MARTIN M. BAKKEN AS Årsrapport 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MARTIN M. BAKKEN AS Årsrapport 2014"

Transkript

1 MARTIN M. BAKKEN AS Årsrapport 2014

2 MARTIN M. BAKKEN AS «Med kjennskap til Martin M. Bakken sin fagmessige kvaliteter og gjennomføringsevne var det ett lett valg. Vi er imponert over gjennomføringen av prosjektet og sluttresultatet.» Rolf Gundersrud, Daglig leder YC Eiendom AS Graffitiillustrasjonene direkte på synlig betong gir trappeoppgangen i Statens vegvesen en tøff og spesiell opplevelse. Statens vegvesen/eika forsikring gjennomføres med miljø amerkingen «BREEAM Very Good». Prosjektet består av Glomma Panorama, som er et moderne leilighetsbygg i Elverum sentrum, og Torghjørnet som er et næringslokale Håndverkerne i Martin M. Bakken er i ferd med å ferdigstille del av bygg for Statens Vegvesen/Eika forsikring på Hamer med Utstillingsplassen Eiendom som byggherre. GLOMMA PANORAMA Hovedentreprenør: Martin M. Bakken AS Arkitekt: Andersen + Fremming AS Byggherre: YC Eiendom AS Oppstart: November 2012 Ferdigstillelse: Februar 2014 Beskrivelse: Leilighetsprosjekt med 26 leiligheter ved Torget i hjerte av Elverum med fin utsikt ut mot Glomma. Leilighetsstørrelsen er mellom 48 og 152 kvadratmeter over ett plan. Det er parkeringsanlegg i underetasjen og 1. etasje, med heis direkte opp til leilighetene. TORGHJØRNET I ELVERUM Hovedentreprenør: Martin M. Bakken AS Arkitekt: Andersen + Fremming AS Byggherre: YC Eiendom AS Oppstart: November 2013 Ferdigstillelse: Oktober 2014 Beskrivelse: Næringslokale i tilknytning til leilighetsprosjektet Glomma Panorama. Lokalene huser kafé og delikatessebutikk, fysioterapikontor og butikklokale. Som det fremgår på forsiden av årsrapporten er bygget belyst med innfelte LED-lister i fasaden som illustrer abstrakte trær gjør fasaden spektakulær og gir prosjektet et spennende særpreg. NØKKELTALL, MARTIN M. BAKKEN AS Nøkkeltall (million kr/prosent) Driftsinntekter 343,8 531,3 Driftsresultat 24,8 20,9 Resultat før skattekostnad 27 24,3 Resultat i % av driftsinntekter 7,7 4,6 Totalkapital 182,4 203,7 Totalkapitalrentabilitet i % 13,7 12,2 Egenkapital 53,7 53,5 Egenkapitalandel i % 29,5 26,3 Antall ansatte pr

3 MARTIN M. BAKKEN AS Prosjektleder, formann og håndverkere står foran Våler kirke som snart er klar for overlevering. God styring og kvalitet God styring og kvalitet gir gode økonomiske resultater, godt omdømme og fornøyde kunder. Martin M. Bakken AS har i løpet av 2014 overlevert leilighetsprosjektet Glomma Panorama i Elverum, Torghjørnet Elverum som er et nærings lokale i tilknytning til Glomma Panorama, Elverum Trafo stasjon, Studioleiligheter Hamar Stadion og del av bygg for Statens vegvesen/eika forsikring på Hamar med Utsillingsplassen Eiendom AS som byggherre. Prosjektene Våler kirke, Riggeog vedlikeholdshall i Rena Leir, Norsk Scania Hamar, tilbygg for Mester bakeren i Romedal, Mørkved avlastningssenter i Ringsaker kommune og resterende del av lokalene til Statens vegvesen/eika forsikring, vil overleveres i Disse prosjektene har også vært viktige for årets aktivitet. Alle prosjektene er gjennomført med god styring og kvalitet, og har bidratt til et meget godt årsresultat, og fortsatt opprettholdelse av godt omdømme og fornøyde kunder. Martin M. Bakken AS hadde ved årsskifte 97 medarbeidere, hvorav 71 håndverkere og 26 funksjonærer. Hovedkontoret ligger i Elverum, og selskapet har også kontor på Hamar. Administrerende direktør Svein Tollersrud forklarer selskapets 4 gode omdømme med profesjonell prosjektstyring og kompetente medarbeidere i alle ledd som gir optimal byggetid og kostnadsef fektiv produksjon. Martin M. Bakken har bred kompetanse og erfaring med å gjennomføre boligprosjekter, næringsbygg og rehabilitering eksisterende bygningsmasser. Vår erfaring og løsningsorienterte holdninger gir byggherren et betryggende beslutningsgrunnlag med dokumentasjon for riktig pris, kvalitet og gjennomføring, sier Tollersrud. Martin M. Bakkens bedriftskultur preges av solide grunnverdier, godt arbeidsmiljø, korte beslutningslinjer, samarbeidsvilje, løsningsorienterte holdninger og fleksibilitet. Vi har egne ansatte håndverkere som følges opp med kompetanseheving gjennom prosjektene, intern opplæring og utvikling. Høy faglig kompetanse og moderne produksjonsutstyr gjør oss i stand til å møte framtidens utfordringer. Martin M. Bakken AS er et firma i Backe Gruppen. Ved større utbygginger kan Martin M. Bakken trekke veksler på den spisskompetanse og de ressurser konsernet disponerer. Våler kirke er et signalbygg for hele landet med en helt unik arkitektur. Bygningsteknisk har prosjektet vært utfordrende, og er løst på en meget god måte.

