INFORMASJON TIL BEBOERNE I ZONE 5.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJON TIL BEBOERNE I ZONE 5."

Transkript

1 INFORMASJON TIL BEBOERNE I ZONE 5. I dette heftet er det meste av nødvendig informasjon som gjelder Zone 5 samlet. INNHOLD: 1. Praktisk informasjon: Infotavle Regler for bruk av fellesarealer Renhold og avfallshåndtering Låsing av dører, nøkler. Brannsikkerhet Strøm og fjernvarme. Forsikring Parkering av biler, sykler og scooter/motorsykkel. Heiser 2. Husordensregler, vedlegges. 3. Kontaktinformasjon INFORMASJONSTAVLE Det er montert en tavle ved postkassene for oppslag av fellesinformasjon. Denne kan også brukes av beboerne ved behov for oppslag som gjelder sameiet. OPPBEVARING I FELLESAREALER/GANGAREALER Det er ikke tillatt å sette fra seg/oppbevare private gjenstander i fellesarealene. Dette gjelder også i kjellerganger og på takterrasser. 1

2 OPPBEVARING PÅ TERRASSER/VERANDAER. Det skal ikke oppbevares annet enn havemøbler og blomsterkrukker på terrassene/verandaer. Det skal ikke være oppbevaringsplass for kasserte møbler, pappesker, etc. GRILLING OG RØYKING. På takterrasse er det kun tillatt med gassgrill eller el-grill. Engangsgrill på takterrasse eller direkte på plener/steinlagte utearealer er ikke tillatt. Røyking innendørs er ikke tillatt. Ved røyking utendørs, på takterrasse/egne terrasser skal askebeger brukes. Sneiper skal ikke hives ut i fellesarealene. TRIMROM Alle beboere i bygg med trimrom er velkommen til å benytte seg av dette tilbudet. Etter bruk skal det ryddes opp og forlates i god orden. Ettersyn/service på utstyr skjer årlig av leverandør. Evt. skader eller defekter på utstyr meldes inn til forretningsfører. BRUK AV ØVRIGE FELLESROM Det er et disponibelt fellesrom i hver etasje (avsatt til framtidig heissjakt). Dette rommet kan brukes til oppbevaring av skiutstyr etc. Rommet skal ikke brukes til å oppbevare tomemballasje (pappesker og lignende) Hver enkelt etasje blir internt enige om bruken og sørger for at boden holdes ryddig og låst. Leilighetsnøkkelen går til denne sylinderen. Det skal ikke lagres emballasje, møbler, sykler etc. under trapp i kjeller. Dette er på grunn av brann og rømningssikkerhet. RENHOLD Renhold av fellesarealer ivaretas av vaskebyrå. Alle trapper og korridorer vaskes hver uke, trimrom hver 14 dag og øvrige fellesarealer hver måned. Hold fellesarealene ryddige slik at renholdet kan gjennomføres på en god måte. Renhold av leiligheten ivaretas av den enkelte. Ved utflytting skal leiligheten være rengjort og klargjort for nye leietaker. Spesielt kan nevnes: Rengjøring av fettfilter i kjøkkenhette, minimum 1 x måned. Kan vaskes i oppvaskmaskina. Regelmessig rengjøring av filter i pumpehuset i oppvaskmaskina, regelmessig. Regelmessig rengjøring av sluk på bad, fjerning av såpe/hår etc. BRUK AV LEILIGHETEN. Utleieleilighetene skal behandles med forsiktighet og overlates til neste leieboer i den stand den var ved innflytting. Alle evt. påførte skader på vegg/golv og fastmontert inventar/innredning vil bli registrert og anmerket på overtakelsesprotokollen ved ut/innflytting og den som har påført skaden kan bli holdt økonomisk ansvarlig for dette. 2

