youngbank.no - for deg mellom 10 og 17 år Fra

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "youngbank.no - for deg mellom 10 og 17 år Fra 30.8.15 22.06.2015"

Transkript

1 youngbank.no - for deg mellom 10 og 17 år Fra Sparing Brukskonto 0,02 % Sparekonto - MoneyBox 2,00 % 2,50 % 6 frie uttak pr. år + fjorårets rente Utover dette 2% uttaksgebyr Kort Uttak i minibanker i Norge kr 0,00 kr Varekjøp i betalingsterminaler kr 0,00 kr Visa kontantuttak i utlandet + 0,5% kr 0,00 kr Visa Electron kort - første kort pr. år kr 0,00 kr Visa Electron kort - påfølgende kort pr. år kr 280,00 kr Visa Classic kort - første kort pr. år kr 0,00 kr Visa Classic kort - påfølgende kort pr. år kr 280,00 kr Erstatningskort når kort er ødelagt/ikke virker/mistet/nytt motiv kr 200,00 kr Nødkort eller nødkontanter Visa kr 1.000,00 kr Bruk av Visa-kort i utlandet - valutapåslag 2%. Ved bruk av Visa kort i utlandet blir beløpet omregnet til norske kroner av Visa International. Nettbank, Mobilbank og Telebank Giro m/ KID-nummer * kr 0,00 kr Giro m/ melding * kr 0,00 kr SMS varsling ved kontobevegelser i Nettbank * kr 1,00 kr Elektronisk brikke pr. måned * kr 0,00 kr efaktura pr. stk. kr 0,00 kr Avtalegiro pr. giro * kr 0,00 kr Fast betalingsoppdrag til annen kunde uten melding lagt opp i nettbank * kr 0,00 kr Betalingsoppdrag opprettet i Nettbank * kr 0,00 kr * Gjelder brukskonto Når det gjelder øvrige priser, vises det til de påfølgende sider som er hentet fra prislisten til Sparebanken Øst.

2 Sparing Fra Fra Brukskonto Lønnskonto 0,02 % Nye Kompasskonto 0,02 % Kompasskonto 0,02 % Kompass regningskonto 0,02 % Kompass ungdomskonto 0,02 % Ungdomskonto 0,02 % Honnørkonto 0,02 % Folio 0,02 % Kassekreditt 0,02 % Komplett brukskonto 0,02 % Sparekonto *Kapitalspar kr ,02 % 0,05 % 12 frie uttak pr. år + fjorårets rente. kr ,05 % 0,15 % Utover dette 2% uttaksgebyr kr ,20 % 0,50 % *Plasseringskonto kr ,02 % 0,05 % kr ,05 % 0,15 % 6 frie uttak pr. år + fjorårets rente. kr ,10 % 0,30 % Utover dette 2% uttaksgebyr kr ,30 % 0,70 % *Plasseringskonto Kompass kr ,02 % 0,05 % kr ,02 % 0,05 % 6 frie uttak pr. år + fjorårets rente. kr ,10 % 0,50 % Utover dette 2% uttaksgebyr kr ,50 % 1,00 % *Komplett Plasseringskonto kr ,02 % 0,05 % kr ,02 % 0,25 % 6 frie uttak pr. år + fjorårets rente. kr ,10 % 0,50 % Utover dette 2% uttaksgebyr kr ,50 % 1,00 % Priser på ungdomsprodukter - se youngbank.no

