02.2015. Sid 1 (8) ALMINNELIGE VILKÅR FOR PRIVAT KONTO- OG KORTKREDITT Sid 1 (8) SAMT FORBRUKSLÅN ( RBAV03 NORGE ) Gjelder fra 25.02.2015 Informasjon om Resurs Bank Hovedkontor: Resurs Bank AB (publ), (Org.nr. 516401-0208)

Detaljer

Avtalevilkår BN Bank Kredittkort

Avtalevilkår BN Bank Kredittkort Avtalevilkår BN Bank Kredittkort Utstedt av SpareBank 1 Kredittkort AS 1. Kort beskrivelse av korttjenesten Kredittkortet/faktureringskortet er et betalingskort og en betalingsløsning som kan brukes i

Detaljer

EuroPark Kredittkort. Parkering på faktura. Ingen pin-kode. Ingen årsavgift. Ingen kontanter

EuroPark Kredittkort. Parkering på faktura. Ingen pin-kode. Ingen årsavgift. Ingen kontanter EuroPark Kredittkort Parkering på faktura Ingen pin-kode Ingen årsavgift Ingen kontanter 2 \ / 3 FÅ EN SMIDIGERE PARKERINGSHVERDAG! Parkering er en vesentlig del av hverdagen til alle som kjører bil. Vi

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro

Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro v 2.9 s. - 44 Innhold DETTE ER AVTALEGIRO... 3. AVTALEGIRO... 3.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER... 3.2. For betaler... 3.2.2

Detaljer

Søknad om AgriCard Classic

Søknad om AgriCard Classic Søknad om AgriCard Classic Jeg ønsker utstedt kort med personlig ansvar gratis tilleggskort m/pers. ansvars. Personlige opplysninger Fødselsnr. (11 sifre) Etternavn Alle fornavn Adresse Postnr. Poststed

Detaljer

Vedlegg: Avtale om bruk av Bysykkelen i regi av Bysykkelen AS

Vedlegg: Avtale om bruk av Bysykkelen i regi av Bysykkelen AS Bysykkelen.no ------------ Vedlegg: Avtale om bruk av Bysykkelen i regi av Bysykkelen AS 15.8.14 Alminnelige betingelser og vilkår gjeldende for by-sykkelen i regi av Bysykkelen AS Bysykkelen AS Maskinveien

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart SJEKKLISTE VED OPPSTART OPPDATERT EGEN PROFIL (kap 2) OPPDATERT INFORMASJON OM LAGET (kap 3) TILDELT RETTIGHETER TIL STYRET (kap

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Spareavtale for IPS. Viktig informasjon til nye kunder. Jeg vil opprette spareavtale for IPS i SKAGEN Fondene:

Spareavtale for IPS. Viktig informasjon til nye kunder. Jeg vil opprette spareavtale for IPS i SKAGEN Fondene: Ferdig utfylt blankett sendes til: E-post: SKAGEN Fondene pensjon@skagenfondene.no Skagen 3 Eller telefaks: Postboks 160 51 86 37 00 4001 Stavanger www.skagenfondene.no/pensjon Spareavtale for IPS Kundeservice

Detaljer

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat?

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat? Veiledning til elektronisk søknad Sjøfartsdirektoratet har utviklet et nytt system for elektroniske søknader og elektronisk innrapportering. Målsetning er å tilby brukere enklere, raskere og mer effektiv

Detaljer

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk registrering... 3 Hvem kan bruke elektronisk

Detaljer

Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD. Introduksjon

Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD. Introduksjon Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD Introduksjon Denne juridiske merknaden gjelder alt innholdet i denne bestillingsmotoren. Vi ber deg ta deg tid til å lese disse vilkår og betingelser for bruk

Detaljer

Avtale om Plasseringskonto

Avtale om Plasseringskonto Avtale om Plasseringskonto 1. Avtaleinngåelsen I det følgende inngås det avtale mellom Skandiabanken AB - Filial Norge (heretter omtalt som Banken) og Kunden om Plasseringskonto. Som del av denne avtalen

Detaljer