3 Montering av egne veggmonterte enheter( vegghengte TV, store hyller, reoler og skap) skal avklares med utleier for dette iverksettes. Små enkle hyller, bilder og lignende kan henges opp uten tillatelse fra utleier. Da skal primært de hull som er etablert fra tidligere leieforhold benyttes. AVFALLSHÅNDTERING Prosjektet har en sentralt plassert avfallssentral mellom Valgrindvegen 22 og 24. Avfallet skal sorteres i 3 fraksjoner: restavfall, papir og plast. Spesialavfall, batterier, lysrør, lyspærer, sprayflasker med drivgass og lignende legges i den røde boksen som alle har fått. Varsel om når denne tømmes kommer i postkassen. Øvrig avfall, slik som metall, glass og flasker fjernes av den enkelte beboer og kan deponeres i miljøstasjoner flere steder i området Sorgenfri/Sluppen. Restavfall skal pakkes godt inn og kastes i restavfallcontaineren. Slikt avfall må ikke kastes i containeren for papp eller plast. Restavfall som blir kastet i annen container enn den det tilhører, kan medføre høyere renovasjonsavgift for hver enkelt seksjon. Papir/kartong skal brettes sammen og komprimeres, slik at det ikke opptar unødvendig plass i containeren. Reklame kan kastes i den hvite plastbeholderen ved postkassene. Denne tømmes regelmessig av vaktmester. Plast skal grovrengjøres og komprimeres så godt dette lar seg gjøre. Avfallet skal ikke plasseres utenfor containeren hvis containeren er full. Da må avfallet oppbevares i egen bod til containeren er tømt. HUSK DET ER INNKAST PÅ BEGGE SIDER AV CONTAINERNE. Husk: Riktig avfallshåndtering er et viktig miljøtiltak. Tømmefrekvens Restavfall tømmes 2 gang hver uke. Papir/papp tømmes 1 gang hver uke. Plast tømmes 1 gang i hver 2.uke. LÅSING AV DØRER. Påse at ytterdørene, leilighetsdørene, dør til trimrom og kjellerboder alltid er låst og at det ikke slippes inn folk som sier de skal besøke noen eller utføre oppdrag i huset. Det er dessverre alt for lett å få uvedkommende inn i huset som ikke har ærlige hensikter. Må dører holdes åpne i forbindelse med INNFLYTTING/varelevering etc. må man ha tilsyn og sørge for at sperren blir fjernet så snart arbeidet er utført. NØKKELSYSTEM Leilighetseiere som trenger flere nøkler til leiligheten må ta kontakt med Godhavn Holding AS, tlf for å få tilsendt en rekvisisjon til underskrift og retur. Nøklene vil bli sendt leilighetens eier rekomandert. 3

4 De som leier leilighet må henvende seg til Godhavn Holding AS, tlf for å få gitt beskjed slik at nye nøkler kan bestilles. Hovednøkkel til byggene vil bli oppbevart hos G4S SECURITY SERVICES AS som foretar utrykning hvis man låser seg ute eller mister nøkkelen. Se merke på alle hovedinngangsdører. Hoveddører og bakdører er merket med telefonnummer til 24 timers betjent vaktsentral. Telefonnummer til vaktsentralen er Pris for denne tjenesten er pr. dags dato: Kr. 600,- ekskl. mva.pr. gang med inntil 30 min. bistand. Tillegg utover 30 min. er kr. 400,- ekskl. mva. pr. time. BRANNSIKKERHET Alle leiligheter er utstyrt med 1 stk røykvarsler i tak på stue og 1 stk 6 kg pulverapparat. Pulverapparatet skal oppbevares lett tilgjengelig. Rømningssikkerhet er ivaretatt av 2 trapperom. Heis kan ikke benyttes ved brann/rømning. ENERGI/OPPVARMING Strøm, fellesarealer. Forbruk avleses av Godhavn Holding AS kvartalsvis og inngår i felleskostnaden pr. mnd. Gjelder generell belysning i alle fellesarealer ute og inne og drift av ventilasjonsanlegg/- og heis. Strøm, leiligheter. Forbruk avleses og innrapporteres til strømleverandør kvartalsvis av hver enkelt og betales individuelt. Varmt tappevann (kjøkken og bad) Forbruk avleses kvartalsvis av den enkelte beboer på RØD måler i målerskap på soverom, rapporteres via epost og deretter avregnes den enkelte ut fra faktisk forbruk. Oppvarming av bygget. Forbruk avleses av Godhavn Holding AS kvartalsvis på hovedmåler i kjeller og avregnes med arealbrøk pr. leilighet. Hver leilighet blir belastet sin andel av totalt forbruk i bygget. Hensikten med individuell avregning av tappevann og felles avregning av øvrig fjernvarmeforbruk er at all erfaring tilsier at bruk av varmt tappvann varierer veldig fra person til person. Dette er avhengig av dusjefrekvens, personbelastning og lignende, mens behovet for oppvarming er innenfor et stabilt og forutsigbart område på 20-24gr i en normal leilighet. Med den godt isolerte bygningskroppen vil dette ikke gi de store forskjellene på energibruk fra leilighet til leilighet, og er derfor avregnet felles. Uavhengig av hvilken modell som velges for energiavregning for de enkelte leiligheter vil fellesarealene avregnes etter arealbrøk/andelsbrøk. Dette er den normale måten å fordele dette på. 4