4 OM BACKEGRUPPEN Dette er BackeGruppen BackeGruppen er et av landets ledende entreprenør- og eiendomsutviklingsselskaper. Vi utvikler og bygger boliger og næringsbygg for privat og offentlig sektor. Faglig dyktighet og etterrettelighet har vært konsernets viktigste verdier gjennom mer enn 60 år. Vi er stolte av å levere kvalitetsbygg som er viktige i og for de lokalsamfunn vi opererer i. Dette har bidratt til å bygge BackeGruppens omdømme, og styrket vår konkurransekraft i våre fire virksomhetsområder: entreprenør, prosjektutvikling, eiendom og maskinutleie. BackeGruppens entreprenørvirksomhet er samlet i Backe Entreprenør Holding AS, som ved utgangen av året omfattet 12 entreprenørselskaper og et murmesterfirma. Lokal forankring, nærhet til kunden, kunnskap og kvalitet utgjør fundamentet i entreprenørvirksomheten. BackeGruppens entreprenørvirksomhet har tradisjonelt fokusert på Østlandsområdet. Konsernet har gjennom oppkjøp og nyetableringer i løpet av de siste årene også virksomheter i Bergen, Trondheim og Sandnes/Stavanger. I 2012 ble Forny AS etablert i Oslo og er BackeGruppens nysatsing på miljøriktig renovering og ombygging. Vi har valgt en forretningsmodell der datterselskapene i entreprenørvirksomheten er selvstendige enheter som opererer under eget navn og med en ledelse som er sterkt forankret i det lokale næringsog samfunnsliv. Forankringen gir lokal markedskompetanse og bidrar til nære relasjoner med kunder og samarbeidspartnere. Tilhørigheten til BackeGruppen gir finansiell styrke og tilgang til ledende kompetanse og ressurser innen områder som miljø og klima, helse og sikkerhet. Vårt fokus på kompetanseheving ble i år videre konkretisert gjennom opprettelsen av Kompetansesenteret, som består av de fremste fagekspertene på sine felt som vil rådgi datterselskapene i tekniske spørsmål. I tillegg tilbys kurs, sertifiseringer og kompetanseutvikling gjennom BackeSkolen. Backe Prosjekt driver aktivt som byggherre innen utvikling av boliger og næringsbygg i egen regi, i nært samarbeid med andre investorer og eiendomsaktører. Noen av Norges mest anerkjente arkitekter er knyttet til selskapet, og mange av våre prosjekter har fått stor oppmerksomhet for egenskaper som design, energieffektivisering og funksjonalitet. Virksomheten har som mål å igangsette 500 boliger og kvadratmeter med næringsbygg i året. Sammen med virksomheten i entreprenørselskapene, gjør dette BackeGruppen til en av de største boligbyggerne i Norge. Backe Eiendom er BackeGruppens eiendomsinvesteringsselskap med et langsiktig investeringsperspektiv. Selskapet driver utleie av fritidsboliger, boliger, lagerbygg og andre næringsbygg. Maskiner og utstyr tilhørende Backe- Gruppen eies i hovedsak av BAS Maskinutleie. Selskapet har etter etableringen i 2008 utviklet seg til å bli et viktig satsningsområde for konsernet. Utleie av maskiner og utstyr til det eksterne markedet utgjør nå mer enn 60 % av omsetningen. BackeGruppens historie går tilbake til 1946, da selskapet ble grunnlagt av Gunnar M. Backe. Konsernet eies i dag av Kristin Backe og hennes barn. Eirik Gjelsvik er konsernsjef i BackeGruppen. BackeGruppens entreprenørvirksomhet er samlet i Backe Entreprenør Holding AS, som ved utgangen av året omfattet 12 entreprenørselskaper og et murmesterfirma. 6