3 Fra Fra Familierente (ikke nye avtaler) kr ,00 % 1,50 % 6 frie uttak pr. år + fjorårets rente kr ,00 % 1,50 % Utover dette 2% uttaksgebyr kr ,75 % 2,25 % *Lokalkonto 4 frie uttak pr. år + fjorårets rente kr ,05 % Utover dette 2% uttaksgebyr kr ,75 % IPA (individuell pensjonsspareavtale) 1,25 % Barnespar 0-15 år 0,05 % 0,45 % 12 frie uttak pr. år + fjorårets rente. Utover dette 2% uttaksgebyr Boligsparing for ungdom (BSU) 2,70 % 3,20 % Innskudd med binding Innskudd med binding 6 måneder (Ikke nye) Innskudd med binding 12 måneder (Ikke nye) Innskudd med binding 6 måneder (fra ) Innskudd med binding 12 måneder (fra ) Fra ,00 % 2,25 % 2,25 % 2,50 % 1,50 % 1,75 % 1,75 % 2,00 % *Plasseringskonto Nibor Minsteinnskudd kr ,-. Pengemarkedsrenten som til enhver tid gjelder basert på 3 mndr. Nibor-rente minus margin: kr mndr. Nibor - 0,50% kr mndr. Nibor - 0,25% Renten reguleres hver uke med basis i noteringen pr. mandag. 2 frie uttak pr. år + fjorårets rente. Utover dette 2% uttaksgebyr. 7 dagers gjensidig oppsigelse. Dersom saldo på konto blir lavere enn kr ,- forrentes kontoenmed laveste rente på Kapitalspar. Fra Overtrekksrente 23,00 % Særvilkår For beløp over kr ,- kan det avtales spesielle vilkår for den enkelte konto. Rentesatsene kan endres svært hyppig. Oppdaterte renter fås oppgitt ved henvendelse til banken.

4 Fastrenteinnskudd Rentesatsene for våre fastrenteinnskudd kan endres svært hyppig. Oppdaterte renter fås oppgitt ved henvendelse til banken. Fastrenteinnskudd er et innskuddsprodukt som tilbys periodevis. Ved uttak før bindingstidens utløp avsluttes kontoen, og det beregnes et uttaksgebyr på 4%. Fra Andre kontotyper Skattetrekk 0,02 % Folio særvilkår For beløp over kr ,- kan det avtales spesielle vilkår for den enkelte konto. Rentesatsene kan endres svært hyppig. Oppdaterte renter fås oppgitt ved henvendelse til banken. * Renten gjelder fra 1. krone når et trinn passeres. Effektiv rente vil være lik nominell rente på alle sparekontoer under forutsetning av at det kun foretas frie uttak. Ved uttak utover de frie uttakene vil den effektive renten være lavere enn den nominelle. Renteberegningen følger årets kalenderdager. Omkostninger innskudd Depositumskonto kr 750,00 Kontoholdsomkostninger stillestående konti, etter vurdering pr. år maks. kr 30,00 Overførsel av konto til annen bank Dekning av giroomkostninger ved overføring av konto til annen bank kr 75,00 Purregebyr overtrekk innskuddskonto 1. gangs purring kr 65,00 2. gangs purring kr 65,00 3. gangs betalingsoppfordring kr 196,00

5 Kort Uttak i våre minibanker hverdager fra kl kr 0,00 Uttak i våre minibanker forøvrig kr 5,00 Uttak i andre minibanker i Norge kr 7,00 Varekjøp i betalingsterminaler kr 2,50 Visa kontantuttak i utlandet + 0,5% fra kr 35,00 Visa Classic kort pr. år kr 280,00 Visa Electron kort pr. år kr 280,00 Visa Bedrift kort pr. år kr 295,00 Visa Gull kort pr. år kr 425,00 Varekjøp i betalingsterminaler med Visa Gull kort kr 2,50 Erstatningskort når kort er ødelagt/ikke virker/mistet/nytt motiv kr 200,00 Nødkort eller nødkontanter Visa kr 1.000,00 Bruk av Visa-kort i utlandet valutapåslag 2%. For youngbank.no og Nybygger.no gjelder egne priser på kort.