5 Hver leilighet har en luftenøkkel til radiatoren liggende i rørskapet. Denne brukes til lufting av anlegget etter behov. Ta kontakt med forvalter hvis du trenger bistand med dette. FORSIKRING Bygget er forsikret hos TrygVesta, men vi anbefaler at deres tegner egen innboforsikring. Selv om man mener å ikke ha så mye innbo av verdi, kan det være tøft å erstatte frastjålne ting med lav eller ingen inntekt. Det vil derfor være lurt å tegne egen innboforsikring. Studenter bør sjekke om en kan bruke foreldrenes innboforsikring. INNBETALING LEIE OG FELLESKOSTNADER Vi minner alle på at innbetaling skal skje den 1 i hver måned. Vi anmoder alle om å legge inn autotrekk i sin nettbank denne datoen. Forsinket betaling vil medføre purregebyr/ merknad. Gjør en avtale om dette med Godhavn Holding AS/ banken din. PARKERING Parkering i Zone 5 ivaretas av 22 bakkeparkeringsplasser på området og 8 plasser i p-kjeller i Valgrindvegen 13. Kjellerparkeringen tilhører selveierne i Valgrindvegen 13. Alle beboere har fått 2 parkeringsbevis som skal benyttes ved parkering. Disse legges godt synlig i frontruten. Biler uten synlig p-bevis kan bli bøtelagt. SYKKEL OG SCOOTERPARKERING Flere sykkelstativer er utplassert i prosjektet og disse skal brukes. Scooter kan parkeres på egnede plasser ved byggenes inngangspartier sammen med sykler, men ikke slik at de sperrer fortau eller hindrer atkomst til hoveddør. Vinterlagring av sykler kan skje i egen bod eller i felles rom ved el-tavlerommet. Dette etter nærmere avtale med vaktmester som organiserer dette. HEISER I Valgrindvegen 13 og 24 er det installert heis. Ved behov for assistanse ved heisstopp er det direktelinje fra heiskupeen til alarmsentral. Ved behov for annen bistand ifbm. heisene, kontakt forvalter. KONTAKTINFORMASJON. Forvaltningen av eiendommen blir foretatt av Godhavn Holding AS, og alle henvendelser fra både leietakere og selveiere rettes dit. Godhavn Holding AS v/sissel Qvenild ( leiebetaling) For øvrige spm: Hilde Valstad Tlf Trondheim. E-post: Rev.1 Trondheim,

BRUKERVEILEDNING BOLIG/HYBEL KLP EIENDOM AS

BRUKERVEILEDNING BOLIG/HYBEL KLP EIENDOM AS BRUKERVEILEDNING BOLIG/HYBEL KLP EIENDOM AS Heretter for oppdatering av denne Brukerveiledning se vår hjemmeside; www.trondheim.klpeiendom.no Innholdsfortegnelse Side 1. Kort om KLP Eiendom og KLP Eiendom

Detaljer

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011 Mars 2011 BLÅBOKA Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Mellomåsveien 134 org.no: 975 466 809 1414 Trollåsen kontonummer: 6030 05 35189 nettsted: home.no.net/mellomas Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse

Detaljer

NYTTIG INFORMASJON TIL NYINNFLYTTEDE BEBOERE OG TIL DE SOM ALLEREDE BOR HER

NYTTIG INFORMASJON TIL NYINNFLYTTEDE BEBOERE OG TIL DE SOM ALLEREDE BOR HER 1 NYTTIG INFORMASJON TIL NYINNFLYTTEDE BEBOERE OG TIL DE SOM ALLEREDE BOR HER Vi er glade for å ønske nye beboere velkommen i Lersolveien borettslag. Vi er et borettslag som består av 5 blokker med 12

Detaljer

Å bo i Fredrikstad. Informasjon til leietakere i Fredrikstad kommunes boliger

Å bo i Fredrikstad. Informasjon til leietakere i Fredrikstad kommunes boliger Å bo i Fredrikstad Informasjon til leietakere i Fredrikstad kommunes boliger tlf. 69 30 60 00 www.fredrikstad.kommune.no Innhold Velkommen som leietaker i Fredrikstad kommune 3 Innflytting 4 Strøm og innbofosikring

Detaljer

HUSORDENSREGLER EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 2 INNHOLD

HUSORDENSREGLER EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 2 INNHOLD HUSORDENSREGLER EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 2 INNHOLD Husordensregler Eierseksjonssameiet Hagebyen 2... 1 1. Generelt... 2 2. Ro og orden... 2 3. Bruk av leiligheten... 3 4. Balkonger og Terrasser...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Innledning 4. 2. Betaling av andel felleskostnader 5. 3. Adgangssikkerhet 6

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Innledning 4. 2. Betaling av andel felleskostnader 5. 3. Adgangssikkerhet 6 SAMEIET ST.OLAV PROSEDYRER OG ORDENSREGLER INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Innledning 4 2. Betaling av andel felleskostnader 5 3. Adgangssikkerhet 6 3.1 Adgangssikkerhet generelt 6 3.2 Nøkler og nøkkelkort

Detaljer

VELKOMMEN SOM LEIETAKER!

VELKOMMEN SOM LEIETAKER! VELKOMMEN SOM LEIETAKER! Praktiske opplysninger Rengjøring Dersom du har noe å bemerke til rengjøringen ved innflytting, ber vi om at du tar kontakt med oss omgående, slik at vi kan få rettet opp dette.

Detaljer

SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN

SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN VEDTEKTER for Sameiet Sinsentoppen II fastsatt på konstituerende sameiermøte 13.september

Detaljer

Til andelseierne i Haugerud Borettslag

Til andelseierne i Haugerud Borettslag 1 Haugerud Borettslag Til andelseierne i Haugerud Borettslag Velkommen til generalforsamling 26.mai 2015. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR MØLLEHJULET BORETTSLAG. Husorden skal sikre oss ro, orden og trivsel i hjemmene og på lagets fellesområder.

HUSORDENSREGLER FOR MØLLEHJULET BORETTSLAG. Husorden skal sikre oss ro, orden og trivsel i hjemmene og på lagets fellesområder. HUSORDENSREGLER FOR MØLLEHJULET BORETTSLAG Vedtatt av styret i august 2009, sist endret på ordinær generalforsamling 04.05.11. HUSORDENSREGLER Hver enkelt borettshaver og leieboer er ansvarlig for at bestemmelsene

Detaljer

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Historikk... 4 Borettslagets formål... 4 Borettslagets Organisasjon... 4 Generalforsamlingen...