5 MARTIN M. BAKKEN AS ÅRSBERETNING 2014 Årsberetning Virksomheten Martin M. Bakken AS er den ledende byggentreprenøren i Hedmark fylke. Selskapet er organisert for å drive en allsidig entreprenørvirksomhet hovedsakelig med egne ansatte håndverkere innen fagene betong og tømmer. Primærmarkedet for selskapets virksomhet er Hedmark. Selskapet har hovedkon toret i Elverum og kontor på Hamar. Næringsbygg, boligbygging og rehabilitering, samt mindre anlegg er prioriterte områder i virksomheten. Det har vært en tilfredsstillende aktivitet i selskapet gjennom året, men en del lavere enn forrige år som følge av prosjektstørrelse og kontraktstyper. Av de største prosjektene som er ferdigstilte kan nevnes Glomma Panorama som er et leilighetsprosjekt i Elverum, Torghjørnet næringslokale i til knytning til Glomma Panorama, Elverum Trafostasjon, studioleiligheter Hamar Stadion og del av bygg for Statens vegvesen/eika forsikring på Hamar med Utstillingsplassen Eiendom AS som byggherre. For øvrig har prosjektene Våler kirke, rigge- og vedlikeholdshall i Rena Leir, Norsk Scania Hamar, tilbygg for Mesterbakeren i Romedal, Mørkved skole og avlastningssenter for Ringsaker kommune og resterende del av bygg for Statens vegvesen/eika forsikring vært viktig for selskapets produksjon og syssel setting gjennom året. Mot slutten av året ble prosjektet Mørkved skole igangsatt. Av omsetningen utgjør næringsbygg 90 % og boliger 10 %. Prosjekter med kontraktssum større enn 25 mill kr. utgjør 88 % av selskapets omsetning. Samtlige aksjer i Martin M. Bakken AS eies av Backe Entreprenør Holding AS. Årsregnskapet Resultatregnskapet Driftsinntektene i 2014 utgjorde 343,8 mill. kr mot 531,3 mill. kr i Resultat før skattekostnad ble 26,5 mill. kr (7,7 %) mot 24,3 mill. kr (4,6 %) i Årets resultat er etter styrets oppfatning meget godt. Resultatet er oppnådd ved effektiv og god gjennomføring av prosjektene, god kapasitetsutnyttelse samt bevisst fokus på lønnsomhet og kostnader. Selskapet har ikke hatt aktiviteter knyttet til forskning, men det pågår et betydelig forbedrings- og utviklingsarbeid i det daglige arbeidet. Kostnader knyttet til dette dekkes løpende over daglig drift. Forslag til anvendelse av resultat, balanse og likviditet Årsresultatet i Martin M. Bakken AS ble kr ,-. Resultatet disponeres som følger: Avgitt konsernbidrag netto kr ,- Til annen egenkapital kr ,- Sum disponeringer og overføringer kr ,- Selskapets egenkapital etter resultatdisponering er 53,7 mill. kr som er 29,5 % av totalkapitalen. Likviditeten har vært god gjennom året og var pr ,7 mill. kr. Arbeidsmiljø Martin M. Bakken AS hadde ved årets slutt 97 ansatte hvorav 8 lærlinger. Arbeidsmiljøet i bedriften er godt og vernearbeidet utføres etter gjeldende lover og forskrifter. Ulike tiltak blir gjennomført for å styrke det gode arbeidsmiljøet. Sykefraværet blant de ansatte var 4,1 % mot 7,0 % i Langtidsfravær over 16 dager utgjør 1,8 % av det totale fraværet. Langtidsfraværet kan i hovedsak relateres til enkeltstående sykdomstilfeller. Bedriften har avtale om inkluderende arbeidsliv med NAV Arbeidslivssenter og har vært IA bedrift siden Det jobbes systematisk for å redusere sykefraværet. Det er null registrert skader med fravær, hvilket gir en H-verdi på null. Selskapet har stort fokus på HMS arbeidet i den daglige produksjonen. Ved årsskiftet var det ansatt fire kvinner i Martin M. Bakken AS, som utgjør en kvinne andel på 4,1 %. Én av disse jobber som HMS/KS leder og de øvrige som merkantile funksjonærer. Lønnsmessig er kvinner og menn, ved ellers like forhold, likestilt. Både styret og selskapets ledelse er bevisst på de samfunnsmessige forventningene om tiltak for å fremme likestilling i virksomheten og styret. Selskapet har fokus på å tilrettelegge for mennesker med nedsatt funksjonsevne, annen nasjonal opprinnelse, religion eller livssyn. Det gjelder ved rekruttering, lønnsog arbeidsvilkår, forfremmelse og utviklingsmuligheter. Martin M. Bakken AS bidrar til å øke interessen for bransjen gjennom aktivt samarbeid med lokale utdanningsinstitusjoner. I samarbeid med de øvrige selskapene i BackeGruppen og bransjen for øvrig, arbeides det målrettet for å heve bransjens kompetanse og anseelse som bidrag til rekruttering av både fagarbeidere og funksjonærer. Kurstilbud som er utarbeidet og gjennomføres i regi av BackeGruppen og internt i selskapet, samt eksterne kurs, brukes aktivt til kompetanseheving for alle kategorier av bedriftens ansatte. Ytre miljø Entreprenørvirksomhet kan representere en belastning på det ytre miljø. Gjennom ulike interne tiltak, samt deltakelse i samarbeidsprosjekter innen bransjen, arbeider Martin M. Bakken AS kontinuerlig for å redusere denne belastningen. Selskapet legger vekt på ryddige og miljøvennlige byggeplasser hvor avfallsminimering og kildesortering praktiseres. For å kunne oppnå avfallsminimering vektlegges god planlegging og logistikk ved gjennomføringen av prosjektene. Styret er ikke kjent med at selskapet har forurenset det ytre miljø utover det som følger av normal drift. Opplysninger om finansiell risiko Selskapets kredittrisiko er primært knyttet til utestående fordringer på kunder. Det er etablert gode rutiner for oppfølging av fordringer og selskapet har ikke realisert tap på krav av betydning. For å redusere risikoen for tap på fordringer, kreves bankgaranti iht. Norsk Standard eller annen tilfredstillende sikkerhet fra private kunder Elverum, 3. mars 2015 ved inngåelse av kontrakter. Selskapet har ikke rentebærende gjeld og endringer i rente nivået påvirker først og fremst selskapets finansinntekter. Forvaltning av overskuddslikviditet ivaretas av AS Backe. Videre drift og fremtidig utvikling Martin M. Bakken AS sin soliditet, kompetanse, markedsposisjon og ordrereserve gir et godt grunnlag for den videre drift, noe som også er en forutsetning for det avlagte årsoppgjøret. Selskapet skal i løpet av året blant annet ferdigstille Våler kirke, tilbygg for Mesterbakeren, resterende del av bygg for Statens vegvesen/eika forsikring, rigge- og vedlikeholdshall i Rena Leir, Norsk Scania Hamar og Mørkved skole og avlastningssenter. Styret har forventninger om fortsatt god aktivitet og tilfredsstillende resultat. Sven Christian Ulvatne André Karlsen Per Kristian Østbye Styrets leder Styremedlem Styremedlem Fredrik Vindfallet Styremedlem Svein Tollersrud Daglig leder 8

