Martin M. Bakken AS Årsrapport 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Martin M. Bakken AS Årsrapport 2013"

Transkript

1 Martin M. Bakken AS Årsrapport 2013

2 MARTIN M. BAKKEN AS Foto: Eivor Eriksen Ankerskogen svømmehall Ny 25-metersbasseng med hev/senkebunn. Hamar kulturhus - Leseplasser i Hamar bibliotek Forsiden: Hamar kulturhus Inngang og hovedtrapp over to plan opp til teater foajéen med inngang til blant annet kultursalen. Bildet viser synlig betongkonstruksjoner og store glassflater, noe som også kjenne tegner resten av bygget. Ankerskogen svømmehall Utvendig arbeider med trapp. Ankerskogen svømmehall Hovedentreprenør: Martin M. Bakken AS. Arkitekt: Nuno Arkitektur AS Byggherre: Hamar kommune Oppstart: Oktober Ferdig stillelse: Desember Beskrivelse: Prosjektet består av flere nye avdelinger som gir et rikt tilbud av aktiviteter til alle aldersgrupper med familieavdeling, velværeavdeling, 25-metersbasseng med hev/senkebunn, friskvernavdeling med aktivitetssenter over fire etasjer, 50-metersbasseng, terapibasseng, garderobebygg og treningsrom er rehabilitert og modernisert. I tillegg er det bygget ny kafé og nytt inngangsparti. Videre er adkomst og parkering utbedret for å gi alle en hensiktsmessig og god tilgang til anlegget. Hamar kulturhus Hovedentreprenør: Martin M. Bakken As. Arkitekt: Tegnestuen Vandkunsten, København. Byggherre: Hamar kommune. Oppstart: September Ferdigstillelse: November Beskrivelse: Hamar kulturhus består av kvm og inneholder bibliotek, kulturskole, Hamar kino med to nye kinosaler, konsert og teatersal, øvingslokaler for kor, korps, dans og teater, konferansesal, prøverom, lager, verksted, kontorer og kafé. «Ankerskogen svømmehall og Hamar kulturhus er to store og komplekse prosjekter. Martin M. Bakken har i tradisjon tro gjennomført sine arbeider på en meget betryggende måte, både i forhold til prosess og sluttprodukt». Ole Jonny Eriksen, Prosjektsjef Hamar kommune Nøkkeltall, martin m. bakken as Nøkkeltall (million kr/prosent) Driftsinntekter 531,3 395,0 Driftsresultat 20,9 11,5 Resultat før skattekostnad 24,3 15,9 Resultat i % av driftsinntekter 4,6 4,0 Totalkapital 203,7 194,7 Totalkapitalrentabilitet 12,2 8,3 Egenkapital 53,5 50,0 Egenkapitalandel i % 26,3 25,7 Antall ansatte pr