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 21. mars 2007, kl. 18:00 i salgslokalet i A7, Messepromenaden 2. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

HÅNES ANDELS LEILIGHET GARASJE OG HEIS. Vigvollåsen -Fott 2(3) roms leilighet med stor solrik terrasse, heis og garasjeplass Vigvollåsen 16

HÅNES ANDELS LEILIGHET GARASJE OG HEIS. Vigvollåsen -Fott 2(3) roms leilighet med stor solrik terrasse, heis og garasjeplass Vigvollåsen 16 ANDELS LEILIGHET GARASJE OG HEIS HÅNES Prisantydning: Kr. 1 690 000,- + omk. Totalsum inkl. fellesgjeld: Kr. 2 170 002,- + omk. Vigvollåsen -Fott 2(3) roms leilighet med stor solrik terrasse, heis og garasjeplass

Detaljer

FJELDLUND BOLIGSAMEIE

FJELDLUND BOLIGSAMEIE FJELDLUND BOLIGSAMEIE ÅRSMELDING 2013 OG REGNSKAP 2013 Budsjett 2014 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2014 Tegningen viser siste utkast til utbygging av parkeringsplass Nord. Ta godt vare på dette heftet! Viktig

Detaljer

HÅNDBOK FOR BEBOERE I VESTLIFARET BOLIGSAMEIE (V B S)

HÅNDBOK FOR BEBOERE I VESTLIFARET BOLIGSAMEIE (V B S) Håndbok for beboere i Vestlifaret Boligsameie 1 HÅNDBOK FOR BEBOERE I VESTLIFARET BOLIGSAMEIE (V B S) DENNE HÅNDBOK ER MENT SOM ET HJELPEMIDDEL. FOR AT DEN SKAL FUNGERE ER DET VIKTIG AT DU OPPDATERER DEN

Detaljer

Informasjonsskriv 1/2015

Informasjonsskriv 1/2015 Trondheim 24.02.2015 Informasjonsskriv 1/2015 Vi i styret ønsker med dette infoskrivet å orientere om hva som blir behandlet i styret, og hva vi som tillitsvalgte i beboerforeningen jobber med. Dette har

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 1 ORDINÆR GENERALFORSAMLING AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 26. APRIL 2012 I ST. HALLVARD KIRKE KL. 18.00 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Revisjonsberetning Innkomne forslag Valg AS TØYENPARKEN

Detaljer

VELKOMMEN TIL MARGIT TANNERS MINNE KONG OSCARSGT 66-68 BERGEN

VELKOMMEN TIL MARGIT TANNERS MINNE KONG OSCARSGT 66-68 BERGEN VELKOMMEN TIL MARGIT TANNERS MINNE KONG OSCARSGT 66-68 BERGEN Margit Tanners Minne er et aldershjem sentralt i Bergen sentrum. Eier av bygningen er Bergen Sanitetsforening, og det er de som driver Margit

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 23. april 2009, kl. 19.00 i Samlingssalen, Kjelsås skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Heimdalsgata 4 Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Ordensreglement for studentboligen på Melsom, skoleåret 2014/ 2015

Ordensreglement for studentboligen på Melsom, skoleåret 2014/ 2015 Ordensreglement for studentboligen på Melsom, skoleåret 2014/ 2015 1. Innflytting betaling Alle som ønsker å bo i studentboligen, må fylle ut eget søknadsskjema og undertegne kontrakt. Ved prioritering

Detaljer

Dette er et skriv som inneholder en del praktiske opplysninger som kan være greie og få med seg når en kommer inn i et nytt bomiljø.

Dette er et skriv som inneholder en del praktiske opplysninger som kan være greie og få med seg når en kommer inn i et nytt bomiljø. Dette er et skriv som inneholder en del praktiske opplysninger som kan være greie og få med seg når en kommer inn i et nytt bomiljø. Nettside Prestsletta huseierforening har sin egen nettside. Her vil

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 12. mai

Detaljer

Til seksjonseierne i Maudbukta Boligsameie

Til seksjonseierne i Maudbukta Boligsameie 1 Maudbukta Boligsameie Til seksjonseierne i Maudbukta Boligsameie Vi ønsker velkommen til ordinært sameiemøte 2015 Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 1 Borettslaget Maridalsveien 64 Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Hvem bestemmer hva i borettslaget? Retningslinjer for forandringer

Hvem bestemmer hva i borettslaget? Retningslinjer for forandringer Hvem bestemmer hva i borettslaget? Retningslinjer for forandringer Hva må det søkes om godkjenning til? Hvem kan søke om å få gjøre forandringer? Hvordan går du fram med en søknad? Hvem skal dekke kostnadene?

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer