Ny helsekravforskrift

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny helsekravforskrift"

Transkript

1 Ny helsekravforskrift De viktigste endringene i det nye regelverket Forskrift og veileder Aud Nistov 1

2 Innhold Bakgrunn for ny forskrift OLFs arbeidsgruppe Hovedtrekk i forskriftsteksten Helsekravene 2

3 Bakgrunn for forskrift Forrige forskrift utarbeidet 1990 Behov for tidsmessig justering/medisinsk utvikling Forenkling Risikobasert Inkludere bedre veiledning for sertifiserende leger Innarbeidelse av praksis fra ankebehandling hos Fylkeslegen Harmonisering mot internasjonalt (UK) regelverk (Harmonisering mot regelverk for andre arbeidstakergrupper med krav til helsesertifisering (sjømenn, dykkere)) Helsedirektoratet (HDir) La fram høringsutkast til ny forskrift mai 2010 Tok imot OLFs utkast til veileder sep 2010 (se under) ble i all hovedsak brukt slik den ble fremsendt Drøftingsmøter med fagforeninger, Fylkeslegen i Rogaland og OLF nov/ des 2010 Ny forskrift utgitt , ny veileder utgitt Februar

4 OLF Arbeidsgruppen OLF arbeidsgruppe nedsatt våren 2009 Utarbeidet systematisk ny veileder som ble drøftet med Helsedirektoratet Sep 2010 Medlemmer Erik Dahl-Hansen (ExxonMobil) Marit Bergeland (Fylkeslegen Rogaland, fratro arbeidsgruppen våren 2010) Gaute Bjaanes (Transocean) Christian Cappelen Smith (Seadrill) Lene Håland (OLF, fratro gruppen høsten 2009) Jan Risberg (OLF, arbeidsgruppens leder) Kjetil Todnem og Geir Størseth (Statoil) 4

5 Det viktigste fra forskriftsteksten Forskrift om helsekrav for personer til havs ( ) Kapittel 2: Petroleumsleger og dykkeleger må godkjennes (Hdir) og må gjennomgå kvalifiserende grunnopplæring og etterutdanning. 3-årlig resertifisering Separate kurs for petroleumsleger og dykkeleger Dykkeleger må også være petroleumsleger 5

6 Det viktigste fra forskriftsteksten (forts) Kapittel 3 Helseundersøkelsen Egenerklæring + klinisk us (som tidligere) Krav til helse: være fysisk og psykisk i stand til å mestre opphold på innretningen og en evakueringssituasjon være i stand til å arbeide sikkerhetsmessig forsvarlig til havs ikke ha en tilstand som kan medføre at varsling ikke registreres ikke ha en lidelse hvor bortfall av nødvendig medisinering eller som av andre grunner kan medføre alvorlig fare for egen eller andres helse og sikkerhet. Preskriptive helsekrav (syn, hørsel, lunge osv.) lite spesifikke, dog: 6 Ikke epilepsi eller insulinkrevende diabetes «Det må ikke være overvekt som utgjør en sikkerhetsmessig risiko i en nødssituasjon»

7 Det viktigste fra forskriftsteksten Kap 4-5 Gyldighet 2 år (som tidl) Hvis petroleumslegen mener at helsekrav ikke er oppfylt Utstedelse av udyktighetserklæring eller Søknad til FMRO om dispensasjon Dispensasjon=Når det foreligger særlige grunner og hensynet til sikkerheten ikke taler mot det Hvis FMRO ikke gir dispensasjon Behandling i klagenemnd (4 personer) 7

8 Forskriften hva er nytt? Krav om godkjenning av petroleums- og dykkeleger Justering av overordnede helsekrav. Bortfall av spesifikke synsog hørselskrav Risikovurdering av overvekt presisert 8

9 Veiledning Detaljert veiledning for å bistå petroleumslegen i risikovurdering av helsetilstanden Overordnede kriterier «Ikke på grunn av sin helsetilstand være til fare for seg selv eller andre» Eller bli urimelig belastning på innsatspersonell i en krisesituasjon Kunne evakuere Kunne se/høre varslingssignaler 9