6 MARTIN M. BAKKEN AS RESULTATREGNSKAP MARTIN M. BAKKEN AS BALANSE PER Resultatregnskap Noter Driftsinntekter 1, 2, 5 og Materialer og underentreprenører Lønnskostnader etc. 3 og Avskrivninger Andre driftskostnader 5, 6 og Sum driftskostnader Driftsresultat Inntekter på investeringer i foretak i samme konsern Renteinntekter fra konsernselskap Andre finansinntekter Andre finanskostnader Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnader Årsresultat Disponeringer Avgitt konsernbidrag Mottatt konsernbidrag Fra/til annen egenkapital Sum disponeringer og verføringer Eiendeler Note Anleggsmidler: Utsatt skattefordel Sum immatrielle eiendeler Bygninger, tomter Maskiner, inventar, etc Sum varige driftsmidler Investering i foretak i samme konsern Andre langsiktige fordringer 3, Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler: Byggherrefordringer Fordringer på konsernselskaper Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Kasse, bank og postgiro Sum bankinnskudd og lignende Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Note Egenkapital: Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum annen egenkapital Sum total egenkapital Gjeld: Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Kortsiktig gjeld til konsernselskap Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Elverum, 3. mars 2015 Sven Christian Ulvatne André Karlsen Per Kristian Østbye Styrets leder Styremedlem Styremedlem Fredrik Vindfallet Styremedlem Svein Tollersrud Daglig leder 10

7 MARTIN M. BAKKEN AS KONTANTSTRØMOPPSTILLING MARTIN M. BAKKEN AS PRINSIPPNOTE Kontantstrømoppstilling Operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Ordinære avskrivinger (Økn.)/red. i kundefordringer Økn./(red.) lev. gjeld Forskjell kostn.ført pensj. og inn-/utbet i p-ordn Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra oper. aktiviteter Investeringsaktiviteter Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler 0 0 Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler Netto kontantstrøm fra invest. aktiviteter Finansielle aktiviteter Innbetaling av konsernbidrag Utbetaling av konsernbidrag Netto kontantstrøm fra finans. aktiviteter Netto endring i likviditet gjennom året Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Martin M. Bakkens virksomhet består i hovedsakelig i utførelse av entreprenøroppdrag (prosjekter) med varighet fra noen måneder til flere år. Fakturering skjer månedlig, med betaling pr. 30 dager og er normalt i takt med utførelsen av arbeidet. Det forekommer også avvikende fakturerings- og betalingsplaner. For prosjekter anvendes løpende inntektsføring. Dette innebærer at inntektsføringen skjer i henhold til fullføringsgraden etter hvert som arbeidet utføres. Det vil si at opparbeidet andel av prosjektets fortjeneste tas til inntekt. Fullførelsesgraden fastsettes på grunnlag av utført produksjon. For prosjekter som forventes å gi tap, er hele det forventede tapet kostnadsført. Garantitiden er normalt tre år. Omtvistede krav inntektsføres først når de er avgjort eller er sikre. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Pensjoner Det er etablert en innskuddsbasert pensjonsordning for samtlige ansatte i Martin M. Bakken AS. Dette innebærer at det hvert år innbetales en fast prosentvis andel av den enkeltes lønn til pensjonsordningen. Avtalen er i henhold til Lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet er tilknyttet LO/NHOs ordning for avtalefestet pensjon. Netto pensjonsforpliktelse tilknyttet den gamle ordningen er ikke vesentlig for Martin M. Bakken AS og er ikke ført opp i balansen. Den nye LO/ NHO ordningen er behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 27 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessig og skattemessige verdier. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Hendelser etter balansedagen Eventuell ny informasjon etter årsskiftet, som har vesentlig betydning for konsernets årsregnskap, er hensyntatt i regnskapet. Eventuelle vesentlige hendelser som ikke påvirker selskapets stilling på balansedagen, men som vil påvirke selskapets stilling fremover, omtales i styrets årsberetning. 12