6 Nettbank, Mobilbank og Telebank Mobilbank giro m/ KID-nummer kr 2,00 Telebank giro m/ KID-nummer kr 2,50 Nettbank giro m/ KID-nummer kr 2,00 Giro m/ melding (nettbank, mobilbank, telebank) kr 3,50 Kvittering uten oblat kr 15,00 Kvittering med oblat kr 15,00 SMS varsling ved kontobevegelser i Nettbank kr 3,00 Bestilling av kontoutskrift pr. side i Telebank kr 15,00 Elektronisk brikke pr. måned kr 10,00 Ny kodebrikke når brikke er mistet/ødelagt kr 120,00 Stoppe en betaling/starte en stoppet betaling kr 6,00 Sperre/heve sperre av et fast betalingsoppdrag kr 6,00 Melding om ikke utført oppdrag kr 20,00 efaktura efaktura pr. stk. kr 2,00 AvtaleGiro Pr. giro kr 2,00 Melding om ikke utført oppdrag kr 20,00 Fast Betalingsoppdrag Fast betalingsoppdrag mellom egne konti uten melding kr 0,00 Fast betalingsoppdrag til annen kunde uten melding kr 2,50 Fast betalingsoppdrag til annen kunde med melding (inkl. porto) kr 15,00 Melding om ikke utført oppdrag kr 20,00 Giro Kontant betalt kr 100,00 Belastet konto kr 50,00 Direkte giro kr 100,00 Giro utbetalingsanvisning - utstedelse kr 125,00 Heving av giro utbetalingsanvisning. Kontant utbetalt kr 100,00 Kvitteringsoblat kr 15,00 Retur på grunn av mangler kr 150,00 Brevgiro Pr. giro + porto for personkunder kr 15,00 Pr. giro + porto for bedriftskunder kr 20,00 Kvittering med oblat kr 15,00 Kvitteringsliste kr 20,00 Retur på grunn av mangler 150,00 Bankremisse Innløsing av bankremisse som ikke godskrives konto hos oss kr 200,00 Bankremisse kr 65,00 Bankremisse m/ gavekort kr 90,00

7 Salg av mynt Kunder pr. strylle kr 5,00 Ikke kunder pr. strylle kr 20,00 Bankbokser pr. år 60 mm høyde kr 375, mm kr 500, mm kr 625, mm kr 875, mm kr 1.250,00 Stor boks kr 1.600,00 Priser inkl. mva Oppboring av bankboks, etter regning Girogebyr (til de som ikke kan belastes direkte) kr 35,00 Bankboks krever konto som det kan trekkes gebyr fra Kopi av bilag/kontoutskrift Kontoutskrift fra arkiv i Nettbank kr 0,00 Pr. bilag (i tillegg til Nets/andre bankers priser) kr 100,00 Pr. kontoutskrift kr 75,00 Kopi- og telefaxtjenester Kopiering med bekreftelse (rett kopi bekreftes) kr 50,00 Sende telefax for kunder innenlands kr 50,00 Sende telefax for kunder utenlands kr 150,00

8 Valuta Kontanter (kun til egne kunder) Kjøp/salg inntil NOK 200,- kr 150,00 Kjøp/salg over NOK 200,- pr. eksp. kr 150,00 Kjøp/salg over NOK 3.000,- pr. eksp. kr 150,00 Kjøp/salg over NOK ,- kr 300,00 Betaling til utland via Nettbank/Nettbedrift Betaling til EU/EØS land i EUR < kr 35,00 Øvrige betalinger kr 60,00 Hastebetaling kr 350,00 Rettegebyr ved feil/mangelfulle opplysninger kr 110,00 Betaling til utland via Swift - manuelt Normal betaling kr 200,00 Hastebetaling til utland < NOK kr 500,00 Hastebetaling til utland > NOK kr 500,00 Mottaker uten konto - swiftsjekk kr 200,00 Ekstrabelastniing for utenlandsk banks omkostn. kan forekomme Innbetalinger fra utlandet Beløp < NOK eller motverdi i utenlandsk valuta kr 50,00 Beløp > NOK eller motverdi i utenlandsk valuta kr 100,00 Betaling i EUR < når krav i EU forordning nr. 2560/2001 innfris (sepa-betaling) kr 20,00 Valutasjekker Utstedelse av valutasjekk (papirbasert) * kr 260,00 Innløsning av valutasjekk < NOK 500,- * kr 25,00 Innløsning av valutasjekk > NOK 500,- * kr 150,00 Innløsning av pensjonssjekk * kr 25,00 Sjekk til inkasso (tillegg for utenlandsk banks omkostninger) * kr 700,00 * Porto kommer i tillegg kr 10,00 Andre tjenester og omkostninger Telefaksbekreftelse/kvittering på e-post kr 150,00 Reklamasjon, stopp eller retur av betaling (mottakers banks omkostninger kommer i tillegg) kr 300,00 Valutasikring, Rentesikring, Valutalån, Valutakonto, Remburs og Inkasso Ta kontakt med bankens valutaseksjon for priser.