3 MARTIN M. BAKKEN AS Befester stillingen Martin M. Bakken AS overleverte to prestisjeprosjekter i 2013; Hamar kulturhus og nye Ankerskogen svømmehall. Dette befester stillingen som Hedmarks ledende entreprenør i det 85. året i selskapets historie. 1 I 2013 markerte Martin M. Bakken sitt 85-års jubileum. Jubilanten ble behørig hedret lørdag 23. november 2013 på Sagbladfabrikken på Hamar, sammen med ansatte, ledsagere og andre inviterte gjester. Jubileet var vellykket og bidro til å minne både ansatte og eksterne gjester om at Martin M. Bakken bærer stolte tradisjoner, og har vært med på å forme lokalsamfunn i Hedmark siden etableringen i 1928 og frem til i dag. Martin M. Bakken har i løpet av året blant annet overlevert Hamar kulturhus og nye Ankerskogen svømmehall, som fremstår som to store praktbygg og monumenter i regionen. Sammen med ferdigstillelse av flere andre prosjekter, fremstår selskapet som en av de ledende entreprenørene i Hedmark. Martin M. Bakken AS har 122 medarbeidere, hvorav 94 håndverkere og 28 funksjonærer. Hovedkontoret ligger i Elverum, og har også kontor på Hamar. Administrerende direktør Svein Tollersrud forklarer selskapets gode omdømme med profesjonell prosjektstyring og kompetente medarbeidere som gir optimal byggetid og kostnadseffektiv produksjon. Martin M. Bakken har bred kompetanse og erfaring med å bygge boliger, næringsbygg og rehabilitering. Våre erfaringer og løsningsorienterte holdninger gir byggherren et betryggende beslutningsgrunnlag med dokumentasjon for riktig pris, kvalitet og gjennomføring, sier Tollersrud. Martin M. Bakkens bedriftskultur preges av solide grunnverdier, godt arbeidsmiljø, korte beslutningslinjer og stor fleksibilitet. Vi har egne ansatte håndverkere som følges opp med intern skolering og opplæring. Høy faglig kompetanse og moderne produksjonsutstyr gjør oss i stand til å møte framtidens utfordringer. Martin M. Bakken AS er et firma i Backe- Gruppen. Ved større utbygginger kan Martin M. Bakken trekke veksler på den spisskompetansen og de ressursene konsernet disponerer. Svein Tollersrud, Administrerende direktør. Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien 2 1: Nordviken blokk A Leilighetsprosjekt på Hamar med 22 leiligheter som ble ferdigstilt i november : HMS-kurs 40 timers grunnopplæring for våre ansatte i Martin M. Bakken. Kurset skal bidra til gode holdninger og kunnskap for å sikre trygg og god gjennom føring av våre prosjekter. Bildet viser presentasjon av ulike typer fallsikringsutstyr. 4

4 om backegruppen Dette er BackeGruppen BackeGruppen er et av landets ledende entreprenør- og eiendomsutviklingsselskaper. Vi utvikler og bygger boliger og næringsbygg for privat og offentlig sektor. Faglig dyktighet og etterrettelighet har vært konsernets viktigste verdier gjennom mer enn 60 år. Vi er stolte av å levere kvalitetsbygg som er viktige i og for de lokalsamfunn vi opererer i. Dette har bidratt til å bygge BackeGruppens om dømme, og styrket vår konkurransekraft i våre fire virksomhetsområder: entreprenør, prosjektutvikling, eiendom og maskinutleie. BackeGruppens entreprenørvirksomhet er samlet i Backe Entreprenør Holding AS, som ved utgangen av året omfattet 12 entreprenør selskaper og et murmesterfirma. Lokal forankring, nærhet til kunden, kunnskap og kvalitet utgjør fundamentet i entreprenørvirksomheten. BackeGruppens entreprenørvirksomhet har tradisjonelt fokusert på Østlandsområdet. Konsernet har gjennom oppkjøp og nyetableringer i løpet av de fem siste årene også virksomheter i Bergen, Trondheim og Sandnes/ Stavanger. I 2012 ble Forny AS etablert i Oslo og er BackeGruppens nysatsing på miljøriktig renovering og ombygging. Vi har valgt en forretningsmodell der datterselskapene i entreprenørvirksomheten er selvstendige enheter som opererer under eget navn og med en ledelse som er sterkt forankret i det lokale nærings- og samfunnsliv. Forankringen gir lokal markedskompetanse og bidrar til nære relasjoner med kunder og samarbeidspartnere. Til hørigheten til Backe- Gruppen gir finansiell styrke og tilgang til ledende kompetanse og ressurser innen områder som miljø- og klimakompetanse, helse og sikkerhet. Kurs, sertifiseringer og kompetanseutvikling tilbys gjennom Backe- Skolen, og vi er opptatt av å dele erfaringer, kunnskap og beste praksis på tvers av virksomheten. Backe Prosjekt driver aktivt som byggherre innen utvikling av boliger og næringsbygg i egen regi, i nært samarbeid med andre investorer og eiendomsaktører. Noen av Norges mest anerkjente arkitekter er knyttet til selskapet, og mange av våre prosjekter har fått stor oppmerksomhet for egen skaper som design, energieffektivisering og funksjonalitet. Virksomheten har som mål å igangsette 500 boliger og kvadratmeter med næringsbygg i året. Sammen med virksomheten i entreprenørselskapene, gjør dette BackeGruppen til en av de største boligbyggerne i Norge. Backe Eiendom er BackeGruppens eiendoms investeringsselskap med et langsiktig investeringsperspektiv. Selskapet driver utleie av fritidsboliger, boliger, lagerbygg og andre næringsbygg. Maskiner og utstyr tilhørende Backe- Gruppen eies i hovedsak av BAS Maskinutleie. Selskapet har etter etableringen i 2008 utviklet seg til å bli et viktig satsningsområde for konsernet. Utleie av maskiner og utstyr til det eksterne markedet utgjør nå mer enn 50 % av omsetningen. BackeGruppens historie går tilbake til 1946, da selskapet ble grunnlagt av Gunnar M. Backe. Konsernet eies i dag av Kristin Backe og hennes barn. Eirik Gjelsvik er konsernsjef i BackeGruppen. BackeGruppens entreprenørvirksomhet er samlet i Backe Entreprenør Holding AS, som ved utgangen av året omfattet 12 entreprenørselskaper og et murmesterfirma. 6