10 Veiledningen Praktisk gjennomføring (minimumsomfang) Anamnese Egenerklæring Foreløpig må gammelt skjema brukes Klinisk intervju Klinisk undersøkelse «Vanlig klinisk undersøkelse» KMI (Høyde/vekt), Puls, BT Visus, synsfelt U-stix Fargesyn ved første us Øvrig utredning, blodprøver, EKG, spirometri, spesialisthenvisning på indikasjon 10

11 Helsekrav noen «knagger» Øye/visus Visus uk 0,1, korr 0,5 Normalt synsfelt på ett øye Hørsel Taleoppfattelse på 2m (binauralt) Høreapparat OK Spesialisthenvisning hvis hørselstap >35dB i snitt for Hz eller >60 db for 3-4 khz 11

12 Helsekrav noen «knagger» Hjerte/kar Iskemisk hjertesykdom Helseerklæring kan utstedes 6u etter PCI Hypertensjon Forutsetter spesialisterklæring /risikovurdering <140/90=OK /90-110: Risikovurdering >180/110: Udyktig ICD: Kontraindikasjon Cerebrovaskulær sykdom: Kan godkjennes 6m etter insult Arytmi: Særskilt krav om å vurdere kognitiv funksjonssvikt Hvis synkope: Minimum 12m karantene Etter ablasjon: 3m observasjonstid For øvrig risikobasert 12

13 Helsekrav noen «knagger» Anfallsvis hjernefunksjonsforstyrrelse (epilepsi +++) Generelt omfattende drøftet Spesialistutredning nødvendig Kan godkjennes hvis residivrisiko er minimal og observasjonstid minst 12m 6m observasjonstid etter intrakranielle traumer med risiko for følgeskadeepilepsi ADHD Må søke dispensasjon Bruk av medikamenter er i seg selv ikke diskvalifiserende ifm dispensasjonssøknad Type I diabetes og LADA Må søke dispensasjon Veiledningen setter detaljerte krav som anbefales oppfylt for innvilgelse av dipsensasjon 13

14 Helsekrav noen knagger Medikament/alkohol/stoffmisbruk Generelt: Streng vurdering Udyktighet ifm pågående misbruk Ifm rehabilitering Innkorting av gyldighetsperiode (6 mnd) Hvis narkotikamisbruk: Villighet til rusmiddeltesting i 2 år Legemiddelassistert rehabilitering Dispensasjonssøknad Lungefunksjon Normalt kan helseerklæring utstedes hvis FEV1>60%, FVC>70% og evne til å gå i trapp tre etasjer uten å få tydelig pustebesvær Medikamenter Warfarin ikke en absolutt kontraindikasjon (veiledning gitt for vurdering) 14

15 Overvekt 15 Svært kontroversielt spørsmål Eneste fagområde hvor veiledningsutkast ble kraftig imøtegått av fagforeninger KMI (høyde/vekt) skal måles hos alle Livvidde skal måles ved KMI>30 Risikovurdering Ingen absolutte akseptkriterier Risikovurdering må gjøres ut fra evne til evakuering/risiko for redningspersonell ved evt evakuering Vektlegg bl.a. disse parametrene: KMI>35 Liv/hofte ratio >1 (menn) og >0,85 (kvinner) Kroppsvekt >120 kg Livvidde > 115 cm

16 Forhold som ikke skal medføre tap av helseerklæring Helsesvikt som gjør at man ikke kan utføre en spesiell type arbeid, men som generelt ikke er til hinder for arbeid offshore Helsesvikt som gjør at man ikke kan tjenestegjøre i innsatslag

17 17 Spørsmål?

Veileder til Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs (inkludert helsekrav for yrkesdykkere)

Veileder til Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs (inkludert helsekrav for yrkesdykkere) Veileder IS-1879 Veileder til Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs (inkludert helsekrav for yrkesdykkere) Publikasjonens tittel: Veileder til Forskrift

Detaljer

Dato: 05.6.2014. Saksnr.: Opphever: FOR-2001-10-19 nr. 1309. Referanse til:

Dato: 05.6.2014. Saksnr.: Opphever: FOR-2001-10-19 nr. 1309. Referanse til: Mottakere av rundskrivet: (sett kryss) Nr.: RSR 02-2014 Rundskriv - Serie R Rundskriv serie R (regelverk) erstatter tidligere serie F. I den nye serie R publiseres også relevante lovendringer og konvensjonsendringer.