9 Verdipapirkonto - kontohold Opprettelse av VPS-konto kr 0,00 Kontoendringer Overføring av aksjer/obligasjoner/fondsandeler til annen VPS-konto pr. verdipapir kr 100,00 Innløsning av obligasjonsbeholdning kr 150,00 Flytting av verdipapirkonto til annen kontofører kr 200,00 Etablering/endring av panterettigheter kr 250,00 Generell handelsfullmakt pr. megler kr 100,00 Frigivelse av enkeltposter fra VPS-konto kr 100,00 Årsgebyr Beholding inntil kr kr 0,00 Beholdning kr kr 500,00 Beholdning kr kr 750,00 Beholdning over kr kr 1.000,00 Fakturaomkostninger kr 50,00 Beregningsgrunnlag: Angitt markedsverdi for aksjer og egenkapitalbevis og ligningsverdi for obligasjoner pr f.å. Omkostningen belastes/faktureres påfølgende år. Faktureringsomkostninger kun for de kontohavere som ikke har oppgitt bankkonto.

10 Valuteringsregler Gjelder kun innenlands betalingsformidling Godskriving av konto Ved innskudd i kontanter renteberegnes beløpet fra og med første kalenderdag etter at innskuddet blir foretatt. Ved annen godskriving av konto blir beløpet renteberegnet fra og med oppgjørsdagen. Belastning av konto. Ved uttak i kontanter renteberegnes beløpet til og med siste kalenderdag før uttaket. Ved uttak i kontanter på lørdag, helligdag eller offentlig høytidsdag renteberegnes beløpet til og med siste kalenderdag før siste virkedag før uttaket.ved annen belastning av konto renteberegnes beløpet til og med kalenderdagen før oppgjørsdagen. Med oppgjørsdag menes den kalenderdagen godskriving eller belastning av kontoer kan inngå i oppgjøret mellom banken/ institusjonen og Norges Bank eller på annen måte gjøres opp bankene/institusjonen imellom. Ved overføring mellom kontoer i samme bank menes med oppgjørsdag den dag godskriving og belastning av kontoen(e) skjer.

Nybygger.no - for deg mellom 18 og 33 år

Nybygger.no - for deg mellom 18 og 33 år Nybygger.no - for deg mellom 18 og 33 år Fra 22.06.2015 Lån Boliglån over kr 2 mill. innenfor 75% av markedsverdi nom. 2,60 % eff. 2,69 %* Boliglån under kr 2 mill. innenfor 75% av markedsverdi nom. 3,30

Detaljer

Lån fra 22.06.15. Boliglån 75 % - over kr 2 mill. nom. 2,90 % eff. 3,01 % Boliglån 75 % - under kr 2 mill. * nom. 3,20 % eff.

Lån fra 22.06.15. Boliglån 75 % - over kr 2 mill. nom. 2,90 % eff. 3,01 % Boliglån 75 % - under kr 2 mill. * nom. 3,20 % eff. Lån fra 22.06.15 Boliglån 75 % - over kr 2 mill. nom. 2,90 % eff. 3,01 % Boliglån 75 % - under kr 2 mill. * nom. 3,20 % eff. 3,39 % Flexilån 70 % *** nom. 3,10 % eff. 3,14 % Kapitalisering hver måned.