5 Martin M. Bakken AS årsberetning 2013 Årsberetning Virksomheten Martin M. Bakken AS er den ledende byggentreprenøren i Hedmark fylke. Selskapet er organisert for å drive en allsidig entreprenørvirksomhet hovedsakelig med egne ansatte håndverkere innen fagene betong og tømmer. Primærmarkedet for selskapets virksomhet er Hedmark. Selskapet har hovedkontoret i Elverum og kontor på Hamar. Næringsbygg, boligbygging og rehabilitering, samt mindre anlegg er prioriterte områder i virksomheten. Det har vært god aktivitet i selskapet gjennom året. Av de største prosjektene som er ferdigstilte kan nevnes Atriumshaven og Nordviken blokk A som er leilighetsprosjekter på Hamar, Ankerskogen svømmehall, Hernes Institutt og Hamar kulturhus. For øvrig har prosjektene Glomma Panorama og Nordviken blokk B vært viktig for selskapets produksjon og sysselsetting gjennom året. Mot slutten av året ble prosjektene Torghjørne Elverum, Kontorbygg for Statens vegvesen og Eika forsikring, Elverum trafostasjon og Våler kirke igangsatt. Av omsetningen utgjør næringsbygg 70 % og boliger 30 %. Prosjekter med kontraktssum større enn 25 mill kr. utgjør tilnærmet hele selskapets omsetning i Samtlige aksjer i Martin M. Bakken AS eies av Backe Entreprenør Holding AS. Årsregnskapet Resultatregnskapet Aktiviteten gjennom året var meget god og driftsinntektene i 2013 utgjorde 531,3 mill. kr mot 395 mill. kr i Resultat før skattekostnad ble 17,4 mill. kr (4,6 %) mot 15,9 mill. kr (4,0 %) i Årets resultat er etter styrets oppfatning tilfredsstillende. Resultatet er oppnådd ved effektiv og god gjennomføring av prosjektene, god kapasitetsutnyttelse samt bevisst fokus på lønnsomhet og kostnader. Selskapet har ikke hatt aktiviteter knyttet til forskning i 2013, men det pågår et betydelig forbedrings- og utviklingsarbeid i det daglige arbeidet. Kostnader knyttet til dette dekkes løpende over daglig drift. Forslag til anvendelse av resultat, balanse og likviditet Årsresultatet i Martin M. Bakken AS ble kr ,-. Resultatet disponeres som følger: Avgitt konsernbidrag netto kr ,- Mottatt konsernbidrag kr ,- Til annen egenkapital kr ,- Sum disponeringer og overføringer kr ,- Selskapets egenkapital etter resultatdisponering er 53,5 mill. kr som er 26,3% av totalkapitalen. Likviditeten har vært god gjennom året og var pr mill. kr. Arbeidsmiljø Martin M. Bakken AS hadde ved årets slutt 122 ansatte hvorav 9 lærlinger. Arbeidsmiljøet i bedriften er godt og vernearbeidet utføres etter gjeldende lover og forskrifter. Ulike tiltak blir gjennomført for å styrke det gode arbeidsmiljøet. Sykefraværet blant de ansatte var i ,0 % mot 8,0 % i Langtidsfravær over 16 dager utgjør 4,1 % av det totale fraværet. Langtidsfraværet kan i hovedsak relateres til enkeltstående sykdomstilfeller. Bedriften har avtale om inkluderende arbeidsliv med NAV Arbeidslivssenter og har vært IA bedrift siden Det jobbes systematisk for å redusere sykefraværet. Det er registrert 1 skade med fravær i 2013, hvilket gir en H-verdi på 5. Selskapet har stort fokus på HMS arbeidet i den daglige produksjonen. Ved årsskiftet var det ansatt 5 kvinner i Martin M. Bakken AS, som utgjør en kvinneandel på 4,1 %. En av disse jobber som prosjektleder, en som HMS/KS leder og de øvrige som merkantile funksjonærer. Lønnsmessig er kvinner og menn, ved ellers like forhold, likestilt. Både styret og selskapets ledelse er bevisst på de samfunnsmessige forventningene om tiltak for å fremme likestilling i virksomheten og styret. Selskapet har fokus på å tilrettelegge for mennesker med nedsatt funksjonsevne, annen nasjonal opprinnelse, religion eller livssyn. Det gjelder ved rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse og utviklingsmuligheter. Martin M. Bakken AS bidrar til å øke interessen for bransjen gjennom aktivt samarbeid med lokale utdanningsinstitusjoner. I samarbeid med de øvrige selskapene i BackeGruppen og bransjen for øvrig, arbeides det målrettet for å heve bransjens kompetanse og anseelse som bidrag til rekruttering av både fagarbeidere og funksjonærer. Kurstilbud som er utarbeidet og gjennomføres i regi av BackeGruppen og internt i selskapet, samt eksterne kurs, brukes aktivt til kompetanseheving for alle kategorier av bedriftens ansatte. Ytre miljø Entreprenørvirksomhet kan representere en belastning på det ytre miljø. Gjennom ulike interne tiltak, samt deltakelse i samarbeidsprosjekter innen bransjen, arbeider Martin M. Bakken AS kontinuerlig for å redusere denne belastningen. Selskapet legger vekt på ryddige og miljøvennlige byggeplasser hvor avfallsminimering og kildesortering praktiseres. For å kunne oppnå avfallsminimering vektlegges god planlegging og logistikk ved gjennomføringen av prosjektene. Styret er ikke kjent med at selskapet har forurenset det ytre miljø utover det som følger av normal drift. Opplysninger om finansiell risiko Selskapets kredittrisiko er primært knyttet til utestående fordringer på kunder. Det er etablert gode rutiner for oppfølging av fordringer og selskapet har ikke realisert tap på krav av betydning. For å redusere risikoen for tap på fordringer, kreves bankgaranti iht. Norsk Standard eller annen tilfredstillende sikkerhet fra private kunder ved inngåelse av kontrakter. Selskapet har Elverum, 12. februar 2014 ikke rentebærende gjeld og endringer i rentenivået påvirker først og fremst selskapets finansinntekter. Forvaltning av overskuddslikviditet ivaretas av AS Backe. Videre drift og fremtidig utvikling Martin M. Bakken AS sin soliditet, kompetanse, markedsposisjon og ordrereserve gir et godt grunnlag for den videre drift, noe som også er en forutsetning for det avlagte årsoppgjøret. Selskapet skal i løpet av året blant annet ferdigstille boligprosjektene Glomma Panorama i Elverum og Nordviken blokk B på Hamar, Torghjørne Elverum og Elverum trafostasjon. Styret har forventninger om fortsatt god aktivitet og tilfredsstillende resultat. Sven Christian Ulvatne André Karlsen Per Kristian Østbye Styrets leder Styremedlem Styremedlem Fredrik Vindfallet Styremedlem Svein Tollersrud Daglig leder 8