Detaljer

Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker IS-1348

Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker IS-1348 Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker IS-1348 1 Heftets tittel: Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker Utgitt: 27.09.2011 Bestillingsnummer: Utgitt

Detaljer

Rett og urett? Begrensninger og rettigheter ved diabetes

Rett og urett? Begrensninger og rettigheter ved diabetes Rett og urett? Begrensninger og rettigheter ved diabetes Diabetesforbundet 2011 Prosjektleder: Janne Kristiansen Innholdsfortegnelse Innledning 4 Begrensninger og rettigheter ved diabetes 4 Adopsjon 6

Detaljer

IS-1437. Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v.

IS-1437. Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. IS-1437 Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. 1 Heftets tittel: Utgitt: 11/2011 Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. -2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Helseattest Ved søknad om førerett, kompetansebevis eller kjøreseddel. Helseattesten må ved innlevering ikke være eldre enn 6 mnd.

Helseattest Ved søknad om førerett, kompetansebevis eller kjøreseddel. Helseattesten må ved innlevering ikke være eldre enn 6 mnd. 1 Helseattest Ved søknad om førerett, kompetansebevis eller kjøreseddel. Helseattesten må ved innlevering ikke være eldre enn 6 mnd. Adresse Telefonnummer Mobilnummer Postnummer, poststed E-post Søknaden

Detaljer

Luftforsvarets medisinske krav til luftpersonell

Luftforsvarets medisinske krav til luftpersonell Luftforsvarets medisinske krav til luftpersonell Inkluderer krav til kontroll- og varslingspersonell og AE personell 5. reviderte utgave oktober 2009 Flymedisinsk Institutt Alminnelig benyttede forkortelser:

Detaljer

Veien til førerkort og egen bil. Phd Gro CC Løhaugen Spesialist i klinisk psykologi Nevropsykolog Leder HABU-Arendal

Veien til førerkort og egen bil. Phd Gro CC Løhaugen Spesialist i klinisk psykologi Nevropsykolog Leder HABU-Arendal Veien til førerkort og egen bil Phd Gro CC Løhaugen Spesialist i klinisk psykologi Nevropsykolog Leder HABU-Arendal Men først kort om HABU-Arendal 1. HABU, Barnesenteret, SSHF Veien til denne forelesningen.

Detaljer

Fortrolig. A. PERSONALIA Følgende dokumenter er godkjent som ID-dokument: Pass, sjøfartsbok eller førerkort. B. TJENESTE OM BORD Stilling om bord:

Fortrolig. A. PERSONALIA Følgende dokumenter er godkjent som ID-dokument: Pass, sjøfartsbok eller førerkort. B. TJENESTE OM BORD Stilling om bord: Skjema for vurdering av medisinsk skikkethet Forskrift av 5. juni 2014 nr. 805 om helseundersøkelse av arbeidstakere på norske skip og flyttbare innretninger (helseforskriften) Bare til bruk for sjømannslege.

Detaljer

Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier

Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier Høgskolen i Sør-Trøndelag Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier Avdeling for helse- og sosialfag Praksiskontoret AHS - praksiskontor-ahs@hist.no Revidert april 2014 Side 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Informasjon til deg som har mistet din autorisasjon eller som frivillig har gitt avkall på den

Informasjon til deg som har mistet din autorisasjon eller som frivillig har gitt avkall på den Utgitt av Statens helsetilsyn Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep, 0032 Oslo Telefon 21 52 99 00 Telefaks 21 52 99 99 e-post: postmottak@helsetilsynet.no internett: www.helsetilsynet.no Rundskriv IK-1/2009 Saksnr.

Detaljer

Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier

Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier Høgskolen i Sør-Trøndelag Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier Avdeling for helse- og sosialfag Praksiskontoret AHS - praksiskontor-ahs@hist.no Revidert august 2013 Innholdsfortegnelse

Detaljer

NOAS ANBEFALINGER FOR BEDRE OPPLYSNING AV ASYLSAKER. FAKTA PÅ BORDET NOAS anbefalinger for bedre. opplysning av asylsaker i første instans

NOAS ANBEFALINGER FOR BEDRE OPPLYSNING AV ASYLSAKER. FAKTA PÅ BORDET NOAS anbefalinger for bedre. opplysning av asylsaker i første instans NOAS ANBEFALINGER FOR BEDRE OPPLYSNING AV ASYLSAKER FAKTA PÅ BORDET NOAS anbefalinger for bedre opplysning av asylsaker i første instans Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS), oktober 2010 NOAS ANBEFALINGER