8 MARTIN M. BAKKEN AS NOTER Note 1 - Virksomhetsområder Pr virksomhetsområde Næringsbygg Boliger Rehabilitering 10 8 Annet Totalproduksjon Selskapet sin virksomhet er etablert med hovedkontor i Elverum og kontor på Hamar. Note 5 - Nærstående parter Utleie av arbeidskraft - 85 Innleie av arbeidskraft Leie av maskiner og utstyr Kostnader administrative tjenester Annet I oppstillingen ovenfor fremkommer transaksjoner med nærstående parter. Utover dette kan det foreligge enkelte kjøp og salg med nærstående som ikke er vesentlig. Samtlige transaksjoner er til forretningsmessige vilkår. De nærstående parter er selskaper som inngår i BackeGruppen. Note 2 - Driftsinntekter I driftsinntekter er følgende inkludert: Sum driftsinntekter entreprenørproduksjon Sum leieinntekter Sum Note 6 - Varige driftsmidler Maskiner, inventar, etc. Bygninger tomter etc Biler og andre transport etc Sum Kostpris Kostpris Note 3 - Lønn og honorarer m.m Godtgjørelser Daglig leder Daglig leder Lønn / styrehonorar Ytelse til pensjonsforpliktelse Annen godtgjørelse 7 9 Lån og sikkerhetstillelser Ansatte Ansatte Samlet lån Vilkår for lån og sikkerhetstillelser 2,50 % 2,25 % Daglig leder er berettiget bonus i henhold til den enhver tid fastsatte bonusordning i BackeGruppen. Det foreligger ikke avtale om opsjoner, overskuddsdeling eller andre ytelser utover dette. Ledende ansatte har ikke avtale om etterlønn ved opphør av ansettelsesforholdet. Honoraret til revisor i Martin M. Bakken AS ble i 2014 utgiftsført med kr ,- eksl. mva. Det er ellers ikke kostnadsført andre honorarer til revisor eller til foretak revisor har et særskilt samarbeid med, det være seg honorar for attestasjonstjenster, skatterådgivning eller for andre tjenester utenfor revisjon. Note 4 - Lønnskostnader og ansatte Lønn Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Total Akk.ord.avskr Årets ord. avskr Akk. ord. avskr Bokført verdi Økonomisk levetid 3-10 år år 6 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær kroner Gjenstående leieperiode Totale husleiekostnader Note 7 - Tap på fordringer Årets realiserte tap 0 50 Tap på fordringer 0 50 Antall årsverk ansatte Funksjonærer Fagarbeidere Totalt

9 MARTIN M. BAKKEN AS NOTER Note 8 - Regnskapsmessig behandling av skatt Utsatt skatt Endring Omløpsmidler Anleggsmidler Gjeld Sum Grunnlag utsatt skatt/skattefordel Netto grunnlag utsatt skatt/skattefordel Utsatt skatt / Utsatt skattefordel (-) Note 10 - Byggherrefordringer Kundefordringer Netto innestående fra byggherre Utført ikke fakturert / inntektsinterim Byggherrefordringer Av netto innestående fra byggherre pr utgjør kr innestående som forfaller først i Tilsvarende for 2013 utgjorde kr innestående som forfaller først i Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Beregnet skatt på konsernbidrag Sum betalbar skatt - - Betalbar skatt Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Mottatt konsernbidrag Endring i midlertidige forskjeller Underskudd til fremføring Grunnlag betalbar skatt Betalbar skatt 0 0 Skattekostnad Skatt på avgitt/mottatt konsernbidrag Endring utsatt skatt Skattekostnad Note 11 - Egenkapital og aksjonærinformasjon Aksjekapital Annen innskutt EK Annen EK SUM Egenkapital Årsresultat Avgitt konsernbidrag Egenkapital Selskapets aksjekapital består av aksjer á kr 9.000,-. Hver aksje gir 1 stemme. Selskapets aksjer eies av Backe Entreprenør Holding AS Selskapet inngår i konsernregnskapet til BackeGruppen. AS Backe, som er konsernspissen, utarbeider det konsoliderte regnskapet. Konsernregnskapet kan en få utlevert ved å henvende seg til AS Backe, postboks 359, 1326 Lysaker. Note 12 - Fordringer Andre kortsiktige fordringer Fordringer ansatte Til gode offentlige avgifter Sum Sammenheng ml., skattekostnad og skatt beregnet som gj.snittlig nom. skattesats på resultat før skatt: Kr. % Skatt beregnet som gj.snittlig nom. skattesats på res. f. skatt ,0 % Effekt av permanente forskjeller -34-0,1 % Skattekostnad i hht resultatregnskapet ,9 % Note 9 - Bankinnskudd (Beløp i KR) Selskapet har skattetrekksgaranti. Ingen bundne bankinnskudd foreligger. BackeGruppen har etablert et konsernkontosystem i DNB NOR. Martin M. Bakken AS sitt bankinnskudd på kr 114,7 millioner hvorav 114,1 millioner inngår i konsernkontosystemet. AS Backe, morselskapet i BackeGruppen, har den juridiske råderetten over disse midlene, men Martin M. Bakken AS har tilsvarende fordring på AS Backe. Andre langsiktige fordringer Lån til ansatte Sum Note 13 - Gjeld Annen kortsiktig gjeld Garantiavsetninger Annen gjeld Sum Note 14 - Leverandørgjeld Leverandørgjeld Leverandører Innestående leverandører Kostnadsinterim Sum leverandørgjeld