6 Martin M. Bakken AS Resultatregnskap Martin M. Bakken AS balanse per Resultatregnskap Noter Driftsinntekter 1, 2, 5 og Materialer og underentreprenører Lønnskostnader etc. 3 og Avskrivninger Andre driftskostnader 5, 6 og Sum driftskostnader Driftsresultat Inntekter på investeringer i foretak i samme konsern Renteinntekter fra konsernselskap Andre finanskostnader Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnader Årsresultat Disponeringer Avgitt konsernbidrag Mottatt konsernbidrag Fra/til annen egenkapital Sum disponeringer og overføringer Eiendeler Noter Anleggsmidler: Utsatt skattefordel Sum immatrielle eiendeler Bygninger, tomter Maskiner, inventar, etc Sum varige driftsmidler Investering i foretak i samme konsern Andre langsiktige fordringer 3, Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler: Byggherrefordringer Fordringer på konsernselskaper Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Kasse, bank og postgiro Sum bankinnskudd og lignende SUM EIENDELER Egenkapital og gjeld Noter Egenkapital: Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum annen egenkapital Sum total egenkapital Gjeld: Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Avsetning for forpliktelse Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Kortsiktig gjeld til konsernselskap Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Elverum, Sven Christian Ulvatne André Karlsen Per Kristian Østbye Styrets leder Styremedlem Styremedlem 10 Fredrik Vindfallet Styremedlem Svein Tollersrud Daglig leder

7 Martin M. Bakken AS Kontantstrømoppstilling Martin M. Bakken AS prinsippnote Kontantstrømoppstilling Operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Ordinære avskrivinger (Økn.)/red. i kundefordringer Økn./(red.) lev. gjeld Forskjell kostn.ført pensj. og inn-/utbet i p-ordn Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra oper. aktiviteter Investeringsaktiviteter Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler 0-45 Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler Netto kontantstrøm fra invest. aktiviteter Finansielle aktiviteter Innbetaling av konsernbidrag Utbetaling av konsernbidrag Netto kontantstrøm fra finans. aktiviteter Netto endring i likviditet gjennom året Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Martin M. Bakkens virksomhet består hovedsakelig i utførelse av entreprenøroppdrag (prosjekter) med varighet fra noen måneder til flere år. Fakturering skjer månedlig, med betaling pr. 30 dager og er normalt i takt med utførelsen av arbeidet. Det forekommer også avvikende fakturerings- og betalingsplaner. For prosjekter anvendes løpende inntektsføring. Dette innebærer at inntektsføringen skjer i henhold til fullføringsgraden etter hvert som arbeidet utføres. Det vil si at opparbeidet andel av prosjektets fortjeneste tas til inntekt. Fullførelsesgraden fastsettes på grunnlag av utført produksjon. For prosjekter som forventes å gi tap, er hele det forventede tapet kostnadsført. Garantitiden er normalt tre år. Omtvistede krav inntektsføres først når de er avgjort eller er sikre. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Pensjoner Det er etablert en innskuddsbasert pensjonsordning for samtlige ansatte i Martin M. Bakken AS. Dette innebærer at det hvert år innbetales en fast prosentvis andel av den enkeltes lønn til pensjonsordningen. Avtalen er i henhold til Lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet er tilknyttet LO/NHOs ordning for avtalefestet pensjon. Netto pensjonsforpliktelse tilknyttet den gamle ordningen er ikke vesentlig for Martin M. Bakken AS og er ikke ført opp i balansen. Den nye LO/ NHO ordningen er behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 27 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessig og skattemessige verdier. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Hendelser etter balansedagen Eventuell ny informasjon etter årsskiftet, som har vesentlig betydning for konsernets årsregnskap, er hensyntatt i regnskapet. Eventuelle vesentlige hendelser som ikke påvirker selskapets stilling på balansedagen, men som vil påvirke selskapets stilling fremover, omtales i styrets årsberetning. 12