Detaljer

Prisliste Privat LÅN. Nominell Effektiv rente fra: rente fra: Lån med pant i egen bolig innenfor 60 % av forsvarlig verdigrunnlag:

Prisliste Privat LÅN. Nominell Effektiv rente fra: rente fra: Lån med pant i egen bolig innenfor 60 % av forsvarlig verdigrunnlag: BOLIGLÅN Nominell Effektiv rente fra: rente fra: Lån med pant i bolig innenfor 60% av forsvarlig verdigrunnlag: Kun mot 1.prt. pant i bolig * 2,65 % 2,74% *) Lån med pant i bolig innenfor 75 % av forsvarlig

Detaljer

Prisliste - Privatmarked

Prisliste - Privatmarked Prisliste - Privatmarked - Side 1 Prisliste - Privatmarked Nr 3 / 2014 Gjelder fra: 16. juni 2014 Utlån Totens Sparebank gir lån til de fleste formål, med forskjellig sikkerhet og til konkurransedyktige

Detaljer

SPAREBANKEN PLUSS PRISLISTE FOR PRIVATMARKED

SPAREBANKEN PLUSS PRISLISTE FOR PRIVATMARKED SPAREBANKEN PLUSS PRISLISTE FOR PRIVATMARKED Gjeldene 20. mars 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE FORDELSPROGRAM PLUSSKUNDER SIDE TOTAL 3 BASIS 5 SENIOR 7 PLUSSKUNDE 18-28 8 PLUSSKUNDE UNGDOM 9 LÅN ORDINÆRE KUNDER

Detaljer

Prisliste øvrige vilkår personmarked pr. 01.07.2014

Prisliste øvrige vilkår personmarked pr. 01.07.2014 KUNDEPROGRAM UNGDOM 13 17: Ungdom 13 17 er et fordelsprogram for ungdom fra 13 og 17 år. Fordeler: Ingen årspris på VISA ELECTRON (ordinær pris kr. 125 pr. år.) Gratis kortbruk på varekjøp i inn- og utland

Detaljer

Lønnskonto/brukskonto 0,10% Honnørkonto 0,10% Kapitalkonto På beløp under kr 50.000,- 0,80% På beløp over kr 50.000,- 1,60%

Lønnskonto/brukskonto 0,10% Honnørkonto 0,10% Kapitalkonto På beløp under kr 50.000,- 0,80% På beløp over kr 50.000,- 1,60% PRISLISTE PRIVAT Prislisten gjelder fra 07.06.2013 Kontotype Nominell rente Lønnskonto/brukskonto 0,10% Honnørkonto 0,10% Kapitalkonto På beløp under kr 50.000,- 0,80% På beløp over kr 50.000,- 1,60% Rentesatsen

Detaljer

PRISLISTE BEDRIFTSKUNDER Gjeldende fra 15.07.2013

PRISLISTE BEDRIFTSKUNDER Gjeldende fra 15.07.2013 LISTE Gjeldende fra 15.07.2013 Innholdsfortegnelse NettBank Bedrift... 2 Betaling til utlandet via nettbank... 2 MOTTAKERAVTALER... 3 AvtaleGiro mottaker... 3 OCR... 3 egiro... 3 Direkte remittering...

Detaljer

PRISLISTE. Personkunder. Gjelder fra 21.07.2015

PRISLISTE. Personkunder. Gjelder fra 21.07.2015 Gjelder fra 21.07.2015 Giro manuell/elektronisk Belastet konto (utført av banken) kr 85 Overføring til egen konto/tredjemanns konto (utført av banken) kr 25 Straksbetaling (utført av banken) kr 85 TeleGiro/NettGiro

Detaljer

Prisliste Bank tjenester

Prisliste Bank tjenester Prislisten er sist oppdatert: 02.01.2015 Prislisten gjelder fra 02.01.2015 Prisliste Bank tjenester Betalingsformidling innland Uttak egne konti Uttak i kasse / minibank Giro / Oppdrag Brevgiro levert

Detaljer

Prisliste. Personkunder i Danske Bank

Prisliste. Personkunder i Danske Bank Prisliste Personkunder i Danske Bank Danske Bank A/S herunder Danske Bank i Norge har tillatelse til å drive finansieringsvirksomhet og verdipapirforetak i Norge. Danske Bank i Norge er under tilsyn av

Detaljer

Partner - en enklere hverdag for din bedrift!