10 MARTIN M. BAKKEN AS NOTER MARTIN M. BAKKEN AS REVISJONS BERETNING Note 15 - Garantiansvar Garantier Garantiansvar ovenfor byggherrer *) * Det er stilt byggherregarantier fra eksterne finansinstitusjoner ovenfor tredjepart. Som sikkerhet for garantiansvaret, er det stilt morselskapsgarantier fra AS Backe Note 16 - Langsiktige tilvirkningskontrakter Resultatført på prosjekter under utførelse Inntektsført på igangværende prosjekter Kostnader på igangværende prosjekter Netto resultatført igangværende Note 17 - Aksjer i andre selskaper Selskapenes aksjekapital Antall aksjer Pålydende tilsammen Verdi i balansen Mjøsen Murmesterforretning AS - eiet 50 % Sum investeringer i andre selskaper Note 18 - Pensjoner Selskapet har tegnet avtale om Obligatorisk tjenestepensjon. Dette er en innskuddsbasert avtale, basert på 4 % innbetaling av ordinær lønn mellom 1G og 12G. Avtalen oppfyller kravene i Lov om obligatorisk tjenestepensjon. AFP Forpliktelser for underdekning i avviklet ordning Selskapet hadde tidligere AFP-avtale for LO/NHO-området, noe som innebar at alle ansatte kunne velge å gå av med førtidspensjon fra og med 62 år. Den gamle AFP-ordningen var en førtidspensjonsordning. Ordningen ble vedtatt avviklet i februar Ved avviklingen av den gamle AFP-ordningen viste det seg å være en betydelig underdekning i ordningen. Denne underdekningen må medlemsbedriftene dekke opp gjennom fortsatt innbetaling av premier for perioden Selskapets andel av denne underdekningen er innbetalt fult ut pr Forpliktelser i (ny) AFP-ordning Som erstatning for den gamle AFP-ordningen er det etablert en ny AFP-ordning. Den nye AFP-ordningen er, i motsetning til den gamle, ikke en førtidspensjonsordning, men en ordning som gir et livslangt tillegg på den ordinære pensjonen. De ansatte kan velge å ta ut den nye AFP-ordningen fra og med fylte 62 år, også ved siden av å stå i jobb, og den gir ytterligere opptjening ved arbeid fram til 67 år. Den nye AFP-ordningen er en ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning, og finansieres gjennom premier som fastsettes som en prosent av lønn. Foreløpig foreligger ingen pålitelig måling og allokering av forpliktelse og midler i ordninger. Regnskapsmessig blir ordningen behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning hvor premiebetalinger kostnadsføres løpende, og ingen avsetninger foretas i regnskapet. I 2013 utgjorde premien 2 % av lønn mellom 1G og 7,1G, for 2014 vil premien utgjøre 2,2 %. Tilskudd til AFP ordningen inngår i regnskapslinjen lønnskostnader for 2013 og Fellesordningen for AFP offentliggjør ikke anslag på fremtidige premiesatser, men legger til grunn at premien for ny AFP må økes over tid for å imøtekomme forventninger om økte utbetalinger med tilstrekkelig bufferkapital. Note 19 - Betingede utfall Selskapets virksomhet er av en slik art at det til tider kan oppstå uenighet eller tvister vedrørende prosjektene. Dette kan gjelde uenighet om oppfyllelsen av en kontrakt, eller det kan gjelde krav om utbedring av mangler ved leveransen, reklamasjoner m.v. For sistnevnte er det foretatt avsetninger for konstaterte og sannsynlige kostnader. Det er ikke inntrådt hendelser i 2015, som ville hatt vesentlig betydning for 2014 regnskapet. 18