8 Martin M. Bakken AS noter Note 1 - Virksomhetsområder Pr virksomhetsområde Næringsbygg Boliger Rehabilitering Annet Totalproduksjon Selskapet sin virksomhet er etablert med hovedkontor i Elverum og kontor på Hamar. Note 5 - Nærstående parter Utleie av arbeidskraft 85 Innleie av arbeidskraft Leie av maskiner og utstyr Kostnader administrative tjenester Annet I oppstillingen ovenfor fremkommer transaksjoner med nærstående parter. Utover dette kan det foreligge enkelte kjøp og salg med nærstående som ikke er vesentlig. Samtlige transaksjoner er til forretningsmessige vilkår. De nærstående parter er selskaper som inngår i BackeGruppen. Note 2 - Driftsinntekter I driftsinntekter er følgende inkludert: Sum driftsinntekter entreprenørproduksjon Sum leieinntekter Sum Note 3 - Lønn og honorarer m.m Godtgjørelser Daglig leder Daglig leder Lønn / styrehonorar Ytelse til pensjonsforpliktelse Annen godtgjørelse 9 9 Lån og sikkerhetstillelser Ansatte Ansatte Samlet lån Vilkår for lån og sikkerhetstillelser 2,25 % 2,40 % Daglig leder er berettiget bonus i henhold til den enhver tid fastsatte bonusordning i BackeGruppen. Det foreligger ikke avtale om opsjoner, overskuddsdeling eller andre ytelser utover dette. Ledende ansatte har ikke avtale om etterlønn ved opphør av ansettelsesforholdet. Note 6 - Varige driftsmidler Maskiner, inventar, etc. Bygninger, tomter etc Biler og andre transport etc Sum Kostpris Tilgang kjøpte driftsmidler - Avgang - Kostpris Akk.ord.avskr Årets ord. avskr Akk. ord. avskr Bokført verdi Økonomisk levetid 3-10 år år 6 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær kroner Gjenstående leieperiode Totale husleiekostnader Honoraret til revisor i Martin M. Bakken AS ble i 2013 utgiftsført med kr ,- eksl. mva. Det er ellers ikke kostnadsført andre honorarer til revisor eller til foretak revisor har et særskilt samarbeid med, det være seg honorar for attestasjonstjenster, skatterådgivning eller for andre tjenester utenfor revisjon. Note 4 - Lønnskostnader og ansatte Lønn Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Total Note 7 - Tap på fordringer Årets realiserte tap 50 - Tap på fordringer 50 - Antall årsverk ansatte Funksjonærer Fagarbeidere Totalt