Partner - en enklere hverdag for din bedrift! Partner - en enklere hverdag for din bedrift! Kundeavtalen omfatter følgende: BASISPRODUKTER OG AVTALEVILKÅR Kontoavtale næringsforhold, hoveddokument, del A Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester

Detaljer

Kontoavtale. Del C av kontoavtalen: Del A av kontoavtalen:

Kontoavtale. Del C av kontoavtalen: Del A av kontoavtalen: Kontoavtale Del A av kontoavtalen: Kontoavtale forbrukerforhold Hoveddokument for innskuddskonto med tilhørende betalingstjenester 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag

Detaljer

Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE)

Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE) Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE) Kundeavtalen omfatter følgende: AVTALEVILKÅR Kontoavtale næringsforhold, hoveddokument, del A Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester

Detaljer

Del B av kontoavtalen: Innholdsfortegnelse: 1. Kontoopprettelse legitimasjon. 2. Kontoavtale. 3. Opprettelse av konto for tredjemann

Del B av kontoavtalen: Innholdsfortegnelse: 1. Kontoopprettelse legitimasjon. 2. Kontoavtale. 3. Opprettelse av konto for tredjemann 24.08.2012 09:13 Del B av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester - forbrukerforhold Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens

Detaljer

Generelle Vilkår: Generelle vilkår for Høyrentekonto/Sparekonto forbruker

Generelle Vilkår: Generelle vilkår for Høyrentekonto/Sparekonto forbruker Generelle Vilkår: Generelle vilkår for Høyrentekonto/Sparekonto forbruker Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens formål for denne ikke er hovedsakelig

Detaljer

Avtalevilkår Nofa Medlem pluss 19. juli 2012

Avtalevilkår Nofa Medlem pluss 19. juli 2012 Avtalevilkår Nofa Medlem pluss 19. juli 2012 1. Kortutsteder Kredittgiver og kortutsteder er ya Bank AS. Nofa Medlem Pluss kredittkort utstedes i samarbeid med Medlemstjenester AS. Kortholder vil ved aksept

Detaljer

Kvikk guide Nettbank bedrift

Kvikk guide Nettbank bedrift Kvikk guide Nettbank bedrift Versjon 01.2014 1 Hovedfunksjoner i Nettbank bedrift Kontoinformasjon med konto- og saldooversikt Enkeltutbetalinger innland/utland Kontoregulering mellom egne kontoer Lønnslistefunksjon

Detaljer

Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold

Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold 1. Kort beskrivelse av korttjenesten Kredittkortet/faktureringskortet er et betalingskort som kan brukes i terminaler for betaling av

Detaljer

Avtalevilkår Pangea Ecocard 19. desember 2014

Avtalevilkår Pangea Ecocard 19. desember 2014 Avtalevilkår Pangea Ecocard 19. desember 2014 1. Kortutsteder Kredittgiver og kortutsteder er ya Bank AS. Pangea Ecocard utstedes i samarbeid med Pangea AS og stiftelsen Pangeas miljøfond. Kortholder vil

Detaljer

Følgende tre deler utgjør til samme Kredittavtalen og avtale om betalingsformidling med kunden, jf. henholdsvis finansavtaleloven 48 og 16.

Følgende tre deler utgjør til samme Kredittavtalen og avtale om betalingsformidling med kunden, jf. henholdsvis finansavtaleloven 48 og 16. AVTALE OM KREDITT (KREDITTAVTALE) OG BETALINGSFORMIDLING KREDITTKORT FRA SANTANDER CONSUMER BANK AS Kredittavtale del 1 Avtale om kreditt (Kredittavtale) inklusive alminnelige kredittvilkår for personkreditt

Detaljer

Følgende tre deler utgjør til samme Kredittavtalen og avtale om betalingsformidling med kunden, jf. henholdsvis finansavtaleloven 48 og 16.