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Veileder IS-1512. Pårørende. en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

Veileder IS-1512. Pårørende. en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester IS-1512 Veileder Pårørende en ressurs Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Heftets tittel: Pårørende en ressurs Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

fortelling funn fortolkning formidling En praktisk veileder for legers attestarbeid i spennet mellom innsikt, innlevelse, rammer og ressurser

fortelling funn fortolkning formidling En praktisk veileder for legers attestarbeid i spennet mellom innsikt, innlevelse, rammer og ressurser fortelling funn fortolkning formidling En praktisk veileder for legers attestarbeid i spennet mellom innsikt, innlevelse, rammer og ressurser April 2008 Innhold Forord... 4 1 Gjeldende lover og regler...

Detaljer

Høring på forskrift om tiltak for å stanse eller avverge skade fra vilt

Høring på forskrift om tiltak for å stanse eller avverge skade fra vilt Adresseliste Trondheim, 28.10.2013 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/5053 Saksbehandler: Nils Kristian Grønvik Høring på forskrift om tiltak for å stanse eller avverge skade

Detaljer

Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter. Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011

Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter. Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011 Rundskriv Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011 1. Innledning 2. Styrer 2.1. Barnehageloven 17 2.2. Utdanningskravet for styrer

Detaljer

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder IS-1154 Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder til forskrift av 3.april 2003 nr. 450 Heftets tittel: Kommunenes helsefremmende og forebyggende

Detaljer

Veileder for tilsyn med kommunens tiltak for å forebygge og behandle underernæring hos eldre i sykehjem og i hjemmetjenesten

Veileder for tilsyn med kommunens tiltak for å forebygge og behandle underernæring hos eldre i sykehjem og i hjemmetjenesten Internserien 3/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Veileder for tilsyn med kommunens tiltak for å forebygge og behandle underernæring

Detaljer

Hva gjør vi i møte med barn med fedme og deres foreldre på kontoret

Hva gjør vi i møte med barn med fedme og deres foreldre på kontoret Hva gjør vi i møte med barn med fedme og deres foreldre på kontoret Verktøy, pasient historier Ane Kokkvoll overlege barn Finnmarks sykehuset oktober 2013 Innhold- verktøy 1.Samtalen som verktøy- ulike

Detaljer

Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne. 1. november 2007

Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne. 1. november 2007 Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne 1. november 2007 1 Forord Rapporten er utarbeidet av to arbeidsgrupper og består av to hoveddeler: Den første er Utredning

Detaljer

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven 0 Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven Dette rundskrivet (I-8/2004) inneholder en oversikt over endringer i spesialisthelsetjenesteloven (lov 2. juli 1999 nr. 61

Detaljer

Høring om endring av førerkortforskriften vedlegg 1 om helsekrav

Høring om endring av førerkortforskriften vedlegg 1 om helsekrav Statens vegvesen Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep 0033 Oslo Vår ref. LM Oslo, 15. mars 2015 Høring om endring av førerkortforskriften vedlegg 1 om helsekrav Diabetesforbundet er en uavhengig interesseorganisasjon

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Høringsnotat. Eksisterende bygg Forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10

Høringsnotat. Eksisterende bygg Forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10 Høringsnotat 25. februar 2015 Saksnr. 15/1248 Eksisterende bygg Forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10 Forslag til endringer i Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26. mars 2010 nr 488 og

Detaljer

Veksfag del I. Regelverk - for alternativ behandling. Lov om alternativ behandling av sykdom

Veksfag del I. Regelverk - for alternativ behandling. Lov om alternativ behandling av sykdom Veksfag del I Regelverk - for alternativ behandling Lov om alternativ behandling av sykdom Forskrift om frivillig registerordning for utøvere av alternativ behandling Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Har du gjeldsproblemer? en veileder for deg som kan ha behov for gjeldsordning

Har du gjeldsproblemer? en veileder for deg som kan ha behov for gjeldsordning Har du gjeldsproblemer? en veileder for deg som kan ha behov for gjeldsordning Gjeldsordningsloven gir deg som har alvorlige gjeldsproblemer mulighet til å få kontroll over din økonomi. Dersom du er varig

Detaljer