11 En av de viktigste bærebjelkene i landet vårt heter 2 tomm 6. Ved 200-årsjubileet for Grunnloven er det selvsagt fokus på de sentrale prinsippene nasjonen vår er tuftet på: Ytringsfriheten, rettssikkerheten og demokratiet, for å nevne noen. Som en av Norges største entreprenører ønsker vi i BackeGruppen å løfte frem en annen bærebjelke som lett kan bli oversett: 2 tomm 6. Dette er et av de bærende elementer i boliger og barnehager, skoler, sykehus og rådhus, kulturhus og kirker. For oss er nemlig nasjonsbygging ikke bare en teoretisk størrelse, men noe helt konkret. Noen må bygge i den fysiske betydningen av ordet. BackeGruppen er en av mange slike nasjonsbyggere, og også vår virksomhet er bygget på noen viktige bærebjelker: Vi tror på lokal tilhørighet og nærhet til dem vi bygger for og bygger med. På faglig dyktighet og yrkesstolthet. Og på noe så gammeldags som ærlighet og ordentlig arbeid. Så dette er vår hyllest til alle som har bygget landet; støpt det, fundamentert det, tømret og snekret det. Vi synes at Norge jubilerer som en nasjon i vater og vel så det. backegruppen.no MARTIN M. BAKKEN AS Vindheiaveien 111, Postboks 1255 Vestad, 2405 ELVERUM,Telefon: , Telefaks: ,

Martin M. Bakken AS Årsrapport 2013

Martin M. Bakken AS Årsrapport 2013 Martin M. Bakken AS Årsrapport 2013 MARTIN M. BAKKEN AS Foto: Eivor Eriksen Ankerskogen svømmehall Ny 25-metersbasseng med hev/senkebunn. Hamar kulturhus - Leseplasser i Hamar bibliotek Forsiden: Hamar

Detaljer

BACKE ØSTFOLD AS Årsrapport 2014

BACKE ØSTFOLD AS Årsrapport 2014 BACKE ØSTFOLD AS Årsrapport 2014 BACKE ØSTFOLD AS ØSTSIDEN SYKEHJEM Byggherre: Fredrikstad kommune Arkitekt: Espen Aursand Arkitektkontor Byggestart: Oktober 2013Ferdigstillelse: Des. 2014 + prøvedrift

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

BACKE BYGG AS Årsrapport 2014

BACKE BYGG AS Årsrapport 2014 BACKE BYGG AS Årsrapport 2014 BACKE BYGG AS Fasade Finnestadveien 44. Fasade Viking Redningstjeneste. Forsiden: Detalj fra Sørbø skole. FINNESTADVEIEN 44 (TOTAL) Arkitekt: Rambøll/Aros Byggherre: Norwegian

Detaljer

BACKE BERGEN AS Årsrapport 2014

BACKE BERGEN AS Årsrapport 2014 BACKE BERGEN AS Årsrapport 2014 BACKE BERGEN AS Stabburveien. Forsiden: Bergen Seilforening (Foto: Truls Løtvedt). Marineholmen. Betongflåte klar for levering. STABBURVEIEN Arkitekt: Faaland Arkitekter

Detaljer

FORNY AS Årsrapport 2014

FORNY AS Årsrapport 2014 FORNY AS Årsrapport 2014 FORNY AS SANDAKERVEIEN 99 Sted: Storo, Oslo Areal: ca. 7020 kvm Opprinnelsesår: 1986 Byggekost: ca. 120 MNOK I februar 2015 står brakkeriggen klar ved Sandakerveien 99. Her skal

Detaljer

Buer Entreprenør AS Årsrapport 2013

Buer Entreprenør AS Årsrapport 2013 Buer Entreprenør AS Årsrapport 2013 buer entreprenør as Gymsalen på Haukerød skole. 1 2 3 Forsiden: Haukerød skole. 1 3: Diverse bilder fra Haukerød skole. Haukerød skole Byggherre: Sandefjord kommune

Detaljer

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

Bøhmer Entreprenør AS Årsrapport 2013

Bøhmer Entreprenør AS Årsrapport 2013 Bøhmer Entreprenør AS Årsrapport 2013 Bøhmer Entreprenør AS Galterudhallen løpebane og korridor ingen skarpe hjørner! Galterud flerbrukshall Byggherre: Drammen Eiendom Arkitekt og LARK: DRMA Arkitekter

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2012

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2012 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2012 as ing. gunnar m. backe Foto: Ådne Homleid/Byggeindustrien Foto: Ådne Homleid/Byggeindustrien 1 2 3 1 3: Würth Norge AS. Forsiden: Sørenga byggetrinn 2 ble ferdigstilt