Følgende tre deler utgjør til samme Kredittavtalen og avtale om betalingsformidling med kunden, jf. henholdsvis finansavtaleloven 48 og 16. AVTALE OM KREDITT (KREDITTAVTALE) OG BETALINGSFORMIDLING KREDITTKORT FRA SANTANDER CONSUMER BANK AS Kredittavtale del 1 Avtale om kreditt (Kredittavtale) inklusive alminnelige kredittvilkår for personkreditt

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro

Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro v 2.9 s. - 44 Innhold DETTE ER AVTALEGIRO... 3. AVTALEGIRO... 3.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER... 3.2. For betaler... 3.2.2

Detaljer

Kredittavtale del 1 Avtale om kreditt (Kredittavtale) inklusive alminnelige kredittvilkår for personkreditt

Kredittavtale del 1 Avtale om kreditt (Kredittavtale) inklusive alminnelige kredittvilkår for personkreditt AVTALE OM KREDITT (KREDITTAVTALE) OG BETALINGSFORMIDLING KREDITTKORT FRA SANTANDER CONSUMER BANK AS Kredittavtale del 1 Avtale om kreditt (Kredittavtale) inklusive alminnelige kredittvilkår for personkreditt

Detaljer

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Senter for statlig økonomistyring, 01.02.2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 5 2 ANSKAFFELSESPROSESSEN 7 2.1 Grunnlag og

Detaljer

KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA BANK NORGE ASA OG KORTINNEHAVER, (AVTALEN) FRA 14. FEBRUAR 2011 BAUHAUS PRIVAT

KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA BANK NORGE ASA OG KORTINNEHAVER, (AVTALEN) FRA 14. FEBRUAR 2011 BAUHAUS PRIVAT KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA BANK NORGE ASA OG KORTINNEHAVER, (AVTALEN) FRA 14. FEBRUAR 2011 BAUHAUS PRIVAT 1. Avtalen gjelder: Avtalens parter er Nordea Bank Norge ASA (heretter benevnt Nordea ) og

Detaljer

Spareavtale for IPS. Viktig informasjon til nye kunder. Jeg vil opprette spareavtale for IPS i SKAGEN Fondene:

Spareavtale for IPS. Viktig informasjon til nye kunder. Jeg vil opprette spareavtale for IPS i SKAGEN Fondene: Ferdig utfylt blankett sendes til: E-post: SKAGEN Fondene pensjon@skagenfondene.no Skagen 3 Eller telefaks: Postboks 160 51 86 37 00 4001 Stavanger www.skagenfondene.no/pensjon Spareavtale for IPS Kundeservice

Detaljer

Banktjenester - Hovedbankavtale 2011-2015. for

Banktjenester - Hovedbankavtale 2011-2015. for KONKURRANSEGRUNNLAG Banktjenester - Hovedbankavtale 2011-2015 for Bergen kommune Tilbudsfrist: 22. november 2010 Rådgiver: Side 1 av 31 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 4 2.0 Generell konkurranseinformasjon...

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PRIVAT KONTO- OG KORTKREDITT. SAMT FORBRUKSLÅN ( RBAV03 NORGE ) Gjelder fra 25.02.2015. Sid 1 (8)

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PRIVAT KONTO- OG KORTKREDITT. SAMT FORBRUKSLÅN ( RBAV03 NORGE ) Gjelder fra 25.02.2015. Sid 1 (8) ALMINNELIGE VILKÅR FOR PRIVAT KONTO- OG KORTKREDITT Sid 1 (8) SAMT FORBRUKSLÅN ( RBAV03 NORGE ) Gjelder fra 25.02.2015 Informasjon om Resurs Bank Hovedkontor: Resurs Bank AB (publ), (Org.nr. 516401-0208)

Detaljer

Brukerhåndbok Direkte remittering

Brukerhåndbok Direkte remittering Brukerhåndbok Direkte remittering Brukerhåndbok Direkte remittering v 4.5 april 2014 s. 1-25 Innhold 1 DETTE ER DIREKTE REMITTERING... 3 1.1 HVORFOR DIREKTE REMITTERING... 3 1.2 FORDELER FOR BEDRIFTER...

Detaljer