9 Martin M. Bakken AS noter Note 8 - regnskapsmessig behandling av skatt Utsatt skatt Endring Omløpsmidler Anleggsmidler Sum Underskudd til fremføring Grunnlag utsatt skatt/skattefordel Netto grunnlag utsatt skatt/skattefordel Utsatt skatt / Utsatt skattefordel (-) Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Beregnet skatt på konsernbidrag Sum betalbar skatt - - Betalbar skatt Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Mottatt konsernbidrag Endring i midlertidige forskjeller Underskudd til fremføring Grunnlag betalbar skatt Betalbar skatt 0 0 Skattekostnad Skatt på avgitt/mottatt konsernbidrag Endring utsatt skatt Skattekostnad Note 10 - Byggherrefordringer Kundefordringer Netto innestående fra byggherre Utført ikke fakturert / inntektsinterim Byggherrefordringer Av netto innestående fra byggherre pr utgjør kr innestående som forfaller først i Tilsvarende for 2012 utgjorde kr innestående som forfaller først i Note 11 - egenkapital og aksjonærinformasjon Aksjekapital Annen innskutt EK Annen EK SUM Egenkapital Årsresultat Avgitt konsernbidrag Mottatt konsernbidrag Egenkapital Selskapets aksjekapital består av Aksjer á kr 9.000,-. Hver aksje gir 1 stemme. Selskapets aksjer eies av backe entreprenør holding as Selskapet inngår i konsernregnskapet til backegruppen. As backe, som er konsernspissen, utarbeider det konsoliderte regnskapet. Konsernregnskapet kan en få utlevert ved å henvende seg til as backe, postboks 359, 1326 lysaker. Note 12 - Fordringer Andre kortsiktige fordringer Fordringer ansatte Til gode offentlige avgifter Sum Sammenheng ml., skattekostnad og skatt beregnet som gj.snittlig nom. skattesats på resultat før skatt: Kr. % Skatt beregnet som gj.snittlig nom. skattesats på res. f. skatt ,0 % Effekt av permanente forskjeller 15 0,1 % Effekt av endring i skattesats 76-6,2 % Skattekostnad i hht resultatregnskapet ,1 % Med virkning fra 2014 er skattesatsen justert fra 28 til 27 %. Ved beregning av utsatt skatt (evt. utsatt skattefordel) pr er den fremtidige skattsatsen (27 %) lagt til grunn. Virkning av endring i skattereglene er en estimatendring som inngår i skattekostnaden for Note 9 - Bankinnskudd (Beløp i Kr) Selskapet har skattetrekksgaranti. Ingen bundne bankinnskudd foreligger. BackeGruppen har etablert et konsernkontosystem i DNB NOR. Martin M. Bakken AS sitt bankinnskudd på kr 122 millioner hvorav 121 millioner inngår i konsernkontosystemet. AS Backe, morselskapet i BackeGruppen, har den juridiske råderetten over disse midlene, men Martin M. Bakken AS har tilsvarende fordring på AS Backe. Andre langsiktige fordringer Lån til ansatte Sum Note 13 - Gjeld Annen kortsiktig gjeld Garantiavsetninger Annen gjeld Sum Note 14 - Leverandørgjeld Leverandørgjeld Leverandører Innestående leverandører Kostnadsinterim Sum leverandørgjeld

10 Martin M. Bakken AS noter Martin M. Bakken AS revisjons beretning Note 15 - Garantiansvar Garantier Garantiansvar ovenfor byggherrer *) * Det er stilt byggherregarantier fra eksterne finansinstitusjoner ovenfor tredjepart. Som sikkerhet for garantiansvaret, er det stilt morselskapsgarantier fra AS Backe Note 16 - Langsiktige tilvirkningskontrakter Resultatført på prosjekter under utførelse Inntektsført på igangværende prosjekter Kostnader på igangværende prosjekter Netto resultatført igangværende Note 17 - Aksjer i andre selskaper Selskapenes Antall Pålydende Verdi i aksjekapital aksjer tilsammen balansen Mjøsen Murmesterforretning AS - eiet 50 % Manesjen Utbygging AS - eiet 50 % Sum investeringer i andre selskaper Note 18 - Pensjoner Selskapet har tegnet avtale om Obligatorisk tjenestepensjon. Dette er en innskuddsbasert avtale, basert på 4 % innbetaling av ordinær lønn mellom 1G og 12G. Avtalen oppfyller kravene i Lov om obligatorisk tjenestepensjon. Gammel AFP-ordning ble i februar 2010 vedtatt avviklet. En gjenværende forpliktelse gjelder selskapets egenandel for personer som er førtidspensjonister i den gamle ordningen. Ved avviklingen av den gamle AFP-ordningen viste det seg å være en underdekning i ordningen. Denne underdekningen må medlemsbedriftene dekke opp gjennom fortsatt innbetaling av premie de kommende to årene. Andelen av gjenværende forpliktelse for førtidspensjonsister og underdekningen i den gamle ordningen er ikke vesentlig for selskapet pr og er ikke balanseført. Som erstatning for den gamle AFP-ordningen er det etablert en ny AFP-ordning. Den nye AFP-ordningen er, i motsetning til den gamle, ikke en førtidspensjonsordning, men en ordning som gir et livslangt tillegg på den ordinære pensjonen. De ansatte kan velge å ta ut den nye AFP-ordningen fra og med fylte 62 år, også ved siden av å stå i jobb, og den gir ytterligere opptjening ved arbeid fram til 67 år. Den nye AFP-ordningen er en ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning, og finansieres gjennom premier som fastsettes som en prosent av lønn. Foreløpig foreligger ingen pålitelig måling og allokering av forpliktelse og midler i ordningen. Regnskapsmessig blir ordningen behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning hvor premiebetalinger kostnadsføres løpende, og ingen avsetninger foretas i regnskapet. Note 19 - Betingede utfall Selskapets virksomhet er av en slik art at det til tider kan oppstå uenighet eller tvister vedrørende prosjektene. Dette kan gjelde uenighet om oppfyllelsen av en kontrakt, eller det kan gjelde krav om utbedring av mangler ved leveransen, reklamasjoner m.v. For sistnevnte er det foretatt avsetninger for konstaterte og sannsynlige kostnader. Det er ikke inntrådt hendelser i 2014, som ville hatt vesentlig betydning for 2013 regnskapet. 18