Detaljer

Backe Bygg AS Årsrapport 2013

Backe Bygg AS Årsrapport 2013 Backe Bygg AS Årsrapport 2013 Backe Bygg AS 1 2 Forside: Fasade Maersk. 1: Fasade ProServ. 2: Møterom ProServ. Maersk-bygget Byggherre: Base Properrty/Håkull Eiendom Arkitekt: Eder Diesel Arkitekter AS

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

backe bergen AS Årsrapport 2013

backe bergen AS Årsrapport 2013 backe bergen AS Årsrapport 2013 backe bergen as Foto: truls løtvedt 1 2 3 Forsiden: Sundts veg detalj. (Foto: Truls Løtvedt). 1: Dokken. 2: Flåte i dokken. 3: Forsilo på flåte i dokken. Sundts veg Arkitekt:

Detaljer

AS MILJØBYGG. Hadeland videregående skole

AS MILJØBYGG. Hadeland videregående skole AS MILJØBYGG Hadeland videregående skole HADELAND VIDEREGÅENDE SKOLE Arkitekt: Arkitektgruppen Lille Frøen AS Byggherre: Oppland fylkeskommune Byggestart: Februar 2010 Ferdigstillelse: Mai 2012 Beskrivelse:

Detaljer

bas maskinutleie as Årsrapport 2012

bas maskinutleie as Årsrapport 2012 bas maskinutleie as Årsrapport 2012 bas maskinutleie as Buskerudveien Åpen dag avdeling 219. Balkonger HOF. mot vest og innkjøring til garasjeanlegget. 1 2 3 1: Brakkerigg Rafnes. 2: Kontroll før utsendelse.

Detaljer

AS Backe Årsrapport 2013

AS Backe Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 AS backe og backegruppen Et bra år 2013 var et bra år for. Omsetningsrekord, kraftig resultatforbedring og en god utvikling innen HMS og kvalitet, vitner om at vi er på rett kurs. Nøkkeltall,

Detaljer

AS Backe Årsrapport 2012

AS Backe Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 AS backe og backegruppen En høy pris Store og komplekse prosjekter kontrahert i et svakt marked har kostet oss dyrt. Men en sterk posisjon i et voksende marked skal bringe oss tilbake.

Detaljer

og regnskap Årsmelding 2014

og regnskap Årsmelding 2014 og regnskap Årsmelding 2014 ET BOLIGBYGGELAG FOR FRAMTIDEN Siden jeg startet i boligbyggelaget for fem år siden har antall bolig bygge lag i Norge blitt halvert. Det er nå rundt 45 bolig bygge lag tilknyttet

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014 DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS Årsrapport 2014 2 - Årsrapport 2014 Innhold Årsberetning 2014 3 Resultatregnskap 6 Balanse: Eiendeler/Egenkapital og gjeld 7 Noter til regnskapet 10 Kontantstrømoppstilling 20

Detaljer

LIVET ER DET SOM PÅGÅR MENS DU GJØR KARRIERE SÅ TENK PÅ BALANSEN

LIVET ER DET SOM PÅGÅR MENS DU GJØR KARRIERE SÅ TENK PÅ BALANSEN Årsrapport A Innhold Hovedtall og sammendrag fra årsregnskapet 2014 3 Årsberetning for 2014 4 Resultatregnskap 8 Balanse pr. 31.12. 9 Kontantstrømoppstilling 11 Noter til regnskapet 12 Revisjonsberetning

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2012 Smart, enkelt og greit! KLAR FOR VEKST Året ble på mange områder det beste året for Stavanger Boligbyggelag noen gang. Vi er et av boligbyggelagene her i landet med sterkest

Detaljer

Verdiskapning basert på kompetanse og entusiasme

Verdiskapning basert på kompetanse og entusiasme ÅRSRAPPORT Verdiskapning basert på kompetanse og entusiasme Seltor Gruppen AS er et konsern innenfor bygg, bolig og anleggsbransjen med historie tilbake til 1938. Kreativitet, stor fagkunnskap og håndverkstradisjoner

Detaljer

KRUSE SMITH AS ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSRAPPORT

KRUSE SMITH AS ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSRAPPORT KRUSE SMITH AS ÅRSRAPPORT 2011 2011 ÅRSRAPPORT 1 2011 - KOMPETANSE OG ERFARING BLE AVGJØRENDE INNHOLD Nøkkeltall side 5 Styrets beretning side 6 Resultatregnskap side 12 Balanse - eiendeler side 13 Balanse

Detaljer

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom.

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Årsrapport 2014 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // 3 Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor.

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2009 2 Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING 2009 Stavanger Boligbyggelag ( SBBL ) er et medlemseid andelslag. Vårt formål er å skaffe medlemmene

Detaljer

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm Øvre Eiker energi AS 2 Innhold Årsmelding 2011 av Adm. direktør Lars Ø. Andresen... 3 Støm & marked 2011 av Markedssjef Kjell Tore Holmestrand... 6 Fibernett 2011 av Avdelingsleder Morten Braarud... 7

Detaljer