11 Martin m. bakken as Vindheiaveien 111 Postboks 1255 Vestad 2405 Elverum Telefon: Telefaks:

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

backe bergen AS Årsrapport 2013

backe bergen AS Årsrapport 2013 backe bergen AS Årsrapport 2013 backe bergen as Foto: truls løtvedt 1 2 3 Forsiden: Sundts veg detalj. (Foto: Truls Løtvedt). 1: Dokken. 2: Flåte i dokken. 3: Forsilo på flåte i dokken. Sundts veg Arkitekt:

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsberetning 2011 Virksomheten Norsk Luftambulanse AS ble stiftet i 1977 og er et heleid datterselskap av

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 20 14 ÅRSRAPPORT 2014 1 2014 ble nok et begivenhetsrikt år for BoligPartner og alle selskapets medarbeidere. Gjennom målrettet arbeid i tråd med vår strategi, oppnådde vi en solid volumvekst

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes.

Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes. KORT OM STAVANGER BOLIGBYGGELAG Stavanger Boligbyggelag

Detaljer

1 Baneservice regnskap 2008

1 Baneservice regnskap 2008 1 Baneservice regnskap 2008 Baneservice AS Regnskap 2008 Nøkkeltall 2008 Beløp i millioner kroner 2008 2007 2006 Omsetning 581,1 470,5 495,2 Resultat før skatt -45,3-2,9 8,9 Resultatgrad (%) -6,9 0,3 2,3

Detaljer

Årsrapport ISS Facility Services AS 2010. Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning

Årsrapport ISS Facility Services AS 2010. Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning Årsrapport ISS Facility Services AS 2010 Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning 1 Årsberetning 2010 Konsern ISS ISS Facility Services AS er en

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern Årsrapport 2013 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer

11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 15 Resultatregnskap morselskap. 16 Balanse morselskap

11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 15 Resultatregnskap morselskap. 16 Balanse morselskap Årsrapport 2012 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

Stavanger Boligbyggelag

Stavanger Boligbyggelag ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 KORT OM STAVANGER BOLIGBYGGELAG SBBL ble etablert i 1946 og har siden oppstarten bygget nærmere 9000 boliger. Omlag hver femte bolig i Stavanger er derved bygget av SBBL.

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

Årsrapport 2005 Bravida ASA

Årsrapport 2005 Bravida ASA Årsrapport 2005 Bravida ASA Innhold Om Bravida 3 Styrets årsberetning 2005 4 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømoppstilling 17 Regnskapsprinsipper 18 Noter till regnskapet 22 Revisors beretning

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

NIKU ÅRSRAPPORT 2012

NIKU ÅRSRAPPORT 2012 NIKU ÅRSRAPPORT 2012 Direktøren har ordet NIKU har nå gått ut av sitt annet år på rad med negativt resultat på bunnlinjen. Dette har naturlig nok ført til en del refleksjoner rundt grunnlaget for beslutningen

Detaljer

Årsregnskap. Adresseavisen AS

Årsregnskap. Adresseavisen AS Årsregnskap Adresseavisen AS 2011 Årsberetning 2011 Adresseavisen AS Virksomheten Adresseavisen AS ble stiftet i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Adresseavisen ASA-konsernet og Harstad Tidende

Detaljer